Ignore:
Timestamp:
Sep 12, 2008, 4:14:42 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: за подаване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gedit.trunk.bg.po

  r1437 r1678  
  1313"Project-Id-Version: gedit trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2008-04-13 22:40+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2008-04-07 18:32+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2008-09-12 16:14+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2008-09-12 16:10+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626msgstr "Редактиране на текстови файлове"
  2727
  28 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:475
  29 #: ../gedit/gedit-print-job.c:751
   28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:755
  3029msgid "Text Editor"
  3130msgstr "Текстов редактор"
   
  3938"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
  4039
  41 #: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:796
   40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:795
  4241msgid "Active plugins"
  4342msgstr "Включени приставки"
   
  675674"безвъзвратно."
  676675
  677 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
   676#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:319
  678677msgid "Character Codings"
  679678msgstr "Кодиране на знаците"
  680679
  681 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:373
  682 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:434
   680#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:378
   681#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:439
  683682msgid "_Description"
  684683msgstr "_Описание"
  685684
  686 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:382
  687 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:443
   685#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:387
   686#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:448
  688687msgid "_Encoding"
  689688msgstr "_Кодиране"
  690689
  691 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
   690#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
  692691msgid "A_vailable encodings:"
  693692msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
  694693
  695 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
   694#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
  696695msgid "Character codings"
  697696msgstr "Кодиране на знаците"
  698697
  699 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
   698#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
  700699msgid "E_ncodings shown in menu:"
  701700msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
  702701
  703 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:139
  704 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
   702#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:136
   703#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:3
  705704msgid "Open Location"
  706705msgstr "Отваряне на местоположение"
  707706
  708 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
   707#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:1
  709708msgid "Ch_aracter coding:"
  710709msgstr "Кодиране на _знаците:"
  711710
  712 #: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
   711#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:2
  713712msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
  714713msgstr "Въведете местопо_ложението (адреса) на файла:"
   
  740739
  741740#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:830
  742 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
   741#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:51
  743742msgid "All Files"
  744743msgstr "Всички файлове"
   
  749748msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
  750749
  751 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1077
   750#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1084
  752751msgid "gedit Preferences"
  753752msgstr "Настройки на gedit"
  754753
  755754#. ex:ts=4:et:
  756 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
  757 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
  758 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
  759 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
  760 #: ../plugins/time/time.glade2.h:1
   755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
   756#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:1
   757#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
   758#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:1
  761759msgid "    "
  762760msgstr "    "
  763761
  764 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
   762#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
  765763msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
  766764msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
  767765
  768 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
   766#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
  769767msgid "<b>Bracket Matching</b>"
  770768msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
  771769
  772 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
   770#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
  773771msgid "<b>Current Line</b>"
  774772msgstr "<b>Текущ ред</b>"
  775773
  776 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
   774#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
  777775msgid "<b>File Saving</b>"
  778776msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
  779777
  780 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
   778#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
  781779msgid "<b>Font</b>"
  782780msgstr "<b>Шрифт</b>"
  783781
  784 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
  785 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:2
   782#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
   783#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
  786784msgid "<b>Line Numbers</b>"
  787785msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
  788786
  789 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
   787#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
  790788msgid "<b>Right Margin</b>"
  791789msgstr "<b>Дясна граница</b>"
  792790
  793 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
   791#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
  794792msgid "<b>Tab Stops</b>"
  795793msgstr "<b>Табулатори</b>"
  796794
  797 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
  798 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:5
   795#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
   796#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
  799797msgid "<b>Text Wrapping</b>"
  800798msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
  801799
  802 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
   800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
  803801msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
  804802msgstr "<span weight=\"bold\">Цветова схема</span>"
  805803
  806 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
   804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
  807805msgid "Create a _backup copy of files before saving"
  808806msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
  809807
  810 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
   808#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
  811809msgid "Display right _margin"
  812810msgstr "Показване на _дясна граница"
  813811
  814 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
  815 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:6
   812#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
   813#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
  816814msgid "Do not _split words over two lines"
  817815msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
  818816
  819 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
   817#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
  820818msgid "Editor"
  821819msgstr "Редактор"
  822820
  823 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
   821#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
  824822msgid "Editor _font: "
  825823msgstr "_Шрифт на редактора:"
  826824
  827 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
  828 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:7
   825#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
   826#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
  829827msgid "Enable text _wrapping"
  830828msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
  831829
  832 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
   830#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
  833831msgid "Font & Colors"
  834832msgstr "Шрифт и цветове"
  835833
  836 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
   834#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
  837835msgid "Highlight current _line"
  838836msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
  839837
  840 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
   838#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
  841839msgid "Highlight matching _bracket"
  842840msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
  843841
  844 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
   842#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
  845843msgid "Insert _spaces instead of tabs"
  846844msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
  847845
  848 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
   846#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
  849847msgid "Pick the editor font"
  850848msgstr "Избор на шрифт за редактора"
  851849
  852 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
   850#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
  853851msgid "Plugins"
  854852msgstr "Приставки"
  855853
  856 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
   854#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
  857855msgid "Preferences"
  858856msgstr "Предпочитани настройки"
  859857
  860 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
   858#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
  861859msgid "View"
  862860msgstr "Изглед"
  863861
  864 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
   862#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
  865863msgid "_Add..."
  866864msgstr "_Добавяне…"
  867865
  868 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
   866#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
  869867msgid "_Autosave files every"
  870868msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
  871869
  872 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
   870#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
  873871msgid "_Display line numbers"
  874872msgstr "Показване на _номера на редовете"
  875873
  876 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
   874#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
  877875msgid "_Enable automatic indentation"
  878876msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
  879877
  880 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
   878#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
  881879msgid "_Right margin at column:"
  882880msgstr "Дясна _граница при колона:"
  883881
  884 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
   882#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:31
  885883msgid "_Tab width:"
  886884msgstr "_Широчина на табулатора:"
  887885
  888 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
   886#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:32
  889887msgid "_minutes"
  890888msgstr "_минути"
  891889
  892890#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:301
  893 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1357
   891#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1363
  894892msgid "Replace"
  895893msgstr "Замяна"
  896894
  897 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312 ../gedit/gedit-window.c:1355
   895#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312 ../gedit/gedit-window.c:1361
  898896msgid "Find"
  899897msgstr "Търсене"
  900898
  901 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:404
   899#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:408
  902900msgid "Replace _All"
  903901msgstr "Замяна на _всички"
  904902
  905 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:405
  906 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:678
   903#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:409
   904#: ../gedit/gedit-commands-file.c:657
  907905msgid "_Replace"
  908906msgstr "_Замяна"
  909907
  910 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
   908#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:1
  911909msgid "Match _entire word only"
  912910msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
  913911
  914 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
   912#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:3
  915913msgid "Replace All"
  916914msgstr "Замяна на всички"
  917915
  918 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
   916#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:4
  919917msgid "Replace _with: "
  920918msgstr "_Замяна с:"
  921919
  922 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
   920#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:5
  923921msgid "Search _backwards"
  924922msgstr "Търсене наза_д"
  925923
  926 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
   924#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:6
  927925msgid "_Match case"
  928926msgstr "Зачитане на главни/_малки"
  929927
  930 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
   928#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:7
  931929msgid "_Search for: "
  932930msgstr "_Търсене за: "
  933931
  934 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
   932#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:8
  935933msgid "_Wrap around"
  936 msgstr "_След края - от началото"
   934msgstr "_След края от началото"
  937935
  938936#: ../gedit/gedit.c:73
   
  960958#: ../gedit/gedit.c:82
  961959msgid "[FILE...]"
  962 msgstr "[ФАЙЛ...]"
   960msgstr "[ФАЙЛ]"
  963961
  964962#: ../gedit/gedit.c:114
   
  973971
  974972#. Setup command line options
  975 #: ../gedit/gedit.c:467
   973#: ../gedit/gedit.c:469
  976974msgid "- Edit text files"
  977 msgstr "- редактиране на текстови файлове"
  978 
  979 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:225 ../gedit/gedit-commands-file.c:271
   975msgstr "— редактиране на текстови файлове"
   976
   977#: ../gedit/gedit.c:478
   978#, c-format
   979msgid ""
   980"%s\n"
   981"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
   982msgstr ""
   983"%s\n"
   984"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
   985
   986#: ../gedit/gedit-commands-file.c:257
  980987#, c-format
  981988msgid "Loading file '%s'…"
  982989msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
  983990
  984 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:280
   991#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
  985992#, c-format
  986993msgid "Loading %d file…"
   
