Ignore:
Timestamp:
Sep 5, 2005, 9:04:02 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gnome-utils/desktop) NMU, много оправени грешки, но трябва по-внимателен оглед на този файл (затваря: #200)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po

  r164 r181  
  55# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
  66# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  7 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  87#
  98#
   
  1312"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1413"POT-Creation-Date: 2005-08-30 18:21+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2005-08-30 18:17+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-09-05 20:57+0300\n"
  1615"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1716"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2928#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:27 ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
  3029msgid "Lookup words in an online dictionary"
  31 msgstr "Търсене на думи в интернет речник"
   30msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
  3231
  3332#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1 ../gdictsrc/gdict-app.c:619
   
  4241#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
  4342msgid "_Look Up Selected Text"
  44 msgstr "Търсене в избрания текст"
   43msgstr "Търс_ене в избрания текст"
  4544
  4645#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
   
  248247#: ../gdictsrc/gdict-app.c:758
  249248msgid "On a Web Site"
  250 msgstr "На интернет страница"
   249msgstr "На Интернет страница"
  251250
  252251#: ../gdictsrc/gdict-app.c:774
   
  298297#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:267
  299298msgid "De_fault Server"
  300 msgstr "Подразбиращ се сървър"
   299msgstr "Подра_збиращ се сървър"
  301300
  302301#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:278
   
  314313#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:298
  315314msgid "Def_ault Port"
  316 msgstr "Порт по подразбиране"
   315msgstr "Порт по подраз_биране"
  317316
  318317#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:313
   
  346345#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:322
  347346msgid "_Database:"
  348 msgstr "Баз_за данни:"
   347msgstr "Баз_за от данни:"
  349348
  350349#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:332
   
  374373#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:690
  375374msgid "Search all databases"
  376 msgstr "Търсене във всички бази данни"
   375msgstr "Търсене във всички бази от данни"
  377376
  378377#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
  379378msgid "Database"
  380 msgstr "База данни"
   379msgstr "База от данни"
  381380
  382381#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
  383382msgid "Database Name"
  384 msgstr "Име на базата данни"
   383msgstr "Име на базата от данни"
  385384
  386385#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:872
   
  402401#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
  403402msgid "Port used to connect to server"
  404 msgstr "Порт използван за свързване към сървър"
   403msgstr "Порт за свързване към сървър"
  405404
  406405#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
   
  409408"dictionary server supports this option. The default is TRUE"
  410409msgstr ""
  411 "Задаване дали да се използва умения изглед. Тази настройка зависи от това "
  412 "дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е истина"
   410"Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
   411"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
  413412
  414413#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
  415414msgid "The database to use in the dictionary server."
  416 msgstr "База данни, която се използва в сървъра за речника."
   415msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
  417416
  418417#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
   
  430429"specifies that gnome-dictionary should search all databases in a given server"
  431430msgstr ""
  432 "Име на индивидуалната база данни която да се използва за сървър за "
  433 "речника. ! определя, че речника на GNOME трябва да търси във всички бази "
  434 "данни в дадения сървър"
   431"Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
   432"речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
   433"от данни в дадения сървър"
  435434
  436435#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:7
  437436msgid "The port number to connect to. The default port is 2628."
  438 msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Порта по подразбиране е 2628."
   437msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
  439438
  440439#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:8
   
  448447"within Levenshtein distance one"
  449448msgstr ""
  450 "Начина на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
  451 "търсенекоито се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
  452 "„lev“ - Съвпадения на думи до разлика определена от закона на Левинщайн."
   449"Начинът на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
   450"търсене, които се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
   451"„lev“ - Съвпадения на думи до разлика, определена от закона на Левинщайн."
  453452
  454453#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:10
  455454msgid "Use smart lookup"
  456 msgstr "Използваен на _разумно търсене"
   455msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
  457456
  458457#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
   
  475474#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
  476475msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
  477 msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране в FAT"
   476msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
  478477
  479478#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
   
