Changeset 1605


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2008, 8:40:31 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

meld: готов за подаване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/meld.trunk.bg.po

  r1600 r1605  
  88"Project-Id-Version: meld trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-31 14:51+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-07-31 14:51+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-08-02 08:39+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-08-02 08:39+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov  <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  157157"Remove recusively?"
  158158msgstr ""
  159 "„%s“ е директория.\n"
   159"„%s“ е папка.\n"
  160160"Да се изтрие ли рекурсивно?"
  161161
   
  286286"'%s'"
  287287msgstr ""
  288 "Грешка в регулярния израз\n"
   288"Грешка в регулярния израз:\n"
  289289"„%s“"
  290290
   
  328328"Perhaps it is a binary file."
  329329msgstr ""
  330 "Съдъжа символа ASCII NUL.\n"
   330"Съдържа знака ASCII NUL.\n"
  331331"Вероятно е двоичен файл."
  332332
   
  383383"Would you like to save as UTF-8?"
  384384msgstr ""
  385 "„%s“ съдържа символи, които не могат да се кодират чрез „%s“\n"
   385"„%s“ съдържа знаци, които не могат да се кодират чрез „%s“\n"
  386386"Желаете ли да се запише в „UTF-8“?"
  387387
   
  446446#: ../glade2/meldapp.glade.h:1
  447447msgid "(gnome-default-editor)"
  448 msgstr "(редактор-на-GNOME-по-подразбиране)"
   448msgstr "(стандартен-редактор-на-GNOME)"
  449449
  450450#: ../glade2/meldapp.glade.h:2
   
  478478#: ../glade2/meldapp.glade.h:9
  479479msgid "<b>Whitespace</b>"
  480 msgstr "<b>Празни символи</b>"
   480msgstr "<b>Празни знаци</b>"
  481481
  482482#: ../glade2/meldapp.glade.h:10
   
  558558#: ../glade2/meldapp.glade.h:28
  559559msgid "Gnome Default"
  560 msgstr "Подразбиращата настройка на GNOME"
   560msgstr "Стандартната настройка на GNOME"
  561561
  562562#: ../glade2/meldapp.glade.h:29
  563563msgid "Gnome default editor"
  564 msgstr "Подразбиращият се за GNOME редактор"
   564msgstr "Стандартният редактор на GNOME"
  565565
  566566#: ../glade2/meldapp.glade.h:30
   
  570570#: ../glade2/meldapp.glade.h:31
  571571msgid "Ignore changes in amount of white space"
  572 msgstr "Игнориране на промените в празните символи"
   572msgstr "Игнориране на промените в празните знаци"
  573573
  574574#: ../glade2/meldapp.glade.h:32
   
  660660#: ../glade2/meldapp.glade.h:53
  661661msgid "Three way directory"
  662 msgstr "Сравняване на 3 директории"
   662msgstr "Сравняване на 3 папки"
  663663
  664664#: ../glade2/meldapp.glade.h:54
   
  668668#: ../glade2/meldapp.glade.h:55
  669669msgid "Two way directory"
  670 msgstr "Сравняване на 2 директории"
   670msgstr "Сравняване на 2 папки"
  671671
  672672#: ../glade2/meldapp.glade.h:56
   
  693693msgid "When loading, try these codecs in order. (e.g. utf8, iso8859)"
  694694msgstr ""
  695 "При зареждане на файл, пробвай кодиранията в тази последователност (напр.: "
  696 "utf8, iso8859)"
   695"При зареждане на файл, да се пробват кодиранията в тази последователност "
   696"(напр.: utf8, iso8859)"
  697697
  698698#: ../glade2/meldapp.glade.h:62
   
  702702"separated by spaces."
  703703msgstr ""
  704 "При сравнявания на директории някои файлове и директории може да се "
  705 "пренебрегват. Всеки ред е списък от шаблони на обвивката, разделени с "
  706 "интервали."
   704"При сравняване на папки някои файлове и директории може да се пренебрегват. "
   705"Всеки ред е списък от шаблони на обвивката, разделени с интервали."
  707706
  708707#: ../glade2/meldapp.glade.h:63
   
  716715"При сравняване на файлове някои промени може да се пренебрегват. Всеки "
  717716"шаблон тук е регулярен израз в езика Питон, който заменя всеки напасващ "
  718 "текст с празен низ преди да се извърши сравняването. Ако изразът съдържа "
   717"текст с празен низ, преди да се извърши сравняването. Ако изразът съдържа "
  719718"групи, само групите се заменят. Обърнете се към ръководството за повече "
  720719"подробности."
   