  990997
  991998#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
  992 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:424
   999#: ../gedit/gedit-commands-file.c:438
  9931000msgid "Open Files"
  9941001msgstr "Отваряне на файлове"
  9951002
  996 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:530
  997 msgid "The entered location is not valid."
  998 msgstr "Избраното местоположение не е валидно."
  999 
  1000 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:533
  1001 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
  1002 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:226
  1003 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:242
  1004 msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
  1005 msgstr ""
  1006 "Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
  1007 
  1008 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:659
   1003#: ../gedit/gedit-commands-file.c:644
  10091004#, c-format
  10101005msgid "The file \"%s\" is read-only."
  10111006msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
  10121007
  1013 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:670
   1008#: ../gedit/gedit-commands-file.c:649
  10141009msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
  10151010msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
  10161011
  1017 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:736 ../gedit/gedit-commands-file.c:939
   1012#: ../gedit/gedit-commands-file.c:715 ../gedit/gedit-commands-file.c:921
  10181013#, c-format
  10191014msgid "Saving file '%s'…"
  10201015msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
  10211016
  1022 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:837
   1017#: ../gedit/gedit-commands-file.c:819
  10231018msgid "Save As…"
  10241019msgstr "Запазване като…"
  10251020
  1026 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1118
   1021#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1100
  10271022#, c-format
  10281023msgid "Reverting the document '%s'…"
  10291024msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
  10301025
  1031 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
   1026#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1145
  10321027#, c-format
  10331028msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
  10341029msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
  10351030
  1036 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1172
   1031#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1154
  10371032#, c-format
  10381033msgid ""
   
  10481043"безвъзвратно."
  10491044
  1050 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1181
   1045#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
  10511046msgid ""
  10521047"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
   
  10551050"безвъзвратно."
  10561051
  1057 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1187
   1052#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1169
  10581053#, c-format
  10591054msgid ""
   
  10701065"загубени безвъзвратно."
  10711066
  1072 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1197
   1067#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1179
  10731068#, c-format
  10741069msgid ""
   
  10841079"безвъзвратно."
  10851080
  1086 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
   1081#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1194
  10871082msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
  10881083msgstr ""
   
  10901085"безвъзвратно."
  10911086
  1092 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1218
   1087#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1200
  10931088#, c-format
  10941089msgid ""
   
  11051100"загубени безвъзвратно."
  11061101
  1107 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1233
   1102#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1215
  11081103#, c-format
  11091104msgid ""
   
  11181113"безвъзвратно."
  11191114
  1120 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1259
   1115#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1241
  11211116msgid "_Revert"
  11221117msgstr "_Възстановяване"
   
  11261121msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
  11271122
  1128 #: ../gedit/gedit-commands-help.c:96
   1123#: ../gedit/gedit-commands-help.c:97
  11291124msgid "translator-credits"
  11301125msgstr ""
   
  11531148msgstr "Фразата не е открита"
  11541149
  1155 #: ../gedit/gedit-document.c:862 ../gedit/gedit-document.c:956
   1150#: ../gedit/gedit-document.c:871 ../gedit/gedit-document.c:884
  11561151#, c-format
  11571152msgid "Unsaved Document %d"
   
  11591154
  11601155#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
  1161 #: ../gedit/gedit-window.c:1923 ../gedit/gedit-window.c:1928
   1156#: ../gedit/gedit-window.c:1929 ../gedit/gedit-window.c:1934
  11621157msgid "Read Only"
  11631158msgstr "(само за четене)"
  11641159
  1165 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:760 ../gedit/gedit-window.c:2860
   1160#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:760 ../gedit/gedit-window.c:2873
  11661161msgid "Documents"
  11671162msgstr "Документи"
   
  12411236#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
  12421237msgid "Chinese Traditional"
  1243 msgstr "Китайско - традиционно"
   1238msgstr "Китайско традиционно"
  12441239
  12451240#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
   
  12611256#: ../gedit/gedit-encodings.c:224 ../gedit/gedit-encodings.c:228
  12621257msgid "Chinese Simplified"
  1263 msgstr "Китайско - опростено"
   1258msgstr "Китайско опростено"
  12641259
  12651260#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
   
  12981293msgstr "Добавяне или п_ремахване…"
  12991294
  1300 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
   1295#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
  13011296msgid "All Text Files"
  13021297msgstr "Всички текстови файлове"
  13031298
  1304 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:79
   1299#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:78
  13051300msgid "C_haracter Coding:"
  13061301msgstr "Кодиране на з_наците:"
  13071302
  1308 #: ../gedit/gedit-help.c:66
   1303#: ../gedit/gedit-help.c:82
  13091304msgid "There was an error displaying help."
  13101305msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
  13111306
  1312 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:185
   1307#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:170
  13131308#, c-format
  13141309msgid "Could not find the file %s."
  13151310msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
  13161311
  1317 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:192
  1318 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:441
  1319 msgid "The file contains corrupted data."
  1320 msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
   1312#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
   1313#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:211
   1314#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:218
   1315msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
   1316msgstr ""
   1317"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
  13211318
  13221319#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  1323 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
  1324 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:452
   1320#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
  13251321#, c-format
  13261322msgid "gedit cannot handle %s locations."
  13271323msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
  13281324
  1329 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
  1330 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:458
   1325#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:193
  13311326msgid "gedit cannot handle this location."
  13321327msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
  13331328
   1329#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:201
   1330msgid "The location of the file cannot be mounted."
   1331msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
   1332
   1333#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
   1334msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
   1335msgstr ""
   1336"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
   1337"монтирано."
   1338
   1339#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
   1340#, c-format
   1341msgid "%s is a directory."
   1342msgstr "„%s“ е папка."
   1343
  13341344#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
  1335 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:465
  1336 msgid "The file contains data in an invalid format."
  1337 msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
  1338 
  1339 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:220
  1340 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:469
   1345#, c-format
   1346msgid "%s is not a valid location."
   1347msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
   1348
   1349#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:243
   1350#, c-format
   1351msgid ""
   1352"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
   1353"correct and try again."
   1354msgstr ""
   1355"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
   1356"опитайте отново."
   1357
   1358#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
   1359#, c-format
   1360msgid ""
   1361"Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
   1362"and try again."
   1363msgstr ""
   1364"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
   1365"опитайте отново."
   1366
   1367#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
   1368#, c-format
   1369msgid "%s is not a regular file."
   1370msgstr "%s не е редовен файл."
   1371
   1372#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:269
   1373msgid "Connection timed out. Please try again."
   1374msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
   1375
   1376#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:292
  13411377msgid "The file is too big."
  13421378msgstr "Файлът е прекалено голям."
  13431379
  1344 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:224
  1345 #, c-format
  1346 msgid "%s is not a valid location."
  1347 msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
  1348 
  1349 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:231
  1350 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:473
   1380#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:333
   1381#, c-format
   1382msgid "Unexpected error: %s"
   1383msgstr "Неочаквана грешка: %s"
   1384
   1385#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:369
   1386msgid ""
   1387"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
   1388"found within this limit."
   1389msgstr ""
   1390"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
   1391"файлът не бе открит."
   1392
   1393#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:373
  13511394msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
  13521395msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
  13531396
  1354 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:235
  1355 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
  1356 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
  1357 msgid ""
  1358 "There are too many open files. Please close some applications and try again."
  1359 msgstr ""
  1360 "Отворили сте прекалено много файлове. Затворете някои програми и опитайте "
  1361 "отново."
  1362 
  1363 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:240
  1364 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:482
  1365 #, c-format
  1366 msgid "%s is a directory."
  1367 msgstr "„%s“ е папка."
  1368 
  1369 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:247
  1370 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:487
  1371 msgid ""
  1372 "Not enough available memory to open the file. Please close some running "
  1373 "applications and try again."
  1374 msgstr ""
  1375 "Няма достатъчно памет за отваряне на файла. Затворете ненужните програми и "
  1376 "опитайте отново."
  1377 
  1378 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:275
  1379 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:515
  1380 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1269
  1381 #, c-format
  1382 msgid ""
  1383 "Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
  1384 "correct and try again."
  1385 msgstr ""
  1386 "Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
  1387 "опитайте отново."
  1388 
  1389 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
  1390 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:297
  1391 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:305
  1392 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:526
  1393 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:537
  1394 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1280
  1395 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1291
  1396 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1299
  1397 #, c-format
  1398 msgid ""
  1399 "Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
  1400 "and try again."
  1401 msgstr ""
  1402 "Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
  1403 "опитайте отново."
  1404 
  1405 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:311
  1406 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
  1407 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1305
  1408 msgid ""
  1409 "Host name was empty. Please check that your proxy settings are correct and "
  1410 "try again."
  1411 msgstr ""
  1412 "Не е посочен хост. Проверете настройките на сървъра посредник и опитайте "
  1413 "отново."
  1414 
  1415 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:317
  1416 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1311
  1417 msgid ""
  1418 "Attempt to log in failed. Please check that you typed the location correctly "
  1419 "and try again."
  1420 msgstr ""
  1421 "Неуспешен опит за влизане. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
  1422 "опитайте отново."
  1423 
  1424 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:323
  1425 msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
  1426 msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите, не е нормален файл."
  1427 
  1428 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:327
  1429 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:560
  1430 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1339
  1431 msgid "Connection timed out. Please try again."
  1432 msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
  1433 
  1434 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
  1435 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:610
  1436 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1380
  1437 #, c-format
  1438 msgid "Unexpected error: %s"
  1439 msgstr "Неочаквана грешка: %s"
  1440 
  1441 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:382
  1442 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:776
   1397#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
   1398#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:602
  14431399#, c-format
  14441400msgid "Could not open the file %s."
  14451401msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
  14461402
  1447 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:391
  1448 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:683
   1403#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:390
   1404#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:509
  14491405msgid "_Retry"
  14501406msgstr "_Опитване отново"
  14511407
  1452 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:436
  1453 msgid "gedit cannot find it. Perhaps it has recently been deleted."
  1454 msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
  1455 
  1456 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
  1457 msgid "Attempt to log in failed."
  1458 msgstr "Опита за влизане пропадна."
  1459 
  1460 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:555
  1461 #, c-format
  1462 msgid "%s is not a regular file."
  1463 msgstr "%s не е редовен файл."
  1464 
  1465 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
   1408#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:433
   1409msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
   1410msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
   1411
   1412#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:442
  14661413#, c-format
  14671414msgid "Could not revert the file %s."
  14681415msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
  14691416
  1470 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:640
   1417#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
  14711418msgid "Ch_aracter Coding:"
  14721419msgstr "Кодир_ане на знаците:"
  14731420
  1474 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:778
   1421#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:604
  14751422msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
  14761423msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
  14771424
  1478 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:780
  1479 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:789
   1425#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:606
   1426#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:615
  14801427msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
  14811428msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
  14821429
  1483 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:781
   1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:607
  14841431msgid "Select a character coding from the menu and try again."
  14851432msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
  14861433
  1487 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:786
   1434#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:612
  14881435#, c-format
  14891436msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
   
