Changeset 157


Ignore:
Timestamp:
Aug 22, 2005, 12:18:53 AM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този пакет специално ще трябва да пиша до FSF, иначе нечестивия TP-Robot няма да ме пусне.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/nano.bg.po

  r56 r157  
  227227"\n"
  228228"Press Return to continue starting nano\n"
  229 msgstr "\nНатиснете „Enter“, за да продължи стартирането на nano\n"
   229msgstr ""
   230"\n"
   231"Натиснете „Enter“, за да продължи стартирането на nano\n"
  230232
  231233#: src/global.c:235
   
  767769"\n"
  768770"Buffer not written to %s: %s\n"
  769 msgstr "\nБуферът не е записан в %s: %s\n"
   771msgstr ""
   772"\n"
   773"Буферът не е записан в %s: %s\n"
  770774
  771775#: src/nano.c:186
   
  774778"\n"
  775779"Buffer not written: %s\n"
  776 msgstr "\nБуферът не е записан: %s\n"
   780msgstr ""
   781"\n"
   782"Буферът не е записан: %s\n"
  777783
  778784#: src/nano.c:198
   
  794800"Помощ за командата „Търсене“\n"
  795801"\n"
  796 " Въведете думите или символите, които искате да търсите, и натиснете „Enter“. Ако има съвпадение за въведения текст, на екрана ще се покаже първото съвпадение на търсения низ.\n"
  797 "\n"
  798 " Предишният низ за търсене ще бъде показан в скоби след подканването за търсене. Ако натиснете „Enter“, без да въвеждате текст, ще се извърши предишнто търсене.  "
   802" Въведете думите или символите, които искате да търсите, и натиснете "
   803"„Enter“. Ако има съвпадение за въведения текст, на екрана ще се покаже "
   804"първото съвпадение на търсения низ.\n"
   805"\n"
   806" Предишният низ за търсене ще бъде показан в скоби след подканването за "
   807"търсене. Ако натиснете „Enter“, без да въвеждате текст, ще се извърши "
   808"предишнто търсене.  "
  799809
  800810#: src/nano.c:303
   
  806816"\n"
  807817msgstr ""
  808 "Ако сте избрали текст и след това търсене и замяна, ще бъдат заменяни само съвпадения в избрания текст.\n"
   818"Ако сте избрали текст и след това търсене и замяна, ще бъдат заменяни само "
   819"съвпадения в избрания текст.\n"
  809820"\n"
  810821" Следните клавиши за достъпни в режим „Търсене“:\n"
   
  824835"Помощен текст за „Отиване на ред“\n"
  825836"\n"
  826 " Въведете номера на реда, на който искате да отидете, и натиснете „Enter“. Ако има по-малък брой редове от номера, който сте въвели, ще отидете на последния ред на файла.\n"
   837" Въведете номера на реда, на който искате да отидете, и натиснете „Enter“. "
   838"Ако има по-малък брой редове от номера, който сте въвели, ще отидете на "
   839"последния ред на файла.\n"
  827840"\n"
  828841" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване на ред“:\n"
   
  843856"Помощен текст за „Вмъкване на файл“\n"
  844857"\n"
  845 " Напишете името на файла за вмъкване в текущия буфер на позицията на курсора.\n"
  846 "\n"
  847 " Ако сте компилирали nano с поддръжка на много буфери и сте ги активирали с флаговете -F или --multibuffer, комбинацията Meta-F или файла nanorc, файлът за вмъкване ще се зареди в отделен буфер. Използвайте Meta-< и >, за да превключвате между буферите.  "
   858" Напишете името на файла за вмъкване в текущия буфер на позицията на "
   859"курсора.\n"
   860"\n"
   861" Ако сте компилирали nano с поддръжка на много буфери и сте ги активирали с "
   862"флаговете -F или --multibuffer, комбинацията Meta-F или файла nanorc, файлът "
   863"за вмъкване ще се зареди в отделен буфер. Използвайте Meta-< и >, за да "
   864"превключвате между буферите.  "
  848865
  849866#: src/nano.c:327
   
  855872"\n"
  856873msgstr ""
  857 "Ако искате друг празен буфер, не въвеждайте име на файл или напишете несъществуващо име и натиснете „Enter“.\n"
   874"Ако искате друг празен буфер, не въвеждайте име на файл или напишете "
   875"несъществуващо име и натиснете „Enter“.\n"
  858876"\n"
  859877" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Вмъкване на файл“:\n"
   
