Changeset 1649


Ignore:
Timestamp:
Sep 4, 2008, 3:31:00 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bug-buddy, vino, vinagre, gnome-session, zenity, cheese: готови за подаване

Location:
gnome/trunk
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/bug-buddy.trunk.bg.po

  r1404 r1649  
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008.
  77# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  88#
   
  1212"Project-Id-Version: bug-buddy trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2008-03-21 22:53+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 18:35+0200\n"
  16 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-09-04 15:08+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2008-09-04 15:07+0300\n"
   16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1818"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2121"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  23 #: ../src/bug-buddy.c:85
  24 msgid "Name of contact"
  25 msgstr "Име за контакт"
  26 
  27 #: ../src/bug-buddy.c:85
  28 msgid "NAME"
  29 msgstr "ИМЕ"
  30 
  31 #: ../src/bug-buddy.c:86
  32 msgid "Email address of contact"
  33 msgstr "Адрес на е-поща за контакт"
  34 
  35 #: ../src/bug-buddy.c:86
  36 msgid "EMAIL"
  37 msgstr "Е-ПОЩА"
  38 
  39 #: ../src/bug-buddy.c:87
   23#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
   24msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
   25msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
   26
   27#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
   28msgid "<b>Your _email address:</b> "
   29msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
   30
   31#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
   32msgid ""
   33"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
   34"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
   35"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
   36msgstr ""
   37"<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
   38"информация. Прегледайте и я редактирайте, ако се притеснявате за изпращането "
   39"на пароли или друга чувствителна информация.</i></small>"
   40
   41#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
   42msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
   43msgstr ""
   44"<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
   45
   46#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1806
   47msgid "Bug Buddy"
   48msgstr "Bug Buddy"
   49
   50#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
   51msgid "C_opy"
   52msgstr "_Копиране"
   53
   54#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
   55msgid "Review Crash Details"
   56msgstr "Преглед на информацията за грешката"
   57
   58#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
   59msgid "Send _other pending crash reports"
   60msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
   61
   62#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
   63msgid "_Review Crash Details"
   64msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
   65
   66#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
   67msgid "_Send"
   68msgstr "_Изпращане"
   69
   70#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
   71msgid "Bug Report Tool"
   72msgstr "Докладване за грешки"
   73
   74#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
   75msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
   76msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
   77
   78#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:1
   79msgid "Bug reporter name"
   80msgstr "Име на докладващия"
   81
   82#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:2
   83msgid "Email Address"
   84msgstr "Е-поща"
   85
   86#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:3
   87msgid ""
   88"Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
   89"will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
   90"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
   91msgstr ""
   92"Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
   93"използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
   94"регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
   95"адрес за е-поща."
   96
   97#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:4
   98msgid "File to store unsent bug reports."
   99msgstr "Файл за запазване на неизпратените доклади за грешки."
   100
   101#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:5
   102msgid ""
   103"File where bug-buddy will save your bug report in case it can't be sent "
   104"immediately to Bugzilla."
   105msgstr ""
   106"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, в случай че не "
   107"можете да го пратите до Bugzilla незабавно."
   108
   109#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:6
   110msgid "Real name of user reporting the bug."
   111msgstr "Истинското име на потребителя докладващ грешката."
   112
   113#: ../src/bug-buddy.c:76
  40114msgid "Package containing the program"
  41115msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
  42116
  43 #: ../src/bug-buddy.c:87
   117#: ../src/bug-buddy.c:76
  44118msgid "PACKAGE"
  45119msgstr "ПАКЕТ"
  46120
  47 #: ../src/bug-buddy.c:88
  48 msgid "Version of the package"
  49 msgstr "Версия на пакета"
  50 
  51 #: ../src/bug-buddy.c:88
  52 msgid "VERSION"
  53 msgstr "ВЕРСИЯ"
  54 
  55 #: ../src/bug-buddy.c:89
   121#: ../src/bug-buddy.c:77
  56122msgid "File name of crashed program"
  57123msgstr "Име на файл от забилата програма"
  58124
  59 #: ../src/bug-buddy.c:89 ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:92
  60 #: ../src/bug-buddy.c:93
   125#: ../src/bug-buddy.c:77 ../src/bug-buddy.c:79 ../src/bug-buddy.c:80
  61126msgid "FILE"
  62127msgstr "ФАЙЛ"
  63128
  64 #: ../src/bug-buddy.c:90
   129#: ../src/bug-buddy.c:78
  65130msgid "PID of crashed program"
  66131msgstr ""
   
  68133"\t\t\t\t    програма"
  69134
  70 #: ../src/bug-buddy.c:90
   135#: ../src/bug-buddy.c:78
  71136msgid "PID"
  72137msgstr "Ид. пр."
  73138
  74 #: ../src/bug-buddy.c:91
  75 msgid "Core file from program"
  76 msgstr "Файл „core“ от програмата"
  77 
  78 #: ../src/bug-buddy.c:92
   139#: ../src/bug-buddy.c:79
  79140msgid "Text file to include in the report"
  80141msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
  81142
  82 #: ../src/bug-buddy.c:93
   143#: ../src/bug-buddy.c:80
  83144msgid "MiniDump file with info about the crash"
  84145msgstr "Файл „MiniDump“ с информация за забиването"
  85146
  86 #: ../src/bug-buddy.c:94
  87 msgid "PID of the program to kill after the report"
  88 msgstr ""
  89 "Идентификатор на процеса, който да бъде\n"
  90 "\t\t\t\t    убит след доклада"
  91 
  92 #: ../src/bug-buddy.c:94
  93 msgid "KILL"
  94 msgstr "УБИВАНЕ"
  95 
  96 #: ../src/bug-buddy.c:373
   147#: ../src/bug-buddy.c:363
   148msgid "Copy _Link Address"
   149msgstr "_Копиране на адреса"
   150
   151#: ../src/bug-buddy.c:416
  97152#, c-format
  98153msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
  99154msgstr "Bug Buddy не може да отвори връзката „%s“\n"
  100155
  101 #: ../src/bug-buddy.c:406
  102 msgid ""
  103 "<span weight=\"bold\">Network Connection Error</span>\n"
  104 "Maybe no Network Connection available.\n"
  105 "Do you want to store this report until a Network Connection is available?"
  106 msgstr ""
  107 "<span weight=\"bold\">Грешка в мрежовата връзка</span>\n"
  108 "Възможно е да липсва връзка с мрежата. Искате ли да\n"
  109 "запазите този доклад докато мрежовата връзка се възстанови?"
  110 
  111 #: ../src/bug-buddy.c:495 ../src/bug-buddy.c:1085
   156#: ../src/bug-buddy.c:453
   157msgid ""
   158"There has been a network error while sending the report. Do you want to save "
   159"this report and send it later?"
   160msgstr ""
   161"Появи се мрежова грешка по време на изпращане на доклада. Искате ли да го "
   162"запазите и пратите по-късно?"
   163
   164#: ../src/bug-buddy.c:456
   165msgid ""
   166"Please ensure that your Internet connection is active and working correctly."
   167msgstr "Проверете дали имате връзка с Интернет и пробвайте отново."
   168
   169#: ../src/bug-buddy.c:543 ../src/bug-buddy.c:1204
  112170msgid "_Close"
  113171msgstr "_Затваряне"
  114172
  115 #: ../src/bug-buddy.c:537
   173#: ../src/bug-buddy.c:587
  116174#, c-format
  117175msgid ""
   
  135193"адрес:\n"
  136194
  137 #: ../src/bug-buddy.c:548
   195#: ../src/bug-buddy.c:598
  138196msgid ""
  139197"Bug Buddy has encountered an error while submitting your report to the "
   
  145203"\n"
  146204
  147 #: ../src/bug-buddy.c:554
   205#: ../src/bug-buddy.c:604
  148206#, c-format
  149207msgid ""
   
  154212"отговорът не може да се анализира."
  155213
  156 #: ../src/bug-buddy.c:557
   214#: ../src/bug-buddy.c:607
  157215#, c-format
  158216msgid "The email address you provided is not valid."
  159 msgstr "Дали сте невалиден адрес за е-поща."
  160 
  161 #: ../src/bug-buddy.c:559
   217msgstr "Дали сте неправилен адрес за е-поща."
   218
   219#: ../src/bug-buddy.c:609
  162220#, c-format
  163221msgid ""
   
  165223msgstr "Регистрацията свързана с въведения адрес на е-поща е деактивирана."
  166224
  167 #: ../src/bug-buddy.c:562
   225#: ../src/bug-buddy.c:612
  168226#, c-format
  169227msgid ""
   
  174232"версия."
  175233
  176 #: ../src/bug-buddy.c:565
   234#: ../src/bug-buddy.c:615
  177235#, c-format
  178236msgid ""
   
  183241"версия."
  184242
  185 #: ../src/bug-buddy.c:568
   243#: ../src/bug-buddy.c:618
  186244#, c-format
  187245msgid ""
   
  192250"Bug Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
  193251
  194 #: ../src/bug-buddy.c:571
   252#: ../src/bug-buddy.c:621
  195253#, c-format
  196254msgid ""
   
  201259"Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
  202260
  203 #: ../src/bug-buddy.c:574
   261#: ../src/bug-buddy.c:624
  204262#, c-format
  205263msgid ""
   
  214272"%s"
  215273
  216 #: ../src/bug-buddy.c:581
   274#: ../src/bug-buddy.c:631
  217275#, c-format
  218276msgid ""
   
  227285"%s"
  228286
  229 #: ../src/bug-buddy.c:586
   287#: ../src/bug-buddy.c:636
  230288#, c-format
  231289msgid ""
   
  238296"%s"
  239297
  240 #: ../src/bug-buddy.c:590
   298#: ../src/bug-buddy.c:640
  241299#, c-format
  242300msgid ""
   
  250308"\n"
  251309
  252 #: ../src/bug-buddy.c:746
   310#: ../src/bug-buddy.c:796
  253311#, c-format
  254312msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
  255313msgstr "Докладът за грешка не може да бъде създаден: %s\n"
  256314
  257 #: ../src/bug-buddy.c:748
   315#: ../src/bug-buddy.c:798
  258316#, c-format
  259317msgid "There was an error creating the bug report\n"
  260318msgstr "Имаше грешка при създаването на доклада за грешка:\n"
  261319
  262 #: ../src/bug-buddy.c:808
   320#: ../src/bug-buddy.c:858
  263321msgid "Sending..."
  264 msgstr "Изпращане..."
   322msgstr "Изпращане…"
   323
   324#: ../src/bug-buddy.c:1018
   325msgid ""
   326"The description you provided for the crash is very short. Are you sure you "
   327"want to send it?"
   328msgstr ""
   329"Описанието на грешката, което дадохте, е много късо. Сигурни ли сте, че "
   330"искате да го пратите?"
   331
   332#: ../src/bug-buddy.c:1025
   333msgid ""
   334"A short description is probably not of much help to the developers "
   335"investigating your report. If you provide a better one, for instance "
   336"specifying a way to reproduce the crash, the issue can be more easily "
   337"resolved."
   338msgstr ""
   339"Прекалено краткото описание няма да е в голяма полза на разработчиците, "
   340"които разглеждат доклада. Ако дадете по-подробно, включващо например начин "
   341"за достигане до забиването, проблемът ще може да бъде решен по-лесно."
   342
   343#: ../src/bug-buddy.c:1033
   344msgid "_Review description"
   345msgstr "_Преглед на описанието"
   346
   347#: ../src/bug-buddy.c:1042
   348msgid "_Send anyway"
   349msgstr "_Изпращане"
  265350
  266351#. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
  267352#. * page. Please also mention that the page is in English
  268 #: ../src/bug-buddy.c:1014
   353#: ../src/bug-buddy.c:1133
  269354msgid "Getting useful crash reports"
  270355msgstr "Получаване на полезни доклади за грешки"
  271356
  272 #: ../src/bug-buddy.c:1065
   357#: ../src/bug-buddy.c:1184
  273358#, c-format
  274359msgid ""
   
  289374"инсталирате тези пакети:\n"
  290375
  291 #: ../src/bug-buddy.c:1103 ../src/bug-buddy.c:1840
   376#: ../src/bug-buddy.c:1222 ../src/bug-buddy.c:1939
  292377msgid ""
  293378"\n"
   
  299384"Молим, ако е възможно, да напишете доклада за грешка на английски език."
  300385
  301 #: ../src/bug-buddy.c:1116
   386#: ../src/bug-buddy.c:1235
  302387#, c-format
  303388msgid ""
   
