Changeset 1965


Ignore:
Timestamp:
Feb 2, 2010, 3:48:37 PM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-disk-utility: Обновен или по-скоро закърпен превод до master. Както и в предния цикъл превода не е тестван

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po

  <
  r1891 r1965  
  11# Bulgarian translation of gnome-disk-utility po-file
  2 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
  4 # Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009.
   4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009, 2010.
  55# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2009.
  66#
   7#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:163
  78msgid ""
  89msgstr ""
  910"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
  1011"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2009-10-07 08:00+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2009-09-14 07:48+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2010-01-31 18:00+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2010-02-02 15:29+0200\n"
  1314"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1415"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1819"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  1920
  20 #: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1
   21#. Translators: Window title when no item is selected.
   22#.
   23#. Translators: Window title when the item representing the local machine is selected.
   24#.
   25#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269
   26#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:896
   27#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1203
  2128msgid "Disk Utility"
  2229msgstr "Инструмент за дискове"
   
  3340msgid "Provides notifications related to disks"
  3441msgstr "Показване на уведомления свързани с дискови устройства"
  35 
  36 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:135
  37 msgid "Volume"
  38 msgstr "Том"
  39 
  40 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:136
  41 msgid "The volume to format"
  42 msgstr "Том за форматиране"
  43 
  44 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:148
  45 msgid "Filesystem type"
  46 msgstr "Вид файлова система"
  47 
  48 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:149
  49 msgid "The selected filesystem type"
  50 msgstr "Видът на избраната файлова система"
  51 
  52 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:159
  53 msgid "Filesystem label"
  54 msgstr "Етикет за файловата система"
  55 
  56 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:160
  57 msgid "The requested filesystem label"
  58 msgstr "Желаният етикет за файловата система"
  59 
  60 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:170
  61 #: ../src/palimpsest/gdu-section-encrypted.c:240
  62 msgid "Encryption"
  63 msgstr "Шифриране"
  64 
  65 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:171
  66 msgid "Whether the volume should be encrypted"
  67 msgstr "Дали томът да бъде шифриран"
  68 
  69 #. Translators: Format is used as a verb here
  70 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:325
  71 msgid "_Format"
  72 msgstr "_Форматиране"
  73 
  74 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:327
  75 msgid "Disk _Utility"
  76 msgstr "_Инструмент за дискове"
  77 
  78 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:333
  79 msgid "Use Disk Utility to format volume"
  80 msgstr "Форматиране на тома чрез програмата  „Инструмент за дискове“"
  81 
  82 #. Translators: 'type' means 'filesystem type' here.
  83 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:365
  84 #: ../src/palimpsest/gdu-section-unallocated.c:678
  85 #: ../src/palimpsest/gdu-section-unrecognized.c:441
  86 msgid "_Type:"
  87 msgstr "_Вид:"
  88 
  89 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:371
  90 msgid "Compatible with all systems (FAT)"
  91 msgstr "Съвместима с всички операционни системи (FAT)"
  92 
  93 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:373
  94 msgid "Compatible with Linux (ext2)"
  95 msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext2)"
  96 
  97 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:375
  98 msgid "Compatible with Linux (ext3)"
  99 msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext3)"
  100 
  101 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:377
  102 msgid "Encrypted, compatible with Linux (FAT)"
  103 msgstr "Шифрирана, съвместима със системи използващи Линукс (FAT)"
  104 
  105 #. Translators: 'name' means 'filesystem label' here.
  106 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:390
  107 msgid "_Name:"
  108 msgstr "_Име:"
  109 
  110 #. Translators: Keep length of translation of "New Volume" to less than 16 characters
  111 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:395
  112 msgid "New Volume"
  113 msgstr "Нов том"
  114 
  115 #: ../src/format-tool/gdu-format-dialog.c:410
  116 msgid "Warning: All data on the volume will be irrevocably lost."
  117 msgstr "Предупреждение: Всички данни в този том ще бъдат необратимо унищожени."
  11842
  11943#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:184
   
  14367msgstr "Текстът, който да се показва"
  14468
  145 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:111
   69#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:110
  14670msgid "Error launching Disk Utility"
  14771msgstr "Грешка при стартиране на програмата „Инструмент за дискове“"
  14872
  149 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:131
   73#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:130
  15074msgid "Device to format"
  15175msgstr "Устройството, което ще се форматира"
  15276
  153 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:131 ../src/palimpsest/gdu-main.c:121
  154 #: ../src/palimpsest/gdu-main.c:122
   77#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:130 ../src/palimpsest/gdu-main.c:127
   78#: ../src/palimpsest/gdu-main.c:128
  15579msgid "DEVICE"
  15680msgstr "УСТРОЙСТВО"
  15781
  158 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:161
   82#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:160
  15983#, c-format
  16084msgid "Operation was canceled"
  16185msgstr "Действието е прекратено"
  16286
  163 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:252
   87#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:251
  16488msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
  16589msgstr "Програма за форматиране от „Инструмент за дискове“ на GNOME"
   
  16892#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
  16993#.
  170 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:299
   94#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:300
  17195#, c-format
  17296msgid "Format partition %d of %s (%s)"
   
  176100#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
  177101#.
  178 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:306
   102#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:307
  179103#, c-format
  180104msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
   
  182106
  183107#. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
  184 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:312
   108#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:313
  185109#, c-format
  186110msgid "Format %s (%s)"
   
  188112
  189113#. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
  190 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:316
   114#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:317
  191115#, c-format
  192116msgid "Formatting %s (%s)"
   
  194118
  195119#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
  196 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:322
   120#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:323
  197121#, c-format
  198122msgid "Format %s Volume (%s)"
   
