Changeset 1636


Ignore:
Timestamp:
Sep 2, 2008, 8:42:49 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

ekiga: обновяване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/ekiga.trunk.bg.po

  r1635 r1636  
  1212"Project-Id-Version: ekiga trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2008-09-01 23:14+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2008-09-01 23:27+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-09-02 08:42+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2008-09-02 08:42+0300\n"
  1616"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  9797
  9898#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
  99 #, fuzzy
  10099msgid "Contact long status"
  101 msgstr "Несъвместимост между контакти"
   100msgstr "Дълго състояние на контакта"
  102101
  103102#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
   
  114113
  115114#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
  116 #, fuzzy
  117115msgid "Disable video hardware acceleration"
  118 msgstr "Премахването на ехото е изключено"
   116msgstr "Изключване на хардуерното видео ускорение"
  119117
  120118#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
   
  154152"правилата за NAT при използване на STUN"
  155153
  156 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
   154#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26 ../src/gui/preferences.cpp:386
  157155msgid "Enter your full name"
  158156msgstr "Въведете пълното си име"
   
  225223#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:409
  226224msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
  227 msgstr ""
   225msgstr "Ако е включено, изключените контакти ще се показват в указателя"
  228226
  229227#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
   
  249247#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
  250248msgid "List of folded groups in the roster"
  251 msgstr ""
   249msgstr "Списък със затворените групи в указателя"
  252250
  253251#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
   
  260258
  261259#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
  262 #, fuzzy
  263260msgid "Maximum RX video bitrate"
  264 msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
   261msgstr "Максимална широчина на лентата при получаване на видео"
  265262
  266263#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
  267 #, fuzzy
  268264msgid "Maximum TX video bitrate"
  269 msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
   265msgstr "Максимална широчина на лентата при изпращане на видео"
  270266
  271267#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
   
  372368#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
  373369msgid "Roster view saving group status"
  374 msgstr "Изгледът за списъка запазва състоянието на групата"
   370msgstr "Изгледът за указателя запазва състоянието на групата"
  375371
  376372#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
   
  408404
  409405#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
  410 #, fuzzy
  411406msgid "Show offline contacts"
  412 msgstr "Адресът съдържа"
   407msgstr "Показване на изключените контакти"
  413408
  414409#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82 ../src/gui/main.cpp:1840
   
  491486
  492487#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
  493 #, fuzzy
  494488msgid ""
  495489"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
  496490"passage through some types of NAT gateway"
  497491msgstr ""
  498 "Настройката позволява използване на сървър за STUN. Това е технология, която "
  499 "позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
   492"Сървърът за STUN позволява използване на сървър за STUN. Това е технология, "
   493"която позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
  500494
  501495#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
   
  548542
  549543#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
  550 #, fuzzy
  551544msgid ""
  552545"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both layered, 3: Both with "
  553546"local video in a separate window, 4: Both)"
  554547msgstr ""
  555 "Стандартния видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата, локалното "
  556 "видео изображение е вградено в прозореца на отдалеченото; 3: и двата, като "
  557 "локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и двата)"
   548"Стандартният видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата, на слоеве; "
   549"3: и двата, като локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и "
   550"двата)"
  558551
  559552#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
   
  673666
  674667#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
  675 #, fuzzy
  676668msgid ""
  677669"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
   
  680672msgstr ""
  681673"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
  682 "H.323. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може новата настройка да влезе в "
  683 "сила. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
   674"H.323. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
  684675"участника в обаждането използват тунелиране на H.245."
  685676
   
  768759"The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
  769760"be 50, 100, or 200)"
  770 msgstr "Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: 50, 100 или 200)"
   761msgstr ""
   762"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
   763"50, 100 или 200)"
  771764
  772765#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
   
  779772
  780773#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
  781 #, fuzzy
  782774msgid ""
  783775"This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be \"String"
  784776"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
  785777"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
  786 msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) (по подразбиране е „String“ — низ). Ако изберете стойност различна от „String“, няма да можете да пращате текстови съобщения"
   778msgstr ""
   779"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
   780"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) "
   781"(стандартно е „String“ — низ). Ако изберете стойност различна от „String“, "
   782"няма да можете да пращате текстови съобщения"
  787783
  788784#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151 ../src/gui/preferences.cpp:629
  789 #, fuzzy
  790785msgid ""
  791786"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
   
  809804"This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
  810805"acceleration"
  811 msgstr "Този ключ изключва видео ускорението чрез DirectX (под Уиндус) и XVideo (под Линукс)"
   806msgstr ""
   807"Този ключ изключва видео ускорението чрез DirectX (под Уиндус) и XVideo (под "
   808"Линукс)"
  812809
  813810#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
   
  855852
  856853#: ../lib/engine/addressbook/call-history/history-contact.cpp:151
  857 #, fuzzy
  858854msgid "Placed"
  859 msgstr "Блокиран"
   855msgstr "Набрани"
  860856
  861857#: ../lib/engine/addressbook/call-history/history-contact.cpp:154
   
  962958#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-source.cpp:142
  963959msgid "Add the Ekiga.net Directory"
  964 msgstr ""
   960msgstr "Добавяне на адресника на Ekiga.net"
  965961
  966962#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-source.cpp:153
   
  1000996#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-source.cpp:169
  1001997#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-book.cpp:631
  1002 #, fuzzy
  1003998msgid "Call _Attribute"
  1004 msgstr "Атрибут за търсене:"
   999msgstr "_Атрибут за адрес:"
  10051000
  10061001#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-source.cpp:170
   
  10091004
  10101005#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-source.cpp:188
  1011 #, fuzzy
  10121006msgid "Ekiga.net Directory"
  1013 msgstr "Редактиране на LDAP-директорията"
   1007msgstr "Директорията Ekiga.net"
  10141008
  10151009#: ../lib/engine/addressbook/ldap/ldap-book.cpp:314
   
  11321126
  11331127#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:639
  1134 #, fuzzy
  11351128msgid "_Search Filter:"
  1136 msgstr "Атрибут за търсене:"
   1129msgstr "_Филтър за търсене:"
  11371130
  11381131#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/roster-view-gtk.cpp:967
   