  14921439"s."
  14931440
  1494 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:790
  1495 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
   1441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
   1442#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
  14961443msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
  14971444msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
  14981445
  1499 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:837
   1446#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:663
  15001447#, c-format
  15011448msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
   
  15041451"s."
  15051452
  1506 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:840
   1453#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:666
  15071454msgid ""
  15081455"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
   
  15121459"чрез определеното кодиране на знаците."
  15131460
  1514 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:903
   1461#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:729
  15151462msgid "_Edit Anyway"
  15161463msgstr "_Редактиране въпреки това"
  15171464
  1518 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:906
   1465#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:732
  15191466msgid "_Don't Edit"
  15201467msgstr "_Отказване на редактирането"
  15211468
  1522 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:921
   1469#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:747
  15231470#, c-format
  15241471msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
  15251472msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
  15261473
  1527 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:936
   1474#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:762
  15281475msgid ""
  15291476"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
   
  15331480"да го редактирате?"
  15341481
  1535 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:994
  1536 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1089
   1482#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:820
   1483#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:915
  15371484msgid "S_ave Anyway"
  15381485msgstr "_Запазване въпреки това"
  15391486
  1540 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:998
  1541 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1093
   1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:824
   1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:919
  15421489msgid "D_on't Save"
  15431490msgstr "_Отказване на запазването"
   
  15461493#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
  15471494#. not accurate (since last load/save)
  1548 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1016
   1495#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
  15491496#, c-format
  15501497msgid "The file %s has been modified since reading it."
  15511498msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
  15521499
  1553 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1032
   1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:858
  15541501msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
  15551502msgstr ""
   
  15571504"се запази ли въпреки това?"
  15581505
  1559 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1111
   1506#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:937
  15601507#, c-format
  15611508msgid "Could not create a backup file while saving %s"
  15621509msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
  15631510
  1564 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1114
   1511#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:940
  15651512#, c-format
  15661513msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
   
  15681515"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
  15691516
  1570 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
   1517#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:957
  15711518msgid ""
  15721519"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
   
  15801527
  15811528#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  1582 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1192
   1529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1018
  15831530#, c-format
  15841531msgid ""
   
  15891536"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  15901537
  1591 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
   1538#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1026
  15921539msgid ""
  15931540"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
   
  15971544"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  15981545
  1599 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1209
   1546#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1035
   1547#, c-format
   1548msgid ""
   1549"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
   1550"correctly and try again."
   1551msgstr ""
   1552"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
   1553"правилно и опитайте отново."
   1554
   1555#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1041
   1556msgid ""
   1557"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
   1558"that you typed the location correctly and try again."
   1559msgstr ""
   1560"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
   1561"правилно местоположението и опитайте отново."
   1562
   1563#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1047
   1564msgid ""
   1565"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
   1566"and try again."
   1567msgstr ""
   1568"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
   1569"опитайте отново."
   1570
   1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1052
   1572msgid ""
   1573"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
   1574"typed the location correctly and try again."
   1575msgstr ""
   1576"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
   1577"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
   1578
   1579#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1058
   1580msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
   1581msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
   1582
   1583#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1063
   1584msgid ""
   1585"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
   1586"the file names. Please use a shorter name."
   1587msgstr ""
   1588"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
   1589"файловете. Използвайте по-кратко име."
   1590
   1591#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1070
  16001592msgid ""
  16011593"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
   
  16061598"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
  16071599
  1608 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1216
  1609 #, c-format
  1610 msgid ""
  1611 "%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
  1612 "correctly and try again."
  1613 msgstr ""
  1614 "%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
  1615 "правилно и опитайте отново."
  1616 
  1617 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1223
  1618 msgid ""
  1619 "You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
  1620 "that you typed the location correctly and try again."
  1621 msgstr ""
  1622 "Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
  1623 "правилно местоположението и опитайте отново."
  1624 
  1625 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1235
  1626 #, c-format
  1627 msgid ""
  1628 "%s is a directory. Please check that you typed the location correctly and "
  1629 "try again."
  1630 msgstr ""
  1631 "%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте "
  1632 "отново."
  1633 
  1634 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1241
  1635 msgid ""
  1636 "Not enough available memory to save the file. Please close some running "
  1637 "applications and try again."
  1638 msgstr ""
  1639 "Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и "
  1640 "опитайте отново."
  1641 
  1642 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1317
  1643 msgid ""
  1644 "There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
  1645 "and try again."
  1646 msgstr ""
  1647 "На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
  1648 "опитайте отново."
  1649 
  1650 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1323
  1651 msgid ""
  1652 "You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
  1653 "typed the location correctly and try again."
  1654 msgstr ""
  1655 "Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
  1656 "Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
  1657 
  1658 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1329
  1659 msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
  1660 msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
  1661 
  1662 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1334
  1663 msgid ""
  1664 "The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
  1665 "the file names. Please use a shorter name."
  1666 msgstr ""
  1667 "Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
  1668 "файловете. Използвайте по-кратко име."
  1669 
  1670 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1343
  1671 #, c-format
  1672 msgid ""
  1673 "%s is not a regular file. Please check that you typed the location correctly "
  1674 "and try again."
  1675 msgstr ""
  1676 "%s не е обикновен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно "
  1677 "и опитайте отново."
  1678 
  1679 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1386
   1600#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1085
  16801601#, c-format
  16811602msgid "Could not save the file %s."
   
