Changeset 1601


Ignore:
Timestamp:
Aug 1, 2008, 7:34:56 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

NetworkManager?: готов за подаване

Location:
gnome/extras
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/NetworkManager-openvpn.trunk.bg.po

  r1599 r1601  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager-openvpn trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-31 07:53+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-07-31 07:51+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-08-01 07:31+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-08-01 07:31+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8888#: ../properties/auth-helpers.c:519
  8989msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key)"
  90 msgstr "Сертификати във формот PEM (*.pem, *.crt, *.key)"
   90msgstr "Сертификати във формат PEM (*.pem, *.crt, *.key)"
  9191
  9292#: ../properties/auth-helpers.c:579
   
  116116#: ../properties/nm-openvpn.c:334
  117117msgid "Password with Certificates (TLS)"
  118 msgstr "Парола съ сертификати (TLS)"
   118msgstr "Парола със сертификати (TLS)"
  119119
  120120#: ../properties/nm-openvpn.c:346
   
  155155#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
  156156msgid "Cipher:"
  157 msgstr "Шифрър:"
   157msgstr "Шифър:"
  158158
  159159#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
 • gnome/extras/NetworkManager-pptp.trunk.bg.po

  r1599 r1601  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager-pptp trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-31 08:13+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-07-31 08:05+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-08-01 07:32+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-08-01 07:26+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4747#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:467
  4848msgid "_Save passwords in keyring"
  49 msgstr "Запазване на паролата в _ключодържателя"
   49msgstr "Запазване на паролата в клю_чодържателя"
  5050
  5151#: ../auth-dialog/main.c:169
   
  148148#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:14
  149149msgid "Send PPP echo packets"
  150 msgstr "Пращане на пакети echo по PPP"
   150msgstr "Пращане на пакети „echo“ по PPP"
  151151
  152152#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:15
   
  262262#~ msgid "Disconnect after this many LCP echo requests fail"
  263263#~ msgstr ""
  264 #~ "Прекъсване на връзката след следния брой неуспешни заявки echo по LCP"
   264#~ "Прекъсване на връзката след следния брой неуспешни заявки „echo“ по LCP"
  265265
  266266#~ msgid "Enable stateful MPPE"
  267 #~ msgstr "Включване на MPPE със запазване на състоянието"
   267#~ msgstr "Включване на MPPE със запомняне на състоянието"
  268268
  269269#~ msgid "Exclusive device access (UUCP-style lock)"
   
  331331
  332332#~ msgid "Require Explicit IP Addr"
  333 #~ msgstr "Изискване на изричен IP адрес"
   333#~ msgstr "Изискване на изричен адрес по IP"
  334334
  335335#~ msgid "Require MPPC Compression"
   
  354354
  355355#~ msgid "Service providers IP address"
  356 #~ msgstr "IP адрес на доставчика на услуги"
   356#~ msgstr "Адрес по IP на доставчика на услуги"
  357357
  358358#~ msgid "Telephone number to dial"
   
  368368
  369369#~ msgid "Time in seconds between echo requests"
  370 #~ msgstr "Интервал в секунди между заявките echo"
   370#~ msgstr "Интервал в секунди между заявките „echo“"
  371371
  372372#~ msgid "Type:"
   
  424424
  425425#~ msgid "_IP Address:"
  426 #~ msgstr "IP а_дрес"
   426#~ msgstr "А_дрес по IP"
  427427
  428428#~ msgid "_Import Saved Configuration..."
   
  506506#~ msgid "Number of failed LCP echos to cause disconnect"
  507507#~ msgstr ""
  508 #~ "Брой неуспешни заявки echo по LCP, които да предизвикат прекъсване на "
   508#~ "Брой неуспешни заявки „echo“ по LCP, които да предизвикат прекъсване на "
  509509#~ "връзката"
  510510
  511511#~ msgid "Interval (in seconds) at which to issue LCP echos"
  512 #~ msgstr "Интервал (в секунди) между две последователни заявки echo по LCP"
   512#~ msgstr "Интервал (в секунди) между две последователни заявки „echo“ по LCP"
  513513
  514514#~ msgid "Interval (in milliseconds) to wait before connecting."
 • gnome/extras/NetworkManager-vpnc.trunk.bg.po

  r1599 r1601  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager-vpnc trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-31 08:26+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-07-31 08:24+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-08-01 07:32+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-08-01 07:18+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7979"VPN gateways."
  8080msgstr ""
  81 "Съвместим с шлюзове предоставящи ВЧМ чрез IPSec на Cisco, Juniper, Netscreen "
  82 "и Sonicwall."
   81"Съвместима с шлюзове предоставящи ВЧМ чрез IPSec на Cisco, Juniper, "
   82"Netscreen и Sonicwall."
  8383
  8484#: ../properties/nm-vpnc.c:204
 • gnome/extras/NetworkManager.trunk.bg.po

