Changeset 1666


Ignore:
Timestamp:
Sep 10, 2008, 8:57:15 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+, gtk+-properties: обновени, да се проверят преди подаване

Location:
gnome/trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gtk+-properties.trunk.bg.po

  r1581 r1666  
  1111"Project-Id-Version: gtk+-properties trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-07-24 07:59+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-07-24 08:11+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-09-10 08:45+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-09-10 08:44+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  9595
  9696#: ../gdk/gdkpango.c:490 ../gtk/gtkinvisible.c:86
  97 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:176 ../gtk/gtkstatusicon.c:235
   97#: ../gtk/gtkmountoperation.c:176 ../gtk/gtkstatusicon.c:253
  9898#: ../gtk/gtkwindow.c:600
  9999msgid "Screen"
   
  304304
  305305#: ../gtk/gtkaction.c:255 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171
  306 #: ../gtk/gtkimage.c:230 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:208
   306#: ../gtk/gtkimage.c:230 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:210
  307307#: ../gtk/gtkwindow.c:592
  308308msgid "Icon Name"
   
  310310
  311311#: ../gtk/gtkaction.c:256 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172
  312 #: ../gtk/gtkimage.c:231 ../gtk/gtkstatusicon.c:209
   312#: ../gtk/gtkimage.c:231 ../gtk/gtkstatusicon.c:211
  313313msgid "The name of the icon from the icon theme"
  314314msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
   
  335335"overflow menu."
  336336msgstr ""
  337 "Когато е ИСТИНА, представянето на това действие се показва в менюто за "
   337"Когато е истина, представянето на това действие се показва в менюто за "
  338338"преливане."
  339339
   
  359359"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
  360360msgstr ""
  361 "Дали действието е важно. Когато е ИСТИНА, представянето на този елемент от "
   361"Дали действието е важно. Когато е истина, представянето на този елемент от "
  362362"инструментите съдържа и текст в режима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
  363363
   
  368368#: ../gtk/gtkaction.c:304
  369369msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
  370 msgstr "Ако е ИСТИНА, празните представяния на това действие са скрити."
   370msgstr "Ако е истина, празните представяния на това действие са скрити."
  371371
  372372#: ../gtk/gtkaction.c:310 ../gtk/gtkactiongroup.c:177
  373 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:193 ../gtk/gtkwidget.c:521
   373#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:193 ../gtk/gtkwidget.c:523
  374374msgid "Sensitive"
  375375msgstr "Действащо"
   
  380380
  381381#: ../gtk/gtkaction.c:317 ../gtk/gtkactiongroup.c:184
  382 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:251 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:191
  383 #: ../gtk/gtkwidget.c:514
   382#: ../gtk/gtkstatusicon.c:269 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:191
   383#: ../gtk/gtkwidget.c:516
  384384msgid "Visible"
  385385msgstr "Видимо"
   
  413413msgstr "Дали групата за действия е видима."
  414414
  415 #: ../gtk/gtkadjustment.c:91 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
   415#: ../gtk/gtkadjustment.c:93 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
  416416#: ../gtk/gtkscalebutton.c:200 ../gtk/gtkspinbutton.c:269
  417417msgid "Value"
  418418msgstr "Стойност"
  419419
  420 #: ../gtk/gtkadjustment.c:92
   420#: ../gtk/gtkadjustment.c:94
  421421msgid "The value of the adjustment"
  422422msgstr "Стойност на изменението"
  423423
  424 #: ../gtk/gtkadjustment.c:108
   424#: ../gtk/gtkadjustment.c:110
  425425msgid "Minimum Value"
  426426msgstr "Минимална стойност"
  427427
  428 #: ../gtk/gtkadjustment.c:109
   428#: ../gtk/gtkadjustment.c:111
  429429msgid "The minimum value of the adjustment"
  430430msgstr "Минималната стойност на изменението"
  431431
  432 #: ../gtk/gtkadjustment.c:128
   432#: ../gtk/gtkadjustment.c:130
  433433msgid "Maximum Value"
  434434msgstr "Максимална стойност"
  435435
  436 #: ../gtk/gtkadjustment.c:129
   436#: ../gtk/gtkadjustment.c:131
  437437msgid "The maximum value of the adjustment"
  438438msgstr "Максималната стойност на изменението"
  439439
  440 #: ../gtk/gtkadjustment.c:145
   440#: ../gtk/gtkadjustment.c:147
  441441msgid "Step Increment"
  442442msgstr "Стъпка на изменение"
  443443
  444 #: ../gtk/gtkadjustment.c:146
   444#: ../gtk/gtkadjustment.c:148
  445445msgid "The step increment of the adjustment"
  446446msgstr "Стъпката на изменение"
  447447
  448 #: ../gtk/gtkadjustment.c:162
   448#: ../gtk/gtkadjustment.c:164
  449449msgid "Page Increment"
  450450msgstr "Страница на изменение"
  451451
  452 #: ../gtk/gtkadjustment.c:163
   452#: ../gtk/gtkadjustment.c:165
  453453msgid "The page increment of the adjustment"
  454454msgstr "Стъпката-страница на изменението"
  455455
  456 #: ../gtk/gtkadjustment.c:182
   456#: ../gtk/gtkadjustment.c:184
  457457msgid "Page Size"
  458458msgstr "Размер на страницата"
  459459
  460 #: ../gtk/gtkadjustment.c:183
   460#: ../gtk/gtkadjustment.c:185
  461461msgid "The page size of the adjustment"
  462462msgstr "Размерът на страницата на изменението"
   
  496496msgstr ""
  497497"Ако е налично хоризонтално място по-голямо от необходимото, колко от него да "
  498 "се задели за дъщерния елемент - 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
   498"се задели за дъщерния елемент 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
  499499"означава всичко"
  500500
   
  509509msgstr ""
  510510"Ако е налично вертикално място по-голямо от необходимото, колко от него да "
  511 "се задели за дъщерния елемент - 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
   511"се задели за дъщерния елемент 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
  512512"означава всичко"
  513513
   
  544544msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдясно на графичния обект."
  545545
  546 #: ../gtk/gtkarrow.c:73
   546#: ../gtk/gtkarrow.c:75
  547547msgid "Arrow direction"
  548548msgstr "Направление на стрелка"
  549549
  550 #: ../gtk/gtkarrow.c:74
   550#: ../gtk/gtkarrow.c:76
  551551msgid "The direction the arrow should point"
  552552msgstr "Посоката, в която стрелката трябва да сочи"
  553553
  554 #: ../gtk/gtkarrow.c:81
   554#: ../gtk/gtkarrow.c:84
  555555msgid "Arrow shadow"
  556556msgstr "Сянка на стрелката"
  557557
  558 #: ../gtk/gtkarrow.c:82
   558#: ../gtk/gtkarrow.c:85
  559559msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
  560560msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  561561
  562 #: ../gtk/gtkarrow.c:88 ../gtk/gtkmenuitem.c:279
   562#: ../gtk/gtkarrow.c:92 ../gtk/gtkmenuitem.c:276
  563563msgid "Arrow Scaling"
  564564msgstr "Размер на стрелката"
  565565
  566 #: ../gtk/gtkarrow.c:89
   566#: ../gtk/gtkarrow.c:93
  567567msgid "Amount of space used up by arrow"
  568568msgstr "Пространството заемано от стрелката"
   
  590590#: ../gtk/gtkaspectframe.c:94
  591591msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
  592 msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е ЛЪЖА"
   592msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е лъжа"
  593593
  594594#: ../gtk/gtkaspectframe.c:100
   
  711711"g., help buttons"
  712712msgstr ""
  713 "Ако е ИСТИНА, дъщерният елемент се появява във вторична група от дъщерни "
   713"Ако е истина, дъщерният елемент се появява във вторична група от дъщерни "
  714714"елементи, напр. за бутони за помощ."
  715715
   
  732732msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  733733
  734 #: ../gtk/gtkbox.c:116 ../gtk/gtkpreview.c:103 ../gtk/gtktoolbar.c:572
   734#: ../gtk/gtkbox.c:116 ../gtk/gtkpreview.c:101 ../gtk/gtktoolbar.c:572
  735735#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
  736736msgid "Expand"
   
  823823"показваният"
  824824
  825 #: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:786
  826 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:394
   825#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:788
   826#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
  827827msgid "Focus on click"
  828828msgstr "Фокусиране при натискане"
  829829
  830 #: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:395
   830#: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:394
  831831msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  832832msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
   
  848848msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  849849
  850 #: ../gtk/gtkbutton.c:285 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:101
   850#: ../gtk/gtkbutton.c:285 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:100
  851851msgid "Image widget"
  852852msgstr "Графичен обект за изображение"
   
  936936#: ../gtk/gtkbutton.c:491
  937937msgid "Show button images"
  938 msgstr "Показване на образите на бутоните"
   938msgstr "Изображения в бутоните"
  939939
  940940#: ../gtk/gtkbutton.c:492
  941 msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
  942 msgstr "Дали стандартните икони да се показват в бутоните"
  943 
  944 #: ../gtk/gtkcalendar.c:442
   941msgid "Whether images should be shown on buttons"
   942msgstr "Дали да се показват изображенията в бутоните"
   943
   944#: ../gtk/gtkcalendar.c:440
  945945msgid "Year"
  946946msgstr "Година"
  947947
  948 #: ../gtk/gtkcalendar.c:443
   948#: ../gtk/gtkcalendar.c:441
  949949msgid "The selected year"
  950950msgstr "Избраната година"
  951951
  952 #: ../gtk/gtkcalendar.c:456
   952#: ../gtk/gtkcalendar.c:454
  953953msgid "Month"
  954954msgstr "Месец"
  955955
  956 #: ../gtk/gtkcalendar.c:457
   956#: ../gtk/gtkcalendar.c:455
  957957msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
  958958msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
  959959
  960 #: ../gtk/gtkcalendar.c:471
   960#: ../gtk/gtkcalendar.c:469
  961961msgid "Day"
  962962msgstr "Ден"
  963963
  964 #: ../gtk/gtkcalendar.c:472
   964#: ../gtk/gtkcalendar.c:470
  965965msgid ""
  966966"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
   
  969969"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да се махне избора на текущ ден)"
  970970
  971 #: ../gtk/gtkcalendar.c:486
   971#: ../gtk/gtkcalendar.c:484
  972972msgid "Show Heading"
  973973msgstr "Заглавна част"
  974974
  975 #: ../gtk/gtkcalendar.c:487
   975#: ../gtk/gtkcalendar.c:485
  976976msgid "If TRUE, a heading is displayed"
  977 msgstr "Ако е ИСТИНА, се показва заглавна част"
  978 
  979 #: ../gtk/gtkcalendar.c:501
   977msgstr "Ако е истина, се показва заглавна част"
   978
   979#: ../gtk/gtkcalendar.c:499
  980980msgid "Show Day Names"
  981981msgstr "Показване на имената на дните"
  982982
  983 #: ../gtk/gtkcalendar.c:502
   983#: ../gtk/gtkcalendar.c:500
  984984msgid "If TRUE, day names are displayed"
  985 msgstr "Ако е ИСТИНА, се показва имената на дните"
  986 
  987 #: ../gtk/gtkcalendar.c:515
   985msgstr "Ако е истина, се показва имената на дните"
   986
   987#: ../gtk/gtkcalendar.c:513
  988988msgid "No Month Change"
  989989msgstr "Месецът не се променя"
  990990
  991 #: ../gtk/gtkcalendar.c:516
   991#: ../gtk/gtkcalendar.c:514
  992992msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
  993 msgstr "Ако е ИСТИНА, избраният месец не може да се променя"
  994 
  995 #: ../gtk/gtkcalendar.c:530
   993msgstr "Ако е истина, избраният месец не може да се променя"
   994
   995#: ../gtk/gtkcalendar.c:528
  996996msgid "Show Week Numbers"
  997997msgstr "Показване на номерата на седмиците"
  998998
  999 #: ../gtk/gtkcalendar.c:531
   999#: ../gtk/gtkcalendar.c:529
  10001000msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
  1001 msgstr "Ако е ИСТИНА, номерата на седмиците се показват"
  1002 
  1003 #: ../gtk/gtkcalendar.c:546
   1001msgstr "Ако е истина, номерата на седмиците се показват"
   1002
   1003#: ../gtk/gtkcalendar.c:544
  10041004msgid "Details Width"
  1005 msgstr "Широчина на порзореца за подробностите"
  1006 
  1007 #: ../gtk/gtkcalendar.c:547
   1005msgstr "Широчина на прозореца за подробностите"
   1006
   1007#: ../gtk/gtkcalendar.c:545
  10081008msgid "Details width in characters"
  1009 msgstr "Широчина на порзореца за подробностите в знаци"
  1010 
  1011 #: ../gtk/gtkcalendar.c:562
   1009msgstr "Широчина на прозореца за подробностите в знаци"
   1010
   1011#: ../gtk/gtkcalendar.c:560
  10121012msgid "Details Height"
  1013 msgstr "Височина на порзореца за подробностите"
  1014 
  1015 #: ../gtk/gtkcalendar.c:563
   1013msgstr "Височина на прозореца за подробностите"
   1014
   1015#: ../gtk/gtkcalendar.c:561
  10161016msgid "Details height in rows"
  1017 msgstr "Височина на порзореца за подробностите в редове"
  1018 
  1019 #: ../gtk/gtkcalendar.c:579
   1017msgstr "Височина на прозореца за подробностите в редове"
   1018
   1019#: ../gtk/gtkcalendar.c:577
  10201020msgid "Show Details"
  10211021msgstr "Показване на подробностите"
  10221022
  1023 #: ../gtk/gtkcalendar.c:580
   1023#: ../gtk/gtkcalendar.c:578
  10241024msgid "If TRUE, details are shown"
  1025 msgstr "Ако е ИСТИНА, подробностите се показват"
   1025msgstr "Ако е истина, подробностите се показват"
  10261026
  10271027#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:177
   
  11951195#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
  11961196msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
  1197 msgstr "Ако е ЛЪЖА, не се позволява вписването на низове освен избраните"
   1197msgstr "Ако е лъжа, не се позволява вписването на низове освен избраните"
  11981198
  11991199#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:111
   
  12221222
  12231223#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:135 ../gtk/gtkimage.c:172
  1224 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:200
   1224#: ../gtk/gtkstatusicon.c:202
  12251225msgid "Stock ID"
  12261226msgstr "Номенклатурен идентификатор"
   
  12311231
  12321232#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 ../gtk/gtkrecentmanager.c:245
  1233 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:225
   1233#: ../gtk/gtkstatusicon.c:243
  12341234msgid "Size"
  12351235msgstr "Размер"
   
  12611261
  12621262#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 ../gtk/gtkimage.c:248
  1263 #, fuzzy
   1263#: ../gtk/gtkstatusicon.c:227
  12641264msgid "The GIcon being displayed"
  1265 msgstr "Набор икони за показване"
   1265msgstr "Иконата, която се показва"
  12661266
  12671267#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:129
   
  12711271#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:146 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:195
  12721272#: ../gtk/gtkentry.c:582 ../gtk/gtkmessagedialog.c:153
  1273 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:182 ../gtk/gtktextbuffer.c:197
   1273#: ../gtk/gtkprogressbar.c:184 ../gtk/gtktextbuffer.c:197
  12741274msgid "Text"
  12751275msgstr "Текст"
   
  12911291"знаете какъв."
  12921292
  1293 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:187 ../gtk/gtkprogress.c:115
   1293#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:187 ../gtk/gtkprogress.c:118
  12941294msgid "Text x alignment"
  12951295msgstr "Подравняване на текст по x "
  12961296
  1297 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:188 ../gtk/gtkprogress.c:116
   1297#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:188 ../gtk/gtkprogress.c:119
  12981298msgid ""
  12991299"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  13031303"Обърнато за подредби отдясно-наляво (RTL)"
  13041304
  1305 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:204 ../gtk/gtkprogress.c:122
   1305#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:204 ../gtk/gtkprogress.c:125
  13061306msgid "Text y alignment"
  13071307msgstr "Подравняване на текст по у"
  13081308
  1309 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:205 ../gtk/gtkprogress.c:123
   1309#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:205 ../gtk/gtkprogress.c:126
  13101310msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
  13111311msgstr "Вертикално подравняване на текста, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
  13121312
  13131313#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:221 ../gtk/gtkiconview.c:731
  1314 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:124 ../gtk/gtkscalebutton.c:191
  1315 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:283 ../gtk/gtktoolbar.c:492
   1314#: ../gtk/gtkprogressbar.c:126 ../gtk/gtkscalebutton.c:191
   1315#: ../gtk/gtkstatusicon.c:301 ../gtk/gtktoolbar.c:492
  13161316#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:95
  13171317msgid "Orientation"
  13181318msgstr "Ориентация"
  13191319
  1320 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:222 ../gtk/gtkprogressbar.c:125
   1320#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:222 ../gtk/gtkprogressbar.c:127
  13211321msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
  13221322msgstr "Ориентация и посока на растеж на лентата за прогрес"
  13231323
  1324 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:116
   1324#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:118
  13251325#: ../gtk/gtkrange.c:346 ../gtk/gtkscalebutton.c:219
  13261326#: ../gtk/gtkspinbutton.c:208
   
  15271527
  15281528#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:411 ../gtk/gtklabel.c:448
  1529 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:204
   1529#: ../gtk/gtkprogressbar.c:206
  15301530msgid "Ellipsize"
  15311531msgstr "Съкращаване"
   
  15391539"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ"
  15401540
  1541 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:431 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:422
   1541#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:431 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:421
  15421542#: ../gtk/gtklabel.c:468
  15431543msgid "Width In Characters"
   
  15601560"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  15611561
  1562 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:470 ../gtk/gtkcombobox.c:675
   1562#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:470 ../gtk/gtkcombobox.c:677
  15631563msgid "Wrap width"
  15641564msgstr "Широчина за пренос"
   
  17691769msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
  17701770
  1771 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:87 ../gtk/gtkmenu.c:502
   1771#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:87 ../gtk/gtkmenu.c:498
  17721772#: ../gtk/gtktoggleaction.c:118 ../gtk/gtktogglebutton.c:102
  17731773#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:101
   
  18031803msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
  18041804
  1805 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
   1805#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
  18061806#: ../gtk/gtkfontbutton.c:142 ../gtk/gtkprintjob.c:116
  18071807#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:264
   
  18781878
  18791879#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:110
  1880 #, fuzzy
  18811880msgid "The OK button of the dialog."
  18821881msgstr "Бутонът за потвърждаване на диалога."
   
