Changeset 161


Ignore:
Timestamp:
Aug 30, 2005, 1:43:39 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновявам превода на glib и го премествам да отговаря на разклпнението си.

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/glib-2-8.HEAD.bg.po

  r160 r161  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-07-09 15:54+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-07-09 15:54+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../glib/gconvert.c:406
   20#: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
  2121#, c-format
  2222msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  2323msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  2424
  25 #: ../glib/gconvert.c:410
   25#: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
  2626#, c-format
  2727msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  2828msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  2929
  30 #: ../glib/gconvert.c:618 ../glib/gconvert.c:908 ../glib/giochannel.c:1319
  31 #: ../glib/giochannel.c:1361 ../glib/giochannel.c:2203 ../glib/gutf8.c:911
  32 #: ../glib/gutf8.c:1361
   30#: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
   31#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:912
   32#: ../glib/gutf8.c:1362
  3333msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  3434msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  3535
  36 #: ../glib/gconvert.c:624 ../glib/gconvert.c:841 ../glib/giochannel.c:1326
  37 #: ../glib/giochannel.c:2215
   36#: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
   37#: ../glib/giochannel.c:2218
  3838#, c-format
  3939msgid "Error during conversion: %s"
  4040msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  4141
  42 #: ../glib/gconvert.c:643 ../glib/gutf8.c:907 ../glib/gutf8.c:1112
  43 #: ../glib/gutf8.c:1253 ../glib/gutf8.c:1357
   42#: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:908 ../glib/gutf8.c:1113
   43#: ../glib/gutf8.c:1254 ../glib/gutf8.c:1358
  4444msgid "Partial character sequence at end of input"
  4545msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  4646
  47 #: ../glib/gconvert.c:817
   47#: ../glib/gconvert.c:897
  4848#, c-format
  4949msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  5252"s“"
  5353
  54 #: ../glib/gconvert.c:1619
   54#: ../glib/gconvert.c:1706
  5555#, c-format
  5656msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  5757msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  5858
  59 #: ../glib/gconvert.c:1629
   59#: ../glib/gconvert.c:1716
  6060#, c-format
  6161msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  6262msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  6363
  64 #: ../glib/gconvert.c:1646
   64#: ../glib/gconvert.c:1733
  6565#, c-format
  6666msgid "The URI '%s' is invalid"
  6767msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  6868
  69 #: ../glib/gconvert.c:1658
   69#: ../glib/gconvert.c:1745
  7070#, c-format
  7171msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  7272msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  7373
  74 #: ../glib/gconvert.c:1674
   74#: ../glib/gconvert.c:1761
  7575#, c-format
  7676msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  7777msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  7878
  79 #: ../glib/gconvert.c:1768
   79#: ../glib/gconvert.c:1855
  8080#, c-format
  8181msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  8282msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  8383
  84 #: ../glib/gconvert.c:1778
   84#: ../glib/gconvert.c:1865
  8585msgid "Invalid hostname"
  8686msgstr "Неправилно име на хост"
   
  205205msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
  206206
  207 #: ../glib/gfileutils.c:1977
   207#: ../glib/gfileutils.c:1974
  208208#, c-format
  209209msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  210210msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  211211
  212 #: ../glib/gfileutils.c:1998
   212#: ../glib/gfileutils.c:1995
  213213msgid "Symbolic links not supported"
  214214msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  215215
  216 #: ../glib/giochannel.c:1147
   216#: ../glib/giochannel.c:1150
  217217#, c-format
  218218msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
  219219msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  220220
  221 #: ../glib/giochannel.c:1151
   221#: ../glib/giochannel.c:1154
  222222#, c-format
  223223msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
  224224msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  225225
  226 #: ../glib/giochannel.c:1496
   226#: ../glib/giochannel.c:1499
  227227msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  228228msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  229229
  230 #: ../glib/giochannel.c:1543 ../glib/giochannel.c:1800
  231 #: ../glib/giochannel.c:1886
   230#: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
   231#: ../glib/giochannel.c:1889
  232232msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  233233msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  234234
  235 #: ../glib/giochannel.c:1623 ../glib/giochannel.c:1700
   235#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
  236236msgid "Channel terminates in a partial character"
  237237msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
  238238
  239 #: ../glib/giochannel.c:1686
   239#: ../glib/giochannel.c:1689
  240240msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  241241msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
   
