Ignore:
Timestamp:
Sep 14, 2008, 10:14:09 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties: за подаване, стана добре. Коригиран #132

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gtk+-properties.trunk.bg.po

  r1682 r1684  
  1111"Project-Id-Version: gtk+-properties trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-09-13 09:18+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-09-13 11:47+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-09-14 10:12+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-09-14 10:12+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7070
  7171#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
  72 #, fuzzy
  7372msgid "Rowstride"
  74 msgstr "Стъпка на ред"
   73msgstr "Буфер пред ред"
  7574
  7675#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
   
  103102#: ../gdk/gdkpango.c:491
  104103msgid "the GdkScreen for the renderer"
  105 msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
   104msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изчертаване"
  106105
  107106#: ../gdk/gdkscreen.c:75
   
  129128"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
  130129"g_get_application_name()"
  131 msgstr "Името на програмата. Ако не е зададено, стандартно се взима g_get_application_name()"
   130msgstr ""
   131"Името на програмата. Ако не е зададено, стандартно се взима "
   132"g_get_application_name()"
  132133
  133134#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:212
   
  171172"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
  172173"defaults to the URL"
  173 msgstr "Етикетът за хипервръзката към уеб сайта на програмата. Ако не е зададен, стандартно е адресът"
   174msgstr ""
   175"Етикетът за хипервръзката към уеб сайта на програмата. Ако не е зададен, "
   176"стандартно е адресът"
  174177
  175178#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:314
   
  216219"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
  217220"gtk_window_get_default_icon_list()"
  218 msgstr "Лого за диалоговата кутия „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се използва gtk_window_get_default_icon_list()"
   221msgstr ""
   222"Лого за диалоговата кутия „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се "
   223"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  219224
  220225#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:398
   
  250255#: ../gtk/gtkaccellabel.c:137
  251256msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
  252 msgstr "Графичният обект за наблюдение за промени на клавишнити комбинации"
   257msgstr "Графичният обект за наблюдение за промени на клавишните комбинации"
  253258
  254259#: ../gtk/gtkaction.c:199 ../gtk/gtkactiongroup.c:170 ../gtk/gtkprinter.c:123
   
  314319
  315320#: ../gtk/gtkaction.c:263 ../gtk/gtktoolitem.c:157
  316 #, fuzzy
  317321msgid ""
  318322"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
   
  691695
  692696#: ../gtk/gtkbbox.c:128
  693 #, fuzzy
  694697msgid ""
  695698"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
  696699"edge, start and end"
  697 msgstr "Как да се подредят бутоните в рамката. Възможни стойности са стандартно, разтегнат по края, от начало от края"
   700msgstr ""
   701"Как да се подредят бутоните в рамката. Възможни стойности са стандартно, "
   702"разтегнат по края, от начало от края"
  698703
  699704#: ../gtk/gtkbbox.c:136
   
  760765#: ../gtk/gtkbox.c:137
  761766msgid "Pack type"
  762 msgstr "Тип пакетиране"
   767msgstr "Вид пакетиране"
  763768
  764769#: ../gtk/gtkbox.c:138 ../gtk/gtknotebook.c:711
   
  803808"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
  804809"for the mnemonic accelerator key"
  805 msgstr "Ако е зададено, знакът „_“ означава, че следващият знак ще бъде използван за клавишната комбинация"
   810msgstr ""
   811"Ако е зададено, знакът „_“ означава, че следващият знак ще бъде използван за "
   812"клавишната комбинация"
  806813
  807814#: ../gtk/gtkbutton.c:215
   
  812819msgid ""
  813820"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
  814 msgstr "Ако е зададен, етикетът се използва за избор на стандартен обект вместо показваният"
   821msgstr ""
   822"Ако е зададен, етикетът се използва за избор на стандартен обект вместо "
   823"показваният"
  815824
  816825#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:788
   
  825834#: ../gtk/gtkbutton.c:231
  826835msgid "Border relief"
  827 msgstr "Релеф на границите"
   836msgstr "Релеф на рамката"
  828837
  829838#: ../gtk/gtkbutton.c:232
  830839msgid "The border relief style"
  831 msgstr "Стилът на релефа на границите"
   840msgstr "Стилът на релефа на рамката"
  832841
  833842#: ../gtk/gtkbutton.c:249
   
  857866#: ../gtk/gtkbutton.c:410
  858867msgid "Default Spacing"
  859 msgstr "Стандартно пространство"
   868msgstr "Стандартна разредка"
  860869
  861870#: ../gtk/gtkbutton.c:411
   
  865874#: ../gtk/gtkbutton.c:417
  866875msgid "Default Outside Spacing"
  867 msgstr "Стандартно външно пространство"
   876msgstr "Стандартна външна разредка"
  868877
  869878#: ../gtk/gtkbutton.c:418
   
  873882msgstr ""
  874883"Допълнително пространство за добавяне към бутоните CAN_DEFAULT, което винаги "
  875 "се показва извън границите"
   884"се показва извън рамката"
  876885
  877886#: ../gtk/gtkbutton.c:423
   
  882891msgid ""
  883892"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
  884 msgstr "Показва колко далеч по посока на X ще се отмести обектът, когато бутонът е натиснат"
   893msgstr ""
   894"Показва колко далеч по посока на X ще се отмести обектът, когато бутонът е "
   895"натиснат"
  885896
  886897#: ../gtk/gtkbutton.c:431
   
  891902msgid ""
  892903"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
  893 msgstr "Показва колко далеч по посока на Y ще се отмести обектът, когато бутонът е натиснат"
   904msgstr ""
   905"Показва колко далеч по посока на Y ще се отмести обектът, когато бутонът е "
   906"натиснат"
  894907
  895908#: ../gtk/gtkbutton.c:448
   
  907920#: ../gtk/gtkbutton.c:462 ../gtk/gtkentry.c:539 ../gtk/gtkentry.c:932
  908921msgid "Inner Border"
  909 msgstr "Вътрешна граница"
   922msgstr "Вътрешна рамка"
  910923
  911924#: ../gtk/gtkbutton.c:463
  912925msgid "Border between button edges and child."
  913 msgstr "Граница между границата на бутона и дъщерния елемент."
   926msgstr "Рамка между бутона и дъщерния елемент."
  914927
  915928#: ../gtk/gtkbutton.c:476
  916929msgid "Image spacing"
  917 msgstr "Отстояние между изображенията"
   930msgstr "Разредка между изображенията"
  918931
  919932#: ../gtk/gtkbutton.c:477
   
  11901203#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
  11911204msgid "The pixbuf to render"
  1192 msgstr "Буфер пиксели за изобразяване"
   1205msgstr "Буфер пиксели за показване"
  11931206
  11941207#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:119
   
  12151228#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
  12161229msgid "The stock ID of the stock icon to render"
  1217 msgstr "Номенклатурен идентификатор на стандартна икона, която да се изобрази"
   1230msgstr "Номенклатурен идентификатор на стандартна икона, която да се покаже"
  12181231
  12191232#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 ../gtk/gtkrecentmanager.c:245
   
