Changeset 1654


Ignore:
Timestamp:
Sep 4, 2008, 5:38:54 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm: готов за подаване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gdm.trunk.bg.po

  r1608 r1654  
  1111"Project-Id-Version: gdm trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-08-02 09:02+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-08-02 07:43+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-09-04 17:37+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-09-04 17:37+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6868
  6969#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:662 ../daemon/gdm-product-slave.c:449
  70 #: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1048
   70#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1062
  7171msgid ""
  7272"Could not start the X server (your graphical environment) due to some "
   
  461461msgstr "Програмата за сесии към мениджъра на дисплеи на GNOME"
  462462
   463#: ../data/greeter-autostart/at-spi-registryd-wrapper.desktop.in.in.h:1
   464msgid "AT SPI Registry Wrapper"
   465msgstr "Обвивка на регистъра на AT SPI"
   466
   467#: ../data/greeter-autostart/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
   468#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1962
   469msgid "Login Window"
   470msgstr "Екран за идентификация"
   471
   472#: ../data/greeter-autostart/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
   473msgid "Power Manager"
   474msgstr "Управление на захранването"
   475
   476#: ../data/greeter-autostart/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
   477msgid "Power management daemon"
   478msgstr "Демон за управление на захранването"
   479
   480#: ../data/greeter-autostart/gnome-settings-daemon.desktop.in.in.h:1
   481msgid "GNOME Settings Daemon"
   482msgstr "Демон за настройките на GNOME"
   483
   484#: ../data/greeter-autostart/gnome-mag.desktop.in.h:1
   485msgid "GNOME Screen Magnifier"
   486msgstr "Лупа на GNOME"
   487
   488#: ../data/greeter-autostart/gnome-mag.desktop.in.h:2
   489msgid "Magnify parts of the screen"
   490msgstr "Увеличаване на части от екрана"
   491
   492#: ../data/greeter-autostart/gok.desktop.in.h:1
   493msgid "GNOME Onscreen Keyboard"
   494msgstr "Екранна клавиатура на GNOME"
   495
   496#: ../data/greeter-autostart/gok.desktop.in.h:2
   497msgid "Use an onscreen keyboard"
   498msgstr "Включване на екранната клавиатура"
   499
   500#: ../data/greeter-autostart/metacity.desktop.in.h:1
   501msgid "Metacity"
   502msgstr "Metacity"
   503
   504#: ../data/greeter-autostart/orca-screen-reader.desktop.in.h:1
   505msgid "Orca Screen Reader"
   506msgstr "Екранен четец (Orca)"
   507
   508#: ../data/greeter-autostart/orca-screen-reader.desktop.in.h:2
   509msgid "Present on-screen information as speech or braille"
   510msgstr "Представяне на информация от екрана чрез реч или брайл"
   511
  463512#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:148
  464513msgid "Select System"
   
  473522msgstr "Неуспех при прочитането на заглавната част на XDMCP!"
  474523
  475 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.c:808
  476 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:569
  477 msgid "Accessibility Preferences"
  478 msgstr "Настройки на достъпността"
  479 
  480 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:1
  481 msgid "<b>Enable features that make your computer easier to use:</b>"
  482 msgstr "<b>Включване на възможностите за по-лесно ползване на компютъра:</b>"
  483 
  484 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:2
  485 msgid "Assistive Technology Preferences"
  486 msgstr "Настройки на помощните технологии"
  487 
  488 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:3
  489 msgid "_Hear text read aloud (Reader)"
  490 msgstr "_Текстът да бъде прочитан (Екранен четец)"
  491 
  492 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:4
  493 msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
  494 msgstr "_Без повторни натискания на клавиши (Подскачащи клавиши)"
  495 
  496 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:5
  497 msgid "_Make items larger (Magnifier)"
  498 msgstr "_Увеличаване на обектите (Лупа)"
  499 
  500 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:6
  501 msgid "_Only accept long held keypresses (Slow Keys)"
  502 msgstr "_Само натискане на клавиши със задържане (Бавни клавиши)"
  503 
  504 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:7
  505 msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
  506 msgstr ""
  507 "_Последователно натискане на клавишите при комбинации (Лепкави клавиши)"
  508 
  509 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:8
  510 msgid "_See more contrast in colors (High Contrast)"
  511 msgstr "Засилване на _контраста (Висок контраст)"
  512 
  513 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:9
  514 msgid "_Type without the keyboard (On-screen Keyboard)"
  515 msgstr "Пи_сане без клавиатура (Екранна клавиатура)"
  516 
  517 #: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:10
  518 msgid "_Use a larger font size (Large Print)"
  519 msgstr "По-голям размер на шрифта (Едри елементи)"
  520 
  521524#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:253
  522525msgid "Value"
   
  527530msgstr "процент от завършеното време"
  528531
  529 #: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1123
   532#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1235
  530533msgid "Inactive Text"
  531534msgstr "Неактивен текст"
  532535
  533 #: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1124
   536#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1236
  534537msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
  535538msgstr ""
   
  537540"елемент"
  538541
  539 #: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1132
   542#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1244
  540543msgid "Active Text"
  541544msgstr "Активен текст"
  542545
  543 #: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1133
   546#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1245
  544547msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
  545548msgstr ""
   
  572575msgstr "%1$s, %2$s"
  573576
  574 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:182
   577#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:181
  575578msgid "You have the Caps Lock key on."
  576579msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат."
  577580
  578 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:325
   581#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:326
  579582msgid "Automatically logging in..."
  580583msgstr "Автоматично влизане…"
  581584
  582585#. need to wait for response from backend
  583 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:759
   586#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:760
  584587msgid "Cancelling..."
  585588msgstr "Спиране…"
  586589
  587 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1228
   590#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1229
  588591msgid "Failed to restart computer"
  589592msgstr "Неуспех при рестартирането на компютъра"
  590593
  591 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1231
   594#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1232
  592595msgid ""
  593596"You are not allowed to restart the computer because multiple users are "
   
  595598msgstr "Не можете да рестартирате компютъра, защото има включени потребители"
  596599
  597 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1312
   600#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1313
  598601msgid "Failed to stop computer"
  599602msgstr "Неуспех при изключването на компютъра"
  600603
  601 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1315
   604#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1316
  602605msgid ""
  603606"You are not allowed to stop the computer because multiple users are logged in"
  604607msgstr "Не можете да спрете компютъра, защото има включени потребители"
  605608
  606 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1390
   609#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1400
  607610msgid "Select language and click Log In"
  608611msgstr "Изберете език и натиснете „Влизане“"
  609 
  610 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1949
  611 msgid "Login Window"
  612 msgstr "Екран за идентификация"
  613612
  614613#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:1
   
  644643msgstr "страница 5"
  645644
  646 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:551
   645#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:540
  647646msgid "Panel"
  648647msgstr "Панел"
  649648
  650 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-dialog.c:221
   649#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-dialog.c:201
  651650msgid "Languages"
  652651msgstr "Езици"
  653652
  654 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:264
   653#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:272
  655654msgid "_Languages:"
  656655msgstr "_Езици:"
  657656
  658 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:265
  659 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:235
   657#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:273
   658#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:255
  660659msgid "_Language:"
  661660msgstr "_Език:"
  662661
  663 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:206
  664 #: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:199
  665 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:87
  666 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1228
   662#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:224
   663#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:220
   664#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:92
   665#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:996
  667666msgid "Other..."
  668667msgstr "Други…"
  669668
  670 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:207
   669#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:225
  671670msgid "Choose a language from the full list of available languages."
  672671msgstr "Избор на език от пълния списък с налични езици."
   
  676675msgstr "Неуказан"
  677676
  678 #: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-dialog.c:210
   677#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-dialog.c:190
  679678msgid "Keyboard layouts"
  680679msgstr "Подредба на клавиатурата"
   
  682681#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:200
  683682#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:201
  684 #: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:228
   683#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:251
  685684msgid "_Keyboard:"
  686685msgstr "_Клавиатура:"
  687686
  688 #: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:200
   687#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:221
  689688msgid "Choose a keyboard layout from the full list of available layouts."
  690689msgstr "Изберете подредба на клавиатурата от пълния списък с подредби."
   
  745744
  746745#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
  747 msgid "Disable showing the accessibility button"
  748 msgstr "Бутонът за помощните технологии да не се показва"
  749 
  750 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
  751746msgid "Disable showing the restart buttons"
  752747msgstr "Бутонът за рестартиране да не се показва"
  753748
  754 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
   749#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
  755750msgid "Do not show known users in the login window"
  756751msgstr "Да не се показва списъкът с познати потребители в прозореца за вход"
  757752
  758 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
   753#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
  759754msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
  760755msgstr "Включване на модула за достъпност на клавиатурата"
  761756
  762 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:6
   757#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
  763758msgid "Enable debugging"
  764759msgstr "Включване на изчистването на грешки"
  765760
  766 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:7
   761#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:6
  767762msgid "Enable debugging mode for the greeter."
  768763msgstr "Включване на изчистването на грешки в програмата за посрещане"
  769764
  770 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:8
   765#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:7
  771766msgid "Enable on-screen keyboard"
  772767msgstr "Включване на екранната клавиатура"
  773768
  774 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:9
   769#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:8
  775770msgid "Enable screen magnifier"
  776771msgstr "Включване на лупата"
  777772
  778 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:10
   773#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:9
  779774msgid "Enable screen reader"
  780775msgstr "Включване на екранния четец"
  781776
  782 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:11
   777#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:10
  783778msgid "Enable showing the banner message"
  784779msgstr "Включваме на показването на съобщение за поздрав"
  785780
  786 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:12
   781#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:11
  787782msgid "Icon name to use for greeter logo"
  788783msgstr "Икона, която да се ползва за програмата за посрещане"
  789784
  790 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
   785#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:12
  791786msgid "Recently selected keyboard layouts"
  792787msgstr "Наскоро избрани подредби на клавиатурата"
  793788
  794 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
   789#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
  795790msgid "Recently selected languages"
  796791msgstr "Наскоро избрани езици"
  797792
  798 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:15
   793#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
  799794msgid "Set to TRUE to disable showing known users in the login window."
  800795msgstr ""
   
  802797"прозореца за вход"
  803798
  804 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:16
  805 msgid ""
  806 "Set to TRUE to disable showing the accessibility button in the login window."
  807 msgstr ""
  808 "Задайте да е истина, за да не си показва бутонът за достъпността в прозореца "
  809 "за вход."
  810 
  811 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:17
   799#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:15
  812800msgid "Set to TRUE to disable showing the restart buttons in the login window."
  813801msgstr ""
   
  815803"прозореца за вход."
  816804
  817 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:18
   805#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:16
  818806msgid "Set to True to enable the background settings manager plugin."
  819807msgstr "Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на фона."
  820808
  821 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
   809#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:17
  822810msgid "Set to True to enable the media-keys settings manager plugin."
  823811msgstr ""
  824812"Задайте да е истина, за да включите приставката за мултимедийните клавиши."
  825813
  826 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
   814#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:18
  827815msgid "Set to True to enable the on-screen keyboard."
  828816msgstr "Задайте да е истина, за да включите екранната клавиатура."
  829817
  830 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:21
   818#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
  831819msgid ""
  832820"Set to True to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
   
  836824"достъпността на клавиатурата."
  837825
  838 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:22
   826#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
  839827msgid "Set to True to enable the screen magnifier."
  840828msgstr "Задайте да е истина, за да включите лупата."
  841829
  842 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:23
   830#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:21
  843831msgid "Set to True to enable the screen reader."
  844832msgstr "Задайте да е истина, за да включите екранният четец."
  845833
   834#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:22
   835msgid "Set to True to enable the sound settings manager plugin."
   836msgstr ""
   837"Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на звука."
   838
   839#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:23
   840msgid "Set to True to enable the xrandr settings manager plugin."
   841msgstr ""
   842"Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на xrandr"
   843
  846844#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:24
  847 msgid "Set to True to enable the sound settings manager plugin."
  848 msgstr ""
  849 "Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на звука."
   845msgid "Set to True to enable the xsettings settings manager plugin."
   846msgstr ""
   847"Задайте да е истина, за да включите приставката за настройки на xsettings."
  850848
  851849#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
  852 msgid "Set to True to enable the xsettings settings manager plugin."
  853 msgstr ""
  854 "Задайте да е истина, за да включите приставката за настройки на xsettings."
  855 
  856 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
  857850msgid ""
  858851"Set to a list of keyboard layouts to be shown by default at the login window."
   
  861854"в прозореца за вход."
  862855
  863 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
   856#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
  864857msgid "Set to a list of languages to be shown by default at the login window."
  865858msgstr ""
   
  867860"вход."
  868861
  869 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
   862#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
  870863msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
  871864msgstr "Задайте да e иконата, която да се ползва за програмата за посрещане."
  872865
  873 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
   866#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
  874867msgid "Set to true to show the banner message text."
  875868msgstr "Задайте да е истина, за да се показва съобщението за поздрав."
  876869
  877 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
   870#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
  878871msgid "Set to true to use compiz as the window manager."
  879872msgstr "Задайте да е истина, за да ползвате compiz за мениджър на прозорците."
  880873
  881 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
   874#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
  882875msgid "Text banner message to show on the login window."
  883876msgstr "Текстът на съобщението за поздрав в прозореца за вход."
  884877
  885 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
   878#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
  886879msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
  887880msgstr "Истина, когато приставката за управление на фона е включена."
  888881
  889 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
   882#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
  890883msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
  891884msgstr ""
   
  893886"включена."
  894887
  895 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
   888#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
  896889msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
  897890msgstr "Истина, когато приставката за управление на звука е включена."
   891
   892#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
   893msgid "True if the xrandr settings manager plugin is enabled."
   894msgstr "Истина, когато приставката за управление на xrandr е включена."
  898895
  899896#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:35
   
  937934msgstr "Обектът-мениджър, който управлява този потребител."
  938935
  939 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:88
   936#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:93
  940937msgid "Choose a different account"
  941938msgstr "Изберете различен потребител"
  942939
  943 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:100
   940#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:105
  944941msgid "Guest"
  945942msgstr "Гост"
  946943
  947 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:101
   944#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:106
  948945msgid "Login as a temporary guest"
  949946msgstr "Вход като гост"
  950947
  951 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:113
   948#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:118
  952949msgid "Automatic Login"
  953950msgstr "Автоматично влизане"
  954951
  955 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:114
   952#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:119
  956953msgid "Automatically login to the system after selecting options"
  957954msgstr "Автоматично влизане в системата след избор на настройки"
  958955
  959 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:434
   956#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:308
  960957#, c-format
  961958msgid "Log in as %s"
  962959msgstr "Влизане като %s"
  963960
  964 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:554
   961#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:647
  965962msgid "Currently logged in"
  966963msgstr "В момента е влязъл"
  967964
  968 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:162
   965#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:147
  969966msgid ""
  970967"The User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
   
  978975"2 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
  979976
  980 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:166
   977#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:151
  981978msgid ""
  982979"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  989986"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  990987
  991 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:170
   988#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:155
  992989msgid ""
  993990"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  999996"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  1000997
  1001 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:184
   998#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:169
  1002999msgid "A menu to quickly switch between users."
  10031000msgstr "Меню за бърза промяна на потребители."
  10041001
  1005 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:188
   1002#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:173
  10061003msgid "translator-credits"
  10071004msgstr ""
   
  10121009"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  10131010
  1014 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:795
   1011#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:782
  10151012#, c-format
  10161013msgid "Can't lock screen: %s"
  10171014msgstr "Екранът не може да бъде заключен: %s"
  10181015
  1019 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:817
   1016#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:804
  10201017#, c-format
  10211018msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
  10221019msgstr "Програмата за защита на екрана не може да го затъмни временно: %s"
  10231020
  1024 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1023
   1021#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1101
  10251022msgid "Unknown"
  10261023msgstr "Непознат"
  10271024
  1028 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1081
   1025#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1157
  10291026msgid "User Switch Applet"
  10301027msgstr "Аплет за смяна на потребител"
  10311028
  1032 #: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1105
   1029#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1181
  10331030#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2
  10341031msgid "User Switcher"
   