  16851606#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
  16861607#. not accurate (since last load/save)
  1687 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1428
   1608#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1127
  16881609#, c-format
  16891610msgid "The file %s changed on disk."
  16901611msgstr "Файлът %s се промени на диска."
  16911612
  1692 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1433
   1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1132
  16931614msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
  16941615msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
  16951616
  1696 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1435
   1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1134
  16971618msgid "Do you want to reload the file?"
  16981619msgstr "Искате ли да презаредите файла."
  16991620
  1700 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1445
   1621#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1144
  17011622msgid "_Reload"
  17021623msgstr "П_резареждане"
  17031624
  17041625#. bad bad luck...
  1705 #: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:361
   1626#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:360
  17061627msgid "Could not obtain backup filename"
  17071628msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
   
  17191640msgstr "Скриване на панел"
  17201641
  1721 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
   1642#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:54
  17221643msgid "Plugin"
  17231644msgstr "Приставка"
  17241645
  1725 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
   1646#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
  17261647msgid "Enabled"
  17271648msgstr "Включена"
  17281649
  1729 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:504
   1650#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:503
  17301651msgid "_About"
  17311652msgstr "_Относно"
  17321653
  1733 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:512
   1654#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:511
  17341655msgid "C_onfigure"
  17351656msgstr "Настр_ойване"
  17361657
  1737 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:521
   1658#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:520
  17381659msgid "A_ctivate"
  17391660msgstr "_Включване"
  17401661
  1741 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:532
   1662#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:531
  17421663msgid "Ac_tivate All"
  17431664msgstr "Вкл_ючване на всички"
  17441665
  1745 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:537
   1666#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:536
  17461667msgid "_Deactivate All"
  17471668msgstr "_Изключване на всички"
  17481669
  1749 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:825
   1670#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:824
  17501671msgid "_About Plugin"
  17511672msgstr "_Относно приставката"
  17521673
  1753 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:829
   1674#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:828
  17541675msgid "C_onfigure Plugin"
  17551676msgstr "_Настройване на приставката"
   
  17641685msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
  17651686
  1766 #: ../gedit/gedit-print-job.c:534
   1687#: ../gedit/gedit-print-job.c:538
  17671688#, c-format
  17681689msgid "File: %s"
  17691690msgstr "Файл: %s"
  17701691
  1771 #: ../gedit/gedit-print-job.c:543
   1692#: ../gedit/gedit-print-job.c:547
  17721693msgid "Page %N of %Q"
  17731694msgstr "Страница %N от %Q"
  17741695
  1775 #: ../gedit/gedit-print-job.c:801
   1696#: ../gedit/gedit-print-job.c:805
  17761697msgid "Preparing..."
  17771698msgstr "Подготовка…"
  17781699
  1779 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:1
   1700#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
  17801701msgid "<b>Fonts</b>"
  17811702msgstr "<b>Шрифтове</b>"
  17821703
  1783 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:3
   1704#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
  17841705msgid "<b>Page header</b>"
  17851706msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
  17861707
  1787 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:4
   1708#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
  17881709msgid "<b>Syntax Highlighting</b>"
  17891710msgstr "<b>Оцветяване на синтаксиса</b>"
  17901711
  1791 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:8
   1712#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
  17921713msgid "He_aders and footers:"
  17931714msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
  17941715
  1795 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:9
   1716#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
  17961717msgid "Print line nu_mbers"
  17971718msgstr "Печатане на _номера на редове"
  17981719
  1799 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:10
   1720#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
  18001721msgid "Print page _headers"
  18011722msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
  18021723
  1803 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:11
   1724#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
  18041725msgid "Print synta_x highlighting"
  18051726msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
  18061727
  1807 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:12
   1728#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
  18081729msgid "_Body:"
  18091730msgstr "_Тяло:"
  18101731
  1811 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:13
   1732#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
  18121733msgid "_Line numbers:"
  18131734msgstr "Номера на _редове:"
  18141735
  1815 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:14
   1736#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:14
  18161737msgid "_Number every"
  18171738msgstr "_Номериране на всеки"
  18181739
  1819 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:15
   1740#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
  18201741msgid "_Restore Default Fonts"
  18211742msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
  18221743
  1823 #: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:16
   1744#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
  18241745msgid "lines"
  18251746msgstr "реда"
   
  19211842#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  19221843#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  1923 #: ../gedit/gedit-tab.c:660
   1844#: ../gedit/gedit-tab.c:657
  19241845#, c-format
  19251846msgid "Reverting %s from %s"
  19261847msgstr "Възстановяване на %s от %s"
  19271848
  1928 #: ../gedit/gedit-tab.c:667
   1849#: ../gedit/gedit-tab.c:664
  19291850#, c-format
  19301851msgid "Reverting %s"
   
  19331854#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  19341855#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  1935 #: ../gedit/gedit-tab.c:683
   1856#: ../gedit/gedit-tab.c:680
  19361857#, c-format
  19371858msgid "Loading %s from %s"
  19381859msgstr "Зареждане на %s от %s"
  19391860
  1940 #: ../gedit/gedit-tab.c:690
   1861#: ../gedit/gedit-tab.c:687
  19411862#, c-format
  19421863msgid "Loading %s"
   
  19451866#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  19461867#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  1947 #: ../gedit/gedit-tab.c:773
   1868#: ../gedit/gedit-tab.c:770
  19481869#, c-format
  19491870msgid "Saving %s to %s"
  19501871msgstr "Запазване на %s в %s"
  19511872
  1952 #: ../gedit/gedit-tab.c:780
   1873#: ../gedit/gedit-tab.c:777
  19531874#, c-format
  19541875msgid "Saving %s"
   
  19561877
  19571878#. Read only
  1958 #: ../gedit/gedit-tab.c:1643
   1879#: ../gedit/gedit-tab.c:1658
  19591880msgid "RO"
  19601881msgstr "Четене"
  19611882
  1962 #: ../gedit/gedit-tab.c:1688
   1883#: ../gedit/gedit-tab.c:1704
  19631884#, c-format
  19641885msgid "Error opening file %s"
  19651886msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
  19661887
  1967 #: ../gedit/gedit-tab.c:1693
   1888#: ../gedit/gedit-tab.c:1709
  19681889#, c-format
  19691890msgid "Error reverting file %s"
  19701891msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
  19711892
  1972 #: ../gedit/gedit-tab.c:1698
   1893#: ../gedit/gedit-tab.c:1714
  19731894#, c-format
  19741895msgid "Error saving file %s"
  19751896msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
  19761897
  1977 #: ../gedit/gedit-tab.c:1716
   1898#: ../gedit/gedit-tab.c:1733
  19781899msgid "Unicode (UTF-8)"
  19791900msgstr "Уникод (UTF-8)"
  19801901
  1981 #: ../gedit/gedit-tab.c:1723
   1902#: ../gedit/gedit-tab.c:1740
  19821903msgid "Name:"
  19831904msgstr "Име:"
  19841905
  1985 #: ../gedit/gedit-tab.c:1724
   1906#: ../gedit/gedit-tab.c:1741
  19861907msgid "MIME Type:"
  19871908msgstr "Вид MIME:"
  19881909
  1989 #: ../gedit/gedit-tab.c:1725
   1910#: ../gedit/gedit-tab.c:1742
  19901911msgid "Encoding:"
  19911912msgstr "Кодиране на знаците:"
   
  20181939#: ../gedit/gedit-ui.h:55
  20191940msgid "_Help"
  2020 msgstr "_Помощ"
   1941msgstr "Помо_щ"
  20211942
  20221943#: ../gedit/gedit-ui.h:59
   
  20281949msgstr "_Отваряне…"
  20291950
  2030 #: ../gedit/gedit-ui.h:61 ../gedit/gedit-window.c:1477
   1951#: ../gedit/gedit-ui.h:61 ../gedit/gedit-window.c:1483
  20311952msgid "Open a file"
  20321953msgstr "Отваряне на файл"
   
