Changeset 1591


Ignore:
Timestamp:
Jul 27, 2008, 11:49:09 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

NetworkManager?-openvpn: обновяване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/NetworkManager-openvpn.trunk.bg.po

  r1323 r1591  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager-openvpn\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-02-02 06:44+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-02-01 07:22+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-27 11:48+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-03-07 01:23+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4949msgstr "Запазване на паролата в клю_чодържателя"
  5050
  51 #: ../auth-dialog/main.c:214
   51#: ../auth-dialog/main.c:187
  5252#, c-format
  5353msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
  5454msgstr "Трябва да се идентифицирате, за да ползвате ВЧМ „%s“."
  5555
  56 #: ../auth-dialog/main.c:215
   56#: ../auth-dialog/main.c:188
  5757msgid "Authenticate VPN"
  5858msgstr "Идентифициране пред ВЧМ"
  5959
  60 #: ../auth-dialog/main.c:227
   60#: ../auth-dialog/main.c:201
  6161msgid "Certificate pass_word:"
  6262msgstr "Парола за _сертификата:"
  6363
  64 #: ../auth-dialog/main.c:252
   64#: ../auth-dialog/main.c:216
  6565msgid "Certificate password:"
  6666msgstr "Парола за сертификата:"
  6767
  68 #: ../nm-openvpn.desktop.in.h:1
  69 msgid "Add, Remove, and Edit VPN Connections"
  70 msgstr "Добавяне, изтриване и редактиране на връзки към ВЧМ"
  71 
  72 #: ../nm-openvpn.desktop.in.h:2
  73 msgid "VPN Connection Manager (OpenVPN)"
  74 msgstr "Управление на връзките към ВЧМ (за OpenVPN)"
  75 
  76 #: ../properties/nm-openvpn.c:130
  77 msgid "OpenVPN Client"
   68#: ../properties/auth-helpers.c:68
   69msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
   70msgstr ""
   71
   72#: ../properties/auth-helpers.c:87
   73msgid "Choose your personal certificate..."
   74msgstr ""
   75
   76#: ../properties/auth-helpers.c:105
   77msgid "Choose your private key..."
   78msgstr ""
   79
   80#: ../properties/auth-helpers.c:158
   81msgid "Choose an OpenVPN static key..."
   82msgstr ""
   83
   84#: ../properties/auth-helpers.c:176 ../properties/auth-helpers.c:864
   85#, fuzzy
   86msgid "None"
   87msgstr "няма"
   88
   89#: ../properties/auth-helpers.c:519
   90msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key)"
   91msgstr ""
   92
   93#: ../properties/auth-helpers.c:579
   94msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
   95msgstr ""
   96
   97#: ../properties/auth-helpers.c:703
   98#, fuzzy
   99msgid "Default"
   100msgstr "(стандартно е: 1194)"
   101
   102#: ../properties/nm-openvpn.c:53
   103#, fuzzy
   104msgid "OpenVPN"
  78105msgstr "Клиент за OpenVPN"
  79106
  80 #: ../properties/nm-openvpn.c:729
  81 msgid "The following OpenVPN connection will be created:"
  82 msgstr "Ще бъде създадена следната връзка чрез OpenVPN:"
  83 
  84 #: ../properties/nm-openvpn.c:731
  85 #, c-format
  86 msgid "Name:  %s"
  87 msgstr "Име: „%s“"
  88 
  89 #: ../properties/nm-openvpn.c:739
  90 msgid "Connection Type: X.509 Certificates"
  91 msgstr "Вид на връзката: сертификат по X.509"
  92 
  93 #: ../properties/nm-openvpn.c:742 ../properties/nm-openvpn.c:769