  315400"свържат с вас в случай на нужда от повече информация."
  316401
  317 #: ../src/bug-buddy.c:1153
   402#: ../src/bug-buddy.c:1272
  318403msgid "WARNING:"
  319404msgstr "ВНИМАНИЕ:"
  320405
  321 #: ../src/bug-buddy.c:1154
   406#: ../src/bug-buddy.c:1273
  322407msgid ""
  323408"Some sensitive data is likely present in the crash details.  Please review "
   
  329414"изпращането на пароли или друга чувствителна информация."
  330415
  331 #: ../src/bug-buddy.c:1191
   416#: ../src/bug-buddy.c:1310
  332417msgid "Save File"
  333418msgstr "Запазване на файл"
  334419
  335 #: ../src/bug-buddy.c:1211
   420#: ../src/bug-buddy.c:1330
  336421msgid "-bugreport.txt"
  337422msgstr "-доклад_за_грешка.txt"
  338423
  339 #: ../src/bug-buddy.c:1268
   424#: ../src/bug-buddy.c:1387
  340425msgid "_Save Bug Report"
  341426msgstr "_Запазване на доклад за грешки"
  342427
  343 #: ../src/bug-buddy.c:1273
   428#: ../src/bug-buddy.c:1392
  344429#, c-format
  345430msgid ""
   
  359444"проследяване на грешки на това приложение."
  360445
  361 #: ../src/bug-buddy.c:1353
   446#: ../src/bug-buddy.c:1483
  362447#, c-format
  363448msgid "There was an error displaying help: %s"
  364449msgstr "Има грешка при показване на помощта: %s"
  365450
  366 #: ../src/bug-buddy.c:1693
   451#: ../src/bug-buddy.c:1791
  367452msgid ""
  368453"\n"
   
  377462"програма към сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
  378463
  379 #: ../src/bug-buddy.c:1708 ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:5
  380 msgid "Bug Buddy"
  381 msgstr "Bug Buddy"
  382 
  383 #: ../src/bug-buddy.c:1722
   464#: ../src/bug-buddy.c:1822
  384465msgid ""
  385466"Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
   
  389470"Проверете дали Bug Buddy е инсталиран правилно."
  390471
  391 #: ../src/bug-buddy.c:1737
   472#: ../src/bug-buddy.c:1840
  392473msgid "Collecting information from your system..."
  393 msgstr "Събиране на информация от системата..."
  394 
  395 #: ../src/bug-buddy.c:1740
   474msgstr "Събиране на информация от системата"
   475
   476#: ../src/bug-buddy.c:1843
  396477msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
  397478msgstr ""
  398 "Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ и „--package“.\n"
  399 
  400 #: ../src/bug-buddy.c:1748
   479"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ или „--"
   480"package“.\n"
   481
   482#: ../src/bug-buddy.c:1851
  401483msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
  402484msgstr ""
  403 "Трябва да подадете поне един от аргументите „--pid“, „--include“ и „--"
   485"Трябва да подадете поне един от аргументите „--pid“, „--include“ или „--"
  404486"minidump“.\n"
  405487
  406 #: ../src/bug-buddy.c:1756
   488#: ../src/bug-buddy.c:1859
  407489msgid ""
  408490"Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
   
  413495"Това най-вероятно се дължи на липсата на пакета „gnome-desktop“.\n"
  414496
  415 #: ../src/bug-buddy.c:1779
   497#: ../src/bug-buddy.c:1882
  416498#, c-format
  417499msgid ""
   
  422504"на разработчиците, за да им помогне при решаването на проблема."
  423505
  424 #: ../src/bug-buddy.c:1800
   506#: ../src/bug-buddy.c:1899
  425507msgid "Collecting information from the crash..."
  426 msgstr "Събиране на информация от забиването..."
  427 
  428 #: ../src/bug-buddy.c:1817
   508msgstr "Събиране на информация от забиването"
   509
   510#: ../src/bug-buddy.c:1916
  429511#, c-format
  430512msgid ""
   
  435517"изчистване на грешки: %s\n"
  436518
  437 #: ../src/bug-buddy.c:1848
   519#: ../src/bug-buddy.c:1947
  438520#, c-format
  439521msgid ""
  440522"Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
  441 msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за приложението %s.\n"
  442 
  443 #: ../src/bug-buddy.c:1873
   523msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за програмата %s.\n"
   524
   525#: ../src/bug-buddy.c:1967
  444526#, c-format
  445527msgid ""
   
  456538"се свържат с вас, ако е необходимо."
  457539
  458 #: ../src/bug-buddy.c:1885
   540#: ../src/bug-buddy.c:1979
  459541msgid "Suggestion / Error description:"
  460542msgstr "Описание на предложение/грешка:"
  461543
  462 #: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
  463 msgid "Bug Report Tool"
  464 msgstr "Докладване за грешки"
  465 
  466 #: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
  467 msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
  468 msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
  469 
  470 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
  471 msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
  472 msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
  473 
  474 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
  475 msgid "<b>Your _email address:</b> "
  476 msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
  477 
  478 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
  479 msgid ""
  480 "<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
  481 "details.  Please review the crash details if you are concerned about "
  482 "transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
  483 msgstr ""
  484 "<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
  485 "информация. Прегледайте и редактирайте информацията, която е важна за вас, "
  486 "ако се притеснявате за изпращането на пароли или друга чувствителна "
  487 "информация.</i></small>"
  488 
  489 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
  490 msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
  491 msgstr ""
  492 "<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
  493 
  494 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
  495 msgid "C_opy"
  496 msgstr "_Копиране"
  497 
  498 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
  499 msgid "Review Crash Details"
  500 msgstr "Преглед на информацията за грешката"
  501 
  502 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
  503 msgid "Send _other pending crash reports"
  504 msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
  505 
  506 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
  507 msgid "_Review Crash Details"
  508 msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
  509 
  510 #: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
  511 msgid "_Send"
  512 msgstr "_Изпращане"
  513 
  514 #: ../src/bugzilla.c:471
   544#: ../src/bugzilla.c:469
  515545#, c-format
  516546msgid "HTTP Response returned bad status code %d"
  517547msgstr "Отговорът по HTTP върна лош код за състояние %d"
  518548
  519 #: ../src/bugzilla.c:487
   549#: ../src/bugzilla.c:485
  520550#, c-format
  521551msgid ""
   
  528558"%s"
  529559
  530 #: ../src/bugzilla.c:519
   560#: ../src/bugzilla.c:517
  531561#, c-format
  532562msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
   
  535565"проекта GNOME."
  536566
  537 #: ../src/bugzilla.c:525
   567#: ../src/bugzilla.c:523
  538568#, c-format
  539569msgid "Product or component not specified."
  540570msgstr "Не е указан продукт или компонент."
  541571
  542 #: ../src/bugzilla.c:620
   572#: ../src/bugzilla.c:618
  543573#, c-format
  544574msgid "Unable to create XML-RPC message."
   
  551581#: ../src/gdb-buddy.c:95
  552582msgid "Error on read... aborting"
  553 msgstr "Грешка при четене... прекъсване"
   583msgstr "Грешка при четене прекъсване"
  554584
  555585#: ../src/gdb-buddy.c:228
   
  586616"\n"
  587617"%s"
  588 
  589 #: ../bug-buddy.schemas.in.h:1
  590 msgid "Bug reporter name"
  591 msgstr "Име на докладващия"
  592 
  593 #: ../bug-buddy.schemas.in.h:2
  594 msgid "Email Address"
  595 msgstr "Е-поща"
  596 
  597 #: ../bug-buddy.schemas.in.h:3
  598 msgid ""
  599 "Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
  600 "will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
  601 "already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
  602 msgstr ""
  603 "Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
  604 "използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
  605 "регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
  606 "адрес за е-поща."
  607 
  608 #: ../bug-buddy.schemas.in.h:4
  609 msgid "File to save bug reports"
  610 msgstr "Файл за запазване на доклади"
  611 
  612 #: ../bug-buddy.schemas.in.h:5
  613 msgid ""
  614 "File where you want to save your bug report in order to submit it later."
  615 msgstr ""
  616 "Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, за да го пратите по-"
  617 "късно."
  618 
  619 #: ../bug-buddy.schemas.in.h:6
  620 msgid "Real name of user reporting the bug."
  621 msgstr "Истинско име на потребителя докладващ грешката."
 • gnome/trunk/cheese.trunk.bg.po