  11461139
  11471140#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-window-page.cpp:963
  1148 #, fuzzy, c-format
   1141#, c-format
  11491142msgid "You say:\n"
  1150 msgstr "казахте"
   1143msgstr "Казахте:\n"
  11511144
  11521145#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/call-history-view-gtk.cpp:163
   
  11611154#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-presentity.cpp:218
  11621155msgid "Edit roster element"
  1163 msgstr ""
   1156msgstr "Редактиране на елемент в указателя"
  11641157
  11651158#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-presentity.cpp:219
   
  11681161"roster"
  11691162msgstr ""
   1163"Попълнете този формуляр, за да промените съществуващ елемент във вътрешния "
   1164"указател на Ekiga"
  11701165
  11711166#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-presentity.cpp:222
   
  11811176#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-roster-bridge.cpp:94
  11821177#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:174
  1183 #, fuzzy
  11841178msgid "Add to local roster"
  1185 msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
   1179msgstr "Включване във вътрешния указател"
  11861180
  11871181#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:93
   
  11981192
  11991193#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:111
  1200 #, fuzzy
  12011194msgid "Local roster"
  1202 msgstr "Локални контакти"
   1195msgstr "Вътрешен указател"
  12031196
  12041197#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:128
   
  12101203"Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
  12111204msgstr ""
   1205"Популнете този формуляр, за да добавите нов контакт във вътрешния указател "
   1206"на Ekiga"
  12121207
  12131208#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:192
   
  12251220#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:322
  12261221msgid "Rename group"
  1227 msgstr ""
   1222msgstr "Преименуване на група"
  12281223
  12291224#: ../lib/engine/presence/local-roster/local-heap.cpp:323
  1230 #, fuzzy
  12311225msgid "Please edit this group name"
  1232 msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
   1226msgstr "Редактирайте името на тази група:"
  12331227
  12341228#: ../lib/gui/codecsbox.cpp:476
  12351229msgid "Move selected codec priority upwards"
  1236 msgstr ""
   1230msgstr "Увеличаване на приоритета на кодер"
  12371231
  12381232#: ../lib/gui/codecsbox.cpp:486
  12391233msgid "Move selected codec priority downwards"
  1240 msgstr ""
   1234msgstr "Намаляване на приоритета на кодер"
  12411235
  12421236#: ../lib/gui/gmdialog.c:474
   
  13131307
  13141308#: ../src/devices/audio.cpp:488
  1315 #, fuzzy
  13161309msgid "Audio test running"
  1317 msgstr "Аудио настройки"
   1310msgstr "В момента се тестват аудио настройките"
  13181311
  13191312#: ../src/devices/audio.cpp:495
   
  13231316"Ekiga rocks!\" in your microphone. You should hear yourself from the "
  13241317"speakers after a four-second delay."
  1325 msgstr "Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона „1, 2, 3 — Екига, супер си!“ и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
   1318msgstr ""
   1319"Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона „1, 2, 3 — "
   1320"Екига, супер си!“ и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
  13261321
  13271322#: ../src/endpoints/h323-endpoint.cpp:149
   
  13321327#: ../src/endpoints/h323-endpoint.cpp:314
  13331328msgid "Duplicate alias"
  1334 msgstr ""
   1329msgstr "Повтарящ се псевдоним"
  13351330
  13361331#: ../src/endpoints/h323-endpoint.cpp:317
   
  13401335#: ../src/endpoints/h323-endpoint.cpp:320
  13411336#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:891
  1342 #, fuzzy
  13431337msgid "Transport error"
  1344 msgstr "Прехвърляне"
   1338msgstr "Транспортна грешка"
  13451339
  13461340#: ../src/endpoints/h323-endpoint.cpp:331
  13471341#: ../src/endpoints/h323-endpoint.cpp:336
  13481342#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:898
  1349 #, fuzzy
  13501343msgid "Failed"
  1351 msgstr "_Файл"
   1344msgstr "Неуспех"
  13521345
  13531346#: ../src/endpoints/manager.cpp:101
   
  13611354
  13621355#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:298
  1363 #, fuzzy
  13641356msgid "_Disable"
  1365 msgstr "_Циферблат"
   1357msgstr "_Изключване"
  13661358
  13671359#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:301
  13681360msgid "_Enable"
  1369 msgstr ""
   1361msgstr "_Включване"
  13701362
  13711363#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:322 ../src/gui/assistant.cpp:664
   
  13781370
  13791371#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:332
  1380 #, fuzzy
  13811372msgid "Consult the call history"
  13821373msgstr "Справка с историята на обажданията"
  13831374
  13841375#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:347 ../src/endpoints/opal-bank.cpp:74
  1385 #, fuzzy
  13861376msgid "Edit account"
  1387 msgstr "Редактиране на регистрации"
   1377msgstr "Редактиране на регистрация"
  13881378
  13891379#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:353 ../src/endpoints/opal-bank.cpp:112
   
  14011391
  14021392#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:358 ../src/endpoints/opal-bank.cpp:114
  1403 #, fuzzy
  14041393msgid "Authentication User:"
  1405 msgstr "Влизане за идентификация:"
   1394msgstr "Потребител за идентификация:"
  14061395
  14071396#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:359 ../src/endpoints/opal-bank.cpp:85
   
  14121401#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:360 ../src/endpoints/opal-bank.cpp:106
  14131402#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:116
  1414 #, fuzzy
  14151403msgid "Timeout:"
  1416 msgstr "Изтичане на времето"
   1404msgstr "Изтичане на времето:"
  14171405
  14181406#: ../src/endpoints/opal-account.cpp:361 ../src/endpoints/opal-bank.cpp:119
   