  11211118msgid "Unable to start new display"
  11221119msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
  1123 
  1124 #~ msgid "Send the specified protocol command to GDM"
  1125 #~ msgstr "Изпращане на зададената протоколна команда на GDM"
  1126 
  1127 #~ msgid "Xnest mode"
  1128 #~ msgstr "Режим на Xnest"
  1129 
  1130 #~ msgid "Do not lock current screen"
  1131 #~ msgstr "Без заключване на текущия екран"
  1132 
  1133 #~ msgid "Authenticate before running --command"
  1134 #~ msgstr "Идентификация преди изпълнение на „--команда“"
  1135 
  1136 #~ msgid "Start new flexible session; do not show popup"
  1137 #~ msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  1138 
  1139 #~ msgid "CDE"
  1140 #~ msgstr "CDE"
  1141 
  1142 #~ msgid "This session logs you into CDE"
  1143 #~ msgstr "Тази сесия включва CDE"
  1144 
  1145 #~ msgid "Run Xclient script"
  1146 #~ msgstr "Изпълняване на скрипт Xclient"
  1147 
  1148 #~ msgid "This session runs the Xclients script"
  1149 #~ msgstr "Тази сесия изпълнява скрипта Xclient"
  1150 
  1151 #~ msgid "GNOME"
  1152 #~ msgstr "GNOME"
  1153 
  1154 #~ msgid "This session logs you into GNOME"
  1155 #~ msgstr "Тази сесия включва GNOME"
  1156 
  1157 #~ msgid "Secure Remote connection"
  1158 #~ msgstr "Сигурна, отдалечена връзка"
  1159 
  1160 #~ msgid "This session logs you into a remote host using ssh"
  1161 #~ msgstr "Тази сесия ще ви свърже към отдалечена машина през ssh"
  1162 
  1163 #~ msgid ""
  1164 #~ "Failed to start the X server (your graphical interface).  It is likely "
  1165 #~ "that it is not set up correctly.  You will need to log in on a console "
  1166 #~ "and reconfigure the X server.  Then restart GDM."
  1167 #~ msgstr ""
  1168 #~ "Х сървърът не може да се стартира (графичната инфраструктура). Изглежда "
  1169 #~ "не е настроен коректно. Ще трябва да влезете в конзола и да пренастроите "
  1170 #~ "X. След това рестартирайте GDM."
  1171 
  1172 #~ msgid ""
  1173 #~ "Would you like to try to configure the X server?  Note that you will need "
  1174 #~ "the root password for this."
  1175 #~ msgstr ""
  1176 #~ "Искате ли да настроите X сървъра? Ще ви трябва паролата на администратора."
  1177 
  1178 #~ msgid "Please type in the root (privileged user) password."
  1179 #~ msgstr "Въведете паролата на администратора."
  1180 
  1181 #~ msgid "Trying to restart the X server."
  1182 #~ msgstr "Опитва се рестартиране на X сървъра."
  1183 
  1184 #~ msgid ""
  1185 #~ "The X server is now disabled.  Restart GDM when it is configured "
  1186 #~ "correctly."
  1187 #~ msgstr ""
  1188 #~ "Този X сървър ще бъде изключен засега. Рестартирайте GDM, когато сървърът "
  1189 #~ "е настроен коректно."
  1190 
  1191 #~ msgid ""
  1192 #~ "Failed to start the X server (your graphical interface).  It is likely "
  1193 #~ "that it is not set up correctly.  Would you like to view the X server "
  1194 #~ "output to diagnose the problem?"
  1195 #~ msgstr ""
  1196 #~ "X сървърът не може да се стартира (графичната инфраструктура). Вероятно "
  1197 #~ "не е настроен коректно. Искате ли да видите изходящите му съобщения, за "
  1198 #~ "да диагностицирате проблема?"
  1199 
  1200 #~ msgid "Would you like to view the detailed X server output as well?"
  1201 #~ msgstr "Искате ли да видите и пълния изход на Х?"
  1202 
  1203 #~ msgid ""
  1204 #~ "Failed to start the X server (your graphical interface).  It seems that "
  1205 #~ "the pointer device (your mouse) is not set up correctly.  Would you like "
  1206 #~ "to view the X server output to diagnose the problem?"
  1207 #~ msgstr ""
  1208 #~ "X сървърът не може да се стартира (графичната инфраструктура). Вероятно "
  1209 #~ "посочващото устройство (мишката) не е настроено коректно. Искате ли да "
  1210 #~ "видите изходящите му съобщения, за да диагностицирате проблема?"
  1211 
  1212 #~ msgid ""
  1213 #~ "Would you like to try to configure the mouse?  Note that you will need "
  1214 #~ "the root password for this."
  1215 #~ msgstr ""
  1216 #~ "Искате ли да настроите мишката? Ще ви трябва паролата на администратора."
  1217 
  1218 #~ msgid ""
  1219 #~ "This is the failsafe xterm session.  Windows now have focus only if you "
  1220 #~ "have your cursor above them.  To get out of this mode type 'exit' in the "
  1221 #~ "window in the upper left corner"
  1222 #~ msgstr ""
  1223 #~ "Това е аварийната сесия с xterm. Можете да фокусирате прозорец, като "
  1224 #~ "поставите курсора върху него. За да излезете от тази сесия, напишете "
  1225 #~ "„exit“ в прозореца в горния ляв ъгъл."
  1226 
  1227 #~ msgid ""
  1228 #~ "Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session.  "
  1229 #~ "Windows will have focus only if the mouse pointer is above them.  To get "
  1230 #~ "out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner"
  1231 #~ msgstr ""
  1232 #~ "Неуспех при стартиране на избраната сесия, затова беше стартирана "
  1233 #~ "аварийната сесия с xterm. Можете да фокусирате прозорец, единствено като "
  1234 #~ "поставите курсора върху него. За да излезете от тази сесия, напишете "
  1235 #~ "„exit“ в прозореца в горния ляв ъгъл."
  1236 
  1237 #~ msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
  1238 #~ msgstr "%s: Не може да се запише нов запис за упълномощаване: %s"
  1239 
  1240 #~ msgid ""
  1241 #~ "%s: Could not write new authorization entry.  Possibly out of diskspace"
  1242 #~ msgstr ""
  1243 #~ "%s: Не може да се запише нов запис за упълномощаване. Вероятно няма "
  1244 #~ "дисково пространство."
  1245 
  1246 #~ msgid ""
  1247 #~ "GDM could not write a new authorization entry to disk.  Possibly out of "
  1248 #~ "diskspace.%s%s"
  1249 #~ msgstr ""
  1250 #~ "GDM не може да запише нов запис за упълномощаване върху диска. Вероятно "
  1251 #~ "няма дисково пространство.%s%s"
  1252 
  1253 #~ msgid "%s: Could not make new cookie file in %s"
  1254 #~ msgstr "%s: Невъзможно е да се създаде нова бисквитка в %s"
  1255 
  1256 #~ msgid "%s: Cannot safely open %s"
  1257 #~ msgstr "%s: Не може безопасно да се отвори %s"
  1258 
  1259 #~ msgid "%s: Could not open cookie file %s"
  1260 #~ msgstr "%s: Неуспех при отваряне на файл с бисквитка %s"
  1261 
  1262 #~ msgid "%s: Could not lock cookie file %s"
  1263 #~ msgstr "%s: Неуспех при заключването на файл с бисквитка %s"
  1264 
  1265 #~ msgid "%s: Could not write cookie"
  1266 #~ msgstr "%s: Неуспех при запис на бисквитка"
  1267 
  1268 #~ msgid "%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s"
  1269 #~ msgstr "%s: Игнориране на подозрителния файл с бисквитка %s"
  1270 
  1271 #~ msgid ""
  1272 #~ "The display server has been shut down about 6 times in the last 90 "
  1273 #~ "seconds. It is likely that something bad is going on.  Waiting for 2 "
  1274 #~ "minutes before trying again on display %s."
  1275 #~ msgstr ""
  1276 #~ "Този X сървър беше спрян около 6 пъти за последните 90 секунди. Вероятно "
  1277 #~ "се случва нещо лошо. Ще се изчакат 2 мин. преди следващия опит за "
  1278 #~ "стартиране на дисплей %s."
  1279 
  1280 #~ msgid "%s: Cannot create pipe"
  1281 #~ msgstr "%s: Неуспех при създаването на програмен канал"
  1282 
  1283 #~ msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
  1284 #~ msgstr "%s: Неуспех при създаване на дъщерен процес на GDM за %s"
  1285 
  1286 #~ msgid "%s not a regular file!\n"
  1287 #~ msgstr "%s не е обикновен файл!\n"
  1288 
  1289 #~ msgid ""
  1290 #~ "\n"
  1291 #~ "... File too long to display ...\n"
  1292 #~ msgstr ""
  1293 #~ "\n"
  1294 #~ "… Файлът е прекалено голям, за да бъде показан…\n"
  1295 
  1296 #~ msgid "%s could not be opened"
  1297 #~ msgstr "%s не може да бъде отворен"
  1298 
  1299 #~ msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
  1300 #~ msgstr ""
  1301 #~ "%s: Неуспех при създаването на процес за показването на грешка/информация"
  1302 
  1303 #~ msgid "%s: Directory %s does not exist."
  1304 #~ msgstr "%s: Папката %s не съществува."
  1305 
  1306 #~ msgid "%s: %s is not owned by uid %d."
  1307 #~ msgstr "%s: %s не е собственост на uid %d."
  1308 
  1309 #~ msgid "%s: %s is writable by group."
  1310 #~ msgstr "%s: %s е с възможност за писане от група."
  1311 
  1312 #~ msgid "%s: %s is writable by other."
  1313 #~ msgstr "%s: %s е с възможност за писане от други."
  1314 
  1315 #~ msgid "%s: %s does not exist but must exist."
  1316 #~ msgstr "%s: %s не съществува, а трябва."
  1317 
  1318 #~ msgid "%s: %s is not a regular file."
  1319 #~ msgstr "%s: %s не е обикновен файл."
  1320 
  1321 #~ msgid "%s: %s is writable by group/other."
  1322 #~ msgstr "%s: %s е с възможност за писане от група/други."
  1323 
  1324 #~ msgid "%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size."
  1325 #~ msgstr ""
  1326 #~ "%s: %s е по-голям от максималния размер за големина на файл зададен от "
  1327 #~ "администратора."
  1328 
  1329 #~ msgid "%s: Could not make socket"
  1330 #~ msgstr "%s: Неуспех при създаването на гнездо"
  1331 
  1332 #~ msgid "%s: Could not bind socket"
  1333 #~ msgstr "%s: Неуспех при свързването към гнездо"
  1334 
  1335 #~ msgid "%s: Could not make FIFO"
  1336 #~ msgstr "%s: Неуспех при създаването на именуван канал"
  1337 
  1338 #~ msgid "%s: Could not open FIFO"
  1339 #~ msgstr "%s: Неуспех при отварянето на именуван канал"
  1340 
  1341 #~ msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s\n"
  1342 #~ msgstr ""
  1343 #~ "Невъзможно е да се запише файл с номер на процес %s, най-вероятно няма "
  1344 #~ "пространство на диска. Грешката е: %s\n"
  1345 
  1346 #~ msgid "%s: fork () failed!"
  1347 #~ msgstr "%s: Неуспешен fork()!"
  1348 
  1349 #~ msgid "%s: setsid () failed: %s!"
  1350 #~ msgstr "%s: Неуспешен setsid(): %s!"
  1351 
  1352 #~ msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
  1353 #~ msgstr "%s: Опит за аварийна сесия с X сървър %s"
  1354 
  1355 #~ msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
  1356 #~ msgstr "%s: Изпълнява се скрипта XKeepsCrashing"
  1357 
  1358 #~ msgid ""
  1359 #~ "The X server (your graphical interface) cannot be started.  It is likely "
  1360 #~ "that it is not set up correctly.  You will need to log in on a console "
  1361 #~ "and rerun the X configuration application, then restart GDM."
  1362 #~ msgstr ""
  1363 #~ "Сървърът X не може да се стартира (графичната инфраструктура). Вероятно "
  1364 #~ "не е настроен коректно. Ще трябва да влезете в конзолата и да стартирате "
  1365 #~ "отново конфигурационната програма за X. След това рестартирайте GDM."
  1366 
  1367 #~ msgid ""
  1368 #~ "Failed to start X server several times in a short time period; disabling "
  1369 #~ "display %s"
  1370 #~ msgstr ""
  1371 #~ "Имаше няколко неуспешни опита за стартиране на X сървъра за кратък период "
  1372 #~ "от време. Засега дисплей %s бива забранен"
  1373 
  1374 #~ msgid "Master suspending..."
  1375 #~ msgstr "Компютърът преминава в състояние на заспиване…"
  1376 
  1377 #~ msgid "System is restarting, please wait ..."
  1378 #~ msgstr "Компютърът се рестартира, изчакайте…"
  1379 
  1380 #~ msgid "System is shutting down, please wait ..."
  1381 #~ msgstr "Компютърът се спира, изчакайте…"
  1382 
  1383 #~ msgid "%s: Halt failed: %s"
  1384 #~ msgstr "%s: Спирането е неуспешно: %s!"
  1385 
  1386 #~ msgid "Restarting computer..."
  1387 #~ msgstr "Рестартиране на компютъра…"
  1388 
  1389 #~ msgid "%s: Restart failed: %s"
  1390 #~ msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s"
  1391 
  1392 #~ msgid "custom_cmd: Custom command index %ld outside permitted range [0,%d)"
  1393 #~ msgstr ""
  1394 #~ "потр_кмнд: Индексът на потребителската команда — %ld, е извън допустимия "
  1395 #~ "интервал [0,%d)"
  1396 
  1397 #~ msgid "%s%ld="
  1398 #~ msgstr "%s%ld="
  1399 
  1400 #~ msgid "Executing custom command %ld with restart option..."
  1401 #~ msgstr "Изпълнение на потребителската команда %ld с осигурено рестартиране…"
  1402 
  1403 #~ msgid "%s: Execution of custom command failed: %s"
  1404 #~ msgstr "%s: Неуспех при изпълнението на потребителска команда: %s"
  1405 
  1406 #~ msgid "Executing custom command %ld with no restart option ..."
  1407 #~ msgstr ""
  1408 #~ "Изпълнение на потребителската команда %ld без осигурено рестартиране…"
  1409 
  1410 #~ msgid "custom_cmd: forking process for custom command %ld failed"
  1411 #~ msgstr ""
  1412 #~ "потр_кмнд: неуспех при отделяне на процес за потребителската команда %ld"
  1413 
  1414 #~ msgid "custom_cmd: child %d returned %d"
  1415 #~ msgstr "потр_кмнд: дъщерният процес %d върна %d"
  1416 
  1417 #~ msgid ""
  1418 #~ "Restart GDM, Restart machine, Suspend, or Halt request when there is no "
  1419 #~ "system menu from display %s"
  1420 #~ msgstr ""
  1421 #~ "Рестартиране на GDM, рестартиране, приспиване или спиране на компютъра, "
  1422 #~ "когато няма системно меню от дисплей %s"
  1423 
  1424 #~ msgid ""
  1425 #~ "Restart GDM, Restart machine, Suspend or Halt request from a non-static "
  1426 #~ "display %s"
  1427 #~ msgstr ""
  1428 #~ "Рестартиране на GDM, рестартиране, приспиване или спиране на компютъра от "
  1429 #~ "отдалечен дисплей %s"
  1430 
  1431 #~ msgid "%s: Aborting display %s"
  1432 #~ msgstr "%s: Отказ на дисплей %s"
  1433 
  1434 #~ msgid "GDM restarting ..."
  1435 #~ msgstr "GDM се рестартира…"
  1436 
  1437 #~ msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
  1438 #~ msgstr ""
  1439 #~ "основният демон: получен е сигнал SIGABRT, случило се е нещо много лошо. "
  1440 #~ "Програмата спира!"
  1441 
  1442 #~ msgid "Do not fork into the background"
  1443 #~ msgstr "Без преминаване във фонов режим"
  1444 
  1445 #~ msgid "No console (static) servers to be run"
  1446 #~ msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  1447 
  1448 #~ msgid "Alternative defaults configuration file"
  1449 #~ msgstr "Алтернативен конфигурационен файл за настройките по подразбиране"
  1450 
  1451 #~ msgid "CONFIGFILE"
  1452 #~ msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
  1453 
  1454 #~ msgid "Preserve LD_* variables"
  1455 #~ msgstr "Запазване на променливите LD_*"
  1456 
  1457 #~ msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
  1458 #~ msgstr ""
  1459 #~ "Да се стартира първият X сървър, но след това да се спре и изчака до "
  1460 #~ "получаване на съобщение в програмния канал"
  1461 
  1462 #~ msgid "Can't open %s for writing"
  1463 #~ msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  1464 
  1465 #~ msgid "- The GNOME login manager"
  1466 #~ msgstr "— програмата за вход на GNOME"
  1467 
  1468 #~ msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
  1469 #~ msgstr "%s: Грешка при задаване на обработката на сигнал %s: %s"
  1470 
  1471 #~ msgid "GDM already running. Aborting!"
  1472 #~ msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  1473 
  1474 #~ msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
  1475 #~ msgstr "%s: Грешка при задаване на обработка на сигнал CHLD"
  1476 
  1477 #~ msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
  1478 #~ msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  1479 
  1480 #~ msgid "%s request denied: Not authenticated"
  1481 #~ msgstr "Заявката %s е отказана: няма идентификация"
  1482 
  1483 #~ msgid "Unknown server type requested; using standard server."
  1484 #~ msgstr "Заявка за неизвестен вид сървър, използва се стандартен сървър."
  1485 
  1486 #~ msgid ""
  1487 #~ "Requested server %s not allowed to be used for flexible servers; using "
  1488 #~ "standard server."
  1489 #~ msgstr ""
  1490 #~ "Заявеният сървър %s не може да се използва като гъвкав, използва се "
  1491 #~ "стандартен сървър."
  1492 
  1493 #~ msgid "%s%d="
  1494 #~ msgstr "%s%d="
  1495 
  1496 #~ msgid "%s%d=Custom_%d"
  1497 #~ msgstr "%s%d=Потребителска_%d"
  1498 
  1499 #~ msgid "%s%d=Execute custom command _%d"
  1500 #~ msgstr "%s%d=Изпълнение на потребителска команда _%d"
  1501 
  1502 #~ msgid "%s%d=Are you sure?"
  1503 #~ msgstr "%s%d=Сигурни ли сте?"
  1504 
  1505 #~ msgid "%s%d=Execute custom command %d"
  1506 #~ msgstr "%s%d=Изпълнение на потребителска команда %d"
  1507 
  1508 #~ msgid "%s%d=false"
  1509 #~ msgstr "%s%d=лъжа"
  1510 
  1511 #~ msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
  1512 #~ msgstr ""
  1513 #~ "%s: Няма конфигурационен файл за GDM: %s. Използват се настройките по "
  1514 #~ "подразбиране."
  1515 
  1516 #~ msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  1517 #~ msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  1518 
  1519 #~ msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  1520 #~ msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  1521 
  1522 #~ msgid "%s: No greeter specified."
  1523 #~ msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  1524 
  1525 #~ msgid "%s: No remote greeter specified."
  1526 #~ msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  1527 
  1528 #~ msgid "%s: No sessions directory specified."
  1529 #~ msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  1530 
  1531 #~ msgid "%s%d"
  1532 #~ msgstr "%s%d"
  1533 
  1534 #~ msgid ""
  1535 #~ "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
  1536 #~ msgstr ""
  1537 #~ "%s: Ползването на XDMCP е включено, но няма поддръжка за това. XDMCP се "
  1538 #~ "изключва."
  1539 
  1540 #~ msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  1541 #~ msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  1542 
  1543 #~ msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
  1544 #~ msgstr ""
  1545 #~ "%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  1546 
  1547 #~ msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  1548 #~ msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  1549 
  1550 #~ msgid ""
  1551 #~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
  1552 #~ "does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM."
  1553 #~ msgstr ""
  1554 #~ "Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена като "
  1555 #~ "%s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го "
  1556 #~ "рестартирайте."
  1557 
  1558 #~ msgid ""
  1559 #~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
  1560 #~ "is not a directory. Please correct GDM configuration and restart GDM."
  1561 #~ msgstr ""
  1562 #~ "Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена като "
  1563 #~ "%s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  1564 
  1565 #~ msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  1566 #~ msgstr ""
  1567 #~ "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  1568 
  1569 #~ msgid "%s: Main config file (defaults.conf) is missing. Aborting!"
  1570 #~ msgstr ""
  1571 #~ "%s: Основният конфигурационен файл (defaults.conf) липсва. Програмата "
  1572 #~ "спира!"
  1573 
  1574 #~ msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
  1575 #~ msgstr ""
  1576 #~ "%s: XDMCP е забранен и няма зададени статични сървъри. Програмата спира!"
  1577 
  1578 #~ msgid ""
  1579 #~ "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Adding %s on :%d to "
  1580 #~ "allow configuration!"
  1581 #~ msgstr ""
  1582 #~ "%s: XDMCP е забранен и не са зададени статични сървъри. Ще се добави %s "
  1583 #~ "за :%d, за да е възможно конфигуриране!"
  1584 
  1585 #~ msgid ""
  1586 #~ "XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
  1587 #~ "Aborting!  Please correct the configuration and restart GDM."
  1588 #~ msgstr ""
  1589 #~ "XDMCP е забранен и GDM не може да намери статичен сървър за стартиране. "
  1590 #~ "Програмата спира! Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  1591 
  1592 #~ msgid ""
  1593 #~ "The GDM user '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
  1594 #~ "restart GDM."
  1595 #~ msgstr ""
  1596 #~ "Потребителят за GDM — „%s“ не съществува. Поправете настройките на GDM и "
  1597 #~ "го рестартирайте."
  1598 
  1599 #~ msgid ""
  1600 #~ "The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose "
  1601 #~ "a security risk.  Please correct GDM configuration and restart GDM."
  1602 #~ msgstr ""
  1603 #~ "Потребителят на GDM е зададен да бъде администраторът, но това не е "
  1604 #~ "позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  1605 
  1606 #~ msgid ""
  1607 #~ "The GDM group '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
  1608 #~ "restart GDM."
  1609 #~ msgstr ""
  1610 #~ "Групата на GDM — „%s“ не съществува. Коригирайте конфигурацията и "
  1611 #~ "рестартирайте GDM."
  1612 
  1613 #~ msgid ""
