Changeset 1707


Ignore:
Timestamp:
Sep 28, 2008, 7:06:59 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

eog: подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/eog.trunk.bg.po

  r1658 r1707  
  1313"Project-Id-Version: eog trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2008-09-05 15:19+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2008-09-05 15:17+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2008-09-28 19:05+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2008-09-28 19:04+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7575
  7676#: ../plugins/reload/reload.eog-plugin.desktop.in.h:1
  77 #: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:45
   77#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:38
  7878msgid "Reload Image"
  7979msgstr "Презареждане на изображението"
  8080
  8181#: ../plugins/reload/reload.eog-plugin.desktop.in.h:2
  82 #: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:47
   82#: ../plugins/reload/eog-reload-plugin.c:40
  8383msgid "Reload current image"
  8484msgstr "Презареждане на текущото изображение"
   
  868868msgstr "Програма за преглед на изображения."
  869869
  870 #: ../src/eog-window.c:2913
   870#: ../src/eog-window.c:2901
   871msgid "Only local images can be used as wallpapers"
   872msgstr "Само локални изображения могат да се използват за фон"
   873
   874#: ../src/eog-window.c:2905
   875msgid ""
   876"To be able to set this image as your wallpaper, please save it locally in "
   877"your computer"
   878msgstr ""
   879"За да ползвате това изображение като фон, запазете го локално на компютъра си"
   880
   881#: ../src/eog-window.c:2943
  871882#, c-format
  872883msgid ""
   
  877888"„%s“ в кошчето?"
  878889
  879 #: ../src/eog-window.c:2916
   890#: ../src/eog-window.c:2946
  880891#, c-format
  881892msgid ""
   
  892903"избраните %d изображения в кошчето?"
  893904
  894 #: ../src/eog-window.c:2931
   905#: ../src/eog-window.c:2961
  895906msgid "Move to Trash"
  896907msgstr "Преместване в кошчето"
  897908
  898 #: ../src/eog-window.c:2959 ../src/eog-window.c:2973 ../src/eog-window.c:2979
   909#: ../src/eog-window.c:2989 ../src/eog-window.c:3003 ../src/eog-window.c:3009
  899910#, c-format
  900911msgid "Couldn't access trash."
  901912msgstr "Нямате достъп до кошчето."
  902913
  903 #: ../src/eog-window.c:3045
   914#: ../src/eog-window.c:3075
  904915#, c-format
  905916msgid "Error on deleting image %s"
  906917msgstr "Грешка при изтриването на изображението %s"
  907918
  908 #: ../src/eog-window.c:3252
   919#: ../src/eog-window.c:3282
  909920msgid "_File"
  910921msgstr "_Файл"
  911922
  912 #: ../src/eog-window.c:3253
   923#: ../src/eog-window.c:3283
  913924msgid "_Edit"
  914925msgstr "_Редактиране"
  915926
  916 #: ../src/eog-window.c:3254
   927#: ../src/eog-window.c:3284
  917928msgid "_View"
  918929msgstr "Из_глед"
  919930
  920 #: ../src/eog-window.c:3255
   931#: ../src/eog-window.c:3285
  921932msgid "_Image"
  922933msgstr "_Изображение"
  923934
  924 #: ../src/eog-window.c:3256
   935#: ../src/eog-window.c:3286
  925936msgid "_Go"
  926937msgstr "_Начало"
  927938
  928 #: ../src/eog-window.c:3257
   939#: ../src/eog-window.c:3287
  929940msgid "_Tools"
  930941msgstr "_Инструменти"
  931942
  932 #: ../src/eog-window.c:3258
   943#: ../src/eog-window.c:3288
  933944msgid "_Help"
  934945msgstr "Помо_щ"
  935946
  936 #: ../src/eog-window.c:3260
   947#: ../src/eog-window.c:3290
  937948msgid "_Open..."
