Changeset 1720


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2008, 11:17:00 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libbonoboui: обновен и подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/libbonoboui.trunk.bg.po

  r1326 r1720  
  11# Bulgarian translation of libbonoboui po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 Free Software Foundation, Inc.
   3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2008.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  55# Vladimir Petkov <kaladan@i-space.org>, 2004.
   
  1212"Project-Id-Version: libbonoboui trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2007-11-14 06:23+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2007-11-14 06:24+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-09-29 23:16+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2008-09-29 23:14+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6565msgstr "Предпочитана височина"
  6666
  67 #: ../bonobo/bonobo-file-selector-util.c:357
   67#: ../bonobo/bonobo-file-selector-util.c:355
  6868msgid "Select a file to open"
  6969msgstr "Избор на файл за отваряне"
  7070
  71 #: ../bonobo/bonobo-file-selector-util.c:385
   71#: ../bonobo/bonobo-file-selector-util.c:383
  7272msgid "Select files to open"
  7373msgstr "Избор на файлове за отваряне"
  7474
  75 #: ../bonobo/bonobo-file-selector-util.c:414
   75#: ../bonobo/bonobo-file-selector-util.c:412
  7676msgid "Select a filename to save"
  7777msgstr "Избор на име на файл за запис"
   
  181181msgstr "Настройки на потребителски интерфейс"
  182182
  183 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:130
   183#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:131
  184184msgid "Gdk debugging flags to set"
  185185msgstr "Флагове за изчистване на грешки на gdk, който да се включат"
  186186
  187 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:130 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:133
  188 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:161 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:164
   187#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:131 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:134
   188#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:162 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:165
  189189msgid "FLAGS"
  190190msgstr "ФЛАГОВЕ"
  191191
  192 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:133
   192#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:134
  193193msgid "Gdk debugging flags to unset"
  194194msgstr "Флагове за изчистване на грешки на gdk, който да се изключат"
  195195
  196 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:137
   196#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:138
  197197msgid "X display to use"
  198198msgstr "X дисплей, който да се използва"
  199199
  200 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:137
   200#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:138
  201201msgid "DISPLAY"
  202202msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  203203
  204 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:141
   204#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:142
  205205msgid "X screen to use"
  206206msgstr "X екран, който да се използва"
  207207
  208 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:141
   208#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:142
  209209msgid "SCREEN"
  210210msgstr "ЕКРАН"
  211211
  212 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:145
   212#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:146
  213213msgid "Make X calls synchronous"
  214214msgstr "Синхронни X извиквания"
  215215
  216 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:151
   216#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:152
  217217msgid "Don't use X shared memory extension"
  218218msgstr "Забрана на използването на X разширението за споделена памет"
  219219
  220 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:155
   220#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:156
  221221msgid "Program name as used by the window manager"
  222222msgstr "Име на програмата, както е използвано от мениджъра на прозорци"
  223223
  224 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:155
   224#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:156
  225225msgid "NAME"
  226226msgstr "ИМЕ"
  227227
  228 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:158
   228#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:159
  229229msgid "Program class as used by the window manager"
  230230msgstr "Клас на програмата, както е използван от мениджъра на прозорци"
  231231
  232 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:158
   232#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:159
  233233msgid "CLASS"
  234234msgstr "КЛАС"
  235235
  236 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:161
   236#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:162
  237237msgid "Gtk+ debugging flags to set"
  238238msgstr "Флагове за за изчистване на грешки на gtk+, който да се включат"
  239239
  240 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:164
   240#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:165
  241241msgid "Gtk+ debugging flags to unset"
  242242msgstr "Флагове за за изчистване на грешки на gtk+, който да се изключат"
  243243
  244 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:167
   244#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:168
  245245msgid "Make all warnings fatal"
  246246msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
  247247
  248 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:170
   248#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:171
  249249msgid "Load an additional Gtk module"
  250250msgstr "Зареждане на допълнителен модул на gtk+"
  251251
  252 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:170
   252#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:171
  253253msgid "MODULE"
  254254msgstr "МОДУЛ"
  255255
  256 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:186
   256#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:187
  257257msgid "GTK+"
  258258msgstr "GTK+"
   
  376376#: ../samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:3
  377377msgid "_About..."
  378 msgstr "Информ_ация.."
   378msgstr "Информ_ация"
  379379
  380380#: ../samples/bonoboui/Bonobo_Sample_Hello.xml.h:4
   
  426426#: ../tools/browser/bonobo-browser.xml.h:1
  427427msgid "About this program..."
  428 msgstr "Относно тази програма..."
   428msgstr "Относно тази програма"
  429429
  430430#: ../tools/browser/bonobo-browser.xml.h:2
   
  438438#: ../tools/browser/bonobo-browser.xml.h:5
  439439msgid "_Help"
  440 msgstr "_Помощ"
   440msgstr "Помо_щ"
  441441
  442442#. Build the general tab
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.