Changeset 1462


Ignore:
Timestamp:
Apr 23, 2008, 7:58:41 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: версии за подаване в gnome-2-22 и trunk.

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/nautilus.gnome-2-22.bg.po

  r1461 r1462  
  1010"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-22 23:41+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 23:40+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-23 19:16+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-23 19:19+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  734734"sorted from \"z\" to \"a\"."
  735735msgstr ""
  736 "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   736"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно ако "
  737737"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
  738738"„а“."
   
  745745"incrementally they will be sorted decrementally."
  746746msgstr ""
  747 "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   747"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно ако "
  748748"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
  749749"„а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще "
   
  29652965#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:282
  29662966msgid "Sorry, but you can't execute commands from a remote site."
  2967 msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено място."
   2967msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено местоположение."
  29682968
  29692969#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:284
   
  46884688"installing Nautilus again."
  46894689msgstr ""
  4690 "Nautilus не може да бъде използван в момента. Изпълнете командата „bonobo-"
  4691 "slay“ от конзолата, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, "
   4690"Nautilus не може да бъде използван в момента.  Възможно е да решите проблема "
   4691"като изпълните командата „bonobo-slay“ от конзолата. Ако не се получи нищо, "
  46924692"рестартирайте системата или инсталирайте Nautilus отново."
  46934693
   
  47134713"installed."
  47144714msgstr ""
  4715 "Nautilus не може да бъде използван в момента. Изпълнете командата „bonobo-"
  4716 "slay“, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, рестартирайте системата "
  4717 "или инсталирайте Nautilus отново.\n"
   4715"Nautilus не може да бъде използван в момента. Възможно е да решите проблема "
   4716"като изпълните командата „bonobo-slay“ от конзолата. Ако не се получи нищо, "
   4717"рестартирайте системата или инсталирайте Nautilus отново.\n"
  47184718"\n"
  47194719"Bonobo не може да намери файла Nautilus_shell.server. Една от причините може "
   
  47514751msgstr ""
  47524752"Nautilus не може да бъде използван в момента поради неочаквана грешка от "
  4753 "Bonobo при опит за регистрация на файлов мениджър."
   4753"Bonobo при опит за регистрация на сървъра за изгледи на файловия мениджър."
  47544754
  47554755#: ../src/nautilus-application.c:660
   
  48864886#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:134
  48874887msgid "Windows share"
  4888 msgstr "Windows - споделено устройство"
   4888msgstr "Windows споделено устройство"
  48894889
  48904890#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:136
   
  48944894#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:138
  48954895msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
  4896 msgstr "WebDAV (HTTPS - с шифриране)"
   4896msgstr "WebDAV (HTTPS с шифриране)"
  48974897
  48984898#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:204
   
  58035803#, c-format
  58045804msgid "%s - File Browser"
  5805 msgstr "%s - файлов браузър"
   5805msgstr "%s файлов браузър"
  58065806
  58075807#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:388 ../src/nautilus-notes-viewer.c:498
   
  62996299#: ../src/nautilus-window-menus.c:453
  63006300msgid "Copyright © 1999-2007 The Nautilus authors"
  6301 msgstr "Авторски права © 1999-2007 - авторите на Nautilus"
   6301msgstr "Авторски права © 1999-2007 авторите на Nautilus"
  63026302
  63036303#. Translators should localize the following string
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1460 r1462  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: nautilus gnome-2-22\n"
   10"Project-Id-Version: nautilus trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-22 23:41+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 23:40+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-23 19:47+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-23 19:52+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  391391
  392392#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
   393msgid "All columns have same width"
   394msgstr ""
   395
   396#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
  393397msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
  394398msgstr ""
  395399"Винаги да се използва полето за въвеждане на адрес, вместо лентата за пътя"
  396400
  397 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
   401#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
  398402msgid ""
  399403"Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
   
  402406"background_set е ИСТИНА."
  403407
  404 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
   408#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
  405409msgid "Computer icon visible on desktop"
  406410msgstr "Иконата „Този компютър“ да бъде видима на работния плот"
  407411
  408 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
   412#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
  409413msgid "Criteria for search bar searching"
  410414msgstr "Критерий за търсене"
  411415
  412 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
   416#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
  413417msgid ""
  414418"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
   
  422426"файлове по име и свойства."
  423427
  424 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
   428#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
  425429msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
  426430msgstr "Текуща тема на Nautilus (да не се ползва)"
  427431
  428 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
   432#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
  429433msgid "Custom Background"
  430434msgstr "Фон, избран от потребителя"
  431435
  432 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
   436#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
  433437msgid "Custom Side Pane Background Set"
  434438msgstr "Фон на страничния панел, избран от потребителя"
  435439
  436 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
   440#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
  437441msgid "Date Format"
  438442msgstr "Формат на датата"
  439443
  440 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
   444#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
  441445msgid "Default Background Color"
  442446msgstr "Стандартен фонов цвят"
  443447
  444 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
   448#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
  445449msgid "Default Background Filename"
  446450msgstr "Име на файла на стандартния фон"
  447451
  448 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
   452#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
  449453msgid "Default Side Pane Background Color"
  450454msgstr "Стандартен фонов цвят на страничния панел"
  451455
  452 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
   456#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
  453457msgid "Default Side Pane Background Filename"
  454458msgstr "Името на файла за стандартния фон на страничния панел"
  455459
  456 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
   460#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
  457461msgid "Default Thumbnail Icon Size"
  458462msgstr "Стандартна големина на малките изображения"
  459463
  460 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
   464#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
  461465msgid "Default column order in the list view"
  462466msgstr "Стандартен ред на колоните в изгледа като списък"
  463467
  464 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
   468#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
  465469msgid "Default column order in the list view."
  466470msgstr "Стандартен ред на колоните в изгледа като списък"
  467471
  468 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
   472#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
   473msgid "Default compact view zoom level"
   474msgstr ""
   475
   476#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
  469477msgid "Default folder viewer"
  470478msgstr "Стандартен режим за преглед на папки"
  471479
  472 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
   480#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
  473481msgid "Default icon zoom level"
  474482msgstr "Стандартна големина на иконите"
  475483
  476 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
   484#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
  477485msgid "Default list of columns visible in the list view"
  478486msgstr "Стандартен списък с видими колони в изгледа като списък"
  479487
  480 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
   488#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
  481489msgid "Default list of columns visible in the list view."
  482490msgstr "Стандартен списък с видими колони в изгледа като списък"
  483491
  484 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
   492#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
  485493msgid "Default list zoom level"
  486494msgstr "Стандартен мащаб на изгледа като списък"
  487495
  488 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
   496#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
  489497msgid "Default sort order"
  490498msgstr "Стандартно подреждане"
  491499
  492 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
   500#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
   501msgid "Default zoom level used by the compact view."
   502msgstr ""
   503
   504#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
  493505msgid "Default zoom level used by the icon view."
  494506msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като икони."
  495507
  496 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
   508#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
  497509msgid "Default zoom level used by the list view."
  498510msgstr "Стандартен мащаб използван от изгледа като списък."
  499511
  500 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
   512#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
  501513msgid "Desktop computer icon name"
  502514msgstr "Име на иконата за периферните устройства"
  503515
  504 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
   516#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
  505517msgid "Desktop font"
  506518msgstr "Шрифт на работния плот"
  507519
  508 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
   520#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
  509521msgid "Desktop home icon name"
  510522msgstr "Име на иконата за домашната папка"
  511523
  512 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
   524#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
  513525msgid "Desktop trash icon name"
  514526msgstr "Име на иконата за кошчето"
  515527
  516 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
   528#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
  517529msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
  518530msgstr ""
   
  520532"браузъри"
  521533
  522 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
   534#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
  523535msgid ""
  524536"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
   
  528540"за папката е включен (background_set е ИСТИНА)."
  529541
  530 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
   542#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
  531543msgid ""
  532544"Filename for the default side pane background. Only used if "
   
  536548"фонът за страничния панел е включен."
  537549
  538 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
   550#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
  539551msgid ""
  540552"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
   
  548560"защото папките се четат на части."
  549561
  550 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
   562#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
  551563msgid "Home icon visible on desktop"
  552564msgstr "Икона за домашната директория върху работния плот"
  553565
  554 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
   566#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
  555567msgid ""
  556568"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
   
  560572"случай ще показва едновременно папки и файлове."
  561573
  562 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
   574#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
  563575msgid ""
  564576"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
  565577msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима адресна лента."
  566578
  567 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
   579#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
  568580msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
  569581msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видим страничен панел."
  570582
  571 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
   583#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
  572584msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
  573585msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима лента за състоянието."
  574586
  575 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
   587#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
  576588msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
  577589msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима лента с инструменти."
  578590
  579 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
   591#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
  580592msgid ""
  581593"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
   
  585597"въвеждане на адрес вместо лента за пътя."
  586598
  587 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
   599#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
  588600msgid ""
  589601"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
   
  593605"сложните файлови опции в прозореца за настройките на файлове."
  594606
  595 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
   607#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
  596608msgid ""
  597609"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
   
  601613"икони и изгледа като списък."
  602614
  603 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
   615#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
  604616msgid ""
  605617"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
   
  609621"файлове или да изчистите кошчето."
  610622
  611 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
   623#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
  612624msgid ""
  613625"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
   
  618630"поставянето им в съответното устройство."
  619631
  620 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
   632#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
  621633msgid ""
  622634"If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
   
  630642"изпълни настроеното от потребителя действие."
  631643
  632 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
   644#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
  633645msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
  634646msgstr "Ако е истина, Nautilus ще изобразява иконите върху работния плот."
  635647
  636 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
   648#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
  637649msgid ""
  638650"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
   
  644656"бъдете внимателни!"
  645657
  646 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
   658#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
  647659msgid ""
  648660"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
   
  652664"при поставянето на носители на информация."
  653665
  654 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
   666#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
  655667msgid ""
  656668"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
   
  660672"работен плот. В противен случай за това ще се използва папката ~/Desktop."
  661673
  662 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
   674#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
  663675msgid ""
  664676"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
   
  669681"Nautilus преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това поведение."
  670682
  671 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
   683#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
  672684msgid ""
  673685"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
   
  679691"резервни копия."
  680692
  681 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
   693#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
  682694msgid ""
  683695"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
   
  688700"скритото в папката (.hidden)."
  689701
  690 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
   702#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
  691703msgid ""
  692704"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
   
  696708"мрежовите сървъри."
  697709
  698 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
   710#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
  699711msgid ""
  700712"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
   
  704716"местоположението „Този компютър“."
  705717
  706 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
   718#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
  707719msgid ""
  708720"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
   
  712724"папка."
  713725
  714 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
   726#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
  715727msgid ""
  716728"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
   
  720732"кошчето."
  721733
  722 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
   734#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
  723735msgid ""
  724736"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
   
  728740"монтираните устройства."
  729741
  730 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
   742#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
   743msgid ""
   744"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
   745"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
   746msgstr ""
   747
   748#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
  731749msgid ""
  732750"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
   
  734752"sorted from \"z\" to \"a\"."
  735753msgstr ""
  736 "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   754"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно ако "
  737755"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
  738756"„а“."
  739757
  740 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
   758#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
  741759msgid ""
  742760"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
   
  745763"incrementally they will be sorted decrementally."
  746764msgstr ""
  747 "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   765"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно ако "
  748766"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
  749767"„а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще "
  750768"бъдат подредени в низходящ."
  751769
  752 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
   770#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
  753771msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
  754772msgstr ""
  755773"Ако е истина, стандартно иконите ще са подредени стегнато в новите прозорци."
  756774
  757 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
   775#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
  758776msgid ""
  759777"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
   
  762780"тях."
  763781
  764 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
   782#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
  765783msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
  766784msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще използват ръчна подредба."
  767785
  768 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
   786#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
  769787msgid ""
  770788"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
   