  14371425
  14381426#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:55
  1439 #, fuzzy
  14401427msgid "_Add an Ekiga.net Account"
  1441 msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
   1428msgstr "_Регистрация в Ekiga.net"
  14421429
  14431430#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:57
  14441431msgid "_Add an Ekiga Call Out Account"
  1445 msgstr ""
   1432msgstr "_Регистрация в Ekiga за набиране към телефон"
  14461433
  14471434#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:59
  14481435msgid "_Add a SIP Account"
  1449 msgstr ""
   1436msgstr "_Регистрация за SIP"
  14501437
  14511438#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:61
  14521439msgid "_Add an H.323 Account"
  1453 msgstr ""
   1440msgstr "_Регистрация за H.323"
  14541441
  14551442#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:75
  1456 #, fuzzy
  14571443msgid "Please update the following fields."
  1458 msgstr "Обновете следните полета:"
   1444msgstr "Обновете следните полета."
  14591445
  14601446#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:80 ../src/gui/assistant.cpp:540
  1461 #, fuzzy
  14621447msgid "Get an Ekiga.net SIP account"
  1463 msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
   1448msgstr "Регистриране към Ekiga за SIP"
  14641449
  14651450#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:90 ../src/gui/assistant.cpp:652
  1466 #, fuzzy
  14671451msgid "Get an Ekiga Call Out account"
  1468 msgstr ""
  1469 "Получаване на регистрация към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“"
   1452msgstr "Регистране към Ekiga за набиране към телефон"
  14701453
  14711454#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:94
  1472 #, fuzzy
  14731455msgid "Account ID:"
  1474 msgstr "Име на регистрацията:"
   1456msgstr "Идентификатор на регистрацията:"
  14751457
  14761458#: ../src/endpoints/opal-bank.cpp:96
  14771459msgid "PIN Code:"
  1478 msgstr ""
   1460msgstr "ПИН:"
  14791461
  14801462#: ../src/endpoints/opal-call.cpp:393
   
  15471529
  15481530#: ../src/endpoints/opal-call.cpp:453
  1549 #, fuzzy
  15501531msgid "User is not available"
  1551 msgstr "Локалният потребител не е достъпен"
   1532msgstr "Потребителят не е достъпен"
  15521533
  15531534#: ../src/endpoints/opal-call.cpp:465
   
  15931574
  15941575#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:734
  1595 #, fuzzy
  15961576msgid "Not acceptable"
  15971577msgstr "Не може да се приеме"
   
  15991579#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:738
  16001580msgid "Illegal status code"
  1601 msgstr ""
   1581msgstr "Неправилен код за състояние"
  16021582
  16031583#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:742
  16041584msgid "Multiple choices"
  1605 msgstr ""
   1585msgstr "Множество избори"
  16061586
  16071587#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:746
  16081588msgid "Moved permanently"
  1609 msgstr ""
   1589msgstr "Преместен за постоянно"
  16101590
  16111591#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:750
  16121592msgid "Moved temporarily"
  1613 msgstr ""
   1593msgstr "Временно преместен"
  16141594
  16151595#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:754
  1616 #, fuzzy
  16171596msgid "Use proxy"
  1618 msgstr "Регистър с потребители"
   1597msgstr "Използване на сървър-посредник"
  16191598
  16201599#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:758
  1621 #, fuzzy
  16221600msgid "Alternative service"
  1623 msgstr "Алтернативно изходно устройство"
   1601msgstr "Алтернативна услуга"
  16241602
  16251603#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:762
  1626 #, fuzzy
  16271604msgid "Not found"
  1628 msgstr "Потребителят не е намерен"
   1605msgstr "Не е намерен"
  16291606
  16301607#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:766
  16311608msgid "Method not allowed"
  1632 msgstr ""
   1609msgstr "Непозволен метод"
  16331610
  16341611#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:770
  1635 #, fuzzy
  16361612msgid "Proxy auth. required"
  1637 msgstr "Изисква се плащане"
   1613msgstr "Изисква се идентификация към посредника"
  16381614
  16391615#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:774
  1640 #, fuzzy
  16411616msgid "Length required"
  1642 msgstr "Изисква се плащане"
   1617msgstr "Изисква се дължина"
  16431618
  16441619#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:778
  16451620msgid "Request entity too big"
  1646 msgstr ""
   1621msgstr "Заявеният обект е прекалино голям"
  16471622
  16481623#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:782
  16491624msgid "Request URI too long"
  1650 msgstr ""
   1625msgstr "Заявеният адрес е прекалено дълъг"
  16511626
  16521627#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:786
  16531628msgid "Unsupported media type"
  1654 msgstr ""
   1629msgstr "Неподдържан вид медия"
  16551630
  16561631#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:790
  16571632msgid "Unsupported URI scheme"
  1658 msgstr ""
   1633msgstr "Неподдържана схема на адрес"
  16591634
  16601635#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:794
  16611636msgid "Bad extension"
  1662 msgstr ""
   1637msgstr "Неправилен вътрешен номер"
  16631638
  16641639#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:798
  1665 #, fuzzy
  16661640msgid "Extension required"
  1667 msgstr "Изисква се плащане"
   1641msgstr "Изисква се вътрешен номер"
  16681642
  16691643#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:802
  16701644msgid "Interval too brief"
  1671 msgstr ""
   1645msgstr "Интервалът е прекалено кратък"
  16721646
  16731647#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:806
  16741648msgid "Loop detected"
  1675 msgstr ""
   1649msgstr "Засечено е зацикляне"
  16761650
  16771651#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:810
  16781652msgid "Too many hops"
  1679 msgstr ""
   1653msgstr "Прекалено много скокове"
  16801654
  16811655#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:814
  1682 #, fuzzy
  16831656msgid "Address incomplete"
  1684 msgstr "Указател"
   1657msgstr "Непълен адрес"
  16851658
  16861659#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:818
  16871660msgid "Ambiguous"
  1688 msgstr ""
   1661msgstr "Нееднозначен"
  16891662
  16901663#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:822
  16911664msgid "Busy Here"
  1692 msgstr ""
   1665msgstr "Тук е зает"
  16931666
  16941667#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:826
  16951668msgid "Request terminated"
  1696 msgstr ""
   1669msgstr "Заявката е прекъсната"
  16971670
  16981671#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:830
  1699 #, fuzzy
  17001672msgid "Not acceptable here"
  1701 msgstr "Не може да се приеме"
   1673msgstr "Тук не може да се приеме"
  17021674
  17031675#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:834
  1704 #, fuzzy
  17051676msgid "Bad event"
  1706 msgstr "Лоша заявка"
   1677msgstr "Лошо събитие"
  17071678
  17081679#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:838
   