  94 #: ../properties/nm-openvpn.c:781
  95 #, c-format
  96 msgid "CA:  %s"
  97 msgstr "Серт. орг.: %s"
  98 
  99 #: ../properties/nm-openvpn.c:745 ../properties/nm-openvpn.c:784
  100 #, c-format
  101 msgid "Cert:  %s"
  102 msgstr "Серт.: %s"
  103 
  104 #: ../properties/nm-openvpn.c:748 ../properties/nm-openvpn.c:787
  105 #, c-format
  106 msgid "Key:  %s"
  107 msgstr "Ключ: %s"
  108 
  109 #: ../properties/nm-openvpn.c:752
  110 msgid "Connection Type: Shared Key"
  111 msgstr "Вид на връзката: споделен ключ"
  112 
  113 #: ../properties/nm-openvpn.c:755
  114 #, c-format
  115 msgid "Shared Key:  %s"
  116 msgstr "Споделен ключ: %s"
  117 
  118 #: ../properties/nm-openvpn.c:758
  119 #, c-format
  120 msgid "Local IP:  %s"
  121 msgstr "Локален адрес: %s"
  122 
  123 #: ../properties/nm-openvpn.c:761
  124 #, c-format
  125 msgid "Remote IP:  %s"
  126 msgstr "Отдалечен адрес: %s"
  127 
  128 #: ../properties/nm-openvpn.c:766
  129 msgid "Connection Type: Password"
  130 msgstr "Вид на връзката: парола"
  131 
  132 #: ../properties/nm-openvpn.c:772 ../properties/nm-openvpn.c:790
  133 #, c-format
  134 msgid "Username:  %s"
  135 msgstr "Потребителско име: %s"
  136 
  137 #: ../properties/nm-openvpn.c:778
  138 msgid "Connection Type: X.509 with Password Authentication"
  139 msgstr "Вид на връзката: X.509 с парола"
  140 
  141 #: ../properties/nm-openvpn.c:796
  142 #, c-format
  143 msgid "Remote:  %s"
  144 msgstr "Отдалечен хост: %s"
  145 
  146 #: ../properties/nm-openvpn.c:799
  147 #, c-format
  148 msgid "Device: %s"
  149 msgstr "Устройство: %s"
  150 
  151 #: ../properties/nm-openvpn.c:799
  152 msgid "TAP"
  153 msgstr "TAP"
  154 
  155 #: ../properties/nm-openvpn.c:799
  156 msgid "TUN"
  157 msgstr "TUN"
  158 
  159 #: ../properties/nm-openvpn.c:802
  160 #, c-format
  161 msgid "Protocol: %s"
  162 msgstr "Протокол: %s"
  163 
  164 #: ../properties/nm-openvpn.c:802
  165 msgid "TCP"
  166 msgstr "TCP"
  167 
  168 #: ../properties/nm-openvpn.c:802
  169 msgid "UDP"
  170 msgstr "UDP"
  171 
  172 #: ../properties/nm-openvpn.c:806
  173 #, c-format
  174 msgid "Routes:  %s"
  175 msgstr "Маршрути:  %s"
  176 
  177 #: ../properties/nm-openvpn.c:810
  178 #, c-format
  179 msgid "Use LZO Compression: %s"
  180 msgstr "Използване на компресия LZO: %s"
  181 
  182 #: ../properties/nm-openvpn.c:810
  183 msgid "Yes"
  184 msgstr "да"
  185 
  186 #: ../properties/nm-openvpn.c:810
  187 msgid "No"
  188 msgstr "не"
  189 
  190 #: ../properties/nm-openvpn.c:814
  191 #, c-format
  192 msgid "Cipher:  %s"
  193 msgstr "Шифриране:  %s"
  194 
  195 #: ../properties/nm-openvpn.c:819
  196 #, c-format
  197 msgid "TLS auth:  %s %s"
  198 msgstr "Ползване на TLS:  %s %s"
  199 
  200 #: ../properties/nm-openvpn.c:823
  201 msgid "The connection details can be changed using the \"Edit\" button."
  202 msgstr "Настройките на връзката могат да се редактират с бутона „Редактиране“."
  203 
  204 #: ../properties/nm-openvpn.c:1003
  205 msgid "Cannot import settings"
  206 msgstr "Настройките не могат да бъдат внесени."
  207 
  208 #: ../properties/nm-openvpn.c:1005
  209 #, c-format
  210 msgid "The VPN settings file '%s' does not contain valid data."
  211 msgstr "Файлът с настройки за ВЧМ „%s“ не съдържа валидни данни."
