Changeset 1643


Ignore:
Timestamp:
Sep 4, 2008, 8:53:43 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

seahorse, gnome-keyring, seahorse-plugins: обновени

Location:
gnome/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gnome-keyring.trunk.bg.po

  r1642 r1643  
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-keyring package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  66# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  77#
   
  1010"Project-Id-Version: gnome-keyring trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-09-03 22:58+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-09-03 23:10+0300\n"
  14 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-09-04 08:28+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-09-04 08:28+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
   
  3535#: ../daemon/pkix/gkr-pkix-parser.c:524 ../daemon/pkix/gkr-pkix-serialize.c:58
  3636msgid "The disk or drive this file is located on is not present"
  37 msgstr "Устройството, където се намира този файл, не е достъпно"
   37msgstr "Не е достъпно устройството, където се намира този файл"
  3838
  3939#: ../common/gkr-location.c:1136
  4040#, c-format
  4141msgid "Couldn't create directory: %s"
  42 msgstr ""
   42msgstr "Папката не може да бъде създадена: %s"
  4343
  4444#: ../common/gkr-location.c:1170
  4545#, c-format
  4646msgid "Couldn't delete the file: %s"
  47 msgstr ""
   47msgstr "Файлът не може да бъде изтрит: %s"
  4848
  4949#. TRANSLATORS: Don't translate text in markup (ie: HTML or XML tags)
   
  322322"it."
  323323msgstr ""
  324 "Програмата „%s“ иска да запази парола, но няма стандартен ключодържател.За "
   324"Програмата „%s“ иска да запази парола, но няма стандартен ключодържател. За "
  325325"да създадете такъв, трябва да изберете парола за него."
  326326
   
  350350"seahorse and other PKCS#11 aware applications."
  351351msgstr ""
   352"Списък с модулите за PKCS#11, които да бъдат заредени. Стандартно в момента "
   353"такива не са изброени, понеже това е все още експериментална възможност. "
   354"Използва се от seahorse и други програми работещи с PKCS#11."
  352355
  353356#: ../daemon/data/gnome-keyring.schemas.in.h:2
  354357msgid "PKCS#11 Modules"
  355 msgstr ""
   358msgstr "Модули за PKCS#11"
  356359
  357360#: ../daemon/data/gnome-keyring.schemas.in.h:3
   
  362365"passed to the daemon."
  363366msgstr ""
  364 "Тази опция задейства компонента PKCS#11 в демона gnome-keyring и има ефект "
   367"Тази опция задейства модула за PKCS#11 в демона gnome-keyring и има ефект "
  365368"само при стартирането на gnome-keyring-daemon (т.е. когато потребителят "
  366369"влиза в системата). Тази настройка може да се заобиколи чрез определени "
   
  381384#: ../daemon/data/gnome-keyring.schemas.in.h:5
  382385msgid "Whether the gnome-keyring PKCS#11 component is enabled."
  383 msgstr "Дали да се задейства компонентът на gnome-keyring PKCS#11."
   386msgstr "Дали да се задейства модулът за PKCS#11 на gnome-keyring."
  384387
  385388#: ../daemon/data/gnome-keyring.schemas.in.h:6
   
  481484#: ../daemon/pk/gkr-pk-index.c:93
  482485msgid "Create Storage for Key Information"
  483 msgstr ""
   486msgstr "Създаване на хранилище за информацията за ключовете"
  484487
  485488#: ../daemon/pk/gkr-pk-index.c:94
   
  493496"locked."
  494497msgstr ""
   498"Компютърът трябва да запази информация за ключовете и сертификатите ви. За "
   499"да я защитите, изберете парола."
  495500
  496501#. And put together the ask request
  497502#: ../daemon/pk/gkr-pk-index.c:124
  498503msgid "Unlock Storage for Key Information"
  499 msgstr ""
   504msgstr "Отключване на хранилището за информация за ключовете"
  500505
  501506#: ../daemon/pk/gkr-pk-index.c:125
   
