Changeset 1602


Ignore:
Timestamp:
Aug 1, 2008, 9:09:44 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm: проверен на 50%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gdm.trunk.bg.po

  r1578 r1602  
  99msgid ""
  1010msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: gdm\n"
   11"Project-Id-Version: gdm trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-07-22 08:35+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-07-22 08:33+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-08-01 07:35+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-08-01 09:03+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #: ../common/gdm-common.c:427
   22#: ../common/gdm-common.c:437
  2323#, c-format
  2424msgid "/dev/urandom is not a character device"
   
  4646msgstr "Дъщерен процес на мениджъра на дисплеи на GNOME"
  4747
  48 #: ../daemon/gdm-display-access-file.c:270
   48#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:271
  4949#, c-format
  5050msgid "could not find user \"%s\" on system"
   
  7474"syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please "
  7575"restart GDM when the problem is corrected."
  76 msgstr ""
  77 "Не може да се стартира X сървъра (това е графичната инфраструктура) поради "
  78 "вътрешна грешка. Обърнете се към системния администратор, за да провери "
  79 "дневниците за диагностика. Този дисплей ще бъде забранен. Рестартирайте GDM, "
  80 "когато проблемът е коригиран."
   76msgstr "Не може да се стартира X сървъра (графичната инфраструктура) поради вътрешна грешка. Обърнете се към системния администратор, за да провери дневниците за диагностика. Този дисплей ще бъде забранен. Рестартирайте GDM, когато проблемът е коригиран."
  8177
  8278#: ../daemon/gdm-server.c:244
   
  154150msgstr "Устройството на дисплея"
  155151
  156 #: ../daemon/gdm-session-direct.c:1577 ../daemon/gdm-session-direct.c:1595
   152#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1574 ../daemon/gdm-session-direct.c:1592
  157153#, c-format
  158154msgid "worker exited with status %d"
  159155msgstr "работният процес завърши със състояние %d"
  160156
  161 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:999
   157#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1079
  162158#, c-format
  163159msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
   
  166162"идентификация — %s"
  167163
  168 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1000
   164#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1080
  169165msgid "general failure"
  170166msgstr "обща грешка"
  171167
  172 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1001
   168#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1081
  173169msgid "out of memory"
  174170msgstr "паметта свърши"
  175171
  176 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1002
   172#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1082
  177173msgid "application programmer error"
  178174msgstr "програмна грешка"
  179175
  180 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1003
   176#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1083
  181177msgid "unknown error"
  182178msgstr "неизвестна грешка"
  183179
  184 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1010
   180#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1090
  185181msgid "Username:"
  186182msgstr "Потребител:"
  187183
  188 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1016
   184#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1096
  189185#, c-format
  190186msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
   
  193189"на потребител — %s"
  194190
  195 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1030
   191#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1110
  196192#, c-format
  197193msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
   
  200196"на потребителя — %s"
  201197
  202 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1045
   198#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1125
  203199#, c-format
  204200msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
   
  207203"потребителя — %s"
  208204
  209 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1058
   205#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1138
  210206#, c-format
  211207msgid "error informing authentication system of display string - %s"
   
  214210"DISPLAY — %s"
  215211
  216 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1073
   212#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1153
  217213#, c-format
  218214msgid "error informing authentication system of display xauth credentials - %s"
   
  221217"xauth — %s"
  222218
  223 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1353 ../daemon/gdm-session-worker.c:1371
   219#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1433 ../daemon/gdm-session-worker.c:1451
  224220#, c-format
  225221msgid "no user account available"
  226222msgstr "няма потребител"
  227223
  228 #: ../daemon/gdm-session-worker.c:1398
   224#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1478
  229225msgid "Unable to change to user"
  230226msgstr "Потребителят не може да бъде сменен"
   
  275271#, c-format
  276272msgid "%s: Could not read display port number"
  277 msgstr "%s: Неуспех при четенето на номера на порта на дисплей"
   273msgstr "%s: Неуспех при прочитането на номера на порта на дисплей"
  278274
  279275#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1598
   
