Changeset 1615


Ignore:
Timestamp:
Aug 5, 2008, 8:33:53 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gucharmap: готово за подаване

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/gucharmap.gnome-2-22.bg.po

  r1500 r1615  
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2006.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
  7 # Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2008.
  87#
  98msgid ""
  109msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: gucharmap gnome-2-22\n"
   10"Project-Id-Version: gucharmap trunk\n"
  1211"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-05-15 17:41+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-05-15 17:41+0300\n"
  15 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-08-05 08:31+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-08-05 08:32+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1615"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1716"MIME-Version: 1.0\n"
   
  4746#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:336
  4847msgid "Various Useful Representations"
  49 msgstr "Различни полезни представяния"
   48msgstr "Разни полезни представяния"
  5049
  5150#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:346
   
  5958#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:365
  6059msgid "C octal escaped UTF-8:"
  61 msgstr "UTF-8, екраниран с осмично представяне в C:"
   60msgstr "UTF-8, осмично екраниран в C:"
  6261
  6362#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:375
   
  123122#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:788
  124123msgid "Characte_r Table"
  125 msgstr "Т_аблица със знаци"
   124msgstr "аблица със знаци"
  126125
  127126#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:791
  128127msgid "Character _Details"
  129 msgstr "И_нформация за знака"
   128msgstr "нформация за знака"
  130129
  131130#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:228
   
  147146#: ../gucharmap/gucharmap-settings.c:92
  148147msgid "GConf could not be initialized."
  149 msgstr "Неуспех при инициализирането на GConf."
   148msgstr "GConf не може да бъде инициализиран."
  150149
  151150#. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
   
  332331"any later version."
  333332msgstr ""
  334 "Gucharmap е свободен софтуер. Можете да го разпространявате и/или да го "
  335 "променяте според условията на версия 2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия "
  336 "публичен лиценз на GNU (GNU General Public License), който е публикуван от "
  337 "Фондацията за свободен софтуер."
   333"Тази програма (Gucharmap) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   334"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   335"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   336"ваше решение) по-късна версия."
  338337
  339338#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:385
   
  346345"С настоящото се дава напълно безплатно право на всеки, който получи копие от "
  347346"файловете с данни на Уникод, да разполага с тях, включително, но без "
  348 "ограничение - да ги използва, копира, модифицира, слива, публикува, "
   347"ограничение да ги използва, копира, модифицира, слива, публикува, "
  349348"разпространява и/или да продава копия."
  350349
   
  356355"Public License and Unicode Copyright for more details."
  357356msgstr ""
  358 "Gucharmap и файловете с данни на Уникод се разпространяват с надеждата да е "
  359 "полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или "
  360 "ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен "
  361 "лиценз на GNU (GNU GPL)."
   357"Тази програма и файловете с данни на Уникод се разпространява с надеждата, "
   358"че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА "
   359"или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия "
   360"публичен лиценз на GNU."
  362361
  363362#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:393
   
  367366"Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
  368367msgstr ""
  369 "Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с тази "
  370 "програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за свободен софтуер на адрес: "
  371 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
  372 "02110-1301, USA."
   368"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   369"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   370"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  373371
  374372#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:396
   
  388386msgstr ""
  389387"Карта на знаците за GNOME\n"
  390 "Базира се на базата от данни за знаци на Уникод"
   388"ползваща базата от данни на Уникод"
  391389
  392390#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:415 ../gucharmap/main.c:61
   
  399397"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  400398"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   399"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  401400"\n"
  402401"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  438437#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:544
  439438msgid "_Quit"
  440 msgstr "_Затваряне"
   439msgstr "_Спиране на програмата"
  441440
  442441#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:547
   