  12401253#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
  12411254msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
  1242 msgstr "Дали изобразеният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
   1255msgstr "Дали показаният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
  12431256
  12441257#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:247
   
  13341347#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:124 ../gtk/gtkspinbutton.c:227
  13351348msgid "The number of decimal places to display"
  1336 msgstr "Брой позиции след десетичната точка, които да се изобразяват"
   1349msgstr "Брой позиции след десетичната точка, които да се покажат"
  13371350
  13381351#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:196
  13391352msgid "Text to render"
  1340 msgstr "Текст за изобразяване"
   1353msgstr "Текст за показване"
  13411354
  13421355#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:203
   
  13461359#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:204
  13471360msgid "Marked up text to render"
  1348 msgstr "Маркиран текст за изобразяване"
   1361msgstr "Маркиран текст за показване"
  13491362
  13501363#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:211 ../gtk/gtklabel.c:323
   
  13551368msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
  13561369msgstr ""
  1357 "Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изобразяване"
   1370"Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изчертаване"
  13581371
  13591372#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
   
  14491462#: ../gtk/gtktexttag.c:320
  14501463msgid "Font stretch"
  1451 msgstr "Разтегляне на шрифт"
   1464msgstr "Сбитост на шрифт"
  14521465
  14531466#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:331 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:332
   
  15081521"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
  15091522"probably don't need it"
  1510 msgstr "Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това като подсказка, когато изобразява текста. Ако не разбирате този параметър, най-вероятно не се нуждаете от него"
   1523msgstr ""
   1524"Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това "
   1525"като подсказка, когато показва текста. Ако не разбирате този параметър, най-"
   1526"вероятно не се нуждаете от него"
  15111527
  15121528#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:411 ../gtk/gtklabel.c:448
   
  15211537msgstr ""
  15221538"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато клетката не "
  1523 "разполага с достатъчно място да изобрази целия низ"
   1539"разполага с достатъчно място да покаже целия низ"
  15241540
  15251541#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:431 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:421
   
  15341550#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:450 ../gtk/gtktexttag.c:475
  15351551msgid "Wrap mode"
  1536 msgstr "Режим на прехвърляне"
   1552msgstr "Режим на пренасяне"
  15371553
  15381554#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:451
   
  15421558msgstr ""
  15431559"Предпочитаното място за пренасяне на низа в случаите, когато клетката не "
  1544 "разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
   1560"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  15451561
  15461562#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:470 ../gtk/gtkcombobox.c:677
  15471563msgid "Wrap width"
  1548 msgstr "Широчина за пренос"
   1564msgstr "Широчина за пренасяне"
  15491565
  15501566#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:471
  15511567msgid "The width at which the text is wrapped"
  1552 msgstr "Ъгъл, на който текстът е завъртян "
   1568msgstr "Дължина, при която текстът е пренесен"
  15531569
  15541570#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:491 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:297
   
  15581574#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:492
  15591575msgid "How to align the lines"
  1560 msgstr "Как да се подравнят линиите"
   1576msgstr "Как да се подравнят редовете"
  15611577
  15621578#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:502 ../gtk/gtkcellview.c:190
   
  16721688#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:621
  16731689msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
  1674 msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е изобразен текста"
   1690msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е показан текстът"
  16751691
  16761692#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:558
   
  18241840
  18251841#: ../gtk/gtkcolorsel.c:286
  1826 #, fuzzy
  18271842msgid "Has palette"
  18281843msgstr "С палитра"
   
  21252140#: ../gtk/gtkdialog.c:208
  21262141msgid "Action area border"
  2127 msgstr "Граница на пространството за действие"
   2142msgstr "Рамка на пространството за действие"
  21282143
  21292144#: ../gtk/gtkdialog.c:209
   
  21782193msgid ""
  21792194"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
  2180 msgstr ""
  2181 "Граница между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната граница"
   2195msgstr "Рамка между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната рамка"
  21822196
  21832197#: ../gtk/gtkentry.c:547
   
  21982212"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
  21992213"dialog) when Enter is pressed"
  2200 msgstr "Дали стандартно да се активира елементът (като стандартният бутон в диалог) когато е натиснат „Enter“"
   2214msgstr ""
   2215"Дали стандартно да се активира елементът (като стандартният бутон в диалог) "
   2216"когато е натиснат „Enter“"
  22012217
  22022218#: ../gtk/gtkentry.c:562
   
  22632279#: ../gtk/gtkentry.c:933
  22642280msgid "Border between text and frame."
  2265 msgstr "Граница между текста и рамката."
   2281msgstr "Разстояние между текста и рамката."
  22662282
  22672283#: ../gtk/gtkentry.c:938 ../gtk/gtklabel.c:644
   
  26612677#: ../gtk/gtkframe.c:139
  26622678msgid "Appearance of the frame border"
  2663 msgstr "Вид на границите на рамката"
   2679msgstr "Вид на рамката"
  26642680
  26652681#: ../gtk/gtkframe.c:148
   
  27562772
  27572773#: ../gtk/gtkiconview.c:633
  2758 #, fuzzy
  27592774msgid "Number of columns to display"
  2760 msgstr "Брой колони, които да се изобразяват"
   2775msgstr "Брой колони, които да се покажат"
  27612776
  27622777#: ../gtk/gtkiconview.c:650
   
  27992814msgid ""
  28002815"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
  2801 msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
   2816msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текстът и иконата"
  28022817
  28032818#: ../gtk/gtkiconview.c:748 ../gtk/gtktreeview.c:618
   
  29112926#: ../gtk/gtkimage.c:255 ../gtk/gtkstatusicon.c:234
  29122927msgid "Storage type"
  2913 msgstr "Тип на запазване"
   2928msgstr "Вид запазване"
  29142929
  29152930#: ../gtk/gtkimage.c:256 ../gtk/gtkstatusicon.c:235
   
  29312946#: ../gtk/gtkinvisible.c:87 ../gtk/gtkwindow.c:601
  29322947msgid "The screen where this window will be displayed"
  2933 msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
   2948msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец"
  29342949
  29352950#: ../gtk/gtklabel.c:317
   
  29732988#: ../gtk/gtklabel.c:363
  29742989msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
  2975 msgstr "Ако е зададено, текстът се прехвърля на нов ред, ако е твърде широк"
   2990msgstr "Ако е зададено, текстът се пренася на нов ред, ако е твърде дълъг"
  29762991
  29772992#: ../gtk/gtklabel.c:378
   
  29812996#: ../gtk/gtklabel.c:379
  29822997msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
  2983 msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява то"
   2998msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява"
  29842999
  29853000#: ../gtk/gtklabel.c:386
   
  30053020#: ../gtk/gtklabel.c:403
  30063021msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
  3007 msgstr ""
  3008 "Елементът за активиране, когато мнемоничният клавиш на етикет е натиснат"
   3022msgstr "Елементът за активиране, когато бързият клавиш на етикет е натиснат"
  30093023
  30103024#: ../gtk/gtklabel.c:449
   