  17171688#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:846
  17181689msgid "Internal server error"
  1719 msgstr ""
   1690msgstr "Вътрешна грешка на сървъра"
  17201691
  17211692#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:850
  17221693msgid "Not implemented"
  1723 msgstr ""
   1694msgstr "Не е реализирано"
  17241695
  17251696#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:854
  1726 #, fuzzy
  17271697msgid "Bad gateway"
  1728 msgstr "_Шлюз по подразбиране:"
   1698msgstr "Неправилен шлюз"
  17291699
  17301700#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:858
  1731 #, fuzzy
  17321701msgid "Service unavailable"
  1733 msgstr "Временно недостъпна услуга"
   1702msgstr "Услугата е недостъпна"
  17341703
  17351704#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:862
   
  17401709#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:866
  17411710msgid "SIP version not supported"
  1742 msgstr ""
   1711msgstr "Версията на SIP не се поддържа"
  17431712
  17441713#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:870
  17451714msgid "Message too large"
  1746 msgstr ""
   1715msgstr "Съобщението е прекалено голямо"
  17471716
  17481717#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:874
  17491718msgid "Busy everywhere"
  1750 msgstr ""
   1719msgstr "Навсякъде е заето"
  17511720
  17521721#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:878
  17531722msgid "Decline"
  1754 msgstr ""
   1723msgstr "Отказ"
  17551724
  17561725#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:882
   
  17591728
  17601729#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:886
  1761 #, fuzzy
  17621730msgid "Globally not acceptable"
  1763 msgstr "Не може да се приеме"
   1731msgstr "Глобално неприемливо"
  17641732
  17651733#: ../src/endpoints/sip-endpoint.cpp:999
   
  17771745#: ../src/gui/accounts.cpp:173
  17781746msgid "Could not unregister"
  1779 msgstr ""
   1747msgstr "Регистрацията не може да се прикрати"
  17801748
  17811749#: ../src/gui/accounts.cpp:179
  1782 #, fuzzy
  17831750msgid "Could not register"
  1784 msgstr "Нерегистриран"
   1751msgstr "Не маже да се влезе в регистрацията"
  17851752
  17861753#: ../src/gui/accounts.cpp:185
   
  18051772
  18061773#: ../src/gui/accounts.cpp:550
  1807 #, fuzzy
  18081774msgid "Account"
  1809 msgstr "Регистрации"
   1775msgstr "Регистрация"
  18101776
  18111777#: ../src/gui/accounts.cpp:576 ../src/gui/preferences.cpp:508
  18121778msgid "A"
  1813 msgstr "А"
   1779msgstr "Рег."
  18141780
  18151781#: ../src/gui/assistant.cpp:258
   
  18491815
  18501816#: ../src/gui/assistant.cpp:503
  1851 #, fuzzy
  18521817msgid "Ekiga.net Account"
  1853 msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
   1818msgstr "Регистрация в Ekiga.net"
  18541819
  18551820#: ../src/gui/assistant.cpp:505
   
  18831848
  18841849#: ../src/gui/assistant.cpp:617
  1885 #, fuzzy
  18861850msgid "Ekiga Call Out Account"
  1887 msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
   1851msgstr "Регистрация на Ekiga за набиране на телефон"
  18881852
  18891853#: ../src/gui/assistant.cpp:619
  1890 #, fuzzy
  18911854msgid "Please enter your account ID:"
  1892 msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
   1855msgstr "Въведете идентификатора на регистрацията си:"
  18931856
  18941857#: ../src/gui/assistant.cpp:627
  1895 #, fuzzy
  18961858msgid "Please enter your PIN code:"
  1897 msgstr "Въведете вашата парола:"
   1859msgstr "Въведете вашия ПИН:"
  18981860
  18991861#: ../src/gui/assistant.cpp:638
  1900 #, fuzzy
  19011862msgid ""
  19021863"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using "
   
  19091870"dialog.\n"
  19101871msgstr ""
  1911 "Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
  1912 "използвате Ekiga. За да се възползвате от тази възможност, трябва да "
  1913 "направите три неща:\n"
  1914 "1. Регистрирайте се на адреса посочен отдолу;\n"
  1915 "2. Въведете номера и паролата на регистрацията си;\n"
  1916 "3. Включете регистрацията си отдолу.\n"
   1872"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като използвате Ekiga.\n"
  19171873"\n"
  1918 "Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този "
  1919 "прозорец."
   1874"За да се възползвате от тази възможност, трябва да направите следното:\n"
   1875" • Купете си регистрация на адреса посочен отдолу;\n"
   1876" • Въведете идентификатора и ПИН-а на регистрацията си;\n"
   1877"\n"
   1878"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този прозорец.\n"
  19201879
  19211880#: ../src/gui/assistant.cpp:688
   
  19241883
  19251884#: ../src/gui/assistant.cpp:698
  1926 #, fuzzy
  19271885msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
  1928 msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
   1886msgstr ""
   1887"Не искам да се регистрирам към услугата на Ekiga за набиране на телефон"
  19291888
  19301889#: ../src/gui/assistant.cpp:767 ../src/gui/assistant.cpp:1264
  1931 #, fuzzy
  19321890msgid "Connection Type"
  1933 msgstr "Вид връзка - страница %d от %d"
   1891msgstr "Вид на връзката"
  19341892
  19351893#. The connection type
   
