Changeset 1569


Ignore:
Timestamp:
Jul 18, 2008, 8:58:45 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm: още превод

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gdm2.trunk.bg.po

  r1565 r1569  
  1111"Project-Id-Version: gdm\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-07-16 15:22+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-07-16 15:41+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-07-18 06:57+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-07-18 08:57+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3939#: ../daemon/simple-slave-main.c:177 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:177
  4040msgid "id"
  41 msgstr ""
   41msgstr "ид."
  4242
  4343#: ../daemon/factory-slave-main.c:183 ../daemon/product-slave-main.c:187
   
  5050#, c-format
  5151msgid "could not find user \"%s\" on system"
  52 msgstr ""
   52msgstr "потребителят „%s“ не бе открит в системата"
  5353
  5454#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:203 ../daemon/gdm-simple-slave.c:207
  5555msgid "Unable to initialize login system"
  56 msgstr ""
   56msgstr "Системата за влизане не може да бъде инициализирана"
  5757
  5858#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:235 ../daemon/gdm-simple-slave.c:240
  59 #, fuzzy
  6059msgid "Unable to authenticate user"
  6160msgstr "Неуспех при идентификацията на потребителя"
   
  6362#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:257 ../daemon/gdm-simple-slave.c:286
  6463msgid "Unable to authorize user"
  65 msgstr ""
   64msgstr "Неуспех при оторизацията на потребителя"
  6665
  6766#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:281
  68 #, fuzzy
  6967msgid "Unable to establish credentials"
  70 msgstr "Неуспех при установяване на услугата %s: %s\n"
   68msgstr "Неуспех при установяване на акредитацията"
  7169
  7270#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:662 ../daemon/gdm-product-slave.c:449
   
  7775"syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please "
  7876"restart GDM when the problem is corrected."
  79 msgstr "Не може да се стартира X сървъра (това е графичната инфраструктура) поради вътрешна грешка. Обърнете се към системния администратор, за да провери дневниците за диагностика. Този дисплей ще бъде забранен. Рестартирайте GDM, когато проблемът е коригиран."
   77msgstr ""
   78"Не може да се стартира X сървъра (това е графичната инфраструктура) поради "
   79"вътрешна грешка. Обърнете се към системния администратор, за да провери "
   80"дневниците за диагностика. Този дисплей ще бъде забранен. Рестартирайте GDM, "
   81"когато проблемът е коригиран."
  8082
  8183#: ../daemon/gdm-server.c:244
   
  134136
  135137#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:91
  136 #, fuzzy
  137138msgid "The username"
  138 msgstr "Потребителско име"
   139msgstr "Потребителското име"
  139140
  140141#: ../daemon/gdm-session-auditor.c:95
   
  157158#, c-format
  158159msgid "worker exited with status %d"
  159 msgstr ""
   160msgstr "работният процес завърши със състояние %d"
  160161
  161162#: ../daemon/gdm-session-worker.c:999
  162163#, c-format
  163164msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
  164 msgstr ""
   165msgstr "грешка при инициализиране на обмяната на съобщения със системата за идентификация — %s"
  165166
  166167#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1000
   
  187188#, c-format
  188189msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
  189 msgstr ""
   190msgstr "грешка при информиране на системата за идентификация за предпочитаното име на потребител — %s"
  190191
  191192#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1030
  192193#, c-format
  193194msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
  194 msgstr ""
   195msgstr "грешка при информиране на системата за идентификация за името на компютъра на потребителя — %s"
  195196
  196197#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1045
  197198#, c-format
  198199msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
  199 msgstr ""
   200msgstr "грешка при информиране на системата за идентификация за конзолата на потребителя — %s"
  200201
  201202#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1058
  202203#, c-format
  203204msgid "error informing authentication system of display string - %s"
  204 msgstr ""
   205msgstr "грешка при информиране на системата за идентификация за низа в променливата DISPLAY — %s"
  205206
  206207#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1073
   