  938949msgstr "_Отваряне…"
  939950
  940 #: ../src/eog-window.c:3261
   951#: ../src/eog-window.c:3291
  941952msgid "Open a file"
  942953msgstr "Отваряне на файл"
  943954
  944 #: ../src/eog-window.c:3263
   955#: ../src/eog-window.c:3293
  945956msgid "_Close"
  946957msgstr "_Затваряне"
  947958
  948 #: ../src/eog-window.c:3264
   959#: ../src/eog-window.c:3294
  949960msgid "Close window"
  950961msgstr "Затваряне на прозореца"
  951962
  952 #: ../src/eog-window.c:3266
   963#: ../src/eog-window.c:3296
  953964msgid "T_oolbar"
  954965msgstr "_Лента с инструменти"
  955966
  956 #: ../src/eog-window.c:3267
   967#: ../src/eog-window.c:3297
  957968msgid "Edit the application toolbar"
  958969msgstr "Редактиране лентата с инструменти на програмата"
  959970
  960 #: ../src/eog-window.c:3269
   971#: ../src/eog-window.c:3299
  961972msgid "Prefere_nces"
  962973msgstr "_Настройки"
  963974
  964 #: ../src/eog-window.c:3270
   975#: ../src/eog-window.c:3300
  965976msgid "Preferences for Eye of GNOME"
  966977msgstr "Настройки на Eye of GNOME"
  967978
  968 #: ../src/eog-window.c:3272
   979#: ../src/eog-window.c:3302
  969980msgid "_Contents"
  970981msgstr "_Ръководство"
  971982
  972 #: ../src/eog-window.c:3273
   983#: ../src/eog-window.c:3303
  973984msgid "Help on this application"
  974985msgstr "Помощ за тази програма"
  975986
  976 #: ../src/eog-window.c:3275 ../src/eog-plugin-manager.c:506
   987#: ../src/eog-window.c:3305 ../src/eog-plugin-manager.c:506
  977988msgid "_About"
  978989msgstr "_Относно"
  979990
  980 #: ../src/eog-window.c:3276
   991#: ../src/eog-window.c:3306
  981992msgid "About this application"
  982993msgstr "Относно тази програма"
  983994
  984 #: ../src/eog-window.c:3281
   995#: ../src/eog-window.c:3311
  985996msgid "_Toolbar"
  986997msgstr "_Лента с инструменти"
  987998
  988 #: ../src/eog-window.c:3282
   999#: ../src/eog-window.c:3312
  9891000msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
  9901001msgstr "Промяна видимостта на лентата с инструментите на текущия прозорец"
  9911002
  992 #: ../src/eog-window.c:3284
   1003#: ../src/eog-window.c:3314
  9931004msgid "_Statusbar"
  9941005msgstr "Лента за _състоянието"
  9951006
  996 #: ../src/eog-window.c:3285
   1007#: ../src/eog-window.c:3315
  9971008msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
  9981009msgstr "Промяна видимостта на лентата за състоянието на текущия прозорец"
  9991010
  1000 #: ../src/eog-window.c:3287
   1011#: ../src/eog-window.c:3317
  10011012msgid "_Image Collection"
  10021013msgstr "_Колекция от изображения"
  10031014
  1004 #: ../src/eog-window.c:3288
   1015#: ../src/eog-window.c:3318
  10051016msgid ""
  10061017"Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
   
  10081019"Промяна видимостта на панела с информация за колекцията в текущия прозорец"
  10091020
  1010 #: ../src/eog-window.c:3290
   1021#: ../src/eog-window.c:3320
  10111022msgid "Side _Pane"
  10121023msgstr "_Страничен панел"
  10131024
  1014 #: ../src/eog-window.c:3291
   1025#: ../src/eog-window.c:3321
  10151026msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
  10161027msgstr "Промяна видимостта на страничния панел на текущия прозорец"
  10171028
  1018 #: ../src/eog-window.c:3296
   1029#: ../src/eog-window.c:3326
  10191030msgid "_Save"
  10201031msgstr "З_апазване"
  10211032
  1022 #: ../src/eog-window.c:3297
   1033#: ../src/eog-window.c:3327
  10231034msgid "Save changes in currently selected images"
  10241035msgstr "Запазване на промените на избраните изображения"
  10251036
  1026 #: ../src/eog-window.c:3299
   1037#: ../src/eog-window.c:3329
  10271038msgid "Open _with"
  10281039msgstr "Отваряне _с"
  10291040
  1030 #: ../src/eog-window.c:3300
   1041#: ../src/eog-window.c:3330
  10311042msgid "Open the selected image with a different application"
  10321043msgstr "Отваряне на избраното изображение с друга програма"
  10331044
  1034 #: ../src/eog-window.c:3302
   1045#: ../src/eog-window.c:3332
  10351046msgid "Save _As..."