  19481906#: ../src/gui/assistant.cpp:797
  19491907msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
  1950 msgstr ""
   1908msgstr "DSL/кабелна (качване с 128 kbit/s)"
  19511909
  19521910#: ../src/gui/assistant.cpp:802
  19531911msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
  1954 msgstr ""
   1912msgstr "DSL/кабелна (качване с 512 kbit/s)"
  19551913
  19561914#: ../src/gui/assistant.cpp:807
  1957 #, fuzzy
  19581915msgid "LAN"
  1959 msgstr "T1/LAN"
   1916msgstr "LAN"
  19601917
  19611918#: ../src/gui/assistant.cpp:812
   
  19781935
  19791936#: ../src/gui/assistant.cpp:909
  1980 #, fuzzy
  19811937msgid "Please choose the audio ringing device:"
  1982 msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
   1938msgstr "Изберете аудио устройството, което до звъни:"
  19831939
  19841940#: ../src/gui/assistant.cpp:917
  1985 #, fuzzy
  19861941msgid ""
  19871942"The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
  19881943"sound on incoming calls."
  19891944msgstr ""
  1990 "Това е изходното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и "
  1991 "ще се използва за възпроизвеждане на звук."
   1945"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звънене при входящо "
   1946"обаждане."
  19921947
  19931948#. ---
   
  19971952
  19981953#: ../src/gui/assistant.cpp:936
  1999 #, fuzzy
  20001954msgid ""
  20011955"The audio output device is the device that will be used to play audio during "
  20021956"calls."
  20031957msgstr ""
  2004 "Това е изходното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и "
  2005 "ще се използва за възпроизвеждане на звук."
   1958"Това е изходното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
  20061959
  20071960#. ---
   
  20111964
  20121965#: ../src/gui/assistant.cpp:955
  2013 #, fuzzy
  20141966msgid ""
  20151967"The audio input device is the device that will be used to record your voice "
  20161968"during calls."
  20171969msgstr ""
  2018 "Това е входното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и ще "
  2019 "се използва за записване на гласа ви."
   1970"Това е входното аудио устройство, което ще се ползва за звука при разговор."
  20201971
  20211972#: ../src/gui/assistant.cpp:1047
  2022 #, fuzzy
  20231973msgid "Please choose your video input device:"
  20241974msgstr "Изберете входното видео устройство:"
  20251975
  20261976#: ../src/gui/assistant.cpp:1055
  2027 #, fuzzy
  20281977msgid ""
  20291978"The video input device is the device that will be used to capture video "
  20301979"during calls."
  20311980msgstr ""
  2032 "Това е входното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и ще "
  2033 "се използва за записване на гласа ви."
   1981"Това е входното видео устройство, което ще се ползва за изображението при "
   1982"разговор."
  20341983
  20351984#: ../src/gui/assistant.cpp:1195
  2036 #, fuzzy
  20371985msgid "Configuration Complete"
  2038 msgstr "Настройването на Ekiga приключи - страница %d от %d"
   1986msgstr "Настройването приключи"
  20391987
  20401988#: ../src/gui/assistant.cpp:1197
   
  20431991"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
  20441992msgstr ""
   1993"Завършихте с настройките на Ekiga. Те могат да бъдат променяни в менюто за "
   1994"настройки на Ekiga preferences."
  20451995
  20461996#: ../src/gui/assistant.cpp:1204
  2047 #, fuzzy
  20481997msgid "Configuration summary:"
  2049 msgstr "_Помощник за настройките"
   1998msgstr "Обобщение на настройките:"
  20501999
  20512000#: ../src/gui/assistant.cpp:1274
  2052 #, fuzzy
  20532001msgid "Audio Ringing Device"
  2054 msgstr "Входно звуково устройство"
   2002msgstr "Аудио устройство за звънене"
  20552003
  20562004#: ../src/gui/assistant.cpp:1283
  2057 #, fuzzy
  20582005msgid "Audio Output Device"
  2059 msgstr "Изходно звуково устройство"
   2006msgstr "Изходно аудио устройство"
  20602007
  20612008#: ../src/gui/assistant.cpp:1292
  2062 #, fuzzy
  20632009msgid "Audio Input Device"
  2064 msgstr "Входно звуково устройство"
   2010msgstr "Входно аудио устройство"
  20652011
  20662012#: ../src/gui/assistant.cpp:1301
  2067 #, fuzzy
  20682013msgid "Video Input Device"
  20692014msgstr "Входно видео устройство"
  20702015
  20712016#: ../src/gui/assistant.cpp:1314
  2072 #, fuzzy
  20732017msgid "SIP URI"
  2074 msgstr "Адрес за VoIP"
   2018msgstr "Адрес за SIP"
  20752019
  20762020#: ../src/gui/assistant.cpp:1326
  20772021msgid "Ekiga Call Out"
  2078 msgstr ""
   2022msgstr "Набиране на телефон с Ekiga"
  20792023
  20802024#: ../src/gui/assistant.cpp:1368
  2081 #, fuzzy, c-format
   2025#, c-format
  20822026msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
  2083 msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
   2027msgstr "Помощник за настройки (страница %d от %d)"
  20842028
  20852029#: ../src/gui/callbacks.cpp:130
   
  21982142#. Translators: Is displayed once an account "%s" is registered.
  21992143#: ../src/gui/main.cpp:582
  2200 #, fuzzy, c-format
   2144#, c-format
  22012145msgid "Registered %s"
  22022146msgstr "Регистриран към %s"
   
  22212165#, c-format
  22222166msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f   FPS:%d/%d"
  2223 msgstr ""
   2167msgstr "А: %.1f/%.1f   В: %.1f/%.1f   К/сек.: %d/%d"
  22242168
  22252169#: ../src/gui/main.cpp:732
  2226 #, fuzzy, c-format
   2170#, c-format
  22272171msgid "Connected with %s"
  2228 msgstr "Свързан с %s"
   2172msgstr "Връзка с %s"
  22292173
  22302174#: ../src/gui/main.cpp:765 ../src/gui/main.cpp:2336
   