  776794"което може да отнеме много време и да използва много памет."
  777795
  778 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
   796#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
  779797msgid "List of possible captions on icons"
  780798msgstr "Списък с възможни надписи под иконите"
  781799
  782 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
   800#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
  783801msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
  784802msgstr ""
   
  786804"поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие"
  787805
  788 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
   806#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
  789807msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
  790808msgstr ""
   
  792810"поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие."
  793811
  794 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
   812#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
  795813msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
  796814msgstr ""
   
  798816"поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка"
  799817
  800 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
   818#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
  801819msgid ""
  802820"List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
   
  806824"поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка."
  807825
  808 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
   826#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
  809827msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
  810828msgstr ""
   
  812830"поставяне в компютъра да се пита за действие"
  813831
  814 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
   832#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
  815833msgid "Maximum handled files in a folder"
  816834msgstr "Максимален брой обработени файлове в папка"
  817835
  818 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
   836#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
  819837msgid "Maximum image size for thumbnailing"
  820838msgstr "Максимална големина на малко изображение за преглед"
  821839
  822 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
   840#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
  823841msgid ""
  824842"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
   
  828846"Използвайте темата за икони."
  829847
  830 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
   848#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
  831849msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
  832850msgstr "Nautilus да изобразява работния плот"
  833851
  834 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
   852#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
  835853msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
  836854msgstr "Nautilus да ползва домашната папка на потребителя за работен плот"
  837855
  838 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
   856#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
  839857msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
  840858msgstr "Икона за мрежовите сървъри върху работния плот"
  841859
  842 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
   860#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
  843861msgid "Network servers icon name"
  844862msgstr "Име на иконата за мрежовите сървъри"
  845863
  846 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
   864#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
  847865msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media is inserted"
  848866msgstr ""
   
  850868"носители на информация"
  851869
  852 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
   870#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
  853871msgid "Only show folders in the tree side pane"
  854872msgstr "Показване само на папките в страничния панел с дървото"
  855873
  856 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
   874#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
  857875msgid ""
  858876"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
   
  862880"„double“ за отваряне с двойно натискане с мишката."
  863881
  864 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
   882#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
  865883msgid "Put labels beside icons"
  866884msgstr "Поставяне на етикети до иконите"
  867885
  868 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
   886#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
  869887msgid "Reverse sort order in new windows"
  870888msgstr "Обръщане на реда за подреждане в новите прозорци"
   
  873891#. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
  874892#. most cases, this should be left alone.
  875 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
   893#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
  876894msgid "Sans 10"
  877895msgstr "Sans 10"
  878896
  879 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
   897#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
  880898msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
  881899msgstr "Показване на допълнителните права в прозореца за права на файл"
  882900
  883 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
   901#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
  884902msgid "Show folders first in windows"
  885903msgstr "Първо показване на папките в прозорците"
  886904
  887 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
   905#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
  888906msgid "Show location bar in new windows"
  889907msgstr "Показване на страничната лента в новите прозорци"
  890908
  891 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
   909#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
  892910msgid "Show mounted volumes on the desktop"
  893911msgstr "Показване на монтираните устройства на работния плот"
  894912
  895 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
   913#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
  896914msgid "Show side pane in new windows"
  897915msgstr "Показване на страничния панел в новите прозорци"
  898916
  899 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
   917#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
  900918msgid "Show status bar in new windows"
  901919msgstr "Показване на лентата за състояние в новите прозорци"
  902920
  903 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
   921#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
  904922msgid "Show toolbar in new windows"
  905923msgstr "Показване на лентата за състояние в новите прозорци"
  906924
  907 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
   925#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
  908926msgid "Side pane view"
  909927msgstr "Изглед на страничния панел"
  910928
  911 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
   929#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
  912930msgid ""
  913931"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
   
  921939"локален файл. Ако е зададено „never“, аудиото никога не се пуска."
  922940
  923 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
   941#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
  924942msgid ""
  925943"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
   
  934952"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  935953
  936 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
   954#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
  937955msgid ""
  938956"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
   
  947965"файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  948966
  949 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
   967#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
  950968msgid ""
  951969"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
   
  959977"е зададено „never“, обектите никога не броят."
  960978
  961 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
   979#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
  962980msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
  963981msgstr ""
  964982"Стандартният размер на икона за малко изображение в изгледа като икони."
  965983
  966 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
   984#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
  967985msgid ""
  968986"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
   
  973991"„modification_date“ (по време на промяна) и „emblems“ (по емблема)."
  974992
  975 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
   993#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
  976994msgid ""
  977995"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
   
  9821000"„modification_date“ (по време на промяна)."
  9831001
  984 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
   1002#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
  9851003msgid "The default width of the side pane in new windows."
  9861004msgstr "Стандартната широчина на страничния панел в новите прозорци."
  9871005
  988 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
   1006#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
  9891007msgid "The font description used for the icons on the desktop."
  9901008msgstr "Описанието на шрифта използван за иконите на работния плот."
  9911009
  992 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
   1010#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
  9931011msgid ""
  9941012"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
   
  9981016"локала), „iso“ (по ISO) и „informal“ (неофициален)."
  9991017
  1000 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
   1018#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
  10011019msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
  10021020msgstr "Изгледът на страничния панел, който да се показва в новите прозорци."
  10031021
  1004 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
   1022#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
  10051023msgid ""
  10061024"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
   
  10101028"компютъра на работния плот."
  10111029
  1012 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
   1030#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
  10131031msgid ""
  10141032"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
   
  10181036"файлове на работния плот."
  10191037
  1020 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
   1038#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
  10211039msgid ""
  10221040"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
   
  10261044"мрежовите сървъри върху работния плот."
  10271045
  1028 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
   1046#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
  10291047msgid ""
  10301048"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
   
  10341052"върху работния плот."
  10351053
  1036 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
   1054#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
  10371055msgid "Trash icon visible on desktop"
  10381056msgstr "Иконата на кошчето е видима върху работния плот"
  10391057
  1040 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
   1058#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
  10411059msgid "Type of click used to launch/open files"
  10421060msgstr "Вид натискане за стартиране/отваряне на файлове"
  10431061
  1044 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
   1062#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
  10451063msgid "Use manual layout in new windows"
  10461064msgstr "Използване на ръчна подредба в новите прозорци"
  10471065
  1048 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
   1066#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
  10491067msgid "Use tighter layout in new windows"
  10501068msgstr "Използване на стегнат изглед в новите прозорци"
  10511069
  1052 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
   1070#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
  10531071msgid "What to do with executable text files when activated"
  10541072msgstr ""
  10551073"Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато бъдат задействани"
  10561074
  1057 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
   1075#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
  10581076msgid ""
  10591077"What to do with executable text files when they are activated (single or "
   
  10671085"„display“, за да ги покажете като текстови файлове."
  10681086
  1069 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
   1087#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
   1088#, fuzzy
  10701089msgid ""
  10711090"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
  1072 "another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\" "
  1073 "and \"icon_view\"."
   1091"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
   1092"\"icon_view\" and \"compact_view\"."
  10741093msgstr ""
  10751094"Когато отворите една папка, се използва този изглед, освен ако не сте "
   
  10771096"„list_view“ (изглед като списък) и „icon_view“ (изглед като икони)."
  10781097
  1079 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
   1098#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
  10801099msgid "When to show number of items in a folder"
  10811100msgstr "Кога да се показва броят на обектите в папка"
  10821101
  1083 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
   1102#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
  10841103msgid "When to show preview text in icons"
  10851104msgstr "Кога да се показва преглед на текст в иконите на файловете"
  10861105
  1087 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
   1106#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
  10881107msgid "When to show thumbnails of image files"
  10891108msgstr "Кога да се показват малки изображения"
  10901109
  1091 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
   1110#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
  10921111msgid "Whether a custom default folder background has been set."
  10931112msgstr "Дали е избран стандартен фон за папките."
  10941113
  1095 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
   1114#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
  10961115msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
  10971116msgstr "Дали е избран стандартен фон за страничния панел."
  10981117
  1099 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
   1118#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
  11001119msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
  11011120msgstr ""
   
  11031122"изчистено"
  11041123
  1105 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
   1124#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
  11061125msgid "Whether to automatically mount media"
  11071126msgstr "Дали носителите на информация да се монтират автоматично"
  11081127
  1109 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
   1128#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
  11101129msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
  11111130msgstr ""
   
  11131132"информация"
  11141133
  1115 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
   1134#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
  11161135msgid "Whether to enable immediate deletion"
  11171136msgstr "Дали да се позволява незабавно изтриване"
  11181137
  1119 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
   1138#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
  11201139msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
  11211140msgstr "Дали да се пускат звукови файлове, когато са посочени с мишката"
  11221141
  1123 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
   1142#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
  11241143msgid "Whether to show backup files"
  11251144msgstr "Дали да се показват резервните копия на файловете"
  11261145
  1127 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
   1146#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
  11281147msgid "Whether to show hidden files"
  11291148msgstr "Дали да се показват скритите файлове"
  11301149
  1131 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
   1150#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
  11321151msgid "Width of the side pane"
  11331152msgstr "Широчина на страничния панел"
   
  12411260#. label, accelerator
  12421261#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1162
  1243 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6389
  1244 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6405
  1245 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1724
   1262#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6414
   1263#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6430
   1264#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1734
  12461265msgid "_Eject"
  12471266msgstr "Из_важдане"
  12481267
  12491268#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1173
  1250 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1717
   1269#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1727
  12511270msgid "_Unmount"
  12521271msgstr "_Демонтиране"
   
  12761295#. label, accelerator
  12771296#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:453
  1278 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6341
   1297#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6362
  12791298msgid "Select _All"
  12801299msgstr "Избиране на _всичко"
   
  12851304msgstr "Избиране на всичко в полето за текст"
  12861305
  1287 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:375
   1306#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:335
  12881307msgid "Move _Up"
  12891308msgstr "Преместване на_горе"
  12901309
  1291 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:385
   1310#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:345
  12921311msgid "Move Dow_n"
  12931312msgstr "Преместване на_долу"
  12941313
  1295 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:394
  1296 msgid "_Show"
  1297 msgstr "По_казване"
  1298 
  1299 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:404
  1300 msgid "Hi_de"
  1301 msgstr "Ск_риване"
  1302 
  1303 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:417
   1314#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:358
  13041315msgid "Use De_fault"
  13051316msgstr "_Стандартни настройки"
   
  14971508msgstr "Името на потребителската емблема не може да бъде запазено."
  14981509
  1499 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:171
   1510#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:172
  15001511msgid "_Skip"
  15011512msgstr "_Пропускане"
  15021513
  1503 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:172
   1514#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:173
  15041515msgid "S_kip All"
  15051516msgstr "Пропус_кане на всички"
  15061517
  1507 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:173
   1518#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:174
  15081519msgid "_Retry"
  15091520msgstr "По_вторен опит"
  15101521
  1511 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:174
   1522#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:175
  15121523msgid "Delete _All"
  15131524msgstr "Избиране на _всичко"
  15141525
  1515 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:175
   1526#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:176
  15161527msgid "_Replace"
  15171528msgstr "_Замяна"
  15181529
  1519 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:176
   1530#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
  15201531msgid "Replace _All"
  15211532msgstr "Замяна на _всички"
  15221533
  1523 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
   1534#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
  15241535msgid "_Merge"
  15251536msgstr "_Сливане"
  15261537
  1527 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
   1538#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:179
  15281539msgid "Merge _All"
  15291540msgstr "Сливане _на всичко"
  15301541
  1531 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:203
   1542#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:204
  15321543#, c-format
  15331544msgid "%'d second"
   
  15361547msgstr[1] "%'d секунди"
  15371548
  1538 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:208
  1539 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:219
   1549#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:209
   1550#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:220
  15401551#, c-format
  15411552msgid "%'d minute"
   
  15441555msgstr[1] "%'d минути"
  15451556
  1546 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:218
   1557#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:219
  15471558#, c-format
  15481559msgid "%'d hour"
   