  200124
  201125#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
  202 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:326
   126#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:327
  203127#, c-format
  204128msgid "Formatting %s Volume (%s)"
  205129msgstr "Форматиране на том с размер %s (%s)"
  206130
  207 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:379
   131#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:383
  208132msgid "Preparing..."
  209133msgstr "Подготвяне…"
  210134
  211 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:422
   135#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:426
  212136msgid "Unmounting..."
  213137msgstr "Демонтиране…"
  214138
  215 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:440
   139#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:444
  216140#, c-format
  217141msgid "Unable to format '%s'"
  218142msgstr "Неуспех при форматиране на „%s“"
  219143
  220 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:455
   144#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:459
  221145msgid "Formatting..."
  222146msgstr "Форматиране…"
  223147
  224 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:472
   148#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:476
  225149msgid "Cancelling..."
  226150msgstr "Отмяна…"
  227151
  228 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:482
   152#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:486
  229153msgid "Error formatting volume"
  230154msgstr "Грешка при форматиране на тома"
  231155
  232 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:493
   156#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:497
  233157msgid "Mounting volume..."
  234158msgstr "Монтиране тома…"
  235159
  236 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:517 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:995
   160#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:521
  237161msgid "Error mounting device"
  238162msgstr "Грешка при монтиране на устройството"
  239163
  240 #: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:534
   164#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:538
  241165msgid "Error storing passphrase in keyring"
  242166msgstr "Грешка при съхраняване на паролата в ключодържателя"
  243167
  244 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  245 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:455
  246 msgid "CompactFlash"
  247 msgstr "CompactFlash"
  248 
  249 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  250 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:458
  251 msgid "MemoryStick"
  252 msgstr "MemoryStick"
  253 
  254 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  255 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:461
  256 msgid "SmartMedia"
  257 msgstr "SmartMedia"
  258 
  259 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  260 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:464
  261 msgid "SecureDigital"
  262 msgstr "SecureDigital"
  263 
  264 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  265 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:467
  266 msgid "SD High Capacity"
  267 msgstr "SDHC"
  268 
  269 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  270 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:470
  271 msgid "Floppy"
  272 msgstr "Флопи"
  273 
  274 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  275 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:473
  276 msgid "Zip"
  277 msgstr "Zip"
  278 
  279 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  280 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:476
  281 msgid "Jaz"
  282 msgstr "Jaz"
  283 
  284 #. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
  285 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:479
  286 msgid "Flash"
  287 msgstr "Flash"
  288 
  289 #. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
  290 #. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
  291 #.
  292 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:502
  293 msgid "CD"
  294 msgstr "CD"
  295 
  296 #. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
  297 #. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
  298 #.
  299 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:510
  300 msgid "DVD"
  301 msgstr "DVD"
  302 
  303 #. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
  304 #. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
  305 #.
  306 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:518
  307 msgid "Blu-Ray"
  308 msgstr "Blu-Ray"
  309 
  310 #. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
  311 #. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
  312 #.
  313 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:526
  314 msgid "HDDVD"
  315 msgstr "HDDVD"
  316 
  317 #. Translators: %s is the media type e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
  318 #. Translators: %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
  319 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:575 ../src/gdu/gdu-drive.c:614
  320 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:520
  321 #, c-format
  322 msgid "%s Drive"
  323 msgstr "Устройство %s"
  324 
  325 #. Translators: first %s is the size, second %s is the media type
  326 #. * e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
  327 #.
  328 #. Translators: First %s is the size, second %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
  329 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:609 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:515
  330 #, c-format
  331 msgid "%s %s Drive"
  332 msgstr "Устройство в %2s (%1s)"
  333 
  334 #. Translators: This string is used to describe a hard disk. The first %s is
  335 #. * the size of the drive e.g. '45 GB'.
  336 #.
  337 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:625
  338 #, c-format
  339 msgid "%s Hard Disk"
  340 msgstr "Твърд диск (%s)"
  341 
  342 #. Translators: This string is used to describe a hard disk where the size
  343 #. * is not known.
  344 #.
  345 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:631
  346 msgid "Hard Disk"
  347 msgstr "Твърд диск"
  348 
  349 #. Translators: This string is used to describe a SSD. The first %s is
  350 #. * the size of the drive e.g. '45 GB'.
  351 #.
  352 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:638
  353 #, c-format
  354 msgid "%s Solid-State Disk"
  355 msgstr "SSD диск (%s)"
  356 
  357 #. Translators: This string is used to describe a SSD where the size
  358 #. * is not known.
  359 #.
  360 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:644
  361 msgid "Solid-State Disk"
  362 msgstr "SSD диск"
  363 
  364 #. Translators: This string is the description of a drive. The first %s is the
  365 #. * size of the inserted media, for example '45 GB'.
  366 #.
  367 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:685
  368 #, c-format
  369 msgid "%s Media"
  370 msgstr "Носител с размер %s"
  371 
  372 #. Translators: This string is used as a description text when no media has
  373 #. * been detected for a drive
  374 #.
  375 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:692 ../src/palimpsest/gdu-section-no-media.c:113
  376 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:239 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:263
  377 #, c-format
  378 msgid "No Media Detected"
  379 msgstr "Не е открит носител"
  380 
  381 #. Translators: This string is used for conveying the partition table format
  382 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:703 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:542
  383 msgid "MBR Partition Table"
  384 msgstr "Таблица с дялове (MBR)"
  385 
  386 #. Translators: This string is used for conveying the partition table format
  387 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:706 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:545
  388 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1534 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:223
  389 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:253
  390 msgid "GUID Partition Table"
  391 msgstr "Таблица с дялове (GUID)"
  392 
  393 #. Translators: This string is used for conveying the partition table format
  394 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:709 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:548
  395 msgid "Apple Partition Table"
  396 msgstr "Таблица с дялове (Apple)"
  397 
  398 #. Translators: This string is used for conveying the partition table format when
  399 #. * the format is unknown
  400 #.
  401 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:714 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:553
  402 msgid "Partitioned"
  403 msgstr "Таблица с дялове (неизвестен вид)"
  404 
  405 #. Translators: This string is used for conveying a device is not partitioned.
  406 #.
  407 #: ../src/gdu/gdu-drive.c:719 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:260
  408 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:380
  409 #, c-format
  410 msgid "Not Partitioned"
  411 msgstr "Неразделен"
  412 
  413 #. Translators: First %s is a device file such as /dev/sda4
  414 #. * second %s is the state of the device
  415 #.
  416 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:575
  417 #, c-format
  418 msgid "RAID device %s (%s)"
  419 msgstr "Устройство в RAID %s (състояние %s)"
  420 
  421 #. Translators: %s is a device file such as /dev/sda4
  422 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:582
  423 #, c-format
  424 msgid "RAID device %s"
  425 msgstr "Устройство в RAID %s"
  426 
  427 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:587
  428 msgid "RAID Array"
  429 msgstr "RAID масив"
  430 
  431 #. Translators: %s is the size e.g. '45 GB'
  432 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:594
  433 #, c-format
  434 msgid "%s Software RAID"
  435 msgstr "Софтуерен RAID (%s)"
  436 
  437 #: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:597
  438 msgid "Software RAID"
  439 msgstr "Софтуерен RAID"
  440 
  441 #. Translators: The first %s is the size in power-of-10 units, e.g. 100 KB
  442 #. * the second %s is the size in power-of-2 units, e.g. 20 MiB
  443 #. * the third %s is the size as a number
  444 #.
  445 #: ../src/gdu/gdu-util.c:118
  446 #, c-format
  447 msgid "%s / %s / %s bytes"
  448 msgstr "%s / %s / %s байта"
  449 
  450 #. Translators: FAT is a filesystem type
  451 #: ../src/gdu/gdu-util.c:149
  452 msgid "FAT (12-bit version)"
  453 msgstr "FAT (12-битова версия)"
  454 
  455 #. Translators: FAT is a filesystem type
  456 #: ../src/gdu/gdu-util.c:152 ../src/gdu/gdu-util.c:159
  457 #: ../src/gdu/gdu-util.c:166 ../src/gdu/gdu-util.c:170
  458 #: ../src/gdu/gdu-util.c:172
  459 msgid "FAT"
  460 msgstr "FAT"
  461 
  462 #. Translators: FAT is a filesystem type
  463 #: ../src/gdu/gdu-util.c:157
  464 msgid "FAT (16-bit version)"
  465 msgstr "FAT (16-битова версия)"
  466 
  467 #. Translators: FAT is a filesystem type
  468 #: ../src/gdu/gdu-util.c:164
  469 msgid "FAT (32-bit version)"
  470 msgstr "FAT (32-битова версия)"
  471 
  472 #. Translators: NTFS is a filesystem type
  473 #: ../src/gdu/gdu-util.c:179
  474 #, c-format
  475 msgid "NTFS (version %s)"
  476 msgstr "NTFS (версия %s)"
  477 
  478 #. Translators: NTFS is a filesystem type
  479 #: ../src/gdu/gdu-util.c:182 ../src/gdu/gdu-util.c:184
  480 #, c-format
  481 msgid "NTFS"
  482 msgstr "NTFS"
  483 
  484 #. Translators: HFS is a filesystem type
  485 #: ../src/gdu/gdu-util.c:189 ../src/gdu/gdu-util.c:191
  486 msgid "HFS"
  487 msgstr "HFS"
  488 
  489 #. Translators: HFS+ is a filesystem type
  490 #: ../src/gdu/gdu-util.c:196 ../src/gdu/gdu-util.c:198
  491 msgid "HFS+"
  492 msgstr "HFS+"
  493 
  494 #: ../src/gdu/gdu-util.c:202
  495 msgid "Linux Unified Key Setup"
  496 msgstr "Унифицирана настройка на ключове на Линукс (LUKS)"
  497 
  498 #. Translators: LUKS is 'Linux Unified Key Setup', a disk encryption format
  499 #: ../src/gdu/gdu-util.c:205
  500 msgid "LUKS"
  501 msgstr "LUKS"
  502 
  503 #. Translators: Ext2 is a filesystem type
  504 #: ../src/gdu/gdu-util.c:211
  505 #, c-format
  506 msgid "Linux Ext2 (version %s)"
  507 msgstr "Файлова система Ext2 за Линукс (версия %s)"
  508 
  509 #. Translators: Ext2 is a filesystem type
  510 #: ../src/gdu/gdu-util.c:214
  511 #, c-format
  512 msgid "Linux Ext2"
  513 msgstr "Файлова система Ext2 за Линукс"
  514 
  515 #. Translators: Ext2 is a filesystem type
  516 #: ../src/gdu/gdu-util.c:217
  517 msgid "ext2"
  518 msgstr "ext2"
  519 
  520 #. Translators: Ext3 is a filesystem type
  521 #: ../src/gdu/gdu-util.c:223
  522 #, c-format
  523 msgid "Linux Ext3 (version %s)"
  524 msgstr "Файлова система Ext3 за Линукс (версия %s)"
  525 
  526 #. Translators: Ext3 is a filesystem type
  527 #: ../src/gdu/gdu-util.c:226
  528 #, c-format
  529 msgid "Linux Ext3"
  530 msgstr "Файлова система Ext3 за Линукс"
  531 
  532 #. Translators: Ext3 is a filesystem type
  533 #: ../src/gdu/gdu-util.c:229
  534 msgid "ext3"
  535 msgstr "ext3"
  536 
  537 #. Translators: 'Journal' refers to a filesystem technology here, see 'journaling filesystems'
  538 #: ../src/gdu/gdu-util.c:235
  539 #, c-format
  540 msgid "Journal for Linux ext3 (version %s)"
  541 msgstr "Журнална файлова система ext3 за Линукс (версия %s)"
  542 
  543 #. Translators: 'Journal' refers to a filesystem technology here, see 'journaling filesystems'
  544 #: ../src/gdu/gdu-util.c:238
  545 #, c-format
  546 msgid "Journal for Linux ext3"
  547 msgstr "Журнална файлова система ext3 за Линукс"
  548 
  549 #. Translators: jbd is a filesystem type
  550 #: ../src/gdu/gdu-util.c:241
  551 msgid "jbd"
  552 msgstr "jbd"
  553 
  554 #. Translators: ext4 is a filesystem type
  555 #: ../src/gdu/gdu-util.c:247
  556 #, c-format
  557 msgid "Linux Ext4 (version %s)"
  558 msgstr "Файлова система Ext4 за Линукс (версия %s)"
  559 
  560 #. Translators: ext4 is a filesystem type
  561 #: ../src/gdu/gdu-util.c:250
  562 #, c-format
  563 msgid "Linux Ext4"
  564 msgstr "Файлова система Ext4 за Линукс"
  565 
  566 #. Translators: Ext4 is a filesystem type
  567 #: ../src/gdu/gdu-util.c:253
  568 msgid "ext4"
  569 msgstr "ext4"
  570 
  571 #. Translators: xfs is a filesystem type
  572 #: ../src/gdu/gdu-util.c:259
  573 #, c-format
  574 msgid "Linux XFS (version %s)"
  575 msgstr "Файлова система XFS за Линукс (версия %s)"
  576 
  577 #. Translators: xfs is a filesystem type
  578 #: ../src/gdu/gdu-util.c:262
  579 #, c-format
  580 msgid "Linux XFS"
  581 msgstr "Файлова система XFS за Линукс"
  582 
  583 #. Translators: xfs is a filesystem type
  584 #: ../src/gdu/gdu-util.c:265
  585 msgid "xfs"
  586 msgstr "xfs"
  587 
  588 #. Translators: iso9660 is a filesystem type
  589 #: ../src/gdu/gdu-util.c:270
  590 msgid "ISO 9660"
  591 msgstr "Файлова система ISO 9660"
  592 
  593 #. Translators: iso9660 is a filesystem type
  594 #: ../src/gdu/gdu-util.c:273
  595 msgid "iso9660"
  596 msgstr "iso9660"
  597 
  598 #. Translators: udf is a filesystem type
  599 #: ../src/gdu/gdu-util.c:278
  600 msgid "Universal Disk Format"
  601 msgstr "Файлова система  „Универсален дисков формат“ (UDF)"
  602 
  603 #. Translators: udf is a filesystem type
  604 #: ../src/gdu/gdu-util.c:281
  605 msgid "udf"
  606 msgstr "udf"
  607 
  608 #: ../src/gdu/gdu-util.c:285 ../src/palimpsest/gdu-section-swapspace.c:82
  609 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:356
  610 msgid "Swap Space"
  611 msgstr "Виртуална памет"
  612 
  613 #. Translators: filesystem type for swap space
  614 #: ../src/gdu/gdu-util.c:288
  615 msgid "swap"
  616 msgstr "swap"
  617 
  618 #: ../src/gdu/gdu-util.c:293
  619 #, c-format
  620 msgid "LVM2 Physical Volume (version %s)"
  621 msgstr "Физически том за LVM2 (версия %s)"
  622 
  623 #: ../src/gdu/gdu-util.c:295
  624 #, c-format
  625 msgid "LVM2 Physical Volume"
  626 msgstr "Физически том за LVM2"
  627 
  628 #. Translators: short name for LVM2 Physical Volume
  629 #: ../src/gdu/gdu-util.c:298
  630 msgid "lvm2_pv"
  631 msgstr "lvm2_pv"
  632 
  633 #: ../src/gdu/gdu-util.c:304
  634 #, c-format
  635 msgid "RAID Component (version %s)"
  636 msgstr "Елемент от RAID (версия %s)"
  637 
  638 #: ../src/gdu/gdu-util.c:306
  639 #: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:1114
  640 #, c-format
  641 msgid "RAID Component"
  642 msgstr "Елемент от RAID"
  643 
  644 #. Translators: short name for 'RAID Component'
  645 #: ../src/gdu/gdu-util.c:309
  646 msgid "raid"
  647 msgstr "raid"
  648 
  649 #: ../src/gdu/gdu-util.c:323
  650 msgid "Creating File System"
  651 msgstr "Създаване на файловата система"
  652 
  653 #: ../src/gdu/gdu-util.c:325
  654 msgid "Mounting File System"
  655 msgstr "Монтиране на файловата система"
  656 
  657 #: ../src/gdu/gdu-util.c:327
  658 msgid "Unmounting File System"
  659 msgstr "Демонтиране на файловата система"
  660 
  661 #: ../src/gdu/gdu-util.c:329
  662 msgid "Checking File System"
  663 msgstr "Проверка на файловата система"
  664 
  665 #: ../src/gdu/gdu-util.c:331
  666 msgid "Creating LUKS Device"
  667 msgstr "Създаване на устройство с LUKS"
  668 
  669 #: ../src/gdu/gdu-util.c:333
  670 msgid "Unlocking LUKS Device"
  671 msgstr "Отключване на устройство с LUKS"
  672 
  673 #: ../src/gdu/gdu-util.c:335
  674 msgid "Locking LUKS Device"
  675 msgstr "Заключване на устройство с LUKS"
  676 
  677 #: ../src/gdu/gdu-util.c:337
  678 msgid "Creating Partition Table"
  679 msgstr "Създаване на таблица с дялове"
  680 
  681 #: ../src/gdu/gdu-util.c:339
  682 msgid "Deleting Partition"
  683 msgstr "Изтриване на дял"
  684 
  685 #: ../src/gdu/gdu-util.c:341
  686 msgid "Creating Partition"
  687 msgstr "Създаване на дял"
  688 
  689 #: ../src/gdu/gdu-util.c:343
  690 msgid "Modifying Partition"
  691 msgstr "Промяна на дял"
  692 
  693 #: ../src/gdu/gdu-util.c:345
  694 msgid "Setting Label for Device"
  695 msgstr "Задаване на етикет за устройството"
  696 
  697 #: ../src/gdu/gdu-util.c:347
  698 msgid "Changing Passphrase for Encrypted LUKS Device"
  699 msgstr "Промяна на паролата за шифрирано устройство с LUKS"
  700 
  701 #: ../src/gdu/gdu-util.c:349
  702 msgid "Adding Component to RAID Array"
  703 msgstr "Добавяне на елемент в RAID масив"
  704 
  705 #: ../src/gdu/gdu-util.c:351
  706 msgid "Removing Component from RAID Array"
  707 msgstr "Премахване на елемент от RAID масив"
  708 
  709 #: ../src/gdu/gdu-util.c:353
  710 msgid "Stopping RAID Array"
  711 msgstr "Спиране на RAID масив"
  712 
  713 #: ../src/gdu/gdu-util.c:355
  714 msgid "Starting RAID Array"
  715 msgstr "Стартиране на RAID масив"
  716 
  717 #: ../src/gdu/gdu-util.c:357
  718 msgid "Checking RAID Array"
  719 msgstr "Проверка на RAID масив"
  720 
  721 #: ../src/gdu/gdu-util.c:359
  722 msgid "Repairing RAID Array"
  723 msgstr "Поправяне на RAID масив"
  724 
  725 #: ../src/gdu/gdu-util.c:361
  726 msgid "Running Short SMART Self-Test"
  727 msgstr "Стартиране на съкратената самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
  728 
  729 #: ../src/gdu/gdu-util.c:363
  730 msgid "Running Extended SMART Self-Test"
  731 msgstr "Стартиране на разширената самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
  732 
  733 #: ../src/gdu/gdu-util.c:365
  734 msgid "Running Conveyance SMART Self-Test"
  735 msgstr "Стартиране на транспортната самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
  736 
  737 #: ../src/gdu/gdu-util.c:367
  738 msgid "Ejecting Media"
  739 msgstr "Изваждане на носителя"
  740 
  741 #: ../src/gdu/gdu-util.c:369
  742 msgid "Detaching Device"
  743 msgstr "Откачане на устройството"
  744 
  745 #: ../src/gdu/gdu-util.c:371
  746 msgid "Forcibly Unmounting Filesystem"
  747 msgstr "Принудително демонтиране на файловата система"
  748 
  749 #: ../src/gdu/gdu-util.c:373
  750 msgid "Forcibly Locking LUKS device"
  751 msgstr "Принудително заключване на устройство с LUKS"
  752 
  753 #. see http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
  754 #: ../src/gdu/gdu-util.c:388
  755 msgid "MBR Partition Scheme"
  756 msgstr "Таблица с дялове MBR"
  757 
  758 #: ../src/gdu/gdu-util.c:389
  759 msgid "EFI System Partition"
  760 msgstr "Системен дял EFI"
  761 
  762 #. Microsoft
  763 #: ../src/gdu/gdu-util.c:391
  764 msgid "Microsoft Reserved Partition"
  765 msgstr "Запазен дял на Майкрософт"
  766 
  767 #. {"gpt", "EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7", N_("Basic Data Partition")},
  768 #: ../src/gdu/gdu-util.c:393
  769 msgid "LDM meta data Partition"
  770 msgstr "LDM дял за мета данни"
  771 
  772 #: ../src/gdu/gdu-util.c:394
  773 msgid "LDM data Partition"
  774 msgstr "LDM дял за данни"
  775 
  776 #. Linux
  777 #: ../src/gdu/gdu-util.c:396
  778 msgid "Basic Data Partition"
  779 msgstr "Дял за основни данни"
  780 
  781 #. Same GUID as MS!
  782 #: ../src/gdu/gdu-util.c:397
  783 msgid "Linux RAID Partition"
  784 msgstr "RAID дял за Линукс"
  785 
  786 #: ../src/gdu/gdu-util.c:398
  787 msgid "Linux Swap Partition"
  788 msgstr "Дял за виртуална памет за Линукс"
  789 
  790 #: ../src/gdu/gdu-util.c:399
  791 msgid "Linux LVM Partition"
  792 msgstr "LVM дял за Линукс"
  793 
  794 #: ../src/gdu/gdu-util.c:400
  795 msgid "Linux Reserved Partition"
  796 msgstr "Запазен дял за Линукс"
  797 
  798 #. Mac OS X
  799 #: ../src/gdu/gdu-util.c:402 ../src/gdu/gdu-util.c:410
  800 msgid "Apple HFS/HFS+ Partition"
  801 msgstr "HFS/HFS+ дял на Apple"
  802 
  803 #. see http://developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-126.html
  804 #. *     http://lists.apple.com/archives/Darwin-drivers/2003/May/msg00021.html
  805 #: ../src/gdu/gdu-util.c:403 ../src/gdu/gdu-util.c:409
  806 msgid "Apple UFS Partition"
  807 msgstr "UFS дял на Apple"
  808 
  809 #: ../src/gdu/gdu-util.c:404
  810 msgid "Apple RAID Partition"
  811 msgstr "RAID дял на Apple"
  812 
  813 #: ../src/gdu/gdu-util.c:411 ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1544
  814 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:219 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:249
  815 msgid "Apple Partition Map"
  816 msgstr "Карта на дяловете на Apple"
  817 
  818 #: ../src/gdu/gdu-util.c:412
  819 msgid "Unused Partition"
  820 msgstr "Свободен дял"
  821 
  822 #: ../src/gdu/gdu-util.c:413
  823 msgid "Empty Partition"
  824 msgstr "Празен дял"
  825 
  826 #: ../src/gdu/gdu-util.c:414
  827 msgid "Driver Partition"
  828 msgstr "Дял за Macintosh (Driver)"
  829 
  830 #: ../src/gdu/gdu-util.c:415
  831 msgid "Driver 4.3 Partition"
  832 msgstr "Дял за Macintosh (Driver 4.3)"
  833 
  834 #: ../src/gdu/gdu-util.c:416
  835 msgid "ProDOS file system"
  836 msgstr "Файлова система ProDOS"
  837 
  838 #: ../src/gdu/gdu-util.c:417
  839 msgid "FAT 12"
  840 msgstr "FAT 12"
  841 
  842 #: ../src/gdu/gdu-util.c:418
  843 msgid "FAT 16"
  844 msgstr "FAT 16"
  845 
  846 #: ../src/gdu/gdu-util.c:419
  847 msgid "FAT 32"
  848 msgstr "FAT 32"
  849 
  850 #: ../src/gdu/gdu-util.c:420
  851 msgid "FAT 16 (Windows)"
  852 msgstr "FAT 16 (Windows)"
  853 
  854 #: ../src/gdu/gdu-util.c:421
  855 msgid "FAT 32 (Windows)"
  856 msgstr "FAT 32 (Windows)"
  857 
  858 #. see http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html
  859 #: ../src/gdu/gdu-util.c:424
  860 msgid "Empty (0x00)"
  861 msgstr "Празен дял (0x00)"
  862 
  863 #: ../src/gdu/gdu-util.c:425
  864 msgid "FAT12 (0x01)"
  865 msgstr "FAT12 (0x01)"
  866 
  867 #: ../src/gdu/gdu-util.c:426
  868 msgid "FAT16 <32M (0x04)"
  869 msgstr "FAT16 <32M (0x04)"
  870 
  871 #: ../src/gdu/gdu-util.c:427
  872 msgid "Extended (0x05)"
  873 msgstr "Разширен дял (0x05)"
  874 
  875 #: ../src/gdu/gdu-util.c:428
  876 msgid "FAT16 (0x06)"
  877 msgstr "FAT16 (0x06)"
  878 
  879 #: ../src/gdu/gdu-util.c:429
  880 msgid "HPFS/NTFS (0x07)"
  881 msgstr "HPFS/NTFS (0x07)"
  882 
  883 #: ../src/gdu/gdu-util.c:430
  884 msgid "W95 FAT32 (0x0b)"
  885 msgstr "W95 FAT32 (0x0b)"
  886 
  887 #: ../src/gdu/gdu-util.c:431
  888 msgid "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
  889 msgstr "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
  890 
  891 #: ../src/gdu/gdu-util.c:432
  892 msgid "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
  893 msgstr "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
  894 
  895 #: ../src/gdu/gdu-util.c:433
  896 msgid "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
  897 msgstr "Разширен дял за W95 (LBA) (0x0f)"
  898 
  899 #: ../src/gdu/gdu-util.c:434
  900 msgid "OPUS (0x10)"
  901 msgstr "OPUS (0x10)"
  902 
  903 #: ../src/gdu/gdu-util.c:435
  904 msgid "Hidden FAT12 (0x11)"
  905 msgstr "Скрит дял FAT12 (0x11)"
  906 
  907 #: ../src/gdu/gdu-util.c:436
  908 msgid "Compaq diagnostics (0x12)"
  909 msgstr "Дял за диагностика на Compaq (0x12)"
  910 
  911 #: ../src/gdu/gdu-util.c:437
  912 msgid "Hidden FAT16 <32M (0x14)"
  913 msgstr "Скрит дял FAT16 <32M (0x14)"
  914 
  915 #: ../src/gdu/gdu-util.c:438
  916 msgid "Hidden FAT16 (0x16)"
  917 msgstr "Скрит дял FAT16 (0x16)"
  918 
  919 #: ../src/gdu/gdu-util.c:439
  920 msgid "Hidden HPFS/NTFS (0x17)"
  921 msgstr "Скрит дял HPFS/NTFS (0x17)"
  922 
  923 #: ../src/gdu/gdu-util.c:440
  924 msgid "Hidden W95 FAT32 (0x1b)"
  925 msgstr "Скрит дял W95 FAT32 (0x1b)"
  926 
  927 #: ../src/gdu/gdu-util.c:441
  928 msgid "Hidden W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
  929 msgstr "Скрит дял W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
  930 
  931 #: ../src/gdu/gdu-util.c:442
  932 msgid "Hidden W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
  933 msgstr "Скрит дял W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
  934 
  935 #: ../src/gdu/gdu-util.c:443
  936 msgid "PartitionMagic (0x3c)"
  937 msgstr "PartitionMagic (0x3c)"
  938 
  939 #: ../src/gdu/gdu-util.c:444
  940 msgid "Linux swap (0x82)"
  941 msgstr "Дял за виртуална памет за Линукс (0x82)"
  942 
  943 #: ../src/gdu/gdu-util.c:445
  944 msgid "Linux (0x83)"
  945 msgstr "Дял за Линукс (0x83)"
  946 
  947 #: ../src/gdu/gdu-util.c:446
  948 msgid "Hibernation (0x84)"
  949 msgstr "Дял за дълбоко приспиване (0x84)"
  950 
  951 #: ../src/gdu/gdu-util.c:447
  952 msgid "Linux Extended (0x85)"
  953 msgstr "Разширен дял за Линукс (0x85)"
  954 
  955 #: ../src/gdu/gdu-util.c:448
  956 msgid "Linux LVM (0x8e)"
  957 msgstr "LVM дял за Линукс (0x8e)"
  958 
  959 #: ../src/gdu/gdu-util.c:449
  960 msgid "Hibernation (0xa0)"
  961 msgstr "Дял за дълбоко приспиване (0xa0)"
  962 
  963 #: ../src/gdu/gdu-util.c:450
  964 msgid "FreeBSD (0xa5)"
  965 msgstr "FreeBSD (0xa5)"
  966 
  967 #: ../src/gdu/gdu-util.c:451
  968 msgid "OpenBSD (0xa6)"
  969 msgstr "OpenBSD (0xa6)"
  970 
  971 #: ../src/gdu/gdu-util.c:452
  972 msgid "Mac OS X (0xa8)"
  973 msgstr "Mac OS X (0xa8)"
  974 
  975 #: ../src/gdu/gdu-util.c:453
  976 msgid "Mac OS X (0xaf)"
  977 msgstr "Mac OS X (0xaf)"
  978 
  979 #: ../src/gdu/gdu-util.c:454
  980 msgid "Solaris boot (0xbe)"
  981 msgstr "Дял за зареждане на Solaris (0xbe)"
  982 
  983 #: ../src/gdu/gdu-util.c:455
  984 msgid "Solaris (0xbf)"
  985 msgstr "Solaris (0xbf)"
  986 
  987 #: ../src/gdu/gdu-util.c:456
  988 msgid "BeOS BFS (0xeb)"
  989 msgstr "BeOS BFS (0xeb)"
  990 
  991 #: ../src/gdu/gdu-util.c:457
  992 msgid "SkyOS SkyFS (0xec)"
  993 msgstr "SkyOS SkyFS (0xec)"
  994 
  995 #: ../src/gdu/gdu-util.c:458
  996 msgid "EFI GPT (0xee)"
  997 msgstr "EFI GPT (0xee)"
  998 
  999 #: ../src/gdu/gdu-util.c:459
  1000 msgid "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
  1001 msgstr "EFI (FAT-12/16/32) (0xef)"
  1002 
  1003 #: ../src/gdu/gdu-util.c:460
  1004 msgid "Linux RAID autodetect (0xfd)"
  1005 msgstr "RAID дял с автоматично разпознаване за Линукс (0xfd)"
  1006 
  1007 #. Translators: Shown for unknown partition types.
  1008 #. * %s is the partition type name
  1009 #.
  1010 #: ../src/gdu/gdu-util.c:487
  1011 #, c-format
  1012 msgid "Unknown (%s)"
  1013 msgstr "Непознат дял (%s)"
  1014 
  1015 #: ../src/gdu/gdu-util.c:497
   168#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:175
   169#, c-format
   170msgid "Add Component to %s"
   171msgstr "Добавяне на елемент към %s"
   172
   173#. TODO: hate
   174#. Translators: The first %s is the size (e.g. "42 GB") and the two following %s are the
   175#. * name and vpd_name of the array (e.g. "Saturn" and "6 TB RAID-6")
   176#.
   177#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:188
   178#, c-format
  1016179msgid ""
  1017 "A popular format compatible with almost any device or system, typically used "
  1018 "for file exchange."
  1019 msgstr ""
  1020 "Общодостъпен формат съвместим с почти всяко устройство или операционна "
  1021 "система. Често се използва за обмен на файлове."
  1022 
  1023 #: ../src/gdu/gdu-util.c:501
   180"Select a disk to create a %s component on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
   181msgstr ""
   182"Изберете диск, на който да създадете  елемент с размер %s за RAID масива „%"
   183"s“ (%s)"
   184
   185#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:195
   186#, c-format
   187msgid "Add Physical Volume to %s (%s)"
   188msgstr "Добавяне на физически том към %s (%s)"
   189
   190#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:211
   191#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:203
   192#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:220
   193msgid "_Size:"
   194msgstr "_Обем:"
   195
   196#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   197#. * or the next string for a longer explanation.
   198#.
   199#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:132
   200msgid "Read Error Rate"
   201msgstr "Честота на грешките при четене"
   202
   203#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:133
  1024204msgid ""
  1025 "This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
  1026 "UNIX file permissions support. This file system does not use a journal."
  1027 msgstr ""
  1028 "Тази файлова система е съвместима само със системи използващи Линукс и "
  1029 "предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс. Тази "
  1030 "файлова система не поддържа журнали."
  1031 
  1032 #: ../src/gdu/gdu-util.c:507
   205"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
   206"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
   207msgstr ""
   208"Честота на грешките при четене на необработени данни от диска. Стойност "
   209"различна от нула означава, че има проблем с повърхността на диска или "
   210"главите за четене/запис."
   211
   212#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   213#. * or the next string for a longer explanation.
   214#.
   215#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:142
   216msgid "Throughput Performance"
   217msgstr "Производителност"
   218
   219#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:143
   220msgid "Average efficiency of the disk"
   221msgstr "Средна производителност на диска"
   222
   223#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   224#. * or the next string for a longer explanation.
   225#.
   226#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:150
   227msgid "Spinup Time"
   228msgstr "Време за развъртане"
   229
   230#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:151
   231msgid "Time needed to spin up the disk"
   232msgstr "Необходимо време за развъртане на диска"
   233
   234#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   235#. * or the next string for a longer explanation.
   236#.
   237#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:158
   238msgid "Start/Stop Count"
   239msgstr "Брой пускания/спирания"
   240
   241#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:159
   242msgid "Number of spindle start/stop cycles"
   243msgstr "Брой цикли пускане/спиране на оста"
   244
   245#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   246#. * or the next string for a longer explanation.
   247#.
   248#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166
   249msgid "Reallocated Sector Count"
   250msgstr "Брой на повторно заделените сектори"
   251
   252#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:167
  1033253msgid ""
  1034 "This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
  1035 "UNIX file permissions support."
  1036 msgstr ""
  1037 "Тази файлова система е съвместима само със системи използващи Линукс и "
  1038 "предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс."
  1039 
  1040 #: ../src/gdu/gdu-util.c:511
  1041 msgid "Swap area used by the operating system for virtual memory."
  1042 msgstr "Пространство използвано от операционната система за виртуална памет."
  1043 
  1044 #: ../src/gdu/gdu-util.c:514
   254"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
   255"verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
   256"data to a special reserved area (spare area)"
   257msgstr ""
   258"Брой на повторно заделените сектори. Когато възникне грешка при четене/запис/"
   259"проверка, дискът отбелязва сектора като „повторно заделен“ и прехвърля "
   260"данните в специално запасно пространство (резервно пространство)"
   261
   262#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   263#. * or the next string for a longer explanation.
   264#.
   265#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:176
   266msgid "Read Channel Margin"
   267msgstr "Допуск на четене на канала"
   268
   269#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:177
   270msgid "Margin of a channel while reading data."
   271msgstr "Допуск на канала при четене на данни."
   272
   273#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   274#. * or the next string for a longer explanation.
   275#.
   276#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:184
   277msgid "Seek Error Rate"
   278msgstr "Честота на грешките при търсене"
   279
   280#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:185
   281msgid "Frequency of errors while positioning"
   282msgstr "Честота на грешките при позициониране на главата"
   283
   284#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   285#. * or the next string for a longer explanation.
   286#.
   287#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:192
   288msgid "Seek Timer Performance"
   289msgstr "Производителност за времето на търсене"
   290
   291#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:193
   292msgid "Average efficiency of operations while positioning"
   293msgstr "Средна производителност на действията при позициониране на главата"
   294
   295#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   296#. * or the next string for a longer explanation.
   297#.
   298#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:200
   299#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:524
   300msgid "Power-On Hours"
   301msgstr "Часове в работно състояние"
   302
   303#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:201
   304#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:525
   305msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
   306msgstr "Брой на изминалите часове в работно състояние"
   307
   308#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   309#. * or the next string for a longer explanation.
   310#.
   311#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:208
   312msgid "Spinup Retry Count"
   313msgstr "Брой на опитите за развъртане"
   314
   315#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:209
   316msgid "Number of retry attempts to spin up"
   317msgstr "Брой на повторните опити за развъртане на диска"
   318
   319#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   320#. * or the next string for a longer explanation.
   321#.
   322#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:216
   323msgid "Calibration Retry Count"
   324msgstr "Брой на опитите за калибриране"
   325
   326#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:217
   327msgid "Number of attempts to calibrate the device"
   328msgstr "Брой на опитите за калибриране на устройството"
   329
   330#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   331#. * or the next string for a longer explanation.
   332#.
   333#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224
   334msgid "Power Cycle Count"
   335msgstr "Брой на циклите на пускане"
   336
   337#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:225
   338msgid "Number of power-on events"
   339msgstr "Брой пускания на диска"
   340
   341#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   342#. * or the next string for a longer explanation.
   343#.
   344#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:232
   345msgid "Soft read error rate"
   346msgstr "Честота на непоправимите грешки при четене"
   347
   348#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:233
   349msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
   350msgstr "Честота на „програмните“ грешки при четене от диска"
   351
   352#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   353#. * or the next string for a longer explanation.
   354#.
   355#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:240
   356msgid "Reported Uncorrectable Errors"
   357msgstr "Докладвани непоправими грешки"
   358
   359#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:241
   360msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
   361msgstr ""
   362"Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез хардуерен код за "
   363"корекция на грешки (ECC)"
   364
   365#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   366#. * or the next string for a longer explanation.
   367#.
   368#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:248
   369msgid "High Fly Writes"
   370msgstr "Записи от ненормално разстояние"
   371
   372#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:249
  1045373msgid ""
  1046 "The native Windows file system. Not widely compatible with other operating "
  1047 "systems than Windows."
  1048 msgstr ""
  1049 "Собствената файлова система на Windows. Като цяло не е съвместима с други "
  1050 "операционни системи."
  1051 
  1052 #: ../src/gdu/gdu-util.c:518
  1053 msgid "No file system will be created."
  1054 msgstr "Няма да бъде създадена файлова система."
  1055 
  1056 #: ../src/gdu/gdu-util.c:521
  1057 msgid "Create an Extended Partition for logical partitions."
  1058 msgstr "Създаване на разширен дял предназначен за логически дялове."
  1059 
  1060 #: ../src/gdu/gdu-util.c:534
   374"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
   375msgstr ""
   376"Брой пъти, когато записващата глава се намира извън нормалния си работна "
   377"област"
   378
   379#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   380#. * or the next string for a longer explanation.
   381#.
   382#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:256
   383msgid "Airflow Temperature"
   384msgstr "Температура на въздушния поток"
   385
   386#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:257
   387msgid "Airflow temperature of the drive"
   388msgstr "Температура на въздушния поток на устройството"
   389
   390#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   391#. * or the next string for a longer explanation.
   392#.
   393#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:264
   394#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:434
   395msgid "G-sense Error Rate"
   396msgstr "Честота на грешките при удар"
   397
   398#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:265
   399msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
   400msgstr "Честота на грешките в резултат на ударно натоварване или вибрации"
   401
   402#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   403#. * or the next string for a longer explanation.
   404#.
   405#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:272
   406#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:491
   407msgid "Power-off Retract Count"
   408msgstr "Брой прибирания на главите"
   409
   410#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:273
   411msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
   412msgstr "Брой на аварийните прибирания на главите"
   413
   414#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   415#. * or the next string for a longer explanation.
   416#.
   417#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:280
   418#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:467
   419msgid "Load/Unload Cycle Count"
   420msgstr "Брой цикли за зареждане/разреждане"
   421
   422#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:281
   423msgid "Number of cycles into landing zone position"
   424msgstr ""
   425"Брой на циклите на поставяне на главите в безопасното пространство за покой"
   426
   427#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   428#. * or the next string for a longer explanation.
   429#.
   430#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:288
   431#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:507
   432msgid "Temperature"
   433msgstr "Температура"
   434
   435#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:289
   436msgid "Current internal temperature of the drive"
   437msgstr "Текуща вътрешна температура на устройството"
   438
   439#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   440#. * or the next string for a longer explanation.
   441#.
   442#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:296
   443msgid "Hardware ECC Recovered"
   444msgstr "Апаратно отстранени грешки (ECC)"
   445
   446#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:297
   447msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
   448msgstr ""
   449"Брой на апаратно откритите грешки (ECC) в процеса на извличане на данните"
   450
   451#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   452#. * or the next string for a longer explanation.