  879897" Въведете името, под което искате да запазите файла, и натиснете „Enter“.\n"
  880898"\n"
  881 " Ако сте избрали текст, ще бъдете подканени да запазите само избраната част под отделен файл. С цел намаляване на риска от презаписване на файла с част от него, в този режим текущото име на файла не е по подразбиране.\n"
   899" Ако сте избрали текст, ще бъдете подканени да запазите само избраната част "
   900"под отделен файл. С цел намаляване на риска от презаписване на файла с част "
   901"от него, в този режим текущото име на файла не е по подразбиране.\n"
  882902"\n"
  883903" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Запазване на файл“:\n"
   
  899919"Помощен текст за „Файлов браузър“\n"
  900920"\n"
  901 " Файловият браузър се използва за визуално разглеждане на директорийната структура и избиране на файл за четене или запис. Може да използвате стрелките или „Page Up/Page Down“ за придвижване из файловете, и „S“ или „Enter“, за да изберете файл или директория. За да отидете едно ниво нагоре, изберете директорията „..“ в горната част на списъка.\n"
   921" Файловият браузър се използва за визуално разглеждане на директорийната "
   922"структура и избиране на файл за четене или запис. Може да използвате "
   923"стрелките или „Page Up/Page Down“ за придвижване из файловете, и „S“ или "
   924"„Enter“, за да изберете файл или директория. За да отидете едно ниво нагоре, "
   925"изберете директорията „..“ в горната част на списъка.\n"
  902926"\n"
  903927" Следните клавишни комбинации са налични във файловия браузър:\n"
   
  920944" Въведете името на директорията, която искате да разглеждате.\n"
  921945"\n"
  922 " Ако автоматичното допълване не е било изключено, може да използвате клавиша „Tab“ за (евентуално) автоматично допълване на името на директорията.\n"
  923 "\n"
  924 " Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване в директория“ на браузъра:\n"
   946" Ако автоматичното допълване не е било изключено, може да използвате клавиша "
   947"„Tab“ за (евентуално) автоматично допълване на името на директорията.\n"
   948"\n"
   949" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Отиване в директория“ на "
   950"браузъра:\n"
  925951"\n"
  926952
   
  940966"Помощен текст за проверка на правописа\n"
  941967"\n"
  942 " Програмата за проверка на правописа проверява правописа на целия текст в текущия файл. Когато бъде намерена непозната дума, тя се осветява и се предлага да бъде редактирана. След това ще бъдете подканени да замените всяко съвпадение на дадената сгрешена дума в текущия файл, или в избрания текст, ако има такъв.\n"
   968" Програмата за проверка на правописа проверява правописа на целия текст в "
   969"текущия файл. Когато бъде намерена непозната дума, тя се осветява и се "
   970"предлага да бъде редактирана. След това ще бъдете подканени да замените "
   971"всяко съвпадение на дадената сгрешена дума в текущия файл, или в избрания "
   972"текст, ако има такъв.\n"
  943973"\n"
  944974" Следните допълнителни функции са налични в режим „Проверка на правопис“:\n"
   
  958988"Помощен текст за „Изпълнение на команда“\n"
  959989"\n"
  960 " Това меню позволява да вмъкнете в текущия буфер (или в нов буфер в режим с много файлови буфери) изхода от команда, изпълнена от обвивката. Ако искате нов празен буфер, не въвеждайте никаква команда.\n"
   990" Това меню позволява да вмъкнете в текущия буфер (или в нов буфер в режим с "
   991"много файлови буфери) изхода от команда, изпълнена от обвивката. Ако искате "
   992"нов празен буфер, не въвеждайте никаква команда.\n"
  961993"\n"
  962994" Следните клавишни комбинации са налични в режим „Изпълнение на команда“:\n"
   
  9791011" Помощен текст на nano\n"
  9801012"\n"
  981 " Редакторът nano е проектиран да емулира функционалността и лекотата за работа на редактора UW Pico. В редактора има четири основни секции. Горният ред показва версията на програмата, името на файла, който се редактира, и дали той е бил променен. След това е главния прозорец на редактора, показващ редактирания файл. Лентата за състоянието е третият ред от дъното нагоре и показва важни съобщения. Долните два реда показват най-често използваните бързи клавиши в редактора.\n"
   1013" Редакторът nano е проектиран да емулира функционалността и лекотата за "
   1014"работа на редактора UW Pico. В редактора има четири основни секции. Горният "
   1015"ред показва версията на програмата, името на файла, който се редактира, и "
   1016"дали той е бил променен. След това е главния прозорец на редактора, показващ "
   1017"редактирания файл. Лентата за състоянието е третият ред от дъното нагоре и "
   1018"показва важни съобщения. Долните два реда показват най-често използваните "
   1019"бързи клавиши в редактора.\n"
  9821020"\n"
  9831021" "
   