  486485#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:580
  487486msgid "By _Unicode Block"
  488 msgstr "По _блок в Уникод"
   487msgstr "По блок в _Уникод"
  489488
  490489#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:642
  491490msgid "Snap _Columns to Power of Two"
  492 msgstr "Броят _колони да е степен на 2"
   491msgstr "_Броят колони да е степен на 2"
  493492
  494493#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:775
  495494msgid "_Text to copy:"
  496 msgstr "Т_екст за копиране:"
   495msgstr "екст за копиране:"
  497496
  498497#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:796
   
  502501#: ../gucharmap/main.c:44
  503502msgid "Font to start with; ex: 'Serif 27'"
  504 msgstr "Шрифт, с който да се започва (напр. „Serif 27“)"
   503msgstr "Шрифт, с който да се стартира, напр.: „Serif 27“"
  505504
  506505#: ../gucharmap/main.c:44
   
  510509#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
  511510msgid "Basic Latin"
  512 msgstr "Основен латински"
   511msgstr "Основна латиница"
  513512
  514513#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:21
  515514msgid "Latin-1 Supplement"
  516 msgstr "Латински-1, допълнителен"
   515msgstr "Латиница-1, допълнителна"
  517516
  518517#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22
  519518msgid "Latin Extended-A"
  520 msgstr "Разширен латински - A"
   519msgstr "Разширена латиница — A"
  521520
  522521#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:23
  523522msgid "Latin Extended-B"
  524 msgstr "Разширен латински - B"
   523msgstr "Разширена латиница — B"
  525524
  526525#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:24
   
  530529#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25
  531530msgid "Spacing Modifier Letters"
  532 msgstr "Знаци променящи разстоянието м/у буквите"
   531msgstr "Значи променящи разстоянието м/у буквите"
  533532
  534533#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:26
   
  562561#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:33 ../gucharmap/unicode-scripts.h:70
  563562msgid "Syriac"
  564 msgstr "Сирийски"
   563msgstr "Сириак"
  565564
  566565#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34
   
  574573#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36
  575574msgid "NKo"
  576 msgstr "Нко"
   575msgstr "Но"
  577576
  578577#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
   
  726725#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74
  727726msgid "Latin Extended Additional"
  728 msgstr "Разширен латински (допълнение)"
   727msgstr "Разширена латиница — допълнителни"
  729728
  730729#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
   
  802801#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
  803802msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
  804 msgstr "Разни математически знаци - A"
   803msgstr "Разни математически знаци A"
  805804
  806805#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
  807806msgid "Supplemental Arrows-A"
  808 msgstr "Допълнителни стрелки - A"
   807msgstr "Допълнителни стрелки A"
  809808
  810809#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
   
  814813#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
  815814msgid "Supplemental Arrows-B"
  816 msgstr "Допълнителни стрелки - B"
   815msgstr "Допълнителни стрелки B"
  817816
  818817#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
  819818msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
  820 msgstr "Разни математически знаци - B"
   819msgstr "Разни математически знаци B"
  821820
  822821#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
   
  834833#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
  835834msgid "Latin Extended-C"
  836 msgstr "Разширен латински - C"
   835msgstr "Разширена латиница — C"
  837836
  838837#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102 ../gucharmap/unicode-scripts.h:27
   
  858857#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
  859858msgid "CJK Radicals Supplement"
  860 msgstr "Корени от CJK (допълнение)"
   859msgstr "Корени от CJK — допълнение"
  861860
  862861#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108
  863862msgid "Kangxi Radicals"
  864 msgstr "Канджкси корени"
   863msgstr "Кангкски корени"
  865864
  866865#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109
   
  910909#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120
  911910msgid "CJK Compatibility"
  912 msgstr "Съвместимост към CJK"
   911msgstr "Съвместимост със CJK"
  913912
  914913#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
  915914msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
  916 msgstr "Унифицирани идеограми от CJK - разширение - A"
   915msgstr "Унифицирани идеограми от CJK — разширение A"
  917916
  918917#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
   