  212 
  213 #: ../properties/nm-openvpn.c:1042
  214 msgid "Select file to import"
  215 msgstr "Избор на файл за внасяне"
  216 
  217 #: ../properties/nm-openvpn.c:1122 ../properties/nm-openvpn.c:1134
  218 msgid "Select CA to use"
  219 msgstr "Избор на сертифицираща организация"
  220 
  221 #: ../properties/nm-openvpn.c:1125
  222 msgid "Select certificate to use"
  223 msgstr "Избор на сертификат"
  224 
  225 #: ../properties/nm-openvpn.c:1128
  226 msgid "Select key to use"
  227 msgstr "Избор на ключ"
  228 
  229 #: ../properties/nm-openvpn.c:1131
  230 msgid "Select shared key to use"
  231 msgstr "Избор на споделен ключ"
  232 
  233 #: ../properties/nm-openvpn.c:1137
  234 msgid "Select TA to use"
  235 msgstr "Избор на TA"
  236 
  237 #. printf ("in impl_export\n");
  238 #: ../properties/nm-openvpn.c:1326
  239 msgid "Save as..."
  240 msgstr "Запазване като..."
  241 
  242 #: ../properties/nm-openvpn.c:1356
  243 #, c-format
  244 msgid "A file named \"%s\" already exists."
  245 msgstr "Файл с име „%s“ вече съществува."
  246 
  247 #: ../properties/nm-openvpn.c:1359
  248 msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
  249 msgstr "Искате ли да го презапишете?"
  250 
  251 #: ../properties/nm-openvpn.c:1373
  252 msgid "Failed to export configuration"
  253 msgstr "Неуспех при изнасяне на настройките"
  254 
  255 #: ../properties/nm-openvpn.c:1375
  256 #, c-format
  257 msgid "Failed to save file %s"
  258 msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“"
  259 
  260 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:1
  261 msgid "0"
  262 msgstr "0"
  263 
  264 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:2
  265 msgid "1"
  266 msgstr "1"
  267 
  268 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:3
  269 msgid "<b>Connection Name</b>"
  270 msgstr "<b>Име на връзката</b>"
  271 
  272 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:4
  273 msgid "<b>Optional Information</b>"
  274 msgstr "<b>Допълнителна информация</b>"
  275 
  276 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:5
  277 msgid "<b>Required Information</b>"
  278 msgstr "<b>Задължителна информация</b>"
  279 
  280 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:6
  281 msgid "<i>example: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
  282 msgstr "<i>например: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
  283 
  284 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:7
  285 msgid "CA  file:"
  286 msgstr "Файл за сертифициращите организации:"
  287 
  288 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
  289 msgid "CA file:"
  290 msgstr "Файл за сертифициращите организации:"
  291 
  292 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
  293 msgid "Certificate:"
   107#: ../properties/nm-openvpn.c:54
   108msgid "Compatible with the OpenVPN server."
   109msgstr ""
   110
   111#: ../properties/nm-openvpn.c:308 ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:7
   112#, fuzzy
   113msgid "Certificates (TLS)"
  294114msgstr "Сертификат:"
  295115
  296 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:10
  297 msgid "Connection Type:"
  298 msgstr "Вид на връзката:"
  299 
  300 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:11
  301 msgid "Direction:"
  302 msgstr "Посока:"
  303 
  304 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:12
  305 msgid "Key:"
  306 msgstr "Ключ:"
  307 
  308 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:13
  309 msgid "Local IP:"
  310 msgstr "Локален адрес:"
  311 
  312 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:14
   116#: ../properties/nm-openvpn.c:320
  313117msgid "Password"
  314118msgstr "Парола"
  315119
   120#: ../properties/nm-openvpn.c:334
   121msgid "Password with Certificates (TLS)"
   122msgstr ""
   123
   124#: ../properties/nm-openvpn.c:346
   125msgid "Static Key"
   126msgstr ""
   127
   128#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:1
   129msgid " "
   130msgstr ""
   131
   132#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:2
   133#, fuzzy
   134msgid "<b>Authentication</b>"
   135msgstr "<b>Име на връзката</b>"
   136
   137#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:3
   138#, fuzzy
   139msgid "<b>General</b>"
   140msgstr "<b>Задължителна</b>"
   141
   142#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:4
   143msgid ""
   144"<i>If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
   145"peer.  For example, if the peer uses '1', this connection must use '0'.  If "
   146"you are unsure what value to use, contact your system administrator.</i>"
   147msgstr ""
   148
   149#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:5
   150msgid "Ad_vanced..."