  483482#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
  484483msgid "Default formatting mode"
  485 msgstr "Ражим за форматиране по подразбиране"
   484msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
  486485
  487486#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
   
  490489"mtools as the preferred FAT formatting backend."
  491490msgstr ""
  492 "ИСТИНА - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
  493 "форматиранр или НЕ Е ИСТИНА за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
   491"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
   492"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
  494493"форматирането."
  495494
   
  500499#: ../gfloppy/src/badblocks.c:85
  501500msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
  502 msgstr "Вътрешна грешка: Не мога да отида на правилното място"
   501msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
  503502
  504503#: ../gfloppy/src/badblocks.c:94
   
  520519#: ../gfloppy/src/badblocks.c:284 ../gfloppy/src/gfloppy.c:530
  521520msgid "Checking for bad blocks... Done"
  522 msgstr "Проверката за лоши блокове... готово"
   521msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
  523522
  524523#: ../gfloppy/src/fdformat.c:43
   
  555554"Please confirm that it is not write-protected."
  556555msgstr ""
  557 "Записването върху дискетата е невъзможен.\n"
   556"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
  558557"\n"
  559558"Проверете дали не е защитена от запис."
   
  573572"Нямате достъп до дискетата.\n"
  574573"\n"
  575 "Убедете се,че тя е в устройството\n"
   574"Убедете се, че тя е в устройството\n"
  576575"и вратата му е затворена."
  577576
   
  647646#, c-format
  648647msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
  649 msgstr "Грешка при изпълнението (%s) на командата: %s."
   648msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
  650649
  651650#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:327
   
  726725msgstr ""
  727726"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
  728 "трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране в файловата "
   727"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
  729728"система DOS (fat).</i></small>"
  730729
   
  751750#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
  752751msgid "Floppy _density:"
  753 msgstr "Плътност на флопи:"
   752msgstr "Пл_ътност на флопи:"
  754753
  755754#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
   
  759758#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
  760759msgid "Formatting Mode"
  761 msgstr "Ражим на форматиране"
   760msgstr "Режим на форматиране"
  762761
  763762#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
   
  779778#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
  780779msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
  781 msgstr "Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
   780msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
  782781
  783782#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
  784783msgid "Volume _name:"
  785 msgstr "Име на дяла:"
   784msgstr "Име на _дяла:"
  786785
  787786#. This is the "format" verb (not the noun).
   
  792791#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
  793792msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
  794 msgstr "Бързо (създаване само на файловата система)."
   793msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
  795794
  796795#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
   
  801800#: ../gfloppy/src/main.c:259
  802801msgid "Cannot Format"
  803 msgstr "Форматиране не може да бъде изпълнено"
   802msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
  804803
  805804#: ../gfloppy/src/main.c:260
   
  834833msgstr ""
  835834"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
  836 "Обърнете се към системния администратор за да получите права."
   835"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
  837836
  838837#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:357
   
  842841#: ../gfloppy/src/main.c:343
  843842msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
  844 msgstr "Не мога да отворя устройството %s, форматирането не може да продължи."
   843msgstr ""
   844"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
  845845
  846846#: ../gfloppy/src/main.c:346 ../gfloppy/src/main.c:349
   
  927927#, c-format
  928928msgid "Screenshot-%s.png"
  929 msgstr "Screenshot-%s.png"
   929msgstr "Снимка-%s.png"
  930930
  931931#. translators: this is the name of the file that gets made up
   
  933933#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
  934934msgid "Screenshot.png"
  935 msgstr "Screenshot.png"
   935msgstr "Снимка.png"
  936936
  937937#. translators: this is the name of the file that gets
   
  941941#, c-format
  942942msgid "Screenshot-%s-%d.png"
  943 msgstr "Screenshot-%s-%d.png"
   943msgstr "Снимка-%s-%d.png"
  944944
  945945#. translators: this is the name of the file that gets
   