  938937#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
  939938msgid "Latin Extended-D"
  940 msgstr "Разширен латински - D"
   939msgstr "Разширена латиница — D"
  941940
  942941#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
  943942msgid "Syloti Nagri"
  944 msgstr "Силоти нагри"
   943msgstr "Силоти Нагри"
  945944
  946945#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
   
  970969#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
  971970msgid "CJK Compatibility Ideographs"
  972 msgstr "Идеограми за съвместимост към CJK"
   971msgstr "Идеограми за съвместимост със CJK"
  973972
  974973#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136
   
  978977#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
  979978msgid "Arabic Presentation Forms-A"
  980 msgstr "Арабски представящи форми - A"
   979msgstr "Арабски представящи форми A"
  981980
  982981#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
   
  994993#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
  995994msgid "CJK Compatibility Forms"
  996 msgstr "Форми за съвместимост към CJK"
   995msgstr "Форми за съвместимост със CJK"
  997996
  998997#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142
   
  10021001#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143
  10031002msgid "Arabic Presentation Forms-B"
  1004 msgstr "Арабски представящи форми - B"
   1003msgstr "Арабски представящи форми B"
  10051004
  10061005#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144
   
  10141013#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146
  10151014msgid "Linear B Syllabary"
  1016 msgstr "Линейна сричкова азбука - B"
   1015msgstr "Линейна сричкова азбука B"
  10171016
  10181017#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147
  10191018msgid "Linear B Ideograms"
  1020 msgstr "Линейни идеограми - B"
   1019msgstr "Линейни идеограми B"
  10211020
  10221021#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
   
  11021101#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:168
  11031102msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
  1104 msgstr "Унифицирани идеограми на CJK - разширение B"
   1103msgstr "Унифицирани идеограми на CJK разширение B"
  11051104
  11061105#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:169
  11071106msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
  1108 msgstr "Идеограми за съвместимост към CJK (допълнение)"
   1107msgstr "Идеограми за съвместимост със CJK — допълнение"
  11091108
  11101109#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:170
   
  11141113#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:171
  11151114msgid "Variation Selectors Supplement"
  1116 msgstr "Избор на вариант (допълнителни)"
   1115msgstr "Избор на вариант — допълнителни"
  11171116
  11181117#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:172
  11191118msgid "Supplementary Private Use Area-A"
  1120 msgstr "Допълнителна област за лично използване - A"
   1119msgstr "Допълнителна област за лично използване A"
  11211120
  11221121#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:173
  11231122msgid "Supplementary Private Use Area-B"
  1124 msgstr "Допълнителна област за лично използване - B"
   1123msgstr "Допълнителна област за лично използване B"
  11251124
  11261125#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
   
  11541153#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:51
  11551154msgid "Latin"
  1156 msgstr "Латински"
   1155msgstr "Латиница"
  11571156
  11581157#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
  11591158msgid "Linear B"
  1160 msgstr "Линейна сричкова азбука - B"
   1159msgstr "Линейна сричкова азбука B"
  11611160
  11621161#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
 • gnome/trunk/gucharmap.trunk.bg.po

  r1500 r1615  
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2006.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
  7 # Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2008.
  87#
  98msgid ""
   
  1110"Project-Id-Version: gucharmap trunk\n"
  1211"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-05-15 17:56+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-05-15 17:56+0300\n"
  15 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-08-05 08:31+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-08-05 08:31+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1615"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1716"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2019"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2120
  22 #: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:891
   21#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:887
  2322#: ../gucharmap/main.c:61
  2423msgid "Character Map"
   