   453#.
   454#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304
   455msgid "Reallocation Count"
   456msgstr "Брой опити за повторно заделяне"
   457
   458#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:305
  1061459msgid ""
  1062 "The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or system "
  1063 "but has a number of limitations with respect to disk size and number of "
  1064 "partitions."
  1065 msgstr ""
  1066 "Този метод (MBR) е съвместим с почти всяко устройство или операционна "
  1067 "система, но има множество ограничения по отношение на обема на диска и броят "
  1068 "на дяловете."
  1069 
  1070 #: ../src/gdu/gdu-util.c:539
   460"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
   461"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
   462"reallocated sectors to a spare area"
   463msgstr ""
   464"Брой опити за повторно заделяне. Стойността на този атрибут показва пълния "
   465"брой (успешни и неуспешни) опити за преместване на данни от повторно "
   466"заделени сектори в резервното пространство"
   467
   468#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   469#. * or the next string for a longer explanation.
   470#.
   471#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:315
   472msgid "Current Pending Sector Count"
   473msgstr "Брой на чакащите сектори"
   474
   475#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:316
  1071476msgid ""
  1072 "A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple systems "
  1073 "and most Linux systems. Not recommended for removable media."
  1074 msgstr ""
  1075 "Този метод е остарял и несъвместим с повечето операционни системи с "
  1076 "изключение на системи разработени от Apple и системи използващи Линукс. Не "
  1077 "се препоръчва да се използва с преносими носители."
  1078 
  1079 #: ../src/gdu/gdu-util.c:544
   477"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
   478"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
   479"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
   480"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
   481msgstr ""
   482"Брой на секторите изчакващи да бъдат повторно заделени. Ако изчакващият "
   483"сектор по-късно бъде записан или прочетен успешно, тази стойност се намалява "
   484"и секторът не се заделя повторно. Повторно заделяне на сектора се извършва "
   485"само при неуспешен опит за запис"
   486
   487#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   488#. * or the next string for a longer explanation.
   489#.
   490#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327
   491msgid "Uncorrectable Sector Count"
   492msgstr "Брой непоправими сектори"
   493
   494#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:328
  1080495msgid ""
  1081 "The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be "
  1082 "incompatible with some devices and legacy systems."
  1083 msgstr ""
  1084 "Този метод (GUID) е съвместим с повечето съвременни системи, но е възможно "
  1085 "да е несъвместим с някой устройства и остарели операционни системи."
  1086 
  1087 #: ../src/gdu/gdu-util.c:548
   496"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
   497"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
   498"and/or problems in the mechanical subsystem"
   499msgstr ""
   500"Пълен брой на непоправимите грешки при четене/запис на сектор. Повишаване на "
   501"стойността на този атрибут означава повреда в повърхността на диска и/или "
   502"повреда в механичната подсистема."
   503
   504#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   505#. * or the next string for a longer explanation.
   506#.
   507#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:337
   508msgid "UDMA CRC Error Rate"
   509msgstr "Честота на грешките от CRC при режим UDMA"
   510
   511#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:338
   512msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
   513msgstr ""
   514"Брой непоправимите грешки чрез цикличен код за корекция на грешки (CRC) при "
   515"директен достъп до паметта (режим UDMA)"
   516
   517#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   518#. * or the next string for a longer explanation.
   519#.
   520#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:345
   521msgid "Write Error Rate"
   522msgstr "Честота на грешките при запис"
   523
   524#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:346
  1088525msgid ""
  1089 "Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to avoid "
  1090 "partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
  1091 msgstr ""
  1092 "Целият диск се отбелязва като свободен. Изберете този метод, само ако искате "
  1093 "да избегнете разделяне на целия диск (например за да използвате целия диск "
  1094 "или при флопита / Zip устройства)."
  1095 
  1096 #: ../src/gdu/gdu-util.c:731 ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:947
  1097 #, c-format
  1098 msgid "LUKS Passphrase for UUID %s"
  1099 msgstr "Парола на LUKS за UUID %s"
  1100 
  1101 #: ../src/gdu/gdu-util.c:760
  1102 #, c-format
  1103 msgid "%.1f kbit/s"
  1104 msgstr "%.1f kbit/s"
  1105 
  1106 #: ../src/gdu/gdu-util.c:763
  1107 #, c-format
  1108 msgid "%.1f Mbit/s"
  1109 msgstr "%.1f Mbit/s"
  1110 
  1111 #: ../src/gdu/gdu-util.c:766
  1112 #, c-format
  1113 msgid "%.1f Gbit/s"
  1114 msgstr "%.1f Gbit/s"
  1115 
  1116 #. Translators: interface name for serial ATA disks
  1117 #: ../src/gdu/gdu-util.c:782
  1118 msgid "SATA"
  1119 msgstr "SATA"
  1120 
  1121 #. Translators: interface name for serial ATA disks
  1122 #: ../src/gdu/gdu-util.c:785
  1123 msgid "eSATA"
  1124 msgstr "eSATA"
  1125 
  1126 #. Translators: interface name for parallel ATA disks
  1127 #: ../src/gdu/gdu-util.c:788
  1128 msgid "PATA"
  1129 msgstr "PATA"
  1130 
  1131 #. Translators: interface name for ATA disks
  1132 #: ../src/gdu/gdu-util.c:791
  1133 msgid "ATA"
  1134 msgstr "ATA"
  1135 
  1136 #. Translators: interface name for SCSI disks
  1137 #: ../src/gdu/gdu-util.c:794
  1138 msgid "SCSI"
  1139 msgstr "SCSI"
  1140 
  1141 #. Translators: interface name for USB disks
  1142 #: ../src/gdu/gdu-util.c:797
  1143 msgid "USB"
  1144 msgstr "USB"
  1145 
  1146 #. Translators: interface name for firewire disks
  1147 #: ../src/gdu/gdu-util.c:800
  1148 msgid "Firewire"
  1149 msgstr "Firewire"
  1150 
  1151 #. Translators: interface name for SDIO disks
  1152 #: ../src/gdu/gdu-util.c:803
  1153 msgid "SDIO"
  1154 msgstr "SDIO"
  1155 
  1156 #. Translators: interface name for virtual disks
  1157 #: ../src/gdu/gdu-util.c:806
  1158 msgid "Virtual"
  1159 msgstr "Виртуален"
  1160 
  1161 #. Translators: name shown for unknown disk connection interfaces
  1162 #: ../src/gdu/gdu-util.c:812
  1163 msgctxt "connection name"
  1164 msgid "Unknown"
  1165 msgstr "Неизвестен интерфейс"
  1166 
  1167 #. Translators: Connection with speed information.
  1168 #. * First %s is the connection name, like 'SATA' or 'USB'
  1169 #. * second %s is the speed, like '2 Mbit/s'
  1170 #.
  1171 #: ../src/gdu/gdu-util.c:822
  1172 #, c-format
  1173 msgid "%s at %s"
  1174 msgstr "%s със скорост %s"
  1175 
  1176 #: ../src/gdu/gdu-util.c:841
  1177 msgctxt "RAID level"
  1178 msgid "Stripe (RAID-0)"
  1179 msgstr "По отсеци (RAID-0)"
  1180 
  1181 #: ../src/gdu/gdu-util.c:843
  1182 msgctxt "RAID level"
  1183 msgid "RAID-0"
  1184 msgstr "RAID-0"
  1185 
  1186 #: ../src/gdu/gdu-util.c:846
  1187 msgctxt "RAID level"
  1188 msgid "Mirror (RAID-1)"
  1189 msgstr "Огледало (RAID-1)"
  1190 
  1191 #: ../src/gdu/gdu-util.c:848
  1192 msgctxt "RAID level"
  1193 msgid "RAID-1"
  1194 msgstr "RAID-1"
  1195 
  1196 #: ../src/gdu/gdu-util.c:851
  1197 msgctxt "RAID level"
  1198 msgid "Parity Disk (RAID-4)"
  1199 msgstr "С диск за проверка по четност (RAID-4)"
  1200 
  1201 #: ../src/gdu/gdu-util.c:853
  1202 msgctxt "RAID level"
  1203 msgid "RAID-4"
  1204 msgstr "RAID-4"
  1205 
  1206 #: ../src/gdu/gdu-util.c:856
  1207 msgctxt "RAID level"
  1208 msgid "Distributed Parity (RAID-5)"
  1209 msgstr "Разпределена проверка по четност (RAID-5)"
  1210 
  1211 #: ../src/gdu/gdu-util.c:858
  1212 msgctxt "RAID level"
  1213 msgid "RAID-5"
  1214 msgstr "RAID-5"
  1215 
  1216 #: ../src/gdu/gdu-util.c:861
  1217 msgctxt "RAID level"
  1218 msgid "Dual Distributed Parity (RAID-6)"
  1219 msgstr "Двойно разпределена проверка по четност (RAID-6)"
  1220 
  1221 #: ../src/gdu/gdu-util.c:863
  1222 msgctxt "RAID level"
  1223 msgid "RAID-6"
  1224 msgstr "RAID-6"
  1225 
  1226 #: ../src/gdu/gdu-util.c:866
  1227 msgctxt "RAID level"
  1228 msgid "Stripe of Mirrors (RAID-10)"
  1229 msgstr "Отсеци с огледало (RAID-10)"
  1230 
  1231 #: ../src/gdu/gdu-util.c:868
  1232 msgctxt "RAID level"
  1233 msgid "RAID-10"
  1234 msgstr "RAID-10"
  1235 
  1236 #: ../src/gdu/gdu-util.c:871
  1237 msgctxt "RAID level"
  1238 msgid "Concatenated (Linear)"
  1239 msgstr "Слети (линейно)"
  1240 
  1241 #: ../src/gdu/gdu-util.c:873
  1242 msgctxt "RAID level"
  1243 msgid "Linear"
  1244 msgstr "Линейно"
  1245 
  1246 #: ../src/gdu/gdu-util.c:887
   526"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
   527"flying-height"
   528msgstr ""
   529"Брой на грешките при запис на диска (или) брой на грешките в няколко области "
   530"(или) височина на главата"
   531
   532#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   533#. * or the next string for a longer explanation.
   534#.
   535#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:353
   536msgid "Soft Read Error Rate"
   537msgstr "Честота на програмните грешки при четене"
   538
   539#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:354
   540msgid "Number of off-track errors"
   541msgstr "Брой на грешките възникнали при излизане на главата извън пътечката"
   542
   543#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   544#. * or the next string for a longer explanation.
   545#.
   546#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:361
   547msgid "Data Address Mark Errors"
   548msgstr "Грешки при отбелязване на адреса на данните"
   549
   550#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:362
   551msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
   552msgstr ""
   553"Брой грешки свързани с маркера за адреса на данните (DAM) (или) данни "
   554"специфична за производителя"
   555
   556#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   557#. * or the next string for a longer explanation.
   558#.
   559#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:369
   560msgid "Run Out Cancel"
   561msgstr "Намаляване на отклонението"
   562
   563#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:370
   564msgid "Number of ECC errors"
   565msgstr "Брой на грешките (ECC)"
   566
   567#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   568#. * or the next string for a longer explanation.
   569#.
   570#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:377
   571msgid "Soft ECC correction"
   572msgstr "Програмно отстраняване на грешки (ECC)"
   573
   574#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:378
   575msgid "Number of errors corrected by software ECC"
   576msgstr "Брой грешки отстранени програмно чрез код за корекция на грешки (ECC)."
   577
   578#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   579#. * or the next string for a longer explanation.
   580#.
   581#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:385
   582msgid "Thermal Asperity Rate"
   583msgstr "Честота на резките температурни промени"
   584
   585#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:386
   586msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
   587msgstr "Брой грешки възникнали от резки температурни промени"
   588
   589#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   590#. * or the next string for a longer explanation.
   591#.
   592#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:393
   593msgid "Flying Height"
   594msgstr "Височина на главите"
   595
   596#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:394
   597msgid "Height of heads above the disk surface"
   598msgstr "Височината, на която главите се намират над повърхността на диска."
   599
   600#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   601#. * or the next string for a longer explanation.
   602#.
   603#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:401
   604msgid "Spin High Current"
   605msgstr "Големи токове при развъртане"
   606
   607#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:402
   608msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
   609msgstr "Стойност на големите токове използвани за развъртане на диска."
   610
   611#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   612#. * or the next string for a longer explanation.
   613#.
   614#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:409
   615msgid "Spin Buzz"
   616msgstr "Брой опити за развъртане"
   617
   618#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:410
   619msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
   620msgstr "Брой опити за развъртане на устройството"
   621
   622#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   623#. * or the next string for a longer explanation.
   624#.
   625#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:417
   626msgid "Offline Seek Performance"
   627msgstr "Производителност на търсене в автономен режим"
   628
   629#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:418
   630msgid "Drive's seek performance during offline operations"
   631msgstr "Производителност на тресене при работа в автономен режим"
   632
   633#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   634#. * or the next string for a longer explanation.
   635#.
   636#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:425
   637msgid "Disk Shift"
   638msgstr "Приплъзване на диска"
   639
   640#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:426
  1247641msgid ""
  1248 "Striped set without parity. Provides improved performance but no fault "
  1249 "tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array "
  1250 "fails."
  1251 msgstr ""
  1252 "Набор отсеци без проверка по четност. Предоставя по-добра производителност "
  1253 "без устойчивост към грешки. Целият RAID-0 масив излиза от строя, ако и един "
  1254 "диск от него дефектира."
  1255 
  1256 #: ../src/gdu/gdu-util.c:891
   642"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
   643"as a result of falling (or) temperature"
   644msgstr ""
   645"Приплъзване на диска е възможно в следствие на силен удар, падане или "
   646"температурни промени"
   647
   648#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:435
  1257649msgid ""
  1258 "Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved "
  1259 "performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk failing."
  1260 msgstr ""
  1261 "Набор огледала без проверка по четност. Предоставя по-добра производителност "
  1262 "при четене и устойчивост към грешки. Целият RAID-1 масив излиза от строя, "
  1263 "ако и последният диск от него дефектира."
  1264 
  1265 #: ../src/gdu/gdu-util.c:895
   650"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
   651msgstr ""
   652"Брой грешки в следствие от ударно натоварване, отчетено от датчик за удар"
   653
   654#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   655#. * or the next string for a longer explanation.
   656#.
   657#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:442
   658msgid "Loaded Hours"
   659msgstr "Работни часове"
   660
   661#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:443
   662msgid "Number of hours in general operational state"
   663msgstr "Брой часовете в основното работно състояние"
   664
   665#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   666#. * or the next string for a longer explanation.
   667#.
   668#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:450
   669msgid "Load/Unload Retry Count"
   670msgstr "Брой повторни опити за натоварване/разтоварване"
   671
   672#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:451
  1266673msgid ""
  1267 "Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance and "
  1268 "fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
  1269 msgstr ""
  1270 "Набор отсеци с проверка по четност на един диск. Предоставя по-добра "
  1271 "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-4 масив излиза от "
  1272 "строя, ако два диска от него дефектират."
  1273 
  1274 #: ../src/gdu/gdu-util.c:899
   674"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
   675"recording, positioning of heads, etc"
   676msgstr ""
   677"Натоварване на диска породено от броя повторни операции (например четене, "
   678"запис, позициониране на главите)."
   679
   680#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   681#. * or the next string for a longer explanation.
   682#.
   683#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:459
   684msgid "Load Friction"
   685msgstr "Натоварване поради триене"
   686
   687#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:460
   688msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
   689msgstr "Натоварване на диска породено от триене в механичните детайли."
   690
   691#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:468
   692msgid "Total number of load cycles"
   693msgstr "Пълен брой на циклите за зареждане"
   694
   695#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   696#. * or the next string for a longer explanation.
   697#.
   698#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:475
   699msgid "Load-in Time"
   700msgstr "Време за натоварване"
   701
   702#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:476
   703msgid "General time for loading in a drive"
   704msgstr "Обичайно време за натоварване на диска"
   705
   706#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   707#. * or the next string for a longer explanation.
   708#.
   709#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:483
   710msgid "Torque Amplification Count"
   711msgstr "Коефициент на усилване на въртящия момент"
   712
   713#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:484
   714msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
   715msgstr "Количествени усилия към въртящия момент на устройството"
   716
   717#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:492
   718msgid "Number of power-off retract events"
   719msgstr "Брой прибирания на главите при изключване"
   720
   721#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   722#. * or the next string for a longer explanation.
   723#.
   724#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:499
   725msgid "GMR Head Amplitude"
   726msgstr "Амплитуда на трептене на главите"
   727
   728#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:500
   729msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
   730msgstr "Амплитудата на трептене на главите в работно състояние"
   731
   732#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:508
   733msgid "Temperature of the drive"
   734msgstr "Температура на устройството"
   735
   736#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   737#. * or the next string for a longer explanation.
   738#.
   739#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:515
   740msgid "Endurance Remaining"
   741msgstr "Остатъчна устойчивост"
   742
   743#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:516
  1275744msgid ""
  1276 "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
  1277 "tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
  1278 msgstr ""
  1279 "Набор отсеци с разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
  1280 "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-5 масив излиза от "
  1281 "строя, ако два диска от него дефектират."
  1282 
  1283 #: ../src/gdu/gdu-util.c:903
   745"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
   746"the maximum physical erase cycles the drive supports"
   747msgstr ""
   748"Процентното съотношение на извършените цикли на изтриване от устройството "
   749"към максималния брой поддържани от него"
   750
   751#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   752#. * or the next string for a longer explanation.
   753#.
   754#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:532
   755msgid "Uncorrectable ECC Count"
   756msgstr "Брой непоправими грешки"
   757
   758#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:533
   759msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
   760msgstr "Брой непоправими грешки чрез код за корекция на грешки (ECC)"
   761
   762#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   763#. * or the next string for a longer explanation.
   764#.
   765#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:540
   766msgid "Good Block Rate"
   767msgstr "Съотношение на добрите блокове"
   768
   769#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:541
  1284770msgid ""
  1285 "Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance and "
  1286 "fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
  1287 msgstr ""
  1288 "Набор отсеци с двойно разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
  1289 "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-6 масив излиза от "
  1290 "строя, ако три диска от него дефектират."
  1291 
  1292 #: ../src/gdu/gdu-util.c:907
   771"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
   772"reserved blocks"
   773msgstr ""
   774"Процентно съотношение на наличните резервирани блокове към общия брой такива"
   775
   776#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   777#. * or the next string for a longer explanation.
   778#.
   779#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:549
   780msgid "Head Flying Hours"
   781msgstr "Часове работа на главата"
   782
   783#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:550
   784msgid "Time while head is positioning"
   785msgstr "Време, за което главата се позиционира"
   786
   787#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
   788#. * or the next string for a longer explanation.
   789#.
   790#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:557
   791msgid "Read Error Retry Rate"
   792msgstr "Повторни четения при грешки"
   793
   794#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:558
   795msgid "Number of errors while reading from a disk"
   796msgstr "Брой грешки при четене от диск"
   797
   798#. Translators: This is shown in the attribute treeview when no description is found.
   799#. * %d is the attribute number.
   800#.
   801#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:738
   802#, c-format
   803msgid "No description for attribute %d"
   804msgstr "Няма описание за атрибута „%d“"
   805
   806#. Translators: This is shown in the tree view for the normalized value of an attribute (0-254)
   807#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:815
   808msgid "Normalized:"
   809msgstr "Нормализирано:"
   810
   811#. Translators: This is shown in the tree view for the worst value of an attribute (0-254)
   812#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:817
   813msgid "Worst:"
   814msgstr "Най-лошо:"
   815
   816#. Translators: This is shown in the tree view for the threshold of an attribute (0-254)
   817#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:819
   818msgid "Threshold:"
   819msgstr "Праг:"
   820
   821#. Translators: This is shown in the tree view for the interpreted/pretty value of an attribute
   822#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:821
   823msgid "Value:"
   824msgstr "Стойност:"
   825
   826#. Translators: This is used in the attribute treview when normalized/worst/treshold
   827#. * value isn't available
   828#. Translators: Shown in the treeview for an attribute we don't know the status about
   829#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   830#. * where the value cannot be interpreted
   831#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:871
   832#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:879
   833#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:887
   834#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:983
   835#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1661
   836msgid "N/A"
   837msgstr "Не е налична"
   838
   839#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
   840#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:965
   841msgid "Failing"
   842msgstr "Разваля се"
   843
   844#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
   845#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:968
   846msgid "Failed in the past"
   847msgstr "Развалял се е в миналото"
   848
   849#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that we want to warn about
   850#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:972
   851#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:980
   852msgid "Warning"
   853msgstr "Предупреждение"
   854
   855#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that is good
   856#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:975
   857msgid "Good"
   858msgstr "В добро състояние"
   859
   860#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1046
   861msgid "Error reading SMART data"
   862msgstr "Грешка при четене на данни от самодиагностика (S.M.A.R.T)"
   863
   864#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
   865#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1160
   866msgid "Choose SMART Self-test"
   867msgstr "Избор на самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   868
   869#. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
   870#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1171
  1293871msgid ""
  1294 "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
  1295 "tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long as no "
  1296 "mirror loses all its drives."
  1297 msgstr ""
  1298 "Набор отсеци с разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
  1299 "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-10 масив излиза от "
  1300 "строя, ако всички дискове в едно огледало дефектират."
  1301 
  1302 #: ../src/gdu/gdu-util.c:913
  1303 #, c-format
  1304 msgid "Unknown RAID level %s."
  1305 msgstr "Непознато ниво на RAID — %s."
  1306 
  1307 #. Translators: Overall description of the GOOD status
  1308 #: ../src/gdu/gdu-util.c:949
  1309 msgid "Disk is healthy"
  1310 msgstr "Дискът е в добро състояние"
  1311 
  1312 #. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_IN_THE_PAST status
  1313 #: ../src/gdu/gdu-util.c:953
  1314 msgid "Disk was used outside of design parameters in the past"
  1315 msgstr "Някога дискът е бил използван извън конструктивните параметри"
  1316 
  1317 #. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR status
  1318 #: ../src/gdu/gdu-util.c:957
  1319 msgid "Disk has a few bad sectors"
  1320 msgstr "Дискът има малък брой лоши сектори"
  1321 
  1322 #. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
  1323 #: ../src/gdu/gdu-util.c:961
  1324 msgid "DISK IS BEING USED OUTSIDE DESIGN PARAMETERS"
  1325 msgstr "ДИСКЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗВЪН КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ"
  1326 
  1327 #. Translators: Suggested action for the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
  1328 #. Translators: Suggested action for the BAD_SECTOR_MANY status
  1329 #. Translators: Suggested action for the BAD_STATUS status
  1330 #: ../src/gdu/gdu-util.c:963 ../src/gdu/gdu-util.c:971
  1331 #: ../src/gdu/gdu-util.c:977
  1332 msgid "Backup all data and replace the disk"
  1333 msgstr "Направете резервно копие на данните и заменете диска"
  1334 
  1335 #. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR_MANY status
  1336 #: ../src/gdu/gdu-util.c:968
  1337 msgid "DISK HAS MANY BAD SECTORS"
  1338 msgstr "ДИСКЪТ ИМА МНОГО ЛОШИ СЕКТОРИ"
  1339 
  1340 #. Translators: Overall description of the BAD_STATUS status
  1341 #: ../src/gdu/gdu-util.c:975
  1342 msgid "DISK FAILURE IS IMMINENT"
  1343 msgstr "ПРЕДСТОИ ПОВРЕДА НА ДИСКА"
  1344 
  1345 #. Translators: Description when the overall SMART status is unknown
   872"The tests may take a very long time to complete depending on the speed and "
   873"size of the disk. You can continue using your system while the test is "
   874"running."
   875msgstr ""
   876"Продължителността на тестовете зависи от скоростта и големината на диска. "
   877"Можете да продължите да използвате системата докато протича теста."
   878
   879#. Translators: Radio button for short test
   880#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1180
   881msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
   882msgstr "_Кратка (обикновено продължава по-малко от десет минути)"
   883
   884#. Translators: Radio button for extended test
   885#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1183
   886msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
   887msgstr "_Разширена (обикновено продължава над десет минути)"
   888
   889#. Translators: Radio button for conveyance test
   890#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1186
   891msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
   892msgstr "_Транспортна (обикновено продължава под десет минути)"
   893
   894#. Translators: Button in "Run self-test dialog"
   895#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1194
   896msgid "_Run Self Test"
   897msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
   898
   899#. Translators: The title of the SMART dialog.
   900#. * First %s is the name for the drive (e.g. "1.0 TB Hard Disk")
   901#. * Second %s is the VPD name for the array (e.g. "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
   902#.
   903#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1289
   904#, c-format
   905msgid "%s (%s) – SMART Data"
   906msgstr "%s (%s) – Данни от S.M.A.R.T."
   907
   908#. Translators: Item name in the status table
   909#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1311
   910msgid "Updated:"
   911msgstr "Обновен:"
   912
   913#. Translators: Tooltip for the 'Updated' item in the status table
   914#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1314
   915msgid ""
   916"Time since SMART data was last read – SMART data is updated every 30 minutes "
   917"unless the disk is sleeping"
   918msgstr ""
   919"Време на последно прочитане на данните от самодиагностиката на S.M.A.R.T. Те "
   920"се обновяват на всеки 30 минути, освен ако дискът не е приспан"
   921
   922#. Translators: Item name in the status table
   923#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1320
   924msgid "Self-tests:"
   925msgstr "Самодиагностика:"
   926
   927#. Translators: Tooltip for the 'Self-tests' item in the status table
   928#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1323
   929msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
   930msgstr "Резултатът от последната самодиагностика пусната на диска"
   931
   932#. Translators: Item name in the status table
   933#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1328
   934msgid "Powered On:"
   935msgstr "В работно състояние:"
   936
   937#. Translators: Tooltip for the 'Powered On' item in the status table
   938#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1331
   939msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
   940msgstr "Изминалото време, в което дискът е бил в работно състояние."
   941
   942#. Translators: Item name in the status table
   943#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1336
   944#, fuzzy
   945msgid "Power Cycles:"
   946msgstr "Брой на циклите на пускане"
   947
   948#. Translators: Tooltip for the 'Power Cycles' item in the status table
   949#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1339
   950#, fuzzy
   951msgid "The number of full disk power on/off cycles"
   952msgstr "Пълен брой на циклите за зареждане"
   953
   954#. Translators: Item name in the status table
   955#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1344
   956msgid "Temperature:"
   957msgstr "Температура:"
   958
   959#. Translators: Tooltip for the 'Temperature' item in the status table
   960#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1347
   961msgid "The temperature of the disk"
   962msgstr "Температура на устройството"
   963
   964#. Translators: Item name in the status table
   965#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1352
   966msgid "Bad Sectors:"
   967msgstr "Лоши сектори:"
   968
   969#. Translators: Tooltip for the 'Bad Sectors' item in the status table
   970#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1355
   971msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
   972msgstr "Броят на изчакващите и повторно заделени лоши сектори"
   973
   974#. Translators: Item name in the status table
   975#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1360
   976msgid "Self Assessment:"
   977msgstr "Самооценка:"
   978
   979#. Translators: Tooltip for the 'Self Assesment' item in the status table
   980#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1363
   981msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
   982msgstr "Оценка дадена от диска дали предстои повреда."
   983
   984#. Translators: Item name in the status table
   985#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1368
   986msgid "Overall Assessment:"
   987msgstr "Пълна оценка:"
   988
   989#. Translators: Tooltip for the 'Overall Assessment' item in the
   990#. * status table
   991#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1372
   992msgid "An overall assessment of the health of the disk"
   993msgstr "Пълна оценка на състоянието на диска"
   994
   995#. Translators: Button name
   996#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1386
   997msgid "_Refresh"
   998msgstr ""
   999
   1000#. Translators: Button details
   1001#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1388
   1002msgid "Reads SMART Data, waking up the disk"
   1003msgstr "Прочитане на данните на S.M.A.R.T. и събуждане на диска"
   1004
   1005#. TODO: better icon
   1006#. Translators: Button name
   1007#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1398
   1008msgid "Run _Self-test"
   1009msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
   1010
   1011#. Translators: Button details
   1012#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1400
   1013msgid "Test the disk surface for errors"
   1014msgstr "Проверка на повърхността на диска за грешки"
   1015
   1016#. Translators: Button name
   1017#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1410
   1018msgid "_Cancel Self-test"
   1019msgstr "_Отказване на самодиагностика"
   1020
   1021#. Translators: Button details
   1022#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1412
   1023msgid "Cancels the self-test"
   1024msgstr "Отмяна на самодиагностиката"
   1025
   1026#. Translators: Heading used in the main dialog for SMART attributes
   1027#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1430
   1028msgid "_Attributes"
   1029msgstr "_Атрибути"
   1030
   1031#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
   1032#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1464
   1033msgid "ID"
   1034msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
   1035
   1036#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
   1037#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1476
   1038msgid "Attribute"
   1039msgstr "Атрибут"
   1040
   1041#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
   1042#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1493
   1043msgid "Assessment"
   1044msgstr "Оценка"
   1045
   1046#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value of the attribute
   1047#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1512
   1048msgid "Value"
   1049msgstr "Стойност"
   1050
   1051#. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1052#. Translators: Check button in the status table
   1053#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1540
   1054msgid "Don't _warn if the disk is failing"
   1055msgstr "_Без предупреждения за развалящ се диск"
   1056
   1057#. Translators: Tooltip for the "Don't warn me if disk is failing" check button
   1058#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1542
   1059msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
   1060msgstr ""
   1061"Ако искате да бъдете известявани, когато дискът започне да се разваля, не "
   1062"избирайте тази възможност."
   1063
   1064#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1065#. * for a time-based unit that exceed one year
   1066#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1607
   1067#, c-format
   1068msgid "%.1f years"
   1069msgstr "%.1f години"
   1070
   1071#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1072#. * for a time-based unit that exceed one day
   1073#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1611
   1074#, c-format
   1075msgid "%.1f days"
   1076msgstr "%.1f дни"
   1077
   1078#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1079#. * for a time-based unit that exceed one hour
   1080#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1615
   1081#, c-format
   1082msgid "%.1f hours"
   1083msgstr "%.1f часа"
   1084
   1085#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1086#. * for a time-based unit that exceed one minute
   1087#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1619
   1088#, c-format
   1089msgid "%.1f minutes"
   1090msgstr "%.1f минути"
   1091
   1092#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1093#. * for a time-based unit that exceed one second
   1094#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1623
   1095#, c-format
   1096msgid "%.1f seconds"
   1097msgstr "%.1f секунди"
   1098
   1099#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1100#. * for a time-based unit that is counted in milliseconds
   1101#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1629
   1102#, c-format
   1103msgid "%s msec"
   1104msgstr "%s msec"
   1105
   1106#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1638
   1107#, c-format
   1108msgid "%d sector"
   1109msgid_plural "%d sectors"
   1110msgstr[0] "%d сектор"
   1111msgstr[1] "%d сектора"
   1112
   1113#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
   1114#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
   1115#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
   1116#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1650
   1117#, c-format
   1118msgid "%.0f° C / %.0f° F"
   1119msgstr "%.0f ℃/%.0f ℉"
   1120
   1121#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
   1122#. * "(Pre-Fail)" in English
   1123#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1718
   1124msgid "Failure is a sign of imminent disk failure (Pre-Fail)"
   1125msgstr "Неуспехът е признак за предстояща повреда на диска (Pre-Fail)"
   1126
   1127#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
   1128#. * "(Old-Age)" in English
   1129#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1722
   1130msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
   1131msgstr "Неуспехът е признак за остарял диск (Old-Age)"
   1132
   1133#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
   1134#. * "(Online)" in English
   1135#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1728
   1136msgid "Every time data is collected (Online)"
   1137msgstr "Всеки път когато се събират данни (Online)"
   1138
   1139#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
   1140#. * "(Not Online)" in English
   1141#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1732
   1142msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
   1143msgstr "Само при дейности в автономен режим (Not Online)"
   1144
   1145#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview.
   1146#. * First %s is the type of the attribute (Pre-Fail or Old-Age).
   1147#. * Second %s is the update type (Online or Not Online).
   1148#. * The six %x is the raw data of the attribute.
   1149#.
   1150#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1740
   1151#, c-format
   1152msgid ""
   1153"Type: %s\n"
   1154"Updates: %s\n"
   1155"Raw: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
   1156msgstr ""
   1157"Вид: %s\n"
   1158"Обновления: %s\n"
   1159"Необработени данни: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
   1160
   1161#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
   1162#. * when no drive is currently selected
   1163#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1950
   1164msgid "No drive selected"
   1165msgstr "Не е избрано устройство"
   1166
   1167#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
   1168#. * when SMART is not available
   1169#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1957
   1170msgid "SMART not supported"
   1171msgstr "Не се поддържа самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   1172
   1173#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
   1174#. * when SMART is supported but data was never collected
   1175#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1965
   1176msgid "SMART data never collected"
   1177msgstr "Не са събрани данни от самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   1178
   1179#. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
   1180#. * when the SMART data is malformed
   1181#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1972
   1182#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1978
   1183msgid "SMART data is malformed"
   1184msgstr "Данните от самодиагностика (S.M.A.R.T.) са повредени"
   1185
  13461186#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
  13471187#. * when the self-assessment of the drive is unknown
   