  19381937msgstr "Дали въведените стойности трябва да са вече налични в списъка"
  19391938
  1940 #: ../gtk/gtkcombobox.c:658
   1939#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
  19411940msgid "ComboBox model"
  19421941msgstr "Модел на падащото меню"
  19431942
  1944 #: ../gtk/gtkcombobox.c:659
   1943#: ../gtk/gtkcombobox.c:661
  19451944msgid "The model for the combo box"
  19461945msgstr "Моделът на падащото меню"
  19471946
  1948 #: ../gtk/gtkcombobox.c:676
   1947#: ../gtk/gtkcombobox.c:678
  19491948msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  19501949msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  19511950
  1952 #: ../gtk/gtkcombobox.c:698
   1951#: ../gtk/gtkcombobox.c:700
  19531952msgid "Row span column"
  19541953msgstr "Колона за редовете"
  19551954
  1956 #: ../gtk/gtkcombobox.c:699
   1955#: ../gtk/gtkcombobox.c:701
  19571956msgid "TreeModel column containing the row span values"
  19581957msgstr ""
  19591958"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  19601959
  1961 #: ../gtk/gtkcombobox.c:720
   1960#: ../gtk/gtkcombobox.c:722
  19621961msgid "Column span column"
  19631962msgstr "Колона за колоните"
  19641963
  1965 #: ../gtk/gtkcombobox.c:721
   1964#: ../gtk/gtkcombobox.c:723
  19661965msgid "TreeModel column containing the column span values"
  19671966msgstr ""
  19681967"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  19691968
  1970 #: ../gtk/gtkcombobox.c:742
   1969#: ../gtk/gtkcombobox.c:744
  19711970msgid "Active item"
  19721971msgstr "Активен елемент"
  19731972
  1974 #: ../gtk/gtkcombobox.c:743
   1973#: ../gtk/gtkcombobox.c:745
  19751974msgid "The item which is currently active"
  19761975msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  19771976
  1978 #: ../gtk/gtkcombobox.c:762 ../gtk/gtkuimanager.c:220
   1977#: ../gtk/gtkcombobox.c:764 ../gtk/gtkuimanager.c:220
  19791978msgid "Add tearoffs to menus"
  19801979msgstr "Откъсване на менютата"
  19811980
  1982 #: ../gtk/gtkcombobox.c:763
   1981#: ../gtk/gtkcombobox.c:765
  19831982msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  19841983msgstr "Дали менютата да имат елемент за откъсване"
  19851984
  1986 #: ../gtk/gtkcombobox.c:778 ../gtk/gtkentry.c:531
   1985#: ../gtk/gtkcombobox.c:780 ../gtk/gtkentry.c:531
  19871986msgid "Has Frame"
  19881987msgstr "С рамка"
  19891988
  1990 #: ../gtk/gtkcombobox.c:779
   1989#: ../gtk/gtkcombobox.c:781
  19911990msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  19921991msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  19931992
  1994 #: ../gtk/gtkcombobox.c:787
   1993#: ../gtk/gtkcombobox.c:789
  19951994msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  19961995msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  19971996
  1998 #: ../gtk/gtkcombobox.c:802 ../gtk/gtkmenu.c:557
   1997#: ../gtk/gtkcombobox.c:804 ../gtk/gtkmenu.c:553
  19991998msgid "Tearoff Title"
  20001999msgstr "Заглавие за откъснато"
  20012000
  2002 #: ../gtk/gtkcombobox.c:803
   2001#: ../gtk/gtkcombobox.c:805
  20032002msgid ""
  20042003"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  20082007"изскачащ прозорец е отделен"
  20092008
  2010 #: ../gtk/gtkcombobox.c:820
   2009#: ../gtk/gtkcombobox.c:822
  20112010msgid "Popup shown"
  20122011msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  20132012
  2014 #: ../gtk/gtkcombobox.c:821
   2013#: ../gtk/gtkcombobox.c:823
  20152014msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  20162015msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  20172016
  2018 #: ../gtk/gtkcombobox.c:827
   2017#: ../gtk/gtkcombobox.c:839
   2018msgid "Button Sensitivity"
   2019msgstr "Чувствителност на бутона"
   2020
   2021#: ../gtk/gtkcombobox.c:840
   2022msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
   2023msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
   2024
   2025#: ../gtk/gtkcombobox.c:847
  20192026msgid "Appears as list"
  20202027msgstr "Като списък"
  20212028
  2022 #: ../gtk/gtkcombobox.c:828
   2029#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
  20232030msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  20242031msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  20252032
  2026 #: ../gtk/gtkcombobox.c:844
   2033#: ../gtk/gtkcombobox.c:864
  20272034msgid "Arrow Size"
  20282035msgstr "Размер на стрелката"
  20292036
  2030 #: ../gtk/gtkcombobox.c:845
   2037#: ../gtk/gtkcombobox.c:865
  20312038msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
  20322039msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
  20332040
  2034 #: ../gtk/gtkcombobox.c:860 ../gtk/gtkentry.c:631 ../gtk/gtkhandlebox.c:177
   2041#: ../gtk/gtkcombobox.c:880 ../gtk/gtkentry.c:631 ../gtk/gtkhandlebox.c:174
  20352042#: ../gtk/gtkmenubar.c:194 ../gtk/gtkstatusbar.c:186 ../gtk/gtktoolbar.c:630
  20362043#: ../gtk/gtkviewport.c:122
   
  20382045msgstr "Вид сянка"
  20392046
  2040 #: ../gtk/gtkcombobox.c:861
   2047#: ../gtk/gtkcombobox.c:881
  20412048msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
  20422049msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
   
  21072114msgstr "Максимална възможна стойност за Y"
  21082115
  2109 #: ../gtk/gtkdialog.c:144
   2116#: ../gtk/gtkdialog.c:145
  21102117msgid "Has separator"
  21112118msgstr "С разделител"
  21122119
  2113 #: ../gtk/gtkdialog.c:145
   2120#: ../gtk/gtkdialog.c:146
  21142121msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
  21152122msgstr "Диалогът има разделител над бутоните"
  21162123
  2117 #: ../gtk/gtkdialog.c:190
   2124#: ../gtk/gtkdialog.c:191
  21182125msgid "Content area border"
  21192126msgstr "Рамка на полето за съдържание"
  21202127
  2121 #: ../gtk/gtkdialog.c:191
   2128#: ../gtk/gtkdialog.c:192
  21222129msgid "Width of border around the main dialog area"
  21232130msgstr "Широчина на рамката около пространството на главния диалог"
  21242131
  2125 #: ../gtk/gtkdialog.c:198
   2132#: ../gtk/gtkdialog.c:199
  21262133msgid "Button spacing"
  21272134msgstr "Разредка на бутони"
  21282135
  2129 #: ../gtk/gtkdialog.c:199
   2136#: ../gtk/gtkdialog.c:200
  21302137msgid "Spacing between buttons"
  21312138msgstr "Разстояние между бутони"
  21322139
  2133 #: ../gtk/gtkdialog.c:207
   2140#: ../gtk/gtkdialog.c:208
  21342141msgid "Action area border"
  21352142msgstr "Граница на пространството за действие"
  21362143
  2137 #: ../gtk/gtkdialog.c:208
   2144#: ../gtk/gtkdialog.c:209
  21382145msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
  21392146msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
   
  21772184"mode)"
  21782185msgstr ""
  2179 ЪЖА показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
   2186ъжа показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  21802187
  21812188#: ../gtk/gtkentry.c:532
  21822189msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
  2183 msgstr "ЛЪЖА премахва външното вдаване от полето"
   2190msgstr "Лъжа премахва външното вдаване от полето"
  21842191
  21852192#: ../gtk/gtkentry.c:540
   
  23382345msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
  23392346msgstr ""
  2340 "Ако е ИСТИНА, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
   2347"Ако е истина, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
  23412348
  23422349#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:373
   
  23472354msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
  23482355msgstr ""
  2349 "Ако е ИСТИНА, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
   2356"Ако е истина, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
  23502357
  23512358#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:388
   
  24272434msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
  24282435
  2429 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:196
   2436#: ../gtk/gtkfilechooser.c:194
  24302437msgid "Action"
  24312438msgstr "Действие"
  24322439
  2433 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:197
   2440#: ../gtk/gtkfilechooser.c:195
  24342441msgid "The type of operation that the file selector is performing"
  24352442msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
  24362443
  2437 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:203
   2444#: ../gtk/gtkfilechooser.c:201
  24382445msgid "File System Backend"
  24392446msgstr "Модул за файлова система"
  24402447
  2441 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:204
   2448#: ../gtk/gtkfilechooser.c:202
  24422449msgid "Name of file system backend to use"
  24432450msgstr "Име на модула за файлова система, който да се ползва"
  24442451
  2445 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:209 ../gtk/gtkrecentchooser.c:252
   2452#: ../gtk/gtkfilechooser.c:207 ../gtk/gtkrecentchooser.c:252
  24462453msgid "Filter"
  24472454msgstr "Филтър"
  24482455
  2449 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:210
   2456#: ../gtk/gtkfilechooser.c:208
  24502457msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
  24512458msgstr "Текущият филтър за избиране на показваните файлове"
  24522459
  2453 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:215
   2460#: ../gtk/gtkfilechooser.c:213
  24542461msgid "Local Only"
  24552462msgstr "Само локални"
  24562463
  2457 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:216
   2464#: ../gtk/gtkfilechooser.c:214
  24582465msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
  24592466msgstr ""
  2460 "Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални адреси - file:"
  2461 
  2462 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:221
   2467"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални адреси file:"
   2468
   2469#: ../gtk/gtkfilechooser.c:219
  24632470msgid "Preview widget"
  24642471msgstr "Предварителен преглед"
  24652472
  2466 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:222
   2473#: ../gtk/gtkfilechooser.c:220
  24672474msgid "Application supplied widget for custom previews."
  24682475msgstr ""
  24692476"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
  24702477
  2471 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:227
   2478#: ../gtk/gtkfilechooser.c:225
  24722479msgid "Preview Widget Active"
  24732480msgstr "Включен предварителен преглед"
  24742481
  2475 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:228
   2482#: ../gtk/gtkfilechooser.c:226
  24762483msgid ""
  24772484"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
   
  24802487"приложението, да се показва."
  24812488
  2482 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:233
   2489#: ../gtk/gtkfilechooser.c:231
  24832490msgid "Use Preview Label"
  24842491msgstr "Етикет за преглед"
  24852492
  2486 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:234
   2493#: ../gtk/gtkfilechooser.c:232
  24872494msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
  24882495msgstr ""
  24892496"Дали да се показва стандартен етикет с името на файла, който се преглежда."
  24902497
  2491 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:239
   2498#: ../gtk/gtkfilechooser.c:237
  24922499msgid "Extra widget"
  24932500msgstr "Допълнителен графичен обект"
  24942501
  2495 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:240
   2502#: ../gtk/gtkfilechooser.c:238
  24962503msgid "Application supplied widget for extra options."
  24972504msgstr ""
   
  24992506"допълнителни възможности."
  25002507
  2501 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:245 ../gtk/gtkfilesel.c:540
   2508#: ../gtk/gtkfilechooser.c:243 ../gtk/gtkfilesel.c:540
  25022509#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:191
  25032510msgid "Select Multiple"
  25042511msgstr "Множествен избор"
  25052512
  2506 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:246 ../gtk/gtkfilesel.c:541
   2513#: ../gtk/gtkfilechooser.c:244 ../gtk/gtkfilesel.c:541
  25072514msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
  25082515msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
  25092516
  2510 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:252
   2517#: ../gtk/gtkfilechooser.c:250
  25112518msgid "Show Hidden"
  25122519msgstr "Показване на скритите"
  25132520
  2514 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:253
   2521#: ../gtk/gtkfilechooser.c:251
  25152522msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
  25162523msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
  25172524
  2518 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:268
   2525#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
  25192526msgid "Do overwrite confirmation"
  25202527msgstr "Потвърждение за презапис"
  25212528
  2522 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:269
   2529#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
  25232530msgid ""
  25242531"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
   
  25282535"искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
  25292536
  2530 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:377
   2537#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:376
  25312538msgid "Dialog"
  25322539msgstr "Диалогова кутия"
  25332540
  2534 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:378
   2541#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:377
  25352542msgid "The file chooser dialog to use."
  25362543msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
  25372544
  2538 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:409
   2545#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
  25392546msgid "The title of the file chooser dialog."
  25402547msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
  25412548
  2542 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:423
   2549#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:422
  25432550msgid "The desired width of the button widget, in characters."
  25442551msgstr "Желаната широчина на бутона, в знаци"
  25452552
  25462553#: ../gtk/gtkfilesel.c:526 ../gtk/gtkimage.c:163 ../gtk/gtkrecentmanager.c:214
  2547 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:192
   2554#: ../gtk/gtkstatusicon.c:194
  25482555msgid "Filename"
  25492556msgstr "Име на файл"
   
  26262633
  26272634#: ../gtk/gtkfontsel.c:182
  2628 #, fuzzy
  26292635msgid "The string that represents this font"
  2630 msgstr "Низът X, който представя този шрифт"
   2636msgstr "Низът, който представя този шрифт"
  26312637
  26322638#: ../gtk/gtkfontsel.c:189
   
  26622668msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
  26632669
  2664 #: ../gtk/gtkframe.c:131 ../gtk/gtkhandlebox.c:170
   2670#: ../gtk/gtkframe.c:131 ../gtk/gtkhandlebox.c:167
  26652671msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
  26662672msgstr "Да не се ползва, вместо това използвайте shadow_type"
   
  26782684msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
  26792685
  2680 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:178
   2686#: ../gtk/gtkhandlebox.c:175
  26812687msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
  26822688msgstr "Вид на сянката около контейнера"
  26832689
  2684 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:186
   2690#: ../gtk/gtkhandlebox.c:183
  26852691msgid "Handle position"
  26862692msgstr "Позиция на манипулатора"
  26872693
  2688 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:187
   2694#: ../gtk/gtkhandlebox.c:184
  26892695msgid "Position of the handle relative to the child widget"
  26902696msgstr "Позиция на манипулатора спрямо дъщерния елемент"
  26912697
  2692 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:195
   2698#: ../gtk/gtkhandlebox.c:192
  26932699msgid "Snap edge"
  26942700msgstr "Изравняване на края"
  26952701
  2696 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:196
   2702#: ../gtk/gtkhandlebox.c:193
  26972703msgid ""
  26982704"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
   
  27012707"Страна на манипулатора, която е подравнена с точката за скачване на кутията"
  27022708
  2703 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:204
   2709#: ../gtk/gtkhandlebox.c:201
  27042710msgid "Snap edge set"
  27052711msgstr "Включено изравняване на края"
  27062712
  2707 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:205
   2713#: ../gtk/gtkhandlebox.c:202
  27082714msgid ""
  27092715"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
   
  27132719"извлечена от handle_position"
  27142720
  2715 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:212
   2721#: ../gtk/gtkhandlebox.c:209
  27162722msgid "Child Detached"
  27172723msgstr "Детето е отделено"
  27182724
  2719 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:213
   2725#: ../gtk/gtkhandlebox.c:210
  27202726msgid ""
  27212727"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
   
  28442850msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
  28452851
  2846 #: ../gtk/gtkimage.c:131 ../gtk/gtkstatusicon.c:184
   2852#: ../gtk/gtkimage.c:131 ../gtk/gtkstatusicon.c:186
  28472853msgid "Pixbuf"
  28482854msgstr "Буфер с пиксели"
  28492855
  2850 #: ../gtk/gtkimage.c:132 ../gtk/gtkstatusicon.c:185
   2856#: ../gtk/gtkimage.c:132 ../gtk/gtkstatusicon.c:187
  28512857msgid "A GdkPixbuf to display"
  28522858msgstr "GdkPixbuf за показване"
   