  9901028"notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, "
  9911029"Alt, or Meta key depending on your keyboard setup.  "
  992 msgstr "Системата за отбелязване на бързи клавиши е следната: Комбинации с клавиша „Control“ се отбелязват с диакритичен символ (^) и могат да бъдат въвеждани с клавиша „Control“ (Ctrl) или с двойно натискане на клавиша „Escape“ (Esc). Комбинации с клавиша „Escape“ се отбелязват със символа „Meta“ (M) и могат да бъдат въвеждани с клавишите „Esc“, „Alt“ или „Meta“ в зависимост от настройките на клавиатурата.   "
   1030msgstr ""
   1031"Системата за отбелязване на бързи клавиши е следната: Комбинации с клавиша "
   1032"„Control“ се отбелязват с диакритичен символ (^) и могат да бъдат въвеждани "
   1033"с клавиша „Control“ (Ctrl) или с двойно натискане на клавиша „Escape“ (Esc). "
   1034"Комбинации с клавиша „Escape“ се отбелязват със символа „Meta“ (M) и могат "
   1035"да бъдат въвеждани с клавишите „Esc“, „Alt“ или „Meta“ в зависимост от "
   1036"настройките на клавиатурата.   "
  9931037
  9941038#: src/nano.c:419
   
  9991043"keys are shown in parentheses:\n"
  10001044"\n"
  1001 msgstr "Двойното натискане на клавиша „Esc“, последвано с въвеждане на трицифрен номер от 000 до 255, ще вмъкне символа със съответната стойност. Следните клавишни комбинации за налични в главния прозорец на редактора, като алтернативните са показани в скоби:\n\n"
   1045msgstr ""
   1046"Двойното натискане на клавиша „Esc“, последвано с въвеждане на трицифрен "
   1047"номер от 000 до 255, ще вмъкне символа със съответната стойност. Следните "
   1048"клавишни комбинации за налични в главния прозорец на редактора, като "
   1049"алтернативните са показани в скоби:\n"
   1050"\n"
  10021051
  10031052#: src/nano.c:449 src/nano.c:577
   
  10141063"Usage: nano [+LINE,COLUMN] [GNU long option] [option] [file]\n"
  10151064"\n"
  1016 msgstr "Употреба: nano [+РЕД,КОЛОНА] [дълга опция на GNU] [опция] [файл]\n\n"
   1065msgstr ""
   1066"Употреба: nano [+РЕД,КОЛОНА] [дълга опция на GNU] [опция] [файл]\n"
   1067"\n"
  10171068
  10181069#: src/nano.c:1016
   
  10261077"Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n"
  10271078"\n"
  1028 msgstr "Употреба: nano [+РЕД] [опция] [файл]\n\n"
   1079msgstr ""
   1080"Употреба: nano [+РЕД] [опция] [файл]\n"
   1081"\n"
  10291082
  10301083#: src/nano.c:1019
   
  12371290#, c-format
  12381291msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org/"
  1239 msgstr " Е-поща: nano@nano-editor.org\tИнтернет адрес: http://www.nano-editor.org/"
   1292msgstr ""
   1293" Е-поща: nano@nano-editor.org\tИнтернет адрес: http://www.nano-editor.org/"
  12401294
  12411295#: src/nano.c:1118
   
  12441298"\n"
  12451299" Compiled options:"
  1246 msgstr "\n Компилирани опции:"
   1300msgstr ""
   1301"\n"
   1302" Компилирани опции:"
  12471303
  12481304#: src/nano.c:1189
   
  13961452#: src/rcfile.c:236 src/rcfile.c:282 src/rcfile.c:421 src/rcfile.c:467
  13971453msgid "Regex strings must begin and end with a \" character"
  1398 msgstr "Низовете за регулярни изрази трябва да започват и завършват със символа \""
   1454msgstr ""
   1455"Низовете за регулярни изрази трябва да започват и завършват със символа \""
  13991456
  14001457#: src/rcfile.c:260 src/search.c:65
   
  16241681msgid "Thank you for using nano!"
  16251682msgstr "Благодарим, че използвате nano!"
  1626 
  1627 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.