Ignore:
Timestamp:
Sep 21, 2005, 10:05:24 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Корекции по новите низове за 100%.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/totem.HEAD.bg.po

  r164 r199  
  1111"Project-Id-Version: totem 1.0\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-30 18:27+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-08-30 15:25+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-09-21 09:57+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-09-21 10:01+0300\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8888msgstr "Прескачане напред"
  8989
  90 #: ../data/popup.glade.h:11 ../data/totem.glade.h:102
   90#: ../data/popup.glade.h:11 ../data/totem.glade.h:104
  9191msgid "Volume _Down"
  9292msgstr "_Намаляване на звука"
  9393
  94 #: ../data/popup.glade.h:12 ../data/totem.glade.h:103
   94#: ../data/popup.glade.h:12 ../data/totem.glade.h:105
  9595msgid "Volume _Up"
  9696msgstr "_Увеличаване на звука"
  9797
  98 #: ../data/popup.glade.h:13 ../data/totem.glade.h:105
   98#: ../data/popup.glade.h:13 ../data/totem.glade.h:107
  9999msgid "Volume up"
  100100msgstr "Увеличаване силата на звука"
  101101
  102 #: ../data/popup.glade.h:14 ../data/totem.glade.h:128
   102#: ../data/popup.glade.h:14 ../data/totem.glade.h:130
  103103msgid "_Next Chapter/Movie"
  104104msgstr "_Следваща глава/филм"
  105105
  106 #: ../data/popup.glade.h:15 ../data/totem.glade.h:130
   106#: ../data/popup.glade.h:15 ../data/totem.glade.h:132
  107107msgid "_Previous Chapter/Movie"
  108108msgstr "_Предишна глава/филм"
   
  180180msgstr "Няма налични"
  181181
  182 #: ../data/properties.glade.h:17 ../src/totem.c:2013
   182#: ../data/properties.glade.h:17 ../src/totem.c:2025
  183183msgid "Properties"
  184184msgstr "Подробности"
   
  244244
  245245#. Title
  246 #: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:2 ../data/totem.glade.h:97
  247 #: ../src/totem.c:666 ../src/totem.c:3362 ../src/totem.c:3379
   246#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:2 ../data/totem.glade.h:99
   247#: ../src/totem.c:678 ../src/totem.c:3387 ../src/totem.c:3404
  248248msgid "Totem Movie Player"
  249249msgstr "Гледане на филми (Totem)"
   