  15511562msgstr[1] "%'d часа"
  15521563
  1553 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:226
   1564#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:227
  15541565#, c-format
  15551566msgid "approximately %'d hour"
   
  15631574#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
  15641575#.
  1565 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:258
  1566 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5417
  1567 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8510
   1576#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:259
   1577#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5414
   1578#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8539
  15681579#, c-format
  15691580msgid "Link to %s"
   
  15711582
  15721583#. appended to new link file
  1573 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:262
   1584#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:263
  15741585#, c-format
  15751586msgid "Another link to %s"
   
  15801591#. * particular language.
  15811592#.
  1582 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
   1593#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:279
  15831594#, c-format
  15841595msgid "%'dst link to %s"
   
  15861597
  15871598#. appended to new link file
  1588 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:282
   1599#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
  15891600#, c-format
  15901601msgid "%'dnd link to %s"
   
  15921603
  15931604#. appended to new link file
  1594 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:286
   1605#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:287
  15951606#, c-format
  15961607msgid "%'drd link to %s"
   
  15981609
  15991610#. appended to new link file
  1600 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:290
   1611#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:291
  16011612#, c-format
  16021613msgid "%'dth link to %s"
   
  16081619#.
  16091620#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
  1610 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:306
   1621#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:307
  16111622msgid " (copy)"
  16121623msgstr " (копие)"
  16131624
  16141625#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
  1615 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:308
   1626#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:309
  16161627msgid " (another copy)"
  16171628msgstr " (друго копие)"
   
  16211632#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
  16221633#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
  1623 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:311
  1624 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:313
  1625 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:315
  1626 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:325
   1634#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:312
   1635#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:314
   1636#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:316
   1637#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:326
  16271638msgid "th copy)"
  16281639msgstr "то копие)"
  16291640
  16301641#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
  1631 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:318
   1642#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:319
  16321643msgid "st copy)"
  16331644msgstr "во копие)"
  16341645
  16351646#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
  1636 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:320
   1647#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:321
  16371648msgid "nd copy)"
  16381649msgstr "ро копие)"
  16391650
  16401651#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
  1641 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:322
   1652#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:323
  16421653msgid "rd copy)"
  16431654msgstr "то копие)"
  16441655
  16451656#. localizers: appended to first file copy
  1646 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:339
   1657#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:340
  16471658#, c-format
  16481659msgid "%s (copy)%s"
   
  16501661
  16511662#. localizers: appended to second file copy
  1652 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:341
   1663#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:342
  16531664#, c-format
  16541665msgid "%s (another copy)%s"
   
  16591670#. localizers: appended to x13th file copy
  16601671#. localizers: appended to xxth file copy
  1661 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:344
  1662 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:346
  1663 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:348
  1664 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:357
   1672#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:345
   1673#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:347
   1674#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:349
   1675#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:358
  16651676#, c-format
  16661677msgid "%s (%'dth copy)%s"
   
  16681679
  16691680#. localizers: appended to x1st file copy
  1670 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:351
   1681#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:352
  16711682#, c-format
  16721683msgid "%s (%'dst copy)%s"
   
  16741685
  16751686#. localizers: appended to x2nd file copy
  1676 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:353
   1687#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:354
  16771688#, c-format
  16781689msgid "%s (%'dnd copy)%s"
   
  16801691
  16811692#. localizers: appended to x3rd file copy
  1682 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:355
   1693#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:356
  16831694#, c-format
  16841695msgid "%s (%'drd copy)%s"
   
  16861697
  16871698#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
  1688 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
   1699#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:456
  16891700msgid " ("
  16901701msgstr " ("
  16911702
  16921703#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
  1693 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:463
   1704#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
  16941705#, c-format
  16951706msgid " (%'d"
  16961707msgstr " (%'d"
  16971708
  1698 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1094
   1709#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1095
  16991710msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
  17001711msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%B“ от кошчето?"
  17011712
  1702 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1097
   1713#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1098
  17031714#, c-format
  17041715msgid ""
   
  17151726"кошчето?"
  17161727
  1717 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1107
  1718 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1173
   1728#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1108
   1729#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1174
  17191730msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
  17201731msgstr "Ако изтриете обект, той изчезва окончателно."
  17211732
  1722 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1126
   1733#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1127
  17231734msgid "Empty all of the items from the trash?"
  17241735msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето?"
  17251736
  1726 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1130
   1737#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1131
  17271738msgid ""
  17281739"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
   
  17321743"искате, можете да ги триете и поотделно."
  17331744
  1734 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1161
   1745#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1162
  17351746msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
  17361747msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%B“?"
  17371748
  1738 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1164
   1749#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1165
  17391750#, c-format
  17401751msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
   
  17451756"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
  17461757
  1747 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
   1758#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1207
  17481759msgid "Deleting files"
  17491760msgstr "Изтриване на файлове"
  17501761
  1751 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1211
   1762#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1212
  17521763#, c-format
  17531764msgid "%'d file left to delete"
   
  17571768
  17581769#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes"
  1759 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1222
   1770#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1223
  17601771msgid "%'d file left to delete — %T left"
  17611772msgid_plural "%'d files left to delete — %T left"
   
  17631774msgstr[1] "Остават %'d файла за изтриване — %T"
  17641775
  1765 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
  1766 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1316
  1767 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1354
  1768 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
  1769 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2119
   1776#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1284
   1777#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1317
   1778#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1355
   1779#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1437
   1780#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2121
  17701781msgid "Error while deleting."
  17711782msgstr "Грешка при изтриването."
  17721783
  1773 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1287
   1784#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1288
  17741785msgid ""
  17751786"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
   
  17791790"ги видите."
  17801791
  1781 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1290
  1782 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2178
  1783 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2951
   1792#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1291
   1793#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2180
   1794#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2953
  17841795msgid ""
  17851796"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
  17861797msgstr "Грешка при получаването на информация за файловете в папката „%B“."
  17871798
  1788 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
  1789 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2959
   1799#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1299
   1800#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2961
  17901801msgid "_Skip files"
  17911802msgstr "_Пропускане на файлове"
  17921803
  1793 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1319
   1804#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1320
  17941805msgid ""
  17951806"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
   
  17981809"Папката „%B“ не може да бъде изтрита, понеже нямате права да я прочетете."
  17991810
  1800 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1322
  1801 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2216
  1802 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2995
   1811#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
   1812#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2218
   1813#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2997
  18031814msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
  18041815msgstr "Грешка при прочитането на папката „%B“."
  18051816
  1806 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1355
  1807 msgid "Couldn't remove the folder %B."
   1817#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
   1818msgid "Could not remove the folder %B."
  18081819msgstr "Папката „%B“ не може да бъде премахната."
  18091820
  1810 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1437
   1821#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1438
  18111822msgid "There was an error deleting %B."
  18121823msgstr "Грешка при изтриването на папката „%B“."
  18131824
  1814 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1513
   1825#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
  18151826msgid "Moving files to trash"
  18161827msgstr "Преместване на файловете в кошчето"
  18171828
  1818 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1515
   1829#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1516
  18191830#, c-format
  18201831msgid "%'d file left to trash"
   
  18231834msgstr[1] "Остават още %'d файла"
  18241835
  1825 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1564
   1836#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1565
  18261837msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
  18271838msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето, искате ли да го изтриете?"
  18281839
  1829 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1565
   1840#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1566
  18301841msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
  18311842msgstr "Файлът „%B“ не може да бъде преместен в кошчето."
  18321843
  1833 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1789
   1844#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1790
  18341845msgid "Unable to eject %V"
  18351846msgstr "%V не може да бъде изваден"
  18361847
  1837 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1791
   1848#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1792
  18381849msgid "Unable to unmount %V"
  18391850msgstr "%V не може да бъде демонтиран"
  18401851
  1841 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1931
   1852#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1932
  18421853msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
  18431854msgstr "Искате ли да изчистите кошчето, преди да демонтирате?"
  18441855
  1845 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1933
   1856#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1934
  18461857msgid ""
  18471858"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
   
  18511862"Всички обекти в кошчето ще бъдат загубени безвъзвратно."
  18521863
  1853 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1939
  1854 msgid "Don't Empty Trash"
   1864#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1940
   1865msgid "Do not Empty Trash"
  18551866msgstr "Кошчето да не се изчиства"
  18561867
  18571868#. label, accelerator
  1858 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1941
   1869#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1942
  18591870#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:707
  18601871msgid "Empty Trash"
  18611872msgstr "Изчистване на кошчето"
  18621873
  1863 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2026
   1874#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2028
  18641875#, c-format
  18651876msgid "Unable to mount %s"
  18661877msgstr "%s не може да се демонтира"
  18671878
  1868 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2066
   1879#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2068
  18691880#, c-format
  18701881msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
   
  18731884msgstr[1] "Подготовка за копиране на %'d файла (%S)"
  18741885
  1875 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2072
   1886#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2074
  18761887#, c-format
  18771888msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
   
  18801891msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла (%S)"
  18811892
  1882 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2078
   1893#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2080
  18831894#, c-format
  18841895msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
   
  18871898msgstr[1] "Подготовка за изтриване на %'d файла (%S)"
  18881899
  1889 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2084
   1900#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2086
  18901901#, c-format
  18911902msgid "Preparing to trash %'d file"
   
  18941905msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
  18951906
  1896 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2115
  1897 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2844
   1907#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2117
   1908#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2846
   1909#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2945
   1910#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2989
   1911msgid "Error while copying."
   1912msgstr "Грешка при копирането."
   1913
   1914#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2119
  18981915#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2943
  18991916#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2987
  1900 msgid "Error while copying."
  1901 msgstr "Грешка при копирането."
  1902 
  1903 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2117
  1904 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2941
  1905 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2985
  19061917msgid "Error while moving."
  19071918msgstr "Грешка при преместването."
  19081919
  1909 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2121
   1920#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2123
  19101921msgid "Error while moving files to trash."
  19111922msgstr "Грешка при преместването на файлове в кошчето."
  19121923
  1913 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2175
   1924#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2177
  19141925msgid ""
  19151926"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
   
  19191930"да ги видите."
  19201931
  1921 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2213
   1932#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2215
  19221933msgid ""
  19231934"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   
  19261937"Папката „%B“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
  19271938
  1928 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2287
   1939#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2289
  19291940msgid ""
  19301941"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   
  19331944"Файлът „%B“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
  19341945
  1935 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2290
   1946#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2292
  19361947msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
  19371948msgstr "Грешка при получаването на информацията за „%B“."
  19381949
  1939 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2387
  1940 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2428
  1941 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2460
  1942 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2485
   1950#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2389
   1951#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2430
   1952#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2462
   1953#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2487
  19431954msgid "Error while copying to \"%B\"."
  19441955msgstr "Грешка при копирането в „%B“."
  19451956
  1946 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2391
  1947 msgid "You don't have permissions to access the destination folder."
   1957#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2393
   1958msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
  19481959msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
  19491960
  1950 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2393
   1961#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2395
  19511962msgid "There was an error getting information about the destination."
  19521963msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение="
  19531964
  1954 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2429
   1965#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2431
  19551966msgid "The destination is not a folder."
  19561967msgstr "Целевото местоположение не е папка."
  19571968
  1958 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2461
   1969#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2463
  19591970msgid ""
  19601971"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
   
  19641975"файлове, за да освободите място."
  19651976
  1966 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2463
   1977#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2465
  19671978#, c-format
  19681979msgid "There is %S available, but %S is required."
  19691980msgstr "Налично място — %S, необходимо място — %S."
  19701981
  1971 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2486
   1982#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2488
  19721983msgid "The destination is read-only."
  19731984msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
  19741985
  1975 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2544
   1986#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2546
  19761987msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
  19771988msgstr "Преместване на „%B“ в „%B“."
  19781989
  1979 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2545
   1990#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2547
  19801991msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
  19811992msgstr "Копиране на „%B“ в „%B“."
  19821993
  1983 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
   1994#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2552
  19841995msgid "Duplicating \"%B\""
  19851996msgstr "Дубликат на „%B“"
  19861997
  1987 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2558
   1998#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2560
  19881999msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  19892000msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
   