  2928msgstr "Вмъкване на специални знаци в документи"
  3029
  31 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:452
   30#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:553
  3231msgid "Canonical decomposition:"
  3332msgstr "Канонични разлагания:"
  3433
  35 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:495 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:568
   34#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:596 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:568
  3635msgid "[not a printable character]"
  3736msgstr "[знак, който не се отпечатва]"
  3837
  39 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:509
   38#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:610
  4039msgid "General Character Properties"
  4140msgstr "Общи свойства на знака"
  4241
  43 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:515
   42#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:616
  4443msgid "In Unicode since:"
  4544msgstr "В Уникод от:"
  4645
  4746#. character category
  48 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:519
   47#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:620
  4948msgid "Unicode category:"
  5049msgstr "Категория в Уникод:"
  5150
  52 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:528
   51#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:629
  5352msgid "Various Useful Representations"
  54 msgstr "Различни полезни представяния"
  55 
  56 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:538
   53msgstr "Разни полезни представяния"
   54
   55#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:639
  5756msgid "UTF-8:"
  5857msgstr "UTF-8:"
  5958
  60 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:546
   59#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:647
  6160msgid "UTF-16:"
  6261msgstr "UTF-16:"
  6362
  64 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:557
   63#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:658
  6564msgid "C octal escaped UTF-8:"
  66 msgstr "UTF-8, екраниран с осмично представяне в C:"
  67 
  68 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:567
   65msgstr "UTF-8, осмично екраниран в C:"
   66
   67#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:668
  6968msgid "XML decimal entity:"
  7069msgstr "Десетичен указател към знак в XML:"
  7170
  72 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:578
   71#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:679
  7372msgid "Annotations and Cross References"
  7473msgstr "Анотации и препратки"
  7574
  76 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:585
   75#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:686
  7776msgid "Alias names:"
  7877msgstr "Псевдоними:"
  7978
  80 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:594
   79#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:695
  8180msgid "Notes:"
  8281msgstr "Бележки:"
  8382
  84 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:603
   83#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:704
  8584msgid "See also:"
  8685msgstr "Виж също:"
  8786
  88 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:612
   87#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:713
  8988msgid "Approximate equivalents:"
  9089msgstr "Приблизителни еквиваленти:"
  9190
  92 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:621
   91#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:722
  9392msgid "Equivalents:"
  9493msgstr "Еквиваленти:"
  9594
  96 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:637
   95#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:738
  9796msgid "CJK Ideograph Information"
  9897msgstr "Информация за идеограми от CJK"
  9998
  100 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:642
   99#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:743
  101100msgid "Definition in English:"
  102101msgstr "Определение на английски:"
  103102
  104 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:647
   103#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:748
  105104msgid "Mandarin Pronunciation:"
  106105msgstr "Произнасяне на мандарин:"
  107106
  108 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:652
   107#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:753
  109108msgid "Cantonese Pronunciation:"
  110109msgstr "Произнасяне на кантонски:"
  111110
  112 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:657
   111#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:758
  113112msgid "Japanese On Pronunciation:"
  114113msgstr "Японско произнасяне Он:"
  115114
  116 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:662
   115#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:763
  117116msgid "Japanese Kun Pronunciation:"
  118117msgstr "Японско произнасяне Кун:"
  119118
  120 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:667
   119#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:768
  121120msgid "Tang Pronunciation:"
  122121msgstr "Произнасяне Танг:"
  123122
  124 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:672
   123#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:773
  125124msgid "Korean Pronunciation:"
  126125msgstr "Корейско произнасяне:"
  127126
  128 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1032
   127#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1158
  129128msgid "Characte_r Table"
  130 msgstr "Т_аблица със знаци"
  131 
  132 #: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1077
   129msgstr "аблица със знаци"
   130
   131#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1204
  133132msgid "Character _Details"
  134 msgstr "И_нформация за знака"
   133msgstr "нформация за знака"
  135134
  136135#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1371
   
  139138
  140139#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1373
  141 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:584
   140#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:585
  142141msgid "Not found."
  143142msgstr "Не е открит."
   
