Changeset 1984


Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2010, 8:37:36 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gucharmap, gtk+, gtk+-properties: подадени в master

Location:
gnome/master
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  r1948 r1984  
  1212"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2010-01-25 11:42+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2010-01-25 11:41+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2010-02-22 08:36+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2010-02-22 08:36+0200\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  254254msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
  255255
  256 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:123
   256#: ../gtk/gtkaccellabel.c:178
  257257msgid "Accelerator Closure"
  258258msgstr "Заграждение за клавишни комбинации"
  259259
  260 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:124
   260#: ../gtk/gtkaccellabel.c:179
  261261msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
  262262msgstr "Заграждението за наблюдение за промени на клавишни комбинации"
  263263
  264 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:130
   264#: ../gtk/gtkaccellabel.c:185
  265265msgid "Accelerator Widget"
  266266msgstr "Графичен обект за клавишни комбинации"
  267267
  268 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:131
   268#: ../gtk/gtkaccellabel.c:186
  269269msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
  270270msgstr "Графичният обект за наблюдение за промени на клавишните комбинации"
   
  281281#: ../gtk/gtkaction.c:200 ../gtk/gtkbutton.c:219 ../gtk/gtkexpander.c:195
  282282#: ../gtk/gtkframe.c:105 ../gtk/gtklabel.c:506 ../gtk/gtkmenuitem.c:305
  283 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:204
   283#: ../gtk/gtktoolbutton.c:204 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1533
  284284msgid "Label"
  285285msgstr "Етикет"
   
  774774
  775775#: ../gtk/gtkbox.c:140 ../gtk/gtknotebook.c:657 ../gtk/gtktable.c:165
  776 #: ../gtk/gtktoolbar.c:573
   776#: ../gtk/gtktoolbar.c:573 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1586
  777777msgid "Homogeneous"
  778778msgstr "Еднакво големи"
   
  783783
  784784#: ../gtk/gtkbox.c:148 ../gtk/gtkpreview.c:101 ../gtk/gtktoolbar.c:565
   785#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1593 ../gtk/gtktoolpalette.c:1052
  785786#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
  786787msgid "Expand"
   
  793794"контейнерът нараства"
  794795
  795 #: ../gtk/gtkbox.c:155
   796#: ../gtk/gtkbox.c:155 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
  796797msgid "Fill"
  797798msgstr "Запълване"
   
  826827
  827828#: ../gtk/gtkbox.c:176 ../gtk/gtknotebook.c:702 ../gtk/gtkpaned.c:241
  828 #: ../gtk/gtkruler.c:148
   829#: ../gtk/gtkruler.c:148 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1614
  829830msgid "Position"
  830831msgstr "Позиция"
   
  12891290msgstr "Номенклатурен идентификатор на стандартна икона, която да се покаже"
  12901291
  1291 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 ../gtk/gtkrecentmanager.c:245
  1292 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:270
   1292#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:158
   1293#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:245 ../gtk/gtkstatusicon.c:270
  12931294msgid "Size"
  12941295msgstr "Размер"
   
  13341335msgstr "Текст на лентата за прогрес"
  13351336
  1336 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:170
   1337#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:170 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
  13371338msgid "Pulse"
  13381339msgstr "Пулс"
   
  14031404msgstr "Брой позиции след десетичната точка, които да се покажат"
  14041405
   1406#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:124 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:98
   1407#: ../gtk/gtkmenu.c:501 ../gtk/gtkspinner.c:128 ../gtk/gtktoggleaction.c:119
   1408#: ../gtk/gtktogglebutton.c:115 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:114
   1409msgid "Active"
   1410msgstr "Активен"
   1411
   1412#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
   1413msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
   1414msgstr "Дали избраният индикатор за прогрес е активен (показан) в клетката"
   1415
   1416#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
   1417msgid "Pulse of the spinner"
   1418msgstr "Ритъм на индикатора за прогрес"
   1419
   1420#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159
   1421msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
   1422msgstr ""
   1423"Стойността на GtkIconSize, която определя размера на индикатора за прогрес"
   1424
  14051425#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:196
  14061426msgid "Text to render"
   
  18221842msgid "Spacing around check or radio indicator"
  18231843msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
  1824 
  1825 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:98 ../gtk/gtkmenu.c:501
  1826 #: ../gtk/gtktoggleaction.c:119 ../gtk/gtktogglebutton.c:115
  1827 #: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:114
  1828 msgid "Active"
  1829 msgstr "Активен"
  18301844
  18311845#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:99
   
