Ignore:
Timestamp:
Sep 21, 2005, 10:05:24 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Корекции по новите низове за 100%.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po

  r184 r199  
  1111"Project-Id-Version: sound juicer\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:16+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-08-02 11:47+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-09-21 10:05+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-09-21 10:06+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  117117
  118118#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
  119 #: ../src/sj-extractor.c:489 ../src/sj-main.c:159 ../src/sj-main.c:161
  120 #: ../src/sj-main.c:1109
   119#: ../src/sj-extractor.c:492 ../src/sj-main.c:159 ../src/sj-main.c:161
   120#: ../src/sj-main.c:1120
  121121msgid "Sound Juicer"
  122122msgstr "Sound Juicer"
   
  373373"си конзолата за грешки."
  374374
  375 #: ../src/sj-extractor.c:525
   375#: ../src/sj-extractor.c:528
  376376msgid "Could not seek to track"
  377377msgstr "Не може да мине към песента"
  378378
  379 #: ../src/sj-extractor.c:530
   379#: ../src/sj-extractor.c:533
  380380msgid "Could not get track start position"
  381381msgstr "Не може да се вземе стартовата позиция на песента"
  382382
  383 #: ../src/sj-extractor.c:560
   383#: ../src/sj-extractor.c:563
  384384msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
  385385msgstr "Приставката нужна за достъп до CD-то не беше открита"
  386386
  387 #: ../src/sj-extractor.c:568
   387#: ../src/sj-extractor.c:571
  388388msgid "The plugin necessary for file access was not found"
  389389msgstr "Приставката нужна за достъп до файловете не беше открита"
   390
   391#: ../src/sj-main.c:136
   392msgid "E_xtract"
   393msgstr "_Извличане"
  390394
  391395#: ../src/sj-main.c:174
   
  394398
  395399#: ../src/sj-main.c:175 ../src/sj-main.c:595 ../src/sj-main.c:684
  396 #: ../src/sj-main.c:745
   400#: ../src/sj-main.c:719
  397401msgid "Reason"
  398402msgstr "Причина"
   
  411415msgstr "(непознат)"
  412416
  413 #: ../src/sj-main.c:446 ../src/sj-main.c:1227
   417#: ../src/sj-main.c:446 ../src/sj-main.c:1238
  414418msgid "Title"
  415419msgstr "Заглавие"
  416420
  417 #: ../src/sj-main.c:452 ../src/sj-main.c:1236
   421#: ../src/sj-main.c:452 ../src/sj-main.c:1247
  418422msgid "Artist"
  419423msgstr "Изпълнител"
  420424
  421 #: ../src/sj-main.c:593 ../src/sj-main.c:682 ../src/sj-main.c:743
   425#: ../src/sj-main.c:593 ../src/sj-main.c:682 ../src/sj-main.c:717
  422426msgid "Could not read the CD"
  423427msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
   
  432436msgstr "Получаване на списъка с песните... Изчакайте."
  433437
  434 #: ../src/sj-main.c:723
   438#: ../src/sj-main.c:711
   439#, c-format
   440msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
   441msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
   442
   443#: ../src/sj-main.c:760
  435444msgid "No CD-ROM drives found"
  436445msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
  437446
  438 #: ../src/sj-main.c:724
   447#: ../src/sj-main.c:761
  439448msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
  440449msgstr ""
  441450"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
  442451
  443 #: ../src/sj-main.c:737
  444 #, c-format
  445 msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
  446 msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
  447 
  448 #: ../src/sj-main.c:784
   452#: ../src/sj-main.c:793
  449453msgid ""
  450454"The currently selected audio profile is not available on your installation."
  451455msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
  452456
  453 #: ../src/sj-main.c:786
   457#: ../src/sj-main.c:795
  454458msgid "_Change Profile"
  455459msgstr "_Промяна на профил"
  456460
  457 #: ../src/sj-main.c:948
   461#: ../src/sj-main.c:957
  458462#, c-format
  459463msgid "Unknown column %d was edited"
  460464msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
  461465
  462 #: ../src/sj-main.c:1003 ../src/sj-prefs.c:141
   466#: ../src/sj-main.c:1012 ../src/sj-prefs.c:141
  463467#, c-format
  464468msgid ""
   
  469473"%s"
  470474
  471 #: ../src/sj-main.c:1132
   475#: ../src/sj-main.c:1143
  472476msgid "Could not create GConf client.\n"
  473477msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
  474478
  475 #: ../src/sj-main.c:1162
   479#: ../src/sj-main.c:1173
  476480msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
  477481msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
  478482
  479 #: ../src/sj-main.c:1212
   483#: ../src/sj-main.c:1223
  480484msgid "Track"
  481485msgstr "Песен"
  482486
  483 #: ../src/sj-main.c:1247
   487#: ../src/sj-main.c:1258
  484488msgid "Duration"
  485489msgstr "Продължителност"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.