  28762882msgstr "Побитова маска използвана с GdkImage или GdkPixmap"
  28772883
  2878 #: ../gtk/gtkimage.c:164 ../gtk/gtkstatusicon.c:193
   2884#: ../gtk/gtkimage.c:164 ../gtk/gtkstatusicon.c:195
  28792885msgid "Filename to load and display"
  28802886msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
  28812887
  2882 #: ../gtk/gtkimage.c:173 ../gtk/gtkstatusicon.c:201
   2888#: ../gtk/gtkimage.c:173 ../gtk/gtkstatusicon.c:203
  28832889msgid "Stock ID for a stock image to display"
  28842890msgstr ""
   
  29192925msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
  29202926
  2921 #: ../gtk/gtkimage.c:255 ../gtk/gtkstatusicon.c:216
   2927#: ../gtk/gtkimage.c:255 ../gtk/gtkstatusicon.c:234
  29222928msgid "Storage type"
  29232929msgstr "Тип на запазване"
  29242930
  2925 #: ../gtk/gtkimage.c:256 ../gtk/gtkstatusicon.c:217
   2931#: ../gtk/gtkimage.c:256 ../gtk/gtkstatusicon.c:235
  29262932msgid "The representation being used for image data"
  29272933msgstr "Презентацията използвана за данни от изображения"
  29282934
  2929 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:102
   2935#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:101
  29302936msgid "Child widget to appear next to the menu text"
  29312937msgstr "Вграден графичен обект, който се появява до текста на менюто"
  29322938
   2939#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:106
   2940msgid "Show menu images"
   2941msgstr "Изображения в менютата"
   2942
  29332943#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:107
  2934 msgid "Show menu images"
  2935 msgstr "Показване на изображения в менютата"
  2936 
  2937 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:108
  29382944msgid "Whether images should be shown in menus"
  2939 msgstr "Дали ще бъдат показвани изображения в менютата"
   2945msgstr "Дали да се показват изображенията в менютата"
  29402946
  29412947#: ../gtk/gtkinvisible.c:87 ../gtk/gtkwindow.c:601
   
  30793085msgstr "Височината на подредбата"
  30803086
  3081 #: ../gtk/gtkmenu.c:503
   3087#: ../gtk/gtklinkbutton.c:144
   3088msgid "URI"
   3089msgstr "Адрес"
   3090
   3091#: ../gtk/gtklinkbutton.c:145
   3092msgid "The URI bound to this button"
   3093msgstr "Адресът прикачен към бутона"
   3094
   3095#: ../gtk/gtklinkbutton.c:159
   3096msgid "Visited"
   3097msgstr "Посетена"
   3098
   3099#: ../gtk/gtklinkbutton.c:160
   3100msgid "Whether this link has been visited."
   3101msgstr "Дали адресът вече е посетен."
   3102
   3103#: ../gtk/gtkmenu.c:499
  30823104msgid "The currently selected menu item"
  30833105msgstr "Текущо избраният елемент от меню"
  30843106
  3085 #: ../gtk/gtkmenu.c:517
   3107#: ../gtk/gtkmenu.c:513
  30863108msgid "Accel Group"
  3087 msgstr "Група с ускорители"
  3088 
  3089 #: ../gtk/gtkmenu.c:518
  3090 #, fuzzy
   3109msgstr "Група с клавишни комбинации"
   3110
   3111#: ../gtk/gtkmenu.c:514
  30913112msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
  3092 msgstr "Мнемоничен ускорителен клавиш за този етикет"
  3093 
  3094 #: ../gtk/gtkmenu.c:532 ../gtk/gtkmenuitem.c:236
   3113msgstr "Група с клавишни комбинации за менюто"
   3114
   3115#: ../gtk/gtkmenu.c:528 ../gtk/gtkmenuitem.c:233
  30953116msgid "Accel Path"
  3096 msgstr ""
  3097 
  3098 #: ../gtk/gtkmenu.c:533
   3117msgstr "Път за клавишна комбинация"
   3118
   3119#: ../gtk/gtkmenu.c:529
  30993120msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
  31003121msgstr ""
  3101 
  3102 #: ../gtk/gtkmenu.c:549
  3103 #, fuzzy
   3122"Път, който се използва за удобно създаване на клавишни комбинации от "
   3123"елементи-деца"
   3124
   3125#: ../gtk/gtkmenu.c:545
  31043126msgid "Attach Widget"
  3105 msgstr "Допълнителен графичен обект"
  3106 
  3107 #: ../gtk/gtkmenu.c:550
  3108 #, fuzzy
   3127msgstr "Графичен обект за скачване"
   3128
   3129#: ../gtk/gtkmenu.c:546
  31093130msgid "The widget the menu is attached to"
  3110 msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
  3111 
  3112 #: ../gtk/gtkmenu.c:558
   3131msgstr "Графичният елемент, към който е скачено менюто"
   3132
   3133#: ../gtk/gtkmenu.c:554
  31133134msgid ""
  31143135"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
   
  31183139"е откъснато"
  31193140
  3120 #: ../gtk/gtkmenu.c:572
   3141#: ../gtk/gtkmenu.c:568
  31213142msgid "Tearoff State"
  31223143msgstr "Откъснато"
  31233144
  3124 #: ../gtk/gtkmenu.c:573
   3145#: ../gtk/gtkmenu.c:569
  31253146msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
  31263147msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
  31273148
  3128 #: ../gtk/gtkmenu.c:587
   3149#: ../gtk/gtkmenu.c:583
  31293150msgid "Monitor"
  31303151msgstr "Монитор"
  31313152
  3132 #: ../gtk/gtkmenu.c:588
   3153#: ../gtk/gtkmenu.c:584
  31333154msgid "The monitor the menu will be popped up on"
  31343155msgstr "Мониторът, на който ще се появи това меню"
  31353156
  3136 #: ../gtk/gtkmenu.c:594
   3157#: ../gtk/gtkmenu.c:590
  31373158msgid "Vertical Padding"
  31383159msgstr "Вертикална обшивка"
  31393160
  3140 #: ../gtk/gtkmenu.c:595
   3161#: ../gtk/gtkmenu.c:591
  31413162msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
  31423163msgstr "Допълнително място над и под менюто"
  31433164
  3144 #: ../gtk/gtkmenu.c:603
   3165#: ../gtk/gtkmenu.c:599
  31453166msgid "Horizontal Padding"
  31463167msgstr "Хоризонтална обшивка"
  31473168
  3148 #: ../gtk/gtkmenu.c:604
   3169#: ../gtk/gtkmenu.c:600
  31493170msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
  31503171msgstr "Допълнително място отляво и отдясно на менюто"
  31513172
  3152 #: ../gtk/gtkmenu.c:612
   3173#: ../gtk/gtkmenu.c:608
  31533174msgid "Vertical Offset"
  31543175msgstr "Вертикален отстъп"
  31553176
  3156 #: ../gtk/gtkmenu.c:613
   3177#: ../gtk/gtkmenu.c:609
  31573178msgid ""
  31583179"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  31623183"вертикално"
  31633184
  3164 #: ../gtk/gtkmenu.c:621
   3185#: ../gtk/gtkmenu.c:617
  31653186msgid "Horizontal Offset"
  31663187msgstr "Хоризонтален отстъп"
  31673188
  3168 #: ../gtk/gtkmenu.c:622
   3189#: ../gtk/gtkmenu.c:618
  31693190msgid ""
  31703191"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  31743195"хоризонтално"
  31753196
  3176 #: ../gtk/gtkmenu.c:630
   3197#: ../gtk/gtkmenu.c:626
  31773198msgid "Double Arrows"
  31783199msgstr "Двойни стрелки"
  31793200
  3180 #: ../gtk/gtkmenu.c:631
   3201#: ../gtk/gtkmenu.c:627
  31813202msgid "When scrolling, always show both arrows."
  31823203msgstr "При прелистване винаги да се показват двете стрелки."
  31833204
  3184 #: ../gtk/gtkmenu.c:639
   3205#: ../gtk/gtkmenu.c:635
  31853206msgid "Left Attach"
  31863207msgstr "Ляво прикрепяне"
  31873208
  3188 #: ../gtk/gtkmenu.c:640 ../gtk/gtktable.c:174
   3209#: ../gtk/gtkmenu.c:636 ../gtk/gtktable.c:174
  31893210msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  31903211msgstr ""
  31913212"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
  31923213
  3193 #: ../gtk/gtkmenu.c:647
   3214#: ../gtk/gtkmenu.c:643
  31943215msgid "Right Attach"
  31953216msgstr "Дясно прикрепяне"
  31963217
  3197 #: ../gtk/gtkmenu.c:648
   3218#: ../gtk/gtkmenu.c:644
  31983219msgid "The column number to attach the right side of the child to"
  31993220msgstr ""
   
  32013222"елемент"
  32023223
  3203 #: ../gtk/gtkmenu.c:655
   3224#: ../gtk/gtkmenu.c:651
  32043225msgid "Top Attach"
  32053226msgstr "Горно прикрепяне"
  32063227
  3207 #: ../gtk/gtkmenu.c:656
   3228#: ../gtk/gtkmenu.c:652
  32083229msgid "The row number to attach the top of the child to"
  32093230msgstr ""
  32103231"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
  32113232
  3212 #: ../gtk/gtkmenu.c:663
   3233#: ../gtk/gtkmenu.c:659
  32133234msgid "Bottom Attach"
  32143235msgstr "Долно прикрепяне"
  32153236
  3216 #: ../gtk/gtkmenu.c:664 ../gtk/gtktable.c:195
   3237#: ../gtk/gtkmenu.c:660 ../gtk/gtktable.c:195
  32173238msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
  32183239msgstr ""
  32193240"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на дъщерния елемент"
  32203241
  3221 #: ../gtk/gtkmenu.c:751
   3242#: ../gtk/gtkmenu.c:747
  32223243msgid "Can change accelerators"
  32233244msgstr "Променливи ускорители"
  32243245
  3225 #: ../gtk/gtkmenu.c:752
   3246#: ../gtk/gtkmenu.c:748
  32263247msgid ""
  32273248"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
   
  32303251"клавиш над обект от менюто."
  32313252
  3232 #: ../gtk/gtkmenu.c:757
   3253#: ../gtk/gtkmenu.c:753
  32333254msgid "Delay before submenus appear"
  32343255msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
  32353256
  3236 #: ../gtk/gtkmenu.c:758
   3257#: ../gtk/gtkmenu.c:754
  32373258msgid ""
  32383259"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
   
  32413262"преди да се появи подменюто"
  32423263
  3243 #: ../gtk/gtkmenu.c:765
   3264#: ../gtk/gtkmenu.c:761
  32443265msgid "Delay before hiding a submenu"
  32453266msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
  32463267
  3247 #: ../gtk/gtkmenu.c:766
   3268#: ../gtk/gtkmenu.c:762
  32483269msgid ""
  32493270"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
   
  32883309msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
  32893310
  3290 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:204
   3311#: ../gtk/gtkmenuitem.c:201
  32913312msgid "Right Justified"
  32923313msgstr "Подравняване надясно"
  32933314
  3294 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:205
   3315#: ../gtk/gtkmenuitem.c:202
  32953316msgid ""
  32963317"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
  3297 msgstr "Задаване дали елементът на менюто да бъде подравнено надясно спрямо лентата за менюта"
  3298 
  3299 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:219
   3318msgstr ""
   3319"Задаване дали елементът на менюто да бъде подравнено надясно спрямо лентата "
   3320"за менюта"
   3321
   3322#: ../gtk/gtkmenuitem.c:216
  33003323msgid "Submenu"
  33013324msgstr "Подменю"
  33023325
  3303 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:220
   3326#: ../gtk/gtkmenuitem.c:217
  33043327msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
  33053328msgstr ""
  33063329"Подменюто, което е закачено към този елемент от менюто. Ако няма е NULL"
  33073330
  3308 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:237
   3331#: ../gtk/gtkmenuitem.c:234
  33093332msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
  3310 msgstr ""
  3311 
  3312 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:280
   3333msgstr "Задава клавишната комбинация за елемента на менюто"
   3334
   3335#: ../gtk/gtkmenuitem.c:277
  33133336msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
  3314 msgstr "Пространството заемано от стрелката спрямо размера на шрифта на елемента от менюто"
  3315 
  3316 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:293
   3337msgstr ""
   3338"Пространството заемано от стрелката спрямо размера на шрифта на елемента от "
   3339"менюто"
   3340
   3341#: ../gtk/gtkmenuitem.c:290
  33173342msgid "Width in Characters"
  33183343msgstr "Широчина в знаци"
  33193344
  3320 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:294
   3345#: ../gtk/gtkmenuitem.c:291
  33213346msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
  33223347msgstr "Минималната желана широчина на елемента от менюто в знаци"
   
  34353460
  34363461#: ../gtk/gtkmountoperation.c:160
  3437 #, fuzzy
  34383462msgid "Parent"
  3439 msgstr "Спешност"
   3463msgstr "Родител"
  34403464
  34413465#: ../gtk/gtkmountoperation.c:161
  3442 #, fuzzy
  34433466msgid "The parent window"
  3444 msgstr "Видът на прозореца"
   3467msgstr "Родителски прозорец"
  34453468
  34463469#: ../gtk/gtkmountoperation.c:168
   
  35193542msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
  35203543msgstr ""
  3521 "Ако е ИСТИНА, се добавят стрелки за придвижване, когато табовете са повече "
   3544"Ако е истина, се добавят стрелки за придвижване, когато табовете са повече "
  35223545"отколкото свободното екранно място"
  35233546
   
  35313554"you can use to go to a page"
  35323555msgstr ""
  3533 "Ако е ИСТИНА, натискането на десен клавиш на мишката в контейнера-бележник "
   3556"Ако е истина, натискането на десен клавиш на мишката в контейнера-бележник "
  35343557"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
  35353558
   
  35483571#: ../gtk/gtknotebook.c:668 ../gtk/gtkradioaction.c:128
  35493572#: ../gtk/gtkradiobutton.c:82 ../gtk/gtkradiomenuitem.c:342
   3573#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
  35503574msgid "Group"
  35513575msgstr "Група"
   
  36573681msgstr "Размер на заоблянето на табовете"
  36583682
   3683#: ../gtk/gtknotebook.c:834
   3684msgid "Arrow spacing"
   3685msgstr "Разстояние около стрелката"
   3686
   3687#: ../gtk/gtknotebook.c:835
   3688msgid "Scroll arrow spacing"
   3689msgstr "Разстояние около стрелката за прелистване"
   3690
  36593691#: ../gtk/gtkobject.c:370
  36603692msgid "User Data"
   
  36903722#: ../gtk/gtkpaned.c:228
  36913723msgid "TRUE if the Position property should be used"
  3692 msgstr "ИСТИНА, ако ще се използва свойството „позиция“"
   3724msgstr "Истина, ако ще се използва свойството „позиция“"
  36933725
  36943726#: ../gtk/gtkpaned.c:234
   
  37233755msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
  37243756msgstr ""
  3725 "Ако е ИСТИНА, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания "
   3757"Ако е истина, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания "
  37263758"обект"
  37273759
   
  37323764#: ../gtk/gtkpaned.c:304
  37333765msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
  3734 msgstr "Ако е ИСТИНА, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
  3735 
  3736 #: ../gtk/gtkplug.c:150 ../gtk/gtkstatusicon.c:267
   3766msgstr "Ако е истина, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
   3767
   3768#: ../gtk/gtkplug.c:150 ../gtk/gtkstatusicon.c:285
  37373769msgid "Embedded"
  37383770msgstr "Вградена"
   
  37443776#: ../gtk/gtkplug.c:165
  37453777msgid "Socket Window"
  3746 msgstr ""
   3778msgstr "Прозорец на гнездо"
  37473779
  37483780#: ../gtk/gtkplug.c:166
  3749 #, fuzzy
  37503781msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
  3751 msgstr "Дали тапата да е вградена"
  3752 
  3753 #: ../gtk/gtkpreview.c:104
   3782msgstr "Прозорец на гнездото, в който е вградена приставката."
   3783
   3784#: ../gtk/gtkpreview.c:102
  37543785msgid ""
  37553786"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
   
  37753806#: ../gtk/gtkprinter.c:138
  37763807msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
  3777 msgstr "ЛЪЖА, ако това е реално хардуерно устройство"
   3808msgstr "Лъжа, ако това е реално хардуерно устройство"
  37783809
  37793810#: ../gtk/gtkprinter.c:144
   
  37833814#: ../gtk/gtkprinter.c:145
  37843815msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
  3785 msgstr "ИСТИНА, ако този принтер приема формата PDF"
   3816msgstr "Истина, ако този принтер приема формата PDF"
  37863817
  37873818#: ../gtk/gtkprinter.c:151
   
  37913822#: ../gtk/gtkprinter.c:152
  37923823msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
  3793 msgstr "ИСТИНА, ако този принтер приема формата PostScript"
   3824msgstr "Истина, ако този принтер приема формата PostScript"
  37943825
  37953826#: ../gtk/gtkprinter.c:158
   
