Changeset 1641


Ignore:
Timestamp:
Sep 2, 2008, 2:24:55 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/glib.trunk.bg.po

  r1484 r1641  
  1 # Bulgarian translation for Glib po-file.
   1# Bulgarian translation for glib po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
   
  88"Project-Id-Version: glib trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-05-08 23:06+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 07:52+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-09-02 14:23+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-09-02 14:15+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  19 #: ../glib/gbookmarkfile.c:728 ../glib/gbookmarkfile.c:805
  20 #: ../glib/gbookmarkfile.c:884 ../glib/gbookmarkfile.c:931
   19#: ../glib/gbookmarkfile.c:737
  2120#, c-format
  2221msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
  2322msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
  2423
  25 #: ../glib/gbookmarkfile.c:739 ../glib/gbookmarkfile.c:816
  26 #: ../glib/gbookmarkfile.c:826 ../glib/gbookmarkfile.c:942
   24#: ../glib/gbookmarkfile.c:748 ../glib/gbookmarkfile.c:819
   25#: ../glib/gbookmarkfile.c:829 ../glib/gbookmarkfile.c:936
  2726#, c-format
  2827msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
  2928msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
  3029
  31 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1112 ../glib/gbookmarkfile.c:1177
  32 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1241 ../glib/gbookmarkfile.c:1251
   30#: ../glib/gbookmarkfile.c:1106 ../glib/gbookmarkfile.c:1171
   31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1235 ../glib/gbookmarkfile.c:1245
  3332#, c-format
  3433msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
  3534msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
  3635
  37 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1137 ../glib/gbookmarkfile.c:1151
  38 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1219 ../glib/gbookmarkfile.c:1271
   36#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131 ../glib/gbookmarkfile.c:1145
   37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1213 ../glib/gbookmarkfile.c:1265
  3938#, c-format
  4039msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
  4140msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  4241
  43 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1798
  44 #, c-format
   42#: ../glib/gbookmarkfile.c:1793
  4543msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  4644msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  4745
  48 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1999
   46#: ../glib/gbookmarkfile.c:1994
  4947#, c-format
  5048msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  5149msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  5250
  53 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2045 ../glib/gbookmarkfile.c:2202
  54 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2287 ../glib/gbookmarkfile.c:2367
  55 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2452 ../glib/gbookmarkfile.c:2535
  56 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2613 ../glib/gbookmarkfile.c:2692
  57 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2734 ../glib/gbookmarkfile.c:2831
  58 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2957 ../glib/gbookmarkfile.c:3147
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3223 ../glib/gbookmarkfile.c:3388
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3477 ../glib/gbookmarkfile.c:3567
  61 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3694
   51#: ../glib/gbookmarkfile.c:2040 ../glib/gbookmarkfile.c:2198
   52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2283 ../glib/gbookmarkfile.c:2363
   53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2448 ../glib/gbookmarkfile.c:2531
   54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2609 ../glib/gbookmarkfile.c:2688
   55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2730 ../glib/gbookmarkfile.c:2827
   56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2953 ../glib/gbookmarkfile.c:3143
   57#: ../glib/gbookmarkfile.c:3219 ../glib/gbookmarkfile.c:3384
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3473 ../glib/gbookmarkfile.c:3563
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3691
  6260#, c-format
  6361msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  6462msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  6563
  66 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2376
   64#: ../glib/gbookmarkfile.c:2372
  6765#, c-format
  6866msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  6967msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
  7068
  71 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2461
   69#: ../glib/gbookmarkfile.c:2457
  7270#, c-format
  7371msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  7472msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
  7573
  76 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2840
   74#: ../glib/gbookmarkfile.c:2836
  7775#, c-format
  7876msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  7977msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  8078
  81 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3241 ../glib/gbookmarkfile.c:3398
   79#: ../glib/gbookmarkfile.c:3237 ../glib/gbookmarkfile.c:3394
  8280#, c-format
  8381msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  84 msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
  85 
  86 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3421
   82msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
   83
   84#: ../glib/gbookmarkfile.c:3417
  8785#, c-format
  8886msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
   
  10098
  10199#: ../glib/gconvert.c:632 ../glib/gconvert.c:1017 ../glib/giochannel.c:1330
  102 #: ../glib/giochannel.c:1372 ../glib/giochannel.c:2215 ../glib/gutf8.c:956
  103 #: ../glib/gutf8.c:1405
  104 #, c-format
   100#: ../glib/giochannel.c:1372 ../glib/giochannel.c:2216 ../glib/gutf8.c:955
   101#: ../glib/gutf8.c:1404
  105102msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  106103msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  107104
  108105#: ../glib/gconvert.c:638 ../glib/gconvert.c:944 ../glib/giochannel.c:1337
  109 #: ../glib/giochannel.c:2227
   106#: ../glib/giochannel.c:2228
  110107#, c-format
  111108msgid "Error during conversion: %s"
  112109msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  113110
  114 #: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:952 ../glib/gutf8.c:1156
  115 #: ../glib/gutf8.c:1297 ../glib/gutf8.c:1401
  116 #, c-format
   111#: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:951 ../glib/gutf8.c:1155
   112#: ../glib/gutf8.c:1296 ../glib/gutf8.c:1400
  117113msgid "Partial character sequence at end of input"
  118114msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
   
  124120"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
  125121
  126 #: ../glib/gconvert.c:1734
   122#: ../glib/gconvert.c:1737
  127123#, c-format
  128124msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
   
  131127"система)"
  132128
  133 #: ../glib/gconvert.c:1744
   129#: ../glib/gconvert.c:1747
  134130#, c-format
  135131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  136132msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
  137133
  138 #: ../glib/gconvert.c:1761
   134#: ../glib/gconvert.c:1764
  139135#, c-format
  140136msgid "The URI '%s' is invalid"
  141137msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
  142138
  143 #: ../glib/gconvert.c:1773
   139#: ../glib/gconvert.c:1776
  144140#, c-format
  145141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  146142msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
  147143
  148 #: ../glib/gconvert.c:1789
   144#: ../glib/gconvert.c:1792
  149145#, c-format
  150146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  151147msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  152148
  153 #: ../glib/gconvert.c:1884
   149#: ../glib/gconvert.c:1887
  154150#, c-format
  155151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  156152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  157153
  158 #: ../glib/gconvert.c:1894
  159 #, c-format
   154#: ../glib/gconvert.c:1897
  160155msgid "Invalid hostname"
  161156msgstr "Неправилно име на хост"
  162157
  163 #: ../glib/gdir.c:104 ../glib/gdir.c:124
   158#: ../glib/gdir.c:110 ../glib/gdir.c:130
  164159#, c-format
  165160msgid "Error opening directory '%s': %s"
  166161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  167162
  168 #: ../glib/gfileutils.c:557 ../glib/gfileutils.c:630
   163#: ../glib/gfileutils.c:557 ../glib/gfileutils.c:645
  169164#, c-format
  170165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
   