  1614 #~ "The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can "
  1615 #~ "pose a security risk. Please correct GDM configuration and restart GDM."
  1616 #~ msgstr ""
  1617 #~ "Групата на GDM е зададена да бъде администраторската, но това не е "
  1618 #~ "позволено заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го "
  1619 #~ "рестартирайте."
  1620 
  1621 #~ msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
  1622 #~ msgstr ""
  1623 #~ "%s: Програмата за посрещане не е намерена или не може да бъде изпълнена "
  1624 #~ "от потребителя за GDM"
  1625 
  1626 #~ msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
  1627 #~ msgstr ""
  1628 #~ "%s: Програмата за посрещане за отдалечен достъп не е намерена или не може "
  1629 #~ "да бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  1630 
  1631 #~ msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
  1632 #~ msgstr ""
  1633 #~ "%s: Програмата за избор на машини не е намерена или не може да бъде "
  1634 #~ "изпълнена от потребителя за GDM"
  1635 
  1636 #~ msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  1637 #~ msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  1638 
  1639 #~ msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  1640 #~ msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  1641 
  1642 #~ msgid ""
  1643 #~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is "
  1644 #~ "not owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or GDM "
  1645 #~ "configuration and restart GDM."
  1646 #~ msgstr ""
  1647 #~ "Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена да е "
  1648 #~ "%s, но тя не принадлежи на потребител %s и група %s. Коригирайте "
  1649 #~ "собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  1650 
  1651 #~ msgid ""
  1652 #~ "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has "
  1653 #~ "the wrong permissions: it should have permissions of %o. Please correct "
  1654 #~ "the permissions or the GDM configuration and restart GDM."
  1655 #~ msgstr ""
  1656 #~ "Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена да е "
  1657 #~ "%s, но тя е с неподходящи права за достъп. Те трябва да са %o. "
  1658 #~ "Коригирайте правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  1659 
  1660 #~ msgid "y = Yes or n = No? >"
  1661 #~ msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  1662 
  1663 #~ msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  1664 #~ msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  1665 
  1666 #~ msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  1667 #~ msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  1668 
  1669 #~ msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
  1670 #~ msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  1671 
  1672 #~ msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  1673 #~ msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  1674 
  1675 #~ msgid ""
  1676 #~ "Last login:\n"
  1677 #~ "%s"
  1678 #~ msgstr ""
  1679 #~ "Последно влизане:\n"
  1680 #~ "%s"
  1681 
  1682 #~ msgid "Can not start fallback console"
  1683 #~ msgstr "Не може да се стартира аварийната конзола"
  1684 
  1685 #~ msgid ""
  1686 #~ "There already appears to be an X server running on display %s.  Should "
  1687 #~ "another display number by tried?  Answering no will cause GDM to attempt "
  1688 #~ "starting the server on %s again.%s"
  1689 #~ msgstr ""
  1690 #~ "Изглежда има работещ X сървър на дисплей %s. Да се пробва ли друг номер "
  1691 #~ "за дисплей? Ако отговорите не, GDM отново ще опита да стартира сървър на %"
  1692 #~ "s. %s"
  1693 
  1694 #~ msgid ""
  1695 #~ "  (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such "
  1696 #~ "as Ctrl-Alt-F7 to go to console 7.  X servers usually run on consoles 7 "
  1697 #~ "and higher.)"
  1698 #~ msgstr ""
  1699 #~ " (Можете да промените конзолите с натискане на Ctrl-Alt+ функционален "
  1700 #~ "клавиш, напр. Ctrl-Alt-F7, за да отидете на конзола 7. X сървърът "
  1701 #~ "обикновено работи на конзоли от 7 нагоре.)"
  1702 
  1703 #~ msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
  1704 #~ msgstr "Дисплеят „%s“ не може да бъде отворен от Xnest"
  1705 
  1706 #~ msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
  1707 #~ msgstr "Дисплеят %s е зает. На него работи друг X сървър."
  1708 
  1709 #~ msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
  1710 #~ msgstr "%s: Грешка при отваряне на програмен канал: %s"
  1711 
  1712 #~ msgid "%s: Cannot find a free display number"
  1713 #~ msgstr "%s: Не може да се открие свободен номер на дисплей"
  1714 
  1715 #~ msgid "%s: Display %s busy.  Trying another display number."
  1716 #~ msgstr "%s: Дисплеят %s е зает. Пробва се друг номер на дисплей."
  1717 
  1718 #~ msgid "Invalid server command '%s'"
  1719 #~ msgstr "Грешна команда за сървър „%s“"
  1720 
  1721 #~ msgid "Server name '%s' not found; using standard server"
  1722 #~ msgstr "Името на сървъра „%s“ не е намерено. Използва се стандартен сървър."
  1723 
  1724 #~ msgid "%s: Xserver not found: %s"
  1725 #~ msgstr "%s: X сървърът не е открит: %s"
  1726 
  1727 #~ msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
  1728 #~ msgstr "%s: Не може да се създаде процес за X сървъра"
  1729 
  1730 #~ msgid "Can't set EGID to user GID"
  1731 #~ msgstr "Не може да се установи EGID да е GID"
  1732 
  1733 #~ msgid "Can't set EUID to user UID"
  1734 #~ msgstr "Не може да се установи EUID да е UID"
  1735 
  1736 #~ msgid ""
  1737 #~ "You are already logged in.  You can log in anyway, return to your "
  1738 #~ "previous login session, or abort this login"
  1739 #~ msgstr ""
  1740 #~ "Вече сте влезли. Какво желаете: да влезете отново, да се върнете към "
  1741 #~ "предишното влизане или да прекратите това влизане?"
  1742 
  1743 #~ msgid "Return to previous login"
  1744 #~ msgstr "Връщане към предишно влизане"
  1745 
  1746 #~ msgid "Abort login"
  1747 #~ msgstr "Прекратяване на влизането"
  1748 
  1749 #~ msgid ""
  1750 #~ "You are already logged in.  You can log in anyway or abort this login"
  1751 #~ msgstr ""
  1752 #~ "Вече сте влезли. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
  1753 
  1754 #~ msgid "%s: cannot fork"
  1755 #~ msgstr "%s: не може да се създаде процес"
  1756 
  1757 #~ msgid "%s: cannot open display %s"
  1758 #~ msgstr "%s: невъзможно е да се отвори дисплей %s"
  1759 
  1760 #~ msgid ""
  1761 #~ "Could not access configuration file (custom.conf). Make sure that the "
  1762 #~ "file exists before launching  login manager config utility."
  1763 #~ msgstr ""
  1764 #~ "Конфигурационният файл (custom.conf) не може да бъде достъпен. Проверете "
  1765 #~ "дали файлът съществува, преди да стартирате програмата за настройки на "
  1766 #~ "мениджъра."
  1767 
  1768 #~ msgid ""
  1769 #~ "Could not execute the configuration application.  Make sure its path is "
  1770 #~ "set correctly in the configuration file.  Attempting to start it from the "
  1771 #~ "default location."
  1772 #~ msgstr ""
  1773 #~ "Програмата за настройване не може да се изпълни. Проверете дали пътят до "
  1774 #~ "нея в конфигурационния файл е правилен. Ще се пробва стартиране на "
  1775 #~ "програмата от стандартното ѝ местоположение."
  1776 
  1777 #~ msgid ""
  1778 #~ "Could not execute the configuration application.  Make sure its path is "
  1779 #~ "set correctly in the configuration file."
  1780 #~ msgstr ""
  1781 #~ "Програмата за настройки не може да се изпълни. Проверете дали пътят до "
  1782 #~ "нея в конфигурационния файл е правилен."
  1783 
  1784 #~ msgid "You must authenticate as root to run configuration."
  1785 #~ msgstr "Трябва да сте администратор, за да настройвате."
  1786 
  1787 #~ msgid ""
  1788 #~ "Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
  1789 #~ "run or the sound does not exist."
  1790 #~ msgstr ""
  1791 #~ "Звукът за влизане в системата е заявен за отдалечен дисплей, програмата "
  1792 #~ "за просвирване на файла не може да бъде стартирана или аудио файлът не "
  1793 #~ "съществува."
  1794 
  1795 #~ msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
  1796 #~ msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал за gdmgreeter"
  1797 
  1798 #~ msgid ""
  1799 #~ "No servers were defined in the configuration file and XDMCP was "
  1800 #~ "disabled.  This can only be a configuration error.  GDM has started a "
  1801 #~ "single server for you.  You should log in and fix the configuration.  "
  1802 #~ "Note that automatic and timed logins are disabled now."
  1803 #~ msgstr ""
  1804 #~ "Не е зададен сървър в конфигурационния файл, а XDMCP е забранен. Това "
  1805 #~ "трябва да е грешка в конфигурацията. GDM е стартирал един сървър за вас. "
  1806 #~ "Ще трябва да влезете и да коригирате конфигурацията. Автоматичното "
  1807 #~ "влизане по време е забранено в момента."
  1808 
  1809 #~ msgid ""
  1810 #~ "Could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
  1811 #~ "this is a failsafe X server.  You should log in and properly configure "
  1812 #~ "the X server."
  1813 #~ msgstr ""
  1814 #~ "Не може да стартира обикновен X сървър (графичната инфраструктура). Това "
  1815 #~ "е авариен X сървър. Ще трябва да влезете в системата и да коригирате "
  1816 #~ "конфигурацията на X сървъра."
  1817 
  1818 #~ msgid ""
  1819 #~ "The specified display number was busy, so this server was started on "
  1820 #~ "display %s."
  1821 #~ msgstr ""
  1822 #~ "Зададеният номер дисплей е зает, този сървър е стартиран на дисплей %s."
  1823 
  1824 #~ msgid ""
  1825 #~ "The greeter application appears to be crashing. Attempting to use a "
  1826 #~ "different one."
  1827 #~ msgstr "Програмата за посрещане явно забива. Ще се пробва с друга програма."
  1828 
  1829 #~ msgid ""
  1830 #~ "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
  1831 #~ msgstr ""
  1832 #~ "%s: Програмата за посрещане не може да бъде стартирана с модулите за GTK"
  1833 #~ "+: %s. Опитва се без модули."
  1834 
  1835 #~ msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
  1836 #~ msgstr ""
  1837 #~ "%s: Не може да се стартира програмата за посрещане, опитва се с тази по "
  1838 #~ "подразбиране: %s"
  1839 
  1840 #~ msgid ""
  1841 #~ "Cannot start the greeter application; you will not be able to log in.  "
  1842 #~ "This display will be disabled.  Try logging in by other means and editing "
  1843 #~ "the configuration file"
  1844 #~ msgstr ""
  1845 #~ "Не може да се стартира програмата за посрещане. Няма да сте в състояние "
  1846 #~ "да влезете. Този дисплей ще бъде изключен. Опитайте се да влезете по друг "
  1847 #~ "начин и да коригирате конфигурационния файл"
  1848 
  1849 #~ msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
  1850 #~ msgstr "%s: Грешка при стартиране на програмата за посрещане от дисплей %s"
  1851 
  1852 #~ msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
  1853 #~ msgstr "%s: Неуспех при създаването на процес gdmgreeter"
  1854 
  1855 #~ msgid "%s: Can't open fifo!"
  1856 #~ msgstr "%s: Не може да се отвори програмен канал!"
  1857 
  1858 #~ msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
  1859 #~ msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал към gdmgreeter"
  1860 
  1861 #~ msgid ""
  1862 #~ "Cannot start the chooser application. You will probably not be able to "
  1863 #~ "log in.  Please contact the system administrator."
  1864 #~ msgstr ""
  1865 #~ "Програмата за избор на сесия не може да се стартира. Вероятно няма да "
  1866 #~ "можете да влезете. Обърнете се към системния администратор."
  1867 
  1868 #~ msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
  1869 #~ msgstr ""
  1870 #~ "%s: Грешка при стартиране на програмата за избор на сесия на дисплей %s"
  1871 
  1872 #~ msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
  1873 #~ msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  1874 
  1875 #~ msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  1876 #~ msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  1877 
  1878 #~ msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
  1879 #~ msgstr ""
  1880 #~ "%s: Изпълнението на скрипта PreSession върна резултат > 0. Влизането се "
  1881 #~ "преустановява."
  1882 
  1883 #~ msgid "Language %s does not exist; using %s"
  1884 #~ msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  1885 
  1886 #~ msgid "System default"
  1887 #~ msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  1888 
  1889 #~ msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
  1890 #~ msgstr ""
  1891 #~ "%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  1892 
  1893 #~ msgid "%s: setusercontext () failed for %s. Aborting."
  1894 #~ msgstr "%s: неуспешен setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  1895 
  1896 #~ msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
  1897 #~ msgstr ""
  1898 #~ "%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  1899 
  1900 #~ msgid ""
  1901 #~ "No Exec line in the session file: %s.  Running the GNOME failsafe session "
  1902 #~ "instead"
  1903 #~ msgstr ""
  1904 #~ "В сесийния файл %s не бе открит ред за изпълнение (с Exec). Ще се опита с "
  1905 #~ "аварийна сесия за GNOME."
  1906 
  1907 #~ msgid ""
  1908 #~ "%s: Cannot find or run the base Xsession script.  Running the GNOME "
  1909 #~ "failsafe session instead."
  1910 #~ msgstr ""
  1911 #~ "%s: Основният скрипт за сесии или не беше открит, или може да се "
  1912 #~ "стартира, ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  1913 
  1914 #~ msgid ""
  1915 #~ "Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
  1916 #~ "session instead."
  1917 #~ msgstr ""
  1918 #~ "Основният скрипт за сесии или не беше открит, или може да се стартира, ще "
  1919 #~ "се опита с аварийна сесия за GNOME."
  1920 
  1921 #~ msgid ""
  1922 #~ "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session, trying xterm"
  1923 #~ msgstr ""
  1924 #~ "%s: gnome-session не беше открит и не може да се стартира аварийна сесия "
  1925 #~ "на GNOME, пробва се xterm"
  1926 
  1927 #~ msgid ""
  1928 #~ "Could not find the GNOME installation, will try running the \"Failsafe "
  1929 #~ "xterm\" session."
  1930 #~ msgstr ""
  1931 #~ "Не може да се открие инсталацията на GNOME. Ще се пробва аварийна сесия с "
  1932 #~ "xterm."
  1933 
  1934 #~ msgid ""
  1935 #~ "This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the "
  1936 #~ "'Default' session of GNOME without the startup scripts being run.  This "
  1937 #~ "should be used to fix problems in your installation."
  1938 #~ msgstr ""
  1939 #~ "Това е аварийна сесия на GNOME. Ще влезете в сесията по подразбиране на "
  1940 #~ "GNOME, без да се стартират началните скриптове. Така ще можете да "
  1941 #~ "коригирате проблемите във вашата инсталация."
  1942 
  1943 #~ msgid ""
  1944 #~ "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
  1945 #~ msgstr ""
  1946 #~ "%s: gnome-session не беше открит. Не може да се стартира аварийна сесия "
  1947 #~ "на GNOME, пробва се xterm"
  1948 
  1949 #~ msgid ""
  1950 #~ "Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
  1951 #~ "session instead."
  1952 #~ msgstr ""
  1953 #~ "Не може да се открие инсталацията на GNOME. Ще се пробва аварийна сесия с "
  1954 #~ "xterm."
  1955 
  1956 #~ msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  1957 #~ msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  1958 
  1959 #~ msgid ""
  1960 #~ "This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
  1961 #~ "console so that you may fix your system if you cannot log in any other "
  1962 #~ "way.  To exit the terminal emulator, type 'exit' and an enter into the "
  1963 #~ "window."
  1964 #~ msgstr ""
  1965 #~ "Това е аварийна сесия с xterm. Ще трябва да влезете в терминала, за да "
  1966 #~ "коригирате проблемите в системата, ако не може да влезете по друг начин. "
  1967 #~ "За да излезете от терминалния емулатор, напишете „exit“ (без кавичките) в "
  1968 #~ "прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  1969 
  1970 #~ msgid ""
  1971 #~ "This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
  1972 #~ "console and be prompted to enter the password for root so that you may "
  1973 #~ "fix your system if you cannot log in any other way. To exit the terminal "
  1974 #~ "emulator, type 'exit' and an enter into the window."
  1975 #~ msgstr ""
  1976 #~ "Това е аварийна сесия с xterm. Ще трябва да влезете в терминала, да "
  1977 #~ "въведете паролата на системния администратор, за да коригирате проблемите "
  1978 #~ "в системата, ако не може да влезете по друг начин. За да излезете от "
  1979 #~ "терминалния емулатор, напишете „exit“ (без кавичките) в прозореца и "
  1980 #~ "натиснете клавиша „Enter“."
  1981 
  1982 #~ msgid ""
  1983 #~ "The failsafe session is restricted to users who have been assigned the "
  1984 #~ "root role. If you cannot log in any other way please contact your system "
  1985 #~ "administrator"
  1986 #~ msgstr ""
  1987 #~ "Единствено потребители, които са включени в групата „root“, могат да "
  1988 #~ "влязат в аварийната сесия. Ако не можете да влезете по друг начин в "
  1989 #~ "системата, обърнете се към вашия системен администратор."
  1990 
  1991 #~ msgid "%s: User not allowed to log in"
  1992 #~ msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  1993 
  1994 #~ msgid "The system administrator has disabled your account."
  1995 #~ msgstr "Системният администратор е спрял достъпа ви до системата."
  1996 
  1997 #~ msgid "Error! Unable to set executable context."
  1998 #~ msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  1999 
  2000 #~ msgid "%s: Could not exec %s %s %s %s %s %s"
  2001 #~ msgstr "%s: Неуспех при стартирането на %s %s %s %s %s %s"
  2002 
  2003 #~ msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
  2004 #~ msgstr "%s: Неуспех при стартирането на %s %s %s"
  2005 
  2006 #~ msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  2007 #~ msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  2008 
  2009 #~ msgid "%s: User passed auth but getpwnam (%s) failed!"
  2010 #~ msgstr ""
  2011 #~ "%s: Потребителят е идентифициран, но изпълнението на getpwnam (%s) беше "
  2012 #~ "неуспешно!"
  2013 
  2014 #~ msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
  2015 #~ msgstr ""
  2016 #~ "%s: Изпълнението на скрипта PostLogin върна резултат > 0. Влизането се "
  2017 #~ "преустановява."
  2018 
  2019 #~ msgid ""
  2020 #~ "Your home directory is listed as: '%s' but it does not appear to exist.  "
  2021 #~ "Do you want to log in with the / (root) directory as your home directory? "
  2022 #~ "It is unlikely anything will work unless you use a failsafe session."
  2023 #~ msgstr ""
  2024 #~ "Домашната ви папка е описана като: „%s“, но изглежда, че не съществува. "
  2025 #~ "Искате ли да влезете в главната папка, все едно е ваша? Най-вероятно нищо "
  2026 #~ "няма да работи по нормалния начин, освен ако не сте в аварийна сесия."
  2027 
  2028 #~ msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  2029 #~ msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  2030 
  2031 #~ msgid ""
  2032 #~ "User's $HOME/.dmrc file is being ignored.  This prevents the default "
  2033 #~ "session and language from being saved.  File should be owned by user and "
  2034 #~ "have 644 permissions.  User's $HOME directory must be owned by user and "
  2035 #~ "not writable by other users."
  2036 #~ msgstr ""
  2037 #~ "Потребителският файл $HOME/.dmrc е игнориран. Това пречи да се запишат "
  2038 #~ "настройките за сесията и езика по подразбиране. Файлът трябва да се "
  2039 #~ "притежава от потребителя и да има настройки за достъп — 644. Домашната "
  2040 #~ "папка на потребителя — $HOME трябва да се притежава от потребителя, а "
  2041 #~ "другите потребители трябва да не могат да пишат в нея."
  2042 
  2043 #~ msgid ""
  2044 #~ "GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
  2045 #~ "are out of disk space or that your home directory could not be opened for "
  2046 #~ "writing.  In any case, it is not possible to log in.  Please contact your "
  2047 #~ "system administrator"
  2048 #~ msgstr ""
  2049 #~ "GDM не може да пише във файла за упълномощаване. Това може да означава, "
  2050 #~ "че нямате свободно място на диска или вашата домашна папка не може да "
  2051 #~ "бъде отворена с права за писане. Във всеки случай е невъзможно да "
  2052 #~ "влезете. Обърнете се към системния администратор."