  22772198msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
  22782199
  2279 #: ../gedit/gedit-utils.c:1049
  2280 #, c-format
  2281 msgid "Unable to find file %s."
  2282 msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
  2283 
  2284 #: ../gedit/gedit-utils.c:1053 ../gedit/gedit-utils.c:1089
   2200#: ../gedit/gedit-utils.c:1009
  22852201msgid "Please check your installation."
  22862202msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
  22872203
  2288 #: ../gedit/gedit-utils.c:1085
  2289 #, c-format
  2290 msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
  2291 msgstr "Неуспех при намирането на необходимите графични обекти във файла %s."
   2204#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
   2205#, c-format
   2206msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
   2207msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
   2208
   2209#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
   2210#, c-format
   2211msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
   2212msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
   2213
   2214#. Translators: '/ on <remote-share>'
   2215#: ../gedit/gedit-utils.c:1249
   2216#, c-format
   2217msgid "/ on %s"
   2218msgstr "/ на „%s“"
  22922219
  22932220#. create "Wrap Around" menu item.
  2294 #: ../gedit/gedit-view.c:1169
   2221#: ../gedit/gedit-view.c:1214
  22952222msgid "_Wrap Around"
  2296 msgstr "_След края - от началото"
   2223msgstr "_След края от началото"
  22972224
  22982225#. create "Match Entire Word Only" menu item.
  2299 #: ../gedit/gedit-view.c:1179
   2226#: ../gedit/gedit-view.c:1224
  23002227msgid "Match _Entire Word Only"
  23012228msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
  23022229
  23032230#. create "Match Case" menu item.
  2304 #: ../gedit/gedit-view.c:1189
   2231#: ../gedit/gedit-view.c:1234
  23052232msgid "_Match Case"
  23062233msgstr "Зачитане на р_егистъра"
  23072234
  2308 #: ../gedit/gedit-view.c:1277
   2235#: ../gedit/gedit-view.c:1322
  23092236msgid "String you want to search for"
  23102237msgstr "Низ, който да бъде търсен"
  23112238
  2312 #: ../gedit/gedit-view.c:1285
   2239#: ../gedit/gedit-view.c:1330
  23132240msgid "Line you want to move the cursor to"
  23142241msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
  23152242
  2316 #: ../gedit/gedit-window.c:890
   2243#: ../gedit/gedit-window.c:896
  23172244#, c-format
  23182245msgid "Use %s highlight mode"
   
  23222249#. Translators: "None" means that no highlight mode is selected in the
  23232250#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
  2324 #: ../gedit/gedit-window.c:947
   2251#: ../gedit/gedit-window.c:953
  23252252msgid "None"
  23262253msgstr "Без"
  23272254
  2328 #: ../gedit/gedit-window.c:948
   2255#: ../gedit/gedit-window.c:954
  23292256msgid "Disable syntax highlighting"
  23302257msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
  23312258
  23322259#. Translators: %s is a URI
  2333 #: ../gedit/gedit-window.c:1234
   2260#: ../gedit/gedit-window.c:1240
  23342261#, c-format
  23352262msgid "Open '%s'"
  23362263msgstr "Отваряне на „%s“"
  23372264
  2338 #: ../gedit/gedit-window.c:1353
   2265#: ../gedit/gedit-window.c:1359
  23392266msgid "Save"
  23402267msgstr "Запазване"
  23412268
  2342 #: ../gedit/gedit-window.c:1481
   2269#: ../gedit/gedit-window.c:1487
  23432270msgid "Open a recently used file"
  23442271msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
  23452272
  2346 #: ../gedit/gedit-window.c:1488
   2273#: ../gedit/gedit-window.c:1494
  23472274msgid "Open"
  23482275msgstr "Отваряне"
  23492276
  23502277#. Translators: %s is a URI
  2351 #: ../gedit/gedit-window.c:1538
   2278#: ../gedit/gedit-window.c:1544
  23522279#, c-format
  23532280msgid "Activate '%s'"
   
  24052332
  24062333#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
  2407 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
   2334#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:8
  24082335msgid "Document Statistics"
  24092336msgstr "Статистика за документа"
  24102337
  2411 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
   2338#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:2
  24122339msgid "0"
  24132340msgstr "0"
  24142341
  2415 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
   2342#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:3
  24162343msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
  24172344msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
  24182345
  2419 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
   2346#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:4
  24202347msgid "Bytes"
  24212348msgstr "Байтове"
  24222349
  2423 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
   2350#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:5
  24242351msgid "Characters (no spaces)"
  24252352msgstr "Знаци (без интервали)"
  24262353
  2427 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
   2354#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:6
  24282355msgid "Characters (with spaces)"
  24292356msgstr "Знаци (с интервали)"
  24302357
  2431 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
   2358#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:7
  24322359msgid "Document"
  24332360msgstr "Документ"
  24342361
  2435 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
   2362#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:9
  24362363msgid "Lines"
  24372364msgstr "Редове"
  24382365
  2439 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
   2366#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:10
  24402367msgid "Selection"
  24412368msgstr "Избрано"
  24422369
  2443 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
   2370#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:11
  24442371msgid "Words"
  24452372msgstr "Думи"
  24462373
  2447 #: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
   2374#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:12
  24482375msgid "_Update"
  24492376msgstr "_Подновяване"
  24502377
  2451 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:411
   2378#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:413
  24522379msgid "_Document Statistics"
  24532380msgstr "_Статистика за документа"
  24542381
  2455 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:413
   2382#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:415
  24562383msgid "Get statistic info on current document"
  24572384msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
   
  24652392msgstr "Външни инструменти"
  24662393
  2467 #: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:129
   2394#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:126
  24682395msgid "_External Tools..."
  24692396msgstr "_Външни инструменти…"
  24702397
  2471 #: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:131
   2398#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:128
  24722399msgid "Opens the External Tools Manager"
  24732400msgstr "Управление на външните инструменти"
  24742401
  2475 #: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:161
   2402#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:158
  24762403msgid "Shell Output"
  24772404msgstr "Изход от обвивка"
  24782405
  2479 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:109
   2406#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:110
  24802407msgid "You must be inside a word to run this command"
  24812408msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
  24822409
  2483 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:166
   2410#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:167
  24842411msgid "Running tool:"
  24852412msgstr "Стартиран инструмент:"
  24862413
  2487 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:189
   2414#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:190
  24882415msgid "Done."
  24892416msgstr "Готово."
  24902417
  2491 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:191
   2418#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:192
  24922419msgid "Exited"
  24932420msgstr "Завърши работа."
  24942421
  2495 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
  2496 msgid "Nothing"
  2497 msgstr "Нищо"
  2498 
  2499 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
  2500 msgid "Current document"
  2501 msgstr "Текущия документ"
  2502 
  2503 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
  2504 msgid "Current selection"
  2505 msgstr "Текущ избор"
  2506 
  2507 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
  2508 msgid "Current line"
  2509 msgstr "Текущ ред"
  2510 
  2511 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
  2512 msgid "Current word"
  2513 msgstr "Текуща дума"
  2514 
  2515 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
  2516 msgid "Display in bottom pane"
  2517 msgstr "Показване в долния панел"
  2518 
  2519 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
  2520 msgid "Create new document"
  2521 msgstr "Създаване на нов документ"
  2522 
  2523 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
  2524 msgid "Append to current document"
  2525 msgstr "Закачане към текущия документ"
  2526 
  2527 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
  2528 msgid "Replace current document"
  2529 msgstr "Замяна на текущия документ"
  2530 
  2531 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
  2532 msgid "Replace current selection"
  2533 msgstr "Замяна на текущия избор"
  2534 
  2535 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
  2536 msgid "Insert at cursor position"
  2537 msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
  2538 
  2539 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
  2540 msgid "All documents"
  2541 msgstr "Всички документи"
  2542 
  2543 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
  2544 msgid "All documents except untitled ones"
  2545 msgstr "Всички документи, освен неозаглавените"
  2546 
  2547 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
  2548 msgid "Local files only"
  2549 msgstr "Само локални файлове"
  2550 
  2551 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
  2552 msgid "Remote files only"
  2553 msgstr "Само отдалечени файлове"
  2554 
  2555 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
  2556 msgid "Untitled documents only"
  2557 msgstr "Само неозаглавените документи"
  2558 
  2559 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:200
  2560 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:230
  2561 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:278
   2422#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:158
   2423#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:187
   2424#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:235
  25622425#, python-format
  25632426msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
  25642427msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
  25652428
  2566 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:204
   2429#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:162
  25672430msgid "A Brand New Tool"
  25682431msgstr "Чисто нов инструмент"
  25692432
  2570 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:239
   2433#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:196
  25712434msgid "New tool"
  25722435msgstr "Нов инструмент"
  25732436
  2574 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:314
   2437#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:272
  25752438#, python-format
  25762439msgid "This accelerator is already bound to %s"
  25772440msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
  25782441
  2579 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:360
   2442#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:318
  25802443msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  25812444msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  25822445
  2583 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:362
   2446#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:320
  25842447msgid "Type a new accelerator"
  25852448msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
   