  30143028msgstr ""
  30153029"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато етикетът не "
  3016 "разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
   3030"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  30173031
  30183032#: ../gtk/gtklabel.c:489
   
  32313245msgid ""
  32323246"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
  3233 msgstr "Дали клавишните комбинации за менюта могат да бъдат променяни чрез натискане на клавиш над обект от менюто."
   3247msgstr ""
   3248"Дали клавишните комбинации за менюта могат да бъдат променяни чрез натискане "
   3249"на клавиш над обект от менюто."
  32343250
  32353251#: ../gtk/gtkmenu.c:753
   
  32413257"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
  32423258msgstr ""
  3243 "Минимално време, през което показалеца трябва да остане над обект от меню, "
   3259"Минимално време, през което показалецът трябва да остане над обект от меню, "
  32443260"преди да се появи подменюто"
  32453261
   
  32533269"submenu"
  32543270msgstr ""
  3255 "Време преди скриване на подменю, през което показалеца се движи към подменюто"
   3271"Време преди скриване на подменю, през което показалецът се движи към "
   3272"подменюто"
  32563273
  32573274#: ../gtk/gtkmenubar.c:168
   
  32693286#: ../gtk/gtkmenubar.c:186
  32703287msgid "The child pack direction of the menubar"
  3271 msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с инструменти"
   3288msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с менюта"
  32723289
  32733290#: ../gtk/gtkmenubar.c:195
   
  33093326msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
  33103327msgstr ""
  3311 "Подменюто, което е закачено към този елемент от менюто. Ако няма е NULL"
   3328"Подменюто, което е закачено към този елемент от менюто. Ако няма, е NULL"
  33123329
  33133330#: ../gtk/gtkmenuitem.c:234
   
  33473364#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:98
  33483365msgid "Image/label border"
  3349 msgstr "Изображение/етикет рамка"
   3366msgstr "Рамка на изображение/етикет"
  33503367
  33513368#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:99
   
  34593476#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177
  34603477msgid "The screen where this window will be displayed."
  3461 msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец."
   3478msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец."
  34623479
  34633480#: ../gtk/gtknotebook.c:572
   
  34793496#: ../gtk/gtknotebook.c:589
  34803497msgid "Tab Border"
  3481 msgstr "Граница на табовете"
   3498msgstr "Рамка на табовете"
  34823499
  34833500#: ../gtk/gtknotebook.c:590
   
  35113528#: ../gtk/gtknotebook.c:623
  35123529msgid "Show Border"
  3513 msgstr "Граници"
   3530msgstr "Рамки"
  35143531
  35153532#: ../gtk/gtknotebook.c:624
  35163533msgid "Whether the border should be shown or not"
  3517 msgstr "Показва дали ще се показват граници"
   3534msgstr "Показва дали ще се показват рамки"
  35183535
  35193536#: ../gtk/gtknotebook.c:630
   
  35673584#: ../gtk/gtknotebook.c:676
  35683585msgid "The string displayed on the child's tab label"
  3569 msgstr "Низът изобразен на етикета на таба на дъщерния елемент"
   3586msgstr "Низът на етикета на таба на дъщерния елемент"
  35703587
  35713588#: ../gtk/gtknotebook.c:682
   
  35753592#: ../gtk/gtknotebook.c:683
  35763593msgid "The string displayed in the child's menu entry"
  3577 msgstr "Низът изобразен в елемента в менюто за поделемента"
   3594msgstr "Низът в елемента в менюто за поделемента"
  35783595
  35793596#: ../gtk/gtknotebook.c:696
  35803597msgid "Tab expand"
  3581 msgstr "Разширение на таба"
   3598msgstr "Разширяване на таба"
  35823599
  35833600#: ../gtk/gtknotebook.c:697
  35843601msgid "Whether to expand the child's tab or not"
  3585 msgstr "Дали да се разширява таба на дъщерния елемент или не"
   3602msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да се разширява или не"
  35863603
  35873604#: ../gtk/gtknotebook.c:703
   
  35953612#: ../gtk/gtknotebook.c:710
  35963613msgid "Tab pack type"
  3597 msgstr "Тип пакетиране на таба"
   3614msgstr "Вид пакетиране на таба"
  35983615
  35993616#: ../gtk/gtknotebook.c:717
   
  36113628#: ../gtk/gtknotebook.c:725
  36123629msgid "Whether the tab is detachable"
  3613 msgstr "Дали табът може да се отделя."
   3630msgstr "Дали табът може да се отделя"
  36143631
  36153632#: ../gtk/gtknotebook.c:740 ../gtk/gtkscrollbar.c:83
   
  36373654#: ../gtk/gtknotebook.c:772 ../gtk/gtkscrollbar.c:68
  36383655msgid "Display the standard backward arrow button"
  3639 msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка назад"
   3656msgstr "Показване на стандартния бутон за стрелка назад"
  36403657
  36413658#: ../gtk/gtknotebook.c:786 ../gtk/gtkscrollbar.c:75
   
  36453662#: ../gtk/gtknotebook.c:787 ../gtk/gtkscrollbar.c:76
  36463663msgid "Display the standard forward arrow button"
  3647 msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка напред"
   3664msgstr "Показване на стандартния бутон за стрелка напред"
  36483665
  36493666#: ../gtk/gtknotebook.c:801
   
  36653682#: ../gtk/gtknotebook.c:834
  36663683msgid "Arrow spacing"
  3667 msgstr "Разстояние около стрелката"
   3684msgstr "Разредка около стрелката"
  36683685
  36693686#: ../gtk/gtknotebook.c:835
   
  36893706#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:175
  36903707msgid "Spacing around indicator"
  3691 msgstr "Разстояние около индикатор"
   3708msgstr "Разредка около индикатор"
  36923709
  36933710#: ../gtk/gtkpaned.c:219
   
  37323749#: ../gtk/gtkpaned.c:287
  37333750msgid "Resize"
  3734 msgstr "Променяне на размер"
   3751msgstr "Променлив размер"
  37353752
  37363753#: ../gtk/gtkpaned.c:288
   
  37623779#: ../gtk/gtkplug.c:166
  37633780msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
  3764 msgstr "Прозорец на гнездото, в който е вградена приставката."
   3781msgstr "Прозорец на гнездото, в който е вградена тапата."
  37653782
  37663783#: ../gtk/gtkpreview.c:102
   
  37963813#: ../gtk/gtkprinter.c:145
  37973814msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
  3798 msgstr "Истина, ако този принтер приема формата PDF"
   3815msgstr "Истина, ако този принтер приема форм̀ата PDF"
  37993816
  38003817#: ../gtk/gtkprinter.c:151
   