  208209msgid "error informing authentication system of display xauth credentials - %s"
  209210msgstr ""
   211"грешка при информиране на системата за идентификация за акридитацията от "
   212"xauth — %s"
  210213
  211214#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1353 ../daemon/gdm-session-worker.c:1371
  212215#, c-format
  213216msgid "no user account available"
  214 msgstr ""
   217msgstr "няма потребител"
  215218
  216219#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1398
  217220msgid "Unable to change to user"
  218 msgstr ""
   221msgstr "Потребителят не може да бъде сменен"
  219222
  220223#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:387
  221 #, fuzzy
  222224msgid "Unable establish credentials"
  223 msgstr "Неуспех при установяване на услугата %s: %s\n"
   225msgstr "Неуспех при установяване на акредитацията"
  224226
  225227#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:397
   
  353355#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2816
  354356msgid "GdmXdmcpDisplayFactory: Could not read XDMCP header!"
  355 msgstr "GdmXdmcpDisplayFactory: Неуспех при прочитането на заглавната част на XDMCP!"
   357msgstr ""
   358"GdmXdmcpDisplayFactory: Неуспех при прочитането на заглавната част на XDMCP!"
  356359
  357360#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2822
   
  373376#, c-format
  374377msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace: %s"
  375 msgstr "Невъзможно е да се запише файл с номер на процес %s, най-вероятно няма пространство на диска"
   378msgstr ""
   379"Невъзможно е да се запише файл с номер на процес %s, най-вероятно няма "
   380"пространство на диска"
  376381
  377382#: ../daemon/main.c:270
   
  393398#, c-format
  394399msgid "Authdir %s is not owned by user %d, group %d. Aborting."
  395 msgstr "Папката за упълномощаване %s не принадлежи на потребител %s, група %s. Програмата спира."
   400msgstr ""
   401"Папката за упълномощаване %s не принадлежи на потребител %s, група %s. "
   402"Програмата спира."
  396403
  397404#: ../daemon/main.c:368
  398405#, c-format
  399406msgid "Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
  400 msgstr "Папката за упълномощаване %s е с грешни права %o. Трябва да са %o. Програмата спира."
   407msgstr ""
   408"Папката за упълномощаване %s е с грешни права %o. Трябва да са %o. "
   409"Програмата спира."
  401410
  402411#: ../daemon/main.c:405
   
  424433#: ../daemon/main.c:518
  425434msgid "Exit after a time - for debugging"
  426 msgstr ""
   435msgstr "Спиране на програмата след период от време — за изчистване на грешки"
  427436
  428437#: ../daemon/main.c:519
   
  463472#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:1
  464473msgid "<b>Enable features that make your computer easier to use:</b>"
  465 msgstr ""
   474msgstr "<b>Включване на възможностите за по-лесно ползване на компютъра:</b>"
  466475
  467476#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:2
  468 #, fuzzy
  469477msgid "Assistive Technology Preferences"
  470 msgstr "Настройки на снимката за екрана за идентификация"
   478msgstr "Настройки на помощните технологии"
  471479
  472480#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:3
  473481msgid "_Hear text read aloud (Reader)"
  474 msgstr ""
   482msgstr "_Текстът да бъде изчитан (Екранен четец)"
  475483
  476484#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:4
  477485msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
  478 msgstr ""
   486msgstr "_Без повторни натискания на клавиши (Подскачащи клавиши)"
  479487
  480488#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:5
  481489msgid "_Make items larger (Magnifier)"
  482 msgstr ""
   490msgstr "_Увеличаване на обектите (Лупа)"
  483491
  484492#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:6
  485493msgid "_Only accept long held keypresses (Slow Keys)"
  486 msgstr ""
   494msgstr "_Само натискане на клавиши със задържане (Бавни клавиши)"
  487495
  488496#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:7
  489497msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
  490498msgstr ""
   499"_Последователно натискане на клавишите при комбинации (Лепкави клавиши)"
  491500
  492501#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:8
  493502msgid "_See more contrast in colors (High Contrast)"
  494 msgstr ""
   503msgstr "Засилване на _контраста (Висок контраст)"
  495504
  496505#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:9
  497506msgid "_Type without the keyboard (On-screen Keyboard)"
  498 msgstr ""
   507msgstr "Пи_сане без клавиатура (Екранна клавиатура)"
  499508
  500509#: ../gui/simple-greeter/gdm-a11y-preferences-dialog.glade.h:10
  501510msgid "_Use a larger font size (Large Print)"
  502 msgstr ""
   511msgstr "По-голям размер на шрифта (Едри елементи)"
  503512
  504513#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:253
  505514msgid "Value"
  506 msgstr ""
   515msgstr "Стойност"
  507516
  508517#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:254
  509518msgid "percentage of time complete"
  510 msgstr ""
   519msgstr "процент от завършеното време"
  511520
  512521#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1123
  513522msgid "Inactive Text"
  514 msgstr ""
   523msgstr "Неактивен текст"
  515524
  516525#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1124
  517526msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
  518 msgstr ""
   527msgstr "Текст, който да се ползва за етикет, ако потребителят все още не е избрал елемент"
  519528
  520529#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1132
  521530msgid "Active Text"
  522 msgstr ""
   531msgstr "Активен текст"
  523532
  524533#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1133
  525534msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
  526 msgstr ""
   535msgstr "Текстът, който да се ползва в етикета, когато потребителят е избрал елемент"
  527536
  528537#: ../gui/simple-greeter/gdm-clock-widget.c:66
  529538msgid "%l:%M:%S %p"
  530 msgstr ""
   539msgstr "%H:%M:%S"
  531540
  532541#: ../gui/simple-greeter/gdm-clock-widget.c:66
   
