Changeset 187


Ignore:
Timestamp:
Sep 6, 2005, 6:24:37 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Коригирам #55, #82, #128 и #197.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/eog.HEAD.bg.po

  r151 r187  
  1111"Project-Id-Version: eog gnome 2.10\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-16 22:02+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-08-16 22:02+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:56+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-09-06 18:23+0300\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6767#, no-c-format
  6868msgid "Allow _zoom greater than 100% initially"
  69 msgstr "Позволяване на мащаб по-голям от 100%"
   69msgstr "Позволяване на мащаб по-_голям от 100%"
  7070
  7171#: ../eog.glade.h:12
   
  7575#: ../eog.glade.h:13
  7676msgid "As check _pattern"
  77 msgstr "Като _шарка"
   77msgstr "Като _шахматна дъска"
  7878
  7979#: ../eog.glade.h:14
   
  119119#: ../eog.glade.h:24
  120120msgid "Show next image _automatically"
  121 msgstr "Авт. показване _следващото изображение"
   121msgstr "_Авт. показване на следващото изображение"
  122122
  123123#: ../eog.glade.h:25
   
  227227#: ../eog.schemas.in.h:14
  228228msgid "Show next image automatically in fullscreen mode."
  229 msgstr "Показва автоматично следващото изображение на цял екран"
   229msgstr "Автоматично показване на следващото изображение на цял екран"
  230230
  231231#: ../eog.schemas.in.h:15
   
  284284#: ../libeog/eog-image-jpeg.c:359 ../libeog/eog-image-jpeg.c:600
  285285msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  286 msgstr "Няма достатъчно свободна памет за зареждане на този JPEG файл"
  287 
  288 #: ../libeog/eog-image.c:421
   286msgstr "Няма достатъчно свободна памет за зареждане на този файл във формат JPEG"
   287
   288#: ../libeog/eog-image.c:427
  289289msgid "Transformation on unloaded image."
  290290msgstr "Трансформация на незаредено изображение."
  291291
  292 #: ../libeog/eog-image.c:532
   292#: ../libeog/eog-image.c:538
  293293msgid "EXIF not supported for this file format."
  294294msgstr "Този файлов формат не поддържа EXIF."
  295295
  296 #: ../libeog/eog-image.c:1171 ../libeog/eog-image.c:1384
   296#: ../libeog/eog-image.c:1185 ../libeog/eog-image.c:1398
  297297msgid "File exists"
  298298msgstr "Файлът вече съществува"
  299299
  300 #: ../libeog/eog-image.c:1324 ../libeog/eog-image.c:1452
   300#: ../libeog/eog-image.c:1338 ../libeog/eog-image.c:1466
  301301msgid "No image loaded."
  302302msgstr "Няма заредени изображения."
  303303
  304 #: ../libeog/eog-image.c:1333 ../libeog/eog-image.c:1461
   304#: ../libeog/eog-image.c:1347 ../libeog/eog-image.c:1475
  305305msgid "Temporary file creation failed."
  306306msgstr "Създаването на временния файл е неуспешно."
   
  413413#: ../libeog/eog-util.c:44
  414414msgid " (invalid Unicode)"
  415 msgstr " (невалиден уникод)"
   415msgstr " (невалиден Уникод)"
  416416
  417417#: ../shell/eog-file-chooser.c:129
   
  609609#: ../shell/eog-window.c:3082
  610610msgid "_View"
  611 msgstr "_Изглед"
   611msgstr "Из_глед"
  612612
  613613#: ../shell/eog-window.c:3083
   
  685685#: ../shell/eog-window.c:3097
  686686msgid "_Statusbar"
  687 msgstr "_Лента за състоянието"
   687msgstr "Лента за _състоянието"
  688688
  689689#: ../shell/eog-window.c:3097
   
  693693#: ../shell/eog-window.c:3101
  694694msgid "_Save"
  695 msgstr "_Запазване"
   695msgstr "За_пазване"
  696696
  697697#: ../shell/eog-window.c:3102
   
  705705#: ../shell/eog-window.c:3107
  706706msgid "Flip _Horizontal"
  707 msgstr "_Хоризонтално завъртане"
   707msgstr "_Хоризонтално обръщане"
  708708
  709709#: ../shell/eog-window.c:3108
  710710msgid "Flip _Vertical"
  711 msgstr "_Вертикално завъртане"
   711msgstr "_Вертикално обръщане"
  712712
  713713#: ../shell/eog-window.c:3110
  714714msgid "_Rotate Clockwise"
  715 msgstr "Завъртане по _часовниковата стрелка"
   715msgstr "Завъртане на_дясно"
  716716
  717717#: ../shell/eog-window.c:3111
  718718msgid "Rotate Counter C_lockwise"
  719 msgstr "Завъртане обратн_о на часовниковата стрелка"
   719msgstr "Завъртане на_ляво"
  720720
  721721#: ../shell/eog-window.c:3112
   
  738738#: ../shell/eog-window.c:3118 ../shell/eog-window.c:3124
  739739msgid "_Zoom In"
  740 msgstr "Мащаб _увеличаване"
   740msgstr "величаване"
  741741
  742742#: ../shell/eog-window.c:3119
  743743msgid "Zoom _Out"
  744 msgstr "Мащаб _намаляване"
   744msgstr "На_маляване"
  745745
  746746#: ../shell/eog-window.c:3120
  747747msgid "_Normal Size"
  748 msgstr "_Нормален размер"
   748msgstr "Но_рмален размер"
  749749
  750750#: ../shell/eog-window.c:3121
  751751msgid "Best _Fit"
  752 msgstr "Най-добро изпълване"
   752msgstr "Най-_добро изпълване"
  753753
  754754#: ../shell/eog-window.c:3128
   
  782782#: ../shell/eog-window.c:3147
  783783msgid "Right"
  784 msgstr "Дясно"
   784msgstr "Надясно"
  785785
  786786#: ../shell/eog-window.c:3148
  787787msgid "Left"
  788 msgstr "Ляво"
   788msgstr "Наляво"
  789789
  790790#: ../shell/eog-window.c:3151
  791791msgid "In"
  792 msgstr "Ув"
   792msgstr "Увеличаване"
  793793
  794794#: ../shell/eog-window.c:3152
  795795msgid "Out"
  796 msgstr "Навън"
   796msgstr "Намаляване"
  797797
  798798#: ../shell/eog-window.c:3153
   
  843843msgid_plural "Files not found."
  844844msgstr[0] "Файлът не е открит."
  845 msgstr[1] "Файлoвете не са открити."
   845msgstr[1] "Файловете не са открити."
  846846
  847847#: ../shell/util.c:52
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.