  13501190#. Translators: Shown in the "Powered On" item in the status table when we don't know
  13511191#. * the amount of time the disk has been powered on
   1192#. Translators: Shown in the "Power Cycles" item in the status table when we don't know
   1193#. * the amount of power cycles
  13521194#. Translators: Shown in the "Temperature" item in the status table when we don't know
  13531195#. * the temperature of the disk
  13541196#.
  13551197#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  1356 #: ../src/gdu/gdu-util.c:982 ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2527
  1357 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2545
  1358 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2565
  1359 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2574
  1360 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2636
  1361 #: ../src/playground/grid/gdu-grid-element.c:566
   1198#. Translators: shown when we don't know contents of the volume
   1199#. Translators: Description when the overall SMART status is unknown
   1200#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2008
   1201#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2026
   1202#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2046
   1203#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2054
   1204#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2063
   1205#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2125
   1206#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1306 ../src/gdu/gdu-util.c:1110
  13621207msgid "Unknown"
  13631208msgstr "Неизвестно"
  13641209
  1365 #. Translator: The word "blank" is used as an adjective, e.g. we are decsribing discs that are already blank
  1366 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:74
  1367 msgid "CD-ROM Disc"
  1368 msgstr "CD-ROM диск"
  1369 
  1370 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:74
  1371 msgid "Blank CD-ROM Disc"
  1372 msgstr "Празен CD-ROM диск"
  1373 
  1374 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:75
  1375 msgid "CD-R Disc"
  1376 msgstr "CD-R диск"
  1377 
  1378 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:75
  1379 msgid "Blank CD-R Disc"
  1380 msgstr "Празен CD-R диск"
  1381 
  1382 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:76
  1383 msgid "CD-RW Disc"
  1384 msgstr "CD-RW диск"
  1385 
  1386 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:76
  1387 msgid "Blank CD-RW Disc"
  1388 msgstr "Празен CD-RW диск"
  1389 
  1390 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:77 ../src/gdu/gdu-volume.c:78
  1391 msgid "DVD-ROM Disc"
  1392 msgstr "DVD-ROM диск"
  1393 
  1394 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:77 ../src/gdu/gdu-volume.c:78
  1395 msgid "Blank DVD-ROM Disc"
  1396 msgstr "Празен DVD-ROM диск"
  1397 
  1398 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:79
  1399 msgid "DVD-RW Disc"
  1400 msgstr "DVD-RW диск"
  1401 
  1402 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:79
  1403 msgid "Blank DVD-RW Disc"
  1404 msgstr "Празен DVD-RW диск"
  1405 
  1406 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:80
  1407 msgid "DVD-RAM Disc"
  1408 msgstr "DVD-RAM диск"
  1409 
  1410 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:80
  1411 msgid "Blank DVD-RAM Disc"
  1412 msgstr "Празен DVD-RAM диск"
  1413 
  1414 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:81
  1415 msgid "DVD+R Disc"
  1416 msgstr "DVD+R диск"
  1417 
  1418 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:81
  1419 msgid "Blank DVD+R Disc"
  1420 msgstr "Празен DVD+R диск"
  1421 
  1422 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:82
  1423 msgid "DVD+RW Disc"
  1424 msgstr "DVD+RW диск"
  1425 
  1426 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:82
  1427 msgid "Blank DVD+RW Disc"
  1428 msgstr "Празен DVD+RW диск"
  1429 
  1430 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:83
  1431 msgid "DVD+R DL Disc"
  1432 msgstr "Двуслоен DVD+R диск"
  1433 
  1434 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:83
  1435 msgid "Blank DVD+R DL Disc"
  1436 msgstr "Празен двуслоен DVD+R диск"
  1437 
  1438 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:84
  1439 msgid "DVD+RW DL Disc"
  1440 msgstr "Двуслоен DVD+RW диск"
  1441 
  1442 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:84
  1443 msgid "Blank DVD+RW DL Disc"
  1444 msgstr "Празен двуслоен DVD+RW диск"
  1445 
  1446 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:85
  1447 msgid "Blu-Ray Disc"
  1448 msgstr "Blu-Ray диск"
  1449 
  1450 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:85
  1451 msgid "Blank Blu-Ray Disc"
  1452 msgstr "Празен Blu-Ray диск"
  1453 
  1454 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:86
  1455 msgid "Blu-Ray R Disc"
  1456 msgstr "Записваем Blu-Ray диск"
  1457 
  1458 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:86
  1459 msgid "Blank Blu-Ray R Disc"
  1460 msgstr "Празен записваем Blu-Ray диск"
  1461 
  1462 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:87
  1463 msgid "Blu-Ray RW Disc"
  1464 msgstr "Презаписваем Blu-Ray диск"
  1465 
  1466 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:87
  1467 msgid "Blank Blu-Ray RW Disc"
  1468 msgstr "Празен презаписваем Blu-Ray диск"
  1469 
  1470 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:88
  1471 msgid "HD DVD Disc"
  1472 msgstr "HD DVD диск"
  1473 
  1474 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:88
  1475 msgid "Blank HD DVD Disc"
  1476 msgstr "Празен HD DVD диск"
  1477 
  1478 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:89
  1479 msgid "HD DVD-R Disc"
  1480 msgstr "HD DVD-R диск"
  1481 
  1482 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:89
  1483 msgid "Blank HD DVD-R Disc"
  1484 msgstr "Празен HD DVD-R диск"
  1485 
  1486 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:90
  1487 msgid "HD DVD-RW Disc"
  1488 msgstr "HD DVD-RW диск"
  1489 
  1490 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:90
  1491 msgid "Blank HD DVD-RW Disc"
  1492 msgstr "Празен HD DVD-RW диск"
  1493 
  1494 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:91
  1495 msgid "MO Disc"
  1496 msgstr "MO диск"
  1497 
  1498 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:91
  1499 msgid "Blank MO Disc"
  1500 msgstr "Празен MO диск"
  1501 
  1502 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:92
  1503 msgid "MRW Disc"
  1504 msgstr "MRW диск"
  1505 
  1506 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:92
  1507 msgid "Blank MRW Disc"
  1508 msgstr "Празен MRW диск"
  1509 
  1510 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:93
  1511 msgid "MRW/W Disc"
  1512 msgstr "MRW/W диск"
  1513 
  1514 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:93
  1515 msgid "Blank MRW/W Disc"
  1516 msgstr "Празен MRW/W диск"
  1517 
  1518 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:274
  1519 msgid "Blank Optical Disc"
  1520 msgstr "Празен оптичен диск"
  1521 
  1522 #. Translators: Label for an extended partition
  1523 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1524 #.
  1525 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:284
  1526 #, c-format
  1527 msgid "%s Extended"
  1528 msgstr "Разширен дял (%s)"
  1529 
  1530 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:285
  1531 msgid "Contains logical partitions"
  1532 msgstr "Съдържа логически дялове"
  1533 
  1534 #. Translators: Label for an extended partition
  1535 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1536 #.
  1537 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:300
  1538 #, c-format
  1539 msgid "%s Encrypted"
  1540 msgstr "Шифриран дял (%s)"
  1541 
  1542 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:310
  1543 msgid "Optical Disc"
  1544 msgstr "Оптичен диск"
  1545 
  1546 #. Translators: Label for a partition with a filesystem
  1547 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1548 #.
  1549 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:316
  1550 #, c-format
  1551 msgid "%s Filesystem"
  1552 msgstr "Файлова система (%s)"
  1553 
  1554 #. Translators: Label for a partition table
  1555 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1556 #.
  1557 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:322
  1558 #, c-format
  1559 msgid "%s Partition Table"
  1560 msgstr "Таблица с дялове (%s)"
  1561 
  1562 #. Translators: Label for a LVM volume
  1563 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1564 #.
  1565 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:328
  1566 #, c-format
  1567 msgid "%s LVM2 Physical Volume"
  1568 msgstr "Физически том LVM2 (%s)"
  1569 
  1570 #. Translators: Used if no specific RAID level could be determined
  1571 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:341
  1572 msgctxt "RAID level"
  1573 msgid "RAID"
  1574 msgstr "RAID"
  1575 
  1576 #. Translators: label for a RAID component
  1577 #. * First %s is the size, formatted like '45 GB'
  1578 #.
  1579 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:347 ../src/gdu/gdu-volume.c:359
  1580 #, c-format
  1581 msgid "%s RAID Component"
  1582 msgstr "Елемент от RAID (%s)"
  1583 
  1584 #. Translators: description for a RAID component
  1585 #. * First %s is the array name, e.g. 'My Photos RAID',
  1586 #. * second %s is the RAID level string, e.g 'RAID-5'
  1587 #.
  1588 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:352
  1589 #, c-format
  1590 msgid "Part of \"%s\" %s array"
  1591 msgstr "Част от масива „%s“ — %s"
  1592 
  1593 #. Translators: label for a swap partition
  1594 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1595 #.
  1596 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:370
  1597 #, c-format
  1598 msgid "%s Swap Space"
  1599 msgstr "Виртуална памет (%s)"
  1600 
  1601 #. Translators: label for a data partition
  1602 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1603 #.
  1604 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:375
  1605 #, c-format
  1606 msgid "%s Data"
  1607 msgstr "Дял с данни (%s)"
  1608 
  1609 #. Translators: label for a volume of unrecognized use
  1610 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1611 #.
  1612 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:381 ../src/gdu/gdu-volume.c:397
  1613 #, c-format
  1614 msgid "%s Unrecognized"
  1615 msgstr "Неразпознат дял (%s)"
  1616 
  1617 #. Translators: description for a volume of unrecognized use
  1618 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:383
  1619 msgid "Unknown or Unused"
  1620 msgstr "Неизвестен или неизползван"
  1621 
  1622 #. Translators: label for a partition
  1623 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1624 #.
  1625 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:390 ../src/gdu/gdu-volume.c:392
  1626 #, c-format
  1627 msgid "%s Partition"
  1628 msgstr "Дял (%s)"
  1629 
  1630 #. Translators: The VPD name for a volume. The %d is the partition number
  1631 #. * and the %s is the VPD name for the drive.
  1632 #.
  1633 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:424
  1634 #, c-format
  1635 msgid "Partition %d of %s"
  1636 msgstr "Дял %d от устройство %s"
  1637 
  1638 #. Translators: The VPD name for a volume. The %d is the partition number.
  1639 #.
  1640 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:430
  1641 #, c-format
  1642 msgid "Partition %d"
  1643 msgstr "Дял %d"
  1644 
  1645 #. Translators: The VPD name for a whole-disk volume.
  1646 #. * The %s is the VPD name for the drive.
  1647 #.
  1648 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:438
  1649 #, c-format
  1650 msgid "Whole-disk volume on %s"
  1651 msgstr "Том заемащ целия %s"
  1652 
  1653 #. Translators: The VPD name for a whole-disk volume.
  1654 #.
  1655 #: ../src/gdu/gdu-volume.c:443
  1656 msgid "Whole-disk volume"
  1657 msgstr "Том заемащ целия диск"
  1658 
  1659 #. Translators: label for an unallocated space on a disk
  1660 #. * %s is the size, formatted like '45 GB'
  1661 #.
  1662 #: ../src/gdu/gdu-volume-hole.c:150
  1663 #, c-format
  1664 msgid "%s Free"
  1665 msgstr "Свободно пространство (%s)"
  1666 
  1667 #: ../src/gdu/gdu-volume-hole.c:159 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:418
  1668 msgid "Unallocated Space"
  1669 msgstr "Незаделено пространство"
  1670 
  1671 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1672 #. * or the next string for a longer explanation.
  1673 #.
  1674 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:144
  1675 msgid "Read Error Rate"
  1676 msgstr "Честота на грешките при четене"
  1677 
  1678 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:145
  1679 msgid ""
  1680 "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
  1681 "indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
  1682 msgstr ""
  1683 "Честота на грешките при четене на необработени данни от диска. Стойност "
  1684 "различна от нула означава, че има проблем с повърхността на диска или "
  1685 "главите за четене/запис."
  1686 
  1687 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1688 #. * or the next string for a longer explanation.
  1689 #.
  1690 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:154
  1691 msgid "Throughput Performance"
  1692 msgstr "Производителност"
  1693 
  1694 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:155
  1695 msgid "Average efficiency of the disk"
  1696 msgstr "Средна производителност на диска"
  1697 
  1698 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1699 #. * or the next string for a longer explanation.
  1700 #.
  1701 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:162
  1702 msgid "Spinup Time"
  1703 msgstr "Време за развъртане"
  1704 
  1705 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:163
  1706 msgid "Time needed to spin up the disk"
  1707 msgstr "Необходимо време за развъртане на диска"
  1708 
  1709 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1710 #. * or the next string for a longer explanation.
  1711 #.
  1712 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:170
  1713 msgid "Start/Stop Count"
  1714 msgstr "Брой пускания/спирания"
  1715 
  1716 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:171
  1717 msgid "Number of spindle start/stop cycles"
  1718 msgstr "Брой цикли пускане/спиране на оста"
  1719 
  1720 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1721 #. * or the next string for a longer explanation.
  1722 #.
  1723 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:178
  1724 msgid "Reallocated Sector Count"
  1725 msgstr "Брой на повторно заделените сектори"
  1726 
  1727 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:179
  1728 msgid ""
  1729 "Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
  1730 "verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
  1731 "data to a special reserved area (spare area)"
  1732 msgstr ""
  1733 "Брой на повторно заделените сектори. Когато възникне грешка при четене/запис/"
  1734 "проверка, дискът отбелязва сектора като „повторно заделен“ и прехвърля "
  1735 "данните в специално запасно пространство (резервно пространство)"
  1736 
  1737 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1738 #. * or the next string for a longer explanation.
  1739 #.
  1740 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:188
  1741 msgid "Read Channel Margin"
  1742 msgstr "Допуск на четене на канала"
  1743 
  1744 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:189
  1745 msgid "Margin of a channel while reading data."
  1746 msgstr "Допуск на канала при четене на данни."
  1747 
  1748 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1749 #. * or the next string for a longer explanation.
  1750 #.
  1751 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:196
  1752 msgid "Seek Error Rate"
  1753 msgstr "Честота на грешките при търсене"
  1754 
  1755 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:197
  1756 msgid "Frequency of errors while positioning"
  1757 msgstr "Честота на грешките при позициониране на главата"
  1758 
  1759 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1760 #. * or the next string for a longer explanation.
  1761 #.
  1762 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:204
  1763 msgid "Seek Timer Performance"
  1764 msgstr "Производителност за времето на търсене"
  1765 
  1766 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:205
  1767 msgid "Average efficiency of operations while positioning"
  1768 msgstr "Средна производителност на действията при позициониране на главата"
  1769 
  1770 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1771 #. * or the next string for a longer explanation.
  1772 #.
  1773 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:212
  1774 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:536
  1775 msgid "Power-On Hours"
  1776 msgstr "Часове в работно състояние"
  1777 
  1778 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:213
  1779 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:537
  1780 msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
  1781 msgstr "Брой на изминалите часове в работно състояние"
  1782 
  1783 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1784 #. * or the next string for a longer explanation.
  1785 #.
  1786 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:220
  1787 msgid "Spinup Retry Count"
  1788 msgstr "Брой на опитите за развъртане"
  1789 
  1790 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:221
  1791 msgid "Number of retry attempts to spin up"
  1792 msgstr "Брой на повторните опити за развъртане на диска"
  1793 
  1794 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1795 #. * or the next string for a longer explanation.
  1796 #.
  1797 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:228
  1798 msgid "Calibration Retry Count"
  1799 msgstr "Брой на опитите за калибриране"
  1800 
  1801 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:229
  1802 msgid "Number of attempts to calibrate the device"
  1803 msgstr "Брой на опитите за калибриране на устройството"
  1804 
  1805 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1806 #. * or the next string for a longer explanation.
  1807 #.
  1808 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:236
  1809 msgid "Power Cycle Count"
  1810 msgstr "Брой на циклите на пускане"
  1811 
  1812 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:237
  1813 msgid "Number of power-on events"
  1814 msgstr "Брой пускания на диска"
  1815 
  1816 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1817 #. * or the next string for a longer explanation.
  1818 #.
  1819 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:244
  1820 msgid "Soft read error rate"
  1821 msgstr "Честота на непоправимите грешки при четене"
  1822 
  1823 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:245
  1824 msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
  1825 msgstr "Честота на „програмните“ грешки при четене от диска"
  1826 
  1827 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1828 #. * or the next string for a longer explanation.
  1829 #.
  1830 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:252
  1831 msgid "Reported Uncorrectable Errors"
  1832 msgstr "Докладвани непоправими грешки"
  1833 
  1834 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:253
  1835 msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
  1836 msgstr ""
  1837 "Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез хардуерен код за "
  1838 "корекция на грешки (ECC)"
  1839 
  1840 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1841 #. * or the next string for a longer explanation.
  1842 #.
  1843 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:260
  1844 msgid "High Fly Writes"
  1845 msgstr "Записи от ненормално разстояние"
  1846 
  1847 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:261
  1848 msgid ""
  1849 "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
  1850 msgstr ""
  1851 "Брой пъти, когато записващата глава се намира извън нормалния си работна "
  1852 "област"
  1853 
  1854 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1855 #. * or the next string for a longer explanation.
  1856 #.
  1857 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:268
  1858 msgid "Airflow Temperature"
  1859 msgstr "Температура на въздушния поток"
  1860 
  1861 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:269
  1862 msgid "Airflow temperature of the drive"
  1863 msgstr "Температура на въздушния поток на устройството"
  1864 
  1865 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1866 #. * or the next string for a longer explanation.
  1867 #.
  1868 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:276
  1869 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:446
  1870 msgid "G-sense Error Rate"
  1871 msgstr "Честота на грешките при удар"
  1872 
  1873 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:277
  1874 msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
  1875 msgstr "Честота на грешките в резултат на ударно натоварване или вибрации"
  1876 
  1877 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1878 #. * or the next string for a longer explanation.
  1879 #.
  1880 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:284
  1881 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:503
  1882 msgid "Power-off Retract Count"
  1883 msgstr "Брой прибирания на главите"
  1884 
  1885 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:285
  1886 msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
  1887 msgstr "Брой на аварийните прибирания на главите"
  1888 
  1889 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1890 #. * or the next string for a longer explanation.
  1891 #.
  1892 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:292
  1893 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:479
  1894 msgid "Load/Unload Cycle Count"
  1895 msgstr "Брой цикли за зареждане/разреждане"
  1896 
  1897 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:293
  1898 msgid "Number of cycles into landing zone position"
  1899 msgstr ""
  1900 "Брой на циклите на поставяне на главите в безопасното пространство за покой"
  1901 
  1902 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1903 #. * or the next string for a longer explanation.
  1904 #.
  1905 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:300
  1906 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:519
  1907 msgid "Temperature"
  1908 msgstr "Температура"
  1909 
  1910 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:301
  1911 msgid "Current internal temperature of the drive"
  1912 msgstr "Текуща вътрешна температура на устройството"
  1913 
  1914 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1915 #. * or the next string for a longer explanation.
  1916 #.
  1917 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:308
  1918 msgid "Hardware ECC Recovered"
  1919 msgstr "Апаратно отстранени грешки (ECC)"
  1920 
  1921 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:309
  1922 msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
  1923 msgstr ""
  1924 "Брой на апаратно откритите грешки (ECC) в процеса на извличане на данните"
  1925 
  1926 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1927 #. * or the next string for a longer explanation.
  1928 #.
  1929 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:316
  1930 msgid "Reallocation Count"
  1931 msgstr "Брой опити за повторно заделяне"
  1932 
  1933 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:317
  1934 msgid ""
  1935 "Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
  1936 "total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
  1937 "reallocated sectors to a spare area"
  1938 msgstr ""
  1939 "Брой опити за повторно заделяне. Стойността на този атрибут показва пълния "
  1940 "брой (успешни и неуспешни) опити за преместване на данни от повторно "
  1941 "заделени сектори в резервното пространство"
  1942 
  1943 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1944 #. * or the next string for a longer explanation.
  1945 #.
  1946 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327
  1947 msgid "Current Pending Sector Count"
  1948 msgstr "Брой на чакащите сектори"
  1949 
  1950 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:328
  1951 msgid ""
  1952 "Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
  1953 "remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
  1954 "decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
  1955 "remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
  1956 msgstr ""
  1957 "Брой на секторите изчакващи да бъдат повторно заделени. Ако изчакващият "
  1958 "сектор по-късно бъде записан или прочетен успешно, тази стойност се намалява "
  1959 "и секторът не се заделя повторно. Повторно заделяне на сектора се извършва "
  1960 "само при неуспешен опит за запис"
  1961 
  1962 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1963 #. * or the next string for a longer explanation.
  1964 #.
  1965 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:339
  1966 msgid "Uncorrectable Sector Count"
  1967 msgstr "Брой непоправими сектори"
  1968 
  1969 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:340
  1970 msgid ""
  1971 "The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
  1972 "rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
  1973 "and/or problems in the mechanical subsystem"
  1974 msgstr ""
  1975 "Пълен брой на непоправимите грешки при четене/запис на сектор. Повишаване на "
  1976 "стойността на този атрибут означава повреда в повърхността на диска и/или "
  1977 "повреда в механичната подсистема."
  1978 
  1979 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1980 #. * or the next string for a longer explanation.
  1981 #.
  1982 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:349
  1983 msgid "UDMA CRC Error Rate"
  1984 msgstr "Честота на грешките от CRC при режим UDMA"
  1985 
  1986 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:350
  1987 msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
  1988 msgstr ""
  1989 "Брой непоправимите грешки чрез цикличен код за корекция на грешки (CRC) при "
  1990 "директен достъп до паметта (режим UDMA)"
  1991 
  1992 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  1993 #. * or the next string for a longer explanation.
  1994 #.
  1995 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:357
  1996 msgid "Write Error Rate"
  1997 msgstr "Честота на грешките при запис"
  1998 
  1999 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:358
  2000 msgid ""
  2001 "Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
  2002 "flying-height"
  2003 msgstr ""
  2004 "Брой на грешките при запис на диска (или) брой на грешките в няколко области "
  2005 "(или) височина на главата"
  2006 
  2007 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2008 #. * or the next string for a longer explanation.
  2009 #.
  2010 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:365
  2011 msgid "Soft Read Error Rate"
  2012 msgstr "Честота на програмните грешки при четене"
  2013 
  2014 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:366
  2015 msgid "Number of off-track errors"
  2016 msgstr "Брой на грешките възникнали при излизане на главата извън пътечката"
  2017 
  2018 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2019 #. * or the next string for a longer explanation.
  2020 #.
  2021 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:373
  2022 msgid "Data Address Mark Errors"
  2023 msgstr "Грешки при отбелязване на адреса на данните"
  2024 
  2025 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:374
  2026 msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
  2027 msgstr ""
  2028 "Брой грешки свързани с маркера за адреса на данните (DAM) (или) данна "
  2029 "специфична за производителя"
  2030 
  2031 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2032 #. * or the next string for a longer explanation.
  2033 #.
  2034 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:381
  2035 msgid "Run Out Cancel"
  2036 msgstr "Намаляване на отклонението"
  2037 
  2038 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:382
  2039 msgid "Number of ECC errors"
  2040 msgstr "Брой на грешките (ECC)"
  2041 
  2042 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2043 #. * or the next string for a longer explanation.
  2044 #.
  2045 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:389
  2046 msgid "Soft ECC correction"
  2047 msgstr "Програмно отстраняване на грешки (ECC)"
  2048 
  2049 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:390
  2050 msgid "Number of errors corrected by software ECC"
  2051 msgstr "Брой грешки отстранени програмно чрез код за корекция на грешки (ECC)."
  2052 
  2053 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2054 #. * or the next string for a longer explanation.
  2055 #.
  2056 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:397
  2057 msgid "Thermal Asperity Rate"
  2058 msgstr "Честота на резките температурни промени"
  2059 
  2060 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:398
  2061 msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
  2062 msgstr "Брой грешки възникнали от резки температурни промени"
  2063 
  2064 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2065 #. * or the next string for a longer explanation.
  2066 #.
  2067 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:405
  2068 msgid "Flying Height"
  2069 msgstr "Височина на главите"
  2070 
  2071 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:406
  2072 msgid "Height of heads above the disk surface"
  2073 msgstr "Височината, на която главите се намират над повърхността на диска."
  2074 
  2075 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2076 #. * or the next string for a longer explanation.
  2077 #.
  2078 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:413
  2079 msgid "Spin High Current"
  2080 msgstr "Големи токове при развъртане"
  2081 
  2082 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:414
  2083 msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
  2084 msgstr "Стойност на големите токове използвани за развъртане на диска."
  2085 
  2086 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2087 #. * or the next string for a longer explanation.
  2088 #.
  2089 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:421
  2090 msgid "Spin Buzz"
  2091 msgstr "Брой опити за развъртане"
  2092 
  2093 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:422
  2094 msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
  2095 msgstr "Брой опити за развъртане на устройството"
  2096 
  2097 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2098 #. * or the next string for a longer explanation.
  2099 #.
  2100 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:429
  2101 msgid "Offline Seek Performance"
  2102 msgstr "Производителност на търсене в автономен режим"
  2103 
  2104 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:430
  2105 msgid "Drive's seek performance during offline operations"
  2106 msgstr "Производителност на тресене при работа в автономен режим"
  2107 
  2108 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2109 #. * or the next string for a longer explanation.
  2110 #.
  2111 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:437
  2112 msgid "Disk Shift"
  2113 msgstr "Приплъзване на диска"
  2114 
  2115 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:438
  2116 msgid ""
  2117 "Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
  2118 "as a result of falling (or) temperature"
  2119 msgstr ""
  2120 "Приплъзване на диска е възможно в следствие на силен удар, падане или "
  2121 "температурни промени"
  2122 
  2123 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:447
  2124 msgid ""
  2125 "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
  2126 msgstr ""
  2127 "Брой грешки в следствие от ударно натоварване, отчетено от датчик за удар"
  2128 
  2129 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2130 #. * or the next string for a longer explanation.
  2131 #.
  2132 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:454
  2133 msgid "Loaded Hours"
  2134 msgstr "Работни часове"
  2135 
  2136 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:455
  2137 msgid "Number of hours in general operational state"
  2138 msgstr "Брой часовете в основното работно състояние"
  2139 
  2140 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2141 #. * or the next string for a longer explanation.
  2142 #.
  2143 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:462
  2144 msgid "Load/Unload Retry Count"
  2145 msgstr "Брой повторни опити за натоварване/разтоварване"
  2146 
  2147 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:463
  2148 msgid ""
  2149 "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
  2150 "recording, positioning of heads, etc"
  2151 msgstr ""
  2152 "Натоварване на диска породено от броя повторни операции (например четене, "
  2153 "запис, позициониране на главите)."
  2154 
  2155 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2156 #. * or the next string for a longer explanation.
  2157 #.
  2158 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:471
  2159 msgid "Load Friction"
  2160 msgstr "Натоварване поради триене"
  2161 
  2162 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:472
  2163 msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
  2164 msgstr "Натоварване на диска породено от триене в механичните детайли."
  2165 
  2166 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:480
  2167 msgid "Total number of load cycles"
  2168 msgstr "Пълен брой на циклите за зареждане"
  2169 
  2170 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2171 #. * or the next string for a longer explanation.
  2172 #.
  2173 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:487
  2174 msgid "Load-in Time"
  2175 msgstr "Време за натоварване"
  2176 
  2177 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:488
  2178 msgid "General time for loading in a drive"
  2179 msgstr "Обичайно време за натоварване на диска"
  2180 
  2181 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2182 #. * or the next string for a longer explanation.
  2183 #.
  2184 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:495
  2185 msgid "Torque Amplification Count"
  2186 msgstr "Коефициент на усилване на въртящия момент"
  2187 
  2188 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:496
  2189 msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
  2190 msgstr "Количествени усилия към въртящия момент на устройството"
  2191 
  2192 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:504
  2193 msgid "Number of power-off retract events"
  2194 msgstr "Брой прибирания на главите при изключване"
  2195 
  2196 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2197 #. * or the next string for a longer explanation.
  2198 #.
  2199 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:511
  2200 msgid "GMR Head Amplitude"
  2201 msgstr "Амплитуда на трептене на главите"
  2202 
  2203 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:512
  2204 msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
  2205 msgstr "Амплитудата на трептене на главите в работно състояние"
  2206 
  2207 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:520
  2208 msgid "Temperature of the drive"
  2209 msgstr "Температура на устройството"
  2210 
  2211 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2212 #. * or the next string for a longer explanation.
  2213 #.
  2214 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:527
  2215 msgid "Endurance Remaining"
  2216 msgstr "Остатъчна устойчивост"
  2217 
  2218 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:528
  2219 msgid ""
  2220 "Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
  2221 "the maximum physical erase cycles the drive supports"
  2222 msgstr ""
  2223 "Процентното съотношение на извършените цикли на изтриване от устройството "
  2224 "към максималния брой поддържани от него"
  2225 
  2226 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2227 #. * or the next string for a longer explanation.
  2228 #.
  2229 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:544
  2230 msgid "Uncorrectable ECC Count"
  2231 msgstr "Брой непоправими грешки"
  2232 
  2233 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:545
  2234 msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
  2235 msgstr "Брой непоправими грешки чрез код за корекция на грешки (ECC)"
  2236 
  2237 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2238 #. * or the next string for a longer explanation.
  2239 #.
  2240 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:552
  2241 msgid "Good Block Rate"
  2242 msgstr "Съотношение на добрите блокове"
  2243 
  2244 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:553
  2245 msgid ""
  2246 "Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
  2247 "reserved blocks"
  2248 msgstr ""
  2249 "Процентно съотношение на наличните резервирани блокове към общия брой такива"
  2250 
  2251 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2252 #. * or the next string for a longer explanation.
  2253 #.
  2254 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:561
  2255 msgid "Head Flying Hours"
  2256 msgstr "Часове работа на главата"
  2257 
  2258 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:562
  2259 msgid "Time while head is positioning"
  2260 msgstr "Време, за което главата се позиционира"
  2261 
  2262 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
  2263 #. * or the next string for a longer explanation.
  2264 #.
  2265 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:569
  2266 msgid "Read Error Retry Rate"
  2267 msgstr "Повторни четения при грешки"
  2268 
  2269 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:570
  2270 msgid "Number of errors while reading from a disk"
  2271 msgstr "Брой грешки при четене от диск"
  2272 
  2273 #. Translators: This is shown in the attribute treeview when no description is found.
  2274 #. * %d is the attribute number.
  2275 #.
  2276 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:819
  2277 #, c-format
  2278 msgid "No description for attribute %d"
  2279 msgstr "Няма описание за атрибута „%d“"
  2280 
  2281 #. Translators: This is shown in the tree view for the normalized value of an attribute (0-254)
  2282 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:896
  2283 msgid "Normalized:"
  2284 msgstr "Нормализирано:"
  2285 
  2286 #. Translators: This is shown in the tree view for the worst value of an attribute (0-254)
  2287 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:898
  2288 msgid "Worst:"
  2289 msgstr "Най-лошо:"
  2290 
  2291 #. Translators: This is shown in the tree view for the threshold of an attribute (0-254)
  2292 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:900
  2293 msgid "Threshold:"
  2294 msgstr "Праг:"
  2295 
  2296 #. Translators: This is shown in the tree view for the interpreted/pretty value of an attribute
  2297 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:902
  2298 msgid "Value:"
  2299 msgstr "Стойност:"
  2300 
  2301 #. Translators: This is used in the attribute treview when normalized/worst/treshold
  2302 #. * value isn't available
  2303 #. Translators: Shown in the treeview for an attribute we don't know the status about
  2304 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2305 #. * where the value cannot be interpreted
  2306 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:952
  2307 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:960
  2308 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:968
  2309 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1064
  2310 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2184
  2311 msgid "N/A"
  2312 msgstr "Не е налична"
  2313 
  2314 #. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
  2315 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1046
  2316 msgid "Failing"
  2317 msgstr "Разваля се"
  2318 
  2319 #. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
  2320 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1049
  2321 msgid "Failed in the past"
  2322 msgstr "Развалял се е в миналото"
  2323 
  2324 #. Translators: Shown in the treeview for an attribute that we want to warn about
  2325 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1053
  2326 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1061
  2327 msgid "Warning"
  2328 msgstr "Предупреждение"
  2329 
  2330 #. Translators: Shown in the treeview for an attribute that is good
  2331 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1056
  2332 msgid "Good"
  2333 msgstr "В добро състояние"
  2334 
  2335 #. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
  2336 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1234
  2337 msgid "Select what SMART self test to run"
  2338 msgstr "Изберете самодиагностиката по SMART, която да се изпълни."
  2339 
  2340 #. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
  2341 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1245
  2342 msgid ""
  2343 "The tests may take a very long time to complete depending on the speed and "
  2344 "size of the disk. You can continue using your system while the test is "
  2345 "running."
  2346 msgstr ""
  2347 "Продължителността на тестовете зависи от скоростта и големината на диска. "
  2348 "Можете да продължите да използвате системата докато протича теста."
  2349 
  2350 #. Translators: Radio button for short test
  2351 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1254
  2352 msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
  2353 msgstr "_Кратка (обикновено продължава по-малко от десет минути)"
  2354 
  2355 #. Translators: Radio button for extended test
  2356 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1257
  2357 msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
  2358 msgstr "_Разширена (обикновено продължава над десет минути)"
  2359 
  2360 #. Translators: Radio button for conveyance test
  2361 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1260
  2362 msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
  2363 msgstr "_Транспортна (обикновено продължава под десет минути)"
  2364 
  2365 #. Translators: Button in "Run self-test dialog"
  2366 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1268
  2367 msgid "_Initiate Self Test"
  2368 msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
  2369 
  2370 #. Translators: Used in the drive combo-box to indicate the health status is unknown
  2371 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1343
  2372 msgid "Health status is unknown"
  2373 msgstr "Състоянието е неизвестно"
  2374 
  2375 #. Translators: Used in the drive combo-box to indicate SMART is not enabled
  2376 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1348
  2377 msgid "SMART is not enabled"
  2378 msgstr "Технологията S.M.A.R.T. не е включена"
  2379 
  2380 #. Translators: Used in the drive combo-box to indicate SMART is not available
  2381 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1351
  2382 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:310
  2383 msgid "SMART is not available"
  2384 msgstr "Технологията S.M.A.R.T. липсва"
  2385 
  2386 #. Translators: Title of the SMART dialog
  2387 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1505
  2388 msgid "SMART Data"
  2389 msgstr "Данни от S.M.A.R.T."
  2390 
  2391 #. Translators: Label used before the drive combo box
  2392 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1536
  2393 msgid "_Drive:"
  2394 msgstr "_Устройство:"
  2395 
  2396 #. Translators: Heading used in the main dialog for the SMART status
  2397 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1584
  2398 msgid "Status"
  2399 msgstr "Състояние"
  2400 
  2401 #. ------------------------------
  2402 #. updated
  2403 #. Translators: Tooltip for the Updated item in the status table
  2404 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1607
  2405 msgid ""
  2406 "Time since SMART data was last read – SMART data is updated every 30 minutes "
  2407 "unless the disk is sleeping"
  2408 msgstr ""
  2409 "Време на последно прочитане на данните от самодиагностиката на S.M.A.R.T. Те "
  2410 "се обновяват на всеки 30 минути, освен ако дискът не е приспан"
  2411 
  2412 #. Translators: Item name in the status table
  2413 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1614
  2414 msgid "Updated:"
  2415 msgstr "Обновен:"
  2416 
  2417 #. Translators: Used in the status table when data is currently being updated
  2418 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1621
  2419 msgid "Updating..."
  2420 msgstr "Обновяване…"
  2421 
  2422 #. Translators: Tooltip for the "Update Now" hyperlink
  2423 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1640
  2424 msgid "Reads SMART data from the disk, waking it up if necessary"
  2425 msgstr ""
  2426 "Прочитане на данните на S.M.A.R.T. от диска. При необходимост дискът ще бъде "
  2427 "събуден"
  2428 
  2429 #. Translators: Text used in the hyperlink in the status table to update the SMART status
  2430 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1642
  2431 msgid "Update now"
  2432 msgstr "Обновяване в момента"
  2433 
  2434 #. ------------------------------
  2435 #. self-tests
  2436 #. Translators: Tooltip for the Self-tests item in the status table
  2437 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1668
  2438 msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
  2439 msgstr "Резултатът от последната самодиагностика пусната на диска"
  2440 
  2441 #. Translators: Item name in the status table
  2442 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1674
  2443 msgid "Self-tests:"
  2444 msgstr "Самодиагностика:"
  2445 
  2446 #. Translators: Tooltip for the "Run self-test" hyperlink
  2447 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1695
  2448 msgid "Initiates a self-test on the drive"
  2449 msgstr "Стартира се самодиагностика за устройството"
  2450 
  2451 #. Translators: Text used in the hyperlink in the status table to run a self-test
  2452 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1697
  2453 msgid "Run self-test"
  2454 msgstr "Стартиране на самодиагностика"
  2455 
  2456 #. Translators: Tooptip for the "Cancel" hyperlink
  2457 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1714
  2458 msgid "Cancels the currently running test"
  2459 msgstr "Отменя текущия стартиран тест"
  2460 
  2461 #. Translators: Text used in the hyperlink in the status table to cancel a self-test
  2462 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1716
  2463 msgid "Cancel"
  2464 msgstr "Отмяна"
  2465 
  2466 #. ------------------------------
  2467 #. model
  2468 #. Translators: Tooltip for the "Model Name:" item in the status table
  2469 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1742
  2470 msgid "The name of the model of the disk"
  2471 msgstr "Име на модела на устройството"
  2472 
  2473 #. Translators: Item name in the status table
  2474 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1748
  2475 msgid "Model Name:"
  2476 msgstr "Име на модела:"
  2477 
  2478 #. ------------------------------
  2479 #. firmware
  2480 #. Translators: Tooltip for the "Firmware Version:" item in the status table
  2481 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1766
  2482 msgid "The firmware version of the disk"
  2483 msgstr "Версия на фърмуера на устройството"
  2484 
  2485 #. Translators: Item name in the status table
  2486 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1772
  2487 msgid "Firmware Version:"
  2488 msgstr "Версия на фърмуера:"
  2489 
  2490 #. ------------------------------
  2491 #. serial
  2492 #. Translators: Tooltip for the "Serial:" item in the status table
  2493 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1790
  2494 msgid "The serial number of the disk"
  2495 msgstr "Сериен номер на устройството"
  2496 
  2497 #. Translators: Item name in the status table
  2498 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1796
  2499 msgid "Serial Number:"
  2500 msgstr "Сериен номер:"
  2501 
  2502 #. ------------------------------
  2503 #. power on hours
  2504 #. Translators: Tooltip for the "Powered On:" item in the status table
  2505 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1814
  2506 msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
  2507 msgstr "Изминалото време, в което дискът е бил в работно състояние."
  2508 
  2509 #. Translators: Item name in the status table
  2510 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1820
  2511 msgid "Powered On:"
  2512 msgstr "В работно състояние:"
  2513 
  2514 #. ------------------------------
  2515 #. temperature
  2516 #. Translators: Tooltip for the "Temperature:" item in the status table
  2517 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1838
  2518 msgid "The temperature of the disk"
  2519 msgstr "Температура на устройството"
  2520 
  2521 #. Translators: Item name in the status table
  2522 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1844
  2523 msgid "Temperature:"
  2524 msgstr "Температура:"
  2525 
  2526 #. ------------------------------
  2527 #. bad sectors
  2528 #. Translators: Tooltip for the "Bad Sectors" item in the status table
  2529 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1862
  2530 msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
  2531 msgstr "Броят на изчакващите и повторно заделени лоши сектори"
  2532 
  2533 #. Translators: Item name in the status table
  2534 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1868
  2535 msgid "Bad Sectors:"
  2536 msgstr "Лоши сектори:"
  2537 
  2538 #. ------------------------------
  2539 #. self assessment
  2540 #. Translators: Tooltip for the "Self Assessment" item in the status table
  2541 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1884
  2542 msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
  2543 msgstr "Оценка дадена от диска дали предстои повреда."
  2544 
  2545 #. Translators: Item name in the status table
  2546 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1890
  2547 msgid "Self Assessment:"
  2548 msgstr "Самооценка:"
  2549 
  2550 #. ------------------------------
  2551 #. overall assessment
  2552 #. Translators: Tooltip for the "Overall Assessment" in the status table
  2553 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1906
  2554 msgid "An overall assessment of the health of the disk"
  2555 msgstr "Пълна оценка на състоянието на диска"
  2556 
  2557 #. Translators: Item name in the status table
  2558 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1912
  2559 msgid "Overall Assessment:"
  2560 msgstr "Пълна оценка:"
  2561 
  2562 #. ------------------------------
  2563 #. Translators: Tooltip for the "Do not warn if disk is failing" check button
  2564 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1936
  2565 msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
  2566 msgstr ""
  2567 "Ако искате да бъдете известявани, когато дискът започне да се разваля, не "
  2568 "избирайте тази възможност."
  2569 
  2570 #. Translators: Check button in the status table
  2571 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1939
  2572 msgid "Don't _warn me if the disk is failing"
  2573 msgstr "_Без предупреждения за развалящ се диск"
  2574 
  2575 #. Translators: Heading used in the main dialog for SMART attributes
  2576 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1954
  2577 msgid "_Attributes"
  2578 msgstr "_Атрибути"
  2579 
  2580 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
  2581 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:1988
  2582 msgid "ID"
  2583 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
  2584 
  2585 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
  2586 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2000
  2587 msgid "Attribute"
  2588 msgstr "Атрибут"
  2589 
  2590 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
  2591 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2017
  2592 msgid "Assessment"
  2593 msgstr "Оценка"
  2594 
  2595 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value of the attribute
  2596 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2036
  2597 msgid "Value"
  2598 msgstr "Стойност"
  2599 
  2600 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2601 #. * for a time-based unit that exceed one year
  2602 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2130
  2603 #, c-format
  2604 msgid "%.1f years"
  2605 msgstr "%.1f години"
  2606 
  2607 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2608 #. * for a time-based unit that exceed one day
  2609 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2134
  2610 #, c-format
  2611 msgid "%.1f days"
  2612 msgstr "%.1f дни"
  2613 
  2614 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2615 #. * for a time-based unit that exceed one hour
  2616 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2138
  2617 #, c-format
  2618 msgid "%.1f hours"
  2619 msgstr "%.1f часа"
  2620 
  2621 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2622 #. * for a time-based unit that exceed one minute
  2623 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2142
  2624 #, c-format
  2625 msgid "%.1f minutes"
  2626 msgstr "%.1f минути"
  2627 
  2628 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2629 #. * for a time-based unit that exceed one second
  2630 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2146
  2631 #, c-format
  2632 msgid "%.1f seconds"
  2633 msgstr "%.1f секунди"
  2634 
  2635 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2636 #. * for a time-based unit that is counted in milliseconds
  2637 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2152
  2638 #, c-format
  2639 msgid "%s msec"
  2640 msgstr "%s msec"
  2641 
  2642 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2161
  2643 #, c-format
  2644 msgid "%d sector"
  2645 msgid_plural "%d sectors"
  2646 msgstr[0] "%d сектор"
  2647 msgstr[1] "%d сектора"
  2648 
  2649 #. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
  2650 #. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
  2651 #. * is the temperature in degrees Fahrenheit
  2652 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2173
  2653 #, c-format
  2654 msgid "%.0f° C / %.0f° F"
  2655 msgstr "%.0f ℃/%.0f ℉"
  2656 
  2657 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  2658 #. * "(Pre-Fail)" in English
  2659 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2241
  2660 msgid "Failure is a sign of imminent disk failure (Pre-Fail)"
  2661 msgstr "Неуспехът е признак за предстояща повреда на диска (Pre-Fail)"
  2662 
  2663 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  2664 #. * "(Old-Age)" in English
  2665 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2245
  2666 msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
  2667 msgstr "Неуспехът е признак за остарял диск (Old-Age)"
  2668 
  2669 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  2670 #. * "(Online)" in English
  2671 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2251
  2672 msgid "Every time data is collected (Online)"
  2673 msgstr "Всеки път когато сe събират данни (Online)"
  2674 
  2675 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
  2676 #. * "(Not Online)" in English
  2677 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2255
  2678 msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
  2679 msgstr "Само при дейности в автономен режим (Not Online)"
  2680 
  2681 #. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview.
  2682 #. * First %s is the type of the attribute (Pre-Fail or Old-Age).
  2683 #. * Second %s is the update type (Online or Not Online).
  2684 #. * The six %x is the raw data of the attribute.
  2685 #.
  2686 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2263
  2687 #, c-format
  2688 msgid ""
  2689 "Type: %s\n"
  2690 "Updates: %s\n"
  2691 "Raw: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
  2692 msgstr ""
  2693 "Вид: %s\n"
  2694 "Обновления: %s\n"
  2695 "Необработени данни: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
  2696 
  2697 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  2698 #. * when no drive is currently selected
  2699 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2468
  2700 msgid "No drive selected"
  2701 msgstr "Не е избрано устройство"
  2702 
  2703 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  2704 #. * when SMART is not available
  2705 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2475
  2706 msgid "SMART not supported"
  2707 msgstr "Не се поддържа самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
  2708 
  2709 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  2710 #. * when SMART is supported but data was never collected
  2711 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2483
  2712 msgid "SMART data never collected"
  2713 msgstr "Не са събрани данни от самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
  2714 
  2715 #. Translators: Shown in the "Overall Assessment" item in the status table
  2716 #. * when the SMART data is malformed
  2717 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2490
  2718 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2496
  2719 msgid "SMART data is malformed"
  2720 msgstr "Данните от самодиагностика (S.M.A.R.T.) са повредени"
  2721 
  27221210#. Translators: Shown in the "Self-assessment" item in the status table
  27231211#. * when the self-assessment of the drive is PASSED
  2724 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2532
   1212#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2013
  27251213msgid "Passed"
  27261214msgstr "Преминат"
   
