Changeset 1599


Ignore:
Timestamp:
Jul 31, 2008, 8:27:45 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

NetworkManager?: преведен, да се порвери

Location:
gnome/extras
Files:
3 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/NetworkManager-openvpn.trunk.bg.po

  r1591 r1599  
  11# Bulgarian translation of NetworkManager-openvpn po-file
  2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the NetworkManager-openvpn package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  55#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: NetworkManager-openvpn\n"
   8"Project-Id-Version: NetworkManager-openvpn trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-27 11:48+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-03-07 01:23+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-31 07:53+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-07-31 07:51+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6868#: ../properties/auth-helpers.c:68
  6969msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
  70 msgstr ""
   70msgstr "Изберете сертификата на сертифициращата организация…"
  7171
  7272#: ../properties/auth-helpers.c:87
  7373msgid "Choose your personal certificate..."
  74 msgstr ""
   74msgstr "Изберете личния си сертификат…"
  7575
  7676#: ../properties/auth-helpers.c:105
  7777msgid "Choose your private key..."
  78 msgstr ""
   78msgstr "Изберете личния си ключ…"
  7979
  8080#: ../properties/auth-helpers.c:158
  8181msgid "Choose an OpenVPN static key..."
  82 msgstr ""
  83 
  84 #: ../properties/auth-helpers.c:176 ../properties/auth-helpers.c:864
  85 #, fuzzy
   82msgstr "Изберете статичния ключ на OpenVPN…"
   83
   84#: ../properties/auth-helpers.c:176 ../properties/auth-helpers.c:886
  8685msgid "None"
  87 msgstr "няма"
   86msgstr "Няма"
  8887
  8988#: ../properties/auth-helpers.c:519
  9089msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key)"
  91 msgstr ""
   90msgstr "Сертификати във формот PEM (*.pem, *.crt, *.key)"
  9291
  9392#: ../properties/auth-helpers.c:579
  9493msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
  95 msgstr ""
  96 
  97 #: ../properties/auth-helpers.c:703
  98 #, fuzzy
   94msgstr "Статични ключове за OpenVPN (*.key)"
   95
   96#: ../properties/auth-helpers.c:711
  9997msgid "Default"
  100 msgstr "(стандартно е: 1194)"
   98msgstr "Стандартно"
  10199
  102100#: ../properties/nm-openvpn.c:53
  103 #, fuzzy
  104101msgid "OpenVPN"
  105 msgstr "Клиент за OpenVPN"
   102msgstr "OpenVPN"
  106103
  107104#: ../properties/nm-openvpn.c:54
  108105msgid "Compatible with the OpenVPN server."
  109 msgstr ""
   106msgstr "Съвместим със сървърите за OpenVPN."
  110107
  111108#: ../properties/nm-openvpn.c:308 ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:7
  112 #, fuzzy
  113109msgid "Certificates (TLS)"
  114 msgstr "Сертификат:"
   110msgstr "Сертификати (TLS)"
  115111
  116112#: ../properties/nm-openvpn.c:320
   
  120116#: ../properties/nm-openvpn.c:334
  121117msgid "Password with Certificates (TLS)"
  122 msgstr ""
   118msgstr "Парола съ сертификати (TLS)"
  123119
  124120#: ../properties/nm-openvpn.c:346
  125121msgid "Static Key"
  126 msgstr ""
   122msgstr "Статичен ключ"
  127123
  128124#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:1
  129125msgid " "
  130 msgstr ""
   126msgstr " "
  131127
  132128#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:2
  133 #, fuzzy
  134129msgid "<b>Authentication</b>"
  135 msgstr "<b>Име на връзката</b>"
   130msgstr "<b>Идентификация</b>"
  136131
  137132#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:3
  138 #, fuzzy
  139133msgid "<b>General</b>"
  140 msgstr "<b>Задължителна</b>"
   134msgstr "<b>Общи</b>"
  141135
  142136#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:4
   