  176171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  177172
  178 #: ../glib/gfileutils.c:654
   173#: ../glib/gfileutils.c:586
   174#, c-format
   175msgid "File \"%s\" is too large"
   176msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
   177
   178#: ../glib/gfileutils.c:669
  179179#, c-format
  180180msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  181181msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  182182
  183 #: ../glib/gfileutils.c:705 ../glib/gfileutils.c:792
   183#: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gfileutils.c:807
  184184#, c-format
  185185msgid "Failed to open file '%s': %s"
  186186msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  187187
  188 #: ../glib/gfileutils.c:722 ../glib/gmappedfile.c:133
   188#: ../glib/gfileutils.c:737 ../glib/gmappedfile.c:133
  189189#, c-format
  190190msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  193193"fstat(): %s"
  194194
  195 #: ../glib/gfileutils.c:756
   195#: ../glib/gfileutils.c:771
  196196#, c-format
  197197msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  199199"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  200200
  201 #: ../glib/gfileutils.c:890
   201#: ../glib/gfileutils.c:905
  202202#, c-format
  203203msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  206206"g_rename(): %s"
  207207
  208 #: ../glib/gfileutils.c:932 ../glib/gfileutils.c:1390
   208#: ../glib/gfileutils.c:947 ../glib/gfileutils.c:1405
  209209#, c-format
  210210msgid "Failed to create file '%s': %s"
  211211msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  212212
  213 #: ../glib/gfileutils.c:946
   213#: ../glib/gfileutils.c:961
  214214#, c-format
  215215msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  218218"(): %s"
  219219
  220 #: ../glib/gfileutils.c:971
   220#: ../glib/gfileutils.c:986
  221221#, c-format
  222222msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  223223msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  224224
  225 #: ../glib/gfileutils.c:990
   225#: ../glib/gfileutils.c:1005
  226226#, c-format
  227227msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  229229"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  230230
  231 #: ../glib/gfileutils.c:1108
   231#: ../glib/gfileutils.c:1123
  232232#, c-format
  233233msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  236236"g_unlink(): %s"
  237237
  238 #: ../glib/gfileutils.c:1352
   238#: ../glib/gfileutils.c:1367
  239239#, c-format
  240240msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  241241msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  242242
  243 #: ../glib/gfileutils.c:1365
   243#: ../glib/gfileutils.c:1380
  244244#, c-format
  245245msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  246246msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  247247
  248 #: ../glib/gfileutils.c:1826
  249 #, c-format
  250 msgid "%u byte"
  251 msgid_plural "%u bytes"
  252 msgstr[0] "%u байт"
  253 msgstr[1] "%u байта"
  254 
  255 #: ../glib/gfileutils.c:1834
   248#: ../glib/gfileutils.c:1849
  256249#, c-format
  257250msgid "%.1f KB"
  258251msgstr "%.1f KB"
  259252
  260 #: ../glib/gfileutils.c:1839
   253#: ../glib/gfileutils.c:1854
  261254#, c-format
  262255msgid "%.1f MB"
  263256msgstr "%.1f MB"
  264257
  265 #: ../glib/gfileutils.c:1844
   258#: ../glib/gfileutils.c:1859
  266259#, c-format
  267260msgid "%.1f GB"
  268261msgstr "%.1f GB"
  269262
  270 #: ../glib/gfileutils.c:1887
   263#: ../glib/gfileutils.c:1902
  271264#, c-format
  272265msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  273266msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  274267
  275 #: ../glib/gfileutils.c:1908
  276 #, c-format
   268#: ../glib/gfileutils.c:1923
  277269msgid "Symbolic links not supported"
  278270msgstr "Символни връзки не се поддържат"
   
  284276
  285277#: ../glib/giochannel.c:1507
  286 #, c-format
  287278msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  288279msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  289280
  290 #: ../glib/giochannel.c:1554 ../glib/giochannel.c:1811
  291 #: ../glib/giochannel.c:1898
  292 #, c-format
   281#: ../glib/giochannel.c:1554 ../glib/giochannel.c:1812
   282#: ../glib/giochannel.c:1899
  293283msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  294284msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  295285
  296 #: ../glib/giochannel.c:1634 ../glib/giochannel.c:1711
  297 #, c-format
   286#: ../glib/giochannel.c:1635 ../glib/giochannel.c:1712
  298287msgid "Channel terminates in a partial character"
  299288msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
  300289
  301 #: ../glib/giochannel.c:1697
  302 #, c-format
   290#: ../glib/giochannel.c:1698
  303291msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  304292msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
   
  316304"%s"
  317305
  318 #: ../glib/gmarkup.c:234 ../glib/gmarkup.c:250
   306#: ../glib/gmarkup.c:269 ../glib/gmarkup.c:285
  319307#, c-format
  320308msgid "Error on line %d char %d: "
  321309msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
  322310
  323 #: ../glib/gmarkup.c:344
   311#: ../glib/gmarkup.c:379
  324312#, c-format
  325313msgid "Error on line %d: %s"
  326314msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  327315
  328 #: ../glib/gmarkup.c:448
   316#: ../glib/gmarkup.c:483
  329317msgid ""
  330318"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  333321"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
  334322
  335 #: ../glib/gmarkup.c:458
   323#: ../glib/gmarkup.c:493
  336324#, c-format
  337325msgid ""
   
  344332"последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
  345333
  346 #: ../glib/gmarkup.c:492
   334#: ../glib/gmarkup.c:527
  347335#, c-format
  348336msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  349337msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  350338
  351 #: ../glib/gmarkup.c:529
   339#: ../glib/gmarkup.c:564
  352340#, c-format
  353341msgid "Entity name '%s' is not known"
  354342msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  355343
  356 #: ../glib/gmarkup.c:540
   344#: ../glib/gmarkup.c:575
  357345msgid ""
  358346"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  363351"амперсанда чрез „&amp;“"
  364352
  365 #: ../glib/gmarkup.c:593
   353#: ../glib/gmarkup.c:628
  366354#, c-format
  367355msgid ""
   
  372360"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  373361
  374 #: ../glib/gmarkup.c:618
   362#: ../glib/gmarkup.c:650
  375363#, c-format
  376364msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
  377365msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
  378366
  379 #: ../glib/gmarkup.c:633
   367#: ../glib/gmarkup.c:665
  380368msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  381369msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
  382370
  383 #: ../glib/gmarkup.c:643
   371#: ../glib/gmarkup.c:675
  384372msgid ""
  385373"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  391379"чрез „&amp;“"
  392380
  393 #: ../glib/gmarkup.c:729
   381#: ../glib/gmarkup.c:761
  394382msgid "Unfinished entity reference"
  395383msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  396384
  397 #: ../glib/gmarkup.c:735
   385#: ../glib/gmarkup.c:767
  398386msgid "Unfinished character reference"
  399387msgstr "Незавършен указател на знак"
  400388
  401 #: ../glib/gmarkup.c:978
   389#: ../glib/gmarkup.c:1053
  402390msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
  403391msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — прекалено дълга последователност"
  404392
  405 #: ../glib/gmarkup.c:1006
   393#: ../glib/gmarkup.c:1081
  406394msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
  407395msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — не може да се започва с този знак"
  408396
  409 #: ../glib/gmarkup.c:1042
   397#: ../glib/gmarkup.c:1117
  410398#, c-format
  411399msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
  412400msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
  413401
  414 #: ../glib/gmarkup.c:1080
   402#: ../glib/gmarkup.c:1155
  415403msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  416404msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  417405
  418 #: ../glib/gmarkup.c:1120
   406#: ../glib/gmarkup.c:1195
  419407#, c-format
  420408msgid ""
   