  949949#, c-format
  950950msgid "Screenshot-%d.png"
  951 msgstr "Screenshot-%d.png"
   951msgstr "Снимка-%d.png"
  952952
  953953#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:338
   
  10681068#, c-format
  10691069msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
  1070 msgstr "Файлът „%s“ вече съществува.  Желаете ли да го презапишете?"
   1070msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
  10711071
  10721072#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
   
  10821082#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
  10831083msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
  1084 msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на вашия компютър"
   1084msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
  10851085
  10861086#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
   
  13701370msgid "This will open %d separate window."
  13711371msgid_plural "This will open %d separate windows."
  1372 msgstr[0] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
  1373 msgstr[1] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
   1372msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
   1373msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
  13741374
  13751375#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:349
   
  14001400msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
  14011401msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
  1402 msgstr[0] "Сигурни ли сте, че желаете да отворите %d папка?"
  1403 msgstr[1] "Сигурни ли сте, че желаете да отворите %d папки?"
   1402msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
   1403msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
  14041404
  14051405#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:593
   
  14531453#, c-format
  14541454msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
  1455 msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Желаете ли да го презапишете?"
   1455msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
  14561456
  14571457#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1349
   
  15091509#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
  15101510msgid "_Date modified less than"
  1511 msgstr "_Дата на промяна по малко от (дни)"
   1511msgstr "_Дата на промяна е по-малко от (дни)"
  15121512
  15131513#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
   
  15211521#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
  15221522msgid "S_ize at least"
  1523 msgstr "Размер поне"
   1523msgstr "_Размер поне"
  15241524
  15251525#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
   
  15371537#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
  15381538msgid "Owned by _user"
  1539 msgstr "Собственост на потребител"
   1539msgstr "Собственост на _потребител"
  15401540
  15411541#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
   
  15531553#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
  15541554msgid "Name matches regular e_xpression"
  1555 msgstr "Съвпадение на регулярни изрази"
   1555msgstr "Съвпадение на регул_ярни изрази"
  15561556
  15571557#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
   
  15771577#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
  15781578msgid "Mo_ve to Trash"
  1579 msgstr "Преместване в кошчето"
   1579msgstr "П_реместване в кошчето"
  15801580
  15811581#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
   
  15851585#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
  15861586msgid "A locate database has probably not been created."
  1587 msgstr "Вероятно не е създадена база данни за местоположения."
   1587msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
  15881588
  15891589#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
   
  16631663#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1312
  16641664msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
  1665 msgstr "Невалидна опция зададена в командата за подреждане"
   1665msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
  16661666
  16671667#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1612
   
  16781678"search."
  16791679msgstr ""
  1680 "Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки, при изпълнението "
   1680"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
  16811681"на това търсене."
  16821682
   
  17001700#, c-format
  17011701msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
  1702 msgstr "Неуспех при задаването на група процес на детински процес %d: %s.\n"
   1702msgstr ""
   1703"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
  17031704
  17041705#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1747
   
  17351736#, c-format
  17361737msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
  1737 msgstr "Натиснете за да премахнете опцията за търсене „%s“."
   1738msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
  17381739
  17391740#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2065
   
  18281829#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2762
  18291830msgid "Click to display the help manual."
  1830 msgstr "Натиснете, за да видите потребителското ръководство"
   1831msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
  18311832
  18321833#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2770
   
  18521853#: ../logview/actions.c:85
  18531854msgid "Action Database"
  1854 msgstr "База данни с действия"
   1855msgstr "База от данни с действия"
  18551856
  18561857#: ../logview/actions.c:96
   
  18861887msgid "Cannot open action data base <%s>! Open failed."
  18871888msgstr ""
  1888 "Базата данни с действия <%s> не може да бъде отворена! Отварянето е "
   1889"Базата от данни с действия <%s> не може да бъде отворена! Отварянето е "
  18891890"неуспешно."
  18901891
   
