Ignore:
Timestamp:
Sep 14, 2008, 1:58:18 AM (14 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gnome-applets): Минимално обновяване за 2.24.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gnome-applets.trunk.bg.po

  r1436 r1683  
  1313"Project-Id-Version: gnome-applets trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2008-04-13 22:29+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2008-04-09 18:16+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2008-09-14 01:57+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2008-09-14 01:56+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6565
  6666#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:2
  67 #: ../accessx-status/applet.c:1327
   67#: ../accessx-status/applet.c:1329
  6868msgid "Keyboard Accessibility Status"
  6969msgstr "Достъпност на клавиатурата"
   
  8888#. "documenters",        documenters,
  8989#: ../accessx-status/applet.c:144 ../battstat/battstat_applet.c:1241
  90 #: ../charpick/charpick.c:601 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:652
  91 #: ../drivemount/drivemount.c:119 ../geyes/geyes.c:195
  92 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:488 ../gweather/gweather-about.c:57
  93 #: ../invest-applet/invest/about.py:39 ../mini-commander/src/about.c:54
  94 #: ../mixer/applet.c:1334 ../modemlights/modem-applet.c:1023
   90#: ../charpick/charpick.c:601 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:653
   91#: ../drivemount/drivemount.c:118 ../geyes/geyes.c:195
   92#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:464 ../gweather/gweather-about.c:57
   93#: ../invest-applet/invest/about.py:32 ../mini-commander/src/about.c:54
   94#: ../mixer/applet.c:1418 ../modemlights/modem-applet.c:1023
  9595#: ../multiload/main.c:63 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:371
  9696#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:424
   
  117117
  118118#. Note to translators: the first letter of the alphabet, not the indefinite article
  119 #: ../accessx-status/applet.c:468 ../accessx-status/applet.c:506
   119#: ../accessx-status/applet.c:470 ../accessx-status/applet.c:508
  120120msgid "a"
  121121msgstr "а"
  122122
  123 #: ../accessx-status/applet.c:980 ../accessx-status/applet.c:1053
  124 #: ../accessx-status/applet.c:1122 ../accessx-status/applet.c:1330
   123#: ../accessx-status/applet.c:982 ../accessx-status/applet.c:1055
   124#: ../accessx-status/applet.c:1124 ../accessx-status/applet.c:1332
  125125msgid "AccessX Status"
  126126msgstr "Състояние на достъпността на графичната среда"
  127127
  128 #: ../accessx-status/applet.c:981 ../accessx-status/applet.c:1123
   128#: ../accessx-status/applet.c:983 ../accessx-status/applet.c:1125
  129129msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
  130130msgstr "Показване на достъпността на клавиатурата."
  131131
  132 #: ../accessx-status/applet.c:1015
   132#: ../accessx-status/applet.c:1017
  133133msgid "XKB Extension is not enabled"
  134134msgstr "Разширението XKB не е включено"
  135135
  136 #: ../accessx-status/applet.c:1020
   136#: ../accessx-status/applet.c:1022
  137137msgid "Unknown error"
  138138msgstr "Неизвестна грешка"
  139139
  140 #: ../accessx-status/applet.c:1028
   140#: ../accessx-status/applet.c:1030
  141141#, c-format
  142142msgid "Error: %s"
  143143msgstr "Грешка: %s"
  144144
  145 #: ../accessx-status/applet.c:1332
   145#: ../accessx-status/applet.c:1334
  146146msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
  147147msgstr "Изобразяване на текущото състояние на достъпността на клавиатурата"
   
  321321msgstr "Няма налични"
  322322
  323 #: ../battstat/battstat_applet.c:1188 ../drivemount/drivemount.c:143
   323#: ../battstat/battstat_applet.c:1188 ../drivemount/drivemount.c:142
  324324#: ../geyes/geyes.c:346 ../geyes/themes.c:257 ../gweather/gweather-applet.c:63
  325325#: ../gweather/gweather-pref.c:745 ../mini-commander/src/preferences.c:369
   