  424412"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  425413
  426 #: ../glib/gmarkup.c:1184
  427 #, c-format
  428 msgid ""
  429 "Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
  430 "'%s'"
  431 msgstr ""
  432 "Неподходящ знак „%s“, очаква се отварящият етикет на елемент „%s“ да завърши "
   414#: ../glib/gmarkup.c:1263
   415#, c-format
   416msgid ""
   417"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
   418"s'"
   419msgstr ""
   420"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
  433421"с „>“"
  434422
  435 #: ../glib/gmarkup.c:1273
   423#: ../glib/gmarkup.c:1352
  436424#, c-format
  437425msgid ""
   
  441429"s“"
  442430
  443 #: ../glib/gmarkup.c:1315
   431#: ../glib/gmarkup.c:1394
  444432#, c-format
  445433msgid ""
   
  452440"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
  453441
  454 #: ../glib/gmarkup.c:1401
   442#: ../glib/gmarkup.c:1480
  455443#, c-format
  456444msgid ""
   
  461449"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  462450
  463 #: ../glib/gmarkup.c:1543
   451#: ../glib/gmarkup.c:1622
  464452#, c-format
  465453msgid ""
   
  469457"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
  470458
  471 #: ../glib/gmarkup.c:1583
   459#: ../glib/gmarkup.c:1662
  472460#, c-format
  473461msgid ""
   
  478466"Позволен е знакът „>“"
  479467
  480 #: ../glib/gmarkup.c:1594
   468#: ../glib/gmarkup.c:1673
  481469#, c-format
  482470msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  483471msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  484472
  485 #: ../glib/gmarkup.c:1603
   473#: ../glib/gmarkup.c:1682
  486474#, c-format
  487475msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  488476msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  489477
  490 #: ../glib/gmarkup.c:1763
   478#: ../glib/gmarkup.c:1845
  491479msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  492480msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
  493481
  494 #: ../glib/gmarkup.c:1777
   482#: ../glib/gmarkup.c:1859
  495483msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  496484msgstr ""
  497485"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
  498486
  499 #: ../glib/gmarkup.c:1785 ../glib/gmarkup.c:1830
   487#: ../glib/gmarkup.c:1867 ../glib/gmarkup.c:1912
  500488#, c-format
  501489msgid ""
   
  506494"s“"
  507495
  508 #: ../glib/gmarkup.c:1793
   496#: ../glib/gmarkup.c:1875
  509497#, c-format
  510498msgid ""
   
  515503"етикета <%s/>"
  516504
  517 #: ../glib/gmarkup.c:1799
   505#: ../glib/gmarkup.c:1881
  518506msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  519507msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  520508
  521 #: ../glib/gmarkup.c:1805
   509#: ../glib/gmarkup.c:1887
  522510msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  523511msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  524512
  525 #: ../glib/gmarkup.c:1810
   513#: ../glib/gmarkup.c:1892
  526514msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  527515msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  528516
  529 #: ../glib/gmarkup.c:1816
   517#: ../glib/gmarkup.c:1898
  530518msgid ""
  531519"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  535523"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  536524
  537 #: ../glib/gmarkup.c:1823
   525#: ../glib/gmarkup.c:1905
  538526msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  539527msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  540528
  541 #: ../glib/gmarkup.c:1839
   529#: ../glib/gmarkup.c:1921
  542530#, c-format
  543531msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  544532msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  545533
  546 #: ../glib/gmarkup.c:1845
   534#: ../glib/gmarkup.c:1927
  547535msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  548536msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
   
  569557"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
  570558
  571 #: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:1963
   559#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:1981
  572560msgid "internal error"
  573561msgstr "вътрешна грешка"
   
  873861
  874862#: ../glib/gshell.c:557
  875 #, c-format
  876863msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  877864msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
  878865
  879 #: ../glib/gspawn-win32.c:279
  880 #, c-format
   866#: ../glib/gspawn-win32.c:283
  881867msgid "Failed to read data from child process"
  882868msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  883869
  884 #: ../glib/gspawn-win32.c:294 ../glib/gspawn.c:1455
   870#: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1467
  885871#, c-format
  886872msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  887873msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  888874
  889 #: ../glib/gspawn-win32.c:332 ../glib/gspawn-win32.c:340 ../glib/gspawn.c:1119
   875#: ../glib/gspawn-win32.c:336 ../glib/gspawn-win32.c:344 ../glib/gspawn.c:1131
  890876#, c-format
  891877msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  892878msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  893879
  894 #: ../glib/gspawn-win32.c:363 ../glib/gspawn.c:1324
   880#: ../glib/gspawn-win32.c:367 ../glib/gspawn.c:1336
  895881#, c-format
  896882msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  897883msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  898884
  899 #: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn-win32.c:493
   885#: ../glib/gspawn-win32.c:373 ../glib/gspawn-win32.c:497
  900886#, c-format
  901887msgid "Failed to execute child process (%s)"
  902888msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  903889
  904 #: ../glib/gspawn-win32.c:440
   890#: ../glib/gspawn-win32.c:444
  905891#, c-format
  906892msgid "Invalid program name: %s"
  907893msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  908894
  909 #: ../glib/gspawn-win32.c:450 ../glib/gspawn-win32.c:723
  910 #: ../glib/gspawn-win32.c:1282
   895#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:727
   896#: ../glib/gspawn-win32.c:1288
  911897#, c-format
  912898msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  913899msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  914900
  915 #: ../glib/gspawn-win32.c:461 ../glib/gspawn-win32.c:738
  916 #: ../glib/gspawn-win32.c:1315
   901#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:742
   902#: ../glib/gspawn-win32.c:1321
  917903#, c-format
  918904msgid "Invalid string in environment: %s"
  919905msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  920906
  921 #: ../glib/gspawn-win32.c:719 ../glib/gspawn-win32.c:1263
   907#: ../glib/gspawn-win32.c:723 ../glib/gspawn-win32.c:1269
  922908#, c-format
  923909msgid "Invalid working directory: %s"
  924910msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  925911
  926 #: ../glib/gspawn-win32.c:787
   912#: ../glib/gspawn-win32.c:791
  927913#, c-format
  928914msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  929915msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  930916
  931 #: ../glib/gspawn-win32.c:1002
  932 #, c-format
   917#: ../glib/gspawn-win32.c:1006
  933918msgid ""
  934919"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  938923"процес"
  939924
  940 #: ../glib/gspawn.c:180
   925#: ../glib/gspawn.c:188
  941926#, c-format
  942927msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  943928msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  944929
  945 #: ../glib/gspawn.c:317
   930#: ../glib/gspawn.c:325
  946931#, c-format
  947932msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  949934"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  950935
  951 #: ../glib/gspawn.c:400
   936#: ../glib/gspawn.c:408
  952937#, c-format
  953938msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  954939msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  955940
  956 #: ../glib/gspawn.c:1184
   941#: ../glib/gspawn.c:1196
  957942#, c-format
  958943msgid "Failed to fork (%s)"
  959944msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  960945
  961 #: ../glib/gspawn.c:1334
   946#: ../glib/gspawn.c:1346
  962947#, c-format
  963948msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  964949msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  965950
  966 #: ../glib/gspawn.c:1344
   951#: ../glib/gspawn.c:1356
  967952#, c-format
  968953msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  969954msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  970955
  971 #: ../glib/gspawn.c:1353
   956#: ../glib/gspawn.c:1365
  972957#, c-format
  973958msgid "Failed to fork child process (%s)"
  974959msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  975960
  976 #: ../glib/gspawn.c:1361
   961#: ../glib/gspawn.c:1373
  977962#, c-format
  978963msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  979964msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  980965
  981 #: ../glib/gspawn.c:1383
   966#: ../glib/gspawn.c:1395
  982967#, c-format
  983968msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  986971"идентификатор %s)"
  987972
  988 #: ../glib/gutf8.c:1030
  989 #, c-format
   973#: ../glib/gutf8.c:1029
  990974msgid "Character out of range for UTF-8"
  991975msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
  992976
  993 #: ../glib/gutf8.c:1124 ../glib/gutf8.c:1133 ../glib/gutf8.c:1265
  994 #: ../glib/gutf8.c:1274 ../glib/gutf8.c:1415 ../glib/gutf8.c:1511
  995 #, c-format
   977#: ../glib/gutf8.c:1123 ../glib/gutf8.c:1132 ../glib/gutf8.c:1264
   978#: ../glib/gutf8.c:1273 ../glib/gutf8.c:1414 ../glib/gutf8.c:1510
  996979msgid "Invalid sequence in conversion input"
  997980msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  998981
  999 #: ../glib/gutf8.c:1426 ../glib/gutf8.c:1522
  1000 #, c-format
   982#: ../glib/gutf8.c:1425 ../glib/gutf8.c:1521
  1001983msgid "Character out of range for UTF-16"
  1002984msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
   