  146140"you are unsure what value to use, contact your system administrator.</i>"
  147141msgstr ""
   142"<i>Ако се използва посока на ключа, тя трябва да е обратната на използваната "
   143"от отсрещната страна по ВЧМ. Например — ако тя ползва „1“, тази връзка "
   144"трябва да ползва „0“. Ако не сте сигурни, попитайте системния си "
   145"администратор.</i>"
  148146
  149147#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:5
  150148msgid "Ad_vanced..."
  151 msgstr ""
   149msgstr "_Допълнителни…"
  152150
  153151#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:6
  154 #, fuzzy
  155152msgid "CA Certificate:"
  156 msgstr "Сертификат:"
   153msgstr "Сертификат на сертифициращата организация:"
  157154
  158155#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
  159 #, fuzzy
  160156msgid "Cipher:"
  161 msgstr "Шифриране:  %s"
   157msgstr "Шифрър:"
  162158
  163159#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
  164160msgid "General"
  165 msgstr ""
   161msgstr "Общи"
  166162
  167163#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:10
  168 #, fuzzy
  169164msgid "Key Direction:"
  170 msgstr "Посока:"
   165msgstr "Посока на ключа:"
  171166
  172167#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:11
  173 #, fuzzy
  174168msgid "Key File:"
  175 msgstr "Ключ:"
   169msgstr "Файл-ключ:"
  176170
  177171#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:12
  178172msgid "OpenVPN Advanced Options"
  179 msgstr ""
   173msgstr "Допълнителни настройки на OpenVPN"
  180174
  181175#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:13
  182 #, fuzzy
  183176msgid "Private Key:"
  184 msgstr "Споделен ключ:"
   177msgstr "Частен ключ:"
  185178
  186179#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:14
  187 #, fuzzy
  188180msgid "Static Key:"
  189 msgstr "Споделен ключ:"
   181msgstr "Статичен ключ:"
  190182
  191183#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:15
  192184msgid "Type:"
  193 msgstr ""
   185msgstr "Вид:"
  194186
  195187#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:16
  196 #, fuzzy
  197188msgid "Use L_ZO data compression"
  198 msgstr "Използване на компресия LZO"
   189msgstr "Използване на _компресия LZO"
  199190
  200191#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:17
  201 #, fuzzy
  202192msgid "Use a TA_P device"
  203 msgstr "Използване на устройство TAP"
   193msgstr "Използване на _устройство TAP"
  204194
  205195#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:18
  206 #, fuzzy
  207196msgid "Use a _TCP connection"
  208 msgstr "Използване на връзка по TCP"
   197msgstr "Използване на _връзка по TCP"
  209198
  210199#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:19
  211200msgid "Use additional TLS authentication"
  212 msgstr ""
   201msgstr "Използване на допълнителна идентификация с TLS"
  213202
  214203#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:20
  215 #, fuzzy
  216204msgid "Use custom gateway p_ort:"
  217 msgstr "_Порт на шлюза:"
   205msgstr "_Потребителски порт на шлюза:"
  218206
  219207#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:21
  220 #, fuzzy
  221208msgid "User Certificate:"
  222 msgstr "Сертификат:"
   209msgstr "Потребителски сертификат:"
  223210
  224211#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:22
  225 #, fuzzy
  226212msgid "User name:"
  227213msgstr "Потребителско име:"
  228214
  229215#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:23
  230 #, fuzzy
  231216msgid "_Gateway:"
  232 msgstr "_Порт на шлюза:"
   217msgstr "_Шлюз:"
  233218
  234219#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:24
  235220msgid "gtk-cancel"
  236 msgstr ""
   221msgstr "gtk-отмяна"
  237222
  238223#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:25
  239224msgid "gtk-ok"
  240 msgstr ""
   225msgstr "gtk-добре"
  241226
  242227#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:26
  243228msgid "page 1"
  244 msgstr ""
   229msgstr "страница 1"
  245230
  246231#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:27
  247232msgid "page 2"
  248 msgstr ""
   233msgstr "страница 2"
  249234
  250235#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:28
  251236msgid "page 3"
  252 msgstr ""
   237msgstr "страница 3"
  253238
  254239#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:29
  255240msgid "page 4"
  256 msgstr ""
   241msgstr "страница 4"
  257242
  258243#~ msgid "Add, Remove, and Edit VPN Connections"
   
  369354
  370355#~ msgid "Save as..."
  371 #~ msgstr "Запазване като..."
   356#~ msgstr "Запазване като"
  372357
  373358#~ msgid "A file named \"%s\" already exists."
   