  2053 
  2054 #~ msgid "%s: Error forking user session"
  2055 #~ msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  2056 
  2057 #~ msgid ""
  2058 #~ "Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged "
  2059 #~ "out yourself, this could mean that there is some installation problem or "
  2060 #~ "that you may be out of diskspace.  Try logging in with one of the "
  2061 #~ "failsafe sessions to see if you can fix this problem."
  2062 #~ msgstr ""
  2063 #~ "Сесията ви продължи по-малко от 10 секунди. Ако не сте излезли сами, това "
  2064 #~ "означава, че има някакъв проблем с инсталацията или нямате дисково "
  2065 #~ "пространство. Опитайте се да влезете с аварийна сесия, за да се опитате "
  2066 #~ "да оправите проблема."
  2067 
  2068 #~ msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  2069 #~ msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  2070 
  2071 #~ msgid "GDM detected a halt or restart in progress."
  2072 #~ msgstr ""
  2073 #~ "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  2074 
  2075 #~ msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  2076 #~ msgstr "%s: Фатална грешка в X — рестартира се %s"
  2077 
  2078 #~ msgid ""
  2079 #~ "Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
  2080 #~ "run or the sound does not exist"
  2081 #~ msgstr ""
  2082 #~ "Звукът за влизане в системата е заявен за отдалечен дисплей, програмата "
  2083 #~ "за просвирване на файла не може да бъде стартирана, или аудио файлът не "
  2084 #~ "съществува."
  2085 
  2086 #~ msgid "%s: Failed starting: %s"
  2087 #~ msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  2088 
  2089 #~ msgid "%s: Can't fork script process!"
  2090 #~ msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  2091 
  2092 #~ msgid "%s: Failed creating pipe"
  2093 #~ msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  2094 
  2095 #~ msgid "%s: Failed executing: %s"
  2096 #~ msgstr "%s: Грешка при изпълнение на: %s"
  2097 
  2098 #~ msgid ""
  2099 #~ "\n"
  2100 #~ "Incorrect username or password.  Letters must be typed in the correct "
  2101 #~ "case."
  2102 #~ msgstr ""
  2103 #~ "\n"
  2104 #~ "Грешно име или парола. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  2105 
  2106 #~ msgid "Please enter your username"
  2107 #~ msgstr "Въведете вашето потребителско име"
  2108 
  2109 #~ msgid "Password:"
  2110 #~ msgstr "Парола:"
  2111 
  2112 #~ msgid "Couldn't authenticate user \"%s\""
  2113 #~ msgstr "Неуспех при идентифицирането на потребителя „%s“"
  2114 
  2115 #~ msgid "Root login disallowed on display '%s'"
  2116 #~ msgstr "Влизането като „root“ е отхвърлено от дисплей „%s“"
  2117 
  2118 #~ msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
  2119 #~ msgstr "На системния администратор не му е позволено да влиза от този екран"
  2120 
  2121 #~ msgid "User %s not allowed to log in"
  2122 #~ msgstr "Потребител %s не може да влиза в системата"
  2123 
  2124 #~ msgid ""
  2125 #~ "\n"
  2126 #~ "The system administrator has disabled your account."
  2127 #~ msgstr ""
  2128 #~ "\n"
  2129 #~ "Системният администратор е забранил достъпа ви до системата."
  2130 
  2131 #~ msgid "Cannot set user group for %s"
  2132 #~ msgstr "Не може да се зададе потребителска група за %s"
  2133 
  2134 #~ msgid ""
  2135 #~ "\n"
  2136 #~ "Cannot set your user group; you will not be able to log in. Please "
  2137 #~ "contact your system administrator."
  2138 #~ msgstr ""
  2139 #~ "\n"
  2140 #~ "Групата на потребителя не може да бъде зададена, няма да може да влезете "
  2141 #~ "в системата. Обърнете се към системния администратор."
  2142 
  2143 #~ msgid "Password of %s has expired"
  2144 #~ msgstr "Изтече срокът на валидност на паролата на %s"
  2145 
  2146 #~ msgid ""
  2147 #~ "You are required to change your password.\n"
  2148 #~ "Please choose a new one."
  2149 #~ msgstr ""
  2150 #~ "От вас се изисква да промените\n"
  2151 #~ "паролата си. Изберете нова."
  2152 
  2153 #~ msgid ""
  2154 #~ "\n"
  2155 #~ "Cannot change your password; you will not be able to log in. Please try "
  2156 #~ "again later or contact your system administrator."
  2157 #~ msgstr ""
  2158 #~ "\n"
  2159 #~ "Паролата ви не може да бъде сменена. Няма да може да влезете в системата. "
  2160 #~ "Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния "
  2161 #~ "администратор."
  2162 
  2163 #~ msgid ""
  2164 #~ "Your password has been changed but you may have to change it again. "
  2165 #~ "Please try again later or contact your system administrator."
  2166 #~ msgstr ""
  2167 #~ "Паролата ви бе сменена, но може да се наложи отново да я промените. "
  2168 #~ "Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния "
  2169 #~ "администратор."
  2170 
  2171 #~ msgid ""
  2172 #~ "Your password has expired.\n"
  2173 #~ "Only a system administrator can now change it"
  2174 #~ msgstr ""
  2175 #~ "вашата парола вече не е валидна.\n"
  2176 #~ "Само системният администратор може да я промени"
  2177 
  2178 #~ msgid "Internal error on passwdexpired"
  2179 #~ msgstr "Вътрешна грешка при паролата с изтекла валидност"
  2180 
  2181 #~ msgid ""
  2182 #~ "An internal error occurred. You will not be able to log in.\n"
  2183 #~ "Please try again later or contact your system administrator."
  2184 #~ msgstr ""
  2185 #~ "Възникна вътрешна грешка. Няма да можете да влезете.\n"
  2186 #~ "Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния "
  2187 #~ "администратор."
  2188 
  2189 #~ msgid "Cannot get passwd structure for %s"
  2190 #~ msgstr "Неуспех при получаването на структурата за „passwd“ за %s"
  2191 
  2192 #~ msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
  2193 #~ msgstr "Задължени сте да смените паролата си веднага. (остаряла е)"
  2194 
  2195 #~ msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
  2196 #~ msgstr ""
  2197 #~ "Трябва задължително да смените вашата парола веднага (изискване на "
  2198 #~ "системния администратор)"
  2199 
  2200 #~ msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  2201 #~ msgstr ""
  2202 #~ "Вашата регистрация е изтекла. Свържете се със системния администратор"
  2203 
  2204 #~ msgid "No password supplied"
  2205 #~ msgstr "Не беше въведена парола"
  2206 
  2207 #~ msgid "Password unchanged"
  2208 #~ msgstr "Паролата е непроменена"
  2209 
  2210 #~ msgid "Can not get username"
  2211 #~ msgstr "Неуспех при взимане на име"
  2212 
  2213 #~ msgid "Retype new UNIX password:"
  2214 #~ msgstr "Напишете отново новата парола:"
  2215 
  2216 #~ msgid "Enter new UNIX password:"
  2217 #~ msgstr "Напишете новата парола:"
  2218 
  2219 #~ msgid "(current) UNIX password:"
  2220 #~ msgstr "(текуща) парола:"
  2221 
  2222 #~ msgid "Error while changing NIS password."
  2223 #~ msgstr "Грешка при сменяне на парола за NIS."
  2224 
  2225 #~ msgid "You must choose a longer password"
  2226 #~ msgstr "Трябва да изберете по-дълга парола"
  2227 
  2228 #~ msgid "Password has been already used. Choose another."
  2229 #~ msgstr "Паролата е вече използвана. Изберете друга."
  2230 
  2231 #~ msgid "You must wait longer to change your password"
  2232 #~ msgstr "Трябва да почакате повече, за да смените паролата си."
  2233 
  2234 #~ msgid "Sorry, passwords do not match"
  2235 #~ msgstr "За съжаление паролите не са еднакви"
  2236 
  2237 #~ msgid "Cannot setup pam handle with null display"
  2238 #~ msgstr ""
  2239 #~ "Неуспех при задаването на поддръжката на „pam“ за дисплей сочен от „null“"
  2240 
  2241 #~ msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
  2242 #~ msgstr "Неуспех при задаване на PAM_TTY=%s"
  2243 
  2244 #~ msgid "Can't set PAM_RHOST=%s"
  2245 #~ msgstr "Неуспех при задаване на PAM_RHOST=%s"
  2246 
  2247 #~ msgid ""
  2248 #~ "\n"
  2249 #~ "The system administrator is not allowed to login from this screen"
  2250 #~ msgstr ""
  2251 #~ "\n"
  2252 #~ "На системния администратор не е позволено да влиза от този екран"
  2253 
  2254 #~ msgid "Authentication token change failed for user %s"
  2255 #~ msgstr ""
  2256 #~ "Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация за потребител %s"
  2257 
  2258 #~ msgid ""
  2259 #~ "\n"
  2260 #~ "The change of the authentication token failed. Please try again later or "
  2261 #~ "contact the system administrator."
  2262 #~ msgstr ""
  2263 #~ "\n"
  2264 #~ "Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация. Опитайте отново "
  2265 #~ "по-късно или се обърнете към системния администратор"
  2266 
  2267 #~ msgid "User %s no longer permitted to access the system"
  2268 #~ msgstr "Потребител %s вече няма права за достъп до системата"
  2269 
  2270 #~ msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
  2271 #~ msgstr "Потребител %s няма права за достъп до системата в момента"
  2272 
  2273 #~ msgid ""
  2274 #~ "\n"
  2275 #~ "The system administrator has disabled access to the system temporarily."
  2276 #~ msgstr ""
  2277 #~ "\n"
  2278 #~ "Системният администратор временно е забранил достъпа до системата."
  2279 
  2280 #~ msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
  2281 #~ msgstr "Неуспех при настройването на управлението на регистрациите за %s"
  2282 
  2283 #~ msgid "Couldn't set credentials for %s"
  2284 #~ msgstr "Неуспех при задаване на акредитация за %s"
  2285 
  2286 #~ msgid "Couldn't open session for %s"
  2287 #~ msgstr "Неуспех при отваряне на сесия за %s"
  2288 
  2289 #~ msgid ""
  2290 #~ "\n"
  2291 #~ "Authentication failed.  Letters must be typed in the correct case."
  2292 #~ msgstr ""
  2293 #~ "\n"
  2294 #~ "Идентификацията пропадна. Регистърът (големината) на буквите е от "
  2295 #~ "значение."
  2296 
  2297 #~ msgid ""
  2298 #~ "The system administrator has disabled your access to the system "
  2299 #~ "temporarily."
  2300 #~ msgstr ""
  2301 #~ "Системният администратор временно е забранил вашия достъп до системата."
  2302 
  2303 #~ msgid ""
  2304 #~ "Cannot set your user group; you will not be able to log in. Please "
  2305 #~ "contact your system administrator."
  2306 #~ msgstr ""
  2307 #~ "Групата на потребителя ви не може да бъде зададена, няма да може да "
  2308 #~ "влезете в системата. Обърнете се към системния администратор."
  2309 
  2310 #~ msgid "Can't find PAM configuration for GDM."
  2311 #~ msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
  2312 
  2313 #~ msgid "%s: Could not bind to XDMCP socket!"
  2314 #~ msgstr "%s: Неуспех при привързването към гнездо на XDMCP!"
  2315 
  2316 #~ msgid "%s: Unknown opcode from host %s"
  2317 #~ msgstr "%s: Неизвестен код на операция от хост %s"
  2318 
  2319 #~ msgid ""
  2320 #~ "%s: Failed to run '%s --display %s --display-authfile %s --to %s --to-"
  2321 #~ "authfile %s': %s"
  2322 #~ msgstr ""
  2323 #~ "%s: Неуспех при стартирането на „%s --display %s --display-authfile %s --"
  2324 #~ "to %s --to-authfile %s“: %s"
  2325 
  2326 #~ msgid "%s: No XDMCP support"
  2327 #~ msgstr "%s: Няма поддръжка на XDMCP"
  2328 
  2329 #~ msgid "Xnest command line"
  2330 #~ msgstr "Команден ред на Xnest"
  2331 
  2332 #~ msgid "STRING"
  2333 #~ msgstr "НИЗ"
  2334 
  2335 #~ msgid "Extra options for Xnest"
  2336 #~ msgstr "Допълнителни опции за Xnest"
  2337 
  2338 #~ msgid "OPTIONS"
  2339 #~ msgstr "ОПЦИИ"
  2340 
  2341 #~ msgid "Run in background"
  2342 #~ msgstr "Изпълнение във фонов режим"
  2343 
  2344 #~ msgid "Just run Xnest, no query (no chooser)"
  2345 #~ msgstr "Изпълнение само на Xnest, без заявка (без chooser)"
  2346 
  2347 #~ msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
  2348 #~ msgstr "Пряка заявка вместо непряка (chooser)"
  2349 
  2350 #~ msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
  2351 #~ msgstr ""
  2352 #~ "Изпълняване на заявка в режим на „broadcast“ вместо непряка заявка "
  2353 #~ "(chooser)"
  2354 
  2355 #~ msgid "Don't check for running GDM"
  2356 #~ msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  2357 
  2358 #~ msgid "- Nested gdm login chooser"
  2359 #~ msgstr "— избор на вложени сесии чрез gdm"
  2360 
  2361 #~ msgid "- Nested gdm login"
  2362 #~ msgstr "— вложена сесия чрез gdm"
  2363 
  2364 #~ msgid "Please ask your system administrator to install it."
  2365 #~ msgstr "Помолете вашия системен администратор да го инсталира."
  2366 
  2367 #~ msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  2368 #~ msgstr "Непрекият режим на XDMCP не е включен"
  2369 
  2370 #~ msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  2371 #~ msgstr "Помолете вашия системен администратор да включи тази възможност."
  2372 
  2373 #~ msgid "XDMCP is not enabled"
  2374 #~ msgstr "XDMCP не е включен"
  2375 
  2376 #~ msgid "Please ask your system administrator to start it."
  2377 #~ msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  2378 
  2379 #~ msgid "Could not find a free display number"
  2380 #~ msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
  2381 
  2382 #~ msgid "Please wait: scanning local network..."
  2383 #~ msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира…"
  2384 
  2385 #~ msgid "No serving hosts were found."
  2386 #~ msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
  2387 
  2388 #~ msgid "Choose a ho_st to connect to:"
  2389 #~ msgstr "Избор на _хост за връзка:"
  2390 
  2391 #~ msgid ""
  2392 #~ "The host \"%s\" is not willing to support a login session right now.  "
  2393 #~ "Please try again later."
  2394 #~ msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  2395 
  2396 #~ msgid "Cannot connect to remote server"
  2397 #~ msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  2398 
  2399 #~ msgid ""
  2400 #~ "Did not receive any response from host \"%s\" in %d seconds.  Perhaps the "
  2401 #~ "host is not turned on, or is not willing to support a login session right "
  2402 #~ "now.  Please try again later."
  2403 #~ msgstr ""
  2404 #~ "Не е получен отговор от хоста „%s“ за последните %d секунди. Хостът може "
  2405 #~ "да е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-"
  2406 #~ "късно."
  2407 
  2408 #~ msgid "Did not receive response from server"
  2409 #~ msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  2410 
  2411 #~ msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  2412 #~ msgstr ""
  2413 #~ "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  2414 
  2415 #~ msgid "Cannot find host"
  2416 #~ msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  2417 
  2418 #~ msgid ""
  2419 #~ "The main area of this application shows the hosts on the local network "
  2420 #~ "that have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
  2421 #~ "computers as if they were logged on using the console.\n"
  2422 #~ "\n"
  2423 #~ "You can rescan the network for new hosts by clicking \"Refresh\".  When "
  2424 #~ "you have selected a host click \"Connect\" to open a session to that "
  2425 #~ "computer."
  2426 #~ msgstr ""
  2427 #~ "Главният прозорец на това приложение показва хостовете във вашата локална "
  2428 #~ "мрежа, които имат включена поддръжка на „XDMCP“. Това позволява на "
  2429 #~ "потребителите да влизат в системите отдалечено, все едно през локална "
  2430 #~ "конзола.\n"
  2431 #~ "\n"
  2432 #~ "Може да сканирате отново мрежата за нови хостове като натиснете на "
  2433 #~ "„Обновяване“ Когато изберете хост, натиснете „Връзка“, за да се отвори "
  2434 #~ "сесия към тази машина."
  2435 
  2436 #~ msgid "Socket for xdm communication"
  2437 #~ msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  2438 
  2439 #~ msgid "SOCKET"
  2440 #~ msgstr "ГНЕЗДО"
  2441 
  2442 #~ msgid "Client address to return in response to xdm"
  2443 #~ msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  2444 
  2445 #~ msgid "ADDRESS"
  2446 #~ msgstr "АДРЕС"
  2447 
  2448 #~ msgid "Connection type to return in response to xdm"
  2449 #~ msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  2450 
  2451 #~ msgid "TYPE"
  2452 #~ msgstr "ТИП"
  2453 
  2454 #~ msgid "- gdm login chooser"
  2455 #~ msgstr "— избор на сесии чрез gdm"
  2456 
  2457 #~ msgid ""
  2458 #~ "The chooser version (%s) does not match the daemon version (%s).  You "
  2459 #~ "have probably just upgraded GDM.  Please restart the GDM daemon or the "
  2460 #~ "computer."
  2461 #~ msgstr ""
  2462 #~ "Версията на програмата за избор на сесии (%s) не съвпада с тази на демона "
  2463 #~ "(%s). Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  2464 #~ "рестартирайте компютъра."
  2465 
  2466 #~ msgid "Cannot run chooser"
  2467 #~ msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
  2468 
  2469 #~ msgid "A_dd host: "
  2470 #~ msgstr "_Добавяне на хост: "
  2471 
  2472 #~ msgid "C_onnect"
  2473 #~ msgstr "В_ръзка"
  2474 
  2475 #~ msgid "Exit the application"
  2476 #~ msgstr "Спиране на програмата"
  2477 
  2478 #~ msgid "Login Host Chooser"
  2479 #~ msgstr "Програма за избор на хостове"
  2480 
  2481 #~ msgid "Open a session to the selected host"
  2482 #~ msgstr "Отваряне на сесия към избран хост"
  2483 
  2484 #~ msgid "Probe the network"
  2485 #~ msgstr "Пробване на мрежата."
  2486 
  2487 #~ msgid "Query and add this host to the above list"
  2488 #~ msgstr "Изпробване и добавяне на този хост в горния списък"
  2489 
  2490 #~ msgid "Status"
  2491 #~ msgstr "Състояние"
  2492 
  2493 #~ msgid "_Add"
  2494 #~ msgstr "_Добавяне"
  2495 
  2496 #~ msgid ""
  2497 #~ "You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
  2498 #~ "Display Manager) or xdm. If you still wish to use this feature, either "
  2499 #~ "start GDM yourself or ask your system administrator to start GDM."
  2500 #~ msgstr ""
  2501 #~ "Възможно е да използвате различен мениджър на дисплеи — например KDM "
  2502 #~ "(мениджърът на дисплеи на KDE) или xdm. Ако все още искате да използвате "
  2503 #~ "тази функция, стартирайте сами GDM или помолете вашия системен "
  2504 #~ "администратор за това."
  2505 
  2506 #~ msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  2507 #~ msgstr ""
  2508 #~ "Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  2509 
  2510 #~ msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  2511 #~ msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  2512 
  2513 #~ msgid ""
  2514 #~ "Cannot communicate with GDM. Perhaps you have an old version running."
  2515 #~ msgstr ""
  2516 #~ "Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара "
  2517 #~ "версия."
  2518 
  2519 #~ msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  2520 #~ msgstr "Достигнат е лимитът на гъвкави X сървъри."
  2521 
  2522 #~ msgid "There were errors trying to start the X server."
  2523 #~ msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  2524 
  2525 #~ msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  2526 #~ msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  2527 
  2528 #~ msgid "Too many X sessions running."
  2529 #~ msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  2530 
  2531 #~ msgid ""
  2532 #~ "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
  2533 #~ "may be missing an X authorization file."
  2534 #~ msgstr ""
  2535 #~ "Вложеният X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия ви X сървър. "
  2536 #~ "Може би липсва файлът за упълномощаване."
  2537 
  2538 #~ msgid ""
  2539 #~ "The nested X server (Xnest) is not available, or GDM is badly "
  2540 #~ "configured.\n"
  2541 #~ "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
  2542 #~ msgstr ""
  2543 #~ "Липсва вложен X сървър (Xnest) или GDM е лошо конфигуриран.\n"
  2544 #~ "Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  2545 
  2546 #~ msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
  2547 #~ msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  2548 
  2549 #~ msgid ""
  2550 #~ "Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
  2551 #~ "which is not available."
  2552 #~ msgstr ""
  2553 #~ "Опит за задаване на непознато действие за излизане или за задаване на "
  2554 #~ "действие, което не е достъпно."
  2555 
  2556 #~ msgid "Virtual terminals not supported."
  2557 #~ msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  2558 
  2559 #~ msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  2560 #~ msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  2561 
  2562 #~ msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  2563 #~ msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  2564 
  2565 #~ msgid ""
  2566 #~ "You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