  19912002msgstr[1] "Преместване на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  19922003
  1993 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2562
   2004#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2564
  19942005msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  19952006msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
   
  19972008msgstr[1] "Копиране на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
  19982009
  1999 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2570
   2010#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2572
  20002011msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
  20012012msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
   
  20032014msgstr[1] "Дубликат на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  20042015
  2005 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2580
   2016#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2582
  20062017msgid "Moving %'d file to \"%B\""
  20072018msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
   
  20092020msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%B“"
  20102021
  2011 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2584
   2022#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2586
  20122023msgid "Copying %'d file to \"%B\""
  20132024msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
   
  20152026msgstr[1] "Копиране на %'d файла в „%B“"
  20162027
  2017 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2590
   2028#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2592
  20182029#, c-format
  20192030msgid "Duplicating %'d file"
   
  20232034
  20242035#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
  2025 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2610
   2036#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2612
  20262037#, c-format
  20272038msgid "%S of %S"
   
  20312042#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
  20322043#.
  2033 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2619
   2044#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2621
  20342045msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
  20352046msgstr "Остават %S от %S — %T (%S/sec)"
  20362047
  2037 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2848
   2048#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2850
  20382049msgid ""
  20392050"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   
  20432054"целевото местоположение."
  20442055
  2045 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2851
   2056#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2853
  20462057msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
  20472058msgstr "Грешка при отваряне на папката „%B“."
  20482059
  2049 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2948
   2060#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2950
  20502061msgid ""
  20512062"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
   
  20552066"четене."
  20562067
  2057 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2992
   2068#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2994
  20582069msgid ""
  20592070"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   
  20612072msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права за четене."
  20622073
  2063 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3034
  2064 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3426
  2065 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3912
   2074#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3036
   2075#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3428
   2076#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3914
  20662077msgid "Error while moving \"%B\"."
  20672078msgstr "Грешка при преместването на „%B“."
  20682079
  2069 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3035
  2070 msgid "Couldn't remove the source folder."
   2080#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3037
   2081msgid "Could not remove the source folder."
  20712082msgstr "Изходната папка не може да бъде премахната."
  20722083
  2073 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3116
  2074 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3153
  2075 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3428
  2076 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3492
   2084#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3118
   2085#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3155
   2086#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3430
   2087#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3494
  20772088msgid "Error while copying \"%B\"."
  20782089msgstr "Грешка при копирането на „%B“."
  20792090
  2080 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3117
  2081 #, c-format
  2082 msgid "Couldn't remove files from the already existing folder %F."
   2091#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3119
   2092#, c-format
   2093msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
  20832094msgstr ""
  20842095"Файловете не могат да бъдат премахнати от вече съществуващата папка „%F“."
  20852096
  2086 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3154
  2087 #, c-format
  2088 msgid "Couldn't remove the already existing file %F."
   2097#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3156
   2098#, c-format
   2099msgid "Could not remove the already existing file %F."
  20892100msgstr "Съществуващият файл „%F“ не може да бъде премахнат."
  20902101
  2091 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3325
  2092 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3822
   2102#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3327
   2103#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3824
  20932104msgid ""
  20942105"A folder named \"%B\" already exists.  Do you want to merge the source "
   
  20972108"Вече съществува папка с име „%B“. Искате ли да я слеете с изходната папка?"
  20982109
  2099 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3327
   2110#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3329
  21002111msgid ""
  21012112"The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
   
  21072118"на някой от копираните файлове."
  21082119
  2109 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3332
  2110 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3829
   2120#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3334
   2121#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3831
  21112122msgid "A folder named \"%B\" already exists.  Do you want to replace it?"
  21122123msgstr "Папка с име „%B“ вече съществува. Искате ли да я замените?"
  21132124
  2114 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3334
  2115 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3831
   2125#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3336
   2126#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3833
  21162127#, c-format
  21172128msgid ""
   
  21222133"папки в нея."
  21232134
  2124 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3339
  2125 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3836
   2135#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3341
   2136#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3838
  21262137msgid "A file named \"%B\" already exists.  Do you want to replace it?"
  21272138msgstr "Вече съществува файл с име „%B“. Искате ли да го замените?"
  21282139
  2129 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3341
  2130 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3838
   2140#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3343
   2141#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3840
  21312142#, c-format
  21322143msgid ""
   
  21362147"съдържанието му с това на копирания файл."
  21372148
  2138 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3430
  2139 #, c-format
  2140 msgid "Couldn't remove the already existing file with the same name in %F."
   2149#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3432
   2150#, c-format
   2151msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
  21412152msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в %F не може да бъде изтрит."
  21422153
  2143 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3493
   2154#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3495
  21442155#, c-format
  21452156msgid "There was an error copying the file into %F."
  21462157msgstr "Грешка при копирането на файла в %F."
  21472158
  2148 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3705
   2159#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3707
  21492160msgid "Preparing to Move to \"%B\""
  21502161msgstr "Подготовка за преместване в „%B“"
  21512162
  2152 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3709
   2163#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3711
  21532164#, c-format
  21542165msgid "Preparing to move %'d file"
   
  21572168msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
  21582169
  2159 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3824
   2170#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3826
  21602171msgid ""
  21612172"The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
   
  21672178"на някой от преместваните файлове."
  21682179
  2169 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3913
   2180#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3915
  21702181#, c-format
  21712182msgid "There was an error moving the file into %F."
  21722183msgstr "Грешка при преместването на файла в %F."
  21732184
  2174 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4182
   2185#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4184
  21752186msgid "Creating links in \"%B\""
  21762187msgstr "Създаване на връзки в „%B“"
  21772188
  2178 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4186
   2189#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4188
  21792190#, c-format
  21802191msgid "Making link to %'d file"
   
  21832194msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
  21842195
  2185 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4260
   2196#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4262
  21862197msgid "Error while creating link to %B."
  21872198msgstr "Грешка при създаване на връзка към „%B“."
  21882199
  2189 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4262
   2200#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4264
  21902201msgid "Symbolic links only supported for local files"
  21912202msgstr "Символни връзки се поддържат само за локални файлове"
  21922203
  2193 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4265
   2204#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4267
  21942205msgid "The target doesn't support symbolic links."
  21952206msgstr "Целевото местоположение не поддържа символни връзки."
  21962207
  2197 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4268
   2208#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4270
  21982209#, c-format
  21992210msgid "There was an error creating the symlink in %F."
  22002211msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в %F."
  22012212
  2202 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4557
   2213#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4559
  22032214msgid "Setting permissions"
  22042215msgstr "Задаване на права"
  22052216
  22062217#. localizers: the initial name of a new folder
  2207 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4775
   2218#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4777
  22082219msgid "untitled folder"
  22092220msgstr "папка без име"
  22102221
  22112222#. localizers: the initial name of a new empty file
  2212 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4783
   2223#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4785
  22132224msgid "new file"
  22142225msgstr "нов файл"
  22152226
  2216 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4873
   2227#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4875
  22172228msgid "Error while creating directory %B."
  22182229msgstr "Грешка при създаване на папката „%B“."
  22192230
  2220 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4875
   2231#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4877
  22212232msgid "Error while creating file %B."
  22222233msgstr "Грешка при създаване на файла „%B“."
  22232234
  2224 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4877
   2235#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4879
  22252236#, c-format
  22262237msgid "There was an error creating the directory in %F."
   
  22732284#. * space padding instead of zero padding.
  22742285#.
  2275 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
   2286#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3515
  22762287msgid "today at 00:00:00 PM"
  22772288msgstr "днес в 00ч. 00мин. 00сек."
  22782289
  2279 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
  2280 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:464
   2290#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3516
   2291#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:467
  22812292msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  22822293msgstr "днес в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  22832294
  2284 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
   2295#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
  22852296msgid "today at 00:00 PM"
  22862297msgstr "днес в 00ч. 00мин."
  22872298
  2288 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
   2299#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
  22892300msgid "today at %-I:%M %p"
  22902301msgstr "днес в %Hч. %Mмин."
  22912302
  2292 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
   2303#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
  22932304msgid "today, 00:00 PM"
  22942305msgstr "днес, 00ч. 00мин."
  22952306
  2296 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
   2307#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
  22972308msgid "today, %-I:%M %p"
  22982309msgstr "днес, %Hч. %Mмин."
  22992310
  2300 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3527
  2301 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3528
   2311#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
   2312#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
  23022313msgid "today"
  23032314msgstr "днес"
   
  23062317#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  23072318#.
  2308 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
   2319#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3534
  23092320msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  23102321msgstr "вчера в 00ч. 00мин. 00сек."
  23112322
  2312 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
   2323#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3535
  23132324msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  23142325msgstr "вчера в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23152326
  2316 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
   2327#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
  23172328msgid "yesterday at 00:00 PM"
  23182329msgstr "вчера в 00ч. 00мин."
  23192330
  2320 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
   2331#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
  23212332msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  23222333msgstr "вчера в %Hч. %Mмин."
  23232334
  2324 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
   2335#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
  23252336msgid "yesterday, 00:00 PM"
  23262337msgstr "вчера, 00ч. 00мин."
  23272338
  2328 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
   2339#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
  23292340msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  23302341msgstr "вчера, %Hч. %Mмин."
  23312342
  2332 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3546
  2333 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3547
   2343#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
   2344#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
  23342345msgid "yesterday"
  23352346msgstr "вчера"
   
  23402351#. * the day/month name with the most letters.
  23412352#.
  2342 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
   2353#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3555
  23432354msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23442355msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00ч. 00мин. 00сек."
  23452356
  2346 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
   2357#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3556
  23472358msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23482359msgstr "%d %B %Y, %A в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23492360
  2350 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
   2361#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
  23512362msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23522363msgstr "00 окт 0000, пон. в 00ч. 00мин. 00сек."
  23532364
  2354 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
   2365#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
  23552366msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23562367msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23572368
  2358 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
   2369#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
  23592370msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23602371msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00ч. 00мин."
  23612372
  2362 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
   2373#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
  23632374msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23642375msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин."
  23652376
  2366 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
   2377#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
  23672378msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23682379msgstr "00 окт. 0000 в 00ч. 00мин."
  23692380
  2370 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
   2381#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
  23712382msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23722383msgstr "%d %b %y в %Hч. %Mмин."
  23732384
  2374 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
   2385#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
  23752386msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  23762387msgstr "00 окт. 0000, 00ч. 00мин."
  23772388
  2378 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
   2389#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
  23792390msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  23802391msgstr "%d %b %y, %Hч. %Mмин."
  23812392
  2382 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
   2393#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
  23832394msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  23842395msgstr "00.00.0000, 00 00"
  23852396
  2386 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
   2397#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
  23872398msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  23882399msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  23892400
  2390 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3576
   2401#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
  23912402msgid "00/00/00"
  23922403msgstr "00.00.0000"
  23932404
  2394 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3577
   2405#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
  23952406msgid "%m/%d/%y"
  23962407msgstr "%d.%m.%Y"
  23972408
  2398 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4190
   2409#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4187
  23992410#, c-format
  24002411msgid "Not allowed to set permissions"
  24012412msgstr "Нямате права да задавате такива"
  24022413
  2403 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4498
   2414#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4495
  24042415#, c-format
  24052416msgid "Not allowed to set owner"
  24062417msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  24072418
  2408 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4516
   2419#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4513
  24092420#, c-format
  24102421msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  24112422msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  24122423
  2413 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4780
   2424#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4777
  24142425#, c-format
  24152426msgid "Not allowed to set group"
  24162427msgstr "Нямате права да зададете група"
  24172428
  2418 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4798
   2429#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
  24192430#, c-format
  24202431msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  24212432msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  24222433
  2423 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4941
  2424 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2115
   2434#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4938
   2435#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2126
  24252436#, c-format
  24262437msgid "%'u item"
   