  27291217#. * the status table when the self-assessment of the
  27301218#. * drive is FAILING
  2731 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2538
   1219#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2019
  27321220msgid "FAILING"
  27331221msgstr "ПРЕДСТОЯЩА ПОВРЕДА"
   
  27351223#. Translators: Shown in the "Bad Sectors" item in the status table
  27361224#. * when we the disk has no bad sectors
  2737 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2550
   1225#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2031
  27381226msgid "None"
  27391227msgstr "Без"
  27401228
  2741 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2555
   1229#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2036
  27421230#, c-format
  27431231msgid "%d bad sector"
   
  27471235
  27481236#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2749 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2593
  2750 msgid "Last self-test completed OK"
  2751 msgstr "Последния тест от самодиагностиката премина успешно"
   1237#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2082
   1238msgid "Completed OK"
   1239msgstr "Завършен УСПЕШНО"
  27521240
  27531241#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2754 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2597
  2755 msgid "Last self-test was cancelled"
  2756 msgstr "Последният тест от самодиагностиката беше отменен"
   1242#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2086
   1243msgid "Cancelled"
   1244msgstr "Отменен"
  27571245
  27581246#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2759 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2601
  2760 msgid "Last self-test was cancelled (with hard or soft reset)"
  2761 msgstr ""
  2762 "Последният тест от самодиагностиката беше отменен (с апаратно или програмно "
  2763 "зануляване)"
   1247#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2090
   1248msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
   1249msgstr "Отменен (с апаратно или програмно зануляване)"
  27641250
  27651251#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2766 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2605
  2767 msgid "Last self-test not completed (a fatal error might have occurred)"
  2768 msgstr ""
  2769 "Последният тест от самодиагностиката не е приключил (възможно е да е "
  2770 "възникнала сериозна грешка)"
   1252#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2094
   1253msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
   1254msgstr "Не е приключил (възможно е да е възникнала сериозна грешка)"
  27711255
  27721256#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2773 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2609
  2774 msgid "Last self-test FAILED (Electrical)"
  2775 msgstr "Последният тест от самодиагностиката е НЕУСПЕШЕН (eлектрически)"
   1257#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2098
   1258msgid "FAILED (Electrical)"
   1259msgstr "НЕУСПЕШЕН (електрически)"
  27761260
  27771261#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2778 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2614
  2779 msgid "Last self-test FAILED (Servo)"
  2780 msgstr "Последният тест от самодиагностиката е НЕУСПЕШЕН (сервомеханизъм)"
   1262#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2103
   1263msgid "FAILED (Servo)"
   1264msgstr "НЕУСПЕШЕН (сервомеханизъм)"
  27811265
  27821266#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2783 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2619
  2784 msgid "Last self-test FAILED (Read)"
  2785 msgstr "Последният тест от самодиагностиката е НЕУСПЕШЕН (четене)"
   1267#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2108
   1268msgid "FAILED (Read)"
   1269msgstr "НЕУСПЕШЕН (четене)"
  27861270
  27871271#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2788 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2624
  2789 msgid "Last self-test FAILED (Suspected of having handled damage)"
  2790 msgstr ""
  2791 "Последният тест от самодиагностиката е НЕУСПЕШЕН (предполага, се че е "
  2792 "настъпила повреда)"
   1272#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2113
   1273msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
   1274msgstr "НЕУСПЕШЕН (предполага, се че е настъпила повреда)"
  27931275
  27941276#. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table
  2795 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2629
  2796 msgid "Self-test is in progress"
  2797 msgstr "Извършва се самодиагностика"
  2798 
  2799 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table when a test is underway
  2800 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2752
  2801 msgid "Short self-test in progress: "
  2802 msgstr "Извършва се кратка самодиагностика: "
  2803 
  2804 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table when a test is underway
  2805 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2756
  2806 msgid "Extended self-test in progress: "
  2807 msgstr "Извършва се разширена самодиагностика: "
  2808 
  2809 #. Translators: Shown in the "Self-tests" item in the status table when a test is underway
  2810 #: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2760
  2811 msgid "Conveyance self-test in progress: "
  2812 msgstr "Извършва се транспортна самодиагностика: "
  2813 
  2814 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:217
  2815 #: ../src/playground/grid/gdu-grid-view.c:325
   1277#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:2118
   1278msgid "In progress"
   1279msgstr "Извършва се"
   1280
   1281#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:172
   1282#, c-format
   1283msgid "This operation concerns the volume \"%s\" (%s)"
   1284msgstr "Това действие се отнася за том „%s“ (%s)"
   1285
   1286#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:176
   1287#, c-format
   1288msgid "This operation concerns the drive \"%s\" (%s)"
   1289msgstr "Това действие се отнася за устройство „%s“ (%s)"
   1290
   1291#: ../src/gdu-gtk/gdu-confirmation-dialog.c:180
   1292#, c-format
   1293msgid "This operation concerns \"%s\" (%s)"
   1294msgstr "Това действие се отнася за „%s“ (%s)"
   1295
   1296#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:94
   1297msgid "User Name"
   1298msgstr "Потребителско име"
   1299
   1300#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:95
   1301msgid "The chosen user name"
   1302msgstr "Избраното потребителско име"
   1303
   1304#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:105
   1305msgid "Address"
   1306msgstr "Адрес"
   1307
   1308#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:106
   1309msgid "The chosen address"
   1310msgstr "Избраният адрес"
   1311
   1312#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:154
   1313msgid "Choose Server"
   1314msgstr "Изберете сървър"
   1315
   1316#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:214
   1317msgid "Connect to Server"
   1318msgstr "Свързване към сървър"
   1319
   1320#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:221
   1321msgid "_Browse..."
   1322msgstr "_Преглед…"
   1323
   1324#. Translators: this is the tooltip for the "Browse..." button
   1325#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:233
   1326msgid "Browse servers discovered via the DNS-SD protocol"
   1327msgstr "Преглед на сървърите открити чрез протокола DNS-SD"
   1328
   1329#. Translators: This is the label explaining the dialog
   1330#.
   1331#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:251
   1332msgid ""
   1333"To manage storage devices on another machine, enter the address and press "
   1334"“Connect”. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> "
   1335"protocol."
   1336msgstr ""
   1337"За да управлявате устройства за съхранение на данни на друга машина, "
   1338"въведете адреса и натиснете „Свързване“. Връзката ще се осъществи чрез "
   1339"протокола „<i>Secure Shell<i>“."
   1340
   1341#. Translators: This is the tooltip for the "Server Address" entry
   1342#.
   1343#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:265
   1344#, fuzzy
   1345msgid "The hostname or address to connect to"
   1346msgstr "Хостът или адресът за свързване"
   1347
   1348#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:269
   1349msgid "Server _Address:"
   1350msgstr "_Адрес на сървъра:"
   1351
   1352#. Translators: This is the tooltip for the "User Name" entry
   1353#. * First %s is the UNIX user name e.g. 'davidz'.
   1354#.
   1355#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:288
   1356msgid "The user name to connect as"
   1357msgstr "Потребителското име, с което ще се свържете"
   1358
   1359#: ../src/gdu-gtk/gdu-connect-to-server-dialog.c:292
   1360msgid "_User Name:"
   1361msgstr "_Потребителско име:"
   1362
   1363#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:117
   1364msgid "Maximum Logical Volume Size"
   1365msgstr "Най-голям размер за логически том"
   1366
   1367#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:118
   1368msgid "The maximum possible logical volume size"
   1369msgstr "Най-големият възможен размер за логически том"
   1370
   1371#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:132
   1372msgid "Logical Volume Size"
   1373msgstr "Размер на логическия том"
   1374
   1375#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:133
   1376msgid "The requested Logical Volume size"
   1377msgstr "Заявеният размер за логически том"
   1378
   1379#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:161
   1380#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:519
   1381#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:163
   1382#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:178
   1383msgid "C_reate"
   1384msgstr "_Създаване"
   1385
   1386#. Translators: The %s is the name of the volume group
   1387#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:222
   1388#, c-format
   1389msgid "Create Logical Volume on %s"
   1390msgstr "Създаване на логически том на %s"
   1391
   1392#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:179
   1393#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:241
  28161394msgid "Pool"
  28171395msgstr "Набор"
  28181396
  2819 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:218
   1397#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:180
   1398#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:242
  28201399msgid "The pool of devices"
  28211400msgstr "Набор устройства"
  28221401
  2823 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:230
   1402#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:192
  28241403msgid "RAID Level"
  28251404msgstr "Ниво на RAID"
  28261405
  2827 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:231
   1406#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:193
  28281407msgid "The selected RAID level"
  28291408msgstr "Избраното ниво на RAID"
  28301409
  2831 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:241
   1410#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:203
  28321411msgid "Name"
  28331412msgstr "Име"
  28341413
  2835 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:242
   1414#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:204
  28361415msgid "The requested name for the array"
  28371416msgstr "Желаното име за масива"
  28381417
  2839 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:252
  2840 #: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:242
   1418#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:214
   1419#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:488
  28411420msgid "Size"
  28421421msgstr "Размер"
  28431422
  2844 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:253
   1423#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:215
  28451424msgid "The requested size of the array"
  28461425msgstr "Желаният размер за масива"
  28471426
  2848 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:265
   1427#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:227
   1428#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:331
  28491429msgid "Component Size"
  28501430msgstr "Размер на елемента:"
  28511431
  2852 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:266
   1432#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:228
  28531433msgid "The size of each component"
  28541434msgstr "Размерът на всеки елемент"
  28551435
  2856 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:278
   1436#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:240
  28571437msgid "Stripe Size"
  28581438msgstr "Размер на отсек"
  28591439
  2860 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:279
   1440#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:241
  28611441msgid "The requested stripe size of the array"
  28621442msgstr "Заявеният размер на отсек в масива"
  28631443
  2864 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:291
   1444#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:253
  28651445msgid "Drives"
  28661446msgstr "Устройства"
  28671447
  2868 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:292
   1448#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:254
  28691449msgid "Array of drives to use for the array"
  28701450msgstr "Списък с устройства, които да се използват в масива"
  28711451
   1452#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:514
   1453msgid "Create RAID Array"
   1454msgstr "Създаване на RAID масив"
   1455
   1456#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:533
   1457msgid "General"
   1458msgstr "Общ"
   1459
   1460#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:554
   1461msgid "RAID _Level:"
   1462msgstr "_Ниво на RAID:"
   1463
   1464#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:593
   1465msgid "Array _Name:"
   1466msgstr "_Име на масив:"
   1467
   1468#. Translators: This is the default name to use for the new array.
   1469#. * Keep length of UTF-8 representation of the translation of "New RAID Array" to less than
   1470#. * 32 bytes since that's the on-disk-format limit.
   1471#.
   1472#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:601
   1473msgid "New RAID Array"
   1474msgstr "Нов RAID масив"
   1475
   1476#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:617
   1477msgid "Stripe S_ize:"
   1478msgstr "_Размер на отсека:"
   1479
   1480#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:627
   1481msgid "4 KiB"
   1482msgstr "4 KiB"
   1483
   1484#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:629
   1485msgid "8 KiB"
   1486msgstr "8 KiB"
   1487
   1488#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:631
   1489msgid "16 KiB"
   1490msgstr "16 KiB"
   1491
   1492#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:633
   1493msgid "32 KiB"
   1494msgstr "32 KiB"
   1495
   1496#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:635
   1497msgid "64 KiB"
   1498msgstr "64 KiB"
   1499
   1500#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:637
   1501msgid "128 KiB"
   1502msgstr "128 KiB"
   1503
   1504#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:639
   1505msgid "256 KiB"
   1506msgstr "256 KiB"
   1507
   1508#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:641
   1509msgid "512 KiB"
   1510msgstr "512 KiB"
   1511
   1512#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:643
   1513msgid "1 MiB"
   1514msgstr "1 MiB"
   1515
   1516#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:660
   1517msgid "Array _Size:"
   1518msgstr "_Размер на масива:"
   1519
   1520#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:688
   1521msgid "_Disks"
   1522msgstr "_Устройства"
   1523
   1524#. --------------------------------------------------------------------------------
   1525#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:703
   1526msgid "Use entire disks instead of _partitions"
   1527msgstr "Да се използва целия диск вместо да се създават _дялове"
   1528
   1529#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:704
   1530msgid ""
   1531"If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
   1532"array. Otherwise partitions will be created."
   1533msgstr ""
   1534"Ако се съгласите, пълният размер на всеки избран диск ще бъде използван за "
   1535"RAID масива. В противен случай ще се създадат дялове."
   1536
   1537#. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
   1538#. * First %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
   1539#.
   1540#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:870
   1541#, c-format
   1542msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
   1543msgstr "Недостатъчен брой устройства за създаване на %s масив."
   1544
   1545#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:886
   1546#, c-format
   1547msgid "To create a %s array, select a disk."
   1548msgid_plural "To create a %s array, select %d disks."
   1549msgstr[0] "За да създадете %s масив, изберете устройство."
   1550msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете %d устройства."
   1551
   1552#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:893
   1553#, c-format
   1554msgid "To create a %s array, select one more disk."
   1555msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
   1556msgstr[0] "За да създадете %s масив, изберете още 1 устройство."
   1557msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете още %d устройства."
   1558
   1559#. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
   1560#. * First %s is the size e.g. '42 GB'.
   1561#. * Second %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
   1562#. * Third parameter is the number of disks to use (always greater than 1).
   1563#.
   1564#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:917
   1565#, c-format
   1566msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
   1567msgstr ""
   1568"За да създадете %2s масив с размер %1s от %d устройства, натиснете "
   1569"„Създаване“"
   1570
   1571#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:119
   1572msgid "Maximum Partition Size"
   1573msgstr "Най-голям размер за дял"
   1574
   1575#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:120
   1576msgid "The maximum possible partition size"
   1577msgstr "Най-големият възможен размер за дял"
   1578
   1579#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:134
   1580msgid "Partition Size"
   1581msgstr "Таблица с дялове"
   1582
   1583#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:135
   1584msgid "The requested partition size"
   1585msgstr "Заявеният размер на дяла"
   1586
   1587#. Translators: The %s is the name of the drive
   1588#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:238
   1589#, c-format
   1590msgid "Create partition on %s"
   1591msgstr "Създаване на дял на %s"
   1592
   1593#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:254
   1594#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:166
   1595msgid "Flags"
   1596msgstr "Флагове"
   1597
   1598#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:255
   1599msgid "Flags for the widget"
   1600msgstr "Флагове за елемента"
   1601
   1602#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:268
   1603msgid "Selected Drives"
   1604msgstr "Избрани устройства"
   1605
   1606#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:269
   1607msgid "Array of selected drives"
   1608msgstr "Списък с избрани устройства"
   1609
   1610#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:279
   1611msgid "Ignored Drives"
   1612msgstr "Пренебрегнати устройства"
   1613
   1614#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:280
   1615msgid "Array of drives to ignore"
   1616msgstr "Списък с устройства, които да бъдат пренебрегнати"
   1617
   1618#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:292
   1619#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:293
   1620msgid "Number of available disks"
   1621msgstr "Брой на наличните устройства"
   1622
   1623#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:305
   1624msgid "Largest Segment For Selected"
   1625msgstr "Най-големият сегмент за избраното устройство"
   1626
   1627#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:306
   1628msgid "The largest free segment for the selected drives"
   1629msgstr "Най-големият свободен сегмент за избраните устройства"
   1630
   1631#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:318
   1632msgid "Largest Segment For All"
   1633msgstr "Най-големият сегмент за всички"
   1634
   1635#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:319
   1636msgid "The largest free segment for all the drives"
   1637msgstr "Най-големият свободен сегмент за всички устройства"
   1638
   1639#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:332
   1640#, fuzzy
   1641msgid "The size to use in the details header"
   1642msgstr "Размерът, който да се използва в заглавната част с подробности"
   1643
   1644#. Translators: This is shown in the details column
   1645#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:771
   1646msgid "The disk will be partitioned and a partition will be created"
   1647msgstr "Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял"
   1648
   1649#. Translators: This is shown in the Details column.
   1650#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
   1651#.
   1652#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:777
   1653#, c-format
   1654msgid ""
   1655"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
   1656"no space will be available."
   1657msgstr ""
   1658"Дискът ще бъде разделен и  ще се създаде дял с размер %s. След тази операция "
   1659"няма да остане свободно пространство."
   1660
   1661#. Translators: This is shown in the Details column.
   1662#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
   1663#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
   1664#.
   1665#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:786
   1666#, c-format
   1667msgid ""
   1668"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards %"
   1669"s will be available."
   1670msgstr ""
   1671"Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял с размер %s. След тази операция "
   1672"ще останат %s свободно пространство."
   1673
   1674#. Translators: This is shown in the details column
   1675#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:796
   1676msgid "A partition will be created"
   1677msgstr "Ще бъде създаден дял"
   1678
   1679#. Translators: This is shown in the Details column.
   1680#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
   1681#.
   1682#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:802
   1683#, c-format
   1684msgid "A %s partition will be created. Afterwards no space will be available."
   1685msgstr ""
   1686"Ще бъде създаден дял с размер %s. След тази операция няма да остане свободно "
   1687"пространство."
   1688
   1689#. Translators: This is shown in the Details column.
   1690#. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
   1691#. * Second %s is the remaining free space after the operation.
   1692#.
   1693#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:810
   1694#, c-format
   1695msgid "A %s partition will be created. Afterwards %s will be available."
   1696msgstr ""
   1697"Ще бъде създаден дял с размер %s. След тази операция ще останат %s свободно "
   1698"пространство."
   1699
  28721700#. Translators: This is shown in the Details column.
  28731701#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  28741702#.
  2875 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:740
  2876 #, c-format
  2877 msgid "The disk will be partitioned and a %s partition will be created"
  2878 msgstr "Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял с размер %s"
   1703#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:829
   1704#, c-format
   1705msgid "Whole disk is uninitialized. %s available for use"
   1706msgstr "Дискът не е инициализиран. %s са свободни за употреба"
  28791707
  28801708#. Translators: This is shown in the Details column.
  28811709#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  28821710#.
  2883 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:747
  2884 #, c-format
  2885 msgid "A %s partition will be created"
  2886 msgstr "Ще бъде създаден дял с размер %s"
  2887 
  2888 #. Translators: This is shown in the Details column.
  2889 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:754
  2890 msgid "The disk will be partitioned and a partition will be created"
  2891 msgstr "Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял"
  2892 
  2893 #. Translators: This is shown in the Details column.
  2894 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:758
  2895 msgid "A partition will be created"
  2896 msgstr "Ще бъде създаден дял"
   1711#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:836
   1712#, c-format
   1713msgid "%s available for use"
   1714msgstr "%s са свободни за употреба"
  28971715
  28981716#. Translators: This is shown in the Details column.
  28991717#. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  29001718#.
  2901 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:771
  2902 #, c-format
  2903 msgid "Whole disk is uninitialized. %s available for use"
  2904 msgstr "Дискът не е инициализиран. %s са свободни за употреба"
  2905 
  2906 #. Translators: This is shown in the Details column.
  2907 #. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  2908 #.
  2909 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:778
  2910 #, c-format
  2911 msgid "%s available for use"
  2912 msgstr "%s са свободни за употреба"
  2913 
  2914 #. Translators: This is shown in the Details column.
  2915 #. * %s is the component size e.g. '42 GB'.
  2916 #.
  2917 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:784
   1719#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:842
  29181720#, c-format
  29191721msgid "The disk has no partitions. %s available for use"
  29201722msgstr "Дискът няма дялове. %s са свободни за употреба"
  29211723
  2922 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:789
   1724#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:847
  29231725#, c-format
  29241726msgid "The disk has %d partition"
   