  165164#: ../gucharmap/gucharmap-settings.c:71
  166165msgid "GConf could not be initialized."
  167 msgstr "Неуспех при инициализирането на GConf."
   166msgstr "GConf не може да бъде инициализиран."
  168167
  169168#. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
   
  322321msgstr "Разделител, интервали"
  323322
  324 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:247
   323#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:246
  325324msgid "Searching…"
  326325msgstr "Търсене…"
  327326
  328 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:476
   327#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:475
  329328msgid ""
  330329"Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
   
  333332"any later version."
  334333msgstr ""
  335 "Gucharmap е свободен софтуер. Можете да го разпространявате и/или да го "
  336 "променяте според условията на версия 2 или по-висока (по Ваш избор) на Общия "
  337 "публичен лиценз на GNU (GNU General Public License), който е публикуван от "
  338 "Фондацията за свободен софтуер."
  339 
  340 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:480
   334"Тази програма (Gucharmap) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   335"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   336"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   337"ваше решение) по-късна версия."
   338
   339#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:479
  341340msgid ""
  342341"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
   
  347346"С настоящото се дава напълно безплатно право на всеки, който получи копие от "
  348347"файловете с данни на Уникод, да разполага с тях, включително, но без "
  349 "ограничение - да ги използва, копира, модифицира, слива, публикува, "
   348"ограничение да ги използва, копира, модифицира, слива, публикува, "
  350349"разпространява и/или да продава копия."
  351350
  352 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:484
   351#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:483
  353352msgid ""
  354353"Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
   
  357356"Public License and Unicode Copyright for more details."
  358357msgstr ""
  359 "Gucharmap и файловете с данни на Уникод се разпространяват с надеждата да е "
  360 "полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или "
  361 "ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен "
  362 "лиценз на GNU (GNU GPL)."
  363 
  364 # Адресът в msgid е грешен.
  365 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:488
   358"Тази програма и файловете с данни на Уникод се разпространява с надеждата, "
   359"че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА "
   360"или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия "
   361"публичен лиценз на GNU."
   362
   363#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:487
  366364msgid ""
  367365"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  369367"Place, Suite 330, Boston, MA  02110-1301  USA"
  370368msgstr ""
  371 "Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с тази "
  372 "програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за свободен софтуер на адрес: "
  373 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
  374 "02110-1301, USA."
  375 
  376 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:491
   369"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   370"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   371"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   372
   373#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:490
  377374msgid ""
  378375"Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
   