  467452
  468453#~ msgid "_Import Saved Configuration..."
  469 #~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
   454#~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки"
  470455
  471456#~ msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
   
  476461#~ "or the certificate password was wrong."
  477462#~ msgstr ""
  478 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - името или паролата са отхвърлени или "
   463#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ името или паролата са отхвърлени или "
  479464#~ "паролата за сертификата е неправилна."
  480465
  481466#~ msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
  482467#~ msgstr ""
  483 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не може да бъде "
   468#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ програмата за ВЧМ не може да бъде "
  484469#~ "стартирана."
  485470
   
  488473#~ "server."
  489474#~ msgstr ""
  490 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
   475#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
  491476#~ "сървъра за ВЧМ."
  492477
  493478#~ msgid ""
  494479#~ "The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
  495 #~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - настройките на ВЧМ са грешни."
   480#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ настройките на ВЧМ са грешни."
  496481
  497482#~ msgid ""
   
  499484#~ "configuration from the VPN server."
  500485#~ msgstr ""
  501 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ получи грешни настройки "
   486#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ програмата за ВЧМ получи грешни настройки "
  502487#~ "от сървъра за ВЧМ."
  503488
 • gnome/extras/NetworkManager-pptp.trunk.bg.po

  r1598 r1599  
  11# Bulgarian translation of NetworkManager-pptp po-file
  2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the NetworkManager-pptp package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  55#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: NetworkManager-pptp\n"
   8"Project-Id-Version: NetworkManager-pptp trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-27 12:51+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-02-02 05:18+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-31 08:13+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-07-31 08:05+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4242
  4343#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:465
  44 #, fuzzy
  4544msgid "_Remember passwords for this session"
  4645msgstr "_Запомняне на паролата за тази сесия"
  4746
  4847#: ../auth-dialog/gnome-two-password-dialog.c:467
  49 #, fuzzy
  5048msgid "_Save passwords in keyring"
  51 msgstr "Запазване на паролата в клю_чодържателя"
   49msgstr "Запазване на паролата в _ключодържателя"
  5250
  5351#: ../auth-dialog/main.c:169
  54 #, fuzzy, c-format
   52#, c-format
  5553msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
  56 msgstr "Трябва да се идентифицирате, за да достъпите „%s“."
   54msgstr "Трябва да се идентифицирате, за да достъпите ВЧМ „%s“."
  5755
  5856#: ../auth-dialog/main.c:170
  59 #, fuzzy
  6057msgid "Authenticate VPN"
  61 msgstr "Идентифициране на съседа"
   58msgstr "Идентифициране на ВЧМ"
  6259
  6360#: ../nm-pptp.desktop.in.h:1
  64 #, fuzzy
  6561msgid "Add, Remove, and Edit PPTP VPN Connections"
  66 msgstr "Добавяне, изтриване и редактиране на връзки към ВЧМ"
   62msgstr "Добавяне, изтриване и редактиране на връзки към ВЧМ по PPTP"
  6763
  6864#: ../nm-pptp.desktop.in.h:2
  69 #, fuzzy
  7065msgid "PPTP VPN Connection Manager"
  71 msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ"
   66msgstr "Управление на връзки за ВЧМ по PPTP"
  7267
  7368#: ../properties/advanced-dialog.c:173
  7469msgid "All Available (Default)"
  75 msgstr ""
   70msgstr "Всички налични (стандартно)"
  7671
  7772#: ../properties/advanced-dialog.c:177
