Ignore:
Timestamp:
Sep 7, 2005, 8:48:05 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подал съм ги, gnome-control-center и gnome-applets-locations няма да са 2.12, защото вече бяха направени етикетите, но ще бъдат в 2.12.1, а именно то влиза в дистрибуциите. Благодаря за усилията по „локациите“

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-control-center.HEAD.bg.po

  r189 r190  
  1010"Project-Id-Version: gnome-control-center 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-08-07 13:44+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-09-07 08:43+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2005-09-07 01:21+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  8989
  9090#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:101
  91 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:477
   91#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:479
  9292msgid "Old password is incorrect, please retype it"
  9393msgstr "Старата парола е неправилна. Въведете я отново."
   
  110110msgstr "Непозната грешка"
  111111
  112 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:314
   112#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:315
  113113msgid "Password is too short"
  114114msgstr "Паролата е прекалено кратка"
  115115
  116 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:317
   116#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:318
   117#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:321
  117118msgid "Password is too simple"
  118119msgstr "Паролата е прекалено проста"
  119120
  120 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:320
  121 msgid "Password is to simple"
  122 msgstr "Паролата е прекалено проста"
  123 
  124 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:323
   121#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:324
  125122msgid "Old and new passwords are too similar"
  126123msgstr "Старата и новата парола прекалено много си приличат"
  127124
  128 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:326
   125#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:328
  129126msgid "Old and new password are the same"
  130127msgstr "Старата и новата парола са еднакви"
  131128
  132 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:404
   129#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:406
  133130msgid "Please type the passwords."
  134131msgstr "Въведете паролите."
  135132
  136 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:412
   133#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:414
  137134msgid "Please type the password again, it is wrong."
  138135msgstr "Въведете паролата отново, тази е грешна."
  139136
  140 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:415
   137#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:417
  141138msgid "Click on Change Password to change the password."
  142139msgstr "Натиснете бутона „Смяна на парола“, за да смените паролата си."
   
  665662#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:43
  666663#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:131
  667 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:863
   664#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:878
  668665#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
  669666#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:10
   
  703700msgstr "_Стил:"
  704701
  705 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:72
   702#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:74
  706703#: ../capplets/common/capplet-util.c:340
  707704#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:333
   
  710707msgstr "Има грешка показваща помощ за: %s"
  711708
  712 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1037
  713 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1055
   709#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1042
   710#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1060
  714711msgid "Centered"
  715712msgstr "Центриран"
  716713
  717 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1063
  718 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1080
   714#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1068
   715#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1085
  719716msgid "Fill Screen"
  720717msgstr "Запълване на екрана"
  721718
  722 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1088
  723 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1105
   719#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1093
   720#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1110
  724721msgid "Scaled"
  725722msgstr "Мащабируем"
  726723
  727 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1113
  728 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1130
   724#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1118
   725#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1135
  729726msgid "Tiled"
  730727msgstr "На плочки"
  731728
  732 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1154
  733 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1163
   729#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1159
   730#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1168
  734731msgid "Solid Color"
  735732msgstr "Плътен цвят"
  736733
  737 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1171
  738 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1180
   734#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1176
   735#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1185
  739736msgid "Horizontal Gradient"
  740737msgstr "Хоризонтална преливка"
  741738
  742 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1188
  743 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1197
   739#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1193
   740#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1202
  744741msgid "Vertical Gradient"
  745742msgstr "Вертикална преливка"
  746743
  747744#. Create the file chooser dialog stuff here
  748 #: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1244
   745#: ../capplets/background/gnome-wp-capplet.c:1251
  749746msgid "Add Wallpaper"
  750747msgstr "Добавяне на тапет"
   
  786783#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:765
  787784#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:225
  788 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:999
   785#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:1014
  789786#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:244
  790787msgid "Retrieve and store legacy settings"
   
  17591756msgstr "Неизвестен показалец"
  17601757
  1761 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:739
   1758#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:754
  17621759msgid "Default Cursor"
  17631760msgstr "Стандартен показалец"
  17641761
  1765 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:740
   1762#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:755
  17661763msgid "Default Cursor - Current"
  17671764msgstr "Стандартен показалец - текущ"
  17681765
  1769 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:741
   1766#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:756
  17701767msgid "The default cursor that ships with X"
  17711768msgstr "Стандартният показалец предлаган с X"
  17721769
  1773 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:745
   1770#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:760
  17741771msgid "White Cursor"
  17751772msgstr "Бял показалец"
  17761773
  1777 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:746
   1774#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:761
  17781775msgid "White Cursor - Current"
  17791776msgstr "Бял показалец - текущ"
  17801777
  1781 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:747
   1778#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:762
  17821779msgid "The default cursor inverted"
  17831780msgstr "Стандартният показалец с обърнати цветове"
  17841781
  1785 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:751
   1782#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:766
  17861783msgid "Large Cursor"
  17871784msgstr "Голям показалец"
  17881785
  1789 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:752
   1786#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:767
  17901787msgid "Large Cursor - Current"
  17911788msgstr "Голям показалец - текущ"
  17921789
  1793 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:753
   1790#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:768
  17941791msgid "Large version of normal cursor"
  17951792msgstr "Голяма версия на нормалния показалец"
  17961793
  1797 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:757
   1794#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:772
  17981795msgid "Large White Cursor - Current"
  17991796msgstr "Голям бял показалец - текущ"
  18001797
  1801 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:758
   1798#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:773
  18021799msgid "Large White Cursor"
  18031800msgstr "Голям бял показалец"
  18041801
  1805 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:759
   1802#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:774
  18061803msgid "Large version of white cursor"
  18071804msgstr "Голяма версия на белия показалец"
  18081805
  1809 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:953
   1806#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:968
  18101807msgid "Cursor Theme"
  18111808msgstr "Тема на показалеца"
   
  34403437msgid "Whether to thumbnail themes"
  34413438msgstr "Дали да прави малки изображения за темите"
   3439
   3440#~ msgid "Password is to simple"
   3441#~ msgstr "Паролата е прекалено проста"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.