  542542
  543543#: ../data/totem.glade.h:93
   544msgid "Switch An_gles"
   545msgstr "Избор на друг _ъгъл"
   546
   547#: ../data/totem.glade.h:94
   548msgid "Switch angles"
   549msgstr "Избор на друг ъгъл"
   550
   551#: ../data/totem.glade.h:95
  544552msgid "Switch to fullscreen"
  545553msgstr "Превключване на на цял екран"
  546554
  547 #: ../data/totem.glade.h:94
   555#: ../data/totem.glade.h:96
  548556msgid "Take _Screenshot"
  549557msgstr "Запазване на _кадър"
  550558
  551 #: ../data/totem.glade.h:95
   559#: ../data/totem.glade.h:97
  552560msgid "Take a screenshot"
  553561msgstr "Запазване на текущия кадър"
  554562
  555 #: ../data/totem.glade.h:96
   563#: ../data/totem.glade.h:98
  556564msgid "Time:"
  557565msgstr "Време:"
  558566
  559 #: ../data/totem.glade.h:98
   567#: ../data/totem.glade.h:100
  560568msgid "Totem Preferences"
  561569msgstr "Настройки на Totem"
  562570
  563 #: ../data/totem.glade.h:99
   571#: ../data/totem.glade.h:101
  564572msgid "Tv-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
  565573msgstr "Tv-out на цял екран от Nvidia (NTSC)"
  566574
  567 #: ../data/totem.glade.h:100
   575#: ../data/totem.glade.h:102
  568576msgid "Tv-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
  569577msgstr "Tv-out на цял екран от Nvidia (PAL)"
  570578
  571 #: ../data/totem.glade.h:101
   579#: ../data/totem.glade.h:103
  572580msgid "Visualisation _size:"
  573581msgstr "Ра_змер на визуализацията:"
  574582
  575 #: ../data/totem.glade.h:104
   583#: ../data/totem.glade.h:106
  576584msgid "Volume down"
  577585msgstr "Намаляване силата на звука"
  578586
  579 #: ../data/totem.glade.h:106
   587#: ../data/totem.glade.h:108
  580588msgid "Zoom In"
  581589msgstr "Увеличаване"
  582590
  583 #: ../data/totem.glade.h:107
   591#: ../data/totem.glade.h:109
  584592msgid "Zoom Out"
  585593msgstr "Намаляване"
  586594
  587 #: ../data/totem.glade.h:108
   595#: ../data/totem.glade.h:110
  588596msgid "Zoom Reset"
  589597msgstr "Оригинален размер"
  590598
  591 #: ../data/totem.glade.h:109
   599#: ../data/totem.glade.h:111
  592600msgid "Zoom in"
  593601msgstr "Увеличаване"
  594602
  595 #: ../data/totem.glade.h:110
   603#: ../data/totem.glade.h:112
  596604msgid "Zoom out"
  597605msgstr "Намаляване"
  598606
  599 #: ../data/totem.glade.h:111
   607#: ../data/totem.glade.h:113
  600608msgid "Zoom reset"
  601609msgstr "Оригинален размер"
  602610
  603 #: ../data/totem.glade.h:112
   611#: ../data/totem.glade.h:114
  604612msgid "_Angle Menu"
  605613msgstr "Меню за избор на _ъгъл"
  606614
  607 #: ../data/totem.glade.h:113
   615#: ../data/totem.glade.h:115
  608616msgid "_Aspect Ratio"
  609617msgstr "_Съотношението на екрана"
  610618
  611 #: ../data/totem.glade.h:114
   619#: ../data/totem.glade.h:116
  612620msgid "_Audio output type:"
  613621msgstr "Тип на изхода на _звука:"
  614622
  615 #: ../data/totem.glade.h:115
   623#: ../data/totem.glade.h:117