  722721#: ../glade2/meldapp.glade.h:64
  723722msgid "Whitespace is significant"
  724 msgstr "Празните символи имат значение"
   723msgstr "Празните знаци имат значение"
  725724
  726725#: ../glade2/meldapp.glade.h:66
  727726msgid "_Directory Comparison"
  728 msgstr "Сравняване на _директории"
   727msgstr "Сравняване на _папки"
  729728
  730729#: ../glade2/meldapp.glade.h:67
   
  839838#: ../meldapp.py:444
  840839msgid "Backups\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
  841 msgstr "Резерни копия\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
   840msgstr "Резервни копия\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
  842841
  843842#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
   
  903902#: ../meldapp.py:536
  904903msgid "Quit the program"
  905 msgstr "Спиране на протрамата"
   904msgstr "Спиране на програмата"
  906905
  907906#: ../meldapp.py:539
   
  931930#: ../meldapp.py:547
  932931msgid "Go to the previous difference"
  933 msgstr "Към предната разлика"
   932msgstr "Към предишната разлика"
  934933
  935934#: ../meldapp.py:548
   
  983982#: ../meldapp.py:821
  984983msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
  985 msgstr "Невъзможно е да се сравняват файлове с директории.\n"
   984msgstr "Невъзможно е да се сравняват файлове с папки.\n"
  986985
  987986#. ###############################################################################
   
  10531052#: ../vcview.py:124
  10541053msgid "Add to VC"
  1055 msgstr "Добавяне към КВ"
   1054msgstr "Добавяне към контрола"
  10561055
  10571056#. FIXME: popup used to use gtk.STOCK_ADD
   
  10621061#: ../vcview.py:125
  10631062msgid "Add binary to VC"
  1064 msgstr "Двоично добавяне към КВ"
   1063msgstr "Двоично добавяне към контрола"
  10651064
  10661065#. FIXME: stock is inconsistent with other VC actions
   
  10881087#: ../vcview.py:132
  10891088msgid "Flatten directories"
  1090 msgstr "Представяне на директориите като една"
   1089msgstr "Представяне на папките като една"
  10911090
  10921091#: ../vcview.py:133
   
  11801179"Изразът е: „%s“\n"
  11811180"Грешката е: „%s“"
  1182 
  1183 #~ msgid "Compare"
  1184 #~ msgstr "Сравняване"
  1185 
  1186 #~ msgid "_Delete Selected"
  1187 #~ msgstr "_Изтриване на избраните"
  1188 
  1189 #~ msgid "Copy All To _Left"
  1190 #~ msgstr "Копиране всичко на_ляво"
  1191 
  1192 #~ msgid "Copy All To _Right"
  1193 #~ msgstr "Копиране всичко на_дясно"
  1194 
  1195 #~ msgid "<b>Global options</b>"
  1196 #~ msgstr "<b>Глобални настройки</b>"
  1197 
  1198 #~ msgid "<b>Update Options</b>"
  1199 #~ msgstr "<b>Настройки за обновяване</b>"
  1200 
  1201 #~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">CVS</span>"
  1202 #~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">CVS</span>"
  1203 
  1204 #~ msgid "CVS"
  1205 #~ msgstr "CVS"
  1206 
  1207 #~ msgid "CVS Directory"
  1208 #~ msgstr "Директория под CVS"
  1209 
  1210 #~ msgid "CVS binary"
  1211 #~ msgstr "Програма за CVS"
  1212 
  1213 #~ msgid "Create missing directories (-d)"
  1214 #~ msgstr "Създаване на липсващите директории (-d)"
  1215 
  1216 #~ msgid "Ignore .cvsrc (-f)"
  1217 #~ msgstr "Игнориране на .cvsrc (-f)"
  1218 
  1219 #~ msgid "Locate CVS binary : Meld"
  1220 #~ msgstr "Meld: избор на програма за CVS"
  1221 
  1222 #~ msgid "My Directory"
  1223 #~ msgstr "Моята директория"
  1224 
  1225 #~ msgid "My File"
  1226 #~ msgstr "Моят файл"
  1227 
  1228 #~ msgid "Original Directory"
  1229 #~ msgstr "Първоначална директория"
  1230 
  1231 #~ msgid "Original File"
  1232 #~ msgstr "Първоначален файл"
  1233 
  1234 #~ msgid "Other Directory"
  1235 #~ msgstr "Чужда директория"
  1236 
  1237 #~ msgid "Other File"
  1238 #~ msgstr "Чужд файл"
  1239 
  1240 #~ msgid "Prune empty directories (-P)"
  1241 #~ msgstr "Премахване на празните директории (-P)"
  1242 
  1243 #~ msgid "Quiet mode (-q)"
  1244 #~ msgstr "Тих режим (-q)"
  1245 
  1246 #~ msgid "Save _As"
  1247 #~ msgstr "Запис _като"
  1248 
  1249 #~ msgid "Use Compression (-z)"
  1250 #~ msgstr "Ползване на компресия (-z)"
  1251 
  1252 #~ msgid "_Character"
  1253 #~ msgstr "_Символ"
  1254 
  1255 #~ msgid "_Down"
  1256 #~ msgstr "На_долу"
  1257 
  1258 #~ msgid "_None"
  1259 #~ msgstr "_Без"
  1260 
  1261 #~ msgid "_Save"
  1262 #~ msgstr "Запис"
  1263 
  1264 #~ msgid "_Up"
  1265 #~ msgstr "На_горе"
  1266 
  1267 #~ msgid "_Word"
  1268 #~ msgstr "_Дума"
  1269 
  1270 #~ msgid "Remove _Locally"
  1271 #~ msgstr "_Локално изтриване"
  1272 
  1273 #~ msgid ""
  1274 #~ "Due to incompatible API changes some functions may not operate as "
  1275 #~ "expected."
  1276 #~ msgstr ""
  1277 #~ "Поради несъвместими промени в API-тата, някои функции работят по различен "
  1278 #~ "от очаквания начин."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.