Changeset 1633


Ignore:
Timestamp:
Sep 1, 2008, 11:05:44 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1629 r1633  
  1010"Project-Id-Version: nautilus trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-09-01 17:06+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-09-01 17:25+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-09-01 23:05+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-09-01 23:04+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4141#: ../data/browser.xml.h:6
  4242msgid "Blue Type"
  43 msgstr "Букви на син фон"
   43msgstr "Букви на синьо"
  4444
  4545#: ../data/browser.xml.h:7
   
  4949#: ../data/browser.xml.h:8
  5050msgid "Bubble Gum"
  51 msgstr "Дъвка за балончета"
   51msgstr "Дъвка"
  5252
  5353#: ../data/browser.xml.h:9
   
  9797#: ../data/browser.xml.h:20
  9898msgid "Deep Teal"
  99 msgstr "Тъмно синьо-зелено"
   99msgstr "Нефрит"
  100100
  101101#: ../data/browser.xml.h:21
   
  310310"Истинският брой на показаните надписи зависи от мащаба. Възможни стойности "
  311311"са „size“ (размер), „type“ (вид), „date_modified“ (дата на промяна на "
  312 "съдържанието), „date_changed“ (дата на промяна на метаинформацията), "
   312"съдържанието), „date_changed“ (дата на промяна на мета-информацията), "
  313313"„date_accessed“ (дата на последен достъп), „owner“ (собственик), "
  314314"„group“ (група), „permissions“ (права за достъп), „octal_permissions“ (права "
   
  365365"Цяло число, което показва как да се съкращават дългите имена на файлове на "
  366366"работния плот. Ако числото е над 0, то името на файл ще се съкрати до този "
  367 "брой ридове. Ако числото е 0 ил по-малко, имената не се съкращават."
   367"брой ридове. Ако числото е 0 или по-малко, имената не се съкращават."
  368368
  369369#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
   
  372372msgstr ""
  373373"Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако "
  374 "background_set е ИСТИНА."
   374"background_set е истина."
  375375
  376376#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
   
  428428#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
  429429msgid "Default Thumbnail Icon Size"
  430 msgstr "Стандартна големина на малките изображения"
   430msgstr "Стандартна големина на мини изображенията"
  431431
  432432#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
   
  448448#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
  449449msgid "Default icon zoom level"
  450 msgstr "Стандартна големина на иконите"
   450msgstr "Стандартен мащаб на иконите"
  451451
  452452#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
   
  505505"true."
  506506msgstr ""
  507 "Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако там фонът "
  508 "за папката е включен (background_set е ИСТИНА)."
   507"Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако фонът за "
   508"папката е включен (background_set е истина)."
  509509
  510510#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
   
  523523"due to the reading of folders chunk-wise."
  524524msgstr ""
  525 "Папки над тази големина ще бъдат отрязвани до около тази големина. Целта на "
  526 "това е да се избегне натоварването и убиването на Nautilus от големи папки. "
   525"Папки над тази големина ще бъдат отрязвани до около тази големина. Целта е "
   526"да се избегне натоварването и забиването на Nautilus от големи папки. "
  527527"Отрицателната стойност премахва ограничението. Границата е приблизителна, "
  528528"защото папките се четат на части."
   
  530530#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
  531531msgid "Home icon visible on desktop"
  532 msgstr "Икона за домашната директория върху работния плот"
   532msgstr "Икона за домашната папка върху работния плот"
  533533
  534534#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
   
  580580"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
  581581msgstr ""
  582 "Ако е истина, Nautilus ще разреши да редактирате и виждате едни от по-"
   582"Ако е истина, Nautilus ще позволи да редактирате и виждате едни от по-"
  583583"сложните файлови опции в прозореца за настройките на файлове."
  584584
   
  656656"behavior."
  657657msgstr ""
  658 "Ако е истина, всички прозорци на Nautilus ще бъдат подобни на браузъри. Така "
  659 "се държеше Nautilus преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това поведение."
   658"Ако е истина, всички прозорци на Nautilus ще бъдат подобни на браузъри. "
   659"Nautilus се държеше така преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това "
   660"поведение."
  660661
  661662#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
   