  504509
  505510#: ../daemon/pk/gkr-pk-index.c:128
  506 #, fuzzy
  507511msgid ""
  508512"The system wants to access information about your keys and certificates, but "
  509513"it is locked."
  510 msgstr "Системата иска да внесе сертификата „%s“, но той е заключен"
   514msgstr ""
   515"Системата иска да достъпи информация за ключовете и сертификатите, но тя е "
   516"заключена."
  511517
  512518#: ../daemon/pk/gkr-pk-object.c:889
   
  600606
  601607#: ../daemon/pk/gkr-pk-storage.c:228
  602 #, fuzzy, c-format
   608#, c-format
  603609msgid ""
  604610"The system wants to store the private key '%s' on your disk. Please enter a "
  605611"password to lock it with."
  606 msgstr "Системата иска да внесе частния ключ „%s“, но той е заключен"
   612msgstr ""
   613"Системата иска да запази частния ключ „%s“ на диска. Въведете парола, с "
   614"която да го защитите."
  607615
  608616#: ../daemon/pk/gkr-pk-storage.c:230
   
  611619"The system wants to store '%s' on your disk. Please enter a password to lock "
  612620"it with."
  613 msgstr "Системата иска да запази „%s“ на диска. Въведете парола за заключването."
   621msgstr ""
   622"Системата иска да запази „%s“ на диска. Въведете парола за заключването."
  614623
  615624#: ../daemon/pkix/gkr-pkix-parser.c:451 ../gp11/gp11-misc.c:87
   
  623632#: ../daemon/pkix/gkr-pkix-parser.c:459
  624633msgid "Could not parse invalid or corrupted file."
  625 msgstr "Неуспех при анализирането на невалиден или повреден файл."
   634msgstr "Неуспех при анализирането на неправилен или повреден файл."
  626635
  627636#: ../daemon/ssh/gkr-ssh-storage.c:166
   
  660669"files."
  661670msgstr ""
  662 "Като избирате празна парола, запазените ви пароли няма да бъдат надеждно "
  663 "шифрирани. Ще бъдат достъпни за всеки, който има достъп до вашите файлове."
   671"Ако изберете празна парола, запазените ви пароли няма да бъдат шифрирани "
   672"надеждно и ще бъдат достъпни за всеки, който има достъп до вашите файлове."
  664673
  665674#: ../daemon/ui/gkr-ask-tool.c:190
   
  721730#: ../gp11/gp11-misc.c:92
  722731msgid "The specified slot ID is not valid"
  723 msgstr ""
   732msgstr "Неправилен идентификатор"
  724733
  725734#: ../gp11/gp11-misc.c:94
  726735msgid "Internal error"
  727 msgstr "Вътрешна грещка"
   736msgstr "Вътрешна грешка"
  728737
  729738#: ../gp11/gp11-misc.c:96
   
  749758#: ../gp11/gp11-misc.c:106
  750759msgid "The field is sensitive and cannot be revealed"
  751 msgstr "Полето съдържа чувствитела информация и не може да бъде показано"
   760msgstr "Полето съдържа чувствителна информация и не може да бъде показано"
  752761
  753762#: ../gp11/gp11-misc.c:108
   
  757766#: ../gp11/gp11-misc.c:110
  758767msgid "Invalid value for field"
  759 msgstr "Полето е с неправилна стоъност"
   768msgstr "Полето е с неправилна стойност"
  760769
  761770#: ../gp11/gp11-misc.c:112
   
