Changeset 1730


Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2008, 10:39:52 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

vino: обновен и подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/vino.trunk.bg.po

  r1656 r1730  
  1010"Project-Id-Version: vino trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-09-04 23:03+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-09-30 22:38+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2008-09-04 13:53+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  373373"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
  374374"идентификация: „vnc“ — изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
  375 "определена от ключа „vnc_password“) преди да позволи връзката, и „none“ - "
   375"определена от ключа „vnc_password“) преди да позволи връзката, и „none“ "
  376376"позволява на всеки потребител да се свърже."
  377377
   
  448448msgid "When true, disable the background on receive valid session"
  449449msgstr "Когато е истина, при получаване на успешна сесия фонът се изключва"
  450 
  451 #: ../session/vino-session.c:133
  452 msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
  453 msgstr "Сървърът за отдалеченото работно място умря. В момента се рестартира\n"
  454 
  455 #: ../session/vino-session.c:154
  456 #, c-format
  457 msgid "Activation of %s failed: %s\n"
  458 msgstr "Задействането на %s е неуспешно: %s\n"
  459 
  460 #: ../session/vino-session.c:160
  461 #, c-format
  462 msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
  463 msgstr "Задействането на %s е неуспешно: непозната грешка\n"
  464 
  465 #: ../session/vino-session.c:231
  466 msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
  467 msgstr ""
  468 "Грешка при задействането на сървъра за отдалечено работно място: прекалено "
  469 "много опити\n"
  470 
  471 #: ../session/vino-session.c:295
  472 msgid "Starting remote desktop server"
  473 msgstr "Стартиране на сървър за отдалечено работно място"
  474 
  475 #: ../session/vino-session.c:300
  476 msgid "Not starting remote desktop server"
  477 msgstr "Сървърът за отдалечено работно място не се стартира"
  478450
  479451#: ../server/vino-status-icon.c:102
   
  689661msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
  690662msgstr "ГРЕШКА: Нямате правата да смените паролата на Vino.\n"
   663
   664#~ msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
   665#~ msgstr ""
   666#~ "Сървърът за отдалеченото работно място умря. В момента се рестартира\n"
   667
   668#~ msgid "Activation of %s failed: %s\n"
   669#~ msgstr "Задействането на %s е неуспешно: %s\n"
   670
   671#~ msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
   672#~ msgstr "Задействането на %s е неуспешно: непозната грешка\n"
   673
   674#~ msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
   675#~ msgstr ""
   676#~ "Грешка при задействането на сървъра за отдалечено работно място: "
   677#~ "прекалено много опити\n"
   678
   679#~ msgid "Starting remote desktop server"
   680#~ msgstr "Стартиране на сървър за отдалечено работно място"
   681
   682#~ msgid "Not starting remote desktop server"
   683#~ msgstr "Сървърът за отдалечено работно място не се стартира"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.