Changeset 1717


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2008, 10:34:17 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glade3: обновен и подаден в trunk и gnome-2-22

Location:
gnome
Files:
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-24/glade3.gnome-2-24.bg.po

  r1712 r1717  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: glade3 trunk\n"
   8"Project-Id-Version: glade3 gnome-2-22\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-09-12 08:12+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-09-12 08:11+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-09-29 22:31+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-09-29 22:24+0300\n"
  1212"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626msgstr "Проектиране на графични интерфейси (Glade)"
  2727
  28 #: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:439
   28#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:440
  2929msgid "User Interface Designer"
  3030msgstr "Проектиране на потребителски интерфейси"
   
  8484msgstr "[Само за четене]"
  8585
  86 #: ../src/glade-window.c:154
   86#: ../src/glade-window.c:155
  8787#, c-format
  8888msgid "Could not display the URL '%s'"
  8989msgstr "Неуспех при показването на адреса „%s“"
  9090
  91 #: ../src/glade-window.c:158
   91#: ../src/glade-window.c:159
  9292msgid "No suitable web browser could be found."
  9393msgstr "Неуспех при намирането на подходящ Интернет браузър."
   94
   95#. translators: referring to the properties of a widget named '%s [%s]'
   96#: ../src/glade-window.c:669
   97#, c-format
   98msgid "%s [%s] - Properties"
   99msgstr "%s [%s] — свойства"
   100
   101#: ../src/glade-window.c:682 ../src/glade-window.c:688
   102#: ../src/glade-window.c:3121 ../src/glade-window.c:3127
   103#: ../gladeui/glade-widget.c:1053
   104msgid "Properties"
   105msgstr "Свойства"
  94106
  95107#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
  96108#. *              we also indicate to users that the file may be read-only with
  97109#. *              the second '%s'
  98 #: ../src/glade-window.c:689
   110#: ../src/glade-window.c:716
  99111#, c-format
  100112msgid "Activate '%s' %s"
   
  103115#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
  104116#. FIXME add hint for translators
  105 #: ../src/glade-window.c:696 ../src/glade-window.c:704
   117#: ../src/glade-window.c:723 ../src/glade-window.c:731
  106118#, c-format
  107119msgid "Activate '%s'"
  108120msgstr "Активиране на „%s“"
  109121
  110 #: ../src/glade-window.c:1102
   122#: ../src/glade-window.c:1161
  111123msgid "Open…"
  112124msgstr "Отваряне…"
  113125
  114 #: ../src/glade-window.c:1145
   126#: ../src/glade-window.c:1203
  115127#, c-format
  116128msgid "The file %s has been modified since reading it"
  117129msgstr "Файлът „%s“ беше променен след последното прочитане"
  118130
  119 #: ../src/glade-window.c:1149
   131#: ../src/glade-window.c:1207
  120132msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
  121133msgstr ""
   
  123135"това?"
  124136
  125 #: ../src/glade-window.c:1153
   137#: ../src/glade-window.c:1211
  126138msgid "_Save Anyway"
  127139msgstr "_Запазване при всички случаи"
  128140
  129 #: ../src/glade-window.c:1160
   141#: ../src/glade-window.c:1218
  130142msgid "_Don't Save"
  131143msgstr "_Без запазване"
  132144
  133 #: ../src/glade-window.c:1183
   145#: ../src/glade-window.c:1241
  134146#, c-format
  135147msgid "Failed to save %s: %s"
  136148msgstr "Неуспех при запазването на „%s“: %s"
  137149
  138 #: ../src/glade-window.c:1204
   150#: ../src/glade-window.c:1262
  139151#, c-format
  140152msgid "Project '%s' saved"
  141153msgstr "Проектът „%s“ е запазен"
  142154
  143 #: ../src/glade-window.c:1224
   155#: ../src/glade-window.c:1282
  144156msgid "Save As…"
  145157msgstr "Запазване като…"
  146158
  147 #: ../src/glade-window.c:1269
   159#: ../src/glade-window.c:1327
  148160#, c-format
  149161msgid "Could not save the file %s"
  150162msgstr "Неуспех при запазването на файл „%s“"
  151163
  152 #: ../src/glade-window.c:1273
   164#: ../src/glade-window.c:1331
  153165msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
  154166msgstr "Нямате необходимите права, за да запазите файла."
  155167
  156 #: ../src/glade-window.c:1294
   168#: ../src/glade-window.c:1352
  157169#, c-format
  158170msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
   
  160172"Неуспех при запазването на файла „%s“. Отворен е друг проект със същия път."
  161173
  162 #: ../src/glade-window.c:1319
   174#. Just in case the menu-item or button is not insensitive
   175#: ../src/glade-window.c:1376
  163176msgid "No open projects to save"
  164177msgstr "Няма отворени проекти за запазване"
  165178
  166 #: ../src/glade-window.c:1349
   179#: ../src/glade-window.c:1406
  167180#, c-format
  168181msgid ""
   
  177190"Промените ви ще бъдат загубени, ако не ги запазите."
  178191
  179 #: ../src/glade-window.c:1361
   192#: ../src/glade-window.c:1418
  180193msgid "_Close without Saving"
  181194msgstr "Затваряне _без запазване"
  182195
  183 #: ../src/glade-window.c:1388
   196#: ../src/glade-window.c:1445
  184197#, c-format
  185198msgid "Failed to save %s to %s: %s"
  186199msgstr "Неуспех при запазването на „%s“ в „%s“: %s"
  187200
  188 #: ../src/glade-window.c:1400
   201#: ../src/glade-window.c:1457
  189202msgid "Save…"
  190203msgstr "Запазване…"
  191204
  192 #: ../src/glade-window.c:1980
   205#: ../src/glade-window.c:2015
  193206msgid "Could not display the online user manual"
  194207msgstr "Неуспех при изобразяването на потребителското ръководство в Интернет"
  195208
  196 #: ../src/glade-window.c:1983 ../src/glade-window.c:2021
   209#: ../src/glade-window.c:2018 ../src/glade-window.c:2056
  197210#, c-format
  198211msgid ""
   
  203216"стартира и да покаже адреса „%s“."
  204217
  205 #: ../src/glade-window.c:2018
   218#: ../src/glade-window.c:2053
  206219msgid "Could not display the online developer reference manual"
  207220msgstr "Неуспех при изобразяването на ръководството за разработчици в Интернет"
  208221
  209 #: ../src/glade-window.c:2061
   222#: ../src/glade-window.c:2096
  210223msgid ""
  211224"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  223236"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  224237msgstr ""
  225 "Glade е свободен софтуер; може да го разпространявате и/или променяте под "
  226 "условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU General Public License), "
  227 "както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер; версия 2 на лиценза "
  228 "или (по ваш избор) всяка по-нова версия.\n"
   238"Тази програма (Glade 3) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   239"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   240"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   241"ваше решение) по-късна версия.\n"
  229242"\n"
  230 "Glade се се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна програма, но БЕЗ "
  231 "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ; дори без косвени гаранции за ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА или "
  232 "СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. Вижте Общия публичен лиценз на GNU за "
  233 "повече подробности.\n"
   243"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   244"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   245"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
  234246"\n"
  235 "Би трябвало да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с "
  236 "програмата; ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 "
  237 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  238 
  239 #: ../src/glade-window.c:2087
   247"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   248"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   249"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   250
   251#: ../src/glade-window.c:2122
  240252msgid "translator-credits"
  241253msgstr ""
   
  246258"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  247259
  248 #: ../src/glade-window.c:2088
   260#: ../src/glade-window.c:2123
  249261msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
  250262msgstr "Проектиране на потребителски интерфейси за GTK+ и GNOME."
  251263
  252264#. File
  253 #: ../src/glade-window.c:2163 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6110
  254 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6433
   265#: ../src/glade-window.c:2196 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5133
   266#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5456
  255267msgid "_File"
  256268msgstr "_Файл"
  257269
  258270#. Edit
  259 #: ../src/glade-window.c:2164 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6113
  260 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6443
   271#: ../src/glade-window.c:2197 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5136
   272#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5466
  261273msgid "_Edit"
  262274msgstr "_Редактиране"
  263275
  264276#. View
  265 #: ../src/glade-window.c:2165 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6116
  266 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6451
   277#: ../src/glade-window.c:2198 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5139
   278#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5474
  267279msgid "_View"
  268280msgstr "_Изглед"
  269281
  270 #: ../src/glade-window.c:2166
   282#: ../src/glade-window.c:2199
  271283msgid "_Projects"
  272284msgstr "_Проекти"
  273285
  274286#. Help
  275 #: ../src/glade-window.c:2167 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6128
  276 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6454
   287#: ../src/glade-window.c:2200 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5151
   288#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5477
  277289msgid "_Help"
  278290msgstr "Помо_щ"
  279291
  280 #: ../src/glade-window.c:2173
   292#: ../src/glade-window.c:2206
  281293msgid "Create a new project"
  282294msgstr "Създаване на нов проект"
  283295
  284 #: ../src/glade-window.c:2175
   296#: ../src/glade-window.c:2208
  285297msgid "_Open…"
  286298msgstr "_Отваряне…"
  287299
  288 #: ../src/glade-window.c:2176
   300#: ../src/glade-window.c:2209
  289301msgid "Open a project"
  290302msgstr "Отваряне на проект"
  291303
  292 #: ../src/glade-window.c:2178
   304#: ../src/glade-window.c:2211
  293305msgid "Open _Recent"
  294306msgstr "С_коро отваряни"
  295307
  296 #: ../src/glade-window.c:2181
   308#: ../src/glade-window.c:2214
  297309msgid "Quit the program"
  298310msgstr "Спиране на програмата"
  299311
  300312#. ViewMenu
  301 #: ../src/glade-window.c:2184
   313#: ../src/glade-window.c:2217
  302314msgid "Palette _Appearance"
  303315msgstr "Изглед на _палитрата"
  304316
  305 #: ../src/glade-window.c:2188
   317#: ../src/glade-window.c:2221
  306318msgid "About this application"
  307319msgstr "Относно програмата"
  308320
  309 #: ../src/glade-window.c:2190
   321#: ../src/glade-window.c:2223
  310322msgid "_Contents"
  311323msgstr "_Ръководство"
  312324
  313 #: ../src/glade-window.c:2191
   325#: ../src/glade-window.c:2224
  314326msgid "Display the user manual"
  315327msgstr "Показване на потребителското ръководство"
  316328
  317 #: ../src/glade-window.c:2193
   329#: ../src/glade-window.c:2226
  318330msgid "_Developer Reference"
  319331msgstr "_Помощ за разработчици"
  320332
  321 #: ../src/glade-window.c:2194
   333#: ../src/glade-window.c:2227
  322334msgid "Display the developer reference manual"
  323335msgstr "Показване на наръчника за разработчици"
  324336
  325 #: ../src/glade-window.c:2203
   337#: ../src/glade-window.c:2236
  326338msgid "Save the current project"
  327339msgstr "Запазване на текущия проект"
  328340
  329 #: ../src/glade-window.c:2205
   341#: ../src/glade-window.c:2238
  330342msgid "Save _As…"
  331343msgstr "З_апазване като…"
  332344
  333 #: ../src/glade-window.c:2206
   345#: ../src/glade-window.c:2239
  334346msgid "Save the current project with a different name"
  335347msgstr "Запазване на текущия проект под друго име"
  336348
  337 #: ../src/glade-window.c:2209
   349#: ../src/glade-window.c:2242
  338350msgid "Close the current project"
  339351msgstr "Затваряне на текущия проект"
  340352
  341 #: ../src/glade-window.c:2213
   353#: ../src/glade-window.c:2246
  342354msgid "Undo the last action"
  343355msgstr "Отмяна на последното действие"
  344356
  345 #: ../src/glade-window.c:2216
   357#: ../src/glade-window.c:2249
  346358msgid "Redo the last action"
  347359msgstr "Възстановяване на последното действие"
  348360
  349 #: ../src/glade-window.c:2219
   361#: ../src/glade-window.c:2252
  350362msgid "Cut the selection"
  351363msgstr "Отрязване на избраното"
  352364
  353 #: ../src/glade-window.c:2222
   365#: ../src/glade-window.c:2255
  354366msgid "Copy the selection"
  355367msgstr "Копиране на избраното"
  356368
  357 #: ../src/glade-window.c:2225
   369#: ../src/glade-window.c:2258
  358370msgid "Paste the clipboard"
  359371msgstr "Поставяне в буфера за обмен"
  360372
  361 #: ../src/glade-window.c:2228
   373#: ../src/glade-window.c:2261
  362374msgid "Delete the selection"
  363375msgstr "Изтриване на избраното"
  364376
  365 #: ../src/glade-window.c:2231
  366 msgid "Modify project preferences"
  367 msgstr "Промяна на настройките на проекта"
  368 
  369377#. ViewMenu
  370 #: ../src/glade-window.c:2235
   378#: ../src/glade-window.c:2265
  371379msgid "_Clipboard"
  372380msgstr "_Буфер за обмен"
  373381
  374 #: ../src/glade-window.c:2236
   382#: ../src/glade-window.c:2266
  375383msgid "Show the clipboard"
  376384msgstr "Показване на буфера за обмен"
  377385
  378386#. ProjectsMenu
  379 #: ../src/glade-window.c:2240
   387#: ../src/glade-window.c:2270
  380388msgid "_Previous Project"
  381389msgstr "_Предишен проект"
  382390
  383 #: ../src/glade-window.c:2241
   391#: ../src/glade-window.c:2271
  384392msgid "Activate previous project"
  385393msgstr "Активиране на предишния проект"
  386394
  387 #: ../src/glade-window.c:2243
   395#: ../src/glade-window.c:2273
  388396msgid "_Next Project"
  389397msgstr "_Следващ проект"
  390398
  391 #: ../src/glade-window.c:2244
   399#: ../src/glade-window.c:2274
  392400msgid "Activate next project"
  393401msgstr "Активиране на следващия проект"
  394402
  395 #: ../src/glade-window.c:2252
   403#: ../src/glade-window.c:2282
  396404msgid "_Use Small Icons"
  397405msgstr "_Използване на малки икони"
  398406
  399 #: ../src/glade-window.c:2253
   407#: ../src/glade-window.c:2283
  400408msgid "Show items using small icons"
  401409msgstr "Показване на обектите с малки икони"
  402410
  403 #: ../src/glade-window.c:2256
   411#: ../src/glade-window.c:2286
  404412msgid "Context _Help"
  405413msgstr "_Контекстна помощ"
  406414
  407 #: ../src/glade-window.c:2257
   415#: ../src/glade-window.c:2287
  408416msgid "Show or hide contextual help buttons in the editor"
  409417msgstr "Показване или скриване на бутоните за контекстна помощ в редактора"
  410418
  411 #: ../src/glade-window.c:2260
   419#: ../src/glade-window.c:2290
  412420msgid "Dock _Palette"
  413421msgstr "Прикачване на п_алитрата"
  414422
  415 #: ../src/glade-window.c:2261
   423#: ../src/glade-window.c:2291
  416424msgid "Dock the palette into the main window"
  417425msgstr "Прикачване на палитрата към главния прозорец"
  418426
  419 #: ../src/glade-window.c:2264
   427#: ../src/glade-window.c:2294
  420428msgid "Dock _Inspector"
  421429msgstr "Прикачване на _инспектора"
  422430
  423 #: ../src/glade-window.c:2265
   431#: ../src/glade-window.c:2295
  424432msgid "Dock the inspector into the main window"
  425433msgstr "Прикачване на инспектора към главния прозорец"
  426434
  427 #: ../src/glade-window.c:2268
   435#: ../src/glade-window.c:2298
  428436msgid "Dock _Editor"
  429437msgstr "Прикачване на _редактора"
  430438
  431 #: ../src/glade-window.c:2269
   439#: ../src/glade-window.c:2299
  432440msgid "Dock the editor into the main window"
  433441msgstr "Прикачване на редактора към главния прозорец"
  434442
  435 #: ../src/glade-window.c:2277 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
   443#: ../src/glade-window.c:2307 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
  436444msgid "Text beside icons"
  437445msgstr "Текст до иконите"
  438446
  439 #: ../src/glade-window.c:2278
   447#: ../src/glade-window.c:2308
  440448msgid "Display items as text beside icons"
  441449msgstr "Показване на обектите с текст до иконите"
  442450
  443 #: ../src/glade-window.c:2280
   451#: ../src/glade-window.c:2310
  444452msgid "_Icons only"
  445453msgstr "_Само икони"
  446454
  447 #: ../src/glade-window.c:2281
   455#: ../src/glade-window.c:2311
  448456msgid "Display items as icons only"
  449457msgstr "Показване на обектите само като икони"
  450458
  451 #: ../src/glade-window.c:2283
   459#: ../src/glade-window.c:2313
  452460msgid "_Text only"
  453461msgstr "Само _текст"
  454462
  455 #: ../src/glade-window.c:2284
   463#: ../src/glade-window.c:2314
  456464msgid "Display items as text only"
  457465msgstr "Показване на обектите само като текст"
  458466
  459 #: ../src/glade-window.c:2471
   467#: ../src/glade-window.c:2501
  460468msgid "Select"
  461469msgstr "Избор"
  462470
  463 #: ../src/glade-window.c:2475
   471#: ../src/glade-window.c:2505
  464472msgid "Select widgets in the workspace"
  465473msgstr "Избор на графични обекти в работното пространство"
  466474
  467 #: ../src/glade-window.c:2499
   475#: ../src/glade-window.c:2529
  468476msgid "Drag Resize"
  469477msgstr "Изтегляне и провлачване"
  470478
  471 #: ../src/glade-window.c:2503
   479#: ../src/glade-window.c:2533
  472480msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
  473481msgstr "Изтегляне и провлачване на графични обекти в работното пространство"
  474482
  475 #: ../src/glade-window.c:2541
   483#: ../src/glade-window.c:2571
  476484msgid "Could not create a new project."
  477485msgstr "Неуспех при създаването на нов проект."
  478486
  479 #: ../src/glade-window.c:2595
   487#: ../src/glade-window.c:2625
  480488#, c-format
  481489msgid "The project %s has unsaved changes"
  482490msgstr "Проектът %s има незапазени промени"
  483491
  484 #: ../src/glade-window.c:2599
   492#: ../src/glade-window.c:2629
  485493msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
  486494msgstr ""
   
  488496"Презареждане въпреки това?"
  489497
  490 #: ../src/glade-window.c:2608
   498#: ../src/glade-window.c:2638
  491499#, c-format
  492500msgid "The project file %s has been externally modified"
  493501msgstr "Файлът-проект „%s“ е бил променен от друга програма"
  494502
  495 #: ../src/glade-window.c:2612
   503#: ../src/glade-window.c:2642
  496504msgid "Do you want to reload the project?"
  497505msgstr "Искате ли да презаредите проекта?"
  498506
  499 #: ../src/glade-window.c:2618
   507#: ../src/glade-window.c:2648
  500508msgid "_Reload"
  501509msgstr "_Зареждане"
  502510
  503 #: ../src/glade-window.c:2735
   511#: ../src/glade-window.c:2765
  504512msgid "_Undo"
  505513msgstr "_Назад"
  506514
  507515#. Change tooltips
  508 #: ../src/glade-window.c:2737 ../gladeui/glade-app.c:268
   516#: ../src/glade-window.c:2767 ../gladeui/glade-app.c:268
  509517#, c-format
  510518msgid "Undo: %s"
  511519msgstr "Отмяна: %s"
  512520
  513 #: ../src/glade-window.c:2737 ../src/glade-window.c:2748
   521#: ../src/glade-window.c:2767 ../src/glade-window.c:2778
  514522#: ../gladeui/glade-app.c:269
  515523msgid "the last action"
  516524msgstr "на последното действие"
  517525
  518 #: ../src/glade-window.c:2746
   526#: ../src/glade-window.c:2776
  519527msgid "_Redo"
  520528msgstr "На_пред"
  521529
  522 #: ../src/glade-window.c:2748 ../gladeui/glade-app.c:268
   530#: ../src/glade-window.c:2778 ../gladeui/glade-app.c:268
  523531#, c-format
  524532msgid "Redo: %s"
  525533msgstr "Възстановяване: %s"
  526534
  527 #: ../src/glade-window.c:3057
   535#: ../src/glade-window.c:3058
  528536msgid "Go back in undo history"
  529537msgstr "Отиване назад в историята на промените"
  530538
  531 #: ../src/glade-window.c:3059
   539#: ../src/glade-window.c:3060
  532540msgid "Go forward in undo history"
  533541msgstr "Отиване напред в историята на промените"
   
  541549msgstr "Инспектор"
  542550
  543 #: ../src/glade-window.c:3124 ../gladeui/glade-editor.c:351
  544 #: ../gladeui/glade-widget.c:1037
  545 msgid "Properties"
  546 msgstr "Свойства"
  547 
  548551#: ../gladeui/glade-app.c:458
  549552msgid "Clipboard"
   
  566569msgstr "Текущ режим на показалеца в работното пространство"
  567570
  568 #: ../gladeui/glade-app.c:585
   571#: ../gladeui/glade-app.c:593
  569572#, c-format
  570573msgid ""
   
  576579"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  577580
  578 #: ../gladeui/glade-app.c:598
   581#: ../gladeui/glade-app.c:606
  579582#, c-format
  580583msgid ""
   
  586589"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  587590
  588 #: ../gladeui/glade-app.c:626
   591#: ../gladeui/glade-app.c:634
  589592#, c-format
  590593msgid ""
   
  595598"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  596599
  597 #: ../gladeui/glade-app.c:638
   600#: ../gladeui/glade-app.c:646
  598601#, c-format
  599602msgid ""
   
  604607"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  605608
  606 #: ../gladeui/glade-app.c:651
   609#: ../gladeui/glade-app.c:659
  607610#, c-format
  608611msgid ""
   