  38043821#: ../gtk/gtkprinter.c:152
  38053822msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
  3806 msgstr "Истина, ако този принтер приема формата PostScript"
   3823msgstr "Истина, ако този принтер приема форм̀ата PostScript"
  38073824
  38083825#: ../gtk/gtkprinter.c:158
   
  38123829#: ../gtk/gtkprinter.c:159
  38133830msgid "String giving the current state of the printer"
  3814 msgstr "Низ, даващ текущото състояние на принтера"
   3831msgstr "Низ с текущото състояние на принтера"
  38153832
  38163833#: ../gtk/gtkprinter.c:165
   
  38443861#: ../gtk/gtkprinter.c:212
  38453862msgid "Accepting Jobs"
  3846 msgstr "Получаване на задачи"
   3863msgstr "Приема задания"
  38473864
  38483865#: ../gtk/gtkprinter.c:213
  38493866msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
  3850 msgstr "Истина, ако този принтер приема нови задачи за печат"
   3867msgstr "Истина, ако този принтер приема нови задания за печат"
  38513868
  38523869#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
   
  39533970"after the print data has been sent to the printer or print server."
  39543971msgstr ""
  3955 "Истина, ако операцията за печат продължава да докладва са състоянието си, "
   3972"Истина, ако заданието за печат продължава да докладва са състоянието си, "
  39563973"след като данните за печат са били пратени на принтера или сървъра за печат."
  39573974
   
  39904007#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1112
  39914008msgid "The status of the print operation"
  3992 msgstr "Състояние на операцията по печата"
   4009msgstr "Състояние на заданието по печата"
  39934010
  39944011#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1132
   
  40324049"Ако е истина, GtkProgress е във режим активност, което означава, че "
  40334050"сигнализира, когато има някакъв прогрес, но не и каква част от дейността е "
  4034 "свършена. Това се използва, когато изобразявате дейност с неопределена "
  4035 "продължителност"
   4051"свършена. Това се използва за дейност с неопределима продължителност."
  40364052
  40374053#: ../gtk/gtkprogress.c:111
   
  40644080msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
  40654081msgstr ""
  4066 "Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (да не се ползва)"
   4082"Нарастване, използвано за всяка итерация в активен режим (да не се ползва)"
  40674083
  40684084#: ../gtk/gtkprogressbar.c:152
   
  40994115#: ../gtk/gtkprogressbar.c:176
  41004116msgid "Pulse Step"
  4101 msgstr "Стъпка на пулс"
   4117msgstr "Стъпка на тласък"
  41024118
  41034119#: ../gtk/gtkprogressbar.c:177
  41044120msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
  4105 msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква преместване на индикатора"
   4121msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква тласък на индикатора"
  41064122
  41074123#: ../gtk/gtkprogressbar.c:185
   
  41164132"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато лентата за "
  41174133"прогрес не разполага с достатъчно място да изобрази целия низ, ако въобще го "
  4118 "изобразява."
   4134"показва."
  41194135
  41204136#: ../gtk/gtkprogressbar.c:214
   
  41244140#: ../gtk/gtkprogressbar.c:215
  41254141msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
  4126 msgstr "Допълнителна разредка прилагана към широчината на лентата за прогрес."
   4142msgstr "Допълнително разстояние добавяно към широчината на лентата за прогрес."
  41274143
  41284144#: ../gtk/gtkprogressbar.c:220
   
  41324148#: ../gtk/gtkprogressbar.c:221
  41334149msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
  4134 msgstr "Допълнителна разредка прилагана към височината на лентата за прогрес."
   4150msgstr "Допълнително разстояние добавяно към височината на лентата за прогрес."
  41354151
  41364152#: ../gtk/gtkprogressbar.c:234
   
  41404156#: ../gtk/gtkprogressbar.c:235
  41414157msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
  4142 msgstr "Минималната широчина на хоризонталната лента за прогрес"
   4158msgstr "Минималната хоризонтална широчина на лента за прогрес"
  41434159
  41444160#: ../gtk/gtkprogressbar.c:247
  41454161msgid "Min horizontal bar height"
  4146 msgstr "Минимална височина на хоризонтална лента"
   4162msgstr "Минимална хоризонтална височина на лента"
  41474163
  41484164#: ../gtk/gtkprogressbar.c:248
  41494165msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
  4150 msgstr "Минимална височина на хоризонталната лента за прогрес"
   4166msgstr "Минимална хоризонтална височина на лента за прогрес"
  41514167
  41524168#: ../gtk/gtkprogressbar.c:260
  41534169msgid "Min vertical bar width"
  4154 msgstr "Минимална широчина на вертикална лента"
   4170msgstr "Минимална вертикална широчина на лента"
  41554171
  41564172#: ../gtk/gtkprogressbar.c:261
  41574173msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
  4158 msgstr "Минималната широчина на вертикалната лента за прогрес"
   4174msgstr "Минималната вертикална широчина на лента за прогрес"
  41594175
  41604176#: ../gtk/gtkprogressbar.c:273
  41614177msgid "Min vertical bar height"
  4162 msgstr "Минимална височина на вертикална лента"
   4178msgstr "Минимална вертикална височина на лента"
  41634179
  41644180#: ../gtk/gtkprogressbar.c:274
  41654181msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
  4166 msgstr "Минималната височина на вертикалната лента за прогрес"
   4182msgstr "Минималната вертикална височина на лента за прогрес"
  41674183
  41684184#: ../gtk/gtkradioaction.c:111
   
  41764192msgstr ""
  41774193"Стойността, която се връща от gtk_radio_action_get_current_value(), когато "
  4178 "това действие е текущото действие на своята група."
   4194"това действие е текущото на своята група."
  41794195
  41804196#: ../gtk/gtkradioaction.c:129
   
  42264242#: ../gtk/gtkrange.c:355
  42274243msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
  4228 msgstr "Обръщане на посоката"
   4244msgstr "Обръщане на посоката, при която стойността се увеличава"
  42294245
  42304246#: ../gtk/gtkrange.c:362
  42314247msgid "Lower stepper sensitivity"
  4232 msgstr "Чувствителност на позициите надолу"
   4248msgstr "Чувствителност на стрелката надолу"
  42334249
  42344250#: ../gtk/gtkrange.c:363
   
  42374253"side"
  42384254msgstr ""
  4239 "Политиката на чувствителност на позициите, които сочат към долната граница "
  4240 "на интервала"
   4255"Политиката на чувствителност на стрелката, която сочи към долната граница на "
   4256"интервала"
  42414257
  42424258#: ../gtk/gtkrange.c:371
  42434259msgid "Upper stepper sensitivity"
  4244 msgstr "Чувствителност на позициите нагоре"
   4260msgstr "Чувствителност на стрелката нагоре"
  42454261
  42464262#: ../gtk/gtkrange.c:372
   
  42494265"side"
  42504266msgstr ""
  4251 "Политиката на чувствителност на позициите, които сочат към горната граница "
  4252 "на интервала"
   4267"Политиката на чувствителност на стрелката, която сочи към горната граница на "
   4268"интервала"
  42534269
  42544270#: ../gtk/gtkrange.c:389
   
