Changeset 1590


Ignore:
Timestamp:
Jul 27, 2008, 11:04:03 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

NetworkManager?: начало на обновяване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/extras/NetworkManager.trunk.bg.po

  r1323 r1590  
  88"Project-Id-Version: NetworkManager HEAD\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-02-02 06:43+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-07-27 11:03+0300\n"
  1111"PO-Revision-Date: 2007-02-02 05:46+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  19 #: ../gnome/applet/applet-compat.c:171 ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:926
  20 #, c-format
  21 msgid "Passphrase for wireless network %s"
  22 msgstr "Парола за безжичната мрежа %s"
  23 
  24 #: ../gnome/applet/applet-dbus.c:274
  25 #, c-format
  26 msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
  27 msgstr "Неуспешно свързване към безжичната мрежа „%s“."
  28 
  29 #: ../gnome/applet/applet-dbus.c:279
  30 msgid "Connection to the wired network failed."
  31 msgstr "Неуспешно свързване към кабелната мрежа."
  32 
  33 #: ../gnome/applet/applet.c:182
  34 msgid "Error displaying connection information:"
  35 msgstr "Грешка при показване на информацията за връзката:"
  36 
  37 #: ../gnome/applet/applet.c:200
  38 msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
  39 msgstr "Някои ресурси не бяха открити (файлът на glade)!"
  40 
  41 #: ../gnome/applet/applet.c:210
  42 msgid "No active connections!"
  43 msgstr "Няма действащи връзки!"
  44 
  45 #: ../gnome/applet/applet.c:227
  46 #, c-format
  47 msgid "%d Mb/s"
  48 msgstr "%d Mb/s"
  49 
  50 #: ../gnome/applet/applet.c:230
  51 #, c-format
  52 msgid "Wired Ethernet (%s)"
  53 msgstr "Кабелен Етернет (%s)"
  54 
  55 #: ../gnome/applet/applet.c:232
  56 #, c-format
  57 msgid "Wireless Ethernet (%s)"
  58 msgstr "Безжичен Етернет (%s)"
  59 
  60 #: ../gnome/applet/applet.c:238
  61 msgid "Unknown"
  62 msgstr "неопределима"
  63 
  64 #: ../gnome/applet/applet.c:330 ../gnome/applet/applet.c:357
  65 msgid "NetworkManager Applet"
  66 msgstr "Аплетът NetworkManager"
  67 
  68 #: ../gnome/applet/applet.c:332
  69 msgid ""
  70 "Copyright © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
  71 "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
  72 msgstr ""
  73 "Авторски права © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
  74 "Авторски права © 2004-2006 Novell, Inc."
  75 
  76 #: ../gnome/applet/applet.c:334 ../gnome/applet/applet.c:361
  77 msgid ""
  78 "Notification area applet for managing your network devices and connections."
  79 msgstr ""
  80 "Аплет за областта за уведомяване за управление на мрежовите устройства и "
  81 "връзки."
  82 
  83 #: ../gnome/applet/applet.c:337 ../gnome/applet/applet.c:365
  84 msgid "translator-credits"
  85 msgstr ""
  86 "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  87 "\n"
  88 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  89 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  90 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs<"
  91 
  92 #: ../gnome/applet/applet.c:359
  93 msgid ""
  94 "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
  95 "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
  96 msgstr ""
  97 "Авторски права © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
  98 "Авторски права © 2005-2006 Novell, Inc."
  99 
  100 #: ../gnome/applet/applet.c:421
  101 msgid "VPN Login Failure"
  102 msgstr "Грешка при идентификация пред ВЧМ"
  103 
  104 #: ../gnome/applet/applet.c:422
  105 #, c-format
  106 msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
  107 msgstr ""
  108 "Неуспех при осъществяването на връзката към ВЧМ „%s“ поради грешка в "
  109 "идентификацията."
  110 
  111 #: ../gnome/applet/applet.c:426
  112 msgid "VPN Start Failure"
  113 msgstr "Грешка при стартиране на ВЧМ"
  114 
  115 #: ../gnome/applet/applet.c:427
  116 #, c-format
  117 msgid ""
  118 "Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
  119 "program."
  120 msgstr ""
  121 "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали поради грешка при стартиране на програмата "
  122 "за ВЧМ."
  123 
  124 #: ../gnome/applet/applet.c:431 ../gnome/applet/applet.c:441
  125 msgid "VPN Connect Failure"
  126 msgstr "Грешка при свързване към ВЧМ"
  127 
  128 #: ../gnome/applet/applet.c:432
  129 #, c-format
  130 msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
  131 msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали поради грешка при свързването."
  132 
  133 #: ../gnome/applet/applet.c:436
  134 msgid "VPN Configuration Error"
  135 msgstr "Грешка в настройките на ВЧМ"
  136 
  137 #: ../gnome/applet/applet.c:437
  138 #, c-format
  139 msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
  140 msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ е с неправилни настройки."
  141 
  142 #: ../gnome/applet/applet.c:442
  143 #, c-format
  144 msgid ""
  145 "Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
  146 "return an adequate network configuration."
  147 msgstr ""
  148 "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали, защото настройките на мрежата върнати от "
  149 "сървъра за ВЧМ бяха неправилни."
  150 
  151 #: ../gnome/applet/applet.c:512
  152 msgid "VPN Login Message"
  153 msgstr "Съобщение при идентификация пред ВЧМ"
  154 
  155 #: ../gnome/applet/applet.c:737 ../gnome/applet/applet.c:2635
  156 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:458
  157 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:228
  158 msgid ""
  159 "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
  160 "file was not found)."
  161 msgstr ""
  162 "Аплетът NetworkManager не можа да открие някои задължителни ресурси (файлът "
  163 "на glade)."
  164 
  165 #: ../gnome/applet/applet.c:749
  166 #, c-format
  167 msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
  168 msgstr "Мрежовото устройство „%s (%s)“ не поддържа безжично претърсване."
  169 
  170 #: ../gnome/applet/applet.c:757
  171 #, c-format
  172 msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
  173 msgstr "Мрежовото устройство „%s (%s)“ не поддържа засичане на връзка."
  174 
  175 #. Note to translators: this is used if no essid is known
  176 #: ../gnome/applet/applet.c:905 ../gnome/applet/applet.c:1103
  177 msgid "(unknown)"
  178 msgstr "(не се знае)"
  179 
  180 #: ../gnome/applet/applet.c:911
  181 #, c-format
  182 msgid "Preparing device %s for the wired network..."
  183 msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
  184 
  185 #: ../gnome/applet/applet.c:913
  186 #, c-format
  187 msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
  188 msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“..."
  189 
  190 #: ../gnome/applet/applet.c:921
  191 #, c-format
  192 msgid "Configuring device %s for the wired network..."
  193 msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
  194 
  195 #: ../gnome/applet/applet.c:923
  196 #, c-format
  197 msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
  198 msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“..."
  199 
  200 #: ../gnome/applet/applet.c:931
  201 #, c-format
  202 msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
  203 msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“..."
  204 
  205 #: ../gnome/applet/applet.c:939 ../gnome/applet/applet.c:949
  206 msgid "Requesting a network address from the wired network..."
  207 msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес..."
  208 
  209 #: ../gnome/applet/applet.c:941 ../gnome/applet/applet.c:951
  210 #, c-format
  211 msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
  212 msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес..."
  213 
  214 #: ../gnome/applet/applet.c:959
  215 msgid "Finishing connection to the wired network..."
  216 msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа..."
  217 
  218 #: ../gnome/applet/applet.c:961
  219 #, c-format
  220 msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
  221 msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“..."