  606606
  607607#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
  608 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:971 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1029
   608#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:972 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1030
  609609msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
  610610msgstr "Датчик за скоростта на процесора"
   
  652652msgstr "Видът на текста, който да се показва (ако текстът е включен)"
  653653
  654 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:619 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:477
   654#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:620 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:477
  655655msgid "Could not open help document"
  656656msgstr "Невъзможно е отварянето на документ от помощта"
  657657
  658 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:647
   658#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:648
  659659msgid "This utility shows the current CPU Frequency Scaling."
  660660msgstr "Тази програма показва промяната на честотата на процесора."
  661661
  662 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1030
   662#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1031
  663663msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
  664664msgstr "Тази програма показва честотата на процесора"
   
  697697"управление на скоростта на процесора."
  698698
   699#: ../cpufreq/src/cpufreq-selector/org.gnome.cpufreqselector.policy.in.h:1
   700msgid "Change CPU Frequency scaling"
   701msgstr "Промяна на скоростта на процесора"
   702
   703#: ../cpufreq/src/cpufreq-selector/org.gnome.cpufreqselector.policy.in.h:2
   704msgid "Privileges are required to change the CPU Frequency scaling."
   705msgstr "Необходими са права на администратор, за да променяте скоростта на процесора."
   706
  699707#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:1
  700 #: ../drivemount/drivemount.c:170 ../drivemount/drivemount.c:202
   708#: ../drivemount/drivemount.c:169 ../drivemount/drivemount.c:201
  701709msgid "Disk Mounter"
  702710msgstr "Монтьор за устройства"
   
  714722msgstr "Монтиране на локални дискове и устройства"
  715723
  716 #: ../drivemount/drive-button.c:331 ../drivemount/drive-button.c:339
   724#: ../drivemount/drive-button.c:338 ../drivemount/drive-button.c:351
  717725msgid "(mounted)"
  718726msgstr "(монтирано)"
  719727
  720 #: ../drivemount/drive-button.c:333 ../drivemount/drive-button.c:341
   728#: ../drivemount/drive-button.c:340
  721729msgid "(not mounted)"
  722730msgstr "(демонтирано)"
  723731
  724 #: ../drivemount/drive-button.c:335
  725 msgid "(not connected)"
  726 msgstr "(не е свързано)"
  727 
  728 #: ../drivemount/drive-button.c:529
   732#: ../drivemount/drive-button.c:552
  729733#, c-format
  730734msgid "Cannot execute '%s'"
  731735msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
  732736
  733 #: ../drivemount/drive-button.c:552
  734 msgid "Mount Error"
  735 msgstr "Грешка при монтиране"
  736 
  737 #: ../drivemount/drive-button.c:555
  738 msgid "Unmount Error"
  739 msgstr "Грешка при демонтиране"
  740 
  741 #: ../drivemount/drive-button.c:558
  742 msgid "Eject Error"
  743 msgstr "Грешка при изваждане"
  744 
  745 #: ../drivemount/drive-button.c:561
  746 msgid "Error"
  747 msgstr "Грешка"
  748 
  749 #: ../drivemount/drive-button.c:898
   737#: ../drivemount/drive-button.c:837
  750738msgid "_Play DVD"
  751739msgstr "_Пускане на DVD"
  752740
  753 #: ../drivemount/drive-button.c:903
   741#: ../drivemount/drive-button.c:841
  754742msgid "_Play CD"
  755743msgstr "_Пускане на CD"
  756744
  757 #: ../drivemount/drive-button.c:908
   745#: ../drivemount/drive-button.c:844
  758746#, c-format
  759747msgid "_Open %s"
  760748msgstr "_Отваряне на %s"
  761749
  762 #: ../drivemount/drive-button.c:919
   750#: ../drivemount/drive-button.c:853
   751#, c-format
   752msgid "Un_mount %s"
   753msgstr "_Демонтиране на %s"
   754
   755#: ../drivemount/drive-button.c:860
  763756#, c-format
  764757msgid "_Mount %s"
  765758msgstr "_Монтиране на %s"
  766759
  767 #: ../drivemount/drive-button.c:926
  768 #, c-format
  769 msgid "Un_mount %s"
  770 msgstr "_Демонтиране на %s"
  771 
  772 #: ../drivemount/drive-button.c:938
   760#: ../drivemount/drive-button.c:868
  773761#, c-format
  774762msgid "_Eject %s"
  775763msgstr "_Изваждане на %s"
  776764
  777 #: ../drivemount/drivemount.c:116
   765#: ../drivemount/drivemount.c:115
  778766msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
  779767msgstr "Аплет за монтиране и демонтиране на блокови устройства."
   