  42664282#: ../gtk/gtkrange.c:407
  42674283msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
  4268 msgstr "Дали горната граница да не се ограничи до нивото на запълване."
   4284msgstr "Дали горната граница да се ограничи до нивото на запълване."
  42694285
  42704286#: ../gtk/gtkrange.c:422
   
  42864302#: ../gtk/gtkrange.c:439
  42874303msgid "Trough Border"
  4288 msgstr "Граница на жлеба на скалата"
   4304msgstr "Рамка на жлеба на скалата"
  42894305
  42904306#: ../gtk/gtkrange.c:440
  42914307msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
  42924308msgstr ""
  4293 "Разстояние между плъзгача/позициите и външното вдаване на жлеба на скалата"
   4309"Разстояние между плъзгача/стрелките и външното вдаване на жлеба на скалата"
  42944310
  42954311#: ../gtk/gtkrange.c:447
  42964312msgid "Stepper Size"
  4297 msgstr "Големина на позициите"
   4313msgstr "Големина на стрелките"
  42984314
  42994315#: ../gtk/gtkrange.c:448
   
  43034319#: ../gtk/gtkrange.c:463
  43044320msgid "Stepper Spacing"
  4305 msgstr "Разстояние около позициите на скалата"
   4321msgstr "Разстояние около стрелките"
  43064322
  43074323#: ../gtk/gtkrange.c:464
   
  43314347#: ../gtk/gtkrange.c:488
  43324348msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
  4333 msgstr "Изчертаване на АКТИВЕН плъзгач при влачене"
   4349msgstr "Изчертаване на активен плъзгач при влачене"
  43344350
  43354351#: ../gtk/gtkrange.c:489
   
  43384354"IN while they are dragged"
  43394355msgstr ""
  4340 "Когато е истина, плъзгачите ще бъдат изчертавани АКТИВНИ и с ВЪТРЕШНА сянка "
   4356"Когато е истина, плъзгачите ще бъдат изчертавани активни и с вътрешна сянка "
  43414357"при влачене"
  43424358
   
  43624378"spacing"
  43634379msgstr ""
  4364 "Дали жлебът на скалата да се изчертава през целия интервал или да се "
  4365 "пропускат позициите и отстоянията"
   4380"Дали жлебът на скалата да се изчертава през целия интервал или да пропуска "
   4381"стрелките и отстоянията"
  43664382
  43674383#: ../gtk/gtkrange.c:534
   
  43834399#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:120
  43844400msgid "Recent Manager"
  4385 msgstr "Управление на последно ползвани"
   4401msgstr "Управление на скоро отваряни"
  43864402
  43874403#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:121
  43884404msgid "The RecentManager object to use"
  4389 msgstr "Кой обект за последно използвани обекти да се използва"
   4405msgstr "Кой обект за скоро отваряни обекти да се използва"
  43904406
  43914407#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:135
  43924408msgid "Show Private"
  4393 msgstr "Показване на частните"
   4409msgstr "Показване на личните"
  43944410
  43954411#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
  43964412msgid "Whether the private items should be displayed"
  4397 msgstr "Дали частите елементи да бъдат показани"
   4413msgstr "Дали личните елементи да бъдат показани"
  43984414
  43994415#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
   
  44534469#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:253
  44544470msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
  4455 msgstr "Текущият филтър за избиране, кои ресурси да се показват"
   4471msgstr "Текущият филтър за избиране кои ресурси да се показват"
  44564472
  44574473#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:215
   
  44694485#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:246
  44704486msgid "The size of the recently used resources list"
  4471 msgstr "Размерът на списък с последно използваните елементи"
   4487msgstr "Размерът на списък със скоро отваряни елементи"
  44724488
  44734489#: ../gtk/gtkruler.c:90
   
  44774493#: ../gtk/gtkruler.c:91
  44784494msgid "Lower limit of ruler"
  4479 msgstr "Начална стойност на линията"
   4495msgstr "Начална стойност на скалата"
  44804496
  44814497#: ../gtk/gtkruler.c:100
   
  44854501#: ../gtk/gtkruler.c:101
  44864502msgid "Upper limit of ruler"
  4487 msgstr "Крайната стойност на линията"
   4503msgstr "Крайната стойност на скалата"
  44884504
  44894505#: ../gtk/gtkruler.c:111
  44904506msgid "Position of mark on the ruler"
  4491 msgstr "Позиции на маркер на линията"
   4507msgstr "Позиции на маркер на скалата"
  44924508
  44934509#: ../gtk/gtkruler.c:120
   
  44974513#: ../gtk/gtkruler.c:121
  44984514msgid "Maximum size of the ruler"
  4499 msgstr "Максимален размер на линията"
   4515msgstr "Максимален размер на скалата"
  45004516
  45014517#: ../gtk/gtkruler.c:136
   
  45254541#: ../gtk/gtkscale.c:161
  45264542msgid "The position in which the current value is displayed"
  4527 msgstr "Позицията, в която е показана текущата стойност"
   4543msgstr "Позицията, където е показана текущата стойност"
  45284544
  45294545#: ../gtk/gtkscale.c:168
   
  45334549#: ../gtk/gtkscale.c:169
  45344550msgid "Length of scale's slider"
  4535 msgstr "Дължината на плъзгача"
   4551msgstr "Дължината на плъзгача на скалата"
  45364552
  45374553#: ../gtk/gtkscale.c:177
  45384554msgid "Value spacing"
  4539 msgstr "Отстояние на стойността"
   4555msgstr "Разредка на стойността"
  45404556
  45414557#: ../gtk/gtkscale.c:178
   
  45964612"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
  45974613msgstr ""
  4598 "Показван на втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата за "
   4614"Показване на втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата за "
  45994615"придвижване"
  46004616
   
  46474663msgstr ""
  46484664"Дали „window-placement“ да се ползва при определянето къде е поместено "
  4649 "съдържанието спрямо лентите за придвижване"
   4665"съдържанието спрямо лентите за придвижване."
  46504666
  46514667#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:274
   
  46674683#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:296
  46684684msgid "Scrollbar spacing"
  4669 msgstr "Отстояние на лентата за придвижване"
   4685msgstr "Разредка на лентата за придвижване"
  46704686
  46714687#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:297
   
  46834699msgstr ""
  46844700"Къде е поместено съдържанието спрямо лентите за придвижване на придвижените "
  4685 "прозорци, ако няма изрично задаване от прозореца с лентите"
   4701"прозорци, ако няма изрично задаване от придвижения прозорец."
  46864702
  46874703#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:105
   