  222 
  223 #: ../gnome/applet/applet.c:1078
  224 msgid "NetworkManager is not running"
  225 msgstr "NetworkManager не е включен"
  226 
  227 #: ../gnome/applet/applet.c:1086 ../gnome/applet/applet.c:1843
  228 msgid "Networking disabled"
  229 msgstr "Мрежата е изключена"
  230 
  231 #: ../gnome/applet/applet.c:1091
  232 msgid "No network connection"
  233 msgstr "Няма връзка към мрежа"
  234 
  235 #: ../gnome/applet/applet.c:1096
  236 msgid "Wired network connection"
  237 msgstr "Връзка към кабелна мрежа"
  238 
  239 #: ../gnome/applet/applet.c:1100
  240 msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
  241 msgstr "Връзка към инцидентна, безжична мрежа"
  242 
  243 #: ../gnome/applet/applet.c:1102
  244 #, c-format
  245 msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
  246 msgstr "Безжична връзка към „%s“ (%d%%)"
  247 
  248 #: ../gnome/applet/applet.c:1123
  249 #, c-format
  250 msgid "VPN connection to '%s'"
  251 msgstr "Връзка по ВЧМ към „%s“"
  252 
  253 #: ../gnome/applet/applet.c:1131
  254 #, c-format
  255 msgid "VPN connecting to '%s'"
  256 msgstr "Свързване по ВЧМ към „%s“"
  257 
  258 #: ../gnome/applet/applet.c:1556
  259 msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
  260 msgstr "_Свързване към други безжични мрежи..."
  261 
  262 #: ../gnome/applet/applet.c:1577
  263 msgid "Create _New Wireless Network..."
  264 msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа..."
  265 
  266 #: ../gnome/applet/applet.c:1700
  267 msgid "_VPN Connections"
  268 msgstr "_Връзки по ВЧМ"
  269 
  270 #: ../gnome/applet/applet.c:1745
  271 msgid "_Configure VPN..."
  272 msgstr "_Настройване на ВЧМ..."
  273 
  274 #: ../gnome/applet/applet.c:1749
  275 msgid "_Disconnect VPN..."
  276 msgstr "_Прекъсване на ВЧМ..."
  277 
  278 #: ../gnome/applet/applet.c:1771
  279 msgid "_Dial Up Connections"
  280 msgstr "_Връзки по телефонна линия"
  281 
  282 #. FIXME: We should save and then check the state of the devices and show Connect _or_ Disconnect for each item
  283 #: ../gnome/applet/applet.c:1782
  284 #, c-format
  285 msgid "Connect to %s..."
  286 msgstr "Свързване към %s..."
  287 
  288 #: ../gnome/applet/applet.c:1788
  289 #, c-format
  290 msgid "Disconnect from %s..."
  291 msgstr "Прекъсване на връзката към %s..."
  292 
  293 #: ../gnome/applet/applet.c:1837
  294 msgid "No network devices have been found"
  295 msgstr "Не са открити мрежови устройства"
  296 
  297 #: ../gnome/applet/applet.c:2029
  298 msgid "NetworkManager is not running..."
  299 msgstr "NetworkManager не е включен..."
  300 
  301 #. 'Enable Networking' item
  302 #: ../gnome/applet/applet.c:2210
  303 msgid "Enable _Networking"
  304 msgstr "_Включване на мрежата"
  305 
  306 #. 'Enable Wireless' item
  307 #: ../gnome/applet/applet.c:2216
  308 msgid "Enable _Wireless"
  309 msgstr "Включване на _безжичната мрежа"
  310 
  311 #. 'Connection Information' item
  312 #: ../gnome/applet/applet.c:2222
  313 msgid "Connection _Information"
  314 msgstr "_Информация за връзката"
  315 
  316 #. Help item
  317 #: ../gnome/applet/applet.c:2233
  318 msgid "_Help"
  319 msgstr "_Помощ"
  320 
  321 #. About item
  322 #: ../gnome/applet/applet.c:2242
  323 msgid "_About"
  324 msgstr "_Относно"
  325 
  326 #: ../gnome/applet/applet.c:2824
  327 msgid ""
  328 "The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
  329 "continue.\n"
  330 msgstr ""
  331 "Аплетът NetworkManager не може да открие необходим ресурс. Програмата не "
  332 "може да продължи работа.\n"
  333 
  334 #: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:157
  335 msgid "Open System"
  336 msgstr "Открита система"
  337 
  338 #: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:160
  339 msgid "Shared Key"
  340 msgstr "Споделен ключ"
  341 
  342 #: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:208
  343 msgid "Automatic (Default)"
  344 msgstr "Автоматично (по подразбиране)"
  345 
  346 #: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:215
  347 msgid "AES-CCMP"
  348 msgstr "AES-CCMP"
  349 
  350 #: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:223
  351 msgid "TKIP"
  352 msgstr "TKIP"
  353 
  354 #: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:231
  355 msgid "Dynamic WEP"
  356 msgstr "Динамичен WEP"
  357 
  358 #: ../gnome/applet/wso-none.c:53
  359 msgid "None"
  360 msgstr "Без"
  361 
  362 #: ../gnome/applet/wso-wep-ascii.c:138
  363 msgid "WEP 64/128-bit ASCII"
  364 msgstr "40/128-битов ключ за WEP в ASCII"
  365 
  366 #: ../gnome/applet/wso-wep-hex.c:135
  367 msgid "WEP 64/128-bit Hex"
  368 msgstr "40/128-битов шестнадесетичен ключ за WEP"
  369 
  370 #: ../gnome/applet/wso-wep-passphrase.c:135
  371 msgid "WEP 128-bit Passphrase"
  372 msgstr "128 битова парола WEP"
  373 
  374 #: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:237
  375 msgid "PEAP"
  376 msgstr "PEAP"
  377 
  378 #: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:238
  379 msgid "TLS"
  380 msgstr "TLS"
  381 
  382 #: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:239
  383 msgid "TTLS"
  384 msgstr "TTLS"
  385 
  386 #: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:247 ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:93
  387 #: ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:117
  388 msgid "WPA2 Enterprise"
  389 msgstr "WPA2 Enterprise"
  390 
  391 #: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:249 ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:95
  392 #: ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:122
  393 msgid "WPA Enterprise"
  394 msgstr "WPA Enterprise"
  395 
  396 #: ../gnome/applet/wso-wpa-psk.c:178
  397 msgid "WPA2 Personal"
  398 msgstr "WPA2 Personal"
  399 
  400 #: ../gnome/applet/wso-wpa-psk.c:180
  401 msgid "WPA Personal"
  402 msgstr "WPA Personal"
  403 
  404 #: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:134
  405 msgid "Orientation"
  406 msgstr "Ориентация"
  407 
  408 #: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:135
  409 msgid "The orientation of the tray."
  410 msgstr "Ориентацията на тавата"
  411 
  412 #: ../gnome/applet/menu-items.c:88
  413 #, c-format
  414 msgid "Wired Network (%s)"
  415 msgstr "Кабелна мрежа (%s)"
  416 
  417 #: ../gnome/applet/menu-items.c:91
  418 msgid "_Wired Network"
  419 msgstr "_Кабелна мрежа"
  420 
  421 #: ../gnome/applet/menu-items.c:162
  422 #, c-format
  423 msgid "Wireless Network (%s)"
  424 msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
  425 msgstr[0] "Безжична мрежа (%s)"
  426 msgstr[1] "Безжични мрежи (%s)"
  427 
  428 #: ../gnome/applet/menu-items.c:164
  429 msgid "Wireless Network"
  430 msgid_plural "Wireless Networks"
  431 msgstr[0] "Безжична мрежа"
  432 msgstr[1] "Безжични мрежи"
  433 
  434 #: ../gnome/applet/menu-items.c:343
  435 msgid " (invalid Unicode)"
  436 msgstr " (невалиден Уникод)"
  437 
  438 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:352
  439 #, c-format
  440 msgid ""
  441 "By default, the wireless network's name is set to your computer's name, %s, "
  442 "with no encryption enabled"
  443 msgstr ""
  444 "По подразбиране името на безжичната мрежа е името на компютъра ви, „%s“, без "
  445 "шифриране"
  446 
  447 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:358
  448 msgid "Create new wireless network"
  449 msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"
  450 
  451 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:359
  452 msgid ""
  453 "Enter the name and security settings of the wireless network you wish to "
  454 "create."