  r1538 r1649  
  88"Project-Id-Version: chese trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-06-28 18:39+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-06-28 18:40+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-09-04 15:29+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-09-04 15:29+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  19 #: ../data/cheese.desktop.in.in.h:1 ../data/cheese.ui.h:1 ../src/cheese.c:93
   19#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:1
   20msgid "Cheese Webcam Booth"
   21msgstr "Крива камера с Cheese"
   22
   23#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:2 ../src/cheese-window.c:1007
   24msgid "Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
   25msgstr ""
   26"Заснeмане на снимки и клипове с вашата уеб камера и прилагане на ефекти"
   27
   28#. Translators: please note, that the effect names are
   29#. standarized and should not be translated
   30#: ../data/cheese.schemas.in.h:3
   31msgid ""
   32"A list of effects applied on startup. Possible values are: \"mauve\", "
   33"\"noir_blanc\", \"saturation\", \"hulk\", \"vertical-flip\", \"horizontal-"
   34"flip\", \"shagadelic\", \"vertigo\", \"edge\", \"dice\" and \"warp\""
   35msgstr ""
   36"Ефекти, които се прилагат при стартиране. Възможните стойности са: "
   37"„mauve“ (бледомораво), „noir_blanc“ (ноар), „saturation“ (насищане), "
   38"„hulk“ (позеленяване), „vertical-flip“ (обръщане по вертикала), „horizontal-"
   39"flip“ (обръщане по хоризонтала), „shagadelic“ (мъхнато), "
   40"„vertigo“ (замайване), „edge“ (наръбване), „dice“ (кубизъм) и "
   41"„warp“ (замотаване)"
   42
   43#: ../data/cheese.schemas.in.h:4
   44msgid ""
   45"Defines the path where the photos are stored, if empty \"XDG_PHOTO/Webcam\" "
   46"will be used."
   47msgstr ""
   48"Указва папката, в която ще се записват заснетите снимки. Ако е празно, ще се "
   49"ползва „XDG_PHOTO/Webcam“."
   50
   51#: ../data/cheese.schemas.in.h:5
   52msgid ""
   53"Defines the path where the videos are stored, if empty \"XDG_VIDEO/Webcam\" "
   54"will be used."
   55msgstr ""
   56"Указва папката, в която ще се записват заснетите клипове. Ако е празно, ще "
   57"се ползва „XDG_VIDEO/Webcam“."
   58
   59#: ../data/cheese.schemas.in.h:6
   60msgid "Height resolution"
   61msgstr "Най-висока разделителна способност"
   62
   63#: ../data/cheese.schemas.in.h:7
   64msgid ""
   65"If set to true, then Cheese will have a feature allowing you to delete a "
   66"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
   67"feature can be dangerous, so use caution."
   68msgstr ""
   69"Ако е истина, Cheese ще е е с възможност незабавно да се трият заснетите "
   70"файлове. Това е опасно, внимавайте."
   71
   72#: ../data/cheese.schemas.in.h:8
   73msgid "Photo Path"
   74msgstr "Път до снимките"
   75
   76#: ../data/cheese.schemas.in.h:9
   77msgid "Selected Effects"
   78msgstr "Избраните ефекти"
   79
   80#: ../data/cheese.schemas.in.h:10
   81msgid "Set to True to show countdown when taking a photo"
   82msgstr "Задайте да е истина, за да се показва брояч при заснeмането на снимка"
   83
   84#: ../data/cheese.schemas.in.h:11
   85msgid "The device which points to the webcam (e.g. /dev/video0)"
   86msgstr "Устройството на уеб камерата (напр. „/dev/video0“)"
   87
   88#: ../data/cheese.schemas.in.h:12
   89msgid "The height resolution of the image captured from the camera"
   90msgstr ""
   91"Най-високата разделителна способност на изображението заснемано от камерата"
   92
   93#: ../data/cheese.schemas.in.h:13
   94msgid "The width resolution of the image captured from the camera"
   95msgstr ""
   96"Хоризонтална разделителна способност на изображението заснемано от камерата"
   97
   98#: ../data/cheese.schemas.in.h:14
   99msgid "Use a countdown"
   100msgstr "Ползване на обратен брояч"
   101
   102#: ../data/cheese.schemas.in.h:15
   103msgid "Video Path"
   104msgstr "Път до клиповете"
   105
   106#: ../data/cheese.schemas.in.h:16
   107msgid "Webcam device string indicator"
   108msgstr "Низ на устройството на уеб камерата"
   109
   110#: ../data/cheese.schemas.in.h:17
   111msgid "Whether to enable immediate deletion"
   112msgstr "Дали да се включи незабавното изтриване"
   113
   114#: ../data/cheese.schemas.in.h:18
   115msgid "Width resolution"
   116msgstr "Хоризонтална разделителна способност"
   117
   118#: ../data/cheese.ui.h:1 ../src/cheese.c:100
  20119msgid "Cheese"
  21120msgstr "Cheese"
  22121
  23 #: ../data/cheese.desktop.in.in.h:2 ../src/cheese-window.c:636
  24 msgid "Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
  25 msgstr ""
  26 "Заснeмане на снимки и клипове с вашата уеб камера и прилагане на ефекти"
  27 
  28 #: ../data/cheese.schemas.in.h:1
  29 msgid ""
  30 "Defines the path where the photos are stored, if empty \"XDG_PHOTO/Webcam\" "
  31 "will be used."
  32 msgstr ""
  33 "Указва папката, в която ще се записват заснетите снимки. Ако е празно, ще се "
  34 "ползва „XDG_PHOTO/Webcam“."
  35 
  36 #: ../data/cheese.schemas.in.h:2
  37 msgid ""
  38 "Defines the path where the videos are stored, if empty \"XDG_VIDEO/Webcam\" "
  39 "will be used."
  40 msgstr ""
  41 "Указва папката, в която ще се записват заснетите клипове. Ако е празно, ще "
  42 "се ползва „XDG_PHOTO/Webcam“."
  43 
  44 #: ../data/cheese.schemas.in.h:3
  45 msgid ""
  46 "Effects, that are applied on startup. Possible values are: Mauve, Noir/"
  47 "Blanc, Saturation, Hulk, Vertical Flip, Horizontal Flip, Shagadelic, "
  48 "Vertigo, Edge, Dice and Warp"
  49 msgstr ""
  50 "Ефекти, които се прилагат при стартиране. Възможните стойности са: "
  51 "„Mauve“ (бледомораво), „Noir/Blanc“ (ноар), „Saturation“ (насищане), "
  52 "„Hulk“ (позеленяване), „Vertical Flip“ (обръщане по вертикала), „Horizontal "
  53 "Flip“ (обръщане по хоризонтала), „Shagadelic“ (мъхнато), "
  54 "„Vertigo“ (замайване), „Edge“ (наръбване), „Dice“ (кубизъм) и "
  55 "„Warp“ (замотаване)"
  56 
  57 #: ../data/cheese.schemas.in.h:4
  58 msgid "Photo Path"
  59 msgstr "Път до снимките"
  60 
  61 #: ../data/cheese.schemas.in.h:5
  62 msgid "Selected Effects"
  63 msgstr "Избраните ефекти"
  64 
  65 #: ../data/cheese.schemas.in.h:6
  66 msgid "The X resolution of the image captured from the camera"
  67 msgstr ""
  68 "Хоризонтална разделителна способност на изображенията заснемани от камерата"
  69 
  70 #: ../data/cheese.schemas.in.h:7
  71 msgid "The Y resolution of the image captured from the camera"
  72 msgstr ""
  73 "Вертикална разделителна способност на изображенията заснемани от камерата"
  74 
  75 #: ../data/cheese.schemas.in.h:8
  76 msgid "The device-string which points to the webcam, e.g. /dev/video0"
  77 msgstr "Низ, който сочи устройството на уеб камерата, напр. „/dev/video0“"
  78 
  79 #: ../data/cheese.schemas.in.h:9
  80 msgid "Use a countdown"
  81 msgstr "Ползване на обратен брояч"
  82 
  83 #: ../data/cheese.schemas.in.h:10
  84 msgid "Video Path"
  85 msgstr "Път до клиповете"
  86 
  87 #: ../data/cheese.schemas.in.h:11
  88 msgid "Webcam device string indicator"
  89 msgstr "Низ на устройството на уеб камерата"
  90 
  91 #: ../data/cheese.schemas.in.h:12
  92 msgid "Whether a countdown should be used when taking a photo"
  93 msgstr "Дали да се ползва брояч при заснeмането на снимка"
  94 
  95 #: ../data/cheese.schemas.in.h:13
  96 msgid "X resolution"
  97 msgstr "Хоризонтална разделителна способност"
  98 
  99 #: ../data/cheese.schemas.in.h:14
  100 msgid "Y resolution"
  101 msgstr "Вертикална разделителна способност"
  102 
  103 #: ../data/cheese.ui.h:2 ../src/cheese-window.c:718
  104 #: ../src/cheese-window.c:1001
   122#: ../data/cheese.ui.h:2
   123msgid "Switch to Photo Mode"
   124msgstr "Фото режим"
   125
   126#: ../data/cheese.ui.h:3
   127msgid "Switch to Video Mode"
   128msgstr "Видео режим"
   129
   130#: ../data/cheese.ui.h:4
   131msgid "Switch to the Effects Selector"
   132msgstr "Избор на ефекти"
   133
   134#: ../data/cheese.ui.h:5 ../src/cheese-window.c:1131
   135#: ../src/cheese-window.c:1368
  105136msgid "_Effects"
  106137msgstr "_Ефекти"
  107138
  108 #: ../data/cheese.ui.h:3 ../src/cheese-window.c:1009
   139#: ../data/cheese.ui.h:6
   140msgid "_Leave Fullscreen"
   141msgstr "Изход от _цял екран"
   142
   143#: ../data/cheese.ui.h:7 ../src/cheese-window.c:1380
  109144msgid "_Photo"
  110145msgstr "_Снимка"
  111146
  112 #: ../data/cheese.ui.h:4 ../src/cheese-window.c:819
   147#: ../data/cheese.ui.h:8 ../src/cheese-window.c:1432
  113148msgid "_Take a Photo"
  114149msgstr "_Снимане на снимка"
  115150
  116 #: ../data/cheese.ui.h:5 ../src/cheese-window.c:1010
   151#: ../data/cheese.ui.h:9 ../src/cheese-window.c:1381
  117152msgid "_Video"
  118153msgstr "_Клип"
   
  126161msgstr "<b>Разделителна способност</b>"
  127162
  128 #: ../data/cheese-prefs.ui.h:3 ../src/cheese-window.c:1005
   163#: ../data/cheese-prefs.ui.h:3 ../src/cheese-window.c:1372
  129164msgid "Preferences"
  130165msgstr "Настройки"
  131166
  132 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:61
   167#: ../src/cheese-effect-chooser.c:60
  133168msgid "No Effect"
  134169msgstr "Без ефект"
  135170
  136 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:63
   171#: ../src/cheese-effect-chooser.c:62
  137172msgid "Mauve"
  138173msgstr "Бледомораво"
  139174
  140 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:65
   175#: ../src/cheese-effect-chooser.c:64
  141176msgid "Noir/Blanc"
  142177msgstr "Ноар"
  143178
  144 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:67
   179#: ../src/cheese-effect-chooser.c:66
  145180msgid "Saturation"
  146181msgstr "Насищане"
  147182
  148 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:69
   183#: ../src/cheese-effect-chooser.c:68
  149184msgid "Hulk"
  150185msgstr "Позеленяване"
  151186
  152 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:71
   187#: ../src/cheese-effect-chooser.c:70
  153188msgid "Vertical Flip"
  154189msgstr "Обръщане по вертикала"
  155190
  156 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:73
   191#: ../src/cheese-effect-chooser.c:72
  157192msgid "Horizontal Flip"
  158193msgstr "Обръщане по хоризонтала"
  159194
  160 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:75
   195#: ../src/cheese-effect-chooser.c:74
  161196msgid "Shagadelic"
  162197msgstr "Мъхнато"
  163198
  164 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:77
   199#: ../src/cheese-effect-chooser.c:76
  165200msgid "Vertigo"
  166201msgstr "Замайване"
  167202
  168 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:79
   203#: ../src/cheese-effect-chooser.c:78
  169204msgid "Edge"
  170205msgstr "Наръбване"
  171206
  172 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:81
   207#: ../src/cheese-effect-chooser.c:80
  173208msgid "Dice"
  174209msgstr "Кубизъм"
  175210
  176 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:83
   211#: ../src/cheese-effect-chooser.c:82
  177212msgid "Warp"
  178213msgstr "Замотаване"
   
  184219#. * Please leave the additional whitespace after the number
  185220#.
  186 #: ../src/cheese-countdown.c:432 ../src/cheese-countdown.c:450
  187 #: ../src/cheese-countdown.c:468
   221#: ../src/cheese-countdown.c:436 ../src/cheese-countdown.c:455
   222#: ../src/cheese-countdown.c:474
  188223#, c-format
  189224msgid "%d "
   
  202237msgstr "Помощ"
  203238
  204 #: ../src/cheese-window.c:153
   239#: ../src/cheese-webcam.c:1410
   240msgid "One or more needed gstreamer elements are missing: "
   241msgstr "Липсва поне един елемент на gstreamer: "
   242
   243#: ../src/cheese-window.c:77
   244msgid "_Skip"
   245msgstr "_Пропускане"
   246
   247#: ../src/cheese-window.c:78
   248msgid "S_kip All"
   249msgstr "Пропускане на _всички"
   250
   251#: ../src/cheese-window.c:79
   252msgid "Delete _All"
   253msgstr "_Изтриване на всички"
   254
   255#: ../src/cheese-window.c:201
  205256#, c-format
  206257msgid ""
   
  211262"%s"
  212263
  213 #: ../src/cheese-window.c:177
   264#: ../src/cheese-window.c:225
  214265#, c-format
  215266msgid ""
   
  220271"%s"
  221272
  222 #: ../src/cheese-window.c:274
   273#: ../src/cheese-window.c:465
  223274#, c-format
  224275msgid ""
   
  229280"%s"
  230281
  231 #: ../src/cheese-window.c:293
   282#: ../src/cheese-window.c:484
  232283msgid "Save File"
  233284msgstr "Запазване на файл"
  234285
  235 #: ../src/cheese-window.c:331
   286#: ../src/cheese-window.c:522
  236287#, c-format
  237288msgid "Could not save %s"
  238289msgstr "„%s“ не може да се запази"
  239290
  240 #: ../src/cheese-window.c:360
  241 msgid "Cannot move file to trash"
  242 msgstr "Не може да бъде преместен в кошчето"
  243 
  244 #: ../src/cheese-window.c:361
   291#: ../src/cheese-window.c:545
   292msgid "Error while deleting"
   293msgstr "Грешка при изтриване"
   294
   295#: ../src/cheese-window.c:546
   296#, c-format
   297msgid "The file \"%s\" cannot be deleted. Details: %s"
   298msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде изтрит. Подробности: %s"
   299
   300#: ../src/cheese-window.c:573
   301#, c-format
   302msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
   303msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
   304
   305#: ../src/cheese-window.c:578
   306#, c-format
   307msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
   308msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
   309
   310#: ../src/cheese-window.c:581
   311#, c-format
   312msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
   313msgstr "Когато изтриете обект, той изчезва необратимо."
   314
   315#: ../src/cheese-window.c:602
   316msgid "Unknown Error"
   317msgstr "Непозната грешка"
   318
   319#: ../src/cheese-window.c:632
   320msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
   321msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето. Искате ли да го изтриете?"
   322
   323#: ../src/cheese-window.c:633
  245324#, c-format
  246325msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash. Details: %s"
  247326msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето: %s"
  248327
  249 #: ../src/cheese-window.c:393
   328#: ../src/cheese-window.c:702
  250329#, c-format
  251330msgid "Really move all photos and videos to the trash?"
  252331msgstr "Наистина ли да се преместят всички снимки и клипове в кошчето?"
  253332
  254 #: ../src/cheese-window.c:401
   333#: ../src/cheese-window.c:710
  255334msgid "_Move to Trash"
  256335msgstr "_Преместване в кошчето"
  257336
  258 #: ../src/cheese-window.c:518
   337#: ../src/cheese-window.c:828
  259338#, c-format
  260339msgid "Could not set the Account Photo"
  261340msgstr "Не може да се зададе снимка на потребител"
  262341
  263 #: ../src/cheese-window.c:597 ../src/cheese-window.c:877
   342#: ../src/cheese-window.c:860
   343msgid "Media files"
   344msgstr "Мултимедийни файлове"
   345
   346#: ../src/cheese-window.c:933 ../src/cheese-window.c:1205
  264347msgid "Unable to open help file for Cheese"
  265348msgstr "Файлът с помощта за Cheese не може да бъде отворен"
  266349
  267 #: ../src/cheese-window.c:614
   350#: ../src/cheese-window.c:985
  268351msgid "translator-credits"
  269352msgstr ""
   
