Changeset 1593


Ignore:
Timestamp:
Jul 27, 2008, 12:20:11 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

NetworkManager?-vpnc: обновяване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/NetworkManager-vpnc.trunk.bg.po

  r1323 r1593  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager-vpnc\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-02-23 00:49+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-27 12:19+0300\n"
  1111"PO-Revision-Date: 2007-02-23 00:48+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  4949msgstr "Запазване на паролата в клю_чодържателя"
  5050
  51 #: ../auth-dialog/main.c:161
   51#: ../auth-dialog/main.c:182
  5252#, c-format
  5353msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
  5454msgstr "Трябва да се идентифицирате, за да ползвате ВЧМ „%s“."
  5555
  56 #: ../auth-dialog/main.c:162
   56#: ../auth-dialog/main.c:183
  5757msgid "Authenticate VPN"
  5858msgstr "Идентифициране пред ВЧМ"
  5959
  60 #: ../auth-dialog/main.c:169
   60#: ../auth-dialog/main.c:190
  6161msgid "_Group Password:"
  6262msgstr "_Парола на групата:"
   
  7070msgstr "Управление на връзките към ВЧМ (за vpnc)"
  7171
  72 #: ../properties/nm-vpnc.c:84
  73 msgid "Compatible Cisco VPN client (vpnc)"
   72#: ../properties/nm-vpnc.c:51
   73#, fuzzy
   74msgid "Cisco Compatible VPN (vpnc)"
  7475msgstr "Клиент съвместим с ВЧМ на Cisco (vpnc)"
  7576
  76 #: ../properties/nm-vpnc.c:448
  77 msgid "The following vpnc VPN connection will be created:"
  78 msgstr "Ще бъде създадена следната връзка чрез vpnc:"
  79 
  80 #: ../properties/nm-vpnc.c:450
  81 #, c-format
  82 msgid "Name:  %s"
  83 msgstr "Име: „%s“"
  84 
  85 #: ../properties/nm-vpnc.c:453
  86 #, c-format
  87 msgid "Gateway:  %s"
  88 msgstr "Шлюз: %s"
  89 
  90 #: ../properties/nm-vpnc.c:455
  91 #, c-format
  92 msgid "Group Name:  %s"
  93 msgstr "Име на групата: %s"
  94 
  95 #: ../properties/nm-vpnc.c:459
  96 #, c-format
  97 msgid "Username:  %s"
  98 msgstr "Потребителско име: %s"
  99 
  100 #: ../properties/nm-vpnc.c:464
  101 #, c-format
  102 msgid "Domain:  %s"
  103 msgstr "Домейн: %s"
  104 
  105 #: ../properties/nm-vpnc.c:469
  106 #, c-format
  107 msgid "Routes:  %s"
  108 msgstr "Маршрути:  %s"
  109 
  110 #: ../properties/nm-vpnc.c:473
  111 msgid "The connection details can be changed using the \"Edit\" button."
  112 msgstr "Настройките на връзката могат да се редактират с бутона „Редактиране“."
  113 
  114 #: ../properties/nm-vpnc.c:542
   77#: ../properties/nm-vpnc.c:52
   78msgid ""
   79"Compatible with various Cisco, Juniper, Netscreen, and Sonicwall IPSec-based "
   80"VPN gateways."
   81msgstr ""
   82
   83#: ../properties/nm-vpnc.c:204
   84msgid "Secure (default)"
   85msgstr ""
   86
   87#: ../properties/nm-vpnc.c:207
   88msgid "Weak (use with caution)"
   89msgstr ""
   90
   91#: ../properties/nm-vpnc.c:215
   92msgid "None (completely insecure)"
   93msgstr ""
   94
   95#: ../properties/nm-vpnc.c:260
   96msgid "NAT-T (default)"
   97msgstr ""
   98
   99#: ../properties/nm-vpnc.c:267
   100msgid "Cisco UDP"
   101msgstr ""
   102
   103#: ../properties/nm-vpnc.c:274
   104msgid "Disabled"
   105msgstr ""
   106
   107#: ../properties/nm-vpnc.c:698
  115108msgid "TCP tunneling not supported"
  116109msgstr "Не се поддържа тунелиране по TCP"
  117110
  118 #: ../properties/nm-vpnc.c:544
   111#: ../properties/nm-vpnc.c:700
  119112#, c-format
  120113msgid ""
   