  343339#, c-format
  344340msgid "%s: Could not read Session ID"
  345 msgstr "%s: Неуспех при прочитането на идентификатора на сесията."
   341msgstr "%s: Неуспех при прочитането на идентификатора на сесията"
  346342
  347343#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2492
   
  360356#, c-format
  361357msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
  362 msgstr "%s: Получена я заявка за поддържане на връзката от забранения хост %s"
   358msgstr "%s: Получена е заявка за поддържане на връзката от забранения хост %s"
  363359
  364360#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2816
   
  392388#, c-format
  393389msgid "Logdir %s does not exist or isn't a directory."
  394 msgstr "Папката с журналите %s не съществува или не е папка."
   390msgstr "Папката с журналите %s не съществува или не е папка."
  395391
  396392#: ../daemon/main.c:283
   
  421417#, c-format
  422418msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  423 msgstr "Не може да се открие потребителя на GDM „%s“. Програмата спира!"
   419msgstr "Не може да се открие потребителя на GDM „%s“. Програмата спира!"
  424420
  425421#: ../daemon/main.c:411
   
  488484#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:3
  489485msgid "_Hear text read aloud (Reader)"
  490 msgstr "_Текстът да бъде изчитан (Екранен четец)"
   486msgstr "_Текстът да бъде прочитан (Екранен четец)"
  491487
  492488#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:4
   
  646642#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:551
  647643msgid "Panel"
  648 msgstr "Панел_Отказ"
   644msgstr "Панел"
  649645
  650646#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-dialog.c:221
   
  915911#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:157
  916912msgid "Start time"
  917 msgstr "_Начало"
   913msgstr "Начало"
  918914
  919915#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:158
   
  11651161#~ "that it is not set up correctly.  You will need to log in on a console "
  11661162#~ "and reconfigure the X server.  Then restart GDM."
  1167 #~ msgstr ""
  1168 #~ "Х сървърът не може да се стартира (това е графичната инфраструктура). "
  1169 #~ "Изглежда не е настроен коректно. Ще трябва да влезете в конзола и да "
  1170 #~ "пренастроите X. След това рестартирайте GDM."
   1163#~ msgstr "Х сървърът не може да се стартира (графичната инфраструктура). Изглежда не е настроен коректно. Ще трябва да влезете в конзола и да пренастроите X. След това рестартирайте GDM."
  11711164
  11721165#~ msgid ""
   
  11941187#~ "output to diagnose the problem?"
  11951188#~ msgstr ""
  1196 #~ "X сървърът не може да се стартира (това е графичната инфраструктура). "
   1189#~ "X сървърът не може да се стартира (графичната инфраструктура). "
  11971190#~ "Вероятно не е настроен коректно. Искате ли да видите изходящите му "
  11981191#~ "съобщения, за да диагностицирате проблема?"
   
  12061199#~ "to view the X server output to diagnose the problem?"
  12071200#~ msgstr ""
  1208 #~ "X сървърът не може да се стартира (това е графичната инфраструктура). "
   1201#~ "X сървърът не може да се стартира (графичната инфраструктура). "
  12091202#~ "Вероятно посочващото устройство (мишката) не е настроено коректно. Искате "
  12101203#~ "ли да видите изходящите му съобщения, за да диагностицирате проблема?"
   
  12821275
  12831276#~ msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
  1284 #~ msgstr "%s: Неуспех при създаване на процес дъщерен за GDM за %s"
   1277#~ msgstr "%s: Неуспех при създаване на дъщерен процес на GDM за %s"
  12851278
  12861279#~ msgid "%s not a regular file!\n"
   
  13311324
  13321325#~ msgid "%s: Could not bind socket"
  1333 #~ msgstr "%s: Неуспех при привързването към гнездо"
   1326#~ msgstr "%s: Неуспех при свързването към гнездо"
  13341327
  13351328#~ msgid "%s: Could not make FIFO"
   