  10661048
  10671049#: ../glib/gkeyfile.c:358
  1068 #, c-format
  10691050msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
  10701051msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
  10711052
  10721053#: ../glib/gkeyfile.c:393
  1073 #, c-format
  10741054msgid "Not a regular file"
  10751055msgstr "Не е обикновен файл"
  10761056
  10771057#: ../glib/gkeyfile.c:401
  1078 #, c-format
  10791058msgid "File is empty"
  10801059msgstr "Файлът е празен"
   
  10941073
  10951074#: ../glib/gkeyfile.c:843
  1096 #, c-format
  10971075msgid "Key file does not start with a group"
  10981076msgstr "Ключовият файл не започва с група"
   
  11081086msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  11091087
  1110 #: ../glib/gkeyfile.c:1109 ../glib/gkeyfile.c:1269 ../glib/gkeyfile.c:2487
  1111 #: ../glib/gkeyfile.c:2555 ../glib/gkeyfile.c:2690 ../glib/gkeyfile.c:2825
  1112 #: ../glib/gkeyfile.c:2978 ../glib/gkeyfile.c:3165 ../glib/gkeyfile.c:3226
   1088#: ../glib/gkeyfile.c:1112 ../glib/gkeyfile.c:1272 ../glib/gkeyfile.c:2490
   1089#: ../glib/gkeyfile.c:2558 ../glib/gkeyfile.c:2693 ../glib/gkeyfile.c:2828
   1090#: ../glib/gkeyfile.c:2981 ../glib/gkeyfile.c:3168 ../glib/gkeyfile.c:3229
  11131091#, c-format
  11141092msgid "Key file does not have group '%s'"
  11151093msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  11161094
  1117 #: ../glib/gkeyfile.c:1281
   1095#: ../glib/gkeyfile.c:1284
  11181096#, c-format
  11191097msgid "Key file does not have key '%s'"
  11201098msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  11211099
  1122 #: ../glib/gkeyfile.c:1383 ../glib/gkeyfile.c:1496
   1100#: ../glib/gkeyfile.c:1386 ../glib/gkeyfile.c:1499
  11231101#, c-format
  11241102msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  11251103msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  11261104
  1127 #: ../glib/gkeyfile.c:1403 ../glib/gkeyfile.c:1516 ../glib/gkeyfile.c:1891
   1105#: ../glib/gkeyfile.c:1406 ../glib/gkeyfile.c:1519 ../glib/gkeyfile.c:1894
  11281106#, c-format
  11291107msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  11321110"анализирана."
  11331111
  1134 #: ../glib/gkeyfile.c:2106 ../glib/gkeyfile.c:2318
   1112#: ../glib/gkeyfile.c:2109 ../glib/gkeyfile.c:2321
  11351113#, c-format
  11361114msgid ""
   