  613616"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  614617
  615 #: ../gladeui/glade-app.c:1148
   618#: ../gladeui/glade-app.c:1117
  616619msgid "You cannot copy a widget internal to a composite widget."
  617620msgstr "Не може да копирате вътрешен графичен обект в съставен."
  618621
  619 #: ../gladeui/glade-app.c:1163 ../gladeui/glade-app.c:1216
  620 #: ../gladeui/glade-app.c:1390
   622#: ../gladeui/glade-app.c:1132 ../gladeui/glade-app.c:1185
   623#: ../gladeui/glade-app.c:1359
  621624msgid "No widget selected."
  622625msgstr "Няма избран графичен обект."
  623626
  624 #: ../gladeui/glade-app.c:1201
   627#: ../gladeui/glade-app.c:1170
  625628msgid "You cannot cut a widget internal to a composite widget."
  626629msgstr "Не може да отрежете вътрешен графичен обект от съставен."
  627630
  628 #: ../gladeui/glade-app.c:1260
   631#: ../gladeui/glade-app.c:1229
  629632msgid "Unable to paste to the selected parent"
  630633msgstr "Неуспех при поставянето в избрания контейнер"
  631634
  632 #: ../gladeui/glade-app.c:1271
   635#: ../gladeui/glade-app.c:1240
  633636msgid "Unable to paste to multiple widgets"
  634637msgstr "Неуспех при поставянето в множество графични обекти"
  635638
  636 #: ../gladeui/glade-app.c:1281 ../gladeui/glade-app.c:1411
   639#: ../gladeui/glade-app.c:1250 ../gladeui/glade-app.c:1380
  637640msgid "No widget selected on the clipboard"
  638641msgstr "Няма избран графичен обект в буфера за обмен"
  639642
  640 #: ../gladeui/glade-app.c:1307
   643#: ../gladeui/glade-app.c:1276
  641644#, c-format
  642645msgid "Unable to paste widget %s without a parent"
  643646msgstr "Неуспех при поставянето на графичен обект „%s“ без контейнер"
  644647
  645 #: ../gladeui/glade-app.c:1324
   648#: ../gladeui/glade-app.c:1293
  646649msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
  647650msgstr "Само един графичен обект може да бъде поставен в този контейнер"
  648651
  649 #: ../gladeui/glade-app.c:1336
   652#: ../gladeui/glade-app.c:1305
  650653msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
  651654msgstr "Недостатъчно количество заместители в целевия контейнер"
  652655
  653 #: ../gladeui/glade-app.c:1375 ../gladeui/glade-app.c:1421
   656#: ../gladeui/glade-app.c:1344 ../gladeui/glade-app.c:1390
  654657msgid "You cannot delete a widget internal to a composite widget."
  655658msgstr "Не може да изтриете вътрешен графичен обект от съставен."
  656659
  657 #: ../gladeui/glade-builtins.c:256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
   660#: ../gladeui/glade-builtins.c:265 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
  658661msgid "Stock"
  659662msgstr "Вграден"
  660663
  661 #: ../gladeui/glade-builtins.c:257
   664#: ../gladeui/glade-builtins.c:266
  662665msgid "A builtin stock item"
  663666msgstr "Вграден стандартен обект"
  664667
  665 #: ../gladeui/glade-builtins.c:265 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
   668#: ../gladeui/glade-builtins.c:274 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
  666669msgid "Stock Image"
  667670msgstr "Вградено изображение"
  668671
  669 #: ../gladeui/glade-builtins.c:266 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
   672#: ../gladeui/glade-builtins.c:275 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
  670673msgid "A builtin stock image"
  671674msgstr "Вградено стандартно изображение"
  672675
  673 #: ../gladeui/glade-builtins.c:423
   676#: ../gladeui/glade-builtins.c:607
  674677msgid "Objects"
  675678msgstr "Обекти"
  676679
  677 #: ../gladeui/glade-builtins.c:424
   680#: ../gladeui/glade-builtins.c:608
  678681msgid "A list of objects"
  679682msgstr "Списък с обекти"
  680683
  681 #: ../gladeui/glade-builtins.c:433
   684#: ../gladeui/glade-builtins.c:617
  682685msgid "Pixbuf"
  683686msgstr "Буфер с пиксели"
  684687
  685 #: ../gladeui/glade-builtins.c:434
   688#: ../gladeui/glade-builtins.c:618
  686689msgid "A pixbuf value"
  687690msgstr "Стойност на буфера с пиксели"
  688691
  689 #: ../gladeui/glade-builtins.c:442
   692#: ../gladeui/glade-builtins.c:626
  690693msgid "GdkColor"
  691694msgstr "GdkColor"
  692695
  693 #: ../gladeui/glade-builtins.c:443
   696#: ../gladeui/glade-builtins.c:627
  694697msgid "A gdk color value"
  695698msgstr "Стойност на цвета на gdk"
  696699
  697 #: ../gladeui/glade-builtins.c:453
   700#. Accelerators
   701#: ../gladeui/glade-builtins.c:635 ../gladeui/glade-property-class.c:1211
   702#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:11
   703msgid "Accelerators"
   704msgstr "Ускорители"
   705
   706#: ../gladeui/glade-builtins.c:636 ../gladeui/glade-property-class.c:1212
   707msgid "A list of accelerator keys"
   708msgstr "Списък с мнемонични ускорители"
   709
   710#: ../gladeui/glade-builtins.c:647
  698711msgid "Integer"
  699712msgstr "Цяло число"
  700713
  701 #: ../gladeui/glade-builtins.c:454
   714#: ../gladeui/glade-builtins.c:648
  702715msgid "An integer value"
  703716msgstr "Стойност на цяло число"
  704717
  705 #: ../gladeui/glade-builtins.c:462
   718#: ../gladeui/glade-builtins.c:656
  706719msgid "Unsigned Integer"
  707720msgstr "Цяло число без знак"
  708721
  709 #: ../gladeui/glade-builtins.c:463
   722#: ../gladeui/glade-builtins.c:657
  710723msgid "An unsigned integer value"
  711724msgstr "Стойност на цяло число без знак"
  712725
  713 #: ../gladeui/glade-builtins.c:470
   726#: ../gladeui/glade-builtins.c:664
  714727msgid "String"
  715728msgstr "Низ"
  716729
  717 #: ../gladeui/glade-builtins.c:471
   730#: ../gladeui/glade-builtins.c:665
  718731msgid "An entry"
  719732msgstr "Съдържание"
  720733
  721 #: ../gladeui/glade-builtins.c:478
   734#: ../gladeui/glade-builtins.c:672
  722735msgid "Strv"
  723736msgstr "Strv"
  724737
  725 #: ../gladeui/glade-builtins.c:479
   738#: ../gladeui/glade-builtins.c:673
  726739msgid "String array"
  727740msgstr "Масив от низове"
  728741
  729 #: ../gladeui/glade-builtins.c:487
   742#: ../gladeui/glade-builtins.c:681
  730743msgid "Float"
  731744msgstr "Плаваща запетая"
  732745
  733 #: ../gladeui/glade-builtins.c:488
   746#: ../gladeui/glade-builtins.c:682
  734747msgid "A floating point entry"
  735748msgstr "Значение с плаваща запетая"
  736749
  737 #: ../gladeui/glade-builtins.c:496
   750#: ../gladeui/glade-builtins.c:690
  738751msgid "Boolean"
  739752msgstr "Булева стойност"
  740753
  741 #: ../gladeui/glade-builtins.c:497
   754#: ../gladeui/glade-builtins.c:691
  742755msgid "A boolean value"
  743756msgstr "Булева стойност"
  744757
  745 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:488
   758#: ../gladeui/glade-base-editor.c:487
  746759#, c-format
  747760msgid "Setting object type on %s to %s"
  748761msgstr "Задаване на тип обект за %s на %s"
  749762
  750 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:653
   763#: ../gladeui/glade-base-editor.c:652
  751764#, c-format
  752765msgid "Add a %s to %s"
  753766msgstr "Добавяне на %s към %s"
  754767
  755 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:730
   768#: ../gladeui/glade-base-editor.c:729
  756769#, c-format
  757770msgid "Delete %s child from %s"
  758771msgstr "Изтриване на дъщерен елемент %s от %s"
  759772
  760 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:853
   773#: ../gladeui/glade-base-editor.c:852
  761774#, c-format
  762775msgid "Reorder %s's children"
  763776msgstr "Преподреждане на дъщерните елементи на %s"
  764777
  765 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
   778#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1435 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
  766779msgid "Label"
  767780msgstr "Етикет"
  768781
  769 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:1451 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1206
   782#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1448 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:812
  770783msgid "Type"
  771784msgstr "Тип"
  772785
  773786#. Name
  774 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:1624
   787#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1621
  775788msgid "Name :"
  776789msgstr "Име :"
  777790
  778791#. Type
  779 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:1634
   792#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1631
  780793msgid "Type :"
  781794msgstr "Тип :"
  782795
  783 #: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
   796#: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
  784797msgid "Widget"
  785798msgstr "Графичен обект"
  786799
  787 #: ../gladeui/glade-command.c:550
   800#: ../gladeui/glade-command.c:549
  788801#, c-format
  789802msgid "Setting multiple properties"
  790803msgstr "Задаване на множество свойства"
  791804
  792 #: ../gladeui/glade-command.c:560
   805#: ../gladeui/glade-command.c:557
  793806#, c-format
  794807msgid "Setting %s of %s"
  795808msgstr "Задаване на %s за %s"
  796809
  797 #: ../gladeui/glade-command.c:564
   810#: ../gladeui/glade-command.c:561
  798811#, c-format
  799812msgid "Setting %s of %s to %s"
  800813msgstr "Задаване на %s за %s като %s"
  801814
  802 #: ../gladeui/glade-command.c:782 ../gladeui/glade-command.c:809
   815#: ../gladeui/glade-command.c:779 ../gladeui/glade-command.c:806
  803816#, c-format
  804817msgid "Renaming %s to %s"
  805818msgstr "Преименуване на %s на %s"
  806819
  807 #: ../gladeui/glade-command.c:914
   820#: ../gladeui/glade-command.c:911
  808821#, c-format
  809822msgid "Add %s"
  810823msgstr "Добавяне на %s"
  811824
  812 #: ../gladeui/glade-command.c:915 ../gladeui/glade-command.c:1573
  813 #: ../gladeui/glade-command.c:1597 ../gladeui/glade-command.c:1620
  814 #: ../gladeui/glade-command.c:1645 ../gladeui/glade-command.c:1679
  815 #: ../gladeui/glade-command.c:1706
   825#: ../gladeui/glade-command.c:912 ../gladeui/glade-command.c:1570
   826#: ../gladeui/glade-command.c:1594 ../gladeui/glade-command.c:1617
   827#: ../gladeui/glade-command.c:1642 ../gladeui/glade-command.c:1676
   828#: ../gladeui/glade-command.c:1703
  816829msgid "multiple"
  817830msgstr "множество"
  818831
  819 #: ../gladeui/glade-command.c:1030
   832#: ../gladeui/glade-command.c:1027
  820833msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
  821834msgstr "Не може да премахнете вътрешен графичен обект от съставен."
  822835
  823 #: ../gladeui/glade-command.c:1077
   836#: ../gladeui/glade-command.c:1074
  824837#, c-format
  825838msgid "Remove %s"
  826839msgstr "Премахване на %s"
  827840
  828 #: ../gladeui/glade-command.c:1081
   841#: ../gladeui/glade-command.c:1078
  829842#, c-format
  830843msgid "Remove multiple"
  831844msgstr "Премахване на множество"
  832845
  833 #: ../gladeui/glade-command.c:1394
   846#: ../gladeui/glade-command.c:1391
  834847#, c-format
  835848msgid "Clipboard add %s"
  836849msgstr "Добавяне на %s към буфера за обмен"
  837850
  838 #: ../gladeui/glade-command.c:1397
   851#: ../gladeui/glade-command.c:1394
  839852msgid "Clipboard add multiple"
  840853msgstr "Добавяне на множество към буфера за обмен"
  841854
  842 #: ../gladeui/glade-command.c:1402
   855#: ../gladeui/glade-command.c:1399
  843856#, c-format
  844857msgid "Clipboard remove %s"
  845858msgstr "Премахване на %s от буфера за обмен"
  846859
  847 #: ../gladeui/glade-command.c:1405
   860#: ../gladeui/glade-command.c:1402
  848861msgid "Clipboard remove multiple"
  849862msgstr "Премахване на множество от буфера за обмен"
  850863
  851 #: ../gladeui/glade-command.c:1573
   864#: ../gladeui/glade-command.c:1570
  852865#, c-format
  853866msgid "Create %s"
  854867msgstr "Създаване на %s"
  855868
  856 #: ../gladeui/glade-command.c:1597
   869#: ../gladeui/glade-command.c:1594
  857870#, c-format
  858871msgid "Delete %s"
  859872msgstr "Изтриване на %s"
  860873
  861 #: ../gladeui/glade-command.c:1620
   874#: ../gladeui/glade-command.c:1617
  862875#, c-format
  863876msgid "Cut %s"
  864877msgstr "Отрязване на %s"
  865878
  866 #: ../gladeui/glade-command.c:1645
   879#: ../gladeui/glade-command.c:1642
  867880#, c-format
  868881msgid "Copy %s"
  869882msgstr "Копиране на %s"
  870883
  871 #: ../gladeui/glade-command.c:1679
   884#: ../gladeui/glade-command.c:1676
  872885#, c-format
  873886msgid "Paste %s"
  874887msgstr "Поставяне на %s"
  875888
  876 #: ../gladeui/glade-command.c:1705
   889#: ../gladeui/glade-command.c:1702
  877890#, c-format
  878891msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
  879892msgstr "Провлачване и пускане от %s в %s"
  880893
  881 #: ../gladeui/glade-command.c:1827
   894#: ../gladeui/glade-command.c:1824
  882895#, c-format
  883896msgid "Add signal handler %s"
  884897msgstr "Добавяне на обработка на сигнал %s"
  885898
  886 #: ../gladeui/glade-command.c:1828
   899#: ../gladeui/glade-command.c:1825
  887900#, c-format
  888901msgid "Remove signal handler %s"
  889902msgstr "Премахване на обработка на сигнал %s"
  890903
  891 #: ../gladeui/glade-command.c:1829
   904#: ../gladeui/glade-command.c:1826
  892905#, c-format
  893906msgid "Change signal handler %s"
  894907msgstr "Промяна на обработка на сигнал %s"
  895908
  896 #: ../gladeui/glade-command.c:2033
   909#: ../gladeui/glade-command.c:2030
  897910#, c-format
  898911msgid "Setting i18n metadata"
   
  904917msgstr "Неуспех при зареждане на изображение (%s)"
  905918
  906 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:278
   919#: ../gladeui/glade-editor-property.c:261
  907920msgid "View GTK+ documentation for this property"
  908921msgstr "Показване на документацията на GTK+ за това свойство"
  909922
  910 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:601
   923#: ../gladeui/glade-editor-property.c:546
  911924msgid "Property Class"
  912925msgstr "Клас на свойството"
  913926
  914 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:602
   927#: ../gladeui/glade-editor-property.c:547
  915928msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
  916929msgstr ""
  917930"Класът GladePropertyClass, за който е създадено това GladeEditorProperty"
  918931
  919 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:608
   932#: ../gladeui/glade-editor-property.c:553
  920933msgid "Use Command"
  921934msgstr "Използване на команда"
  922935
  923 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:609
   936#: ../gladeui/glade-editor-property.c:554
  924937msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
  925938msgstr "Дали да се използва командата на API за стека отмяна/възстановяване"
  926939
  927 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:615
   940#: ../gladeui/glade-editor-property.c:560
  928941msgid "Show Info"
  929942msgstr "Показване на информация"
  930943
  931 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:616
   944#: ../gladeui/glade-editor-property.c:561
  932945msgid "Whether we should show an informational button"
  933946msgstr "Дали да се показва бутон за информация"
  934947
  935 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1139
   948#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1087
  936949msgid "Select Fields"
  937950msgstr "Избор на полета"
  938951
  939 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1161
   952#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1109
  940953msgid "_Select individual fields:"
  941954msgstr "_Избор на индивидуални полета:"
  942955
  943 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1684
   956#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1633
  944957msgid "Edit Text"
  945958msgstr "Редактиране на текст"
  946959
  947960#. Text
  948 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1713
   961#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1662
  949962msgid "_Text:"
  950963msgstr "_Текст:"
  951964
  952 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1749
   965#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1698
  953966msgid "T_ranslatable"
  954967msgstr "_Преводим"
  955968
  956 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1762
   969#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
  957970msgid "_Has context prefix"
  958971msgstr "_Има представка за контекст"
  959972
  960973#. Comments.
  961 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1780
   974#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1729
  962975msgid "Co_mments for translators:"
  963976msgstr "_Коментари за преводачите:"
  964977
  965 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1944
  966 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1960
   978#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1898
   979#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1914
  967980msgid "Yes"
  968981msgstr "Да"
  969982
  970 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1944
  971 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1960
  972 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1975
   983#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1898
   984#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1914
   985#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1929
  973986msgid "No"
  974987msgstr "Не"
  975988
  976 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2568 ../gladeui/glade-widget.c:989
  977 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1198
   989#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2524 ../gladeui/glade-widget.c:1005
   990#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:804
  978991msgid "Name"
  979992msgstr "Име"
  980993
  981 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2580 ../gladeui/glade-property.c:509
   994#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2536
  982995msgid "Class"
  983996msgstr "Клас"
  984997
  985 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2594
   998#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2550
  986999#, c-format
  9871000msgid "Choose %s implementors"
  9881001msgstr "Избор на реализация %s"
  9891002
  990 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2594
   1003#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2550
  9911004#, c-format
  9921005msgid "Choose a %s in this project"
   
  9941007
  9951008#. Checklist
  996 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2659
   1009#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2615
  9971010msgid "O_bjects:"
  9981011msgstr "_Обекти:"
  9991012
  10001013#. Checklist
  1001 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2872
   1014#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2827
  10021015msgid "Objects:"
  10031016msgstr "Обекти:"
  10041017
  1005 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3184
   1018#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3140
  10061019msgid "Value:"
  10071020msgstr "Стойност:"
  10081021
  1009 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3185
   1022#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3141
  10101023msgid "The current value"
  10111024msgstr "Текущата стойност"
  10121025
  1013 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3187
   1026#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3143
  10141027msgid "Lower:"
  10151028msgstr "Минимална:"
  10161029
  1017 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3188
   1030#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3144
  10181031msgid "The minimum value"
  10191032msgstr "Минималната стойност"
  10201033
  1021 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3190
   1034#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3146
  10221035msgid "Upper:"
  10231036msgstr "Максимална:"
  10241037
  1025 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3191
   1038#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3147
  10261039msgid "The maximum value"
  10271040msgstr "Максималната стойност"
  10281041
  1029 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3193
   1042#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3149
  10301043msgid "Step inc:"
  10311044msgstr "Стъпка на изменение:"
  10321045
  1033 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3194
   1046#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3150
  10341047msgid "The increment to use to make minor changes to the value"
  10351048msgstr "Стъпката на минимални промени в стойността"
  10361049
  1037 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3196
   1050#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3152
  10381051msgid "Page inc:"
  10391052msgstr "Страница на изменение:"
  10401053
  1041 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3197
   1054#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3153
  10421055msgid "The increment to use to make major changes to the value"
  10431056msgstr "Стъпката на максимални промени в стойността"
  10441057
  1045 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3199
   1058#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3155
  10461059msgid "Page size:"
  10471060msgstr "Размер на страницата:"
  10481061
  1049 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3200
   1062#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3156
  10501063msgid ""
  10511064"The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
   
  10551068"което е видимо в момента)"
  10561069
  1057 #: ../gladeui/glade-editor.c:154
   1070#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3233
   1071msgid "Alphanumerical"
   1072msgstr "За букви и цифри"
   1073
   1074#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3238
   1075msgid "Extra"
   1076msgstr "Допълнителни"
   1077
   1078#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3243
   1079msgid "Keypad"
   1080msgstr "Клавиатура"
   1081
   1082#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3248
   1083msgid "Functions"
   1084msgstr "Функции"
   1085
   1086#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3253 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
   1087#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:43
   1088msgid "Other"
   1089msgstr "Други"
   1090
   1091#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3424
   1092#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3458
   1093#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3503
   1094msgid "<choose a key>"
   1095msgstr "<изберете клавиш>"
   1096
   1097#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3457 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
   1098#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:13
   1099msgid "None"
   1100msgstr "Без"
   1101
   1102#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3583
   1103#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:694
   1104msgid "Signal"
   1105msgstr "Сигнал"
   1106
   1107#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3610
   1108msgid "Key"
   1109msgstr "Клавиш"
   1110
   1111#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3624
   1112msgid "Shift"
   1113msgstr "Shift"
   1114
   1115#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3640
   1116msgid "Control"
   1117msgstr "Control"
   1118
   1119#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3656
   1120msgid "Alt"
   1121msgstr "Alt"
   1122
   1123#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3722
   1124msgid "Choose accelerator keys..."
   1125msgstr "Избор на клавиши за ускорители…"
   1126
   1127#: ../gladeui/glade-editor.c:152
  10581128msgid "Show info"
  10591129msgstr "Показване на информация"
  10601130
  1061 #: ../gladeui/glade-editor.c:155
   1131#: ../gladeui/glade-editor.c:153
  10621132msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
  10631133msgstr "Дали да се показва информационен бутон за заредения графичен обект"
  10641134
  1065 #: ../gladeui/glade-editor.c:162
   1135#: ../gladeui/glade-editor.c:160
  10661136msgid "Show context info"
  10671137msgstr "Показване на контекстна информация"
  10681138
  1069 #: ../gladeui/glade-editor.c:163
   1139#: ../gladeui/glade-editor.c:161
  10701140msgid ""
  10711141"Whether to show an informational button for each property and signal in the "
   
  10751145
  10761146#. construct tab label widget
  1077 #: ../gladeui/glade-editor.c:204 ../gladeui/glade-editor.c:395
  1078 #: ../gladeui/glade-editor.c:1258
   1147#: ../gladeui/glade-editor.c:202 ../gladeui/glade-editor.c:321
   1148#: ../gladeui/glade-editor.c:1184
  10791149msgid "Accessibility"
  10801150msgstr "Достъпност"
  10811151
  10821152#. configure page container
  1083 #: ../gladeui/glade-editor.c:221 ../gladeui/glade-editor.c:394
   1153#: ../gladeui/glade-editor.c:219 ../gladeui/glade-editor.c:320
  10841154msgid "_Signals"
  10851155msgstr "_Сигнали"
  10861156
  1087 #: ../gladeui/glade-editor.c:285
   1157#: ../gladeui/glade-editor.c:283
  10881158msgid "View documentation for the selected widget"
  10891159msgstr "Показване на документацията за избрания графичен обект"
  10901160
  1091 #: ../gladeui/glade-editor.c:305
   1161#: ../gladeui/glade-editor.c:303
  10921162msgid "Reset widget properties to their defaults"
  10931163msgstr "Връщане на свойствата на графичните обекти на стандартните"
  10941164
  1095 #. translators: referring to the properties of a widget named '%s [%s]'
  1096 #: ../gladeui/glade-editor.c:339
  1097 #, c-format
  1098 msgid "%s Properties - %s [%s]"
  1099 msgstr "Свойства на %s — %s [%s]"
  1100 
  1101 #: ../gladeui/glade-editor.c:391
   1165#: ../gladeui/glade-editor.c:317
  11021166msgid "_General"
  11031167msgstr "_Основни"
  11041168
  1105 #: ../gladeui/glade-editor.c:392
   1169#: ../gladeui/glade-editor.c:318
  11061170msgid "_Packing"
  11071171msgstr "П_акетиране"
  11081172
  1109 #: ../gladeui/glade-editor.c:393
   1173#: ../gladeui/glade-editor.c:319
  11101174msgid "_Common"
  11111175msgstr "О_бщи"
  11121176
  1113 #: ../gladeui/glade-editor.c:547
  1114 msgid "The Object's name"
  1115 msgstr "Името на обекта"
  1116 
  11171177#. Name
  1118 #: ../gladeui/glade-editor.c:550
   1178#: ../gladeui/glade-editor.c:464
  11191179msgid "Name:"
  11201180msgstr "Име:"
  11211181
  1122 #: ../gladeui/glade-editor.c:1062
   1182#. Class
   1183#: ../gladeui/glade-editor.c:492
   1184msgid "Class:"
   1185msgstr "Клас:"
   1186
   1187#: ../gladeui/glade-editor.c:990
  11231188#, c-format
  11241189msgid "Create a %s"
  11251190msgstr "Създаване на %s"
  11261191
  1127 #: ../gladeui/glade-editor.c:1187
   1192#: ../gladeui/glade-editor.c:1115
  11281193msgid "Reset"
  11291194msgstr "Връщане към стандартните"
  11301195
  1131 #: ../gladeui/glade-editor.c:1202
   1196#: ../gladeui/glade-editor.c:1129
  11321197msgid "Property"
  11331198msgstr "Свойство"
  11341199
  1135 #: ../gladeui/glade-editor.c:1238
   1200#: ../gladeui/glade-editor.c:1164
  11361201msgid "General"
  11371202msgstr "Основни"
  11381203
  1139 #: ../gladeui/glade-editor.c:1248
   1204#: ../gladeui/glade-editor.c:1174
  11401205msgid "Common"
  11411206msgstr "Общи"
  11421207
  1143 #: ../gladeui/glade-editor.c:1292
   1208#: ../gladeui/glade-editor.c:1219
  11441209msgid "(default)"
  11451210msgstr "(стандартно)"
  11461211
  1147 #: ../gladeui/glade-editor.c:1307
   1212#: ../gladeui/glade-editor.c:1234
  11481213msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
  11491214msgstr ""
  11501215"Изберете свойствата, които искате да върнете към стандартните им стойности"
  11511216
  1152 #: ../gladeui/glade-editor.c:1439
   1217#: ../gladeui/glade-editor.c:1366
  11531218msgid "Reset Widget Properties"
  11541219msgstr "Връщане към стандартните свойства на графичния обект"
  11551220
  11561221#. Checklist
  1157 #: ../gladeui/glade-editor.c:1456
   1222#: ../gladeui/glade-editor.c:1383
  11581223msgid "_Properties:"
  11591224msgstr "_Свойства:"
  11601225
  1161 #: ../gladeui/glade-editor.c:1485
   1226#: ../gladeui/glade-editor.c:1412
  11621227msgid "_Select All"
  11631228msgstr "_Избор на всички"
  11641229
  1165 #: ../gladeui/glade-editor.c:1492
   1230#: ../gladeui/glade-editor.c:1419
  11661231msgid "_Unselect All"
  11671232msgstr "_Премахване на избора на всички"
  11681233
  11691234#. Description
  1170 #: ../gladeui/glade-editor.c:1501
   1235#: ../gladeui/glade-editor.c:1428
  11711236msgid "Property _Description:"
  11721237msgstr "_Описание на свойството:"
  11731238
  1174 #: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2540
   1239#: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1677
  11751240#, c-format
  11761241msgid "Placing %s inside %s"
   