  540549#.
  541550#: ../gui/simple-greeter/gdm-clock-widget.c:72
  542 #, fuzzy
  543551msgid "%a %b %e"
  544 msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   552msgstr "%d %b, %a"
  545553
  546554#. translators: reverse the order of these arguments
   
  569577"You are not allowed to restart the computer because multiple users are "
  570578"logged in"
  571 msgstr ""
   579msgstr "Не можете да рестартирате компютъра, защото има включени потребители"
  572580
  573581#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1307
   
  578586msgid ""
  579587"You are not allowed to stop the computer because multiple users are logged in"
  580 msgstr ""
   588msgstr "Не можете да спрете компютъра, защото има включени потребители<"
  581589
  582590#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1385
   
  589597
  590598#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:1
  591 #, fuzzy
  592599msgid "Authentication Dialog"
  593 msgstr "Идентификацията пропадна"
   600msgstr "Диалог за идентификация"
  594601
  595602#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:2
   
  647654#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:207
  648655msgid "Choose a language from the full list of available languages."
  649 msgstr ""
   656msgstr "Избор на език от пълния списък с налични езици."
  650657
  651658#: ../gui/simple-greeter/gdm-languages.c:587
   659#, fuzzy
  652660msgid "Unspecified"
  653 msgstr ""
   661msgstr "неуказан"
  654662
  655663#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-dialog.c:210
  656664msgid "Keyboard layouts"
  657 msgstr ""
   665msgstr "Подредба на клавиатурата"
  658666
  659667#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:200
   
