Changeset 1849


Ignore:
Timestamp:
Aug 19, 2009, 7:54:31 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit, gnome-system-tools: подадени в master

Location:
gnome/master
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gedit.master.bg.po

  r1815 r1849  
  1111msgid ""
  1212msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: gedit trunk\n"
   13"Project-Id-Version: gedit master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2009-02-11 13:38+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2009-02-11 13:37+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2009-08-19 07:10+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2009-08-19 07:10+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626msgstr "Редактиране на текстови файлове"
  2727
  28 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:755
   28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:759
  2929msgid "Text Editor"
  3030msgstr "Текстов редактор"
  3131
  32 #: ../data/gedit.schemas.in.h:1
   32#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:1
  3333msgid ""
  3434"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
   
  3838"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
  3939
  40 #: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:804
   40#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:2
  4141msgid "Active plugins"
  4242msgstr "Включени приставки"
  4343
  44 #: ../data/gedit.schemas.in.h:3
   44#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:3
  4545msgid "Auto Detected Encodings"
  4646msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
  4747
  48 #: ../data/gedit.schemas.in.h:4
   48#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:4
  4949msgid "Auto Save"
  5050msgstr "Автоматично запазване"
  5151
  52 #: ../data/gedit.schemas.in.h:5
   52#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:5
  5353msgid "Auto Save Interval"
  5454msgstr "Интервал за автоматично запазване"
  5555
  56 #: ../data/gedit.schemas.in.h:6
   56#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:6
  5757msgid "Auto indent"
  5858msgstr "Автоматичен отстъп"
  5959
  60 #: ../data/gedit.schemas.in.h:7
   60#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:7
  6161msgid "Backup Copy Extension"
  6262msgstr "Разширение на резервните копия"
  6363
  64 #: ../data/gedit.schemas.in.h:8
   64#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:8
  6565msgid "Body Font for Printing"
  6666msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
  6767
  68 #: ../data/gedit.schemas.in.h:9
   68#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:9
  6969msgid "Bottom Panel is Visible"
  7070msgstr "Долният панел е видим"
  7171
  72 #: ../data/gedit.schemas.in.h:10
   72#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:10
  7373msgid "Create Backup Copies"
  7474msgstr "Създаване на резервни копия"
  7575
  76 #: ../data/gedit.schemas.in.h:11
   76#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:11
  7777msgid "Display Line Numbers"
  7878msgstr "Показване на номера на редовете"
  7979
  80 #: ../data/gedit.schemas.in.h:12
   80#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:12
  8181msgid "Display Right Margin"
  8282msgstr "Показване на дясна граница"
  8383
  84 #: ../data/gedit.schemas.in.h:13
   84#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:13
  8585msgid "Editor Font"
  8686msgstr "Шрифт на редактора"
  8787
  88 #: ../data/gedit.schemas.in.h:14
   88#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:14
  8989msgid "Enable Search Highlighting"
  9090msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
  9191
  92 #: ../data/gedit.schemas.in.h:15
   92#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:15
  9393msgid "Enable Syntax Highlighting"
  9494msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
  9595
  96 #: ../data/gedit.schemas.in.h:16
   96#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:16
  9797msgid "Encodings shown in menu"
  9898msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
  9999
  100 #: ../data/gedit.schemas.in.h:17
   100#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:17
  101101msgid ""
  102102"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
   
  106106"Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
  107107
  108 #: ../data/gedit.schemas.in.h:18
   108#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:18
  109109msgid "Header Font for Printing"
  110110msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
  111111
  112 #: ../data/gedit.schemas.in.h:19
   112#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:19
  113113msgid "Highlight Current Line"
  114114msgstr "Осветяване на текущия ред"
  115115
  116 #: ../data/gedit.schemas.in.h:20
   116#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:20
  117117msgid "Highlight Matching Bracket"
  118118msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
  119119
  120 #: ../data/gedit.schemas.in.h:21
   120#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:21
  121121msgid ""
  122122"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
   
  127127"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
  128128
  129 #: ../data/gedit.schemas.in.h:22
   129#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:22
  130130msgid "Insert spaces"
  131131msgstr "Вмъкване на интервали"
  132132
  133 #: ../data/gedit.schemas.in.h:23
   133#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
  134134msgid "Line Number Font for Printing"
  135135msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
  136136
  137 #: ../data/gedit.schemas.in.h:24
   137#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:24
  138138msgid "Line Wrapping Mode"
  139139msgstr "Режим с пренасяне"
  140140
  141 #: ../data/gedit.schemas.in.h:25
   141#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:25
  142142msgid ""
  143143"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
   
  147147"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
  148148
  149 #: ../data/gedit.schemas.in.h:26
   149#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:26
  150150msgid ""
  151151"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
   
  156156"на дадена приставка."
  157157
  158 #: ../data/gedit.schemas.in.h:27
   158#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:27
  159159msgid ""
  160160"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
   
  165165"кодирания на знаци."
  166166
  167 #: ../data/gedit.schemas.in.h:28
   167#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:28
  168168msgid "Max Number of Undo Actions"
  169169msgstr "Максимален брой връщания назад"
  170170
  171 #: ../data/gedit.schemas.in.h:29
   171#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:29
  172172msgid "Maximum Recent Files"
  173173msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
  174174
  175 #: ../data/gedit.schemas.in.h:30
   175#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:30
  176176msgid ""
  177177"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
   
  181181"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
  182182
  183 #: ../data/gedit.schemas.in.h:31
   183#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:31
  184184msgid ""
  185185"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
   
  192192#. Translators: This is the Editor Font.
  193193#. This is a Pango font
  194 #: ../data/gedit.schemas.in.h:34
   194#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:34
  195195msgid "Monospace 12"
  196196msgstr "Monospace 12"
   
  198198#. Translators: This is the Body font for printing.
  199199#. This is a Pango font.
  200 #: ../data/gedit.schemas.in.h:37
   200#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:37
  201201msgid "Monospace 9"
  202202msgstr "Monospace 9"
  203203
  204 #: ../data/gedit.schemas.in.h:38
   204#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:38
  205205msgid ""
  206206"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
   
  210210"Важи ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
  211211
  212 #: ../data/gedit.schemas.in.h:39
   212#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:39
  213213msgid "Print Header"
  214214msgstr "Печатане на горен колонтитул"
  215215
  216 #: ../data/gedit.schemas.in.h:40
   216#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:40
  217217msgid "Print Line Numbers"
  218218msgstr "Печатане на номера на редове"
  219219
  220 #: ../data/gedit.schemas.in.h:41
   220#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:41
  221221msgid "Print Syntax Highlighting"
  222222msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
  223223
  224 #: ../data/gedit.schemas.in.h:42
   224#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:42
  225225msgid "Printing Line Wrapping Mode"
  226226msgstr "Режим с пренасяне при печат"
  227227
  228 #: ../data/gedit.schemas.in.h:43
   228#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:43
  229229msgid "Restore Previous Cursor Position"
  230230msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
  231231
  232 #: ../data/gedit.schemas.in.h:44
   232#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:44
  233233msgid "Right Margin Position"
  234234msgstr "Позиция на дясната граница"
   
  236236#. Translators: This is the Header font for printing.
  237237#. This is a Pango font.
  238 #: ../data/gedit.schemas.in.h:47
   238#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:47
  239239msgid "Sans 11"
  240240msgstr "Sans 11"
   
  242242#. Translators: This is the Line Number font for printing.
  243243#. This is a Pango font.
  244 #: ../data/gedit.schemas.in.h:50
   244#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:50
  245245msgid "Sans 8"
  246246msgstr "Sans 8"
  247247
  248 #: ../data/gedit.schemas.in.h:51
   248#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:51
  249249msgid "Side Pane is Visible"
  250250msgstr "Страничният панел е видим."
  251251
  252 #: ../data/gedit.schemas.in.h:52
   252#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:52
  253253msgid "Smart Home End"
  254254msgstr "Умни „Home“ и „End“"
  255255
  256 #: ../data/gedit.schemas.in.h:53
   256#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:53
  257257msgid ""
  258258"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
   
  264264"Използват се само познати кодирания на знаци."
  265265
  266 #: ../data/gedit.schemas.in.h:54
   266#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:54
  267267msgid ""
  268268"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
   
  282282"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
  283283
  284 #: ../data/gedit.schemas.in.h:55
   284#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:55
  285285msgid ""
  286286"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
   
  296296"изписани точно, както ги виждате тук."
  297297
  298 #: ../data/gedit.schemas.in.h:56
   298#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:56
  299299msgid ""
  300300"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
   
  310310"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  311311
  312 #: ../data/gedit.schemas.in.h:57
   312#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:57
  313313msgid ""
  314314"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
   
  316316"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
  317317
  318 #: ../data/gedit.schemas.in.h:58
   318#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:58
  319319msgid ""
  320320"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
   
  324324"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
  325325
  326 #: ../data/gedit.schemas.in.h:59
   326#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:59
  327327msgid ""
  328328"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
   
  332332"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
  333333
  334 #: ../data/gedit.schemas.in.h:60
   334#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:60
  335335msgid ""
  336336"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
   
  340340"подменюто „Последни файлове“."
  341341
  342 #: ../data/gedit.schemas.in.h:61
   342#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:61
  343343msgid ""
  344344"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
   
  346346msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
  347347
  348 #: ../data/gedit.schemas.in.h:62
   348#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:62
  349349msgid "Specifies the position of the right margin."
  350350msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
  351351
  352 #: ../data/gedit.schemas.in.h:63
   352#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:63
  353353msgid "Status Bar is Visible"
  354354msgstr "Лентата на състоянието е видима"
  355355
  356 #: ../data/gedit.schemas.in.h:64
   356#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:64
  357357msgid "Style Scheme"
  358358msgstr "Стилови схеми"
  359359
  360 #: ../data/gedit.schemas.in.h:65
   360#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:65
  361361msgid ""
  362362"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
   
  374374"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  375375
  376 #: ../data/gedit.schemas.in.h:66
   376#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:66
  377377msgid "Tab Size"
  378378msgstr "Размер на табулатора"
  379379
  380 #: ../data/gedit.schemas.in.h:67
   380#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:67
  381381msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
  382382msgstr ""
   
  384384"оцветяване на текста."
  385385
  386 #: ../data/gedit.schemas.in.h:68
   386#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:68
  387387msgid "Toolbar Buttons Style"
  388388msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
  389389
  390 #: ../data/gedit.schemas.in.h:69
   390#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:69
  391391msgid "Toolbar is Visible"
  392392msgstr "Лентата с инструменти е видима"
  393393
  394 #: ../data/gedit.schemas.in.h:70
   394#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:70
  395395msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
  396396msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
  397397
  398 #: ../data/gedit.schemas.in.h:71
   398#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:71
  399399msgid "Use Default Font"
  400400msgstr "Използване на стандартния шрифт"
  401401
  402 #: ../data/gedit.schemas.in.h:72
   402#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:72
  403403msgid ""
  404404"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
   
  409409"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
  410410
  411 #: ../data/gedit.schemas.in.h:73
   411#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:73
  412412msgid ""
  413413"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
   
  417417"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
  418418
  419 #: ../data/gedit.schemas.in.h:74
   419#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:74
  420420msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
  421421msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
  422422
  423 #: ../data/gedit.schemas.in.h:75
   423#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:75
  424424msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
  425425msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
  426426
  427 #: ../data/gedit.schemas.in.h:76
   427#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:76
  428428msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
  429429msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
  430430
  431 #: ../data/gedit.schemas.in.h:77
   431#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:77
  432432msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
  433433msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
  434434
  435 #: ../data/gedit.schemas.in.h:78
   435#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:78
  436436msgid ""
  437437"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
   