  666667msgstr ""
  667668"Ако е истина, резервните копия на файлове от програми като Emacs ще бъдат "
  668 "показвани. В момента само файлове свършващи с тилда (~) се считат за "
  669 "резервни копия."
   669"показвани. В момента само файлове с имена завършващи с тилда (~) се считат "
   670"за резервни копия."
  670671
  671672#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
   
  675676msgstr ""
  676677"Ако е истина, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите "
  677 "файлове са или тези започващи с точка (.), или са описани във файла за "
  678 "скритото в папката (.hidden)."
   678"файлове са или тези, чиито имена започват с точка (.), или са описани във "
   679"файла за скритото в папката (.hidden)."
  679680
  680681#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
   
  778779"load or use lots of memory."
  779780msgstr ""
  780 "Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. "
  781 "Целта на това е да се избегне създаването на малки изображения за големи, "
  782 "което може да отнеме много време и да използва много памет."
   781"Изображения над този размер (в байтове) няма да имат мини изображения. Целта "
   782"е да се избегне създаването на мини изображения за големи, което може да "
   783"отнеме много време и да използва много памет."
  783784
  784785#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
   
  843844#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
  844845msgid "Maximum image size for thumbnailing"
  845 msgstr "Максимална големина на малко изображение за преглед"
   846msgstr "Максимална големина на мини изображение за преглед"
  846847
  847848#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
   
  990991#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
  991992msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
  992 msgstr ""
  993 "Стандартният размер на икона за малко изображение в изгледа като икони."
   993msgstr "Стандартният размер на икона за мини изображение в изгледа като икони."
  994994
  995995#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
   
  10931093"Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато са задействани "
  10941094"(единично или двойно натискане). Възможни стойности са „launch“, за да ги "
  1095 "изпълните като програми, „ask“ за да бъдете запитани за действие, и "
   1095"изпълните като програми, „ask“, за да бъдете запитани за действие, и "
  10961096"„display“, за да ги покажете като текстови файлове."
  10971097
   
  11171117#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
  11181118msgid "When to show thumbnails of image files"
  1119 msgstr "Кога да се показват малки изображения"
   1119msgstr "Кога да се показват мини изображения"
  11201120
  11211121#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
   
  11761176#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:459
  11771177msgid "No applications found"
  1178 msgstr "Не са открити приложения"
   1178msgstr "Не са открити програми"
  11791179
  11801180#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:475
   
  12661266#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:922
  12671267msgid "Choose what application to launch."
  1268 msgstr "Изберете приложението, което да се стартира."
   1268msgstr "Изберете програмата, която да се стартира."
  12691269
  12701270#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:931
   
  15991599#, c-format
  16001600msgid "Link to %s"
  1601 msgstr "Връзка към %s"
   1601msgstr "Връзка към „%s“"
  16021602
  16031603#. appended to new link file
   
  16051605#, c-format
  16061606msgid "Another link to %s"
  1607 msgstr "Друга връзка към %s"
   1607msgstr "Друга връзка към „%s“"
  16081608
  16091609#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
   
  16141614#, c-format
  16151615msgid "%'dst link to %s"
  1616 msgstr "%'dва връзка към %s"
   1616msgstr "%'dва връзка към „%s“"
  16171617
  16181618#. appended to new link file
   
  16201620#, c-format
  16211621msgid "%'dnd link to %s"
  1622 msgstr "%'dра връзка към %s"
   1622msgstr "%'dра връзка към „%s“"
  16231623
  16241624#. appended to new link file
   
  16261626#, c-format
  16271627msgid "%'drd link to %s"
  1628 msgstr "%'dта връзка към %s"
   1628msgstr "%'dта връзка към „%s“"
  16291629
  16301630#. appended to new link file
   