  384381"www.unicode.org/copyright.html"
  385382
  386 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:504
   383#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:503
  387384msgid "GNOME Character Map based on the Unicode Character Database"
  388 msgstr ""
  389 "Карта на знаците за GNOME, базирана на базата от данни за знаци на Уникод"
  390 
  391 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:511
   385msgstr "Карта на знаците за GNOME ползваща базата от данни на Уникод"
   386
   387#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:510
  392388msgid "Gucharmap"
  393389msgstr "Gucharmap"
  394390
  395 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:513
   391#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:512
  396392msgid "translator-credits"
  397393msgstr ""
  398394"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  399395"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   396"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  400397"\n"
  401398"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  403400"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  404401
  405 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:590 ../gucharmap/gucharmap-window.c:860
   402#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:589 ../gucharmap/gucharmap-window.c:856
  406403msgid "Next Script"
  407404msgstr "Следваща писменост"
  408405
  409 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:590 ../gucharmap/gucharmap-window.c:862
   406#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:589 ../gucharmap/gucharmap-window.c:858
  410407msgid "Previous Script"
  411408msgstr "Предишна писменост"
  412409
  413 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:595
   410#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:594
  414411msgid "Next Block"
  415412msgstr "Следващ блок"
  416413
  417 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:595
   414#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:594
  418415msgid "Previous Block"
  419416msgstr "Предишен блок"
  420417
  421 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:823
   418#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:819
  422419msgid "_File"
  423420msgstr "_Файл"
  424421
  425 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:824
   422#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:820
  426423msgid "_View"
  427424msgstr "_Изглед"
  428425
  429 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:825
   426#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:821
  430427msgid "_Search"
  431428msgstr "_Търсене"
  432429
  433 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:826
   430#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:822
  434431msgid "_Go"
  435432msgstr "_Отиване"
  436433
  437 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:827
   434#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:823
  438435msgid "_Help"
  439436msgstr "Помо_щ"
  440437
  441 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:830
   438#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:826
  442439msgid "Page _Setup"
  443 msgstr "_Настройка на страницата"
  444 
  445 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:851
   440msgstr "_Настройки на страницата"
   441
   442#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:847
  446443msgid "Find _Next"
  447444msgstr "Намиране на _следващ"
  448445
  449 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:853
   446#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:849
  450447msgid "Find _Previous"
  451448msgstr "Намиране на _предишен"
  452449
  453 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:856
   450#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:852
  454451msgid "_Next Character"
  455452msgstr "_Следващ знак"
  456453
  457 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:858
   454#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:854
  458455msgid "_Previous Character"
  459456msgstr "_Предишен знак"
  460457
  461 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:865
   458#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:861
  462459msgid "_Contents"
  463460msgstr "_Ръководство"
  464461
  465 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:867
   462#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:863
  466463msgid "_About"
  467464msgstr "_Относно"
  468465
  469 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:877
   466#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:873
  470467msgid "By _Script"
  471468msgstr "По _писменост"
  472469
  473 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:879
   470#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:875
  474471msgid "By _Unicode Block"
  475 msgstr "По _блок в Уникод"
  476 
  477 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:884
   472msgstr "По блок в _Уникод"
   473
   474#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:880
  478475msgid "Snap _Columns to Power of Two"
  479 msgstr "Броят _колони да е степен на 2"
  480 
  481 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:953
   476msgstr "_Броят колони да е степен на 2"
   477
   478#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:949
  482479msgid "_Text to copy:"
  483 msgstr "Т_екст за копиране:"
  484 
  485 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:958
   480msgstr "екст за копиране:"
   481
   482#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:956
  486483msgid "Copy to the clipboard."
  487484msgstr "Копиране в буфера за обмен."
   
  489486#: ../gucharmap/main.c:43
  490487msgid "Font to start with; ex: 'Serif 27'"
  491 msgstr "Шрифт, с който да се започва (напр. „Serif 27“)"
   488msgstr "Шрифт, с който да се стартира, напр.: „Serif 27“"
  492489
  493490#: ../gucharmap/main.c:43
   
  497494#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:14
  498495msgid "Basic Latin"
  499 msgstr "Основен латински"
   496msgstr "Основна латиница"
  500497
  501498#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:15
  502499msgid "Latin-1 Supplement"
  503 msgstr "Латински-1, допълнителен"
   500msgstr "Латиница-1, допълнителна"
  504501
  505502#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:16
  506503msgid "Latin Extended-A"
  507 msgstr "Разширен латински - A"
   504msgstr "Разширена латиница — A"
  508505
  509506#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:17
  510507msgid "Latin Extended-B"
  511 msgstr "Разширен латински - B"
   508msgstr "Разширена латиница — B"
  512509
  513510#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:18
   
  517514#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:19
  518515msgid "Spacing Modifier Letters"
  519 msgstr "Знаци променящи разстоянието м/у буквите"
   516msgstr "Значи променящи разстоянието м/у буквите"
  520517
  521518#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
   
  549546#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:80
  550547msgid "Syriac"
  551 msgstr "Сирийски"
   548msgstr "Сириак"
  552549
  553550#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28
   
  561558#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:63
  562559msgid "N'Ko"
  563 msgstr "Н'ко"
   560msgstr "Н'Ко"
  564561
  565562#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
   
  701698#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:78
  702699msgid "Sundanese"
  703 msgstr "Сундански"
   700msgstr "Судански"
  704701
  705702#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66 ../gucharmap/unicode-scripts.h:55
   