  616624msgid "_Brightness:"
  617625msgstr "_Яркост"
  618626
  619 #: ../data/totem.glade.h:116
   627#: ../data/totem.glade.h:118
  620628msgid "_Chapter Menu"
  621629msgstr "Меню за избор на _глава"
  622630
  623 #: ../data/totem.glade.h:117
   631#: ../data/totem.glade.h:119
  624632msgid "_Contents"
  625633msgstr "_Ръководство"
  626634
  627 #: ../data/totem.glade.h:118
   635#: ../data/totem.glade.h:120
  628636msgid "_DVD Menu"
  629637msgstr "_DVD меню"
  630638
  631 #: ../data/totem.glade.h:119
   639#: ../data/totem.glade.h:121
  632640msgid "_DXR3 TV-out"
  633641msgstr "ТВ изход _DXR3"
  634642
  635 #: ../data/totem.glade.h:120
   643#: ../data/totem.glade.h:122
  636644msgid "_Deinterlace"
  637645msgstr "Ко_рекция на презредовo изображение"
  638646
  639 #: ../data/totem.glade.h:121
   647#: ../data/totem.glade.h:123
  640648msgid "_Eject"
  641649msgstr "_Изваждане"
  642650
  643 #: ../data/totem.glade.h:122
   651#: ../data/totem.glade.h:124
  644652msgid "_Font:"
  645653msgstr "_Шрифт:"
  646654
  647 #: ../data/totem.glade.h:123
   655#: ../data/totem.glade.h:125
  648656msgid "_Fullscreen"
  649657msgstr "_Цял екран"
  650658
  651 #: ../data/totem.glade.h:124
   659#: ../data/totem.glade.h:126
  652660msgid "_Go"
  653661msgstr "_Управление"
  654662
  655 #: ../data/totem.glade.h:125
   663#: ../data/totem.glade.h:127
  656664msgid "_Hue:"
  657665msgstr "_Нюанс:"
  658666
  659 #: ../data/totem.glade.h:126
   667#: ../data/totem.glade.h:128
  660668msgid "_Languages"
  661669msgstr "_Езици"
  662670
  663 #: ../data/totem.glade.h:127
   671#: ../data/totem.glade.h:129
  664672msgid "_Movie"
  665673msgstr "_Филм"
  666674
  667 #: ../data/totem.glade.h:129
   675#: ../data/totem.glade.h:131
  668676msgid "_No TV-out"
  669677msgstr "_Без ТВ изход"
  670678
  671 #: ../data/totem.glade.h:131
   679#: ../data/totem.glade.h:133
  672680msgid "_Repeat Mode"
  673681msgstr "Режим „По_вторение“"
  674682
  675 #: ../data/totem.glade.h:132
   683#: ../data/totem.glade.h:134
  676684msgid "_Reset To Defaults"
  677685msgstr "_Възстановяване на стандартните настройки"
  678686
  679 #: ../data/totem.glade.h:133
   687#: ../data/totem.glade.h:135
  680688msgid "_Resize 1:2"
  681689msgstr "_Оразмеряване 1:2"
  682690
  683 #: ../data/totem.glade.h:134
   691#: ../data/totem.glade.h:136
  684692msgid "_Sidebar"
  685693msgstr "Страни_чен панел"
  686694
  687 #: ../data/totem.glade.h:135
   695#: ../data/totem.glade.h:137
  688696msgid "_Skip to..."
  689697msgstr "Прескачане _до..."
  690698
  691 #: ../data/totem.glade.h:136
   699#: ../data/totem.glade.h:138
  692700msgid "_Sound"
  693701msgstr "_Звук"
  694702
  695 #: ../data/totem.glade.h:137
   703#: ../data/totem.glade.h:139
  696704msgid "_Title Menu"
  697705msgstr "_Заглавно меню"
  698706
  699 #: ../data/totem.glade.h:138
   707#: ../data/totem.glade.h:140
  700708msgid "_Type of visualisation:"
  701709msgstr "_Избор на визуализация:"
   