  22332177
  22342178#: ../src/gui/main.cpp:826
  2235 #, fuzzy
  22362179msgid "Call on hold"
  2237 msgstr "Обаждането завърши"
   2180msgstr "Обаждането е задържано"
  22382181
  22392182#: ../src/gui/main.cpp:839
  2240 #, fuzzy
  22412183msgid "Call retrieved"
  2242 msgstr "Обаждането е прехвърлено"
   2184msgstr "Обаждането е получено"
  22432185
  22442186#: ../src/gui/main.cpp:858
  2245 #, fuzzy, c-format
   2187#, c-format
  22462188msgid "Missed call from %s"
  2247 msgstr "История на пропуснатите повиквания"
   2189msgstr "Пропуснато обаждане от %s"
  22482190
  22492191#: ../src/gui/main.cpp:1005 ../src/gui/misc.cpp:94
   
  22522194
  22532195#: ../src/gui/main.cpp:1138
  2254 #, fuzzy, c-format
   2196#, c-format
  22552197msgid "Added video input device %s"
  2256 msgstr "Входно звуково устройство"
   2198msgstr "Добавено е входното видео устройство %s"
  22572199
  22582200#: ../src/gui/main.cpp:1155
  2259 #, fuzzy, c-format
   2201#, c-format
  22602202msgid "Removed video input device %s"
  2261 msgstr "Входно видео устройство"
   2203msgstr "Изтрито е входното видео устройство %s"
  22622204
  22632205#: ../src/gui/main.cpp:1172
  2264 #, fuzzy, c-format
   2206#, c-format
  22652207msgid "Error while accessing video device %s"
  2266 msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
   2208msgstr "Грешка при достъпа до видео устройството %s"
  22672209
  22682210#: ../src/gui/main.cpp:1175
   
  23182260
  23192261#: ../src/gui/main.cpp:1204 ../src/gui/main.cpp:1313 ../src/gui/main.cpp:1433
  2320 #, fuzzy
  23212262msgid "Unknown error."
  2322 msgstr "Неизвестен NAT"
   2263msgstr "Непозната грешка"
  23232264
  23242265#: ../src/gui/main.cpp:1260
  2325 #, fuzzy, c-format
   2266#, c-format
  23262267msgid "Added audio input device %s"
  2327 msgstr "Входно звуково устройство"
   2268msgstr "Добавено е входното аудио устройство %s"
  23282269
  23292270#: ../src/gui/main.cpp:1280
  2330 #, fuzzy, c-format
   2271#, c-format
  23312272msgid "Removed audio input device %s"
  2332 msgstr "Входно звуково устройство"
   2273msgstr "Изтрито е входното аудио устройство %s"
  23332274
  23342275#: ../src/gui/main.cpp:1297
  2335 #, fuzzy, c-format
   2276#, c-format
  23362277msgid "Error while opening audio input device %s"
  2337 msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
   2278msgstr "Грешка при достъпа до входното видео устройство %s"
  23382279
  23392280#: ../src/gui/main.cpp:1300
  23402281msgid "Only silence will be transmitted."
  2341 msgstr ""
   2282msgstr "Ще се предава само тишина."
  23422283
  23432284#: ../src/gui/main.cpp:1304
   
  23652306
  23662307#: ../src/gui/main.cpp:1378
  2367 #, fuzzy, c-format
   2308#, c-format
  23682309msgid "Added audio output device %s"
  2369 msgstr "Изходно звуково устройство"
   2310msgstr "Добавено е изходното аудио устройство %s"
  23702311
  23712312#: ../src/gui/main.cpp:1396
  2372 #, fuzzy, c-format
   2313#, c-format
  23732314msgid "Removed audio output device %s"
  2374 msgstr "Допълнително изходно звуково устройство"
   2315msgstr "Изтрито е изходното аудио устройство %s"
  23752316
  23762317#: ../src/gui/main.cpp:1417
  2377 #, fuzzy, c-format
   2318#, c-format
  23782319msgid "Error while opening audio output device %s"
  2379 msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
   2320msgstr "Грешка при достъпа да изходното аудио устройство %s"
  23802321
  23812322#: ../src/gui/main.cpp:1420
  23822323msgid "No incoming sound will be played."
  2383 msgstr ""
   2324msgstr "Няма да чувате звук."
  23842325
  23852326#: ../src/gui/main.cpp:1424
   
  24062347
  24072348#: ../src/gui/main.cpp:1650
  2408 #, fuzzy
  24092349msgid "Enter a URI on the left, and click this button to place a call"
  2410 msgstr ""
  2411 "Вляво въведете адрес и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
   2350msgstr "Вляво въведете адрес и натиснете този бутон, за да го наберете."
  24122351
  24132352#: ../src/gui/main.cpp:1731
  2414 #, fuzzy
  24152353msgid "_Chat"
  2416 msgstr "_Контакт"
   2354msgstr "_Разговор"
  24172355
  24182356#: ../src/gui/main.cpp:1733
   
  24332371
  24342372#: ../src/gui/main.cpp:1743
  2435 #, fuzzy
  24362373msgid "A_dd Contact"
  2437 msgstr "_Набиране на контакта"
   2374msgstr "_Добавяне на контакт"
  24382375
  24392376#: ../src/gui/main.cpp:1743
   
  24422379
  24432380#: ../src/gui/main.cpp:1748
  2444 #, fuzzy
  24452381msgid "Find contacts"
  2446 msgstr "Адресът съдържа"
   2382msgstr "Търсене на контакт"
  24472383
  24482384#: ../src/gui/main.cpp:1755
  2449 #, fuzzy
  24502385msgid "_Contact"
  2451 msgstr "Контакти"
   2386msgstr "_Контакт"
  24522387
  24532388#: ../src/gui/main.cpp:1756
  24542389msgid "Act on selected contact"
  2455 msgstr ""
   2390msgstr "Действие с избрания контакт"
  24562391
  24572392#: ../src/gui/main.cpp:1762
  2458 #, fuzzy
  24592393msgid "H_old Call"
  24602394msgstr "З_адържане на обаждането"
   