  10361047msgstr "Запазване _като…"
  10371048
  1038 #: ../src/eog-window.c:3303
   1049#: ../src/eog-window.c:3333
  10391050msgid "Save the selected images with a different name"
  10401051msgstr "Запазване на избраните изображения под друго име"
  10411052
  1042 #: ../src/eog-window.c:3305
   1053#: ../src/eog-window.c:3335
  10431054msgid "Page Set_up..."
  10441055msgstr "_Форматиране на страницата…"
  10451056
  1046 #: ../src/eog-window.c:3306
   1057#: ../src/eog-window.c:3336
  10471058msgid "Setup the page properties for printing"
  10481059msgstr "Настройки на страницата за печат"
  10491060
  1050 #: ../src/eog-window.c:3308
   1061#: ../src/eog-window.c:3338
  10511062msgid "_Print..."
  10521063msgstr "_Печат…"
  10531064
  1054 #: ../src/eog-window.c:3309
   1065#: ../src/eog-window.c:3339
  10551066msgid "Print the selected image"
  10561067msgstr "Разпечатване на избраното изображение"
  10571068
  1058 #: ../src/eog-window.c:3311
   1069#: ../src/eog-window.c:3341
  10591070msgid "Prope_rties"
  10601071msgstr "Под_робности"
  10611072
  1062 #: ../src/eog-window.c:3312
   1073#: ../src/eog-window.c:3342
  10631074msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
  10641075msgstr "Показване на подробности и мета-данни на избраното изображение"
  10651076
  1066 #: ../src/eog-window.c:3314
   1077#: ../src/eog-window.c:3344
  10671078msgid "_Undo"
  10681079msgstr "_Възстановяване"
  10691080
  1070 #: ../src/eog-window.c:3315
   1081#: ../src/eog-window.c:3345
  10711082msgid "Undo the last change in the image"
  10721083msgstr "Възстановяване на последната промяна по изображението"
  10731084
  1074 #: ../src/eog-window.c:3317
   1085#: ../src/eog-window.c:3347
  10751086msgid "Flip _Horizontal"
  10761087msgstr "_Хоризонтално обръщане"
  10771088
  1078 #: ../src/eog-window.c:3318
   1089#: ../src/eog-window.c:3348
  10791090msgid "Mirror the image horizontally"
  10801091msgstr "Хоризонтален огледален образ"
  10811092
  1082 #: ../src/eog-window.c:3320
   1093#: ../src/eog-window.c:3350
  10831094msgid "Flip _Vertical"
  10841095msgstr "_Вертикално обръщане"
  10851096
  1086 #: ../src/eog-window.c:3321
   1097#: ../src/eog-window.c:3351
  10871098msgid "Mirror the image vertically"
  10881099msgstr "Вертикален огледален образ"
  10891100
  1090 #: ../src/eog-window.c:3323
   1101#: ../src/eog-window.c:3353
  10911102msgid "_Rotate Clockwise"
  10921103msgstr "Завъртане на_дясно"
  10931104
  1094 #: ../src/eog-window.c:3324
   1105#: ../src/eog-window.c:3354
  10951106msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
  10961107msgstr "Завъртане на изображението 90° надясно"
  10971108
  1098 #: ../src/eog-window.c:3326
   1109#: ../src/eog-window.c:3356
  10991110msgid "Rotate Counterc_lockwise"
  11001111msgstr "Завъртане на_ляво"
  11011112
  1102 #: ../src/eog-window.c:3327
   1113#: ../src/eog-window.c:3357
  11031114msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