  274357"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  275358
  276 #: ../src/cheese-window.c:617
   359#: ../src/cheese-window.c:988
  277360msgid ""
  278361"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
   
  280363"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
  281364"any later version.\n"
  282 msgstr "Тази програма (Cheese) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по-късна версия.\n"
  283 
  284 #: ../src/cheese-window.c:621
   365msgstr ""
   366"Тази програма (Cheese) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   367"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   368"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   369"ваше решение) по-късна версия.\n"
   370
   371#: ../src/cheese-window.c:992
  285372msgid ""
  286373"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  288375"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
  289376"more details.\n"
  290 msgstr "Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
  291 
  292 #: ../src/cheese-window.c:625
   377msgstr ""
   378"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   379"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   380"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
   381
   382#: ../src/cheese-window.c:996
  293383msgid ""
  294384"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  299389">."
  300390
  301 #: ../src/cheese-window.c:640
   391#: ../src/cheese-window.c:1013
  302392msgid "Cheese Website"
  303393msgstr "Уеб сайт на Cheese"
  304394
  305 #: ../src/cheese-window.c:807
   395#: ../src/cheese-window.c:1222
   396msgid "_Start Recording"
   397msgstr "_Начало на запис"
   398
   399#: ../src/cheese-window.c:1318
   400msgid "_Stop Recording"
   401msgstr "_Край на запис"
   402
   403#: ../src/cheese-window.c:1349
   404msgid "_Cheese"
   405msgstr "_Cheese"
   406
   407#: ../src/cheese-window.c:1351
   408msgid "_Edit"
   409msgstr "_Редактиране"
   410
   411#: ../src/cheese-window.c:1352
   412msgid "Move All to Trash"
   413msgstr "Преместване на всичко в кошчето"
   414
   415#: ../src/cheese-window.c:1355
   416msgid "_Help"
   417msgstr "Помо_щ"
   418
   419#: ../src/cheese-window.c:1358
   420msgid "_Contents"
   421msgstr "_Ръководство"
   422
   423#: ../src/cheese-window.c:1358
   424msgid "Help on this Application"
   425msgstr "Помощ за програмата"
   426
   427#: ../src/cheese-window.c:1364
   428msgid "Countdown"
   429msgstr "Брояч"
   430
   431#: ../src/cheese-window.c:1385
   432msgid "_Open"
   433msgstr "_Отваряне"
   434
   435#: ../src/cheese-window.c:1387
   436msgid "Save _As..."
   437msgstr "Запазване _като…"
   438
   439#: ../src/cheese-window.c:1389
   440msgid "Move to _Trash"
   441msgstr "Пре_местване в кошчето"
   442
   443#: ../src/cheese-window.c:1391
   444msgid "Delete"
   445msgstr "Изтриване"
   446
   447#: ../src/cheese-window.c:1396 ../src/cheese-window.c:1624
   448msgid "_Take a photo"
   449msgstr "_Снимка"
   450
   451#: ../src/cheese-window.c:1400
   452msgid "_Recording"
   453msgstr "_Запис"
   454
   455#: ../src/cheese-window.c:1404
   456msgid "_Set As Account Photo"
   457msgstr "_Задаване да е снимка на потребител"
   458
   459#: ../src/cheese-window.c:1408
   460msgid "Send by _Mail"
   461msgstr "Пращане по _е-поща"
   462
   463#: ../src/cheese-window.c:1412
   464msgid "Send _To"
   465msgstr "_Пращане на"
   466
   467#: ../src/cheese-window.c:1416
   468msgid "Export to F-_Spot"
   469msgstr "_Изнасяне към F-Spot"
   470
   471#: ../src/cheese-window.c:1420
   472msgid "Export to _Flickr"
   473msgstr "И_знасяне към Flickr"
   474
   475#: ../src/cheese-window.c:1444
  306476msgid "_Start recording"
  307477msgstr "_Начало на запис"
  308478
  309 #: ../src/cheese-window.c:894
  310 msgid "_Start Recording"
  311 msgstr "_Начало на запис"
  312 
  313 #: ../src/cheese-window.c:957
  314 msgid "_Stop Recording"
  315 msgstr "_Край на запис"
  316 
  317 #: ../src/cheese-window.c:983
  318 msgid "_Cheese"
  319 msgstr "_Cheese"
  320 
  321 #: ../src/cheese-window.c:985
  322 msgid "_Edit"
  323 msgstr "_Редактиране"
  324 
  325 #: ../src/cheese-window.c:986
  326 msgid "Move All to Trash"
  327 msgstr "Преместване на всичко в кошчето"
  328 
  329 #: ../src/cheese-window.c:988
  330 msgid "_Help"
  331 msgstr "Помо_щ"
  332 
  333 #: ../src/cheese-window.c:991
  334 msgid "_Contents"
  335 msgstr "_Ръководство"
  336 
  337 #: ../src/cheese-window.c:991
  338 msgid "Help on this Application"
  339 msgstr "Помощ за програмата"
  340 
  341 #: ../src/cheese-window.c:997
  342 msgid "Countdown"
  343 msgstr "Брояч"
  344 
  345 #: ../src/cheese-window.c:1014
  346 msgid "_Open"
  347 msgstr "_Отваряне"
  348 
  349 #: ../src/cheese-window.c:1015
  350 msgid "Save _As..."
  351 msgstr "Запазване _като…"
  352 
  353 #: ../src/cheese-window.c:1016
  354 msgid "Move to _Trash"
  355 msgstr "Пре_местване в кошчето"
  356 
  357 #: ../src/cheese-window.c:1020 ../src/cheese-window.c:1195
  358 msgid "_Take a photo"
  359 msgstr "_Снимка"
  360 
  361 #: ../src/cheese-window.c:1024
  362 msgid "_Recording"
  363 msgstr "_Запис"
  364 
  365 #: ../src/cheese-window.c:1028
  366 msgid "_Set As Account Photo"
  367 msgstr "_Задаване да е снимка на потребител"
  368 
  369 #: ../src/cheese-window.c:1032
  370 msgid "Send by _Mail"
  371 msgstr "Пращане по _е-поща"
  372 
  373 #: ../src/cheese-window.c:1036
  374 msgid "Send _To"
  375 msgstr "_Пращане на"
  376 
  377 #: ../src/cheese-window.c:1040
  378 msgid "Export to F-_Spot"
  379 msgstr "_Изнасяне към F-Spot"
  380 
  381 #: ../src/cheese-window.c:1044
  382 msgid "Export to _Flickr"
  383 msgstr "И_знасяне към Flickr"
  384 
  385 #: ../src/cheese-window.c:1328
   479#: ../src/cheese-window.c:1767
  386480msgid "Quit"
  387481msgstr "Спиране на програмата"
  388482
  389 #: ../src/cheese-window.c:1334
   483#: ../src/cheese-window.c:1773
  390484msgid "About"
  391485msgstr "Относно"
  392486
  393 #: ../src/cheese.c:80
   487#: ../src/cheese-window.c:1854
   488msgid "Check your gstreamer installation"
   489msgstr "Проверете инсталацията на gstreamer"
   490
   491#: ../src/cheese.c:84
  394492msgid "Be verbose"
  395493msgstr "Подробни съобщения"
  396494
  397 #: ../src/cheese.c:95
   495#: ../src/cheese.c:102
  398496msgid "- Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
  399497msgstr "— заснемане на снимки и клипове с вашата камера с весели ефекти"
 • gnome/trunk/gnome-session.trunk.bg.po

  r1464 r1649  
  1414"Project-Id-Version: gnome-session trunk\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2008-04-24 00:07+0300\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 18:20+0300\n"
  18 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   16"POT-Creation-Date: 2008-09-04 14:48+0300\n"
   17"PO-Revision-Date: 2008-09-04 14:48+0300\n"
   18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  2020"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2323"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2424
  25 #: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.c:51
   25#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:126
   26msgid "Select Command"
   27msgstr "Избор на команда"
   28
   29#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:187
   30msgid "Add Startup Program"
   31msgstr "Добавяне на програма стартираща при влизане"
   32
   33#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:191
   34msgid "Edit Startup Program"
   35msgstr "Редактиране на програмите стартиращи при влизане"
   36
   37#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:132
   38msgid "No description"
   39msgstr "Без описание"
   40
   41#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:977
   42msgid "The name of the startup program cannot be empty"
   43msgstr "Името на програма стартираща при влизане не може да е празно"
   44
   45#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:981
   46msgid "The startup command cannot be empty"
   47msgstr "Командата за програма стартираща при влизане не може да е празна"
   48
   49#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:987
   50msgid "The startup command is not valid"
   51msgstr "Командата за програма стартираща при влизане е неправилна"
   52
   53#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1291
   54msgid "Enabled"
   55msgstr "Включена"
   56
   57#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1304
   58msgid "Icon"
   59msgstr "Икона"
   60
   61#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1315
   62msgid "Program"
   63msgstr "Програма"
   64
   65#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:1464
   66#: ../data/session-properties.glade.h:6
   67msgid "Sessions Preferences"
   68msgstr "Настройки на сесиите"
   69
   70#: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:501
   71msgid "Version of this application"
   72msgstr "Версията на тази програма"
   73
   74#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.c:47
  2675msgid ""
  2776"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
   
  3483"поддръжка на помощни технологии."
  3584
   85#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.desktop.in.in.in.h:1
   86msgid "AT SPI Registry Wrapper"
   87msgstr "Обвивка на регистъра на AT SPI"
   88
   89#: ../compat/gnome-keyring-daemon-wrapper.desktop.in.in.in.h:1
   90msgid "GNOME Keyring Daemon Wrapper"
   91msgstr "Обвивка на демона на ключодържателя на GNOME"
   92
   93#: ../compat/gnome-settings-daemon-helper.desktop.in.in.in.h:1
   94msgid "GNOME Settings Daemon Helper"
   95msgstr "Помощна програма за демона на настройките на GNOME"
   96
   97#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
   98msgid "GNOME"
   99msgstr "GNOME"
   100
   101#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
   102msgid "This session logs you into GNOME"
   103msgstr "Влизане в GNOME"
   104
  36105#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:1
  37106msgid "Default session"
   
  52121msgstr ""
  53122"Ако е включено, gnome-session ще запазва сесията автоматично. В противен "
  54 "случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за записване на "
   123"случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за запазване на "
  55124"сесията."
  56125
   
  63132"List of components that are required as part of the session. (Each element "
  64133"names a key under \"/desktop/gnome/session/required-components\".) The "
  65 "session capplet will not normally allow users to remove a required component "
  66 "from the session, and the session manager will automatically add the "
  67 "required components back to the session if they do get removed."
   134"Session Preferences will not normally allow users to remove a required "
   135"component from the session, and the session manager will automatically add "
   136"the required components back to the session if they do get removed."
  68137msgstr ""
  69138"Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
  70139"елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required-components“.) "
  71 "Обикновено аплета за конфигуриране на сесиите не позволява потребител да "
  72 "премахва необходими компоненти от сесията - управителят на сесии автоматично "
  73 "ще добави липсващите компоненти ако те бъдат премахнати."
   140"Обикновено програмата за настройване на сесиите не позволява потребител да "
   141"премахва необходими компоненти от сесията — мениджърът на сесии автоматично "
   142"ще добави липсващите компоненти, ако те бъдат премахнати."
  74143
  75144#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:7
   
  104173#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:14
  105174msgid "Show the splash screen when the session starts up"
  106 msgstr "Показване на прозореца със зареждането в началото на сесията"
   175msgstr "Показване на прозореца при зареждането в началото на сесията"
  107176
  108177#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:15
   
  150219"„restart“ за рестартиране на системата."
  151220
  152 #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:20
   221#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:20 ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
  153222msgid "Window Manager"
  154223msgstr "Мениджър на прозорци"
  155224
  156 #: ../data/gnome.desktop.in.h:1
  157 msgid "GNOME"
  158 msgstr "GNOME"
  159 
  160 #: ../data/gnome.desktop.in.h:2
  161 msgid "This session logs you into GNOME"
  162 msgstr "Влизане в GNOME"
   225#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:1
   226msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
   227msgstr "<b>Някои програми все още работят:</b>"
   228
   229#: ../data/gsm-inhibit-dialog.glade.h:2
   230#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:628
   231msgid ""
   232"Waiting for program to finish.  Interrupting program may cause you to lose "
   233"work."
   234msgstr ""
   235"Изчакване на програмата да завърши. Прекъсването ѝ може да доведе до загуба "
   236"на информация."
  163237
  164238#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
   