  131124"според очакванията."
  132125
  133 #: ../properties/nm-vpnc.c:565
  134 msgid "Cannot import settings"
  135 msgstr "Настройките не могат да бъдат внесени."
  136 
  137 #: ../properties/nm-vpnc.c:567
  138 #, c-format
  139 msgid "The VPN settings file '%s' does not contain valid data."
  140 msgstr "Файлът с настройки за ВЧМ „%s“ не съдържа валидни данни."
  141 
  142 #: ../properties/nm-vpnc.c:584
  143 msgid "Select file to import"
  144 msgstr "Избор на файл за внасяне"
  145 
  146 #. printf ("in impl_export\n");
  147 #: ../properties/nm-vpnc.c:744
  148 msgid "Save as..."
  149 msgstr "Запазване като..."
  150 
  151 #: ../properties/nm-vpnc.c:774
  152 #, c-format
  153 msgid "A file named \"%s\" already exists."
  154 msgstr "Файл с име „%s“ вече съществува."
  155 
  156 #: ../properties/nm-vpnc.c:777
  157 msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
  158 msgstr "Искате ли да го презапишете?"
  159 
  160 #: ../properties/nm-vpnc.c:791
  161 msgid "Failed to export configuration"
  162 msgstr "Неуспех при изнасяне на настройките"
  163 
  164 #: ../properties/nm-vpnc.c:793
  165 #, c-format
  166 msgid "Failed to save file %s"
  167 msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“"
  168 
  169126#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:1
  170 msgid "<b>Connection Information</b>"
  171 msgstr "<b>Информация за връзката</b>"
   127msgid " "
   128msgstr ""
  172129
  173130#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:2
  174 msgid "<b>Connection Name</b>"
  175 msgstr "<b>Име на връзката</b>"
   131#, fuzzy
   132msgid "<b>General</b>"
   133msgstr "<b>Задължителна</b>"
  176134
  177135#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:3
  178 msgid "<b>Required</b>"
  179 msgstr "<b>Задължителна</b>"
   136#, fuzzy
   137msgid "<b>Optional</b>"
   138msgstr "Незадължителна"
  180139
  181140#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:4
  182 msgid "<i>example: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
  183 msgstr "<i>например: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
   141msgid "Disable Dead Peer Detection"
   142msgstr ""
  184143
  185144#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:5
  186 msgid "Connection Name"
  187 msgstr "Име на връзката"
   145#, fuzzy
   146msgid "Domain:"
   147msgstr "_Домейн:"
  188148
  189149#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:6
   150msgid "Encryption Method:"
   151msgstr ""
   152
   153#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:7
  190154msgid "G_roup Name:"
  191155msgstr "Име на _групата:"
  192156
  193 #: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:7
  194 msgid ""
  195 "Name used to identify the connection to the private network, e.g. \"Campus "
  196 "VPN\" or \"Corporate Network\""
  197 msgstr ""
  198 "_Име, което се ползва за различаването на връзката към частната мрежа, напр. "
  199 "„Корпоративна мрежа“."
  200 
  201157#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:8
  202 msgid "Optional"
  203 msgstr "Незадължителна"
   158msgid "NAT Traversal:"
   159msgstr ""
  204160
  205161#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:9
  206 msgid "Override _user name"
  207 msgstr "Задаване на друго _потребителско име"
   162#, fuzzy
   163msgid "User name:"
   164msgstr "Потребителско _име:"
  208165
  209166#: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:10
  210 msgid ""
  211 "Please enter the information provided by your system administrator below. Do "
  212 "not enter your password here as you will be prompted when connecting."
  213 msgstr ""
  214 "Въведете отдолу информацията предоставена от системния ви администратор. Не "
  215 "въвеждайте паролата си. За нея ще бъдете запитани при свързване."
  216 
  217 #: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:11
  218 msgid ""
  219 "Please note that the file you import is not a Cisco VPN or VPNC "
  220 "configuration file. Ask your adminstrator for the file."
  221 msgstr ""
  222 "Файлът, който внесохте, не е файл с настройки за ВЧМ на Cisco (VPNC). "
  223 "Помолете системния си администратор да ви предостави такъв файл."
  224 
  225 #: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:12
  226 msgid "Use _domain for authentication"
  227 msgstr "Използване на _домейн за идентификацията"
  228 
  229 #: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:13
  230167msgid "_Gateway:"
  231168msgstr "_Шлюз:"
  232169
  233 #: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:14
  234 msgid "_Import Saved Configuration..."
  235 msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
  236 
  237 #: ../properties/nm-vpnc-dialog.glade.h:15
  238 msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
  239 msgstr "Да се използва само връзката през _ВЧМ за тези адреси"
  240 
  241 #: ../src/nm-vpnc-service.c:118
  242 msgid ""
  243 "The VPN login failed because the user name and password were not accepted."
  244 msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - името или паролата са отхвърлени."
  245 
  246 #: ../src/nm-vpnc-service.c:120
  247 msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
  248 msgstr ""
  249 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не може да бъде стартирана."
  250 
  251 #: ../src/nm-vpnc-service.c:122
  252 msgid ""
