Changeset 1685


Ignore:
Timestamp:
Sep 14, 2008, 11:55:47 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+, gtk+-properties: подадени в trunk. Корекция на #248

Location:
gnome/trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gtk+-properties.trunk.bg.po

  r1684 r1685  
  1111"Project-Id-Version: gtk+-properties trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-09-14 10:12+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-09-14 11:50+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2008-09-14 10:12+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
 • gnome/trunk/gtk+.trunk.bg.po

  r1671 r1685  
  1010"Project-Id-Version: gtk+ trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-09-11 11:16+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-09-14 11:49+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2008-09-11 11:15+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  8282#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
  8383#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
  84 #: ../gdk/gdk.c:140 ../gdk/gdk.c:143 ../gtk/gtkmain.c:428 ../gtk/gtkmain.c:431
   84#: ../gdk/gdk.c:140 ../gdk/gdk.c:143 ../gtk/gtkmain.c:452 ../gtk/gtkmain.c:455
  8585msgid "FLAGS"
  8686msgstr "ФЛАГОВЕ"
   
  241241msgstr "Delete"
  242242
  243 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:951
  244 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1211 ../tests/testfilechooser.c:222
   243#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:964
   244#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1224 ../tests/testfilechooser.c:222
  245245#, c-format
  246246msgid "Failed to open file '%s': %s"
  247247msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  248248
  249 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:963
   249#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:976
  250250#, c-format
  251251msgid "Image file '%s' contains no data"
  252252msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  253253
  254 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:999
  255 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1263 ../tests/testfilechooser.c:267
   254#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1012
   255#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1276 ../tests/testfilechooser.c:267
  256256#, c-format
  257257msgid ""
   
  270270"повреден анимационен файл"
  271271
  272 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:687
   272#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:700
  273273#, c-format
  274274msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  275275msgstr "Модулът за зареждане на изображения %s не може да бъде зареден: %s"
  276276
  277 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:702
   277#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:715
  278278#, c-format
  279279msgid ""
   
  284284"вероятно е от различна версия на GTK."
  285285
  286 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:711 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:762
   286#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:724 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
  287287#, c-format
  288288msgid "Image type '%s' is not supported"
  289289msgstr "Изображения от вид „%s“ не се поддържат"
  290290
  291 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:832
   291#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:845
  292292#, c-format
  293293msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  294294msgstr "Форматът на графичния файл „%s“ не може да бъде разпознат"
  295295
  296 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:840
   296#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:853
  297297msgid "Unrecognized image file format"
  298298msgstr "Неразпознат графичен формат"
  299299
  300 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1008
   300#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1021
  301301#, c-format
  302302msgid "Failed to load image '%s': %s"
  303303msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  304304
  305 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1642 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:935
   305#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1655 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:935
  306306#, c-format
  307307msgid "Error writing to image file: %s"
  308308msgstr "Грешка при запазването на изображението: %s"
  309309
  310 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1687 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1817
   310#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1700 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1830
  311311#, c-format
  312312msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  314314"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа запазване в графичния формат — %s"
  315315
  316 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1721
   316#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1734
  317317msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  318318msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  319319
  320 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1734
   320#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1747
  321321msgid "Failed to open temporary file"
  322322msgstr "Неуспех при отварянето на временния файл"
  323323
  324 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
   324#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1773
  325325msgid "Failed to read from temporary file"
  326326msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  327327
  328 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1994
   328#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2007
  329329#, c-format
  330330msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  331331msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  332332
  333 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2019
   333#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2032
  334334#, c-format
  335335msgid ""
   
  340340"да не са запазени всички данни: %s"
  341341
  342 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2239 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2290
   342#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2252 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2303
  343343msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  344344msgstr "Недостатъчно памет за запазването на изображението в буфер"
  345345
  346 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2336
   346#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2349
  347347msgid "Error writing to image stream"
  348348msgstr "Грешка при запазването към поток с изображение"
   