  29311733#. * Second %s is the component size e.g. '42 GB'.
  29321734#.
  2933 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:797
   1735#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:855
  29341736#, c-format
  29351737msgid "%s. Largest contiguous free block is %s"
  29361738msgstr "%s. Най-голямото свободно пространство от съседни блокове е %s"
  29371739
  2938 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:894
  2939 msgid "Create RAID Array"
  2940 msgstr "Създаване на RAID масив"
  2941 
  2942 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:899
  2943 #: ../src/palimpsest/gdu-section-create-partition-table.c:103
  2944 #: ../src/palimpsest/gdu-section-unrecognized.c:267
  2945 msgid "C_reate"
  2946 msgstr "_Създаване"
  2947 
  2948 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:913
  2949 msgid "General"
  2950 msgstr "Общ"
  2951 
  2952 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:934
  2953 msgid "RAID _Level:"
  2954 msgstr "_Ниво на RAID:"
  2955 
  2956 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:973
  2957 msgid "Array _Name:"
  2958 msgstr "_Име на масив:"
  2959 
  2960 #. Translators: This is the default name to use for the new array.
  2961 #. * Keep length of UTF-8 representation of the translation of "New RAID Array" to less than
  2962 #. * 32 bytes since that's the on-disk-format limit.
  2963 #.
  2964 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:981
  2965 msgid "New RAID Array"
  2966 msgstr "Нов RAID масив"
  2967 
  2968 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:997
  2969 msgid "Stripe S_ize:"
  2970 msgstr "_Размер на отсека:"
  2971 
  2972 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1007
  2973 msgid "4 KiB"
  2974 msgstr "4 KiB"
  2975 
  2976 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1009
  2977 msgid "8 KiB"
  2978 msgstr "8 KiB"
  2979 
  2980 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1011
  2981 msgid "16 KiB"
  2982 msgstr "16 KiB"
  2983 
  2984 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1013
  2985 msgid "32 KiB"
  2986 msgstr "32 KiB"
  2987 
  2988 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1015
  2989 msgid "64 KiB"
  2990 msgstr "64 KiB"
  2991 
  2992 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1017
  2993 msgid "128 KiB"
  2994 msgstr "128 KiB"
  2995 
  2996 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1019
  2997 msgid "256 KiB"
  2998 msgstr "256 KiB"
  2999 
  3000 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1021
  3001 msgid "512 KiB"
  3002 msgstr "512 KiB"
  3003 
  3004 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1023
  3005 msgid "1 MiB"
  3006 msgstr "1 MiB"
  3007 
  3008 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1040
  3009 msgid "Array _Size:"
  3010 msgstr "_Размер на масива:"
  3011 
  30121740#. Tranlators: this string is used for the column header
  3013 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1076
  3014 msgid "Use"
  3015 msgstr "Използване"
   1741#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:966
   1742msgid "Storage Devices"
   1743msgstr "Устройства за съхранение на данни"
  30161744
  30171745#. Tranlators: this string is used for the column header
  3018 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1096
  3019 msgid "Disk"
  3020 msgstr "Устройство"
  3021 
  3022 #. Tranlators: this string is used for the column header
  3023 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1120
   1746#: ../src/gdu-gtk/gdu-disk-selection-widget.c:1005
  30241747msgid "Details"
  30251748msgstr "Подробности"
  30261749
  3027 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1156
  3028 msgid "Disks"
  3029 msgstr "Устройства"
  3030 
  3031 #. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
  3032 #. * First %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
  3033 #.
  3034 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1451
  3035 #, c-format
  3036 msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
  3037 msgstr "Недостатъчен брой устройства за създаване на %s масив."
  3038 
  3039 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1470
  3040 #, c-format
  3041 msgid "To create a %s array, select a disk."
  3042 msgid_plural "To create a %s array, select %d disks."
  3043 msgstr[0] "За да създадете %s масив, изберете устройство."
  3044 msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете %d устройства."
  3045 
  3046 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1477
  3047 #, c-format
  3048 msgid "To create a %s array, select one more disk."
  3049 msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
  3050 msgstr[0] "За да създадете %s масив, изберете още 1 устройство."
  3051 msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете още %d устройства."
  3052 
  3053 #. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
  3054 #. * First %s is the size e.g. '42 GB'.
  3055 #. * Second %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
  3056 #. * Third parameter is the number of disks to use (always greater than 1).
  3057 #.
  3058 #: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-md-dialog.c:1507
  3059 #, c-format
  3060 msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
  3061 msgstr ""
  3062 "За да създадете %2s масив с размер %1s от %d устройства, натиснете "
  3063 "„Създаване“"
  3064 
  3065 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:171
   1750#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:526
   1751msgid "Error benchmarking drive"
   1752msgstr "Грешка при тестване на производителността на устройството"
   1753
   1754#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:593
   1755msgid "Are you sure you want to start a read/write benchmark?"
   1756msgstr ""
   1757"Сигурни ли сте, че искате да стартирате тест за производителност в режим "
   1758"„четене/запис“?"
   1759
   1760#. TODO: better icon
   1761#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:594
   1762#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:1004
   1763#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:1074
   1764msgid "_Benchmark"
   1765msgstr "_Тест за производителност"
   1766
   1767#. Translators: The title of the benchmark dialog.
   1768#. * First %s is the name for the drive (e.g. "Fedora" or "1.0 TB Hard Disk")
   1769#. * Second %s is the VPD name for the drive or array (e.g. "158 GB RAID-0 Array"
   1770#. * or "ATA WDC WD1001FALS-00J7B1").
   1771#.
   1772#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:685
   1773#, c-format
   1774msgid "%s (%s) – Benchmark"
   1775msgstr "%s (%s) – тест за производителност"
   1776
   1777#. benchmark results
   1778#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:733
   1779msgid "Minimum Read Rate:"
   1780msgstr "Най-малка скорост на четене:"
   1781
   1782#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:737
   1783msgid "Minimum Write Rate:"
   1784msgstr "Най-малка скорост на запис:"
   1785
   1786#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:741
   1787msgid "Maximum Read Rate:"
   1788msgstr "Най-голяма скорост на четене:"
   1789
   1790#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:745
   1791msgid "Maximum Write Rate:"
   1792msgstr "Най-голяма скорост на запис:"
   1793
   1794#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:749
   1795msgid "Average Read Rate:"
   1796msgstr "Средна скорост на четене:"
   1797
   1798#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:753
   1799msgid "Average Write Rate:"
   1800msgstr "Средна скорост на запис:"
   1801
   1802#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:757
   1803msgid "Last Benchmark:"
   1804msgstr "Последен тест за производителност:"
   1805
   1806#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:765
   1807msgid "Average Access Time:"
   1808msgstr "Средно време за достъп:"
   1809
   1810#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:778
   1811msgid "Start _Read-Only Benchmark"
   1812msgstr "Стартиране на тест за производителност в режим „_четене“"
   1813
   1814#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:779
   1815msgid "Measure read rate and access time"
   1816msgstr "Измерване на скоростта на четене и времето за достъп"
   1817
   1818#. TODO: better icon
   1819#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:787
   1820msgid "Start Read/_Write Benchmark"
   1821msgstr "Стартиране на тест за производителност в режим „четене/_запис“"
   1822
   1823#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:788
   1824msgid "Measure read rate, write rate and access time"
   1825msgstr "Измерване на скоростта на четене и запис и времето за достъп"
   1826
   1827#. Translators: This is used in the benchmark graph - %d is megabytes per second
   1828#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:951
   1829#, c-format
   1830msgid "%d MB/s"
   1831msgstr "%d MB/s"
   1832
   1833#. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
   1834#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:956
   1835#, c-format
   1836msgid "%3g ms"
   1837msgstr "%3g ms"
   1838
   1839#. Translators: This is used for the "Last Benchmark" element when we don't have benchmark data
   1840#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1234
   1841msgid "Never"
   1842msgstr "Никога"
   1843
   1844#. Translators: Text used in the hyperlink in the status
   1845#. * table to cancel a self-test
   1846#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1308
   1847msgid "Cancel"
   1848msgstr "Отмяна"
   1849
   1850#. Translators: Tooptip for the "Cancel" hyperlink
   1851#: ../src/gdu-gtk/gdu-drive-benchmark-dialog.c:1311
   1852msgid "Cancels the currently running benchmark"
   1853msgstr "Отменя извършващият се за производителност"
   1854
   1855#. Translators: title of the dialog - first %s is the name of the volume
   1856#. * e.g. "Partition 1 of ATA INTEL SSDSA2MH080G1GC"
   1857#.
   1858#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-name-dialog.c:213
   1859#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:300
   1860#, c-format
   1861msgid "Edit %s"
   1862msgstr "Редактиране на %s"
   1863
   1864#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:236
   1865msgid "Missing Physical Volume"
   1866msgstr "Липсващ физически том"
   1867
   1868#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:237
   1869#, fuzzy, c-format
   1870msgid "UUID: %s"
   1871msgstr "UUID: %s"
   1872
   1873#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:347
   1874#, c-format
   1875msgid "Edit PVs on %s (%s)"
   1876msgstr "Редактиране на физическите томове на %s (%s)"
   1877
   1878#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:358
   1879msgid "Physical _Volumes"
   1880msgstr "Физически _томове"
   1881
   1882#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:388
   1883msgid "Physical Volume"
   1884msgstr "Физически том"
   1885
   1886#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:404
   1887msgid "Capacity"
   1888msgstr "Обем"
   1889
   1890#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:413
   1891#, fuzzy
   1892msgid "Unallocated"
   1893msgstr "Блокиран"
   1894
   1895#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:427
   1896#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:444
   1897#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:935
   1898msgid "SMART Status:"
   1899msgstr "Състояние на самодиагностиката (S.M.A.R.T.):"
   1900
   1901#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:431
   1902#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:456
   1903#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:911
   1904#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1916
   1905msgid "Device:"
   1906msgstr "Устройство:"
   1907
   1908#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:444
   1909msgid "_New Physical Volume"
   1910msgstr "_Нов физическо том"
   1911
   1912#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:445
   1913msgid "Add a new PV to the VG"
   1914msgstr "Добавяне на нов физически том към групата от томове"
   1915
   1916#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:454
   1917msgid "_Remove Physical Volume"
   1918msgstr "_Премахване на физически том"
   1919
   1920#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:455
   1921msgid "Remove the PV from the VG"
   1922msgstr "Премахване на физически том от групата томове"
   1923
   1924#. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID pv
   1925#. Translators: Used when SMART is not supported on the RAID component
   1926#. Translators: This string is used when SMART is not supported
   1927#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-lvm2-dialog.c:953
   1928#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:826
   1929#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:329
   1930msgid "Not Supported"
   1931msgstr "Не се поддържа"
   1932
   1933#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:364
   1934#, c-format
   1935msgid "Edit components on %s (%s)"
   1936msgstr "Редактиране на елементите на %s (%s)"
   1937
   1938#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:375
   1939msgid "C_omponents"
   1940msgstr "_Елементи"
   1941
   1942#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:405
   1943#, fuzzy
   1944msgid "Position"
   1945msgstr "Позиция/местоположение/положение"
   1946
   1947#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:414
   1948msgid "Component"
   1949msgstr "Елемент"
   1950
   1951#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:430
   1952msgid "State"
   1953msgstr "Състояние"
   1954
   1955#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:448
   1956#, fuzzy
   1957msgid "Position:"
   1958msgstr "Позиция/местоположение/положени:"
   1959
   1960#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:452
   1961#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-lvm2-volume-group.c:794
   1962#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:995
   1963#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1905
   1964msgid "State:"
   1965msgstr "Състояние:"
   1966
   1967#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:469
   1968msgid "_New Component"
   1969msgstr "_Нов елемент"
   1970
   1971#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:470
   1972msgid "Add a new component to the array"
   1973msgstr "Добавяне на нов елемент в масива"
   1974
   1975#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:479
   1976msgid "_Attach Component"
   1977msgstr "З_акачане на елемент"
   1978
   1979#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:480
   1980msgid "Attach the component to the array"
   1981msgstr "Свързване на елемента към масива"
   1982
   1983#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:489
   1984msgid "_Remove Component"
   1985msgstr "_Премахване на елемент"
   1986
   1987#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-linux-md-dialog.c:490
   1988msgid "Remove the component from the array"
   1989msgstr "Премахване на елемент от масива"
   1990
   1991#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:321
   1992msgid "Part_ition Label:"
   1993msgstr "_Етикет за дяла:"
   1994
   1995#. Translators: 'Type' means partition type here
   1996#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:338
   1997msgid "Ty_pe:"
   1998msgstr "_Вид:"
   1999
   2000#. ---
   2001#. flag used by mbr, apm
   2002#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:352
   2003msgid "_Bootable"
   2004msgstr "_С възможност за стартиране"
   2005
   2006#. flag used by gpt
   2007#: ../src/gdu-gtk/gdu-edit-partition-dialog.c:360
   2008msgid "Required / Firm_ware"
   2009msgstr "Задължително / _Фърмуер"
   2010
   2011#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:217
   2012msgid "The operation failed"
   2013msgstr "Действието приключи неуспешно"
   2014
   2015#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:220
   2016msgid "The device is busy"
   2017msgstr "Устройството е заето"
   2018
   2019#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:223
   2020msgid "The operation was canceled"
   2021msgstr "Действието беше отменено"
   2022
   2023#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:226
   2024msgid "The daemon is being inhibited"
   2025msgstr "Демонът не е пуснат"
   2026
   2027#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:229
   2028msgid "An invalid option was passed"
   2029msgstr "Беше зададена неправилна опция"
   2030
   2031#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:232
   2032msgid "The operation is not supported"
   2033msgstr "Неподдържано действие"
   2034
   2035#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:235
   2036msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device"
   2037msgstr "Извличането на данните ATA S.M.A.R.T. ще събуди устройството"
   2038
   2039#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:238
   2040msgid "Permission denied"
   2041msgstr "Липсват права"
   2042
   2043#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:241
   2044msgid "Filesystem driver not installed"
   2045msgstr "Не е инсталиран  драйвер за файловата система"
   2046
   2047#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:244
   2048msgid "Filesystem tools not installed"
   2049msgstr "Не са инсталирани инструменти за файловата система"
   2050
   2051#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:249 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1047
   2052msgid "Unknown error"
   2053msgstr "Неизвестна грешка"
   2054
   2055#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:257
   2056#, c-format
   2057msgid "An error occured while performing an operation on \"%s\" (%s): %s"
   2058msgstr "Възникна грешка при извършване на действие на „%s“ (%s): %s "
   2059
   2060#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:265
   2061#, c-format
   2062msgid "An error occured: %s"
   2063msgstr "Възникна грешка: %s"
   2064
   2065#: ../src/gdu-gtk/gdu-error-dialog.c:274
   2066msgid "_Details"
   2067msgstr "_Подробности"
   2068
   2069#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:167
   2070msgid "Flags specifying the behavior of the dialog"
   2071msgstr "Флагове указващи поведението на прозореца"
   2072
   2073#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:180
   2074msgid "Filesystem type"
   2075msgstr "Вид файлова система"
   2076
   2077#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:181
   2078msgid "The selected filesystem type"
   2079msgstr "Видът на избраната файлова система"
   2080
   2081#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:191
   2082msgid "Filesystem label"
   2083msgstr "Етикет за файловата система"
   2084
   2085#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:192
   2086msgid "The requested filesystem label"
   2087msgstr "Желаният етикет за файловата система"
   2088
   2089#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:202
   2090msgid "Filesystem options"
   2091msgstr "Настройки на файловата система"
   2092
   2093#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:203
   2094msgid "The options to use for creating the filesystem"
   2095msgstr "Опциите, които да се използват при създаване на файловата система"
   2096
   2097#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:213
   2098msgid "Encryption"
   2099msgstr "Шифриране"
   2100
   2101#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:214
   2102msgid "Whether the volume should be encrypted"
   2103msgstr "Дали томът да бъде шифриран"
   2104
   2105#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:224
   2106#, fuzzy
   2107msgid "Take Ownership"
   2108msgstr "Взимане на правата"
   2109
   2110#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:225
   2111msgid "Whether the filesystem should be owned by the user"
   2112msgstr "Дали файловата система да се притежава от потребителя"
   2113
   2114#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:235
   2115msgid "Affirmative Button Mnemonic"
   2116msgstr "Мнемоника за потвърдителния бутон"
   2117
   2118#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:236
   2119msgid "The mnemonic label for the affirmative button"
   2120msgstr "Мнемоничният етикет за потвърдителния бутон"
   2121
   2122#. Translators: Format is used as a verb here
   2123#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:238
   2124#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:216
   2125#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:649
   2126#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:368
   2127msgid "_Format"
   2128msgstr "_Форматиране"
   2129
   2130#. Translators: Format is a verb here. The %s is the name of the volume
   2131#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:499
   2132#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:208
   2133#, c-format
   2134msgid "Format %s"
   2135msgstr "Форматиране на %s"
   2136
   2137#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:510
   2138msgid "Disk _Utility"
   2139msgstr "_Инструмент за дискове"
   2140
   2141#. Translators: this is the tooltip for the "Disk Utility" button
   2142#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:517
   2143msgid "Use Disk Utility to format volume"
   2144msgstr "Форматиране на тома чрез програмата  „Инструмент за дискове“"
   2145
   2146#. Translators: 'type' means 'filesystem type' here.
   2147#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:551
   2148msgid "_Type:"
   2149msgstr "_Вид:"
   2150
   2151#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:558
   2152msgid "Compatible with all systems (FAT)"
   2153msgstr "Съвместима с всички операционни системи (FAT)"
   2154
   2155#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:560
   2156msgid "Compatible with Linux (ext2)"
   2157msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext2)"
   2158
   2159#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:562
   2160msgid "Compatible with Linux (ext4)"
   2161msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext4)"
   2162
   2163#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:564
   2164msgid "Encrypted, compatible with Linux (FAT)"
   2165msgstr "Шифрирана, съвместима със системи използващи Линукс (FAT)"
   2166
   2167#. Translators: 'name' means 'filesystem label' here.
   2168#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:607
   2169#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-lvm2-volume-group.c:204
   2170#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:1720
   2171msgid "_Name:"
   2172msgstr "_Име:"
   2173
   2174#. Translators: Default name to use for the formatted volume. Keep length of
   2175#. * translation of "New Volume" to less than 16 characters.
   2176#.
   2177#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:614
   2178msgid "New Volume"
   2179msgstr "Нов том"
   2180
   2181#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:632
   2182msgid "T_ake ownership of filesystem"
   2183msgstr "_Задаване вие да сте притежателят на файловата система"
   2184
   2185#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:635
   2186msgid ""
   2187"The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the "
   2188"created file system will be owned by you. If not checked, only the super "
   2189"user can access the file system."
   2190msgstr ""
   2191"Създадената файлова система поддържа технология за права върху файловете. "
   2192"Ако изберете тази възможност, вие ще бъдете собственик на създадената "
   2193"файлова система. В противен случай само системният администратор ще има "
   2194"достъп до файловата система."
   2195
   2196#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:641
   2197msgid "_Encrypt underlying device"
   2198msgstr "_Шифриране на устройството"
   2199
   2200#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:643
   2201msgid ""
   2202"Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered before "
   2203"the file system can be used. May decrease performance and may not be "
   2204"compatible if you use the media on other operating systems."
   2205msgstr ""
   2206"Шифрирането защитава данните ви. Ще трябва да въвеждате парола преди "
   2207"файловата система да може да се ползва. Шифрирането може да понижи "
   2208"производителността и може да не е съвместимо с други операционни системи."
   2209
   2210#: ../src/gdu-gtk/gdu-format-dialog.c:676
   2211msgid "Warning: All data on the volume will be irrevocably lost."
   2212msgstr "Предупреждение: Всички данни в този том ще бъдат необратимо унищожени."
   2213
   2214#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:175
  30662215msgctxt "application name"
  30672216msgid "Bourne Again Shell"
  30682217msgstr "Обвивка bash"
  30692218
  3070 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:176
   2219#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:180
  30712220msgctxt "application name"
  30722221msgid "Bourne Shell"
  30732222msgstr "Обвивка bash"
  30742223
  3075 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:181
   2224#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:185
  30762225msgctxt "application name"
  30772226msgid "C Shell"
  30782227msgstr "Обвивка C"
  30792228
  3080 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:186
   2229#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:190
  30812230msgctxt "application name"
  30822231msgid "TENEX C Shell"
  30832232msgstr "Обвивка TENEX C"
  30842233
  3085 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:191
   2234#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:195
  30862235msgctxt "application name"
  30872236msgid "Z Shell"
  30882237msgstr "Обвивка Z"
  30892238
  3090 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:196
   2239#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:200
  30912240msgctxt "application name"
  30922241msgid "Korn Shell"
  30932242msgstr "Обвивка Korn"
  30942243
  3095 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:200
   2244#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:204
  30962245msgctxt "application name"
  30972246msgid "Process Viewer (top)"
  30982247msgstr "Преглед на процеси (top)"
  30992248
  3100 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:204
   2249#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:208
  31012250msgctxt "application name"
  31022251msgid "Terminal Pager (less)"
  31032252msgstr "Програма за странициране (less)"
  31042253
  3105 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:216
   2254#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:220
  31062255msgctxt "application name"
  31072256msgid "Unknown"
  31082257msgstr "Неизвестна"
  31092258
  3110 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:227
   2259#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:231
  31112260#, c-format
  31122261msgid "uid: %d  pid: %d  program: %s"
  31132262msgstr "ид. потр.: %d  ид. проц.: %d  програма: %s"
  31142263
  3115 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:232
   2264#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:236
  31162265#, c-format
  31172266msgid "pid: %d  program: %s"
   
  31192268
  31202269#. Translators: %d is the partition number, %s the name of the disk
  3121 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:331 ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:915
  3122 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1053
   2270#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:335 ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:923
   2271#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1065
  31232272#, c-format
  31242273msgid "Partition %d on %s"
  31252274msgstr "Дял %d от устройство %s"
  31262275
  3127 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:367
   2276#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:371
  31282277msgid "Cannot unmount volume"
  31292278msgstr "Дялът не може да бъде демонтиран"
  31302279
  3131 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:377
   2280#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:381
  31322281msgid ""
  31332282"One or more applications are using the volume. Quit the applications, and "
   
  31372286"да демонтирате."
  31382287
  3139 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:418 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1939
   2288#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:422
  31402289msgid "_Unmount"
  31412290msgstr "_Демонтиране"
  31422291
  3143 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:495
   2292#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:499
  31442293msgid "Passphrases do not match"
  31452294msgstr "Паролите не съвпадат"
  31462295
  3147 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:502
   2296#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:506
  31482297msgid "Passphrases do not differ"
  31492298msgstr "Паролите не се различават"
  31502299
  3151 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:508
   2300#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:512
  31522301msgid "Passphrase can't be empty"
  31532302msgstr "Паролата не може да бъде празен низ"
  31542303
  3155 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:580
   2304#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:584
  31562305msgid "Cr_eate"
  31572306msgstr "_Създаване"
  31582307
  3159 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:582
   2308#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:586 ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2447
  31602309msgid "Change _Passphrase"
  31612310msgstr "Смяна на _паролата"
  31622311
  3163 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:584 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1942
   2312#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:588
  31642313msgid "_Unlock"
  31652314msgstr "_Отключване"
  31662315
  3167 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:613
   2316#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:617
  31682317msgid "To create an encrypted device, choose a passphrase to protect it"
  31692318msgstr ""
   
  31712320"го защитите"
  31722321
  3173 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:616
   2322#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:620
  31742323msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
  31752324msgstr "За да промените паролата, въведете старата и новата парола"
  31762325
  3177 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:619
   2326#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:623
  31782327msgid ""
  31792328"Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase"
   
  31822331"парола"
  31832332
  3184 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:632
   2333#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:636
  31852334msgid ""
  31862335"Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a "
   
  31902339"защитени с парола."
  31912340
  3192 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:635
   2341#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:639
  31932342msgid ""
  31942343"Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase."
   
  31972346"парола."
  31982347
  3199 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:638
   2348#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:642
  32002349msgid ""
  32012350"To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
  32022351msgstr "За да използвате данните, въведете паролата за устройството."
  32032352
  3204 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:647
   2353#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:651
  32052354msgid "Incorrect Passphrase. Try again."
  32062355msgstr "Паролата е неправилна. Опитайте отново."
  32072356
  3208 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:671
   2357#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:675
  32092358msgid "C_urrent Passphrase:"
  32102359msgstr "_Текуща парола:"
  32112360
  3212 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:685
   2361#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:689
  32132362msgid "_New Passphrase:"
  32142363msgstr "_Нова парола:"
  32152364
  3216 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:698
   2365#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:702
  32172366msgid "_Verify Passphrase:"
  32182367msgstr "_Потвърждение на паролата:"
  32192368
  3220 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:740
   2369#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:744
  32212370msgid "_Passphrase:"
  32222371msgstr "_Парола:"
  32232372
  3224 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:755
   2373#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:759
  32252374msgid "_Forget passphrase immediately"
  32262375msgstr "_Незабавно забравяне на паролата"
  32272376
  3228 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:758
   2377#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:762
  32292378msgid "Remember passphrase until you _log out"
  32302379msgstr "Запомняне на паролата до _изход от системата"
  32312380
  3232 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:761
   2381#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:765
  32332382msgid "_Remember forever"
  32342383msgstr "_Запомняне завинаги"
  32352384
  3236 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:822
   2385#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:828
  32372386msgid "Enter Passphrase"
  32382387msgstr "Въведете парола"
  32392388
  3240 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1241
   2389#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:956 ../src/gdu/gdu-util.c:828
   2390#, c-format
   2391msgid "LUKS Passphrase for UUID %s"
   2392msgstr "Парола на LUKS за UUID %s"
   2393
   2394#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1253
  32412395msgid "Empty (don't create a file system)"
  32422396msgstr "Без (да не се създава файлова система)"
  32432397
  3244 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1262
   2398#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1274
  32452399msgid "Empty"
  32462400msgstr "Без"
  32472401
  3248 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1270
   2402#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1282
  32492403msgid "Extended Partition"
  32502404msgstr "Разширен дял"
  32512405
  3252 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1529 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:221
  3253 #: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:251
   2406#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1541 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:291
   2407#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:254
  32542408msgid "Master Boot Record"
  32552409msgstr "Главен запис за начално зареждане (MBR)"
  32562410
  3257 #: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1539
   2411#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
   2412#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1546 ../src/gdu/gdu-drive.c:810
   2413#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:568
   2414#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:293
   2415#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:256
   2416msgid "GUID Partition Table"
   2417msgstr "Таблица с дялове (GUID)"
   2418
   2419#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1551
  32582420msgid "Don't partition"
  32592421msgstr "Без разделяне"
  32602422
  3261 #: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:243
   2423#: ../src/gdu-gtk/gdu-gtk.c:1556 ../src/gdu/gdu-util.c:495
   2424#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:289
   2425#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:252
   2426msgid "Apple Partition Map"
   2427msgstr "Карта на дяловете на Apple"
   2428
   2429#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:100
   2430msgid "Partitioning Scheme"
   2431msgstr "Начин на разделяне"
   2432
   2433#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:101
   2434msgid "The selected partitioning scheme"
   2435msgstr "Видът на избрания начин на разделяне"
   2436
   2437#. Translators: 'scheme' means 'partitioning scheme' here.
   2438#: ../src/gdu-gtk/gdu-partition-dialog.c:248
   2439#, fuzzy
   2440msgid "_Scheme:"
   2441msgstr "_Метод:"
   2442
   2443#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:89
   2444msgid "KB"
   2445msgstr "KB"
   2446
   2447#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:95
   2448msgid "MB"
   2449msgstr "MB"
   2450
   2451#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:98
   2452msgid "GB"
   2453msgstr "GB"
   2454
   2455#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:101
   2456msgid "TB"
   2457msgstr "TB"
   2458
   2459#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:104
   2460msgid "KiB"
   2461msgstr "KiB"
   2462
   2463#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:107
   2464msgid "MiB"
   2465msgstr "MiB"
   2466
   2467#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:110
   2468msgid "GiB"
   2469msgstr "GiB"
   2470
   2471#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:113
   2472msgid "TiB"
   2473msgstr "TiB"
   2474
   2475#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:489
  32622476msgid "The currently selected size"
  32632477msgstr "Текущият зададен обем"
  32642478
  3265 #: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:256
  3266 #: ../src/playground/grid/gdu-grid-element.c:897
   2479#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:502
  32672480msgid "Minimum Size"
  32682481msgstr "Най-малък размер"
  32692482
  3270 #: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:257
   2483#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:503
  32712484msgid "The minimum size that can be selected"
  32722485msgstr "Най-малкият размер, който може да бъде избран"
  32732486
  3274 #: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:270
   2487#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:516
  32752488msgid "Maximum Size"
  32762489msgstr "Най-голям размер"
  32772490
  3278 #: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:271
   2491#: ../src/gdu-gtk/gdu-size-widget.c:517
  32792492msgid "The maximum size that can be selected"
  32802493msgstr "Най-големият размер, който може да бъде избран"
  32812494
  3282 #: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:70
   2495#: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:71
  32832496#, c-format
  32842497msgid "Less than a minute ago"
  32852498msgstr "Преди по-малко от минута"
  32862499
  3287 #: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:74
   2500#: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:75
  32882501#, c-format
  32892502msgid "%d minute ago"
   
  32922505msgstr[1] "Преди %d минути"
  32932506
  3294 #: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:81
   2507#: ../src/gdu-gtk/gdu-time-label.c:82
  32952508#, c-format
  32962509msgid "%d hour ago"
   