  14651453
  14661454#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:1
  1467 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:612
   1455#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:588
  14681456msgid "Keyboard Indicator"
  14691457msgstr "Клавиатурна подредба"
   
  14771465msgstr "Индикатор на клавиатурни подредби"
  14781466
  1479 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:263
   1467#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:240
  14801468msgid "Unknown"
  14811469msgstr "Неизвестно"
  14821470
  1483 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:335
   1471#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:311
  14841472#, c-format
  14851473msgid "Keyboard Layout \"%s\""
  14861474msgstr "Клавиатурна подредба „%s“"
  14871475
  1488 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:494
   1476#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:470
  14891477msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
  14901478msgstr "Авторски права (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
  14911479
  1492 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:497
   1480#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:473
  14931481msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
  14941482msgstr "Превключвател за клавиатурни подредби за GNOME"
  14951483
  1496 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:628
   1484#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:608
  14971485#, c-format
  14981486msgid "Keyboard Indicator (%s)"
   
  15201508
  15211509#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:4
  1522 #: ../gweather/gweather-applet.c:312
   1510#: ../gweather/gweather-applet.c:311
  15231511msgid "Weather Report"
  15241512msgstr "Метеорологичен бюлетин"
   
  15321520msgstr "Аплет за прогноза на времето."
  15331521
  1534 #: ../gweather/gweather-applet.c:330 ../gweather/gweather-applet.c:334
   1522#: ../gweather/gweather-applet.c:329 ../gweather/gweather-applet.c:333
  15351523msgid "GNOME Weather"
  15361524msgstr "Прогноза на времето"
  15371525
  1538 #: ../gweather/gweather-applet.c:433
   1526#: ../gweather/gweather-applet.c:432
  15391527msgid "Weather Forecast"
  15401528msgstr "Метеорологичен бюлетин"
  15411529
  1542 #: ../gweather/gweather-applet.c:445
   1530#: ../gweather/gweather-applet.c:444
  15431531#, c-format
  15441532msgid ""
   
  15511539"Температура: %s"
  15521540
  1553 #: ../gweather/gweather-applet.c:495
   1541#: ../gweather/gweather-applet.c:494
  15541542msgid "Updating..."
  15551543msgstr "Актуализиране…"
   
  18421830
  18431831#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:1
  1844 #: ../invest-applet/invest/about.py:27
   1832#: ../invest-applet/invest/about.py:20
  18451833msgid "Invest"
  18461834msgstr "Инвестиции"
  18471835
  18481836#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:2
  1849 #: ../invest-applet/invest/about.py:30
   1837#: ../invest-applet/invest/about.py:23
  18501838msgid "Track your invested money."
  18511839msgstr "Следене на инвестираните пари"
   