  16321632#, c-format
  16331633msgid "%'dth link to %s"
  1634 msgstr "%'dта връзка към %s"
   1634msgstr "%'dта връзка към „%s“"
  16351635
  16361636#. Localizers:
   
  22462246#, c-format
  22472247msgid "There was an error creating the symlink in %F."
  2248 msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в %F."
   2248msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в „%F“."
  22492249
  22502250#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5149
   
  23232323#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3663
  23242324msgid "today at 00:00:00 PM"
  2325 msgstr "днес в 00ч. 00мин. 00сек."
   2325msgstr "днес в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  23262326
  23272327#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3664
  23282328#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:467
  23292329msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  2330 msgstr "днес в %Hч. %Mмин. %Sсек."
   2330msgstr "днес в %H ч. %M мин. %S сек."
  23312331
  23322332#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3666
  23332333msgid "today at 00:00 PM"
  2334 msgstr "днес в 00ч. 00мин."
   2334msgstr "днес в 00 ч. 00 мин."
  23352335
  23362336#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3667
  23372337msgid "today at %-I:%M %p"
  2338 msgstr "днес в %Hч. %Mмин."
   2338msgstr "днес в %H ч. %M мин."
  23392339
  23402340#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3669
  23412341msgid "today, 00:00 PM"
  2342 msgstr "днес, 00ч. 00мин."
   2342msgstr "днес, 00 ч. 00 мин."
  23432343
  23442344#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3670
  23452345msgid "today, %-I:%M %p"
  2346 msgstr "днес, %Hч. %Mмин."
   2346msgstr "днес, %H ч. %M мин."
  23472347
  23482348#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3672
   
  23562356#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3682
  23572357msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  2358 msgstr "вчера в 00ч. 00мин. 00сек."
   2358msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  23592359
  23602360#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3683
  23612361msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  2362 msgstr "вчера в %Hч. %Mмин. %Sсек."
   2362msgstr "вчера в %H ч. %M мин. %S сек."
  23632363
  23642364#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3685
  23652365msgid "yesterday at 00:00 PM"
  2366 msgstr "вчера в 00ч. 00мин."
   2366msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин."
  23672367
  23682368#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3686
  23692369msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  2370 msgstr "вчера в %Hч. %Mмин."
   2370msgstr "вчера в %H ч. %M мин."
  23712371
  23722372#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3688
  23732373msgid "yesterday, 00:00 PM"
  2374 msgstr "вчера, 00ч. 00мин."
   2374msgstr "вчера, 00 ч. 00 мин."
  23752375
  23762376#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3689
  23772377msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  2378 msgstr "вчера, %Hч. %Mмин."
   2378msgstr "вчера, %H ч. %M мин."
  23792379
  23802380#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3691
   
  23902390#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3703
  23912391msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  2392 msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00ч. 00мин. 00сек."
   2392msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  23932393
  23942394#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3704
  23952395msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  2396 msgstr "%d %B %Y, %A в %Hч. %Mмин. %Sсек."
   2396msgstr "%d %B %Y, %A в %H ч. %M мин. %S сек."
  23972397
  23982398#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3706
  23992399msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  2400 msgstr "00 окт 0000, пон. в 00ч. 00мин. 00сек."
   2400msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  24012401
  24022402#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3707
  24032403msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  2404 msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин. %Sсек."
   2404msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин. %S сек."
  24052405
  24062406#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3709
  24072407msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  2408 msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00ч. 00мин."
   2408msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин."
  24092409
  24102410#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3710
  24112411msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  2412 msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин."
   2412msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин."
  24132413
  24142414#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3712
  24152415msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  2416 msgstr "00 окт. 0000 в 00ч. 00мин."
   2416msgstr "00 окт. 0000 в 00 ч. 00 мин."
  24172417
  24182418#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3713
  24192419msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  2420 msgstr "%d %b %y в %Hч. %Mмин."
   2420msgstr "%d %b %y в %H ч. %M мин."
  24212421
  24222422#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3715
  24232423msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  2424 msgstr "00 окт. 0000, 00ч. 00мин."
   2424msgstr "00 окт. 0000, 00 ч. 00 мин."
  24252425
  24262426#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3716
  24272427msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  2428 msgstr "%d %b %y, %Hч. %Mмин."
   2428msgstr "%d %b %y, %H ч. %M мин."
  24292429
  24302430#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3718
   