  170244msgstr "Сесии"
  171245
  172 #: ../egg/eggdesktopfile.c:130
   246#: ../data/session-properties.glade.h:1
   247msgid "Additional startup _programs:"
   248msgstr "_Допълнителни програми стартиращи при влизане:"
   249
   250#: ../data/session-properties.glade.h:2
   251msgid "Browse..."
   252msgstr "Избор…"
   253
   254#: ../data/session-properties.glade.h:3
   255msgid "Co_mmand:"
   256msgstr "_Команда:"
   257
   258#: ../data/session-properties.glade.h:4
   259msgid "Comm_ent:"
   260msgstr "Ко_ментар:"
   261
   262#: ../data/session-properties.glade.h:5
   263msgid "Options"
   264msgstr "Опции"
   265
   266#: ../data/session-properties.glade.h:7
   267msgid "Startup Programs"
   268msgstr "Програми стартиращи при влизане"
   269
   270#: ../data/session-properties.glade.h:8
   271msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
   272msgstr "_Автоматично запомняне на стартираните програми при изход от системата"
   273
   274#: ../data/session-properties.glade.h:9
   275msgid "_Name:"
   276msgstr "_Име:"
   277
   278#: ../data/session-properties.glade.h:10
   279msgid "_Remember Currently Running Application"
   280msgstr "_Запомняне на стартираните програми при изход от системата"
   281
   282#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
  173283#, c-format
  174284msgid "File is not a valid .desktop file"
  175285msgstr "Файлът не е валиден формат тип .desktop"
  176286
  177 #: ../egg/eggdesktopfile.c:153
   287#: ../egg/eggdesktopfile.c:188
  178288#, c-format
  179289msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
  180290msgstr "Непознато поле „Version“: %s"
  181291
  182 #: ../egg/eggdesktopfile.c:926
   292#: ../egg/eggdesktopfile.c:962
  183293#, c-format
  184294msgid "Starting %s"
  185295msgstr "Стартиране на %s"
  186296
  187 #: ../egg/eggdesktopfile.c:1060
   297#: ../egg/eggdesktopfile.c:1096
  188298#, c-format
  189299msgid "Application does not accept documents on command line"
  190300msgstr "Приложението не допуска документи като опция на командния ред"
  191301
  192 #: ../egg/eggdesktopfile.c:1128
   302#: ../egg/eggdesktopfile.c:1164
  193303#, c-format
  194304msgid "Unrecognized launch option: %d"
  195305msgstr "Непозната опция за стартиране: %d"
  196306
  197 #: ../egg/eggdesktopfile.c:1335
   307#: ../egg/eggdesktopfile.c:1372
  198308#, c-format
  199309msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
  200310msgstr "Не може да се подават адреси на документи до запис от вида „Type=Link“"
  201311
  202 #: ../egg/eggdesktopfile.c:1354
   312#: ../egg/eggdesktopfile.c:1391
  203313#, c-format
  204314msgid "Not a launchable item"
   
  241351msgstr "Показване на настройки за управление на сесии"
  242352
  243 #: ../gnome-session/gconf.c:109
   353#: ../gnome-session/gsm-gconf.c:106
  244354#, c-format
  245355msgid ""
   
  250360"(%s спря със състояние %d)"
  251361
  252 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:214
   362#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:256
   363#, c-format
   364msgid "Icon '%s' not found"
   365msgstr "Иконата „%s“ не е открита"
   366
   367#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:579
   368msgid "Unknown"
   369msgstr "Непозната"
   370
   371#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:627
   372msgid "A program is still running:"
   373msgstr "Все още работи програмата:"
   374
   375#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:631
   376msgid "Some programs are still running:"
   377msgstr "Все още работят програмите:"
   378
   379#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:632
   380msgid ""
   381"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
   382"to lose work."
   383msgstr ""
   384"Изчакване на програмите да завършат. Прекъсването им може да доведе до "
   385"загуба на информация."
   386
   387#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:860
   388msgid "Switch User Anyway"
   389msgstr "Смяна на потребител"
   390
   391#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:863
   392msgid "Logout Anyway"
   393msgstr "Изход"
   394
   395#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:866
   396msgid "Suspend Anyway"
   397msgstr "Приспиване"
   398
   399#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:869
   400msgid "Hibernate Anyway"
   401msgstr "Дълбоко приспиване"
   402
   403#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:872
   404msgid "Shutdown Anyway"
   405msgstr "Спиране на компютъра"
   406
   407#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:875
   408msgid "Reboot Anyway"
   409msgstr "Рестартиране на компютъра"
   410
   411#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:883
   412msgid "Lock Screen"
   413msgstr "Заключване на екрана"
   414
   415#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:886
   416msgid "Cancel"
   417msgstr "Отказ"
   418
   419#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:283
  253420#, c-format
  254421msgid ""
   
  265432"Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
  266433
  267 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:226
   434#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:295
  268435#, c-format
  269436msgid ""
   
  280447"Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунди."
  281448
  282 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:302
   449#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:371
  283450msgid "Log out of this system now?"
  284451msgstr "Излизане от системата?"
  285452
  286 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:309
   453#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:377
  287454msgid "_Switch User"
  288455msgstr "_Смяна на потребител"
  289456
  290 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:317
   457#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:386
  291458msgid "_Log Out"
  292459msgstr "_Изход"
  293460
  294 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:323
   461#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:392
  295462msgid "Shut down this system now?"
  296463msgstr "Изключване на системата?"
  297464
  298 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:329
   465#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:398
  299466msgid "S_uspend"
  300467msgstr "_Приспиване"
  301468
  302 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:334
   469#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:404
  303470msgid "_Hibernate"
  304471msgstr "_Дълбоко приспиване"
  305472
  306 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:339
   473#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:410
  307474msgid "_Restart"
  308475msgstr "_Рестартиране"
  309476
  310 #: ../gnome-session/logout-dialog.c:348
   477#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:420
  311478msgid "_Shut Down"
  312 msgstr "Спиране на _компютъра"
  313 
  314 #: ../gnome-session/main.c:33
   479msgstr "Изключване на _компютъра"
   480
   481#: ../gnome-session/gsm-manager.c:923 ../gnome-session/gsm-manager.c:1539
   482msgid "Not responding"
   483msgstr "Не отговаря"
   484
   485#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:975
   486msgid "This program is blocking log out."
   487msgstr "Тази програма блокира излизането."
   488
   489#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:234
   490msgid ""
   491"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
   492"down\n"
   493msgstr ""
   494"Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
   495"затваря\n"
   496
   497#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:489
   498#, c-format
   499msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
   500msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
   501
   502#. Oh well, no X for you!
   503#: ../gnome-session/gsm-util.c:139
   504#, c-format
   505msgid "Unable to start login session (and unable connect to the X server)"
   506msgstr ""
   507"Неуспех при стартирането на сесията (и при свързването със сървъра на X)"
   508
   509#: ../gnome-session/main.c:497
   510msgid "Override standard autostart directories"
   511msgstr "Използване на различни от стандартните папки за стартиране при влизане"
   512
   513#: ../gnome-session/main.c:498
   514msgid "GConf key used to lookup default session"
   515msgstr "Ключ на GConf за стандартната сесия"
   516
   517#: ../gnome-session/main.c:499
   518msgid "Enable debugging code"
   519msgstr "Включване на изчистването на грешки"
   520
   521#: ../gnome-session/main.c:500
  315522msgid "Do not load user-specified applications"
  316523msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
  317524
  318 #. Oh well, no X for you!
  319 #: ../gnome-session/main.c:68
  320 #, c-format
  321 msgid "Unable to start login session (and unable connect to the X server)"
  322 msgstr ""
  323 "Неуспех при стартирането на сесията (и при свързването със сървъра на X)"
  324 
  325 #: ../gnome-session/main.c:106
   525#: ../gnome-session/main.c:521
  326526msgid " - the GNOME session manager"
  327 msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
  328 
  329 #: ../gnome-session/xsmp.c:132
  330 #, c-format
  331 msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
  332 msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
  333 
  334 #: ../gnome-session/xsmp.c:335
  335 msgid ""
  336 "Refusing new client connection because the session is currently being shut "
  337 "down\n"
  338 msgstr ""
  339 "Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
  340 "затваря\n"
  341 
  342 #: ../splash/gnome-login-sound.c:136
  343 msgid "Play logout sound instead of login"
  344 msgstr "Изпълнение на звук за излизане вместо за влизане"
  345 
  346 #: ../splash/gnome-login-sound.c:148
  347 msgid "- GNOME login/logout sound"
  348 msgstr "- звук за влизане/излизане в GNOME"
  349 
  350 #: ../splash/gnome-session-splash.c:204
   527msgstr "— управление на сесиите на GNOME"
   528
   529#: ../splash/gnome-session-splash.c:291
  351530msgid "- GNOME Splash Screen"
  352 msgstr "- изображение по време на зареждане на GNOME"
   531msgstr "— изображение по време на зареждане на GNOME"
   532
   533#: ../splash/gnome-session-splash.desktop.in.in.in.h:1
   534msgid "GNOME Splash Screen"
   535msgstr "Изображение по време на зареждане на GNOME"
   536
   537#: ../tools/gnome-session-save.c:65
   538msgid "Set the current session name"
   539msgstr "Задаване на име на текущата  сесия"
   540
   541#: ../tools/gnome-session-save.c:65
   542msgid "NAME"
   543msgstr "ИМЕ"
   544
   545#: ../tools/gnome-session-save.c:66
   546msgid "Log out"
   547msgstr "Изход"
   548
   549#: ../tools/gnome-session-save.c:67
   550msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
   551msgstr "Изход въпреки блокиращите програми"
   552
   553#: ../tools/gnome-session-save.c:68
   554msgid "Show logout dialog"
   555msgstr "Показване на диалога за изход"
   556
   557#: ../tools/gnome-session-save.c:69
   558msgid "Show shutdown dialog"
   559msgstr "Показване на диалога за изключване"
   560
   561#: ../tools/gnome-session-save.c:70
   562msgid "Kill session"
   563msgstr "Убиване на сесия"
   564
   565#: ../tools/gnome-session-save.c:71
   566msgid "Use dialog boxes for errors"
   567msgstr "Да се ползват диалогови кутии за грешките"
   568
   569#: ../tools/gnome-session-save.c:72
   570msgid "Do not require confirmation"
   571msgstr "Без потвърждаване"
   572
   573#: ../tools/gnome-session-save.c:120 ../tools/gnome-session-save.c:130
   574msgid "Could not connect to the session manager"
   575msgstr "Не може да се изгради връзка към мениджъра на сесии"
   576
   577#: ../tools/gnome-session-save.c:273
   578msgid "Program called with conflicting options"
   579msgstr "Програмата е стартирана с противоречащи си опции"
 • gnome/trunk/vinagre.trunk.bg.po

  r1551 r1649  
  88"Project-Id-Version: vinagre trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-06-29 18:40+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-06-29 09:12+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-09-04 14:02+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-09-04 14:01+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3030
  3131#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
  32 #: ../src/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2 ../src/vinagre-applet.c:221
  33 #: ../src/vinagre-applet.c:227 ../src/vinagre-main.c:144
   32#: ../src/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2 ../src/vinagre-applet.c:222
   33#: ../src/vinagre-applet.c:228 ../src/vinagre-main.c:146
  3434msgid "Remote Desktop Viewer"
  3535msgstr "Отдалечени работни места"
   
  4949#: ../data/vinagre.glade.h:4
  5050msgid ""
  51 "<b>In order to connect on this machine, a password is required. Please, "
   51"<b>In order to connect on this machine, a password is required. Please "
  5252"supply it.</b>"
  5353msgstr ""
   
  142142#: ../data/vinagre.schemas.in.h:6
  143143msgid ""
  144 "When connecting to a host, the client can say to the server to leave others "
   144"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
  145145"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
  146 "to share the desktop with the others clients."
   146"to share the desktop with the other clients."
  147147msgstr ""
  148148"При свързването към машина клиентът може да укаже на сървъра да запази "
   
  188188msgstr "Отдалечени работни места"
  189189
  190 #: ../src/vinagre-applet.c:228
   190#: ../src/vinagre-applet.c:229
  191191msgid "Access your bookmarks"
  192192msgstr "Достъп до отметките"
   
  194194#: ../src/vinagre-bookmarks.c:92
  195195msgid ""
  196 "Copying the bookmarks file to the new location. This operation is supposed "
  197 "to run only once."
   196"Copying the bookmarks file to the new location. This operation is only "
   197"supposed to run once."
  198198msgstr ""
  199199"Копиране на файла с отметките на новото място. Това действие трябва да е "
   