  24292440msgstr[1] "%'u обекта"
  24302441
  2431 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4942
   2442#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4939
  24322443#, c-format
  24332444msgid "%'u folder"
   
  24362447msgstr[1] "%'u папки"
  24372448
  2438 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4943
   2449#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4940
  24392450#, c-format
  24402451msgid "%'u file"
   
  24442455
  24452456#. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
  2446 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5022
   2457#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5019
  24472458msgid "%"
  24482459msgstr "%"
  24492460
  2450 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5023
   2461#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5020
  24512462#, c-format
  24522463msgid "%s (%s bytes)"
   
  24542465
  24552466#. This means no contents at all were readable
  2456 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5327
  2457 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5343
   2467#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5324
   2468#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5340
  24582469msgid "? items"
  24592470msgstr "? обекта"
  24602471
  24612472#. This means no contents at all were readable
  2462 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5333
   2473#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5330
  24632474msgid "? bytes"
  24642475msgstr "? байта"
  24652476
  2466 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
   2477#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5345
  24672478msgid "unknown type"
  24682479msgstr "неизвестен вид"
  24692480
  2470 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5351
   2481#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
  24712482msgid "unknown MIME type"
  24722483msgstr "неизвестен вид"
   
  24752486#. * for which we have no more appropriate default.
  24762487#.
  2477 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5357
   2488#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5354
  24782489#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1338
  24792490msgid "unknown"
  24802491msgstr "неизвестно кога"
  24812492
  2482 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5391
   2493#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5388
  24832494msgid "program"
  24842495msgstr "програма"
  24852496
  2486 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5411
   2497#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5408
  24872498msgid "link"
  24882499msgstr "връзка"
  24892500
  2490 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5433
   2501#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5430
  24912502msgid "link (broken)"
  24922503msgstr "връзка (повредена)"
   
  25842595
  25852596#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:122
  2586 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:70
   2597#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:74
  25872598msgid "_Ask each time"
  25882599msgstr "Д_а се пита всеки път"
   
  25962607msgstr "Търсене за файлове по име и свойства"
  25972608
   2609#. translators: this is used in the view selection dropdown
   2610#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  25982611#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:139
  2599 #: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:568
   2612#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:582
   2613#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2939
  26002614msgid "Icon View"
  26012615msgstr "Изглед като икони"
  26022616
   2617#. translators: this is used in the view selection dropdown
   2618#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  26032619#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:140
   2620#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2953
   2621msgid "Compact View"
   2622msgstr ""
   2623
   2624#. translators: this is used in the view selection dropdown
   2625#. * of navigation windows and in the preferences dialog
   2626#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
  26042627#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1454
   2628#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2843
  26052629msgid "List View"
  26062630msgstr "Изглед като списък"
  26072631
  2608 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:144
   2632#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:145
  26092633msgid "Manually"
  26102634msgstr "ръчно"
  26112635
  2612 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:146
   2636#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
  26132637msgid "By Name"
  26142638msgstr "по име"
  26152639
  2616 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
   2640#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:148
  26172641msgid "By Size"
  26182642msgstr "по размер"
  26192643
  2620 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:148
   2644#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
  26212645msgid "By Type"
  26222646msgstr "по вид"
  26232647
  2624 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
   2648#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
  26252649msgid "By Modification Date"
  26262650msgstr "по дата на промяна"
  26272651
  2628 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
   2652#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
  26292653msgid "By Emblems"
  26302654msgstr "по емблеми"
  26312655
  2632 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:154
   2656#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:155
  26332657msgid "8"
  26342658msgstr "8"
  26352659
  2636 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:155
   2660#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:156
  26372661msgid "10"
  26382662msgstr "10"
  26392663
  2640 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:156
   2664#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
  26412665msgid "12"
  26422666msgstr "12"
  26432667
  2644 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
   2668#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
  26452669msgid "14"
  26462670msgstr "14"
  26472671
  2648 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
   2672#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
  26492673msgid "16"
  26502674msgstr "16"
  26512675
  2652 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
   2676#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
  26532677msgid "18"
  26542678msgstr "18"
  26552679
  2656 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
   2680#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
  26572681msgid "20"
  26582682msgstr "20"
  26592683
  2660 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
   2684#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
  26612685msgid "22"
  26622686msgstr "22"
  26632687
  2664 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
   2688#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
  26652689msgid "24"
  26662690msgstr "24"
   
  26742698#. * put the user name in the final string.
  26752699#.
  2676 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:525
   2700#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:534
  26772701#, c-format
  26782702msgid "%s's Home"
  26792703msgstr "Домашна папка на %s"
  26802704
  2681 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:531
   2705#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:540
  26822706#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
  26832707msgid "Computer"
  26842708msgstr "Този компютър"
  26852709
  2686 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:537
  2687 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:442 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
   2710#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:546
   2711#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:452 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
  26882712msgid "Trash"
  26892713msgstr "Кошче"
  26902714
  2691 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:543
   2715#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:552
  26922716msgid "Network Servers"
  26932717msgstr "Мрежови сървъри"
  26942718
  2695 #: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2192
   2719#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2413
  26962720msgid "The selection rectangle"
  26972721msgstr "Правоъгълник за избиране"
   
  27122736
  27132737#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:601
  2714 msgid "This link can't be used, because it has no target."
   2738msgid "This link cannot be used, because it has no target."
  27152739msgstr "Връзката не може да бъде използвана, защото не съдържа цел."
  27162740
  27172741#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:603
  27182742#, c-format
  2719 msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
   2743msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
  27202744msgstr ""
  27212745"Връзката не може да бъде използвана, защото нейната цел „%s“ не съществува."
   
  27242748#. label, accelerator
  27252749#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:613
  2726 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6365
  2727 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6446
  2728 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7001
  2729 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7207
   2750#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6390
   2751#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6471
   2752#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7026
   2753#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7232
  27302754msgid "Mo_ve to Trash"
  27312755msgstr "Пре_местване в кошчето"
   
  27552779
  27562780#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:986
  2757 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:613
   2781#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:614
  27582782msgid "Are you sure you want to open all files?"
  27592783msgstr "Сигурни ли сте, че искате да отворите всички файлове?"
   
  27682792
  27692793#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1199
  2770 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1692
  2771 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1698
  2772 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1715
  2773 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1726
  2774 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1732
  2775 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1757
  2776 #, c-format
  2777 msgid "Couldn't display \"%s\"."
  2778 msgstr "„%s“ не може да бъде зареден."
   2794#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1682
   2795#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1688
   2796#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1705
   2797#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1716
   2798#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1722
   2799#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1747
   2800#, c-format
   2801msgid "Could not display \"%s\"."
   2802msgstr "„%s“ не може да бъде показан."
  27792803
  27802804#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1205
   
  28972921#. label, accelerator
  28982922#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:844
  2899 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6291
  2900 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7148
   2923#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6312
   2924#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7173
  29012925#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1115
  2902 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1675
   2926#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1685
  29032927msgid "_Open"
  29042928msgstr "_Отваряне"
   
  29272951#, c-format
  29282952msgid ""
  2929 "\"%s\" can't open \"%s\" because \"%s\" can't access files at \"%s\" "
   2953"\"%s\" cannot open \"%s\" because \"%s\" cannot access files at \"%s\" "
  29302954"locations."
  29312955msgstr ""
   
  29412965#, c-format
  29422966msgid ""
  2943 "The default action can't open \"%s\" because it can't access files at \"%s\" "
  2944 "locations."
   2967"The default action cannot open \"%s\" because it cannot access files at \"%s"
   2968"\" locations."
  29452969msgstr ""
  29462970"Стандартното действие не може да отвори „%s“, защото няма достъп до файлове "
   
  29642988
  29652989#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:282
  2966 msgid "Sorry, but you can't execute commands from a remote site."
  2967 msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено място."
   2990msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
   2991msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено местоположение."
  29682992
  29692993#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:284
   
  30043028
  30053029#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:222
  3006 msgid "File operations"
   3030msgid "File Operations"
  30073031msgstr "Файлови операции"
  30083032
   
  31213145#. label, accelerator
  31223146#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:681
  3123 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6319
  3124 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7265
   3147#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6340
   3148#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7290
  31253149msgid "E_mpty Trash"
  31263150msgstr "Из_чистване на кошчето"
   
  31303154#. label, accelerator
  31313155#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:693
  3132 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6287
   3156#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6308
  31333157msgid "Create L_auncher..."
  31343158msgstr "Създаване на ст_артер…"
   
  31363160#. tooltip
  31373161#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:695
  3138 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6288
   3162#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6309
  31393163msgid "Create a new launcher"
  31403164msgstr "Създаване на нов стартер"
   
  31553179#. tooltip
  31563180#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:709
  3157 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6320
   3181#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6341
  31583182#: ../src/nautilus-trash-bar.c:132
  31593183msgid "Delete all items in the Trash"
  31603184msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето"
  31613185
  3162 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:798
  3163 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:251 ../src/nautilus-pathbar.c:1127
  3164 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:279
  3165 msgid "Desktop"
  3166 msgstr "Работен плот"
  3167 
  3168 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:799
  3169 msgid "View as Desktop"
  3170 msgstr "Изглед като работен плот"
  3171 
  31723186#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:800
  3173 msgid "View as _Desktop"
  3174 msgstr "Изглед като _работен плот"
  3175 
  3176 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:801
  31773187msgid "The desktop view encountered an error."
  31783188msgstr "Получи се грешка в изгледа като работен плот."
  31793189
  3180 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:802
   3190#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:801
  31813191msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
  31823192msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като работен плот."
  31833193
  3184 #: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:803
  3185 msgid "Display this location with the desktop view."
  3186 msgstr "Показване на това местоположение с изгледа като работен плот."
  3187 
  3188 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:614
   3194#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:615
  31893195#, c-format
  31903196msgid "This will open %'d separate window."
   
  31933199msgstr[1] "Това ще отвори %'d отделни прозорци."
  31943200
  3195 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1065
   3201#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1076
  31963202#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4932
  31973203#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:353
   
  32003206msgstr "Грешка при показването на помощта."
  32013207
  3202 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1085
   3208#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1096
  32033209msgid "Select Pattern"
  32043210msgstr "Шаблон за избиране"
  32053211
  3206 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1103
   3212#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1114
  32073213msgid "_Pattern:"
  32083214msgstr "_Шаблон:"
  32093215
  3210 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1214
   3216#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1225
  32113217msgid "Save Search as"
  32123218msgstr "Запазване на търсенето"
  32133219
  3214 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1232
   3220#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1243
  32153221msgid "Search _name:"
  32163222msgstr "_Име, което да се търси:"
  32173223
  3218 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1245
   3224#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1256
  32193225#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:530
  32203226msgid "_Folder:"
  32213227msgstr "П_апка:"
  32223228
  3223 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1250
   3229#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1261
  32243230msgid "Select Folder to Save Search In"
  32253231msgstr "Изберете папка, в която да запазите търсенето"
  32263232
  3227 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2035
  3228 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2072
   3233#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2046
   3234#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2083
  32293235#, c-format
  32303236msgid "\"%s\" selected"
  32313237msgstr "Папката „%s“ е избрана"
  32323238
  3233 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2037
   3239#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2048
  32343240#, c-format
  32353241msgid "%'d folder selected"
   
  32383244msgstr[1] "%'d избрани папки"
  32393245
  3240 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2047
   3246#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2058
  32413247#, c-format
  32423248msgid " (containing %'d item)"
   
  32463252
  32473253#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
  3248 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2058
   3254#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2069
  32493255#, c-format
  32503256msgid " (containing a total of %'d item)"
   
  32533259msgstr[1] " (съдържат общо %'d обекта)"
  32543260
  3255 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2075
   3261#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2086
  32563262#, c-format
  32573263msgid "%'d item selected"
   