  18551843msgstr "_Обновяване"
  18561844
  1857 #: ../invest-applet/invest/chart.py:54
   1845#. a) We aren't configured yet
   1846#: ../invest-applet/invest/applet.py:49
   1847msgid "<b>You have not entered any stock information yet</b>"
   1848msgstr "<b>Все още не сте въвели информация за акции</b>"
   1849
   1850#: ../invest-applet/invest/applet.py:54
   1851msgid "<b>No stock quotes are currently available</b>"
   1852msgstr "<b>В момента не са налични борсови котировки</b>"
   1853
   1854#: ../invest-applet/invest/applet.py:55
   1855msgid ""
   1856"The server could not be contacted. The computer is either offline or the "
   1857"servers are down. Try again later."
   1858msgstr ""
   1859"Неуспех при свързването със сървъра. Или компютърът няма връзка с Интернет, или сървърите са недостъпни. "
   1860"Опитайте отново по-късно."
   1861
   1862#: ../invest-applet/invest/chart.py:105
  18581863msgid "Financial Chart"
  18591864msgstr "Финансова графика"
  18601865
  1861 #: ../invest-applet/invest/chart.py:102
   1866#: ../invest-applet/invest/chart.py:153
  18621867#, python-format
  18631868msgid "Financial Chart - %s"
  18641869msgstr "Финансова графика - %s"
  18651870
  1866 #: ../invest-applet/invest/chart.py:169
   1871#: ../invest-applet/invest/chart.py:220
  18671872msgid "Opening Chart"
  18681873msgstr "Графиката се отваря"
  18691874
  1870 #: ../invest-applet/invest/chart.py:181 ../invest-applet/invest/chart.py:204
  1871 msgid "Downloading Chart"
  1872 msgstr "Графиката се изтегля"
  1873 
  1874 #: ../invest-applet/invest/chart.py:193
  1875 msgid "Reading Chart chunk"
  1876 msgstr "Прочита се част от графиката"
  1877 
  1878 #: ../invest-applet/invest/invest-applet.py:42
   1875#: ../invest-applet/invest/chart.py:235
   1876msgid "Chart downloaded"
   1877msgstr "Графиката е изтеглена"
   1878
   1879#: ../invest-applet/invest/chart.py:237
   1880msgid "Chart could not be downloaded"
   1881msgstr "Неуспех при изтеглянето на графиката"
   1882
   1883#: ../invest-applet/invest/invest-applet.py:44
  18791884msgid "Invest Applet"
  18801885msgstr "Аплет за инвестиции"
   
  18961901msgstr "Комисионна"
  18971902
  1898 #. model: SYMBOL, TICKER_ONLY, BALANCE, BALANCE_PCT, VALUE, VARIATION
  1899 #. old col_names = ['Symbol', 'Value/Balance', 'Variation/Balance PCT', 'Value']
   1903#: ../invest-applet/invest/quotes.py:91
   1904msgid "Invest could not connect to Yahoo! Finance"
   1905msgstr "Аплетът за инвестиции не можа да се свърже с „Yahoo! Finance“"
   1906
   1907#: ../invest-applet/invest/quotes.py:93 ../invest-applet/invest/quotes.py:106
   1908#, python-format
   1909msgid "Updated at %s"
   1910msgstr "Актуализирано в %s"
   1911
   1912#. Translators: This is share-market jargon. It is the percentage change in the price of a stock. The %% gets changed to a single percent sign and the %+.2f gets replaced with the value of the change.
   1913#: ../invest-applet/invest/quotes.py:102
   1914#, python-format
   1915msgid "Quotes average change %%: %+.2f%%"
   1916msgstr "Средна промяна на котировките %%: %+.2f%%"
   1917
   1918# FIXME
   1919#. Translators: This is share-market jargon. It refers to the total difference between the current price and purchase price for all the shares put together. i.e. How much money would be earned if they were sold right now.
   1920#: ../invest-applet/invest/quotes.py:105
   1921#, python-format
   1922msgid "Positions balance: %+.2f"
   1923msgstr "Позиционен баланс: %+.2f"
   1924
   1925#. model: SYMBOL, TICKER_ONLY, BALANCE, BALANCE_PCT, VALUE, VARIATION_PCT, PB
  19001926#. Translators: these words all refer to a stock. Last is short
  19011927#. for "last price". Gain is referring to the gain since the
  19021928#. stock was purchased.
  1903 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:51
   1929#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
  19041930msgid "Ticker"
  19051931msgstr "Борсов символ"
  19061932
  1907 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:51
   1933#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
  19081934msgid "Last"
  19091935msgstr "Последна цена"
  19101936
  1911 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:51
  1912 msgid "Change"
  1913 msgstr "Промяна"
  1914 
  1915 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:51
   1937#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
   1938msgid "Change %"
   1939msgstr "Промяна %"
   1940
   1941#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
  19161942msgid "Chart"
  19171943msgstr "Диаграма"
  19181944
  1919 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:51
   1945#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
  19201946msgid "Gain"
  19211947msgstr "Печалба"
  19221948
  1923 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:51
   1949#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
  19241950msgid "Gain %"
  19251951msgstr "Печалба %"
   
