Ignore:
Timestamp:
Sep 11, 2008, 8:58:10 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+: малко проверка

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gtk+.trunk.bg.po

  r1666 r1670  
  1 # Bulgarian translation for gtk+ po-file.
   1# Bulgarian translation of gtk+ po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
   
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1212"POT-Creation-Date: 2008-09-10 01:17+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-09-10 01:17+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-09-11 08:54+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 gg"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
   
  3131msgid "Program class as used by the window manager"
  3232msgstr ""
  33 "Класът на програмата, който да се използва от\n"
   33"Класът на програмата, както се използва от\n"
  3434"                                        мениджъра на прозорци"
  3535
   
  4343msgid "Program name as used by the window manager"
  4444msgstr ""
  45 "Името на програмата, което да се използва от\n"
   45"Името на програмата, както се използва от\n"
  4646"                                        мениджъра на прозорци"
  4747
   
  280280"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
  281281"from a different GTK version?"
  282 msgstr ""
  283 "Модулът за зареждане на изображения %s не подава подходящ интерфейс: "
  284 "вероятно е от различна версия на GTK."
   282msgstr "Модулът за зареждане на изображения %s не поддържа правилния интерфейс: вероятно е от различна версия на GTK."
  285283
  286284#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:711 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:762
   
  311309#, c-format
  312310msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
  313 msgstr ""
  314 "Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа запазване в графичния формат %s"
   311msgstr "Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа запазване в графичния формат — %s"
  315312
  316313#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1721
   
  320317#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1734
  321318msgid "Failed to open temporary file"
  322 msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
   319msgstr "Неуспех при отварянето на временния файл"
  323320
  324321#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
   
  346343#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2336
  347344msgid "Error writing to image stream"
  348 msgstr "Грешка при запазването на потока с изображение"
   345msgstr "Грешка при запазването към поток с изображение"
  349346
  350347#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
   
  360357#, c-format
  361358msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
  362 msgstr "Не се поддържа постепенно зареждане на изображение от типа „%s“"
   359msgstr "Не се поддържа постепенно зареждане на изображение от вида „%s“"
  363360
  364361#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
   
  387384#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
  388385msgid "Unsupported animation type"
  389 msgstr "Неподдържан тип анимация"
   386msgstr "Неподдържан вид анимация"
  390387
  391388#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
   
  399396#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
  400397msgid "Not enough memory to load animation"
  401 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
   398msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на анимацията"
  402399
  403400#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
   
  418415#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
  419416msgid "Not enough memory to load bitmap image"
  420 msgstr "Няма достатъчно памет, за да се зареди изображение формат „bitmap“"
   417msgstr "Недостатъчно памет, за да се зареди изображение формат „bitmap“"
  421418
  422419#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
  423420msgid "BMP image has unsupported header size"
  424 msgstr ""
  425 "Такъв размер на заглавната част на изображението във формат BMP не се "
  426 "поддържа"
   421msgstr "Такъв размер на заглавната част на изображението във формат BMP не се поддържа"
  427422
  428423#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
   
  438433#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
  439434msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
  440 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат BMP"
   435msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат BMP"
  441436
  442437#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
   
  480475#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
  481476msgid "Circular table entry in GIF file"
  482 msgstr "Кръгов табличен запис във файла във формат GIF"
   477msgstr "Цикличен табличен запис във файла във формат GIF"
  483478
  484479#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
  485480#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
  486481msgid "Not enough memory to load GIF file"
  487 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
   482msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
  488483
  489484#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
  490485msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
  491 msgstr "Няма достатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
   486msgstr "Недостатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
  492487
  493488#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
  494489msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
  495 msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресация на LZW)"
   490msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресия на LZW)"
  496491
  497492#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
   
  530525#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
  531526msgid "Not enough memory to load icon"
  532 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на иконата"
   527msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на иконата"
  533528
  534529#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:322
   
  550545#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:511
  551546msgid "Not enough memory to load ICO file"
  552 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат ICO"
   547msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат ICO"
  553548
  554549#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:976
   
