Changeset 16

Timestamp:
Jun 19, 2005, 4:34:08 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(GLiv/sharp) Добавен е превода на Димитър Киров. Предстои добавяне на нов компонент в системата и засипване на преводача с доклади за грешки :-))

@ash: Вече го е предал на автора.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.