  21922192
  21932193#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
  2194 #: ../gtk/gtkmain.c:421
   2194#: ../gtk/gtkmain.c:445
  21952195msgid "Load additional GTK+ modules"
  21962196msgstr "Зареждане на допълнителни модули на GTK+"
  21972197
  21982198#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
  2199 #: ../gtk/gtkmain.c:422
   2199#: ../gtk/gtkmain.c:446
  22002200msgid "MODULES"
  22012201msgstr "МОДУЛИ"
  22022202
  22032203#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
  2204 #: ../gtk/gtkmain.c:424
   2204#: ../gtk/gtkmain.c:448
  22052205msgid "Make all warnings fatal"
  22062206msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
  22072207
  22082208#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
  2209 #: ../gtk/gtkmain.c:427
   2209#: ../gtk/gtkmain.c:451
  22102210msgid "GTK+ debugging flags to set"
  22112211msgstr ""
   
  22142214
  22152215#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
  2216 #: ../gtk/gtkmain.c:430
   2216#: ../gtk/gtkmain.c:454
  22172217msgid "GTK+ debugging flags to unset"
  22182218msgstr ""
   
  22252225#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
  22262226#.
  2227 #: ../gtk/gtkmain.c:678
   2227#: ../gtk/gtkmain.c:702
  22282228msgid "default:LTR"
  22292229msgstr "default:LTR"
  22302230
  2231 #: ../gtk/gtkmain.c:740
   2231#: ../gtk/gtkmain.c:768
  22322232#, c-format
  22332233msgid "Cannot open display: %s"
  22342234msgstr "Дисплеят не може да се отвори: %s"
  22352235
  2236 #: ../gtk/gtkmain.c:777
   2236#: ../gtk/gtkmain.c:805
  22372237msgid "GTK+ Options"
  22382238msgstr "Опции за GTK+"
  22392239
  2240 #: ../gtk/gtkmain.c:777
   2240#: ../gtk/gtkmain.c:805
  22412241msgid "Show GTK+ Options"
  22422242msgstr "Показване на опциите за GTK+"
   
  25122512#. Translators: this is a printer status.
  25132513#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:594
  2514 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1375
   2514#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1387
  25152515msgid "Paused"
  25162516msgstr "На пауза"
   
  26202620#.
  26212621#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2416
  2622 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2728
   2622#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2740
  26232623msgid "Page Ordering"
  26242624msgstr "Ред на страниците"
   
  45564556
  45574557#. Translators: this is a printer status.
  4558 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1372
   4558#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1384
  45594559msgid "Paused ; Rejecting Jobs"
  45604560msgstr "На пауза. Отхвърля задачите"
  45614561
  45624562#. Translators: this is a printer status.
  4563 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1378
   4563#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1390
  45644564msgid "Rejecting Jobs"
  45654565msgstr "Отхвърля задачите"
  45664566
  4567 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1999
   4567#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2011
  45684568msgid "Two Sided"
  45694569msgstr "Двустранно"
  45704570
  4571 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2000
   4571#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2012
  45724572msgid "Paper Type"
  45734573msgstr "Вид хартия"
  45744574
  4575 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2001
   4575#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2013
  45764576msgid "Paper Source"
  45774577msgstr "Източник на хартията"
  45784578
  4579 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2002
   4579#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2014
  45804580msgid "Output Tray"
  45814581msgstr "Изходяща тава"
  45824582
  4583 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2011
   4583#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2023
  45844584msgid "One Sided"
  45854585msgstr "Едностранно"
  45864586
  45874587#. Translators: this is an option of "Paper Source"
  4588 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2013
  4589 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2015
  4590 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2023
   4588#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2025
   4589#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2027
   4590#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2035
  45914591msgid "Auto Select"
  45924592msgstr "Автоматичен избор"
  45934593
  45944594#. Translators: this is an option of "Paper Source"
  4595 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2017
  4596 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2019
  4597 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2021
  4598 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2492
   4595#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2029
   4596#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2031
   4597#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2033
   4598#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2504
  45994599msgid "Printer Default"
  46004600msgstr "Стандартните настройки на принтера"
   