  12201285"Дали този контейнер поддържа промяна на размера на дъщерните графични обекти"
  12211286
  1222 #: ../gladeui/glade-palette.c:612
   1287#: ../gladeui/glade-palette.c:619
  12231288msgid "Widget selector"
  12241289msgstr "Избор на графични обекти"
   1290
   1291#: ../gladeui/glade-parser.c:1193
   1292#, c-format
   1293msgid "Could not find glade file %s"
   1294msgstr "Неуспех при намирането на файл, формат glade „%s“"
   1295
   1296#: ../gladeui/glade-parser.c:1212 ../gladeui/glade-parser.c:1220
   1297#, c-format
   1298msgid "Errors parsing glade file %s"
   1299msgstr "Грешки при анализирането на файл, формат glade „%s“"
   1300
   1301#: ../gladeui/glade-parser.c:1658
   1302#, c-format
   1303msgid "Could not allocate memory for interface"
   1304msgstr "Неуспех при заделянето на памет за интерфейса"
  12251305
  12261306#: ../gladeui/glade-popup.c:331
   
  12281308msgstr "_Избор"
  12291309
  1230 #: ../gladeui/glade-project.c:536
  1231 #, c-format
  1232 msgid "This widget was introduced in %s %d.%d project targets %s %d.%d"
  1233 msgstr "Този графичен обект е въведен в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
  1234 
  1235 #: ../gladeui/glade-project.c:548
  1236 #, c-format
  1237 msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  1238 msgstr "[%s] Обектът „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
  1239 
  1240 #: ../gladeui/glade-project.c:565
  1241 #, c-format
  1242 msgid "This widget is not supported by GtkBuilder"
  1243 msgstr "Този графичен обект не се поддържа от GtkBuilder"
  1244 
  1245 #: ../gladeui/glade-project.c:572
  1246 #, c-format
  1247 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported by GtkBuilder\n"
  1248 msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d не се поддържа от GtkBuilder\n"
  1249 
  1250 #: ../gladeui/glade-project.c:587
  1251 #, c-format
  1252 msgid "This widget is deprecated"
  1253 msgstr "Този графичен обект е изоставен"
  1254 
  1255 #: ../gladeui/glade-project.c:594
  1256 #, c-format
  1257 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
  1258 msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d е изоставен\n"
  1259 
  1260 #: ../gladeui/glade-project.c:938
   1310#: ../gladeui/glade-project.c:686
  12611311msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
  12621312msgstr "Дали проектът е бил променен след последното запазване"
  12631313
  1264 #: ../gladeui/glade-project.c:945
   1314#: ../gladeui/glade-project.c:693
  12651315msgid "Has Selection"
  12661316msgstr "Има избрани обекти"
  12671317
  1268 #: ../gladeui/glade-project.c:946
   1318#: ../gladeui/glade-project.c:694
  12691319msgid "Whether project has a selection"
  12701320msgstr "Дали проектът има избрани проекти"
  12711321
  1272 #: ../gladeui/glade-project.c:953
   1322#: ../gladeui/glade-project.c:701
  12731323msgid "Read Only"
  12741324msgstr "Само за четене"
  12751325
  1276 #: ../gladeui/glade-project.c:954
   1326#: ../gladeui/glade-project.c:702
  12771327msgid "Whether project is read only or not"
  12781328msgstr "Дали проектът е само за четене или не"
  12791329
  1280 #: ../gladeui/glade-project.c:961
   1330#: ../gladeui/glade-project.c:709
  12811331msgid "Path"
  12821332msgstr "Път"
  12831333
  1284 #: ../gladeui/glade-project.c:962
   1334#: ../gladeui/glade-project.c:710
  12851335msgid "The filesystem path of the project"
  12861336msgstr "Път до файла на проекта"
  12871337
  1288 #: ../gladeui/glade-project.c:1126
   1338#: ../gladeui/glade-project.c:1595
  12891339#, c-format
  12901340msgid ""
   
  12951345"Следните необходими каталози не са налични: %s"
  12961346
  1297 #: ../gladeui/glade-project.c:1472
  1298 #, c-format
  1299 msgid "This property was introduced in %s %d.%d, project targets %s %d.%d"
  1300 msgstr "Това свойство е въведено в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
  1301 
  1302 #: ../gladeui/glade-project.c:1489
  1303 #, c-format
  1304 msgid ""
  1305 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  1306 msgstr ""
  1307 "[%s] Свойството за пакетиране „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
  1308 
  1309 #: ../gladeui/glade-project.c:1491
  1310 #, c-format
  1311 msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  1312 msgstr "[%s] Свойството „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
  1313 
  1314 #: ../gladeui/glade-project.c:1578
  1315 #, c-format
  1316 msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  1317 msgstr "[%s] Сигналът „%s“ на обекта „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
  1318 
  1319 #: ../gladeui/glade-project.c:1625
  1320 msgid "Details"
  1321 msgstr "Подробности"
  1322 
  1323 #: ../gladeui/glade-project.c:1641
  1324 #, c-format
  1325 msgid "Project %s has errors, save anyway ?"
  1326 msgstr "Проектът %s съдържа грешки, да се запази ли въпреки това?"
  1327 
  1328 #: ../gladeui/glade-project.c:1642
  1329 #, c-format
  1330 msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
  1331 msgstr ""
  1332 "Проектът %s съдържа изоставени графични обекти и/или несъответствие между "
  1333 "използваните обекти и целевите версии."
  1334 
  1335 #: ../gladeui/glade-project.c:3062
   1347#: ../gladeui/glade-project.c:2265
  13361348#, c-format
  13371349msgid "Unsaved %i"
  13381350msgstr "Незапазен %i"
  13391351
  1340 #: ../gladeui/glade-project.c:3186
  1341 #, c-format
  1342 msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
  1343 msgstr ""
  1344 "Проектът %s не съдържа изоставени графични обекти или несъответствие между "
  1345 "версиите."
  1346 
  1347 #. Project format
  1348 #: ../gladeui/glade-project.c:3201 ../gladeui/glade-project.c:3293
  1349 #: ../gladeui/glade-utils.c:517
  1350 msgid "File format"
  1351 msgstr "Файлов формат"
  1352 
  1353 #. Target versions
  1354 #: ../gladeui/glade-project.c:3206
  1355 msgid "Target Versions:"
  1356 msgstr "Целеви версии:"
  1357 
  1358 #: ../gladeui/glade-project.c:3240
  1359 #, c-format
  1360 msgid "%s catalog"
  1361 msgstr "Каталог на %s"
  1362 
  1363 #. Run verify
  1364 #: ../gladeui/glade-project.c:3332
  1365 msgid "Verify versions and deprecations:"
  1366 msgstr "Проверка за версии и изоставени обекти:"
  1367 
  1368 #: ../gladeui/glade-property.c:510
  1369 msgid "The GladePropertyClass for this property"
  1370 msgstr "Класът GladePropertyClass за това свойство"
  1371 
  1372 #: ../gladeui/glade-property.c:516
   1352#. Atk click property
   1353#: ../gladeui/glade-property-class.c:67 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:53
   1354msgid "Click"
   1355msgstr "Натискане с мишка"
   1356
   1357#. Atk click property
   1358#: ../gladeui/glade-property-class.c:68 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
   1359msgid "Set the description of the Click atk action"
   1360msgstr "Задаване на описанието при действието Click на atk"
   1361
   1362#. Atk press property
   1363#: ../gladeui/glade-property-class.c:69 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
   1364msgid "Press"
   1365msgstr "Натискане на клавиш"
   1366
   1367#. Atk press property
   1368#: ../gladeui/glade-property-class.c:70 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
   1369msgid "Set the description of the Press atk action"
   1370msgstr "Задаване на описанието на действието Press на atk"
   1371
   1372#. Atk release property
   1373#: ../gladeui/glade-property-class.c:71 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
   1374msgid "Release"
   1375msgstr "Пускане"
   1376
   1377#. Atk release property
   1378#: ../gladeui/glade-property-class.c:72 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
   1379msgid "Set the description of the Release atk action"
   1380msgstr "Задаване на описанието на действието Release на atk"
   1381
   1382#. Atk activate property
   1383#: ../gladeui/glade-property-class.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:16
   1384msgid "Activate"
   1385msgstr "Активиране"
   1386
   1387#. Atk activate property
   1388#: ../gladeui/glade-property-class.c:74 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
   1389msgid "Set the description of the Activate atk action"
   1390msgstr "Задаване на описанието на действието Activate на atk"
   1391
   1392#. Atk relationset properties
   1393#: ../gladeui/glade-property-class.c:78 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:69
   1394msgid "Controlled By"
   1395msgstr "Контролиран от"
   1396
   1397#. Atk relationset properties
   1398#: ../gladeui/glade-property-class.c:79 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
   1399msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
   1400msgstr "Показва обект, контролиран от един или повече целеви обекти"
   1401
   1402#: ../gladeui/glade-property-class.c:81 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
   1403msgid "Controller For"
   1404msgstr "Контролира"
   1405
   1406#: ../gladeui/glade-property-class.c:82 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
   1407msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
   1408msgstr "Показва, че обектът контролира един или повече целеви обекти"
   1409
   1410#: ../gladeui/glade-property-class.c:84 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
   1411msgid "Labelled By"
   1412msgstr "Обозначен като етикет от"
   1413
   1414#: ../gladeui/glade-property-class.c:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
   1415msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
   1416msgstr ""
   1417"Показва обект, който е обозначен като етикет от един или повече целеви обекти"
   1418
   1419#: ../gladeui/glade-property-class.c:87 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
   1420msgid "Label For"
   1421msgstr "Етикет за"
   1422
   1423#: ../gladeui/glade-property-class.c:88 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
   1424msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
   1425msgstr "Показва, че обектът е етикет за един или повече целеви обекти"
   1426
   1427#: ../gladeui/glade-property-class.c:90 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
   1428msgid "Member Of"
   1429msgstr "Член на"
   1430
   1431#: ../gladeui/glade-property-class.c:91 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
   1432msgid ""
   1433"Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
   1434msgstr "Показва обект, който е член на група от един или повече целеви обекти"
   1435
   1436#: ../gladeui/glade-property-class.c:93
   1437msgid "Child Node Of"
   1438msgstr "Дъщерен елемент, възел на"
   1439
   1440#: ../gladeui/glade-property-class.c:94 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
   1441msgid ""
   1442"Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
   1443"cell in the same column is expanded and identifies that cell"
   1444msgstr ""
   1445"Показва обект, който е клетка в дървовидна таблица, която е изобразена, "
   1446"защото клетка от същата колона е разширена и идентифицира тази клетка"
   1447
   1448#: ../gladeui/glade-property-class.c:97 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
   1449msgid "Flows To"
   1450msgstr "Прелива в"
   1451
   1452#: ../gladeui/glade-property-class.c:98
   1453msgid ""
   1454"Indicates that the object has content that flows logically to another "
   1455"AtkObject in a sequential way (text-flow, for instance)."
   1456msgstr ""
   1457"Показва, че обектът има съдържание, което прелива логически в друг AtkObject "
   1458"по следствен път (например text-flow)"
   1459
   1460#: ../gladeui/glade-property-class.c:101 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
   1461msgid "Flows From"
   1462msgstr "Прелива от"
   1463
   1464#: ../gladeui/glade-property-class.c:102 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
   1465msgid ""
   1466"Indicates that the object has content that flows logically from another "
   1467"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
   1468msgstr ""
   1469"Показва, че обектът има съдържание, което прелива логически от друг "
   1470"AtkObject по следствен път (например text-flow)"
   1471
   1472#: ../gladeui/glade-property-class.c:105 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
   1473msgid "Subwindow Of"
   1474msgstr "Подпрозорец на"
   1475
   1476#: ../gladeui/glade-property-class.c:106 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
   1477msgid ""
   1478"Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
   1479"connection in the UI hierarchy to that component"
   1480msgstr ""
   1481"Показва подпрозорец, прикрепен към компонент, но иначе нямащ връзка с "
   1482"компонента в йерархията на ГИ"
   1483
   1484#: ../gladeui/glade-property-class.c:109 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
   1485msgid "Embeds"
   1486msgstr "Вгражда"
   1487
   1488#: ../gladeui/glade-property-class.c:110 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
   1489msgid ""
   1490"Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
   1491"this object's content flows around another's content"
   1492msgstr ""
   1493"Показва, че обектът визуално вгражда съдържанието на друг обект, т.е. "
   1494"съдържанието на този обект прелива в съдържанието на друг"
   1495
   1496#: ../gladeui/glade-property-class.c:113 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
   1497msgid "Embedded By"
   1498msgstr "Вграден от"
   1499
   1500#: ../gladeui/glade-property-class.c:114 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
   1501msgid ""
   1502"Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
   1503"embedded in another object"
   1504msgstr ""
   1505"Обратното на „Вгражда“, показва, че съдържанието на този обект е визуално "
   1506"вградено в друг обект"
   1507
   1508#: ../gladeui/glade-property-class.c:117 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
   1509msgid "Popup For"
   1510msgstr "Изскачащ прозорец за"
   1511
   1512#: ../gladeui/glade-property-class.c:118 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
   1513msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
   1514msgstr "Показва, че обектът е изскачащ прозорец за друг обект"
   1515
   1516#: ../gladeui/glade-property-class.c:120 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
   1517msgid "Parent Window Of"
   1518msgstr "Родителски прозорец на"
   1519
   1520#: ../gladeui/glade-property-class.c:121 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
   1521msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
   1522msgstr "Показва, че обектът е родителски прозорец на друг обект"
   1523
   1524#: ../gladeui/glade-property.c:605
  13731525msgid "Enabled"
  13741526msgstr "Включено"
  13751527
  1376 #: ../gladeui/glade-property.c:517
   1528#: ../gladeui/glade-property.c:606
  13771529msgid "If the property is optional, this is its enabled state"
  13781530msgstr "Ако свойството не е задължително, това е включеното му състояние"
  13791531
  1380 #: ../gladeui/glade-property.c:523 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
   1532#: ../gladeui/glade-property.c:612 ../gladeui/glade-widget-action.c:158
  13811533msgid "Sensitive"
  13821534msgstr "Чувствително"
  13831535
  1384 #: ../gladeui/glade-property.c:524
   1536#: ../gladeui/glade-property.c:613
  13851537msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
  13861538msgstr "Това дава на ядрата възможност да зададат свойството „чувствителност“"
  13871539
  1388 #: ../gladeui/glade-property.c:530
   1540#: ../gladeui/glade-property.c:619
  13891541msgid "Comment"
  13901542msgstr "Коментар"
  13911543
  1392 #: ../gladeui/glade-property.c:531
   1544#: ../gladeui/glade-property.c:620
  13931545msgid "Comment for translators"
  13941546msgstr "Коментар за преводачите"
  13951547
  1396 #: ../gladeui/glade-property.c:537
   1548#: ../gladeui/glade-property.c:626
  13971549msgid "Translatable"
  13981550msgstr "Преводим"
  13991551
  1400 #: ../gladeui/glade-property.c:538
   1552#: ../gladeui/glade-property.c:627
  14011553msgid "Whether this property is translatable or not"
  14021554msgstr "Дали това свойство е преводимо или не"
  14031555
  1404 #: ../gladeui/glade-property.c:544
   1556#: ../gladeui/glade-property.c:633
  14051557msgid "Has Context"
  14061558msgstr "Има контекст"
  14071559
  1408 #: ../gladeui/glade-property.c:545
   1560#: ../gladeui/glade-property.c:634
  14091561msgid "Whether or not the translatable string has a context prefix"
  14101562msgstr "Дали или не преводимият низ има представка за контекст"
  1411 
  1412 #: ../gladeui/glade-property.c:551
  1413 msgid "Visual State"
  1414 msgstr "Видимо състояние"
  1415 
  1416 #: ../gladeui/glade-property.c:552
  1417 msgid "Priority information for the property editor to act on"
  1418 msgstr "Информация за приоритета, необходима за редактора на свойства"
  14191563
  14201564#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:67
   
  14221566msgstr "<Въведете тук>"
  14231567
  1424 #: ../gladeui/glade-signal-editor.c:690 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:553
  1425 msgid "Signal"
  1426 msgstr "Сигнал"
  1427 
  1428 #: ../gladeui/glade-signal-editor.c:710
   1568#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:714
  14291569msgid "Handler"
  14301570msgstr "Обработка"
  14311571
  1432 #: ../gladeui/glade-signal-editor.c:732
   1572#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:736
  14331573msgid "User data"
  14341574msgstr "Потребителски данни"
  14351575
  1436 #: ../gladeui/glade-signal-editor.c:746
   1576#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:750
  14371577msgid "Lookup"
  14381578msgstr "Търсене"
  14391579
  1440 #: ../gladeui/glade-signal-editor.c:757 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
   1580#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:761 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
  14411581msgid "After"
  14421582msgstr "След"
   
  14521592msgstr "Неуспех при извличането на типа от „%s“"
  14531593
  1454 #: ../gladeui/glade-utils.c:598
   1594#: ../gladeui/glade-utils.c:516
  14551595msgid "All Files"
  14561596msgstr "Всички файлове"
  14571597
  1458 #: ../gladeui/glade-utils.c:603
  1459 msgid "Libglade Files"
  1460 msgstr "Файлове на Libglade"
  1461 
  1462 #: ../gladeui/glade-utils.c:608
  1463 msgid "GtkBuilder Files"
  1464 msgstr "Файлове на GtkBuilder"
  1465 
  1466 #: ../gladeui/glade-utils.c:614
  1467 msgid "All Glade Files"
  1468 msgstr "Всички файлове на Glade"
  1469 
  1470 #: ../gladeui/glade-utils.c:1320
   1598#: ../gladeui/glade-utils.c:521
   1599msgid "Glade Files"
   1600msgstr "Формат Glade"
   1601
   1602#: ../gladeui/glade-utils.c:1236
  14711603#, c-format
  14721604msgid ""
   
  14771609"Искате ли да го замените?"
  14781610
  1479 #: ../gladeui/glade-utils.c:1348
   1611#: ../gladeui/glade-utils.c:1264
  14801612#, c-format
  14811613msgid "Error writing to %s: %s"
  14821614msgstr "Грешка при запазването в %s: %s"
  14831615
  1484 #: ../gladeui/glade-utils.c:1362
   1616#: ../gladeui/glade-utils.c:1278
  14851617#, c-format
  14861618msgid "Error reading %s: %s"
  14871619msgstr "Грешка при четенето от %s: %s"
  14881620
  1489 #: ../gladeui/glade-utils.c:1377 ../gladeui/glade-utils.c:1398
   1621#: ../gladeui/glade-utils.c:1293
  14901622#, c-format
  14911623msgid "Error shutting down I/O channel %s: %s"
  14921624msgstr "Грешка при спирането на вх./изх. канал %s: %s"
  14931625
  1494 #: ../gladeui/glade-utils.c:1387
   1626#: ../gladeui/glade-utils.c:1303
  14951627#, c-format
  14961628msgid "Failed to open %s for writing: %s"
  14971629msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис: %s"
  14981630
  1499 #: ../gladeui/glade-utils.c:1407
   1631#: ../gladeui/glade-utils.c:1314
   1632#, c-format
   1633msgid "Error shutting down io channel %s: %s"
   1634msgstr "Грешка при спирането на вх./изх. канал %s: %s"
   1635
   1636#: ../gladeui/glade-utils.c:1323
  15001637#, c-format
  15011638msgid "Failed to open %s for reading: %s"
  15021639msgstr "Неуспех при отварянето на %s за четене: %s"
  15031640
  1504 #: ../gladeui/glade-widget.c:990
   1641#: ../gladeui/glade-widget.c:1006
  15051642msgid "The name of the widget"
  15061643msgstr "Името на графичния обект"
  15071644
  1508 #: ../gladeui/glade-widget.c:997
   1645#: ../gladeui/glade-widget.c:1013
  15091646msgid "Internal name"
  15101647msgstr "Вътрешно име"
  15111648
  1512 #: ../gladeui/glade-widget.c:998
   1649#: ../gladeui/glade-widget.c:1014
  15131650msgid "The internal name of the widget"
  15141651msgstr "Вътрешното име на графичния обект"
  15151652
  1516 #: ../gladeui/glade-widget.c:1004
   1653#: ../gladeui/glade-widget.c:1020
  15171654msgid "Anarchist"
  15181655msgstr "Самостоятелен"
  15191656
  1520 #: ../gladeui/glade-widget.c:1005
   1657#: ../gladeui/glade-widget.c:1021
  15211658msgid ""
  15221659"Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
  15231660msgstr "Дали този съставен елемент е наследствен или самостоятелен"
  15241661
  1525 #: ../gladeui/glade-widget.c:1012
   1662#: ../gladeui/glade-widget.c:1028
  15261663msgid "Object"
  15271664msgstr "Обект"
  15281665
  1529 #: ../gladeui/glade-widget.c:1013
   1666#: ../gladeui/glade-widget.c:1029
  15301667msgid "The object associated"
  15311668msgstr "Асоциираният обект"
  15321669
  1533 #: ../gladeui/glade-widget.c:1020
   1670#: ../gladeui/glade-widget.c:1036
  15341671msgid "Adaptor"
  1535 msgstr "Адаптор"
  1536 
  1537 #: ../gladeui/glade-widget.c:1021
   1672msgstr "Адаптер"
   1673
   1674#: ../gladeui/glade-widget.c:1037
  15381675msgid "The class adaptor for the associated widget"
  1539 msgstr "Класът на адаптора за свързания графичен обект"
  1540 
  1541 #: ../gladeui/glade-widget.c:1028 ../gladeui/glade-inspector.c:199
   1676msgstr "Класът на адаптера за свързания графичен обект"
   1677
   1678#: ../gladeui/glade-widget.c:1044 ../gladeui/glade-inspector.c:199
  15421679msgid "Project"
  15431680msgstr "Проект"
  15441681
  1545 #: ../gladeui/glade-widget.c:1029
   1682#: ../gladeui/glade-widget.c:1045
  15461683msgid "The glade project that this widget belongs to"
  15471684msgstr "Проектът на Glade, към който принадлежи този графичен обект"
  15481685
  1549 #: ../gladeui/glade-widget.c:1038
   1686#: ../gladeui/glade-widget.c:1054
  15501687msgid "A list of GladeProperties"
  15511688msgstr "Списък с GladeProperties"
  15521689
  1553 #: ../gladeui/glade-widget.c:1044 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
   1690#: ../gladeui/glade-widget.c:1060 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
  15541691msgid "Parent"
  15551692msgstr "Контейнер"
  15561693
  1557 #: ../gladeui/glade-widget.c:1045
   1694#: ../gladeui/glade-widget.c:1061
  15581695msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
  15591696msgstr "Указател към родителския GladeWidget"
  15601697
  1561 #: ../gladeui/glade-widget.c:1052
   1698#: ../gladeui/glade-widget.c:1068
  15621699msgid "Internal Name"
  15631700msgstr "Вътрешно име"
  15641701
  1565 #: ../gladeui/glade-widget.c:1053
   1702#: ../gladeui/glade-widget.c:1069
  15661703msgid "A generic name prefix for internal widgets"
  15671704msgstr "Обща представка за вътрешни графични обекти"
  15681705
  1569 #: ../gladeui/glade-widget.c:1058
   1706#: ../gladeui/glade-widget.c:1074
  15701707msgid "Template"
  15711708msgstr "Шаблон"
  15721709
  1573 #: ../gladeui/glade-widget.c:1059
   1710#: ../gladeui/glade-widget.c:1075
  15741711msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
  15751712msgstr "Шаблон на GladeWidget, на който да се базира нов графичен обект"
  15761713
  1577 #: ../gladeui/glade-widget.c:1065
   1714#: ../gladeui/glade-widget.c:1081 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
   1715msgid "Info"
   1716msgstr "Информация"
   1717
   1718#: ../gladeui/glade-widget.c:1082
   1719msgid "A GladeWidgetInfo struct to base a new widget on"
   1720msgstr "Структура на GladeWidgetInfo, на която да се базира нов графичен обект"
   1721
   1722#: ../gladeui/glade-widget.c:1087
  15781723msgid "Reason"
  15791724msgstr "Причина"
  15801725
  1581 #: ../gladeui/glade-widget.c:1066
   1726#: ../gladeui/glade-widget.c:1088
  15821727msgid "A GladeCreateReason for this creation"
  15831728msgstr "GladeCreateReason за това създаване"
  15841729
  1585 #: ../gladeui/glade-widget.c:1074
   1730#: ../gladeui/glade-widget.c:1096
  15861731msgid "Toplevel Width"
  15871732msgstr "Широчина на горното ниво"
  15881733
  1589 #: ../gladeui/glade-widget.c:1075
   1734#: ../gladeui/glade-widget.c:1097
  15901735msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
  15911736msgstr "Широчината на графичния обект, когато е най-отгоре в GladeDesignLayout"
  15921737
  1593 #: ../gladeui/glade-widget.c:1084
   1738#: ../gladeui/glade-widget.c:1106
  15941739msgid "Toplevel Height"
  15951740msgstr "Височина на горното ниво"
  15961741
  1597 #: ../gladeui/glade-widget.c:1085
   1742#: ../gladeui/glade-widget.c:1107
  15981743msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
  15991744msgstr "Височина на графичния обект, когато е най-отгоре в GladeDesignLayout"
  16001745
  1601 #: ../gladeui/glade-widget.c:1094
  1602 msgid "Support Warning"
  1603 msgstr "Предупреждение за поддържани версии"
  1604 
  1605 #: ../gladeui/glade-widget.c:1095
  1606 msgid "A warning string about version mismatches"
  1607 msgstr "Предупредителен низ за несъответствие между версиите"
  1608 
  1609 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:248
   1746#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:254
  16101747#, c-format
  16111748msgid "A derived adaptor (%s) of %s already exist!"
  1612 msgstr "Вече съществува наследен адаптор (%s) за елемента %s!"
  1613 
  1614 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1199
   1749msgstr "Вече съществува наследен адаптер (%s) за елемента %s!"
   1750
   1751#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:805
  16151752msgid "Name of the class"
  16161753msgstr "Име на класа"
  16171754
  1618 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1207
   1755#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:813
  16191756msgid "GType of the class"
  16201757msgstr "GType на класа"
  16211758
  1622 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1214 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:64
   1759#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:820 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:64
  16231760msgid "Title"
  16241761msgstr "Заглавие"
  16251762
  1626 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1215
   1763#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:821
  16271764msgid "Translated title for the class used in the glade UI"
  16281765msgstr "Преведено заглавие на класа, използван в ГИ на Glade"
  16291766
  1630 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1222
   1767#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:828
  16311768msgid "Generic Name"
  16321769msgstr "Общо име"
  16331770
  1634 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1223
   1771#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:829
  16351772msgid "Used to generate names of new widgets"
  16361773msgstr "Използвано за генериране на имена на нови графични обекти"
  16371774
  1638 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1230 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139
   1775#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:836 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
  16391776msgid "Icon Name"
  16401777msgstr "Име на икона"
  16411778
  1642 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1231
   1779#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:837
  16431780msgid "The icon name"
  16441781msgstr "Името на иконата"
  16451782
  1646 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1238
   1783#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:844
  16471784msgid "Catalog"
  16481785msgstr "Каталог"
  16491786
  1650 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1239
   1787#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:845
  16511788msgid "The name of the widget catalog this class was declared by"
  16521789msgstr "Име на каталога за графични обекти, където е деклариран този клас"
  16531790
  1654 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1246
   1791#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:852
  16551792msgid "Book"
  16561793msgstr "Книга"
  16571794
  1658 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1247
   1795#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:853
  16591796msgid "DevHelp search namespace for this widget class"
  16601797msgstr ""
  16611798"Пространство от имена за търсене в DevHelp за този клас на графичен обект"
  16621799
  1663 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1254
   1800#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:860
  16641801msgid "Special Child Type"
  16651802msgstr "Специален тип дъщерен обект"
  16661803
  1667 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1255
   1804#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:861
  16681805msgid ""
  16691806"Holds the name of the packing property to depict special children for this "
   