  439439"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
  440440
  441 #: ../data/gedit.schemas.in.h:79
   441#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:79
  442442msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
  443443msgstr "Дали gedit трябва да осветява съответстващата скоба."
  444444
  445 #: ../data/gedit.schemas.in.h:80
   445#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:80
  446446msgid "Whether gedit should highlight the current line."
  447447msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
  448448
  449 #: ../data/gedit.schemas.in.h:81
   449#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:81
  450450msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
  451451msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
  452452
  453 #: ../data/gedit.schemas.in.h:82
   453#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:82
  454454msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
  455455msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
  456456
  457 #: ../data/gedit.schemas.in.h:83
   457#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:83
  458458msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
  459459msgstr ""
  460460"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
  461461
  462 #: ../data/gedit.schemas.in.h:84
   462#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:84
  463463msgid ""
  464464"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
   
  468468"файл."
  469469
  470 #: ../data/gedit.schemas.in.h:85
   470#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:85
  471471msgid ""
  472472"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
  473473msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
  474474
  475 #: ../data/gedit.schemas.in.h:86
   475#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:86
  476476msgid ""
  477477"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
   
  479479"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
  480480
  481 #: ../data/gedit.schemas.in.h:87
   481#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:87
  482482msgid ""
  483483"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
   
  486486"видима."
  487487
  488 #: ../data/gedit.schemas.in.h:88
   488#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:88
  489489msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
  490490msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
  491491
  492 #: ../data/gedit.schemas.in.h:89
   492#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:89
  493493msgid ""
  494494"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
   
  501501"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
  502502
  503 #: ../data/gedit.schemas.in.h:90
   503#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:90
  504504msgid "Writable VFS schemes"
  505505msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
   
  507507#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
  508508#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
  509 #: ../data/gedit.schemas.in.h:93
   509#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:93
  510510msgid "[ISO-8859-15]"
  511511msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
   
  522522#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
  523523#. a list of supported encodings
  524 #: ../data/gedit.schemas.in.h:105
   524#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:105
  525525msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
  526526msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
   
  700700msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
  701701
  702 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:138
  703 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:3
  704 msgid "Open Location"
  705 msgstr "Отваряне на местоположение"
  706 
  707 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:1
  708 msgid "Ch_aracter coding:"
  709 msgstr "Кодиране на _знаците:"
  710 
  711 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:2
  712 msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
  713 msgstr "Въведете местопо_ложението (адреса) на файла:"
  714 
  715702#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:571
  716703msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
   
  748735msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
  749736
  750 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1086
   737#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1087
  751738msgid "gedit Preferences"
  752739msgstr "Настройки на gedit"
   
  756743#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:1
  757744#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
  758 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:1
   745#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
   746#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
   747#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
  759748msgid "    "
  760749msgstr "    "
   
  869858
  870859#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
  871 #: ../gedit/gedit-view.c:1994
   860#: ../gedit/gedit-view.c:2032
  872861msgid "_Display line numbers"
  873862msgstr "Показване на _номера на редовете"
   
  889878msgstr "_минути"
  890879
  891 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:302
  892 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1459
   880#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:300
   881#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1457
  893882msgid "Replace"
  894883msgstr "Замяна"
  895884
  896 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:313 ../gedit/gedit-window.c:1457
   885#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311 ../gedit/gedit-window.c:1455
  897886msgid "Find"
  898887msgstr "Търсене"
  899888
  900 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:412
   889#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:411
  901890msgid "Replace _All"
  902891msgstr "Замяна на _всички"
  903892
  904 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:413
  905 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:657
   893#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:412
   894#: ../gedit/gedit-commands-file.c:582
  906895msgid "_Replace"
  907896msgstr "_Замяна"
   
  935924msgstr "_След края — от началото"
  936925
  937 #: ../gedit/gedit.c:99
   926#: ../gedit/gedit.c:118
  938927msgid "Show the application's version"
  939928msgstr "Извеждане на версията приложението"
  940929
  941 #: ../gedit/gedit.c:102
   930#: ../gedit/gedit.c:121
  942931msgid ""
  943932"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
   
  949938"                                    командния ред"
  950939
  951 #: ../gedit/gedit.c:102
   940#: ../gedit/gedit.c:121
  952941msgid "ENCODING"
  953942msgstr "КОДИРАНЕ"
  954943
  955 #: ../gedit/gedit.c:105
   944#: ../gedit/gedit.c:124
   945msgid "Display list of possible values for the encoding option"
   946msgstr ""
   947"Показване на възможните стойности\n"
   948"                                    за кодирането"
   949
   950#: ../gedit/gedit.c:127
  956951msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
  957952msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
  958953
  959 #: ../gedit/gedit.c:108
   954#: ../gedit/gedit.c:130
  960955msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
  961956msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
  962957
  963 #: ../gedit/gedit.c:111
   958#: ../gedit/gedit.c:133
  964959msgid "[FILE...]"
  965960msgstr "[ФАЙЛ…]"
  966961
  967 #: ../gedit/gedit.c:143
  968 #, c-format
  969 msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
  970 msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
  971 
  972 #: ../gedit/gedit.c:155
   962#: ../gedit/gedit.c:171
  973963#, c-format
  974964msgid "%s: invalid encoding.\n"
   
  976966
  977967#. Setup command line options
  978 #: ../gedit/gedit.c:535
   968#: ../gedit/gedit.c:562
  979969msgid "- Edit text files"
  980970msgstr "— редактиране на текстови файлове"
  981971
  982 #: ../gedit/gedit.c:548
   972#: ../gedit/gedit.c:598
  983973#, c-format
  984974msgid ""
   
  989979"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
  990980
  991 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:257
   981#: ../gedit/gedit-commands-file.c:255
  992982#, c-format
  993983msgid "Loading file '%s'…"
  994984msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
  995985
  996 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
   986#: ../gedit/gedit-commands-file.c:264
  997987#, c-format
  998988msgid "Loading %d file…"
   
  1002992
  1003993#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
  1004 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:438
   994#: ../gedit/gedit-commands-file.c:458
  1005995msgid "Open Files"
  1006996msgstr "Отваряне на файлове"
  1007997
  1008 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:644
   998#: ../gedit/gedit-commands-file.c:569
  1009999#, c-format
  10101000msgid "The file \"%s\" is read-only."
  10111001msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
  10121002
  1013 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:649
   1003#: ../gedit/gedit-commands-file.c:574
  10141004msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
  10151005msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
  10161006
  1017 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:715 ../gedit/gedit-commands-file.c:921
   1007#: ../gedit/gedit-commands-file.c:641 ../gedit/gedit-commands-file.c:858
  10181008#, c-format
  10191009msgid "Saving file '%s'…"
  10201010msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
  10211011
  1022 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:819
   1012#: ../gedit/gedit-commands-file.c:748
  10231013msgid "Save As…"
  10241014msgstr "Запазване като…"
  10251015
  1026 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1112
   1016#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1072
  10271017#, c-format
  10281018msgid "Reverting the document '%s'…"
  10291019msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
  10301020
  1031 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1157
   1021#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1117
  10321022#, c-format
  10331023msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
  10341024msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
  10351025
  1036 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1166
   1026#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1126
  10371027#, c-format
  10381028msgid ""
   
  10481038"безвъзвратно."
  10491039
  1050 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1175
   1040#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1135
  10511041msgid ""
  10521042"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
   
  10551045"безвъзвратно."
  10561046
  1057 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1181
   1047#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1141
  10581048#, c-format
  10591049msgid ""
   
  10701060"загубени безвъзвратно."
  10711061
  1072 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1191
   1062#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1151
  10731063#, c-format
  10741064msgid ""
   
  10841074"безвъзвратно."
  10851075
  1086 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1206
   1076#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1166
  10871077msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
  10881078msgstr ""
   
  10901080"безвъзвратно."
  10911081
  1092 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
   1082#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1172
  10931083#, c-format
  10941084msgid ""
   
  11051095"загубени безвъзвратно."
  11061096
  1107 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1227
   1097#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1187
  11081098#, c-format
  11091099msgid ""
   
  11181108"безвъзвратно."
  11191109
  1120 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1253
   1110#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1213
  11211111msgid "_Revert"
  11221112msgstr "_Възстановяване"
   
  11381128"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  11391129
  1140 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
   1130#: ../gedit/gedit-commands-search.c:114
  11411131#, c-format
  11421132msgid "Found and replaced %d occurrence"
   
  11451135msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
  11461136
  1147 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
   1137#: ../gedit/gedit-commands-search.c:124
  11481138msgid "Found and replaced one occurrence"
  11491139msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
  11501140
  1151 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
  1152 msgid "Phrase not found"
  1153 msgstr "Фразата не е открита"
   1141#. Translators: %s is replaced by the text
   1142#. entered by the user in the search box
   1143#: ../gedit/gedit-commands-search.c:145
   1144#, c-format
   1145msgid "\"%s\" not found"
   1146msgstr "Низът „%s“ не е открит"
  11541147
  11551148#: ../gedit/gedit-document.c:889 ../gedit/gedit-document.c:902
   
  11591152
  11601153#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
  1161 #: ../gedit/gedit-window.c:2164 ../gedit/gedit-window.c:2169
   1154#: ../gedit/gedit-window.c:2191 ../gedit/gedit-window.c:2196
  11621155msgid "Read Only"
  11631156msgstr "(само за четене)"
  11641157
  1165 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:774 ../gedit/gedit-window.c:3524
   1158#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:774 ../gedit/gedit-window.c:3553
  11661159msgid "Documents"
  11671160msgstr "Документи"
   
  13061299msgstr "Кодиране на з_наците:"
  13071300
  1308 #: ../gedit/gedit-help.c:81
   1301#: ../gedit/gedit-help.c:89
  13091302msgid "There was an error displaying help."
  13101303msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
  13111304
  1312 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:170
   1305#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:213
  13131306#, c-format
  13141307msgid "Could not find the file %s."
  13151308msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
  13161309
  1317 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
  1318 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:211
  1319 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:218
   1310#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:215
   1311#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:254
   1312#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:261
  13201313msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
  13211314msgstr ""
   
  13231316
  13241317#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  1325 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
   1318#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:230
  13261319#, c-format
  13271320msgid "gedit cannot handle %s locations."
  13281321msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
  13291322
  1330 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:193
   1323#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:236
  13311324msgid "gedit cannot handle this location."
  13321325msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
  13331326
  1334 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:201
   1327#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:244
  13351328msgid "The location of the file cannot be mounted."
  13361329msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
  13371330
  1338 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
   1331#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:248
  13391332msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
  13401333msgstr ""
   
  13421335"монтирано."
  13431336
  1344 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
   1337#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:252
  13451338#, c-format
  13461339msgid "%s is a directory."
  13471340msgstr "„%s“ е папка."
  13481341
  1349 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
   1342#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:259
  13501343#, c-format
  13511344msgid "%s is not a valid location."
  13521345msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
  13531346
  1354 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:243
   1347#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
  13551348#, c-format
  13561349msgid ""
   
  13611354"опитайте отново."
  13621355
  1363 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
   1356#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:299
  13641357#, c-format
  13651358msgid ""
   
  13701363"опитайте отново."
  13711364
  1372 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
   1365#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:307
  13731366#, c-format
  13741367msgid "%s is not a regular file."
  13751368msgstr "%s не е редовен файл."
  13761369
  1377 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:269
   1370#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:312
  13781371msgid "Connection timed out. Please try again."
  13791372msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
  13801373
  1381 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:292
   1374#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:335
  13821375msgid "The file is too big."
  13831376msgstr "Файлът е прекалено голям."
  13841377
  1385 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:333
   1378#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
  13861379#, c-format
  13871380msgid "Unexpected error: %s"
  13881381msgstr "Неочаквана грешка: %s"
  13891382
  1390 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:369
   1383#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:412
  13911384msgid ""
  13921385"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
   