  38223853
  38233854#: ../gtk/gtkprinter.c:198
  3824 #, fuzzy
  38253855msgid "Paused Printer"
  3826 msgstr "Принтер"
   3856msgstr "Принтер на пауза"
  38273857
  38283858#: ../gtk/gtkprinter.c:199
  3829 #, fuzzy
  38303859msgid "TRUE if this printer is paused"
  3831 msgstr "ИСТИНА, ако този принтер приема формата PDF"
   3860msgstr "Истина, ако този принтер е на пауза"
  38323861
  38333862#: ../gtk/gtkprinter.c:212
  3834 #, fuzzy
  38353863msgid "Accepting Jobs"
  3836 msgstr "Получаване на фокус"
   3864msgstr "Получаване на задачи"
  38373865
  38383866#: ../gtk/gtkprinter.c:213
  3839 #, fuzzy
  38403867msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
  3841 msgstr "ИСТИНА, ако този принтер приема формата PDF"
   3868msgstr "Истина, ако този принтер приема нови задачи за печат"
  38423869
  38433870#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
   
  38703897
  38713898#: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
  3872 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:252
   3899#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
  38733900msgid "Page Setup"
  38743901msgstr "Настройки на страницата"
  38753902
  3876 #: ../gtk/gtkprintjob.c:152 ../gtk/gtkprintoperation.c:1012
   3903#: ../gtk/gtkprintjob.c:152 ../gtk/gtkprintoperation.c:1013
  38773904msgid "Track Print Status"
  38783905msgstr "Проследяване на състоянието на печата"
   
  38833910"print data has been sent to the printer or print server."
  38843911msgstr ""
  3885 СТИНА, ако заданието за печат ще продължи да генерира сигнали за промяна на "
   3912стина, ако заданието за печат ще продължи да генерира сигнали за промяна на "
  38863913"състоянието след като данните за печат са били пратени към принтера или "
  38873914"сървъра за печат."
  38883915
  3889 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:884
   3916#: ../gtk/gtkprintoperation.c:885
  38903917msgid "Default Page Setup"
  38913918msgstr "Настройки на страницата по подразбиране"
  38923919
  3893 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:885
   3920#: ../gtk/gtkprintoperation.c:886
  38943921msgid "The GtkPageSetup used by default"
  38953922msgstr "GtkPageSetup, който се ползва по подразбиране"
  38963923
  3897 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:903 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:270
   3924#: ../gtk/gtkprintoperation.c:904 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:274
  38983925msgid "Print Settings"
  38993926msgstr "Настройки за печат"
  39003927
  3901 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:904 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:271
   3928#: ../gtk/gtkprintoperation.c:905 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:275
  39023929msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
  39033930msgstr "GtkPrintSettings, който се ползва за инициализирането на диалога"
  39043931
  3905 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:922
   3932#: ../gtk/gtkprintoperation.c:923
  39063933msgid "Job Name"
  39073934msgstr "Име на задание"
  39083935
  3909 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:923
   3936#: ../gtk/gtkprintoperation.c:924
  39103937msgid "A string used for identifying the print job."
  39113938msgstr "Низ за идентифицирането на заданието за печат"
  39123939
  3913 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:947
   3940#: ../gtk/gtkprintoperation.c:948
  39143941msgid "Number of Pages"
  39153942msgstr "Брой страници"
  39163943
  3917 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:948
   3944#: ../gtk/gtkprintoperation.c:949
  39183945msgid "The number of pages in the document."
  39193946msgstr "Броят страници в документа"
  39203947
  3921 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:969 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:260
   3948#: ../gtk/gtkprintoperation.c:970 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:264
  39223949msgid "Current Page"
  39233950msgstr "Текущата страница"
  39243951
  3925 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:970 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:261
   3952#: ../gtk/gtkprintoperation.c:971 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:265
  39263953msgid "The current page in the document"
  39273954msgstr "Текущата страница в документа"
  39283955
  3929 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:991
   3956#: ../gtk/gtkprintoperation.c:992
  39303957msgid "Use full page"
  39313958msgstr "Използване на цялата страница"
  39323959
  3933 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:992
   3960#: ../gtk/gtkprintoperation.c:993
  39343961msgid ""
  39353962"TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
  39363963"not the corner of the imageable area"
  39373964msgstr ""
  3938 СТИНА, ако началото на контекста трябва да е ъгълът на страницата, а не "
   3965стина, ако началото на контекста трябва да е ъгълът на страницата, а не "
  39393966"ъгълът на зоната за изобразяване"
  39403967
  3941 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1013
   3968#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1014
  39423969msgid ""
  39433970"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
  39443971"after the print data has been sent to the printer or print server."
  39453972msgstr ""
  3946 СТИНА, ако операцията за печат продължава да докладва са състоянието си, "
   3973стина, ако операцията за печат продължава да докладва са състоянието си, "
  39473974"след като данните за печат са били пратени на принтера или сървъра за печат."
  39483975
  3949 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1030
   3976#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1031
  39503977msgid "Unit"
  39513978msgstr "Единица"
  39523979
  3953 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1031
   3980#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1032
  39543981msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
  39553982msgstr "Единицата за разстоянията в този контекст"
  39563983
  3957 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1048
   3984#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1049
  39583985msgid "Show Dialog"
  39593986msgstr "Показване на диалогова кутия"
  39603987
  3961 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1049
   3988#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1050
  39623989msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
  3963 msgstr "ИСТИНА, ако диалогът за прогрес бива показван докато се печата."
  3964 
  3965 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1072
   3990msgstr "Истина, ако диалогът за прогрес бива показван докато се печата."
   3991
   3992#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1073
  39663993msgid "Allow Async"
  39673994msgstr "Позволяване на асинхронност"
  39683995
  3969 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1073
   3996#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1074
  39703997msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
  3971 msgstr "ИСТИНА, ако заданието за печат може да се изпълни асинхронно"
   3998msgstr "Истина, ако заданието за печат може да се изпълни асинхронно"
  39723999
  39734000#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1096 ../gtk/gtkprintoperation.c:1097
   
  39994026msgstr "Етикет за таб, съдържащ потребителски графични обекти"
  40004027
  4001 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:253
   4028#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:257
  40024029msgid "The GtkPageSetup to use"
  40034030msgstr "GtkPageSetup, който да се ползва"
  40044031
  4005 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:278
   4032#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:282
  40064033msgid "Selected Printer"
  40074034msgstr "Избраният принтер"
  40084035
  4009 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:279
   4036#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:283
  40104037msgid "The GtkPrinter which is selected"
  40114038msgstr "GtkPrinter, който е избран"
  40124039
  4013 #: ../gtk/gtkprogress.c:99
   4040#: ../gtk/gtkprogress.c:102
  40144041msgid "Activity mode"
  40154042msgstr "Режим на активност"
  40164043
  4017 #: ../gtk/gtkprogress.c:100
   4044#: ../gtk/gtkprogress.c:103
  40184045msgid ""
  40194046"If TRUE, the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
   
  40214048"is used when you're doing something but don't know how long it will take."
  40224049msgstr ""
  4023 "Ако е ИСТИНА, GtkProgress е във режим активност, което означава, че "
   4050"Ако е истина, GtkProgress е във режим активност, което означава, че "
  40244051"сигнализира, когато има някакъв прогрес, но не и каква част от дейността е "
  40254052"свършена. Това се използва, когато изобразявате дейност с неопределена "
  40264053"продължителност"
  40274054
  4028 #: ../gtk/gtkprogress.c:108
   4055#: ../gtk/gtkprogress.c:111
  40294056msgid "Show text"
  40304057msgstr "Показване на текст"
  40314058
  4032 #: ../gtk/gtkprogress.c:109
   4059#: ../gtk/gtkprogress.c:112
  40334060msgid "Whether the progress is shown as text."
  40344061msgstr "Дали прогресът да се покаже като текст."
  40354062
  4036 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:117
   4063#: ../gtk/gtkprogressbar.c:119
  40374064msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
  40384065msgstr ""
  40394066"GtkAdjustment, който е свързан с индикатора за прогрес (да не се ползва)"
  40404067
  4041 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:133
   4068#: ../gtk/gtkprogressbar.c:135
  40424069msgid "Bar style"
  40434070msgstr "Стил на лентата"
  40444071
  4045 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:134
   4072#: ../gtk/gtkprogressbar.c:136
  40464073msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
  40474074msgstr ""
  40484075"Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (да не се ползва)"
  40494076
  4050 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:142
   4077#: ../gtk/gtkprogressbar.c:144
  40514078msgid "Activity Step"
  40524079msgstr "Стъпка на активност"
  40534080
  4054 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:143
   4081#: ../gtk/gtkprogressbar.c:145
  40554082msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
  40564083msgstr ""
  40574084"Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (да не се ползва)"
  40584085
  4059 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:150
   4086#: ../gtk/gtkprogressbar.c:152
  40604087msgid "Activity Blocks"
  40614088msgstr "Блокове за активност"
  40624089
  4063 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:151
   4090#: ../gtk/gtkprogressbar.c:153
  40644091msgid ""
  40654092"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
   
  40694096"прогрес в активен режим (да не се ползва)"
  40704097
  4071 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:158
   4098#: ../gtk/gtkprogressbar.c:160
  40724099msgid "Discrete Blocks"
  40734100msgstr "Отделни блокове"
  40744101
  4075 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:159
   4102#: ../gtk/gtkprogressbar.c:161
  40764103msgid ""
  40774104"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
   
  40804107"Броят отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
  40814108
  4082 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:166
   4109#: ../gtk/gtkprogressbar.c:168
  40834110msgid "Fraction"
  40844111msgstr "Част"
  40854112
  4086 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:167
   4113#: ../gtk/gtkprogressbar.c:169
  40874114msgid "The fraction of total work that has been completed"
  40884115msgstr "Част от цялата работа която е извършена"
  40894116
  4090 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:174
   4117#: ../gtk/gtkprogressbar.c:176
  40914118msgid "Pulse Step"
  40924119msgstr "Стъпка на пулс"
  40934120
  4094 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:175
   4121#: ../gtk/gtkprogressbar.c:177
  40954122msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
  40964123msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква преместване на индикатора"
  40974124
  4098 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:183
   4125#: ../gtk/gtkprogressbar.c:185
  40994126msgid "Text to be displayed in the progress bar"
  41004127msgstr "Текст за показване в лентата за прогрес"
  41014128
  4102 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:205
   4129#: ../gtk/gtkprogressbar.c:207
  41034130msgid ""
  41044131"The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
   
  41094136"изобразява."
  41104137
  4111 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:212
   4138#: ../gtk/gtkprogressbar.c:214
  41124139msgid "XSpacing"
  41134140msgstr "Разредка по X"
  41144141
  4115 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:213
   4142#: ../gtk/gtkprogressbar.c:215
  41164143msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
  41174144msgstr "Допълнителна разредка прилагана към широчината на лентата за прогрес."
   4145
   4146#: ../gtk/gtkprogressbar.c:220
   4147msgid "YSpacing"
   4148msgstr "Разредка по Y"
   4149
   4150#: ../gtk/gtkprogressbar.c:221
   4151msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
   4152msgstr "Допълнителна разредка прилагана към височината на лентата за прогрес."
   4153
   4154#: ../gtk/gtkprogressbar.c:234
   4155msgid "Min horizontal bar width"
   4156msgstr "Минимална широчина на хоризонтална лента"
   4157
   4158#: ../gtk/gtkprogressbar.c:235
   4159msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
   4160msgstr "Минималната широчина на хоризонталната лента за прогрес"
   4161
   4162#: ../gtk/gtkprogressbar.c:247
   4163msgid "Min horizontal bar height"
   4164msgstr "Минимална височина на хоризонтална лента"
   4165
   4166#: ../gtk/gtkprogressbar.c:248
   4167msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
   4168msgstr "Минимална височина на хоризонталната лента за прогрес"
   4169
   4170#: ../gtk/gtkprogressbar.c:260
   4171msgid "Min vertical bar width"
   4172msgstr "Минимална широчина на вертикална лента"
   4173
   4174#: ../gtk/gtkprogressbar.c:261
   4175msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
   4176msgstr "Минималната широчина на вертикалната лента за прогрес"
   4177
   4178#: ../gtk/gtkprogressbar.c:273
   4179msgid "Min vertical bar height"
   4180msgstr "Минимална височина на вертикална лента"
   4181
   4182#: ../gtk/gtkprogressbar.c:274
   4183msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
   4184msgstr "Минималната височина на вертикалната лента за прогрес"
  41184185
  41194186#: ../gtk/gtkradioaction.c:111
   
  41544221"Радио бутонът в меню, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
  41554222
   4223#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
   4224msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
   4225msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този бутон."
   4226
  41564227#: ../gtk/gtkrange.c:337
  41574228msgid "Update policy"
   
  42854356"IN while they are dragged"
  42864357msgstr ""
  4287 "Когато е ИСТИНА, плъзгачите ще бъдат изчертавани АКТИВНИ и с ВЪТРЕШНА сянка "
   4358"Когато е истина, плъзгачите ще бъдат изчертавани АКТИВНИ и с ВЪТРЕШНА сянка "
  42884359"при влачене"
  42894360
   
  42974368"with different details"
  42984369msgstr ""
  4299 "Ако е ИСТИНА, частите на жлеба от двете страни на плъзгача се изчертават с "
   4370"Ако е истина, частите на жлеба от двете страни на плъзгача се изчертават с "
  43004371"различни детайли"
  43014372
   
  43124383"пропускат позициите и отстоянията"
  43134384
   4385#: ../gtk/gtkrange.c:534
   4386msgid "Arrow scaling"
   4387msgstr "Разрешаване на мащабиране"
   4388
   4389#: ../gtk/gtkrange.c:535
   4390msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
   4391msgstr "Разрешаване на мащабиране на размера на бутона за прелистване"
   4392
  43144393#: ../gtk/gtkrecentaction.c:679 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:206
  43154394msgid "Show Numbers"
   
  43724451msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
  43734452msgstr ""
  4374 "Дали избраните ресурси да бъдат ограничени само до локални адреси - file:"
   4453"Дали избраните ресурси да бъдат ограничени само до локални адреси file:"
  43754454
  43764455#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:222 ../gtk/gtkrecentmanager.c:229
   
  44834562
  44844563#: ../gtk/gtkscalebutton.c:192
  4485 #, fuzzy
  44864564msgid "The orientation of the scale"
  4487 msgstr "Ориентация на тавата"
   4565msgstr "Ориентация на бутона за мащабиране"
  44884566
  44894567#: ../gtk/gtkscalebutton.c:201
   
  45754653msgstr ""
  45764654"Къде е поместено съдържанието спрямо лентите за придвижване. Това свойство "
  4577 "се взима предвид, само ако „window-placement-set“ е ИСТИНА."
   4655"се взима предвид, само ако „window-placement-set“ е истина."
  45784656
  45794657#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:269
   
  46254703"прозорци, ако няма изрично задаване от прозореца с лентите"
  46264704
  4627 #: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:107
   4705#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:105
  46284706msgid "Draw"
  46294707msgstr "Изчертаване"
  46304708
  4631 #: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:108
   4709#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:106
  46324710msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
  46334711msgstr "Дали разделителят е изчертан или е просто празен"
   
  47574835#: ../gtk/gtksettings.c:362
  47584836msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
  4759 msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
   4837msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20"
  47604838
  47614839#: ../gtk/gtksettings.c:370
   
  49315009msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
  49325010msgstr ""
  4933 "Когато е ИСТИНА, към този екран не се доставят събития за докладване на "
   5011"Когато е истина, към този екран не се доставят събития за докладване на "
  49345012"действие"
  49355013
   
  49675045msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
  49685046msgstr ""
  4969 "Когато е ИСТИНА, между графичните обекти може да се преминава само с "
   5047"Когато е истина, между графичните обекти може да се преминава само с "
  49705048"клавишите за навигация"
  49715049
   
  49875065msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
  49885066msgstr ""
  4989 "Ако е ИСТИНА, грешките при навигацията с клавиатура, както и другите грешки, "
   5067"Ако е истина, грешките при навигацията с клавиатура, както и другите грешки, "
  49905068"ще се известяват със звук"
  49915069
   