  789798#: ../gp11/gp11-misc.c:126
  790799msgid "This operation is not supported"
  791 msgstr "Неподдържана операция"
   800msgstr "Неподдържано действие"
  792801
  793802#: ../gp11/gp11-misc.c:128
  794803msgid "The key is missing or invalid"
  795 msgstr ""
   804msgstr "Неправилен или липсващ ключ"
  796805
  797806#: ../gp11/gp11-misc.c:130
  798807msgid "The key is the wrong size"
  799 msgstr ""
   808msgstr "Ключ с неправилен размер"
  800809
  801810#: ../gp11/gp11-misc.c:132
  802811msgid "The key is of the wrong type"
  803 msgstr ""
   812msgstr "Неправилен вид ключ"
  804813
  805814#: ../gp11/gp11-misc.c:134
  806815msgid "No key is needed"
  807 msgstr ""
   816msgstr "Ключ не е необходим"
  808817
  809818#: ../gp11/gp11-misc.c:136
  810819msgid "The key is different than before"
  811 msgstr ""
   820msgstr "Различен ключ от преди"
  812821
  813822#: ../gp11/gp11-misc.c:138
  814823msgid "A key is needed"
  815 msgstr ""
   824msgstr "Необходим е ключ"
  816825
  817826#: ../gp11/gp11-misc.c:140
  818827msgid "Cannot include the key in digest"
  819 msgstr ""
   828msgstr "Ключът не може да бъде вмъкнат в извадката"
  820829
  821830#: ../gp11/gp11-misc.c:142
  822831msgid "This operation cannot be done with this key"
  823 msgstr ""
   832msgstr "Действието не може да бъде извършено с този ключ"
  824833
  825834#: ../gp11/gp11-misc.c:144
  826835msgid "The key cannot be wrapped"
  827 msgstr ""
   836msgstr "Ключът не може да бъде обвит"
  828837
  829838#: ../gp11/gp11-misc.c:146
  830839msgid "Cannot export this key"
  831 msgstr ""
   840msgstr "Ключът не може да бъде изнесен"
  832841
  833842#: ../gp11/gp11-misc.c:148
  834843msgid "The crypto mechanism is invalid or unrecognized"
  835 msgstr ""
   844msgstr "Неправилен или непознат шифриращ механизъм"
  836845
  837846#: ../gp11/gp11-misc.c:150
  838847msgid "The crypto mechanism has an invalid argument"
  839 msgstr ""
   848msgstr "Шифриращият механизъм получи неправилен аргумент"
  840849
  841850#: ../gp11/gp11-misc.c:152
  842851msgid "The object is missing or invalid"
  843 msgstr ""
   852msgstr "Липсващ или неправилен обект"
  844853
  845854#: ../gp11/gp11-misc.c:154
  846855msgid "Another operation is already taking place"
  847 msgstr ""
   856msgstr "В момента вече тече друго действие"
  848857
  849858#: ../gp11/gp11-misc.c:156
  850859msgid "No operation is taking place"
  851 msgstr ""
   860msgstr "В момента не тече друго действие"
  852861
  853862#: ../gp11/gp11-misc.c:158
  854863msgid "The password or PIN is incorrect"
  855 msgstr ""
   864msgstr "Грешни парола или ПИН"
  856865
  857866#: ../gp11/gp11-misc.c:160
  858867msgid "The password or PIN is invalid"
  859 msgstr ""
   868msgstr "Неправилни парола или ПИН"
  860869
  861870#: ../gp11/gp11-misc.c:162
  862871msgid "The password or PIN is of an invalid length"
  863 msgstr ""
   872msgstr "Парола или ПИН с неправилна дължина"
  864873
  865874#: ../gp11/gp11-misc.c:164
  866875msgid "The password or PIN has expired"
  867 msgstr ""
   876msgstr "Паролата или ПИН-ът са изтекли"
  868877
  869878#: ../gp11/gp11-misc.c:166
  870 #, fuzzy