  2567 #~ "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  2568 #~ msgstr ""
  2569 #~ "Изглежда нямате идентификация за тази операция. Най-вероятно вашият файл ."
  2570 #~ "Xauthority не е коректен."
  2571 
  2572 #~ msgid "Too many messages were sent to GDM and it hung up on us."
  2573 #~ msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
  2574 
  2575 #~ msgid "The accessibility registry was not found."
  2576 #~ msgstr "Регистратурата за достъпност не беше открита."
  2577 
  2578 #~ msgid "The accessibility registry could not be started."
  2579 #~ msgstr "Регистратурата за достъпност не може да бъде открита."
  2580 
  2581 #~ msgid "%d second"
  2582 #~ msgid_plural "%d seconds"
  2583 #~ msgstr[0] "%d секунда"
  2584 #~ msgstr[1] "%d секунди"
  2585 
  2586 #~ msgid "Usage: %s [-b][-v] and one of the following:\n"
  2587 #~ msgstr "Употреба: %s [-b][-v] и някой от следните варианти:\n"
  2588 
  2589 #~ msgid "\t-a display\n"
  2590 #~ msgstr "\t-a дисплей\n"
  2591 
  2592 #~ msgid "\t-r display\n"
  2593 #~ msgstr "\t-r дисплей\n"
  2594 
  2595 #~ msgid "\t-d display\n"
  2596 #~ msgstr "\t-d дисплей\n"
  2597 
  2598 #~ msgid "\t-l [server_name]\n"
  2599 #~ msgstr "\t-l [име_на_сървър]\n"
  2600 
  2601 #~ msgid "\t-t maximum tries to connect (default 15)\n"
  2602 #~ msgstr "\t-t максимален_брой_опити_за_свързване (по подразбиране е 15)\n"
  2603 
  2604 #~ msgid "\t-s sleep value (default 8)\n"
  2605 #~ msgstr "\t-s време_за_изчакване (по подразбиране е 8)\n"
  2606 
  2607 #~ msgid "Server busy, will sleep.\n"
  2608 #~ msgstr "Сървърът е зает, ще се изчаква.\n"
  2609 
  2610 #~ msgid ""
  2611 #~ "Connection to daemon failed, sleeping for %d seconds.  Retry %d of %d\n"
  2612 #~ msgstr ""
  2613 #~ "Неуспех при свързването към демона. Ще се бездейства %d секунди. Опит %d "
  2614 #~ "от %d\n"
  2615 
  2616 #~ msgid "Failed to connect to server after %d retries\n"
  2617 #~ msgstr "Свързването към сървър, дори след %d опита, е невъзможно\n"
  2618 
  2619 #~ msgid "Log in as another user inside a nested window"
  2620 #~ msgstr "Влизане в системата като друг потребител във вложен прозорец"
  2621 
  2622 #~ msgid "New Login in a Nested Window"
  2623 #~ msgstr "Ново влизане във вложен прозорец"
  2624 
  2625 #~ msgid "Cannot change display"
  2626 #~ msgstr "Дисплеят не може да бъде променен"
  2627 
  2628 #~ msgid "Nobody"
  2629 #~ msgstr "Никой"
  2630 
  2631 #~ msgid "Display %s on virtual terminal %d"
  2632 #~ msgstr "Дисплей %s на виртуален терминал %d"
  2633 
  2634 #~ msgid "Nested display %s on virtual terminal %d"
  2635 #~ msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d"
  2636 
  2637 #~ msgid "Open Displays"
  2638 #~ msgstr "Отваряне на дисплеи"
  2639 
  2640 #~ msgid "_Open New Display"
  2641 #~ msgstr "_Отваряне на нов дисплей"
  2642 
  2643 #~ msgid "Change to _Existing Display"
  2644 #~ msgstr "Преминаване към _съществуващ дисплей"
  2645 
  2646 #~ msgid ""
  2647 #~ "There are some displays already open.  You can select one from the list "
  2648 #~ "below or open a new one."
  2649 #~ msgstr ""
  2650 #~ "Вече има отворени дисплеи. Можете да изберете някой от долния списък или "
  2651 #~ "да отворите нов."
  2652 
  2653 #~ msgid "Choose server"
  2654 #~ msgstr "Избор на сървър"
  2655 
  2656 #~ msgid "Choose the X server to start"
  2657 #~ msgstr "Избор на X сървър за стартиране"
  2658 
  2659 #~ msgid "Standard server"
  2660 #~ msgstr "Стандартен сървър"
  2661 
  2662 #~ msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  2663 #~ msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  2664 
  2665 #~ msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  2666 #~ msgstr "Може би вашият файл .Xauthority не е коректен"
  2667 
  2668 #~ msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  2669 #~ msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  2670 
  2671 #~ msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  2672 #~ msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  2673 
  2674 #~ msgid "Log in as another user without logging out"
  2675 #~ msgstr "Влизане като друг потребител без излизане от системата"
  2676 
  2677 #~ msgid "New Login"
  2678 #~ msgstr "Ново влизане"
  2679 
  2680 #~ msgid "A-M|Afrikaans"
  2681 #~ msgstr "А-К|Африкаанс"
  2682 
  2683 #~ msgid "A-M|Albanian"
  2684 #~ msgstr "А-К|Албански"
  2685 
  2686 #~ msgid "A-M|Amharic"
  2687 #~ msgstr "А-К|Амхарски"
  2688 
  2689 #~ msgid "A-M|Arabic (Egypt)"
  2690 #~ msgstr "А-К|Арабски (Египетски)"
  2691 
  2692 #~ msgid "A-M|Arabic (Lebanon)"
  2693 #~ msgstr "А-К|Арабски (Ливан)"
  2694 
  2695 #~ msgid "A-M|Arabic (Saudi Arabia)"
  2696 #~ msgstr "А-К|Арабски (Саудитска Арабия)"
  2697 
  2698 #~ msgid "A-M|Armenian"
  2699 #~ msgstr "А-К|Арменски"
  2700 
  2701 #~ msgid "A-M|Azerbaijani"
  2702 #~ msgstr "А-К|Азербайджански"
  2703 
  2704 #~ msgid "A-M|Basque"
  2705 #~ msgstr "А-К|Баски"
  2706 
  2707 #~ msgid "A-M|Belarusian"
  2708 #~ msgstr "А-К|Белоруски"
  2709 
  2710 #~ msgid "A-M|Bengali"
  2711 #~ msgstr "А-К|Бенгалски"
  2712 
  2713 #~ msgid "A-M|Bengali (India)"
  2714 #~ msgstr "А-К|Бенгалски (Индия)"
  2715 
  2716 #~ msgid "A-M|Bulgarian"
  2717 #~ msgstr "А-К|Български"
  2718 
  2719 #~ msgid "A-M|Bosnian"
  2720 #~ msgstr "А-К|Босненски"
  2721 
  2722 #~ msgid "A-M|Catalan"
  2723 #~ msgstr "А-К|Каталонски"
  2724 
  2725 #~ msgid "A-M|Chinese (China Mainland)"
  2726 #~ msgstr "А-К|Китайски (континентален Китай)"
  2727 
  2728 #~ msgid "A-M|Chinese (Hong Kong)"
  2729 #~ msgstr "А-К|Китайски (Хонконг)"
  2730 
  2731 #~ msgid "A-M|Chinese (Singapore)"
  2732 #~ msgstr "А-К|Китайски (Сингапур)"
  2733 
  2734 #~ msgid "A-M|Chinese (Taiwan)"
  2735 #~ msgstr "А-К|Китайски (Тайван)"
  2736 
  2737 #~ msgid "A-M|Croatian"
  2738 #~ msgstr "Л-Я|Хърватски"
  2739 
  2740 #~ msgid "A-M|Czech"
  2741 #~ msgstr "Л-Я|Чешки"
  2742 
  2743 #~ msgid "A-M|Danish"
  2744 #~ msgstr "А-К|Датски"
  2745 
  2746 #~ msgid "A-M|Dutch"
  2747 #~ msgstr "Л-Я|Холандски"
  2748 
  2749 #~ msgid "A-M|Dutch (Belgium)"
  2750 #~ msgstr "Л-Я|Холандски (Белгия)"
  2751 
  2752 #~ msgid "A-M|English (USA)"
  2753 #~ msgstr "А-К|Английски (САЩ)"
  2754 
  2755 #~ msgid "A-M|English (Australia)"
  2756 #~ msgstr "А-К|Английски (Австралия)"
  2757 
  2758 #~ msgid "A-M|English (UK)"
  2759 #~ msgstr "А-К|Английски (Обединено кралство)"
  2760 
  2761 #~ msgid "A-M|English (Canada)"
  2762 #~ msgstr "А-К|Английски (Канада)"
  2763 
  2764 #~ msgid "A-M|English (Ireland)"
  2765 #~ msgstr "А-К|Английски (Ирландия)"
  2766 
  2767 #~ msgid "A-M|English (Denmark)"
  2768 #~ msgstr "А-К|Английски (Дания)"
  2769 
  2770 #~ msgid "A-M|English (South Africa)"
  2771 #~ msgstr "А-К|Английски (ЮАР)"
  2772 
  2773 #~ msgid "A-M|English (Malta)"
  2774 #~ msgstr "А-К|Английски (Малта)"
  2775 
  2776 #~ msgid "A-M|English (New Zealand)"
  2777 #~ msgstr "А-К|Английски (Нова Зеландия)"
  2778 
  2779 #~ msgid "A-M|Estonian"
  2780 #~ msgstr "А-К|Естонски"
  2781 
  2782 #~ msgid "A-M|Finnish"
  2783 #~ msgstr "Л-Я|Фински"
  2784 
  2785 #~ msgid "A-M|French"
  2786 #~ msgstr "Л-Я|Френски"
  2787 
  2788 #~ msgid "A-M|French (Belgium)"
  2789 #~ msgstr "Л-Я|Френски (Белгия)"
  2790 
  2791 #~ msgid "A-M|French (Canada)"
  2792 #~ msgstr "Л-Я|Френски (Канада)"
  2793 
  2794 #~ msgid "A-M|French (Luxembourg)"
  2795 #~ msgstr "Л-Я|Френски (Люксембург)"
  2796 
  2797 #~ msgid "A-M|French (Switzerland)"
  2798 #~ msgstr "Л-Я|Френски (Швейцария)"
  2799 
  2800 #~ msgid "A-M|Galician"
  2801 #~ msgstr "А-К|Галицийски"
  2802 
  2803 #~ msgid "A-M|German"
  2804 #~ msgstr "Л-Я|Немски"
  2805 
  2806 #~ msgid "A-M|German (Austria)"
  2807 #~ msgstr "Л-Я|Немски (Австрия)"
  2808 
  2809 #~ msgid "A-M|German (Luxembourg)"
  2810 #~ msgstr "Л-Я|Немски (Люксембург)"
  2811 
  2812 #~ msgid "A-M|German (Switzerland)"
  2813 #~ msgstr "Л-Я|Немски (Швейцария)"
  2814 
  2815 #~ msgid "A-M|Greek"
  2816 #~ msgstr "А-К|Гръцки"
  2817 
  2818 #~ msgid "A-M|Greek (Cyprus)"
  2819 #~ msgstr "А-К|Гръцки (Кипър)"
  2820 
  2821 #~ msgid "A-M|Gujarati"
  2822 #~ msgstr "А-К|Гуджарати"
  2823 
  2824 #~ msgid "A-M|Hebrew"
  2825 #~ msgstr "А-К|Иврит"
  2826 
  2827 #~ msgid "A-M|Hindi"
  2828 #~ msgstr "Л-Я|Хинди"
  2829 
  2830 #~ msgid "A-M|Hungarian"
  2831 #~ msgstr "Л-Я|Унгарски"
  2832 
  2833 #~ msgid "A-M|Icelandic"
  2834 #~ msgstr "А-К|Исландски"
  2835 
  2836 #~ msgid "A-M|Indonesian"
  2837 #~ msgstr "А-К|Индонезийски"
  2838 
  2839 #~ msgid "A-M|Interlingua"
  2840 #~ msgstr "А-К|Интерлингуа"
  2841 
  2842 #~ msgid "A-M|Irish"
  2843 #~ msgstr "А-К|Ирландски"
  2844 
  2845 #~ msgid "A-M|Italian"
  2846 #~ msgstr "А-К|Италиански"
  2847 
  2848 #~ msgid "A-M|Japanese"
  2849 #~ msgstr "Л-Я|Японски"
  2850 
  2851 #~ msgid "A-M|Kannada"
  2852 #~ msgstr "А-К|Канарески"
  2853 
  2854 #~ msgid "A-M|Kinyarwanda"
  2855 #~ msgstr "А-К|Кинярвандски"
  2856 
  2857 #~ msgid "A-M|Korean"
  2858 #~ msgstr "А-К|Корейски"
  2859 
  2860 #~ msgid "A-M|Latvian"
  2861 #~ msgstr "Л-Я|Латвийски"
  2862 
  2863 #~ msgid "A-M|Lithuanian"
  2864 #~ msgstr "Л-Я|Литовски"
  2865 
  2866 #~ msgid "A-M|Macedonian"
  2867 #~ msgstr "Л-Я|Македонски"
  2868 
  2869 #~ msgid "A-M|Malay"
  2870 #~ msgstr "Л-Я|Малайски"
  2871 
  2872 #~ msgid "A-M|Malayalam"
  2873 #~ msgstr "Л-Я|Малаялам"
  2874 
  2875 #~ msgid "A-M|Maltese"
  2876 #~ msgstr "Л-Я|Малтийски"
  2877 
  2878 #~ msgid "A-M|Marathi"
  2879 #~ msgstr "Л-Я|Марати"
  2880 
  2881 #~ msgid "A-M|Mongolian"
  2882 #~ msgstr "Л-Я|Монголски"
  2883 
  2884 #~ msgid "N-Z|Northern Sotho"
  2885 #~ msgstr "Л-Я|Северно Сото"
  2886 
  2887 #~ msgid "N-Z|Norwegian (bokmal)"
  2888 #~ msgstr "Л-Я|Норвежки (букмол)"
  2889 
  2890 #~ msgid "N-Z|Norwegian (nynorsk)"
  2891 #~ msgstr "Л-Я|Норвежки (ниношк)"
  2892 
  2893 #~ msgid "N-Z|Oriya"
  2894 #~ msgstr "Л-Я|Ория"
  2895 
  2896 #~ msgid "N-Z|Punjabi"
  2897 #~ msgstr "Л-Я|Панджаби"
  2898 
  2899 #~ msgid "N-Z|Persian"
  2900 #~ msgstr "Л-Я|Персийски"
  2901 
  2902 #~ msgid "N-Z|Polish"
  2903 #~ msgstr "Л-Я|Полски"
  2904 
  2905 #~ msgid "N-Z|Portuguese"
  2906 #~ msgstr "Л-Я|Португалски"
  2907 
  2908 #~ msgid "N-Z|Portuguese (Brazilian)"
  2909 #~ msgstr "Л-Я|Португалски (Бразилия)"
  2910 
  2911 #~ msgid "N-Z|Romanian"
  2912 #~ msgstr "Л-Я|Румънски"
  2913 
  2914 #~ msgid "N-Z|Russian"
  2915 #~ msgstr "Л-Я|Руски"
  2916 
  2917 #~ msgid "N-Z|Serbian"
  2918 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски"
  2919 
  2920 #~ msgid "N-Z|Serbian (Serbia & Montenegro)"
  2921 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски (Сърбия и Черна гора)"
  2922 
  2923 #~ msgid "N-Z|Serbian (Montenegro)"
  2924 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски (Черна гора)"
  2925 
  2926 #~ msgid "N-Z|Serbian (Serbia)"
  2927 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски (Сърбия)"
  2928 
  2929 #~ msgid "N-Z|Serbian (Latin)"
  2930 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски (на латиница)"
  2931 
  2932 #~ msgid "N-Z|Serbian (Jekavian)"
  2933 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски (йекав диалект)"
  2934 
  2935 #~ msgid "N-Z|Serbian (Bosnia)"
  2936 #~ msgstr "Л-Я|Сръбски (Босна)"
  2937 
  2938 #~ msgid "N-Z|Slovak"
  2939 #~ msgstr "Л-Я|Словашки"
  2940 
  2941 #~ msgid "N-Z|Slovenian"
  2942 #~ msgstr "Л-Я|Словенски"
  2943 
  2944 #~ msgid "N-Z|Spanish"
  2945 #~ msgstr "А-К|Испански"
  2946 
  2947 #~ msgid "N-Z|Spanish (Argentina)"
  2948 #~ msgstr "А-К|Испански (Аржентина)"
  2949 
  2950 #~ msgid "N-Z|Spanish (Bolivia)"
  2951 #~ msgstr "А-К|Испански (Боливия)"
  2952 
  2953 #~ msgid "N-Z|Spanish (Chile)"
  2954 #~ msgstr "А-К|Испански (Чили)"
  2955 
  2956 #~ msgid "N-Z|Spanish (Colombia)"
  2957 #~ msgstr "А-К|Испански (Колумбия)"
  2958 
  2959 #~ msgid "N-Z|Spanish (Costa Rica)"
  2960 #~ msgstr "А-К|Испански (Коста Рика)"
  2961 
  2962 #~ msgid "N-Z|Spanish (Ecuador)"
  2963 #~ msgstr "А-К|Испански (Еквадор)"
  2964 
  2965 #~ msgid "N-Z|Spanish (Guatemala)"
  2966 #~ msgstr "А-К|Испански (Гватемала)"
  2967 
  2968 #~ msgid "N-Z|Spanish (Mexico)"
  2969 #~ msgstr "А-К|Испански (Мексико)"
  2970 
  2971 #~ msgid "N-Z|Spanish (Nicaragua)"
  2972 #~ msgstr "А-К|Испански (Никарагуа)"
  2973 
  2974 #~ msgid "N-Z|Spanish (Panama)"
  2975 #~ msgstr "А-К|Испански (Панама)"
  2976 
  2977 #~ msgid "N-Z|Spanish (Peru)"
  2978 #~ msgstr "А-К|Испански (Перу)"
  2979 
  2980 #~ msgid "N-Z|Spanish (Paraguay)"
  2981 #~ msgstr "А-К|Испански (Парагвай)"
  2982 
  2983 #~ msgid "N-Z|Spanish (El Salvador)"
  2984 #~ msgstr "А-К|Испански (Ел Салвадор)"
  2985 
  2986 #~ msgid "N-Z|Spanish (Uruguay)"
  2987 #~ msgstr "А-К|Испански (Уругвай)"
  2988 
  2989 #~ msgid "N-Z|Spanish (Venezuela)"
  2990 #~ msgstr "А-К|Испански (Венецуела)"
  2991 
  2992 #~ msgid "N-Z|Swedish"
  2993 #~ msgstr "Л-Я|Шведски"
  2994 
  2995 #~ msgid "N-Z|Swedish (Finland)"
  2996 #~ msgstr "Л-Я|Шведски (Финландия)"
  2997 
  2998 #~ msgid "N-Z|Tamil"
  2999 #~ msgstr "Л-Я|Тамилски"
  3000 
  3001 #~ msgid "N-Z|Telugu"
  3002 #~ msgstr "Л-Я|Телугу"
  3003 
  3004 #~ msgid "N-Z|Thai"
  3005 #~ msgstr "Л-Я|Тайски"
  3006 
  3007 #~ msgid "N-Z|Turkish"
  3008 #~ msgstr "Л-Я|Турски"
  3009 
  3010 #~ msgid "N-Z|Ukrainian"
  3011 #~ msgstr "Л-Я|Украински"
  3012 
  3013 #~ msgid "N-Z|Vietnamese"
  3014 #~ msgstr "А-К|Виетнамски"
  3015 
  3016 #~ msgid "N-Z|Walloon"
  3017 #~ msgstr "А-К|Валонски"
  3018 
  3019 #~ msgid "N-Z|Welsh"
  3020 #~ msgstr "Л-Я|Уелски"
  3021 
  3022 #~ msgid "N-Z|Xhosa"
  3023 #~ msgstr "А-К|Зоса"
  3024 
  3025 #~ msgid "N-Z|Yiddish"
  3026 #~ msgstr "А-К|Идиш"
  3027 
  3028 #~ msgid "N-Z|Zulu"
  3029 #~ msgstr "Л-Я|Зулу"
  3030 
  3031 #~ msgid "Other|POSIX/C English"
  3032 #~ msgstr "Друг|Английски — POSIX/C"
  3033 
  3034 #~ msgid "A-M"
  3035 #~ msgstr "А-К"
  3036 
  3037 #~ msgid "N-Z"
  3038 #~ msgstr "Л-Я"
  3039 
  3040 #~ msgid "Cannot run command '%s': %s."
  3041 #~ msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  3042 
  3043 #~ msgid "Cannot start background application"
  3044 #~ msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  3045 
  3046 #~ msgid "User %u will login in %t"
  3047 #~ msgstr "Потребителят %u ще влезе след %t"
  3048 
  3049 #~ msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  3050 #~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да рестартирате компютъра?"
  3051 
  3052 #~ msgid "_Restart"
  3053 #~ msgstr "_Рестартиране"
  3054 
  3055 #~ msgid "Are you sure you want to Shut Down the computer?"
  3056 #~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете компютъра?"
  3057 
  3058 #~ msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  3059 #~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да приспите компютъра?"
  3060 
  3061 #~ msgid "System Default"
  3062 #~ msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  3063 
  3064 #~ msgid "Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  3065 #~ msgstr "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  3066 
  3067 #~ msgid "You have chosen %s for this session, but your default setting is %s."
  3068 #~ msgstr "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s."
  3069 
  3070 #~ msgid "Make _Default"
  3071 #~ msgstr "_Задаване по подразбиране"
  3072 
  3073 #~ msgid "Just For _This Session"
  3074 #~ msgstr "Само за _тази сесия"
  3075 
  3076 #~ msgid "_Username:"
  3077 #~ msgstr "_Потребителско име:"
  3078 
  3079 #~ msgid "%s session selected"
  3080 #~ msgstr "Избрана е сесията %s"
  3081 
  3082 #~ msgid "_Last"
  3083 #~ msgstr "_Последна"
  3084 
  3085 #~ msgid "%s language selected"
  3086 #~ msgstr "Езикът %s е избран"
  3087 
  3088 #~ msgid "_System Default"
  3089 #~ msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  3090 
  3091 #~ msgid "_Password:"
  3092 #~ msgstr "_Парола:"
  3093 
  3094 #~ msgid "Your preferred session type %s is not installed on this computer."
  3095 #~ msgstr "Сесията предпочитана от вас %s не е инсталирана на тази машина."
  3096 
  3097 #~ msgid "You have chosen %s for this session"
  3098 #~ msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия"
  3099 
  3100 #~ msgid ""
  3101 #~ "If you wish to make %s the default for future sessions, run the "
  3102 #~ "'switchdesk' utility (System->Desktop Switching Tool from the panel menu)."
  3103 #~ msgstr ""
  3104 #~ "Ако искате да направите %s сесия по подразбиране, изпълнете програмата "
  3105 #~ "„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  3106 
  3107 #~ msgid "Please insert 25 cents to log in."
  3108 #~ msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  3109 
  3110 #~ msgid "Finger"
  3111 #~ msgstr "Finger"
  3112 
  3113 #~ msgid "GDM Login"
  3114 #~ msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  3115 
  3116 #~ msgid "_Configure Login Manager..."
  3117 #~ msgstr "_Конфигуриране на програмата за вход…"
  3118 
  3119 #~ msgid "_Actions"
  3120 #~ msgstr "_Действия"
  3121 
  3122 #~ msgid "_Theme"
  3123 #~ msgstr "_Тема"
  3124 
  3125 #~ msgid "_Quit"
  3126 #~ msgstr "_Изход"
  3127 
  3128 #~ msgid "D_isconnect"
  3129 #~ msgstr "Р_азкачване"
  3130 
  3131 #~ msgid "Welcome"
  3132 #~ msgstr "Здравейте"
  3133 
  3134 #~ msgid ""
  3135 #~ "The greeter version (%s) does not match the daemon version. You have "
  3136 #~ "probably just upgraded GDM. Please restart the GDM daemon or the computer."
  3137 #~ msgstr ""
  3138 #~ "Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
  3139 #~ "Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  3140 #~ "рестартирайте компютъра."
  3141 
  3142 #~ msgid "Cannot start the greeter"
  3143 #~ msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  3144 
  3145 #~ msgid ""
  3146 #~ "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).  You "
  3147 #~ "have probably just upgraded GDM.  Please restart the GDM daemon or the "
  3148 #~ "computer."
  3149 #~ msgstr ""
  3150 #~ "Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона "
  3151 #~ "(%s). Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  3152 #~ "рестартирайте компютъра."
  3153 
  3154 #~ msgid "Restart GDM"
  3155 #~ msgstr "Рестартиране на GDM"
  3156 
  3157 #~ msgid "Restart computer"
  3158 #~ msgstr "Рестартиране на компютъра"
  3159 
  3160 #~ msgid "Could not set signal mask!"
  3161 #~ msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  3162 
  3163 #~ msgid "Session directory is missing"
  3164 #~ msgstr "Папката за сесии липсва"
  3165 
  3166 #~ msgid ""
  3167 #~ "Your session directory is missing or empty!  There are two available "
  3168 #~ "sessions you can use, but you should log in and correct the GDM "
  3169 #~ "configuration."
  3170 #~ msgstr ""
  3171 #~ "Папка ви за сесии липсва или е празна! Има две възможни сесии, от които "
  3172 #~ "може да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на "
  3173 #~ "GDM."
  3174 
  3175 #~ msgid "Configuration is not correct"
  3176 #~ msgstr "Конфигурацията е грешна"
  3177 
  3178 #~ msgid ""
  3179 #~ "The configuration file contains an invalid command line for the login "
  3180 #~ "dialog, so running the default command.  Please fix your configuration."
  3181 #~ msgstr ""
  3182 #~ "Конфигурационният файл съдържа грешна команда за програмата за посрещане "
  3183 #~ "и затова беше изпълнена командата по подразбиране. Оправете "
  3184 #~ "конфигурацията."
  3185 
  3186 #~ msgid "File %s cannot be opened for writing."
  3187 #~ msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане."
  3188 
  3189 #~ msgid "Cannot open file"
  3190 #~ msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
  3191 
  3192 #~ msgid "Images"
  3193 #~ msgstr "Изображения"
  3194 
  3195 #~ msgid "All Files"
  3196 #~ msgstr "Всички файлове"
  3197 
  3198 #~ msgid ""
  3199 #~ "Change the picture that will show in the GDM (login manager) face browser"
  3200 #~ msgstr ""
  3201 #~ "Промяна на картинката, която ще бъде показвана в лентата за лица на GDM"
  3202 
  3203 #~ msgid "Login Photo"
  3204 #~ msgstr "Снимка за влизане в системата"
  3205 
  3206 #~ msgid "<b>User Image</b>"
  3207 #~ msgstr "<b>Потребителско изображение</b>"
  3208 
  3209 #~ msgid "Failsafe _GNOME"
  3210 #~ msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
  3211 
  3212 #~ msgid "Failsafe GNOME"
  3213 #~ msgstr "Аварийна сесия на GNOME"
  3214 
  3215 #~ msgid ""
  3216 #~ "This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup "
  3217 #~ "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