  11411119"бъде анализирана."
  11421120
  1143 #: ../glib/gkeyfile.c:2502 ../glib/gkeyfile.c:2705 ../glib/gkeyfile.c:3237
   1121#: ../glib/gkeyfile.c:2505 ../glib/gkeyfile.c:2708 ../glib/gkeyfile.c:3240
  11441122#, c-format
  11451123msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  11461124msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  11471125
  1148 #: ../glib/gkeyfile.c:3471
  1149 #, c-format
   1126#: ../glib/gkeyfile.c:3474
  11501127msgid "Key file contains escape character at end of line"
  11511128msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  11521129
  1153 #: ../glib/gkeyfile.c:3493
   1130#: ../glib/gkeyfile.c:3496
  11541131#, c-format
  11551132msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  11561133msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
  11571134
  1158 #: ../glib/gkeyfile.c:3635
   1135#: ../glib/gkeyfile.c:3638
  11591136#, c-format
  11601137msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  11611138msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  11621139
  1163 #: ../glib/gkeyfile.c:3649
   1140#: ../glib/gkeyfile.c:3652
  11641141#, c-format
  11651142msgid "Integer value '%s' out of range"
  11661143msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  11671144
  1168 #: ../glib/gkeyfile.c:3682
   1145#: ../glib/gkeyfile.c:3685
  11691146#, c-format
  11701147msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  11721149"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  11731150
  1174 #: ../glib/gkeyfile.c:3706
   1151#: ../glib/gkeyfile.c:3709
  11751152#, c-format
  11761153msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
  11771154msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
  11781155
  1179 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:483 ../gio/ginputstream.c:186
  1180 #: ../gio/ginputstream.c:318 ../gio/ginputstream.c:559
  1181 #: ../gio/ginputstream.c:684 ../gio/goutputstream.c:193
  1182 #: ../gio/goutputstream.c:647
   1156#: ../gio/gbufferedinputstream.c:485 ../gio/ginputstream.c:193
   1157#: ../gio/ginputstream.c:325 ../gio/ginputstream.c:566
   1158#: ../gio/ginputstream.c:691 ../gio/goutputstream.c:202
   1159#: ../gio/goutputstream.c:656
  11831160#, c-format
  11841161msgid "Too large count value passed to %s"
  11851162msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
  11861163
  1187 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:870 ../gio/ginputstream.c:894
  1188 #: ../gio/goutputstream.c:1076
  1189 #, c-format
   1164#: ../gio/gbufferedinputstream.c:872 ../gio/ginputstream.c:901
   1165#: ../gio/goutputstream.c:1085
  11901166msgid "Stream is already closed"
  11911167msgstr "Потокът вече е затворен"
  11921168
  1193 #: ../gio/gcancellable.c:296 ../gio/glocalfile.c:1956
  1194 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:611
  1195 #, c-format
   1169#: ../gio/gcancellable.c:295 ../gio/glocalfile.c:1974
   1170#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:612
  11961171msgid "Operation was cancelled"
  11971172msgstr "Действието е прекратено"
  11981173
  1199 #: ../gio/gcontenttype.c:159
   1174#: ../gio/gcontenttype.c:180
  12001175msgid "Unknown type"
  12011176msgstr "Непознат вид"
  12021177
  1203 #: ../gio/gcontenttype.c:160
   1178#: ../gio/gcontenttype.c:181
  12041179#, c-format
  12051180msgid "%s filetype"
  12061181msgstr "Вид на файла %s"
  12071182
  1208 #: ../gio/gcontenttype.c:577
   1183#: ../gio/gcontenttype.c:678
  12091184#, c-format
  12101185msgid "%s type"
  12111186msgstr "Вид на %s"
  12121187
  1213 #: ../gio/gdatainputstream.c:309
  1214 #, c-format
   1188#: ../gio/gdatainputstream.c:310
  12151189msgid "Unexpected early end-of-stream"
  12161190msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
  12171191
  1218 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:411 ../gio/gwin32appinfo.c:222
   1192#: ../gio/gdesktopappinfo.c:429 ../gio/gwin32appinfo.c:222
  12191193msgid "Unnamed"
  12201194msgstr "Без име"
  12211195
  1222 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:588
  1223 #, c-format
   1196#: ../gio/gdesktopappinfo.c:606
  12241197msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
  12251198msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
  12261199
  1227 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:882
  1228 #, c-format
   1200#: ../gio/gdesktopappinfo.c:900
  12291201msgid "Unable to find terminal required for application"
  12301202msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
  12311203
  1232 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1114
   1204#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1132
  12331205#, c-format
  12341206msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
  12351207msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
  12361208
  1237 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1118
   1209#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1136
  12381210#, c-format
  12391211msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
  12401212msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
  12411213
  1242 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1457
   1214#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1475
  12431215#, c-format
  12441216msgid "Can't create user desktop file %s"
  12451217msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
  12461218
  1247 #: ../gio/gdesktopappinfo.c:1532
   1219#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1550
  12481220#, c-format
  12491221msgid "Custom definition for %s"
  12501222msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
  12511223
  1252 #: ../gio/gdrive.c:372
   1224#: ../gio/gdrive.c:381
  12531225msgid "drive doesn't implement eject"
  12541226msgstr "устройството не поддържа изваждане"
  12551227
  1256 #: ../gio/gdrive.c:439
   1228#: ../gio/gdrive.c:451
  12571229msgid "drive doesn't implement polling for media"
  12581230msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
  12591231
  1260 #: ../gio/gfile.c:811 ../gio/gfile.c:1039 ../gio/gfile.c:1172
  1261 #: ../gio/gfile.c:1403 ../gio/gfile.c:1456 ../gio/gfile.c:1512
  1262 #: ../gio/gfile.c:1594 ../gio/gfile.c:2651 ../gio/gfile.c:2696
  1263 #: ../gio/gfile.c:2746 ../gio/gfile.c:2786 ../gio/gfile.c:3110
  1264 #: ../gio/gfile.c:3512 ../gio/gfile.c:3595 ../gio/gfile.c:3678
  1265 #: ../gio/gfile.c:3758
  1266 #, c-format
   1232#: ../gio/gfile.c:825 ../gio/gfile.c:1055 ../gio/gfile.c:1190
   1233#: ../gio/gfile.c:1426 ../gio/gfile.c:1480 ../gio/gfile.c:1537
   1234#: ../gio/gfile.c:1620 ../gio/gfile.c:2686 ../gio/gfile.c:2740
   1235#: ../gio/gfile.c:2871 ../gio/gfile.c:2911 ../gio/gfile.c:3238
   1236#: ../gio/gfile.c:3640 ../gio/gfile.c:3724 ../gio/gfile.c:3807
   1237#: ../gio/gfile.c:3887 ../gio/gfile.c:4217 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:427
  12671238msgid "Operation not supported"
  12681239msgstr "Действието не се поддържа"
   