  502502msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  503503
  504 #: ../glib/gspawn-win32.c:264
   504#: ../glib/gspawn-win32.c:276
  505505msgid "Failed to read data from child process"
  506506msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  507507
  508 #: ../glib/gspawn-win32.c:281 ../glib/gspawn.c:1354
   508#: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1375
  509509#, c-format
  510510msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  511511msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  512512
  513 #: ../glib/gspawn-win32.c:321 ../glib/gspawn.c:1018
   513#: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1039
  514514#, c-format
  515515msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  516516msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  517517
  518 #: ../glib/gspawn-win32.c:349 ../glib/gspawn.c:1223
   518#: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1244
  519519#, c-format
  520520msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  521521msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  522522
  523 #: ../glib/gspawn-win32.c:357 ../glib/gspawn-win32.c:442
   523#: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:582
  524524#, c-format
  525525msgid "Failed to execute child process (%s)"
  526526msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  527527
  528 #: ../glib/gspawn-win32.c:599
  529 msgid "Failed to execute helper program"
  530 msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта"
  531 
  532 #: ../glib/gspawn-win32.c:797
   528#: ../glib/gspawn-win32.c:886
   529#, c-format
   530msgid "Failed to execute helper program (%s)"
   531msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
   532
   533#: ../glib/gspawn-win32.c:1083
  533534msgid ""
  534535"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  543544msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  544545
  545 #: ../glib/gspawn.c:310
   546#: ../glib/gspawn.c:311
  546547#, c-format
  547548msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  549550"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  550551
  551 #: ../glib/gspawn.c:393
   552#: ../glib/gspawn.c:394
  552553#, c-format
  553554msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  554555msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  555556
  556 #: ../glib/gspawn.c:1083
   557#: ../glib/gspawn.c:1104
  557558#, c-format
  558559msgid "Failed to fork (%s)"
  559560msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  560561
  561 #: ../glib/gspawn.c:1233
   562#: ../glib/gspawn.c:1254
  562563#, c-format
  563564msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  564565msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  565566
  566 #: ../glib/gspawn.c:1243
   567#: ../glib/gspawn.c:1264
  567568#, c-format
  568569msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  569570msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  570571
  571 #: ../glib/gspawn.c:1252
   572#: ../glib/gspawn.c:1273
  572573#, c-format
  573574msgid "Failed to fork child process (%s)"
  574575msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  575576
  576 #: ../glib/gspawn.c:1260
   577#: ../glib/gspawn.c:1281
  577578#, c-format
  578579msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  579580msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  580581
  581 #: ../glib/gspawn.c:1282
   582#: ../glib/gspawn.c:1303
  582583#, c-format
  583584msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  586587"s)"
  587588
  588 #: ../glib/gutf8.c:986
   589#: ../glib/gutf8.c:987
  589590msgid "Character out of range for UTF-8"
  590591msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  591592
  592 #: ../glib/gutf8.c:1080 ../glib/gutf8.c:1089 ../glib/gutf8.c:1221
  593 #: ../glib/gutf8.c:1230 ../glib/gutf8.c:1371 ../glib/gutf8.c:1467
   593#: ../glib/gutf8.c:1081 ../glib/gutf8.c:1090 ../glib/gutf8.c:1222
   594#: ../glib/gutf8.c:1231 ../glib/gutf8.c:1372 ../glib/gutf8.c:1468
  594595msgid "Invalid sequence in conversion input"
  595596msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  596597
  597 #: ../glib/gutf8.c:1382 ../glib/gutf8.c:1478
   598#: ../glib/gutf8.c:1383 ../glib/gutf8.c:1479
  598599msgid "Character out of range for UTF-16"
  599600msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  600601
  601 #: ../glib/goption.c:465
   602#: ../glib/goption.c:468
  602603msgid "Usage:"
  603604msgstr "Употреба:"
  604605
  605 #: ../glib/goption.c:465
   606#: ../glib/goption.c:468
  606607msgid "[OPTION...]"
  607608msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  608609
  609 #: ../glib/goption.c:551
   610#: ../glib/goption.c:556
  610611msgid "Help Options:"
  611612msgstr "Настройки на помощта:"
  612613
  613 #: ../glib/goption.c:552
   614#: ../glib/goption.c:557
  614615msgid "Show help options"
  615616msgstr "Показване на настройките на помощта"
  616617
  617 #: ../glib/goption.c:557
   618#: ../glib/goption.c:562
  618619msgid "Show all help options"
  619620msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  620621
  621 #: ../glib/goption.c:607
   622#: ../glib/goption.c:612
  622623msgid "Application Options:"
  623624msgstr "Настройки на приложението:"
  624625
  625 #: ../glib/goption.c:648
   626#: ../glib/goption.c:653
  626627#, c-format
  627628msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  628629msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  629630
  630 #: ../glib/goption.c:658
   631#: ../glib/goption.c:663
  631632#, c-format
  632633msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  634635"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  635636
  636 #: ../glib/goption.c:940 ../glib/goption.c:1015
   637#: ../glib/goption.c:957 ../glib/goption.c:1068
  637638#, c-format
  638639msgid "Missing argument for %s"
  639640msgstr "Липсва аргумент за %s"
  640641
  641 #: ../glib/goption.c:1418
   642#: ../glib/goption.c:1472
  642643#, c-format
  643644msgid "Unknown option %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.