  7873msgid "128-bit (most secure)"
  79 msgstr ""
   74msgstr "128-битово (най-сигурно)"
  8075
  8176#: ../properties/advanced-dialog.c:186
  8277msgid "40-bit (less secure)"
  83 msgstr ""
   78msgstr "40-битово (несигурно)"
  8479
  8580#: ../properties/advanced-dialog.c:257
  8681msgid "PAP"
  87 msgstr ""
   82msgstr "PAP"
  8883
  8984#: ../properties/advanced-dialog.c:263
  9085msgid "CHAP"
  91 msgstr ""
   86msgstr "CHAP"
  9287
  9388#: ../properties/advanced-dialog.c:269
  94 #, fuzzy
  9589msgid "MSCHAP"
  96 msgstr "Отказване на MSCHAP"
   90msgstr "MSCHAP"
  9791
  9892#: ../properties/advanced-dialog.c:275
  9993msgid "MSCHAPv2"
  100 msgstr ""
   94msgstr "MSCHAPv2"
  10195
  10296#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:1
  103 #, fuzzy
  10497msgid "<b>Authentication</b>"
  105 msgstr "Идентифициране"
   98msgstr "<b>Идентифициране</b>"
  10699
  107100#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:2
  108 #, fuzzy
  109101msgid "<b>Echo</b>"
  110 msgstr "<b>Шифриране</b>"
   102msgstr "<b>Ехо</b>"
  111103
  112104#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:3
  113105msgid "<b>General</b>"
  114 msgstr ""
   106msgstr "<b>Общи</b>"
  115107
  116108#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:4
  117 #, fuzzy
  118109msgid "<b>Optional</b>"
  119 msgstr "<b>Настройки на IP</b>"
   110msgstr "<b>Допълнителни</b>"
  120111
  121112#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:5
  122 #, fuzzy
  123113msgid "<b>Security and Compression</b>"
  124 msgstr "<b>Компресия</b>"
   114msgstr "<b>Сигурност и компресия</b>"
  125115
  126116#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:6
  127117msgid "Ad_vanced..."
  128 msgstr ""
   118msgstr "_Допълнителни…"
  129119
  130120#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:7
  131 #, fuzzy
  132121msgid "Allow BSD data compression"
  133122msgstr "Разрешаване на компресия BSD"
  134123
  135124#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:8
  136 #, fuzzy
  137125msgid "Allow Deflate data compression"
  138126msgstr "Разрешаване на компресия deflate"
  139127
  140128#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:9
  141 #, fuzzy
  142129msgid "Allow Stateful Encryption"
  143 msgstr "Разрешаване на компресия deflate"
   130msgstr "Разрешаване на компресия със запомняне на състояние"
  144131
  145132#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:10
  146133msgid "Allow the following authentication methods:"
  147 msgstr ""
   134msgstr "Разрешаване на следните методи за идентификация:"
  148135
  149136#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:11
  150137msgid "Default"
  151 msgstr ""
   138msgstr "Стандартно"
  152139
  153140#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:12
  154 #, fuzzy
  155141msgid "Domain:"
  156 msgstr "_Домейн:"
   142msgstr "Домейн:"
  157143
  158144#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:13
  159145msgid "Security:"
  160 msgstr ""
   146msgstr "Сигурност:"
  161147
  162148#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:14
  163149msgid "Send PPP echo packets"
  164 msgstr ""
   150msgstr "Пращане на пакети echo по PPP"
  165151
  166152#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:15
  167153msgid "Use Point-to-Point Encryption (MPPE)"
  168 msgstr ""
   154msgstr "Използване на шифриране точка до точка (MPPE)"
  169155
  170156#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:16
  171 #, fuzzy
  172157msgid "Use TCP header compression"
  173 msgstr "Използване на компресия MPPC"
   158msgstr "Използване на компресия на заглавните части на TCP"
  174159
  175160#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:17
  176 #, fuzzy
  177161msgid "User name:"
  178 msgstr "Потребителско _име:"
   162msgstr "Потребителско име:"
  179163
  180164#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:18
   