  25892452msgstr "Спрян."
  25902453
  2591 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
   2454#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
  25922455msgid "Co_mmand(s):"
  25932456msgstr "Ко_манда(и):"
  25942457
  2595 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
   2458#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
  25962459msgid "Edit tool <i>make</i>:"
  25972460msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
  25982461
  2599 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
   2462#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
  26002463msgid "External Tools Manager"
  26012464msgstr "Управление на външните инструменти"
  26022465
  2603 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
  2604 msgid ""
  2605 "Nothing\n"
  2606 "Current document\n"
  2607 "All documents"
  2608 msgstr ""
  2609 "Никой\n"
  2610 "Текущия документ\n"
  2611 "Всички документи"
  2612 
  2613 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:8
   2466#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
  26142467msgid "_Applicability:"
  26152468msgstr "Прило_жимост:"
  26162469
  2617 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
   2470#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
  26182471msgid "_Description:"
  26192472msgstr "_Описание:"
  26202473
  2621 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
   2474#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
  26222475msgid "_Input:"
  26232476msgstr "_Вход:"
  26242477
  2625 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
   2478#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
  26262479msgid "_Output:"
  26272480msgstr "_Изход:"
  26282481
  2629 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
   2482#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
  26302483msgid "_Save:"
  26312484msgstr "_Запазване:"
  26322485
  2633 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
   2486#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
  26342487msgid "_Shortcut Key:"
  26352488msgstr "_Бърз клавиш:"
  26362489
  2637 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
   2490#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
  26382491msgid "_Tools:"
  26392492msgstr "Инс_трументи:"
   
  26802533msgstr "Панел на файловия браузър"
  26812534
  2682 #. Translators: this is used in "file on host", e.g. "/foo/bar on ftp.baz.org"
  2683 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:199
  2684 msgid "on"
  2685 msgstr "на"
  2686 
  2687 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:334
   2535#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:230
  26882536msgid "File System"
  26892537msgstr "Файлова система"
   
  27822630"на двоичните файлове)."
  27832631
  2784 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:598
   2632#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:596
  27852633msgid "_Set root to active document"
  27862634msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
  27872635
  2788 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:600
   2636#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:598
  27892637msgid "Set the root to the active document location"
  27902638msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
  27912639
  2792 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:605
   2640#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:603
  27932641msgid "_Open terminal here"
  27942642msgstr "_Отваряне на терминал тук"
  27952643
  2796 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:607
   2644#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:605
  27972645msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
  27982646msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
  27992647
  2800 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:741
   2648#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:739
  28012649msgid "File Browser"
  28022650msgstr "Файлов браузър"
  28032651
  2804 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:864
   2652#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
  28052653msgid "An error occurred while creating a new directory"
  28062654msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
  28072655
  2808 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
   2656#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:870
  28092657msgid "An error occurred while creating a new file"
  28102658msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
  28112659
  2812 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:872
   2660#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:875
  28132661msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
  28142662msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
  28152663
  2816 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:877
   2664#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:880
  28172665msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
  28182666msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
  28192667
  2820 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:882
   2668#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:885
  28212669msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
  28222670msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
  28232671
  2824 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
   2672#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:889
  28252673msgid "An error occurred while setting a root directory"
  28262674msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
  28272675
  2828 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
   2676#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
  28292677msgid "An error occurred while loading a directory"
  28302678msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
  28312679
  2832 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
   2680#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:896
  28332681msgid "An error occurred"
  28342682msgstr "Възникна грешка"
  28352683
  2836 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1123
   2684#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1189
  28372685msgid ""
  28382686"Cannot move file to trash, do you\n"
   
  28422690"искате ли окончателно да го изтриете?"
  28432691
  2844 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
   2692#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1193
  28452693#, c-format
  28462694msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
  28472695msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
  28482696
  2849 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1130
   2697#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1196
  28502698msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
  28512699msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
  28522700
  2853 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1163
   2701#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1229
  28542702#, c-format
  28552703msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
  28562704msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
  28572705
  2858 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1166
   2706#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1232
  28592707msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
  28602708msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
  28612709
  2862 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1169
   2710#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1235
  28632711msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
  28642712msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
  28652713
  2866 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1583
   2714#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1631
  28672715msgid "(Empty)"
  28682716msgstr "(Празен)"
  28692717
  2870 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2723
  2871 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1840
  2872 msgid "Invalid uri"
  2873 msgstr "Неправилен адрес"
  2874 
  2875 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3155
   2718#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3129
   2719msgid ""
   2720"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   2721"settings to make the file visible"
   2722msgstr ""
   2723"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
   2724"видим, трябва да промените филтъра си"
   2725
   2726#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3367
  28762727msgid "file"
  28772728msgstr "файл"
  28782729
  2879 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3176
  2880 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3223
   2730#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3391
  28812731msgid ""
  28822732"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   
  28862736"трябва да промените филтъра си"
  28872737
  2888 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3204
   2738#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3419
  28892739msgid "directory"
  28902740msgstr "папка"
  28912741
  2892 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:738
   2742#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3439
   2743msgid ""
   2744"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   2745"settings to make the directory visible"
   2746msgstr ""
   2747"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
   2748"трябва да промените филтъра си"
   2749
   2750#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:688
  28932751msgid "Bookmarks"
  28942752msgstr "Отметки"
  28952753
  2896 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:748
  2897 msgid "Recent Files"
  2898 msgstr "Скорошни файлове"
  2899 
  2900 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
   2754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:766
  29012755msgid "_Filter"
  29022756msgstr "_Филтър"
  29032757
  2904 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
   2758#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:771
  29052759msgid "_Move To Trash"
  29062760msgstr "Преместване в _кошчето"
  29072761
  2908 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
   2762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:772
  29092763msgid "Move selected file or folder to trash"
  29102764msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
  29112765
  2912 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
   2766#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:774
  29132767msgid "_Delete"
  29142768msgstr "_Изтриване"
  29152769
  2916 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
   2770#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:775
  29172771msgid "Delete selected file or folder"
  29182772msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
  29192773
  2920 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:842
   2774#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:781
  29212775msgid "Up"
  29222776msgstr "Нагоре"
  29232777
  2924 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:843
   2778#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:782
  29252779msgid "Open the parent folder"
  29262780msgstr "Отваряне на горната папка"
  29272781
  2928 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:848
   2782#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
  29292783msgid "_New Folder"
  29302784msgstr "_Нова папка"
  29312785
  2932 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:849
   2786#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
  29332787msgid "Add new empty folder"
  29342788msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
  29352789
  2936 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:851
   2790#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:790
  29372791msgid "New F_ile"
  29382792msgstr "Нов _файл"
  29392793
  2940 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:852
   2794#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:791
  29412795msgid "Add new empty file"
  29422796msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
  29432797
  2944 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:857
   2798#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:796
  29452799msgid "_Rename"
  29462800msgstr "_Преименуване"
  29472801
  2948 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:858
   2802#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:797
  29492803msgid "Rename selected file or folder"
  29502804msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
  29512805
  2952 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:864
   2806#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
  29532807msgid "_Previous Location"
  29542808msgstr "_Предишно местоположение"
  29552809
  2956 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:866
   2810#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:805
  29572811msgid "Go to the previous visited location"
  29582812msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
  29592813
  2960 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
   2814#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:807
  29612815msgid "_Next Location"
  29622816msgstr "_Следващо местоположение"
  29632817
  2964 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
   2818#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:808
  29652819msgid "Go to the next visited location"
  29662820msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
  29672821
  2968 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
   2822#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:809
  29692823msgid "Re_fresh View"
  29702824msgstr "_Обновяване на изгледа"
  29712825
  2972 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
   2826#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:810
  29732827msgid "Refresh the view"
  29742828msgstr "Обновяване на изгледа"
  29752829
  2976 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:872
   2830#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:811
  29772831msgid "_View Folder"
  29782832msgstr "_Преглед на папка"
  29792833
  2980 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:873
   2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:812
  29812835msgid "View folder in file manager"
  29822836msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
  29832837
  2984 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:880
   2838#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:819
  29852839msgid "Show _Hidden"
  29862840msgstr "Показване на _скритите"
  29872841
  2988 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
   2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
  29892843msgid "Show hidden files and folders"
  29902844msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
  29912845
  2992 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
   2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
  29932847msgid "Show _Binary"
  29942848msgstr "Показване на _двоичните"
  29952849
  2996 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:884
   2850#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
  29972851msgid "Show binary files"
  29982852msgstr "Показване на двоичните файлове"
  29992853
  3000 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:989
  3001 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1005
  3002 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1037
   2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:928
   2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:944
   2856#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:976
  30032857msgid "Previous location"
  30042858msgstr "Предишно местоположение"
  30052859
  3006 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:993
   2860#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:932
  30072861msgid "Go to previous location"
  30082862msgstr "Отиване на предишното местоположение"
  30092863
  3010 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:998
  3011 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1030
   2864#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:937
   2865#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:969
  30122866msgid "Go to a previously opened location"
  30132867msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
  30142868
  3015 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1020
   2869#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:959
  30162870msgid "Next location"
  30172871msgstr "Следващо местоположение"
  30182872
  3019 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1024
   2873#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:963
  30202874msgid "Go to next location"
  30212875msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
  30222876
  3023 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1201
   2877#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1142
  30242878msgid "_Match Filename"
  30252879msgstr "_Зачитане на главни/малки"
   2880
   2881#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1985
   2882#, c-format
   2883msgid "No mount object for mounted volume: %s"
   2884msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
   2885
   2886#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2065
   2887#, c-format
   2888msgid "Could not open media: %s"
   2889msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
   2890
   2891#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2112
   2892#, c-format
   2893msgid "Could not mount volume: %s"
   2894msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
  30262895
  30272896#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
   