  871879msgid "The password or PIN is locked"
  872 msgstr "Въведете парола за отключване"
   880msgstr "Паролата или ПИН-ът са заключени"
  873881
  874882#: ../gp11/gp11-misc.c:168
  875883msgid "The session is closed"
  876 msgstr ""
   884msgstr "Сесията е затворена"
  877885
  878886#: ../gp11/gp11-misc.c:170
  879887msgid "Too many sessions are active"
  880 msgstr ""
   888msgstr "Прекалено много активни сесии"
  881889
  882890#: ../gp11/gp11-misc.c:172
  883891msgid "The session is invalid"
  884 msgstr ""
   892msgstr "Неправилна сесия"
  885893
  886894#: ../gp11/gp11-misc.c:174
  887895msgid "The session is read-only"
  888 msgstr ""
   896msgstr "Сесия само за четене"
  889897
  890898#: ../gp11/gp11-misc.c:176
  891899msgid "An open session exists"
  892 msgstr ""
   900msgstr "Съществува отворена сесия"
  893901
  894902#: ../gp11/gp11-misc.c:178
  895903msgid "A read-only session exists"
  896 msgstr ""
   904msgstr "Съществува сесия само за четене"
  897905
  898906#: ../gp11/gp11-misc.c:180
  899907msgid "An administrator session exists"
  900 msgstr ""
   908msgstr "Съществува администраторска сесия"
  901909
  902910#: ../gp11/gp11-misc.c:182
  903911msgid "The signature is bad or corrupted"
  904 msgstr ""
   912msgstr "Неправилен или счупен подпис"
  905913
  906914#: ../gp11/gp11-misc.c:184
  907915msgid "The signature is unrecognized or corrupted"
  908 msgstr ""
   916msgstr "Непознат или счупен подпис"
  909917
  910918#: ../gp11/gp11-misc.c:186
  911919msgid "Certain required fields are missing"
  912 msgstr ""
   920msgstr "Някои задължителни полета липсват"
  913921
  914922#: ../gp11/gp11-misc.c:188
  915923msgid "Certain fields have invalid values"
  916 msgstr ""
   924msgstr "Някои полета са с неправилни стойности"
  917925
  918926#: ../gp11/gp11-misc.c:190
  919927msgid "The device is not present or unplugged"
  920 msgstr ""
   928msgstr "Липсващо или извадено устройство"
  921929
  922930#: ../gp11/gp11-misc.c:192
  923931msgid "The device is invalid or unrecognizable"
  924 msgstr ""
   932msgstr "Неправилно или непознато устройство"
  925933
  926934#: ../gp11/gp11-misc.c:194
  927935msgid "The device is write protected"
  928 msgstr ""
   936msgstr "Устройство със защита срещу запис"
  929937
  930938#: ../gp11/gp11-misc.c:196
  931939msgid "Cannot import because the key is invalid"
  932 msgstr ""
   940msgstr "Неправилен ключ няма да бъде внесен"
  933941
  934942#: ../gp11/gp11-misc.c:198
  935943msgid "Cannot import because the key is of the wrong size"
  936 msgstr ""
   944msgstr "Ключ с неправилен размер няма да бъде внесен"
  937945
  938946#: ../gp11/gp11-misc.c:200
  939947msgid "Cannot import because the key is of the wrong type"
  940 msgstr ""
   948msgstr "Неправилен вид ключ няма да бъде внесен"
  941949
  942950#: ../gp11/gp11-misc.c:202
  943951msgid "You are already logged in"
  944 msgstr ""
   952msgstr "Вече сте влезли"
  945953
  946954#: ../gp11/gp11-misc.c:204
  947955msgid "No user has logged in"
  948 msgstr ""
   956msgstr "Никой потребител не е влязъл"
  949957
  950958#: ../gp11/gp11-misc.c:206
  951959msgid "The user's password or PIN is not set"