  455 msgstr ""
  456 "Въведете името и настройките на сигурността на безжичната мрежа, която "
  457 "искате да създадете."
  458 
  459 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:363
  460 msgid "Create New Wireless Network"
  461 msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"
  462 
  463 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:368
  464 msgid "Existing wireless network"
  465 msgstr "Съществуваща безжична мрежа"
  466 
  467 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:369
  468 msgid "Enter the name of the wireless network to which you wish to connect."
  469 msgstr "Въведете името на безжичната мрежа, към която искате да се свържете."
  470 
  471 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:371
  472 msgid "Connect to Other Wireless Network"
  473 msgstr "Свързване към друга безжична мрежа"
  474 
  475 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:215
  476 msgid "Error connecting to wireless network"
  477 msgstr "Грешка при свързване към друга безжична мрежа"
  478 
  479 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:216
  480 msgid ""
  481 "The requested wireless network requires security capabilities unsupported by "
  482 "your hardware."
  483 msgstr "Хардуерът ви не поддържа изискванията на поисканата безжична мрежа."
  484 
  485 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:151
  486 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:188
  487 #, c-format
  488 msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
  489 msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ не може да бъде стартирана"
  490 
  491 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:154
  492 #, c-format
  493 msgid ""
  494 "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
  495 "Contact your system administrator."
  496 msgstr ""
  497 "Диалоговата кутия за идентификация пред ВЧМ „%s“ не може да бъде открита. "
  498 "Свържете се със системния администратор."
  499 
  500 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
  501 #, c-format
  502 msgid ""
  503 "There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
  504 "type '%s'. Contact your system administrator."
  505 msgstr ""
  506 "Имаше проблем с показването на диалоговата кутия за идентификация пред ВЧМ „%"
  507 "s“. Свържете се със системния администратор."
  508 
  509 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:1
  510 msgid " "
  511 msgstr " "
  512 
  513 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:2
  514 msgid ""
  515 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
  516 msgstr ""
  517 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Информация за действащата връзка</span>"
  518 
  519 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:4
  520 #, no-c-format
  521 msgid ""
  522 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
  523 "Network</span>\n"
  524 "\n"
  525 "A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
  526 "s'."
  527 msgstr ""
  528 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Безжичната мрежа изисква парола</"
  529 "span>\n"
  530 "\n"
  531 "Необходима е парола или ключ за шифриране, за да се свържете с безжичната "
  532 "мрежа „%s“."
  533 
  534 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:8
  535 #, no-c-format
  536 msgid ""
  537 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
  538 "\n"
  539 "%s  It will not be completely functional."
  540 msgstr ""
  541 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ограничена функционалност на мрежата</"
  542 "span>\n"
  543 "\n"
  544 "%s няма да функционира изцяло."
  545 
  546 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:12
  547 #, no-c-format
  548 msgid ""
  549 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
  550 "span>\n"
  551 "\n"
  552 "You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
  553 "that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
  554 "NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
  555 msgstr ""
  556 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Потвърждение за свързване към безжична "
  557 "мрежа</span>\n"
  558 "\n"
  559 "Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че тя "
  560 "е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и "
  561 "NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания."
  562 
  563 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:15
  564 msgid "Anonymous Identity:"
  565 msgstr "Анонимна идентичност:"
  566 
  567 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:16
  568 msgid "Authentication:"
  569 msgstr "Идентификация:"
  570 
  571 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:17
  572 msgid "Broadcast Address:"
  573 msgstr "Адрес за разпръскване:"
  574 
  575 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:18
  576 msgid "CA Certificate File:"
  577 msgstr "Файл със сертификатите на сертифициращите организации:"
  578 
  579 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:19
  580 msgid "C_onnect"
  581 msgstr "_Свързване"
  582 
  583 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:20
  584 msgid "Client Certificate File:"
  585 msgstr "Файл с клиентските сертификати:"
  586 
  587 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:21
  588 msgid "Connection Information"
  589 msgstr "Информация за връзката"
  590 
  591 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:22
  592 msgid "Default Route:"
  593 msgstr "Маршрут по подразбиране:"
  594 
  595 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:23
  596 msgid "Destination Address:"
  597 msgstr "Целеви адрес:"
  598 
  599 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:24
  600 msgid "Driver:"
  601 msgstr "Драйвер:"
  602 
  603 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:25
  604 msgid "EAP Method:"
  605 msgstr "Метод за EAP:"
  606 
  607 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:26
  608 msgid "Hardware Address:"
  609 msgstr "Хардуерен адрес:"
  610 
  611 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:27
  612 msgid "IP Address:"
  613 msgstr "IP адрес:"
  614 
  615 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:28
  616 msgid "Identity:"
  617 msgstr "Идентичност:"
  618 
  619 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:29
  620 msgid "Interface:"
  621 msgstr "Интерфейс:"
  622 
  623 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:30
  624 msgid "Key Type:"
  625 msgstr "Вид ключ:"
  626 
  627 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:31
  628 msgid "Key management:"
  629 msgstr "Управление на ключове:"
  630 
  631 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:32
  632 msgid "Key:"
  633 msgstr "Ключ:"
  634 
  635 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:33
  636 msgid ""
  637 "None\n"
  638 "WEP 128-bit Passphrase\n"
  639 "WEP 64/128-bit Hex\n"
  640 "WEP 64/128-bit ASCII\n"
  641 msgstr ""
  642 "Няма\n"
  643 "128 битова парола WEP\n"
  644 "40/128-битов шестнадесетичен ключ за WEP\n"
  645 "40/128-битов ключ за WEP в ASCII\n"
  646 
  647 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:38
  648 msgid ""
  649 "Open System\n"
  650 "Shared Key"
  651 msgstr ""
  652 "Открита система\n"
  653 "Споделен ключ"
  654 
  655 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:40
  656 msgid "Other Wireless Network..."
  657 msgstr "Друга безжична мрежа..."
  658 
  659 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:41
  660 msgid "Passphrase:"
  661 msgstr "Парола:"
  662 
  663 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:42
  664 msgid "Password:"
  665 msgstr "Парола:"
  666 
  667 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:43
  668 msgid "Primary DNS:"
  669 msgstr "Основен сървър за DNS:"
  670 
  671 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:44
  672 msgid "Private Key File:"
  673 msgstr "Файл с частните ключове:"
  674 
  675 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:45
  676 msgid "Private Key Password:"
  677 msgstr "Парола за частния ключ:"
  678 
  679 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:46
  680 msgid "Secondary DNS:"
  681 msgstr "Допълнителен сървър за DNS:"
  682 
  683 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:47
  684 msgid "Select the CA Certificate File"
  685 msgstr "Избор на файла със сертификатите на сертифициращите организации"
  686 
  687 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:48
  688 msgid "Select the Client Certificate File"
  689 msgstr "Избор на файла с клиентските сертификати"
  690 
  691 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:49
  692 msgid "Select the Private Key File"
  693 msgstr "Избор на файла с частните ключове"
  694 
  695 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:50
  696 msgid "Show key"
  697 msgstr "Показване на ключа"
  698 
  699 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:51
  700 msgid "Show passphrase"
  701 msgstr "Показване на паролата"
  702 
  703 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:52
  704 msgid "Show password"
  705 msgstr "Показване на паролата"
  706 
  707 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:53
  708 msgid "Show passwords"
  709 msgstr "Показване на паролите"
  710 
  711 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:54
  712 msgid "Speed:"
  713 msgstr "Скорост:"
  714 
  715 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:55
  716 msgid "Subnet Mask:"
  717 msgstr "Маска на подмрежата:"
  718 
  719 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:56
  720 msgid "Type:"
  721 msgstr "Вид:"
  722 
  723 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:57
  724 msgid "User Name:"
  725 msgstr "Потребителско име:"
  726 
  727 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:58
  728 msgid "Wireless Network Key Required"
  729 msgstr "Необходим е ключ за безжична мрежа"
  730 
  731 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:59
  732 msgid "Wireless _adapter:"
  733 msgstr "Безжичен _адаптер:"
  734 
  735 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:60
  736 msgid "_Always Trust this Wireless Network"
  737 msgstr "_Постоянно доверие на тази безжична мрежа"
  738 
  739 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:61
  740 msgid "_Don't remind me again"
  741 msgstr "_Да няма нови напомняния"
  742 
  743 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:62
  744 msgid "_Fallback on this Network"
  745 msgstr "Тази мрежа да е и _резервна"
  746 
  747 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:63
  748 msgid "_Login to Network"
  749 msgstr "_Свързване към мрежа"
  750 
  751 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:64
  752 msgid "_Network Name:"
  753 msgstr "_Име на мрежа:"
  754 
  755 #: ../gnome/applet/applet.glade.h:65
  756 msgid "_Wireless Security:"
  757 msgstr "_Безжична сигурност:"
  758 
  759 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:417
  760 msgid "Cannot add VPN connection"
  761 msgstr "Не може да се добави връзка към ВЧМ"
  762 
  763 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:419
  764 msgid ""
  765 "No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
  766 "administrator."