  11041112msgstr "Screenshot.png"
  11051113
   1114#: ../src/totem-scrsaver.c:130
   1115msgid "Playing a movie with Totem"
   1116msgstr "Показване на филм с Totem"
   1117
  11061118#: ../src/totem-statusbar.c:91
  11071119msgid "Shadow type"
   
  11121124msgstr "Стил на украсата около надписите в лентата на състоянието"
  11131125
  1114 #: ../src/totem-statusbar.c:124 ../src/totem.c:254 ../src/totem.c:652
   1126#: ../src/totem-statusbar.c:124 ../src/totem.c:254 ../src/totem.c:664
  11151127msgid "Stopped"
  11161128msgstr "Спрян"
   
  11591171msgstr "Totem не може да извади оптичния носител."
  11601172
  1161 #: ../src/totem.c:322 ../src/totem.c:349 ../src/totem.c:771 ../src/totem.c:875
   1173#: ../src/totem.c:322 ../src/totem.c:349 ../src/totem.c:783 ../src/totem.c:887
  11621174#, c-format
  11631175msgid "Totem could not play '%s'."
   
  12051217msgstr "Неизвестна причина"
  12061218
  1207 #: ../src/totem.c:659
   1219#: ../src/totem.c:671
  12081220msgid "No File"
  12091221msgstr "Липсва файл"
  12101222
  1211 #: ../src/totem.c:1236 ../src/totem.c:1238
   1223#: ../src/totem.c:1248 ../src/totem.c:1250
  12121224msgid "An error occurred"
  12131225msgstr "Получи се грешка"
  12141226
  1215 #: ../src/totem.c:1532
   1227#: ../src/totem.c:1544
  12161228msgid "Select Files"
  12171229msgstr "Избор на файлове"
  12181230
  1219 #: ../src/totem.c:1617
   1231#: ../src/totem.c:1629
  12201232msgid "Open Location..."
  12211233msgstr "Отваряне на местоположение..."
  12221234
  1223 #: ../src/totem.c:1886
   1235#: ../src/totem.c:1898
  12241236msgid "Totem could not display the help contents."
  12251237msgstr "Ръководството не може да бъде показано."
  12261238
  1227 #: ../src/totem.c:1924
   1239#: ../src/totem.c:1936
  12281240#, c-format
  12291241msgid "Movie Player using %s"
  12301242msgstr "Програма за гледане на филми, която използва %s"
  12311243
  1232 #: ../src/totem.c:1928
   1244#: ../src/totem.c:1940
  12331245msgid "Totem"
  12341246msgstr "Totem"
  12351247
  1236 #: ../src/totem.c:1930 ../src/vanity.c:261
   1248#: ../src/totem.c:1942 ../src/vanity.c:261
  12371249msgid "Copyright © 2002-2005 Bastien Nocera"
  12381250msgstr "Авторски права © 2002-2005 Bastien Nocera"
  12391251
  1240 #: ../src/totem.c:1935 ../src/vanity.c:266
   1252#: ../src/totem.c:1947 ../src/vanity.c:266
  12411253msgid "translator-credits"
  12421254msgstr ""
   
  12501262"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  12511263
  1252 #: ../src/totem.c:1968 ../src/totem.c:1976 ../src/vanity.c:299
   1264#: ../src/totem.c:1980 ../src/totem.c:1988 ../src/vanity.c:299
  12531265#: ../src/vanity.c:307
  12541266msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
  12551267msgstr "Totem не можа да запази кадър от този филм."
  12561268
  1257 #: ../src/totem.c:1976 ../src/vanity.c:307
   1269#: ../src/totem.c:1988 ../src/vanity.c:307
  12581270msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
  12591271msgstr "Това не трябваше да се случи! Моля, подайте доклад за грешка."
  12601272
  1261 #: ../src/totem.c:2003
   1273#: ../src/totem.c:2015
  12621274msgid "Totem couldn't show the movie properties window."
  12631275msgstr "Totem не може да изобрази прозореца с информация за филма."
  12641276
  1265 #: ../src/totem.c:2003
   1277#: ../src/totem.c:2015
  12661278msgid "Make sure that Totem is correctly installed."
  12671279msgstr "Проверете дали Totem е инсталиран правилно."
  12681280
  1269 #: ../src/totem.c:2089
   1281#: ../src/totem.c:2101
  12701282#, c-format
  12711283msgid "Totem could not seek in '%s'."
  12721284msgstr "Totem не може да търси в „%s“."
  12731285
  1274 #: ../src/totem.c:3224
   1286#: ../src/totem.c:3249
  12751287msgid "Totem could not startup."
  12761288msgstr "Totem не може да се стартира."
  12771289
  1278 #: ../src/totem.c:3224
   1290#: ../src/totem.c:3249
  12791291msgid "No reason."
  12801292msgstr "Няма причина."
  12811293
  1282 #: ../src/totem.c:3363
   1294#: ../src/totem.c:3388
  12831295msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
  12841296msgstr ""
  12851297"Библиотеките за безопасна работа с нишки не могат да бъдат инициализирани."
  12861298
  1287 #: ../src/totem.c:3363
   1299#: ../src/totem.c:3388
  12881300msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
  12891301msgstr "Проверете системата си. Totem ще бъде спрян."
  12901302
  1291 #: ../src/totem.c:3386
   1303#: ../src/totem.c:3411
  12921304msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
  12931305msgstr "Totem не може да инициализира ядрото за настройки."
  12941306
  1295 #: ../src/totem.c:3386
   1307#: ../src/totem.c:3411
  12961308msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
  12971309msgstr "Проверете дали GNOME е инсталиран правилно."
  12981310
  12991311#. Main window
  1300 #: ../src/totem.c:3413
   1312#: ../src/totem.c:3438
  13011313msgid "main window"
  13021314msgstr "основен прозорец"
  13031315
  1304 #: ../src/totem.c:3418
   1316#: ../src/totem.c:3443
  13051317msgid "video popup menu"
  13061318msgstr "видео меню"
   