  3218 #~ "otherwise.  GNOME will use the 'Default' session."
  3219 #~ msgstr ""
  3220 #~ "Това е аварийна сесия, която ще ви позволи да влезете в GNOME. Няма да се "
  3221 #~ "изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
  3222 #~ "влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране."
  3223 
  3224 #~ msgid "Failsafe _Terminal"
  3225 #~ msgstr "Авариен _терминал"
  3226 
  3227 #~ msgid "Failsafe Terminal"
  3228 #~ msgstr "Авариен терминал"
  3229 
  3230 #~ msgid ""
  3231 #~ "This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
  3232 #~ "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
  3233 #~ "otherwise.  To exit the terminal, type 'exit'."
  3234 #~ msgstr ""
  3235 #~ "Това е аварийна сесия, която ще позволи да влезете в терминал. Няма да се "
  3236 #~ "изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
  3237 #~ "влезете по друг начин. За да излезете от терминала, напишете „exit“."
  3238 
  3239 #~ msgid ""
  3240 #~ "An error occurred while trying to contact the login screens.  Not all "
  3241 #~ "updates may have taken effect."
  3242 #~ msgstr ""
  3243 #~ "Появи се грешка при опит за контакт с екрана за вход в системата. Не "
  3244 #~ "всички обновявания са влезли в сила."
  3245 
  3246 #~ msgid "Users include list modification"
  3247 #~ msgstr "Промяна на списъка за включване на потребителите"
  3248 
  3249 #~ msgid ""
  3250 #~ "Some of the users in the Include list (Users tab) now have uid lower than "
  3251 #~ "MinimalUID and will be removed."
  3252 #~ msgstr ""
  3253 #~ "Някои от потребителите в списъка за включване (в прозореца за "
  3254 #~ "потребители) са с потребителски идентификатор, който е под минималния. Те "
  3255 #~ "няма да бъдат включени в списъка."
  3256 
  3257 #~ msgid "Themed"
  3258 #~ msgstr "С тема"
  3259 
  3260 #~ msgid "Plain"
  3261 #~ msgstr "Без тема"
  3262 
  3263 #~ msgid "Plain with face browser"
  3264 #~ msgstr "Без тема, с лента за лицата"
  3265 
  3266 #~ msgid "Autologin or timed login to the root account is forbidden."
  3267 #~ msgstr ""
  3268 #~ "На системния администратор (root) не е позволено да влиза автоматично или "
  3269 #~ "по определено време."
  3270 
  3271 #~ msgid "The \"%s\" user UID is lower than allowed MinimalUID."
  3272 #~ msgstr "Идентификаторът на потребителя „%s“ е под минимално разрешения."
  3273 
  3274 #~ msgid "User not allowed"
  3275 #~ msgstr "Потребителят не може да влиза в системата"
  3276 
  3277 #~ msgid "command_chooser_combobox"
  3278 #~ msgstr "падащо_меню_за_избор_нa_команда"
  3279 
  3280 #~ msgid "(Enabled)"
  3281 #~ msgstr "(Разрешена)"
  3282 
  3283 #~ msgid "(Disabled)"
  3284 #~ msgstr "(Забранена)"
  3285 
  3286 #~ msgid "No themes selected!"
  3287 #~ msgstr "Не е избрана тема!"
  3288 
  3289 #~ msgid ""
  3290 #~ "You need one or more themes selected for the \"Random from selected\" "
  3291 #~ "option to be valid. Failure to do so will force \"Selected only\" mode."
  3292 #~ msgstr ""
  3293 #~ "За режима „Случайна от избраните“ е необходимо да сте избрали една или "
  3294 #~ "повече теми. В противен случай ще се използва режима „Определена тема“."
  3295 
  3296 #~ msgid "Apply changes to the modified command?"
  3297 #~ msgstr "Прилагане на промените по командите?"
  3298 
  3299 #~ msgid "If you don't apply, the changes will be discarded."
  3300 #~ msgstr "Ако не ги приложите, промените ще бъдат изгубени."
  3301 
  3302 #~ msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
  3303 #~ msgstr ""
  3304 #~ "На системния администратор (root) не е позволено да влиза автоматично или "
  3305 #~ "по определено време."
  3306 
  3307 #~ msgid "The \"%s\" user already exists in the include list."
  3308 #~ msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за включване."
  3309 
  3310 #~ msgid "Cannot add user"
  3311 #~ msgstr "Потребителят не може да бъде добавен."
  3312 
  3313 #~ msgid "The \"%s\" user already exists in the exclude list."
  3314 #~ msgstr "Потребителят „%s“ вече е в списъка за изключване."
  3315 
  3316 #~ msgid "The \"%s\" user does not exist."
  3317 #~ msgstr "Потребителят „%s“ не съществува."
  3318 
  3319 #~ msgid "Invalid command path"
  3320 #~ msgstr "Грешен път към команда"
  3321 
  3322 #~ msgid ""
  3323 #~ "The path you provided for this command is not valid. The changes will not "
  3324 #~ "be saved."
  3325 #~ msgstr ""
  3326 #~ "Пътят към тази команда е невалиден. Промените няма да бъдат запазени."
  3327 
  3328 #~ msgid ""
  3329 #~ "Some of the users had uid lower than MinimalUID (Security tab) and could "
  3330 #~ "not be added."
  3331 #~ msgstr ""
  3332 #~ "Някои от потребителите са с идентификатор под минималния (указан в таба "
  3333 #~ "„Сигурност“) и не могат да бъдат добавени."
  3334 
  3335 #~ msgid "Select Command"
  3336 #~ msgstr "Избор на команда"
  3337 
  3338 #~ msgid "No file selected"
  3339 #~ msgstr "Не е избран файл"
  3340 
  3341 #~ msgid "Apply the changes to commands before closing?"
  3342 #~ msgstr "Прилагане на промените по командите преди затваряне?"
  3343 
  3344 #~ msgid "If you don't apply, the changes made will be disregarded."
  3345 #~ msgstr "Ако не ги приложите, промените ще бъдат изгубени."
  3346 
  3347 #~ msgid "Close _without Applying"
  3348 #~ msgstr "Затваряне _без прилагане"
  3349 
  3350 #~ msgid "Halt command"
  3351 #~ msgstr "Команда за спиране"
  3352 
  3353 #~ msgid "Reboot command"
  3354 #~ msgstr "Команда за рестартиране"
  3355 
  3356 #~ msgid "Suspend command"
  3357 #~ msgstr "Команда за приспиване"
  3358 
  3359 #~ msgid "Sounds"
  3360 #~ msgstr "Звуци"
  3361 
  3362 #~ msgid "None"
  3363 #~ msgstr "Без"
  3364 
  3365 #~ msgid "Archive is not of a subdirectory"
  3366 #~ msgstr "Архивът не е на подпапка"
  3367 
  3368 #~ msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  3369 #~ msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  3370 
  3371 #~ msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  3372 #~ msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  3373 
  3374 #~ msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  3375 #~ msgstr "В архива липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  3376 
  3377 #~ msgid "File does not exist"
  3378 #~ msgstr "Файлът не съществува"
  3379 
  3380 #~ msgid "%s"
  3381 #~ msgstr "%s"
  3382 
  3383 #~ msgid "Not a theme archive"
  3384 #~ msgstr "Не е архив с тема"
  3385 
  3386 #~ msgid ""
  3387 #~ "Theme directory '%s' seems to be already installed. Install again anyway?"
  3388 #~ msgstr ""
  3389 #~ "Папката на тема „%s“ изглежда вече е инсталирана. Да бъде ли проведена "
  3390 #~ "повторна инсталация?"
  3391 
  3392 #~ msgid "Some error occurred when installing the theme"
  3393 #~ msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  3394 
  3395 #~ msgid "Select Theme Archive"
  3396 #~ msgstr "Избор на архив с тема"
  3397 
  3398 #~ msgid "_Install"
  3399 #~ msgstr "_Инсталиране"
  3400 
  3401 #~ msgid "Theme active in \"Selected only\" mode"
  3402 #~ msgstr "Темата е активна само в режима „Определена тема„"
  3403 
  3404 #~ msgid ""
  3405 #~ "This theme cannot be deleted at this point. If you wish to delete this "
  3406 #~ "theme switch to \"Selected only\" mode, and deselect it by choosing a "
  3407 #~ "different theme."
  3408 #~ msgstr ""
  3409 #~ "Тази тема не може да бъде изтрита в момента. Ако искате да направите "
  3410 #~ "това, минете в режим „Определена тема“, изберете друга тема, така че тази "
  3411 #~ "да не бъде избрана."
  3412 
  3413 #~ msgid "Remove the \"%s\" theme?"
  3414 #~ msgstr "Премахване на темата „%s“?"
  3415 
  3416 #~ msgid "If you choose to remove the theme, it will be permanently lost."
  3417 #~ msgstr "Темата ще бъде окончателно изтрита, ако я премахнете."
  3418 
  3419 #~ msgid "_Remove Theme"
  3420 #~ msgstr "П_ремахване на тема"
  3421 
  3422 #~ msgid "Install the theme from '%s'?"
  3423 #~ msgstr "Инсталиране на темата от „%s“?"
  3424 
  3425 #~ msgid "Select install to add the theme from the file '%s'."
  3426 #~ msgstr "Чрез инсталиране ще добавите темата от файла „%s“."
  3427 
  3428 #~ msgid ""
  3429 #~ "This configuration window changes settings for the GDM daemon, which is "
  3430 #~ "the graphical login screen for GNOME.  Changes that you make will take "
  3431 #~ "effect immediately.\n"
  3432 #~ "\n"
  3433 #~ "Note that not all configuration options are listed here.  You may want to "
  3434 #~ "edit %s if you cannot find what you are looking for.\n"
  3435 #~ "\n"
  3436 #~ "For complete documentation see the GNOME help browser under the \"Desktop"
  3437 #~ "\" category."
  3438 #~ msgstr ""
  3439 #~ "Този конфигурационен прозорец сменя настройките на демона GDM, който е "
  3440 #~ "графичният екран за вход на GNOME. Промените, които правите незабавно ще "
  3441 #~ "влязат в сила.\n"
  3442 #~ "\n"
  3443 #~ "Забележете, че тук не са показани всички настройки. Може да се наложи да "
  3444 #~ "да редактирате %s, ако не намирате това, което търсите.\n"
  3445 #~ "\n"
  3446 #~ "За пълна документация погледнете в помощната система на GNOME в категория "
  3447 #~ "„Работен плот.“"
  3448 
  3449 #~ msgid "auto"
  3450 #~ msgstr "автоматично"
  3451 
  3452 #~ msgid "yes"
  3453 #~ msgstr "да"
  3454 
  3455 #~ msgid "no"
  3456 #~ msgstr "не"
  3457 
  3458 #~ msgid "Random theme mode change"
  3459 #~ msgstr "Промяна от режима на случайна тема"
  3460 
  3461 #~ msgid ""
  3462 #~ "Since no themes were selected in random theme mode switching back to "
  3463 #~ "single theme mode."
  3464 #~ msgstr ""
  3465 #~ "Понеже няма избрани теми в режима за случайна тема, се преминава към "
  3466 #~ "режима на единична тема."
  3467 
  3468 #~ msgid "Apply the changes to users before closing?"
  3469 #~ msgstr "Прилагане на промените по потребителите преди затваряне?"
  3470 
  3471 #~ msgid ""
  3472 #~ "If you don't apply, the changes made on the Users tab will be disregarded."
  3473 #~ msgstr ""
  3474 #~ "Ако не ги приложите, промените в таба за потребителите ще бъдат изгубени."
  3475 
  3476 #~ msgid "Could not access configuration file (defaults.conf)"
  3477 #~ msgstr "Конфигурационният файл (defaults.conf) не може да бъде достъпен."
  3478 
  3479 #~ msgid ""
  3480 #~ "Make sure that the file exists before launching login manager config "
  3481 #~ "utility."
  3482 #~ msgstr ""
  3483 #~ "Проверете дали файлът съществува, преди да стартирате програмата за "
  3484 #~ "настройки на мениджъра."
  3485 
  3486 #~ msgid "Could not access configuration file (custom.conf)"
  3487 #~ msgstr "Конфигурационният файл (custom.conf) не може да бъде достъпен."
  3488 
  3489 #~ msgid "You must be the root user to configure GDM."
  3490 #~ msgstr ""
  3491 #~ "Трябва да сте идентифицирани като администратор, за да настройвате GDM."
  3492 
  3493 #~ msgid "Configure GDM login window appearance and behavior"
  3494 #~ msgstr "Настройване на поведението и външния вид на екрана за идентификация"
  3495 
  3496 #~ msgid " "
  3497 #~ msgstr " "
  3498 
  3499 #~ msgid "    "
  3500 #~ msgstr "    "
  3501 
  3502 #~ msgid "     "
  3503 #~ msgstr "     "
  3504 
  3505 #~ msgid "         "
  3506 #~ msgstr "         "
  3507 
  3508 #~ msgid "     LRla_bel:"
  3509 #~ msgstr "     Е_тикет (Рб,Сп):"
  3510 
  3511 #~ msgid "     Messa_ge:"
  3512 #~ msgstr "     _Съобщение:"
  3513 
  3514 #~ msgid "     Pa_th:"
  3515 #~ msgstr "     _Път:"
  3516 
  3517 #~ msgid "     T_ooltip:"
  3518 #~ msgstr "     Подск_азка:"
  3519 
  3520 #~ msgid "     _Label:"
  3521 #~ msgstr "     _Етикет:"
  3522 
  3523 #~ msgid "     _Path:       "
  3524 #~ msgstr "     _Път:     "
  3525 
  3526 #~ msgid " _X coordinate"
  3527 #~ msgstr "Координата по _X"
  3528 
  3529 #~ msgid "%n will be replaced by hostname"
  3530 #~ msgstr "%n ще бъде заменено с името на хоста"
  3531 
  3532 #~ msgid ""
  3533 #~ "<b>Note:</b>  Users in the Include list will appear in the face browser "
  3534 #~ "if enabled and will appear in the user drop-down lists for automatic and "
  3535 #~ "timed logins on the Security tab. Users in the Exclude list will not "
  3536 #~ "appear. MinimalUID setting in the Security tab will affect which users "
  3537 #~ "will be allowed to join Include list."
  3538 #~ msgstr ""
  3539 #~ "<b>Бележка:</b> Потребителите в списъка за включване се показват в "
  3540 #~ "лентата за избор на лица и са включени в падащите списъци за "
  3541 #~ "автоматичното влизане и влизането по определено време в таба „Сигурност“. "
  3542 #~ "Потребителите в списъка за изключване не се появяват там. Настройката за "
  3543 #~ "минималния идентификатор от таба „Сигурност“ също ограничава, кои "
  3544 #~ "потребители биват включени в списъка за включване."
  3545 
  3546 #~ msgid ""
  3547 #~ "<b>Note:</b> You can select different commands from the drop-down list, "
  3548 #~ "and modify them through relevant fields located below. To save changes "
  3549 #~ "press Apply Command Changes button."
  3550 #~ msgstr ""
  3551 #~ "<b>Бележка:</b> Можете да избирате различни команди от падащия списък, "
  3552 #~ "както и да ги променяте чрез съответните полета отдолу. За да запазите "
  3553 #~ "промените, натиснете бутона „Прилагане на промените по командите“."
  3554 
  3555 #~ msgid ""
  3556 #~ "<b>Warning:</b>  Incorrect settings could prevent the X server from "
  3557 #~ "restarting.  Changes to these settings will not take effect until GDM is "
  3558 #~ "restarted."
  3559 #~ msgstr ""
  3560 #~ "<b>Предупреждение:</b> Неправилна стойност може да попречи на X сървъра "
  3561 #~ "да се рестартира. За да влезе настройката в сила, трябва да рестартирате "
  3562 #~ "GDM."
  3563 
  3564 #~ msgid "A_dd..."
  3565 #~ msgstr "_Добавяне…"
  3566 
  3567 #~ msgid "A_llow remote system administrator login"
  3568 #~ msgstr "_Системният администратор да може да влиза отдалечено"
  3569 
  3570 #~ msgid "A_pply User Changes"
  3571 #~ msgstr "П_рилагане на промените"
  3572 
  3573 #~ msgid "Accessible from the outside of the login manager"
  3574 #~ msgstr "Достъпност извън програмата за вход"
  3575 
  3576 #~ msgid "Add / Modify Servers To Start"
  3577 #~ msgstr "Добавяне/промяна на сървъри, които да се стартират"
  3578 
  3579 #~ msgid "Add S_erver..."
  3580 #~ msgstr "Добавяне на с_ървър"
  3581 
  3582 #~ msgid "Add User"
  3583 #~ msgstr "Добавяне на потребител"
  3584 
  3585 #~ msgid ""
  3586 #~ "Adds a chooser button to the Actions menu that will restart the current X "
  3587 #~ "server with a chooser.  XDMCP does not need to be enabled on the local "
  3588 #~ "computer for this to work."
  3589 #~ msgstr ""
  3590 #~ "Добавяне на бутон към менюто „Действия“ за рестартиране на текущия X "
  3591 #~ "сървър. За да работи това, не е необходимо да е включен XDMCP на локалния "
  3592 #~ "компютър."
  3593 
  3594 #~ msgid ""
  3595 #~ "All users with a lower UID will be excluded from the face browser, "
  3596 #~ "automatic and timed login."
  3597 #~ msgstr ""
  3598 #~ "Всички потребители с идентификатор под минималния няма да бъдат включени "
  3599 #~ "в лентата за избор на лица, както и няма да могат да влизат автоматично и "
  3600 #~ "по определено време."
  3601 
  3602 #~ msgid "Allo_w remote timed logins"
  3603 #~ msgstr "Поз_воляване на отдалечени влизания по определено време"
  3604 
  3605 #~ msgid ""
  3606 #~ "Allow changing the GTK+ (widget) theme from the greeter. Currently this "
  3607 #~ "only affects the standard greeter. The theme will stay in effect on this "
  3608 #~ "display until changed and will affect all the other windows that are put "
  3609 #~ "up by GDM."
  3610 #~ msgstr ""
  3611 #~ "Позволяване на промяната на темата на GTK+ от програмата за посрещане. В "
  3612 #~ "момента това се отнася само за стандартната програма за вход. Темата ще "
  3613 #~ "се запази докато бъде променена. Тя оказва влияние на всички прозорци, "
  3614 #~ "които се отварят от GDM."
  3615 
  3616 #~ msgid "Allow group writable files and directories."
  3617 #~ msgstr ""
  3618 #~ "Допускане на файлове и папки, в които може да се пише от потребители в "
  3619 #~ "групата."
  3620 
  3621 #~ msgid "Allow logi_n if group write permissions on user's home directory"
  3622 #~ msgstr ""
  3623 #~ "Вход дори при права за запис от _групата в потребителската домашна папка"
  3624 
  3625 #~ msgid "Allow login _if all write permissions on user's home directory"
  3626 #~ msgstr ""
  3627 #~ "В_ход дори права за запис от всички потребители в потребителската домашна "
  3628 #~ "папка"
  3629 
  3630 #~ msgid "Allow world writable files and directories."
  3631 #~ msgstr "Допускане на файлове и папки, в които може да се пише от всички."
  3632 
  3633 #~ msgid ""
  3634 #~ "Allows the configurator to be run from the greeter. Note that the user "
  3635 #~ "will need to type in the root password before the configurator will be "
  3636 #~ "started."
  3637 #~ msgstr ""
  3638 #~ "Позволяване на програмата за настройки да се стартира от програмата за "
  3639 #~ "посрещане. Потребителят ще трябва да въведе паролата на системния "
  3640 #~ "администратор, за да бъде стартирана програмата за настройки."
  3641 
  3642 #~ msgid ""
  3643 #~ "Always append -nolisten tcp to the command line of local X servers, thus "
  3644 #~ "disallowing TCP connection.  This is useful if you do not care for "
  3645 #~ "allowing remote connections, since the X protocol could really be "
  3646 #~ "potentially a security hazard to leave open, even though no known "
  3647 #~ "security problems exist. Also disables X forwarding, but does not affect "
  3648 #~ "XDMCP."
  3649 #~ msgstr ""
  3650 #~ "Винаги да се добавя опцията „-nolisten“ към командата за изпълнение на "
  3651 #~ "локалните X сървъри. Така се забраняват връзките по TCP. Това е полезно, "
  3652 #~ "ако не ви трябват отдалечени връзки, понеже оставянето на протокола на X "
  3653 #~ "Window отворен е потенциален проблем за сигурността. Това изключва и "
  3654 #~ "предаването по X, но няма ефект върху XDMCP."
  3655 
  3656 #~ msgid "Apply Co_mmand Changes"
  3657 #~ msgstr "П_рилагане на промените по командите"
  3658 
  3659 #~ msgid "Author:"
  3660 #~ msgstr "Автор:"
  3661 
  3662 #~ msgid "Background"
  3663 #~ msgstr "Фон"
  3664 
  3665 #~ msgid "Background color of the greeter."
  3666 #~ msgstr "_Цвят за фон на програмата за посрещане."
  3667 
  3668 #~ msgid "Behaviour"
  3669 #~ msgstr "Поведение"
  3670 
  3671 #~ msgid "C_ommand:"
  3672 #~ msgstr "_Команда:"
  3673 
  3674 #~ msgid "C_ustom:"
  3675 #~ msgstr "Потре_бителско:"
  3676 
  3677 #~ msgid ""
  3678 #~ "Checks the ownership of the home directories before writing to them. This "
  3679 #~ "prevents security issues in case of bad setup."
  3680 #~ msgstr ""
  3681 #~ "Проверка за собствеността на домашните папки преди запис в тях. Това "
  3682 #~ "предотвратява проблеми със сигурността при лошо конфигуриране."
  3683 
  3684 #~ msgid "Co_lor:"
  3685 #~ msgstr "_Цвят:"
  3686 
  3687 #~ msgid "Color depth:"
  3688 #~ msgstr "Дълбочина на цвета:"
  3689 
  3690 #~ msgid "Comma_nd type:"
  3691 #~ msgstr "_Вид команда:"
  3692 
  3693 #~ msgid "Configure XDMC_P..."
  3694 #~ msgstr "Кон_фигуриране на XDMCP…"
  3695 
  3696 #~ msgid "Configure _X Server..."
  3697 #~ msgstr "_Конфигуриране на X сървъра…"
  3698 
  3699 #~ msgid ""
  3700 #~ "Controls which text to display next to the logo image in the greeter for "
  3701 #~ "remote XDMCP sessions."
  3702 #~ msgstr ""
  3703 #~ "Задава текста, който да се показва до логото в програмата за посрещане "
  3704 #~ "при отдалечени влизане с XDMCP."
  3705 
  3706 #~ msgid ""
  3707 #~ "Controls which text to display next to the logo image in the standard "
  3708 #~ "greeter. This string is only used for local logins."
  3709 #~ msgstr ""
  3710 #~ "Задава текста, който да се показва до логото в стандартната програма за "
  3711 #~ "посрещане. Този низ се използва само за локални влизания."
  3712 
  3713 #~ msgid "Copyright:"
  3714 #~ msgstr "Авторски права:"
  3715 
  3716 #~ msgid "De_fault session:"
  3717 #~ msgstr "_Стандартна сесия:"
  3718 
  3719 #~ msgid "Delay in seconds before the Timed login user will be logged in."
  3720 #~ msgstr ""
  3721 #~ "Забавяне в секунди, след което потребителят за автоматично влизане по "
  3722 #~ "определено време ще влезе в системата."
  3723 
  3724 #~ msgid ""
  3725 #~ "Determines the maximum number of remote display connections which will be "
  3726 #~ "managed simultaneously. I.e. the total number of remote displays that can "