  767 msgstr ""
  768 "Не е открит подходящ софтуер за ВЧМ. Свържете се със системния администратор."
  769 
  770 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:461
  771 msgid "Cannot import VPN connection"
  772 msgstr "Връзката към ВЧМ не може да се внесе"
  773 
  774 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:463
  775 #, c-format
  776 msgid ""
  777 "Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
  778 "file '%s'. Contact your system administrator."
  779 msgstr ""
  780 "Файлът „%2$s“ не може да се внесе, защото не може да се открие подходящ "
  781 "софтуер за връзка към ВЧМ от вида „%1$s“. Свържете се със системния "
  782 "администратор."
  783 
  784 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:580
  785 #, c-format
  786 msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
  787 msgstr "Грешка при получаване на информация за връзката към ВЧМ „%s“"
  788 
  789 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:583
  790 #, c-format
  791 msgid ""
  792 "Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
  793 "system administrator."
  794 msgstr ""
  795 "Файловете с описание на графичния интерфейс за връзки към ВЧМ от вида „%s“ "
  796 "не могат да бъдат открити. Свържете се със системния администратор."
  797 
  798 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:727
  799 #, c-format
  800 msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
  801 msgstr "Да се изтрие ли връзката към ВЧМ „%s“?"
  802 
  803 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:730
  804 #, c-format
  805 msgid ""
  806 "All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
  807 "need your system administrator to provide information to create a new "
  808 "connection."
  809 msgstr ""
  810 "Цялата информация за връзката към ВЧМ „%s“ ще бъде изтрита и може да се "
  811 "наложи да я искате наново от системния администратор, ако искате да я "
  812 "създадете наново."
  813 
  814 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:924
  815 msgid "Unable to load"
  816 msgstr "Неуспех при зареждане"
  817 
  818 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:926
  819 msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
  820 msgstr "Някои ресурси не бяха открити (файлът на glade)!"
  821 
  822 #. druid_window = GTK_DIALOG (gtk_dialog_new_with_buttons (_("Create VPN Connection"),
  823 #. NULL,
  824 #. GTK_DIALOG_MODAL | GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
  825 #. GTK_STOCK_CANCEL,
  826 #. GTK_RESPONSE_REJECT,
  827 #. GTK_STOCK_APPLY,
  828 #. GTK_RESPONSE_ACCEPT,
  829 #. NULL));
  830 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1081
  831 msgid "Create VPN Connection"
  832 msgstr "Създаване на връзка към ВЧМ"
  833 
  834 #. gtk_container_add (GTK_CONTAINER (druid_window->vbox), GTK_WIDGET(gtk_label_new("Some label")));
  835 #. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (druid_window->vbox), GTK_WIDGET(druid), TRUE,TRUE,0);
  836 #. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (druid_window->vbox), GTK_WIDGET(gtk_label_new("Some label")), TRUE,TRUE,0);
  837 #. toplevel = gtk_widget_get_toplevel (GTK_WIDGET (druid));
  838 #. gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (toplevel), "delete_event", GTK_SIGNAL_FUNC (vpn_window_close), NULL);
  839 #. make the druid window modal wrt. our main window
  840 #. gtk_window_set_modal (druid_window, TRUE);
  841 #. gtk_window_set_transient_for (GTK_WINDOW(druid_window), GTK_WINDOW (dialog));
  842 #. Edit dialog
  843 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1099
  844 msgid "Edit VPN Connection"
  845 msgstr "Редактиране на връзка към ВЧМ"
  846 
  847 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
  848 msgid "Add a new VPN connection"
  849 msgstr "Добавяне на нова връзка към ВЧМ"
  850 
  851 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
  852 msgid "Delete the selected VPN connection"
  853 msgstr "Изтриване на избраната връзка към ВЧМ"
  854 
  855 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
  856 msgid "E_xport"
  857 msgstr "_Изнасяне"
  858 
  859 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
  860 msgid "Edit the selected VPN connection"
  861 msgstr "Редактиране на избраната връзка към ВЧМ"
  862 
  863 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
  864 msgid "Export the VPN settings to a file"
  865 msgstr "Изнасяне на настройките за ВЧМ във файл"
  866 
  867 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
  868 msgid "Export the selected VPN connection to a file"
  869 msgstr "Изнасяне на избраната връзка към ВЧМ във файл"
  870 
  871 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
  872 msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
  873 msgstr "Управление на връзките към ВЧМ"
  874 
  875 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
  876 msgid "VPN Connections"
  877 msgstr "Връзки към ВЧМ"
  878 
  879 #: ../src/nm-ap-security-wep.c:52
  880 msgid "40-bit WEP"
  881 msgstr "40-битов WEP"
  882 
  883 #: ../src/nm-ap-security-wep.c:54
  884 msgid "104-bit WEP"
  885 msgstr "104-битов WEP"
  886 
  887 #: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:51
  888 msgid "WPA TKIP"
  889 msgstr "WPA TKIP"
  890 
  891 #: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:53
  892 msgid "WPA CCMP"
  893 msgstr "WPA CCMP"
  894 
  895 #: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:55
  896 msgid "WPA Automatic"
  897 msgstr "Автоматичен WPA"
  898 
  899 #: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:60
  900 msgid "WPA2 TKIP"
  901 msgstr "WPA2 TKIP"
  902 
  903 #: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:62
  904 msgid "WPA2 CCMP"
  905 msgstr "WPA2 CCMP"
  906 
  907 #: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:64
  908 msgid "WPA2 Automatic"
  909 msgstr "Автоматичен WPA2"
  910 
  911 #: ../src/nm-ap-security.c:334
  912 msgid "none"
  913 msgstr "липсва"
  914 
  915 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:174
  916 #, c-format
  917 msgid ""
  918 "unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
   19#: ../src/nm-netlink-monitor.c:193 ../src/nm-netlink-monitor.c:471
   20#, c-format
   21msgid "error processing netlink message: %s"
   22msgstr ""
   23
   24#: ../src/nm-netlink-monitor.c:250
   25#, fuzzy, c-format
   26msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s"
  91927msgstr ""
  92028"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
  92129"Етернет - %s"
  92230
  923 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:192
  924 #, c-format
  925 msgid ""
  926 "unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
   31#: ../src/nm-netlink-monitor.c:260
   32#, fuzzy, c-format
   33msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s"
  92734msgstr ""
  92835"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
  92936"кабелен Етернет - %s"
  93037
  931 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:427
  932 msgid "operation took too long"
  933 msgstr "операцията продължи прекалено дълго"
  934 
  935 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:524
  936 msgid "received data from wrong type of sender"
  937 msgstr "получени са данни от неправилен вид изпращач"
  938 
  939 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:537
  940 msgid "received data from unexpected sender"
  941 msgstr "получени са данни от неочакван изпращач"
  942 
  943 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:666
  944 msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
  945 msgstr ""
  946 "през гнездото са получени прекалено много данни и някои от тях са загубени"
  947 
  948 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:774
   38#: ../src/nm-netlink-monitor.c:268
   39#, fuzzy, c-format
   40msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s"
   41msgstr ""
   42"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
   43"кабелен Етернет - %s"
   44
   45#: ../src/nm-netlink-monitor.c:276
   46#, fuzzy, c-format
   47msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s"
   48msgstr ""
   49"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
   50"Етернет - %s"
   51
   52#: ../src/nm-netlink-monitor.c:494
   53#, c-format
  94954msgid "error occurred while waiting for data on socket"
  95055msgstr "грешка при изчакване за данни през гнездо"
  95156
  952 #: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:930
  953 #, c-format
  954 msgid "You are now connected to the Ad-Hoc wireless network '%s'."