  16731810"обекти за този клас контейнер"
  16741811
  1675 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1263 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:73
   1812#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:869 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
  16761813msgid "Cursor"
  16771814msgstr "Показалец"
  16781815
  1679 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1264
   1816#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:870
  16801817msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
  16811818msgstr "Показалец за вмъкване на графични обекти в ГИ"
   
  17351872msgstr "Второто цяло число, което се подава на функцията като аргумент"
  17361873
  1737 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:161
   1874#: ../gladeui/glade-widget-action.c:151
  17381875msgid "class"
  17391876msgstr "клас"
  17401877
  1741 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:162
   1878#: ../gladeui/glade-widget-action.c:152
  17421879msgid "GladeWidgetActionClass structure pointer"
  17431880msgstr "структурен указател на GladeWidgetActionClass"
  17441881
  1745 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:169
   1882#: ../gladeui/glade-widget-action.c:159
  17461883msgid "Whether or not this action is sensitive"
  17471884msgstr "Дали това действие е чувствително или не"
   
  17571894#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1401
  17581895msgid "Icon _Name:"
  1759 msgstr "_Име на икона:"
   1896msgstr "Име на икона:"
  17601897
  17611898#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1484
   
  18081945msgstr "Състояние"
  18091946
  1810 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:175 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
  1811 msgid "Attributes"
  1812 msgstr "Атрибути"
  1813 
  1814 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:176
  1815 msgid "A list of attributes"
  1816 msgstr "Списък с атрибути"
  1817 
  1818 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:257
  1819 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:514
  1820 msgid "Unset"
  1821 msgstr "Без"
  1822 
  1823 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:368
  1824 msgid "Style"
  1825 msgstr "Стил"
  1826 
  1827 # FIXME: Това е bold, light, semibold, heavy и т.н.
  1828 # Класическото понятие е със сигурност „Чернота“
  1829 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:372
  1830 msgid "Weight"
  1831 msgstr "Чернота"
  1832 
  1833 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:376
  1834 msgid "Variant"
  1835 msgstr "Вариант"
  1836 
  1837 # FIXME: condensed, semi-condensed, ...
  1838 # Класическото понятие е вероятно „Сбитост“
  1839 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:380
  1840 msgid "Stretch"
  1841 msgstr "Сбитост"
  1842 
  1843 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:384
  1844 msgid "Underline"
  1845 msgstr "Подчертаване"
  1846 
  1847 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:388
  1848 msgid "Strikethrough"
  1849 msgstr "Зачеркване"
  1850 
  1851 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:392
  1852 msgid "Gravity"
  1853 msgstr "Притегателност"
  1854 
  1855 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:396
  1856 msgid "Gravity Hint"
  1857 msgstr "Подсказка за притегателност"
  1858 
  1859 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:407 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
  1860 msgid "Size"
  1861 msgstr "Размер"
  1862 
  1863 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:411
  1864 msgid "Absolute Size"
  1865 msgstr "Абсолютен размер"
  1866 
  1867 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:418
  1868 msgid "Foreground Color"
  1869 msgstr "Цвят на текста"
  1870 
  1871 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:422 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:3
  1872 msgid "Background Color"
  1873 msgstr "Цвят на фона"
  1874 
  1875 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:426
  1876 msgid "Underline Color"
  1877 msgstr "Цвят за подчертаване"
  1878 
  1879 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:430
  1880 msgid "Strikethrough Color"
  1881 msgstr "Цвят за зачеркване"
  1882 
  1883 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:440 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
  1884 msgid "Scale"
  1885 msgstr "Мащаб"
  1886 
  1887 #. XXX Interesting... can we get the defaults ? what can we do to let the user
  1888 #. * unset the value ??
  1889 #.
  1890 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:471
  1891 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:514
  1892 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:521
  1893 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:525
  1894 msgid "<Enter Value>"
  1895 msgstr "<Въведете стойност>"
  1896 
  1897 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:906
  1898 msgid "Select a color"
  1899 msgstr "Избор на цвят"
  1900 
  1901 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1042
  1902 msgid "Attribute"
  1903 msgstr "Атрибут"
  1904 
  1905 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1052
  1906 msgid "Value"
  1907 msgstr "Стойност"
  1908 
  1909 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1197
  1910 msgid "Setup Text Attributes"
  1911 msgstr "Настройки на атрибутите на текста"
  1912 
  1913 #. eprop_attrs->entry = gtk_entry_new ();
  1914 #. gtk_entry_set_editable (GTK_ENTRY (eprop_attrs->entry), FALSE);
  1915 #. gtk_widget_show (eprop_attrs->entry);
  1916 #. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (hbox), eprop_attrs->entry, TRUE, TRUE, 0);
  1917 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1307
  1918 msgid "Edit Attributes"
  1919 msgstr "Редактиране на атрибути"
  1920 
  1921 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:173
   1947#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:170
  19221948msgid "GnomeUIInfo"
  19231949msgstr "GnomeUIInfo"
  19241950
  1925 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:174
   1951#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:171
  19261952msgid "Choose the GnomeUIInfo stock item"
  19271953msgstr "Избор на стандартен обект GnomeUIInfo"
  19281954
  1929 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:216 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:225
   1955#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:213 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:222
  19301956msgid "Method"
  19311957msgstr "Метод"
  19321958
  1933 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:217
   1959#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:214
  19341960msgid "The method to use to edit this image"
  19351961msgstr "Метод, който да се използва за редактирането на това изображение"
  19361962
  1937 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:226
   1963#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:223
  19381964msgid "The method to use to edit this button"
  19391965msgstr "Метод, който да се използва за редактирането на този бутон"
  19401966
  1941 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1187
   1967#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:365
  19421968#, c-format
  19431969msgid "Removing parent of %s"
  19441970msgstr "Премахване на контейнера на %s"
  19451971
  1946 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1238
   1972#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:416
  19471973#, c-format
  19481974msgid "Adding parent %s to %s"
  19491975msgstr "Добавяне на контейнер %s към %s"
  19501976
  1951 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1606
   1977#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:784
  19521978#, c-format
  19531979msgid "Ordering children of %s"
  19541980msgstr "Подреждане на дъщерните обекти на %s"
  19551981
  1956 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1938
  1957 msgid "this property is only for use in dialog action buttons"
  1958 msgstr ""
  1959 "Това свойство е за употреба само в бутони за действие към диалогови прозорци"
  1960 
  1961 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2126 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2133
   1982#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1263 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1270
  19621983#, c-format
  19631984msgid "Insert placeholder to %s"
  19641985msgstr "Вмъкване на заместител в %s"
  19651986
  1966 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2140
   1987#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1277
  19671988#, c-format
  19681989msgid "Remove placeholder from %s"
  19691990msgstr "Премахване на заместител от %s"
  19701991
  1971 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3055 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3063
   1992#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2192 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2200
  19721993#, c-format
  19731994msgid "Insert Row on %s"
  19741995msgstr "Вмъкване на ред в %s"
  19751996
  1976 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3071 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3079
   1997#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2208 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2216
  19771998#, c-format
  19781999msgid "Insert Column on %s"
  19792000msgstr "Вмъкване на колона в %s"
  19802001
  1981 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3087
   2002#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2224
  19822003#, c-format
  19832004msgid "Remove Column on %s"
  19842005msgstr "Премахване на колона от %s"
  19852006
  1986 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3095
   2007#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2232
  19872008#, c-format
  19882009msgid "Remove Row on %s"
  19892010msgstr "Премахване на ред от %s"
  19902011
  1991 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4115 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4122
   2012#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3172 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3179
  19922013#, c-format
  19932014msgid "Insert page on %s"
  19942015msgstr "Вмъкване на страница в %s"
  19952016
  1996 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4129
   2017#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3186
  19972018#, c-format
  19982019msgid "Remove page from %s"
  19992020msgstr "Премахване на страница от %s"
  20002021
  2001 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4901 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4905
  2002 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5087 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5091
   2022#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3931 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3935
   2023#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4110 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4114
  20032024msgid "This only applies with label type buttons"
  20042025msgstr "Това се отнася само до бутони тип „етикети“"
  20052026
  2006 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4916 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4920
  2007 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5079 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5083
   2027#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3946 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3950
   2028#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4102 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4106
  20082029msgid "This only applies with stock type buttons"
  20092030msgstr "Това се отнася само до стандартен тип бутони"
  20102031
  2011 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5187 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5209
   2032#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4210 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4232
  20122033msgid "You must remove any children before you can set the type"
  20132034msgstr "За да зададете типа, трябва първо да премахнете всички дъщерни обекти"
  20142035
  2015 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5233 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6746
   2036#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4256 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5769
  20162037msgid "This only applies with file type images"
  20172038msgstr "Това се отнася само до изображения, тип „файл“"
  20182039
  2019 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5241 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6750
   2040#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4264 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5773
  20202041msgid "This only applies to Icon Theme type images"
  20212042msgstr "Това се отнася само до изображения, тип „тема за икони“"
  20222043
  2023 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5251 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6748
   2044#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4274 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5771
  20242045msgid "This only applies with stock type images"
  20252046msgstr "Това се отнася само до стандартен тип изображения"
  20262047
  2027 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5263
   2048#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4286
  20282049msgid ""
  20292050"Pixel Size takes precedence over Icon Size; if you want to use Icon Size, "
   
  20332054"използвате „Icon Size“, настройте „Pixel Size“ на „-1“"
  20342055
  2035 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5289
   2056#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4312
  20362057msgid "Pixel Size takes precedence over Icon size"
  20372058msgstr "Размерът на пикселите има предимство пред размера на иконите"
  20382059
  2039 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5602 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6596
   2060#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4625 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5619
  20402061msgid "<separator>"
  20412062msgstr "<разделител>"
  20422063
  2043 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5776 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
   2064#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4799 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
  20442065msgid "Normal"
  20452066msgstr "Нормален"
  20462067
  2047 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5777 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
   2068#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4800 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
  20482069msgid "Image"
  20492070msgstr "Изображение"
  20502071
  2051 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5778
   2072#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4801
  20522073msgid "Check"
  20532074msgstr "Маркиране"
  20542075
  2055 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5779 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6660
   2076#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4802 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5683
  20562077msgid "Radio"
  20572078msgstr "Радио бутон"
  20582079
  2059 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5780 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6663
   2080#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4803 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5686
  20602081msgid "Separator"
  20612082msgstr "Разделител"
  20622083
  2063 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5784
   2084#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4807
  20642085msgid "Add Item"
  20652086msgstr "Добавяне на обект"
  20662087
  2067 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5785
   2088#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4808
  20682089msgid "Add Child Item"
  20692090msgstr "Добавяне на дъщерен обект"
  20702091
  2071 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5786 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6672
   2092#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4809 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5695
  20722093msgid "Add Separator"
  20732094msgstr "Добавяне на разделител"
  20742095
  2075 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5799
   2096#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4822
  20762097msgid ""
  20772098"<big><b>Tips:</b></big>\n"
   
  20882109"  * Колоната „Тип“ може да се редактира."
  20892110
  2090 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5815 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6330
   2111#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4838 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5353
  20912112msgid "Edit Menu Bar"
  20922113msgstr "Редактиране на лентата с менюта"
  20932114
  2094 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5817 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6332
   2115#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4840 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5355
  20952116msgid "Edit Menu"
  20962117msgstr "Редактиране на менюто"
  20972118
  2098 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068
   2119#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5091
  20992120msgid "Print S_etup"
  21002121msgstr "Настройка за _печат"
  21012122
  2102 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6072
   2123#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5095
  21032124msgid "Find Ne_xt"
  21042125msgstr "Намиране на _следващ"
  21052126
  2106 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6076
   2127#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5099
  21072128msgid "_Undo Move"
  21082129msgstr "_Отмяна на преместването"
  21092130
  2110 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6080
   2131#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5103
  21112132msgid "_Redo Move"
  21122133msgstr "В_ъзстановяване на преместването"
  21132134
  2114 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6083
   2135#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5106
  21152136msgid "Select _All"
  21162137msgstr "Избор на _всички"
  21172138
  2118 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6086
   2139#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5109
  21192140msgid "_New Game"
  21202141msgstr "_Нова игра"
  21212142
  2122 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6089
   2143#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5112
  21232144msgid "_Pause game"
  21242145msgstr "_Пауза на игра"
  21252146
  2126 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6092
   2147#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5115
  21272148msgid "_Restart Game"
  21282149msgstr "_Рестартиране на игра"
  21292150
  2130 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6095
   2151#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5118
  21312152msgid "_Hint"
  21322153msgstr "_Съвет"
  21332154
  2134 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6098
   2155#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5121
  21352156msgid "_Scores..."
  21362157msgstr "_Точки…"
  21372158
  2138 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6101
   2159#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5124
  21392160msgid "_End Game"
  21402161msgstr "_Край на игра"
  21412162
  2142 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6104
   2163#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5127
  21432164msgid "Create New _Window"
  21442165msgstr "Създаване на нов _прозорец"
  21452166
  2146 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6107
   2167#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5130
  21472168msgid "_Close This Window"
  21482169msgstr "_Затваряне на този прозорец"
  21492170
  2150 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6119
   2171#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5142
  21512172msgid "_Settings"
  21522173msgstr "_Настройки"
  21532174
  2154 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6122
   2175#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5145
  21552176msgid "Fi_les"
  21562177msgstr "_Файлове"
  21572178
  2158 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6125
   2179#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5148
  21592180msgid "_Windows"
  21602181msgstr "_Прозорци"
  21612182
  2162 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6131
   2183#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5154
  21632184msgid "_Game"
  21642185msgstr "_Игра"
  21652186
  2166 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6227
   2187#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5250
  21672188msgid "This does not apply with stock items"
  21682189msgstr "Това не се отнася до стандартните обекти"
  21692190
  2170 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6605
   2191#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5628
  21712192msgid "<custom>"
  21722193msgstr "<нестандартен>"
  21732194
  2174 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6658 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
   2195#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5681 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
  21752196msgid "Button"
  21762197msgstr "Бутон"
  21772198
  2178 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6659
   2199#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5682
  21792200msgid "Toggle"
  21802201msgstr "Превключване"
  21812202
  2182 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6661 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
   2203#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5684 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
  21832204msgid "Menu"
  21842205msgstr "Меню"
  21852206
  2186 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6662
   2207#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5685
  21872208msgid "Item"
  21882209msgstr "Обект"
  21892210
  2190 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6667
   2211#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5690
  21912212msgid "Add Tool Button"
  21922213msgstr "Добавяне на бутон за инструмент"
  21932214
  2194 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6668
   2215#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5691
  21952216msgid "Add Toggle Button"
  21962217msgstr "Добавяне на бутон за превключване"
  21972218
  2198 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6669
   2219#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5692
  21992220msgid "Add Radio Button"
  22002221msgstr "Добавяне на радио бутон"
  22012222
  2202 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6670
   2223#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5693
  22032224msgid "Add Menu Button"
  22042225msgstr "Добавяне на бутон за меню"
  22052226
  2206 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6671
   2227#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5694
  22072228msgid "Add Tool Item"
  22082229msgstr "Добавяне на обект за инструмент"
  22092230
  2210 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6680
   2231#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5703
  22112232msgid "Tool Bar Editor"
  22122233msgstr "Редактор на лентата с инструменти"
  22132234
  2214 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7776
   2235#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6519
  22152236msgid "Introduction page"
  22162237msgstr "Страница за въведение"
  22172238
  2218 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7780
   2239#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6523
  22192240msgid "Content page"
  22202241msgstr "Страница за съдържание"
  22212242
  2222 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7784
   2243#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6527
  22232244msgid "Confirmation page"
  22242245msgstr "Страница за потвърждение"
  2225 
  2226 #. Accelerators
  2227 #: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:205 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:11
  2228 msgid "Accelerators"
  2229 msgstr "Ускорители"
  2230 
  2231 #: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:206
  2232 msgid "A list of accelerator keys"
  2233 msgstr "Списък с мнемонични ускорители"
  2234 
  2235 #: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:425 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:493
  2236 msgid "<choose a key>"
  2237 msgstr "<изберете клавиш>"
  2238 
  2239 #: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:574
  2240 msgid "Accelerator Key"
  2241 msgstr "Ускорител"
  2242 
  2243 #: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:633
  2244 msgid "Choose accelerator keys..."
  2245 msgstr "Избор на клавиши за ускорители…"
  22462246
  22472247#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:2
   
  22742274msgstr "Име на елемента за достъпност"
  22752275
  2276 #. Atk activate property
  2277 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:16
  2278 msgid "Activate"
  2279 msgstr "Активиране"
  2280 
  22812276#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
  22822277msgid "Add Parent"
   