  32992512msgstr[1] "Преди %d часа"
  33002513
   2514#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:498
   2515#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:150
   2516msgid "Drive"
   2517msgstr "Устройство"
   2518
   2519#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:499
   2520msgid "Drive to show volumes for"
   2521msgstr "Устройството, за което да се показват томове"
   2522
   2523#. Translators: This is shown in the grid for a RAID array that is not running
   2524#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1181
   2525msgid "RAID Array is not running"
   2526msgstr "RAID масивът не работи"
   2527
   2528#. Translators: This is shown in the grid for a drive when no media has been detected
   2529#. Translators: This string is used as a description text when no media has
   2530#. * been detected for a drive
   2531#.
   2532#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1184 ../src/gdu/gdu-drive.c:796
   2533#: ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:343
   2534#, c-format
   2535msgid "No Media Detected"
   2536msgstr "Не е открит носител"
   2537
   2538#. Translators: shown in the grid for an extended MS-DOS partition
   2539#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1268
   2540msgid "Extended"
   2541msgstr "Разширен дял"
   2542
   2543#. Translators: shown in the grid for an encrypted LUKS volume
   2544#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1276
   2545msgid "Encrypted"
   2546msgstr "Шифриран дял"
   2547
   2548#. Translators: shown in the grid for an RAID Component
   2549#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1290 ../src/gdu/gdu-util.c:344
   2550#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2173
   2551#, c-format
   2552msgid "RAID Component"
   2553msgstr "Елемент от RAID"
   2554
   2555#. Translators: shown for free/unallocated space
   2556#: ../src/gdu-gtk/gdu-volume-grid.c:1298
   2557msgid "Free"
   2558msgstr "Свободно пространство"
   2559
  33012560#. Translators: this is a verb
  3302 #: ../src/nautilus-extension/nautilus-gdu.c:225
   2561#: ../src/nautilus-extension/nautilus-gdu.c:223
  33032562msgid "_Format..."
  33042563msgstr "_Форматиране…"
  33052564
  3306 #: ../src/nautilus-extension/nautilus-gdu.c:226
   2565#: ../src/nautilus-extension/nautilus-gdu.c:224
  33072566msgid "Create new filesystem on the selected device"
  33082567msgstr "Създаване на нова файлова система на избраното устройство"
   2568
   2569#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2570#: ../src/gdu/gdu-drive.c:560
   2571msgid "CompactFlash"
   2572msgstr "CompactFlash"
   2573
   2574#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2575#: ../src/gdu/gdu-drive.c:563
   2576msgid "MemoryStick"
   2577msgstr "MemoryStick"
   2578
   2579#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2580#: ../src/gdu/gdu-drive.c:566
   2581msgid "SmartMedia"
   2582msgstr "SmartMedia"
   2583
   2584#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2585#: ../src/gdu/gdu-drive.c:569
   2586msgid "SecureDigital"
   2587msgstr "SecureDigital"
   2588
   2589#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2590#: ../src/gdu/gdu-drive.c:572
   2591msgid "SD High Capacity"
   2592msgstr "SDHC"
   2593
   2594#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2595#: ../src/gdu/gdu-drive.c:575
   2596msgid "Floppy"
   2597msgstr "Флопи"
   2598
   2599#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2600#: ../src/gdu/gdu-drive.c:578
   2601msgid "Zip"
   2602msgstr "Zip"
   2603
   2604#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2605#: ../src/gdu/gdu-drive.c:581
   2606msgid "Jaz"
   2607msgstr "Jaz"
   2608
   2609#. Translators: This word is used to describe the media inserted into a device
   2610#: ../src/gdu/gdu-drive.c:584
   2611msgid "Flash"
   2612msgstr "Flash"
   2613
   2614#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
   2615#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
   2616#.
   2617#: ../src/gdu/gdu-drive.c:607
   2618msgid "CD"
   2619msgstr "CD"
   2620
   2621#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
   2622#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
   2623#.
   2624#: ../src/gdu/gdu-drive.c:615
   2625msgid "DVD"
   2626msgstr "DVD"
   2627
   2628#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
   2629#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
   2630#.
   2631#: ../src/gdu/gdu-drive.c:623
   2632msgid "Blu-Ray"
   2633msgstr "Blu-Ray"
   2634
   2635#. Translators: This word is used to describe the optical disc type, it may appear
   2636#. * in a slash-separated list e.g. 'CD/DVD/Blu-Ray'
   2637#.
   2638#: ../src/gdu/gdu-drive.c:631
   2639msgid "HDDVD"
   2640msgstr "HDDVD"
   2641
   2642#. Translators: %s is the media type e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
   2643#: ../src/gdu/gdu-drive.c:680 ../src/gdu/gdu-drive.c:719
   2644#, c-format
   2645msgid "%s Drive"
   2646msgstr "Устройство %s"
   2647
   2648#. Translators: first %s is the size, second %s is the media type
   2649#. * e.g. 'CD/DVD' or 'CompactFlash'
   2650#.
   2651#: ../src/gdu/gdu-drive.c:714
   2652#, c-format
   2653msgid "%s %s Drive"
   2654msgstr "Устройство в %2s (%1s)"
   2655
   2656#. Translators: This string is used to describe a hard disk.
   2657#. * The first %s is the size of the drive e.g. '45 GB'.
   2658#.
   2659#: ../src/gdu/gdu-drive.c:730
   2660#, c-format
   2661msgid "%s Hard Disk"
   2662msgstr "Твърд диск (%s)"
   2663
   2664#. Translators: This string is used to describe a hard disk where the size
   2665#. * is not known.
   2666#.
   2667#: ../src/gdu/gdu-drive.c:735
   2668msgid "Hard Disk"
   2669msgstr "Твърд диск"
   2670
   2671#. Translators: This string is used to describe a SSD. The first %s is
   2672#. * the size of the drive e.g. '45 GB'.
   2673#.
   2674#: ../src/gdu/gdu-drive.c:742
   2675#, c-format
   2676msgid "%s Solid-State Disk"
   2677msgstr "SSD диск (%s)"
   2678
   2679#. Translators: This string is used to describe a SSD where the size
   2680#. * is not known.
   2681#.
   2682#: ../src/gdu/gdu-drive.c:748
   2683msgid "Solid-State Disk"
   2684msgstr "SSD диск"
   2685
   2686#. Translators: This string is the description of a drive. The first %s is the
   2687#. * size of the inserted media, for example '45 GB'.
   2688#.
   2689#: ../src/gdu/gdu-drive.c:789
   2690#, c-format
   2691msgid "%s Media"
   2692msgstr "Носител с размер %s"
   2693
   2694#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
   2695#: ../src/gdu/gdu-drive.c:807 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:565
   2696msgid "MBR Partition Table"
   2697msgstr "Таблица с дялове (MBR)"
   2698
   2699#. Translators: This string is used for conveying the partition table format
   2700#: ../src/gdu/gdu-drive.c:813 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:571
   2701msgid "Apple Partition Table"
   2702msgstr "Таблица с дялове (Apple)"
   2703
   2704#. Translators: This string is used for conveying the partition table format when
   2705#. * the format is unknown
   2706#.
   2707#: ../src/gdu/gdu-drive.c:818 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:576
   2708msgid "Partitioned"
   2709msgstr "Таблица с дялове (неизвестен вид)"
   2710
   2711#. Translators: This string is used for conveying a device is not partitioned.
   2712#.
   2713#: ../src/gdu/gdu-drive.c:823 ../src/palimpsest/gdu-section-drive.c:302
   2714#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:265
   2715msgid "Not Partitioned"
   2716msgstr "Неразделен"
   2717
   2718#. TODO: include type e.g. SATA Port Multiplier, SAS Expander etc
   2719#: ../src/gdu/gdu-hub.c:222
   2720msgid "SAS Expander"
   2721msgstr ""
   2722
   2723#: ../src/gdu/gdu-hub.c:230
   2724msgid "PATA Host Adapter"
   2725msgstr ""
   2726
   2727#: ../src/gdu/gdu-hub.c:232
   2728msgid "SATA Host Adapter"
   2729msgstr ""
   2730
   2731#: ../src/gdu/gdu-hub.c:234
   2732msgid "ATA Host Adapter"
   2733msgstr ""
   2734
   2735#: ../src/gdu/gdu-hub.c:236
   2736msgid "SAS Host Adapter"
   2737msgstr ""
   2738
   2739#: ../src/gdu/gdu-hub.c:238
   2740msgid "SCSI Host Adapter"
   2741msgstr ""
   2742
   2743#: ../src/gdu/gdu-hub.c:240
   2744msgid "Host Adapter"
   2745msgstr ""
   2746
   2747#. Translators: Description
   2748#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume.c:331
   2749msgid "Logical Volume"
   2750msgstr "Логически том"
   2751
   2752#. Translators: VPD name
   2753#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume.c:334
   2754#, fuzzy
   2755msgid "LVM2 Logical Volume"
   2756msgstr "Логически том  – LVM2"
   2757
   2758#. Translators: Description
   2759#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-group.c:351
   2760#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-group.c:355
   2761#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-lvm2-volume-group.c:764
   2762msgid "Volume Group"
   2763msgstr "Група от томове"
   2764
   2765#. Translators: VPD name - first %s is the size e.g. '45 GB'
   2766#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-group.c:359
   2767#, c-format
   2768msgid "%s LVM2 Volume Group"
   2769msgstr "Група от LVM2 томове  – %s"
   2770
   2771#. Translators: VPD name when size is not known
   2772#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-group.c:362
   2773msgid "LVM2 Volume Group"
   2774msgstr "Група от LVM2 томове"
   2775
   2776#. Translators: label for an unallocated space in a LVM2 volume group.
   2777#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
   2778#.
   2779#. Translators: label for an unallocated space on a disk
   2780#. * %s is the size, formatted like '45 GB'
   2781#.
   2782#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-hole.c:201
   2783#: ../src/gdu/gdu-volume-hole.c:152
   2784#, c-format
   2785msgid "%s Free"
   2786msgstr "Свободно пространство (%s)"
   2787
   2788#. Translators: Description
   2789#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-hole.c:205
   2790#: ../src/gdu/gdu-volume-hole.c:161
   2791#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2187
   2792#: ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2195
   2793msgid "Unallocated Space"
   2794msgstr "Незаделено пространство"
   2795
   2796#. Translators: VPD name
   2797#: ../src/gdu/gdu-linux-lvm2-volume-hole.c:208
   2798msgid "LVM2 VG Unallocated Space"
   2799msgstr "Незаделено пространство в група от LVM2 томове"
   2800
   2801#. Translators: First %s is the size, second %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
   2802#. Translators: first %s is the size e.g. '45 GB', second %s is the level e.g. 'RAID-5'
   2803#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:538 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:621
   2804#, c-format
   2805msgid "%s %s Array"
   2806msgstr "%2s масив с размер %1s"
   2807
   2808#. Translators: %s is a RAID level, e.g. 'RAID-5'
   2809#. Translators: %s is the level e.g. 'RAID-5'
   2810#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:543 ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:626
   2811#, c-format
   2812msgid "%s Array"
   2813msgstr "%s масив"
   2814
   2815#. Translators: First %s is a device file such as /dev/sda4
   2816#. * second %s is the state of the device
   2817#.
   2818#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:596
   2819#, c-format
   2820msgid "RAID Array %s (%s)"
   2821msgstr "RAID масив %s (%s)"
   2822
   2823#. Translators: %s is a device file such as /dev/sda4
   2824#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:603
   2825#, c-format
   2826msgid "RAID device %s"
   2827msgstr "Устройство в RAID %s"
   2828
   2829#. Translators: fallback for level
   2830#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:609
   2831msgctxt "RAID Level fallback"
   2832msgid "RAID"
   2833msgstr "RAID"
   2834
   2835#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:614
   2836#: ../src/palimpsest/gdu-section-linux-md-drive.c:965
   2837msgid "RAID Array"
   2838msgstr "RAID масив"
   2839
   2840#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:1112
   2841#, fuzzy
   2842msgctxt "Linux MD slave state"
   2843msgid "Not Attached"
   2844msgstr "Не е прикрепен"
   2845
   2846#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:1115
   2847msgctxt "Linux MD slave state"
   2848msgid "Faulty"
   2849msgstr "Дефектирал"
   2850
   2851#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:1120
   2852msgctxt "Linux MD slave state"
   2853msgid "Fully Synchronized"
   2854msgstr "Пълно синхронизиране"
   2855
   2856#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:1122
   2857msgctxt "Linux MD slave state"
   2858msgid "Writemostly"
   2859msgstr "Предимно писане"
   2860
   2861#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:1124
   2862msgctxt "Linux MD slave state"
   2863msgid "Blocked"
   2864msgstr "Блокиран"
   2865
   2866#: ../src/gdu/gdu-linux-md-drive.c:1126
   2867msgctxt "Linux MD slave state"
   2868msgid "Spare"
   2869msgstr "Резервен"
   2870
   2871#: ../src/gdu/gdu-machine.c:151
   2872msgid "Local Storage"
   2873msgstr "Локално съхранение"
   2874
   2875#. TODO: use display-hostname
   2876#: ../src/gdu/gdu-machine.c:154
   2877#, c-format
   2878msgid "Storage on %s"
   2879msgstr "Съхранение на %s"
   2880
   2881#: ../src/gdu/gdu-pool.c:885
   2882msgid "Multipath Devices"
   2883msgstr ""
   2884
   2885#: ../src/gdu/gdu-pool.c:886
   2886msgid "Drives with multiple I/O paths"
   2887msgstr ""
   2888
   2889#: ../src/gdu/gdu-pool.c:896
   2890msgid "Multi-disk Devices"
   2891msgstr ""
   2892
   2893#: ../src/gdu/gdu-pool.c:897
   2894msgid "RAID, LVM and other logical drives"
   2895msgstr "RAID, LVM и други логически устройства"
   2896
   2897#: ../src/gdu/gdu-pool.c:907
   2898msgid "Peripheral Devices"
   2899msgstr "Периферни устройства"
   2900
   2901#: ../src/gdu/gdu-pool.c:908
   2902msgid "USB, Firewire and other peripherals"
   2903msgstr "USB, Firewire и друга периферия"
   2904
   2905#: ../src/gdu/gdu-pool.c:2090
   2906#, fuzzy, c-format
   2907msgid "Error enumerating devices: %s"
   2908msgstr "Грешка при изброяване на устройства: %s"
   2909
   2910#: ../src/gdu/gdu-pool.c:2116
   2911#, fuzzy, c-format
   2912msgid "Error enumerating adapters: %s"
   2913msgstr "Грешка при изброяване на адаптери: %s"
   2914
   2915#: ../src/gdu/gdu-pool.c:2139
   2916#, c-format
   2917msgid "Error enumerating expanders: %s"
   2918msgstr ""
   2919
   2920#: ../src/gdu/gdu-pool.c:2162
   2921#, fuzzy, c-format
   2922msgid "Error enumerating ports: %s"
   2923msgstr "Грешка при изброяване на портове: %s"
   2924
   2925#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:292
   2926#, c-format
   2927msgid "Error listening to address `localhost:%d': %s: %s\n"
   2928msgstr ""
   2929
   2930#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:307
   2931#, c-format
   2932msgid ""
   2933"Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on "
   2934"localhost"
   2935msgstr ""
   2936"Грешка при създаване на локален TCP сървър. Беше опитано обвързване на "
   2937"портове 9000-10000 на localhost"
   2938
   2939#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:322
   2940#, c-format
   2941msgid "Error setting auth mechanisms on local DBusServer\n"
   2942msgstr ""
   2943
   2944#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:347
   2945#, c-format
   2946msgid "Unable to parse command-line `%s' (Malformed address?): %s"
   2947msgstr ""
   2948"Неуспех при анализиране на командата „%s“ (може би адресът е объркан?): %s"
   2949
   2950#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:369
   2951#, c-format
   2952msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
   2953msgstr "Неуспех при пораждане на програмата за ssh: %s"
   2954
   2955#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:398 ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:510
   2956#, c-format
   2957msgid "Error reading stderr output: %s"
   2958msgstr "Грешка при четене от stderr: %s"
   2959
   2960#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:405
   2961msgid "Error reading stderr output: No content"
   2962msgstr "Грешка при четене от stderr – липсва съдържание"
   2963
   2964#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:471
   2965#, fuzzy
   2966msgid "Error logging in"
   2967msgstr "Грешка при регистриране"
   2968
   2969#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:491
   2970#, c-format
   2971msgid "Error sending `%s': %s"
   2972msgstr "Грешка при изпращане на „%s“: %s"
   2973
   2974#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:519
   2975#, c-format
   2976msgid ""
   2977"Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Waiting for secret' "
   2978"but got `%s'"
   2979msgstr ""
   2980"Неочаквани данни от stderr – очакваше се „udisks-tcp-bridge: Waiting for "
   2981"secret“, но се получи „%s“"
   2982
   2983#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:536
   2984#, c-format
   2985msgid "Error passing authorization secret: %s"
   2986msgstr ""
   2987
   2988#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:557
   2989#, c-format
   2990msgid "Error reading stderr from: %s"
   2991msgstr "Грешка при четене на stderr от: %s"
   2992
   2993#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:566
   2994#, c-format
   2995msgid ""
   2996"Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Attempting to "
   2997"connect to port %d' but got `%s'"
   2998msgstr ""
   2999"Неочаквани данни в изхода на stderr – очакваше се „udisks-tcp-bridge: "
   3000"Attempting to connect to port %d“, но се получи „%s“"
   3001
   3002#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:585
   3003#, fuzzy, c-format
   3004msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized: %s"
   3005msgstr "Програмата „udisks-tcp-bridge“ не успя да удостовери, че има права: %s"
   3006
   3007#: ../src/gdu/gdu-ssh-bridge.c:592
   3008#, fuzzy
   3009msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized"
   3010msgstr "Програмата „udisks-tcp-bridge“ не успя да удостовери, че има права"
   3011
   3012#. Translators: The first %s is the size in power-of-2 units, e.g. '64 KiB'
   3013#. * the second %s is the size as a number e.g. '65,536 bytes'
   3014#.
   3015#. Translators: The first %s is the size in power-of-10 units, e.g. '100 KB'
   3016#. * the second %s is the size as a number e.g. '100,000 bytes'
   3017#.
   3018#: ../src/gdu/gdu-util.c:131 ../src/gdu/gdu-util.c:140
   3019#, c-format
   3020msgid "%s (%s bytes)"
   3021msgstr "%s ( %s байта)"
   3022
   3023#. Translators: FAT is a filesystem type
   3024#: ../src/gdu/gdu-util.c:175
   3025msgid "FAT (12-bit version)"
   3026msgstr "FAT (12-битова версия)"
   3027
   3028#. Translators: FAT is a filesystem type
   3029#: ../src/gdu/gdu-util.c:178 ../src/gdu/gdu-util.c:185
   3030#: ../src/gdu/gdu-util.c:192 ../src/gdu/gdu-util.c:196
   3031#: ../src/gdu/gdu-util.c:198
   3032msgid "FAT"
   3033msgstr "FAT"
   3034
   3035#. Translators: FAT is a filesystem type
   3036#: ../src/gdu/gdu-util.c:183
   3037msgid "FAT (16-bit version)"
   3038msgstr "FAT (16-битова версия)"
   3039
   3040#. Translators: FAT is a filesystem type
   3041#: ../src/gdu/gdu-util.c:190
   3042msgid "FAT (32-bit version)"
   3043msgstr "FAT (32-битова версия)"
   3044
   3045#. Translators: NTFS is a filesystem type
   3046#: ../src/gdu/gdu-util.c:205
   3047#, c-format
   3048msgid "NTFS (version %s)"
   3049msgstr "NTFS (версия %s)"
   3050
   3051#. Translators: NTFS is a filesystem type
   3052#: ../src/gdu/gdu-util.c:208 ../src/gdu/gdu-util.c:210
   3053#, c-format
   3054msgid "NTFS"
   3055msgstr "NTFS"
   3056
   3057#. Translators: HFS is a filesystem type
   3058#: ../src/gdu/gdu-util.c:215 ../src/gdu/gdu-util.c:217
   3059msgid "HFS"
   3060msgstr "HFS"
   3061
   3062#. Translators: HFS+ is a filesystem type
   3063#: ../src/gdu/gdu-util.c:222 ../src/gdu/gdu-util.c:224
   3064msgid "HFS+"
   3065msgstr "HFS+"
   3066
   3067#: ../src/gdu/gdu-util.c:228
   3068msgid "Linux Unified Key Setup"
   3069msgstr "Унифицирана настройка на ключове на Линукс (LUKS)"
   3070
   3071#. Translators: LUKS is 'Linux Unified Key Setup', a disk encryption format
   3072#: ../src/gdu/gdu-util.c:231
   3073msgid "LUKS"
   3074msgstr "LUKS"
   3075
   3076#. Translators: Ext2 is a filesystem type
   3077#: ../src/gdu/gdu-util.c:237
   3078#, c-format
   3079msgid "Ext2 (version %s)"
   3080msgstr "Ext2 (версия %s)"
   3081
   3082#. Translators: Ext2 is a filesystem type
   3083#: ../src/gdu/gdu-util.c:240
   3084#, c-format
   3085msgid "Ext2"
   3086msgstr "Ext2"
   3087
   3088#. Translators: Ext2 is a filesystem type
   3089#: ../src/gdu/gdu-util.c:243
   3090msgid "ext2"
   3091msgstr "ext2"
   3092
   3093#. Translators: Ext3 is a filesystem type
   3094#: ../src/gdu/gdu-util.c:249
   3095#, c-format
   3096msgid "Ext3 (version %s)"
   3097msgstr "Ext3 (версия %s)"
   3098
   3099#. Translators: Ext3 is a filesystem type
   3100#: ../src/gdu/gdu-util.c:252
   3101#, c-format
   3102msgid "Ext3"
   3103msgstr "Ext3"
   3104
   3105#. Translators: Ext3 is a filesystem type
   3106#: ../src/gdu/gdu-util.c:255
   3107msgid "ext3"
   3108msgstr "ext3"
   3109
   3110#. Translators: 'Journal' refers to a filesystem technology here, see 'journaling filesystems'
   3111#: ../src/gdu/gdu-util.c:261
   3112#, c-format
   3113msgid "Journal for Ext3 (version %s)"
   3114msgstr "Журнали за Ext3 (версия %s)"
   3115
   3116#. Translators: 'Journal' refers to a filesystem technology here, see 'journaling filesystems'
   3117#: ../src/gdu/gdu-util.c:264
   3118#, c-format
   3119msgid "Journal for Ext3"
   3120msgstr "Журнали за Ext3"
   3121
   3122#. Translators: jbd is a filesystem type
   3123#: ../src/gdu/gdu-util.c:267
   3124msgid "jbd"
   3125msgstr "jbd"
   3126
   3127#. Translators: ext4 is a filesystem type
   3128#: ../src/gdu/gdu-util.c:273
   3129#, c-format
   3130msgid "Ext4 (version %s)"
   3131msgstr "Ext4 (версия %s)"
   3132
   3133#. Translators: ext4 is a filesystem type
   3134#: ../src/gdu/gdu-util.c:276
   3135#, c-format
   3136msgid "Ext4"
   3137msgstr "Ext4"
   3138
   3139#. Translators: Ext4 is a filesystem type
   3140#: ../src/gdu/gdu-util.c:279
   3141msgid "ext4"
   3142msgstr "ext4"
   3143
   3144#. Translators: xfs is a filesystem type
   3145#: ../src/gdu/gdu-util.c:285
   3146#, c-format
   3147msgid "XFS (version %s)"
   3148msgstr "XFS (версия %s)"
   3149
   3150#. Translators: xfs is a filesystem type
   3151#: ../src/gdu/gdu-util.c:288
   3152#, c-format
   3153msgid "XFS"
   3154msgstr "XFS"
   3155
   3156#. Translators: xfs is a filesystem type
   3157#: ../src/gdu/gdu-util.c:291
   3158msgid "xfs"
   3159msgstr "xfs"
   3160
   3161#. Translators: reiserfs is a filesystem type
   3162#: ../src/gdu/gdu-util.c:297
   3163#, c-format
   3164msgid "ReiserFS (version %s)"
   3165msgstr "ReiserFS (версия %s)"
   3166
   3167#. Translators: reiserfs is a filesystem type
   3168#: ../src/gdu/gdu-util.c:300
   3169#, c-format
   3170msgid "ReiserFS"
   3171msgstr "ReiserFS"
   3172
   3173#. Translators: reiserfs is a filesystem type
   3174#: ../src/gdu/gdu-util.c:303
   3175msgid "reiserfs"
   3176msgstr "reuiserfs"
   3177
   3178#. Translators: iso9660 is a filesystem type
   3179#: ../src/gdu/gdu-util.c:308
   3180msgid "ISO 9660"
   3181msgstr "Файлова система ISO 9660"
   3182
   3183#. Translators: iso9660 is a filesystem type
   3184#: ../src/gdu/gdu-util.c:311
   3185msgid "iso9660"
   3186msgstr "iso9660"
   3187
   3188#. Translators: udf is a filesystem type
   3189#: ../src/gdu/gdu-util.c:316
   3190msgid "Universal Disk Format"
   3191msgstr "Файлова система  „Универсален дисков формат“ (UDF)"
   3192
   3193#. Translators: udf is a filesystem type
   3194#: ../src/gdu/gdu-util.c:319
   3195msgid "udf"
   3196msgstr "udf"
   3197
   3198#: ../src/gdu/gdu-util.c:323 ../src/palimpsest/gdu-section-volumes.c:2169
   3199msgid "Swap Space"
   3200msgstr "Виртуална памет"
   3201
   3202#. Translators: filesystem type for swap space
   3203#: ../src/gdu/gdu-util.c:326
   3204msgid "swap"
   3205msgstr "swap"
   3206
   3207#: ../src/gdu/gdu-util.c:331
   3208#, c-format
   3209msgid "LVM2 Physical Volume (version %s)"
   3210msgstr "Физически том за LVM2 (версия %s)"
   3211
   3212#: ../src/gdu/gdu-util.c:333
   3213#, c-format
   3214msgid "LVM2 Physical Volume"
   3215msgstr "Физически том за LVM2"
   3216
   3217#. Translators: short name for LVM2 Physical Volume
   3218#: ../src/gdu/gdu-util.c:336
   3219msgid "lvm2_pv"
   3220msgstr "lvm2_pv"
   3221
   3222#: ../src/gdu/gdu-util.c:342
   3223#, c-format
   3224msgid "RAID Component (version %s)"
   3225msgstr "Елемент от RAID (версия %s)"
   3226
   3227#. Translators: short name for 'RAID Component'
   3228#: ../src/gdu/gdu-util.c:347
   3229msgid "raid"
   3230msgstr "raid"
   3231
   3232#. Translators: long filesystem type for minix
   3233#: ../src/gdu/gdu-util.c:352
   3234msgid "Minix"
   3235msgstr "Minix"
   3236
   3237#. Translators: filesystem type for minix
   3238#: ../src/gdu/gdu-util.c:355
   3239msgid "minix"
   3240msgstr "minix"
   3241
   3242#: ../src/gdu/gdu-util.c:369
   3243msgid "Creating File System"
   3244msgstr "Създаване на файловата система"
   3245
   3246#: ../src/gdu/gdu-util.c:371
   3247msgid "Mounting File System"
   3248msgstr "Монтиране на файловата система"
   3249
   3250#: ../src/gdu/gdu-util.c:373
   3251msgid "Unmounting File System"
   3252msgstr "Демонтиране на файловата система"
   3253
   3254#: ../src/gdu/gdu-util.c:375
   3255msgid "Checking File System"
   3256msgstr "Проверка на файловата система"
   3257
   3258#: ../src/gdu/gdu-util.c:377
   3259msgid "Creating LUKS Device"
   3260msgstr "Създаване на устройство с LUKS"
   3261
   3262#: ../src/gdu/gdu-util.c:379
   3263msgid "Unlocking LUKS Device"
   3264msgstr "Отключване на устройство с LUKS"
   3265
   3266#: ../src/gdu/gdu-util.c:381
   3267msgid "Locking LUKS Device"
   3268msgstr "Заключване на устройство с LUKS"
   3269
   3270#: ../src/gdu/gdu-util.c:383
   3271msgid "Creating Partition Table"
   3272msgstr "Създаване на таблица с дялове"
   3273
   3274#: ../src/gdu/gdu-util.c:385
   3275msgid "Deleting Partition"
   3276msgstr "Изтриване на дял"
   3277
   3278#: ../src/gdu/gdu-util.c:387
   3279msgid "Creating Partition"
   3280msgstr "Създаване на дял"
   3281
   3282#: ../src/gdu/gdu-util.c:389
   3283msgid "Modifying Partition"
   3284msgstr "Промяна на дял"
   3285
   3286#: ../src/gdu/gdu-util.c:391
   3287msgid "Setting Label for Device"
   3288msgstr "Задаване на етикет за устройството"
   3289
   3290#: ../src/gdu/gdu-util.c:393
   3291msgid "Changing Passphrase for Encrypted LUKS Device"
   3292msgstr "Промяна на паролата за шифрирано устройство с LUKS"
   3293
   3294#: ../src/gdu/gdu-util.c:395
   3295msgid "Adding Component to RAID Array"
   3296msgstr "Добавяне на елемент в RAID масив"
   3297
   3298#: ../src/gdu/gdu-util.c:397
   3299msgid "Removing Component from RAID Array"
   3300msgstr "Премахване на елемент от RAID масив"
   3301
   3302#: ../src/gdu/gdu-util.c:399
   3303msgid "Stopping RAID Array"
   3304msgstr "Спиране на RAID масив"
   3305
   3306#: ../src/gdu/gdu-util.c:401
   3307msgid "Starting RAID Array"
   3308msgstr "Стартиране на RAID масив"
   3309
   3310#: ../src/gdu/gdu-util.c:403
   3311msgid "Checking RAID Array"
   3312msgstr "Проверка на RAID масив"
   3313
   3314#: ../src/gdu/gdu-util.c:405
   3315msgid "Repairing RAID Array"
   3316msgstr "Поправяне на RAID масив"
   3317
   3318#: ../src/gdu/gdu-util.c:407