  955 msgstr "Свързали сте се към инцидентната, безжична мрежа „%s“."
  956 
  957 #: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:935
  958 #, c-format
  959 msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
  960 msgstr "Свързани сте към безжичната мрежа „%s“."
  961 
  962 #: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:942
  963 msgid "You are now connected to the wired network."
  964 msgstr "Свързани сте към кабелната мрежа."
  965 
  966 #: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:948
  967 msgid "Connection Established"
  968 msgstr "Връзката е осъществена"
  969 
  970 #: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:997
  971 msgid "Disconnected"
  972 msgstr "Без връзка"
  973 
  974 #: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:998
  975 msgid "The network connection has been disconnected."
  976 msgstr "Връзката към мрежата е прекъсната."
  977 
  978 #: ../src/nm-ap-security-leap.c:66 ../src/nm-ap-security-leap.c:82
  979 msgid "LEAP"
  980 msgstr "LEAP"
   57#: ../src/NetworkManager.c:250
   58#, c-format
   59msgid "Invalid option.  Please use --help to see a list of valid options.\n"
   60msgstr ""
   61
   62#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:87
   63msgid "# Created by NetworkManager\n"
   64msgstr ""
   65
   66#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:93
   67#, c-format
   68msgid ""
   69"# Merged from %s\n"
   70"\n"
   71msgstr ""
   72
   73#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:117
   74msgid "NOTE: the glibc resolver does not support more than 3 nameservers."
   75msgstr ""
   76
   77#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:119
   78msgid "The nameservers listed below may not be recognized."
   79msgstr ""
   80
   81#: ../system-settings/src/main.c:365
   82#, c-format
   83msgid "Auto %s"
   84msgstr ""
   85
   86#: ../libnm-util/crypto.c:123
   87#, c-format
   88msgid "PEM key file had no end tag '%s'."
   89msgstr ""
   90
   91#: ../libnm-util/crypto.c:133
   92#, c-format
   93msgid "Doesn't look like a PEM private key file."
   94msgstr ""
   95
   96#: ../libnm-util/crypto.c:141
   97#, c-format
   98msgid "Not enough memory to store PEM file data."
   99msgstr ""
   100
   101#: ../libnm-util/crypto.c:157
   102#, c-format
   103msgid "Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag."
   104msgstr ""
   105
   106#: ../libnm-util/crypto.c:165
   107#, c-format
   108msgid "Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'."
   109msgstr ""
   110
   111#: ../libnm-util/crypto.c:175
   112#, c-format
   113msgid "Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag."
   114msgstr ""
   115
   116#: ../libnm-util/crypto.c:186
   117#, c-format
   118msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag."
   119msgstr ""
   120
   121#: ../libnm-util/crypto.c:193
   122#, c-format
   123msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag."
   124msgstr ""
   125
   126#: ../libnm-util/crypto.c:206
   127#, c-format
   128msgid "Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'."
   129msgstr ""
   130
   131#: ../libnm-util/crypto.c:225
   132#, c-format
   133msgid "Could not decode private key."
   134msgstr ""
   135
   136#: ../libnm-util/crypto.c:269
   137#, c-format
   138msgid "PEM certificate '%s' had no end tag '%s'."
   139msgstr ""
   140
   141#: ../libnm-util/crypto.c:279
   142#, c-format
   143msgid "Failed to decode certificate."
   144msgstr ""
   145
   146#: ../libnm-util/crypto.c:288 ../libnm-util/crypto.c:296
   147#, c-format
   148msgid "Not enough memory to store certificate data."
   149msgstr ""
   150
   151#: ../libnm-util/crypto.c:326
   152#, c-format
   153msgid "IV must be an even number of bytes in length."
   154msgstr ""
   155
   156#: ../libnm-util/crypto.c:335
   157#, c-format
   158msgid "Not enough memory to store the IV."
   159msgstr ""
   160
   161#: ../libnm-util/crypto.c:346
   162#, c-format
   163msgid "IV contains non-hexadecimal digits."
   164msgstr ""
   165
   166#: ../libnm-util/crypto.c:384 ../libnm-util/crypto_gnutls.c:125
   167#: ../libnm-util/crypto_nss.c:134
   168#, c-format
   169msgid "Private key cipher '%s' was unknown."
   170msgstr ""
   171
   172#: ../libnm-util/crypto.c:393
   173#, c-format
   174msgid "Not enough memory to create private key decryption key."
   175msgstr ""
   176
   177#: ../libnm-util/crypto.c:511
   178#, c-format
   179msgid "Not enough memory to store decrypted private key."
   180msgstr ""
   181
   182#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:72
   183#, c-format
   184msgid "Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s."
   185msgstr ""
   186
   187#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:134 ../libnm-util/crypto_nss.c:143
   188#, c-format
   189msgid "Not enough memory for decrypted key buffer."
   190msgstr ""
   191
   192#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:142
   193#, c-format
   194msgid "Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s."
   195msgstr ""
   196
   197#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:151
   198#, c-format
   199msgid "Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s."
   200msgstr ""
   201
   202#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:160
   203#, c-format
   204msgid "Failed to set IV for decryption: %s / %s."
   205msgstr ""
   206
   207#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:169
   208#, c-format
   209msgid "Failed to decrypt the private key: %s / %s."
   210msgstr ""
   211
   212#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:207
   213#, c-format
   214msgid "Error initializing certificate data: %s"
   215msgstr ""
   216
   217#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:219
   218#, c-format
   219msgid "Couldn't decode certificate: %s"
   220msgstr ""
   221
   222#: ../libnm-util/crypto_nss.c:76
   223#, c-format
   224msgid "Failed to initialize the MD5 context: %d."
   225msgstr ""
   226
   227#: ../libnm-util/crypto_nss.c:151
   228#, c-format
   229msgid "Failed to initialize the decryption cipher slot."
   230msgstr ""
   231
   232#: ../libnm-util/crypto_nss.c:161
   233#, c-format
   234msgid "Failed to set symmetric key for decryption."
   235msgstr ""
   236
   237#: ../libnm-util/crypto_nss.c:171
   238#, c-format
   239msgid "Failed to set IV for decryption."
   240msgstr ""
   241
   242#: ../libnm-util/crypto_nss.c:179
   243#, c-format
   244msgid "Failed to initialize the decryption context."
   245msgstr ""
   246
   247#: ../libnm-util/crypto_nss.c:192
   248#, c-format
   249msgid "Failed to decrypt the private key: %d."
   250msgstr ""
   251
   252#: ../libnm-util/crypto_nss.c:204
   253#, c-format
   254msgid "Failed to finalize decryption of the private key: %d."
   255msgstr ""
   256
   257#: ../libnm-util/crypto_nss.c:248
   258#, c-format
   259msgid "Couldn't decode certificate: %d"
   260msgstr ""
   261
   262#~ msgid "Passphrase for wireless network %s"
   263#~ msgstr "Парола за безжичната мрежа %s"
   264
   265#~ msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
   266#~ msgstr "Неуспешно свързване към безжичната мрежа „%s“."
   267
   268#~ msgid "Connection to the wired network failed."
   269#~ msgstr "Неуспешно свързване към кабелната мрежа."
   270
   271#~ msgid "Error displaying connection information:"
   272#~ msgstr "Грешка при показване на информацията за връзката:"
   273
   274#~ msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
   275#~ msgstr "Някои ресурси не бяха открити (файлът на glade)!"