   151msgstr ""
   152
   153#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:6
   154#, fuzzy
   155msgid "CA Certificate:"
   156msgstr "Сертификат:"
   157
   158#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:8
   159#, fuzzy
   160msgid "Cipher:"
   161msgstr "Шифриране:  %s"
   162
   163#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:9
   164msgid "General"
   165msgstr ""
   166
   167#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:10
   168#, fuzzy
   169msgid "Key Direction:"
   170msgstr "Посока:"
   171
   172#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:11
   173#, fuzzy
   174msgid "Key File:"
   175msgstr "Ключ:"
   176
   177#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:12
   178msgid "OpenVPN Advanced Options"
   179msgstr ""
   180
   181#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:13
   182#, fuzzy
   183msgid "Private Key:"
   184msgstr "Споделен ключ:"
   185
   186#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:14
   187#, fuzzy
   188msgid "Static Key:"
   189msgstr "Споделен ключ:"
   190
  316191#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:15
  317 msgid ""
  318 "Please enter the information provided by your system administrator below. Do "
  319 "not enter your password here as you will be prompted when connecting."
  320 msgstr ""
  321 "Въведете отдолу информацията предоставена от системния ви администратор. Не "
  322 "въвеждайте паролата си. За нея ще бъдете запитани при свързване."
   192msgid "Type:"
   193msgstr ""
  323194
  324195#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:16
  325 msgid ""
  326 "Please note that the file you import is not an OpenVPN configuration file. "
  327 "Ask your administrator for the file."
  328 msgstr ""
  329 "Файлът, който се опитахте да внесете, не е конфигурационен файл за OpenVPN. "
  330 "Помолете системния си администратор за такъв файл."
   196#, fuzzy
   197msgid "Use L_ZO data compression"
   198msgstr "Използване на компресия LZO"
  331199
  332200#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:17
  333 msgid "Remote IP:"
  334 msgstr "Отдалечен адрес:"
   201#, fuzzy
   202msgid "Use a TA_P device"
   203msgstr "Използване на устройство TAP"
  335204
  336205#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:18
  337 msgid "Shared Key:"
  338 msgstr "Споделен ключ:"
   206#, fuzzy
   207msgid "Use a _TCP connection"
   208msgstr "Използване на връзка по TCP"
  339209
  340210#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:19
  341 msgid "Shared key"
  342 msgstr "Споделен ключ"
   211msgid "Use additional TLS authentication"
   212msgstr ""
  343213
  344214#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:20
  345 msgid "Use LZO compression"
  346 msgstr "Използване на компресия LZO"
   215#, fuzzy
   216msgid "Use custom gateway p_ort:"
   217msgstr "_Порт на шлюза:"
  347218
  348219#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:21
  349 msgid "Use TAP device"
  350 msgstr "Използване на устройство TAP"
   220#, fuzzy
   221msgid "User Certificate:"
   222msgstr "Сертификат:"
  351223
  352224#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:22
  353 msgid "Use TCP connection"
  354 msgstr "Използване на връзка по TCP"
   225#, fuzzy
   226msgid "User name:"
   227msgstr "Потребителско име:"
  355228
  356229#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:23
  357 msgid "Use TLS auth:"
  358 msgstr "Използване на TLS:"
   230#, fuzzy
   231msgid "_Gateway:"
   232msgstr "_Порт на шлюза:"
  359233
  360234#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:24
  361 msgid "Use cipher:"
  362 msgstr "Ползване на шифриране:"
   235msgid "gtk-cancel"
   236msgstr ""
  363237
  364238#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:25
  365 msgid "Username:"
  366 msgstr "Потребителско име:"
   239msgid "gtk-ok"
   240msgstr ""
  367241
  368242#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:26
  369 msgid "X.509"
  370 msgstr "X.509"
   243msgid "page 1"
   244msgstr ""
  371245
  372246#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:27
  373 msgid ""
  374 "X.509 Certificates\n"
  375 "Pre-shared key\n"
  376 "Password Authentication\n"
  377 "X.509 with Password Authentication"
  378 msgstr ""
  379 "Сертификат по X.509\n"
  380 "Споделен ключ\n"
  381 "Парола\n"
  382 "X.509 с парола"
  383 
  384 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:31
  385 msgid "_Gateway:"
  386 msgstr "_Шлюз:"
  387 
  388 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:32
  389 msgid "_Import Saved Configuration..."