  184168#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:19
  185169msgid "gtk-cancel"
  186 msgstr ""
   170msgstr "gtk-cancel"
  187171
  188172#: ../properties/nm-pptp-dialog.glade.h:20
  189173msgid "gtk-ok"
  190 msgstr ""
   174msgstr "gtk-ok"
  191175
  192176#: ../properties/nm-pptp.c:50
  193177msgid "Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)"
  194 msgstr ""
   178msgstr "Тунелиращ протокол — точка до точка (PPTP)"
  195179
  196180#: ../properties/nm-pptp.c:51
  197181msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
  198 msgstr ""
   182msgstr "Съвместим със сървърите на Microsoft и други за ВЧМ по PPTP."
  199183
  200184#~ msgid "Authentication Type:"
   
  443427
  444428#~ msgid "_Import Saved Configuration..."
  445 #~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
   429#~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки"
  446430
  447431#~ msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
   
  556540
  557541#~ msgid "Save as..."
  558 #~ msgstr "Запазване като..."
   542#~ msgstr "Запазване като"
  559543
  560544#~ msgid "A file named \"%s\" already exists."
 • gnome/extras/NetworkManager-vpnc.trunk.bg.po

  r1597 r1599  
  11# Bulgarian translation of NetworkManager-vpnc po-file
  2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  55#
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: NetworkManager-vpnc\n"
   8"Project-Id-Version: NetworkManager-vpnc trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-27 12:51+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-02-23 00:48+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-31 08:26+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-07-31 08:24+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7171
  7272#: ../properties/nm-vpnc.c:51
  73 #, fuzzy
  7473msgid "Cisco Compatible VPN (vpnc)"
  75 msgstr "Клиент съвместим с ВЧМ на Cisco (vpnc)"
   74msgstr "ВЧМ съвместима със Cisco (vpnc)"
  7675
  7776#: ../properties/nm-vpnc.c:52
   
  8079"VPN gateways."
  8180msgstr ""
   81"Съвместим с шлюзове предоставящи ВЧМ чрез IPSec на Cisco, Juniper, Netscreen "
   82"и Sonicwall."
  8283
  8384#: ../properties/nm-vpnc.c:204
  8485msgid "Secure (default)"
  85 msgstr ""
   86msgstr "Сигурна (стандартно)"
  8687
  8788#: ../properties/nm-vpnc.c:207
  8889msgid "Weak (use with caution)"
  89 msgstr ""
   90msgstr "Несигурна (ползвайте с внимание)"
  9091
  9192#: ../properties/nm-vpnc.c:215
  9293msgid "None (completely insecure)"
  93 msgstr ""
   94msgstr "Никаква (напълно несигурно)"
  9495
  9596#: ../properties/nm-vpnc.c:260
  9697msgid "NAT-T (default)"
  97 msgstr ""
   98msgstr "NAT-T (стандартно)"
  9899
  99100#: ../properties/nm-vpnc.c:267
  100101msgid "Cisco UDP"
  101 msgstr ""
   102msgstr "UDP на Cisco"
  102103
  103104#: ../properties/nm-vpnc.c:274
  104105msgid "Disabled"
  105 msgstr ""
   106msgstr "Изключено"
  106107
  107108#: ../properties/nm-vpnc.c:698
   
  118119"may not work as expected."
  119120msgstr ""
  120 "Файлът с настройки за ВЧМ - „%s“ указва да се ползва тунелиране по TCP, "
   121"Файлът с настройки за ВЧМ „%s“ указва да се ползва тунелиране по TCP, "
  121122"което не се поддържа в момента от vpnc.\n"
  122123"\n"
   
  126127#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:1
  127128msgid " "
  128 msgstr ""
   129msgstr " "
  129130
  130131#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:2
  131 #, fuzzy
  132132msgid "<b>General</b>"
  133 msgstr "<b>Задължителна</b>"
   133msgstr "<b>Общи</b>"
  134134
  135135#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:3
  136 #, fuzzy
  137136msgid "<b>Optional</b>"
  138 msgstr "Незадължителна"
   137msgstr "<b>Допълнителни</b>"
  139138
  140139#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:4
  141140msgid "Disable Dead Peer Detection"
  142 msgstr ""
   141msgstr "Изключване на откриването на забилите съседи"
  143142
  144143#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:5
  145 #, fuzzy
  146144msgid "Domain:"
  147 msgstr "_Домейн:"
   145msgstr "Домейн:"
  148146
  149147#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:6
  150148msgid "Encryption Method:"
  151 msgstr ""
   149msgstr "Метод на шифриране:"
  152150
  153151#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:7
   