  32613267
  32623268#. Folders selected also, use "other" terminology
  3263 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2082
   3269#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2093
  32643270#, c-format
  32653271msgid "%'d other item selected"
   
  32733279#. * the message in parentheses the size of those items.
  32743280#.
  3275 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2097
   3281#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2108
  32763282#, c-format
  32773283msgid "%s (%s)"
  32783284msgstr "%s (%s)"
  32793285
  3280 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2119
   3286#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2130
  32813287#, c-format
  32823288msgid "%s, Free space: %s"
   
  32903296#. * total size of those items.
  32913297#.
  3292 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2144
   3298#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2155
  32933299#, c-format
  32943300msgid "%s%s, %s"
   
  32993305#. * no more than the constant limit are displayed.
  33003306#.
  3301 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2226
   3307#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2237
  33023308#, c-format
  33033309msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
   
  33053311"Папката „%s“ съдържа повече файлове, отколкото Nautilus може да покаже."
  33063312
  3307 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2232
   3313#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2243
  33083314msgid "Some files will not be displayed."
  33093315msgstr "Някои файлове няма да бъдат показани."
  33103316
  3311 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4147
   3317#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4168
  33123318#, c-format
  33133319msgid "Open with \"%s\""
  33143320msgstr "Отваряне с „%s“"
  33153321
  3316 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4148
   3322#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4169
  33173323#, c-format
  33183324msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
   
  33213327msgstr[1] "Използвайте „%s“ за отваряне на избраните елементи"
  33223328
  3323 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4899
   3329#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4920
  33243330#, c-format
  33253331msgid "Run \"%s\" on any selected items"
  33263332msgstr "Изпълняване на „%s“ за всеки избран елемент"
  33273333
  3328 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5148
   3334#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5169
  33293335#, c-format
  33303336msgid "Create Document from template \"%s\""
  33313337msgstr "Създаване на документ от шаблона „%s“"
  33323338
  3333 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5404
   3339#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5425
  33343340msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
  33353341msgstr ""
  33363342"Всички изпълними файлове в тази папка ще се появят в менюто „Скриптове“."
  33373343
  3338 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5406
   3344#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5427
  33393345msgid ""
  33403346"Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
   
  33443350"вход."
  33453351
  3346 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5408
   3352#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5429
  33473353msgid ""
  33483354"All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
   
  33853391"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: място и размер на текущия прозорец"
  33863392
  3387 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5566
   3393#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5587
  33883394#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:898
  33893395#, c-format
   
  33913397msgstr "„%s“ ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  33923398
  3393 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5570
   3399#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5591
  33943400#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:902
  33953401#, c-format
   
  33973403msgstr "„%s“ ще бъде копиран ако изберете командата за поставяне на файлове"
  33983404
  3399 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5577
   3405#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5598
  34003406#, c-format
  34013407msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
   
  34093415"на файлове"
  34103416
  3411 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5584
   3417#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5605
  34123418#, c-format
  34133419msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
   
  34213427"файлове"
  34223428
  3423 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5678
   3429#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
  34243430#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:979
  34253431msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
  34263432msgstr "В буфера за обмен няма нищо за поставяне."
  34273433
  3428 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6049
   3434#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6070
  34293435#, c-format
  34303436msgid "Connect to Server %s"
  34313437msgstr "Свързване със сървър %s"
  34323438
  3433 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6054
   3439#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6075
  34343440msgid "_Connect"
  34353441msgstr "_Свързване"
  34363442
  3437 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6068
   3443#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6089
  34383444msgid "Link _name:"
  34393445msgstr "_Име на връзката:"
  34403446
  34413447#. name, stock id, label
  3442 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6261
   3448#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6282
  34433449msgid "Create _Document"
  34443450msgstr "Създаване на до_кумент"
  34453451
  34463452#. name, stock id, label
  3447 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6262
   3453#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6283
  34483454msgid "Open Wit_h"
  34493455msgstr "Отваряне _с"
  34503456
  3451 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6263
   3457#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6284
  34523458msgid "Choose a program with which to open the selected item"
  34533459msgstr "Избор на програма за отваряне на избрания обект"
   
  34553461#. name, stock id
  34563462#. label, accelerator
  3457 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6265
  3458 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6273
   3463#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6286
   3464#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6294
  34593465msgid "_Properties"
  34603466msgstr "_Свойства"
  34613467
  34623468#. tooltip
  3463 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6266
   3469#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6287
  34643470msgid "View or modify the properties of each selected item"
  34653471msgstr "Преглед или промяна на свойствата на всеки избран обект"
  34663472
  34673473#. tooltip
  3468 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6274
   3474#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6295
  34693475msgid "View or modify the properties of the open folder"
  34703476msgstr "Преглед или промяна на свойствата на отворената папка"
   
  34723478#. name, stock id
  34733479#. label, accelerator
  3474 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6277
   3480#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6298
  34753481msgid "Create _Folder"
  34763482msgstr "Създаване на _папка"
  34773483
  34783484#. tooltip
  3479 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6278
   3485#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6299
  34803486msgid "Create a new empty folder inside this folder"
  34813487msgstr "Създаване на нова празна папка в тази папка"
  34823488
  34833489#. name, stock id, label
  3484 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6280
   3490#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6301
  34853491msgid "No templates installed"
  34863492msgstr "Няма инсталирани шаблони"
   
  34893495#. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
  34903496#. label, accelerator
  3491 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6283
   3497#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6304
  34923498msgid "_Empty File"
  34933499msgstr "_Празен файл"
  34943500
  34953501#. tooltip
  3496 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6284
   3502#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6305
  34973503msgid "Create a new empty file inside this folder"
  34983504msgstr "Създаване на нов празен файл в тази папка"
  34993505
  35003506#. tooltip
  3501 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6292
   3507#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6313
  35023508msgid "Open the selected item in this window"
  35033509msgstr "Отваряне на избрания обект в нов прозорец"
   
  35083514#. name, stock id
  35093515#. label, accelerator
  3510 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6299
  3511 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6427
   3516#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6320
   3517#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6452
  35123518msgid "Open in Navigation Window"
  35133519msgstr "Отваряне на навигационен прозорец"
  35143520
  35153521#. tooltip
  3516 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6300
   3522#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6321
  35173523msgid "Open each selected item in a navigation window"
  35183524msgstr "Отваряне на всеки избран обект в навигационен прозорец"
   
  35203526#. name, stock id
  35213527#. label, accelerator
  3522 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6303
  3523 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6432
   3528#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6324
   3529#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6457
  35243530msgid "Open in Folder Window"
  35253531msgstr "Отваряне в прозорец за папка"
  35263532
  35273533#. tooltip
  3528 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6304
   3534#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6325
  35293535msgid "Open each selected item in a folder window"
  35303536msgstr "Отваряне на всеки избран обект в прозорец за папка"
   
  35323538#. name, stock id
  35333539#. label, accelerator
  3534 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6307
  3535 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6311
   3540#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6328
   3541#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6332
  35363542msgid "Open with Other _Application..."
  35373543msgstr "Отваряне с _друга програма…"
  35383544
  35393545#. tooltip
  3540 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6308
  3541 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6312
   3546#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6329
   3547#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6333
  35423548msgid "Choose another application with which to open the selected item"
  35433549msgstr "Избор на друга програма за отваряне на избрания обект"
   
  35453551#. name, stock id
  35463552#. label, accelerator
  3547 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6315
   3553#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6336
  35483554msgid "_Open Scripts Folder"
  35493555msgstr "Отва_ряне на папката със скриптовете"
  35503556
  35513557#. tooltip
  3552 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6316
   3558#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6337
  35533559msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
  35543560msgstr ""
   
  35583564#. label, accelerator
  35593565#. tooltip
  3560 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6324
   3566#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6345
  35613567msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
  35623568msgstr ""
   
  35673573#. label, accelerator
  35683574#. tooltip
  3569 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6328
   3575#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6349
  35703576msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
  35713577msgstr ""
   
  35763582#. label, accelerator
  35773583#. tooltip
  3578 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6332
   3584#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6353
  35793585msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
  35803586msgstr ""
   
  35863592#. name, stock id
  35873593#. label, accelerator
  3588 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6337
   3594#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6358
  35893595#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1169
  35903596msgid "_Paste Into Folder"
   
  35923598
  35933599#. tooltip
  3594 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6338
   3600#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6359
  35953601msgid ""
  35963602"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
   
  36013607
  36023608#. tooltip
  3603 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6342
   3609#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6363
  36043610msgid "Select all items in this window"
  36053611msgstr "Избор на всички обекти в този прозорец"
   
  36073613#. name, stock id
  36083614#. label, accelerator
  3609 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6345
   3615#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6366
  36103616msgid "Select _Pattern"
  36113617msgstr "_Шаблон за избор"
  36123618
  36133619#. tooltip
  3614 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6346
   3620#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6367
  36153621msgid "Select items in this window matching a given pattern"
  36163622msgstr "Избиране на обекти в този прозорец напасващи на даден шаблон"
   
  36183624#. name, stock id
  36193625#. label, accelerator
  3620 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6349
   3626#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6370
   3627msgid "_Invert Selection"
   3628msgstr ""
   3629
   3630#. tooltip
   3631#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6371
   3632msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
   3633msgstr ""
   3634
   3635#. name, stock id
   3636#. label, accelerator
   3637#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6374
  36213638msgid "D_uplicate"
  36223639msgstr "Д_ублиране"
  36233640
  36243641#. tooltip
  3625 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6350
   3642#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6375
  36263643msgid "Duplicate each selected item"
  36273644msgstr "Дублиране на всеки избран обект"
   
  36293646#. name, stock id
  36303647#. label, accelerator
  3631 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6353
  3632 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7239
   3648#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6378
   3649#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7264
  36333650msgid "Ma_ke Link"
  36343651msgid_plural "Ma_ke Links"
   
  36373654
  36383655#. tooltip
  3639 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6354
   3656#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6379
  36403657msgid "Create a symbolic link for each selected item"
  36413658msgstr "Създаване на символна връзка за всеки избран обект"
   
  36433660#. name, stock id
  36443661#. label, accelerator
  3645 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6357
   3662#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6382
  36463663msgid "_Rename..."
  36473664msgstr "Преимен_уване…"
  36483665
  36493666#. tooltip
  3650 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6358
   3667#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6383
  36513668msgid "Rename selected item"
  36523669msgstr "Преименуване на избрания обект"
  36533670
  36543671#. tooltip
  3655 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6366
  3656 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7208
   3672#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6391
   3673#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7233
  36573674msgid "Move each selected item to the Trash"
  36583675msgstr "Преместване на всеки избран елемент в кошчето"
   
  36613678#. label, accelerator
  36623679#. add the "delete" menu item
  3663 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6369
  3664 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6450
  3665 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7226
   3680#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6394
   3681#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6475
   3682#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7251
  36663683#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1196
  36673684msgid "_Delete"
   
  36693686
  36703687#. tooltip
  3671 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6370
   3688#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6395
  36723689msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
  36733690msgstr "Изтриване на всеки избран обект, без преместване в кошчето"
   
  36753692#. name, stock id
  36763693#. label, accelerator
  3677 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6373
   3694#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6398
  36783695msgid "Reset View to _Defaults"
  36793696msgstr "С_тандартен изглед"
  36803697
  36813698#. tooltip
  3682 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6374
   3699#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6399
  36833700msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
  36843701msgstr ""
   
  36883705#. name, stock id
  36893706#. label, accelerator
  3690 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6377
   3707#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6402
  36913708msgid "Connect To This Server"
  36923709msgstr "Свързване с този сървър"
  36933710
  36943711#. tooltip
  3695 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6378
   3712#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6403
  36963713msgid "Make a permanent connection to this server"
  36973714msgstr "Създаване на постоянна връзка към този сървър"
   