  390 msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
  391 
  392 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:33
  393 msgid ""
  394 "_Name used to identify the connection to the private network, e.g. \"Campus "
  395 "VPN\" or \"Corporate Network\""
  396 msgstr ""
  397 "_Име, което се ползва за различаването на връзката към частната мрежа, напр. "
  398 "„Корпоративна мрежа“."
  399 
  400 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:34
  401 msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
  402 msgstr "Да се използва само връзката през _ВЧМ за тези адреси"
  403 
  404 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:35
  405 msgid "none"
  406 msgstr "няма"
  407 
  408 #: ../src/nm-openvpn-service.c:127
  409 msgid ""
  410 "The VPN login failed because the user name and password were not accepted or "
  411 "the certificate password was wrong."
  412 msgstr ""
  413 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - името или паролата са отхвърлени или паролата "
  414 "за сертификата е неправилна."
  415 
  416 #: ../src/nm-openvpn-service.c:129
  417 msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
  418 msgstr ""
  419 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не може да бъде стартирана."
  420 
  421 #: ../src/nm-openvpn-service.c:131
  422 msgid ""
  423 "The VPN login failed because the VPN program could not connect to the VPN "
  424 "server."
  425 msgstr ""
  426 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
  427 "сървъра за ВЧМ."
  428 
  429 #: ../src/nm-openvpn-service.c:133
  430 msgid ""
  431 "The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
  432 msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - настройките на ВЧМ са грешни."
  433 
  434 #: ../src/nm-openvpn-service.c:135
  435 msgid ""
  436 "The VPN login failed because the VPN program received an invalid "
  437 "configuration from the VPN server."
  438 msgstr ""
  439 "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ получи грешни настройки от "
  440 "сървъра за ВЧМ."
  441 
  442 #: ../src/nm-openvpn-service.c:137
  443 msgid "VPN connection failed"
  444 msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ"
   247msgid "page 2"
   248msgstr ""
   249
   250#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:28
   251msgid "page 3"
   252msgstr ""
   253
   254#: ../properties/nm-openvpn-dialog.glade.h:29
   255msgid "page 4"
   256msgstr ""
   257
   258#~ msgid "Add, Remove, and Edit VPN Connections"
   259#~ msgstr "Добавяне, изтриване и редактиране на връзки към ВЧМ"
   260
   261#~ msgid "VPN Connection Manager (OpenVPN)"
   262#~ msgstr "Управление на връзките към ВЧМ (за OpenVPN)"
   263
   264#~ msgid "The following OpenVPN connection will be created:"
   265#~ msgstr "Ще бъде създадена следната връзка чрез OpenVPN:"
   266
   267#~ msgid "Name:  %s"
   268#~ msgstr "Име: „%s“"
   269
   270#~ msgid "Connection Type: X.509 Certificates"
   271#~ msgstr "Вид на връзката: сертификат по X.509"
   272
   273#~ msgid "CA:  %s"
   274#~ msgstr "Серт. орг.: %s"
   275
   276#~ msgid "Cert:  %s"
   277#~ msgstr "Серт.: %s"
   278
   279#~ msgid "Key:  %s"
   280#~ msgstr "Ключ: %s"
   281
   282#~ msgid "Connection Type: Shared Key"
   283#~ msgstr "Вид на връзката: споделен ключ"
   284
   285#~ msgid "Shared Key:  %s"
   286#~ msgstr "Споделен ключ: %s"
   287
   288#~ msgid "Local IP:  %s"
   289#~ msgstr "Локален адрес: %s"
   290
   291#~ msgid "Remote IP:  %s"
   292#~ msgstr "Отдалечен адрес: %s"
   293
   294#~ msgid "Connection Type: Password"