  157155#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:8
  158156msgid "NAT Traversal:"
  159 msgstr ""
   157msgstr "Преминаване на NAT:"
  160158
  161159#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:9
  162 #, fuzzy
  163160msgid "User name:"
  164 msgstr "Потребителско _име:"
   161msgstr "Потребителско име:"
  165162
  166163#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:10
   
  203200
  204201#~ msgid "Save as..."
  205 #~ msgstr "Запазване като..."
   202#~ msgstr "Запазване като"
  206203
  207204#~ msgid "A file named \"%s\" already exists."
   
  257254
  258255#~ msgid "_Import Saved Configuration..."
  259 #~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
   256#~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки"
  260257
  261258#~ msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
   
  264261#~ msgid ""
  265262#~ "The VPN login failed because the user name and password were not accepted."
  266 #~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - името или паролата са отхвърлени."
   263#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ името или паролата са отхвърлени."
  267264
  268265#~ msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
  269266#~ msgstr ""
  270 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не може да бъде "
   267#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ програмата за ВЧМ не може да бъде "
  271268#~ "стартирана."
  272269
   
  275272#~ "server."
  276273#~ msgstr ""
  277 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
   274#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
  278275#~ "сървъра за ВЧМ."
  279276
  280277#~ msgid ""
  281278#~ "The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
  282 #~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - настройките на ВЧМ са грешни."
   279#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ настройките на ВЧМ са грешни."
  283280
  284281#~ msgid ""
   
  286283#~ "configuration from the VPN server."
  287284#~ msgstr ""
  288 #~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ получи грешни настройки "
   285#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ програмата за ВЧМ получи грешни настройки "
  289286#~ "от сървъра за ВЧМ."
 • gnome/extras/NetworkManager.trunk.bg.po

  r1598 r1599  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2008-07-30 19:15+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-07-30 21:43+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-31 07:24+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-07-31 07:35+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020#, c-format
  2121msgid "error processing netlink message: %s"
  22 msgstr ""
   22msgstr "грешка при обработката на следното съобщение от мрежовия слой: %s"
  2323
  2424#: ../src/nm-netlink-monitor.c:250
  25 #, fuzzy, c-format
   25#, c-format
  2626msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s"
  27 msgstr ""
  28 "неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
  29 "Етернет - %s"
   27msgstr "не може да се зададе модул в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
  3028
  3129#: ../src/nm-netlink-monitor.c:260
  32 #, fuzzy, c-format
   30#, c-format
  3331msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s"
  34 msgstr ""
  35 "неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
  36 "кабелен Етернет - %s"
   32msgstr "не може да се осъществи връзка с мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
  3733
  3834#: ../src/nm-netlink-monitor.c:268
  39 #, fuzzy, c-format
   35#, c-format
  4036msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s"
  41 msgstr ""
  42 "неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
  43 "кабелен Етернет - %s"
   37msgstr "не може да се осъществи присъединяване към групата на мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
  4438
  4539#: ../src/nm-netlink-monitor.c:276
  46 #, fuzzy, c-format
   40#, c-format
  4741msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s"
  48 msgstr ""
  49 "неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
  50 "Етернет - %s"
   42msgstr "не може да се зададе временна памет в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на връзката — %s"
  5143
  5244#: ../src/nm-netlink-monitor.c:494
   
  6961"# Merged from %s\n"
  7062"\n"
  71 msgstr "# Слят от %s\n\n"
   63msgstr ""
   64"# Слят от %s\n"
   65"\n"
  7266
  7367#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:117
   
  9791#, c-format
  9892msgid "Not enough memory to store PEM file data."
  99 msgstr "Няма достатъчно памет за запазването на данните от файла във формат PEM."
   93msgstr ""
   94"Няма достатъчно памет за запазването на данните от файла във формат PEM."
  10095
  10196#: ../libnm-util/crypto.c:159
   