  13961389"файлът не бе открит."
  13971390
  1398 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:373
   1391#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:416
  13991392msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
  14001393msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
  14011394
  1402 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
  1403 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:602
   1395#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:424
   1396#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:666
  14041397#, c-format
  14051398msgid "Could not open the file %s."
  14061399msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
  14071400
  1408 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:390
  1409 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:509
   1401#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:434
   1402#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:439
   1403#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:560
   1404#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:569
  14101405msgid "_Retry"
  14111406msgstr "_Опитване отново"
  14121407
  1413 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:433
   1408#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:483
  14141409msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
  14151410msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
  14161411
  1417 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:442
   1412#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:492
  14181413#, c-format
  14191414msgid "Could not revert the file %s."
  14201415msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
  14211416
  1422 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
   1417#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:516
  14231418msgid "Ch_aracter Coding:"
  14241419msgstr "Кодир_ане на знаците:"
  14251420
  1426 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:604
   1421#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
  14271422msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
  14281423msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
  14291424
  1430 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:606
  1431 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:615
   1425#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:670
   1426#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:679
  14321427msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
  14331428msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
  14341429
  1435 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:607
   1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:671
  14361431msgid "Select a character coding from the menu and try again."
  14371432msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
  14381433
  1439 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:612
   1434#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:676
  14401435#, c-format
  14411436msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
   
  14441439"s."
  14451440
  1446 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
  1447 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
   1441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:680
   1442#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:732
  14481443msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
  14491444msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
  14501445
  1451 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:663
   1446#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:727
  14521447#, c-format
  14531448msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
   
  14561451"s."
  14571452
  1458 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:666
   1453#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:730
  14591454msgid ""
  14601455"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
   
  14641459"чрез определеното кодиране на знаците."
  14651460
  1466 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:729
   1461#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:798
   1462#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:806
  14671463msgid "_Edit Anyway"
  14681464msgstr "_Редактиране въпреки това"
  14691465
  1470 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:732
   1466#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:801
   1467#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:809
  14711468msgid "_Don't Edit"
  14721469msgstr "_Отказване на редактирането"
  14731470
  1474 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:747
   1471#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:827
  14751472#, c-format
  14761473msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
  14771474msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
  14781475
  1479 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:762
   1476#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
  14801477msgid ""
  14811478"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
   
  14851482"да го редактирате?"
  14861483
  1487 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:820
  1488 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:915
   1484#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:901
   1485#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:911
   1486#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1011
   1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1021
  14891488msgid "S_ave Anyway"
  14901489msgstr "_Запазване въпреки това"
  14911490
  1492 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:824
  1493 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:919
   1491#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:905
   1492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:915
   1493#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1015
   1494#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1025
  14941495msgid "D_on't Save"
  14951496msgstr "_Отказване на запазването"
   
  14981499#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
  14991500#. not accurate (since last load/save)
  1500 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
   1501#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:936
  15011502#, c-format
  15021503msgid "The file %s has been modified since reading it."
  15031504msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
  15041505
  1505 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:858
   1506#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:952
  15061507msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
  15071508msgstr ""
   
  15091510"се запази ли въпреки това?"
  15101511
  1511 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:937
   1512#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1046
  15121513#, c-format
  15131514msgid "Could not create a backup file while saving %s"
  15141515msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
  15151516
  1516 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:940
   1517#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1049
  15171518#, c-format
  15181519msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
   
  15201521"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
  15211522
  1522 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:957
   1523#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1066
  15231524msgid ""
  15241525"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
   
  15321533
  15331534#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  1534 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1018
   1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1126
  15351536#, c-format
  15361537msgid ""
   
  15411542"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  15421543
  1543 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1026
   1544#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1134
  15441545msgid ""
  15451546"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
   
  15491550"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  15501551
  1551 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1035
   1552#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1143
  15521553#, c-format
  15531554msgid ""
   
  15581559"правилно и опитайте отново."
  15591560
  1560 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1041
   1561#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1149
  15611562msgid ""
  15621563"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
   
  15661567"правилно местоположението и опитайте отново."
  15671568
  1568 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1047
   1569#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1155
  15691570msgid ""
  15701571"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
   
  15741575"опитайте отново."
  15751576
  1576 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1052
   1577#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1160
  15771578msgid ""
  15781579"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
   
  15821583"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
  15831584
  1584 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1058
   1585#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1166
  15851586msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
  15861587msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
  15871588
  1588 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1063
   1589#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1171
  15891590msgid ""
  15901591"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
   
  15941595"файловете. Използвайте по-кратко име."
  15951596
  1596 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1070
   1597#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1178
  15971598msgid ""
  15981599"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
   
  16031604"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
  16041605
  1605 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1085
   1606#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1193
  16061607#, c-format
  16071608msgid "Could not save the file %s."
   
  16111612#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
  16121613#. not accurate (since last load/save)
  1613 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1127
   1614#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1235
  16141615#, c-format
  16151616msgid "The file %s changed on disk."
  16161617msgstr "Файлът %s се промени на диска."
  16171618
  1618 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1132
   1619#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1240
  16191620msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
  16201621msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
  16211622
  1622 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1134
   1623#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1242
  16231624msgid "Do you want to reload the file?"
  16241625msgstr "Искате ли да презаредите файла."
  16251626
  1626 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1144
   1627#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1248
   1628#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1259
  16271629msgid "_Reload"
  16281630msgstr "П_резареждане"
  16291631
  16301632#. bad bad luck...
  1631 #: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:360
   1633#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:375
  16321634msgid "Could not obtain backup filename"
  16331635msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
  16341636
  1635 #: ../gedit/gedit-notebook.c:854
   1637#: ../gedit/gedit-notebook.c:903
  16361638msgid "Close document"
  16371639msgstr "Затваряне на документ"
   
  16731675msgstr "_Изключване на всички"
  16741676
  1675 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:833
   1677#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:800
   1678msgid "Active _Plugins:"
   1679msgstr "_Включени приставки:"
   1680
   1681#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:825
  16761682msgid "_About Plugin"
  16771683msgstr "_Относно приставката"
  16781684
  1679 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:837
   1685#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:829
  16801686msgid "C_onfigure Plugin"
  16811687msgstr "_Настройване на приставката"
   
  16991705msgstr "Страница %N от %Q"
  17001706
  1701 #: ../gedit/gedit-print-job.c:805
   1707#: ../gedit/gedit-print-job.c:809
  17021708msgid "Preparing..."
  17031709msgstr "Подготовка…"
   
  18471853#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  18481854#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  1849 #: ../gedit/gedit-tab.c:665
   1855#: ../gedit/gedit-tab.c:669
  18501856#, c-format
  18511857msgid "Reverting %s from %s"
  18521858msgstr "Възстановяване на %s от %s"
  18531859
  1854 #: ../gedit/gedit-tab.c:672
   1860#: ../gedit/gedit-tab.c:676
  18551861#, c-format
  18561862msgid "Reverting %s"
   
  18591865#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  18601866#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  1861 #: ../gedit/gedit-tab.c:688
   1867#: ../gedit/gedit-tab.c:692
  18621868#, c-format
  18631869msgid "Loading %s from %s"
  18641870msgstr "Зареждане на %s от %s"
  18651871
  1866 #: ../gedit/gedit-tab.c:695
   1872#: ../gedit/gedit-tab.c:699
  18671873#, c-format
  18681874msgid "Loading %s"
   
  18711877#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  18721878#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  1873 #: ../gedit/gedit-tab.c:778
   1879#: ../gedit/gedit-tab.c:782
  18741880#, c-format
  18751881msgid "Saving %s to %s"
  18761882msgstr "Запазване на %s в %s"
  18771883
  1878 #: ../gedit/gedit-tab.c:785
   1884#: ../gedit/gedit-tab.c:789
  18791885#, c-format
  18801886msgid "Saving %s"
   
  18821888
  18831889#. Read only
  1884 #: ../gedit/gedit-tab.c:1682
   1890#: ../gedit/gedit-tab.c:1703
  18851891msgid "RO"
  18861892msgstr "Четене"
  18871893
  1888 #: ../gedit/gedit-tab.c:1729
   1894#: ../gedit/gedit-tab.c:1750
  18891895#, c-format
  18901896msgid "Error opening file %s"
  18911897msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
  18921898
  1893 #: ../gedit/gedit-tab.c:1734
   1899#: ../gedit/gedit-tab.c:1755
  18941900#, c-format
  18951901msgid "Error reverting file %s"
  18961902msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
  18971903
  1898 #: ../gedit/gedit-tab.c:1739
   1904#: ../gedit/gedit-tab.c:1760
  18991905#, c-format
  19001906msgid "Error saving file %s"
  19011907msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
  19021908
  1903 #: ../gedit/gedit-tab.c:1760
   1909#: ../gedit/gedit-tab.c:1781
  19041910msgid "Unicode (UTF-8)"
  19051911msgstr "Уникод (UTF-8)"
  19061912
  1907 #: ../gedit/gedit-tab.c:1767
   1913#: ../gedit/gedit-tab.c:1788
  19081914msgid "Name:"
  19091915msgstr "Име:"
  19101916
  1911 #: ../gedit/gedit-tab.c:1768
   1917#: ../gedit/gedit-tab.c:1789
  19121918msgid "MIME Type:"
  19131919msgstr "Вид MIME:"
  19141920
  1915 #: ../gedit/gedit-tab.c:1769
   1921#: ../gedit/gedit-tab.c:1790
  19161922msgid "Encoding:"
  19171923msgstr "Кодиране на знаците:"
   
  19541960msgstr "_Отваряне…"
  19551961
  1956 #: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1383
   1962#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1385
  19571963msgid "Open a file"
  19581964msgstr "Отваряне на файл"
  19591965
  1960 #: ../gedit/gedit-ui.h:60
  1961 msgid "Open _Location..."
  1962 msgstr "Отваряне на _местоположение…"
  1963 
  1964 #: ../gedit/gedit-ui.h:61
  1965 msgid "Open a file from a specified location"
  1966 msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
  1967 
  19681966#. Edit menu
  1969 #: ../gedit/gedit-ui.h:64
   1967#: ../gedit/gedit-ui.h:62
  19701968msgid "Pr_eferences"
  19711969msgstr "Н_астройки"
  19721970
  1973 #: ../gedit/gedit-ui.h:65
   1971#: ../gedit/gedit-ui.h:63
  19741972msgid "Configure the application"
  19751973msgstr "Настройки на приложението"
  19761974
  19771975#. Help menu
  1978 #: ../gedit/gedit-ui.h:68
   1976#: ../gedit/gedit-ui.h:66
  19791977msgid "_Contents"
  19801978msgstr "_Ръководство"
  19811979
  1982 #: ../gedit/gedit-ui.h:69
   1980#: ../gedit/gedit-ui.h:67
  19831981msgid "Open the gedit manual"
  19841982msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
  19851983
  1986 #: ../gedit/gedit-ui.h:71
   1984#: ../gedit/gedit-ui.h:69
  19871985msgid "About this application"
  19881986msgstr "Относно приложението"
  19891987
  1990 #: ../gedit/gedit-ui.h:75
   1988#: ../gedit/gedit-ui.h:73
  19911989msgid "Leave fullscreen mode"
  19921990msgstr "Изход от цял екран"
  19931991
  1994 #: ../gedit/gedit-ui.h:83
   1992#: ../gedit/gedit-ui.h:81
  19951993msgid "Save the current file"
  19961994msgstr "Запазване на текущия файл"
  19971995
  1998 #: ../gedit/gedit-ui.h:84
   1996#: ../gedit/gedit-ui.h:82
  19991997msgid "Save _As..."
  20001998msgstr "Запазване _като…"
  20011999
  2002 #: ../gedit/gedit-ui.h:85
   2000#: ../gedit/gedit-ui.h:83
  20032001msgid "Save the current file with a different name"
  20042002msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
  20052003
  2006 #: ../gedit/gedit-ui.h:87
   2004#: ../gedit/gedit-ui.h:85
  20072005msgid "Revert to a saved version of the file"
  20082006msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
  20092007
  2010 #: ../gedit/gedit-ui.h:88
   2008#: ../gedit/gedit-ui.h:87
  20112009msgid "Page Set_up..."
  20122010msgstr "Н_астройки на страницата…"
  20132011
  2014 #: ../gedit/gedit-ui.h:89
   2012#: ../gedit/gedit-ui.h:88
  20152013msgid "Setup the page settings"
  20162014msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
   