  24932427
  24942428#: ../src/gui/main.cpp:1794 ../src/gui/statusicon.cpp:419
  2495 #, fuzzy
  24962429msgid "Quit"
  2497 msgstr "_Спиране на програмата"
   2430msgstr "Спиране на програмата"
  24982431
  24992432#: ../src/gui/main.cpp:1800
  2500 #, fuzzy
  25012433msgid "_Configuration Assistant"
  2502 msgstr "Помощник за първоначално настройване"
   2434msgstr "_Помощник за настройване"
  25032435
  25042436#: ../src/gui/main.cpp:1801
  2505 #, fuzzy
  25062437msgid "Run the configuration assistant"
  2507 msgstr "Пускане на помощника за настройките"
   2438msgstr "Пускане на помощника за настройване"
  25082439
  25092440#: ../src/gui/main.cpp:1808
   
  25402471
  25412472#: ../src/gui/main.cpp:1832
  2542 #, fuzzy
  25432473msgid "_Call History"
  2544 msgstr "История на обажданията"
   2474msgstr "_История на обажданията"
  25452475
  25462476#: ../src/gui/main.cpp:1832
  2547 #, fuzzy
  25482477msgid "View the call history"
  2549 msgstr "Справка с историята на обажданията"
   2478msgstr "Разглеждане на историята на обажданията"
  25502479
  25512480#: ../src/gui/main.cpp:1840
   
  25552484
  25562485#: ../src/gui/main.cpp:1848
  2557 #, fuzzy
  25582486msgid "_Local Video"
  2559 msgstr "Локално видео"
   2487msgstr "_Локално видео"
  25602488
  25612489#: ../src/gui/main.cpp:1849
   
  25642492
  25652493#: ../src/gui/main.cpp:1854
  2566 #, fuzzy
  25672494msgid "_Remote Video"
  2568 msgstr "Отдалечено видео"
   2495msgstr "_Отдалечено видео"
  25692496
  25702497#: ../src/gui/main.cpp:1855
   
  25732500
  25742501#: ../src/gui/main.cpp:1860
  2575 #, fuzzy
  25762502msgid "_Picture-in-Picture"
  2577 msgstr "И двете (локалното е _в отдалеченото)"
   2503msgstr "_Кадър в кадъра"
  25782504
  25792505#: ../src/gui/main.cpp:1861 ../src/gui/main.cpp:1867
   
  25822508
  25832509#: ../src/gui/main.cpp:1866
  2584 #, fuzzy
  25852510msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
  2586 msgstr "И двете (локалното е _в отдалеченото)"
   2511msgstr "Кадър в кадъра в _отделни прозорци"
  25872512
  25882513#: ../src/gui/main.cpp:1874
   
  25992524
  26002525#: ../src/gui/main.cpp:1886
  2601 #, fuzzy
  26022526msgid "_Fullscreen"
  2603 msgstr "На цял екран"
   2527msgstr "На _цял екран"
  26042528
  26052529#: ../src/gui/main.cpp:1886
  26062530msgid "Switch to fullscreen"
  2607 msgstr "Превключване към пълен екран"
   2531msgstr "Превключване към цял екран"
  26082532
  26092533#: ../src/gui/main.cpp:1891
  26102534msgid "_Help"
  2611 msgstr "_Помощ"
   2535msgstr "Помо_щ"
  26122536
  26132537#: ../src/gui/main.cpp:1894 ../src/gui/statusicon.cpp:396
   
  26552579#: ../src/gui/main.cpp:2370
  26562580msgid "Change the volume of your soundcard"
  2657 msgstr ""
   2581msgstr "Промяна на силата на звука"
  26582582
  26592583#: ../src/gui/main.cpp:2392
  26602584msgid "Change the color settings of your video device"
  2661 msgstr ""
   2585msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
  26622586
  26632587#: ../src/gui/main.cpp:2414
   
  26662590
  26672591#: ../src/gui/main.cpp:2465
  2668 #, fuzzy
  26692592msgid "Call history"
  26702593msgstr "История на обажданията"
   
  27082631
  27092632#: ../src/gui/main.cpp:3741
  2710 #, fuzzy
  27112633msgid "Remote URI:"
  27122634msgstr "Отдалечен адрес:"
   
  27172639
  27182640#: ../src/gui/main.cpp:3761
  2719 #, fuzzy, c-format
   2641#, c-format
  27202642msgid "Call from %s"
  2721 msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
   2643msgstr "Обаждане от %s"
  27222644
  27232645#: ../src/gui/main.cpp:3803
  2724 #, fuzzy
  27252646msgid "No"
  2726 msgstr "Няма"
   2647msgstr "Не"
  27272648
  27282649#: ../src/gui/main.cpp:3805
  27292650msgid "Yes"
  2730 msgstr ""
   2651msgstr "Да"
  27312652
  27322653#: ../src/gui/main.cpp:3815
  2733 #, fuzzy
  27342654msgid "Detected new audio input device:"
  2735 msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
   2655msgstr "Открито е ново входно аудио устройство:"
  27362656
  27372657#: ../src/gui/main.cpp:3818
  2738 #, fuzzy
  27392658msgid "Detected new audio output device:"
  2740 msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
   2659msgstr "Открито е ново изходно аудио устройство:"
  27412660
  27422661#: ../src/gui/main.cpp:3821
  2743 #, fuzzy
  27442662msgid "Detected new video input device:"
  2745 msgstr "Изберете входното видео устройство:"
   2663msgstr "Открито е ново входно видео устройство:"
  27462664
  27472665#: ../src/gui/main.cpp:3839
  27482666msgid "Do you want to use it as default device?"
  2749 msgstr ""
   2667msgstr "Искате ли стандартно да ползвате него?"
  27502668
  27512669#. Add title
   
  27552673
  27562674#: ../src/gui/main.cpp:4191
  2757 #, fuzzy, c-format
   2675#, c-format
  27582676msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %d"
  2759 msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
   2677msgstr "%d пропуснати обаждания и %d гласови съобщения"
  27602678
  27612679#: ../src/gui/main.cpp:4350
  27622680#, c-format
  27632681msgid "TX: %dx%d "
  2764 msgstr ""
   2682msgstr "Вх. л.: %d×%d "
  27652683
  27662684#: ../src/gui/main.cpp:4353
  27672685#, c-format
  27682686msgid "RX: %dx%d "
  2769 msgstr ""
   2687msgstr "Изх. л.: %d×%d "
  27702688
  27712689#: ../src/gui/main.cpp:4355
  2772 #, fuzzy, c-format
   2690#, c-format
  27732691msgid ""
  27742692"Lost packets: %.1f %%\n"
   