  50475125
  50485126#: ../gtk/gtksettings.c:841
  5049 #, fuzzy
  50505127msgid "Default IM module"
  5051 msgstr "Първоначална широчина"
   5128msgstr "Стандартен модул за вход"
  50525129
  50535130#: ../gtk/gtksettings.c:842
  5054 #, fuzzy
  50555131msgid "Which IM module should be used by default"
  5056 msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
   5132msgstr "Кой модул за вход стандартно да се ползва"
  50575133
  50585134#: ../gtk/gtksettings.c:860
  5059 #, fuzzy
  50605135msgid "Recent Files Max Age"
  5061 msgstr "Максимален брой на скоро отваряните документи"
   5136msgstr "Максимална възраст на скоро отваряните документи"
  50625137
  50635138#: ../gtk/gtksettings.c:861
  5064 #, fuzzy
  50655139msgid "Maximum age of recently used files, in days"
  5066 msgstr "Брой на скоро отваряните документи"
   5140msgstr "Максимална възраст в дни на скоро отваряните документи"
  50675141
  50685142#: ../gtk/gtksettings.c:870
  50695143msgid "Fontconfig configuration timestamp"
  5070 msgstr ""
   5144msgstr "Време на настройване на fontconfig"
  50715145
  50725146#: ../gtk/gtksettings.c:871
  50735147msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
  5074 msgstr ""
   5148msgstr "Кога са въведени текущите настройки на fontconfig"
  50755149
  50765150#: ../gtk/gtksettings.c:893
  5077 #, fuzzy
  50785151msgid "Sound Theme Name"
  5079 msgstr "Име на тема за икони"
   5152msgstr "Име на аудио тема"
  50805153
  50815154#: ../gtk/gtksettings.c:894
  5082 #, fuzzy
  50835155msgid "XDG sound theme name"
  5084 msgstr "Име на тема за показалеца"
  5085 
  5086 #: ../gtk/gtksettings.c:915
  5087 msgid "Aureal Input Feedback"
  5088 msgstr ""
  5089 
   5156msgstr "Име на аудио тема по XDG"
   5157
   5158#. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
  50905159#: ../gtk/gtksettings.c:916
  5091 #, fuzzy
   5160msgid "Audible Input Feedback"
   5161msgstr "Звуково известяване при вход"
   5162
   5163#: ../gtk/gtksettings.c:917
  50925164msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
  5093 msgstr "Дали графичният обект ще използва на входа"
  5094 
  5095 #: ../gtk/gtksettings.c:937
  5096 #, fuzzy
   5165msgstr "Дали при вход от потребителя да се известява със звук"
   5166
   5167#: ../gtk/gtksettings.c:938
  50975168msgid "Enable Event Sounds"
  5098 msgstr "Включване на анимациите"
  5099 
  5100 #: ../gtk/gtksettings.c:938
  5101 #, fuzzy
   5169msgstr "Включване на звуците при събития"
   5170
   5171#: ../gtk/gtksettings.c:939
  51025172msgid "Whether to play any event sounds at all"
  5103 msgstr "Дали да се показва състояние на неопределеност"
  5104 
  5105 #: ../gtk/gtksettings.c:953
  5106 #, fuzzy
   5173msgstr "Дали въобще да се пуска звук при събитие"
   5174
   5175#: ../gtk/gtksettings.c:954
  51075176msgid "Enable Tooltips"
  5108 msgstr "Подсказки"
  5109 
  5110 #: ../gtk/gtksettings.c:954
  5111 #, fuzzy
   5177msgstr "Включване на подсказки"
   5178
   5179#: ../gtk/gtksettings.c:955
  51125180msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
  5113 msgstr "Дали табовете ще бъдат показани или не"
   5181msgstr "Дали да се показват подсказки към графичните обекти"
  51145182
  51155183#: ../gtk/gtksizegroup.c:293
   
  51335201"If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
  51345202msgstr ""
  5135 "Ако е ИСТИНА, скритите графични обекти биват пренебрегнати при определяне на "
   5203"Ако е истина, скритите графични обекти биват пренебрегнати при определяне на "
  51365204"големината на групата"
  51375205
   
  52025270
  52035271#: ../gtk/gtkstatusicon.c:226
   5272msgid "GIcon"
   5273msgstr "Икона"
   5274
   5275#: ../gtk/gtkstatusicon.c:244
  52045276msgid "The size of the icon"
  52055277msgstr "Размерът на иконата"
  52065278
  5207 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:236
   5279#: ../gtk/gtkstatusicon.c:254
  52085280msgid "The screen where this status icon will be displayed"
  52095281msgstr "Екранът, където ще бъде изобразена тази икона за състоянието"
  52105282
  5211 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:243
   5283#: ../gtk/gtkstatusicon.c:261
  52125284msgid "Blinking"
  52135285msgstr "Мигаща"
  52145286
  5215 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:244
   5287#: ../gtk/gtkstatusicon.c:262
  52165288msgid "Whether or not the status icon is blinking"
  52175289msgstr "Дали иконата за състоянието да мига"
  52185290
  5219 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:252
   5291#: ../gtk/gtkstatusicon.c:270
  52205292msgid "Whether or not the status icon is visible"
  52215293msgstr "Дали иконата за състоянието да е видима"
  52225294
  5223 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:268
   5295#: ../gtk/gtkstatusicon.c:286
  52245296msgid "Whether or not the status icon is embedded"
  52255297msgstr "Дали иконата за състоянието да е вградена"
  52265298
  5227 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:284 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:96
   5299#: ../gtk/gtkstatusicon.c:302 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:96
  52285300msgid "The orientation of the tray"
  52295301msgstr "Ориентация на тавата"
   
  52635335#: ../gtk/gtktable.c:166
  52645336msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
  5265 msgstr "Ако е ИСТИНА, клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
   5337msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
  52665338
  52675339#: ../gtk/gtktable.c:173
   
  55795651msgid ""
  55805652"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
  5581 msgstr "Къде да се пренасят редовете - никъде, на границите на дума или знаци"
   5653msgstr "Къде да се пренасят редовете никъде, на границите на дума или знаци"
  55825654
  55835655#: ../gtk/gtktexttag.c:485 ../gtk/gtktextview.c:624
   
  59786050"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
  59796051msgstr ""
  5980 "Дали елементът от лентата за инструменти е важен. Ако е зададено ИСТИНА, "
   6052"Дали елементът от лентата за инструменти е важен. Ако е зададено истина, "
  59816053"бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
  59826054
   
  63566428msgstr "Определяне на изчертаването на засенчващата кутия около изгледа"
  63576429
  6358 #: ../gtk/gtkwidget.c:481
   6430#: ../gtk/gtkwidget.c:483
  63596431msgid "Widget name"
  63606432msgstr "Име на графичен обект"
  63616433
  6362 #: ../gtk/gtkwidget.c:482
   6434#: ../gtk/gtkwidget.c:484
  63636435msgid "The name of the widget"
  63646436msgstr "Името на графичният обект"
  63656437
  6366 #: ../gtk/gtkwidget.c:488
   6438#: ../gtk/gtkwidget.c:490
  63676439msgid "Parent widget"
  63686440msgstr "Родителски графичен обект"
  63696441
  6370 #: ../gtk/gtkwidget.c:489
   6442#: ../gtk/gtkwidget.c:491
  63716443msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
  63726444msgstr "Родителски елемент на този елемент. Трябва да бъде елемент-контейнер"
  63736445
  6374 #: ../gtk/gtkwidget.c:496
   6446#: ../gtk/gtkwidget.c:498
  63756447msgid "Width request"
  63766448msgstr "Заявена широчина"
  63776449
  6378 #: ../gtk/gtkwidget.c:497
   6450#: ../gtk/gtkwidget.c:499
  63796451msgid ""
  63806452"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
   
  63846456"използвана естествено заявената широчина"
  63856457
  6386 #: ../gtk/gtkwidget.c:505
   6458#: ../gtk/gtkwidget.c:507
  63876459msgid "Height request"
  63886460msgstr "Заявена височина"
  63896461
  6390 #: ../gtk/gtkwidget.c:506
   6462#: ../gtk/gtkwidget.c:508
  63916463msgid ""
  63926464"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
   
  63966468"използвана естествено заявената височина"
  63976469
  6398 #: ../gtk/gtkwidget.c:515
   6470#: ../gtk/gtkwidget.c:517
  63996471msgid "Whether the widget is visible"
  64006472msgstr "Дали графичният обект е видим"
  64016473
  6402 #: ../gtk/gtkwidget.c:522
   6474#: ../gtk/gtkwidget.c:524
  64036475msgid "Whether the widget responds to input"
  64046476msgstr "Дали графичният обект ще използва на входа"
  64056477
  6406 #: ../gtk/gtkwidget.c:528
   6478#: ../gtk/gtkwidget.c:530
  64076479msgid "Application paintable"
  64086480msgstr "Изчертава се от програмата"
  64096481
  6410 #: ../gtk/gtkwidget.c:529
   6482#: ../gtk/gtkwidget.c:531
  64116483msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
  64126484msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичния обект"
  64136485
  6414 #: ../gtk/gtkwidget.c:535
   6486#: ../gtk/gtkwidget.c:537
  64156487msgid "Can focus"
  64166488msgstr "Може да има фокус"
  64176489
  6418 #: ../gtk/gtkwidget.c:536
   6490#: ../gtk/gtkwidget.c:538
  64196491msgid "Whether the widget can accept the input focus"
  64206492msgstr "Дали графичният обект може да приема входен фокус"
  64216493
  6422 #: ../gtk/gtkwidget.c:542
   6494#: ../gtk/gtkwidget.c:544
  64236495msgid "Has focus"
  64246496msgstr "Има фокус"
  64256497
  6426 #: ../gtk/gtkwidget.c:543
   6498#: ../gtk/gtkwidget.c:545
  64276499msgid "Whether the widget has the input focus"
  64286500msgstr "Дали графичният обект има входен фокус"
  64296501
  6430 #: ../gtk/gtkwidget.c:549
   6502#: ../gtk/gtkwidget.c:551
  64316503msgid "Is focus"
  64326504msgstr "E фокус"
  64336505
  6434 #: ../gtk/gtkwidget.c:550
   6506#: ../gtk/gtkwidget.c:552
  64356507msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
  64366508msgstr "Дали графичният обект е фокус в прозореца отгоре"
  64376509
  6438 #: ../gtk/gtkwidget.c:556
   6510#: ../gtk/gtkwidget.c:558
  64396511msgid "Can default"
  64406512msgstr "Може да е подразбиращ"
  64416513
  6442 #: ../gtk/gtkwidget.c:557
   6514#: ../gtk/gtkwidget.c:559
  64436515msgid "Whether the widget can be the default widget"
  64446516msgstr "Дали графичният обект може да бъде подразбиращ се"
  64456517
  6446 #: ../gtk/gtkwidget.c:563
   6518#: ../gtk/gtkwidget.c:565
  64476519msgid "Has default"
  64486520msgstr "Е подразбиращ"
  64496521
  6450 #: ../gtk/gtkwidget.c:564
   6522#: ../gtk/gtkwidget.c:566
  64516523msgid "Whether the widget is the default widget"
  64526524msgstr "Дали графичният обект е подразбиращият се"
  64536525
  6454 #: ../gtk/gtkwidget.c:570
   6526#: ../gtk/gtkwidget.c:572
  64556527msgid "Receives default"
  64566528msgstr "Получаване по подразбиране"
  64576529
  6458 #: ../gtk/gtkwidget.c:571
   6530#: ../gtk/gtkwidget.c:573
  64596531msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
  64606532msgstr ""
  6461 "Ако е ИСТИНА, графичният обект ще получи подразбиращите се действия, когато "
   6533"Ако е истина, графичният обект ще получи подразбиращите се действия, когато "
  64626534"е фокусиран"
  64636535
  6464 #: ../gtk/gtkwidget.c:577
   6536#: ../gtk/gtkwidget.c:579
  64656537msgid "Composite child"
  64666538msgstr "Съставен дъщерен елемент"
  64676539
  6468 #: ../gtk/gtkwidget.c:578
   6540#: ../gtk/gtkwidget.c:580
  64696541msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
  64706542msgstr "Дали графичният обект е част от друг съставен графичен обект"
  64716543
  6472 #: ../gtk/gtkwidget.c:584
   6544#: ../gtk/gtkwidget.c:586
  64736545msgid "Style"
  64746546msgstr "Стил"
  64756547
  6476 #: ../gtk/gtkwidget.c:585
   6548#: ../gtk/gtkwidget.c:587
  64776549msgid ""
  64786550"The style of the widget, which contains information about how it will look "
  64796551"(colors etc)"
  64806552msgstr ""
  6481 "Стилът на графичния обект - информация за това как ще изглежда (цвят и др.)"
  6482 
  6483 #: ../gtk/gtkwidget.c:591
   6553"Стилът на графичния обект информация за това как ще изглежда (цвят и др.)"
   6554
   6555#: ../gtk/gtkwidget.c:593
  64846556msgid "Events"
  64856557msgstr "Събития"
  64866558
  6487 #: ../gtk/gtkwidget.c:592
   6559#: ../gtk/gtkwidget.c:594
  64886560msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
  64896561msgstr ""
   
  64916563"обект получава"
  64926564
  6493 #: ../gtk/gtkwidget.c:599
   6565#: ../gtk/gtkwidget.c:601
  64946566msgid "Extension events"
  64956567msgstr "Разширени събития"
  64966568
  6497 #: ../gtk/gtkwidget.c:600
   6569#: ../gtk/gtkwidget.c:602
  64986570msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
  64996571msgstr ""
  65006572"Маската, която определя какъв вид разширени събития получава този обект"
  65016573
  6502 #: ../gtk/gtkwidget.c:607
   6574#: ../gtk/gtkwidget.c:609
  65036575msgid "No show all"
  65046576msgstr "Да не се показват всички"
  65056577
  6506 #: ../gtk/gtkwidget.c:608
   6578#: ../gtk/gtkwidget.c:610
  65076579msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
  65086580msgstr "Дали gtk_widget_show_all() да не влияе на този обект"
  65096581
  6510 #: ../gtk/gtkwidget.c:630
   6582#: ../gtk/gtkwidget.c:632
  65116583msgid "Has tooltip"
  65126584msgstr "Има подсказка"
  65136585
  6514 #: ../gtk/gtkwidget.c:631
   6586#: ../gtk/gtkwidget.c:633
  65156587msgid "Whether this widget has a tooltip"
  65166588msgstr "Дали графичният обект има подсказка"
  65176589
  6518 #: ../gtk/gtkwidget.c:651
   6590#: ../gtk/gtkwidget.c:653
  65196591msgid "Tooltip Text"
  65206592msgstr "Текстът на подсказка"
  65216593
  6522 #: ../gtk/gtkwidget.c:652 ../gtk/gtkwidget.c:673
   6594#: ../gtk/gtkwidget.c:654 ../gtk/gtkwidget.c:675
  65236595msgid "The contents of the tooltip for this widget"
  65246596msgstr "Съдържание на подсказката за този графичен обект"
  65256597
  6526 #: ../gtk/gtkwidget.c:672
   6598#: ../gtk/gtkwidget.c:674
  65276599msgid "Tooltip markup"
  65286600msgstr "Съдържание на подсказката"
  65296601
  6530 #: ../gtk/gtkwidget.c:687
  6531 #, fuzzy
   6602#: ../gtk/gtkwidget.c:689
  65326603msgid "Window"
  6533 msgstr "Вид прозорец"
  6534 
  6535 #: ../gtk/gtkwidget.c:688
   6604msgstr "Прозорец"
   6605
   6606#: ../gtk/gtkwidget.c:690
  65366607msgid "The widget's window if it is realized"
  6537 msgstr ""
  6538 
  6539 #: ../gtk/gtkwidget.c:2206
   6608msgstr "Прозорец на графичния обект, ако го има"
   6609
   6610#: ../gtk/gtkwidget.c:2208
  65406611msgid "Interior Focus"
  65416612msgstr "Вътрешен фокус"
  65426613
  6543 #: ../gtk/gtkwidget.c:2207
   6614#: ../gtk/gtkwidget.c:2209
  65446615msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
  65456616msgstr "Дали да се изчертава индикатор за фокус вътре в графични обекти"
  65466617
  6547 #: ../gtk/gtkwidget.c:2213
   6618#: ../gtk/gtkwidget.c:2215
  65486619msgid "Focus linewidth"
  65496620msgstr "Широчина на линията за фокус"
  65506621
  6551 #: ../gtk/gtkwidget.c:2214
   6622#: ../gtk/gtkwidget.c:2216
  65526623msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
  65536624msgstr "Широчина, в пиксели, за линията на индикатора на фокус"
  65546625
  6555 #: ../gtk/gtkwidget.c:2220
   6626#: ../gtk/gtkwidget.c:2222
  65566627msgid "Focus line dash pattern"
  65576628msgstr "Шаблон за линия с пунктир за фокуса"
  65586629
  6559 #: ../gtk/gtkwidget.c:2221
   6630#: ../gtk/gtkwidget.c:2223
  65606631msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
  65616632msgstr "Шаблон с тирета използван за изчертаване на индикатор за фокус"
  65626633
  6563 #: ../gtk/gtkwidget.c:2226
   6634#: ../gtk/gtkwidget.c:2228
  65646635msgid "Focus padding"
  65656636msgstr "Рамка на фокуса"
  65666637
  6567 #: ../gtk/gtkwidget.c:2227
   6638#: ../gtk/gtkwidget.c:2229
  65686639msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
  65696640msgstr ""
  65706641"Широчина в пиксели между индикатора за фокус и кутията на графичния обект"
  65716642
  6572 #: ../gtk/gtkwidget.c:2232
   6643#: ../gtk/gtkwidget.c:2234
  65736644msgid "Cursor color"
  65746645msgstr "Цвят на показалец"
  65756646
  6576 #: ../gtk/gtkwidget.c:2233
   6647#: ../gtk/gtkwidget.c:2235
  65776648msgid "Color with which to draw insertion cursor"
  65786649msgstr "Цвят, с който ще се изчертава показалеца за вмъкване"
  65796650
  6580 #: ../gtk/gtkwidget.c:2238
   6651#: ../gtk/gtkwidget.c:2240
  65816652msgid "Secondary cursor color"
  65826653msgstr "Цвят на втория показалец"
  65836654
  6584 #: ../gtk/gtkwidget.c:2239
   6655#: ../gtk/gtkwidget.c:2241
  65856656msgid ""
  65866657"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
   