  13811393msgstr "Прозорец за видеоизображение на Totem"
  13821394
  1383 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1861
   1395#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1865
  13841396msgid "Failed to retrieve working directory"
  13851397msgstr "Грешка при получаване на работната папка"
  13861398
  1387 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1920
   1399#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1924
  13881400msgid "Location not found."
  13891401msgstr "Местоположението не е намерено."
  13901402
  1391 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1923
   1403#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1927
  13921404msgid "You don't have permission to open that location."
  13931405msgstr "Нямате право да отворите това местоположение."
  13941406
  1395 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1943
   1407#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1947
  13961408msgid "Failed to open media file; unknown error"
  13971409msgstr "Неуспех при отварянето на медийния файл; неизвестна грешка"
  13981410
  1399 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1975
   1411#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1979
  14001412#, c-format
  14011413msgid "Failed to play: %s"
  14021414msgstr "Неуспех при изпълнението: %s"
  14031415
  1404 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1977
   1416#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:1981
  14051417msgid "unknown error"
  14061418msgstr "неизвестна грешка"
  14071419
  1408 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3130
   1420#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3134
  14091421msgid "Too old version of GStreamer installed."
  14101422msgstr "Инсталираната версия на GStreamer е твърде стара."
  14111423
  1412 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3137
   1424#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3141
  14131425msgid "Media contains no supported video streams."
  14141426msgstr "Медията съдържа неподдържани видео потоци."
  14151427
  1416 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3315
   1428#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3319
  14171429msgid ""
  14181430"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
   
  14221434"инсталацията на GStreamer."
  14231435
  1424 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3411
   1436#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3415
  14251437msgid ""
  14261438"The video output is in use by another application. Please close other video "
   
  14311443"или изберете друг видео изход в „Избор на мултимедийни системи“."
  14321444
  1433 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3421
   1445#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3425
  14341446msgid ""
  14351447"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
   
  14391451"видео изход от „Избор на мултимедийни системи“."
  14401452
  1441 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3448
   1453#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3452
  14421454msgid ""
  14431455"The audio output is in use by another application. Please select another "
   
  14491461"сървър."
  14501462
  1451 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3454
   1463#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3458
  14521464msgid ""
  14531465"The requested audio output was not found. Please select another audio output "
   
  14571469"„Избор на мултимедийни системи“"
  14581470
  1459 #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3464
   1471#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst.c:3468
  14601472msgid ""
  14611473"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
   
  14771489
  14781490#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1131
  1479 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1665
   1491#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1664
  14801492msgid ""
  14811493"No video output is available. Make sure that the program is correctly "
   
  14841496"Няма наличен видео изход. Проверете дали програмата е инсталирана правилно."
  14851497
  1486 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1255
   1498#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1254
  14871499msgid "The server you are trying to connect to is not known."
  14881500msgstr "Посоченият сървър е неизвестен."
  14891501
  1490 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1259
   1502#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1258
  14911503#, c-format
  14921504msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
  14931505msgstr "Посоченото име на устройство (%s) е грешно."
  14941506
  1495 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1263
   1507#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1262
  14961508#, c-format
  14971509msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
  14981510msgstr "Посоченият сървър (%s) е недостъпен."
  14991511
  1500 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1267
   1512#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1266
  15011513msgid "The connection to this server was refused."
  15021514msgstr "Посоченият сървър отказва да се свърше с Вас."
  15031515
  1504 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1271
   1516#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1270
  15051517msgid "The specified movie could not be found."
  15061518msgstr "Посоченият филм не може да бъде намерен."
  15071519
  1508 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1277
  1509 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1295
   1520#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1276
   1521#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1294
  15101522msgid ""
  15111523"The source seems encrypted, and can't be read. Are you trying to play an "
   