  661669#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:228
  662670msgid "_Keyboard:"
  663 msgstr ""
   671msgstr "_Клавиатура:"
  664672
  665673#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:200
  666674msgid "Choose a keyboard layout from the full list of available layouts."
  667 msgstr ""
   675msgstr "Изберете подредба на клавиатурата от пълния списък с подредби."
  668676
  669677#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:493
  670678msgid "Label Text"
  671 msgstr ""
   679msgstr "Текст за етикета"
  672680
  673681#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:494
  674682msgid "The text to use as a label"
  675 msgstr ""
   683msgstr "Текст, който да се ползва за етикет"
  676684
  677685#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:501
  678 #, fuzzy
  679686msgid "Icon name"
  680 msgstr "Икона"
   687msgstr "Име на икона"
  681688
  682689#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:502
  683690msgid "The icon to use with the label"
  684 msgstr ""
   691msgstr "Иконата, която да се ползва с етикета"
  685692
  686693#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:510
  687 #, fuzzy
  688694msgid "Default Item"
  689 msgstr "Стандартно _лице:"
   695msgstr "Стандартен елемент"
  690696
  691697#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:511
  692698msgid "The id of the default item"
  693 msgstr ""
   699msgstr "Идентификаторът на стандартния елемент"
  694700
  695701#: ../gui/simple-greeter/gdm-recent-option-widget.c:298
  696702msgid "Max Item Count"
  697 msgstr ""
   703msgstr "Максимален брой елементи"
  698704
  699705#: ../gui/simple-greeter/gdm-recent-option-widget.c:299
  700706msgid "The maximum number of items to keep around in the list"
  701 msgstr ""
   707msgstr "Максималният брой елементи, които да се съдържат в списъка"
  702708
  703709#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:224
  704 #, fuzzy, c-format
   710#, c-format
  705711msgid "Remote Login (Connecting to %s...)"
  706 msgstr "Отдалечено влизане през _XDMCP..."
   712msgstr "Отдалечено влизане (свързване към „%s“…)"
  707713
  708714#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:238
  709715#, c-format
  710716msgid "Remote Login (Connected to %s)"
  711 msgstr ""
   717msgstr "Отдалечено влизане (осъществена връзка към „%s“)"
  712718
  713719#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:317
  714 #, fuzzy
  715720msgid "Remote Login"
  716 msgstr "Отдалечено влизане през _XDMCP..."
   721msgstr "Отдалечено влизане"
  717722
  718723#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-option-widget.c:162
  719 #, fuzzy
  720724msgid "_Sessions:"
  721 msgstr "_Сесия"
   725msgstr "_Сесии:"
  722726
  723727#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:1
  724728msgid "Banner message text"
  725 msgstr ""
   729msgstr "Съобщение за поздрав"
  726730
  727731#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
  728732msgid "Disable showing the accessibility button"
  729 msgstr ""
   733msgstr "Бутонът за помощните технологии да не се показва"
  730734
  731735#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
  732736msgid "Disable showing the restart buttons"
  733 msgstr ""
   737msgstr "Бутонът за рестартиране да не се показва"
  734738
  735739#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
  736740msgid "Do not show known users in the login window"
  737 msgstr ""
   741msgstr "Да не се показва списъкът с познати потребители в прозореца за вход"
  738742
  739743#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
  740 #, fuzzy
  741744msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
  742 msgstr "Включване на модулите за _достъпност"
   745msgstr "Включване на модула за достъпност на клавиатурата"
  743746
  744747#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:6
  745 #, fuzzy
  746748msgid "Enable debugging"
  747 msgstr "Включване на влизането по _определено време"
   749msgstr "Включване на изчистването на грешки"
  748750
  749751#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:7
  750752msgid "Enable debugging mode for the greeter."
  751 msgstr ""
   753msgstr "Включване на изчистването на грешки в програмата за посрещане"
  752754
  753755#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:8
  754756msgid "Enable on-screen keyboard"
  755 msgstr ""
   757msgstr "Включване на екранната клавиатура"
  756758
  757759#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:9
  758760msgid "Enable screen magnifier"
  759 msgstr ""
   761msgstr "Включване на лупата"
  760762
  761763#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:10
  762 #, fuzzy
  763764msgid "Enable screen reader"
  764 msgstr "При готов _екранът за вход:"
   765msgstr "Включване на екранния четец"
  765766
  766767#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:11
  767768msgid "Enable showing the banner message"
  768 msgstr ""
   769msgstr "Включваме на показването на съобщение за поздрав"
  769770
  770771#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:12
  771772msgid "Icon name to use for greeter logo"
  772 msgstr ""
   773msgstr "Икона, коята да се ползва за програмата за посрещане"
  773774
  774775#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
  775776msgid "Set to TRUE to disable showing known users in the login window."
  776 msgstr ""
   777msgstr "Задайте да е истина, за да не се показва списъкът с познати потребители в прозореца за вход"
  777778
  778779#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
   
  825826#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
  826827msgid "Set to true to show the banner message text."
  827 msgstr ""
   828msgstr "Задайте да е истина, за да се показва съобщението за поздрав."
  828829
  829830#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
   
  832833
  833834#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
  834 #, fuzzy
  835835msgid "Text banner message to show on the login window."
  836 msgstr "Вертикалната позиция на прозореца за вход."
   836msgstr "Текстът на съобщението за поздрав в прозореца за вход."
  837837
  838838#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
   
  854854#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
  855855msgid "Use compiz as the window manager"
  856 msgstr ""
   856msgstr "За мениджър на прозорци да се ползва Compiz"
  857857
  858858#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:149
  859859msgid "Duration"
  860 msgstr ""
   860msgstr "Продължителност"
  861861
  862862#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:150
   