  18921893#: ../logview/actions.c:344 ../logview/actions.c:355 ../logview/actions.c:366
  18931894msgid "Error parsing actions data base"
  1894 msgstr "Грешка при обработката на базата данни с действия"
   1895msgstr "Грешка при обработката на базата от данни с действия"
  18951896
  18961897#: ../logview/actions.c:400
  18971898msgid "Can't write to actions database!"
  1898 msgstr "Записът в базата данни с действия е невъзможен!"
   1899msgstr "Записът в базата от данни с действия е невъзможен!"
  18991900
  19001901#: ../logview/actions.c:498
   
  19211922#: ../logview/actions.c:525
  19221923msgid "action to execute when regexps are TRUE"
  1923 msgstr "действие за изпълнение когато регулярните изрази са TRUE"
   1924msgstr "действие за изпълнение, когато регулярните изрази са TRUE"
  19241925
  19251926#: ../logview/actions.c:526
   
  19411942#: ../logview/actions.c:716
  19421943msgid "_Log name:"
  1943 msgstr "Име на дневника:"
   1944msgstr "Име на _дневника:"
  19441945
  19451946#: ../logview/actions.c:725
   
  19491950#: ../logview/actions.c:735
  19501951msgid "_Process:"
  1951 msgstr "Процес:"
   1952msgstr "_Процес:"
  19521953
  19531954#: ../logview/actions.c:744
   
  19571958#: ../logview/actions.c:754
  19581959msgid "_Message:"
  1959 msgstr "Съобщение:"
   1960msgstr "_Съобщение:"
  19601961
  19611962#: ../logview/actions.c:763
   
  19651966#: ../logview/actions.c:773
  19661967msgid "_Action:"
  1967 msgstr "Действие:"
   1968msgstr "_Действие:"
  19681969
  19691970#: ../logview/actions.c:782
   
  20042005msgid "Cannot open regexp data base <%s>! Open failed."
  20052006msgstr ""
  2006 "Базата данни с регулярни изрази <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
   2007"Базата от данни с регулярни изрази <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
  20072008"неуспешно."
  20082009
   
  20112012msgid "Cannot open description data base <%s>! Open failed."
  20122013msgstr ""
  2013 "Базата данни с описания <%s> не може да бъде отворена! Отварянето пропадна."
   2014"Базата от данни с описания <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
   2015"пропадна."
  20142016
  20152017#. ----------------------------------------------------------------------
   
  20272029#: ../logview/info.c:47
  20282030msgid "Properties"
  2029 msgstr "Н_астройки"
   2031msgstr "Настройки"
  20302032
  20312033#: ../logview/info.c:95
   
  21752177#, c-format
  21762178msgid "%s not a log file."
  2177 msgstr "%s  не е дневник."
   2179msgstr "%s не е дневник."
  21782180
  21792181#: ../logview/logrtns.c:556 ../logview/logrtns.c:580
   
  23492351msgid "%B %e %X"
  23502352msgstr "%B %e %X"
  2351 
  2352 #~ msgid "On a Dictionary Server"
  2353 #~ msgstr "В сървърен речник"
  2354 
  2355 #~ msgid "_Word:"
  2356 #~ msgstr "_Дума:"
  2357 
  2358 #~ msgid "Cannot initialize bonobo."
  2359 #~ msgstr "bonobo не може да бъде инициализиран."
  2360 
  2361 #~ msgid "Lookup done"
  2362 #~ msgstr "Търсенето завърши"
  2363 
  2364 #~ msgid "Spell check done"
  2365 #~ msgstr "Проверката на правописа завърши"
  2366 
  2367 #~ msgid "Calendar"
  2368 #~ msgstr "Календар"
  2369 
  2370 #~ msgid "Find Next"
  2371 #~ msgstr "Следващо търсене"
  2372 
  2373 #~ msgid "_Entry Detail"
  2374 #~ msgstr "Подробно за _елемент"
  2375 
  2376 #~ msgid "Show Entry Detail"
  2377 #~ msgstr "Показване на подробности за елемента"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.