Changeset 1686


Ignore:
Timestamp:
Sep 14, 2008, 6:40:34 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-applets: подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gnome-applets.trunk.bg.po

  r1683 r1686  
  1313"Project-Id-Version: gnome-applets trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2008-09-14 01:57+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2008-09-14 01:56+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2008-09-14 18:39+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2008-09-14 18:17+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3939msgstr "_Относно"
  4040
  41 # _Помощ се дублира с _Премахване от панела
  4241#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:2
  4342#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:2
   
  364363#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:1
  365364msgid "0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining."
  366 msgstr "„0“ - без етикет, „1“ - процент, „2“ за оставащо време."
   365msgstr "„0“ — без етикет, „1“ — процент, „2“ — оставащо време."
  367366
  368367#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:2
   
  527526msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
  528527msgstr ""
  529 "ОСТАРЯЛО И ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА - знаци показвани при стартирането на аплета"
   528"остаряло и да не се използва — знаци показвани при стартирането на аплета"
  530529
  531530#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:3 ../charpick/properties.c:391
   
  619618"to show percentage instead of frequency."
  620619msgstr ""
  621 "Стойност „0“ означава да се показва честотата, „1“ - честотата и мерната "
  622 "единица, а „2“ - процент вместо честотата."
   620"Стойност „0“ означава да се показва честотата, „1“ честотата и мерната "
   621"единица, а „2“ процент вместо честотата."
  623622
  624623#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:2
   
  628627"graphic and text mode."
  629628msgstr ""
  630 "Стойност „0“ означава да се показва графично (само графика), „1“ - да се "
  631 "показва само текстово (без графика), а „2“ - комбинирано - и графика, и "
   629"Стойност „0“ означава да се показва графично (само графика), „1“ да се "
   630"показва само текстово (без графика), а „2“ — комбинирано — и графика, и "
  632631"текст."
  633632
   
  699698#: ../cpufreq/src/cpufreq-selector/org.gnome.cpufreqselector.policy.in.h:1
  700699msgid "Change CPU Frequency scaling"
  701 msgstr "Промяна на скоростта на процесора"
   700msgstr "Промяна на скоростта на процесора"
  702701
  703702#: ../cpufreq/src/cpufreq-selector/org.gnome.cpufreqselector.policy.in.h:2
  704703msgid "Privileges are required to change the CPU Frequency scaling."
  705 msgstr "Необходими са права на администратор, за да променяте скоростта на процесора."
   704msgstr ""
   705"Необходими са права на администратор, за да променяте скоростта на процесора."
  706706
  707707#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:1
   
  11421142#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:81
  11431143msgid "Thai Kedmanee"
  1144 msgstr "тайландска - кедманийска"
   1144msgstr "тайландска кедманийска"
  11451145
  11461146#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:82
   
  14671467#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:240
  14681468msgid "Unknown"
  1469 msgstr "Неизвестно"
   1469msgstr "Неизвестна"
  14701470
  14711471#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:311
   
  17241724#: ../gweather/gweather-pref.c:886
  17251725msgid "knots"
  1726 msgstr "kn (възли - морски мили в час)"
   1726msgstr "kn (възли морски мили в час)"
  17271727
  17281728#: ../gweather/gweather-pref.c:888
   
  18461846#: ../invest-applet/invest/applet.py:49
  18471847msgid "<b>You have not entered any stock information yet</b>"
  1848 msgstr "<b>Все още не сте въвели информация за акции</b>"
   1848msgstr "<b>Все още не сте въвели информация за акции</b>"
  18491849
  18501850#: ../invest-applet/invest/applet.py:54
  18511851msgid "<b>No stock quotes are currently available</b>"
  1852 msgstr "<b>В момента не са налични борсови котировки</b>"
   1852msgstr "<b>В момента не са налични борсови котировки</b>"
  18531853
  18541854#: ../invest-applet/invest/applet.py:55
   
  18571857"servers are down. Try again later."
  18581858msgstr ""
  1859 "Неуспех при свързването със сървъра. Или компютърът няма връзка с Интернет, или сървърите са недостъпни. "
  1860 "Опитайте отново по-късно."
   1859"Неуспех при свързването със сървъра. Или компютърът няма връзка с Интернет, "
   1860"или сървърите са недостъпни. Опитайте отново по-късно."
  18611861
  18621862#: ../invest-applet/invest/chart.py:105
   
  18671867#, python-format
  18681868msgid "Financial Chart - %s"
  1869 msgstr "Финансова графика - %s"
   1869msgstr "Финансова графика %s"
  18701870
  18711871#: ../invest-applet/invest/chart.py:220
   
  18751875#: ../invest-applet/invest/chart.py:235
  18761876msgid "Chart downloaded"
  1877 msgstr "Графиката е изтеглена"
   1877msgstr "Графиката е изтеглена"
  18781878
  18791879#: ../invest-applet/invest/chart.py:237
  18801880msgid "Chart could not be downloaded"
  1881 msgstr "Неуспех при изтеглянето на графиката"
   1881msgstr "Неуспех при изтеглянето на графиката"
  18821882
  18831883#: ../invest-applet/invest/invest-applet.py:44
   
  19031903#: ../invest-applet/invest/quotes.py:91
  19041904msgid "Invest could not connect to Yahoo! Finance"
  1905 msgstr "Аплетът за инвестиции не можа да се свърже с „Yahoo! Finance“"
   1905msgstr "Аплетът за инвестиции не можа да се свърже с „Yahoo! Finance“"
  19061906
  19071907#: ../invest-applet/invest/quotes.py:93 ../invest-applet/invest/quotes.py:106
  19081908#, python-format
  19091909msgid "Updated at %s"
  1910 msgstr "Актуализирано в %s"
   1910msgstr "Актуализирано в %s"
  19111911
  19121912#. Translators: This is share-market jargon. It is the percentage change in the price of a stock. The %% gets changed to a single percent sign and the %+.2f gets replaced with the value of the change.
   
  19141914#, python-format
  19151915msgid "Quotes average change %%: %+.2f%%"
  1916 msgstr "Средна промяна на котировките %%: %+.2f%%"
  1917 
  1918 # FIXME
   1916msgstr "Средна промяна на котировките %%: %+.2f%%"
   1917
  19191918#. Translators: This is share-market jargon. It refers to the total difference between the current price and purchase price for all the shares put together. i.e. How much money would be earned if they were sold right now.
  19201919#: ../invest-applet/invest/quotes.py:105
  19211920#, python-format
  19221921msgid "Positions balance: %+.2f"
  1923 msgstr "Позиционен баланс: %+.2f"
   1922msgstr "Баланс по позициите: %+.2f"
  19241923
  19251924#. model: SYMBOL, TICKER_ONLY, BALANCE, BALANCE_PCT, VALUE, VARIATION_PCT, PB
   
  25772576"panels, this is the height of the graphs."
  25782577msgstr ""
  2579 "За хоризонтални панели - широчината на графиката в пиксели. За вертикални "
  2580 "панели - височината на графиката."
   2578"За хоризонтални панели широчината на графиката в пиксели. За вертикални "
   2579"панели височината на графиката."
  25812580
  25822581#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:11
   
  26672666msgid "The desktop description file to execute as the system monitor"
  26682667msgstr ""
  2669 "Файлът със записи тип „.desktop“, който да се изпълнява "
  2670 "като програма за наблюдение на системата."
   2668"Файлът със записи тип „.desktop“, който да се изпълнява като програма за "
   2669"наблюдение на системата."
  26712670
  26722671#: ../multiload/properties.c:368
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.