Changeset 198

Timestamp:
Sep 19, 2005, 6:29:58 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко правописни грешки и смесване на кирилица с латиница. Директория коригирано на папка, освен за директориен сървър. Все още има доста атрибутивни употреби и непреведени низове.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.