   276
   277#~ msgid "No active connections!"
   278#~ msgstr "Няма действащи връзки!"
   279
   280#~ msgid "%d Mb/s"
   281#~ msgstr "%d Mb/s"
   282
   283#~ msgid "Wired Ethernet (%s)"
   284#~ msgstr "Кабелен Етернет (%s)"
   285
   286#~ msgid "Wireless Ethernet (%s)"
   287#~ msgstr "Безжичен Етернет (%s)"
   288
   289#~ msgid "Unknown"
   290#~ msgstr "неопределима"
   291
   292#~ msgid "NetworkManager Applet"
   293#~ msgstr "Аплетът NetworkManager"
   294
   295#~ msgid ""
   296#~ "Copyright © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
   297#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
   298#~ msgstr ""
   299#~ "Авторски права © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
   300#~ "Авторски права © 2004-2006 Novell, Inc."
   301
   302#~ msgid ""
   303#~ "Notification area applet for managing your network devices and "
   304#~ "connections."
   305#~ msgstr ""
   306#~ "Аплет за областта за уведомяване за управление на мрежовите устройства и "
   307#~ "връзки."
   308
   309#~ msgid "translator-credits"
   310#~ msgstr ""
   311#~ "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   312#~ "\n"
   313#~ "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   314#~ "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   315#~ "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs<"
   316
   317#~ msgid ""
   318#~ "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
   319#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
   320#~ msgstr ""
   321#~ "Авторски права © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
   322#~ "Авторски права © 2005-2006 Novell, Inc."
   323
   324#~ msgid "VPN Login Failure"
   325#~ msgstr "Грешка при идентификация пред ВЧМ"
   326
   327#~ msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
   328#~ msgstr ""
   329#~ "Неуспех при осъществяването на връзката към ВЧМ „%s“ поради грешка в "
   330#~ "идентификацията."
   331
   332#~ msgid "VPN Start Failure"
   333#~ msgstr "Грешка при стартиране на ВЧМ"
   334
   335#~ msgid ""
   336#~ "Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the "
   337#~ "VPN program."
   338#~ msgstr ""
   339#~ "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали поради грешка при стартиране на "
   340#~ "програмата за ВЧМ."
   341
   342#~ msgid "VPN Connect Failure"
   343#~ msgstr "Грешка при свързване към ВЧМ"
   344
   345#~ msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
   346#~ msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали поради грешка при свързването."
   347
   348#~ msgid "VPN Configuration Error"
   349#~ msgstr "Грешка в настройките на ВЧМ"
   350
   351#~ msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
   352#~ msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ е с неправилни настройки."
   353
   354#~ msgid ""
   355#~ "Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
   356#~ "return an adequate network configuration."
   357#~ msgstr ""
   358#~ "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали, защото настройките на мрежата върнати "
   359#~ "от сървъра за ВЧМ бяха неправилни."
   360
   361#~ msgid "VPN Login Message"
   362#~ msgstr "Съобщение при идентификация пред ВЧМ"
   363
   364#~ msgid ""
   365#~ "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the "
   366#~ "glade file was not found)."
   367#~ msgstr ""
   368#~ "Аплетът NetworkManager не можа да открие някои задължителни ресурси "
   369#~ "(файлът на glade)."
   370
   371#~ msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
   372#~ msgstr "Мрежовото устройство „%s (%s)“ не поддържа безжично претърсване."
   373
   374#~ msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
   375#~ msgstr "Мрежовото устройство „%s (%s)“ не поддържа засичане на връзка."
   376
   377#~ msgid "(unknown)"
   378#~ msgstr "(не се знае)"
   379
   380#~ msgid "Preparing device %s for the wired network..."
   381#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
   382
   383#~ msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
   384#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“..."
   385
   386#~ msgid "Configuring device %s for the wired network..."
   387#~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."
   388
   389#~ msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
   390#~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“..."
   391
   392#~ msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
   393#~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“..."
   394
   395#~ msgid "Requesting a network address from the wired network..."
   396#~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес..."
   397
   398#~ msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
   399#~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес..."
   400
   401#~ msgid "Finishing connection to the wired network..."
   402#~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа..."
   403
   404#~ msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
   405#~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“..."
   406
   407#~ msgid "NetworkManager is not running"
   408#~ msgstr "NetworkManager не е включен"
   409
   410#~ msgid "Networking disabled"
   411#~ msgstr "Мрежата е изключена"
   412
   413#~ msgid "No network connection"
   414#~ msgstr "Няма връзка към мрежа"
   415
   416#~ msgid "Wired network connection"
   417#~ msgstr "Връзка към кабелна мрежа"
   418
   419#~ msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
   420#~ msgstr "Връзка към инцидентна, безжична мрежа"
   421
   422#~ msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
   423#~ msgstr "Безжична връзка към „%s“ (%d%%)"
   424
   425#~ msgid "VPN connection to '%s'"
   426#~ msgstr "Връзка по ВЧМ към „%s“"
   427
   428#~ msgid "VPN connecting to '%s'"
   429#~ msgstr "Свързване по ВЧМ към „%s“"
   430
   431#~ msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
   432#~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи..."
   433
   434#~ msgid "Create _New Wireless Network..."
   435#~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа..."
   436
   437#~ msgid "_VPN Connections"
   438#~ msgstr "_Връзки по ВЧМ"
   439
   440#~ msgid "_Configure VPN..."
   441#~ msgstr "_Настройване на ВЧМ..."
   442
   443#~ msgid "_Disconnect VPN..."
   444#~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ..."
   445
   446#~ msgid "_Dial Up Connections"
   447#~ msgstr "_Връзки по телефонна линия"
   448
   449#~ msgid "Connect to %s..."
   450#~ msgstr "Свързване към %s..."
   451
   452#~ msgid "Disconnect from %s..."
   453#~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s..."
   454
   455#~ msgid "No network devices have been found"
   456#~ msgstr "Не са открити мрежови устройства"
   457
   458#~ msgid "NetworkManager is not running..."
   459#~ msgstr "NetworkManager не е включен..."
   460
   461#~ msgid "Enable _Networking"
   462#~ msgstr "_Включване на мрежата"
   463
   464#~ msgid "Enable _Wireless"
   465#~ msgstr "Включване на _безжичната мрежа"
   466
   467#~ msgid "Connection _Information"
   468#~ msgstr "_Информация за връзката"
   469
   470#~ msgid "_Help"
   471#~ msgstr "_Помощ"
   472
   473#~ msgid "_About"
   474#~ msgstr "_Относно"
   475
   476#~ msgid ""
   477#~ "The NetworkManager applet could not find some required resources.  It "
   478#~ "cannot continue.\n"
   479#~ msgstr ""
   480#~ "Аплетът NetworkManager не може да открие необходим ресурс. Програмата не "
   481#~ "може да продължи работа.\n"
   482
   483#~ msgid "Open System"
   484#~ msgstr "Открита система"
   485
   486#~ msgid "Shared Key"
   487#~ msgstr "Споделен ключ"
   488
   489#~ msgid "Automatic (Default)"
   490#~ msgstr "Автоматично (по подразбиране)"
   491
   492#~ msgid "AES-CCMP"
   493#~ msgstr "AES-CCMP"
   494
   495#~ msgid "TKIP"
   496#~ msgstr "TKIP"
   497
   498#~ msgid "Dynamic WEP"
   499#~ msgstr "Динамичен WEP"
   500
   501#~ msgid "None"
   502#~ msgstr "Без"
   503
   504#~ msgid "WEP 64/128-bit ASCII"
   505#~ msgstr "40/128-битов ключ за WEP в ASCII"
   506
   507#~ msgid "WEP 64/128-bit Hex"
   508#~ msgstr "40/128-битов шестнадесетичен ключ за WEP"
   509
   510#~ msgid "WEP 128-bit Passphrase"
   511#~ msgstr "128 битова парола WEP"
   512
   513#~ msgid "PEAP"
   514#~ msgstr "PEAP"
   515
   516#~ msgid "TLS"
   517#~ msgstr "TLS"
   518
   519#~ msgid "TTLS"
   520#~ msgstr "TTLS"
   521
   522#~ msgid "WPA2 Enterprise"
   523#~ msgstr "WPA2 Enterprise"
   524
   525#~ msgid "WPA Enterprise"
   526#~ msgstr "WPA Enterprise"
   527
   528#~ msgid "WPA2 Personal"
   529#~ msgstr "WPA2 Personal"
   530
   531#~ msgid "WPA Personal"
   532#~ msgstr "WPA Personal"
   533
   534#~ msgid "Orientation"
   535#~ msgstr "Ориентация"
   536
   537#~ msgid "The orientation of the tray."