   3319msgid "Running Short SMART Self-Test"
   3320msgstr "Стартиране на съкратената самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   3321
   3322#: ../src/gdu/gdu-util.c:409
   3323msgid "Running Extended SMART Self-Test"
   3324msgstr "Стартиране на разширената самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   3325
   3326#: ../src/gdu/gdu-util.c:411
   3327msgid "Running Conveyance SMART Self-Test"
   3328msgstr "Стартиране на транспортната самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
   3329
   3330#: ../src/gdu/gdu-util.c:413
   3331msgid "Ejecting Media"
   3332msgstr "Изваждане на носителя"
   3333
   3334#: ../src/gdu/gdu-util.c:415
   3335msgid "Detaching Device"
   3336msgstr "Откачане на устройството"
   3337
   3338#: ../src/gdu/gdu-util.c:417
   3339msgid "Forcibly Unmounting Filesystem"
   3340msgstr "Принудително демонтиране на файловата система"
   3341
   3342#: ../src/gdu/gdu-util.c:419
   3343msgid "Forcibly Locking LUKS device"
   3344msgstr "Принудително заключване на устройство с LUKS"
   3345
   3346#. see http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
   3347#. Linux
   3348#: ../src/gdu/gdu-util.c:435
   3349msgid "Linux Basic Data Partition"
   3350msgstr "Дял за основни данни за Линукс"
   3351
   3352#. Same as MS BDP
   3353#: ../src/gdu/gdu-util.c:436
   3354msgid "Linux RAID Partition"
   3355msgstr "RAID дял за Линукс"
   3356
   3357#: ../src/gdu/gdu-util.c:437
   3358msgid "Linux Swap Partition"
   3359msgstr "Дял за виртуална памет за Линукс"
   3360
   3361#: ../src/gdu/gdu-util.c:438
   3362msgid "Linux LVM Partition"
   3363msgstr "LVM дял за Линукс"
   3364
   3365#: ../src/gdu/gdu-util.c:439
   3366msgid "Linux Reserved Partition"
   3367msgstr "Запазен дял за Линукс"
   3368
   3369#. Not associated with any OS
   3370#: ../src/gdu/gdu-util.c:441
   3371msgid "MBR Partition Scheme"
   3372msgstr "Таблица с дялове MBR"
   3373
   3374#: ../src/gdu/gdu-util.c:442
   3375msgid "EFI System Partition"
   3376msgstr "Системен дял EFI"
   3377
   3378#: ../src/gdu/gdu-util.c:443
   3379msgid "BIOS Boot Partition"
   3380msgstr "Дял за начално зареждане от BIOS"
   3381
   3382#. Microsoft
   3383#: ../src/gdu/gdu-util.c:445
   3384msgid "Microsoft Reserved Partition"
   3385msgstr "Запазен дял на Майкрософт"
   3386
   3387#: ../src/gdu/gdu-util.c:446
   3388msgid "Microsoft Basic Data Partition"
   3389msgstr "Дял за основни данни на Майкрософт"
   3390
   3391#. Same as Linux BDP
   3392#: ../src/gdu/gdu-util.c:447
   3393msgid "Microsoft LDM Metadata Partition"
   3394msgstr "LDM дял за мета данни на Майкрософт"
   3395
   3396#: ../src/gdu/gdu-util.c:448
   3397msgid "Microsoft LDM Data Partition"
   3398msgstr "LDM дял за данни на Майкрософт"
   3399
   3400#: ../src/gdu/gdu-util.c:449
   3401msgid "Microsoft Windows Recovery Environment"
   3402msgstr "Среда за възстановяване на Microsoft Windows"
   3403
   3404#. HP-UX
   3405#: ../src/gdu/gdu-util.c:451
   3406msgid "HP-UX Data Partition"
   3407msgstr "Дял за данни на HP-UX"
   3408
   3409#: ../src/gdu/gdu-util.c:452
   3410msgid "HP-UX Service Partition"
   3411msgstr "Служебен дял на HP-UX"
   3412
   3413#. FreeBSD
   3414#: ../src/gdu/gdu-util.c:454
   3415msgid "FreeBSD Boot Partition"
   3416msgstr "Дял за начално зареждане на FreeBSD"
   3417
   3418#: ../src/gdu/gdu-util.c:455
   3419msgid "FreeBSD Data Partition"
   3420msgstr "Дял за данни на FreeBSD"
   3421
   3422#: ../src/gdu/gdu-util.c:456
   3423msgid "FreeBSD Swap Partition"
   3424msgstr "Дял за виртуална памет на FreeBSD"
   3425
   3426#: ../src/gdu/gdu-util.c:457
   3427msgid "FreeBSD UFS Partition"
   3428msgstr "UFS дял на FreeBSD"
   3429
   3430#: ../src/gdu/gdu-util.c:458
   3431msgid "FreeBSD Vinum Partition"
   3432msgstr "Дял за виртуални дискове на FreeBSD (Vinum)"
   3433
   3434#: ../src/gdu/gdu-util.c:459
   3435msgid "FreeBSD ZFS Partition"
   3436msgstr "ZFS дял на FreeBSD"
   3437
   3438#. Solaris
   3439#: ../src/gdu/gdu-util.c:461
   3440msgid "Solaris Boot Partition"
   3441msgstr "Дял за начално зареждане на Solaris"
   3442
   3443#: ../src/gdu/gdu-util.c:462
   3444msgid "Solaris Root Partition"
   3445msgstr "Основен дял на Solaris"
   3446
   3447#: ../src/gdu/gdu-util.c:463
   3448msgid "Solaris Swap Partition"
   3449msgstr "Дял за виртуална памет на Solaris"
   3450
   3451#: ../src/gdu/gdu-util.c:464
   3452msgid "Solaris Backup Partition"
   3453msgstr "Дял за резервни копия на Solaris"
   3454
   3455#: ../src/gdu/gdu-util.c:465
   3456msgid "Solaris /usr Partition"
   3457msgstr "Дял „/usr“ на Solaris"
   3458
   3459#. Same as Apple ZFS
   3460#: ../src/gdu/gdu-util.c:466
   3461msgid "Solaris /var Partition"
   3462msgstr "Дял „/var“ на Solaris"
   3463
   3464#: ../src/gdu/gdu-util.c:467
   3465msgid "Solaris /home Partition"
   3466msgstr "Дял „/home“ на Solaris"
   3467
   3468#: ../src/gdu/gdu-util.c:468
   3469#, fuzzy
   3470msgid "Solaris Alternate Sector Partition"
   3471msgstr "Дял с периодични сектори на Solaris"
   3472
   3473#: ../src/gdu/gdu-util.c:469
   3474msgid "Solaris Reserved Partition"
   3475msgstr "Запазен дял на Solaris"
   3476
   3477#: ../src/gdu/gdu-util.c:470
   3478msgid "Solaris Reserved Partition (2)"
   3479msgstr "Запазен дял на Solaris (2)"
   3480
   3481#: ../src/gdu/gdu-util.c:471
   3482msgid "Solaris Reserved Partition (3)"
   3483msgstr "Запазен дял на Solaris (3)"
   3484
   3485#: ../src/gdu/gdu-util.c:472
   3486msgid "Solaris Reserved Partition (4)"
   3487msgstr "Запазен дял на Solaris (4)"
   3488
   3489#: ../src/gdu/gdu-util.c:473
   3490msgid "Solaris Reserved Partition (5)"
   3491msgstr "Запазен дял на Solaris (5)"
   3492
   3493#. Mac OS X
   3494#: ../src/gdu/gdu-util.c:475 ../src/gdu/gdu-util.c:494
   3495msgid "Apple HFS/HFS+ Partition"
   3496msgstr "HFS/HFS+ дял на Apple"
   3497
   3498#. see http://developer.apple.com/documentation/mac/Devices/Devices-126.html
   3499#. *     http://lists.apple.com/archives/Darwin-drivers/2003/May/msg00021.html
   3500#: ../src/gdu/gdu-util.c:476 ../src/gdu/gdu-util.c:493
   3501msgid "Apple UFS Partition"
   3502msgstr "UFS дял на Apple"
   3503
   3504#: ../src/gdu/gdu-util.c:477
   3505msgid "Apple ZFS Partition"
   3506msgstr "ZFS дял на Apple"
   3507
   3508#. Same as Solaris /usr
   3509#: ../src/gdu/gdu-util.c:478
   3510msgid "Apple RAID Partition"
   3511msgstr "RAID дял на Apple"
   3512
   3513#: ../src/gdu/gdu-util.c:479
   3514msgid "Apple RAID Partition (Offline)"
   3515msgstr "RAID дял на Apple (изключен)"
   3516
   3517#: ../src/gdu/gdu-util.c:480
   3518msgid "Apple Boot Partition"
   3519msgstr "Дял за начално зареждане на Apple"
   3520
   3521#: ../src/gdu/gdu-util.c:481
   3522#, fuzzy
   3523msgid "Apple Label Partition"
   3524msgstr "Label дял на Apple"
   3525
   3526#: ../src/gdu/gdu-util.c:482
   3527msgid "Apple TV Recovery Partition"
   3528msgstr "Дял за възстановяване на Apple TV"
   3529
   3530#. NetBSD
   3531#: ../src/gdu/gdu-util.c:484
   3532msgid "NetBSD Swap Partition"
   3533msgstr "Дял за виртуална памет на NetBSD"
   3534
   3535#: ../src/gdu/gdu-util.c:485
   3536msgid "NetBSD FFS Partition"
   3537msgstr "FFS дял на NetBSD"
   3538
   3539#: ../src/gdu/gdu-util.c:486
   3540msgid "NetBSD LFS Partition"
   3541msgstr "LFS дял на NetBSD"
   3542
   3543#: ../src/gdu/gdu-util.c:487
   3544msgid "NetBSD RAID Partition"
   3545msgstr "RAID дял на NetBSD"
   3546
   3547#: ../src/gdu/gdu-util.c:488
   3548#, fuzzy
   3549msgid "NetBSD Concatenated  Partition"
   3550msgstr "Съединен дял на NetBSD"
   3551
   3552#: ../src/gdu/gdu-util.c:489
   3553msgid "NetBSD Encrypted Partition"
   3554msgstr "Шифриран дял на NetBSD"
   3555
   3556#: ../src/gdu/gdu-util.c:496
   3557msgid "Unused Partition"
   3558msgstr "Свободен дял"
   3559
   3560#: ../src/gdu/gdu-util.c:497
   3561msgid "Empty Partition"
   3562msgstr "Празен дял"
   3563
   3564#: ../src/gdu/gdu-util.c:498
   3565msgid "Driver Partition"
   3566msgstr "Дял за Macintosh (Driver)"
   3567
   3568#: ../src/gdu/gdu-util.c:499
   3569msgid "Driver 4.3 Partition"
   3570msgstr "Дял за Macintosh (Driver 4.3)"
   3571
   3572#: ../src/gdu/gdu-util.c:500
   3573msgid "ProDOS file system"
   3574msgstr "Файлова система ProDOS"
   3575
   3576#: ../src/gdu/gdu-util.c:501
   3577msgid "FAT 12"
   3578msgstr "FAT 12"
   3579
   3580#: ../src/gdu/gdu-util.c:502
   3581msgid "FAT 16"
   3582msgstr "FAT 16"
   3583
   3584#: ../src/gdu/gdu-util.c:503
   3585msgid "FAT 32"
   3586msgstr "FAT 32"
   3587
   3588#: ../src/gdu/gdu-util.c:504
   3589msgid "FAT 16 (Windows)"
   3590msgstr "FAT 16 (Windows)"
   3591
   3592#: ../src/gdu/gdu-util.c:505
   3593msgid "FAT 32 (Windows)"
   3594msgstr "FAT 32 (Windows)"
   3595
   3596#. see http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html
   3597#: ../src/gdu/gdu-util.c:508
   3598msgid "Empty (0x00)"
   3599msgstr "Празен дял (0x00)"
   3600
   3601#: ../src/gdu/gdu-util.c:509
   3602msgid "FAT12 (0x01)"
   3603msgstr "FAT12 (0x01)"
   3604
   3605#: ../src/gdu/gdu-util.c:510
   3606msgid "FAT16 <32M (0x04)"
   3607msgstr "FAT16 <32M (0x04)"
   3608
   3609#: ../src/gdu/gdu-util.c:511
   3610msgid "Extended (0x05)"
   3611msgstr "Разширен дял (0x05)"
   3612
   3613#: ../src/gdu/gdu-util.c:512
   3614msgid "FAT16 (0x06)"
   3615msgstr "FAT16 (0x06)"
   3616
   3617#: ../src/gdu/gdu-util.c:513
   3618msgid "HPFS/NTFS (0x07)"
   3619msgstr "HPFS/NTFS (0x07)"
   3620
   3621#: ../src/gdu/gdu-util.c:514
   3622msgid "W95 FAT32 (0x0b)"
   3623msgstr "W95 FAT32 (0x0b)"
   3624
   3625#: ../src/gdu/gdu-util.c:515
   3626msgid "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
   3627msgstr "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
   3628
   3629#: ../src/gdu/gdu-util.c:516
   3630msgid "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
   3631msgstr "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
   3632
   3633#: ../src/gdu/gdu-util.c:517
   3634msgid "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
   3635msgstr "Разширен дял за W95 (LBA) (0x0f)"
   3636
   3637#: ../src/gdu/gdu-util.c:518
   3638msgid "OPUS (0x10)"
   3639msgstr "OPUS (0x10)"
   3640
   3641#: ../src/gdu/gdu-util.c:519
   3642msgid "Hidden FAT12 (0x11)"
   3643msgstr "Скрит дял FAT12 (0x11)"
   3644
   3645#: ../src/gdu/gdu-util.c:520
   3646msgid "Compaq diagnostics (0x12)"
   3647msgstr "Дял за диагностика на Compaq (0x12)"
   3648
   3649#: ../src/gdu/gdu-util.c:521
   3650msgid "Hidden FAT16 <32M (0x14)"
   3651msgstr "Скрит дял FAT16 <32M (0x14)"
   3652
   3653#: ../src/gdu/gdu-util.c:522
   3654msgid "Hidden FAT16 (0x16)"
   3655msgstr "Скрит дял FAT16 (0x16)"
   3656
   3657#: ../src/gdu/gdu-util.c:523
   3658msgid "Hidden HPFS/NTFS (0x17)"
   3659msgstr "Скрит дял HPFS/NTFS (0x17)"
   3660
   3661#: ../src/gdu/gdu-util.c:524
   3662msgid "Hidden W95 FAT32 (0x1b)"
   3663msgstr "Скрит дял W95 FAT32 (0x1b)"
   3664
   3665#: ../src/gdu/gdu-util.c:525
   3666msgid "Hidden W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
   3667msgstr "Скрит дял W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
   3668
   3669#: ../src/gdu/gdu-util.c:526
   3670msgid "Hidden W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
   3671msgstr "Скрит дял W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
   3672
   3673#: ../src/gdu/gdu-util.c:527
   3674msgid "PartitionMagic (0x3c)"
   3675msgstr "PartitionMagic (0x3c)"
   3676
   3677#: ../src/gdu/gdu-util.c:528
   3678msgid "Minix (0x81)"
   3679msgstr "Minix (0x81)"
   3680
   3681#. cf. http://en.wikipedia.org/wiki/MINIX_file_system
   3682#: ../src/gdu/gdu-util.c:529
   3683msgid "Linux swap (0x82)"
   3684msgstr "Дял за виртуална памет за Линукс (0x82)"
   3685
   3686#: ../src/gdu/gdu-util.c:530
   3687msgid "Linux (0x83)"
   3688msgstr "Дял за Линукс (0x83)"
   3689
   3690#: ../src/gdu/gdu-util.c:531
   3691msgid "Hibernation (0x84)"
   3692msgstr "Дял за дълбоко приспиване (0x84)"
   3693
   3694#: ../src/gdu/gdu-util.c:532
   3695msgid "Linux Extended (0x85)"
   3696msgstr "Разширен дял за Линукс (0x85)"
   3697
   3698#: ../src/gdu/gdu-util.c:533
   3699msgid "Linux LVM (0x8e)"
   3700msgstr "LVM дял за Линукс (0x8e)"
   3701
   3702#: ../src/gdu/gdu-util.c:534
   3703msgid "Hibernation (0xa0)"
   3704msgstr "Дял за дълбоко приспиване (0xa0)"
   3705
   3706#: ../src/gdu/gdu-util.c:535
   3707msgid "FreeBSD (0xa5)"
   3708msgstr "FreeBSD (0xa5)"
   3709
   3710#: ../src/gdu/gdu-util.c:536
   3711msgid "OpenBSD (0xa6)"
   3712msgstr "OpenBSD (0xa6)"
   3713
   3714#: ../src/gdu/gdu-util.c:537
   3715msgid "Mac OS X (0xa8)"
   3716msgstr "Mac OS X (0xa8)"
   3717
   3718#: ../src/gdu/gdu-util.c:538
   3719msgid "Mac OS X (0xaf)"
   3720msgstr "Mac OS X (0xaf)"
   3721
   3722#: ../src/gdu/gdu-util.c:539
   3723msgid "Solaris boot (0xbe)"
   3724msgstr "Дял за начално зареждане на Solaris (0xbe)"
   3725
   3726#: ../src/gdu/gdu-util.c:540
   3727msgid "Solaris (0xbf)"
   3728msgstr "Solaris (0xbf)"
   3729
   3730#: ../src/gdu/gdu-util.c:541
   3731msgid "BeOS BFS (0xeb)"
   3732msgstr "BeOS BFS (0xeb)"
   3733
   3734#: ../src/gdu/gdu-util.c:542
   3735msgid "SkyOS SkyFS (0xec)"
   3736msgstr "SkyOS SkyFS (0xec)"
   3737
   3738#: ../src/gdu/gdu-util.c:543
   3739msgid "EFI GPT (0xee)"
   3740msgstr "EFI GPT (0xee)"
   3741
   3742#: ../src/gdu/gdu-util.c:544
   3743msgid "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
   3744msgstr "EFI (FAT-12/16/32) (0xef)"
   3745
   3746#: ../src/gdu/gdu-util.c:545
   3747msgid "Linux RAID autodetect (0xfd)"
   3748msgstr "RAID дял с автоматично разпознаване за Линукс (0xfd)"
   3749
   3750#. Translators: Shown for unknown partition types.
   3751#. * %s is the partition type name
   3752#.
   3753#: ../src/gdu/gdu-util.c:572
   3754#, c-format
   3755msgid "Unknown (%s)"
   3756msgstr "Непознат дял (%s)"
   3757
   3758#: ../src/gdu/gdu-util.c:582
   3759msgid ""
   3760"A popular format compatible with almost any device or system, typically used "
   3761"for file exchange."
   3762msgstr ""
   3763"Общодостъпен формат съвместим с почти всяко устройство или операционна "
   3764"система. Често се използва за обмен на файлове."
   3765
   3766#: ../src/gdu/gdu-util.c:586
   3767msgid ""
   3768"This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
   3769"UNIX file permissions support. This file system does not use a journal."
   3770msgstr ""
   3771"Тази файлова система е съвместима само със системи използващи Линукс и "
   3772"предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс. Тази "
   3773"файлова система не поддържа журнали."
   3774
   3775#: ../src/gdu/gdu-util.c:592
   3776msgid ""
   3777"This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
   3778"UNIX file permissions support."
   3779msgstr ""
   3780"Тази файлова система е съвместима само със системи използващи Линукс и "
   3781"предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс."
   3782
   3783#: ../src/gdu/gdu-util.c:596
   3784msgid "Swap area used by the operating system for virtual memory."
   3785msgstr "Пространство използвано от операционната система за виртуална памет."
   3786
   3787#: ../src/gdu/gdu-util.c:599
   3788msgid ""
   3789"The native Windows file system. Not widely compatible with other operating "
   3790"systems than Windows."
   3791msgstr ""
   3792"Собствената файлова система на Windows. Като цяло не е съвместима с други "
   3793"операционни системи."
   3794
   3795#: ../src/gdu/gdu-util.c:603
   3796msgid ""
   3797"Simple filesystem with low overhead and UNIX permissions support. Not widely "
   3798"compatible with other operating systems than Linux and Minix."
   3799msgstr ""
   3800"Изчистена файлова система с поддръжка на файлови права по класическия начин  "
   3801"за Юникс, изискваща малко ресурси. Съвместима е основно с Minix и "
   3802"операционни системи използващи ядрото Линукс."
   3803
   3804#: ../src/gdu/gdu-util.c:607
   3805msgid "No file system will be created."
   3806msgstr "Няма да бъде създадена файлова система."
   3807
   3808#: ../src/gdu/gdu-util.c:610
   3809msgid "Create an Extended Partition for logical partitions."
   3810msgstr "Създаване на разширен дял предназначен за логически дялове."
   3811
   3812#: ../src/gdu/gdu-util.c:623
   3813msgid ""
   3814"The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or system "
   3815"but has a number of limitations with respect to disk size and number of "
   3816"partitions."
   3817msgstr ""
   3818"Този метод (MBR) е съвместим с почти всяко устройство или операционна "
   3819"система, но има множество ограничения по отношение на обема на диска и броят "
   3820"на дяловете."
   3821
   3822#: ../src/gdu/gdu-util.c:628
   3823msgid ""
   3824"A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple systems "
   3825"and most Linux systems. Not recommended for removable media."
   3826msgstr ""
   3827"Този метод е остарял и несъвместим с повечето операционни системи с "
   3828"изключение на системи разработени от Apple и системи използващи Линукс. Не "
   3829"се препоръчва да се използва с преносими носители."
   3830
   3831#: ../src/gdu/gdu-util.c:633
   3832msgid ""
   3833"The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be "
   3834"incompatible with some devices and legacy systems."
   3835msgstr ""
   3836"Този метод (GUID) е съвместим с повечето съвременни системи, но е възможно "
   3837"да е несъвместим с някой устройства и остарели операционни системи."
   3838
   3839#: ../src/gdu/gdu-util.c:637
   3840msgid ""
   3841"Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to avoid "
   3842"partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
   3843msgstr ""
   3844"Целият диск се отбелязва като свободен. Изберете този метод, само ако искате "
   3845"да избегнете разделяне на целия диск (например за да използвате целия диск "
   3846"или при флопита / Zip устройства)."
   3847
   3848#: ../src/gdu/gdu-util.c:888
   3849#, c-format
   3850msgid "%.1f KB/s"
   3851msgstr "%.1f  KB/s"
   3852
   3853#: ../src/gdu/gdu-util.c:891
   3854#, c-format
   3855msgid "%.1f MB/s"
   3856msgstr "%.1f  MB/s"
   3857
   3858#: ../src/gdu/gdu-util.c:894
   3859#, c-format
   3860msgid "%.1f GB/s"
   3861msgstr "%.1f  GB/s"
   3862
   3863#. Translators: interface name for serial ATA disks
   3864#: ../src/gdu/gdu-util.c:910
   3865msgid "SATA"
   3866msgstr "SATA"
   3867
   3868#. Translators: interface name for serial ATA disks
   3869#: ../src/gdu/gdu-util.c:913
   3870msgid "eSATA"
   3871msgstr "eSATA"
   3872
   3873#. Translators: interface name for parallel ATA disks
   3874#: ../src/gdu/gdu-util.c:916
   3875msgid "PATA"
   3876msgstr "PATA"
   3877
   3878#. Translators: interface name for ATA disks
   3879#: ../src/gdu/gdu-util.c:919 ../src/palimpsest/gdu-section-hub.c:141
   3880msgid "ATA"
   3881msgstr "ATA"
   3882
   3883#. Translators: interface name for SCSI disks
   3884#: ../src/gdu/gdu-util.c:922 ../src/palimpsest/gdu-section-hub.c:145
   3885msgid "SCSI"
   3886msgstr "SCSI"
   3887
   3888#. Translators: interface name for USB disks
   3889#: ../src/gdu/gdu-util.c:925
   3890msgid "USB"
   3891msgstr "USB"
   3892
   3893#. Translators: interface name for firewire disks
   3894#: ../src/gdu/gdu-util.c:928
   3895msgid "Firewire"
   3896msgstr "Firewire"
   3897
   3898#. Translators: interface name for SDIO disks
   3899#: ../src/gdu/gdu-util.c:931
   3900msgid "SDIO"
   3901msgstr "SDIO"
   3902
   3903#. Translators: interface name for virtual disks
   3904#: ../src/gdu/gdu-util.c:934
   3905msgid "Virtual"
   3906msgstr "Виртуален"
   3907
   3908#. Translators: name shown for unknown disk connection interfaces
   3909#: ../src/gdu/gdu-util.c:940
   3910msgctxt "connection name"
   3911msgid "Unknown"
   3912msgstr "Неизвестен интерфейс"
   3913
   3914#. Translators: Connection with speed information.
   3915#. * First %s is the connection name, like 'SATA' or 'USB'
   3916#. * second %s is the speed, like '2 Mbit/s'
   3917#.
   3918#: ../src/gdu/gdu-util.c:950
   3919#, c-format
   3920msgid "%s at %s"
   3921msgstr "%s със скорост %s"
   3922
   3923#: ../src/gdu/gdu-util.c:969
   3924msgctxt "RAID level"
   3925msgid "Stripe (RAID-0)"
   3926msgstr "По отсеци (RAID-0)"
   3927
   3928#: ../src/gdu/gdu-util.c:971
   3929msgctxt "RAID level"
   3930msgid "RAID-0"
   3931msgstr "RAID-0"
   3932
   3933#: ../src/gdu/gdu-util.c:974
   3934msgctxt "RAID level"
   3935msgid "Mirror (RAID-1)"
   3936msgstr "Огледало (RAID-1)"
   3937
   3938#: ../src/gdu/gdu-util.c:976
   3939msgctxt "RAID level"
   3940msgid "RAID-1"
   3941msgstr "RAID-1"
   3942
   3943#: ../src/gdu/gdu-util.c:979
   3944msgctxt "RAID level"
   3945msgid "Parity Disk (RAID-4)"
   3946msgstr "С диск за проверка по четност (RAID-4)"
   3947
   3948#: ../src/gdu/gdu-util.c:981
   3949msgctxt "RAID level"
   3950msgid "RAID-4"
   3951msgstr "RAID-4"
   3952
   3953#: ../src/gdu/gdu-util.c:984
   3954msgctxt "RAID level"
   3955msgid "Distributed Parity (RAID-5)"
   3956msgstr "Разпределена проверка по четност (RAID-5)"
   3957
   3958#: ../src/gdu/gdu-util.c:986
   3959msgctxt "RAID level"
   3960msgid "RAID-5"
   3961msgstr "RAID-5"
   3962
   3963#: ../src/gdu/gdu-util.c:989
   3964msgctxt "RAID level"
   3965msgid "Dual Distributed Parity (RAID-6)"
   3966msgstr "Двойно разпределена проверка по четност (RAID-6)"
   3967
   3968#: ../src/gdu/gdu-util.c:991
   3969msgctxt "RAID level"
   3970msgid "RAID-6"
   3971msgstr "RAID-6"
   3972
   3973#: ../src/gdu/gdu-util.c:994
   3974msgctxt "RAID level"
   3975msgid "Stripe of Mirrors (RAID-10)"
   3976msgstr "Отсеци с огледало (RAID-10)"
   3977
   3978#: ../src/gdu/gdu-util.c:996
   3979msgctxt "RAID level"
   3980msgid "RAID-10"
   3981msgstr "RAID-10"
   3982
   3983#: ../src/gdu/gdu-util.c:999
   3984msgctxt "RAID level"
   3985msgid "Concatenated (Linear)"
   3986msgstr "Слети (линейно)"
   3987
   3988#: ../src/gdu/gdu-util.c:1001
   3989msgctxt "RAID level"
   3990msgid "Linear"
   3991msgstr "Линейно"
   3992
   3993#: ../src/gdu/gdu-util.c:1015
   3994msgid ""
   3995"Striped set without parity. Provides improved performance but no fault "
   3996"tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array "
   3997"fails."
   3998msgstr ""
   3999"Набор отсеци без проверка по четност. Предоставя по-добра производителност "
   4000"без устойчивост към грешки. Целият RAID-0 масив излиза от строя, ако и един "
   4001"диск от него дефектира."
   4002
   4003#: ../src/gdu/gdu-util.c:1019
   4004msgid ""
   4005"Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved "
   4006"performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk failing."
   4007msgstr ""
   4008"Набор огледала без проверка по четност. Предоставя по-добра производителност "
   4009"при четене и устойчивост към грешки. Целият RAID-1 масив излиза от строя, "
   4010"ако и последният диск от него дефектира."
   4011
   4012#: ../src/gdu/gdu-util.c:1023
   4013msgid ""
   4014"Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance and "
   4015"fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
   4016msgstr ""
   4017"Набор отсеци с проверка по четност на един диск. Предоставя по-добра "
   4018"производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-4 масив излиза от "
   4019"строя, ако два диска от него дефектират."
   4020
   4021#: ../src/gdu/gdu-util.c:1027
   4022msgid ""
   4023"Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
   4024"tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
   4025msgstr ""
   4026"Набор отсеци с разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
   4027"производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-5 масив излиза от "
   4028"строя, ако два диска от него дефектират."
   4029
   4030#: ../src/gdu/gdu-util.c:1031
   4031msgid ""
   4032"Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance and "
   4033"fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
   4034msgstr ""
   4035"Набор отсеци с двойно разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
   4036"производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-6 масив излиза от "
   4037"строя, ако три диска от него дефектират."
   4038
   4039#: ../src/gdu/gdu-util.c:1035
   4040msgid ""
   4041"Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
   4042"tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long as no "
   4043"mirror loses all its drives."
   4044msgstr ""
   4045"Набор отсеци с разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
   4046"производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-10 масив излиза от "
   4047"строя, ако всички дискове в едно огледало дефектират."
   4048
   4049#: ../src/gdu/gdu-util.c:1041
   4050#, c-format
   4051msgid "Unknown RAID level %s."
   4052msgstr "Непознато ниво на RAID — %s."
   4053
   4054#. Translators: Overall description of the GOOD status
   4055#: ../src/gdu/gdu-util.c:1077
   4056msgid "Disk is healthy"
   4057msgstr "Дискът е в добро състояние"
   4058
   4059#. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_IN_THE_PAST status
   4060#: ../src/gdu/gdu-util.c:1081
   4061msgid "Disk was used outside of design parameters in the past"
   4062msgstr "Някога дискът е бил използван извън конструктивните параметри"
   4063
   4064#. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR status
   4065#: ../src/gdu/gdu-util.c:1085
   4066msgid "Disk has a few bad sectors"
   4067msgstr "Дискът има малък брой лоши сектори"
   4068
   4069#. Translators: Overall description of the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
   4070#: ../src/gdu/gdu-util.c:1089
   4071msgid "DISK IS BEING USED OUTSIDE DESIGN PARAMETERS"
   4072msgstr "ДИСКЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗВЪН КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ"
   4073
   4074#. Translators: Suggested action for the BAD_ATTRIBUTE_NOW status
   4075#. Translators: Suggested action for the BAD_SECTOR_MANY status
   4076#. Translators: Suggested action for the BAD_STATUS status
   4077#: ../src/gdu/gdu-util.c:1091 ../src/gdu/gdu-util.c:1099
   4078#: ../src/gdu/gdu-util.c:1105
   4079msgid "Backup all data and replace the disk"
   4080msgstr "Направете резервно копие на данните и заменете диска"
   4081
   4082#. Translators: Overall description of the BAD_SECTOR_MANY status
   4083#: ../src/gdu/gdu-util.c:1096
   4084msgid "DISK HAS MANY BAD SECTORS"
   4085msgstr "ДИСКЪТ ИМА МНОГО ЛОШИ СЕКТОРИ"
   4086
   4087#. Translators: Overall description of the BAD_STATUS status
   4088#: ../src/gdu/gdu-util.c:1103
   4089msgid "DISK FAILURE IS IMMINENT"
   4090msgstr "ПРЕДСТОИ ПОВРЕДА НА ДИСКА"
   4091
   4092#. Translator: The word "blank" is used as an adjective, e.g. we are decsribing discs that are already blank
   4093#: ../src/gdu/gdu-volume.c:75
   4094msgid "CD-ROM Disc"
   4095msgstr "CD-ROM диск"
   4096
   4097#: ../src/gdu/gdu-volume.c:75
   4098msgid "Blank CD-ROM Disc"
   4099msgstr "Празен CD-ROM диск"
   4100
   4101#: ../src/gdu/gdu-volume.c:76
   4102msgid "CD-R Disc"
   4103msgstr "CD-R диск"
   4104
   4105#: ../src/gdu/gdu-volume.c:76
   4106msgid "Blank CD-R Disc"
   4107msgstr "Празен CD-R диск"
   4108
   4109#: ../src/gdu/gdu-volume.c:77
   4110msgid "CD-RW Disc"
   4111msgstr "CD-RW диск"
   4112
   4113#: ../src/gdu/gdu-volume.c:77
   4114msgid "Blank CD-RW Disc"
   4115msgstr "Празен CD-RW диск"
   4116
   4117#: ../src/gdu/gdu-volume.c:78 ../src/gdu/gdu-volume.c:79
   4118msgid "DVD-ROM Disc"
   4119msgstr "DVD-ROM диск"
   4120
   4121#: ../src/gdu/gdu-volume.c:78 ../src/gdu/gdu-volume.c:79
   4122msgid "Blank DVD-ROM Disc"
   4123msgstr "Празен DVD-ROM диск"
   4124
   4125#: ../src/gdu/gdu-volume.c:80
   4126msgid "DVD-RW Disc"
   4127msgstr "DVD-RW диск"