  26982712
  26992713#: ../gtk/gtkexpander.c:229 ../gtk/gtkframe.c:147 ../gtk/gtktoolbutton.c:218
   2714#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1540
  27002715msgid "Label widget"
  27012716msgstr "Графичен обект „Етикет“"
   
  27062721"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
  27072722
  2708 #: ../gtk/gtkexpander.c:236 ../gtk/gtktreeview.c:777
   2723#: ../gtk/gtkexpander.c:236 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1568
   2724#: ../gtk/gtktreeview.c:777
  27092725msgid "Expander Size"
  27102726msgstr "Големина на разширителя"
  27112727
  2712 #: ../gtk/gtkexpander.c:237 ../gtk/gtktreeview.c:778
   2728#: ../gtk/gtkexpander.c:237 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1569
   2729#: ../gtk/gtktreeview.c:778
  27132730msgid "Size of the expander arrow"
  27142731msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
   
  29782995#: ../gtk/gtkframe.c:148
  29792996msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
  2980 msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
   2997msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет за рамка"
  29812998
  29822999#: ../gtk/gtkhandlebox.c:175
   
  32043221
  32053222#: ../gtk/gtkimage.c:279 ../gtk/gtkscalebutton.c:216 ../gtk/gtktoolbar.c:540
   3223#: ../gtk/gtktoolpalette.c:990
  32063224msgid "Icon size"
  32073225msgstr "Размер на икона"
   
  57035721msgstr "Стил на вдаването около брояча"
  57045722
   5723#: ../gtk/gtkspinner.c:129
   5724msgid "Whether the spinner is active"
   5725msgstr "Дали индикаторът за прогрес е активен"
   5726
   5727#: ../gtk/gtkspinner.c:143
   5728msgid "Number of steps"
   5729msgstr "Брой стъпки"
   5730
   5731#: ../gtk/gtkspinner.c:144
   5732msgid ""
   5733"The number of steps for the spinner to complete a full loop. The animation "
   5734"will complete a full cycle in one second by default (see #GtkSpinner:cycle-"
   5735"duration)."
   5736msgstr ""
   5737"Брой стъпки в цикъла на ритъма на индикатора за прогрес. Стандартно цикълът "
   5738"на анимацията е 1 сек. (вж. #GtkSpinner:cycle-duration)."
   5739
   5740#: ../gtk/gtkspinner.c:159
   5741msgid "Animation duration"
   5742msgstr "Продължителност на анимация"
   5743
   5744#: ../gtk/gtkspinner.c:160
   5745msgid ""
   5746"The length of time in milliseconds for the spinner to complete a full loop"
   5747msgstr "Време на цикъла на индикатора за прогрес в милисекунди"
   5748
  57055749#: ../gtk/gtkstatusbar.c:148
  57065750msgid "Has Resize Grip"
   
  63656409msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
  63666410
  6367 #: ../gtk/gtktoolbar.c:494
   6411#: ../gtk/gtktoolbar.c:494 ../gtk/gtktoolpalette.c:1020
  63686412msgid "Toolbar Style"
  63696413msgstr "Стил на лентата с инструменти"
   
  63936437msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
  63946438
  6395 #: ../gtk/gtktoolbar.c:556
   6439#: ../gtk/gtktoolbar.c:556 ../gtk/gtktoolpalette.c:1006
  63966440msgid "Icon size set"
  63976441msgstr "Размер на икона"
  63986442
  6399 #: ../gtk/gtktoolbar.c:557
   6443#: ../gtk/gtktoolbar.c:557 ../gtk/gtktoolpalette.c:1007
  64006444msgid "Whether the icon-size property has been set"
  64016445msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона"
   
  64066450"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  64076451
  6408 #: ../gtk/gtktoolbar.c:574
   6452#: ../gtk/gtktoolbar.c:574 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1587
  64096453msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  64106454msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
   