   295#~ msgstr "Вид на връзката: парола"
   296
   297#~ msgid "Username:  %s"
   298#~ msgstr "Потребителско име: %s"
   299
   300#~ msgid "Connection Type: X.509 with Password Authentication"
   301#~ msgstr "Вид на връзката: X.509 с парола"
   302
   303#~ msgid "Remote:  %s"
   304#~ msgstr "Отдалечен хост: %s"
   305
   306#~ msgid "Port:  %s"
   307#~ msgstr "Порт: %s"
   308
   309#~ msgid "Device: %s"
   310#~ msgstr "Устройство: %s"
   311
   312#~ msgid "TAP"
   313#~ msgstr "TAP"
   314
   315#~ msgid "TUN"
   316#~ msgstr "TUN"
   317
   318#~ msgid "Protocol: %s"
   319#~ msgstr "Протокол: %s"
   320
   321#~ msgid "TCP"
   322#~ msgstr "TCP"
   323
   324#~ msgid "UDP"
   325#~ msgstr "UDP"
   326
   327#~ msgid "Routes:  %s"
   328#~ msgstr "Маршрути:  %s"
   329
   330#~ msgid "Use LZO Compression: %s"
   331#~ msgstr "Използване на компресия LZO: %s"
   332
   333#~ msgid "Yes"
   334#~ msgstr "да"
   335
   336#~ msgid "No"
   337#~ msgstr "не"
   338
   339#~ msgid "TLS auth:  %s %s"
   340#~ msgstr "Ползване на TLS:  %s %s"
   341
   342#~ msgid "The connection details can be changed using the \"Edit\" button."
   343#~ msgstr ""
   344#~ "Настройките на връзката могат да се редактират с бутона „Редактиране“."
   345
   346#~ msgid "Cannot import settings"
   347#~ msgstr "Настройките не могат да бъдат внесени."
   348
   349#~ msgid "The VPN settings file '%s' does not contain valid data."
   350#~ msgstr "Файлът с настройки за ВЧМ „%s“ не съдържа валидни данни."
   351
   352#~ msgid "Select file to import"
   353#~ msgstr "Избор на файл за внасяне"
   354
   355#~ msgid "Select CA to use"
   356#~ msgstr "Избор на сертифицираща организация"
   357
   358#~ msgid "Select certificate to use"
   359#~ msgstr "Избор на сертификат"
   360
   361#~ msgid "Select key to use"
   362#~ msgstr "Избор на ключ"
   363
   364#~ msgid "Select shared key to use"
   365#~ msgstr "Избор на споделен ключ"
   366
   367#~ msgid "Select TA to use"
   368#~ msgstr "Избор на TA"
   369
   370#~ msgid "Save as..."
   371#~ msgstr "Запазване като..."
   372
   373#~ msgid "A file named \"%s\" already exists."
   374#~ msgstr "Файл с име „%s“ вече съществува."
   375
   376#~ msgid "Do you want to replace it with the one you are saving?"
   377#~ msgstr "Искате ли да го презапишете?"
   378
   379#~ msgid "Failed to export configuration"
   380#~ msgstr "Неуспех при изнасяне на настройките"
   381
   382#~ msgid "Failed to save file %s"
   383#~ msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“"
   384
   385#~ msgid "0"
   386#~ msgstr "0"
   387
   388#~ msgid "1"
   389#~ msgstr "1"
   390
   391#~ msgid "<b>Connection Information</b>"
   392#~ msgstr "<b>Информация за връзката</b>"
   393
   394#~ msgid "<i>example: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
   395#~ msgstr "<i>например: 172.16.0.0/16 10.11.12.0/24</i>"
   396
   397#~ msgid "CA  file:"
   398#~ msgstr "Файл за сертифициращите организации:"
   399
   400#~ msgid "CA file:"
   401#~ msgstr "Файл за сертифициращите организации:"
   402
   403#~ msgid "Connection Name"
   404#~ msgstr "Име на връзката"
   405
   406#~ msgid "Connection Type:"
   407#~ msgstr "Вид на връзката:"
   408
   409#~ msgid "Local IP:"
   410#~ msgstr "Локален адрес:"
   411
   412#~ msgid ""
   413#~ "Name used to identify the connection to the private network, e.g. "
   414#~ "\"Campus VPN\" or \"Corporate Network\""
   415#~ msgstr ""
   416#~ "Име, което се ползва за различаването на връзката към частната мрежа, "
   417#~ "напр. „Корпоративна мрежа“."