  709706#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:66
  710707msgid "Ol Chiki"
  711 msgstr "Ол Чики"
   708msgstr "Ол Чики — Санталски"
  712709
  713710#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68
   
  725722#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71
  726723msgid "Latin Extended Additional"
  727 msgstr "Разширен латински (допълнение)"
   724msgstr "Разширена латиница — допълнителни"
  728725
  729726#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72
   
  801798#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
  802799msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
  803 msgstr "Разни математически знаци - A"
   800msgstr "Разни математически знаци A"
  804801
  805802#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
  806803msgid "Supplemental Arrows-A"
  807 msgstr "Допълнителни стрелки - A"
   804msgstr "Допълнителни стрелки A"
  808805
  809806#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
   
  813810#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
  814811msgid "Supplemental Arrows-B"
  815 msgstr "Допълнителни стрелки - B"
   812msgstr "Допълнителни стрелки B"
  816813
  817814#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
  818815msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
  819 msgstr "Разни математически знаци - B"
   816msgstr "Разни математически знаци B"
  820817
  821818#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
   
  833830#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
  834831msgid "Latin Extended-C"
  835 msgstr "Разширен латински - C"
   832msgstr "Разширена латиница — C"
  836833
  837834#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99 ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
   
  853850#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
  854851msgid "Cyrillic Extended-A"
  855 msgstr "Разширена кирилица - A"
   852msgstr "Разширена кирилица A"
  856853
  857854#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
   
  861858#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105
  862859msgid "CJK Radicals Supplement"
  863 msgstr "Корени от CJK (допълнение)"
   860msgstr "Корени от CJK — допълнение"
  864861
  865862#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106
  866863msgid "Kangxi Radicals"
  867 msgstr "Канджкси корени"
   864msgstr "Кангкски корени"
  868865
  869866#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
   
  913910#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118
  914911msgid "CJK Compatibility"
  915 msgstr "Съвместимост към CJK"
   912msgstr "Съвместимост със CJK"
  916913
  917914#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119
  918915msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
  919 msgstr "Унифицирани идеограми от CJK - разширение - A"
   916msgstr "Унифицирани идеограми от CJK — разширение A"
  920917
  921918#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120
   
  941938#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
  942939msgid "Cyrillic Extended-B"
  943 msgstr "Разширена кирилица - B"
   940msgstr "Разширена кирилица B"
  944941
  945942#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
   
  949946#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
  950947msgid "Latin Extended-D"
  951 msgstr "Разширен латински - D"
   948msgstr "Разширена латиница — D"
  952949
  953950#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128 ../gucharmap/unicode-scripts.h:79
  954951msgid "Syloti Nagri"
  955 msgstr "Силоти нагри"
   952msgstr "Силоти Нагри"
  956953
  957954#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
   
  965962#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131 ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
  966963msgid "Kayah Li"
  967 msgstr "Кая ли"
   964msgstr "Кая Ли"
  968965
  969966#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132 ../gucharmap/unicode-scripts.h:73
  970967msgid "Rejang"
  971 msgstr "Реджанг"
   968msgstr "Режанг"
  972969
  973970#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133 ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
   
  997994#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139
  998995msgid "CJK Compatibility Ideographs"
  999 msgstr "Идеограми за съвместимост към CJK"
   996msgstr "Идеограми за съвместимост със CJK"
  1000997
  1001998#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
   
  10051002#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
  10061003msgid "Arabic Presentation Forms-A"
  1007 msgstr "Арабски представящи форми - A"
   1004msgstr "Арабски представящи форми A"
  10081005
  10091006#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142
   
  10211018#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145
  10221019msgid "CJK Compatibility Forms"
  1023 msgstr "Форми за съвместимост към CJK"
   1020msgstr "Форми за съвместимост със CJK"
  10241021
  10251022#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146
   
  10291026#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147
  10301027msgid "Arabic Presentation Forms-B"
  1031 msgstr "Арабски представящи форми - B"
   1028msgstr "Арабски представящи форми B"
  10321029
  10331030#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
   