  12761247#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
  12771248#. * exists.
  1278 #: ../gio/gfile.c:1291 ../gio/glocalfile.c:1046 ../gio/glocalfile.c:1057
  1279 #: ../gio/glocalfile.c:1070
  1280 #, c-format
   1249#: ../gio/gfile.c:1311 ../gio/glocalfile.c:1064 ../gio/glocalfile.c:1075
   1250#: ../gio/glocalfile.c:1088
  12811251msgid "Containing mount does not exist"
  12821252msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
  12831253
  1284 #: ../gio/gfile.c:1933 ../gio/glocalfile.c:2106
  1285 #, c-format
   1254#: ../gio/gfile.c:1963 ../gio/glocalfile.c:2124
  12861255msgid "Can't copy over directory"
  12871256msgstr "Не може да се копира върху папка"
  12881257
  1289 #: ../gio/gfile.c:1993
  1290 #, c-format
   1258#: ../gio/gfile.c:2023
  12911259msgid "Can't copy directory over directory"
  12921260msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
  12931261
  1294 #: ../gio/gfile.c:2001 ../gio/glocalfile.c:2115
  1295 #, c-format
   1262#: ../gio/gfile.c:2031 ../gio/glocalfile.c:2133
  12961263msgid "Target file exists"
  12971264msgstr "Целевият файл съществува"
  12981265
  1299 #: ../gio/gfile.c:2019
  1300 #, c-format
   1266#: ../gio/gfile.c:2049
  13011267msgid "Can't recursively copy directory"
  13021268msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
  13031269
  1304 #: ../gio/gfile.c:2736
  1305 #, c-format
   1270#: ../gio/gfile.c:2861
  13061271msgid "Invalid symlink value given"
  13071272msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
  13081273
  1309 #: ../gio/gfile.c:2829
  1310 #, c-format
   1274#: ../gio/gfile.c:2954
  13111275msgid "Trash not supported"
  13121276msgstr "Не се поддържа кошче"
  13131277
  1314 #: ../gio/gfile.c:2876
   1278#: ../gio/gfile.c:3003
  13151279#, c-format
  13161280msgid "File names cannot contain '%c'"
  13171281msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
  13181282
  1319 #: ../gio/gfile.c:4809 ../gio/gvolume.c:357
   1283#: ../gio/gfile.c:4985 ../gio/gvolume.c:370
  13201284msgid "volume doesn't implement mount"
  13211285msgstr "томът не поддържа монтиране"
  13221286
  1323 #: ../gio/gfile.c:4917
  1324 #, c-format
   1287#: ../gio/gfile.c:5093
  13251288msgid "No application is registered as handling this file"
  13261289msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
  13271290
  1328 #: ../gio/gfileenumerator.c:151
  1329 #, c-format
   1291#: ../gio/gfileenumerator.c:205
  13301292msgid "Enumerator is closed"
  13311293msgstr "Броячът е затворен"
  13321294
  1333 #: ../gio/gfileenumerator.c:158 ../gio/gfileenumerator.c:217
  1334 #: ../gio/gfileenumerator.c:317 ../gio/gfileenumerator.c:426
  1335 #, c-format
   1295#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
   1296#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
  13361297msgid "File enumerator has outstanding operation"
  13371298msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
  13381299
  1339 #: ../gio/gfileenumerator.c:307 ../gio/gfileenumerator.c:416
   1300#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
  13401301msgid "File enumerator is already closed"
  13411302msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
  13421303
  1343 #: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:421
  1344 #: ../gio/gfileoutputstream.c:168 ../gio/gfileoutputstream.c:523
  1345 #, c-format
   1304#: ../gio/gfileicon.c:144
   1305msgid "file"
   1306msgstr "файл"
   1307
   1308#: ../gio/gfileicon.c:145
   1309msgid "The file containing the icon"
   1310msgstr "Файлът съдържащ иконата"
   1311
   1312#: ../gio/gfileinputstream.c:157 ../gio/gfileinputstream.c:424
   1313#: ../gio/gfileoutputstream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:526
  13461314msgid "Stream doesn't support query_info"
  13471315msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
  13481316
  1349 #: ../gio/gfileinputstream.c:336 ../gio/gfileoutputstream.c:381
  1350 #, c-format
   1317#: ../gio/gfileinputstream.c:339 ../gio/gfileoutputstream.c:384
  13511318msgid "Seek not supported on stream"
  13521319msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
  13531320
  1354 #: ../gio/gfileinputstream.c:380
  1355 #, c-format
   1321#: ../gio/gfileinputstream.c:383
  13561322msgid "Truncate not allowed on input stream"
  13571323msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
  13581324
  1359 #: ../gio/gfileoutputstream.c:457
  1360 #, c-format
   1325#: ../gio/gfileoutputstream.c:460
  13611326msgid "Truncate not supported on stream"
  13621327msgstr "Потокът не може да се съкращава"
  13631328
  1364 #: ../gio/ginputstream.c:195
  1365 #, c-format
   1329#: ../gio/ginputstream.c:202
  13661330msgid "Input stream doesn't implement read"
  13671331msgstr "Входният поток не поддържа четене"
   
  13731337#. * already an operation running against this stream when
  13741338#. * you try to start one
  1375 #: ../gio/ginputstream.c:904 ../gio/goutputstream.c:1086
  1376 #, c-format
   1339#: ../gio/ginputstream.c:911 ../gio/goutputstream.c:1095
  13771340msgid "Stream has outstanding operation"
  13781341msgstr "Действията върху потока не са привършили"
  13791342
  1380 #: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:270
  1381 #, c-format
   1343#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:274
  13821344msgid "Unable to find default local directory monitor type"
  13831345msgstr ""
  13841346"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
  13851347
  1386 #: ../gio/glocalfile.c:599
   1348#: ../gio/glocalfile.c:601 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:410
  13871349#, c-format
  13881350msgid "Invalid filename %s"
  13891351msgstr "Неправилно име на файл: %s"
  13901352
  1391 #: ../gio/glocalfile.c:962
   1353#: ../gio/glocalfile.c:972
  13921354#, c-format
  13931355msgid "Error getting filesystem info: %s"
  13941356msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
  13951357
  1396 #: ../gio/glocalfile.c:1090
  1397 #, c-format
   1358#: ../gio/glocalfile.c:1108
  13981359msgid "Can't rename root directory"
  13991360msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
  14001361
  1401 #: ../gio/glocalfile.c:1108
  1402 #, c-format
   1362#: ../gio/glocalfile.c:1126
  14031363msgid "Can't rename file, filename already exist"
  14041364msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
  14051365
  1406 #: ../gio/glocalfile.c:1121 ../gio/glocalfile.c:1985 ../gio/glocalfile.c:2014
  1407 #: ../gio/glocalfile.c:2168 ../gio/glocalfileoutputstream.c:472
  1408 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:517 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
  1409 #, c-format
   1366#: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2003 ../gio/glocalfile.c:2032
   1367#: ../gio/glocalfile.c:2186 ../gio/glocalfileoutputstream.c:505
   1368#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:550 ../gio/glocalfileoutputstream.c:967
  14101369msgid "Invalid filename"
  14111370msgstr "Неправилно име на файл"
  14121371
  1413 #: ../gio/glocalfile.c:1125
   1372#: ../gio/glocalfile.c:1143
  14141373#, c-format
  14151374msgid "Error renaming file: %s"
  14161375msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
  14171376
  1418 #: ../gio/glocalfile.c:1244
   1377#: ../gio/glocalfile.c:1262
  14191378#, c-format
  14201379msgid "Error opening file: %s"
  14211380msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
  14221381
  1423 #: ../gio/glocalfile.c:1254
  1424 #, c-format
   1382#: ../gio/glocalfile.c:1272
  14251383msgid "Can't open directory"
  14261384msgstr "Папката не може да бъде отворена"
  14271385
  1428 #: ../gio/glocalfile.c:1314 ../gio/glocalfile.c:1989
   1386#: ../gio/glocalfile.c:1332
  14291387#, c-format
  14301388msgid "Error removing file: %s"
  14311389msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
  14321390
  1433 #: ../gio/glocalfile.c:1678
   1391#: ../gio/glocalfile.c:1696
  14341392#, c-format
  14351393msgid "Error trashing file: %s"
  14361394msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
  14371395
  1438 #: ../gio/glocalfile.c:1701
   1396#: ../gio/glocalfile.c:1719
  14391397#, c-format
  14401398msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
  14411399msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
  14421400
  1443 #: ../gio/glocalfile.c:1722
  1444 #, c-format
   1401#: ../gio/glocalfile.c:1740
  14451402msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
  14461403msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
  14471404
  1448 #: ../gio/glocalfile.c:1801 ../gio/glocalfile.c:1821
  1449 #, c-format
   1405#: ../gio/glocalfile.c:1819 ../gio/glocalfile.c:1839
  14501406msgid "Unable to find or create trash directory"
  14511407msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
  14521408
  1453 #: ../gio/glocalfile.c:1855
   1409#: ../gio/glocalfile.c:1873
  14541410#, c-format
  14551411msgid "Unable to create trashing info file: %s"
  14561412msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
  14571413
  1458 #: ../gio/glocalfile.c:1880 ../gio/glocalfile.c:1955 ../gio/glocalfile.c:1962
   1414#: ../gio/glocalfile.c:1898 ../gio/glocalfile.c:1973 ../gio/glocalfile.c:1980
  14591415#, c-format
  14601416msgid "Unable to trash file: %s"
  14611417msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
  14621418
  1463 #: ../gio/glocalfile.c:2018
   1419#: ../gio/glocalfile.c:2007
   1420#, c-format
   1421msgid "Error creating directory: %s"
   1422msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
   1423
   1424#: ../gio/glocalfile.c:2036
  14641425#, c-format
  14651426msgid "Error making symbolic link: %s"
  14661427msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
  14671428
  1468 #: ../gio/glocalfile.c:2078 ../gio/glocalfile.c:2172
   1429#: ../gio/glocalfile.c:2096 ../gio/glocalfile.c:2190
  14691430#, c-format
  14701431msgid "Error moving file: %s"
  14711432msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
  14721433
  1473 #: ../gio/glocalfile.c:2101
  1474 #, c-format
   1434#: ../gio/glocalfile.c:2119
  14751435msgid "Can't move directory over directory"
  14761436msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
  14771437
  1478 #: ../gio/glocalfile.c:2128 ../gio/glocalfileoutputstream.c:777
  1479 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:791 ../gio/glocalfileoutputstream.c:806
  1480 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:822 ../gio/glocalfileoutputstream.c:836
  1481 #, c-format
   1438#: ../gio/glocalfile.c:2146 ../gio/glocalfileoutputstream.c:819
   1439#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:833 ../gio/glocalfileoutputstream.c:848
   1440#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:864 ../gio/glocalfileoutputstream.c:878
  14821441msgid "Backup file creation failed"
  14831442msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
  14841443
  1485 #: ../gio/glocalfile.c:2147
   1444#: ../gio/glocalfile.c:2165
  14861445#, c-format
  14871446msgid "Error removing target file: %s"
  14881447msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
  14891448
  1490 #: ../gio/glocalfile.c:2161
  1491 #, c-format
   1449#: ../gio/glocalfile.c:2179
  14921450msgid "Move between mounts not supported"
  14931451msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
  14941452
  14951453#: ../gio/glocalfileinfo.c:716
  1496 #, c-format
  14971454msgid "Attribute value must be non-NULL"
  14981455msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
  14991456
  15001457#: ../gio/glocalfileinfo.c:723
  1501 #, c-format
  15021458msgid "Invalid attribute type (string expected)"
  15031459msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
  15041460
  15051461#: ../gio/glocalfileinfo.c:730
  1506 #, c-format
  15071462msgid "Invalid extended attribute name"
  15081463msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
   