  47194735#: ../gtk/gtksettings.c:240
  47204736msgid "Cursor Blink"
  4721 msgstr "Мигащ показалец"
   4737msgstr "Мигащ курсор"
  47224738
  47234739#: ../gtk/gtksettings.c:241
  47244740msgid "Whether the cursor should blink"
  4725 msgstr "Дали показалецът ще мига"
   4741msgstr "Дали курсорът ще мига"
  47264742
  47274743#: ../gtk/gtksettings.c:248
  47284744msgid "Cursor Blink Time"
  4729 msgstr "Време на мигане на показалеца"
   4745msgstr "Време на мигане на курсора"
  47304746
  47314747#: ../gtk/gtksettings.c:249
   
  47354751#: ../gtk/gtksettings.c:268
  47364752msgid "Cursor Blink Timeout"
  4737 msgstr "Време за спиране на мигането на показалеца"
   4753msgstr "Време за спиране на мигането на курсора"
  47384754
  47394755#: ../gtk/gtksettings.c:269
   
  47434759#: ../gtk/gtksettings.c:276
  47444760msgid "Split Cursor"
  4745 msgstr "Отделни показалци"
   4761msgstr "Отделни курсори"
  47464762
  47474763#: ../gtk/gtksettings.c:277
   
  48334849#: ../gtk/gtksettings.c:381
  48344850msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  4835 msgstr "Дали шрифтовете от Xft да бъдат загладени: 0 (не), 1 (да), -1 (стандартната стойност)"
   4851msgstr ""
   4852"Дали шрифтовете от Xft да бъдат загладени: 0 (не), 1 (да), -1 (стандартната "
   4853"стойност)"
  48364854
  48374855#: ../gtk/gtksettings.c:390
   
  48414859#: ../gtk/gtksettings.c:391
  48424860msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  4843 msgstr "Дали да се ползват подсказките при заглаждането: 0 (не), 1 (да), -1 (стандартната стойност)"
   4861msgstr ""
   4862"Дали да се ползват подсказките при заглаждането: 0 (не), 1 (да), -1 "
   4863"(стандартната стойност)"
  48444864
  48454865#: ../gtk/gtksettings.c:400
   
  48704890#: ../gtk/gtksettings.c:421
  48714891msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
  4872 msgstr "Разделителната способност на Xft, във вида 1024 * точки/инч. При -1 се ползва стандартната стойност"
   4892msgstr ""
   4893"Разделителната способност на Xft, във вида 1024 * точки/инч. При -1 се "
   4894"ползва стандартната стойност"
  48734895
  48744896#: ../gtk/gtksettings.c:430
   
  48784900#: ../gtk/gtksettings.c:431
  48794901msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
  4880 msgstr "Име на темата за показалеца, която да се използва или NULL, за да се ползва стандартната тема"
   4902msgstr ""
   4903"Име на темата за показалеца, която да се използва или NULL, за да се ползва "
   4904"стандартната тема"
  48814905
  48824906#: ../gtk/gtksettings.c:439
   
  48864910#: ../gtk/gtksettings.c:440
  48874911msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
  4888 msgstr "Размерът, който да се използва за показалците или 0, за да се ползва стандартният размер"
   4912msgstr ""
   4913"Размерът, който да се използва за показалците или 0, за да се ползва "
   4914"стандартният размер"
  48894915
  48904916#: ../gtk/gtksettings.c:450
   
  49184944msgstr ""
  49194945"Дали контекстните менюта на елементите и текстовите полета ще позволяват да "
  4920 "се сменя метода за вход"
   4946"се сменя методът за вход"
  49214947
  49224948#: ../gtk/gtksettings.c:486
   
  49724998#: ../gtk/gtksettings.c:562
  49734999msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
  4974 msgstr "Дали да се включат анимациите на ниво графични обекти"
   5000msgstr "Дали да се включат анимациите на ниво графични обекти."
  49755001
  49765002#: ../gtk/gtksettings.c:580
   
  49825008msgstr ""
  49835009"Когато е истина, към този екран не се доставят събития за докладване на "
  4984 ействие"
   5010вижение"
  49855011
  49865012#: ../gtk/gtksettings.c:598
   
  51785204#: ../gtk/gtkspinbutton.c:209
  51795205msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
  5180 msgstr "Стъпка, който съдържа стойността на брояча"
   5206msgstr "Стъпка, която съдържа стойността на брояча"
  51815207
  51825208#: ../gtk/gtkspinbutton.c:216
   
  52005226#: ../gtk/gtkspinbutton.c:245
  52015227msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
  5202 msgstr "Дали не-цифровите знаци ще бъдат игнорирани"
   5228msgstr "Дали нецифровите знаци ще бъдат игнорирани"
  52035229
  52045230#: ../gtk/gtkspinbutton.c:252
   
  52515277#: ../gtk/gtkstatusicon.c:254
  52525278msgid "The screen where this status icon will be displayed"
  5253 msgstr "Екранът, където ще бъде изобразена тази икона за състоянието"
   5279msgstr "Екранът, където ще бъде показана тази икона за състоянието"
  52545280
  52555281#: ../gtk/gtkstatusicon.c:261
   
  52915317#: ../gtk/gtktable.c:147
  52925318msgid "Row spacing"
  5293 msgstr "Интервалът между редове"
   5319msgstr "Разредката между редове"
  52945320
  52955321#: ../gtk/gtktable.c:148
   
  52995325#: ../gtk/gtktable.c:156
  53005326msgid "Column spacing"
  5301 msgstr "Разстояние между колони"
   5327msgstr "Разредката между колони"
  53025328
  53035329#: ../gtk/gtktable.c:157
   
  53155341#: ../gtk/gtktable.c:180
  53165342msgid "Right attachment"
  5317 msgstr "Прикачване отдясно"
   5343msgstr "Дясно прикачване"
  53185344
  53195345#: ../gtk/gtktable.c:181
   
  53245350#: ../gtk/gtktable.c:187
  53255351msgid "Top attachment"
  5326 msgstr "Прикачване отгоре"
   5352msgstr "Горно прикачване"
  53275353
  53285354#: ../gtk/gtktable.c:188
   
  53855411#: ../gtk/gtktext.c:561
  53865412msgid "Line Wrap"
  5387 msgstr "Прехвърляне на линия"
   5413msgstr "Пренасяне на редове"
  53885414
  53895415#: ../gtk/gtktext.c:562
  53905416msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
  5391 msgstr "Дали линиите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
   5417msgstr "Дали редовете ще се пренасят в края на графичния обект"
  53925418
  53935419#: ../gtk/gtktext.c:569
  53945420msgid "Word Wrap"
  5395 msgstr "Прехвърляне на дума"
   5421msgstr "Пренасяне по думи"
  53965422
  53975423#: ../gtk/gtktext.c:570
  53985424msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
  5399 msgstr "Дали думите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
   5425msgstr "Дали думите ще се пренасят в края на графичния обект"
  54005426
  54015427#: ../gtk/gtktextbuffer.c:179
   
  54905516#: ../gtk/gtktexttag.c:208
  54915517msgid "Background stipple mask"
  5492 msgstr "Маска с точки за фон"
   5518msgstr "Маска с фонов пунктир"
  54935519
  54945520#: ../gtk/gtktexttag.c:209
   