  117112#, c-format
  118113msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag."
  119 msgstr "Неправилен файл във формат PEM: липсва първоначален вектор в етикета „DEK-Info“."
   114msgstr ""
   115"Неправилен файл във формат PEM: липсва първоначален вектор в етикета „DEK-"
   116"Info“."
  120117
  121118#: ../libnm-util/crypto.c:195
  122119#, c-format
  123120msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag."
  124 msgstr "Неправилен файл във формат PEM: неправилен първоначален вектор в етикета „DEK-Info“."
   121msgstr ""
   122"Неправилен файл във формат PEM: неправилен първоначален вектор в етикета "
   123"„DEK-Info“."
  125124
  126125#: ../libnm-util/crypto.c:208
   
  297296#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
  298297#~ msgstr ""
  299 #~ "Авторски права © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
  300 #~ "Авторски права © 2004-2006 Novell, Inc."
   298#~ "Авторски права © 20042006 Red Hat, Inc.\n"
   299#~ "Авторски права © 20042006 Novell, Inc."
  301300
  302301#~ msgid ""
   
  319318#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
  320319#~ msgstr ""
  321 #~ "Авторски права © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
  322 #~ "Авторски права © 2005-2006 Novell, Inc."
   320#~ "Авторски права © 20042005 Red Hat, Inc.\n"
   321#~ "Авторски права © 20052006 Novell, Inc."
  323322
  324323#~ msgid "VPN Login Failure"
   
  379378
  380379#~ msgid "Preparing device %s for the wired network..."
  381 #~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
   380#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа"
  382381
  383382#~ msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
  384 #~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“..."
   383#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“"
  385384
  386385#~ msgid "Configuring device %s for the wired network..."
  387 #~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
   386#~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа"
  388387
  389388#~ msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
  390 #~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“..."
   389#~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“"
  391390
  392391#~ msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
  393 #~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“..."
   392#~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“"
  394393
  395394#~ msgid "Requesting a network address from the wired network..."
  396 #~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес..."
   395#~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес"
  397396
  398397#~ msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
  399 #~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес..."
   398#~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес"
  400399
  401400#~ msgid "Finishing connection to the wired network..."
  402 #~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа..."
   401#~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа"
  403402
  404403#~ msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
  405 #~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“..."
   404#~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“"
  406405
  407406#~ msgid "NetworkManager is not running"
   
  430429
  431430#~ msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
  432 #~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи..."
   431#~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи"
  433432
  434433#~ msgid "Create _New Wireless Network..."
  435 #~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа..."
   434#~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа"
  436435
  437436#~ msgid "_VPN Connections"
   
  439438
  440439#~ msgid "_Configure VPN..."
  441 #~ msgstr "_Настройване на ВЧМ..."
   440#~ msgstr "_Настройване на ВЧМ"
  442441
  443442#~ msgid "_Disconnect VPN..."
  444 #~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ..."
   443#~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ"
  445444
  446445#~ msgid "_Dial Up Connections"
   
  448447
  449448#~ msgid "Connect to %s..."
  450 #~ msgstr "Свързване към %s..."
   449#~ msgstr "Свързване към %s"
  451450
  452451#~ msgid "Disconnect from %s..."
  453 #~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s..."
   452#~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s"
  454453
  455454#~ msgid "No network devices have been found"
   
  457456
  458457#~ msgid "NetworkManager is not running..."
  459 #~ msgstr "NetworkManager не е включен..."
   458#~ msgstr "NetworkManager не е включен"
  460459
  461460#~ msgid "Enable _Networking"
   
  657656#~ "\n"
  658657#~ "Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че "
  659 #~ "тя е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и "
   658#~ "тя е сигурна и можете да ѝ се доверите, задайте настройката отдолу и "
  660659#~ "NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания."
  661660
   
  733732
  734733#~ msgid "Other Wireless Network..."
  735 #~ msgstr "Друга безжична мрежа..."
   734#~ msgstr "Друга безжична мрежа"
  736735
  737736#~ msgid "Passphrase:"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.