  30902959msgstr "Изрезки"
  30912960
  3092 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
   2961#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
  30932962msgid "<b>Activation</b>"
  30942963msgstr "<b>Задействане</b>"
  30952964
  3096 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
   2965#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
  30972966msgid "Create new snippet"
  30982967msgstr "Създаване на нова изрезка"
  30992968
  3100 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
  3101 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:428
   2969#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
   2970#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:407
  31022971msgid "Delete selected snippet"
  31032972msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
  31042973
  3105 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
   2974#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
  31062975msgid "Export selected snippets"
  31072976msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
  31082977
  3109 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
  3110 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
   2978#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
   2979#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:789
  31112980msgid "Import snippets"
  31122981msgstr "Внасяне на на изрезки"
  31132982
  3114 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
   2983#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
  31152984msgid "S_hortcut key:"
  31162985msgstr "Б_ърз клавиш:"
  31172986
  3118 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:8
   2987#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
  31192988msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
  31202989msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
  31212990
  3122 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:9
  3123 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:697
   2991#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
   2992#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:678
  31242993msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
  31252994msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
  31262995
  3127 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:10
   2996#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
  31282997msgid "Snippets Manager"
  31292998msgstr "Управление на изрезки"
  31302999
  3131 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:11
   3000#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
  31323001msgid "_Drop targets:"
  31333002msgstr "_Цели на влачене:"
  31343003
  3135 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:12
   3004#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
  31363005msgid "_Edit:"
  31373006msgstr "_Редактиране:"
  31383007
  3139 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:13
   3008#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
  31403009msgid "_Snippets:"
  31413010msgstr "_Изрезки:"
  31423011
  3143 #. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
  3144 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:15
   3012#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
  31453013msgid "_Tab trigger:"
  31463014msgstr "_Спусък за табулатора:"
   
  31543022msgstr "Управление на изрезки"
  31553023
  3156 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:46
   3024#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:45
  31573025msgid "Snippets archive"
  31583026msgstr "Архив с изрезки"
  31593027
  3160 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:70
   3028#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:69
  31613029msgid "Add a new snippet..."
  31623030msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
  31633031
  3164 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:120
   3032#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:119
  31653033msgid "Global"
  31663034msgstr "Глобално"
  31673035
  3168 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:425
   3036#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:404
  31693037msgid "Revert selected snippet"
  31703038msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
  31713039
  3172 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:692
   3040#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:673
  31733041msgid ""
  31743042"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
   
  31763044msgstr ""
  31773045"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
  3178 "единичен знак, който не е буква или цифра - например „{“, „[“ и т.н."
  3179 
  3180 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
   3046"единичен знак, който не е буква или цифра например „{“, „[“ и т.н."
   3047
   3048#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:768
  31813049#, python-format
  31823050msgid "The following error occurred while importing: %s"
  31833051msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
  31843052
  3185 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:792
   3053#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:775
  31863054msgid "Import succesfully completed"
  31873055msgstr "Внасянето завърши успешно"
  31883056
  3189 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:811
  3190 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:897
  3191 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:960
   3057#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:794
   3058#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:880
   3059#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:943
  31923060msgid "All supported archives"
  31933061msgstr "Всички поддържани архиви"
  31943062
  3195 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:812
  3196 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
  3197 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
   3063#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:795
   3064#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:881
   3065#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:944
  31983066msgid "Gzip compressed archive"
  31993067msgstr "Архив, компресиран с gzip"
  32003068
  3201 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
  3202 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
  3203 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
   3069#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:796
   3070#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:882
   3071#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:945
  32043072msgid "Bzip compressed archive"
  32053073msgstr "Архив, компресиран с bzip"
  32063074
  3207 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
   3075#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:797
  32083076msgid "Single snippets file"
  32093077msgstr "Единичен файл с изрезки"
  32103078
  3211 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
  3212 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
  3213 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
   3079#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:798
   3080#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:884
   3081#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:947
  32143082msgid "All files"
  32153083msgstr "Всички файлове"
  32163084
  3217 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:827
   3085#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:810
  32183086#, python-format
  32193087msgid "The following error occurred while exporting: %s"
  32203088msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
  32213089
  3222 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:831
   3090#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
  32233091msgid "Export succesfully completed"
  32243092msgstr "Изнасянето завърши успешно"
  32253093
  32263094#. Ask if system snippets should also be exported
  3227 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:871
  3228 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:938
   3095#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:854
   3096#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:921
  32293097msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
  32303098msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
  32313099
  3232 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:886
  3233 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:956
   3100#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:869
   3101#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:939
  32343102msgid "There are no snippets selected to be exported"
  32353103msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
  32363104
  3237 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:891
  3238 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
   3105#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:874
   3106#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:912
  32393107msgid "Export snippets"
  32403108msgstr "Изнасяне на изрезки"
  32413109
  3242 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1068
   3110#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1051
  32433111msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
  32443112msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  32453113
  3246 #: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
   3114#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1053
  32473115msgid "Type a new shortcut"
  32483116msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
   
  33223190
  33233191#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  3324 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
   3192#: ../plugins/sort/sort.ui.h:3
  33253193msgid "Sort"
  33263194msgstr "Подреждане"
   