  55035529#: ../gtk/gtktexttag.c:234
  55045530msgid "Foreground stipple mask"
  5505 msgstr "Маска с точки за преден план"
   5531msgstr "Маска с пунктир за преден план"
  55065532
  55075533#: ../gtk/gtktexttag.c:235
   
  55305556"example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
  55315557msgstr ""
  5532 "Тегло на шрифта като цяло число, виж предефинираните стойности в "
   5558"Чернота на шрифта като цяло число, виж предефинираните стойности в "
  55335559"PangoWeight, напр. PANGO_WEIGHT_BOLD"
  55345560
  55355561#: ../gtk/gtktexttag.c:321
  55365562msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
  5537 msgstr "Разтегляне на шрифта като PangoStretch, напр. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
   5563msgstr "Сбитост на шрифта като PangoStretch, напр. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
  55385564
  55395565#: ../gtk/gtktexttag.c:330
   
  55465572"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
  55475573"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
  5548 msgstr "Размер на шрифта като отношение спрямо стандартния шрифт. Това поле се адаптира към промени на темата, затова използването му се препоръчва. Pango предефинира някои стойности, напр. PANGO_SCALE_X_LARGE"
   5574msgstr ""
   5575"Размер на шрифта като отношение спрямо стандартния шрифт. Това поле се "
   5576"адаптира към промени на темата, затова използването му се препоръчва. Pango "
   5577"предефинира някои стойности, напр. PANGO_SCALE_X_LARGE"
  55495578
  55505579#: ../gtk/gtktexttag.c:360 ../gtk/gtktextview.c:586
   
  55565585"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
  55575586"when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
  5558 msgstr "Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това като подсказка, когато изобразява текста. Ако не е зададен, ще се използва подходяща стандартна стойност."
   5587msgstr ""
   5588"Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това "
   5589"като подсказка, когато показва текста. Ако не е зададен, ще се използва "
   5590"подходяща стандартна стойност."
  55595591
  55605592#: ../gtk/gtktexttag.c:386
   
  56085640#: ../gtk/gtktexttag.c:448
  56095641msgid "Pixels inside wrap"
  5610 msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
   5642msgstr "Пиксели в зоната на пренасяне"
  56115643
  56125644#: ../gtk/gtktexttag.c:449 ../gtk/gtktextview.c:559
   
  56175649msgid ""
  56185650"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
  5619 msgstr "Къде да се пренасят редовете — никъде, на границите на дума или знаци"
   5651msgstr ""
   5652"Къде да се пренасят редовете — никъде, на границите на дума или на границите "
   5653"на знаци"
  56205654
  56215655#: ../gtk/gtktexttag.c:485 ../gtk/gtktextview.c:624
   
  56695703#: ../gtk/gtktexttag.c:572
  56705704msgid "Background stipple set"
  5671 msgstr "Задаване на точки на фон"
   5705msgstr "Задаване на фонов пунктир"
  56725706
  56735707#: ../gtk/gtktexttag.c:573
  56745708msgid "Whether this tag affects the background stipple"
  5675 msgstr "Дали този етикет засяга точките на фона"
   5709msgstr "Дали този етикет засяга фоновия пунктира"
  56765710
  56775711#: ../gtk/gtktexttag.c:580
  56785712msgid "Foreground stipple set"
  5679 msgstr "Задаване на точки на преден план"
   5713msgstr "Задаване на пунктира на преден план"
  56805714
  56815715#: ../gtk/gtktexttag.c:581
  56825716msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
  5683 msgstr "Дали този етикет засяга точките на преден план"
   5717msgstr "Дали този етикет засяга пунктира на преден план"
  56845718
  56855719#: ../gtk/gtktexttag.c:616
   
  57375771#: ../gtk/gtktexttag.c:660
  57385772msgid "Wrap mode set"
  5739 msgstr "Задаване на режим на прехвърляне"
   5773msgstr "Задаване на режим на пренасяне"
  57405774
  57415775#: ../gtk/gtktexttag.c:661
  57425776msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
  5743 msgstr "Дали този етикет засяга режима на прехвърляне по редове"
   5777msgstr "Дали този етикет засяга режима на пренасяне по редове"
  57445778
  57455779#: ../gtk/gtktexttag.c:664
   
  57775811#: ../gtk/gtktextview.c:558
  57785812msgid "Pixels Inside Wrap"
  5779 msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
   5813msgstr "Пиксели в зоната на пренасяне"
  57805814
  57815815#: ../gtk/gtktextview.c:576
  57825816msgid "Wrap Mode"
  5783 msgstr "Режим на прехвърляне"
   5817msgstr "Режим на пренасяне"
  57845818
  57855819#: ../gtk/gtktextview.c:594
   
  57935827#: ../gtk/gtktextview.c:632
  57945828msgid "Cursor Visible"
  5795 msgstr "Видим показалец"
   5829msgstr "Видим курсор"
  57965830
  57975831#: ../gtk/gtktextview.c:633
  57985832msgid "If the insertion cursor is shown"
  5799 msgstr "Дали показалецът за вмъкване е показан"
   5833msgstr "Дали курсорът за вмъкване е показан"
  58005834
  58015835#: ../gtk/gtktextview.c:640
   
  58255859#: ../gtk/gtktextview.c:667
  58265860msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
  5827 msgstr "Цвят, с който ще се изчертават подчертаванията за грешки"
   5861msgstr "Цвят, с който ще се подчертават грешките"
  58285862
  58295863#: ../gtk/gtktoggleaction.c:103
   
  59085942#: ../gtk/gtktoolbar.c:588
  59095943msgid "Spacer size"
  5910 msgstr "Размер на разделителите"
   5944msgstr "Размер на разделителя"
  59115945
  59125946#: ../gtk/gtktoolbar.c:589
  59135947msgid "Size of spacers"
  5914 msgstr "Размерът на разделителите"
   5948msgstr "Размер на разделителите"
  59155949
  59165950#: ../gtk/gtktoolbar.c:598
   
  59405974#: ../gtk/gtktoolbar.c:624
  59415975msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
  5942 msgstr "Тип на вдаването на бутоните"
   5976msgstr "Вид на вдаването на бутоните"
  59435977
  59445978#: ../gtk/gtktoolbar.c:631
   
  59535987msgid ""
  59545988"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
  5955 msgstr "Дали лентата ще има само текст, текст и икони или само икони, и т.н."
   5989msgstr ""
   5990"Дали лентата ще е само с текст, с текст и икони или само с икони, и т.н."
  59565991
  59575992#: ../gtk/gtktoolbar.c:644
   
  59716006"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
  59726007"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
  5973 msgstr "Ако е зададено, „_“ означава, че следващият знак ще бъде използван за клавишна комбинация в прелялото меню"
   6008msgstr ""
   6009"Ако е зададено, „_“ означава, че следващият знак ще бъде използван за "
   6010"клавишна комбинация в прелялото меню"
  59746011
  59756012#: ../gtk/gtktoolbutton.c:195
   