  207207#: ../src/vinagre-bookmarks.c:420
  208208msgid "Confirm removal?"
  209 msgstr "Потвърждавате ли махането?"
   209msgstr "Потвърждавате ли изтриванeто?"
  210210
  211211#: ../src/vinagre-bookmarks.c:423
  212212#, c-format
  213213msgid "Are you sure you want to remove <i>%s</i> from bookmarks?"
  214 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да махнете <i>%s</i> от отметките?"
   214msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете <i>%s</i> от отметките?"
  215215
  216216#: ../src/vinagre-bookmarks.c:434
  217217#, c-format
  218218msgid "Error while removing %s from bookmarks: %s"
  219 msgstr "Грешка при махането на %s от отметките: %s"
   219msgstr "Грешка при изтриването на %s от отметките: %s"
  220220
  221221#: ../src/vinagre-bookmarks.c:501
   
  252252msgstr "Изберете сървър за VNC"
  253253
  254 #: ../src/vinagre-connect.c:261 ../src/vinagre-main.c:79
  255 #: ../src/vinagre-main.c:98 ../src/vinagre-window.c:285
   254#: ../src/vinagre-connect.c:261 ../src/vinagre-main.c:81
   255#: ../src/vinagre-main.c:100 ../src/vinagre-window.c:285
  256256msgid "Unknown error"
  257257msgstr "Непозната грешка"
   
  270270msgstr "Съседни машини"
  271271
  272 #: ../src/vinagre-main.c:47
   272#: ../src/vinagre-main.c:49
  273273msgid "Opens a .vnc file"
  274274msgstr "Отваряне на файл .vnc"
  275275
  276 #: ../src/vinagre-main.c:47
   276#: ../src/vinagre-main.c:49
  277277msgid "filename"
  278278msgstr "име_на_файл"
  279279
  280 #: ../src/vinagre-main.c:50
   280#: ../src/vinagre-main.c:52
  281281msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of vinagre"
  282282msgstr "Създаване на нов прозорец от най-горно ниво във вече стартиран vinagre"
  283283
  284 #: ../src/vinagre-main.c:54
   284#: ../src/vinagre-main.c:56
  285285msgid "[server:port]"
  286286msgstr "[сървър:порт]"
  287287
  288 #: ../src/vinagre-main.c:109 ../src/vinagre-window.c:284
   288#: ../src/vinagre-main.c:111 ../src/vinagre-window.c:284
  289289msgid "The following error has occurred:"
  290290msgid_plural "The following errors have occurred:"
   
  293293
  294294#. Setup command line options
  295 #: ../src/vinagre-main.c:130
   295#: ../src/vinagre-main.c:132
  296296msgid "- VNC Client for GNOME"
  297297msgstr "— клиент за VNC за GNOME"
  298298
  299 #: ../src/vinagre-main.c:139
   299#: ../src/vinagre-main.c:141
  300300msgid ""
  301301"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
   
  307307#, c-format
  308308msgid "Failed to resolve avahi hostname: %s\n"
  309 msgstr "Не може да се открие адреса на компютъра за avahi: %s\n"
   309msgstr "Не може да се открие адресът на компютъра за avahi: %s\n"
  310310
  311311#: ../src/vinagre-mdns.c:170 ../src/vinagre-mdns.c:179
   
  429429
  430430#: ../src/vinagre-ui.h:41
  431 msgid "Connect into a remote machine"
   431msgid "Connect to a remote machine"
  432432msgstr "Свързване към отдалечена машина"
  433433
   
  446446
  447447#: ../src/vinagre-ui.h:49
  448 msgid "Connect into this machine"
   448msgid "Connect to this machine"
  449449msgstr "Свързване към тази машина"
  450450
   
  459459#: ../src/vinagre-ui.h:52
  460460msgid "_Remove from bookmarks"
  461 msgstr "_Махане от отметките"
   461msgstr "_Изтриване от отметките"
  462462
  463463#: ../src/vinagre-ui.h:53
  464464msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
  465 msgstr "Махане на избраната връзка от отметките"
   465msgstr "Изтриване на избраната връзка от отметките"
  466466
  467467#. Help menu
   
  524524
  525525#: ../src/vinagre-ui.h:96
  526 msgid "Disable mouse and keyboard activities"
   526msgid "Disable mouse and keyboard"
  527527msgstr "Изключване на действието на мишката и клавиатурата"
  528528
   
  551551msgstr "Показване/скриване на страничния панел"
  552552
  553 #: ../src/vinagre-utils.c:450
   553#: ../src/vinagre-utils.c:423
  554554msgid "Vinagre is a VNC client for the GNOME Desktop"
  555555msgstr "Vinagre е клиент за VNC за работната среда GNOME"
  556556
  557 #: ../src/vinagre-utils.c:453
   557#: ../src/vinagre-utils.c:426
  558558msgid ""
  559559"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  567567"ваше решение) по-късна версия."
  568568
  569 #: ../src/vinagre-utils.c:457
   569#: ../src/vinagre-utils.c:430
  570570msgid ""
  571571"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   
  578578"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  579579
  580 #: ../src/vinagre-utils.c:461
   580#: ../src/vinagre-utils.c:434
  581581msgid ""
  582582"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  587587">."
  588588
  589 #: ../src/vinagre-utils.c:483
   589#: ../src/vinagre-utils.c:456
  590590msgid "translator-credits"
  591591msgstr ""
   
  596596"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  597597
  598 #: ../src/vinagre-utils.c:486
   598#: ../src/vinagre-utils.c:459
  599599msgid "Vinagre Website"
  600600msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
 • gnome/trunk/vino.trunk.bg.po

  r1550 r1649  
  1010"Project-Id-Version: vino trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-06-29 18:37+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-06-29 00:08+0300\n"
  14 "Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-09-04 13:53+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-09-04 13:53+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../capplet/vino-preferences.c:1027 ../capplet/vino-preferences.c:1062
  22 #: ../capplet/vino-preferences.c:1120 ../server/vino-dbus-listener.c:374
  23 #: ../server/vino-server.c:148
   21#: ../capplet/vino-preferences.c:1097 ../capplet/vino-preferences.c:1132
   22#: ../capplet/vino-preferences.c:1190 ../server/vino-dbus-listener.c:374
   23#: ../server/vino-server.c:151
  2424#, c-format
  2525msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
  2626msgstr "Неуспех при отваряне на връзка към шината: %s\n"
  2727
  28 #: ../capplet/vino-preferences.c:1329
   28#: ../capplet/vino-preferences.c:1399
  2929msgid "Send this command by email"
  3030msgstr "Изпращане на тази команда по е-поща"
  3131
  32 #: ../capplet/vino-preferences.c:1364
   32#: ../capplet/vino-preferences.c:1437
  3333#, c-format
  3434msgid ""
   
  4040
  4141#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
   42#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
  4243msgid "Remote Desktop"
  4344msgstr "Отдалечено работно място"
   
  8081
  8182#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
   83msgid "Disable the _wallpaper when connected"
   84msgstr "Изключване на _фона при свързванe"
   85
   86#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
   87msgid "Disable the wallpaper when successfull connection"
   88msgstr "Изключване на фона при успешно свързванe"
   89
   90#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
  8291msgid "General"
  8392msgstr "Общи"
  8493
  85 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
   94#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
  8695msgid "Remote Desktop Preferences"
  8796msgstr "Настройки на отдалечения достъп"
  8897
  8998#. tooltip in preferences applet
  90 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
   99#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
  91100msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
  92101msgstr "Отдалечените потребители могат да контролират мишката и клавиатурата"
  93102
  94 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
   103#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
  95104msgid ""
  96105"Remote users' VNC clients accessing the desktop are required to support "
   
  100109"шифриране"
  101110
  102 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
   111#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:16
  103112msgid "Screen will be locked after the last remote client disconnect"
  104113msgstr ""
  105114"Екранът ще бъде заключен, след като и последният потребител прекъсне връзката"
  106115
  107 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
   116#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
  108117msgid "Some of these preferences are locked down"
  109118msgstr "Някои от тези настройки са заключени"
  110119
  111 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:16
   120#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
  112121msgid "The server will only accept connections from localhost"
  113122msgstr "Сървърът ще приема само локални връзки"
  114123
  115 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
   124#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
  116125msgid "The server will use another port, instead of the default (5900)"
  117126msgstr "Сървърът ще слуша на друг порт вместо на стандартния (5900)"
  118127
  119 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
   128#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:20
  120129msgid "Users can view your desktop using this command:"
  121130msgstr ""
   
  123132"команда:"
  124133
  125 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
   134#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
  126135msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
  127136msgstr "При опит на потребител да наблюдава или контролира работното ви място:"
  128137
  129138#. tooltip in preferences applet
  130 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
   139#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:23
  131140msgid "Your desktop will be shared"
  132141msgstr "Работното ви място ще бъде споделено"
  133142
  134 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:22
   143#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:24
  135144msgid "_Allow other users to control your desktop"
  136145msgstr "_Други потребители да могат да контролират работното ви място"
  137146
  138 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:23
   147#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:25
  139148msgid "_Lock screen on disconnect"
  140149msgstr "_Заключване на екрана след прекъсване на връзката"
  141150
  142 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:24
   151#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:26
  143152msgid "_Never display an icon"
  144153msgstr "_Никога да не се показва икона"
  145154
  146 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:25
   155#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:27
  147156msgid "_Only allow local connections"
  148157msgstr "Позволяване само на _локални връзки"
  149158
  150 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:26
   159#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:28
  151160msgid "_Only display an icon when there is someone connected"
  152161msgstr "_Само когато някой е свързан, да се показва икона"
  153162
  154 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:27
   163#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:29
  155164msgid "_Password:"
  156165msgstr "_Парола:"
  157166
  158 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:28
   167#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:30
  159168msgid "_Require encryption"
  160169msgstr "_Изискване на шифриране"
  161170
  162 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:29
   171#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:31
  163172msgid "_Require the user to enter this password:"
  164173msgstr "Тази _парола да бъде поискана от потребителя:"
  165174
  166 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:30
   175#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:32
  167176msgid "_Use an alternative port:"
  168177msgstr "_Слушане на нестандартен порт:"
   
  179188msgstr "Недостатъчно памет за регистрирането на пътя на обекта „%s“"
  180189
  181 #: ../server/vino-dbus-listener.c:407
   190#: ../server/vino-dbus-listener.c:411
  182191#, c-format
  183192msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
  184193msgstr "Неуспех при придобиването на името на D-Bus „%s“\n"
  185194
  186 #: ../server/vino-main.c:74
   195#: ../server/vino-dbus-listener.c:419
   196msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
   197msgstr "Вече е включен сървър за отдалечено работно, програмата спира…\n"
   198
   199#: ../server/vino-main.c:89
  187200msgid "GNOME Remote Desktop"
  188201msgstr "Отдалечено работно място на GNOME"
  189202
  190 #: ../server/vino-main.c:84
   203#: ../server/vino-main.c:99
  191204msgid ""
  192205"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
  193206"will be view-only\n"
  194207msgstr ""
  195 "Вашият XServer не поддържа разширението XTest — отдалеченият достъп, ще "
   208"Вашият X сървър не поддържа разширението XTest — отдалеченият достъп ще "
  196209"позволява само наблюдение\n"
  197210
   
  261274msgstr "_Отказване"
  262275
   276#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:1
   277msgid "GNOME Remote Desktop Server"
   278msgstr "Сървър за отдалечено работно място на GNOME"
   279
  263280#: ../server/vino-server.schemas.in.h:1
  264281msgid "Allowed authentication methods"
   
  315332"Ако е истина, отдалечените потребители са задължени да поддържат шифриране. "
  316333"Силно препоръчително е да използвате клиент, който поддържа шифриране, освен "
  317 "ако мрежата не е доверена."
   334"ако мрежата е сигурна."
  318335
  319336#: ../server/vino-server.schemas.in.h:9
   
  428445msgstr "Кога да се показва иконата за състоянието"
  429446
  430 #: ../server/vino-shell.c:76
  431 msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
  432 msgstr "Вече е включен сървър за отдалечено работно, програмата спира…\n"
  433 
  434 #: ../server/vino-shell.c:79
  435 msgid ""
  436 "Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
  437 "exiting ...\n"
  438 msgstr ""
  439 "Проблем при регистрирането на сървъра за отдалечен достъп с bonobo-"
  440 "activation, програмата спира…\n"
   447#: ../server/vino-server.schemas.in.h:25
   448msgid "When true, disable the background on receive valid session"
   449msgstr "Когато е истина, при получаване на успешна сесия фонът се изключва"
   450
   451#: ../session/vino-session.c:133
   452msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
   453msgstr "Сървърът за отдалеченото работно място умря. В момента се рестартира\n"
   454
   455#: ../session/vino-session.c:154
   456#, c-format
   457msgid "Activation of %s failed: %s\n"
   458msgstr "Задействането на %s е неуспешно: %s\n"
   459
   460#: ../session/vino-session.c:160
   461#, c-format
   462msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
   463msgstr "Задействането на %s е неуспешно: непозната грешка\n"
   464
   465#: ../session/vino-session.c:231
   466msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
   467msgstr ""
   468"Грешка при задействането на сървъра за отдалечено работно място: прекалено "
   469"много опити\n"
   470
   471#: ../session/vino-session.c:295
   472msgid "Starting remote desktop server"
   473msgstr "Стартиране на сървър за отдалечено работно място"
   474
   475#: ../session/vino-session.c:300
   476msgid "Not starting remote desktop server"
   477msgstr "Сървърът за отдалечено работно място не се стартира"
  441478
  442479#: ../server/vino-status-icon.c:102
   