  11041115msgstr "Завъртане на изображението 90° наляво"
  11051116
  1106 #: ../src/eog-window.c:3329
   1117#: ../src/eog-window.c:3359
  11071118msgid "Set As _Wallpaper"
  11081119msgstr "Като _фон"
  11091120
  1110 #: ../src/eog-window.c:3330
   1121#: ../src/eog-window.c:3360
  11111122msgid "Set the selected image as the desktop wallpaper"
  11121123msgstr "Задаване на избраното изображение като фон на работния плот"
  11131124
  1114 #: ../src/eog-window.c:3332 ../src/eog-window.c:3356
   1125#: ../src/eog-window.c:3362 ../src/eog-window.c:3386
  11151126msgid "Move to _Trash"
  11161127msgstr "Преместване в _кошчето"
  11171128
  1118 #: ../src/eog-window.c:3333
   1129#: ../src/eog-window.c:3363
  11191130msgid "Move the selected image to the trash folder"
  11201131msgstr "Преместване на избраното изображение в кошчето"
  11211132
  1122 #: ../src/eog-window.c:3335 ../src/eog-window.c:3347 ../src/eog-window.c:3350
   1133#: ../src/eog-window.c:3365 ../src/eog-window.c:3377 ../src/eog-window.c:3380
  11231134msgid "_Zoom In"
  11241135msgstr "_Увеличаване"
  11251136
  1126 #: ../src/eog-window.c:3336 ../src/eog-window.c:3348
   1137#: ../src/eog-window.c:3366 ../src/eog-window.c:3378
  11271138msgid "Enlarge the image"
  11281139msgstr "Увеличаване на изображението"
  11291140
  1130 #: ../src/eog-window.c:3338 ../src/eog-window.c:3353
   1141#: ../src/eog-window.c:3368 ../src/eog-window.c:3383
  11311142msgid "Zoom _Out"
  11321143msgstr "На_маляване"
  11331144
  1134 #: ../src/eog-window.c:3339 ../src/eog-window.c:3351 ../src/eog-window.c:3354
   1145#: ../src/eog-window.c:3369 ../src/eog-window.c:3381 ../src/eog-window.c:3384
  11351146msgid "Shrink the image"
  11361147msgstr "Смаляване на изображението"
  11371148
  1138 #: ../src/eog-window.c:3341
   1149#: ../src/eog-window.c:3371
  11391150msgid "_Normal Size"
  11401151msgstr "Но_рмален размер"
  11411152
  1142 #: ../src/eog-window.c:3342
   1153#: ../src/eog-window.c:3372
  11431154msgid "Show the image at its normal size"
  11441155msgstr "Показване на изображението в нормалния му размер"
  11451156
  1146 #: ../src/eog-window.c:3344
   1157#: ../src/eog-window.c:3374
  11471158msgid "Best _Fit"
  11481159msgstr "Най-_добро изпълване"
  11491160
  1150 #: ../src/eog-window.c:3345
   1161#: ../src/eog-window.c:3375
  11511162msgid "Fit the image to the window"
  11521163msgstr "Вместване на изображението съобразно прозореца"
  11531164
  1154 #: ../src/eog-window.c:3362
   1165#: ../src/eog-window.c:3392
  11551166msgid "_Full Screen"
  11561167msgstr "На _цял екран"
  11571168
  1158 #: ../src/eog-window.c:3363
   1169#: ../src/eog-window.c:3393
  11591170msgid "Show the current image in fullscreen mode"
  11601171msgstr "Показване на текущото изображение на цял екран"
  11611172
  1162 #: ../src/eog-window.c:3368 ../src/eog-window.c:3380
   1173#: ../src/eog-window.c:3398 ../src/eog-window.c:3410
  11631174msgid "_Previous Image"
  11641175msgstr "_Предишно изображение"