   418
   419#~ msgid "Optional"
   420#~ msgstr "Незадължителна"
   421
   422#~ msgid ""
   423#~ "Please enter the information provided by your system administrator below. "
   424#~ "Do not enter your password here as you will be prompted when connecting."
   425#~ msgstr ""
   426#~ "Въведете отдолу информацията предоставена от системния ви администратор. "
   427#~ "Не въвеждайте паролата си. За нея ще бъдете запитани при свързване."
   428
   429#~ msgid ""
   430#~ "Please note that the file you import is not an OpenVPN configuration "
   431#~ "file. Ask your adminstrator for the file."
   432#~ msgstr ""
   433#~ "Файлът, който се опитахте да внесете, не е конфигурационен файл за "
   434#~ "OpenVPN. Помолете системния си администратор за такъв файл."
   435
   436#~ msgid "Remote IP:"
   437#~ msgstr "Отдалечен адрес:"
   438
   439#~ msgid "Shared key"
   440#~ msgstr "Споделен ключ"
   441
   442#~ msgid "Use TLS auth:"
   443#~ msgstr "Използване на TLS:"
   444
   445#~ msgid "Use cipher:"
   446#~ msgstr "Ползване на шифриране:"
   447
   448#~ msgid "X.509"
   449#~ msgstr "X.509"
   450
   451#~ msgid ""
   452#~ "X.509 Certificates\n"
   453#~ "Pre-shared key\n"
   454#~ "Password Authentication\n"
   455#~ "X.509 with Password Authentication"
   456#~ msgstr ""
   457#~ "Сертификат по X.509\n"
   458#~ "Споделен ключ\n"
   459#~ "Парола\n"
   460#~ "X.509 с парола"
   461
   462#~ msgid "X.509/Pass"
   463#~ msgstr "X.509/Парола"
   464
   465#~ msgid "_Gateway Address:"
   466#~ msgstr "Адрес на _шлюза:"
   467
   468#~ msgid "_Import Saved Configuration..."
   469#~ msgstr "_Внасяне на запазени настройки..."
   470
   471#~ msgid "_Only use VPN connection for these addresses"
   472#~ msgstr "Да се използва само връзката през _ВЧМ за тези адреси"
   473
   474#~ msgid ""
   475#~ "The VPN login failed because the user name and password were not accepted "
   476#~ "or the certificate password was wrong."
   477#~ msgstr ""
   478#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - името или паролата са отхвърлени или "
   479#~ "паролата за сертификата е неправилна."
   480
   481#~ msgid "The VPN login failed because the VPN program could not be started."
   482#~ msgstr ""
   483#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не може да бъде "
   484#~ "стартирана."
   485
   486#~ msgid ""
   487#~ "The VPN login failed because the VPN program could not connect to the VPN "
   488#~ "server."
   489#~ msgstr ""
   490#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ не успя да се свърже със "
   491#~ "сървъра за ВЧМ."
   492
   493#~ msgid ""
   494#~ "The VPN login failed because the VPN configuration options were invalid."
   495#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ  - настройките на ВЧМ са грешни."
   496
   497#~ msgid ""
   498#~ "The VPN login failed because the VPN program received an invalid "
   499#~ "configuration from the VPN server."
   500#~ msgstr ""
   501#~ "Неуспешно свързване към ВЧМ  - програмата за ВЧМ получи грешни настройки "
   502#~ "от сървъра за ВЧМ."
   503
   504#~ msgid "VPN connection failed"
   505#~ msgstr "Неуспешно свързване към ВЧМ"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.