  65066550"бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
  65076551
   6552#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1534
   6553msgid "The human-readable title of this item group"
   6554msgstr "Човешко описание на заглавието на групата обекти"
   6555
   6556#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1541
   6557msgid "A widget to display in place of the usual label"
   6558msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет"
   6559
   6560#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1547
   6561msgid "Collapsed"
   6562msgstr "Затворена"
   6563
   6564#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1548
   6565msgid "Wether the group has been collapsed and items are hidden"
   6566msgstr "Дали групата е затворена, а елементите — ѝ скрити"
   6567
   6568#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1554
   6569msgid "ellipsize"
   6570msgstr "съкращаване"
   6571
   6572#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1555
   6573msgid "Ellipsize for item group headers"
   6574msgstr "Съкращаване на заглавията на групите с елементи"
   6575
   6576#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1561
   6577msgid "Header Relief"
   6578msgstr "Релеф на заглавието"
   6579
   6580#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1562
   6581msgid "Relief of the group header button"
   6582msgstr "Релеф на бутона за заглавието на групата"
   6583
   6584#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1577
   6585msgid "Header Spacing"
   6586msgstr "Отстъп на заглавието"
   6587
   6588#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
   6589msgid "Spacing between expander arrow and caption"
   6590msgstr "Разстояние между стрелката за разширяване и заглавието"
   6591
   6592#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1594
   6593msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
   6594msgstr ""
   6595"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато групата расте"
   6596
   6597#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1601
   6598msgid "Whether the item should fill the available space"
   6599msgstr "Дали елементът да запълва наличното пространство"
   6600
   6601#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1607
   6602msgid "New Row"
   6603msgstr "Нов ред"
   6604
   6605#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1608
   6606msgid "Whether the item should start a new row"
   6607msgstr "Дали елементът да започва нов ред"
   6608
   6609#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1615
   6610msgid "Position of the item within this group"
   6611msgstr "Позиция на елемента в групата"
   6612
   6613#: ../gtk/gtktoolpalette.c:991
   6614msgid "Size of icons in this tool palette"
   6615msgstr "Размерът на иконите в палитрата с инструменти"
   6616
   6617#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1021
   6618msgid "Style of items in the tool palette"
   6619msgstr "Стилът на елементите в палитрата с инструменти"
   6620
   6621#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1037
   6622msgid "Exclusive"
   6623msgstr "Изключителност"
   6624
   6625#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1038
   6626msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
   6627msgstr "Дали групата с елементи да е единствената разширена по дадено време"
   6628
   6629#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1053
   6630msgid ""
   6631"Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
   6632msgstr ""
   6633"Дали групата с елементи да получава допълнително място, когато палитрата "
   6634"нараства"
   6635
  65086636#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:278
  65096637msgid "TreeModelSort Model"
 • gnome/master/gtk+.master.bg.po

  r1948 r1984  
  1111"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2010-01-25 11:42+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2010-01-25 11:35+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2010-02-22 08:21+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2010-02-22 08:20+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  910910msgstr "Фамилията формати за изображения PNM/PBG/PGM/PPM"
  911911
   912#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:128
   913msgid "Input file descriptor is NULL."
   914msgstr "Указателят към входния файл е NULL."
   915
   916#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:143
   917msgid "Failed to read QTIF header"
   918msgstr ""
   919"Неуспех при прочитане на заглавната част от изображение във формат QTIF"
   920
   921#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:152 ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:182
   922#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:446
   923#, c-format
   924msgid "QTIF atom size too large (%d bytes)"
   925msgstr ""
   926"Размерът на атом от изображение във формат QTIF е прекалено голям (%d байта)"
   927
   928#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:172
   929#, c-format
   930msgid "Failed to allocate %d bytes for file read buffer"
   931msgstr "Неуспех при заделяне на буфер от %d байта за прочитане на файл"
   932
   933#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:196
   934#, c-format
   935msgid "File error when reading QTIF atom: %s"
   936msgstr ""
   937"Файлова грешка при прочитането на атом от изображение във формат QTIF: %s "
   938
   939#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:233
   940#, c-format
   941msgid "Failed to skip the next %d bytes with seek()."
   942msgstr "Следващите %d байта не бяха прескочени чрез seek()."
   943
   944#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:257
   945msgid "Failed to QTIF context structure."
   946msgstr ""
   947"Неуспех при прочитане на структурата за контекста на изображение във формат "
   948"QTIF."
   949
   950#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:317
   951msgid "Failed to create GdkPixbufLoader object."
   952msgstr "Неуспех при създаването на обект GdkPixbufLoader."
   953
   954#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:421
   955msgid "Failed to find an image data atom."
   956msgstr "Неуспех при откриването на атом за данни в изображение."
   957
   958#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:602
   959msgid "The QTIF image format"
   960msgstr "Форматът за изображения QTIF"
   961
  912962#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
  913963msgid "RAS image has bogus header data"
   
  12811331#. * this.
  12821332#.
  1283 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:91
   1333#: ../gtk/gtkaccellabel.c:146
  12841334msgctxt "keyboard label"
  12851335msgid "Shift"
   