  25262526#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1322
  25272527msgid "unknown"
  2528 msgstr "неизвестно кога"
   2528msgstr "неизвестно"
  25292529
  25302530#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5536
   
  27582758msgstr "Мрежови сървъри"
  27592759
  2760 #: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2598
   2760#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2666
  27612761msgid "The selection rectangle"
  27622762msgstr "Правоъгълник за избиране"
   
  28532853#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1235
  28542854msgid "There is no application installed for this file type"
  2855 msgstr "Не е инсталирано приложение за този вид файлове"
   2855msgstr "Не е инсталирана програма за този вид файлове"
  28562856
  28572857#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1283
   
  28762876#, c-format
  28772877msgid "Could not set application as the default: %s"
  2878 msgstr "Приложението не може да си зададе като стандартното: %s"
   2878msgstr "Програмата не може да си зададе като стандартната: %s"
  28792879
  28802880#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:168
  28812881#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:256
  28822882msgid "Could not set as default application"
  2883 msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартното"
   2883msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартната"
  28842884
  28852885#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:257
  28862886msgid "Default"
  2887 msgstr "Стандартно"
   2887msgstr "Стандартна"
  28882888
  28892889#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:265
   
  28932893#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:327
  28942894msgid "Could not remove application"
  2895 msgstr "Приложението не може да се премахне"
   2895msgstr "Програмата не може да се премахне"
  28962896
  28972897#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:564
  28982898msgid "No applications selected"
  2899 msgstr "Не е избрано приложение"
   2899msgstr "Не е избрана програма"
  29002900
  29012901#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:592
   
  29082908#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:910
  29092909msgid "Unknown"
  2910 msgstr "Непознато"
   2910msgstr "Непознат"
  29112911
  29122912#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:632
   
  29142914msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
  29152915msgstr ""
  2916 "Изберете приложение, с което да отворите %s и всички други файлове от вида „%"
  2917 "s“"
   2916"Изберете програма, с която да отворите %s и всички други файлове от вида „%s“"
  29182917
  29192918#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:700
   
  29252924#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:145
  29262925msgid "Could not run application"
  2927 msgstr "Приложението не може да бъде стартирано"
   2926msgstr "Програмата не може да бъде стартирана"
  29282927
  29292928#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:157
   
  29342933#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:160
  29352934msgid "Could not find application"
  2936 msgstr "Приложението не може да бъде открито"
   2935msgstr "Програмата не може да бъде открита"
  29372936
  29382937#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:234
  29392938#, c-format
  29402939msgid "Could not add application to the application database: %s"
  2941 msgstr ""
  2942 "Приложението не може да бъде добавено към базата от данни с приложения: %s"
   2940msgstr "Програмата не може да бъде добавена към базата от данни с програми: %s"
  29432941
  29442942#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:235
  29452943msgid "Could not add application"
  2946 msgstr "Приложението не може да бъде добавено"
   2944msgstr "Програмата не може да бъде добавена"
  29472945
  29482946#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:375
  29492947msgid "Select an Application"
  2950 msgstr "Избор на приложение"
   2948msgstr "Избор на програма"
  29512949
  29522950#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:727
   
  29572955#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:764
  29582956msgid "Select an application to view its description."
  2959 msgstr "Изберете приложение, за да видите описанието му."
   2957msgstr "Изберете програма, за да видите описанието ѝ."
  29602958
  29612959#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:789
   
  29902988#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:971
  29912989msgid "Add Application"
  2992 msgstr "Добавяне на приложение"
   2990msgstr "Добавяне на програма"
  29932991
  29942992#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:81
   