  65906661"на текст с различни посоки на писане"
  65916662
  6592 #: ../gtk/gtkwidget.c:2244
   6663#: ../gtk/gtkwidget.c:2246
  65936664msgid "Cursor line aspect ratio"
  65946665msgstr "Пропорция на линията на показалеца"
  65956666
  6596 #: ../gtk/gtkwidget.c:2245
   6667#: ../gtk/gtkwidget.c:2247
  65976668msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
  65986669msgstr "Пропорция на изобразяване на показалеца при вмъкване"
  65996670
  6600 #: ../gtk/gtkwidget.c:2259
   6671#: ../gtk/gtkwidget.c:2261
  66016672msgid "Draw Border"
  66026673msgstr "Граница на изчертаването"
  66036674
  6604 #: ../gtk/gtkwidget.c:2260
   6675#: ../gtk/gtkwidget.c:2262
  66056676msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
  66066677msgstr "Размер на зоната, извън заделената за обекта, в която ще се чертае"
  66076678
  6608 #: ../gtk/gtkwidget.c:2273
   6679#: ../gtk/gtkwidget.c:2275
  66096680msgid "Unvisited Link Color"
  66106681msgstr "Цвят на непосетена връзка"
  66116682
  6612 #: ../gtk/gtkwidget.c:2274
   6683#: ../gtk/gtkwidget.c:2276
  66136684msgid "Color of unvisited links"
  66146685msgstr "Цветът на непосетените връзки"
  66156686
  6616 #: ../gtk/gtkwidget.c:2287
   6687#: ../gtk/gtkwidget.c:2289
  66176688msgid "Visited Link Color"
  66186689msgstr "Цвят на посетена връзка"
  66196690
  6620 #: ../gtk/gtkwidget.c:2288
   6691#: ../gtk/gtkwidget.c:2290
  66216692msgid "Color of visited links"
  66226693msgstr "Цветът на посетените връзки"
  66236694
  6624 #: ../gtk/gtkwidget.c:2302
   6695#: ../gtk/gtkwidget.c:2304
  66256696msgid "Wide Separators"
  66266697msgstr "Широки разделители"
  66276698
  6628 #: ../gtk/gtkwidget.c:2303
   6699#: ../gtk/gtkwidget.c:2305
  66296700msgid ""
  66306701"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
   
  66346705"изчертаят като правоъгълници вместо линии"
  66356706
  6636 #: ../gtk/gtkwidget.c:2317
   6707#: ../gtk/gtkwidget.c:2319
  66376708msgid "Separator Width"
  66386709msgstr "Широчина на разделител"
  66396710
  6640 #: ../gtk/gtkwidget.c:2318
   6711#: ../gtk/gtkwidget.c:2320
  66416712msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
  66426713msgstr "Широчина на разделители, ако е зададено да са широки"
  66436714
  6644 #: ../gtk/gtkwidget.c:2332
   6715#: ../gtk/gtkwidget.c:2334
  66456716msgid "Separator Height"
  66466717msgstr "Височина на разделител"
  66476718
  6648 #: ../gtk/gtkwidget.c:2333
   6719#: ../gtk/gtkwidget.c:2335
  66496720msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
  66506721msgstr "Височина на разделители, ако е зададено да са широки"
  66516722
  6652 #: ../gtk/gtkwidget.c:2347
   6723#: ../gtk/gtkwidget.c:2349
  66536724msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
  66546725msgstr "Дължина на хоризонтална стрелка за прелистване"
  66556726
  6656 #: ../gtk/gtkwidget.c:2348
   6727#: ../gtk/gtkwidget.c:2350
  66576728msgid "The length of horizontal scroll arrows"
  66586729msgstr "Дължината на хоризонталната стрелка за прелистване"
  66596730
  6660 #: ../gtk/gtkwidget.c:2362
   6731#: ../gtk/gtkwidget.c:2364
  66616732msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
  66626733msgstr "Височина на вертикална стрелка за прелистване"
  66636734
  6664 #: ../gtk/gtkwidget.c:2363
   6735#: ../gtk/gtkwidget.c:2365
  66656736msgid "The length of vertical scroll arrows"
  66666737msgstr "Височината на вертикалната стрелка за прелистване"
   
  67126783"time a bad idea"
  67136784msgstr ""
  6714 "Ако е ИСТИНА, прозорецът няма минимален размер. В 99% от случаите това е "
   6785"Ако е истина, прозорецът няма минимален размер. В 99% от случаите това е "
  67156786"лоша идея."
  67166787
   
  67226793msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
  67236794msgstr ""
  6724 "Ако е ИСТИНА, потребителите могат да разширяват прозореца извън неговия "
   6795"Ако е истина, потребителите могат да разширяват прозореца извън неговия "
  67256796"минимален размер."
  67266797
  67276798#: ../gtk/gtkwindow.c:524
  67286799msgid "If TRUE, users can resize the window"
  6729 msgstr "Ако е ИСТИНА, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
   6800msgstr "Ако е истина, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
  67306801
  67316802#: ../gtk/gtkwindow.c:531
   
  67386809"up)"
  67396810msgstr ""
  6740 "Ако е ИСТИНА, прозорецът е модален (другите прозорци са неактивни докато "
   6811"Ако е истина, прозорецът е модален (другите прозорци са неактивни докато "
  67416812"този прозорец съществува)"
  67426813
   
  68176888#: ../gtk/gtkwindow.c:634
  68186889msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
  6819 msgstr "ИСТИНА, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
   6890msgstr "Истина, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
  68206891
  68216892#: ../gtk/gtkwindow.c:641
   
  68266897msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
  68276898msgstr ""
  6828 СТИНА, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
   6899стина, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
  68296900
  68306901#: ../gtk/gtkwindow.c:649
   
  68346905#: ../gtk/gtkwindow.c:650
  68356906msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
  6836 msgstr "ИСТИНА, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
   6907msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
  68376908
  68386909#: ../gtk/gtkwindow.c:664
   
  68426913#: ../gtk/gtkwindow.c:665
  68436914msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
  6844 msgstr "ИСТИНА, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
   6915msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
  68456916
  68466917#: ../gtk/gtkwindow.c:679
   
  68506921#: ../gtk/gtkwindow.c:680
  68516922msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
  6852 msgstr "ИСТИНА, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
   6923msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
  68536924
  68546925#: ../gtk/gtkwindow.c:694
 • gnome/trunk/gtk+.trunk.bg.po

  r1581 r1666  
  1010"Project-Id-Version: gtk+ trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-07-24 08:01+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-07-24 08:01+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-09-10 01:17+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-09-10 01:17+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   19gg"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
   
  241241msgstr "Delete"
  242242
  243 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:944
  244 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1205 ../tests/testfilechooser.c:222
   243#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:951
   244#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1211 ../tests/testfilechooser.c:222
  245245#, c-format
  246246msgid "Failed to open file '%s': %s"
  247247msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  248248
  249 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:956
   249#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:963
  250250#, c-format
  251251msgid "Image file '%s' contains no data"
  252252msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  253253
  254 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:993
  255 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1257 ../tests/testfilechooser.c:267
   254#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:999
   255#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1263 ../tests/testfilechooser.c:267
  256256#, c-format
  257257msgid ""
   
  270270"повреден анимационен файл"
  271271
  272 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:566
   272#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:687
  273273#, c-format
  274274msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  275275msgstr "Модулът за зареждане на изображения %s не може да бъде зареден: %s"
  276276
  277 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:581
   277#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:702
  278278#, c-format
  279279msgid ""
   
  284284"вероятно е от различна версия на GTK."
  285285
  286 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:726 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:755
   286#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:711 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:762
  287287#, c-format
  288288msgid "Image type '%s' is not supported"
  289289msgstr "Изображения от вид „%s“ не се поддържат"
  290290
  291 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:825
   291#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:832
  292292#, c-format
  293293msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  294294msgstr "Форматът на графичния файл „%s“ не може да бъде разпознат"
  295295
  296 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:833
   296#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:840
  297297msgid "Unrecognized image file format"
  298298msgstr "Неразпознат графичен формат"
  299299
  300 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1002
   300#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1008
  301301#, c-format
  302302msgid "Failed to load image '%s': %s"
  303303msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  304304
  305 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1638 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:935
   305#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1642 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:935
  306306#, c-format
  307307msgid "Error writing to image file: %s"
  308308msgstr "Грешка при запазването на изображението: %s"
  309309
  310 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1684 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1815
   310#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1687 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1817
  311311#, c-format
  312312msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  314314"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа запазване в графичния формат %s"
  315315
  316 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718
   316#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1721
  317317msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  318318msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  319319
  320 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1731
   320#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1734
  321321msgid "Failed to open temporary file"
  322322msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
  323323
  324 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1757
   324#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
  325325msgid "Failed to read from temporary file"
  326326msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  327327
  328 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1992
   328#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1994
  329329#, c-format
  330330msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  331331msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  332332
  333 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2017
   333#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2019
  334334#, c-format
  335335msgid ""
   
  340340"да не са запазени всички данни: %s"
  341341
  342 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2237 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2288
   342#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2239 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2290
  343343msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  344344msgstr "Недостатъчно памет за запазването на изображението в буфер"
  345345
  346 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2334
   346#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2336
  347347msgid "Error writing to image stream"
  348348msgstr "Грешка при запазването на потока с изображение"
   
  357357"някое действие, но не указа причина за това"
  358358
  359 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:373
   359#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
  360360#, c-format
  361361msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
   
  453453msgstr "Неуспех при четене на GIF: %s "
  454454
  455 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1477
  456 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1638
   455#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
   456#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
  457457msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
  458458msgstr ""
   
  482482msgstr "Кръгов табличен запис във файла във формат GIF"
  483483
  484 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1464
  485 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1511 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1626
   484#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
   485#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
  486486msgid "Not enough memory to load GIF file"
  487487msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
  488488
  489 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:956
   489#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
  490490msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
  491491msgstr "Няма достатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
  492492
  493 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1128
   493#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
  494494msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
  495495msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресация на LZW)"
  496496
  497 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
   497#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
  498498msgid "File does not appear to be a GIF file"
  499499msgstr "Файлът не изглежда да е във формат GIF"
  500500
  501 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1190
   501#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
  502502#, c-format
  503503msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
  504504msgstr "Не се поддържа версията %s на формата за файлове GIF"
  505505
  506 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1299
   506#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
  507507msgid ""
  508508"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
   
  512512"локална цветова палитра за някой от кадрите в него."
  513513
  514 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1533
   514#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
  515515msgid "GIF image was truncated or incomplete."
  516516msgstr "GIF изображението е орязано или непълно."
  517517
  518 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1689 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
   518#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
  519519msgid "The GIF image format"
  520520msgstr "Форматът за изображения GIF"
   
  992992msgstr "Неуспех при запазване на файл във формат TIFF"
  993993
  994 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:814
   994#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:815
  995995msgid "The TIFF image format"
  996996msgstr "Форматът за изображения TIFF"
   
  11671167msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
  11681168
  1169 #: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:303
   1169#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:311
  11701170#, c-format
  11711171msgid "Starting %s"
  11721172msgstr "Стартиране на %s"
  11731173
  1174 #: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:305
   1174#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:313
  11751175#, c-format
  11761176msgid "Opening %s"
  11771177msgstr "Отваряне на %s"
  11781178
  1179 #: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:308
   1179#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:316
  11801180#, c-format
  11811181msgid "Opening %d Item"
   
  11841184msgstr[1] "Отваряне на %d елемента"
  11851185
  1186 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:264 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2106
   1186#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:264 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2108
  11871187msgid "License"
  11881188msgstr "Лиценз"
   
  11981198
  11991199#. Add the license button
  1200 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:513
   1200#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:514
  12011201msgid "_License"
  12021202msgstr "_Лиценз"
  12031203
  1204 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:742
   1204#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:744
  12051205#, c-format
  12061206msgid "About %s"
  12071207msgstr "Относно %s"
  12081208
  1209 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2030
   1209#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2032
  12101210msgid "Credits"
  12111211msgstr "Заслуги"
  12121212
  1213 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2059
   1213#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2061
  12141214msgid "Written by"
  12151215msgstr "Създадено от"
  12161216
  1217 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2062
   1217#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2064
  12181218msgid "Documented by"
  12191219msgstr "Документирано от"
  12201220
  1221 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2074
   1221#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
  12221222msgid "Translated by"
  12231223msgstr "Преведено от"
  12241224
  1225 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2078
   1225#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2080
  12261226msgid "Artwork by"
  12271227msgstr "Дизайн"
   
  12661266#. * And do not translate the part before the |.
  12671267#.
  1268 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:679
   1268#: ../gtk/gtkaccellabel.c:678
  12691269msgid "keyboard label|Super"
  12701270msgstr "Super"
   
  12761276#. * And do not translate the part before the |.
  12771277#.
  1278 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:693
   1278#: ../gtk/gtkaccellabel.c:692
  12791279msgid "keyboard label|Hyper"
  12801280msgstr "Hyper"
   
  12861286#. * And do not translate the part before the |.
  12871287#.
  1288 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:708
   1288#: ../gtk/gtkaccellabel.c:707
  12891289msgid "keyboard label|Meta"
  12901290msgstr "Meta"
  12911291
  12921292#. do not translate the part before the |
  1293 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:726
   1293#: ../gtk/gtkaccellabel.c:725
  12941294msgid "keyboard label|Space"
  12951295msgstr "Space"
  12961296
  12971297#. do not translate the part before the |
  1298 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:730
   1298#: ../gtk/gtkaccellabel.c:729
  12991299msgid "keyboard label|Backslash"
  13001300msgstr "\\"
   
  13241324#. * the year will appear on the right.
  13251325#.
  1326 #: ../gtk/gtkcalendar.c:760
   1326#: ../gtk/gtkcalendar.c:758
  13271327msgid "calendar:MY"
  13281328msgstr "calendar:MY"
   
  13321332#. * to be the first day of the week, and so on.
  13331333#.
  1334 #: ../gtk/gtkcalendar.c:798
   1334#: ../gtk/gtkcalendar.c:796
  13351335msgid "calendar:week_start:0"
  13361336msgstr "calendar:week_start:1"
   
  13441344#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
  13451345#.
  1346 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1799
   1346#: ../gtk/gtkcalendar.c:1806
  13471347msgid "year measurement template|2000"
  13481348msgstr "2000"
   
  13591359#. * too.
  13601360#.
  1361 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1830 ../gtk/gtkcalendar.c:2491
   1361#: ../gtk/gtkcalendar.c:1837 ../gtk/gtkcalendar.c:2498
  13621362#, c-format
  13631363msgid "calendar:day:digits|%d"
   
  13751375#. * too.
  13761376#.
  1377 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1862 ../gtk/gtkcalendar.c:2353
   1377#: ../gtk/gtkcalendar.c:1869 ../gtk/gtkcalendar.c:2360
  13781378#, c-format
  13791379msgid "calendar:week:digits|%d"
   
  13911391#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
  13921392#.
  1393 #: ../gtk/gtkcalendar.c:2143
   1393#: ../gtk/gtkcalendar.c:2150
  13941394msgid "calendar year format|%Y"
  13951395msgstr "%Y"
   
  15171517msgstr "Цветова палитра"
  15181518
  1519 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:980
   1519#: ../gtk/gtkcolorsel.c:976
  15201520msgid ""
  15211521"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
   
  15271527"като го издърпате върху цвета за избор."
  15281528
  1529 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:984
   1529#: ../gtk/gtkcolorsel.c:980
  15301530msgid ""
  15311531"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
   
  15351535"запазите за бъдеща употреба."
  15361536
  1537 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1369
   1537#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1363
  15381538msgid "_Save color here"
  15391539msgstr "_Запазване на цвета тук"
  15401540
  1541 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1574
   1541#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1568
  15421542msgid ""
  15431543"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
   
  15521552msgstr "Избор на цвят"
  15531553
  1554 #: ../gtk/gtkentry.c:5376 ../gtk/gtktextview.c:7654
   1554#: ../gtk/gtkentry.c:5380 ../gtk/gtktextview.c:7686
  15551555msgid "Input _Methods"
  15561556msgstr "_Методи за вход"
  15571557
  1558 #: ../gtk/gtkentry.c:5390 ../gtk/gtktextview.c:7668
   1558#: ../gtk/gtkentry.c:5394 ../gtk/gtktextview.c:7700
  15591559msgid "_Insert Unicode Control Character"
  15601560msgstr "_Вмъкване на контролен знак за Уникод"
   
  15641564msgstr "Избор на файл"
  15651565
  1566 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1909
   1566#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1922
  15671567msgid "Desktop"
  15681568msgstr "Работен плот"
   
  15721572msgstr "(без)"
  15731573
  1574 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2030
   1574#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2011
  15751575msgid "Other..."
  15761576msgstr "Друго място…"
  15771577
  1578 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1053
   1578#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1055
  15791579msgid "Could not retrieve information about the file"
  15801580msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  15811581
  1582 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1064
   1582#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1066
  15831583msgid "Could not add a bookmark"
  15841584msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  15851585
  1586 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1075
   1586#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1077
  15871587msgid "Could not remove bookmark"
  15881588msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  15891589
  1590 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1086
   1590#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1088
  15911591msgid "The folder could not be created"
  15921592msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  15931593
  1594 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1099
   1594#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1101
  15951595msgid ""
  15961596"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  16001600"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  16011601
  1602 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1110
   1602#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1112
  16031603msgid "Invalid file name"
  16041604msgstr "Неправилно име на файл"
  16051605
  1606 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1120
   1606#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1122
  16071607msgid "The folder contents could not be displayed"
  16081608msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
   