  952 msgstr ""
   960msgstr "Паролата или ПИН-ът на потребителя не са зададени"
  953961
  954962#: ../gp11/gp11-misc.c:208
  955963msgid "The user is of an invalid type"
  956 msgstr ""
   964msgstr "Неправилен вид потребител"
  957965
  958966#: ../gp11/gp11-misc.c:210
  959967msgid "Another user is already logged in"
  960 msgstr ""
   968msgstr "Друг потребител е влязъл"
  961969
  962970#: ../gp11/gp11-misc.c:212
  963971msgid "Too many users of different types logged in"
  964 msgstr ""
   972msgstr "Прекалено много различни видове потребители са влезли"
  965973
  966974#: ../gp11/gp11-misc.c:214
  967975msgid "Cannot import an invalid key"
  968 msgstr ""
   976msgstr "Неправилен ключ няма да бъде внесен"
  969977
  970978#: ../gp11/gp11-misc.c:216
  971979msgid "Cannot import a key of the wrong size"
  972 msgstr ""
   980msgstr "Ключ с неправилна дължина няма да бъде внесен"
  973981
  974982#: ../gp11/gp11-misc.c:218
  975983msgid "Cannot export because the key is invalid"
  976 msgstr ""
   984msgstr "Неправилен ключ няма да бъде изнесен"
  977985
  978986#: ../gp11/gp11-misc.c:220
  979987msgid "Cannot export because the key is of the wrong size"
  980 msgstr ""
   988msgstr "Ключ с неправилна дължина няма да бъде изнесен"
  981989
  982990#: ../gp11/gp11-misc.c:222
  983991msgid "Cannot export because the key is of the wrong type"
  984 msgstr ""
   992msgstr "Неправилен вид ключ няма да бъде изнесен"
  985993
  986994#: ../gp11/gp11-misc.c:224
  987995msgid "Unable to initialize the random number generator"
  988 msgstr ""
   996msgstr "Генераторът на случайни числа не може да бъде инициализиран"
  989997
  990998#: ../gp11/gp11-misc.c:226
  991999msgid "No random number generator available"
  992 msgstr ""
   1000msgstr "Липсва генератор на случайни числа"
  9931001
  9941002#: ../gp11/gp11-misc.c:228
  9951003msgid "The crypto mechanism has an invalid parameter"
  996 msgstr ""
   1004msgstr "Шифриращият механизъм получи неправилен аргумент"
  9971005
  9981006#: ../gp11/gp11-misc.c:230
  9991007msgid "Not enough space to store the result"
  1000 msgstr ""
   1008msgstr "Недостатъчно място за запазване на резултата"
  10011009
  10021010#: ../gp11/gp11-misc.c:232
  10031011msgid "The saved state is invalid"
  1004 msgstr ""
   1012msgstr "Запазеното състояние е неправилно"
  10051013
  10061014#: ../gp11/gp11-misc.c:234
  10071015msgid "The information is sensitive and cannot be revealed"
  1008 msgstr ""
   1016msgstr "Информацията е чувствителна и не може да бъде показана"
  10091017
  10101018#: ../gp11/gp11-misc.c:236
  10111019msgid "The state cannot be saved"
  1012 msgstr ""
   1020msgstr "Състоянието не може да бъде запазено"
  10131021
  10141022#: ../gp11/gp11-misc.c:238
  10151023msgid "The module has not been initialized"
  1016 msgstr ""
   1024msgstr "Модулът не е инициализиран"
  10171025
  10181026#: ../gp11/gp11-misc.c:240
  1019 #, fuzzy
  10201027msgid "The module has already been initialized"
  1021 msgstr "Ключодържателят вече е отключен."
   1028msgstr "Модулът е инициализиран"
  10221029
  10231030#: ../gp11/gp11-misc.c:242
   