  12911341#. * this.
  12921342#.
  1293 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:97
   1343#: ../gtk/gtkaccellabel.c:152
  12941344msgctxt "keyboard label"
  12951345msgid "Ctrl"
   
  13011351#. * this.
  13021352#.
  1303 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:103
   1353#: ../gtk/gtkaccellabel.c:158
  13041354msgctxt "keyboard label"
  13051355msgid "Alt"
   
  13111361#. * this.
  13121362#.
  1313 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:671
   1363#: ../gtk/gtkaccellabel.c:743
  13141364msgctxt "keyboard label"
  13151365msgid "Super"
   
  13211371#. * this.
  13221372#.
  1323 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:684
   1373#: ../gtk/gtkaccellabel.c:756
  13241374msgctxt "keyboard label"
  13251375msgid "Hyper"
   
  13311381#. * this.
  13321382#.
  1333 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:698
   1383#: ../gtk/gtkaccellabel.c:770
  13341384msgctxt "keyboard label"
  13351385msgid "Meta"
  13361386msgstr "Meta"
  13371387
  1338 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:715
   1388#: ../gtk/gtkaccellabel.c:787
  13391389msgctxt "keyboard label"
  13401390msgid "Space"
  13411391msgstr "Space"
  13421392
  1343 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:718
   1393#: ../gtk/gtkaccellabel.c:790
  13441394msgctxt "keyboard label"
  13451395msgid "Backslash"
   
  13941444#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
  13951445#.
  1396 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1804
   1446#: ../gtk/gtkcalendar.c:1807
  13971447msgctxt "year measurement template"
  13981448msgid "2000"
   
  14091459#. * too.
  14101460#.
  1411 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1835 ../gtk/gtkcalendar.c:2493
   1461#: ../gtk/gtkcalendar.c:1838 ../gtk/gtkcalendar.c:2496
  14121462#, c-format
  14131463msgctxt "calendar:day:digits"
   
  14251475#. * too.
  14261476#.
  1427 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1867 ../gtk/gtkcalendar.c:2356
   1477#: ../gtk/gtkcalendar.c:1870 ../gtk/gtkcalendar.c:2359
  14281478#, c-format
  14291479msgctxt "calendar:week:digits"
   
  14411491#. * "%Y" is appropriate for most locales.
  14421492#.
  1443 #: ../gtk/gtkcalendar.c:2147
   1493#: ../gtk/gtkcalendar.c:2150
  14441494msgctxt "calendar year format"
  14451495msgid "%Y"
   
  22562306msgstr "Прост"
  22572307
  2258 #: ../gtk/gtkimmulticontext.c:538
   2308#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:563
  22592309msgctxt "input method menu"
  22602310msgid "System"
  22612311msgstr "Системен"
  22622312
  2263 #: ../gtk/gtkimmulticontext.c:622
   2313#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:573
   2314msgctxt "input method menu"
   2315msgid "None"
   2316msgstr "(Без)"
   2317
   2318#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:656
  22642319#, c-format
  22652320msgctxt "input method menu"
 • gnome/master/gucharmap.master.bg.po

  r1983 r1984  
  44# This file is distributed under the same license as the gucharmap package.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2006.
  6 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  7 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2008, 2009.
   6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
   7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2008, 2009.
  88# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010.
  99#
   
  1212"Project-Id-Version: gucharmap trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2010-02-21 16:48+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2010-02-22 08:12+0200\n"
  1515"PO-Revision-Date: 2010-02-21 22:08+0200\n"
  1616"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
   
  395395msgstr ""
  396396"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  397 "Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  398 "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   397"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
   398"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
   399"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  399400"\n"
  400401"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  704705#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66 ../gucharmap/unicode-scripts.h:97
  705706msgid "Tai Tham"
  706 msgstr "Тай Тхам"
   707msgstr "Тай Тхам (Лана)"
  707708
  708709#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
   
  724725#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71
  725726msgid "Vedic Extensions"
  726 msgstr "Ведийски разширения"
   727msgstr "Ведически разширения"
  727728
  728729#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72
   
  10081009#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142 ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
  10091010msgid "Javanese"
  1010 msgstr "Явански"
   1011msgstr "Явайски"
  10111012
  10121013#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143 ../gucharmap/unicode-scripts.h:28
   
  10241025#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146 ../gucharmap/unicode-scripts.h:70
  10251026msgid "Meetei Mayek"
  1026 msgstr "Мейтей Маяк"
   1027msgstr "Мейтей Майек"
  10271028
  10281029#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.