   538#~ msgstr "Ориентацията на тавата"
   539
   540#~ msgid "Wired Network (%s)"
   541#~ msgstr "Кабелна мрежа (%s)"
   542
   543#~ msgid "_Wired Network"
   544#~ msgstr "_Кабелна мрежа"
   545
   546#~ msgid "Wireless Network (%s)"
   547#~ msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
   548#~ msgstr[0] "Безжична мрежа (%s)"
   549#~ msgstr[1] "Безжични мрежи (%s)"
   550
   551#~ msgid "Wireless Network"
   552#~ msgid_plural "Wireless Networks"
   553#~ msgstr[0] "Безжична мрежа"
   554#~ msgstr[1] "Безжични мрежи"
   555
   556#~ msgid " (invalid Unicode)"
   557#~ msgstr " (невалиден Уникод)"
   558
   559#~ msgid ""
   560#~ "By default, the wireless network's name is set to your computer's name, %"
   561#~ "s, with no encryption enabled"
   562#~ msgstr ""
   563#~ "По подразбиране името на безжичната мрежа е името на компютъра ви, „%s“, "
   564#~ "без шифриране"
   565
   566#~ msgid "Create new wireless network"
   567#~ msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"
   568
   569#~ msgid ""
   570#~ "Enter the name and security settings of the wireless network you wish to "
   571#~ "create."
   572#~ msgstr ""
   573#~ "Въведете името и настройките на сигурността на безжичната мрежа, която "
   574#~ "искате да създадете."
   575
   576#~ msgid "Create New Wireless Network"
   577#~ msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"
   578
   579#~ msgid "Existing wireless network"
   580#~ msgstr "Съществуваща безжична мрежа"
   581
   582#~ msgid "Enter the name of the wireless network to which you wish to connect."
   583#~ msgstr ""
   584#~ "Въведете името на безжичната мрежа, към която искате да се свържете."
   585
   586#~ msgid "Connect to Other Wireless Network"
   587#~ msgstr "Свързване към друга безжична мрежа"
   588
   589#~ msgid "Error connecting to wireless network"
   590#~ msgstr "Грешка при свързване към друга безжична мрежа"
   591
   592#~ msgid ""
   593#~ "The requested wireless network requires security capabilities unsupported "
   594#~ "by your hardware."
   595#~ msgstr "Хардуерът ви не поддържа изискванията на поисканата безжична мрежа."
   596
   597#~ msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
   598#~ msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ не може да бъде стартирана"
   599
   600#~ msgid ""
   601#~ "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
   602#~ "Contact your system administrator."
   603#~ msgstr ""
   604#~ "Диалоговата кутия за идентификация пред ВЧМ „%s“ не може да бъде открита. "
   605#~ "Свържете се със системния администратор."
   606
   607#~ msgid ""
   608#~ "There was a problem launching the authentication dialog for VPN "
   609#~ "connection type '%s'. Contact your system administrator."
   610#~ msgstr ""
   611#~ "Имаше проблем с показването на диалоговата кутия за идентификация пред "
   612#~ "ВЧМ „%s“. Свържете се със системния администратор."
   613
   614#~ msgid " "
   615#~ msgstr " "
   616
   617#~ msgid ""
   618#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
   619#~ msgstr ""
   620#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Информация за действащата връзка</"
   621#~ "span>"
   622
   623#~ msgid ""
   624#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
   625#~ "Network</span>\n"
   626#~ "\n"
   627#~ "A passphrase or encryption key is required to access the wireless network "
   628#~ "'%s'."
   629#~ msgstr ""
   630#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Безжичната мрежа изисква парола</"
   631#~ "span>\n"
   632#~ "\n"
   633#~ "Необходима е парола или ключ за шифриране, за да се свържете с безжичната "
   634#~ "мрежа „%s“."
   635
   636#~ msgid ""
   637#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</"
   638#~ "span>\n"
   639#~ "\n"
   640#~ "%s  It will not be completely functional."
   641#~ msgstr ""
   642#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ограничена функционалност на "
   643#~ "мрежата</span>\n"
   644#~ "\n"
   645#~ "%s няма да функционира изцяло."
   646
   647#~ msgid ""
   648#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login "
   649#~ "Confirmation</span>\n"
   650#~ "\n"
   651#~ "You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
   652#~ "that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
   653#~ "NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
   654#~ msgstr ""
   655#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Потвърждение за свързване към "
   656#~ "безжична мрежа</span>\n"
   657#~ "\n"
   658#~ "Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че "
   659#~ "тя е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и "
   660#~ "NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания."
   661
   662#~ msgid "Anonymous Identity:"
   663#~ msgstr "Анонимна идентичност:"
   664
   665#~ msgid "Authentication:"
   666#~ msgstr "Идентификация:"
   667
   668#~ msgid "Broadcast Address:"
   669#~ msgstr "Адрес за разпръскване:"
   670
   671#~ msgid "CA Certificate File:"
   672#~ msgstr "Файл със сертификатите на сертифициращите организации:"
   673
   674#~ msgid "C_onnect"
   675#~ msgstr "_Свързване"
   676
   677#~ msgid "Client Certificate File:"
   678#~ msgstr "Файл с клиентските сертификати:"
   679
   680#~ msgid "Connection Information"
   681#~ msgstr "Информация за връзката"
   682
   683#~ msgid "Default Route:"
   684#~ msgstr "Маршрут по подразбиране:"
   685
   686#~ msgid "Destination Address:"
   687#~ msgstr "Целеви адрес:"
   688
   689#~ msgid "Driver:"
   690#~ msgstr "Драйвер:"
   691
   692#~ msgid "EAP Method:"
   693#~ msgstr "Метод за EAP:"
   694
   695#~ msgid "Hardware Address:"
   696#~ msgstr "Хардуерен адрес:"
   697
   698#~ msgid "IP Address:"
   699#~ msgstr "IP адрес:"
   700
   701#~ msgid "Identity:"
   702#~ msgstr "Идентичност:"
   703
   704#~ msgid "Interface:"
   705#~ msgstr "Интерфейс:"
   706
   707#~ msgid "Key Type:"
   708#~ msgstr "Вид ключ:"
   709
   710#~ msgid "Key management:"
   711#~ msgstr "Управление на ключове:"
   712
   713#~ msgid "Key:"
   714#~ msgstr "Ключ:"
   715
   716#~ msgid ""
   717#~ "None\n"
   718#~ "WEP 128-bit Passphrase\n"
   719#~ "WEP 64/128-bit Hex\n"
   720#~ "WEP 64/128-bit ASCII\n"
   721#~ msgstr ""
   722#~ "Няма\n"
   723#~ "128 битова парола WEP\n"
   724#~ "40/128-битов шестнадесетичен ключ за WEP\n"
   725#~ "40/128-битов ключ за WEP в ASCII\n"
   726
   727#~ msgid ""
   728#~ "Open System\n"
   729#~ "Shared Key"
   730#~ msgstr ""
   731#~ "Открита система\n"
   732#~ "Споделен ключ"
   733
   734#~ msgid "Other Wireless Network..."
   735#~ msgstr "Друга безжична мрежа..."