  16121612#. * to translate.
  16131613#.
  1614 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1661
   1614#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1674
  16151615#, c-format
  16161616msgid "%1$s on %2$s"
  16171617msgstr "%1$s на %2$s"
  16181618
  1619 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1837
   1619#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1850
  16201620msgid "Search"
  16211621msgstr "Търсене"
  16221622
  1623 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1861
   1623#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1874
  16241624msgid "Recently Used"
  16251625msgstr "Скоро отваряни"
  16261626
  1627 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2476
   1627#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2491
  16281628msgid "Select which types of files are shown"
  16291629msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  16301630
  1631 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2905
   1631#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2920
  16321632#, c-format
  16331633msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  16341634msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  16351635
  1636 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2946
   1636#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2961
  16371637#, c-format
  16381638msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  16391639msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  16401640
  1641 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2948
   1641#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2963
  16421642#, c-format
  16431643msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  16441644msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  16451645
  1646 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2988
   1646#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3003
  16471647#, c-format
  16481648msgid "Remove the bookmark '%s'"
  16491649msgstr "Премахване на отметката „%s“"
  16501650
  1651 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3706
   1651#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3721
  16521652msgid "Remove"
  16531653msgstr "Премахване"
  16541654
  1655 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3715
   1655#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3730
  16561656msgid "Rename..."
  16571657msgstr "Преименуване…"
  16581658
  16591659#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
  1660 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3861
   1660#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3876
  16611661msgid "Places"
  16621662msgstr "Места"
  16631663
  16641664#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
  1665 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3918
   1665#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3933
  16661666msgid "_Places"
  16671667msgstr "_Места"
  16681668
  1669 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3973 ../gtk/gtkstock.c:297
   1669#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3988 ../gtk/gtkstock.c:297
  16701670msgid "_Add"
  16711671msgstr "_Добавяне"
  16721672
  1673 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3980
   1673#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3995
  16741674msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  16751675msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  16761676
  1677 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3985 ../gtk/gtkstock.c:386
   1677#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4000 ../gtk/gtkstock.c:386
  16781678msgid "_Remove"
  16791679msgstr "_Премахване"
  16801680
  1681 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3992
   1681#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4007
  16821682msgid "Remove the selected bookmark"
  16831683msgstr "Изтриване на избраната отметка"
  16841684
  1685 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4089
   1685#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4104
  16861686msgid "Could not select file"
  16871687msgstr "Не може да бъде избран файл"
  16881688
  1689 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4262
   1689#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4280
  16901690msgid "_Add to Bookmarks"
  16911691msgstr "_Добавяне към отметките"
  16921692
  1693 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4276
   1693#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4294
  16941694msgid "Show _Hidden Files"
  16951695msgstr "Показване на _скритите файлове"
  16961696
  1697 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4519 ../gtk/gtkfilesel.c:730
   1697#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4537 ../gtk/gtkfilesel.c:730
  16981698msgid "Files"
  16991699msgstr "Файлове"
  17001700
  1701 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4568
   1701#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4586
  17021702msgid "Name"
  17031703msgstr "Име"
  17041704
  1705 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4593
   1705#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4611
  17061706msgid "Size"
  17071707msgstr "Размер"
  17081708
  1709 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4607
   1709#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4625
  17101710msgid "Modified"
  17111711msgstr "Променян на"
  17121712
  17131713#. Label
  1714 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4827 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
   1714#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4845 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
  17151715msgid "_Name:"
  17161716msgstr "_Име:"
  17171717
  1718 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4869
   1718#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4887
  17191719msgid "_Browse for other folders"
  17201720msgstr "_Отваряне на други папки"
  17211721
  1722 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5139
   1722#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5157
  17231723msgid "Type a file name"
  17241724msgstr "Въведете име на файл"
  17251725
  17261726#. Create Folder
  1727 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5176
   1727#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5194
  17281728msgid "Create Fo_lder"
  17291729msgstr "Създаване на _папка"
  17301730
  1731 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5186
   1731#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5204
  17321732msgid "_Location:"
  17331733msgstr "_Местоположение:"
  17341734
  1735 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5375
   1735#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5393
  17361736msgid "Save in _folder:"
  17371737msgstr "Запазване в п_апка:"
  17381738
  1739 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5377
   1739#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5395
  17401740msgid "Create in _folder:"
  17411741msgstr "Създаване в _папка:"
  17421742
  1743 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6971
   1743#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6976
  17441744msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  17451745msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  17461746
  1747 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7596 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7617
   1747#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7601 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7622
  17481748#, c-format
  17491749msgid "Shortcut %s already exists"
  17501750msgstr "Бързият клавиш „%s“ вече съществува"
  17511751
  1752 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7707
   1752#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7712
  17531753#, c-format
  17541754msgid "Shortcut %s does not exist"
  17551755msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
  17561756
  1757 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7950 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:364
   1757#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7960 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:368
  17581758#, c-format
  17591759msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  17601760msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  17611761
  1762 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7953 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:368
   1762#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:372
  17631763#, c-format
  17641764msgid ""
   
  17681768"му съдържание."
  17691769
  1770 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7958 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:375
   1770#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7968 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:379
  17711771msgid "_Replace"
  17721772msgstr "_Замяна"
  17731773
  1774 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8719
   1774#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8729
  17751775msgid "Could not start the search process"
  17761776msgstr "Търсещият процес не беше стартиран"
  17771777
  1778 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8720
   1778#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8730
  17791779msgid ""
  17801780"The program was not able to create a connection to the indexer daemon.  "
   
  17841784"той работи."
  17851785
  1786 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8734
   1786#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8744
  17871787msgid "Could not send the search request"
  17881788msgstr "Заявката за търсене не беше изпратена"
  17891789
  17901790#. Label
  1791 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9149
   1791#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9184
  17921792msgid "_Search:"
  17931793msgstr "_Търсене:"
  17941794
  1795 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10096
   1795#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10131
  17961796#, c-format
  17971797msgid "Could not mount %s"
  17981798msgstr "„%s“ не може да се монтира"
  17991799
  1800 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10750
   1800#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10785
  18011801msgid "Type name of new folder"
  18021802msgstr "Напишете името на новата папка"
  18031803
  1804 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10800
   1804#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10835
  18051805#, c-format
  18061806msgid "%.1f KB"
  18071807msgstr "%.1f KB"
  18081808
  1809 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10802
   1809#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10837
  18101810#, c-format
  18111811msgid "%.1f MB"
  18121812msgstr "%.1f MB"
  18131813
  1814 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10804
   1814#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10839
  18151815#, c-format
  18161816msgid "%.1f GB"
  18171817msgstr "%.1f GB"
  18181818
  1819 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10907 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10929
  1820 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11000
   1819#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10942 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10964
   1820#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11035
  18211821msgid "Unknown"
  18221822msgstr "Неизвестен"
  18231823
  1824 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10947
   1824#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10982
  18251825msgid "%H:%M"
  18261826msgstr "%H:%M"
  18271827
  1828 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10949
   1828#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10984
  18291829msgid "Yesterday at %H:%M"
  18301830msgstr "Вчера в %H:%M"
   
  20542054msgstr "_Преглед:"
  20552055
  2056 #: ../gtk/gtkfontsel.c:1578
   2056#: ../gtk/gtkfontsel.c:1542
  20572057msgid "Font Selection"
  20582058msgstr "Избор на шрифт"
   
  20742074msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
  20752075
  2076 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1362
   2076#: ../gtk/gtkicontheme.c:1363
  20772077#, c-format
  20782078msgid ""
   
  20872087"\t%s"
  20882088
  2089 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1542
   2089#: ../gtk/gtkicontheme.c:1543
  20902090#, c-format
  20912091msgid "Icon '%s' not present in theme"
  20922092msgstr "Иконата „%s“ не е включена в темата"
  20932093
  2094 #: ../gtk/gtkicontheme.c:2983
   2094#: ../gtk/gtkicontheme.c:3058
  20952095msgid "Failed to load icon"
  20962096msgstr "Неуспех при зареждане на икона"
   
  21832183msgstr "_Изчистване"
  21842184
  2185 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:144
  2186 msgid "URI"
  2187 msgstr "Адрес"
  2188 
  2189 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:145
  2190 msgid "The URI bound to this button"
  2191 msgstr "Адресът към този бутон"
  2192 
  2193 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:402
   2185#: ../gtk/gtklinkbutton.c:427
  21942186msgid "Copy URL"
  21952187msgstr "Копиране на адрес"
  21962188
  2197 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:542
   2189#: ../gtk/gtklinkbutton.c:565
  21982190msgid "Invalid URI"
  21992191msgstr "Грешен адрес"
   
  22752267
  22762268#: ../gtk/gtkmountoperation.c:590
  2277 msgid "_Forget password immediately"
  2278 msgstr "_Незабавно забравяне на паролите"
   2269msgid "Forget password _immediately"
   2270msgstr "_Незабавно забравяне на паролата"
  22792271
  22802272#: ../gtk/gtkmountoperation.c:598
  2281 msgid "_Remember password until you logout"
  2282 msgstr "_Запомняне на паролите до изход от системата"
   2273msgid "Remember password until you _logout"
   2274msgstr "Запомняне на паролите до _изход от системата"
  22832275
  22842276#: ../gtk/gtkmountoperation.c:606
  2285 msgid "_Remember forever"
  2286 msgstr "З_апомняне завинаги"
  2287 
  2288 #: ../gtk/gtknotebook.c:834
  2289 msgid "Arrow spacing"
  2290 msgstr "Разстояние между стрелките"
  2291 
  2292 #: ../gtk/gtknotebook.c:835
  2293 msgid "Scroll arrow spacing"
  2294 msgstr "Разстояние между стрелките за прелистване"
  2295 
  2296 #: ../gtk/gtknotebook.c:4412 ../gtk/gtknotebook.c:6918
   2277msgid "Remember _forever"
   2278msgstr "_Запомняне завинаги"
   2279
   2280#: ../gtk/gtknotebook.c:4417 ../gtk/gtknotebook.c:6923
  22972281#, c-format
  22982282msgid "Page %u"
   
  23612345msgstr "_Ориентация:"
  23622346
  2363 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1129 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2398
   2347#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1129 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2655
  23642348msgid "Page Setup"
  23652349msgstr "Настройки на листите"
   
  24182402msgstr "Надолу"
  24192403
  2420 #: ../gtk/gtkpathbar.c:1464
   2404#: ../gtk/gtkpathbar.c:1472
  24212405msgid "File System Root"
  24222406msgstr "Корен на файловата система"
   
  24842468msgstr "Завършено с грешка"
  24852469
  2486 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:2003
   2470#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2043
  24872471#, c-format
  24882472msgid "Preparing %d"
  24892473msgstr "Подготвяне на %d"
  24902474
  2491 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:2005 ../gtk/gtkprintoperation.c:2259
   2475#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2045 ../gtk/gtkprintoperation.c:2301
  24922476msgid "Preparing"
  24932477msgstr "Подготвяне"
  24942478
  2495 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:2008
   2479#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2048
  24962480#, c-format
  24972481msgid "Printing %d"
  24982482msgstr "Печат на %d"
  24992483
  2500 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:2289
   2484#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2331
  25012485msgid "Error creating print preview"
  25022486msgstr "Грешка при стартирането на прегледа"
  25032487
  2504 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:2292
   2488#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2334
  25052489msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
  25062490msgstr "Най-вероятната причина е, че не може да се създаде временен файл."
   
  25142498msgstr "Грешка при печат"
  25152499
  2516 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:381 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1399
   2500#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:381 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1425
  25172501msgid "Application"
  25182502msgstr "Програма"
  25192503
  2520 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:568
   2504#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:590
  25212505msgid "Printer offline"
  25222506msgstr "Принтерът не е на линия"
  25232507
  2524 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:570
   2508#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:592
  25252509msgid "Out of paper"
  25262510msgstr "Хартията свърши"
  25272511
  2528 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:572
  2529 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1361
   2512#. Translators: this is a printer status.
   2513#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:594
   2514#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1375
  25302515msgid "Paused"
  25312516msgstr "На пауза"
  25322517
  2533 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:574
   2518#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:596
  25342519msgid "Need user intervention"
  25352520msgstr "Нужда от намеса на потребителя"
  25362521
  2537 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:674
   2522#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:696
  25382523msgid "Custom size"
  25392524msgstr "Друг размер"
  25402525
  2541 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1489 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1512
  2542 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1560
   2526#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1517
   2527msgid "No printer found"
   2528msgstr "Няма принтер"
   2529
   2530#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1544
   2531msgid "Invalid argument to CreateDC"
   2532msgstr "Неправилен аргумент за CreateDC"
   2533
   2534#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1578 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1801
   2535msgid "Error from StartDoc"
   2536msgstr "Грешка от StartDoc"
   2537
   2538#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1658 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1681
   2539#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1729
  25432540msgid "Not enough free memory"
  25442541msgstr "Няма достатъчно памет"
  25452542
  2546 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1565
   2543#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1734
  25472544msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
  25482545msgstr "Неправилен аргумент за PrintDlgEx"
  25492546
  2550 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1570
   2547#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1739
  25512548msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
  25522549msgstr "Неправилен указател към PrintDlgEx"
  25532550
  2554 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1575
   2551#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1744
  25552552msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
  25562553msgstr "Неправилен указател за работа с PrintDlgEx"
  25572554
  2558 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1580
   2555#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1749
  25592556msgid "Unspecified error"
  25602557msgstr "Неуказана грешка"
  25612558
  2562 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1632
  2563 msgid "Error from StartDoc"
  2564 msgstr "Грешка от StartDoc"
  2565 
  2566 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1717
   2559#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1741
  25672560msgid "Printer"
  25682561msgstr "Принтер"
  25692562
  2570 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1726
   2563#. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
   2564#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1751
  25712565msgid "Location"
  25722566msgstr "Местоположение"
  25732567
  2574 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1736
   2568#. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
   2569#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1762
  25752570msgid "Status"
  25762571msgstr "Състояние"
  25772572
  2578 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1759
   2573#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1785
  25792574msgid "Range"
  25802575msgstr "Обхват"
  25812576
  2582 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1763
   2577#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1789
  25832578msgid "_All Pages"
  25842579msgstr "_Всички страници"
  25852580
  2586 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1770
   2581#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1796
  25872582msgid "C_urrent Page"
  25882583msgstr "_Текущата страница"
  25892584
  2590 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1779
   2585#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1805
  25912586msgid "Pag_es:"
  25922587msgstr "_Страници:"
  25932588
  2594 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1780
   2589#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1806
  25952590msgid ""
  25962591"Specify one or more page ranges,\n"
   