  r1599 r1601  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-31 07:24+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-07-31 07:35+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-08-01 07:30+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-08-01 07:30+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2525#, c-format
  2626msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s"
  27 msgstr "не може да се зададе модул в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
   27msgstr ""
   28"не може да се зададе модул в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на "
   29"връзката — %s"
  2830
  2931#: ../src/nm-netlink-monitor.c:260
  3032#, c-format
  3133msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s"
  32 msgstr "не може да се осъществи връзка с мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
   34msgstr ""
   35"не може да се осъществи връзка с мрежовия слой за наблюдение на състоянието "
   36"на връзката — %s"
  3337
  3438#: ../src/nm-netlink-monitor.c:268
  3539#, c-format
  3640msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s"
  37 msgstr "не може да се осъществи присъединяване към групата на мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
   41msgstr ""
   42"не може да се осъществи присъединяване към групата на мрежовия слой за "
   43"наблюдение на състоянието на връзката — %s"
  3844
  3945#: ../src/nm-netlink-monitor.c:276
  4046#, c-format
  4147msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s"
  42 msgstr "не може да се зададе временна памет в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
   48msgstr ""
   49"не може да се зададе временна памет в мрежовия слой за наблюдение на "
   50"състоянието на връзката — %s"
  4351
  4452#: ../src/nm-netlink-monitor.c:494
   
  6775#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:117
  6876msgid "NOTE: the glibc resolver does not support more than 3 nameservers."
  69 msgstr "Бележка: стандартно glibc поддържа максимум 3 сървъра за имена."
   77msgstr "БЕЛЕЖКА: стандартно glibc поддържа максимум 3 сървъра за имена."
  7078
  7179#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:119
   
  8694#, c-format
  8795msgid "Doesn't look like a PEM private key file."
  88 msgstr "Това не изглежда да е файл във формат PEM с частен ключ."
   96msgstr "Това не изглежда да е сертификат във формат PEM с частен ключ."
  8997
  9098#: ../libnm-util/crypto.c:143
   
  92100msgid "Not enough memory to store PEM file data."
  93101msgstr ""
  94 "Няма достатъчно памет за запазването на данните от файла във формат PEM."
   102"Няма достатъчно памет за запазването на данните от сертификата във формат "
   103"PEM."
  95104
  96105#: ../libnm-util/crypto.c:159
  97106#, c-format
  98107msgid "Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag."
  99 msgstr "Неправилен файл във формат PEM: първият етикет не беше „Proc-Type“."
   108msgstr ""
   109"Неправилен сертификат във формат PEM: първият етикет не беше „Proc-Type“."
  100110
  101111#: ../libnm-util/crypto.c:167
  102112#, c-format
  103113msgid "Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'."
  104 msgstr "Неправилен файл във формат PEM: непознат етикет „Proc-Type“ — „%s“."
   114msgstr ""
   115"Неправилен сертификат във формат PEM: непознат етикет „Proc-Type“ — „%s“."
  105116
  106117#: ../libnm-util/crypto.c:177
  107118#, c-format
  108119msgid "Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag."
  109 msgstr "Неправилен файл във формат PEM: вторият етикет не беше „DEK-Info“."
   120msgstr ""
   121"Неправилен сертификат във формат PEM: вторият етикет не беше „DEK-Info“."
  110122
  111123#: ../libnm-util/crypto.c:188
   
  113125msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag."
  114126msgstr ""
  115 "Неправилен файл във формат PEM: липсва първоначален вектор в етикета „DEK-"
  116 "Info“."
   127"Неправилен сертификат във формат PEM: липсва първоначален вектор в етикета "
   128"„DEK-Info“."
  117129
  118130#: ../libnm-util/crypto.c:195
   
  120132msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag."
  121133msgstr ""
  122 "Неправилен файл във формат PEM: неправилен първоначален вектор в етикета "
  123 "„DEK-Info“."
   134"Неправилен сертификат във формат PEM: неправилен първоначален вектор в "
   135"етикета „DEK-Info“."
  124136
  125137#: ../libnm-util/crypto.c:208
  126138#, c-format
  127139msgid "Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'."
  128 msgstr "Неправилен файл във формат PEM: непознат шифър за частен ключ „%s“."
   140msgstr ""
   141"Неправилен сертификат във формат PEM: непознат шифър за частен ключ „%s“."
  129142
  130143#: ../libnm-util/crypto.c:227
   
  141154#, c-format
  142155msgid "Failed to decode certificate."
  143 msgstr "Сертификат не може да бъде декодиран."
   156msgstr "Сертификатът не може да бъде декодиран."
  144157
  145158#: ../libnm-util/crypto.c:290 ../libnm-util/crypto.c:298
   
  227240#, c-format
  228241msgid "Failed to initialize the decryption cipher slot."
  229 msgstr "Failed to initialize the decryption cipher slot."
   242msgstr "Буферът за шифъра за дешифриране не може да бъде инициализиран."
  230243
  231244#: ../libnm-util/crypto_nss.c:163
   
  252265#, c-format
  253266msgid "Failed to finalize decryption of the private key: %d."
  254 msgstr "Дешифрирането на часния ключ не може да приключи: %d."
   267msgstr "Дешифрирането на частния ключ не може да приключи: %d."
  255268
  256269#: ../libnm-util/crypto_nss.c:250
  257270#, c-format
  258271msgid "Couldn't decode certificate: %d"
  259 msgstr "Сертификатът не може да бъде дешиифриран: %d"
   272msgstr "Сертификатът не може да бъде дешифриран: %d"
  260273
  261274#~ msgid "Passphrase for wireless network %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.