  21912189msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
  21922190
  2193 #: ../gedit/gedit-ui.h:160
   2191#: ../gedit/gedit-ui.h:161
   2192msgid "Edit text at fullscreen"
   2193msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
   2194
   2195#: ../gedit/gedit-ui.h:168
  21942196msgid "Side _Pane"
  21952197msgstr "Страничен _панел"
  21962198
  2197 #: ../gedit/gedit-ui.h:161
   2199#: ../gedit/gedit-ui.h:169
  21982200msgid "Show or hide the side pane in the current window"
  21992201msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
  22002202
  2201 #: ../gedit/gedit-ui.h:164
  2202 msgid "Edit text at fullscreen"
  2203 msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
  2204 
  2205 #: ../gedit/gedit-ui.h:170
   2203#: ../gedit/gedit-ui.h:171
  22062204msgid "_Bottom Pane"
  22072205msgstr "_Долен панел"
  22082206
  2209 #: ../gedit/gedit-ui.h:171
   2207#: ../gedit/gedit-ui.h:172
  22102208msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
  22112209msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
  22122210
  2213 #: ../gedit/gedit-utils.c:964
   2211#: ../gedit/gedit-utils.c:1072
  22142212msgid "Please check your installation."
  22152213msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
  22162214
  2217 #: ../gedit/gedit-utils.c:1030
   2215#: ../gedit/gedit-utils.c:1141
  22182216#, c-format
  22192217msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
  22202218msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
  22212219
  2222 #: ../gedit/gedit-utils.c:1049
   2220#: ../gedit/gedit-utils.c:1161
  22232221#, c-format
  22242222msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
   
  22262224
  22272225#. Translators: '/ on <remote-share>'
  2228 #: ../gedit/gedit-utils.c:1204
   2226#: ../gedit/gedit-utils.c:1321
  22292227#, c-format
  22302228msgid "/ on %s"
   
  22462244msgstr "Зачитане на р_егистъра"
  22472245
  2248 #: ../gedit/gedit-view.c:1372 ../gedit/gedit-view.c:1397
   2246#: ../gedit/gedit-view.c:1386 ../gedit/gedit-view.c:1411
  22492247msgid "String you want to search for"
  22502248msgstr "Низ, който да бъде търсен"
  22512249
  2252 #: ../gedit/gedit-view.c:1380 ../gedit/gedit-view.c:1406
   2250#: ../gedit/gedit-view.c:1394 ../gedit/gedit-view.c:1420
  22532251msgid "Line you want to move the cursor to"
  22542252msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
  22552253
  2256 #: ../gedit/gedit-window.c:936
   2254#: ../gedit/gedit-window.c:938
  22572255#, c-format
  22582256msgid "Use %s highlight mode"
   
  22622260#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
  22632261#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
  2264 #: ../gedit/gedit-window.c:993 ../gedit/gedit-window.c:1870
   2262#: ../gedit/gedit-window.c:995 ../gedit/gedit-window.c:1896
   2263#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:121
   2264#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:423
   2265#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:533
   2266#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
  22652267msgid "Plain Text"
  22662268msgstr "Обикновен текст"
  22672269
  2268 #: ../gedit/gedit-window.c:994
   2270#: ../gedit/gedit-window.c:996
  22692271msgid "Disable syntax highlighting"
  22702272msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
  22712273
  22722274#. Translators: %s is a URI
  2273 #: ../gedit/gedit-window.c:1280
   2275#: ../gedit/gedit-window.c:1282
  22742276#, c-format
  22752277msgid "Open '%s'"
  22762278msgstr "Отваряне на „%s“"
  22772279
  2278 #: ../gedit/gedit-window.c:1385
   2280#: ../gedit/gedit-window.c:1387
  22792281msgid "Open a recently used file"
  22802282msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
  22812283
  2282 #: ../gedit/gedit-window.c:1391
   2284#: ../gedit/gedit-window.c:1393
  22832285msgid "Open"
  22842286msgstr "Отваряне"
  22852287
  2286 #: ../gedit/gedit-window.c:1455
   2288#: ../gedit/gedit-window.c:1451
  22872289msgid "Save"
  22882290msgstr "Запазване"
  22892291
   2292#: ../gedit/gedit-window.c:1453
   2293msgid "Print"
   2294msgstr "Печат"
   2295
  22902296#. Translators: %s is a URI
  2291 #: ../gedit/gedit-window.c:1595
   2297#: ../gedit/gedit-window.c:1621
  22922298#, c-format
  22932299msgid "Activate '%s'"
  22942300msgstr "Отваряне на „%s“"
  22952301
  2296 #: ../gedit/gedit-window.c:1848
   2302#: ../gedit/gedit-window.c:1874
  22972303msgid "Use Spaces"
  22982304msgstr "Използване на интервали"
  22992305
  2300 #: ../gedit/gedit-window.c:1919
   2306#: ../gedit/gedit-window.c:1945
  23012307msgid "Tab Width"
  23022308msgstr "Широчина на табулатора"
   
  23452351msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
  23462352msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
   2353
   2354#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:1
   2355msgid "Check for latest version of gedit"
   2356msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
   2357
   2358#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   2359msgid "Check update"
   2360msgstr "Проверка за обновления"
   2361
   2362#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:192
   2363msgid "There was an error displaying the url."
   2364msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
   2365
   2366#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:222
   2367#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:233
   2368msgid "_Download"
   2369msgstr "_Изтегляне"
   2370
   2371#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:250
   2372msgid "There is a new version of gedit"
   2373msgstr "Има нова версия на gedit"
   2374
   2375#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:251
   2376msgid ""
   2377"You can download the new version of gedit by pressing on the download button"
   2378msgstr ""
   2379"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
  23472380
  23482381#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
   
  24132446msgstr "Външни инструменти"
  24142447
  2415 #: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:126
  2416 msgid "_External Tools..."
  2417 msgstr "_Външни инструменти…"
  2418 
  2419 #: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:128
   2448#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:172
   2449msgid "Manage _External Tools..."
   2450msgstr "_Управление на външните инструменти…"
   2451
   2452#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:174
  24202453msgid "Opens the External Tools Manager"
  24212454msgstr "Управление на външните инструменти"
  24222455
  2423 #: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:158
   2456#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:178
   2457msgid "External _Tools"
   2458msgstr "_Външни инструменти"
   2459
   2460#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:180
   2461msgid "External tools"
   2462msgstr "Външни инструменти"
   2463
   2464#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:212
  24242465msgid "Shell Output"
  24252466msgstr "Изход от обвивка"
  24262467
  2427 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:110
   2468#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:94
   2469#, python-format
   2470msgid "Could not execute command: %s"
   2471msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
   2472
   2473#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:157
  24282474msgid "You must be inside a word to run this command"
  24292475msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
  24302476
  2431 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:167
   2477#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:262
  24322478msgid "Running tool:"
  24332479msgstr "Стартиран инструмент:"
  24342480
  2435 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:190
   2481#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:287
  24362482msgid "Done."
  24372483msgstr "Готово."
  24382484
  2439 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:192
   2485#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:289
  24402486msgid "Exited"
  24412487msgstr "Завърши работа."
  24422488
  2443 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:175
  2444 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:204
  2445 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:252
  2446 #, python-format
  2447 msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
  2448 msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
  2449 
  2450 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:179
  2451 msgid "A Brand New Tool"
  2452 msgstr "Чисто нов инструмент"
  2453 
  2454 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:213
   2489#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:119
   2490msgid "All languages"
   2491msgstr "Всички езици"
   2492
   2493#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:522
   2494#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:526
   2495#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:842
   2496#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
   2497msgid "All Languages"
   2498msgstr "Всички езици"
   2499
   2500#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:632
  24552501msgid "New tool"
  24562502msgstr "Нов инструмент"
  24572503
  2458 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:289
   2504#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:760
  24592505#, python-format
  24602506msgid "This accelerator is already bound to %s"
  24612507msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
  24622508
  2463 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:335
   2509#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:809
  24642510msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  24652511msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  24662512
  2467 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:337
   2513#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:811
  24682514msgid "Type a new accelerator"
  24692515msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
  24702516
  2471 #: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:76
   2517#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:100
  24722518msgid "Stopped."
  24732519msgstr "Спрян."
  24742520
  2475 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
   2521#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
  24762522msgid "All documents"
  24772523msgstr "Всички документи"
  24782524
  2479 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
   2525#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
  24802526msgid "All documents except untitled ones"
  24812527msgstr "Всички документи без ненаименованите"
  24822528
  2483 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
   2529#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
  24842530msgid "Append to current document"
  24852531msgstr "Добавяне към текущия документ"
  2486 
  2487 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
  2488 msgid "Co_mmand(s):"
  2489 msgstr "Ко_манда(и):"
  24902532
  24912533#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
   
  25062548
  25072549#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
   2550msgid "Current selection (default to document)"
   2551msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
   2552
   2553#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
  25082554msgid "Current word"
  25092555msgstr "Текущата дума"
  25102556
  2511 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
   2557#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
  25122558msgid "Display in bottom pane"
  25132559msgstr "Показване в долния панел"
  2514 
  2515 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
  2516 msgid "Edit tool <i>make</i>:"
  2517 msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
  25182560
  25192561#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
   
  25542596
  25552597#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
  2556 msgid "_Description:"
  2557 msgstr "_Описание:"
   2598#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
   2599msgid "_Edit:"
   2600msgstr "_Редактиране:"
  25582601
  25592602#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
   
  26182661msgstr "Панел на файловия браузър"
  26192662
  2620 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:230
   2663#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:235
  26212664msgid "File System"
  26222665msgstr "Файлова система"
   
  27152758"на двоичните файлове)."
  27162759
  2717 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:592
   2760#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:597
  27182761msgid "_Set root to active document"
  27192762msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
  27202763
  2721 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:594
   2764#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
  27222765msgid "Set the root to the active document location"
  27232766msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
  27242767
  2725 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
   2768#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:604
  27262769msgid "_Open terminal here"
  27272770msgstr "_Отваряне на терминал тук"
  27282771
  2729 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:601
   2772#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:606
  27302773msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
  27312774msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
  27322775
  2733 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:737
   2776#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:742
  27342777msgid "File Browser"
  27352778msgstr "Файлов браузър"
  27362779
  2737 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:868
   2780#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:873
  27382781msgid "An error occurred while creating a new directory"
  27392782msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
  27402783
  2741 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:871
   2784#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
  27422785msgid "An error occurred while creating a new file"
  27432786msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
  27442787
  2745 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
   2788#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
  27462789msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
  27472790msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
  27482791
  2749 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
   2792#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
  27502793msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
  27512794msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
  27522795
  2753 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
   2796#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:891
  27542797msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
  27552798msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
  27562799
  2757 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
   2800#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:895
  27582801msgid "An error occurred while setting a root directory"
  27592802msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
  27602803
  2761 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:894
   2804#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:899
  27622805msgid "An error occurred while loading a directory"
  27632806msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
  27642807
  2765 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:897
   2808#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:902
  27662809msgid "An error occurred"
  27672810msgstr "Възникна грешка"
  27682811
  2769 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1192
   2812#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1197
  27702813msgid ""
  27712814"Cannot move file to trash, do you\n"
   