  11651176
  1166 #: ../src/eog-window.c:3369
   1177#: ../src/eog-window.c:3399
  11671178msgid "Go to the previous image of the collection"
  11681179msgstr "Отиване на предишното изображение от колекцията"
  11691180
  1170 #: ../src/eog-window.c:3371
   1181#: ../src/eog-window.c:3401
  11711182msgid "_Next Image"
  11721183msgstr "_Следващо изображение"
  11731184
  1174 #: ../src/eog-window.c:3372
   1185#: ../src/eog-window.c:3402
  11751186msgid "Go to the next image of the collection"
  11761187msgstr "Отиване на следващото изображение от колекцията"
  11771188
  1178 #: ../src/eog-window.c:3374 ../src/eog-window.c:3383
   1189#: ../src/eog-window.c:3404 ../src/eog-window.c:3413
  11791190msgid "_First Image"
  11801191msgstr "Пър_во изображение"
  11811192
  1182 #: ../src/eog-window.c:3375
   1193#: ../src/eog-window.c:3405
  11831194msgid "Go to the first image of the collection"
  11841195msgstr "Отиване на първото изображение от колекцията"
  11851196
  1186 #: ../src/eog-window.c:3377 ../src/eog-window.c:3386
   1197#: ../src/eog-window.c:3407 ../src/eog-window.c:3416
  11871198msgid "_Last Image"
  11881199msgstr "П_оследно изображение"
  11891200
  1190 #: ../src/eog-window.c:3378
   1201#: ../src/eog-window.c:3408
  11911202msgid "Go to the last image of the collection"
  11921203msgstr "Отиване на последното изображение от колекцията"
  11931204
  1194 #: ../src/eog-window.c:3392
   1205#: ../src/eog-window.c:3422
  11951206msgid "_Slideshow"
  11961207msgstr "Про_жекция"
  11971208
  1198 #: ../src/eog-window.c:3393
   1209#: ../src/eog-window.c:3423
  11991210msgid "Start a slideshow view of the images"
  12001211msgstr "Прожектиране на изображенията"
  12011212
  1202 #: ../src/eog-window.c:3459
   1213#: ../src/eog-window.c:3489
  12031214msgid "Previous"
  12041215msgstr "Предишно"
  12051216
  1206 #: ../src/eog-window.c:3463
   1217#: ../src/eog-window.c:3493
  12071218msgid "Next"
  12081219msgstr "Следващо"
  12091220
  1210 #: ../src/eog-window.c:3467
   1221#: ../src/eog-window.c:3497
  12111222msgid "Right"
  12121223msgstr "Надясно"
  12131224
  1214 #: ../src/eog-window.c:3470
   1225#: ../src/eog-window.c:3500
  12151226msgid "Left"
  12161227msgstr "Наляво"
  12171228
  1218 #: ../src/eog-window.c:3473
   1229#: ../src/eog-window.c:3503
  12191230msgid "In"
  12201231msgstr "Увеличаване"
  12211232
  1222 #: ../src/eog-window.c:3476
   1233#: ../src/eog-window.c:3506
  12231234msgid "Out"
  12241235msgstr "Намаляване"
  12251236
  1226 #: ../src/eog-window.c:3479
   1237#: ../src/eog-window.c:3509
  12271238msgid "Normal"
  12281239msgstr "Нормално"
  12291240
  1230 #: ../src/eog-window.c:3482
   1241#: ../src/eog-window.c:3512
  12311242msgid "Fit"
  12321243msgstr "Наместване"
  12331244
  1234 #: ../src/eog-window.c:3485
   1245#: ../src/eog-window.c:3515
  12351246msgid "Collection"
  12361247msgstr "Колекция"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.