  23192314msgstr "Помощник"
  23202315
  2321 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
   2316#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
  23222317msgid "Automatic"
  23232318msgstr "Автоматично"
  23242319
  2325 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
   2320#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
  23262321msgid "Before"
  23272322msgstr "Преди"
  23282323
  2329 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:1
   2324#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:1
  23302325msgid "Bottom"
  23312326msgstr "Долу"
  23322327
  2333 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
   2328#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
  23342329msgid "Bottom Left"
  23352330msgstr "Долу вляво"
  23362331
  2337 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
   2332#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
  23382333msgid "Bottom Right"
  23392334msgstr "Долу вдясно"
  23402335
  2341 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
   2336#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
  23422337msgid "Bottom to Top"
  23432338msgstr "Отдолу нагоре"
  23442339
  2345 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
   2340#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
  23462341msgid "Box"
  23472342msgstr "Кутия"
  23482343
  23492344#. This is deprecated
  2350 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:2
   2345#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:2
  23512346msgid "Browse"
  23522347msgstr "Разглеждане"
  23532348
  2354 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
   2349#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
  23552350msgid "Button 1 Motion"
  23562351msgstr "Бутон за движение 1"
  23572352
  2358 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
   2353#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
  23592354msgid "Button 2 Motion"
  23602355msgstr "Бутон за движение 2"
  23612356
  2362 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
   2357#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
  23632358msgid "Button 3 Motion"
  23642359msgstr "Бутон за движение 3"
  23652360
  2366 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
   2361#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
  23672362msgid "Button Box"
  23682363msgstr "Кутия с бутони"
  23692364
  2370 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
   2365#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
  23712366msgid "Button Motion"
  23722367msgstr "Бутон движение"
  23732368
  2374 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
   2369#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
  23752370msgid "Button Press"
  23762371msgstr "Натискане на бутон"
  23772372
  2378 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
   2373#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
  23792374msgid "Button Release"
  23802375msgstr "Отпускане на бутон"
  23812376
  2382 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
   2377#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
  23832378msgid "Calendar"
  23842379msgstr "Календар"
  23852380
  2386 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
   2381#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
  23872382msgid "Cancel"
  23882383msgstr "Отказване"
  23892384
  2390 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
   2385#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
  23912386msgid "Center"
  23922387msgstr "Центриран"
  23932388
  2394 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
   2389#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
  23952390msgid "Center on Parent"
  23962391msgstr "Центриран спрямо контейнера"
  23972392
  2398 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
   2393#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
  23992394msgid "Centimeters"
  24002395msgstr "Сантиметри"
  24012396
  2402 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
   2397#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
  24032398msgid "Character"
  24042399msgstr "Знак"
  24052400
  2406 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
   2401#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
  24072402msgid "Check Button"
  24082403msgstr "Бутон за маркиране"
  24092404
  2410 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
   2405#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
  24112406msgid "Check Menu Item"
  24122407msgstr "Обект от менюто за маркиране"
  24132408
  2414 #. Atk click property
  24152409#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54
  2416 msgid "Click"
  2417 msgstr "Натискане с мишка"
  2418 
  2419 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
  24202410msgid "Close"
  24212411msgstr "Затваряне"
  24222412
  2423 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
   2413#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
  24242414msgid "Color Button"
  24252415msgstr "Бутон за цвят"
  24262416
  2427 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
   2417#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
  24282418msgid "Color Selection"
  24292419msgstr "Избор на цвят"
  24302420
  2431 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
   2421#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
  24322422msgid "Color Selection Dialog"
  24332423msgstr "Диалогов прозорец за избор на цвят"
  24342424
  2435 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
   2425#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
  24362426msgid "Columned List"
  24372427msgstr "Списък с колони"
  24382428
  2439 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
   2429#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
  24402430msgid "Combo"
  24412431msgstr "Падащо меню"
  24422432
  2443 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
   2433#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
  24442434msgid "Combo Box"
  24452435msgstr "Падащо меню"
  24462436
  2447 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:62
   2437#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
  24482438msgid "Combo Box Entry"
  24492439msgstr "Елемент от падащо меню"
  24502440
  2451 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:63
   2441#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:62
  24522442msgid "Confirm"
  24532443msgstr "Потвърждение"
  24542444
  2455 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:64
   2445#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:63
  24562446msgid "Container"
  24572447msgstr "Контейнер"
  24582448
  2459 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:65
   2449#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:64
  24602450msgid "Containers"
  24612451msgstr "Контейнери"
  24622452
  2463 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:66
   2453#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:65
  24642454msgid "Content"
  24652455msgstr "Съдържание"
  24662456
  2467 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:67
   2457#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:66
  24682458msgid "Continuous"
  24692459msgstr "Продължителен"
  24702460
  2471 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:68
   2461#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:67
  24722462msgid "Control and Display"
  24732463msgstr "Контрол и изглед"
  24742464
  2475 #. Atk relationset properties
  2476 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
  2477 msgid "Controlled By"
  2478 msgstr "Контролиран от"
  2479 
  2480 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:71
  2481 msgid "Controller For"
  2482 msgstr "Контролира"
  2483 
  2484 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:5
   2465#. Commenting out new widgets untill string freeze is over
   2466#.
   2467#. <glade-widget-class name="GtkScaleButton" generic-name="scalebutton" _title="Scale Button">
   2468#. <properties>
   2469#. <property id="size">
   2470#. <displayable-values>
   2471#. <value id="GTK_ICON_SIZE_INVALID" _name="Invalid"/>
   2472#. <value id="GTK_ICON_SIZE_MENU" _name="Menu"/>
   2473#. <value id="GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR" _name="Small Toolbar"/>
   2474#. <value id="GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR" _name="Large Toolbar"/>
   2475#. <value id="GTK_ICON_SIZE_BUTTON" _name="Button"/>
   2476#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DND" _name="Drag'n Drop"/>
   2477#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DIALOG" _name="Dialog"/>
   2478#. </displayable-values>
   2479#. </property>
   2480#. </properties>
   2481#. </glade-widget-class>
   2482#.
   2483#. <glade-widget-class name="GtkVolumeButton" generic-name="volumebutton" _title="Volume Button"/>
   2484#.
   2485#.
   2486#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:5
  24852487msgid "Create Folder"
  24862488msgstr "Създаване на папка"
  24872489
  2488 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
   2490#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
  24892491msgid "Curve"
  24902492msgstr "Крива"
  24912493
  2492 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:75
   2494#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
  24932495msgid "Custom"
  24942496msgstr "Нестандартен"
  24952497
  2496 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:76
   2498#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
  24972499msgid "Custom widget"
  24982500msgstr "Нестандартен графичен обект"
  24992501
  2500 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:77
   2502#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
  25012503msgid "Default"
  25022504msgstr "Стандартен"
  25032505
  2504 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:78
   2506#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
  25052507msgid "Delayed"
  25062508msgstr "Със закъснение"
  25072509
  2508 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:79
   2510#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
  25092511msgid "Descending"
  25102512msgstr "Низходящ"
  25112513
  2512 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:80
   2514#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100
  25132515msgid "Described By"
  25142516msgstr "Описан от"
  25152517
  2516 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:81
   2518#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
  25172519msgid "Description For"
  25182520msgstr "Описание за"
  25192521
  2520 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:82
   2522#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
  25212523msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
  25222524msgstr "Описание на обект, форматиран за достъп до помощни технологии"
  25232525
  2524 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:83
   2526#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
  25252527msgid "Desktop"
  25262528msgstr "Работна среда"
  25272529
  2528 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:84
   2530#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
  25292531msgid "Dialog"
  25302532msgstr "Диалогов прозорец"
  25312533
  2532 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
   2534#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
  25332535msgid "Dialog Box"
  25342536msgstr "Диалогов прозорец"
  25352537
  2536 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
   2538#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
  25372539msgid "Discontinuous"
  25382540msgstr "Непродължителен"
  25392541
  2540 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
   2542#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
  25412543msgid "Discrete"
  25422544msgstr "Разнороден"
  25432545
  2544 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
   2546#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
  25452547msgid "Dock"
  25462548msgstr "Док"
  25472549
  2548 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
   2550#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
  25492551msgid "Down"
  25502552msgstr "Долу"
  25512553
  2552 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
   2554#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
  25532555msgid "Drag & Drop"
  25542556msgstr "Провлачване и пускане"
  25552557
  2556 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
   2558#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
  25572559msgid "Drag and Drop"
  25582560msgstr "Провлачване и пускане"
  25592561
  2560 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
   2562#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
  25612563msgid "Drawing Area"
  25622564msgstr "Област за рисуване"
  25632565
  2564 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
   2566#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
  25652567msgid "Drop Down Menu"
  25662568msgstr "Падащо меню"
  25672569
  2568 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
   2570#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
  25692571msgid "East"
  25702572msgstr "Изток"
  25712573
  2572 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
   2574#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
  25732575msgid "Edge"
  25742576msgstr "Ръб"
  25752577
  2576 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
   2578#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
  25772579msgid "Edit Type"
  25782580msgstr "Тип редактиране"
  25792581
  2580 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
   2582#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
  25812583msgid "Edit&#8230;"
  25822584msgstr "Редактиране…"
  25832585
  2584 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
  2585 msgid "Embedded By"
  2586 msgstr "Вграден от"
  2587 
  2588 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
  2589 msgid "Embeds"
  2590 msgstr "Вгражда"
  2591 
  2592 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:7
   2586#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:7
  25932587msgid "End"
  25942588msgstr "В края"
  25952589
  2596 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
   2590#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
  25972591msgid "Enter Notify"
  25982592msgstr "Уведомление при влизане"
  25992593
  2600 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:8
   2594#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:8
  26012595msgid "Error"
  26022596msgstr "Грешка"
  26032597
  2604 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:2
   2598#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:2
  26052599msgid "Etched In"
  26062600msgstr "Вдлъбната"
  26072601
  2608 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:3
   2602#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:3
  26092603msgid "Etched Out"
  26102604msgstr "Изпъкнала"
  26112605
  2612 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
   2606#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
  26132607msgid "Event Box"
  26142608msgstr "Прозорец за събитие"
  26152609
  2616 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
   2610#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
  26172611msgid "Expand"
  26182612msgstr "Разширяване"
  26192613
  2620 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
   2614#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
  26212615msgid "Expander"
  26222616msgstr "Разширител"
  26232617
  2624 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
   2618#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
  26252619msgid "Exposure"
  26262620msgstr "Излагане"
  26272621
  2628 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
   2622#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
  26292623msgid "Extended"
  26302624msgstr "Разширен"
  26312625
  2632 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
   2626#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
  26332627msgid "File Chooser Button"
  26342628msgstr "Бутон за прозореца за избор на файлове"
  26352629
  2636 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
   2630#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
  26372631msgid "File Chooser Dialog"
  26382632msgstr "Диалогов прозорец за избор на файлове"
  26392633
  2640 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
   2634#. Commenting out new widgets untill string freeze is over
   2635#.
   2636#. <glade-widget-class name="GtkScaleButton" generic-name="scalebutton" _title="Scale Button">
   2637#. <properties>
   2638#. <property id="size">
   2639#. <displayable-values>
   2640#. <value id="GTK_ICON_SIZE_INVALID" _name="Invalid"/>
   2641#. <value id="GTK_ICON_SIZE_MENU" _name="Menu"/>
   2642#. <value id="GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR" _name="Small Toolbar"/>
   2643#. <value id="GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR" _name="Large Toolbar"/>
   2644#. <value id="GTK_ICON_SIZE_BUTTON" _name="Button"/>
   2645#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DND" _name="Drag'n Drop"/>
   2646#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DIALOG" _name="Dialog"/>
   2647#. </displayable-values>
   2648#. </property>
   2649#. </properties>
   2650#. </glade-widget-class>
   2651#.
   2652#. <glade-widget-class name="GtkVolumeButton" generic-name="volumebutton" _title="Volume Button"/>
   2653#.
   2654#.
   2655#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
  26412656msgid "File Chooser Widget"
  26422657msgstr "Графичен обект за избор на файлове"
  26432658
  2644 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
   2659#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
  26452660msgid "File Name"
  26462661msgstr "Име на файл"
  26472662
  2648 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
   2663#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
  26492664msgid "File Selection"
  26502665msgstr "Избор на файлове"
  26512666
  2652 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
   2667#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
  26532668msgid "Filename"
  26542669msgstr "Име на файл"
  26552670
  2656 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:11
   2671#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:11
  26572672msgid "Fill"
  26582673msgstr "Запълване"
  26592674
  2660 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
   2675#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
  26612676msgid "Fixed"
  26622677msgstr "Фиксиран"
  26632678
  2664 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
  2665 msgid "Flows From"
  2666 msgstr "Прелива от"
  2667 
  2668 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
  2669 msgid "Flows To"
  2670 msgstr "Прелива в"
  2671 
  2672 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
   2679#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
  26732680msgid "Focus Change"
  26742681msgstr "Смяна на фокуса"
  26752682
  2676 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
   2683#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
  26772684msgid "Font Button"
  26782685msgstr "Бутон за шрифт"
  26792686
  2680 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
   2687#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
  26812688msgid "Font Selection"
  26822689msgstr "Избор на шрифт"
  26832690
  2684 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
   2691#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
  26852692msgid "Font Selection Dialog"
  26862693msgstr "Диалогов прозорец за избор на шрифт"
  26872694
  2688 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
   2695#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
  26892696msgid "Frame"
  26902697msgstr "Рамка"
  26912698
  2692 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
   2699#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
  26932700msgid "Free"
  26942701msgstr "Свободна"
  26952702
  2696 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
   2703#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
  26972704msgid "Gamma Curve"
  26982705msgstr "Крива „Гама“"
  26992706
  2700 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
   2707#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
  27012708msgid "Gtk+ Obsolete"
  27022709msgstr "Gtk+ (извън употреба)"
  27032710
  2704 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
   2711#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
  27052712msgid "Half"
  27062713msgstr "Половин"
  27072714
  2708 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
   2715#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
  27092716msgid "Handle Box"
  27102717msgstr "Манипулаторна кутия"
  27112718
  2712 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:6
   2719#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:6
  27132720msgid "Horizontal"
  27142721msgstr "Хоризонтални"
  27152722
  2716 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
   2723#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
  27172724msgid "Horizontal Box"
  27182725msgstr "Хоризонтална кутия"
  27192726
  2720 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
   2727#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
  27212728msgid "Horizontal Button Box"
  27222729msgstr "Хоризонтална кутия с бутони"
  27232730
  2724 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
   2731#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
  27252732msgid "Horizontal Panes"
  27262733msgstr "Хоризонтални пана"
  27272734
  2728 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
   2735#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
  27292736msgid "Horizontal Ruler"
  27302737msgstr "Хоризонтална линийка"
  27312738
  2732 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
   2739#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
  27332740msgid "Horizontal Scale"
  27342741msgstr "Хоризонтално мащабиране"
  27352742
  2736 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
   2743#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
  27372744msgid "Horizontal Scrollbar"
  27382745msgstr "Хоризонтална лента за придвижване"
  27392746
  2740 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
   2747#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
  27412748msgid "Horizontal Separator"
  27422749msgstr "Хоризонтален разделител"
  27432750
  2744 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
   2751#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
  27452752msgid "Horizontal and Vertical"
  27462753msgstr "Хоризонтални и вертикални"
  27472754
  2748 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
   2755#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
  27492756msgid "Icon Theme"
  27502757msgstr "Тема на иконите"
  27512758
  2752 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
   2759#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
  27532760msgid "Icon View"
  27542761msgstr "Изглед с икони"
  27552762
  2756 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
   2763#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
  27572764msgid "Icons only"
  27582765msgstr "Само икони"
  27592766
  2760 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
   2767#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
  27612768msgid "If Valid"
  27622769msgstr "Ако е валидна"
  27632770
  2764 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
   2771#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
  27652772msgid "Image Menu Item"
  27662773msgstr "Изображение за елемент от меню"
  27672774
  2768 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
   2775#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
  27692776msgid "Image Type"
  27702777msgstr "Вид изображение"
  27712778
  2772 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
   2779#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
  27732780msgid "Immediate"
  27742781msgstr "Моментално"
  27752782
  2776 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:7
   2783#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:7
  27772784msgid "In"
  27782785msgstr "Навътре"
  27792786
  2780 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
   2787#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
  27812788msgid "Inches"
  27822789msgstr "Инчове"
  27832790
  2784 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
  2785 msgid ""
  2786 "Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
  2787 "connection in the UI hierarchy to that component"
  2788 msgstr ""
  2789 "Показва подпрозорец, прикрепен към компонент, но иначе нямащ връзка с "
  2790 "компонента в йерархията на ГИ"
  2791 
  2792 #. Atk relationset properties
  2793 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
  2794 msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
  2795 msgstr "Показва обект, контролиран от един или повече целеви обекти"
  2796 
  2797 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
  2798 msgid ""
  2799 "Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
  2800 "cell in the same column is expanded and identifies that cell"
  2801 msgstr ""
  2802 "Показва обект, който е клетка в дървовидна таблица, която е изобразена, "
  2803 "защото клетка от същата колона е разширена и идентифицира тази клетка"
  2804 
  2805 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
  2806 msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
  2807 msgstr "Показва, че обектът контролира един или повече целеви обекти"
  2808 
  2809 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
  2810 msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
  2811 msgstr "Показва, че обектът е етикет за един или повече целеви обекти"
  2812 
  2813 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
  2814 msgid ""
  2815 "Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
  2816 msgstr "Показва обект, който е член на група от един или повече целеви обекти"
  2817 
  2818 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
  2819 msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
  2820 msgstr ""
  2821 "Показва обект, който е обозначен като етикет от един или повече целеви обекти"
  2822 
  2823 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
  2824 msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
  2825 msgstr "Показва, че обектът е родителски прозорец на друг обект"
  2826 
  2827 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
  2828 msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
  2829 msgstr "Показва, че обектът е изскачащ прозорец за друг обект"
  2830 
  2831 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
   2791#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
  28322792msgid ""
  28332793"Indicates that an object provides descriptive information about another "
   
  28372797"подробно от „Етикет за“"
  28382798
  2839 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
   2799#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
  28402800msgid ""
  28412801"Indicates that another object provides descriptive information about this "
   
  28452805"подробно от „Обозначен като етикет от“"
  28462806
  2847 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
  2848 msgid ""
  2849 "Indicates that the object has content that flows logically from another "
  2850 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
  2851 msgstr ""
  2852 "Показва, че обектът има съдържание, което прелива логически от друг "
  2853 "AtkObject по следствен път (например text-flow)"
  2854 
  2855 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
   2807#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
  28562808msgid ""
  28572809"Indicates that the object has content that flows logically to another "
   