  26002595"напр. 1-3,7,11,22-28"
  26012596
  2602 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1799
   2597#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1825
  26032598msgid "Copies"
  26042599msgstr "Разпечатки"
  26052600
  26062601#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
  2607 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1804
   2602#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1830
  26082603msgid "Copie_s:"
  26092604msgstr "Раз_печатки:"
  26102605
  2611 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1822
   2606#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1848
  26122607msgid "C_ollate"
  26132608msgstr "По_следователно подреждане"
  26142609
  2615 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1830
   2610#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1856
  26162611msgid "_Reverse"
  26172612msgstr "_Обратен ред"
  26182613
  2619 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1850
   2614#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1876
  26202615msgid "General"
  26212616msgstr "Общи"
  26222617
  2623 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2253
   2618#. Translators, this string is used to label the option in the print
   2619#. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
   2620#.
   2621#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2416
   2622#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2728
   2623msgid "Page Ordering"
   2624msgstr "Ред на страниците"
   2625
   2626#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2422
   2627msgid "Left to right"
   2628msgstr "Отляво надясно"
   2629
   2630#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2423
   2631msgid "Right to left"
   2632msgstr "Отдясно наляво"
   2633
   2634#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2492
  26242635msgid "Layout"
  26252636msgstr "Наместване"
  26262637
  2627 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2257
   2638#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2496
   2639msgid "T_wo-sided:"
   2640msgstr "_Двустранен печат:"
   2641
   2642#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2511
  26282643msgid "Pages per _side:"
  26292644msgstr "Страници на _страна:"
  26302645
  2631 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2273
  2632 msgid "T_wo-sided:"
  2633 msgstr "_Двустранен печат:"
  2634 
  2635 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2288
   2646#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2529
   2647msgid "Page or_dering:"
   2648msgstr "_Подредба на страниците:"
   2649
   2650#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2545
  26362651msgid "_Only print:"
  26372652msgstr "_Обхват на печата:"
  26382653
  26392654#. In enum order
  2640 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2303
   2655#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2560
  26412656msgid "All sheets"
  26422657msgstr "Всички страници"
  26432658
  2644 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2304
   2659#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2561
  26452660msgid "Even sheets"
  26462661msgstr "Четните страници"
  26472662
  2648 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2305
   2663#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2562
  26492664msgid "Odd sheets"
  26502665msgstr "Нечетните страници"
  26512666
  2652 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2308
   2667#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2565
  26532668msgid "Sc_ale:"
  26542669msgstr "_Мащабиране:"
  26552670
  2656 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2335
   2671#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2592
  26572672msgid "Paper"
  26582673msgstr "Хартия"
  26592674
  2660 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2339
   2675#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2596
  26612676msgid "Paper _type:"
  26622677msgstr "_Вид хартия:"
  26632678
  2664 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2354
   2679#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2611
  26652680msgid "Paper _source:"
  26662681msgstr "_Източник на листите:"
  26672682
  2668 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2369
   2683#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2626
  26692684msgid "Output t_ray:"
  26702685msgstr "_Изходна касета:"
  26712686
  2672 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2421
   2687#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2678
  26732688msgid "Job Details"
  26742689msgstr "Информация а задачата"
  26752690
  2676 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2427
   2691#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2684
  26772692msgid "Pri_ority:"
  26782693msgstr "П_риоритет:"
  26792694
  2680 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2442
   2695#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2699
  26812696msgid "_Billing info:"
  26822697msgstr "Информация за _осчетоводяване:"
  26832698
  2684 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2460
   2699#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2717
  26852700msgid "Print Document"
  26862701msgstr "Отпечатване на документ"
  26872702
  2688 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2466
   2703#. Translators: this is one of the choices for the print at option
   2704#. * in the print dialog
   2705#.
   2706#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2726
  26892707msgid "_Now"
  26902708msgstr "_Сега"
  26912709
  2692 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2473
   2710#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2737
  26932711msgid "A_t:"
  26942712msgstr "_Точно в:"
  26952713
  2696 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2488
   2714#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2756
  26972715msgid "On _hold"
  26982716msgstr "_На пауза"
  26992717
  2700 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2507
   2718#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2775
  27012719msgid "Add Cover Page"
  27022720msgstr "Със заглавна страница"
  27032721
  2704 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2513
   2722#. Translators, this is the label used for the option in the print
   2723#. * dialog that controls the front cover page.
   2724#.
   2725#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2784
  27052726msgid "Be_fore:"
  27062727msgstr "_Преди:"
  27072728
  2708 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2528
   2729#. Translators, this is the label used for the option in the print
   2730#. * dialog that controls the back cover page.
   2731#.
   2732#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2802
  27092733msgid "_After:"
  27102734msgstr "_След:"
  27112735
  2712 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2543
   2736#. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
   2737#. * job-specific options in the print dialog
   2738#.
   2739#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2820
  27132740msgid "Job"
  27142741msgstr "Задача"
  27152742
  2716 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2609
   2743#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2886
  27172744msgid "Advanced"
  27182745msgstr "Допълнителни"
  27192746
  2720 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2644
   2747#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2921
  27212748msgid "Image Quality"
  27222749msgstr "Качество на изображенията"
  27232750
  2724 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2647
   2751#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2924
  27252752msgid "Color"
  27262753msgstr "Цвят"
  27272754
  2728 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2650
   2755#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2927
  27292756msgid "Finishing"
  27302757msgstr "Гланц"
  27312758
  2732 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2660
   2759#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2937
  27332760msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
  27342761msgstr "Някои от настройките в прозореца взаимно си противоречат"
  27352762
  2736 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2683
   2763#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2960
  27372764msgid "Print"
  27382765msgstr "Печат"
  2739 
  2740 #: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
  2741 msgid "Group"
  2742 msgstr "Група"
  2743 
  2744 #: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
  2745 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
  2746 msgstr "Групата радио-бутони, към които принадлежи този."
  27472766
  27482767#: ../gtk/gtkrc.c:2872
   
  27662785msgstr "Избор на видовете документи, които се показват"
  27672786
  2768 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1096 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1133
   2787#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1095 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1132
  27692788#, c-format
  27702789msgid "No item for URI '%s' found"
  27712790msgstr "Не е открит елемент за адреса „%s“"
  27722791
  2773 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1260
   2792#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1259
  27742793msgid "Untitled filter"
  27752794msgstr "Неозаглавен филтър"
  27762795
  2777 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1613
   2796#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1612
  27782797msgid "Could not remove item"
  27792798msgstr "Елементът не може да бъде премахнат"
  27802799
  2781 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1656
   2800#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1655
  27822801msgid "Could not clear list"
  27832802msgstr "Списъкът не може да бъде изчистен"
  27842803
  2785 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1740
   2804#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1739
  27862805msgid "Copy _Location"
  27872806msgstr "Копиране на _местоположение"
  27882807
  2789 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1753
   2808#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1752
  27902809msgid "_Remove From List"
  27912810msgstr "_Премахване от списък"
  27922811
  2793 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1762
   2812#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1761
  27942813msgid "_Clear List"
  27952814msgstr "_Изчистване на списък"
  27962815
  2797 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1776
   2816#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1775
  27982817msgid "Show _Private Resources"
  27992818msgstr "Показване на _частните ресурси"
   
  28492868msgstr "%d. %s"
  28502869
  2851 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1012 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1025
  2852 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1163 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1173
  2853 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1226 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1235
  2854 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1250
   2870#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1020 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1033
   2871#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1171 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1181
   2872#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1234 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1243
   2873#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1258
  28552874#, c-format
  28562875msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
   
  30343053
  30353054#: ../gtk/gtkstock.c:342
   3055#, fuzzy
  30363056msgid "_Jump to"
  3037 msgstr "Скок _до"
   3057msgstr "_Избор"
  30383058
  30393059#. translators, strip the prefix up to and including the first |
   
  44664486msgstr "Метод за въвеждане към X"
  44674487
  4468 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1101
   4488#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1113
  44694489#, c-format
  44704490msgid "Printer '%s' is low on toner."
  44714491msgstr "Тонерът на принтер „%s“ е на привършване."
  44724492
  4473 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1102
   4493#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1114
  44744494#, c-format
  44754495msgid "Printer '%s' has no toner left."
   
  44774497
  44784498#. Translators: "Developer" like on photo development context
  4479 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1104
   4499#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1116
  44804500#, c-format
  44814501msgid "Printer '%s' is low on developer."
   
  44834503
  44844504#. Translators: "Developer" like on photo development context
  4485 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1106
   4505#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1118
  44864506#, c-format
  44874507msgid "Printer '%s' is out of developer."
   
  44894509
  44904510#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  4491 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1108
   4511#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1120
  44924512#, c-format
  44934513msgid "Printer '%s' is low on at least one marker supply."
   
  44964516
  44974517#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  4498 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1110
   4518#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1122
  44994519#, c-format
  45004520msgid "Printer '%s' is out of at least one marker supply."
  45014521msgstr "Поне един от консумативите за маркери на принтер „%s“ свърши."
  45024522
  4503 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1111
   4523#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1123
  45044524#, c-format
  45054525msgid "The cover is open on printer '%s'."
  45064526msgstr "Капакът на принтера „%s“ е отворен."
  45074527
  4508 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1112
   4528#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1124
  45094529#, c-format
  45104530msgid "The door is open on printer '%s'."
  45114531msgstr "Вратичката на принтера „%s“ е отворена."
  45124532
  4513 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1113
   4533#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1125
  45144534#, c-format
  45154535msgid "Printer '%s' is low on paper."
  45164536msgstr "Хартията в принтер „%s“ е на привършване."
  45174537
  4518 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1114
   4538#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1126
  45194539#, c-format
  45204540msgid "Printer '%s' is out of paper."
  45214541msgstr "Хартията в принтер „%s“ е на привършване."
  45224542
  4523 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1115
   4543#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1127
  45244544#, c-format
  45254545msgid "Printer '%s' is currently off-line."
  45264546msgstr "Принтер „%s“ не е на линия."
  45274547
  4528 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1116
   4548#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1128
  45294549#, c-format
  45304550msgid "Printer '%s' may not be connected."
  45314551msgstr "Принтер „%s“ може да не е свързан."
  45324552
  4533 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1117
   4553#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1129
  45344554#, c-format
  45354555msgid "There is a problem on printer '%s'."
  45364556msgstr "Имаше проблем с принтер „%s“."
  45374557
  4538 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1359
   4558#. Translators: this is a printer status.
   4559#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1372
  45394560msgid "Paused ; Rejecting Jobs"
  45404561msgstr "На пауза. Отхвърля задачите"
  45414562
  4542 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1363
   4563#. Translators: this is a printer status.
   4564#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1378
  45434565msgid "Rejecting Jobs"
  45444566msgstr "Отхвърля задачите"
  45454567
  4546 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1951
   4568#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1999
  45474569msgid "Two Sided"
  45484570msgstr "Двустранно"
  45494571
  4550 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1952
   4572#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2000
  45514573msgid "Paper Type"
  45524574msgstr "Вид хартия"
  45534575
  4554 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1953
   4576#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2001
  45554577msgid "Paper Source"
  45564578msgstr "Източник на хартията"
  45574579
  4558 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1954
   4580#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2002
  45594581msgid "Output Tray"
  45604582msgstr "Изходяща тава"
  45614583
  4562 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1963
   4584#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2011
  45634585msgid "One Sided"
  45644586msgstr "Едностранно"
  45654587
  4566 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1964
  4567 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1965
  4568 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1969
   4588#. Translators: this is an option of "Paper Source"
   4589#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2013
   4590#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2015
   4591#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2023
  45694592msgid "Auto Select"
  45704593msgstr "Автоматичен избор"
  45714594
  4572 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1966
  4573 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1967
  4574 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1968
  4575 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2438
   4595#. Translators: this is an option of "Paper Source"
   4596#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2017
   4597#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2019
   4598#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2021
   4599#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2492
  45764600msgid "Printer Default"
  45774601msgstr "Стандартните настройки на принтера"
  45784602
  4579 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2632
   4603#. Translators: These strings name the possible values of the
   4604#. * job priority option in the print dialog
   4605#.
   4606#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
  45804607msgid "Urgent"
  45814608msgstr "Спешен"
  45824609
  4583 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2632
   4610#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
  45844611msgid "High"
  45854612msgstr "Висок"
  45864613
  4587 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2632
   4614#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
  45884615msgid "Medium"
  45894616msgstr "Среден"
  45904617
  4591 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2632
   4618#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2689
  45924619msgid "Low"
  45934620msgstr "Нисък"
  45944621
  4595 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4622#. Translators: These strings name the possible arrangements of
   4623#. * multiple pages on a sheet when printing
   4624#.
   4625#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2694
   4626msgid "Left to right, top to bottom"
   4627msgstr "Отляво надясно, отгоре надолу"
   4628
   4629#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2694
   4630msgid "Left to right, bottom to top"
   4631msgstr "Отляво надясно, отдолу нагоре"
   4632
   4633#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2695
   4634msgid "Right to left, top to bottom"
   4635msgstr "Отдясно наляво, отгоре надолу"
   4636
   4637#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2695
   4638msgid "Right to left, bottom to top"
   4639msgstr "Отдясно наляво, отдолу нагоре"
   4640
   4641#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2696
   4642msgid "Top to bottom, left to right"
   4643msgstr "Отгоре надолу, отляво надясно"
   4644
   4645#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2696
   4646msgid "Top to bottom, right to left"
   4647msgstr "Отгоре надолу, отдясно наляво"
   4648
   4649#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2697
   4650msgid "Bottom to top, left to right"
   4651msgstr "Отгоре надолу, отляво надясно"
   4652
   4653#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2697
   4654msgid "Bottom to top, right to left"
   4655msgstr "Отдолу нагоре, отдясно наляво"
   4656
   4657#. Cups specific, non-ppd related settings
   4658#. Translators, this string is used to label the pages-per-sheet option
   4659#. * in the print dialog
   4660#.
   4661#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2712
   4662msgid "Pages per Sheet"
   4663msgstr "Страници на лист"
   4664
   4665#. Translators, this string is used to label the job priority option
   4666#. * in the print dialog
   4667#.
   4668#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2749
   4669msgid "Job Priority"
   4670msgstr "Приоритет"
   4671
   4672#. Translators, this string is used to label the billing info entry
   4673#. * in the print dialog
   4674#.
   4675#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2760
   4676msgid "Billing Info"
   4677msgstr "Информация за осчетоводяване"
   4678
   4679#. Translators, these strings are names for various 'standard' cover
   4680#. * pages that the printing system may support.
   4681#.
   4682#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  45964683msgid "None"
  45974684msgstr "(Без)"
  45984685
  4599 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4686#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  46004687msgid "Classified"
  46014688msgstr "Класифицирано"
  46024689
  4603 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4690#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  46044691msgid "Confidential"
  46054692msgstr "Конфиденциално"
  46064693
  4607 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4694#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  46084695msgid "Secret"
  46094696msgstr "Секретно"
  46104697
  4611 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4698#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  46124699msgid "Standard"
  46134700msgstr "Стандартно"
  46144701
  4615 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4702#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  46164703msgid "Top Secret"
  46174704msgstr "Строго секретно"
  46184705
  4619 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2673
   4706#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2774
  46204707msgid "Unclassified"
  46214708msgstr "Некласифицирано"
  46224709
  4623 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2768
   4710#. Translators, this is the label used for the option in the print
   4711#. * dialog that controls the front cover page.
   4712#.
   4713#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2809
   4714msgid "Before"
   4715msgstr "Преди"
   4716
   4717#. Translators, this is the label used for the option in the print
   4718#. * dialog that controls the back cover page.
   4719#.
   4720#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2824
   4721msgid "After"
   4722msgstr "След"
   4723
   4724#. Translators: this is the name of the option that controls when
   4725#. * a print job is printed. Possible values are 'now', a specified time,
   4726#. * or 'on hold'
   4727#.
   4728#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2844
   4729msgid "Print at"
   4730msgstr "Време на печат"
   4731
   4732#. Translators: this is the name of the option that allows the user
   4733#. * to specify a time when a print job will be printed.
   4734#.
   4735#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2855
   4736msgid "Print at time"
   4737msgstr "Време на печат"
   4738
   4739#. Translators: this format is used to display a custom paper
   4740#. * size. The two placeholders are replaced with the width and height
   4741#. * in points. E.g: "Custom 230.4x142.9"
   4742#.
   4743#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2890
  46244744#, c-format
  46254745msgid "Custom %sx%s"
   
  46324752msgstr "разпечатка.%s"
  46334753
  4634 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:464
   4754#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:466
  46354755msgid "Print to File"
  46364756msgstr "Печат към файл"
  46374757
  4638 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:541
   4758#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:543
  46394759msgid "PDF"
  46404760msgstr "PDF"
  46414761
  4642 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:541
   4762#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:543
  46434763msgid "Postscript"
  46444764msgstr "Postscript"
  46454765
  4646 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:553
  4647 #: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:501
   4766#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:555
   4767#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:503
  46484768msgid "Pages per _sheet:"
  46494769msgstr "Страници на _лист:"
  46504770
  4651 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:599
   4771#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:601
  46524772msgid "File"
  46534773msgstr "Файл"
  46544774
  4655 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:608
   4775#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:610
  46564776msgid "_Output format"
  46574777msgstr "_Изходен формат"
   
  46754795msgstr "пробна-разпечатка.%s"
  46764796
  4677 #: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:465
   4797#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:467
  46784798msgid "Print to Test Printer"
  46794799msgstr "Печат към тестов принтер"
   
  46834803msgid "Could not get information for file '%s': %s"
  46844804msgstr "Информацията за файла „%s“ не може да бъде получена: %s"
  4685 
  4686 #~ msgid "Invalid filename: %s"
  4687 #~ msgstr "Неправилно име на файл: %s"
  4688 
  4689 #~ msgid ""
  4690 #~ "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
  4691 #~ msgstr ""
  4692 #~ "Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е неправилно име на път."
  4693 
  4694 #~ msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
  4695 #~ msgstr ""
  4696 #~ "Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е неправилно име на път."
  4697 
  4698 #~ msgid "%d byte"
  4699 #~ msgid_plural "%d bytes"
  4700 #~ msgstr[0] "%d байт"
  4701 #~ msgstr[1] "%d байта"
  4702 
  4703 #~ msgid "Today at %H:%M"
  4704 #~ msgstr "Днес в %H:%M"
  4705 
  4706 #~ msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
  4707 #~ msgstr "Не може да се извлече стандартната икона за %s\n"
  4708 
  4709 #~ msgid "Error getting information for '%s': %s"
  4710 #~ msgstr "Грешка при получаването на информация за „%s“: %s"
  4711 
  4712 #~ msgid "This file system does not support mounting"
  4713 #~ msgstr "Тази файлова система не поддържа монтиране"
  4714 
  4715 #~ msgid ""
  4716 #~ "The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
  4717 #~ "Please use a different name."
  4718 #~ msgstr ""
  4719 #~ "Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно "
  4720 #~ "име."
  4721 
  4722 #~ msgid "Bookmark saving failed: %s"
  4723 #~ msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
  4724 
  4725 #~ msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
  4726 #~ msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
  4727 
  4728 #~ msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
  4729 #~ msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
  4730 
  4731 #~ msgid "Path is not a folder: '%s'"
  4732 #~ msgstr "Пътят не е към папка: „%s“"
  4733 
  4734 #~ msgid "Network Drive (%s)"
  4735 #~ msgstr "Мрежово устройство (%s)"
  4736 
  4737 #~ msgid "%s (%s)"
  4738 #~ msgstr "%s (%s)"
  4739 
  4740 #~ msgid "Default"
  4741 #~ msgstr "Стандартен"
  4742 
  4743 #~ msgid "Print Pages"
  4744 #~ msgstr "Отпечатване на страници"
  4745 
  4746 #~ msgid "_All"
  4747 #~ msgstr "_Всички"
  4748 
  4749 #~ msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
  4750 #~ msgstr "Непознат атрибут „%s“ на ред %d, знак %d"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.