  584579#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
  585580msgid "Couldn't allocate memory for stream"
  586 msgstr "Няма достатъчно памет за потока"
   581msgstr "Недостатъчно памет за потока"
  587582
  588583#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
   
  602597#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
  603598msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
  604 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на цветови профил"
   599msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на цветови профил"
  605600
  606601#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:182
  607602msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
  608 msgstr "Няма достатъчно памет за отваряне на файл във формат JPEG 2000"
   603msgstr "Недостатъчно памет за отваряне на файл във формат JPEG 2000"
  609604
  610605#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:264
  611606msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
  612 msgstr "Няма достатъчно памет за буфера с данните на изображението"
   607msgstr "Недостатъчно памет за буфера с данните на изображението"
  613608
  614609#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:308
   
  626621"memory"
  627622msgstr ""
  628 яма достатъчно памет за зареждане на изображението. Спрете някои програми, "
   623едостатъчно памет за зареждане на изображението. Спрете някои програми, "
  629624"за да освободите памет."
  630625
   
  637632#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
  638633msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  639 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
   634msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
  640635
  641636#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
   
  668663#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
  669664msgid "Couldn't allocate memory for header"
  670 msgstr "Няма достатъчно памет за заглавна част"
   665msgstr "Недостатъчно памет за заглавна част"
  671666
  672667#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
  673668msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
  674 msgstr "Няма достатъчно памет за контекстния буфер"
   669msgstr "Недостатъчно памет за контекстния буфер"
  675670
  676671#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
   
  693688#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
  694689msgid "Couldn't allocate memory for line data"
  695 msgstr "Няма достатъчно памет за данните за линия"
   690msgstr "Недостатъчно памет за данните за линия"
  696691
  697692#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
  698693msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
  699 msgstr "Няма достатъчно памет за данните за цветова палитра"
   694msgstr "Недостатъчно памет за данните за цветова палитра"
  700695
  701696#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
   
  834829#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
  835830#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
   831#, fuzzy
  836832msgid "Raw PNM image type is invalid"
  837 msgstr "Типът изображение „суров“ (raw) PNM е невалиден"
   833msgstr "Видът изображение „суров“ (raw) PNM е неправилен"
  838834
  839835#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
   
  847843#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
  848844msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
  849 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат PNM"
   845msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на изображение във формат PNM"
  850846
  851847#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
  852848msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
  853 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за PNM"
   849msgstr "Недостатъчно памет за зареждане структурата на контекста за PNM"
  854850
  855851#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
   
  859855#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
  860856msgid "Insufficient memory to load PNM file"
  861 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
   857msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
  862858
  863859#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
   
  871867#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
  872868msgid "RAS image has unknown type"
  873 msgstr "Изображението във формат RAS е от неизвестен тип"
   869msgstr "Изображението във формат RAS е от неизвестен вид"
  874870
  875871#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
   
  879875#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171 ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
  880876msgid "Not enough memory to load RAS image"
  881 msgstr "Няма достатъчно памет, за да се зареди изображението във формат RAS"
   877msgstr "Недостатъчно памет, за да се зареди изображението във формат RAS"
  882878
  883879#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:545
   
  887883#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
  888884msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
  889 msgstr "Няма достатъчно памет за структура на IOBuffer "
   885msgstr "Недостатъчно памет за структура на IOBuffer "
  890886
  891887#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
   888#, fuzzy
  892889msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
  893 msgstr "Няма достатъчно памет за данни на IOBuffer "
   890msgstr "Недостатъчно памет за данни на IOBuffer "
  894891
  895892#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:184
   
  903900#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:347
  904901msgid "Cannot allocate new pixbuf"
  905 msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
   902msgstr "Недостатъчно памет за нов буфер за изображение"
  906903
  907904#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:687
  908905msgid "Cannot allocate colormap structure"
  909 msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
   906msgstr "Недостатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  910907
  911908#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:694
  912909msgid "Cannot allocate colormap entries"
  913 msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
   910msgstr "Недостатъчно памет за нови елементи в палитра за цветове"
  914911
  915912#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:716
   
  919916#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:734
  920917msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  921 msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
   918msgstr "Недостатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  922919
  923920#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:767
   
