Changeset 166

Timestamp:
Aug 31, 2005, 9:24:44 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Малко корекции. Понеже преводът е наистина ужасен се добавих към преводачите - като потребителите да мърморят и аз да поема част от вината. Има още много да се подобрява превода.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.