  594631msgstr "Грешка при изобразяването на съобщението за уведомяване: %s\n"
  595632
  596 #: ../session/vino-session.c:133
  597 msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
  598 msgstr "Сървърът за отдалеченото работно място умря. В момента се рестартира\n"
  599 
  600 #: ../session/vino-session.c:154
  601 #, c-format
  602 msgid "Activation of %s failed: %s\n"
  603 msgstr "Задействането на %s е неуспешно: %s\n"
  604 
  605 #: ../session/vino-session.c:160
  606 #, c-format
  607 msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
  608 msgstr "Задействането на %s е неуспешно: непозната грешка\n"
  609 
  610 #: ../session/vino-session.c:231
  611 msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
  612 msgstr ""
  613 "Грешка при задействането на сървъра за отдалечено работно място: прекалено "
  614 "много опити\n"
  615 
  616 #: ../session/vino-session.c:295
  617 msgid "Starting remote desktop server"
  618 msgstr "Стартиране на сървър за отдалечено работно място"
  619 
  620 #: ../session/vino-session.c:300
  621 msgid "Not starting remote desktop server"
  622 msgstr "Сървърът за отдалечено работно място не се стартира"
   633#: ../tools/vino-passwd.c:115
   634#, c-format
   635msgid ""
   636"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
   637"password.\n"
   638msgstr ""
   639"ГРЕШКА: Максималната дължина на паролата е %d знака. Въведете я отново.\n"
   640
   641#: ../tools/vino-passwd.c:145
   642#, c-format
   643msgid "Changing Vino password.\n"
   644msgstr "Смяна на паролата на Vino.\n"
   645
   646#: ../tools/vino-passwd.c:147
   647msgid "Enter new Vino password: "
   648msgstr "Въведете новата парола на Vino: "
   649
   650#: ../tools/vino-passwd.c:150
   651msgid "Retype new Vino password: "
   652msgstr "Повторете новата парола на Vino: "
   653
   654#: ../tools/vino-passwd.c:156
   655#, c-format
   656msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
   657msgstr "vino-passwd: паролата е сменена успешно.\n"
   658
   659#: ../tools/vino-passwd.c:160
   660#, c-format
   661msgid "Sorry, passwords do not match.\n"
   662msgstr "Паролите не съвпадат.\n"
   663
   664#: ../tools/vino-passwd.c:161
   665#, c-format
   666msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
   667msgstr "vino-passwd: паролата не е сменена.\n"
   668
   669#: ../tools/vino-passwd.c:176
   670msgid "Show Vino version"
   671msgstr "Извеждане на версията на Vino"
   672
   673#: ../tools/vino-passwd.c:185
   674msgid "- Updates Vino password"
   675msgstr "— смяна на паролата на vino"
   676
   677#: ../tools/vino-passwd.c:195
   678msgid ""
   679"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
   680msgstr "Изпълнете „vino-passwd --help“, за да видите списъка с налични опции"
   681
   682#: ../tools/vino-passwd.c:202
   683#, c-format
   684msgid "VINO Version %s\n"
   685msgstr "VINO, версия %s\n"
   686
   687#: ../tools/vino-passwd.c:211
   688#, c-format
   689msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
   690msgstr "ГРЕШКА: Нямате правата да смените паролата на Vino.\n"
 • gnome/trunk/zenity.trunk.bg.po

  r1326 r1649  
  11# Bulgarian translation of zenity po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 THE zenity'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the zenity package.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  77#
  88#
   
  1212"Project-Id-Version: zenity trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:43+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2007-09-11 11:42+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-09-04 13:41+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2008-09-04 13:39+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2828"any later version.\n"
  2929msgstr ""
  30 "Тази  програма е свободен софтуер; можете да я разпространявате и/или "
  31 "променяте под условията на Общия публичен лиценз (GNU GPL), както е "
  32 "публикуван от Free Software Foundation; версия 2 на лиценза или (по Ваше "
  33 "решение) по-късна версия.\n"
   30"Тази програма (zenity) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   31"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   32"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   33"ваше решение) по-късна версия.\n"
  3434
  3535#: ../src/about.c:69
   
  4242"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
  4343"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
  44 "ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ.\n"
   44"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
  4545
  4646#: ../src/about.c:73
   
  5050"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  5151msgstr ""
  52 "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз заедно с тази "
  53 "програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
  54 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
   52"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   53"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   54"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  5555
  5656#: ../src/about.c:264
   
  7070
  7171#: ../src/main.c:94
   72#, c-format
  7273msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
  7374msgstr ""
   
  7677
  7778#: ../src/notification.c:139
   79#, c-format
  7880msgid "could not parse command from stdin\n"
  7981msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
   
  8486
  8587#: ../src/scale.c:56
   88#, c-format
  8689msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
  8790msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
  8891
  8992#: ../src/scale.c:63
   93#, c-format
  9094msgid "Value out of range.\n"
  9195msgstr "Стойността е извън допустимите.\n"
  9296
  9397#: ../src/tree.c:320
   98#, c-format
  9499msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
  95100msgstr "Няма посочени заглавия на колоните във прозореца със списък\n"
  96101
  97102#: ../src/tree.c:326
   103#, c-format
  98104msgid "You should use only one List dialog type.\n"
  99105msgstr "Трябва да използвате само един вид на прозорец със списък.\n"
   
  145151#: ../src/zenity.glade.h:12
  146152msgid "Running..."
  147 msgstr "Изпълнява се..."
   153msgstr "Изпълнява се"
  148154
  149155#: ../src/zenity.glade.h:13
   
  175181msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
  176182
  177 #: ../src/option.c:117
   183#: ../src/option.c:120
  178184msgid "Set the dialog title"
  179185msgstr "Задаване на заглавието на прозореца"
  180186
  181 #: ../src/option.c:118
   187#: ../src/option.c:121
  182188msgid "TITLE"
  183189msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
  184190
  185 #: ../src/option.c:126
   191#: ../src/option.c:129
  186192msgid "Set the window icon"
  187193msgstr "Задаване на иконката на прозореца"
  188194
  189 #: ../src/option.c:127
   195#: ../src/option.c:130
  190196msgid "ICONPATH"
  191197msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
  192198
  193 #: ../src/option.c:135
   199#: ../src/option.c:138
  194200msgid "Set the width"
  195201msgstr "Задаване на широчината"
  196202
  197 #: ../src/option.c:136
   203#: ../src/option.c:139
  198204msgid "WIDTH"
  199205msgstr "ШИРОЧИНА"
  200206
  201 #: ../src/option.c:144
   207#: ../src/option.c:147
  202208msgid "Set the height"
  203209msgstr "Задаване на височината"
  204210
  205 #: ../src/option.c:145
   211#: ../src/option.c:148
  206212msgid "HEIGHT"
  207213msgstr "ВИСОЧИНА"
  208214
  209 #: ../src/option.c:153
   215#: ../src/option.c:156
  210216msgid "Set dialog timeout in seconds"
  211217msgstr "Задаване на времето за прозореца в секунди"
  212218
  213 #: ../src/option.c:168
   219#. Timeout for closing the dialog
   220#: ../src/option.c:158
   221msgid "TIMEOUT"
   222msgstr "ВРЕМЕ_ЗА_ИЗТИЧАНЕ"
   223
   224#: ../src/option.c:172
  214225msgid "Display calendar dialog"
  215226msgstr "Показване на прозорец с календар"
  216227
  217 #: ../src/option.c:177 ../src/option.c:237 ../src/option.c:280
  218 #: ../src/option.c:313 ../src/option.c:415 ../src/option.c:544
  219 #: ../src/option.c:606 ../src/option.c:672 ../src/option.c:705
   228#: ../src/option.c:181 ../src/option.c:241 ../src/option.c:284
   229#: ../src/option.c:317 ../src/option.c:428 ../src/option.c:558
   230#: ../src/option.c:620 ../src/option.c:704 ../src/option.c:737
  220231msgid "Set the dialog text"
  221232msgstr "Задаване на текста на прозореца"
  222233
  223 #: ../src/option.c:178 ../src/option.c:238 ../src/option.c:247
  224 #: ../src/option.c:256 ../src/option.c:281 ../src/option.c:314
  225 #: ../src/option.c:416 ../src/option.c:512 ../src/option.c:545
  226 #: ../src/option.c:607 ../src/option.c:673 ../src/option.c:706
   234#: ../src/option.c:182 ../src/option.c:242 ../src/option.c:251
   235#: ../src/option.c:260 ../src/option.c:285 ../src/option.c:318
   236#: ../src/option.c:429 ../src/option.c:526 ../src/option.c:559
   237#: ../src/option.c:621 ../src/option.c:630 ../src/option.c:639
   238#: ../src/option.c:705 ../src/option.c:738
  227239msgid "TEXT"
  228240msgstr "ТЕКСТ"
  229241
  230 #: ../src/option.c:186
   242#: ../src/option.c:190
  231243msgid "Set the calendar day"
  232244msgstr "Задаване на деня на календара"
  233245
  234 #: ../src/option.c:187
   246#: ../src/option.c:191
  235247msgid "DAY"
  236248msgstr "ДЕН"
  237249
  238 #: ../src/option.c:195
   250#: ../src/option.c:199
  239251msgid "Set the calendar month"
  240252msgstr "Задаване на месеца на календара"
  241253
  242 #: ../src/option.c:196
   254#: ../src/option.c:200
  243255msgid "MONTH"
  244256msgstr "МЕСЕЦ"
  245257
  246 #: ../src/option.c:204
   258#: ../src/option.c:208
  247259msgid "Set the calendar year"
  248260msgstr "Задаване на годината на календара"
  249261
  250 #: ../src/option.c:205
   262#: ../src/option.c:209
  251263msgid "YEAR"
  252264msgstr "ГОДИНА"
  253265
  254 #: ../src/option.c:213
   266#: ../src/option.c:217
  255267msgid "Set the format for the returned date"
  256268msgstr "Задаване на формата на връщаната дата"
  257269
  258 #: ../src/option.c:214
   270#: ../src/option.c:218
  259271msgid "PATTERN"
  260272msgstr "ШАБЛОН"
  261273
  262 #: ../src/option.c:228
   274#: ../src/option.c:232
  263275msgid "Display text entry dialog"
  264276msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
  265277
  266 #: ../src/option.c:246
   278#: ../src/option.c:250
  267279msgid "Set the entry text"
  268280msgstr "Задаване на текста на записа"
  269281
  270 #: ../src/option.c:255
   282#: ../src/option.c:259
  271283msgid "Hide the entry text"
  272284msgstr "Скриване на текста на записа"
  273285
  274 #: ../src/option.c:271
   286#: ../src/option.c:275
  275287msgid "Display error dialog"
  276288msgstr "Показване на прозорец за грешка"
  277289
  278 #: ../src/option.c:289 ../src/option.c:322 ../src/option.c:615
  279 #: ../src/option.c:681
   290#: ../src/option.c:293 ../src/option.c:326 ../src/option.c:647
   291#: ../src/option.c:713
  280292msgid "Do not enable text wrapping"
  281293msgstr "Текстът да не обгражда обектите"
  282294
  283 #: ../src/option.c:304
   295#: ../src/option.c:308
  284296msgid "Display info dialog"
  285297msgstr "Показване на прозорец с информация"
  286298
  287 #: ../src/option.c:337
   299#: ../src/option.c:341
  288300msgid "Display file selection dialog"
  289301msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
  290302
  291 #: ../src/option.c:346
   303#: ../src/option.c:350
  292304msgid "Set the filename"
  293305msgstr "Задаване на файловото име"
  294306
  295 #: ../src/option.c:347 ../src/option.c:640
   307#: ../src/option.c:351 ../src/option.c:672
  296308msgid "FILENAME"
  297309msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
  298310
  299 #: ../src/option.c:355
   311#: ../src/option.c:359
  300312msgid "Allow multiple files to be selected"
  301313msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
  302314
  303 #: ../src/option.c:364
   315#: ../src/option.c:368
  304316msgid "Activate directory-only selection"
  305317msgstr "Включване на избора само на папки"
  306318
  307 #: ../src/option.c:373
   319#: ../src/option.c:377
  308320msgid "Activate save mode"
  309321msgstr "Активиране на режим на запазване"
  310322
  311 #: ../src/option.c:382 ../src/option.c:451
   323#: ../src/option.c:386 ../src/option.c:464
  312324msgid "Set output separator character"
  313325msgstr "Задаване на изходния знак-разделител"
  314326
  315 #: ../src/option.c:383 ../src/option.c:452
   327#: ../src/option.c:387 ../src/option.c:465
  316328msgid "SEPARATOR"
  317329msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
  318330
  319 #: ../src/option.c:391
   331#: ../src/option.c:395
  320332msgid "Confirm file selection if filename already exists"
  321333msgstr ""
   