  27752818"искате ли окончателно да го изтриете?"
  27762819
  2777 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1196
   2820#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1201
  27782821#, c-format
  27792822msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
  27802823msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  27812824
  2782 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1199
   2825#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1204
  27832826msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
  27842827msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
  27852828
  2786 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1232
   2829#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1237
  27872830#, c-format
  27882831msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
  27892832msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
  27902833
  2791 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1235
   2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1240
  27922835msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
  27932836msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
  27942837
  2795 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1238
   2838#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1243
  27962839msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
  27972840msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
   
  28012844msgstr "(Празен)"
  28022845
  2803 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3296
   2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3301
  28042847msgid ""
  28052848"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   
  28092852"видим, трябва да промените филтъра си"
  28102853
  2811 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3534
   2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3539
  28122855msgid "file"
  28132856msgstr "файл"
  28142857
  2815 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3558
   2858#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3563
  28162859msgid ""
  28172860"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   
  28212864"трябва да промените филтъра си"
  28222865
  2823 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3586
   2866#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3591
  28242867msgid "directory"
  28252868msgstr "папка"
  28262869
  2827 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3606
   2870#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3611
  28282871msgid ""
  28292872"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   
  28332876"трябва да промените филтъра си"
  28342877
  2835 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:698
   2878#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:701
  28362879msgid "Bookmarks"
  28372880msgstr "Отметки"
  28382881
  2839 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:779
   2882#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:782
  28402883msgid "_Filter"
  28412884msgstr "_Филтър"
  28422885
  2843 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:784
   2886#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
  28442887msgid "_Move To Trash"
  28452888msgstr "Преместване в _кошчето"
  28462889
  2847 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:785
   2890#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
  28482891msgid "Move selected file or folder to trash"
  28492892msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
  28502893
  2851 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
   2894#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:790
  28522895msgid "_Delete"
  28532896msgstr "_Изтриване"
  28542897
  2855 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
   2898#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:791
  28562899msgid "Delete selected file or folder"
  28572900msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
  28582901
  2859 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:794
   2902#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:797
  28602903msgid "Up"
  28612904msgstr "Нагоре"
  28622905
  2863 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:795
   2906#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:798
  28642907msgid "Open the parent folder"
  28652908msgstr "Отваряне на горната папка"
  28662909
  2867 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:800
   2910#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
  28682911msgid "_New Folder"
  28692912msgstr "_Нова папка"
  28702913
  2871 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:801
   2914#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:804
  28722915msgid "Add new empty folder"
  28732916msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
  28742917
  2875 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
   2918#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:806
  28762919msgid "New F_ile"
  28772920msgstr "Нов _файл"
  28782921
  2879 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:804
   2922#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:807
  28802923msgid "Add new empty file"
  28812924msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
  28822925
  2883 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:809
   2926#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:812
  28842927msgid "_Rename"
  28852928msgstr "_Преименуване"
  28862929
  2887 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:810
   2930#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:813
  28882931msgid "Rename selected file or folder"
  28892932msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
  28902933
  2891 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:816
   2934#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:819
  28922935msgid "_Previous Location"
  28932936msgstr "_Предишно местоположение"
  28942937
  2895 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:818
   2938#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
  28962939msgid "Go to the previous visited location"
  28972940msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
  28982941
  2899 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
   2942#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
  29002943msgid "_Next Location"
  29012944msgstr "_Следващо местоположение"
  29022945
  2903 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
   2946#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:824
  29042947msgid "Go to the next visited location"
  29052948msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
  29062949
  2907 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
   2950#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
  29082951msgid "Re_fresh View"
  29092952msgstr "_Обновяване на изгледа"
  29102953
  2911 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
   2954#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:826
  29122955msgid "Refresh the view"
  29132956msgstr "Обновяване на изгледа"
  29142957
  2915 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:824
   2958#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
   2959#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:845
  29162960msgid "_View Folder"
  29172961msgstr "_Преглед на папка"
  29182962
  2919 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
   2963#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:828
   2964#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:846
  29202965msgid "View folder in file manager"
  29212966msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
  29222967
  2923 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
   2968#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
  29242969msgid "Show _Hidden"
  29252970msgstr "Показване на _скритите"
  29262971
  2927 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
   2972#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
  29282973msgid "Show hidden files and folders"
  29292974msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
  29302975
  2931 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
   2976#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
  29322977msgid "Show _Binary"
  29332978msgstr "Показване на _двоичните"
  29342979
  2935 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
   2980#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:839
  29362981msgid "Show binary files"
  29372982msgstr "Показване на двоичните файлове"
  29382983
  2939 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:944
  2940 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:953
  2941 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:974
   2984#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:962
   2985#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:971
   2986#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:992
  29422987msgid "Previous location"
  29432988msgstr "Предишно местоположение"
  29442989
  2945 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:946
   2990#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:964
  29462991msgid "Go to previous location"
  29472992msgstr "Отиване на предишното местоположение"
  29482993
  2949 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:948
  2950 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:969
   2994#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:966
   2995#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:987
  29512996msgid "Go to a previously opened location"
  29522997msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
  29532998
  2954 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:965
   2999#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:983
  29553000msgid "Next location"
  29563001msgstr "Следващо местоположение"
  29573002
  2958 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:967
   3003#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:985
  29593004msgid "Go to next location"
  29603005msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
  29613006
  2962 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1178
   3007#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1196
  29633008msgid "_Match Filename"
  29643009msgstr "_Зачитане на главни/малки"
  29653010
  2966 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2044
   3011#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2071
  29673012#, c-format
  29683013msgid "No mount object for mounted volume: %s"
  29693014msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
  29703015
  2971 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2124
   3016#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2151
  29723017#, c-format
  29733018msgid "Could not open media: %s"
  29743019msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
  29753020
  2976 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2171
   3021#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2198
  29773022#, c-format
  29783023msgid "Could not mount volume: %s"
   
  30163061
  30173062#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
  3018 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:48
   3063#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:49
  30193064msgid "Python Console"
  30203065msgstr "Конзола на Питон"
  30213066
   3067#. ex:et:ts=4:
  30223068#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
  30233069msgid "C_ommand color:"
   
  30283074msgstr "Цвят на _грешките:"
  30293075
  3030 #: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
  3031 msgid "Insert User Na_me"
  3032 msgstr "Вмъкване на и_ме на потребител"
  3033 
  3034 #: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
  3035 msgid "Insert the user name at the cursor position"
  3036 msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
  3037 
  3038 #: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  3039 msgid "Inserts the user name at the cursor position."
  3040 msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
  3041 
  3042 #: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
  3043 msgid "User name"
  3044 msgstr "Име на потребител"
   3076#. ex:ts=8:et:
   3077#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:34
   3078#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:1
   3079msgid "Quick Open"
   3080msgstr "Бързо отваряне"
   3081
   3082#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:68
   3083msgid "Quick open"
   3084msgstr "Бързо отваряне"
   3085
   3086#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:69
   3087msgid "Quickly open documents"
   3088msgstr "Бързо отваряне на документ"
   3089
   3090#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   3091msgid "Quickly open files"
   3092msgstr "Бързо отваряне на файлове"
  30453093
  30463094#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
   
  30613109
  30623110#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
  3063 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:421
   3111#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:420
  30643112msgid "Delete selected snippet"
  30653113msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
   
  30703118
  30713119#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
  3072 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
   3120#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:808
  30733121msgid "Import snippets"
  30743122msgstr "Внасяне на на изрезки"
   
  30843132#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
  30853133#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
  3086 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:695
   3134#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:697
  30873135msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
  30883136msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
   
  30963144msgstr "_Цели на влачене:"
  30973145
  3098 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
  3099 msgid "_Edit:"
  3100 msgstr "_Редактиране:"
  3101 
  31023146#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
  31033147msgid "_Snippets:"
   
  31203164msgstr "Архив с изрезки"
  31213165
  3122 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:71
   3166#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:70
  31233167msgid "Add a new snippet..."
  31243168msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
  31253169
  3126 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:121
   3170#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:120
  31273171msgid "Global"
  31283172msgstr "Глобално"
  31293173
  3130 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:418
   3174#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:417
  31313175msgid "Revert selected snippet"
  31323176msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
  31333177
  31343178#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
  3135 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:688
   3179#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:690
  31363180msgid ""
  31373181"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
   
  31413185"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
  31423186
  3143 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
   3187#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:787
  31443188#, python-format
  31453189msgid "The following error occurred while importing: %s"
  31463190msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
  31473191
  3148 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:792
   3192#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:794
  31493193msgid "Import successfully completed"
  31503194msgstr "Внасянето завърши успешно"
  3151 
  3152 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:811
  3153 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:897
  3154 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:960
  3155 msgid "All supported archives"
  3156 msgstr "Всички поддържани архиви"
  3157 
  3158 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:812
  3159 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
  3160 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
  3161 msgid "Gzip compressed archive"
  3162 msgstr "Архив, компресиран с gzip"
  31633195
  31643196#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
  31653197#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
  31663198#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
  3167 msgid "Bzip2 compressed archive"
  3168 msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
   3199msgid "All supported archives"
   3200msgstr "Всички поддържани архиви"
  31693201
  31703202#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
  3171 msgid "Single snippets file"
  3172 msgstr "Единичен файл с изрезки"
   3203#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:900
   3204#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:963
   3205msgid "Gzip compressed archive"
   3206msgstr "Архив, компресиран с gzip"
  31733207
  31743208#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
  31753209#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
  31763210#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
   3211msgid "Bzip2 compressed archive"
   3212msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
   3213
   3214#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:816
   3215msgid "Single snippets file"
   3216msgstr "Единичен файл с изрезки"
   3217
   3218#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:817
   3219#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:903
   3220#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:966
  31773221msgid "All files"
  31783222msgstr "Всички файлове"
  31793223
  3180 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:827
   3224#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:829
  31813225#, python-format
  31823226msgid "The following error occurred while exporting: %s"
  31833227msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
  31843228
  3185 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:831
   3229#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:833
  31863230msgid "Export successfully completed"
  31873231msgstr "Изнасянето завърши успешно"
  31883232
  31893233#. Ask if system snippets should also be exported
  3190 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:871
  3191 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:938
   3234#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:873
   3235#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:940
  31923236msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
  31933237msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
  31943238
  3195 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:886
  3196 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:956
   3239#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:888
   3240#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:958
  31973241msgid "There are no snippets selected to be exported"
  31983242msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
  31993243
  3200 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:891
  3201 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
   3244#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:893
   3245#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:931
  32023246msgid "Export snippets"
  32033247msgstr "Изнасяне на изрезки"
  32043248
  3205 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1068
   3249#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
  32063250msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
  32073251msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  32083252
  3209 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
   3253#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1072
  32103254msgid "Type a new shortcut"
  32113255msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
   
  33143358
  33153359#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:418
  3316 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:493
   3360#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:499
  33173361msgid "(no suggested words)"
  33183362msgstr "(няма предположения)"
   