  22002226
  22012227#. tooltip over applet
  2202 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:199
  2203 #: ../mixer/applet.c:220
   2228#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:205
   2229#: ../mixer/applet.c:226
  22042230msgid "Volume Control"
  22052231msgstr "Сила на звука"
   
  22132239msgstr "_Програма за силата на звука"
  22142240
  2215 #: ../mixer/applet.c:183
   2241#: ../mixer/applet.c:189
  22162242msgid "Volume Applet"
  22172243msgstr "Аплет за силата на звука"
  22182244
  2219 #: ../mixer/applet.c:501
   2245#: ../mixer/applet.c:548
  22202246msgid ""
  22212247"The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
   
  22272253"звукова карта, или тя не е конфигурирана."
  22282254
  2229 #: ../mixer/applet.c:505
   2255#: ../mixer/applet.c:552
  22302256msgid ""
  22312257"You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
   
  22352261"върху него и след това изберете „Премахване от панела“ от контекстното меню"
  22362262
  2237 #: ../mixer/applet.c:688
   2263#: ../mixer/applet.c:725
  22382264#, c-format
  22392265msgid "Failed to start Volume Control: %s"
  22402266msgstr "Грешка при стартиране на програмата за силата на звука: %s"
  22412267
  2242 #: ../mixer/applet.c:1105
   2268#: ../mixer/applet.c:1148
  22432269#, c-format
  22442270msgid "%s: muted"
   
  22492275#. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
  22502276#. * most likely want to keep this as-is.
  2251 #: ../mixer/applet.c:1111
   2277#: ../mixer/applet.c:1154
  22522278#, c-format
  22532279msgid "%s: %d%%"
  22542280msgstr "%s: %d%%"
  22552281
  2256 #: ../mixer/applet.c:1308
   2282#: ../mixer/applet.c:1392
  22572283#, c-format
  22582284msgid "Failed to display help: %s"
  22592285msgstr "Грешка при показването на помощта: %s"
  22602286
  2261 #: ../mixer/applet.c:1321
   2287#: ../mixer/applet.c:1405
  22622288msgid "Volume control for your GNOME Panel."
  22632289msgstr "Управление на силата на звука за панела на GNOME."
  22642290
  2265 #: ../mixer/applet.c:1323
   2291#: ../mixer/applet.c:1407
  22662292msgid "Using GStreamer 0.10."
  22672293msgstr "Използва се GStreamer 0.10."
  22682294
  2269 #: ../mixer/applet.c:1325
   2295#: ../mixer/applet.c:1409
  22702296msgid "Using GStreamer 0.8."
  22712297msgstr "Използва се GStreamer 0.8."
  22722298
  2273 #: ../mixer/dock.c:100
   2299#: ../mixer/dock.c:122
   2300msgid "-"
   2301msgstr "-"
   2302
   2303#: ../mixer/dock.c:124
  22742304msgid "+"
  22752305msgstr "+"
  2276 
  2277 #: ../mixer/dock.c:129
  2278 msgid "-"
  2279 msgstr "-"
  22802306
  22812307#. FIXME:
   