  10551062#: ../library/gnome-keyring-utils.c:99
  10561063msgid "Programmer error: The application sent invalid data."
  1057 msgstr "Програмна грешка: приложението изпрати неправилни данни."
   1064msgstr "Програмна грешка: програмата изпрати неправилни данни."
  10581065
  10591066#: ../library/gnome-keyring-utils.c:101
 • gnome/trunk/seahorse-plugins.trunk.bg.po

  r1642 r1643  
  1 # Bulgarian translation of seahorse po-file.
  2 # Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   1# Bulgarian translation of seahorse-plugins po-file.
   2# Copyright (C) 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the seahorse package.
  44# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007, 2008.
  66#
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: seahorse trunk\n"
   9"Project-Id-Version: seahorse-plugins trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-09-03 17:44+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-09-03 17:58+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-09-04 08:49+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-09-04 08:52+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  218218"Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) in "
  219219"the panel applet icon."
  220 msgstr ""
  221 "Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и "
  222 "т.н….) в иконата на аплета в панела."
   220msgstr "Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и т.н.….) в иконата на аплета в панела."
  223221
  224222#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:16
   
  282280msgid ""
  283281"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
  284 msgstr ""
  285 "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
   282msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
  286283
  287284#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:26
   
  503500#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:9
  504501msgid "Show _icon in status area when passphrases are in memory"
  505 msgstr "Показване на _икона в областта за уведомяване, когато има пароли в паметта"
   502msgstr ""
   503"Показване на _икона в областта за уведомяване, когато има пароли в паметта"
  506504
  507505#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:10
 • gnome/trunk/seahorse.trunk.bg.po

  r1642 r1643  
  11# Bulgarian translation of seahorse po-file.
  2 # Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the seahorse package.
  44# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
   
  99"Project-Id-Version: seahorse trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-09-03 18:17+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-09-03 18:16+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-09-04 08:49+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-09-04 08:47+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  282282"Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
  283283"„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
  284 "колоната обръщате подредбата в обратен ред."
   284"колоната обръщате подредбата."
  285285
  286286#: ../data/seahorse.schemas.in.h:23
   
  293293"Колоните са „name“ (име), „id“ (идентификатор), „validity“ (валидност), "
  294294"„expires“ (изтичане), „trust“ (доверие) и „type“ (вид). Със знака "
  295 "„минус“ (-) пред името на колоната обръщате подредбата в обратен ред."
   295"„минус“ (-) пред името на колоната обръщате подредбата."
  296296
  297297#: ../data/seahorse.schemas.in.h:24
   
  787787#: ../libegg/egg-datetime.c:524
  788788msgid "Select Time"
  789 msgstr "Избор на времо"
   789msgstr "Избор на време"
  790790
  791791#: ../libegg/egg-datetime.c:524
  792792msgid "Select the time from a list"
  793 msgstr "Избор на времито от списък"
   793msgstr "Избор на времето от списък"
  794794
  795795#. Translators: set this to anything else if you want to use a
   
  10281028"<b>Note:</b> Your personal keys will not be compromised."
  10291029msgstr ""
  1030 "Споделянето на ключовете позволява на други хора в мрежата ви да използват "
   1030"Споделянето на ключовете позволява на други хора в мрежата да използват "
  10311031"ключовете, които сте събрали. Това означава, че другите ще могат да шифрират "
  10321032"съобщения към вас или хората, които познавате, без изрично да им пращате "
   
  11381138msgstr "Неизвестно"
  11391139
   1140#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:34
   1141#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1177
   1142#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:835
   1143msgid "Validity"
   1144msgstr "Валидност"
   1145
  11401146#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:36
  11411147#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1184
   
  11751181"Ключове за шифриране необходими за поисканото действие липсват. Програмата "
  11761182"<b>Пароли и ключове за шифриране</b> ще бъде стартирана, за да можете да "
  1177 "създадете или внисити такв ключ."
   1183"създадете или внесете такъв ключ."
  11781184
  11791185#. TODO: Calculate something from the subject?
   
  14081414msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys and identities?"
  14091415msgstr ""
  1410 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа и "
  1411 "идентификаторите?"
   1416"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа и идентификатори?"
  14121417
  14131418#: ../pgp/seahorse-pgp-commands.vala:116
   
  16041609msgid "Couldn't export key."
  16051610msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ."
   1611
   1612#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1309
   1613#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1362
   1614#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1381
   1615msgid "Expires"
   1616msgstr "Изтича на"
  16061617
  16071618#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1353
   
  16181629msgid "Created"
  16191630msgstr "Създаден"
  1620 
  1621 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1362
  1622 msgid "Expires"
  1623 msgstr "Изтича на"
  16241631
  16251632#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1365
   
  21882195#: ../pgp/seahorse-sign.glade.h:20
  21892196msgid "_Others may not see this signature"
  2190 msgstr "Другите _могат и да не видят този подпис"
   2197msgstr "Другите да _не могат да видят този подпис"
  21912198
  21922199#: ../pgp/seahorse-sign.glade.h:21
   
  24162423msgstr "Неуспех при изнасянето на ключове"
  24172424
  2418 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:835
  2419 msgid "Validity"
  2420 msgstr "Валидност"
  2421 
  24222425#. Expiry date column
  24232426#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:854
   
  25942597#: ../src/seahorse-viewer.vala:45
  25952598msgid "_Contents"
  2596 msgstr "_Съдържание"
   2599msgstr "_Ръководство"
  25972600
  25982601#: ../src/seahorse-viewer.vala:46
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.