Changeset 148

Timestamp:
Aug 14, 2005, 6:34:58 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gajim/sharp) Пълен превод на новата версия 0.8, която ще излезе утре или вдругиден.

  • Преведени нови 228 низа и оправени 247 фъзенца
  • Коригирано е недоразумението с GPG (затваря: #2)
  • Нестандартизиран превод на .desktop записа заради проблеми в кода (ще ги помоля да го оправят в следващата версия)
  • Българизирани кавички
  • Оправени множество грешки благодарение на Димитър Киров

Сашо, пощенския им списък вече е затворен. Ако не искаш да се записваш, пробвай на Translators@… или направо го подай в системата им за докладване на грешки.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.