Changeset 1625


Ignore:
Timestamp:
Sep 1, 2008, 10:45:33 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libgnome: подаден в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/libgnome.trunk.bg.po

  r1624 r1625  
  1 # Bulgarian translation of libgnome po-file
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
   1# Bulgarian translation of libgnome po-file.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
   3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
   
  99"Project-Id-Version: libgnome trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 08:45+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-08-24 10:28+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-09-01 10:42+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-09-01 10:36+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6060#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:2
  6161msgid "Click on command button"
  62 msgstr "Натискане на командния бутон"
   62msgstr "Натискане на команден бутон"
  6363
  6464#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:3
   
  153153"s': %s\n"
  154154msgstr ""
  155 "Неуспех при установяването на права за достъп 0700 на личната папка за "
  156 "настройки на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
   155"Неуспех при задаване на права за достъп 0700 на личната папка за настройки "
   156"на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
  157157
  158158#: ../libgnome/gnome-init.c:418
   
  288288#: ../libgnome/gnome-program.c:569
  289289msgid "GNOME App Prefix"
  290 msgstr "Предст. на GNOME"
   290msgstr "Прогр. предст. на GNOME"
  291291
  292292#: ../libgnome/gnome-program.c:570
   
  340340#: ../libgnome/gnome-program.c:628
  341341msgid "How to connect to esd"
  342 msgstr "Как се да свързва към esd"
   342msgstr "Как да се свързва към esd"
  343343
  344344#: ../libgnome/gnome-program.c:1393
   
  356356#: ../libgnome/gnome-program.c:1415
  357357msgid "MODULE1,MODULE2,..."
  358 msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,..."
   358msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ,…"
  359359
  360360#. Translators: the first %s is the error message, 2nd %s the program name
   
  377377#, c-format
  378378msgid "The specified location is invalid."
  379 msgstr "Определеното местоположение е невалидно."
   379msgstr "Определеното местоположение е неправилно."
  380380
  381381#: ../libgnome/gnome-url.c:99
   
  385385"location."
  386386msgstr ""
  387 "Имаше грешка при анализирането на стандартната команда асоциирана с това "
   387"Имаше грешка при анализирането на стандартната команда свързана с това "
  388388"местоположение."
  389389
   
  394394"location."
  395395msgstr ""
  396 "Имаше грешка при стартирането на стандартната команда, асоциирана с това "
   396"Имаше грешка при стартирането на стандартната команда, свързана с това "
  397397"местоположение."
  398398
   
  400400#, c-format
  401401msgid "There is no default action associated with this location."
  402 msgstr "Няма стандартно действие асоциирано с това местоположение."
   402msgstr "Няма стандартно действие свързано с това местоположение."
  403403
  404404#: ../libgnome/gnome-url.c:122
   
  534534#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:2
  535535msgid "Preferred Mobility assistive technology application"
  536 msgstr "Предпочитана програма за достъпностd за хора с двигателни увреждания"
   536msgstr "Предпочитана програма за достъпност за хора с двигателни увреждания"
  537537
  538538#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:3
   
  654654msgstr ""
  655655"Списък с имената на работните места на първия мениджър на прозорци. Този "
  656 "ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   656"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
  657657
  658658#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:2
   
  665665"been deprecated since GNOME 2.12."
  666666msgstr ""
  667 "Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит. "
  668 "Този ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   667"Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит. Този "
   668"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
  669669
  670670#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:4
   
  682682msgstr ""
  683683"Брой на работните плотове, които мениджърът на прозорци да използва. Този "
  684 "ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   684"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
  685685
  686686#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:7
   
  694694msgstr ""
  695695"Мениджър за прозорци, който да се използва с приоритет. Този ключ е остарял "
  696 "и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
   696"и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
  697697
  698698#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:1
   
  904904#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:31
  905905msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
  906 msgstr "Показване на менюто „Контролни символи на Уникод“"
   906msgstr "Показване на менюто „Контролни знаци на Уникод“"
  907907
  908908#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:32
   
  976976msgstr ""
  977977"Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
  978 "за въвеждане на контролни символи на Уникод."
   978"за въвеждане на контролни знаци на Уникод."
  979979
  980980#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:45
   
  10521052"Ограничаване на достъпа на потребителя до терминала или определяне на "
  10531053"команда, която да бъде изпълнена. Например, това ще забрани достъпа до "
  1054 "„Стартиране на програма...“ в панела."
   1054"„Стартиране на програма“ в панела."
  10551055
  10561056#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:10
   
  10691069msgstr ""
  10701070"Ограничаване на потребителя от възможността за печат. Например, това ще спре "
  1071 "достъпа до всички диалогови прозорци „Печат...“ в програмите."
   1071"достъпа до всички диалогови прозорци „Печат“ в програмите."
  10721072
  10731073#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:12
   
  10771077msgstr ""
  10781078"Ограничаване на потребителя от записване на файлове. Например, това ще "
  1079 "забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като...“ в "
  1080 "програмите."
   1079"забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като…“ в програмите."
  10811080
  10821081#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:13
   
  11711170"session won't have an effect until the next time you log in."
  11721171msgstr ""
  1173 "Име на шрифта на курсора. Ако не е зададен, се използва стандартния. "
   1172"Име на шрифта на курсора. Ако не е зададен, се използва стандартният. "
  11741173"Стойността се дава в началото на X сесията, така че промяната няма да се "
  11751174"използва до следващото влизане в X."
   
  12841283#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:1
  12851284msgid "Disable all external thumbnailers"
  1286 msgstr ""
  1287 "Изключване на всички външни програми за създаване на смалени изображения"
   1285msgstr "Изключване на всички външни програми за създаване на мини-изображения"
  12881286
  12891287#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:2
   
  13051303#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:3
  13061304msgid "Number of minutes of typing time before break mode starts."
  1307 msgstr "Брой минути писане преди да се пусне почивка."
   1305msgstr "Брой минути писане, преди да се пусне почивка."
  13081306
  13091307#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:4
   
  13251323#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:8
  13261324msgid "Whether or not the typing break screen can be postponed."
  1327 msgstr "Дали може или не може да се отлага почивката."
   1325msgstr "Дали почивката може или не може да се отлага."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.