  36993716#. name, stock id
  37003717#. label, accelerator
  3701 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6381
  3702 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6397
   3718#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6406
   3719#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6422
  37033720msgid "_Mount Volume"
  37043721msgstr "_Монтиране на устройство"
  37053722
  37063723#. tooltip
  3707 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6382
   3724#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6407
  37083725msgid "Mount the selected volume"
  37093726msgstr "Монтиране на избраното устройство"
   
  37113728#. name, stock id
  37123729#. label, accelerator
  3713 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6385
  3714 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6401
   3730#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6410
   3731#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6426
  37153732#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:747
  37163733msgid "_Unmount Volume"
   
  37183735
  37193736#. tooltip
  3720 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6386
   3737#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6411
  37213738msgid "Unmount the selected volume"
  37223739msgstr "Демонтиране на избраното устройство"
  37233740
  37243741#. tooltip
  3725 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6390
   3742#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6415
  37263743msgid "Eject the selected volume"
  37273744msgstr "Изваждане на избраното устройство"
   
  37293746#. name, stock id
  37303747#. label, accelerator
  3731 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6393
  3732 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6409
  3733 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1738
   3748#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6418
   3749#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6434
   3750#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1748
  37343751msgid "_Format"
  37353752msgstr "_Форматиране"
  37363753
  37373754#. tooltip
  3738 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6394
   3755#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6419
  37393756msgid "Format the selected volume"
  37403757msgstr "Форматиране на избрания дял"
  37413758
  37423759#. tooltip
  3743 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6398
   3760#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6423
  37443761msgid "Mount the volume associated with the open folder"
  37453762msgstr "Монтиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37463763
  37473764#. tooltip
  3748 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6402
   3765#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6427
  37493766msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
  37503767msgstr "Демонтиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37513768
  37523769#. tooltip
  3753 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6406
   3770#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6431
  37543771msgid "Eject the volume associated with the open folder"
  37553772msgstr "Изваждане на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37563773
  37573774#. tooltip
  3758 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6410
   3775#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6435
  37593776msgid "Format the volume associated with the open folder"
  37603777msgstr "Форматиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
   
  37623779#. name, stock id
  37633780#. label, accelerator
  3764 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6413
   3781#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6438
  37653782msgid "Open File and Close window"
  37663783msgstr "Отваряне на файл и затваряне на прозорец"
   
  37683785#. name, stock id
  37693786#. label, accelerator
  3770 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6417
   3787#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6442
  37713788msgid "Sa_ve Search"
  37723789msgstr "За_пазване на търсенето"
  37733790
  37743791#. tooltip
  3775 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6418
   3792#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6443
  37763793msgid "Save the edited search"
  37773794msgstr "Запазване на редактираното търсене"
   
  37793796#. name, stock id
  37803797#. label, accelerator
  3781 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6421
   3798#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6446
  37823799msgid "Sa_ve Search As..."
  37833800msgstr "Запазване на търсенето _като…"
  37843801
  37853802#. tooltip
  3786 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6422
   3803#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6447
  37873804msgid "Save the current search as a file"
  37883805msgstr "Запазване на текущото търсене във файл"
  37893806
  37903807#. tooltip
  3791 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6428
   3808#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6453
  37923809msgid "Open this folder in a navigation window"
  37933810msgstr "Отваряне на тази папка в навигационен прозорец"
  37943811
  37953812#. tooltip
  3796 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6433
   3813#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6458
  37973814msgid "Open this folder in a folder window"
  37983815msgstr "Отваряне на тази папка в прозорец за папка"
   
  38013818#. label, accelerator
  38023819#. tooltip
  3803 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6438
   3820#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6463
  38043821msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
  38053822msgstr ""
   
  38093826#. label, accelerator
  38103827#. tooltip
  3811 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6442
   3828#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6467
  38123829msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
  38133830msgstr ""
   
  38153832
  38163833#. tooltip
  3817 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6447
   3834#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6472
  38183835msgid "Move this folder to the Trash"
  38193836msgstr "Преместване на тази папка в кошчето"
  38203837
  38213838#. tooltip
  3822 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6451
   3839#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6476
  38233840msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
  38243841msgstr "Изтриване на тази папка, без преместване в кошчето"
   
  38263843#. name, stock id
  38273844#. label, accelerator
  3828 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6457
   3845#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6482
  38293846msgid "Show _Hidden Files"
  38303847msgstr "По_казване на скритите файлове"
  38313848
  38323849#. tooltip
  3833 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6458
   3850#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6483
  38343851msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
  38353852msgstr "Превключване на показването на скритите файлове в текущия прозорец"
  38363853
  38373854#. Translators: %s is a directory
  3838 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6543
   3855#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6568
  38393856#, c-format
  38403857msgid "Run or manage scripts from %s"
   
  38423859
  38433860#. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
  3844 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6545
   3861#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6570
  38453862msgid "_Scripts"
  38463863msgstr "_Скриптове"
  38473864
  38483865#. add the "open in new window" menu item
  3849 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6962
  3850 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7159
   3866#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6987
   3867#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7184
  38513868#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1126
  38523869msgid "Open in New Window"
  38533870msgstr "Отваряне в нов прозорец"
  38543871
  3855 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6964
  3856 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7168
   3872#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6989
   3873#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7193
  38573874msgid "Browse in New Window"
  38583875msgstr "Разглеждане в нов прозорец"
  38593876
  3860 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6968
  3861 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7178
   3877#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6993
   3878#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7203
  38623879msgid "_Browse Folder"
  38633880msgid_plural "_Browse Folders"
   
  38653882msgstr[1] "_Разглеждане на папки"
  38663883
  3867 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6997
  3868 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7203
   3884#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7022
   3885#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7228
  38693886msgid "_Delete from Trash"
  38703887msgstr "Изтриване от _кошчето"
  38713888
  3872 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6998
   3889#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7023
  38733890msgid "Delete the open folder permanently"
  38743891msgstr "Окончателно изтриване на отворената папка"
  38753892
  3876 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7002
   3893#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7027
  38773894msgid "Move the open folder to the Trash"
  38783895msgstr "Преместване на отворената папка в кошчето"
  38793896
  3880 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7141
   3897#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7166
  38813898#, c-format
  38823899msgid "_Open with \"%s\""
  38833900msgstr "_Отваряне с „%s“"
  38843901
  3885 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7161
   3902#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7186
  38863903#, c-format
  38873904msgid "Open in %'d New Window"
   
  38903907msgstr[1] "Отваряне в %'d нови прозорци"
  38913908
  3892 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7170
   3909#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7195
  38933910#, c-format
  38943911msgid "Browse in %'d New Window"
   
  38973914msgstr[1] "Разглеждане в %'d нови прозорци"
  38983915
  3899 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7204
   3916#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7229
  39003917msgid "Delete all selected items permanently"
  39013918msgstr "Окончателно изтриване на всички избрани елементи"
  39023919
  3903 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8354
   3920#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8383
  39043921msgid "Download location?"
  39053922msgstr "Изтегляне на местоположението?"
  39063923
  3907 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8357
   3924#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8386
  39083925msgid "You can download it or make a link to it."
  39093926msgstr "Не може да изтегляте или да създавате връзка към тази папка."
  39103927
  3911 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8360
   3928#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8389
  39123929msgid "Make a _Link"
  39133930msgstr "Създаване на _връзка"
  39143931
  3915 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8364
   3932#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8393
  39163933msgid "_Download"
  39173934msgstr "_Изтегляне"
  39183935
  3919 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8426
  3920 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8491
  3921 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8596
   3936#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8455
   3937#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8520
   3938#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8625
  39223939msgid "Drag and drop is not supported."
  39233940msgstr "Изтеглянето и пускането не се поддържа."
  39243941
  3925 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8427
   3942#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8456
  39263943msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
  39273944msgstr "Изтеглянето и пускането се поддържа само в локалните файлови системи."
  39283945
  3929 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8492
  3930 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8597
   3946#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8521
   3947#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8626
  39313948msgid "An invalid drag type was used."
  39323949msgstr "Използван е невалиден вид изтегляне."
  39333950
  39343951#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
  3935 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8664
   3952#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8693
  39363953msgid "dropped text.txt"
  39373954msgstr "пуснат_текст.txt"
   
  39723989#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
  39733990#, c-format
  3974 msgid "\"%s\" couldn't be found. Perhaps it has recently been deleted."
   3991msgid "\"%s\" could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
  39753992msgstr "„%s“ не може да бъде открит. Може би наскоро е изтрит."
  39763993
  39773994#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
  39783995#, c-format
  3979 msgid "Sorry, couldn't display all the contents of \"%s\": %s"
   3996msgid "Sorry, could not display all the contents of \"%s\": %s"
  39803997msgstr "Не може да бъде показано цялото съдържание на „%s“: %s"
  39813998
   
  40164033#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
  40174034#, c-format
  4018 msgid "Sorry, couldn't rename \"%s\" to \"%s\": %s"
   4035msgid "Sorry, could not rename \"%s\" to \"%s\": %s"
  40194036msgstr "Името на „%s“ не може да бъде променено на „%s“: %s"
  40204037
   
  40324049#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:180
  40334050#, c-format
  4034 msgid "Sorry, couldn't change the group of \"%s\": %s"
   4051msgid "Sorry, could not change the group of \"%s\": %s"
  40354052msgstr "Групата на „%s“ не може да бъде променена: %s"
  40364053
   
  40414058#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:205
  40424059#, c-format
  4043 msgid "Sorry, couldn't change the owner of \"%s\": %s"
   4060msgid "Sorry, could not change the owner of \"%s\": %s"
  40444061msgstr "Собственикът на „%s“ не може да бъде променен: %s"
  40454062
   
  40504067#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:227
  40514068#, c-format
  4052 msgid "Sorry, couldn't change the permissions of \"%s\": %s"
   4069msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
  40534070msgstr "Правата на „%s“ не могат да се сменят: %s"
  40544071
   
  40624079msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“."
  40634080
  4064 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:123
   4081#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:131
  40654082msgid "by _Name"
  40664083msgstr "по _име"
  40674084
  4068 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:124
  4069 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1464
   4085#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:132
   4086#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1568
  40704087msgid "Keep icons sorted by name in rows"
  40714088msgstr "Иконите да са подредени по име в редове"
  40724089
  4073 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:130
   4090#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:138
  40744091msgid "by _Size"
  40754092msgstr "по _редове"
  40764093
  4077 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:131
  4078 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1468
   4094#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:139
   4095#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1572
  40794096msgid "Keep icons sorted by size in rows"
  40804097msgstr "Иконите да са подредени по размер в редове"
  40814098
  4082 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:137
   4099#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:145
  40834100msgid "by _Type"
  40844101msgstr "по _вид"
  40854102
  4086 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:138
  4087 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1472
   4103#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:146
   4104#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1576
  40884105msgid "Keep icons sorted by type in rows"
  40894106msgstr "Иконите да са подредени по вид в редове"
  40904107
  4091 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:144
   4108#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:152
  40924109msgid "by Modification _Date"
  40934110msgstr "по дата на _промяна"
  40944111
  4095 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:145
  4096 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1476
   4112#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:153
   4113#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1580
  40974114msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
  40984115msgstr "Иконите да са подредени по дата на промяна в редове"
  40994116
  4100 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:151
   4117#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:159
  41014118msgid "by _Emblems"
  41024119msgstr "по _емблема"
  41034120
  4104 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:152
  4105 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1480
   4121#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:160
   4122#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1584
  41064123msgid "Keep icons sorted by emblems in rows"
  41074124msgstr "Иконите да са подредени по емблема в редове"
  41084125
  41094126#. name, stock id, label
  4110 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1424
   4127#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1528
  41114128msgid "Arran_ge Items"
  41124129msgstr "_Подреждане на обекти"
   
  41144131#. name, stock id
  41154132#. label, accelerator
  4116 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1426
   4133#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1530
  41174134msgid "Str_etch Icon"
  41184135msgstr "Раз_тягане на икона"
  41194136
  41204137#. tooltip
  4121 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1427
   4138#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1531
  41224139msgid "Make the selected icon stretchable"
  41234140msgstr "Избраните икони да са разтегаеми"
   