  15131468msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
  15141469
  1515 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:666
   1470#: ../gio/glocalfileinfo.c:1456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:706
  15161471#, c-format
  15171472msgid "Error stating file '%s': %s"
  15181473msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
  15191474
  1520 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1527
   1475#: ../gio/glocalfileinfo.c:1526
  15211476msgid " (invalid encoding)"
  15221477msgstr " (неправилно кодиране)"
  15231478
  1524 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1693
   1479#: ../gio/glocalfileinfo.c:1696
  15251480#, c-format
  15261481msgid "Error stating file descriptor: %s"
  15271482msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
  15281483
  1529 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1738
  1530 #, c-format
   1484#: ../gio/glocalfileinfo.c:1741
  15311485msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
  15321486msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
  15331487
  1534 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1756
  1535 #, c-format
   1488#: ../gio/glocalfileinfo.c:1759
  15361489msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
  15371490msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
  15381491
  1539 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1775
   1492#: ../gio/glocalfileinfo.c:1778 ../gio/glocalfileinfo.c:1796
  15401493#, c-format
  15411494msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
  15421495msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
  15431496
  1544 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1801
   1497#: ../gio/glocalfileinfo.c:1822
  15451498#, c-format
  15461499msgid "Error setting permissions: %s"
  15471500msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
  15481501
  1549 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1852 ../gio/glocalfileinfo.c:2020
   1502#: ../gio/glocalfileinfo.c:1873 ../gio/glocalfileinfo.c:2041
  15501503#, c-format
  15511504msgid "Error setting owner: %s"
  15521505msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
  15531506
  1554 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1875
  1555 #, c-format
   1507#: ../gio/glocalfileinfo.c:1896
  15561508msgid "symlink must be non-NULL"
  15571509msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
  15581510
  1559 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1885 ../gio/glocalfileinfo.c:1904
  1560 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
   1511#: ../gio/glocalfileinfo.c:1906 ../gio/glocalfileinfo.c:1925
   1512#: ../gio/glocalfileinfo.c:1936
  15611513#, c-format
  15621514msgid "Error setting symlink: %s"
  15631515msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
  15641516
  1565 #: ../gio/glocalfileinfo.c:1894
  1566 #, c-format
   1517#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
  15671518msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
  15681519msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
  15691520
  1570 #: ../gio/glocalfileinfo.c:2075
   1521#: ../gio/glocalfileinfo.c:2063
   1522#, c-format
   1523msgid "SELinux context must be non-NULL"
   1524msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
   1525
   1526#: ../gio/glocalfileinfo.c:2079
   1527#, c-format
   1528msgid "Error setting SELinux context: %s"
   1529msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
   1530
   1531#: ../gio/glocalfileinfo.c:2086
   1532#, c-format
   1533msgid "SELinux is not enabled on this system"
   1534msgstr "SELinux не е включен на тази система"
   1535
   1536#: ../gio/glocalfileinfo.c:2147
  15711537#, c-format
  15721538msgid "Setting attribute %s not supported"
  15731539msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
  15741540
  1575 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:570
   1541#: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:603
  15761542#, c-format
  15771543msgid "Error reading from file: %s"
   