  10411038#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150
  10421039msgid "Linear B Syllabary"
  1043 msgstr "Линейна сричкова азбука - B"
   1040msgstr "Линейна сричкова азбука B"
  10441041
  10451042#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151
  10461043msgid "Linear B Ideograms"
  1047 msgstr "Линейни идеограми - B"
   1044msgstr "Линейни идеограми B"
  10481045
  10491046#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152
   
  10611058#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155
  10621059msgid "Phaistos Disc"
  1063 msgstr "Фестски диск"
   1060msgstr "Дискът от Фестос"
  10641061
  10651062#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
  10661063msgid "Lycian"
  1067 msgstr "Лицийски"
   1064msgstr "Ликийски"
  10681065
  10691066#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
  10701067msgid "Carian"
  1071 msgstr "Карийски"
   1068msgstr "Кариански"
  10721069
  10731070#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
   
  11491146#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:177
  11501147msgid "Mahjong Tiles"
  1151 msgstr "Плочки за mahjong"
   1148msgstr "Плочки на Маджонг"
  11521149
  11531150#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:178
  11541151msgid "Domino Tiles"
  1155 msgstr "Плочки за домино"
   1152msgstr "Плочки на домино"
  11561153
  11571154#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:179
  11581155msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
  1159 msgstr "Унифицирани идеограми на CJK - разширение B"
   1156msgstr "Унифицирани идеограми на CJK разширение B"
  11601157
  11611158#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:180
  11621159msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
  1163 msgstr "Идеограми за съвместимост към CJK (допълнение)"
   1160msgstr "Идеограми за съвместимост със CJK — допълнение"
  11641161
  11651162#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:181
   
  11691166#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:182
  11701167msgid "Variation Selectors Supplement"
  1171 msgstr "Избор на вариант (допълнителни)"
   1168msgstr "Избор на вариант — допълнителни"
  11721169
  11731170#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:183
  11741171msgid "Supplementary Private Use Area-A"
  1175 msgstr "Допълнителна област за лично използване - A"
   1172msgstr "Допълнителна област за лично използване A"
  11761173
  11771174#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:184
  11781175msgid "Supplementary Private Use Area-B"
  1179 msgstr "Допълнителна област за лично използване - B"
   1176msgstr "Допълнителна област за лично използване B"
  11801177
  11811178#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
   
  12091206#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
  12101207msgid "Latin"
  1211 msgstr "Латински"
   1208msgstr "Латиница"
  12121209
  12131210#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
  12141211msgid "Linear B"
  1215 msgstr "Линейна сричкова азбука - B"
   1212msgstr "Линейна сричкова азбука B"
  12161213
  12171214#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:71
   
  12231220msgstr "И"
  12241221
  1225 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:564
   1222#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:565
  12261223msgid "Information"
  12271224msgstr "Информация"
  12281225
  12291226#. follow hig guidelines
  1230 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:738
   1227#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:739
  12311228msgid "Find"
  12321229msgstr "Търсене"
  12331230
  1234 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:752
   1231#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:753
  12351232msgid "_Previous"
  12361233msgstr "_Предишен"
  12371234
  1238 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:759
   1235#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:760
  12391236msgid "_Next"
  12401237msgstr "_Следващ"
  12411238
  1242 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:769
   1239#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:770
  12431240msgid "_Search:"
  12441241msgstr "_Търсене:"
  12451242
  1246 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:779
   1243#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:780
  12471244msgid "Match _whole word"
  12481245msgstr "Отбелязване на _цяла дума"
  12491246
  1250 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:784
   1247#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:785
  12511248msgid "Search in character _details"
  12521249msgstr "Търсене в _информацията за знака"
   
  12601257msgstr "Блок в Уникод"
  12611258
  1262 #: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:133
   1259#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:134
  12631260msgid "Script"
  12641261msgstr "Писменост"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.