  33363380msgstr "Предло_жения за правопис…"
  33373381
  3338 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:283
   3382#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
  33393383msgid "Check Spelling"
  33403384msgstr "Проверка на правописа"
  33413385
  3342 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:294
   3386#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:300
  33433387msgid "Suggestions"
  33443388msgstr "Предложения"
  33453389
  3346 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:599
   3390#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:605
  33473391msgid "(correct spelling)"
  33483392msgstr "(няма правописни грешки)"
  33493393
  3350 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:742
   3394#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:748
  33513395msgid "Completed spell checking"
  33523396msgstr "Проверката на правописа приключи"
   
  34253469msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
  34263470
  3427 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:2
   3471#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
   3472#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
   3473#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
  34283474msgid "*"
  34293475msgstr "*"
   
  50755121msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
  50765122
  5077 #: ../plugins/time/time.ui.h:3
   5123#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
   5124#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:3
  50785125msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
  50795126msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
  50805127
  5081 #: ../plugins/time/time.ui.h:4
   5128#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
   5129msgid "Insert Date and Time"
   5130msgstr "Вмъкване на дата/време"
   5131
   5132#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
   5133#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
   5134msgid "Use the _selected format"
   5135msgstr "Използване на _избрания формат"
   5136
   5137#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
   5138msgid "_Insert"
   5139msgstr "_Вмъкване"
   5140
   5141#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
   5142#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
   5143msgid "_Use custom format"
   5144msgstr "Използване на потре_бителски формат"
   5145
   5146#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
  50825147msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
  50835148msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време…</span>"
  50845149
  5085 #: ../plugins/time/time.ui.h:5
   5150#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:5
  50865151msgid "Configure date/time plugin"
  50875152msgstr "Настройка на приставката дата/време"
  50885153
  5089 #: ../plugins/time/time.ui.h:6
  5090 msgid "Insert Date and Time"
  5091 msgstr "Вмъкване на дата/време"
  5092 
  5093 #: ../plugins/time/time.ui.h:7
  5094 msgid "Use the _selected format"
  5095 msgstr "Използване на _избрания формат"
  5096 
  5097 #: ../plugins/time/time.ui.h:8
  5098 msgid "_Insert"
  5099 msgstr "_Вмъкване"
  5100 
  5101 #: ../plugins/time/time.ui.h:9
   5154#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
  51025155msgid "_Prompt for a format"
  51035156msgstr "Посочване на _формат"
  5104 
  5105 #: ../plugins/time/time.ui.h:10
  5106 msgid "_Use custom format"
  5107 msgstr "Използване на потре_бителски формат"
 • gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po

  r1815 r1849  
  11# Bulgarian translation of gnome-system-tools po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same conditions as the gnome-system-tools package.
  44# Peter "Peshka" Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
  55# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2009.
  77# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  88#
  99msgid ""
  1010msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: gnome-system-tools trunk\n"
   11"Project-Id-Version: gnome-system-tools master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-05-07 09:26+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-05-05 17:49+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2009-08-19 07:52+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2009-08-19 07:52+0300\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  126126msgstr "Мрежов интерфейс:"
  127127
  128 #: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:19
   128#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:21
  129129msgid "General"
  130130msgstr "Основни"
  131131
  132132#: ../interfaces/network.ui.h:21
   133msgid "Hexadecimal"
   134msgstr "шестнадесетична"
   135
   136#: ../interfaces/network.ui.h:22
  133137msgid "Host Alias Properties"
  134138msgstr "Настройки на псевдонимите на хост"
  135139
  136 #: ../interfaces/network.ui.h:22
   140#: ../interfaces/network.ui.h:23
  137141msgid "Hosts"
  138142msgstr "Хостове"
  139143
  140 #: ../interfaces/network.ui.h:23 ../interfaces/shares.ui.h:14
   144#: ../interfaces/network.ui.h:24 ../interfaces/shares.ui.h:14
  141145msgid "IP address:"
  142146msgstr "Адрес по IP:"
  143147
  144 #: ../interfaces/network.ui.h:24
   148#: ../interfaces/network.ui.h:25
  145149msgid "Interface properties"
  146150msgstr "Настройки на интерфейса"
  147151
  148 #: ../interfaces/network.ui.h:25
   152#: ../interfaces/network.ui.h:26
  149153msgid "Location:"
  150154msgstr "Място:"
  151155
  152 #: ../interfaces/network.ui.h:26
   156#: ../interfaces/network.ui.h:27
   157msgid "Loud"
   158msgstr "силен"
   159
   160#: ../interfaces/network.ui.h:28
   161msgid "Low"
   162msgstr "тих"
   163
   164#: ../interfaces/network.ui.h:29
   165msgid "Medium"
   166msgstr "среден"
   167
   168#: ../interfaces/network.ui.h:30
  153169msgid "Modem"
  154170msgstr "Модем"
  155171
  156 #: ../interfaces/network.ui.h:27
   172#: ../interfaces/network.ui.h:31
  157173msgid "Network _password:"
  158174msgstr "_Парола за мрежата:"
  159175
  160 #: ../interfaces/network.ui.h:28
   176#: ../interfaces/network.ui.h:32
  161177msgid "Network name (_ESSID):"
  162178msgstr "Име на мрежата (_ESSID):"
  163179
  164 #: ../interfaces/network.ui.h:29
   180#: ../interfaces/network.ui.h:33
   181msgid "Off"
   182msgstr "изключен"
   183
   184#: ../interfaces/network.ui.h:34
  165185msgid "Options"
  166186msgstr "Настройки"
  167187
  168 #: ../interfaces/network.ui.h:30
   188#: ../interfaces/network.ui.h:35
  169189msgid "P_assword"
  170190msgstr "П_арола"
  171191
  172 #: ../interfaces/network.ui.h:31
   192#: ../interfaces/network.ui.h:36
  173193msgid "Password _type:"
  174194msgstr "Вид _парола:"
  175195
  176 #: ../interfaces/network.ui.h:32
   196#: ../interfaces/network.ui.h:37
   197msgid "Plain (ASCII)"
   198msgstr "прав текст"
   199
   200#: ../interfaces/network.ui.h:38
   201msgid "Pulses"
   202msgstr "импулсно"
   203
   204#: ../interfaces/network.ui.h:39
  177205msgid "Save current network configuration as a location"
  178206msgstr "Запазване на текущата мрежова конфигурация като място"
  179207
  180 #: ../interfaces/network.ui.h:33
   208#: ../interfaces/network.ui.h:40
   209msgid "Tones"
   210msgstr "тоново"
   211
   212#: ../interfaces/network.ui.h:41
  181213msgid "Use the Internet service provider nameservers"
  182214msgstr "Използване на сървър за имена от доставчика на Интернет"
  183215
  184 #: ../interfaces/network.ui.h:34
   216#: ../interfaces/network.ui.h:42
  185217msgid "_Autodetect"
  186218msgstr "_Автоматично засичане"
  187219
  188 #: ../interfaces/network.ui.h:35
   220#: ../interfaces/network.ui.h:43
  189221msgid "_Dial prefix:"
  190222msgstr "_Префикс на набирането:"
  191223
  192 #: ../interfaces/network.ui.h:36
   224#: ../interfaces/network.ui.h:44
  193225msgid "_Dial type:"
  194226msgstr "Вид _набиране:"
  195227
  196 #: ../interfaces/network.ui.h:37
   228#: ../interfaces/network.ui.h:45
  197229msgid "_Gateway address:"
  198230msgstr "Адрес на _шлюза:"
  199231
  200 #: ../interfaces/network.ui.h:38
   232#: ../interfaces/network.ui.h:46
  201233msgid "_Host name:"
  202234msgstr "Име на _хост:"
  203235
  204 #: ../interfaces/network.ui.h:39
   236#: ../interfaces/network.ui.h:47
  205237msgid "_IP address:"
  206238msgstr "Адрес по _IP:"
  207239
  208 #: ../interfaces/network.ui.h:40
   240#: ../interfaces/network.ui.h:48
  209241msgid "_Local IP:"
  210242msgstr "_Локален IP:"
  211243
  212 #: ../interfaces/network.ui.h:41
   244#: ../interfaces/network.ui.h:49
  213245msgid "_Modem port:"
  214246msgstr "Порт на _модема:"
  215247
  216 #: ../interfaces/network.ui.h:42
   248#: ../interfaces/network.ui.h:50
  217249msgid "_Phone number:"
  218250msgstr "Теле_фонен номер:"
  219251
  220 #: ../interfaces/network.ui.h:43
   252#: ../interfaces/network.ui.h:51
  221253msgid "_Remote IP:"
  222254msgstr "_Отдалечен IP:"
  223255
  224 #: ../interfaces/network.ui.h:44
   256#: ../interfaces/network.ui.h:52
  225257msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
  226258msgstr "Повторен опит, ако връзката _не се осъществи или се разпадне"
  227259
  228 #: ../interfaces/network.ui.h:45
   260#: ../interfaces/network.ui.h:53
  229261msgid "_Set modem as default route to internet"
  230262msgstr "На_стройване модема като стандартна връзка към Интернет"
  231263
  232 #: ../interfaces/network.ui.h:46
   264#: ../interfaces/network.ui.h:54
  233265msgid "_Subnet mask:"
  234266msgstr "Ма_ска на мрежата:"
  235267
  236 #: ../interfaces/network.ui.h:47 ../interfaces/users.ui.h:55
   268#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:58
  237269msgid "_Username:"
  238270msgstr "Потребителско _име:"
  239271
  240 #: ../interfaces/network.ui.h:48
   272#. TRANSLATORS: Volume as in loudness
   273#: ../interfaces/network.ui.h:57
  241274msgid "_Volume:"
  242275msgstr "Сила на _звука:"
   
  320353
  321354#: ../interfaces/shares.ui.h:19
   355msgid "Share"
   356msgstr "Споделяне"
   357
   358#: ../interfaces/shares.ui.h:20
  322359msgid "Share through:"
  323360msgstr "Споделяне чрез:"
  324361
  325 #: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
   362#: ../interfaces/shares.ui.h:21 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
  326363#: ../src/shares/shares-tool.c:239
  327364msgid "Shared Folders"
  328365msgstr "Споделени папки"
  329366
  330 #: ../interfaces/shares.ui.h:21
   367#: ../interfaces/shares.ui.h:22
  331368msgid "This computer is a _WINS server"
  332369msgstr "Този компютър е _сървър за WINS"
  333370
  334 #: ../interfaces/shares.ui.h:22
   371#: ../interfaces/shares.ui.h:23
  335372msgid "Users"
  336373msgstr "Потребители"
  337374
  338 #: ../interfaces/shares.ui.h:23
   375#: ../interfaces/shares.ui.h:24
  339376msgid "WINS _server:"
  340377msgstr "_Сървър за WINS:"
  341378
  342 #: ../interfaces/shares.ui.h:24
   379#: ../interfaces/shares.ui.h:25
  343380msgid "_Path:"
  344381msgstr "_Път:"
  345382
  346 #: ../interfaces/shares.ui.h:25
   383#: ../interfaces/shares.ui.h:26
  347384msgid "_Read only"
  348385msgstr "_Само за четене"
   