   736
   737#~ msgid "Passphrase:"
   738#~ msgstr "Парола:"
   739
   740#~ msgid "Password:"
   741#~ msgstr "Парола:"
   742
   743#~ msgid "Primary DNS:"
   744#~ msgstr "Основен сървър за DNS:"
   745
   746#~ msgid "Private Key File:"
   747#~ msgstr "Файл с частните ключове:"
   748
   749#~ msgid "Private Key Password:"
   750#~ msgstr "Парола за частния ключ:"
   751
   752#~ msgid "Secondary DNS:"
   753#~ msgstr "Допълнителен сървър за DNS:"
   754
   755#~ msgid "Select the CA Certificate File"
   756#~ msgstr "Избор на файла със сертификатите на сертифициращите организации"
   757
   758#~ msgid "Select the Client Certificate File"
   759#~ msgstr "Избор на файла с клиентските сертификати"
   760
   761#~ msgid "Select the Private Key File"
   762#~ msgstr "Избор на файла с частните ключове"
   763
   764#~ msgid "Show key"
   765#~ msgstr "Показване на ключа"
   766
   767#~ msgid "Show passphrase"
   768#~ msgstr "Показване на паролата"
   769
   770#~ msgid "Show password"
   771#~ msgstr "Показване на паролата"
   772
   773#~ msgid "Show passwords"
   774#~ msgstr "Показване на паролите"
   775
   776#~ msgid "Speed:"
   777#~ msgstr "Скорост:"
   778
   779#~ msgid "Subnet Mask:"
   780#~ msgstr "Маска на подмрежата:"
   781
   782#~ msgid "Type:"
   783#~ msgstr "Вид:"
   784
   785#~ msgid "User Name:"
   786#~ msgstr "Потребителско име:"
   787
   788#~ msgid "Wireless Network Key Required"
   789#~ msgstr "Необходим е ключ за безжична мрежа"
   790
   791#~ msgid "Wireless _adapter:"
   792#~ msgstr "Безжичен _адаптер:"
   793
   794#~ msgid "_Always Trust this Wireless Network"
   795#~ msgstr "_Постоянно доверие на тази безжична мрежа"
   796
   797#~ msgid "_Don't remind me again"
   798#~ msgstr "_Да няма нови напомняния"
   799
   800#~ msgid "_Fallback on this Network"
   801#~ msgstr "Тази мрежа да е и _резервна"
   802
   803#~ msgid "_Login to Network"
   804#~ msgstr "_Свързване към мрежа"
   805
   806#~ msgid "_Network Name:"
   807#~ msgstr "_Име на мрежа:"
   808
   809#~ msgid "_Wireless Security:"
   810#~ msgstr "_Безжична сигурност:"
   811
   812#~ msgid "Cannot add VPN connection"
   813#~ msgstr "Не може да се добави връзка към ВЧМ"
   814
   815#~ msgid ""
   816#~ "No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
   817#~ "administrator."
   818#~ msgstr ""
   819#~ "Не е открит подходящ софтуер за ВЧМ. Свържете се със системния "
   820#~ "администратор."
   821
   822#~ msgid "Cannot import VPN connection"
   823#~ msgstr "Връзката към ВЧМ не може да се внесе"
   824
   825#~ msgid ""
   826#~ "Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
   827#~ "file '%s'. Contact your system administrator."
   828#~ msgstr ""
   829#~ "Файлът „%2$s“ не може да се внесе, защото не може да се открие подходящ "
   830#~ "софтуер за връзка към ВЧМ от вида „%1$s“. Свържете се със системния "
   831#~ "администратор."
   832
   833#~ msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
   834#~ msgstr "Грешка при получаване на информация за връзката към ВЧМ „%s“"
   835
   836#~ msgid ""
   837#~ "Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
   838#~ "system administrator."
   839#~ msgstr ""
   840#~ "Файловете с описание на графичния интерфейс за връзки към ВЧМ от вида „%"
   841#~ "s“ не могат да бъдат открити. Свържете се със системния администратор."
   842
   843#~ msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
   844#~ msgstr "Да се изтрие ли връзката към ВЧМ „%s“?"
   845
   846#~ msgid ""
   847#~ "All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
   848#~ "need your system administrator to provide information to create a new "
   849#~ "connection."
   850#~ msgstr ""
   851#~ "Цялата информация за връзката към ВЧМ „%s“ ще бъде изтрита и може да се "
   852#~ "наложи да я искате наново от системния администратор, ако искате да я "
   853#~ "създадете наново."
   854
   855#~ msgid "Unable to load"
   856#~ msgstr "Неуспех при зареждане"
   857
   858#~ msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
   859#~ msgstr "Някои ресурси не бяха открити (файлът на glade)!"
   860
   861#~ msgid "Create VPN Connection"
   862#~ msgstr "Създаване на връзка към ВЧМ"
   863
   864#~ msgid "Edit VPN Connection"
   865#~ msgstr "Редактиране на връзка към ВЧМ"
   866
   867#~ msgid "Add a new VPN connection"
   868#~ msgstr "Добавяне на нова връзка към ВЧМ"
   869
   870#~ msgid "Delete the selected VPN connection"
   871#~ msgstr "Изтриване на избраната връзка към ВЧМ"
   872
   873#~ msgid "E_xport"
   874#~ msgstr "_Изнасяне"
   875
   876#~ msgid "Edit the selected VPN connection"
   877#~ msgstr "Редактиране на избраната връзка към ВЧМ"
   878
   879#~ msgid "Export the VPN settings to a file"
   880#~ msgstr "Изнасяне на настройките за ВЧМ във файл"
   881
   882#~ msgid "Export the selected VPN connection to a file"
   883#~ msgstr "Изнасяне на избраната връзка към ВЧМ във файл"
   884
   885#~ msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
   886#~ msgstr "Управление на връзките към ВЧМ"
   887
   888#~ msgid "VPN Connections"
   889#~ msgstr "Връзки към ВЧМ"
   890
   891#~ msgid "40-bit WEP"
   892#~ msgstr "40-битов WEP"
   893
   894#~ msgid "104-bit WEP"
   895#~ msgstr "104-битов WEP"
   896
   897#~ msgid "WPA TKIP"
   898#~ msgstr "WPA TKIP"
   899
   900#~ msgid "WPA CCMP"
   901#~ msgstr "WPA CCMP"
   902
   903#~ msgid "WPA Automatic"
   904#~ msgstr "Автоматичен WPA"
   905
   906#~ msgid "WPA2 TKIP"
   907#~ msgstr "WPA2 TKIP"
   908
   909#~ msgid "WPA2 CCMP"
   910#~ msgstr "WPA2 CCMP"
   911
   912#~ msgid "WPA2 Automatic"
   913#~ msgstr "Автоматичен WPA2"
   914
   915#~ msgid "none"
   916#~ msgstr "липсва"
   917
   918#~ msgid "operation took too long"
   919#~ msgstr "операцията продължи прекалено дълго"
   920
   921#~ msgid "received data from wrong type of sender"
   922#~ msgstr "получени са данни от неправилен вид изпращач"
   923
   924#~ msgid "received data from unexpected sender"
   925#~ msgstr "получени са данни от неочакван изпращач"
   926
   927#~ msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
   928#~ msgstr ""
   929#~ "през гнездото са получени прекалено много данни и някои от тях са загубени"
   930
   931#~ msgid "You are now connected to the Ad-Hoc wireless network '%s'."
   932#~ msgstr "Свързали сте се към инцидентната, безжична мрежа „%s“."
   933
   934#~ msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
   935#~ msgstr "Свързани сте към безжичната мрежа „%s“."
   936
   937#~ msgid "You are now connected to the wired network."
   938#~ msgstr "Свързани сте към кабелната мрежа."
   939
   940#~ msgid "Connection Established"
   941#~ msgstr "Връзката е осъществена"
   942
   943#~ msgid "Disconnected"
   944#~ msgstr "Без връзка"
   945
   946#~ msgid "The network connection has been disconnected."
   947#~ msgstr "Връзката към мрежата е прекъсната."
   948
   949#~ msgid "LEAP"
   950#~ msgstr "LEAP"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.