  13601353#~ "that it is not set up correctly.  You will need to log in on a console "
  13611354#~ "and rerun the X configuration application, then restart GDM."
  1362 #~ msgstr ""
  1363 #~ "Сървърът X не може да се стартира (това е графичната инфраструктура). "
  1364 #~ "Вероятно не е настроен коректно. Ще трябва да влезете в конзолата и да "
  1365 #~ "стартирате отново конфигурационната програма за X. След това "
  1366 #~ "рестартирайте GDM."
   1355#~ msgstr "Сървърът X не може да се стартира (графичната инфраструктура). Вероятно не е настроен коректно. Ще трябва да влезете в конзолата и да стартирате отново конфигурационната програма за X. След това рестартирайте GDM."
  13671356
  13681357#~ msgid ""
   
  15691558
  15701559#~ msgid "%s: Main config file (defaults.conf) is missing. Aborting!"
  1571 #~ msgstr ""
  1572 #~ "%s: Основният конфигурационен файл(defaults.conf) липсва. Програмата "
  1573 #~ "спира!"
   1560#~ msgstr "%s: Основният конфигурационен файл (defaults.conf) липсва. Програмата спира!"
  15741561
  15751562#~ msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  17381725#~ "You are already logged in.  You can log in anyway, return to your "
  17391726#~ "previous login session, or abort this login"
  1740 #~ msgstr ""
  1741 #~ "Вече сте влязъл. Какво желаете: да влезете отново, да се върнете към "
  1742 #~ "предишното влизане или да прекратите това влизане?"
   1727#~ msgstr "Вече сте влезли. Какво желаете: да влезете отново, да се върнете към предишното влизане или да прекратите това влизане?"
  17431728
  17441729#~ msgid "Return to previous login"
   
  17501735#~ msgid ""
  17511736#~ "You are already logged in.  You can log in anyway or abort this login"
  1752 #~ msgstr ""
  1753 #~ "Вече сте влязъл. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
   1737#~ msgstr "Вече сте влезли. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
  17541738
  17551739#~ msgid "%s: cannot fork"
   
  17911775#~ msgstr ""
  17921776#~ "Звукът за влизане в системата е заявен за отдалечен дисплей, програмата "
  1793 #~ "за просвирване на файла не може да бъде стартирана, или аудио файлът не "
   1777#~ "за просвирване на файла не може да бъде стартирана или аудио файлът не "
  17941778#~ "съществува."
  17951779
   
  18131797#~ "the X server."
  18141798#~ msgstr ""
  1815 #~ "Не може да стартира обикновен X сървър (това е графичната "
   1799#~ "Не може да стартира обикновен X сървър (графичната "
  18161800#~ "инфраструктура). Това е авариен X сървър. Ще трябва да влезете в "
  18171801#~ "системата и да коригирате конфигурацията на X сървъра."
   
  19391923#~ msgstr ""
  19401924#~ "Това е аварийна сесия на GNOME. Ще влезете в сесията по подразбиране на "
  1941 #~ "GNOME без да се стартират началните скриптове. Така ще можете да "
   1925#~ "GNOME, без да се стартират началните скриптове. Така ще можете да "
  19421926#~ "коригирате проблемите във вашата инсталация."
  19431927
   
  20101994#~ msgid "%s: User passed auth but getpwnam (%s) failed!"
  20111995#~ msgstr ""
  2012 #~ "%s: Потребителят е идентифициран, но изпълнението на getpwnam(%s) беше "
   1996#~ "%s: Потребителят е идентифициран, но изпълнението на getpwnam (%s) беше "
  20131997#~ "неуспешно!"
  20141998
   
  22002184
  22012185#~ msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  2202 #~ msgstr "вашият абонамент е изтекъл. Свържете се със системния администратор"
   2186#~ msgstr "Вашият абонамент е изтекъл. Свържете се със системния администратор"
  22032187
  22042188#~ msgid "No password supplied"
   
  22622246#~ msgstr ""
  22632247#~ "\n"
  2264 #~ "Неуспех при промяната на жетона (token) за идентифициране. Опитайте "
   2248#~ "Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация. Опитайте "
  22652249#~ "отново по-късно или се обърнете към системния администратор"
  22662250
   
  23822366#~ msgid "Please wait: scanning local network..."
  23832367#~ msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира…"
  2384 
   2368------------------------------------------
  23852369#~ msgid "No serving hosts were found."
  23862370#~ msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.