  15151527"криптирани DVD инсталирайте libdvdcss."
  15161528
  1517 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1280
   1529#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1279
  15181530msgid "The movie could not be read."
  15191531msgstr "Филмът не може да бъде прочетен."
  15201532
  1521 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1289
   1533#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1288
  15221534#, c-format
  15231535msgid "A problem occurred while loading a library or a decoder (%s)."
  15241536msgstr "Грешка при зареждане на библиотека или декодер (%s)."
  15251537
  1526 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1298
   1538#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1297
  15271539msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
  15281540msgstr "Този файл е криптиран и не може да бъде изпълнен."
  15291541
  1530 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1303
   1542#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1302
  15311543msgid "For security reasons, this movie can not be played back."
  15321544msgstr ""
  15331545"Поради причини свързани със сигурността, не можете да гледате този филм."
  15341546
  1535 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1308
   1547#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1307
  15361548msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
  15371549msgstr "Звуковата карта е заета. Използва ли се от друга програма?"
  15381550
  1539 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1313
   1551#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1312
  15401552msgid "You are not allowed to open this file."
  15411553msgstr "Не ви е позволено да отваряте този файл."
  15421554
  1543 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1315
   1555#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1314
  15441556msgid "The server refused access to this file or stream."
  15451557msgstr "Сървърът отказава достъп до този файл или поток."
  15461558
  1547 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1324
   1559#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1323
  15481560msgid "The file you tried to play is an empty file."
  15491561msgstr "Файлът, който се опитвате да пуснете, е празен."
  15501562
  1551 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1473
   1563#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1472
  15521564msgid "There is no plugin to handle this movie."
  15531565msgstr "Липсва подходяща приставка за гледане на този филм."
  15541566
  1555 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1477
   1567#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1476
  15561568msgid "This movie is broken and can not be played further."
  15571569msgstr "Филмът е повреден и възпроизвеждането не може да продължи."
  15581570
  1559 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1481
   1571#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1480
  15601572msgid "This location is not a valid one."
  15611573msgstr "Това местоположение не е валидно."
  15621574
  1563 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1485
   1575#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1484
  15641576msgid "This movie could not be opened."
  15651577msgstr "Филмът не може да бъде отворен."
  15661578
  1567 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1489
   1579#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1488
  15681580msgid "Generic Error."
  15691581msgstr "Обща грешка."
  15701582
  1571 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2021
   1583#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2023
  15721584msgid "This movie is a still image. You can open it with an image viewer."
  15731585msgstr ""
   
  15751587"преглед на изображения."
  15761588
  1577 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2045
   1589#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2047
  15781590#, c-format
  15791591msgid ""
   
  15841596"приставки."
  15851597
  1586 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2049
   1598#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2051
  15871599#, c-format
  15881600msgid ""
   
  15931605"приставки."
  15941606
  1595 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2065
   1607#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2067
  15961608msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
  15971609msgstr "Това е чист звуков файл, но няма наличен изходен звуков поток."
  15981610
  1599 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3502
  1600 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3565
   1611#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3507
   1612#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3570
  16011613#, c-format
  16021614msgid "Language %d"
  16031615msgstr "Език %d"
  16041616
  1605 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3601
   1617#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3606
  16061618msgid "Movie is not playing."
  16071619msgstr "Филмът не се изпълнява."
  16081620
  1609 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3610
   1621#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3615
  16101622msgid "No video to capture."
  16111623msgstr "Няма видео за запис."
  16121624
  1613 #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3618
   1625#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3623
  16141626msgid "Video codec is not handled."
  16151627msgstr "Видео кодекът не се поддържа."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.