  874874
  875875#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:165
  876 #, fuzzy
  877876msgid "Is it Running?"
  878 msgstr "GDM не е стартиран"
   877msgstr "Стартиран ли е?"
  879878
  880879#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:166
   
  888887#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:242
  889888msgid "The user manager object this user is controlled by."
  890 msgstr ""
   889msgstr "Обектът-мениджър, който управлява този потребител."
  891890
  892891#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:87
  893 #, fuzzy
  894892msgid "Choose a different account"
  895 msgstr "Избор на действие"
   893msgstr "Изберете различен потребител"
  896894
  897895#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:99
  898896msgid "Guest"
  899 msgstr ""
   897msgstr "Гост"
  900898
  901899#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:100
  902900msgid "Login as a temporary guest"
  903 msgstr ""
   901msgstr "Вход като гост"
  904902
  905903#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:112
  906 #, fuzzy
  907904msgid "Automatic Login"
  908905msgstr "Автоматично влизане"
   
  910907#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:113
  911908msgid "Automatically login to the system after selecting options"
  912 msgstr ""
   909msgstr "Автоматично влизане в системата след избор на настройки"
  913910
  914911#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:441
  915 #, fuzzy, c-format
   912#, c-format
  916913msgid "Log in as %s"
  917 msgstr "Влизане отново"
   914msgstr "Влизане като %s"
  918915
  919916#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:525
  920 #, fuzzy
  921917msgid "Currently logged in"
  922 msgstr "Вече е влязъл"
   918msgstr "В момента е влязъл"
  923919
  924920#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:162
   
  954950
  955951#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:795
  956 #, fuzzy, c-format
   952#, c-format
  957953msgid "Can't lock screen: %s"
  958 msgstr "Неуспех при запис в %s: %s"
   954msgstr "Екранът не може да бъде заключен: %s"
  959955
  960956#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:817
   
  977973
  978974#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:338
  979 #, fuzzy
  980975msgid "User"
  981 msgstr "Потребители"
   976msgstr "Потребител"
  982977
  983978#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:339
  984979msgid "The user this menu item represents."
  985 msgstr ""
   980msgstr "Потребителят представен от този елемент в менюто."
  986981
  987982#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:346
  988 #, fuzzy
  989983msgid "Icon Size"
  990 msgstr "Икона"
   984msgstr "Размер на иконата"
  991985
  992986#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:347
  993987msgid "The size of the icon to use."
  994 msgstr ""
   988msgstr "Размерът на иконата, който да се ползва."
  995989
  996990#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:353
  997991msgid "Indicator Size"
  998 msgstr ""
   992msgstr "Размер на индикатора"
  999993
  1000994#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:354
  1001995msgid "Size of check indicator"
  1002 msgstr ""
   996msgstr "Размерът на индикатора, който да се ползва."
  1003997
  1004998#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:359
  1005999msgid "Indicator Spacing"
  1006 msgstr ""
   1000msgstr "Отстояние на индикатора"
  10071001
  10081002#: ../gui/user-switch-applet/gdm-user-menu-item.c:360
  10091003msgid "Space between the username and the indicator"
  1010 msgstr ""
   1004msgstr "Отстоянието на индикатора спрямо потребителското име."
  10111005
  10121006#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
  10131007msgid "A menu to quickly switch between users"
  1014 msgstr ""
   1008msgstr "Меню за бърза смяна на потребител"
  10151009
  10161010#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
  10171011msgid "User Switcher Applet Factory"
  1018 msgstr ""
   1012msgstr "Фабрика за аплета за смяна на потребител"
  10191013
  10201014#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
  10211015msgid "Edit Personal _Information"
  1022 msgstr ""
   1016msgstr "Редактиране на _личната информация"
  10231017
  10241018#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
  10251019msgid "_About"
  1026 msgstr ""
   1020msgstr "_Относно"
  10271021
  10281022#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
  10291023msgid "_Edit Users and Groups"
  1030 msgstr ""
   1024msgstr "_Редактиране на потребители и групи"
  10311025
  10321026#: ../gui/user-switch-applet/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.