  28612813"по следствен път (например text-flow)"
  28622814
  2863 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
  2864 msgid ""
  2865 "Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
  2866 "this object's content flows around another's content"
  2867 msgstr ""
  2868 "Показва, че обектът визуално вгражда съдържанието на друг обект, т.е. "
  2869 "съдържанието на този обект прелива в съдържанието на друг"
  2870 
  2871 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
  2872 msgid "Info"
  2873 msgstr "Информация"
  2874 
  2875 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
   2815#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
  28762816msgid "Input Dialog"
  28772817msgstr "Диалогов прозорец за въвеждане"
  28782818
  2879 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
   2819#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
  28802820msgid "Insert After"
  28812821msgstr "Вмъкване след"
  28822822
  2883 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
   2823#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
  28842824msgid "Insert Before"
  28852825msgstr "Вмъкване преди"
  28862826
  2887 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
   2827#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
  28882828msgid "Insert Column"
  28892829msgstr "Вмъкване на колона"
  28902830
  2891 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
   2831#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
  28922832msgid "Insert Page After"
  28932833msgstr "Вмъкване на страница след"
  28942834
  2895 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
   2835#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
  28962836msgid "Insert Page Before"
  28972837msgstr "Вмъкване на страница преди"
  28982838
  2899 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
   2839#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
  29002840msgid "Insert Row"
  29012841msgstr "Вмъкване на ред"
  29022842
  2903 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
   2843#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
  29042844msgid "Intro"
  29052845msgstr "Въведение"
  29062846
  2907 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
   2847#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
  29082848msgid "Invalid"
  29092849msgstr "Невалиден"
  29102850
  2911 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
  2912 msgid ""
  2913 "Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
  2914 "embedded in another object"
  2915 msgstr ""
  2916 "Обратното на „Вгражда“, показва, че съдържанието на този обект е визуално "
  2917 "вградено в друг обект"
  2918 
  2919 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
   2851#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
  29202852msgid "Items"
  29212853msgstr "Обекти"
  29222854
  2923 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
   2855#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
  29242856msgid "Key Press"
  29252857msgstr "Натискане на клавиш"
  29262858
  2927 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
   2859#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
  29282860msgid "Key Release"
  29292861msgstr "Отпускане на клавиш"
  29302862
  2931 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
  2932 msgid "Label For"
  2933 msgstr "Етикет за"
  2934 
  2935 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
  2936 msgid "Labelled By"
  2937 msgstr "Обозначен като етикет от"
  2938 
  2939 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
   2863#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
  29402864msgid "Large Toolbar"
  29412865msgstr "Голяма лента с инструменти"
  29422866
  2943 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
   2867#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
  29442868msgid "Layout"
  29452869msgstr "Изглед"
  29462870
  2947 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
   2871#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
  29482872msgid "Least Recently Used first"
  29492873msgstr "Най-отдавна използваните първо"
  29502874
  2951 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
   2875#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
  29522876msgid "Leave Notify"
  29532877msgstr "Уведомление при излизане"
  29542878
  2955 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:8
   2879#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:8
  29562880msgid "Left"
  29572881msgstr "Ляво"
  29582882
  2959 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
   2883#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
  29602884msgid "Left to Right"
  29612885msgstr "Отляво надясно"
  29622886
  2963 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
   2887#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
  29642888msgid "Linear"
  29652889msgstr "Линейна"
  29662890
  2967 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
   2891#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
  29682892msgid "Link Button"
  29692893msgstr "Бутон с хипервръзка"
  29702894
  2971 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
   2895#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
  29722896msgid "List"
  29732897msgstr "Списък"
  29742898
  2975 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
   2899#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
  29762900msgid "List Item"
  29772901msgstr "Елемент от списък"
  29782902
  2979 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
   2903#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
  29802904msgid "Maximum Width"
  29812905msgstr "Максимална ширина"
  29822906
  2983 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
  2984 msgid "Member Of"
  2985 msgstr "Член на"
  2986 
  2987 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
   2907#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
  29882908msgid "Menu Bar"
  29892909msgstr "Лента с менюта"
  29902910
  2991 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
   2911#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
  29922912msgid "Menu Item"
  29932913msgstr "Елемент от меню"
  29942914
  2995 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
   2915#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
  29962916msgid "Menu Shell"
  29972917msgstr "Обвивка на менюто"
  29982918
  2999 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
   2919#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
  30002920msgid "Menu Tool Button"
  30012921msgstr "Бутон за инструмент"
  30022922
  3003 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
   2923#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
  30042924msgid "Message Dialog"
  30052925msgstr "Диалогов прозорец за съобщение"
  30062926
  3007 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
   2927#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
  30082928msgid "Middle"
  30092929msgstr "В средата"
  30102930
  3011 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
   2931#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
  30122932msgid "Most Recently Used first"
  30132933msgstr "Най-скоро използваните първо"
  30142934
  3015 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
   2935#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
  30162936msgid "Mouse"
  30172937msgstr "Спрямо позицията на мишката"
  30182938
  30192939#. This is deprecated
  3020 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:17
   2940#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:17
  30212941msgid "Multiple"
  30222942msgstr "Множество"
  30232943
  3024 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:41
   2944#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:41
  30252945msgid "Never"
  30262946msgstr "Никога"
  30272947
  3028 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
   2948#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
  30292949msgid "Node Child Of"
  30302950msgstr "Дъщерен възел на"
  30312951
  3032 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:13
  3033 msgid "None"
  3034 msgstr "Без"
  3035 
  3036 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
   2952#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
  30372953msgid "North"
  30382954msgstr "Север"
  30392955
  3040 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
   2956#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
  30412957msgid "North East"
  30422958msgstr "Североизток"
  30432959
  3044 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
   2960#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
  30452961msgid "North West"
  30462962msgstr "Северозапад"
  30472963
  3048 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
   2964#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
  30492965msgid "Notebook"
  30502966msgstr "Контейнер-бележник"
  30512967
  3052 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
   2968#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
  30532969msgid "Notification"
  30542970msgstr "Уведомление"
  30552971
  3056 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
   2972#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
  30572973msgid "Number of items"
  30582974msgstr "Брой обекти"
  30592975
  3060 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
   2976#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
  30612977msgid "Number of pages"
  30622978msgstr "Брой страници"
  30632979
  30642980#. Atk name and description properties
  3065 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
   2981#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
  30662982msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
  30672983msgstr ""
  30682984"Името на конкретния обект е форматирано за достъп до помощни технологии"
  30692985
  3070 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
   2986#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
  30712987msgid "Off"
  30722988msgstr "Изключено"
  30732989
  3074 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
   2990#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
  30752991msgid "Ok"
  30762992msgstr "Добре"
  30772993
  3078 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
   2994#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
  30792995msgid "Ok, Cancel"
  30802996msgstr "Добре, Отказване"
  30812997
  3082 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
   2998#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
  30832999msgid "On"
  30843000msgstr "Включено"
  30853001
  3086 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:42
   3002#. Commenting out new widgets untill string freeze is over
   3003#.
   3004#. <glade-widget-class name="GtkScaleButton" generic-name="scalebutton" _title="Scale Button">
   3005#. <properties>
   3006#. <property id="size">
   3007#. <displayable-values>
   3008#. <value id="GTK_ICON_SIZE_INVALID" _name="Invalid"/>
   3009#. <value id="GTK_ICON_SIZE_MENU" _name="Menu"/>
   3010#. <value id="GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR" _name="Small Toolbar"/>
   3011#. <value id="GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR" _name="Large Toolbar"/>
   3012#. <value id="GTK_ICON_SIZE_BUTTON" _name="Button"/>
   3013#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DND" _name="Drag'n Drop"/>
   3014#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DIALOG" _name="Dialog"/>
   3015#. </displayable-values>
   3016#. </property>
   3017#. </properties>
   3018#. </glade-widget-class>
   3019#.
   3020#. <glade-widget-class name="GtkVolumeButton" generic-name="volumebutton" _title="Volume Button"/>
   3021#.
   3022#.
   3023#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:42
  30873024msgid "Open"
  30883025msgstr "Отваряне"
  30893026
  3090 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
   3027#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
  30913028msgid "Option Menu"
  30923029msgstr "Меню с опции"
  30933030
  3094 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:43
  3095 msgid "Other"
  3096 msgstr "Други"
  3097 
  3098 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:14
   3031#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:14
  30993032msgid "Out"
  31003033msgstr "Навън"
  31013034
  3102 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
   3035#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
  31033036msgid "Paned"
  31043037msgstr "Разделен прозорец"
  31053038
  3106 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
  3107 msgid "Parent Window Of"
  3108 msgstr "Родителски прозорец на"
  3109 
  3110 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
   3039#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
  31113040msgid "Pixels"
  31123041msgstr "Пиксели"
  31133042
  3114 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
   3043#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
  31153044msgid "Pointer Motion"
  31163045msgstr "Движение на показалеца"
  31173046
  3118 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
   3047#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
  31193048msgid "Pointer Motion Hint"
  31203049msgstr "Подсказка при движението на показалеца"
  31213050
  3122 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
   3051#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
  31233052msgid "Popup"
  31243053msgstr "Изскачащ"
  31253054
  3126 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
  3127 msgid "Popup For"
  3128 msgstr "Изскачащ прозорец за"
  3129 
  3130 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
   3055#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
  31313056msgid "Popup Menu"
  31323057msgstr "Изскачащо меню"
  31333058
  3134 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234 ../plugins/gnome/glade-gnome.c:658
   3059#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296 ../plugins/gnome/glade-gnome.c:658
  31353060#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:46
  31363061msgid "Position"
  31373062msgstr "Позиция"
  31383063
  3139 #. Atk press property
  3140 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
  3141 msgid "Press"
  3142 msgstr "Натискане на клавиш"
  3143 
  3144 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
   3064#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
  31453065msgid "Progress"
  31463066msgstr "Напредък"
  31473067
  3148 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
   3068#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
  31493069msgid "Progress Bar"
  31503070msgstr "Лента за прогрес"
  31513071
  3152 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
   3072#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
  31533073msgid "Property Change"
  31543074msgstr "Смяна на свойство"
  31553075
  3156 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
   3076#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
  31573077msgid "Proximity  Out"
  31583078msgstr "Приближаване"
  31593079
  3160 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
   3080#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
  31613081msgid "Proximity In"
  31623082msgstr "Отдалечаване"
  31633083
  3164 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:49
   3084#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:49
  31653085msgid "Question"
  31663086msgstr "Въпрос"
  31673087
  3168 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
   3088#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
  31693089msgid "Queue"
  31703090msgstr "Поред"
  31713091
  3172 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
   3092#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
  31733093msgid "Radio Button"
  31743094msgstr "Радио бутон"
  31753095
  3176 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
   3096#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
  31773097msgid "Radio Menu Item"
  31783098msgstr "Елемент от радио меню"
  31793099
  3180 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
   3100#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
  31813101msgid "Radio Tool Button"
  31823102msgstr "Радио бутон за инструмент"
  31833103
  3184 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
   3104#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
  31853105msgid "Range"
  31863106msgstr "Обхват"
  31873107
  3188 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
   3108#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
  31893109msgid "Recent Chooser"
  31903110msgstr "Избор на скоро отваряни файлове"
  31913111
  3192 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
   3112#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
  31933113msgid "Recent Chooser Dialog"
  31943114msgstr "Прозорец за избор на скоро отваряни файлове"
  31953115
  3196 #. Atk release property
  3197 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
  3198 msgid "Release"
  3199 msgstr "Пускане"
  3200 
  3201 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
   3116#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
  32023117msgid "Remove Column"
  32033118msgstr "Премахване на колона"
  32043119
  3205 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
   3120#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
  32063121msgid "Remove Page"
  32073122msgstr "Премахване на страница"
  32083123
  3209 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
   3124#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
  32103125msgid "Remove Parent"
  32113126msgstr "Премахване на контейнер"
  32123127
  3213 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
   3128#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
  32143129msgid "Remove Row"
  32153130msgstr "Премахване на ред"
  32163131
  3217 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
   3132#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
  32183133msgid "Remove Slot"
  32193134msgstr "Премахване на място"
  32203135
  3221 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
   3136#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
  32223137msgid "Response ID"
  32233138msgstr "Идентификатор на отговор"
  32243139
  3225 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:15
   3140#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:15
  32263141msgid "Right"
  32273142msgstr "Дясно"
  32283143
  3229 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
   3144#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
  32303145msgid "Right to Left"
  32313146msgstr "Отдясно наляво"
  32323147
  3233 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
   3148#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
  32343149msgid "Ruler"
  32353150msgstr "Линийка"
  32363151
  3237 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:50
   3152#. Commenting out new widgets untill string freeze is over
   3153#.
   3154#. <glade-widget-class name="GtkScaleButton" generic-name="scalebutton" _title="Scale Button">
   3155#. <properties>
   3156#. <property id="size">
   3157#. <displayable-values>
   3158#. <value id="GTK_ICON_SIZE_INVALID" _name="Invalid"/>
   3159#. <value id="GTK_ICON_SIZE_MENU" _name="Menu"/>
   3160#. <value id="GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR" _name="Small Toolbar"/>
   3161#. <value id="GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR" _name="Large Toolbar"/>
   3162#. <value id="GTK_ICON_SIZE_BUTTON" _name="Button"/>
   3163#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DND" _name="Drag'n Drop"/>
   3164#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DIALOG" _name="Dialog"/>
   3165#. </displayable-values>
   3166#. </property>
   3167#. </properties>
   3168#. </glade-widget-class>
   3169#.
   3170#. <glade-widget-class name="GtkVolumeButton" generic-name="volumebutton" _title="Volume Button"/>
   3171#.
   3172#.
   3173#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:50
  32383174msgid "Save"
  32393175msgstr "Запазване"
  32403176
  3241 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
  3242 msgid "Scale Button"
  3243 msgstr "Бутон за мащаба"
  3244 
  3245 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
   3177#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
   3178msgid "Scale"
   3179msgstr "Мащаб"
   3180
   3181#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
  32463182msgid "Scroll"
  32473183msgstr "Прелистване"
  32483184
  3249 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
   3185#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
  32503186msgid "Scrolled Window"
  32513187msgstr "Прозорец с придвижване"
  32523188
  3253 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:53
   3189#. Commenting out new widgets untill string freeze is over
   3190#.
   3191#. <glade-widget-class name="GtkScaleButton" generic-name="scalebutton" _title="Scale Button">
   3192#. <properties>
   3193#. <property id="size">
   3194#. <displayable-values>
   3195#. <value id="GTK_ICON_SIZE_INVALID" _name="Invalid"/>
   3196#. <value id="GTK_ICON_SIZE_MENU" _name="Menu"/>
   3197#. <value id="GTK_ICON_SIZE_SMALL_TOOLBAR" _name="Small Toolbar"/>
   3198#. <value id="GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR" _name="Large Toolbar"/>
   3199#. <value id="GTK_ICON_SIZE_BUTTON" _name="Button"/>
   3200#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DND" _name="Drag'n Drop"/>
   3201#. <value id="GTK_ICON_SIZE_DIALOG" _name="Dialog"/>
   3202#. </displayable-values>
   3203#. </property>
   3204#. </properties>
   3205#. </glade-widget-class>
   3206#.
   3207#. <glade-widget-class name="GtkVolumeButton" generic-name="volumebutton" _title="Volume Button"/>
   3208#.
   3209#.
   3210#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:53
  32543211msgid "Select Folder"
  32553212msgstr "Избор на папка"
  32563213
  3257 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
   3214#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:370
  32583215msgid "Separator Menu Item"
  32593216msgstr "Разделител на елементи от меню"
  32603217
  3261 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
   3218#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
  32623219msgid "Separator Tool Item"
  32633220msgstr "Разделител на инструменти"
  32643221
  3265 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
   3222#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
  32663223msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
  32673224msgstr "Настройка на текущата страница (само с цел редактиране)"
  32683225
  3269 #. Atk activate property
  3270 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
  3271 msgid "Set the description of the Activate atk action"
  3272 msgstr "Задаване на описанието на действието Activate на atk"
  3273 
  3274 #. Atk click property
  3275 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
  3276 msgid "Set the description of the Click atk action"
  3277 msgstr "Задаване на описанието при действието Click на atk"
  3278 
  3279 #. Atk press property
  3280 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
  3281 msgid "Set the description of the Press atk action"
  3282 msgstr "Задаване на описанието на действието Press на atk"
  3283 
  3284 #. Atk release property
  3285 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
  3286 msgid "Set the description of the Release atk action"
  3287 msgstr "Задаване на описанието на действието Release на atk"
  3288 
  32893226#. Text of the textview
  3290 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
   3227#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
  32913228msgid "Set the text in the view's text buffer"
  32923229msgstr "Задаване на текста в буфера за преглед на текст"
  32933230
  3294 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
   3231#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
  32953232msgid "Shrink"
  32963233msgstr "Свиване"
  32973234
  32983235#. This is deprecated
  3299 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:24
   3236#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:24
  33003237msgid "Single"
  33013238msgstr "Единичен"
  33023239
  3303 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
   3240#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
   3241msgid "Size"
   3242msgstr "Размер"
   3243
   3244#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
  33043245msgid "Small Toolbar"
  33053246msgstr "Малка лента с инструменти"
  33063247
  3307 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
   3248#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
  33083249msgid "South"
  33093250msgstr "Юг"
  33103251
  3311 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
   3252#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
  33123253msgid "South East"
  33133254msgstr "Югоизток"
  33143255
  3315 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
   3256#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
  33163257msgid "South West"
  33173258msgstr "Югозапад"
  33183259
  3319 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
   3260#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
  33203261msgid "Spin Button"
  33213262msgstr "Брояч"
  33223263
  3323 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
   3264#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
  33243265msgid "Splash Screen"
  33253266msgstr "Начален екран"
  33263267
  3327 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
   3268#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
  33283269msgid "Spline"
  33293270msgstr "Плавна"
  33303271
  3331 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
   3272#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
  33323273msgid "Spread"
  33333274msgstr "Разтегнат"
  33343275
  3335 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:55
   3276#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:55
  33363277msgid "Start"
  33373278msgstr "В началото"
  33383279
  3339 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
   3280#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
  33403281msgid "Static"
  33413282msgstr "Статична"
  33423283
  3343 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
   3284#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
  33443285msgid "Status Bar"
  33453286msgstr "Лента за състояние"
  33463287
  3347 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
   3288#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
  33483289msgid "Stock Button"
  33493290msgstr "Стандартен бутон"
  33503291
  3351 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
   3292#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:400
  33523293msgid "Stock Item"
  33533294msgstr "Стандартен обект"
  33543295
  3355 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
   3296#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
  33563297msgid "Structure"
  33573298msgstr "Структура"
  33583299
  3359 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
   3300#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
  33603301msgid "Substructure"
  33613302msgstr "Подструктура"
  33623303
  3363 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
  3364 msgid "Subwindow Of"
  3365 msgstr "Подпрозорец на"
  3366 
  3367 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
   3304#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
  33683305msgid "Summary"
  33693306msgstr "Обобщение"
  33703307
  3371 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
   3308#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
  33723309msgid "Table"
  33733310msgstr "Таблица"
  33743311
  33753312#. Text of the textview
  3376 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:58
   3313#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:58
  33773314msgid "Text"
  33783315msgstr "Текст"
  33793316
  3380 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
   3317#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
  33813318msgid "Text Entry"
  33823319msgstr "Поле за въвеждане на текст"
  33833320
  3384 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
   3321#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
  33853322msgid "Text View"
  33863323msgstr "Текстово поле"
  33873324
  3388 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
   3325#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
  33893326msgid "Text below icons"
  33903327msgstr "Текст под иконите"
  33913328
  3392 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
   3329#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
  33933330msgid "Text only"
  33943331msgstr "Само текст"
  33953332
  3396 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
   3333#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
  33973334msgid "The items in this combo box"
  33983335msgstr "Обектите в това падащо меню"
  33993336
  3400 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
   3337#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414
  34013338msgid "The number of items in the box"
  34023339msgstr "Броят на обектите в кутията"
  34033340
  3404 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
   3341#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
  34053342msgid "The number of pages in the notebook"
  34063343msgstr "Броят на страниците в бележника"
  34073344
  3408 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
   3345#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
  34093346msgid "The page position in the Assistant"
  34103347msgstr "Позицията на страницата в помощника"
  34113348
  3412 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
  3413 msgid "The pango attributes for this label"
  3414 msgstr "Атрибутите на pango за този етикет"
  3415 
  3416 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
   3349#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
  34173350msgid "The position of the menu item in the menu shell"
  34183351msgstr "Позицията на елемента от менюто в обвивката на менюто"
  34193352
  3420 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
   3353#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
  34213354msgid "The position of the tool item in the toolbar"
  34223355msgstr "Позицията на инструмента в лентата с инструменти"
  34233356
  3424 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
  3425 msgid "The response ID of this button in a dialog"
  3426 msgstr "Идентификатор на отговор за този бутон в диалоговия прозорец"
  3427 
  3428 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
   3357#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
   3358msgid ""
   3359"The response ID of this button in a dialog (it's NOT useful if this button "
   3360"is not in a GtkDialog)"
   3361msgstr ""
   3362"Идентификатор на отговор за този бутон в диалоговия прозорец (НЕ Е полезен "
   3363"ако този бутон не е в GtkDialog)"
   3364
   3365#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
  34293366msgid "The stock item for this button"
  34303367msgstr "Стандартният обект за този бутон"
  34313368
  3432 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
   3369#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
  34333370msgid "The stock item for this image"
  34343371msgstr "Стандартният обект за това изображение"
  34353372
  3436 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
   3373#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
  34373374msgid "The text of the menu item"
  34383375msgstr "Текстът на елемента от менюто"
  34393376
  3440 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
   3377#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
  34413378msgid "The text to display"
  34423379msgstr "Текстът, който да се изобразява"
  34433380
  3444 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
   3381#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
  34453382msgid "Toggle Button"
  34463383msgstr "Бутон за превключване"
  34473384
  3448 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
   3385#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
  34493386msgid "Toggle Tool Button"
  34503387msgstr "Бутон за превключване на инструмент"
  34513388
  3452 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324
   3389#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
  34533390msgid "Tool Bar"
  34543391msgstr "Лента с инструменти"
  34553392
  3456 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:325
   3393#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
  34573394msgid "Tool Button"
  34583395msgstr "Бутон за инструмент"
  34593396
  3460 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
   3397#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
  34613398msgid "Toolbar"
  34623399msgstr "Лента с инструменти"
  34633400
  3464 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
   3401#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
  34653402msgid "Tooltip"
  34663403msgstr "Подсказка"
  34673404
  3468 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:16
   3405#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:16
  34693406msgid "Top"
  34703407msgstr "Горе"
  34713408
  3472 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
   3409#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
  34733410msgid "Top Left"
  34743411msgstr "Горе вляво"
  34753412
  3476 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
   3413#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:432
  34773414msgid "Top Level"
  34783415msgstr "От най-горно ниво"
  34793416
  3480 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
   3417#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
  34813418msgid "Top Right"
  34823419msgstr "Горе вдясно"
  34833420
  3484 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
   3421#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
  34853422msgid "Top to Bottom"
  34863423msgstr "Отгоре надолу"
  34873424
  3488 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
   3425#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
  34893426msgid "Toplevels"
  34903427msgstr "От най-горното ниво"
  34913428
  3492 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334
   3429#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
  34933430msgid "Tree View"
  34943431msgstr "Дървовиден изглед"
  34953432
  3496 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
   3433#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
  34973434msgid "Up"
  34983435msgstr "Горе"
  34993436
  3500 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
   3437#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
  35013438msgid "Use Underline"
  35023439msgstr "Използване на подчертаване"
  35033440
  3504 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
   3441#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
  35053442msgid "Utility"
  35063443msgstr "Сечиво"
  35073444
  3508 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:17
   3445#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:17
  35093446msgid "Vertical"
  35103447msgstr "Вертикална"
  35113448
  3512 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
   3449#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
  35133450msgid "Vertical Box"
  35143451msgstr "Вертикална кутия"
  35153452
  3516 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
   3453#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
  35173454msgid "Vertical Button Box"
  35183455msgstr "Вертикална кутия с бутони"
  35193456
  3520 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:341
   3457#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
  35213458msgid "Vertical Panes"
  35223459msgstr "Вертикални пана"
  35233460
  3524 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
   3461#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
  35253462msgid "Vertical Ruler"
  35263463msgstr "Вертикална линийка"
  35273464
  3528 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343
   3465#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
  35293466msgid "Vertical Scale"
  35303467msgstr "Вертикално мащабиране"
  35313468
  3532 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
   3469#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
  35333470msgid "Vertical Scrollbar"
  35343471msgstr "Вертикална лента за придвижване"
  35353472
  3536 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
   3473#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
  35373474msgid "Vertical Separator"
  35383475msgstr "Вертикален разделител"
  35393476
  3540 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
   3477#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
  35413478msgid "Viewport"
  35423479msgstr "Изглед"
  35433480
  3544 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
   3481#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
  35453482msgid "Visibility Notify"
  35463483msgstr "Уведомление при видимост"
  35473484
  3548 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
  3549 msgid "Volume Button"
  3550 msgstr "Бутон за силата на звука"
  3551 
  3552 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:72
   3485#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:72
  35533486msgid "Warning"
  35543487msgstr "Предупреждение"
  35553488
  3556 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
   3489#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
  35573490msgid "West"
  35583491msgstr "Запад"
  35593492
  3560 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
   3493#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
  35613494msgid "Window"
  35623495msgstr "Прозорец"
  35633496
  3564 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
   3497#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
  35653498msgid "Word"
  35663499msgstr "Дума"
  35673500
  3568 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:354
   3501#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
  35693502msgid "Word Character"
  35703503msgstr "Знак от дума"
  35713504
  3572 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
   3505#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
  35733506msgid "Yes, No"
  35743507msgstr "Да, Не"
  35753508
  3576 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:356
   3509#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
  35773510msgid ""
  35783511"You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
   
  36533586msgid "24-Hour Format"
  36543587msgstr "Формат „24 часа“"
   3588
   3589#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:3
   3590msgid "Background Color"
   3591msgstr "Цвят на фона"
  36553592
  36563593#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:4
 • gnome/trunk/glade3.trunk.bg.po

  r1673 r1717  
  88"Project-Id-Version: glade3 trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-09-12 08:12+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-09-12 08:11+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-09-29 22:30+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-09-29 22:29+0300\n"
  1212"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  9696#. *              we also indicate to users that the file may be read-only with
  9797#. *              the second '%s'
  98 #: ../src/glade-window.c:689
   98#: ../src/glade-window.c:690
  9999#, c-format
  100100msgid "Activate '%s' %s"
   
  103103#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
  104104#. FIXME add hint for translators
  105 #: ../src/glade-window.c:696 ../src/glade-window.c:704
   105#: ../src/glade-window.c:697 ../src/glade-window.c:705
  106106#, c-format
  107107msgid "Activate '%s'"
  108108msgstr "Активиране на „%s“"
  109109
  110 #: ../src/glade-window.c:1102
   110#: ../src/glade-window.c:1103
  111111msgid "Open…"
  112112msgstr "Отваряне…"
  113113
  114 #: ../src/glade-window.c:1145
   114#: ../src/glade-window.c:1146
  115115#, c-format
  116116msgid "The file %s has been modified since reading it"
  117117msgstr "Файлът „%s“ беше променен след последното прочитане"
  118118
  119 #: ../src/glade-window.c:1149
   119#: ../src/glade-window.c:1150
  120120msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
  121121msgstr ""
   
  123123"това?"
  124124
  125 #: ../src/glade-window.c:1153
   125#: ../src/glade-window.c:1154
  126126msgid "_Save Anyway"
  127127msgstr "_Запазване при всички случаи"
  128128
  129 #: ../src/glade-window.c:1160
   129#: ../src/glade-window.c:1161
  130130msgid "_Don't Save"
  131131msgstr "_Без запазване"
  132132
  133 #: ../src/glade-window.c:1183
   133#: ../src/glade-window.c:1184
  134134#, c-format
  135135msgid "Failed to save %s: %s"
  136136msgstr "Неуспех при запазването на „%s“: %s"
  137137
  138 #: ../src/glade-window.c:1204
   138#: ../src/glade-window.c:1205
  139139#, c-format
  140140msgid "Project '%s' saved"
  141141msgstr "Проектът „%s“ е запазен"
  142142
  143 #: ../src/glade-window.c:1224
   143#: ../src/glade-window.c:1225
  144144msgid "Save As…"
  145145msgstr "Запазване като…"
  146146
  147 #: ../src/glade-window.c:1269
   147#: ../src/glade-window.c:1270
  148148#, c-format
  149149msgid "Could not save the file %s"
  150150msgstr "Неуспех при запазването на файл „%s“"
  151151
  152 #: ../src/glade-window.c:1273
   152#: ../src/glade-window.c:1274
  153153msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
  154154msgstr "Нямате необходимите права, за да запазите файла."
  155155
  156 #: ../src/glade-window.c:1294
   156#: ../src/glade-window.c:1295
  157157#, c-format
  158158msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
   
  160160"Неуспех при запазването на файла „%s“. Отворен е друг проект със същия път."
  161161
  162 #: ../src/glade-window.c:1319
   162#: ../src/glade-window.c:1320
  163163msgid "No open projects to save"
  164164msgstr "Няма отворени проекти за запазване"
  165165
  166 #: ../src/glade-window.c:1349
   166#: ../src/glade-window.c:1350
  167167#, c-format
  168168msgid ""
   
  177177"Промените ви ще бъдат загубени, ако не ги запазите."
  178178
  179 #: ../src/glade-window.c:1361
   179#: ../src/glade-window.c:1362
  180180msgid "_Close without Saving"
  181181msgstr "Затваряне _без запазване"
  182182
  183 #: ../src/glade-window.c:1388
   183#: ../src/glade-window.c:1389
  184184#, c-format
  185185msgid "Failed to save %s to %s: %s"
  186186msgstr "Неуспех при запазването на „%s“ в „%s“: %s"
  187187
  188 #: ../src/glade-window.c:1400
   188#: ../src/glade-window.c:1401
  189189msgid "Save…"
  190190msgstr "Запазване…"
  191191
  192 #: ../src/glade-window.c:1980
   192#: ../src/glade-window.c:1962
  193193msgid "Could not display the online user manual"
  194194msgstr "Неуспех при изобразяването на потребителското ръководство в Интернет"
  195195
  196 #: ../src/glade-window.c:1983 ../src/glade-window.c:2021
   196#: ../src/glade-window.c:1965 ../src/glade-window.c:2003
  197197#, c-format
  198198msgid ""
   
  203203"стартира и да покаже адреса „%s“."
  204204
  205 #: ../src/glade-window.c:2018
   205#: ../src/glade-window.c:2000
  206206msgid "Could not display the online developer reference manual"
  207207msgstr "Неуспех при изобразяването на ръководството за разработчици в Интернет"
  208208
  209 #: ../src/glade-window.c:2061
   209#: ../src/glade-window.c:2043
  210210msgid ""
  211211"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  223223"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  224224msgstr ""
  225 "Glade е свободен софтуер; може да го разпространявате и/или променяте под "
  226 "условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU General Public License), "
  227 "както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер; версия 2 на лиценза "
  228 "или (по ваш избор) всяка по-нова версия.\n"
   225"Тази програма (Glade 3) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   226"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   227"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   228"ваше решение) по-късна версия.\n"
  229229"\n"
  230 "Glade се се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна програма, но БЕЗ "
  231 "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ; дори без косвени гаранции за ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА или "
  232 "СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. Вижте Общия публичен лиценз на GNU за "
  233 "повече подробности.\n"
   230"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   231"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   232"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
  234233"\n"
  235 "Би трябвало да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с "
  236 "програмата; ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 "
  237 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  238 
  239 #: ../src/glade-window.c:2087
   234"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   235"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   236"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   237
   238#: ../src/glade-window.c:2069
  240239msgid "translator-credits"
  241240msgstr ""
   