  253 "The VPN login failed because the VPN program could not connect to the VPN "
  254 "server."
  255 msgstr ""
  256 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
  257 "сървъра за ВЧМ."
  258 
  259 #: ../src/nm-vpnc-service.c:124
  260 msgid ""
  261 "The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
  262 msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - настройките на ВЧМ са грешни."
  263 
  264 #: ../src/nm-vpnc-service.c:126
  265 msgid ""
  266 "The VPN login failed because the VPN program received an invalid "
  267 "configuration from the VPN server."
  268 msgstr ""
  269 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ получи грешни настройки от "
  270 "сървъра за ВЧМ."
   170#~ msgid "The following vpnc VPN connection will be created:"
   171#~ msgstr "Ще бъде създадена следната връзка чрез vpnc:"
   172
   173#~ msgid "Name:  %s"
   174#~ msgstr "Име: „%s“"
   175
   176#~ msgid "Gateway:  %s"
   177#~ msgstr "Шлюз: %s"
   178
   179#~ msgid "Group Name:  %s"
   180#~ msgstr "Име на групата: %s"
   181
   182#~ msgid "Username:  %s"
   183#~ msgstr "Потребителско име: %s"
   184
   185#~ msgid "Domain:  %s"
   186#~ msgstr "Домейн: %s"
   187
   188#~ msgid "Routes:  %s"
   189#~ msgstr "Маршрути:  %s"
   190
   191#~ msgid "The connection details can be changed using the \"Edit\" button."
   192#~ msgstr ""
   193#~ "Настройките на връзката могат да се редактират с бутона „Редактиране“."
   194
   195#~ msgid "Cannot import settings"
   196#~ msgstr "Настройките не могат да бъдат внесени."
   197
   198#~ msgid "The VPN settings file '%s' does not contain valid data."
   199#~ msgstr "Файлът с настройки за ВЧМ „%s“ не съдържа валидни данни."
   200
   201#~ msgid "Select file to import"
   202#~ msgstr "Избор на файл за внасяне"
   203
   204#~ msgid "Save as..."
   205#~ msgstr "Запазване като..."
   206
   207#~ msgid "A file named \"%s\" already exists."
   208#~ msgstr "Файл с име „%s“ вече съществува."
   209
   210#~ msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
   211#~ msgstr "Искате ли да го презапишете?"
   212
   213#~ msgid "Failed to export configuration"
   214#~ msgstr "Неуспех при изнасяне на настройките"
   215
   216#~ msgid "Failed to save file %s"
   217#~ msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“"
   218
   219#~ msgid "<b>Connection Information</b>"
   220#~ msgstr "<b>Информация за връзката</b>"
   221
   222#~ msgid "<b>Connection Name</b>"
   223#~ msgstr "<b>Име на връзката</b>"
   224
   225#~ msgid "<i>example: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
   226#~ msgstr "<i>например: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
   227
   228#~ msgid "Connection Name"
   229#~ msgstr "Име на връзката"
   230
   231#~ msgid ""
   232#~ "Name used to identify the connection to the private network, e.g. "
   233#~ "\"Campus VPN\" or \"Corporate Network\""
   234#~ msgstr ""
   235#~ "_Име, което се ползва за различаването на връзката към частната мрежа, "
   236#~ "напр. „Корпоративна мрежа“."
   237
   238#~ msgid "Override _user name"
   239#~ msgstr "Задаване на друго _потребителско име"
   240
   241#~ msgid ""
   242#~ "Please enter the information provided by your system administrator below. "
   243#~ "Do not enter your password here as you will be prompted when connecting."
   244#~ msgstr ""
   245#~ "Въведете отдолу информацията предоставена от системния ви администратор. "
   246#~ "Не въвеждайте паролата си. За нея ще бъдете запитани при свързване."
   247
   248#~ msgid ""
   249#~ "Please note that the file you import is not a Cisco VPN or VPNC "
   250#~ "configuration file. Ask your adminstrator for the file."
   251#~ msgstr ""
   252#~ "Файлът, който внесохте, не е файл с настройки за ВЧМ на Cisco (VPNC). "
   253#~ "Помолете системния си администратор да ви предостави такъв файл."
   254
   255#~ msgid "Use _domain for authentication"
   256#~ msgstr "Използване на _домейн за идентификацията"
   257
   258#~ msgid "_Import Saved Configuration..."
   259#~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
   260
   261#~ msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
   262#~ msgstr "Да се използва само връзката през _ВЧМ за тези адреси"
   263
   264#~ msgid ""
   265#~ "The VPN login failed because the user name and password were not accepted."
   266#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - името или паролата са отхвърлени."
   267
   268#~ msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
   269#~ msgstr ""
   270#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не може да бъде "
   271#~ "стартирана."
   272
   273#~ msgid ""
   274#~ "The VPN login failed because the VPN program could not connect to the VPN "
   275#~ "server."
   276#~ msgstr ""
   277#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
   278#~ "сървъра за ВЧМ."
   279
   280#~ msgid ""
   281#~ "The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
   282#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - настройките на ВЧМ са грешни."
   283
   284#~ msgid ""
   285#~ "The VPN login failed because the VPN program received an invalid "
   286#~ "configuration from the VPN server."
   287#~ msgstr ""
   288#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ получи грешни настройки "
   289#~ "от сървъра за ВЧМ."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.