  33303198msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
  33313199
  3332 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
   3200#: ../plugins/sort/sort.ui.h:1
  33333201msgid "R_emove duplicates"
  33343202msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
  33353203
  3336 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
   3204#: ../plugins/sort/sort.ui.h:2
  33373205msgid "S_tart at column:"
  33383206msgstr "_Започване от колона:"
  33393207
  3340 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
   3208#: ../plugins/sort/sort.ui.h:4
  33413209msgid "You cannot undo a sort operation"
  33423210msgstr "Подреждането не може да се отменя"
  33433211
  3344 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
   3212#: ../plugins/sort/sort.ui.h:5
  33453213msgid "_Ignore case"
  33463214msgstr "_Игнориране на главни/малки"
  33473215
  3348 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
   3216#: ../plugins/sort/sort.ui.h:6
  33493217msgid "_Reverse order"
  33503218msgstr "Обратен _ред"
  33513219
  3352 #: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
   3220#: ../plugins/sort/sort.ui.h:7
  33533221msgid "_Sort"
  33543222msgstr "Подре_ждане"
  33553223
  33563224#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:418
  3357 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:477
   3225#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:479
  33583226msgid "(no suggested words)"
  33593227msgstr "(няма предположения)"
   
  33773245msgstr "Предло_жения за правопис…"
  33783246
  3379 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:274
   3247#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:279
  33803248msgid "Check Spelling"
  33813249msgstr "Проверка на правописа"
  33823250
  3383 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:285
   3251#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:290
  33843252msgid "Suggestions"
  33853253msgstr "Предложения"
  33863254
  3387 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:583
   3255#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:585
  33883256msgid "(correct spelling)"
  33893257msgstr "(няма правописни грешки)"
  33903258
  3391 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:726
   3259#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:728
  33923260msgid "Completed spell checking"
  33933261msgstr "Проверката на правописа приключи"
   
  34263294msgstr "Стандартен"
  34273295
  3428 #: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:135
  3429 #: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
   3296#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:139
   3297#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
  34303298msgid "Set language"
  34313299msgstr "Избор на език"
  34323300
  3433 #: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:184
   3301#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:188
  34343302msgid "Languages"
  34353303msgstr "Езици"
   
  34673335msgstr "Няма сгрешени думи"
  34683336
  3469 #: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
   3337#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
  34703338msgid "Select the _language of the current document."
  34713339msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
  34723340
  3473 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
   3341#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:2
  34743342msgid "*"
  34753343msgstr "*"
  34763344
  3477 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
   3345#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
  34783346msgid "<b>Language</b>"
  34793347msgstr "<b>Език</b>"
  34803348
  3481 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
   3349#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
  34823350msgid "<b>word</b>"
  34833351msgstr "<b>дума</b>"
  34843352
  3485 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
   3353#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
  34863354msgid "Add w_ord"
  34873355msgstr "_Добавяне на дума"
  34883356
  3489 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
   3357#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
  34903358msgid "Cha_nge"
  34913359msgstr "_Заменяне"
  34923360
  3493 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
   3361#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
  34943362msgid "Change A_ll"
  34953363msgstr "Заменяне на вси_чки"
  34963364
  3497 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
   3365#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
  34983366msgid "Change _to:"
  34993367msgstr "Замяна _с:"
  35003368
  3501 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
   3369#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
  35023370msgid "Check _Word"
  35033371msgstr "_Проверка на дума"
  35043372
  3505 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
   3373#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
  35063374msgid "Check spelling"
  35073375msgstr "Проверка на правописа"
  35083376
  3509 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
   3377#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
  35103378msgid "Ignore _All"
  35113379msgstr "И_гнориране на всички"
  35123380
  3513 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
   3381#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
  35143382msgid "Language:"
  35153383msgstr "Език:"
  35163384
  3517 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
   3385#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
  35183386msgid "Misspelled word:"
  35193387msgstr "Сгрешена дума:"
  35203388
  3521 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
   3389#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
  35223390msgid "User dictionary:"
  35233391msgstr "Потребителски речник:"
  35243392
  3525 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
   3393#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
  35263394msgid "_Ignore"
  35273395msgstr "_Игнориране"
  35283396
  3529 #: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
   3397#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:15
  35303398msgid "_Suggestions:"
  35313399msgstr "_Предложения:"
   
  37643632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
  37653633msgid "DIV Style container"
  3766 msgstr "Контейнер на стил - div"
   3634msgstr "Контейнер на стил div"
  37673635
  37683636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
   
  39673835#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
  39683836msgid "HTML - Special Characters"
  3969 msgstr "HTML - Специални знаци"
   3837msgstr "HTML Специални знаци"
  39703838
  39713839#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
  39723840msgid "HTML - Tags"
  3973 msgstr "HTML - Етикети"
   3841msgstr "HTML Етикети"
  39743842
  39753843#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
   
  45764444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
  45774445msgid "Tab order position"
  4578 msgstr "Подредба на табовете"
   4446msgstr "Подредба чрез табулатори"
  45794447
  45804448#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
   
  46244492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
  46254493msgid "Target - Blank"
  4626 msgstr "Цел - нов празен прозорец"
   4494msgstr "Цел нов празен прозорец"
  46274495
  46284496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
  46294497msgid "Target - Parent"
  4630 msgstr "Цел - родителския прозорец"
   4498msgstr "Цел родителския прозорец"
  46314499
  46324500#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
  46334501msgid "Target - Self"
  4634 msgstr "Цел - същия прозорец"
   4502msgstr "Цел същия прозорец"
  46354503
  46364504#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
  46374505msgid "Target - Top"
  4638 msgstr "Цел - най-горния прозорец"
   4506msgstr "Цел най-горния прозорец"
  46394507
  46404508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
   
  47234591#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
  47244592msgid "XHTML 1.0 - Tags"
  4725 msgstr "XHTML 1.0 - Етикети"
   4593msgstr "XHTML 1.0 Етикети"
  47264594
  47274595#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
   
  48674735#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
  48684736msgid "Latex - Tags"
  4869 msgstr "Latex - Етикети"
   4737msgstr "Latex Етикети"
  48704738
  48714739#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
   
  50314899#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
  50324900msgid "XSLT - Axes"
  5033 msgstr "XSLT - оси"
   4901msgstr "XSLT оси"
  50344902
  50354903#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
  50364904msgid "XSLT - Elements"
  5037 msgstr "XSLT - елементи"
   4905msgstr "XSLT елементи"
  50384906
  50394907#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
  50404908msgid "XSLT - Functions"
  5041 msgstr "XSLT - функции"
   4909msgstr "XSLT функции"
  50424910
  50434911#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
   
  50954963#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
  50964964msgid "XUL - Tags"
  5097 msgstr "XUL - Етикети"
   4965msgstr "XUL Етикети"
  50984966
  50994967#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:180
   
  51094977msgstr "Налични формати"
  51104978
  5111 #: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:755
   4979#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:759
  51124980msgid "Configure insert date/time plugin..."
  51134981msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
   
  51214989msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
  51224990
  5123 #: ../plugins/time/time.glade2.h:3
   4991#: ../plugins/time/time.ui.h:3
  51244992msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
  51254993msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
  51264994
  5127 #: ../plugins/time/time.glade2.h:4
   4995#: ../plugins/time/time.ui.h:4
  51284996msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
  51294997msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време…</span>"
  51304998
  5131 #: ../plugins/time/time.glade2.h:5
   4999#: ../plugins/time/time.ui.h:5
  51325000msgid "Configure date/time plugin"
  51335001msgstr "Настройка на приставката дата/време"
  51345002
  5135 #: ../plugins/time/time.glade2.h:6
   5003#: ../plugins/time/time.ui.h:6
  51365004msgid "Insert Date and Time"
  51375005msgstr "Вмъкване на дата/време"
  51385006
  5139 #: ../plugins/time/time.glade2.h:7
   5007#: ../plugins/time/time.ui.h:7
  51405008msgid "Use the _selected format"
  51415009msgstr "Използване на _избрания формат"
  51425010
  5143 #: ../plugins/time/time.glade2.h:8
   5011#: ../plugins/time/time.ui.h:8
  51445012msgid "_Insert"
  51455013msgstr "_Вмъкване"
  51465014
  5147 #: ../plugins/time/time.glade2.h:9
   5015#: ../plugins/time/time.ui.h:9
  51485016msgid "_Prompt for a format"
  51495017msgstr "Посочване на _формат"
  51505018
  5151 #: ../plugins/time/time.glade2.h:10
   5019#: ../plugins/time/time.ui.h:10
  51525020msgid "_Use custom format"
  51535021msgstr "Използване на потре_бителски формат"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.