  24112437
  24122438#: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:2
  2413 #: ../multiload/main.c:473
   2439#: ../multiload/main.c:479
  24142440msgid "System Monitor"
  24152441msgstr "Наблюдение на системата"
   
  24272453"оперативната памет, виртуалната памет и натовареността на мрежата."
  24282454
  2429 #: ../multiload/main.c:121
   2455#: ../multiload/main.c:127
  24302456#, c-format
  24312457msgid "There was an error executing '%s': %s"
  24322458msgstr "Грешка при изпълнението на „%s“: %s"
  24332459
  2434 #: ../multiload/main.c:283 ../multiload/properties.c:607
   2460#: ../multiload/main.c:289 ../multiload/properties.c:607
  24352461msgid "Processor"
  24362462msgstr "Процесор"
  24372463
  2438 #: ../multiload/main.c:285 ../multiload/properties.c:615
   2464#: ../multiload/main.c:291 ../multiload/properties.c:615
  24392465msgid "Memory"
  24402466msgstr "Памет"
  24412467
  2442 #: ../multiload/main.c:287 ../multiload/properties.c:623
   2468#: ../multiload/main.c:293 ../multiload/properties.c:623
  24432469msgid "Network"
  24442470msgstr "Мрежа"
  24452471
  2446 #: ../multiload/main.c:289 ../multiload/properties.c:631
   2472#: ../multiload/main.c:295 ../multiload/properties.c:631
  24472473msgid "Swap Space"
  24482474msgstr "Виртуална памет"
  24492475
  2450 #: ../multiload/main.c:291 ../multiload/main.c:362
   2476#: ../multiload/main.c:297 ../multiload/main.c:368
  24512477msgid "Load Average"
  24522478msgstr "Средна натовареност"
  24532479
  2454 #: ../multiload/main.c:293
   2480#: ../multiload/main.c:299
  24552481msgid "Disk"
  24562482msgstr "Диск"
   
  24592485#. please assume that they always are.
  24602486#.
  2461 #: ../multiload/main.c:312
   2487#: ../multiload/main.c:318
  24622488#, c-format
  24632489msgid ""
   
  24702496"%u%% се използват за кеширане"
  24712497
  2472 #: ../multiload/main.c:320
   2498#: ../multiload/main.c:326
  24732499#, c-format
  24742500msgid "The system load average is %0.02f"
  24752501msgstr "Средното натоварване на системата е %0.02f"
  24762502
  2477 #: ../multiload/main.c:333
   2503#: ../multiload/main.c:339
  24782504#, c-format
  24792505msgid ""
   
  24902516"%u%% се използват"
  24912517
  2492 #: ../multiload/main.c:358
   2518#: ../multiload/main.c:364
  24932519msgid "CPU Load"
  24942520msgstr "Натоварване на процесора"
  24952521
  2496 #: ../multiload/main.c:359
   2522#: ../multiload/main.c:365
  24972523msgid "Memory Load"
  24982524msgstr "Натовареност на паметта"
  24992525
  2500 #: ../multiload/main.c:360
   2526#: ../multiload/main.c:366
  25012527msgid "Net Load"
  25022528msgstr "Натовареност на мрежата"
  25032529
  2504 #: ../multiload/main.c:361
   2530#: ../multiload/main.c:367
  25052531msgid "Swap Load"
  25062532msgstr "Натовареност на виртуалната памет"
  25072533
  2508 #: ../multiload/main.c:363
   2534#: ../multiload/main.c:369
  25092535msgid "Disk Load"
  25102536msgstr "Натовареност на диска"
   
  26372663msgid "Swap graph background color"
  26382664msgstr "Фоновият цвят на графиката за виртуалната памет."
   2665
   2666#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:32
   2667msgid "The desktop description file to execute as the system monitor"
   2668msgstr ""
   2669"Файлът със записи тип „.desktop“, който да се изпълнява "
   2670"като програма за наблюдение на системата."
  26392671
  26402672#: ../multiload/properties.c:368
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.