  27772695"Jitter buffer: %d ms%s%s%s"
  27782696msgstr ""
  2779 "Загубени пакети: %.1f %%\n"
  2780 "Закъснели пакети: %.1f %%\n"
  2781 "Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
  2782 "Защитен буфер: %d ms"
   2697"Загубени пакети: %.1f%%\n"
   2698"Закъснели пакети: %.1f%%\n"
   2699"Непоследователни пакети: %.1f%%\n"
   2700"Защитен буфер: %d ms%s%s%s"
  27832701
  27842702#: ../src/gui/main.cpp:4501
  2785 #, fuzzy
  27862703msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
  2787 msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
   2704msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 5)"
  27882705
  27892706#: ../src/gui/main.cpp:4506
   
  27932710
  27942711#: ../src/gui/main.cpp:4511
  2795 #, fuzzy
  27962712msgid "Makes Ekiga call the given URI"
  27972713msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
   
  28102726
  28112727#: ../src/gui/main.cpp:4624
  2812 #, fuzzy
  28132728msgid "No usable audio codecs detected"
  2814 msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
   2729msgstr "Не беше открит използваем аудио кодер"
  28152730
  28162731#: ../src/gui/main.cpp:4625
  2817 #, fuzzy
  28182732msgid ""
  28192733"Ekiga didn't find any usable audio codec. Make sure that your installation "
  28202734"is correct."
  28212735msgstr ""
  2822 "Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
  2823 "инсталацията ви е правилна."
   2736"Ekiga не успя да открие използваем аудио кодер. Проверете дали инсталацията "
   2737"ви е правилна."
  28242738
  28252739#: ../src/gui/main.cpp:4631
   
  28502764
  28512765#: ../src/gui/preferences.cpp:384
  2852 #, fuzzy
  28532766msgid "_Full name:"
  2854 msgstr "_Собствено име:"
  2855 
  2856 #: ../src/gui/preferences.cpp:386
  2857 msgid "Enter your first name"
  2858 msgstr "Въведете собственото си име"
   2767msgstr "П_ълно име:"
  28592768
  28602769#. Add the update button
   
  28742783#: ../src/gui/preferences.cpp:405
  28752784msgid "User Interface"
  2876 msgstr ""
   2785msgstr "Потребителски интерфейс"
  28772786
  28782787#: ../src/gui/preferences.cpp:407
   
  29892898
  29902899#: ../src/gui/preferences.cpp:617 ../src/gui/preferences.cpp:671
  2991 #, fuzzy
  29922900msgid "Forward _URI:"
  29932901msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
   
  30442952#: ../src/gui/preferences.cpp:709
  30452953msgid "Ringing Device"
  3046 msgstr ""
   2954msgstr "Устройство за звънене"
  30472955
  30482956#: ../src/gui/preferences.cpp:709
  3049 #, fuzzy
  30502957msgid "Select the ringing audio device to use"
  3051 msgstr "Избор на входното звуково устройство"
   2958msgstr "Избор на аудио устройството за звънене"
  30522959
  30532960#: ../src/gui/preferences.cpp:711
   
  30652972
  30662973#: ../src/gui/preferences.cpp:723 ../src/gui/preferences.cpp:930
  3067 #, fuzzy
  30682974msgid "Click here to refresh the device list."
  30692975msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
   
  30993005
  31003006#: ../src/gui/preferences.cpp:872
  3101 #, fuzzy
  31023007msgid "Select the transmitted video size"
  3103 msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
   3008msgstr "Избор на размера на предаваното видео"
  31043009
  31053010#: ../src/gui/preferences.cpp:874
   
  31303035
  31313036#: ../src/gui/preferences.cpp:967 ../src/gui/preferences.cpp:1006
  3132 #, fuzzy
  31333037msgid "Settings"
  3134 msgstr "Настройки на NAT"
   3038msgstr "Настройки"
  31353039
  31363040#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
   
  31533057
  31543058#: ../src/gui/preferences.cpp:975
  3155 #, fuzzy
  31563059msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
  3157 msgstr "Максимален защитен буфер"
   3060msgstr "_Максимален защитен буфер (в ms):"
  31583061
  31593062#: ../src/gui/preferences.cpp:975
  3160 #, fuzzy
  31613063msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  3162 msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
   3064msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)л"
  31633065
  31643066#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
   
  32593161#: ../src/gui/statusmenu.cpp:90
  32603162msgid "Online"
  3261 msgstr ""
   3163msgstr "На линия"
  32623164
  32633165#: ../src/gui/statusmenu.cpp:91
  32643166msgid "Away"
  3265 msgstr ""
   3167msgstr "Отсъства"
  32663168
  32673169#: ../src/gui/statusmenu.cpp:92
  32683170msgid "Do Not Disturb"
  3269 msgstr "Не ме безпокойте"
   3171msgstr "Зает"
  32703172
  32713173#: ../src/gui/statusmenu.cpp:510
  32723174msgid "Custom message..."
  3273 msgstr ""
   3175msgstr "Потребителско съобщение…"
  32743176
  32753177#: ../src/gui/statusmenu.cpp:624 ../src/gui/statusmenu.cpp:759
  32763178msgid "Custom Message"
  3277 msgstr ""
   3179msgstr "Потребителско съобщение"
  32783180
  32793181#: ../src/gui/statusmenu.cpp:640
  32803182msgid "Delete custom messages:"
  3281 msgstr ""
   3183msgstr "Изтриване на потребителски съобщения:"
  32823184
  32833185#: ../src/gui/statusmenu.cpp:780
  32843186msgid "Define a custom message:"
  3285 msgstr ""
   3187msgstr "Ново потребителско съобщение:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.