  323335"                                    съществува файл с такова име"
  324336
  325 #: ../src/option.c:406
   337#: ../src/option.c:404
   338msgid "Sets a filename filter"
   339msgstr "Задаване на филтър по файлово име"
   340
   341#: ../src/option.c:405
   342msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
   343msgstr "ИМЕ | ШАБЛОН1 ШАБЛОН2 …"
   344
   345#: ../src/option.c:419
  326346msgid "Display list dialog"
  327347msgstr "Показване на прозорец със списък"
  328348
  329 #: ../src/option.c:424
   349#: ../src/option.c:437
  330350msgid "Set the column header"
  331351msgstr "Задаване на заглавието на колоната"
  332352
  333 #: ../src/option.c:425
   353#: ../src/option.c:438
  334354msgid "COLUMN"
  335355msgstr "КОЛОНА"
  336356
  337 #: ../src/option.c:433
   357#: ../src/option.c:446
  338358msgid "Use check boxes for first column"
  339359msgstr "Ползване на поле за избор за първата колона"
  340360
  341 #: ../src/option.c:442
   361#: ../src/option.c:455
  342362msgid "Use radio buttons for first column"
  343363msgstr "Ползване на радио бутони за първата колона"
  344364
  345 #: ../src/option.c:460
   365#: ../src/option.c:473
  346366msgid "Allow multiple rows to be selected"
  347367msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
  348368
  349 #: ../src/option.c:469 ../src/option.c:648
   369#: ../src/option.c:482 ../src/option.c:680
  350370msgid "Allow changes to text"
  351371msgstr "Позволяване на промени по текста"
  352372
  353 #: ../src/option.c:478
   373#: ../src/option.c:491
  354374msgid ""
  355375"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
   
  361381"                                    на всички колони)"
  362382
  363 #: ../src/option.c:479 ../src/option.c:488
   383#. Column index number to print out on a list dialog
   384#: ../src/option.c:493 ../src/option.c:502
  364385msgid "NUMBER"
  365386msgstr "НОМЕР"
  366387
  367 #: ../src/option.c:487
   388#: ../src/option.c:501
  368389msgid "Hide a specific column"
  369390msgstr "Скриване на специфична колона"
  370391
  371 #: ../src/option.c:502
   392#: ../src/option.c:516
  372393msgid "Display notification"
  373394msgstr "Показване на уведомяване"
  374395
  375 #: ../src/option.c:511
   396#: ../src/option.c:525
  376397msgid "Set the notification text"
  377398msgstr "Задаване на текста за уведомяване"
  378399
  379 #: ../src/option.c:520
   400#: ../src/option.c:534
  380401msgid "Listen for commands on stdin"
  381402msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
  382403
  383 #: ../src/option.c:535
   404#: ../src/option.c:549
  384405msgid "Display progress indication dialog"
  385406msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
  386407
  387 #: ../src/option.c:553
   408#: ../src/option.c:567
  388409msgid "Set initial percentage"
  389410msgstr "Задаване на началния прогрес"
  390411
  391 #: ../src/option.c:554
   412#: ../src/option.c:568
  392413msgid "PERCENTAGE"
  393414msgstr "ПРОЦЕНТ"
  394415
  395 #: ../src/option.c:562
   416#: ../src/option.c:576
  396417msgid "Pulsate progress bar"
  397418msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
  398419
  399 #: ../src/option.c:572
   420#: ../src/option.c:586
  400421#, no-c-format
  401422msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
  402423msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
  403424
  404 #: ../src/option.c:582
   425#: ../src/option.c:596
  405426#, no-c-format
  406427msgid "Kill parent process if cancel button is pressed"
   
  409430"                                    на бутона за отказ"
  410431
  411 #: ../src/option.c:597
   432#: ../src/option.c:611
  412433msgid "Display question dialog"
  413434msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
  414435
  415 #: ../src/option.c:630
   436#: ../src/option.c:629
   437msgid "Sets the label of the Ok button"
   438msgstr "Задаване на текста на бутона за потвърждение"
   439
   440#: ../src/option.c:638
   441msgid "Sets the label of the Cancel button"
   442msgstr "Задаване на текста на бутона за отказ"
   443
   444#: ../src/option.c:662
  416445msgid "Display text information dialog"
  417446msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
  418447
  419 #: ../src/option.c:639
   448#: ../src/option.c:671
  420449msgid "Open file"
  421450msgstr "Отваряне на файл"
  422451
  423 #: ../src/option.c:663
   452#: ../src/option.c:695
  424453msgid "Display warning dialog"
  425454msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
  426455
  427 #: ../src/option.c:696
   456#: ../src/option.c:728
  428457msgid "Display scale dialog"
  429458msgstr "Показване на прозорец със скала"
  430459
  431 #: ../src/option.c:714
   460#: ../src/option.c:746
  432461msgid "Set initial value"
  433462msgstr "Задаване на начална стойност"
  434463
  435 #: ../src/option.c:715 ../src/option.c:724 ../src/option.c:733
  436 #: ../src/option.c:742
   464#: ../src/option.c:747 ../src/option.c:756 ../src/option.c:765
   465#: ../src/option.c:774
  437466msgid "VALUE"
  438467msgstr "СТОЙНОСТ"
  439468
  440 #: ../src/option.c:723
   469#: ../src/option.c:755
  441470msgid "Set minimum value"
  442471msgstr "Задаване на минимална стойност"
  443472
  444 #: ../src/option.c:732
   473#: ../src/option.c:764
  445474msgid "Set maximum value"
  446475msgstr "Задаване на максимална стойност"
  447476
  448 #: ../src/option.c:741
   477#: ../src/option.c:773
  449478msgid "Set step size"
  450479msgstr "Задаване на стъпка"
  451480
  452 #: ../src/option.c:750
   481#: ../src/option.c:782
  453482msgid "Print partial values"
  454483msgstr "Отпечатване на частични стойности"
  455484
  456 #: ../src/option.c:759
   485#: ../src/option.c:791
  457486msgid "Hide value"
  458487msgstr "Скриване на стойност"
  459488
  460 #: ../src/option.c:774
   489#: ../src/option.c:806
  461490msgid "About zenity"
  462491msgstr "Относно Zenity"
  463492
  464 #: ../src/option.c:783
   493#: ../src/option.c:815
  465494msgid "Print version"
  466495msgstr "Отпечатване на версията"
  467496
  468 #: ../src/option.c:1425
   497#: ../src/option.c:1470
  469498msgid "General options"
  470499msgstr "Общи опции"
  471500
  472 #: ../src/option.c:1426
   501#: ../src/option.c:1471
  473502msgid "Show general options"
  474503msgstr "Показване на общите опции"
  475504
  476 #: ../src/option.c:1436
   505#: ../src/option.c:1481
  477506msgid "Calendar options"
  478507msgstr "Опции на календара"
  479508
  480 #: ../src/option.c:1437
   509#: ../src/option.c:1482
  481510msgid "Show calendar options"
  482511msgstr "Показване на опциите на календара"
  483512
  484 #: ../src/option.c:1447
   513#: ../src/option.c:1492
  485514msgid "Text entry options"
  486515msgstr "Опции на въвеждането на текст"
  487516
  488 #: ../src/option.c:1448
   517#: ../src/option.c:1493
  489518msgid "Show text entry options"
  490519msgstr "Показване на опциите за въвеждането на текст"
  491520
  492 #: ../src/option.c:1458
   521#: ../src/option.c:1503
  493522msgid "Error options"
  494523msgstr "Опции за грешките"
  495524
  496 #: ../src/option.c:1459
   525#: ../src/option.c:1504
  497526msgid "Show error options"
  498527msgstr "Показване на опциите за грешки"
  499528
  500 #: ../src/option.c:1469
   529#: ../src/option.c:1514
  501530msgid "Info options"
  502531msgstr "Опции на информацията"
  503532
  504 #: ../src/option.c:1470
   533#: ../src/option.c:1515
  505534msgid "Show info options"
  506535msgstr "Показване на опциите за информация"
  507536
  508 #: ../src/option.c:1480
   537#: ../src/option.c:1525
  509538msgid "File selection options"
  510539msgstr "Опции на избирането на файл"
  511540
  512 #: ../src/option.c:1481
   541#: ../src/option.c:1526
  513542msgid "Show file selection options"
  514543msgstr "Показване на опциите за избор на файлове"
  515544
  516 #: ../src/option.c:1491
   545#: ../src/option.c:1536
  517546msgid "List options"
  518547msgstr "Опции на списъците"
  519548
  520 #: ../src/option.c:1492
   549#: ../src/option.c:1537
  521550msgid "Show list options"
  522551msgstr "Показване на опциите за списъци"
  523552
  524 #: ../src/option.c:1502
   553#: ../src/option.c:1547
  525554msgid "Notification icon options"
  526555msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
  527556
  528 #: ../src/option.c:1503
   557#: ../src/option.c:1548
  529558msgid "Show notification icon options"
  530559msgstr ""
   
  532561"                                    уведомяване"
  533562
  534 #: ../src/option.c:1513
   563#: ../src/option.c:1558
  535564msgid "Progress options"
  536565msgstr "Опции за отчитането на прогреса"
  537566
  538 #: ../src/option.c:1514
   567#: ../src/option.c:1559
  539568msgid "Show progress options"
  540569msgstr "Показване на опциите за прогреса"
  541570
  542 #: ../src/option.c:1524
   571#: ../src/option.c:1569
  543572msgid "Question options"
  544573msgstr "Опции на въпросите"
  545574
  546 #: ../src/option.c:1525
   575#: ../src/option.c:1570
  547576msgid "Show question options"
  548577msgstr "Показване на опциите за въпросите"
  549578
  550 #: ../src/option.c:1535
   579#: ../src/option.c:1580
  551580msgid "Warning options"
  552581msgstr "Опции на предупрежденията"
  553582
  554 #: ../src/option.c:1536
   583#: ../src/option.c:1581
  555584msgid "Show warning options"
  556585msgstr "Показване на опциите за предупреждения"
  557586
  558 #: ../src/option.c:1546
   587#: ../src/option.c:1591
  559588msgid "Scale options"
  560589msgstr "Опции на скалата"
  561590
  562 #: ../src/option.c:1547
   591#: ../src/option.c:1592
  563592msgid "Show scale options"
  564593msgstr "Показване на опциите на скалата"
  565594
  566 #: ../src/option.c:1557
   595#: ../src/option.c:1602
  567596msgid "Text information options"
  568597msgstr "Опции на текста за уведомяване"
  569598
  570 #: ../src/option.c:1558
   599#: ../src/option.c:1603
  571600msgid "Show text information options"
  572601msgstr ""
   
  574603"                                    уведомяване"
  575604
  576 #: ../src/option.c:1568
   605#: ../src/option.c:1613
  577606msgid "Miscellaneous options"
  578607msgstr "Други опции"
  579608
  580 #: ../src/option.c:1569
   609#: ../src/option.c:1614
  581610msgid "Show miscellaneous options"
  582611msgstr "Показване на другите опции"
  583612
  584 #: ../src/option.c:1594
   613#: ../src/option.c:1639
   614#, c-format
  585615msgid ""
  586616"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
   
  589619"употреба.\n"
  590620
  591 #: ../src/option.c:1598
   621#: ../src/option.c:1643
  592622#, c-format
  593623msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
  594624msgstr "опцията --%s не се поддържа от този прозорец\n"
  595625
  596 #: ../src/option.c:1602
   626#: ../src/option.c:1647
   627#, c-format
  597628msgid "Two or more dialog options specified\n"
  598629msgstr "Указани са две или повече диалогови опции\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.