Changeset 184


Ignore:
Timestamp:
Sep 6, 2005, 4:15:51 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено към CVS-а на GNOME

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po

  r178 r184  
  1111"Project-Id-Version: sound juicer\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-06 18:45+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-09-05 10:54+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:16+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-08-02 11:47+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:1
   
  2626#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
  2727msgid "Sound Juicer CD Ripper"
  28 msgstr "Извличане на музика"
   28msgstr "Sound Juicer"
  2929
  3030#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
   
  118118#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
  119119#: ../src/sj-extractor.c:489 ../src/sj-main.c:159 ../src/sj-main.c:161
  120 #: ../src/sj-main.c:1107
   120#: ../src/sj-main.c:1109
  121121msgid "Sound Juicer"
  122 msgstr "Извличане на музика"
   122msgstr "Sound Juicer"
  123123
  124124#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
   
  134134msgstr "_Ръководство"
  135135
  136 #: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:240
   136#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:241
  137137msgid "_Continue"
  138138msgstr "Про_дължаване"
   
  269269
  270270#. +
  271 #: ../src/bacon-volume.c:185
   271#: ../src/bacon-volume.c:187
  272272msgid "+"
  273273msgstr "+"
  274274
  275275#. -
  276 #: ../src/bacon-volume.c:201
   276#: ../src/bacon-volume.c:203
  277277msgid "-"
  278278msgstr "-"
   
  393393msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
  394394
  395 #: ../src/sj-main.c:175 ../src/sj-main.c:594 ../src/sj-main.c:683
  396 #: ../src/sj-main.c:744
   395#: ../src/sj-main.c:175 ../src/sj-main.c:595 ../src/sj-main.c:684
   396#: ../src/sj-main.c:745
  397397msgid "Reason"
  398398msgstr "Причина"
   
  402402msgstr "Моля, консултирайте се с документацията за помощ."
  403403
  404 #: ../src/sj-main.c:238
   404#: ../src/sj-main.c:239
  405405msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
  406406msgstr ""
  407407"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
  408408
  409 #: ../src/sj-main.c:301 ../src/sj-main.c:403
   409#: ../src/sj-main.c:302 ../src/sj-main.c:404
  410410msgid "(unknown)"
  411411msgstr "(непознат)"
  412412
  413 #: ../src/sj-main.c:445 ../src/sj-main.c:1225
   413#: ../src/sj-main.c:446 ../src/sj-main.c:1227
  414414msgid "Title"
  415415msgstr "Заглавие"
  416416
  417 #: ../src/sj-main.c:451 ../src/sj-main.c:1234
   417#: ../src/sj-main.c:452 ../src/sj-main.c:1236
  418418msgid "Artist"
  419419msgstr "Изпълнител"
  420420
  421 #: ../src/sj-main.c:592 ../src/sj-main.c:681 ../src/sj-main.c:742
   421#: ../src/sj-main.c:593 ../src/sj-main.c:682 ../src/sj-main.c:743
  422422msgid "Could not read the CD"
  423423msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
  424424
  425 #: ../src/sj-main.c:593 ../src/sj-main.c:682
   425#: ../src/sj-main.c:594 ../src/sj-main.c:683
  426426msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
  427427msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
  428428
  429429#. Set statusbar message
  430 #: ../src/sj-main.c:666
   430#: ../src/sj-main.c:667
  431431msgid "Retrieving track listing...please wait."
  432432msgstr "Получаване на списъка с песните... Изчакайте."
  433433
  434 #: ../src/sj-main.c:722
   434#: ../src/sj-main.c:723
  435435msgid "No CD-ROM drives found"
  436436msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
  437437
  438 #: ../src/sj-main.c:723
   438#: ../src/sj-main.c:724
  439439msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
  440440msgstr ""
  441441"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
  442442
  443 #: ../src/sj-main.c:736
   443#: ../src/sj-main.c:737
  444444#, c-format
  445445msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
  446446msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
  447447
  448 #: ../src/sj-main.c:783
   448#: ../src/sj-main.c:784
  449449msgid ""
  450450"The currently selected audio profile is not available on your installation."
  451451msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
  452452
  453 #: ../src/sj-main.c:785
   453#: ../src/sj-main.c:786
  454454msgid "_Change Profile"
  455455msgstr "_Промяна на профил"
  456456
  457 #: ../src/sj-main.c:947
   457#: ../src/sj-main.c:948
  458458#, c-format
  459459msgid "Unknown column %d was edited"
  460460msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
  461461
  462 #: ../src/sj-main.c:1002 ../src/sj-prefs.c:141
   462#: ../src/sj-main.c:1003 ../src/sj-prefs.c:141
  463463#, c-format
  464464msgid ""
   
  469469"%s"
  470470
  471 #: ../src/sj-main.c:1130
   471#: ../src/sj-main.c:1132
  472472msgid "Could not create GConf client.\n"
  473473msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
  474474
  475 #: ../src/sj-main.c:1160
   475#: ../src/sj-main.c:1162
  476476msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
  477477msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
  478478
  479 #: ../src/sj-main.c:1210
   479#: ../src/sj-main.c:1212
  480480msgid "Track"
  481481msgstr "Песен"
  482482
  483 #: ../src/sj-main.c:1245
   483#: ../src/sj-main.c:1247
  484484msgid "Duration"
  485485msgstr "Продължителност"
   
  549549msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
  550550
  551 #: ../src/sj-play.c:209 ../src/sj-play.c:448 ../src/sj-play.c:495
   551#: ../src/sj-play.c:204 ../src/sj-play.c:444 ../src/sj-play.c:491
  552552#, c-format
  553553msgid ""
   
  560560"Причина: %s"
  561561
  562 #: ../src/sj-play.c:363
   562#: ../src/sj-play.c:359
  563563msgid "Failed to create CD source element"
  564564msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
  565565
  566 #: ../src/sj-play.c:389
   566#: ../src/sj-play.c:385
  567567msgid "Failed to create audio output"
  568568msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
  569569
  570 #: ../src/sj-play.c:605
   570#: ../src/sj-play.c:601
  571571#, c-format
  572572msgid "Seeking to %s"
   
  624624msgid "Track Artist"
  625625msgstr "Изпълнител на песен"
  626 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.