  15791545
  15801546#: ../gio/glocalfileinputstream.c:191 ../gio/glocalfileinputstream.c:203
  1581 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:372
  1582 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:854
   1547#: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:405
   1548#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:896
  15831549#, c-format
  15841550msgid "Error seeking in file: %s"
  15851551msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
  15861552
  1587 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:279
   1553#: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:208
   1554#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:303
  15881555#, c-format
  15891556msgid "Error closing file: %s"
  15901557msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
  15911558
  1592 #: ../gio/glocalfilemonitor.c:197
  1593 #, c-format
   1559#: ../gio/glocalfilemonitor.c:198
  15941560msgid "Unable to find default local file monitor type"
  15951561msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
  15961562
  1597 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:172 ../gio/glocalfileoutputstream.c:591
   1563#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:172 ../gio/glocalfileoutputstream.c:624
  15981564#, c-format
  15991565msgid "Error writing to file: %s"
  16001566msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
  16011567
  1602 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:213
   1568#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
  16031569#, c-format
  16041570msgid "Error removing old backup link: %s"
  16051571msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
  16061572
  1607 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:227 ../gio/glocalfileoutputstream.c:240
   1573#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:249 ../gio/glocalfileoutputstream.c:262
  16081574#, c-format
  16091575msgid "Error creating backup copy: %s"
  16101576msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
  16111577
  1612 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:258
   1578#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:280
  16131579#, c-format
  16141580msgid "Error renaming temporary file: %s"
  16151581msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
  16161582
  1617 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:418 ../gio/glocalfileoutputstream.c:871
   1583#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:451 ../gio/glocalfileoutputstream.c:913
  16181584#, c-format
  16191585msgid "Error truncating file: %s"
  16201586msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
  16211587
  1622 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:478 ../gio/glocalfileoutputstream.c:523
  1623 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:654 ../gio/glocalfileoutputstream.c:931
   1588#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:511 ../gio/glocalfileoutputstream.c:556
   1589#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:688 ../gio/glocalfileoutputstream.c:973
  16241590#, c-format
  16251591msgid "Error opening file '%s': %s"
  16261592msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
  16271593
  1628 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
  1629 #, c-format
   1594#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:719
  16301595msgid "Target file is a directory"
  16311596msgstr "Целевият файл е папка"
  16321597
  1633 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:684
  1634 #, c-format
   1598#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:724
  16351599msgid "Target file is not a regular file"
  16361600msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
  16371601
  1638 #: ../gio/glocalfileoutputstream.c:696
  1639 #, c-format
   1602#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:736
  16401603msgid "The file was externally modified"
  16411604msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  16421605
  16431606#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:545
  1644 #, c-format
  16451607msgid "Invalid GSeekType supplied"
  16461608msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
  16471609
  16481610#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:555
  1649 #, c-format
  16501611msgid "Invalid seek request"
  16511612msgstr "Неправилна заявка за търсене"
  16521613
  16531614#: ../gio/gmemoryinputstream.c:521
  1654 #, c-format
  16551615msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
  16561616msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
  16571617
  16581618#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:288
  1659 #, c-format
  16601619msgid "Reached maximum data array limit"
  16611620msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
  16621621
  16631622#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:323
  1664 #, c-format
  16651623msgid "Memory output stream not resizable"
  16661624msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
  16671625
  16681626#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:339
  1669 #, c-format
  16701627msgid "Failed to resize memory output stream"
  16711628msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
   
  16741631#. * message for mount objects that
  16751632#. * don't implement unmount.
  1676 #: ../gio/gmount.c:344
   1633#: ../gio/gmount.c:360
  16771634msgid "mount doesn't implement unmount"
  16781635msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
   
  16811638#. * message for mount objects that
  16821639#. * don't implement eject.
  1683 #: ../gio/gmount.c:419
   1640#: ../gio/gmount.c:435
  16841641msgid "mount doesn't implement eject"
  16851642msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
   
  16881645#. * message for mount objects that
  16891646#. * don't implement remount.
  1690 #: ../gio/gmount.c:501
   1647#: ../gio/gmount.c:517
  16911648msgid "mount doesn't implement remount"
  16921649msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
  16931650
  1694 #: ../gio/goutputstream.c:202 ../gio/goutputstream.c:403
  1695 #, c-format
   1651#. Translators: This is an error
   1652#. * message for mount objects that
   1653#. * don't implement content type guessing.
   1654#: ../gio/gmount.c:601
   1655msgid "mount doesn't implement content type guessing"
   1656msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
   1657
   1658#. Translators: This is an error
   1659#. * message for mount objects that
   1660#. * don't implement content type guessing.
   1661#: ../gio/gmount.c:690
   1662msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
   1663msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
   1664
   1665#: ../gio/goutputstream.c:211 ../gio/goutputstream.c:412
  16961666msgid "Output stream doesn't implement write"
  16971667msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
  16981668
  1699 #: ../gio/goutputstream.c:363 ../gio/goutputstream.c:771
  1700 #, c-format
   1669#: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:780
  17011670msgid "Source stream is already closed"
  17021671msgstr "Изходният поток вече е затворен"
  17031672
  1704 #: ../gio/gthemedicon.c:206
   1673#: ../gio/gthemedicon.c:210
  17051674msgid "name"
  17061675msgstr "име"
  17071676
  1708 #: ../gio/gthemedicon.c:207
   1677#: ../gio/gthemedicon.c:211
  17091678msgid "The name of the icon"
  17101679msgstr "Името на иконата"
  17111680
  1712 #: ../gio/gthemedicon.c:218
   1681#: ../gio/gthemedicon.c:222
  17131682msgid "names"
  17141683msgstr "имена"
  17151684
  1716 #: ../gio/gthemedicon.c:219
   1685#: ../gio/gthemedicon.c:223
  17171686msgid "An array containing the icon names"
  17181687msgstr "Масив с имена на икони"
  17191688
  1720 #: ../gio/gthemedicon.c:244
   1689#: ../gio/gthemedicon.c:248
  17211690msgid "use default fallbacks"
  17221691msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
  17231692
  1724 #: ../gio/gthemedicon.c:245
   1693#: ../gio/gthemedicon.c:249
  17251694msgid ""
  17261695"Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
   
  17311700"взема само първото."
  17321701
  1733 #: ../gio/gunixinputstream.c:202 ../gio/gunixinputstream.c:222
  1734 #: ../gio/gunixinputstream.c:300 ../gio/gunixoutputstream.c:289
   1702#: ../gio/gunixinputstream.c:201 ../gio/gunixinputstream.c:221
   1703#: ../gio/gunixinputstream.c:299 ../gio/gunixoutputstream.c:288
  17351704#, c-format
  17361705msgid "Error reading from unix: %s"
  17371706msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
  17381707
  1739 #: ../gio/gunixinputstream.c:255 ../gio/gunixinputstream.c:437
  1740 #: ../gio/gunixoutputstream.c:244 ../gio/gunixoutputstream.c:395
   1708#: ../gio/gunixinputstream.c:254 ../gio/gunixinputstream.c:436
   1709#: ../gio/gunixoutputstream.c:243 ../gio/gunixoutputstream.c:394
  17411710#, c-format
  17421711msgid "Error closing unix: %s"
  17431712msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
  17441713
  1745 #: ../gio/gunixmounts.c:1790 ../gio/gunixmounts.c:1827
   1714#: ../gio/gunixmounts.c:1779 ../gio/gunixmounts.c:1816
  17461715msgid "Filesystem root"
  17471716msgstr "Коренова папка на файловата система"
  17481717
  1749 #: ../gio/gunixoutputstream.c:190 ../gio/gunixoutputstream.c:211
   1718#: ../gio/gunixoutputstream.c:189 ../gio/gunixoutputstream.c:210
  17501719#, c-format
  17511720msgid "Error writing to unix: %s"
  17521721msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
  17531722
  1754 #: ../gio/gvolume.c:423
   1723#: ../gio/gvolume.c:439
  17551724msgid "volume doesn't implement eject"
  17561725msgstr "томът не поддържа изваждане"
  17571726
  17581727#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
  1759 #, c-format
  17601728msgid "Can't find application"
  17611729msgstr "Приложението не може да бъде открито"
   
  17671735
  17681736#: ../gio/gwin32appinfo.c:349
  1769 #, c-format
  17701737msgid "URIs not supported"
  17711738msgstr "Не се поддържат такива адреси"
  17721739
  17731740#: ../gio/gwin32appinfo.c:371
  1774 #, c-format
  17751741msgid "association changes not supported on win32"
  17761742msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
  17771743
  17781744#: ../gio/gwin32appinfo.c:383
  1779 #, c-format
  17801745msgid "Association creation not supported on win32"
  17811746msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.