  929926#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:809
  930927msgid "TGA image type not supported"
  931 msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
   928msgstr "Видът изображение TGA не се поддържа"
  932929
  933930#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:856
  934931msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  935 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
   932msgstr "Недостатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  936933
  937934#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:921
   
  944941
  945942#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:160
   943#, fuzzy
  946944msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
  947945msgstr "Широчината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
   
  962960#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:541
  963961msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
  964 msgstr "Няма достатъчно памет за отваряне на файл във формат TIFF"
   962msgstr "Недостатъчно памет за отваряне на файл във формат TIFF"
  965963
  966964#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:275
   
  10061004#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
  10071005msgid "Not enough memory to load image"
  1008 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображението"
   1006msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на изображението"
  10091007
  10101008#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
   
  10221020#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
  10231021msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
  1024 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
   1022msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
  10251023
  10261024#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
   
  10521050#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
  10531051msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
  1054 msgstr "Броят на знаци за пиксел във файла във формат XPM е неправилен"
   1052msgstr "Броят знаци за пиксел във файла във формат XPM е неправилен"
  10551053
  10561054#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
   
  10611059#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
  10621060msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
  1063 msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XPM"
   1061msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на изображение във формат XPM"
  10641062
  10651063#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
   
  10841082#, c-format
  10851083msgid "Could not allocate memory: %s"
  1086 msgstr "Няма достатъчно памет за заглавна част: %s"
   1084msgstr "Недостатъчно памет за заглавна част: %s"
  10871085
  10881086#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:237 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:350
   
  14091407#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:368 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:580
  14101408msgid "New accelerator..."
  1411 msgstr "Нов бърз клавиш…"
   1409msgstr "Нова клавишна комбинация…"
  14121410
  14131411#. do not translate the part before the |
   
  14151413#, c-format
  14161414msgid "progress bar label|%d %%"
  1417 msgstr "%d %%"
   1415msgstr "%d%%"
  14181416
  14191417#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188 ../gtk/gtkcolorbutton.c:559
   
  14431441#: ../gtk/gtkcolorsel.c:387
  14441442msgid "_Hue:"
  1445 msgstr "юанс:"
   1443msgstr "Н_юанс:"
  14461444
  14471445#: ../gtk/gtkcolorsel.c:388
   
  14591457#: ../gtk/gtkcolorsel.c:392
  14601458msgid "_Value:"
  1461 msgstr "тойност:"
   1459msgstr "С_тойност:"
  14621460
  14631461#: ../gtk/gtkcolorsel.c:393
   
  15051503"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
  15061504"such as 'orange' in this entry."
  1507 msgstr ""
  1508 "Може да въведете цвят като шестнадесетична стойност за HTML или можете "
  1509 "просто да посочите името му."
   1505msgstr "Може да въведете цвят като шестнадесетична стойност за HTML или просто да посочите името му."
  15101506
  15111507#: ../gtk/gtkcolorsel.c:470
   
  17481744#, c-format
  17491745msgid "Shortcut %s already exists"
  1750 msgstr "Бързият клавиш „%s“ вече съществува"
   1746msgstr "Клавишната комбинация „%s“ вече съществува"
  17511747
  17521748#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7712
  17531749#, c-format
  17541750msgid "Shortcut %s does not exist"
  1755 msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
   1751msgstr "Клавишната комбинация „%s“ не съществува"
  17561752
  17571753#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7960 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:368
   
  17611757
  17621758#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:372
  1763 #, c-format
   1759#, c-format, fuzzy
  17641760msgid ""
  17651761"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
  1766 msgstr ""
  1767 "Вече съществува файл с такова име в „%s“. Заменянето му ще унищожи старото "
  1768 "му съдържание."
   1762msgstr "Вече съществува файл с такова име в „%s“. Замяната му ще унищожи старото му съдържание."
  17691763
  17701764#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7968 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:379
   
  25392533#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1729
  25402534msgid "Not enough free memory"
  2541 msgstr "Няма достатъчно памет"
   2535msgstr "Недостатъчно памет"
  25422536
  25432537#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1734
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.