  30683066"again. The local files you dropped have already been opened."
  30693067msgstr ""
  3070 "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и после ги "
  3071 "пуснете отново. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са "
  3072 "отворени."
   3068"За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и пак ги "
   3069"пуснете. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са отворени."
  30733070
  30743071#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:440
   
  32693266#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1155
  32703267msgid "Select Items Matching"
  3271 msgstr "Избор на обекти по критерий"
   3268msgstr "Избор на обекти по критерии"
  32723269
  32733270#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1173
   
  34623459#, c-format
  34633460msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
  3464 msgstr "„%s“ ще бъде копиран ако изберете командата за поставяне на файлове"
   3461msgstr "„%s“ ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  34653462
  34663463#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5704
   
  35633560#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
  35643561msgid "No templates installed"
  3565 msgstr "Няма инсталирани шаблони"
   3562msgstr "Нe са инсталирани шаблони"
  35663563
  35673564#. name, stock id
   
  41854182msgid ""
  41864183"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
  4187 msgstr "Нямате необходимите права за преглед съдържанието на „%s“."
   4184msgstr "Нямате необходимите права за преглед на съдържанието на „%s“."
  41884185
  41894186#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
   
  42114208msgid ""
  42124209"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
  4213 msgstr "В тази папка няма „%s“. Може би той е преместен или изтрит?"
   4210msgstr "В тази папка няма „%s“. Може би той е преместен(а) или изтрит(а)?"
  42144211
  42154212#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
  42164213#, c-format
  42174214msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
  4218 msgstr "Нямате необходимите права за смяна името на „%s“."
   4215msgstr "Нямате необходимите права за смяна на името на „%s“."
  42194216
  42204217#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:118
   
  42234220"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please "
  42244221"use a different name."
  4225 msgstr "Името „%s“ е невалидно понеже съдържа знака „/“. Изберете друго име."
   4222msgstr "Името „%s“ съдържа знака „/“ и е неправилно. Изберете друго име."
  42264223
  42274224#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:122
  42284225#, c-format
  42294226msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
  4230 msgstr "Името „%s“ е невалидно. Използвайте друго име."
   4227msgstr "Името „%s“ е неправилно. Използвайте друго име."
  42314228
  42324229#. fall through
   
  42444241msgid ""
  42454242"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
  4246 msgstr "Нямате права необходими за смяна на групата на „%s“."
   4243msgstr "Нямате правата необходими за промяна на групата на „%s“."
  42474244
  42484245#. fall through
   
  42684265#, c-format
  42694266msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
  4270 msgstr "Правата на „%s“ не могат да се сменят: %s"
   4267msgstr "Правата на „%s“ не могат да се променят: %s"
  42714268
  42724269#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:229
   
  45684565#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1585
  45694566msgid "Cancel Group Change?"
  4570 msgstr "Прекъсване на смяната на група?"
   4567msgstr "Прекъсване на промяната на група?"
  45714568
  45724569#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2003
  45734570msgid "Cancel Owner Change?"
  4574 msgstr "Прекъсване на смяната на собственик?"
   4571msgstr "Прекъсване на промяната на собственик?"
  45754572
  45764573#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2300
   
  48104807#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4773
  48114808msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
  4812 msgstr "Не сте собственик, така че не може да промените тези права."
   4809msgstr "Не сте собственик и не може да промените тези права."
  48134810
  48144811#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4797
   
  50245021msgstr ""
  50255022"Програмата ще се стартира директно от носителя „%s“. Никога на стартирайте "
  5026 "приложения, на които нямате доверие.\n"
   5023"програми, на които нямате доверие.\n"
  50275024"\n"
  50285025"Ако се съмнявате, натиснете „Отказ“."
   
  54865483#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:67
  54875484msgid "Show _thumbnails:"
  5488 msgstr "Показване на _малките изображения:"
   5485msgstr "Показване на _мини изображенията:"
  54895486
  54905487#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:68
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.