  246245"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  247246
  248 #: ../src/glade-window.c:2088
   247#: ../src/glade-window.c:2070
  249248msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
  250249msgstr "Проектиране на потребителски интерфейси за GTK+ и GNOME."
  251250
  252251#. File
  253 #: ../src/glade-window.c:2163 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6110
  254 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6433
   252#: ../src/glade-window.c:2145 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6364
   253#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6687
  255254msgid "_File"
  256255msgstr "_Файл"
  257256
  258257#. Edit
  259 #: ../src/glade-window.c:2164 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6113
  260 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6443
   258#: ../src/glade-window.c:2146 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6367
   259#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6697
  261260msgid "_Edit"
  262261msgstr "_Редактиране"
  263262
  264263#. View
  265 #: ../src/glade-window.c:2165 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6116
  266 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6451
   264#: ../src/glade-window.c:2147 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6370
   265#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6705
  267266msgid "_View"
  268267msgstr "_Изглед"
  269268
  270 #: ../src/glade-window.c:2166
   269#: ../src/glade-window.c:2148
  271270msgid "_Projects"
  272271msgstr "_Проекти"
  273272
  274273#. Help
  275 #: ../src/glade-window.c:2167 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6128
  276 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6454
   274#: ../src/glade-window.c:2149 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6382
   275#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6708
  277276msgid "_Help"
  278277msgstr "Помо_щ"
  279278
  280 #: ../src/glade-window.c:2173
   279#: ../src/glade-window.c:2155
  281280msgid "Create a new project"
  282281msgstr "Създаване на нов проект"
  283282
  284 #: ../src/glade-window.c:2175
   283#: ../src/glade-window.c:2157
  285284msgid "_Open…"
  286285msgstr "_Отваряне…"
  287286
  288 #: ../src/glade-window.c:2176
   287#: ../src/glade-window.c:2158
  289288msgid "Open a project"
  290289msgstr "Отваряне на проект"
  291290
  292 #: ../src/glade-window.c:2178
   291#: ../src/glade-window.c:2160
  293292msgid "Open _Recent"
  294293msgstr "С_коро отваряни"
  295294
  296 #: ../src/glade-window.c:2181
   295#: ../src/glade-window.c:2163
  297296msgid "Quit the program"
  298297msgstr "Спиране на програмата"
  299298
  300299#. ViewMenu
  301 #: ../src/glade-window.c:2184
   300#: ../src/glade-window.c:2166
  302301msgid "Palette _Appearance"
  303302msgstr "Изглед на _палитрата"
  304303
  305 #: ../src/glade-window.c:2188
   304#: ../src/glade-window.c:2170
  306305msgid "About this application"
  307306msgstr "Относно програмата"
  308307
  309 #: ../src/glade-window.c:2190
   308#: ../src/glade-window.c:2172
  310309msgid "_Contents"
  311310msgstr "_Ръководство"
  312311
  313 #: ../src/glade-window.c:2191
   312#: ../src/glade-window.c:2173
  314313msgid "Display the user manual"
  315314msgstr "Показване на потребителското ръководство"
  316315
  317 #: ../src/glade-window.c:2193
   316#: ../src/glade-window.c:2175
  318317msgid "_Developer Reference"
  319318msgstr "_Помощ за разработчици"
  320319
  321 #: ../src/glade-window.c:2194
   320#: ../src/glade-window.c:2176
  322321msgid "Display the developer reference manual"
  323322msgstr "Показване на наръчника за разработчици"
  324323
  325 #: ../src/glade-window.c:2203
   324#: ../src/glade-window.c:2185
  326325msgid "Save the current project"
  327326msgstr "Запазване на текущия проект"
  328327
  329 #: ../src/glade-window.c:2205
   328#: ../src/glade-window.c:2187
  330329msgid "Save _As…"
  331330msgstr "З_апазване като…"
  332331
  333 #: ../src/glade-window.c:2206
   332#: ../src/glade-window.c:2188
  334333msgid "Save the current project with a different name"
  335334msgstr "Запазване на текущия проект под друго име"
  336335
  337 #: ../src/glade-window.c:2209
   336#: ../src/glade-window.c:2191
  338337msgid "Close the current project"
  339338msgstr "Затваряне на текущия проект"
  340339
  341 #: ../src/glade-window.c:2213
   340#: ../src/glade-window.c:2195
  342341msgid "Undo the last action"
  343342msgstr "Отмяна на последното действие"
  344343
  345 #: ../src/glade-window.c:2216
   344#: ../src/glade-window.c:2198
  346345msgid "Redo the last action"
  347346msgstr "Възстановяване на последното действие"
  348347
  349 #: ../src/glade-window.c:2219
   348#: ../src/glade-window.c:2201
  350349msgid "Cut the selection"
  351350msgstr "Отрязване на избраното"
  352351
  353 #: ../src/glade-window.c:2222
   352#: ../src/glade-window.c:2204
  354353msgid "Copy the selection"
  355354msgstr "Копиране на избраното"
  356355
  357 #: ../src/glade-window.c:2225
   356#: ../src/glade-window.c:2207
  358357msgid "Paste the clipboard"
  359358msgstr "Поставяне в буфера за обмен"
  360359
  361 #: ../src/glade-window.c:2228
   360#: ../src/glade-window.c:2210
  362361msgid "Delete the selection"
  363362msgstr "Изтриване на избраното"
  364363
  365 #: ../src/glade-window.c:2231
   364#: ../src/glade-window.c:2213
  366365msgid "Modify project preferences"
  367366msgstr "Промяна на настройките на проекта"
  368367
  369368#. ViewMenu
  370 #: ../src/glade-window.c:2235
   369#: ../src/glade-window.c:2217
  371370msgid "_Clipboard"
  372371msgstr "_Буфер за обмен"
  373372
  374 #: ../src/glade-window.c:2236
   373#: ../src/glade-window.c:2218
  375374msgid "Show the clipboard"
  376375msgstr "Показване на буфера за обмен"
  377376
  378377#. ProjectsMenu
  379 #: ../src/glade-window.c:2240
   378#: ../src/glade-window.c:2222
  380379msgid "_Previous Project"
  381380msgstr "_Предишен проект"
  382381
  383 #: ../src/glade-window.c:2241
   382#: ../src/glade-window.c:2223
  384383msgid "Activate previous project"
  385384msgstr "Активиране на предишния проект"
  386385
  387 #: ../src/glade-window.c:2243
   386#: ../src/glade-window.c:2225
  388387msgid "_Next Project"
  389388msgstr "_Следващ проект"
  390389
  391 #: ../src/glade-window.c:2244
   390#: ../src/glade-window.c:2226
  392391msgid "Activate next project"
  393392msgstr "Активиране на следващия проект"
  394393
  395 #: ../src/glade-window.c:2252
   394#: ../src/glade-window.c:2234
  396395msgid "_Use Small Icons"
  397396msgstr "_Използване на малки икони"
  398397
  399 #: ../src/glade-window.c:2253
   398#: ../src/glade-window.c:2235
  400399msgid "Show items using small icons"
  401400msgstr "Показване на обектите с малки икони"
  402401
  403 #: ../src/glade-window.c:2256
   402#: ../src/glade-window.c:2238
  404403msgid "Context _Help"
  405404msgstr "_Контекстна помощ"
  406405
  407 #: ../src/glade-window.c:2257
   406#: ../src/glade-window.c:2239
  408407msgid "Show or hide contextual help buttons in the editor"
  409408msgstr "Показване или скриване на бутоните за контекстна помощ в редактора"
  410409
  411 #: ../src/glade-window.c:2260
   410#: ../src/glade-window.c:2242
  412411msgid "Dock _Palette"
  413412msgstr "Прикачване на п_алитрата"
  414413
  415 #: ../src/glade-window.c:2261
   414#: ../src/glade-window.c:2243
  416415msgid "Dock the palette into the main window"
  417416msgstr "Прикачване на палитрата към главния прозорец"
  418417
  419 #: ../src/glade-window.c:2264
   418#: ../src/glade-window.c:2246
  420419msgid "Dock _Inspector"
  421420msgstr "Прикачване на _инспектора"
  422421
  423 #: ../src/glade-window.c:2265
   422#: ../src/glade-window.c:2247
  424423msgid "Dock the inspector into the main window"
  425424msgstr "Прикачване на инспектора към главния прозорец"
  426425
  427 #: ../src/glade-window.c:2268
  428 msgid "Dock _Editor"
  429 msgstr "Прикачване на _редактора"
  430 
  431 #: ../src/glade-window.c:2269
   426#: ../src/glade-window.c:2250
   427#, fuzzy
   428msgid "Dock Prop_erties"
   429msgstr "Свойства"
   430
   431#: ../src/glade-window.c:2251
  432432msgid "Dock the editor into the main window"
  433433msgstr "Прикачване на редактора към главния прозорец"
  434434
  435 #: ../src/glade-window.c:2277 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
   435#: ../src/glade-window.c:2259 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
  436436msgid "Text beside icons"
  437437msgstr "Текст до иконите"
  438438
  439 #: ../src/glade-window.c:2278
   439#: ../src/glade-window.c:2260
  440440msgid "Display items as text beside icons"
  441441msgstr "Показване на обектите с текст до иконите"
  442442
  443 #: ../src/glade-window.c:2280
   443#: ../src/glade-window.c:2262
  444444msgid "_Icons only"
  445445msgstr "_Само икони"
  446446
  447 #: ../src/glade-window.c:2281
   447#: ../src/glade-window.c:2263
  448448msgid "Display items as icons only"
  449449msgstr "Показване на обектите само като икони"
  450450
  451 #: ../src/glade-window.c:2283
   451#: ../src/glade-window.c:2265
  452452msgid "_Text only"
  453453msgstr "Само _текст"
  454454
  455 #: ../src/glade-window.c:2284
   455#: ../src/glade-window.c:2266
  456456msgid "Display items as text only"
  457457msgstr "Показване на обектите само като текст"
  458458
  459 #: ../src/glade-window.c:2471
   459#: ../src/glade-window.c:2453
  460460msgid "Select"
  461461msgstr "Избор"
  462462
  463 #: ../src/glade-window.c:2475
   463#: ../src/glade-window.c:2457
  464464msgid "Select widgets in the workspace"
  465465msgstr "Избор на графични обекти в работното пространство"
  466466
  467 #: ../src/glade-window.c:2499
   467#: ../src/glade-window.c:2481
  468468msgid "Drag Resize"
  469469msgstr "Изтегляне и провлачване"
  470470
  471 #: ../src/glade-window.c:2503
   471#: ../src/glade-window.c:2485
  472472msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
  473473msgstr "Изтегляне и провлачване на графични обекти в работното пространство"
  474474
  475 #: ../src/glade-window.c:2541
   475#: ../src/glade-window.c:2525
  476476msgid "Could not create a new project."
  477477msgstr "Неуспех при създаването на нов проект."
  478478
  479 #: ../src/glade-window.c:2595
   479#: ../src/glade-window.c:2579
  480480#, c-format
  481481msgid "The project %s has unsaved changes"
  482482msgstr "Проектът %s има незапазени промени"
  483483
  484 #: ../src/glade-window.c:2599
   484#: ../src/glade-window.c:2583
  485485msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
  486486msgstr ""
   
  488488"Презареждане въпреки това?"
  489489
  490 #: ../src/glade-window.c:2608
   490#: ../src/glade-window.c:2592
  491491#, c-format
  492492msgid "The project file %s has been externally modified"
  493493msgstr "Файлът-проект „%s“ е бил променен от друга програма"
  494494
  495 #: ../src/glade-window.c:2612
   495#: ../src/glade-window.c:2596
  496496msgid "Do you want to reload the project?"
  497497msgstr "Искате ли да презаредите проекта?"
  498498
  499 #: ../src/glade-window.c:2618
   499#: ../src/glade-window.c:2602
  500500msgid "_Reload"
  501501msgstr "_Зареждане"
  502502
  503 #: ../src/glade-window.c:2735
   503#: ../src/glade-window.c:2724
  504504msgid "_Undo"
  505505msgstr "_Назад"
  506506
  507507#. Change tooltips
  508 #: ../src/glade-window.c:2737 ../gladeui/glade-app.c:268
   508#: ../src/glade-window.c:2726 ../gladeui/glade-app.c:268
  509509#, c-format
  510510msgid "Undo: %s"
  511511msgstr "Отмяна: %s"
  512512
  513 #: ../src/glade-window.c:2737 ../src/glade-window.c:2748
   513#: ../src/glade-window.c:2726 ../src/glade-window.c:2737
  514514#: ../gladeui/glade-app.c:269
  515515msgid "the last action"
  516516msgstr "на последното действие"
  517517
  518 #: ../src/glade-window.c:2746
   518#: ../src/glade-window.c:2735
  519519msgid "_Redo"
  520520msgstr "На_пред"
  521521
  522 #: ../src/glade-window.c:2748 ../gladeui/glade-app.c:268
   522#: ../src/glade-window.c:2737 ../gladeui/glade-app.c:268
  523523#, c-format
  524524msgid "Redo: %s"
  525525msgstr "Възстановяване: %s"
  526526
  527 #: ../src/glade-window.c:3057
   527#: ../src/glade-window.c:3046
  528528msgid "Go back in undo history"
  529529msgstr "Отиване назад в историята на промените"
  530530
  531 #: ../src/glade-window.c:3059
   531#: ../src/glade-window.c:3048
  532532msgid "Go forward in undo history"
  533533msgstr "Отиване напред в историята на промените"
  534534
  535 #: ../src/glade-window.c:3106
   535#: ../src/glade-window.c:3095
  536536msgid "Palette"
  537537msgstr "Палитра"
  538538
  539 #: ../src/glade-window.c:3117
   539#: ../src/glade-window.c:3106
  540540msgid "Inspector"
  541541msgstr "Инспектор"
  542542
  543 #: ../src/glade-window.c:3124 ../gladeui/glade-editor.c:351
  544 #: ../gladeui/glade-widget.c:1037
   543#: ../src/glade-window.c:3113 ../gladeui/glade-editor.c:365
   544#: ../gladeui/glade-widget.c:1035
  545545msgid "Properties"
  546546msgstr "Свойства"
  547547
  548 #: ../gladeui/glade-app.c:458
   548#: ../gladeui/glade-app.c:430
  549549msgid "Clipboard"
  550550msgstr "Буфер за обмен"
  551551
  552 #: ../gladeui/glade-app.c:506
   552#: ../gladeui/glade-app.c:478
  553553msgid "Active Project"
  554554msgstr "Активен проект"
  555555
  556 #: ../gladeui/glade-app.c:507
   556#: ../gladeui/glade-app.c:479
  557557msgid "The active project"
  558558msgstr "Активният проект"
  559559
  560 #: ../gladeui/glade-app.c:513
   560#: ../gladeui/glade-app.c:485
  561561msgid "Pointer Mode"
  562562msgstr "Режим на показалеца"
  563563
  564 #: ../gladeui/glade-app.c:514
   564#: ../gladeui/glade-app.c:486
  565565msgid "Current mode for the pointer in the workspace"
  566566msgstr "Текущ режим на показалеца в работното пространство"
  567567
  568 #: ../gladeui/glade-app.c:585
   568#: ../gladeui/glade-app.c:557
  569569#, c-format
  570570msgid ""
   
  576576"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  577577
  578 #: ../gladeui/glade-app.c:598
   578#: ../gladeui/glade-app.c:570
  579579#, c-format
  580580msgid ""
   
  586586"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  587587
  588 #: ../gladeui/glade-app.c:626
   588#: ../gladeui/glade-app.c:598
  589589#, c-format
  590590msgid ""
   
  595595"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  596596
  597 #: ../gladeui/glade-app.c:638
   597#: ../gladeui/glade-app.c:610
  598598#, c-format
  599599msgid ""
   
  604604"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  605605
  606 #: ../gladeui/glade-app.c:651
   606#: ../gladeui/glade-app.c:623
  607607#, c-format
  608608msgid ""
   
  613613"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
  614614
  615 #: ../gladeui/glade-app.c:1148
   615#: ../gladeui/glade-app.c:1137
  616616msgid "You cannot copy a widget internal to a composite widget."
  617617msgstr "Не може да копирате вътрешен графичен обект в съставен."
  618618
  619 #: ../gladeui/glade-app.c:1163 ../gladeui/glade-app.c:1216
  620 #: ../gladeui/glade-app.c:1390
   619#: ../gladeui/glade-app.c:1152 ../gladeui/glade-app.c:1205
   620#: ../gladeui/glade-app.c:1375
  621621msgid "No widget selected."
  622622msgstr "Няма избран графичен обект."
  623623
  624 #: ../gladeui/glade-app.c:1201
   624#: ../gladeui/glade-app.c:1190
  625625msgid "You cannot cut a widget internal to a composite widget."
  626626msgstr "Не може да отрежете вътрешен графичен обект от съставен."
  627627
  628 #: ../gladeui/glade-app.c:1260
   628#: ../gladeui/glade-app.c:1257
  629629msgid "Unable to paste to the selected parent"
  630630msgstr "Неуспех при поставянето в избрания контейнер"
  631631
  632 #: ../gladeui/glade-app.c:1271
   632#: ../gladeui/glade-app.c:1268
  633633msgid "Unable to paste to multiple widgets"
  634634msgstr "Неуспех при поставянето в множество графични обекти"
  635635
  636 #: ../gladeui/glade-app.c:1281 ../gladeui/glade-app.c:1411
   636#: ../gladeui/glade-app.c:1278 ../gladeui/glade-app.c:1396
  637637msgid "No widget selected on the clipboard"
  638638msgstr "Няма избран графичен обект в буфера за обмен"
  639639
  640 #: ../gladeui/glade-app.c:1307
  641 #, c-format
  642 msgid "Unable to paste widget %s without a parent"
  643 msgstr "Неуспех при поставянето на графичен обект „%s“ без контейнер"
  644 
  645 #: ../gladeui/glade-app.c:1324
   640#: ../gladeui/glade-app.c:1309
  646641msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
  647642msgstr "Само един графичен обект може да бъде поставен в този контейнер"
  648643
  649 #: ../gladeui/glade-app.c:1336
   644#: ../gladeui/glade-app.c:1321
  650645msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
  651646msgstr "Недостатъчно количество заместители в целевия контейнер"
  652647
  653 #: ../gladeui/glade-app.c:1375 ../gladeui/glade-app.c:1421
   648#: ../gladeui/glade-app.c:1360 ../gladeui/glade-app.c:1406
  654649msgid "You cannot delete a widget internal to a composite widget."
  655650msgstr "Не може да изтриете вътрешен графичен обект от съставен."
  656651
  657 #: ../gladeui/glade-builtins.c:256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
   652#: ../gladeui/glade-builtins.c:256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
  658653msgid "Stock"
  659654msgstr "Вграден"
   
  663658msgstr "Вграден стандартен обект"
  664659
  665 #: ../gladeui/glade-builtins.c:265 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
   660#: ../gladeui/glade-builtins.c:265 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
  666661msgid "Stock Image"
  667662msgstr "Вградено изображение"
   
  671666msgstr "Вградено стандартно изображение"
  672667
  673 #: ../gladeui/glade-builtins.c:423
   668#: ../gladeui/glade-builtins.c:423 ../gladeui/glade-inspector.c:352
  674669msgid "Objects"
  675670msgstr "Обекти"
   
  763758msgstr "Преподреждане на дъщерните елементи на %s"
  764759
  765 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
   760#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
  766761msgid "Label"
  767762msgstr "Етикет"
  768763
  769 #: ../gladeui/glade-base-editor.c:1451 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1206
   764#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1451 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1218
  770765msgid "Type"
  771766msgstr "Тип"
   
  781776msgstr "Тип :"
  782777
  783 #: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
   778#: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
  784779msgid "Widget"
  785780msgstr "Графичен обект"
  786781
  787 #: ../gladeui/glade-command.c:550
   782#: ../gladeui/glade-command.c:589
  788783#, c-format
  789784msgid "Setting multiple properties"
  790785msgstr "Задаване на множество свойства"
  791786
  792 #: ../gladeui/glade-command.c:560
   787#: ../gladeui/glade-command.c:599
  793788#, c-format
  794789msgid "Setting %s of %s"
  795790msgstr "Задаване на %s за %s"
  796791
  797 #: ../gladeui/glade-command.c:564
   792#: ../gladeui/glade-command.c:603 ../gladeui/glade-editor-property.c:2757
  798793#, c-format
  799794msgid "Setting %s of %s to %s"
  800795msgstr "Задаване на %s за %s като %s"
  801796
  802 #: ../gladeui/glade-command.c:782 ../gladeui/glade-command.c:809
   797#: ../gladeui/glade-command.c:828 ../gladeui/glade-command.c:855
  803798#, c-format
  804799msgid "Renaming %s to %s"
  805800msgstr "Преименуване на %s на %s"
  806801
  807 #: ../gladeui/glade-command.c:914
   802#: ../gladeui/glade-command.c:960
  808803#, c-format
  809804msgid "Add %s"
  810805msgstr "Добавяне на %s"
  811806
  812 #: ../gladeui/glade-command.c:915 ../gladeui/glade-command.c:1573
  813 #: ../gladeui/glade-command.c:1597 ../gladeui/glade-command.c:1620
  814 #: ../gladeui/glade-command.c:1645 ../gladeui/glade-command.c:1679
  815 #: ../gladeui/glade-command.c:1706
   807#: ../gladeui/glade-command.c:961 ../gladeui/glade-command.c:1634
   808#: ../gladeui/glade-command.c:1658 ../gladeui/glade-command.c:1681
   809#: ../gladeui/glade-command.c:1706 ../gladeui/glade-command.c:1740
   810#: ../gladeui/glade-command.c:1767
  816811msgid "multiple"
  817812msgstr "множество"
  818813
  819 #: ../gladeui/glade-command.c:1030
   814#: ../gladeui/glade-command.c:1092
  820815msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
  821816msgstr "Не може да премахнете вътрешен графичен обект от съставен."
  822817
  823 #: ../gladeui/glade-command.c:1077
   818#: ../gladeui/glade-command.c:1101
  824819#, c-format
  825820msgid "Remove %s"
  826821msgstr "Премахване на %s"
  827822
  828 #: ../gladeui/glade-command.c:1081
   823#: ../gladeui/glade-command.c:1104
  829824#, c-format
  830825msgid "Remove multiple"
  831826msgstr "Премахване на множество"
  832827
  833 #: ../gladeui/glade-command.c:1394
   828#: ../gladeui/glade-command.c:1457
  834829#, c-format
  835830msgid "Clipboard add %s"
  836831msgstr "Добавяне на %s към буфера за обмен"
  837832
  838 #: ../gladeui/glade-command.c:1397
   833#: ../gladeui/glade-command.c:1460
  839834msgid "Clipboard add multiple"
  840835msgstr "Добавяне на множество към буфера за обмен"
  841836
  842 #: ../gladeui/glade-command.c:1402
   837#: ../gladeui/glade-command.c:1465
  843838#, c-format
  844839msgid "Clipboard remove %s"
  845840msgstr "Премахване на %s от буфера за обмен"
  846841
  847 #: ../gladeui/glade-command.c:1405
   842#: ../gladeui/glade-command.c:1468
  848843msgid "Clipboard remove multiple"
  849844msgstr "Премахване на множество от буфера за обмен"
  850845
  851 #: ../gladeui/glade-command.c:1573
   846#: ../gladeui/glade-command.c:1634
  852847#, c-format
  853848msgid "Create %s"
  854849msgstr "Създаване на %s"
  855850
  856 #: ../gladeui/glade-command.c:1597
   851#: ../gladeui/glade-command.c:1658
  857852#, c-format
  858853msgid "Delete %s"
  859854msgstr "Изтриване на %s"
  860855
  861 #: ../gladeui/glade-command.c:1620
   856#: ../gladeui/glade-command.c:1681
  862857#, c-format
  863858msgid "Cut %s"
  864859msgstr "Отрязване на %s"
  865860
  866 #: ../gladeui/glade-command.c:1645
   861#: ../gladeui/glade-command.c:1706
  867862#, c-format
  868863msgid "Copy %s"
  869864msgstr "Копиране на %s"
  870865
  871 #: ../gladeui/glade-command.c:1679
   866#: ../gladeui/glade-command.c:1740
  872867#, c-format
  873868msgid "Paste %s"
  874869msgstr "Поставяне на %s"
  875870
  876 #: ../gladeui/glade-command.c:1705
   871#: ../gladeui/glade-command.c:1766
  877872#, c-format
  878873msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
  879874msgstr "Провлачване и пускане от %s в %s"
  880875
  881 #: ../gladeui/glade-command.c:1827
   876#: ../gladeui/glade-command.c:1888
  882877#, c-format
  883878msgid "Add signal handler %s"
  884879msgstr "Добавяне на обработка на сигнал %s"
  885880
  886 #: ../gladeui/glade-command.c:1828
   881#: ../gladeui/glade-command.c:1889
  887882#, c-format
  888883msgid "Remove signal handler %s"
  889884msgstr "Премахване на обработка на сигнал %s"
  890885
  891 #: ../gladeui/glade-command.c:1829
   886#: ../gladeui/glade-command.c:1890
  892887#, c-format
  893888msgid "Change signal handler %s"
  894889msgstr "Промяна на обработка на сигнал %s"
  895890
  896 #: ../gladeui/glade-command.c:2033
   891#: ../gladeui/glade-command.c:2094
  897892#, c-format
  898893msgid "Setting i18n metadata"
  899894msgstr "Настройване на мета-данните за интернационализацията"
  900895
   896#: ../gladeui/glade-command.c:2283
   897#, fuzzy, c-format
   898msgid "Converting %s to %s format"
   899msgstr "Задаване на %s за %s като %s"
   900
  901901#: ../gladeui/glade-cursor.c:186
  902902#, c-format
   
