Changeset 196

Timestamp:
Sep 16, 2005, 2:29:39 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

easytag - първи превод от Лъчезар Петков.

Преводът не е идеален, но като за първи е чудесен и затова го качвам тук с препоръка за изпращане към автора. Имаме върху какво да работим с Лъчо и скоро се надявам да извадим нещо по-добро.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.