  59836020#: ../gtk/gtktoolbutton.c:202
  59846021msgid "The stock icon displayed on the item"
  5985 msgstr "Стандартната икона, която е изобразена в елемента"
   6022msgstr "Стандартната икона в елемента"
  59866023
  59876024#: ../gtk/gtktoolbutton.c:218
   
  59916028#: ../gtk/gtktoolbutton.c:219
  59926029msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
  5993 msgstr "Име на вградената икона, която е изобразена в елемента"
   6030msgstr "Име на вградената икона в елемента"
  59946031
  59956032#: ../gtk/gtktoolbutton.c:225
   
  61076144#: ../gtk/gtktreeview.c:685
  61086145msgid "Whether the selection should follow the pointer"
  6109 msgstr "Дали изборът да следва показателя"
   6146msgstr "Дали изборът да следва показалеца"
  61106147
  61116148#: ../gtk/gtktreeview.c:704
   
  61346171#: ../gtk/gtktreeview.c:735
  61356172msgid "Extra indentation for each level"
  6136 msgstr "Допълнителен достъп за всяко ниво"
   6173msgstr "Допълнителен отстъп за всяко ниво"
  61376174
  61386175#: ../gtk/gtktreeview.c:744
   
  62406277#: ../gtk/gtktreeview.c:859
  62416278msgid "Grid line pattern"
  6242 msgstr "Шаблон за линията за мрежата"
   6279msgstr "Пунктир за линията за мрежата"
  62436280
  62446281#: ../gtk/gtktreeview.c:860
  62456282msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
  62466283msgstr ""
  6247 "Шаблон с тирета използван за изчертаване на линиите на мрежата в дървовидния "
  6248 "изглед"
   6284"Пунктир използван за изчертаване на линиите на мрежата в дървовидния изглед"
  62496285
  62506286#: ../gtk/gtktreeview.c:866
  62516287msgid "Tree line pattern"
  6252 msgstr "Шаблон за линията на дървото"
   6288msgstr "Пунктир за линията на дървото"
  62536289
  62546290#: ../gtk/gtktreeview.c:867
  62556291msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
  62566292msgstr ""
  6257 "Шаблон с тирета използван за изчертаване на линиите на дървото в дървовидния "
  6258 "изглед"
   6293"Пунктир използван за изчертаване на линиите на дървото в дървовидния изглед"
  62596294
  62606295#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:192
   
  63986433#: ../gtk/gtkwidget.c:484
  63996434msgid "The name of the widget"
  6400 msgstr "Името на графичният обект"
   6435msgstr "Името на графичния обект"
  64016436
  64026437#: ../gtk/gtkwidget.c:490
   
  64386473#: ../gtk/gtkwidget.c:524
  64396474msgid "Whether the widget responds to input"
  6440 msgstr "Дали графичният обект ще използва на входа"
   6475msgstr "Дали графичният обект ще отговаря на входа"
  64416476
  64426477#: ../gtk/gtkwidget.c:530
   
  64906525#: ../gtk/gtkwidget.c:572
  64916526msgid "Receives default"
  6492 msgstr "Стандартно — получаване"
   6527msgstr "Получава стандартното"
  64936528
  64946529#: ../gtk/gtkwidget.c:573
  64956530msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
  6496 msgstr "Ако е истина, графичният обект ще получи стандартните действия, когато е фокусиран"
   6531msgstr ""
   6532"Ако е истина, графичният обект ще получи стандартното действие, когато е "
   6533"фокусиран"
  64976534
  64986535#: ../gtk/gtkwidget.c:579
   
  65886625#: ../gtk/gtkwidget.c:2222
  65896626msgid "Focus line dash pattern"
  6590 msgstr "Шаблон за линия с пунктир за фокуса"
   6627msgstr "Шаблон за пунктира на фокуса"
  65916628
  65926629#: ../gtk/gtkwidget.c:2223
  65936630msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
  6594 msgstr "Шаблон с тирета използван за изчертаване на индикатор за фокус"
   6631msgstr "Пунктир използван за изчертаване на индикатор за фокус"
  65956632
  65966633#: ../gtk/gtkwidget.c:2228
   
  66056642#: ../gtk/gtkwidget.c:2234
  66066643msgid "Cursor color"
  6607 msgstr "Цвят на показалец"
   6644msgstr "Цвят на курсор"
  66086645
  66096646#: ../gtk/gtkwidget.c:2235
  66106647msgid "Color with which to draw insertion cursor"
  6611 msgstr "Цвят, с който ще се изчертава показалеца за вмъкване"
   6648msgstr "Цвят, с който ще се изчертава курсора за вмъкване"
  66126649
  66136650#: ../gtk/gtkwidget.c:2240
  66146651msgid "Secondary cursor color"
  6615 msgstr "Цвят на втория показалец"
   6652msgstr "Цвят на втория курсор"
  66166653
  66176654#: ../gtk/gtkwidget.c:2241
   
  66206657"right-to-left and left-to-right text"
  66216658msgstr ""
  6622 "Цвят, с който ще се изчертава вторият показалец за вмъкване при редактиране "
  6623 "на текст с различни посоки на писане"
   6659"Цвят, с който ще се изчертава вторият курсор за вмъкване при редактиране на "
   6660"текст с различни посоки на писане"
  66246661
  66256662#: ../gtk/gtkwidget.c:2246
  66266663msgid "Cursor line aspect ratio"
  6627 msgstr "Пропорция на линията на показалеца"
   6664msgstr "Пропорция на линията на курсора"
  66286665
  66296666#: ../gtk/gtkwidget.c:2247
  66306667msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
  6631 msgstr "Пропорция на изобразяване на показалеца при вмъкване"
   6668msgstr "Пропорция на курсора при вмъкване"
  66326669
  66336670#: ../gtk/gtkwidget.c:2261
  66346671msgid "Draw Border"
  6635 msgstr "Граница на изчертаването"
   6672msgstr "Рамка на изчертаването"
  66366673
  66376674#: ../gtk/gtkwidget.c:2262
   
  67506787#: ../gtk/gtkwindow.c:515
  67516788msgid "Allow Grow"
  6752 msgstr "Нарастването възможно"
   6789msgstr "Нарастването е възможно"
  67536790
  67546791#: ../gtk/gtkwindow.c:516
   
  68796916#: ../gtk/gtkwindow.c:679
  68806917msgid "Focus on map"
  6881 msgstr "Фокусиране при посочване"
   6918msgstr "Фокусиране при показване"
  68826919
  68836920#: ../gtk/gtkwindow.c:680
  68846921msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
  6885 msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
   6922msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса при показване."
  68866923
  68876924#: ../gtk/gtkwindow.c:694
   
  68956932#: ../gtk/gtkwindow.c:709
  68966933msgid "Deletable"
  6897 msgstr "Изтриваем"
   6934msgstr "Затворим"
  68986935
  68996936#: ../gtk/gtkwindow.c:710
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.