  419456
  420457#: ../interfaces/users.ui.h:4
  421 msgid "<span weight=\"bold\">Contact Information</span>"
  422 msgstr "<span weight=\"bold\">Информация за контакт</span>"
  423 
  424 #: ../interfaces/users.ui.h:5
  425458msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
  426459msgstr "<span weight=\"bold\">Членове на групата</span>"
  427460
  428 #: ../interfaces/users.ui.h:6
   461#: ../interfaces/users.ui.h:5
  429462msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
  430463msgstr "<span weight=\"bold\">Допълнителни настройки</span>"
  431464
  432 #: ../interfaces/users.ui.h:7
   465#: ../interfaces/users.ui.h:6
  433466msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
  434467msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за паролата</span>"
  435468
  436 #: ../interfaces/users.ui.h:8
   469#: ../interfaces/users.ui.h:7
  437470msgid "<span weight=\"bold\">Password</span>"
  438471msgstr "<span weight=\"bold\">Парола</span>"
  439472
  440 #: ../interfaces/users.ui.h:9
   473#: ../interfaces/users.ui.h:8
  441474msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
  442475msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки за профила</span>"
  443476
  444 #: ../interfaces/users.ui.h:10
   477#: ../interfaces/users.ui.h:9
  445478msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
  446479msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки по подразбиране</span>"
  447480
  448 #: ../interfaces/users.ui.h:11
   481#: ../interfaces/users.ui.h:10
  449482msgid "Account"
  450483msgstr "Потребител"
  451484
  452 #: ../interfaces/users.ui.h:12
   485#: ../interfaces/users.ui.h:11
  453486msgid "Advanced"
  454487msgstr "Допълнителни"
   488
   489#: ../interfaces/users.ui.h:12
   490msgid ""
   491"Allow this user to open a local session without entering his password. The "
   492"password will still be required to perform administrative tasks."
   493msgstr ""
   494"Позволяване на потребителя да отвори локална сесия, без да въвежда парола. "
   495"Парола ще е необходима за административните задачи."
  455496
  456497#: ../interfaces/users.ui.h:13
   
  467508
  468509#: ../interfaces/users.ui.h:16
   510msgid "Contact Information"
   511msgstr "Данни за контакт"
   512
   513#: ../interfaces/users.ui.h:17
  469514msgid "Days between warning and password expiration:"
  470515msgstr "Дни между предупреждението и изтичането на паролата"
  471516
  472 #: ../interfaces/users.ui.h:17
   517#: ../interfaces/users.ui.h:18
  473518msgid "Default _group:"
  474519msgstr "_Група по подразбиране:"
  475520
  476 #: ../interfaces/users.ui.h:18
   521#: ../interfaces/users.ui.h:19
  477522msgid "Default _shell:"
  478523msgstr "_Обвивка по подразбиране:"
  479524
  480525#: ../interfaces/users.ui.h:20
   526msgid "Don't ask for password on _login"
   527msgstr "_Без парола при влизане"
   528
   529#: ../interfaces/users.ui.h:22
  481530msgid "Generate _random password"
  482531msgstr "Генериране на случа_йна парола"
  483532
  484 #: ../interfaces/users.ui.h:21
   533#: ../interfaces/users.ui.h:23
  485534msgid "Group _ID:"
  486535msgstr "_Идентификатор на групата:"
  487536
  488 #: ../interfaces/users.ui.h:22
   537#: ../interfaces/users.ui.h:24
  489538msgid "Group _name:"
  490539msgstr "И_ме на групата:"
  491540
  492 #: ../interfaces/users.ui.h:23
   541#: ../interfaces/users.ui.h:25
  493542msgid "Group properties"
  494543msgstr "Настройки на групата"
  495544
  496 #: ../interfaces/users.ui.h:24
   545#: ../interfaces/users.ui.h:26
  497546msgid "Groups settings"
  498547msgstr "Настройки на групите"
  499548
  500 #: ../interfaces/users.ui.h:25
   549#: ../interfaces/users.ui.h:27
  501550msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
  502551msgstr "_Максимум дни за използване на паролата:"
  503552
  504 #: ../interfaces/users.ui.h:26
   553#: ../interfaces/users.ui.h:28
   554msgid "Maximum GID:"
   555msgstr "Макс. ид-р на група:"
   556
   557#: ../interfaces/users.ui.h:29
  505558msgid "Maximum UID:"
  506 msgstr "Максимален потребителски идентификатор:"
  507 
  508 #: ../interfaces/users.ui.h:27
   559msgstr "Макс. ид-р на потребител:"
   560
   561#: ../interfaces/users.ui.h:30
  509562msgid "Mi_nimum days between password changes:"
  510563msgstr "_Най-малък брой дни между промени на паролата:"
  511564
  512 #: ../interfaces/users.ui.h:28
   565#: ../interfaces/users.ui.h:31
  513566msgid "Minimum GID:"
  514 msgstr "Минимален групов идентификатор:"
  515 
  516 #: ../interfaces/users.ui.h:29
   567msgstr "Мин. ид-р на група:"
   568
   569#: ../interfaces/users.ui.h:32
  517570msgid "Minimum UID:"
  518 msgstr "Минимален потребителски идентификатор:"
  519 
  520 #: ../interfaces/users.ui.h:30
   571msgstr "Мин. ид-р на потребител:"
   572
   573#: ../interfaces/users.ui.h:33
  521574msgid "Minimum days allowed between password changes:"
  522575msgstr "Най-малък брой дни между промени на паролата:"
  523576
  524 #: ../interfaces/users.ui.h:31
   577#: ../interfaces/users.ui.h:34
  525578msgid "Number of days that a password may be used:"
  526579msgstr "Брой дни, в които може да се използва паролата:"
  527580
  528 #: ../interfaces/users.ui.h:32
   581#: ../interfaces/users.ui.h:35
  529582msgid "O_ffice location:"
  530583msgstr "Място на о_фиса:"
  531584
  532 #: ../interfaces/users.ui.h:33
   585#: ../interfaces/users.ui.h:36
  533586msgid "Password set to: "
  534587msgstr "Задаване на паролата да е:"
  535588
  536 #: ../interfaces/users.ui.h:34
   589#: ../interfaces/users.ui.h:37
  537590msgid "Privileges"
  538591msgstr "Привилегии"
  539592
  540 #: ../interfaces/users.ui.h:35
   593#: ../interfaces/users.ui.h:38
  541594msgid "Profile _name:"
  542595msgstr "Име _на профила:"
  543596
  544 #: ../interfaces/users.ui.h:36
   597#: ../interfaces/users.ui.h:39
  545598msgid "Set password b_y hand"
  546599msgstr "_Ръчна настройка на паролата"
  547600
  548 #: ../interfaces/users.ui.h:37
   601#: ../interfaces/users.ui.h:40
  549602msgid "User ID:"
  550603msgstr "Идентификатор на потребителя:"
  551604
  552 #: ../interfaces/users.ui.h:38
   605#: ../interfaces/users.ui.h:41
  553606msgid "User Privileges"
  554607msgstr "Привилегии на потребителите"
  555608
  556 #: ../interfaces/users.ui.h:39
   609#: ../interfaces/users.ui.h:42
  557610msgid "User _password:"
  558611msgstr "_Парола на потребителя:"
  559612
  560 #: ../interfaces/users.ui.h:40
   613#: ../interfaces/users.ui.h:43
  561614msgid "User profiles"
  562615msgstr "Профили на потребителите"
  563616
  564 #: ../interfaces/users.ui.h:41
   617#: ../interfaces/users.ui.h:44
  565618msgid "_Add Group"
  566619msgstr "Добавяне на _група"
  567620
  568 #: ../interfaces/users.ui.h:42
   621#: ../interfaces/users.ui.h:45
  569622msgid "_Add Profile"
  570623msgstr "Добавяне на про_фил"
  571624
  572 #: ../interfaces/users.ui.h:43
   625#: ../interfaces/users.ui.h:46
  573626msgid "_Add User"
  574627msgstr "Добавяне на _потребител"
  575628
  576 #: ../interfaces/users.ui.h:44
   629#: ../interfaces/users.ui.h:47
  577630msgid "_Comments"
  578631msgstr "_Коментари"
  579632
  580 #: ../interfaces/users.ui.h:45
   633#: ../interfaces/users.ui.h:48
  581634msgid "_Days between warning and password expiration:"
  582635msgstr "_Дни между предупреждението и изтичането на паролата:"
  583636
  584 #: ../interfaces/users.ui.h:46 ../src/network/address-list.c:77
   637#: ../interfaces/users.ui.h:49 ../src/network/address-list.c:77
  585638#: ../src/network/hosts.c:33 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:40
  586639msgid "_Delete"
  587640msgstr "_Изтриване"
  588641
  589 #: ../interfaces/users.ui.h:47
   642#: ../interfaces/users.ui.h:50
  590643msgid "_Generate"
  591644msgstr "_Генериране"
  592645
  593646# Дублира се с бутона „_Добре“.
  594 #: ../interfaces/users.ui.h:48
   647#: ../interfaces/users.ui.h:51
  595648msgid "_Home directory:"
  596649msgstr "До_машна папка:"
  597650
  598 #: ../interfaces/users.ui.h:49
   651#: ../interfaces/users.ui.h:52
  599652msgid "_Home phone:"
  600653msgstr "До_машен телефон:"
  601654
  602 #: ../interfaces/users.ui.h:50
   655#: ../interfaces/users.ui.h:53
  603656msgid "_Main group:"
  604657msgstr "_Главна група:"
  605658
  606 #: ../interfaces/users.ui.h:51
   659#: ../interfaces/users.ui.h:54
  607660msgid "_Manage Groups"
  608661msgstr "_Управление на групите"
  609662
  610 #: ../interfaces/users.ui.h:52
   663#: ../interfaces/users.ui.h:55
  611664msgid "_Profile:"
  612665msgstr "_Профил:"
  613666
  614 #: ../interfaces/users.ui.h:53
   667#: ../interfaces/users.ui.h:56
  615668msgid "_Real name:"
  616669msgstr "Ис_тинско име:"
  617670
  618671# Дублира се с бутона „_Отказване“.
  619 #: ../interfaces/users.ui.h:54
   672#: ../interfaces/users.ui.h:57
  620673msgid "_Shell:"
  621674msgstr "О_бвивка:"
  622675
  623 #: ../interfaces/users.ui.h:56
   676#: ../interfaces/users.ui.h:59
  624677msgid "_Work phone:"
  625678msgstr "_Служебен телефон:"
   
  664717msgstr "Възникна неочаквана грешка."
  665718
  666 #: ../src/common/gst-tool.c:185
   719#: ../src/common/gst-tool.c:179
  667720msgid "The configuration could not be loaded"
  668721msgstr "Настройките не могат да бъдат заредени"
  669722
  670 #: ../src/common/gst-tool.c:186
   723#: ../src/common/gst-tool.c:180
  671724msgid "You are not allowed to access the system configuration."
  672725msgstr "Нямате права за достъп до системните настройки."
  673726
  674 #: ../src/common/gst-tool.c:188
   727#: ../src/common/gst-tool.c:182
  675728msgid "The configuration could not be saved"
  676729msgstr "Неуспех при запазването на настройките"
  677730
  678 #: ../src/common/gst-tool.c:189
   731#: ../src/common/gst-tool.c:183
  679732msgid "You are not allowed to modify the system configuration."
  680733msgstr "Нямате права да променяте системните настройки."
  681734
  682 #: ../src/common/gst-tool.c:418
   735#: ../src/common/gst-tool.c:412
  683736msgid "Could not display help"
  684737msgstr "Помощта не може да бъде показана"
  685738
  686 #: ../src/common/gst-tool.c:596
   739#: ../src/common/gst-tool.c:590
  687740msgid "The system configuration has potentially changed."
  688741msgstr "Настройките на системата бяха най-вероятно променени."
  689742
  690 #: ../src/common/gst-tool.c:598
   743#: ../src/common/gst-tool.c:592
  691744msgid "Update content? This will lose any modification in course."
  692745msgstr "Искате ли да ги обновите? Това ще доведе до загуба на промените ви."
   