  3727 #~ "use your host."
  3728 #~ msgstr ""
  3729 #~ "Указва максималния брой от връзки с отдалечени дисплеи, които ще се "
  3730 #~ "управляват едновременно. С други думи — общият брой отдалечени дисплеи, "
  3731 #~ "които могат да ползват този компютър."
  3732 
  3733 #~ msgid ""
  3734 #~ "Determines the maximum number of seconds between the time where a user "
  3735 #~ "chooses a host and the subsequent indirect query where the user is "
  3736 #~ "connected to the host.  When the timeout is exceeded, the information "
  3737 #~ "about the chosen host is forgotten and the indirect slot freed up for "
  3738 #~ "other displays."
  3739 #~ msgstr ""
  3740 #~ "Указва максималния интервал в секунди след избирането на хост от "
  3741 #~ "потребители и последващото запитване откъде потребителят ще се свърже с "
  3742 #~ "хоста. След изтичането на интервала информацията за избрания компютър се "
  3743 #~ "изчиства и се освобождава място за други дисплеи."
  3744 
  3745 #~ msgid "Disa_ble multiple logins for a single user"
  3746 #~ msgstr "Един потребител да може да влиза само по _веднъж"
  3747 
  3748 #~ msgid "Display the title bar in the greeter."
  3749 #~ msgstr "Програмата за посрещане да има заглавна лента"
  3750 
  3751 #~ msgid "Displays per _host:"
  3752 #~ msgstr "Дисплеи за _хост:"
  3753 
  3754 #~ msgid "Displays this image as the background in the greeter."
  3755 #~ msgstr "Ползване на това изображение като фон в програмата за посрещане."
  3756 
  3757 #~ msgid "Do not show image for _remote logins"
  3758 #~ msgstr "Да не се показва изображение при _отдалечените влизания"
  3759 
  3760 #~ msgid ""
  3761 #~ "Does not place cookies into the users home directory if this directory is "
  3762 #~ "on NFS."
  3763 #~ msgstr ""
  3764 #~ "Да не се слагат бисквитки в домашната папка на потребителя, ако тя е под "
  3765 #~ "NFS."
  3766 
  3767 #~ msgid ""
  3768 #~ "Does not reuse existing X servers, but kills them and starts over. "
  3769 #~ "Normally, just reinitializing is a nicer way to go but if the X server "
  3770 #~ "memory usage keeps growing this may be a safer option."
  3771 #~ msgstr ""
  3772 #~ "Да не се преизползва съществуващ X сървър, а да бъде убит и да се "
  3773 #~ "стартира нов. Обикновено преинициализирането е по-добрият начин за "
  3774 #~ "работа, но ако паметта използвана от X сървъра расте непрекъснато, това "
  3775 #~ "може да е по-подходящия начин за работа."
  3776 
  3777 #~ msgid "Don't restart the login manager after the execution"
  3778 #~ msgstr "Програмата за вход да не се рестартира след изпълнението"
  3779 
  3780 #~ msgid "E_dit Commands..."
  3781 #~ msgstr "_Редактиране на командите…"
  3782 
  3783 #~ msgid "E_xclude:"
  3784 #~ msgstr "_Изваждане:"
  3785 
  3786 #~ msgid "Ena_ble debug messages to system log"
  3787 #~ msgstr "Съобщенията за грешка да се записват в _дневника на системата"
  3788 
  3789 #~ msgid ""
  3790 #~ "Enables XDMCP INDIRECT choosing (i.e. remote execution of gdmchooser) for "
  3791 #~ "X-terminals which don't supply their own display browser."
  3792 #~ msgstr ""
  3793 #~ "Включване на избор с XDMCP INDIRECT (т.е. отдалечено изпълнение на "
  3794 #~ "gdmchooser) за X терминали, които не предоставят собствен браузър на "
  3795 #~ "дисплеи."
  3796 
  3797 #~ msgid ""
  3798 #~ "Enables greeter to be launched with additional Gtk+ modules. This is "
  3799 #~ "useful when extra features are required such as accessible login. Note "
  3800 #~ "that only \"trusted\" modules should be used to minimize security issues."
  3801 #~ msgstr ""
  3802 #~ "Включване на възможността програмата за посрещане да се стартира с "
  3803 #~ "допълнителни модули на GTK+. Това е полезно за случаите на нужда от "
  3804 #~ "допълнителни възможности — като достъпност. Трябва да се използват "
  3805 #~ "единствено доверени модули, за да се минимизират евентуалните проблеми "
  3806 #~ "със сигурността."
  3807 
  3808 #~ msgid ""
  3809 #~ "Full path and arguments to command to be executed. If the value is "
  3810 #~ "missing, the command will not available."
  3811 #~ msgstr ""
  3812 #~ "Пълен път и аргументи за командата, която да бъде изпълнена. Ако тази "
  3813 #~ "стойност липсва, командата ще е недостъпна."
  3814 
  3815 #~ msgid "Full path and arguments to the command to be executed"
  3816 #~ msgstr "Пълен път и аргументи за командата, която да бъде изпълнена."
  3817 
  3818 #~ msgid ""
  3819 #~ "GDM should run the login window on this server and allow a user to log "
  3820 #~ "in.  If not selected, then GDM will just run this server and wait for it "
  3821 #~ "to terminate."
  3822 #~ msgstr ""
  3823 #~ "GDM трябва да изпълни програмата за вход на този сървър и да остави "
  3824 #~ "потребителя да влезе. Ако това не е избрано, GDM просто стартира сървъра "
  3825 #~ "и изчаква приключването на работата му."
  3826 
  3827 #~ msgid "General"
  3828 #~ msgstr "Общи"
  3829 
  3830 #~ msgid ""
  3831 #~ "Given user should be logged in after a number of seconds (set with Pause "
  3832 #~ "before login) of inactivity on the login screen.  This is useful for "
  3833 #~ "public access terminals or perhaps even home use."
  3834 #~ msgstr ""
  3835 #~ "Даденият потребител трябва да влезе в системата след определен интервал в "
  3836 #~ "секунди на бездействие на екрана за вход (интервалът се задава в полето "
  3837 #~ "„Пауза преди влизане в системата“). Това е полезно за терминали за общ "
  3838 #~ "достъп или домашни условия."
  3839 
  3840 #~ msgid ""
  3841 #~ "Given user should be logged in upon first bootup.  No password will be "
  3842 #~ "asked.  This is useful for single user workstations where local console "
  3843 #~ "security is not an issue."
  3844 #~ msgstr ""
  3845 #~ "Даденият потребител трябва да влезе в системата след първоначалното "
  3846 #~ "стартиране. Няма да се иска парола. Това е полезно за лични работни "
  3847 #~ "станции, при които сигурността на конзолата не е от значение."
  3848 
  3849 #~ msgid ""
  3850 #~ "Greeter\n"
  3851 #~ "Chooser"
  3852 #~ msgstr ""
  3853 #~ "Екран за вход\n"
  3854 #~ "Лента за избор на лица"
  3855 
  3856 #~ msgid "Honor _indirect requests"
  3857 #~ msgstr "Изпълняване на _непреки заявки"
  3858 
  3859 #~ msgid "I_mage:"
  3860 #~ msgstr "Изобра_жение:"
  3861 
  3862 #~ msgid "I_nclude:"
  3863 #~ msgstr "_Добавяне:"
  3864 
  3865 #~ msgid ""
  3866 #~ "If a user has no defined face image, GDM will use the \"stock_person\" "
  3867 #~ "icon defined in the current GTK+ theme.  If no such image is defined, the "
  3868 #~ "image specified by DefaultFace will be used.  The image must be in an gdk-"
  3869 #~ "pixbuf supported format and the file must be readable to the GDM user."
  3870 #~ msgstr ""
  3871 #~ "Ако потребителят не е указал лице за себе си, GDM ще ползва иконата "
  3872 #~ "„stock_person“ от текущата тема на GTK+. Ако там не е дефинирана такава, "
  3873 #~ "ще се използва изображението указано от DefaultFace. То трябва да бъде "
  3874 #~ "във формат поддържан от gdk-pixbuf, а правата за достъп до него трябва да "
  3875 #~ "позволяват да бъде прочетен от потребителя на GDM."
  3876 
  3877 #~ msgid ""
  3878 #~ "Image file to display in the logo box. The file must be in an gdk-pixbuf "
  3879 #~ "supported format and it must be readable by the GDM user. If no file is "
  3880 #~ "specified the logo feature is disabled."
  3881 #~ msgstr ""
  3882 #~ "Изображение, което да се показва като лого. То трябва да бъде във формат "
  3883 #~ "поддържан от gdk-pixbuf, а правата за достъп до него трябва да позволяват "
  3884 #~ "да бъде прочетен от потребителя на GDM. Ако не е указан файл за това, "
  3885 #~ "няма да бъде показвано никакво лого."
  3886 
  3887 #~ msgid "Includ_e Hostname Chooser (XDMCP) menu item"
  3888 #~ msgstr "Включване на избора на _хост (XDMCP) в менюто"
  3889 
  3890 #~ msgid "Include Con_figure menu item"
  3891 #~ msgstr "Включване на „_Настройки“ в менюто"
  3892 
  3893 #~ msgid ""
  3894 #~ "Indicates that the X server should be started at a different process "
  3895 #~ "priority."
  3896 #~ msgstr "Указва, че X сървърът трябва да се стартира с различен приоритет."
  3897 
  3898 #~ msgid ""
  3899 #~ "Interval in which to ping the X server in seconds.  If the X server "
  3900 #~ "doesn't return before the next time we ping it, the connection is stopped "
  3901 #~ "and the session ended."
  3902 #~ msgstr ""
  3903 #~ "Интервал в секунди, през който трябва да се проверява X сървъра. Ако той "
  3904 #~ "не отговори до следващата проверка, връзката се преустановява и сесията "
  3905 #~ "приключва."
  3906 
  3907 #~ msgid "La_unch:"
  3908 #~ msgstr "Ста_ртиране:"
  3909 
  3910 #~ msgid "Listen on _UDP port: "
  3911 #~ msgstr "_Следене на порт по UDP:"
  3912 
  3913 #~ msgid "Loc_k position of the window"
  3914 #~ msgstr "_Заключване на позицията на прозореца"
  3915 
  3916 #~ msgid "Local"
  3917 #~ msgstr "Локален"
  3918 
  3919 #~ msgid "Login Window Preferences"
  3920 #~ msgstr "Настройки на екрана за идентификация"
  3921 
  3922 #~ msgid "Login _failed:"
  3923 #~ msgstr "При _неуспешно влизане:"
  3924 
  3925 #~ msgid "Login _retry delay:"
  3926 #~ msgstr "Забав_яне преди нов опит за влизане:"
  3927 
  3928 #~ msgid "Login _successful:"
  3929 #~ msgstr "При _успешно влизане:"
  3930 
  3931 #~ msgid "Logo"
  3932 #~ msgstr "Лого"
  3933 
  3934 #~ msgid "Maximum _remote sessions:"
  3935 #~ msgstr "Максимален брой _отдалечени сесии:"
  3936 
  3937 #~ msgid "Maximum _wait time:"
  3938 #~ msgstr "Максимално време на _изчакване:"
  3939 
  3940 #~ msgid "Maximum indirect w_ait time:"
  3941 #~ msgstr "Максимално време за изчакване при непряка _заявка:"
  3942 
  3943 #~ msgid "Maximum p_ending indirect requests:"
  3944 #~ msgstr "Максимален брой чакащи _непреки заявки:"
  3945 
  3946 #~ msgid "Menu Bar"
  3947 #~ msgstr "Лента с меню"
  3948 
  3949 #~ msgid "Ne_ver place cookies on NFS"
  3950 #~ msgstr "_Никога да не се слагат бисквитки в NIS"
  3951 
  3952 #~ msgid "No _restart required"
  3953 #~ msgstr "Без _рестартиране"
  3954 
  3955 #~ msgid ""
  3956 #~ "Number of simultaneously provided displays with host choosers.  If more "
  3957 #~ "queries from different hosts come in, the oldest ones will be forgotten."
  3958 #~ msgstr ""
  3959 #~ "Брой на едновременно осигурените дисплеи с избор на хостове. Ако "
  3960 #~ "пристигнат още заявки от други хостове, най старите заявки ще бъдат "
  3961 #~ "забравени."
  3962 
  3963 #~ msgid "Only allow login i_f user owns their home directory"
  3964 #~ msgstr ""
  3965 #~ "Да се позволява влизане, само ако потребителят прите_жава домашната си "
  3966 #~ "папка"
  3967 
  3968 #~ msgid "Op_tions:\t"
  3969 #~ msgstr "На_стройки:\t"
  3970 
  3971 #~ msgid "Paranoia option. Only accepts user owned files and directories."
  3972 #~ msgstr ""
  3973 #~ "Параноична опция. Да се приемат само файлове и папки притежавани от "
  3974 #~ "потребителя."
  3975 
  3976 #~ msgid "Per_sistent"
  3977 #~ msgstr "П_остоянна"
  3978 
  3979 #~ msgid "Permissions"
  3980 #~ msgstr "Права за достъп"
  3981 
  3982 #~ msgid "Pick Background Color"
  3983 #~ msgstr "Избор на _цвят за фон:"
  3984 
  3985 #~ msgid ""
  3986 #~ "Plain\n"
  3987 #~ "Plain with face browser\n"
  3988 #~ "Themed"
  3989 #~ msgstr ""
  3990 #~ "Без тема\n"
  3991 #~ "Без тема, с лента за лицата\n"
  3992 #~ "С тема"
  3993 
  3994 #~ msgid "Qui_ver when incorrect username/password entered"
  3995 #~ msgstr ""
  3996 #~ "_Разтърсване при неправилна комбинация от потребителско име и парола"
  3997 
  3998 #~ msgid "R_emove"
  3999 #~ msgstr "_Премахване"
  4000 
  4001 #~ msgid "Re_move Server"
  4002 #~ msgstr "_Премахване на сървър"
  4003 
  4004 #~ msgid "Reboot, Halt, Suspend and Custom Command Preferences"
  4005 #~ msgstr "Настройки за рестартиране, спиране приспиване и други команди"
  4006 
  4007 #~ msgid "Refresh rate:"
  4008 #~ msgstr "Честота на опресняване:"
  4009 
  4010 #~ msgid "Remote"
  4011 #~ msgstr "Отдалечен"
  4012 
  4013 #~ msgid ""
  4014 #~ "Remote connections through XDMCP will be allowed to log into the "
  4015 #~ "\"TimedLogin\" user by letting the login window time out, just like the "
  4016 #~ "local user on the first console."
  4017 #~ msgstr ""
  4018 #~ "На отдалечените връзки през XDMCP ще бъде позволено да се свързват "
  4019 #~ "автоматично по определено време като съответния потребител след изтичане "
  4020 #~ "на съответния интервал — също както това се позволява на локалните "
  4021 #~ "потребители на първата конзола."
  4022 
  4023 #~ msgid ""
  4024 #~ "Remote login disabled\n"
  4025 #~ "Same as Local"
  4026 #~ msgstr ""
  4027 #~ "Отдалеченото влизане е изключено\n"
  4028 #~ "Същият както локалния"
  4029 
  4030 #~ msgid "Resolution:"
  4031 #~ msgstr "Разделителна способност:"
  4032 
  4033 #~ msgid "Sc_ale to fit screen"
  4034 #~ msgstr "_Мащабиране към екрана"
  4035 
  4036 #~ msgid "Scale background image to fit the screen."
  4037 #~ msgstr "Мащабиране на фоновото изображение към екрана"
  4038 
  4039 #~ msgid "Security"
  4040 #~ msgstr "Сигурност"
  4041 
  4042 #~ msgid "Select Background Image"
  4043 #~ msgstr "Избор на фоново изображение"
  4044 
  4045 #~ msgid "Select Logo Image"
  4046 #~ msgstr "Избор на изображение за лого"
  4047 
  4048 #~ msgid "Select Sound File"
  4049 #~ msgstr "Избор на звуков файл:"
  4050 
  4051 #~ msgid ""
  4052 #~ "Selected only\n"
  4053 #~ "Random from selected\n"
  4054 #~ msgstr ""
  4055 #~ "Определена тема\n"
  4056 #~ "Случайна от избраните\n"
  4057 
  4058 #~ msgid ""
  4059 #~ "Sends debug ouput to the syslog.  This can be useful for tracking down "
  4060 #~ "problems with GDM.  This output tends to be verbose so should not be "
  4061 #~ "turned on for general use."
  4062 #~ msgstr ""
  4063 #~ "Пращане на съобщенията за изчистване на грешки към системния дневник. "
  4064 #~ "Това е полезно при диагностициране и коригиране на грешки в GDM. Понеже "
  4065 #~ "се генерират много съобщения, в общия случай това не трябва а е включено."
  4066 
  4067 #~ msgid "Server Settings"
  4068 #~ msgstr "Настройки на сървъра"
  4069 
  4070 #~ msgid "Server _name:"
  4071 #~ msgstr "_Име на сървър:"
  4072 
  4073 #~ msgid "Servers To Start"
  4074 #~ msgstr "Сървъри, които да се стартират"
  4075 
  4076 #~ msgid "Set positio_n of the window:"
  4077 #~ msgstr "Задаване _позицията на прозореца"
  4078 
  4079 #~ msgid "Sh_ow title bar"
  4080 #~ msgstr "Показване на заглавната _лента"
  4081 
  4082 #~ msgid "Shake the display when an incorrect username/password is entered."
  4083 #~ msgstr ""
  4084 #~ "Разтърсване на екрана при неправилна комбинация от потребителско име и "
  4085 #~ "парола."
  4086 
  4087 #~ msgid "Sho_w Actions menu"
  4088 #~ msgstr "Показване на _менюто „Действия“"
  4089 
  4090 #~ msgid ""
  4091 #~ "Show visual feedback is the password entry. Turning this option on can be "
  4092 #~ "a security hazard as the length of your password can be guessed."
  4093 #~ msgstr ""
  4094 #~ "Визуално подсказване за неправилна парола. Тази настройка може да е риск "
  4095 #~ "за сигурността понеже позволява да се отгатне дължината на паролата ви."
  4096 
  4097 #~ msgid ""
  4098 #~ "Specifies if Custom Command will appear outside the login manager, for "
  4099 #~ "example on the desktop through the Log Out/Shut Down widgets."
  4100 #~ msgstr ""
  4101 #~ "Указва дали потребителската команда ще се появява извън програмата за "
  4102 #~ "вход — например на работния плот чрез графичните обекти за излизане или "
  4103 #~ "спиране на компютъра."
  4104 
  4105 #~ msgid ""
  4106 #~ "Specifies if gdm will be stopped/restarted once Custom Command has been "
  4107 #~ "executed."
  4108 #~ msgstr ""
  4109 #~ "Указва дали gdm ще бъде спрян/рестартиран след изпълнение на "
  4110 #~ "потребителската команда."
  4111 
  4112 #~ msgid ""
  4113 #~ "Specifies the label that will be displayed on the Custom Command buttons "
  4114 #~ "and menu items."
  4115 #~ msgstr ""
  4116 #~ "Указва дали етикетът ще бъде показван на бутоните и менютата с "
  4117 #~ "потребителските команди."
  4118 
  4119 #~ msgid ""
  4120 #~ "Specifies the label that will be displayed on the Custom Command list "
  4121 #~ "items and radio buttons."
  4122 #~ msgstr ""
  4123 #~ "Указва етикета, който ще се показва при списък или радиобутони с "
  4124 #~ "потребителски команди."
  4125 
  4126 #~ msgid ""
  4127 #~ "Specifies the message that will be displayed on Custom Command tooltip "
  4128 #~ "entries."
  4129 #~ msgstr ""
  4130 #~ "Указва съобщението, което ще се показва като подсказка за потребителски "
  4131 #~ "команди."
  4132 
  4133 #~ msgid ""
  4134 #~ "Specifies the message that will be displayed on the warning dialog box "
  4135 #~ "when one of the Custom Command widgets is activated."
  4136 #~ msgstr ""
  4137 #~ "Указва съобщението, което ще се показва на прозореца за предупреждение, "
  4138 #~ "когато се използва някой от графичните обекти за потребителските команди."
  4139 
  4140 #~ msgid ""
  4141 #~ "Systemwide directory for face files. The sysadmin can place icons for "
  4142 #~ "users here without touching their homedirs. Faces are named after their "
  4143 #~ "users' logins. The face images must be stored in gdk-pixbuf supported "
  4144 #~ "formats and they must be readable for the GDM user."
  4145 #~ msgstr ""
  4146 #~ "Системна папка за изображенията с лицата. Системният администратор може "
  4147 #~ "да слага тук икони за потребителите, без да променя домашните им папки. "
  4148 #~ "Изображението за потребител трябва да е с името на потребителя. То трябва "
  4149 #~ "да бъде във формат поддържан от gdk-pixbuf, а правата за достъп до него "
  4150 #~ "трябва да позволяват да бъде прочетен от потребителя на GDM."
  4151 
  4152 #~ msgid "Text to appear in the warning pop-up dialogs"
  4153 #~ msgstr "Текст за прозорците за предупреждение"
  4154 
  4155 #~ msgid "Text to appear on the buttons and menu items"
  4156 #~ msgstr "Текст за бутоните и менютата"
  4157 
  4158 #~ msgid "Text to appear on the radio buttons and list items"
  4159 #~ msgstr "Текст за списъците и радиобутоните"
  4160 
  4161 #~ msgid "Text to appear on the tooltips"
  4162 #~ msgstr "Текст за подсказките"
  4163 
  4164 #~ msgid ""
  4165 #~ "The UDP port number gdm should listen to for XDMCP requests. Don't change "
  4166 #~ "this unless you know what you are doing."
  4167 #~ msgstr ""
  4168 #~ "Портът по UDP, на който GDM трябва да слуша за заявки XDMCP. Не "
  4169 #~ "променяйте тази стойност, освен ако не знаете какво точно правите."
  4170 
  4171 #~ msgid ""
  4172 #~ "The command to execute, with full path to the binary of the X server, and "
  4173 #~ "any extra arguments needed. Example: /usr/X11R6/bin/X"
  4174 #~ msgstr ""
  4175 #~ "Командата, която да се изпълни с пълния път към изпълнимия, двоичен файл "
  4176 #~ "на X сървъра, заедно с всички допълнителни аргументи. Например: /usr/"
  4177 #~ "X11R6/bin/X"
  4178 
  4179 #~ msgid "The greeter will play a sound after a failed login attempt."
  4180 #~ msgstr ""
  4181 #~ "Програмата за посрещане ще изпълни звук след неуспешен опит за вход."
  4182 
  4183 #~ msgid "The greeter will play a sound after a successful login attempt."
  4184 #~ msgstr "Програмата за посрещане ще изпълни звук след успешен опит за вход."
  4185 
  4186 #~ msgid "The greeter will play a sound or beep when it is ready for a login."
  4187 #~ msgstr "Програмата за посрещане ще изпълни звук, когато е готова за вход."
  4188 
  4189 #~ msgid "The horizontal position of the login window."
  4190 #~ msgstr "Хоризонталната позиция на прозореца за вход."
  4191 
  4192 #~ msgid "The name that will be displayed to the user."
  4193 #~ msgstr "Името, което ще се покаже на потребителя."
  4194 
  4195 #~ msgid ""
  4196 #~ "The number of seconds that should pass before reactivating the entry "
  4197 #~ "field after a failed login."
  4198 #~ msgstr ""
  4199 #~ "Интервалът в секунди, след който полето за въвеждане на парола да се "
  4200 #~ "активира след неуспешен опит за вход."
  4201 
  4202 #~ msgid "The position of the login window cannot be changed."
  4203 #~ msgstr "Позицията на прозореца за вход не може да бъде променено."
  4204 
  4205 #~ msgid ""
  4206 #~ "The position of the login window is determined by Position X / Position Y."
  4207 #~ msgstr ""
  4208 #~ "Позицията на прозореца за вход се определя от позицията по X и по Y."
  4209 
  4210 #~ msgid ""