  904904msgstr "Неуспех при зареждане на изображение (%s)"
  905905
  906 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:278
  907 msgid "View GTK+ documentation for this property"
   906#: ../gladeui/glade-editor-property.c:270
   907#, fuzzy
   908msgid "View documentation for this property"
  908909msgstr "Показване на документацията на GTK+ за това свойство"
  909910
  910 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:601
   911#: ../gladeui/glade-editor-property.c:593
  911912msgid "Property Class"
  912913msgstr "Клас на свойството"
  913914
  914 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:602
   915#: ../gladeui/glade-editor-property.c:594
  915916msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
  916917msgstr ""
  917918"Класът GladePropertyClass, за който е създадено това GladeEditorProperty"
  918919
  919 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:608
   920#: ../gladeui/glade-editor-property.c:600
  920921msgid "Use Command"
  921922msgstr "Използване на команда"
  922923
  923 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:609
   924#: ../gladeui/glade-editor-property.c:601
  924925msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
  925926msgstr "Дали да се използва командата на API за стека отмяна/възстановяване"
  926927
  927 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:615
   928#: ../gladeui/glade-editor-property.c:607
  928929msgid "Show Info"
  929930msgstr "Показване на информация"
  930931
  931 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:616
   932#: ../gladeui/glade-editor-property.c:608
  932933msgid "Whether we should show an informational button"
  933934msgstr "Дали да се показва бутон за информация"
  934935
  935 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1139
   936#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1131
  936937msgid "Select Fields"
  937938msgstr "Избор на полета"
  938939
  939 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1161
   940#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1153
  940941msgid "_Select individual fields:"
  941942msgstr "_Избор на индивидуални полета:"
  942943
  943 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1684
   944#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1682
  944945msgid "Edit Text"
  945946msgstr "Редактиране на текст"
  946947
  947948#. Text
  948 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1713
   949#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
  949950msgid "_Text:"
  950951msgstr "_Текст:"
  951952
  952 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1749
   953#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1747
  953954msgid "T_ranslatable"
  954955msgstr "_Преводим"
  955956
  956 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1762
   957#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1760
  957958msgid "_Has context prefix"
  958959msgstr "_Има представка за контекст"
  959960
  960961#. Comments.
  961 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1780
   962#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1778
  962963msgid "Co_mments for translators:"
  963964msgstr "_Коментари за преводачите:"
  964965
  965 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1944
  966 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1960
   966#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1942
   967#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1958
  967968msgid "Yes"
  968969msgstr "Да"
  969970
  970 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1944
  971 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1960
  972 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:1975
   971#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1942
   972#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1958
   973#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1973
  973974msgid "No"
  974975msgstr "Не"
  975976
  976 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2568 ../gladeui/glade-widget.c:989
  977 #: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1198
   977#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2574 ../gladeui/glade-widget.c:987
   978#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1210
  978979msgid "Name"
  979980msgstr "Име"
  980981
  981 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2580 ../gladeui/glade-property.c:509
   982#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2586 ../gladeui/glade-property.c:512
  982983msgid "Class"
  983984msgstr "Клас"
  984985
  985 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2594
  986 #, c-format
  987 msgid "Choose %s implementors"
  988 msgstr "Избор на реализация %s"
  989 
  990 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2594
   986#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2600
   987#, fuzzy, c-format
   988msgid "Choose %s(s) in this project"
   989msgstr "Избор на %s в този проект"
   990
   991#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2600
  991992#, c-format
  992993msgid "Choose a %s in this project"
  993994msgstr "Избор на %s в този проект"
  994995
   996#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2648
   997#, fuzzy
   998msgid "_New"
   999msgstr "_Изглед"
   1000
  9951001#. Checklist
  996 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2659
   1002#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2696
  9971003msgid "O_bjects:"
  9981004msgstr "_Обекти:"
  9991005
   1006#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
   1007#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2784
   1008#, fuzzy, c-format
   1009msgid "Creating %s for %s of %s"
   1010msgstr "Задаване на %s за %s като %s"
   1011
  10001012#. Checklist
  1001 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:2872
   1013#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2973
  10021014msgid "Objects:"
  10031015msgstr "Обекти:"
  10041016
  1005 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3184
   1017#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3337
  10061018msgid "Value:"
  10071019msgstr "Стойност:"
  10081020
  1009 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3185
   1021#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3338
  10101022msgid "The current value"
  10111023msgstr "Текущата стойност"
  10121024
  1013 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3187
   1025#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3340
  10141026msgid "Lower:"
  10151027msgstr "Минимална:"
  10161028
  1017 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3188
   1029#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3341
  10181030msgid "The minimum value"
  10191031msgstr "Минималната стойност"
  10201032
  1021 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3190
   1033#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3343
  10221034msgid "Upper:"
  10231035msgstr "Максимална:"
  10241036
  1025 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3191
   1037#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3344
  10261038msgid "The maximum value"
  10271039msgstr "Максималната стойност"
  10281040
  1029 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3193
   1041#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3346
  10301042msgid "Step inc:"
  10311043msgstr "Стъпка на изменение:"
  10321044
  1033 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3194
   1045#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3347
  10341046msgid "The increment to use to make minor changes to the value"
  10351047msgstr "Стъпката на минимални промени в стойността"
  10361048
  1037 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3196
   1049#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3349
  10381050msgid "Page inc:"
  10391051msgstr "Страница на изменение:"
  10401052
  1041 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3197
   1053#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3350
  10421054msgid "The increment to use to make major changes to the value"
  10431055msgstr "Стъпката на максимални промени в стойността"
  10441056
  1045 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3199
   1057#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3352
  10461058msgid "Page size:"
  10471059msgstr "Размер на страницата:"
  10481060
  1049 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:3200
   1061#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3353
  10501062msgid ""
  10511063"The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
   
  10551067"което е видимо в момента)"
  10561068
  1057 #: ../gladeui/glade-editor.c:154
   1069#: ../gladeui/glade-editor.c:168
  10581070msgid "Show info"
  10591071msgstr "Показване на информация"
  10601072
  1061 #: ../gladeui/glade-editor.c:155
   1073#: ../gladeui/glade-editor.c:169
  10621074msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
  10631075msgstr "Дали да се показва информационен бутон за заредения графичен обект"
  10641076
  1065 #: ../gladeui/glade-editor.c:162
   1077#: ../gladeui/glade-editor.c:176
  10661078msgid "Show context info"
  10671079msgstr "Показване на контекстна информация"
  10681080
  1069 #: ../gladeui/glade-editor.c:163
   1081#: ../gladeui/glade-editor.c:177
  10701082msgid ""
  10711083"Whether to show an informational button for each property and signal in the "
   
  10751087
  10761088#. construct tab label widget
  1077 #: ../gladeui/glade-editor.c:204 ../gladeui/glade-editor.c:395
  1078 #: ../gladeui/glade-editor.c:1258
   1089#: ../gladeui/glade-editor.c:218 ../gladeui/glade-editor.c:409
   1090#: ../gladeui/glade-editor.c:1274
  10791091msgid "Accessibility"
  10801092msgstr "Достъпност"
  10811093
  10821094#. configure page container
  1083 #: ../gladeui/glade-editor.c:221 ../gladeui/glade-editor.c:394
   1095#: ../gladeui/glade-editor.c:235 ../gladeui/glade-editor.c:408
  10841096msgid "_Signals"
  10851097msgstr "_Сигнали"
  10861098
  1087 #: ../gladeui/glade-editor.c:285
   1099#: ../gladeui/glade-editor.c:299
  10881100msgid "View documentation for the selected widget"
  10891101msgstr "Показване на документацията за избрания графичен обект"
  10901102
  1091 #: ../gladeui/glade-editor.c:305
   1103#: ../gladeui/glade-editor.c:319
  10921104msgid "Reset widget properties to their defaults"
  10931105msgstr "Връщане на свойствата на графичните обекти на стандартните"
  10941106
  10951107#. translators: referring to the properties of a widget named '%s [%s]'
  1096 #: ../gladeui/glade-editor.c:339
   1108#: ../gladeui/glade-editor.c:353
  10971109#, c-format
  10981110msgid "%s Properties - %s [%s]"
  10991111msgstr "Свойства на %s — %s [%s]"
  11001112
  1101 #: ../gladeui/glade-editor.c:391
   1113#: ../gladeui/glade-editor.c:405
  11021114msgid "_General"
  11031115msgstr "_Основни"
  11041116
  1105 #: ../gladeui/glade-editor.c:392
   1117#: ../gladeui/glade-editor.c:406
  11061118msgid "_Packing"
  11071119msgstr "П_акетиране"
  11081120
  1109 #: ../gladeui/glade-editor.c:393
   1121#: ../gladeui/glade-editor.c:407
  11101122msgid "_Common"
  11111123msgstr "О_бщи"
  11121124
  1113 #: ../gladeui/glade-editor.c:547
   1125#: ../gladeui/glade-editor.c:561
  11141126msgid "The Object's name"
  11151127msgstr "Името на обекта"
  11161128
  11171129#. Name
  1118 #: ../gladeui/glade-editor.c:550
   1130#: ../gladeui/glade-editor.c:564
  11191131msgid "Name:"
  11201132msgstr "Име:"
  11211133
  1122 #: ../gladeui/glade-editor.c:1062
   1134#: ../gladeui/glade-editor.c:1078
  11231135#, c-format
  11241136msgid "Create a %s"
  11251137msgstr "Създаване на %s"
  11261138
  1127 #: ../gladeui/glade-editor.c:1187
   1139#: ../gladeui/glade-editor.c:1203
  11281140msgid "Reset"
  11291141msgstr "Връщане към стандартните"
  11301142
  1131 #: ../gladeui/glade-editor.c:1202
   1143#: ../gladeui/glade-editor.c:1218
  11321144msgid "Property"
  11331145msgstr "Свойство"
  11341146
  1135 #: ../gladeui/glade-editor.c:1238
   1147#: ../gladeui/glade-editor.c:1254
  11361148msgid "General"
  11371149msgstr "Основни"
  11381150
  1139 #: ../gladeui/glade-editor.c:1248
   1151#: ../gladeui/glade-editor.c:1264
  11401152msgid "Common"
  11411153msgstr "Общи"
  11421154
  1143 #: ../gladeui/glade-editor.c:1292
   1155#: ../gladeui/glade-editor.c:1308
  11441156msgid "(default)"
  11451157msgstr "(стандартно)"
  11461158
  1147 #: ../gladeui/glade-editor.c:1307
   1159#: ../gladeui/glade-editor.c:1323
  11481160msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
  11491161msgstr ""
  11501162"Изберете свойствата, които искате да върнете към стандартните им стойности"
  11511163
  1152 #: ../gladeui/glade-editor.c:1439
   1164#: ../gladeui/glade-editor.c:1455
  11531165msgid "Reset Widget Properties"
  11541166msgstr "Връщане към стандартните свойства на графичния обект"
  11551167
  11561168#. Checklist
  1157 #: ../gladeui/glade-editor.c:1456
   1169#: ../gladeui/glade-editor.c:1472
  11581170msgid "_Properties:"
  11591171msgstr "_Свойства:"
  11601172
  1161 #: ../gladeui/glade-editor.c:1485
   1173#: ../gladeui/glade-editor.c:1501
  11621174msgid "_Select All"
  11631175msgstr "_Избор на всички"
  11641176
  1165 #: ../gladeui/glade-editor.c:1492
   1177#: ../gladeui/glade-editor.c:1508
  11661178msgid "_Unselect All"
  11671179msgstr "_Премахване на избора на всички"
  11681180
  11691181#. Description
  1170 #: ../gladeui/glade-editor.c:1501
   1182#: ../gladeui/glade-editor.c:1517
  11711183msgid "Property _Description:"
  11721184msgstr "_Описание на свойството:"
  11731185
  1174 #: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2540
   1186#: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2687
  11751187#, c-format
  11761188msgid "Placing %s inside %s"
   
  12201232"Дали този контейнер поддържа промяна на размера на дъщерните графични обекти"
  12211233
  1222 #: ../gladeui/glade-palette.c:612
   1234#: ../gladeui/glade-palette.c:694
  12231235msgid "Widget selector"
  12241236msgstr "Избор на графични обекти"
  12251237
  1226 #: ../gladeui/glade-popup.c:331
   1238#: ../gladeui/glade-palette.c:695
   1239#, fuzzy
   1240msgid "Create root widget"
   1241msgstr "Името на графичния обект"
   1242
   1243#: ../gladeui/glade-popup.c:442
   1244msgid "_Add widget here"
   1245msgstr ""
   1246
   1247#: ../gladeui/glade-popup.c:444 ../gladeui/glade-popup.c:668
   1248msgid "Add widget as _toplevel"
   1249msgstr ""
   1250
   1251#: ../gladeui/glade-popup.c:455
  12271252msgid "_Select"
  12281253msgstr "_Избор"
  12291254
  1230 #: ../gladeui/glade-project.c:536
   1255#: ../gladeui/glade-popup.c:537 ../gladeui/glade-popup.c:676
   1256msgid "Read _documentation"
   1257msgstr ""
   1258
   1259#: ../gladeui/glade-project.c:568
  12311260#, c-format
  12321261msgid "This widget was introduced in %s %d.%d project targets %s %d.%d"
  12331262msgstr "Този графичен обект е въведен в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
  12341263
  1235 #: ../gladeui/glade-project.c:548
   1264#: ../gladeui/glade-project.c:580
  12361265#, c-format
  12371266msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  12381267msgstr "[%s] Обектът „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
  12391268
  1240 #: ../gladeui/glade-project.c:565
  1241 #, c-format
  1242 msgid "This widget is not supported by GtkBuilder"
   1269#: ../gladeui/glade-project.c:597
   1270#, fuzzy, c-format
   1271msgid "This widget is only supported in libglade format"
  12431272msgstr "Този графичен обект не се поддържа от GtkBuilder"
  12441273
  1245 #: ../gladeui/glade-project.c:572
  1246 #, c-format
  1247 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported by GtkBuilder\n"
   1274#: ../gladeui/glade-project.c:604
   1275#, fuzzy, c-format
   1276msgid ""
   1277"[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is only supported in libglade format\n"
  12481278msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d не се поддържа от GtkBuilder\n"
  12491279
  1250 #: ../gladeui/glade-project.c:587
   1280#: ../gladeui/glade-project.c:620
   1281#, fuzzy, c-format
   1282msgid "This widget is not supported in libglade format"
   1283msgstr "Този графичен обект не се поддържа от GtkBuilder"
   1284
   1285#: ../gladeui/glade-project.c:627
   1286#, fuzzy, c-format
   1287msgid ""
   1288"[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported in libglade format\n"
   1289msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d не се поддържа от GtkBuilder\n"
   1290
   1291#: ../gladeui/glade-project.c:642
  12511292#, c-format
  12521293msgid "This widget is deprecated"
  12531294msgstr "Този графичен обект е изоставен"
  12541295
  1255 #: ../gladeui/glade-project.c:594
   1296#: ../gladeui/glade-project.c:649
  12561297#, c-format
  12571298msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
  12581299msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d е изоставен\n"
  12591300
  1260 #: ../gladeui/glade-project.c:938
   1301#: ../gladeui/glade-project.c:1021
  12611302msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
  12621303msgstr "Дали проектът е бил променен след последното запазване"
  12631304
  1264 #: ../gladeui/glade-project.c:945
   1305#: ../gladeui/glade-project.c:1028
  12651306msgid "Has Selection"
  12661307msgstr "Има избрани обекти"
  12671308
  1268 #: ../gladeui/glade-project.c:946
   1309#: ../gladeui/glade-project.c:1029
  12691310msgid "Whether project has a selection"
  12701311msgstr "Дали проектът има избрани проекти"
  12711312
  1272 #: ../gladeui/glade-project.c:953
   1313#: ../gladeui/glade-project.c:1036
   1314msgid "Path"
   1315msgstr "Път"
   1316
   1317#: ../gladeui/glade-project.c:1037
   1318msgid "The filesystem path of the project"
   1319msgstr "Път до файла на проекта"
   1320
   1321#: ../gladeui/glade-project.c:1044
  12731322msgid "Read Only"
  12741323msgstr "Само за четене"
  12751324
  1276 #: ../gladeui/glade-project.c:954
   1325#: ../gladeui/glade-project.c:1045
  12771326msgid "Whether project is read only or not"
  12781327msgstr "Дали проектът е само за четене или не"
  12791328
  1280 #: ../gladeui/glade-project.c:961
  1281 msgid "Path"
  1282 msgstr "Път"
  1283 
  1284 #: ../gladeui/glade-project.c:962
  1285 msgid "The filesystem path of the project"
  1286 msgstr "Път до файла на проекта"
  1287 
  1288 #: ../gladeui/glade-project.c:1126
   1329#: ../gladeui/glade-project.c:1052
   1330#, fuzzy
   1331msgid "Format"
   1332msgstr "Плаваща запетая"
   1333
   1334#: ../gladeui/glade-project.c:1053
   1335#, fuzzy
   1336msgid "The project file format"
   1337msgstr "Проектът, който се изследва"
   1338
   1339#: ../gladeui/glade-project.c:1230
  12891340#, c-format
  12901341msgid ""
   
  12951346"Следните необходими каталози не са налични: %s"
  12961347
  1297 #: ../gladeui/glade-project.c:1472
   1348#: ../gladeui/glade-project.c:1572
   1349#, fuzzy
   1350msgid "This property is not supported in libglade format"
   1351msgstr "Този графичен обект не се поддържа от GtkBuilder"
   1352
   1353#: ../gladeui/glade-project.c:1579
   1354#, fuzzy, c-format
   1355msgid ""
   1356"[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade "
   1357"format\n"
   1358msgstr ""
   1359"[%s] Свойството за пакетиране „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
   1360
   1361#: ../gladeui/glade-project.c:1581
   1362#, fuzzy, c-format
   1363msgid ""
   1364"[%s] Property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade format\n"
   1365msgstr "[%s] Свойството „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
   1366
   1367#: ../gladeui/glade-project.c:1592
   1368#, fuzzy
   1369msgid "This property is only supported in libglade format"
   1370msgstr "Това свойство е валидно само в режим на информация за шрифта"
   1371
   1372#: ../gladeui/glade-project.c:1599
   1373#, fuzzy, c-format
   1374msgid ""
   1375"[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is only supported in "
   1376"libglade format\n"
   1377msgstr ""
   1378"[%s] Свойството за пакетиране „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
   1379
   1380#: ../gladeui/glade-project.c:1601
   1381#, fuzzy, c-format
   1382msgid ""
   1383"[%s] Property '%s' of object class '%s' is only supported in libglade "
   1384"format\n"
   1385msgstr "[%s] Свойството „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
   1386
   1387#: ../gladeui/glade-project.c:1617
  12981388#, c-format
  12991389msgid "This property was introduced in %s %d.%d, project targets %s %d.%d"
  13001390msgstr "Това свойство е въведено в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
  13011391
  1302 #: ../gladeui/glade-project.c:1489
   1392#: ../gladeui/glade-project.c:1634
  13031393#, c-format
  13041394msgid ""
   
  13071397"[%s] Свойството за пакетиране „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
  13081398
  1309 #: ../gladeui/glade-project.c:1491
   1399#: ../gladeui/glade-project.c:1636
  13101400#, c-format
  13111401msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  13121402msgstr "[%s] Свойството „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
  13131403
  1314 #: ../gladeui/glade-project.c:1578
   1404#: ../gladeui/glade-project.c:1723
  13151405#, c-format
  13161406msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
  13171407msgstr "[%s] Сигналът „%s“ на обекта „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
  13181408
  1319 #: ../gladeui/glade-project.c:1625
   1409#: ../gladeui/glade-project.c:1770
  13201410msgid "Details"
  13211411msgstr "Подробности"
  13221412
  1323 #: ../gladeui/glade-project.c:1641
   1413#: ../gladeui/glade-project.c:1786
  13241414#, c-format
  13251415msgid "Project %s has errors, save anyway ?"
  13261416msgstr "Проектът %s съдържа грешки, да се запази ли въпреки това?"
  13271417
  1328 #: ../gladeui/glade-project.c:1642
   1418#: ../gladeui/glade-project.c:1787
  13291419#, c-format
  13301420msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
   
  13331423"използваните обекти и целевите версии."
  13341424
  1335 #: ../gladeui/glade-project.c:3062
   1425#: ../gladeui/glade-project.c:3225
  13361426#, c-format
  13371427msgid "Unsaved %i"
  13381428msgstr "Незапазен %i"
  13391429
  1340 #: ../gladeui/glade-project.c:3186
   1430#: ../gladeui/glade-project.c:3360
  13411431#, c-format
  13421432msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
   
  13461436
  13471437#. Project format
  1348 #: ../gladeui/glade-project.c:3201 ../gladeui/glade-project.c:3293
   1438#: ../gladeui/glade-project.c:3375 ../gladeui/glade-project.c:3467
  13491439#: ../gladeui/glade-utils.c:517
  13501440msgid "File format"
   
  13521442
  13531443#. Target versions
  1354 #: ../gladeui/glade-project.c:3206
   1444#: ../gladeui/glade-project.c:3380
  13551445msgid "Target Versions:"
  13561446msgstr "Целеви версии:"
  13571447
  1358 #: ../gladeui/glade-project.c:3240
   1448#: ../gladeui/glade-project.c:3414
  13591449#, c-format
  13601450msgid "%s catalog"
   
  13621452
  13631453#. Run verify
  1364 #: ../gladeui/glade-project.c:3332
   1454#: ../gladeui/glade-project.c:3506
  13651455msgid "Verify versions and deprecations:"
  13661456msgstr "Проверка за версии и изоставени обекти:"
  13671457
  1368 #: ../gladeui/glade-property.c:510
   1458#: ../gladeui/glade-property.c:513
  13691459msgid "The GladePropertyClass for this property"
  13701460msgstr "Класът GladePropertyClass за това свойство"
  13711461
  1372 #: ../gladeui/glade-property.c:516
   1462#: ../gladeui/glade-property.c:519
  13731463msgid "Enabled"
  13741464msgstr "Включено"
  13751465
  1376 #: ../gladeui/glade-property.c:517
   1466#: ../gladeui/glade-property.c:520
  13771467msgid "If the property is optional, this is its enabled state"
  13781468msgstr "Ако свойството не е задължително, това е включеното му състояние"
  13791469
  1380 #: ../gladeui/glade-property.c:523 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
   1470#: ../gladeui/glade-property.c:526 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
  13811471msgid "Sensitive"
  13821472msgstr "Чувствително"
  13831473
  1384 #: ../gladeui/glade-property.c:524
   1474#: ../gladeui/glade-property.c:527
  13851475msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
  13861476msgstr "Това дава на ядрата възможност да зададат свойството „чувствителност“"
  13871477
  1388 #: ../gladeui/glade-property.c:530
   1478#: ../gladeui/glade-property.c:533
  13891479msgid "Comment"
  13901480msgstr "Коментар"
  13911481
  1392 #: ../gladeui/glade-property.c:531
   1482#: ../gladeui/glade-property.c:534
  13931483msgid "Comment for translators"
  13941484msgstr "Коментар за преводачите"
  13951485
  1396 #: ../gladeui/glade-property.c:537
   1486#: ../gladeui/glade-property.c:540
  13971487msgid "Translatable"
  13981488msgstr "Преводим"
  13991489
  1400 #: ../gladeui/glade-property.c:538
   1490#: ../gladeui/glade-property.c:541
  14011491msgid "Whether this property is translatable or not"
  14021492msgstr "Дали това свойство е преводимо или не"
  14031493
  1404 #: ../gladeui/glade-property.c:544
   1494#: ../gladeui/glade-property.c:547
  14051495msgid "Has Context"
  14061496msgstr "Има контекст"
  14071497
  1408 #: ../gladeui/glade-property.c:545
   1498#: ../gladeui/glade-property.c:548
  14091499msgid "Whether or not the translatable string has a context prefix"
  14101500msgstr "Дали или не преводимият низ има представка за контекст"
  14111501
  1412 #: ../gladeui/glade-property.c:551
   1502#: ../gladeui/glade-property.c:554
  14131503msgid "Visual State"
  14141504msgstr "Видимо състояние"
  14151505
  1416 #: ../gladeui/glade-property.c:552
   1506#: ../gladeui/glade-property.c:555
  14171507msgid "Priority information for the property editor to act on"
  14181508msgstr "Информация за приоритета, необходима за редактора на свойства"
   
  14381528msgstr "Търсене"
  14391529
  1440 #: ../gladeui/glade-signal-editor.c:757 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
   1530#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:757 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
  14411531msgid "After"
  14421532msgstr "След"
   
  14681558msgstr "Всички файлове на Glade"
  14691559
  1470 #: ../gladeui/glade-utils.c:1320
   1560#: ../gladeui/glade-utils.c:1316
  14711561#, c-format
  14721562msgid ""
   
  14771567"Искате ли да го замените?"
  14781568
  1479 #: ../gladeui/glade-utils.c:1348
   1569#: ../gladeui/glade-utils.c:1344
  14801570#, c-format
  14811571msgid "Error writing to %s: %s"
  14821572msgstr "Грешка при запазването в %s: %s"
  14831573
  1484 #: ../gladeui/glade-utils.c:1362
   1574#: ../gladeui/glade-utils.c:1358
  14851575#, c-format
  14861576msgid "Error reading %s: %s"