  13491402msgstr "Наблюдение на системата"
  13501403
   1404#. GST_ROLE_SYSTEM_MONITORING
   1405#: ../src/services/service.c:104
   1406msgid "Virtual Machine management"
   1407msgstr "Управление на виртуалните машини"
   1408
  13511409#: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
  13521410msgid "Configure which services will be run when the system starts"
   
  14521510msgstr "Мрежи на Unix (NFS)"
  14531511
   1512#: ../src/shares/share-settings.c:462
   1513#, c-format
   1514msgid "Settings for folder '%s'"
   1515msgstr "Настройки на папката „%s“"
   1516
   1517#: ../src/shares/share-settings.c:469
   1518msgid "Share Folder"
   1519msgstr "Споделяне на папка"
   1520
  14541521#: ../src/shares/shares-tool.c:155
  14551522msgid "Sharing services are not installed"
   
  15111578
  15121579#: ../src/users/group-settings.c:55 ../src/users/group-settings.c:279
  1513 #: ../src/users/group-settings.c:303 ../src/users/user-settings.c:60
  1514 #: ../src/users/user-settings.c:550
   1580#: ../src/users/group-settings.c:303 ../src/users/user-settings.c:61
   1581#: ../src/users/user-settings.c:619
  15151582msgid "This would leave the system unusable."
  15161583msgstr "Това ще направи системата неизползваема."
   
  15241591msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
  15251592msgstr ""
  1526 "Това може да остави файлове с невалиден идентификатор на група във файловата "
  1527 "система."
   1593"Това може да остави файлове с неправилен идентификатор на група във "
   1594"файловата система."
  15281595
  15291596#: ../src/users/group-settings.c:167
   
  15501617#: ../src/users/group-settings.c:281
  15511618msgid "Group name has invalid characters"
  1552 msgstr "В името на групата има невалидни символи"
   1619msgstr "В името на групата има неправилни знаци"
  15531620
  15541621#: ../src/users/group-settings.c:282
   
  15571624"lower case letters and numbers."
  15581625msgstr ""
  1559 "Задайте валидно име за групата, което е от малки букви следвано от малки "
  1560 "букви и цифри."
  1561 
  1562 #: ../src/users/group-settings.c:286
   1626"Задайте име за групата, което е от малки букви следвано от малки букви и "
   1627"цифри."
   1628
   1629#: ../src/users/group-settings.c:286 ../src/users/user-settings.c:552
  15631630#, c-format
  15641631msgid "Group \"%s\" already exists"
  15651632msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
  15661633
  1567 #: ../src/users/group-settings.c:287 ../src/users/user-settings.c:484
  1568 msgid "Please select a different user name."
  1569 msgstr "Изберете различно потребителско име."
   1634#: ../src/users/group-settings.c:287
   1635msgid "Please choose a different group name."
   1636msgstr "Изберете различно име на група."
  15701637
  15711638#: ../src/users/group-settings.c:302
   
  15881655#: ../src/users/privileges-table.c:51
  15891656msgid "Use audio devices"
  1590 msgstr "Използване на аудио устройства"
   1657msgstr "Ползване на аудио устройства"
  15911658
  15921659#: ../src/users/privileges-table.c:52
  15931660msgid "Use CD-ROM drives"
  1594 msgstr "Използване на устройства CD-ROM"
   1661msgstr "Ползване на CD-ROM"
  15951662
  15961663#: ../src/users/privileges-table.c:53
   1664msgid "Burn CDs / DVDs"
   1665msgstr "Запис на CD/DVD"
   1666
   1667#: ../src/users/privileges-table.c:54
  15971668msgid "Use modems"
  1598 msgstr "Използване на модеми"
  1599 
  1600 #: ../src/users/privileges-table.c:54
   1669msgstr "Ползване на модеми"
   1670
   1671#: ../src/users/privileges-table.c:55
  16011672msgid "Connect to Internet using a modem"
  16021673msgstr "Свързване към Интернет през модем"
  16031674
  1604 #: ../src/users/privileges-table.c:55
   1675#: ../src/users/privileges-table.c:56
  16051676msgid "Send and receive faxes"
  16061677msgstr "Изпращане и получаване на факсове"
  16071678
  1608 #: ../src/users/privileges-table.c:56
   1679#: ../src/users/privileges-table.c:57
  16091680msgid "Use floppy drives"
  1610 msgstr "Използване на флопидискови устройства"
  1611 
  1612 #: ../src/users/privileges-table.c:57
   1681msgstr "Ползване на флопидискови устройства"
   1682
   1683#: ../src/users/privileges-table.c:58
  16131684msgid "Access external storage devices automatically"
  16141685msgstr "Автоматичен достъп до външни устройства за съхранение"
  16151686
  1616 #: ../src/users/privileges-table.c:58
   1687#: ../src/users/privileges-table.c:59
   1688msgid "Access /proc filesystem"
   1689msgstr "Достъп до файловата система /proc"
   1690
   1691#: ../src/users/privileges-table.c:60
  16171692msgid "Use scanners"
  16181693msgstr "Ползване на скенери"
  16191694
  1620 #: ../src/users/privileges-table.c:59
   1695#: ../src/users/privileges-table.c:61
  16211696msgid "Use tape drives"
  16221697msgstr "Ползване на лентови устройства"
  16231698
  1624 #: ../src/users/privileges-table.c:60
   1699#: ../src/users/privileges-table.c:62
   1700msgid "Use USB devices"
   1701msgstr "Ползване на устройства за USB"
   1702
   1703#: ../src/users/privileges-table.c:63
   1704msgid "Use video devices"
   1705msgstr "Ползване на видео устройства"
   1706
   1707#: ../src/users/privileges-table.c:64
  16251708msgid "Be able to get administrator privileges"
  16261709msgstr "Да можете да придобиете права на администратор"
   
  16341717msgstr "Потребители и групи"
  16351718
  1636 #: ../src/users/user-settings.c:57
   1719#: ../src/users/user-settings.c:58
  16371720msgid "Administrator account cannot be deleted"
  16381721msgstr "Потребителят на администратора не може да бъде изтрит"
  16391722
  1640 #: ../src/users/user-settings.c:71
   1723#: ../src/users/user-settings.c:72
  16411724#, c-format
  16421725msgid "Are you sure you want to delete account \"%s\"?"
  16431726msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
  16441727
  1645 #: ../src/users/user-settings.c:74
   1728#: ../src/users/user-settings.c:75
  16461729msgid ""
  16471730"This will disable this user's access to the system without deleting the "
   
  16511734"домашна папка няма да бъде изтрита."
  16521735
  1653 #: ../src/users/user-settings.c:84
   1736#: ../src/users/user-settings.c:85
  16541737msgid "This user is currently using this computer"
  16551738msgstr "Този потребител в момента използва този компютър"
  16561739
  1657 #: ../src/users/user-settings.c:324
   1740#: ../src/users/user-settings.c:385
  16581741msgid "New user account"
  16591742msgstr "Нов потребител"
  16601743
  1661 #: ../src/users/user-settings.c:342
   1744#: ../src/users/user-settings.c:403
  16621745#, c-format
  16631746msgid "Account '%s' Properties"
  16641747msgstr "Настройки на потребителя „%s“"
  16651748
  1666 #: ../src/users/user-settings.c:475
   1749#: ../src/users/user-settings.c:541
  16671750msgid "User name is empty"
  16681751msgstr "Името на потребителя е празно"
  16691752
  1670 #: ../src/users/user-settings.c:476
   1753#: ../src/users/user-settings.c:542
  16711754msgid "A user name must be specified."
  16721755msgstr "Трябва да зададете име на потребителя."
  16731756
  1674 #: ../src/users/user-settings.c:478
   1757#: ../src/users/user-settings.c:544
  16751758msgid "User name has invalid characters"
  1676 msgstr "Потребителското име съдържа невалидни знаци"
  1677 
  1678 #: ../src/users/user-settings.c:479
   1759msgstr "Името на потребителя съдържа неправилни знаци"
   1760
   1761#: ../src/users/user-settings.c:545
  16791762msgid ""
  16801763"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
  16811764"lower case letters and numbers."
  1682 msgstr ""
  1683 "Задайте валидно име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
  1684 
  1685 #: ../src/users/user-settings.c:483
   1765msgstr "Задайте име, което е от малки букви следвано от малки букви и цифри."
   1766
   1767#: ../src/users/user-settings.c:549
  16861768#, c-format
  16871769msgid "User name \"%s\" already exists"
  16881770msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
  16891771
  1690 #: ../src/users/user-settings.c:509
   1772#: ../src/users/user-settings.c:550 ../src/users/user-settings.c:553
   1773msgid "Please choose a different user name."
   1774msgstr "Изберете различно име на потребител."
   1775
   1776#: ../src/users/user-settings.c:578
  16911777#, c-format
  16921778msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
  1693 msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
  1694 
  1695 #: ../src/users/user-settings.c:510
   1779msgstr "Неправилен знак „%c“ в коментара"
   1780
   1781#: ../src/users/user-settings.c:579
  16961782msgid "Check that this character is not used."
  16971783msgstr "Проверете дали този знак се използва."
  16981784
  1699 #: ../src/users/user-settings.c:528
   1785#: ../src/users/user-settings.c:597
  17001786msgid "Incomplete path in home directory"
  17011787msgstr "Пътят за домашна папка не е пълен"
  17021788
  1703 #: ../src/users/user-settings.c:529
   1789#: ../src/users/user-settings.c:598
  17041790msgid ""
  17051791"Please enter full path for home directory\n"
   
  17091795"<span size=\"smaller\">например: /home/ivancho</span>."
  17101796
  1711 #: ../src/users/user-settings.c:532
   1797#: ../src/users/user-settings.c:601
  17121798msgid "Home directory already exists"
  17131799msgstr "Домашната папка вече съществува"
  17141800
  1715 #: ../src/users/user-settings.c:533
   1801#: ../src/users/user-settings.c:602
  17161802msgid "Please enter a different home directory path."
  17171803msgstr "Въведете друг път за домашната папка."
  17181804
  1719 #: ../src/users/user-settings.c:549
   1805#: ../src/users/user-settings.c:618
  17201806msgid "Administrator account's user ID should not be modified"
  17211807msgstr "Идентификаторът на администратора (root) не трябва да се променя"
  17221808
  1723 #: ../src/users/user-settings.c:564
   1809#: ../src/users/user-settings.c:633
  17241810msgid "Incomplete path in shell"
  17251811msgstr "Непълен път в обвивката"
  17261812
  1727 #: ../src/users/user-settings.c:565
   1813#: ../src/users/user-settings.c:634
  17281814msgid ""
  17291815"Please enter full path for shell\n"
   
  17331819"<span size=\"smaller\">например: /bin/bash</span>."
  17341820
  1735 #: ../src/users/user-settings.c:598
   1821#: ../src/users/user-settings.c:667
  17361822msgid "Password is too short"
  17371823msgstr "Паролата е прекалено кратка"
  17381824
  1739 #: ../src/users/user-settings.c:599
   1825#: ../src/users/user-settings.c:668
  17401826msgid ""
  17411827"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
   
  17451831"съдържа цифри, букви и специални знаци."
  17461832
  1747 #: ../src/users/user-settings.c:602
   1833#: ../src/users/user-settings.c:671
  17481834msgid "Password confirmation is not correct"
  17491835msgstr "Невярно потвърждаване на паролата"
  17501836
  1751 #: ../src/users/user-settings.c:603
   1837#: ../src/users/user-settings.c:672
  17521838msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
  17531839msgstr "Проверете дали сте въвели една и съща парола в двете текстови полета."
   
  17611847msgstr "Име на потребителя"
  17621848
  1763 #: ../src/users/users-table.c:76
   1849#: ../src/users/users-table.c:77
  17641850msgid "Home directory"
  17651851msgstr "Домашна папка"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.