  4211 #~ "The session that is used by default if the user does not have a saved "
  4212 #~ "preference and has picked 'Last' from the list of sessions."
  4213 #~ msgstr ""
  4214 #~ "Сесията, която да се ползва, ако потребителят няма запазени предпочитания "
  4215 #~ "и избере „Последно избрана сесия“ от списъка на сесиите."
  4216 
  4217 #~ msgid "Themes"
  4218 #~ msgstr "Теми"
  4219 
  4220 #~ msgid ""
  4221 #~ "This server is available as a choice when a user wishes to run a "
  4222 #~ "flexible, on demand server."
  4223 #~ msgstr ""
  4224 #~ "Този сървър е достъпен като избор, когато потребителят иска да стартира "
  4225 #~ "гъвкав сървър при поискване."
  4226 
  4227 #~ msgid ""
  4228 #~ "To avoid denial of service attacks, GDM has fixed size queue of pending "
  4229 #~ "connections. Please note that this parameter does *not* limit the number "
  4230 #~ "of remote displays which can be managed. It only limits the number of "
  4231 #~ "displays initiating a connection simultaneously."
  4232 #~ msgstr ""
  4233 #~ "За да се избегнат атаки за отказване на услугата, GDM разполага с опашка "
  4234 #~ "с ограничен размер за обработка на чакащи връзки. Този параметър не "
  4235 #~ "ограничава броя на отдалечените дисплеи, които могат да се управляват. "
  4236 #~ "Той ограничава само броя на дисплеите, които едновременно могат да "
  4237 #~ "започнат осъществяването на връзка."
  4238 
  4239 #~ msgid ""
  4240 #~ "To prevent attackers from filling up the pending queue, GDM will only "
  4241 #~ "allow one connection for each remote computer.  If you want to provide "
  4242 #~ "display services to computers with more than one screen, you should "
  4243 #~ "increase the this value accordingly."
  4244 #~ msgstr ""
  4245 #~ "За да попречи на атакуващите да запълнят опашката за чакащи връзки, GDM "
  4246 #~ "позволява само по една връзка от всеки отдалечен компютър. Ако искате да "
  4247 #~ "позволите услуги за дисплея за компютри с повече от един екран, увеличете "
  4248 #~ "тази стойност."
  4249 
  4250 #~ msgid ""
  4251 #~ "Turns the Actions menu (which used to be called System menu) on or off.  "
  4252 #~ "If this is off then one of the actions will be available anywhere.  These "
  4253 #~ "actions include Shutdown, Restart, Custom, Configure, XDMCP chooser and "
  4254 #~ "such."
  4255 #~ msgstr ""
  4256 #~ "Включва и изключва менюто „Действия“. Ако е изключено, едно от действията "
  4257 #~ "ще бъде налично навсякъде. Тези действия включват спиране, рестартиране, "
  4258 #~ "настройване, избор на XDMCP и др."
  4259 
  4260 #~ msgid "U_ser:"
  4261 #~ msgstr "Потре_бител:"
  4262 
  4263 #~ msgid "Us_e 24 Hour Clock:"
  4264 #~ msgstr "Ползване на 24-_часов часовник:"
  4265 
  4266 #~ msgid ""
  4267 #~ "Use circles instead of asterisks in the password entry. This may not work "
  4268 #~ "with all fonts however."
  4269 #~ msgstr ""
  4270 #~ "Използване на кръгчета вместо звездички за паролата. Това не работи с "
  4271 #~ "всички шрифтове."
  4272 
  4273 #~ msgid "Welcome Message"
  4274 #~ msgstr "Съобщение за добре дошли"
  4275 
  4276 #~ msgid ""
  4277 #~ "When GDM is ready to manage a display an ACCEPT packet is sent to it "
  4278 #~ "containing a unique session id which will be used in future XDMCP "
  4279 #~ "conversations. GDM will then place the session id in the pending queue "
  4280 #~ "waiting for the display to respond with a MANAGE request. If no response "
  4281 #~ "is received within maximum wait time, GDM will declare the display dead "
  4282 #~ "and erase it from the pending queue freeing up the slot for other "
  4283 #~ "displays."
  4284 #~ msgstr ""
  4285 #~ "Веднъж щом GDM е готов да управлява един дисплей, GDM изпраща пакет "
  4286 #~ "ACCEPT, който съдържа уникален сесиен идентификатор, който ще се ползва в "
  4287 #~ "бъдещата връзка по XDMCP. След това GDM поставя идентификатора в опашката "
  4288 #~ "за чакащи връзки и започва да чака дисплея да отговори със заявка MANAGE. "
  4289 #~ "Ако такава не пристигне навреме, GDM обявява дисплея за умрял и го "
  4290 #~ "изтрива от опашката, като с това освобождава място за други дисплеи."
  4291 
  4292 #~ msgid ""
  4293 #~ "When the user logs in and already has an existing session, they are "
  4294 #~ "connected to that session rather than starting a new session.  This only "
  4295 #~ "works for session's running on Virtual Terminals started with "
  4296 #~ "gdmflexiserver, and not with XDMCP."
  4297 #~ msgstr ""
  4298 #~ "Когато потребителят влезе и вече разполага със сесия, той бива свързан "
  4299 #~ "към нея, а не се стартира нова. Това работи само със сесии, които работят "
  4300 #~ "с виртуални терминали, стартирани с gdmflexiserver, а не с XDMCP."
  4301 
  4302 #~ msgid "X Server Login Window Preferences"
  4303 #~ msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през X сървъра"
  4304 
  4305 #~ msgid "XDMCP Login Window Preferences"
  4306 #~ msgstr "Настройки на прозореца за идентификация през XDMCP"
  4307 
  4308 #~ msgid "_Add..."
  4309 #~ msgstr "_Добавяне…"
  4310 
  4311 #~ msgid "_Add/Modify..."
  4312 #~ msgstr "_Добавяне/промяна…"
  4313 
  4314 #~ msgid "_Allow local system administrator login"
  4315 #~ msgstr "_Локалният администратор да може да влиза"
  4316 
  4317 #~ msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  4318 #~ msgstr ""
  4319 #~ "Потребителите да могат да сменят _шрифтовете и цветовете на програмата за "
  4320 #~ "посрещане без тема"
  4321 
  4322 #~ msgid "_Background color:"
  4323 #~ msgstr "_Цвят за фон:"
  4324 
  4325 #~ msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  4326 #~ msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  4327 
  4328 #~ msgid "_Default: \"Welcome\""
  4329 #~ msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли“"
  4330 
  4331 #~ msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  4332 #~ msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
  4333 
  4334 #~ msgid "_Enable Automatic Login"
  4335 #~ msgstr "Включване на _автоматичното влизане"
  4336 
  4337 #~ msgid "_Flexible (on demand)"
  4338 #~ msgstr "_Гъвкав (при поискване)"
  4339 
  4340 #~ msgid "_Global face dir:"
  4341 #~ msgstr "_Обща папка за лица:"
  4342 
  4343 #~ msgid "_GtkRC file:"
  4344 #~ msgstr "_Файл GtkRC:"
  4345 
  4346 #~ msgid "_Image:"
  4347 #~ msgstr "_Изображение:"
  4348 
  4349 #~ msgid "_Include all users from /etc/passwd (not for NIS)"
  4350 #~ msgstr "_Включване на всички потребители от „/etc/passwd“ (не е за NIS)"
  4351 
  4352 #~ msgid "_Logins are handled by this computer"
  4353 #~ msgstr "Заявките за вход се обработват от _този компютър"
  4354 
  4355 #~ msgid "_Maximum pending requests:"
  4356 #~ msgstr "Максимален брой _чакащи заявки:"
  4357 
  4358 #~ msgid "_Minimal UID:"
  4359 #~ msgstr "_Минимален идентификатор:"
  4360 
  4361 #~ msgid "_Only allow login if user's home directory permissions are secure"
  4362 #~ msgstr ""
  4363 #~ "_Позволяване на влизания, само ако правата за достъп са достатъчно сигурни"
  4364 
  4365 #~ msgid "_Pause before login:"
  4366 #~ msgstr "Па_уза преди влизане в системата:"
  4367 
  4368 #~ msgid "_Ping interval:"
  4369 #~ msgstr "_Интервал за проверка:"
  4370 
  4371 #~ msgid "_Priority:"
  4372 #~ msgstr "Пр_иоритет:"
  4373 
  4374 #~ msgid "_Remove"
  4375 #~ msgstr "_Премахване"
  4376 
  4377 #~ msgid "_Remove..."
  4378 #~ msgstr "_Премахване…"
  4379 
  4380 #~ msgid "_Restart the Xserver with each login"
  4381 #~ msgstr "_Рестартиране на X сървъра при всяко влизане"
  4382 
  4383 #~ msgid "_Server:"
  4384 #~ msgstr "_Сървър:"
  4385 
  4386 #~ msgid "_Servers:"
  4387 #~ msgstr "_Сървъри:"
  4388 
  4389 #~ msgid "_Show visual feedback (asterisks) in the password entry"
  4390 #~ msgstr "Показване на въвеждането на паролата (със _звездички)"
  4391 
  4392 #~ msgid "_Style:"
  4393 #~ msgstr "_Стил:"
  4394 
  4395 #~ msgid "_Theme:"
  4396 #~ msgstr "_Тема:"
  4397 
  4398 #~ msgid "_Use circles instead of asterisks in the password entry"
  4399 #~ msgstr "Използване на _кръгчета вместо звездички за паролата"
  4400 
  4401 #~ msgid "_User:"
  4402 #~ msgstr "Потреби_тел:"
  4403 
  4404 #~ msgid "_VT:"
  4405 #~ msgstr "_Терминал:"
  4406 
  4407 #~ msgid "_X coordinate"
  4408 #~ msgstr "_Координата по X"
  4409 
  4410 #~ msgid "_Y coordinate"
  4411 #~ msgstr "Коор_дината по Y"
  4412 
  4413 #~ msgid ""
  4414 #~ "auto\n"
  4415 #~ "yes\n"
  4416 #~ "no"
  4417 #~ msgstr ""
  4418 #~ "автоматично\n"
  4419 #~ "да\n"
  4420 #~ "не"
  4421 
  4422 #~ msgid "dummy"
  4423 #~ msgstr "глупав"
  4424 
  4425 #~ msgid "seconds"
  4426 #~ msgstr "секунди"
  4427 
  4428 #~ msgid "Too many users to list here..."
  4429 #~ msgstr "Прекалено много потребители…"
  4430 
  4431 #~ msgid "Restart Machine"
  4432 #~ msgstr "Рестартиране на компютъра"
  4433 
  4434 #~ msgid "There was an error loading the theme %s"
  4435 #~ msgstr "Грешка при зареждането на темата %s"
  4436 
  4437 #~ msgid "The greeter theme is corrupt"
  4438 #~ msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  4439 
  4440 #~ msgid ""
  4441 #~ "The theme does not contain definition for the username/password entry "
  4442 #~ "element."
  4443 #~ msgstr ""
  4444 #~ "Темата за програмата за вход не съдържа дефиниция за елементи за "
  4445 #~ "въвеждане на потребителско име/парола."
  4446 
  4447 #~ msgid ""
  4448 #~ "There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
  4449 #~ "loaded. Attempting to start the standard greeter"
  4450 #~ msgstr ""
  4451 #~ "Появи се грешка при зареждане на темата, а и темата по подразбиране също "
  4452 #~ "не може да се зареди. Стартиране на стандартната програма за посрещане."
  4453 
  4454 #~ msgid ""
  4455 #~ "The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you "
  4456 #~ "may have to login another way and fix the installation of GDM"
  4457 #~ msgstr ""
  4458 #~ "Не може да се стартира програмата за посрещане на GTK+. Този дисплей ще "
  4459 #~ "прекъсне и ще трябва да влезете в системата по друг начин, за да оправите "
  4460 #~ "инсталацията на GDM"
  4461 
  4462 #~ msgid ""
  4463 #~ "Your session directory is missing or empty!  There are two available "
  4464 #~ "sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
  4465 #~ "configuration."
  4466 #~ msgstr ""
  4467 #~ "Папката ви за сесии липсва или е празна! Има две възможни сесии, от които "
  4468 #~ "може да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на "
  4469 #~ "GDM."
  4470 
  4471 #~ msgid "Last language"
  4472 #~ msgstr "Последно избран език"
  4473 
  4474 #~ msgid "Select a Language"
  4475 #~ msgstr "Избор на език"
  4476 
  4477 #~ msgid "Change _Language"
  4478 #~ msgstr "Смяна на _език"
  4479 
  4480 #~ msgid "_Select the language for your session to use:"
  4481 #~ msgstr "_Избиране на език за вашата сесия:"
  4482 
  4483 #~ msgid "Select _Language..."
  4484 #~ msgstr "Избор на _език…"
  4485 
  4486 #~ msgid "Select _Session..."
  4487 #~ msgstr "Избор на _сесия…"
  4488 
  4489 #~ msgid ""
  4490 #~ "Answer questions here and press Enter when done.  For a menu press F10."
  4491 #~ msgstr ""
  4492 #~ "Отговорете на тези въпроси и натиснете „Enter“, когато сте готови. За "
  4493 #~ "меню настинете „F10“."
  4494 
  4495 #~ msgid "custom_cmd%d"
  4496 #~ msgstr "потр_кмнд%d"
  4497 
  4498 #~ msgid "Last session"
  4499 #~ msgstr "Последно избрана сесия"
  4500 
  4501 #~ msgid "Sus_pend"
  4502 #~ msgstr "Прис_пиване"
  4503 
  4504 #~ msgid "Confi_gure"
  4505 #~ msgstr "_Настройки"
  4506 
  4507 #~ msgid "Op_tions"
  4508 #~ msgstr "_Опции"
  4509 
  4510 #~ msgid "_OK"
  4511 #~ msgstr "_Да"
  4512 
  4513 #~ msgid "Change _Session"
  4514 #~ msgstr "_Смяна на сесия"
  4515 
  4516 #~ msgid "Sessions"
  4517 #~ msgstr "Сесии"
  4518 
  4519 #~ msgid "_Last session"
  4520 #~ msgstr "_Последно избрана сесия"
  4521 
  4522 #~ msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  4523 #~ msgstr "Влизане в системата с последната работна сесия"
  4524 
  4525 #~ msgid "Confi_gure Login Manager..."
  4526 #~ msgstr "_Конфигуриране на програмата за вход…"
  4527 
  4528 #~ msgid "Shut _down the computer"
  4529 #~ msgstr "_Спиране на компютъра"
  4530 
  4531 #~ msgid "Shut Down your computer so that you may turn it off."
  4532 #~ msgstr "Спиране на компютъра, за да го загасите."
  4533 
  4534 #~ msgid "_Restart the computer"
  4535 #~ msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  4536 
  4537 #~ msgid "Restart your computer"
  4538 #~ msgstr "Рестартиране на компютъра"
  4539 
  4540 #~ msgid "Sus_pend the computer"
  4541 #~ msgstr "Прис_пиване на компютъра"
  4542 
  4543 #~ msgid "Suspend your computer"
  4544 #~ msgstr "Приспиване на компютъра"
  4545 
  4546 #~ msgid "Run _XDMCP chooser"
  4547 #~ msgstr "Стартирана на програмата за избор _чрез XDMCP"
  4548 
  4549 #~ msgid ""
  4550 #~ "Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
  4551 #~ "computers, if there are any."
  4552 #~ msgstr ""
  4553 #~ "Стартиране на програмата за избор чрез XDMCP, което ще позволи да влизате "
  4554 #~ "в наличните отдалечени машини, ако има такива."
  4555 
  4556 #~ msgid "Confi_gure the login manager"
  4557 #~ msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
  4558 
  4559 #~ msgid ""
  4560 #~ "Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
  4561 #~ msgstr ""
  4562 #~ "Конфигуриране на GDM (тази програма за вход). Това изисква паролата на "
  4563 #~ "потребителя „root“."
  4564 
  4565 #~ msgid "custom_cmd_button%d"
  4566 #~ msgstr "бутон_потр_кмнд%d"
  4567 
  4568 #~ msgid "(c) 2002 Bond, James Bond"
  4569 #~ msgstr "(c) 2002 Бонд, Джеймс Бонд"
  4570 
  4571 #~ msgid "Bond, James Bond"
  4572 #~ msgstr "Бонд, Джеймс Бонд"
  4573 
  4574 #~ msgid "Circles"
  4575 #~ msgstr "Кръгове"
  4576 
  4577 #~ msgid "Theme with blue circles"
  4578 #~ msgstr "Тема със сини кръгове"
  4579 
  4580 #~ msgid "(c) 2002 GNOME"
  4581 #~ msgstr "(c) 2002 GNOME"
  4582 
  4583 #~ msgid "GNOME Art variation of Circles with a Face Browser"
  4584 #~ msgstr "Художествена вариация на темата „Кръгове“ с лента за лицата"
  4585 
  4586 #~ msgid "GNOME Artists"
  4587 #~ msgstr "Художници на GNOME"
  4588 
  4589 #~ msgid "Happy GNOME with Browser"
  4590 #~ msgstr "Щастлив GNOME с браузър"
  4591 
  4592 #~ msgid "GNOME Art variation of Circles"
  4593 #~ msgstr "Художествен вариант на „Кръгове“"
  4594 
  4595 #~ msgid "Happy GNOME"
  4596 #~ msgstr "Щастлив GNOME"
  4597 
  4598 #~ msgid ""
  4599 #~ "Error while trying to run (%s)\n"
  4600 #~ "which is linked to (%s)"
  4601 #~ msgstr ""
  4602 #~ "Грешка при опит за стартиране на (%s),\n"
  4603 #~ "което е свързано с (%s)"
  4604 
  4605 #~ msgid "Cannot open gestures file: %s"
  4606 #~ msgstr "Файлът с жестовете не може да бъде отворен: %s"
  4607 
  4608 #~ msgid "DMX display to migrate to"
  4609 #~ msgstr "Към кой дисплей с DMX да се мигрира"
  4610 
  4611 #~ msgid "DISPLAY"
  4612 #~ msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  4613 
  4614 #~ msgid "Backend display name"
  4615 #~ msgstr "Име на дисплея на заден режим"
  4616 
  4617 #~ msgid "Xauthority file for destination display"
  4618 #~ msgstr "Файл за упълномощаване Xauthority за целевия дисплей"
  4619 
  4620 #~ msgid "AUTHFILE"
  4621 #~ msgstr "ФАЙЛ_УПЪЛНОМОЩАВАНЕ"
  4622 
  4623 #~ msgid "Xauthority file for backend display"
  4624 #~ msgstr "Файл за упълномощаване за дисплея на заден режим"
  4625 
  4626 #~ msgid "Failed to open display \"%s\"\n"
  4627 #~ msgstr "Невъзможно е да се отвори дисплей „%s“\n"
  4628 
  4629 #~ msgid "DMX extension not present on \"%s\"\n"
  4630 #~ msgstr "Разширението DMX липсва на „%s“\n"
  4631 
  4632 #~ msgid "- migrate a backend display from one DMX display to another"
  4633 #~ msgstr ""
  4634 #~ "— мигриране на дисплей на заден режим от един дисплей с DMX към друг"
  4635 
  4636 #~ msgid "You must specify a destination DMX display using %s\n"
  4637 #~ msgstr "Трябва да укажете целеви дисплей с DMX като ползвате %s\n"
  4638 
  4639 #~ msgid "You must specify a backend display by using %s\n"
  4640 #~ msgstr ""
  4641 #~ "Трябва да укажете дисплей на заден режим като ползвате %s\n"
  4642 #~ "\n"
  4643 
  4644 #~ msgid "DMXAddScreen \"%s\" failed on \"%s\"\n"
  4645 #~ msgstr "Изпълнението на DMXAddScreen „%s“ бе неуспешно за „%s“\n"
  4646 
  4647 #~ msgid "gdmaskpass only runs as root\n"
  4648 #~ msgstr "gdmaskpass се изпълнява само като root\n"
  4649 
  4650 #~ msgid "Authentication failure!\n"
  4651 #~ msgstr "Идентификацията е неуспешна!\n"
  4652 
  4653 #~ msgid "(memory buffer)"
  4654 #~ msgstr "(буфер в паметта)"
  4655 
  4656 #~ msgid ""
  4657 #~ "An error occurred while loading user interface element %s%s from file %"
  4658 #~ "s.  Possibly the glade interface description was corrupted.  %s cannot "
  4659 #~ "continue and will exit now.  You should check your installation of %s or "
  4660 #~ "reinstall %s."
  4661 #~ msgstr ""
  4662 #~ "Настъпи грешка при зареждане на елемента от потребителския интерфейс %s%s "
  4663 #~ "от файла %s. Най-вероятно описанието на интерфейса за glade е невалидно. %"
  4664 #~ "s не може да продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите "
  4665 #~ "инсталацията на %s или да преинсталирате %s."
  4666 
  4667 #~ msgid "Cannot load user interface"
  4668 #~ msgstr "Не може да се зареди потребителският интерфейс"
  4669 
  4670 #~ msgid ""
  4671 #~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
  4672 #~ "file: %s widget: %s"
  4673 #~ msgstr ""
  4674 #~ "Файлът за Glade е невалиден! Уверете се, че правилният файл е "
  4675 #~ "инсталиран!\n"
  4676 #~ "файл: %s, елемент: %s"
  4677 
  4678 #~ msgid ""
  4679 #~ "An error occurred while loading the user interface element %s%s from file "
  4680 #~ "%s. CList type widget should have %d column. Possibly the glade interface "
  4681 #~ "description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You "
  4682 #~ "should check your installation of %s or reinstall %s."
  4683 #~ msgid_plural ""
  4684 #~ "An error occurred while loading the user interface element %s%s from file "
  4685 #~ "%s. CList type widget should have %d columns. Possibly the glade "
  4686 #~ "interface description was corrupted. %s cannot continue and will exit "
  4687 #~ "now. You should check your installation of %s or reinstall %s."
  4688 #~ msgstr[0] ""
  4689 #~ "Настъпи грешка при зареждане на елемента от потребителския интерфейс %s%s "
  4690 #~ "от файла %s. Графичният обект от тип clist трябва да има %d колона. Най-"
  4691 #~ "вероятно описанието на интерфейса за glade е невалидно. %s не може да "
  4692 #~ "продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите инсталацията на %s "
  4693 #~ "или да преинсталирате %s."
  4694 #~ msgstr[1] ""
  4695 #~ "Настъпи грешка при зареждане на елемента от потребителския интерфейс %s%s "
  4696 #~ "от файла %s. Графичният обект от тип clist трябва да има %d колони. Най-"
  4697 #~ "вероятно описанието на интерфейса за glade е невалидно. %s не може да "
  4698 #~ "продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите инсталацията на %s "
  4699 #~ "или да преинсталирате %s."
  4700 
  4701 #~ msgid ""
  4702 #~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
  4703 #~ "file: %s widget: %s expected clist columns: %d"
  4704 #~ msgstr ""
  4705 #~ "Файлът за glade е неправилен! Проверете дали правилният файл е "
  4706 #~ "инсталиран!\n"
  4707 #~ "файл: %s, елемент: %s очаква %d колони"
  4708 
  4709 #~ msgid ""
  4710 #~ "An error occurred while loading the user interface from file %s.  "
  4711 #~ "Possibly the glade interface description was not found.  %s cannot "
  4712 #~ "continue and will exit now.  You should check your installation of %s or "
  4713 #~ "reinstall %s."
  4714 #~ msgstr ""
  4715 #~ "Появи се грешка при зареждане на потребителски интерфейс от файла %s. "
  4716 #~ "Възможно е описанието на интерфейса за glade да не е намерено. %s не може "
  4717 #~ "да продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите инсталацията на %"
  4718 #~ "s или да преинсталирате %s."
  4719 
  4720 #~ msgid "No interface could be loaded. This is BAD! (file: %s)"
  4721 #~ msgstr "Интерфейсите не могат да се заредят. Това е ЛОШО! (файл: %s)"
  4722 
  4723 #~ msgid "Too many alias levels for a locale; may indicate a loop"
  4724 #~ msgstr "Прекалено много нива на синоними за локал. Вероятно има зацикляне."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.