  46034603#. * job priority option in the print dialog
  46044604#.
  4605 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
   4605#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2701
  46064606msgid "Urgent"
  46074607msgstr "Спешен"
  46084608
  4609 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
   4609#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2701
  46104610msgid "High"
  46114611msgstr "Висок"
  46124612
  4613 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
   4613#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2701
  46144614msgid "Medium"
  46154615msgstr "Среден"
  46164616
  4617 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
   4617#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2701
  46184618msgid "Low"
  46194619msgstr "Нисък"
   
  46224622#. * multiple pages on a sheet when printing
  46234623#.
  4624 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2694
   4624#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2706
  46254625msgid "Left to right, top to bottom"
  46264626msgstr "Отляво надясно, отгоре надолу"
  46274627
  4628 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2694
   4628#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2706
  46294629msgid "Left to right, bottom to top"
  46304630msgstr "Отляво надясно, отдолу нагоре"
  46314631
  4632 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2695
   4632#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2707
  46334633msgid "Right to left, top to bottom"
  46344634msgstr "Отдясно наляво, отгоре надолу"
  46354635
  4636 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2695
   4636#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2707
  46374637msgid "Right to left, bottom to top"
  46384638msgstr "Отдясно наляво, отдолу нагоре"
  46394639
  4640 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2696
   4640#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2708
  46414641msgid "Top to bottom, left to right"
  46424642msgstr "Отгоре надолу, отляво надясно"
  46434643
  4644 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2696
   4644#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2708
  46454645msgid "Top to bottom, right to left"
  46464646msgstr "Отгоре надолу, отдясно наляво"
  46474647
  4648 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2697
   4648#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2709
  46494649msgid "Bottom to top, left to right"
  46504650msgstr "Отгоре надолу, отляво надясно"
  46514651
  4652 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2697
   4652#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2709
  46534653msgid "Bottom to top, right to left"
  46544654msgstr "Отдолу нагоре, отдясно наляво"
   
  46584658#. * in the print dialog
  46594659#.
  4660 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2712
   4660#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2724
  46614661msgid "Pages per Sheet"
  46624662msgstr "Страници на лист"
   
  46654665#. * in the print dialog
  46664666#.
  4667 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2749
   4667#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2761
  46684668msgid "Job Priority"
  46694669msgstr "Приоритет"
   
  46724672#. * in the print dialog
  46734673#.
  4674 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2760
   4674#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2772
  46754675msgid "Billing Info"
  46764676msgstr "Информация за осчетоводяване"
   
  46794679#. * pages that the printing system may support.
  46804680#.
  4681 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4681#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  46824682msgid "None"
  46834683msgstr "(Без)"
  46844684
  4685 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4685#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  46864686msgid "Classified"
  46874687msgstr "Класифицирано"
  46884688
  4689 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4689#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  46904690msgid "Confidential"
  46914691msgstr "Конфиденциално"
  46924692
  4693 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4693#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  46944694msgid "Secret"
  46954695msgstr "Секретно"
  46964696
  4697 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4697#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  46984698msgid "Standard"
  46994699msgstr "Стандартно"
  47004700
  4701 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4701#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  47024702msgid "Top Secret"
  47034703msgstr "Строго секретно"
  47044704
  4705 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
   4705#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
  47064706msgid "Unclassified"
  47074707msgstr "Некласифицирано"
   
  47104710#. * dialog that controls the front cover page.
  47114711#.
  4712 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2809
   4712#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2821
  47134713msgid "Before"
  47144714msgstr "Преди"
   
  47174717#. * dialog that controls the back cover page.
  47184718#.
  4719 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2824
   4719#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2836
  47204720msgid "After"
  47214721msgstr "След"
   
  47254725#. * or 'on hold'
  47264726#.
  4727 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2844
   4727#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2856
  47284728msgid "Print at"
  47294729msgstr "Време на печат"
   
  47324732#. * to specify a time when a print job will be printed.
  47334733#.
  4734 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2855
   4734#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2867
  47354735msgid "Print at time"
  47364736msgstr "Време на печат"
   
  47404740#. * in points. E.g: "Custom 230.4x142.9"
  47414741#.
  4742 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2890
   4742#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2902
  47434743#, c-format
  47444744msgid "Custom %sx%s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.