  41254142#. name, stock id
  41264143#. label, accelerator
  4127 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1430
  4128 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1582
   4144#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1534
   4145#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1686
  41294146msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
  41304147msgstr "Нормален размер на _иконите"
  41314148
  41324149#. tooltip
  4133 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1431
   4150#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1535
  41344151msgid "Restore each selected icon to its original size"
  41354152msgstr "Възстановяване на нормалния размер на всяка избрана икона"
   
  41374154#. name, stock id
  41384155#. label, accelerator
  4139 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1434
   4156#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1538
  41404157msgid "Clean _Up by Name"
  41414158msgstr "Подреждане по _име"
  41424159
  41434160#. tooltip
  4144 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1435
   4161#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1539
  41454162msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
  41464163msgstr ""
   
  41494166#. name, stock id
  41504167#. label, accelerator
  4151 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1441
   4168#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1545
  41524169msgid "Compact _Layout"
  41534170msgstr "Стегната _подредба"
  41544171
  41554172#. tooltip
  4156 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1442
   4173#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1546
  41574174msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
  41584175msgstr "Превключване на стегната схема на подредба"
   
  41604177#. name, stock id
  41614178#. label, accelerator
  4162 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1446
   4179#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1550
  41634180msgid "Re_versed Order"
  41644181msgstr "_Обратен ред"
  41654182
  41664183#. tooltip
  4167 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1447
   4184#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1551
  41684185msgid "Display icons in the opposite order"
  41694186msgstr "Показване на иконите в обратен ред"
   
  41714188#. name, stock id
  41724189#. label, accelerator
  4173 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1451
   4190#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1555
  41744191msgid "_Keep Aligned"
  41754192msgstr "_Подравнени икони"
  41764193
  41774194#. tooltip
  4178 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1452
   4195#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1556
  41794196msgid "Keep icons lined up on a grid"
  41804197msgstr "Иконите да са подредени в решетка"
  41814198
  4182 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1459
   4199#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1563
  41834200msgid "_Manually"
  41844201msgstr "_Ръчно"
  41854202
  4186 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1460
   4203#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1564
  41874204msgid "Leave icons wherever they are dropped"
  41884205msgstr "Оставяне на иконите, където са поставени"
  41894206
  4190 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1463
   4207#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1567
  41914208msgid "By _Name"
  41924209msgstr "По _име"
  41934210
  4194 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1467
   4211#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1571
  41954212msgid "By _Size"
  41964213msgstr "По _размер"
  41974214
  4198 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1471
   4215#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1575
  41994216msgid "By _Type"
  42004217msgstr "По _вид"
  42014218
  4202 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1475
   4219#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1579
  42034220msgid "By Modification _Date"
  42044221msgstr "По _дата на промяна"
  42054222
  4206 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1479
   4223#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1583
  42074224msgid "By _Emblems"
  42084225msgstr "По _емблема"
  42094226
  4210 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1583
   4227#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1687
  42114228msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
  42124229msgstr "Нормален размер на _икона"
  42134230
  4214 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1959
   4231#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2072
  42154232#, c-format
  42164233msgid "pointing at \"%s\""
  42174234msgstr "сочи към „%s“"
  42184235
  4219 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2733
  4220 msgid "Icons"
  4221 msgstr "Икони"
  4222 
  4223 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2734
  4224 msgid "View as Icons"
  4225 msgstr "Изглед като икони"
  4226 
  4227 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2735
  4228 msgid "View as _Icons"
  4229 msgstr "Изглед като _икони"
  4230 
  4231 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2736
   4236#. translators: this is used in the view menu
   4237#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2941
   4238msgid "_Icons"
   4239msgstr "_Икони"
   4240
   4241#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2942
  42324242msgid "The icon view encountered an error."
  42334243msgstr "Получи се грешка в изгледа като икони."
  42344244
  4235 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2737
   4245#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2943
  42364246msgid "The icon view encountered an error while starting up."
  42374247msgstr "Получи се грешка при стартиране на изгледа като икони."
  42384248
  4239 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2738
   4249#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2944
  42404250msgid "Display this location with the icon view."
  42414251msgstr "Показване на това местоположение чрез изглед като икони."
  42424252
  4243 #: ../src/file-manager/fm-list-model.c:383
   4253#. translators: this is used in the view menu
   4254#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2955
   4255msgid "_Compact"
   4256msgstr ""
   4257
   4258#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2956
   4259msgid "The compact view encountered an error."
   4260msgstr ""
   4261
   4262#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2957
   4263msgid "The compact view encountered an error while starting up."
   4264msgstr ""
   4265
   4266#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2958
   4267msgid "Display this location with the compact view."
   4268msgstr ""
   4269
   4270#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:378
  42444271#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1266
  42454272msgid "(Empty)"
  42464273msgstr "(Празно)"
  42474274
  4248 #: ../src/file-manager/fm-list-model.c:385
   4275#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:380
  42494276#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1266
  42504277msgid "Loading..."
  42514278msgstr "Зареждане…"
  42524279
  4253 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2034
   4280#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2071
  42544281#, c-format
  42554282msgid "%s Visible Columns"
  42564283msgstr "%s видими колони"
  42574284
  4258 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2053
   4285#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2090
  42594286msgid "Choose the order of information to appear in this folder."
  42604287msgstr "Изберете реда, по който информацията да се показва в тази папка."
   
  42624289#. name, stock id
  42634290#. label, accelerator
  4264 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2095
   4291#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2132
  42654292msgid "Visible _Columns..."
  42664293msgstr "Видими _колони…"
  42674294
  42684295#. tooltip
  4269 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2096
   4296#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2133
  42704297msgid "Select the columns visible in this folder"
  42714298msgstr "Избиране на колоните видими в тази папка"
  42724299
  4273 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2803
  4274 msgid "List"
  4275 msgstr "Списък"
  4276 
  4277 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2804
  4278 msgid "View as List"
  4279 msgstr "Изглед като списък"
  4280 
  4281 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2805
  4282 msgid "View as _List"
  4283 msgstr "Изглед като спис_ък"
  4284 
  4285 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2806
   4300#. translators: this is used in the view menu
   4301#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2845
   4302msgid "_List"
   4303msgstr "_Списък"
   4304
   4305#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2846
  42864306msgid "The list view encountered an error."
  42874307msgstr "Получи се грешка в изгледа като списък."
  42884308
  4289 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2807
   4309#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2847
  42904310msgid "The list view encountered an error while starting up."
  42914311msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като списък."
  42924312
  4293 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2808
   4313#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2848
  42944314msgid "Display this location with the list view."
  42954315msgstr "Показване на местоположението в изгледа като списък."
  42964316
  42974317#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:536
  4298 msgid "You can't assign more than one custom icon at a time!"
   4318msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
  42994319msgstr "Не може да задавате повече от една лична икона наведнъж!"
  43004320
   
  44934513#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4127
  44944514#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4138
  4495 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:285
   4515#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:288
  44964516msgid "None"
  44974517msgstr "Няма"
   
  45844604
  45854605#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4713
  4586 msgid "You are not the owner, so you can't change these permissions."
  4587 msgstr "Не сте собственик, така че не може да промените правата."
   4606msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
   4607msgstr "Не сте собственик, така че не може да промените тези права."
  45884608
  45894609#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4737
   
  46464666msgstr "Показване на дървото на папките"
  46474667
  4648 #: ../src/nautilus-application.c:328
   4668#: ../src/nautilus-application.c:325
  46494669#, c-format
  46504670msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
  46514671msgstr "Nautilus не може да създаде нужната папка „%s“."
  46524672
  4653 #: ../src/nautilus-application.c:330
   4673#: ../src/nautilus-application.c:327
  46544674msgid ""
  46554675"Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
   
  46594679"които Nautilus да може да я създаде."
  46604680
  4661 #: ../src/nautilus-application.c:333
   4681#: ../src/nautilus-application.c:330
  46624682#, c-format
  46634683msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
  46644684msgstr "Nautilus не може да създаде следните нужни папки: %s."
  46654685
  4666 #: ../src/nautilus-application.c:335
   4686#: ../src/nautilus-application.c:332
  46674687msgid ""
  46684688"Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
   
  46824702#. * since neither of the above causes explain it.
  46834703#.
  4684 #: ../src/nautilus-application.c:605
  4685 msgid ""
  4686 "Nautilus can't be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
   4704#: ../src/nautilus-application.c:601
   4705msgid ""
   4706"Nautilus cannot be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
  46874707"console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or "
  46884708"installing Nautilus again."
  46894709msgstr ""
  4690 "Nautilus не може да бъде използван в момента. Изпълнете командата „bonobo-"
  4691 "slay“ от конзолата, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, "
   4710"Nautilus не може да бъде използван в момента.  Възможно е да решите проблема "
   4711"като изпълните командата „bonobo-slay“ от конзолата. Ако не се получи нищо, "
  46924712"рестартирайте системата или инсталирайте Nautilus отново."
  46934713
  46944714#. FIXME bugzilla.gnome.org 42536: The guesses and stuff here are lame.
  4695 #: ../src/nautilus-application.c:611
  4696 msgid ""
  4697 "Nautilus can't be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
   4715#: ../src/nautilus-application.c:607
   4716msgid ""
   4717"Nautilus cannot be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
  46984718"console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or "
  46994719"installing Nautilus again.\n"
  47004720"\n"
  4701 "Bonobo couldn't locate the Nautilus_shell.server file. One cause of this "
   4721"Bonobo could not locate the Nautilus_shell.server file. One cause of this "
  47024722"seems to be an LD_LIBRARY_PATH that does not include the bonobo-activation "
  47034723"library's directory. Another possible cause would be bad install with a "
   
  47084728"\n"
  47094729"Sometimes killing bonobo-activation-server and gconfd fixes the problem, but "
  4710 "we don't know why.\n"
   4730"we do not know why.\n"
  47114731"\n"
  47124732"We have also seen this error when a faulty version of bonobo-activation was "
  47134733"installed."
  47144734msgstr ""
  4715 "Nautilus не може да бъде използван в момента. Изпълнете командата „bonobo-"
  4716 "slay“, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, рестартирайте системата "
  4717 "или инсталирайте Nautilus отново.\n"
   4735"Nautilus не може да бъде използван в момента. Възможно е да решите проблема "
   4736"като изпълните командата „bonobo-slay“ от конзолата. Ако не се получи нищо, "
   4737"рестартирайте системата или инсталирайте Nautilus отново.\n"
  47184738"\n"
  47194739"Bonobo не може да намери файла Nautilus_shell.server. Една от причините може "
   
  47404760#.
  47414761#. FIXME bugzilla.gnome.org 42538: When can this happen?
  4742 #: ../src/nautilus-application.c:641 ../src/nautilus-application.c:659
  4743 #: ../src/nautilus-application.c:666
  4744 msgid "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error."
   4762#: ../src/nautilus-application.c:637 ../src/nautilus-application.c:655
   4763#: ../src/nautilus-application.c:662
   4764msgid "Nautilus cannot be used now, due to an unexpected error."
  47454765msgstr "Nautilus не може да бъде използван в момента поради неочаквана грешка."
  47464766
  4747 #: ../src/nautilus-application.c:642
  4748 msgid ""
  4749 "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
   4767#: ../src/nautilus-application.c:638
   4768msgid ""
   4769"Nautilus cannot be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
  47504770"attempting to register the file manager view server."
  47514771msgstr ""
  47524772"Nautilus не може да бъде използван в момента поради неочаквана грешка от "
  4753 "Bonobo при опит за регистрация на файлов мениджър."
  4754 
  4755 #: ../src/nautilus-application.c:660
  4756 msgid ""
  4757 "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
   4773"Bonobo при опит за регистрация на сървъра за изгледи на файловия мениджър."
   4774
   4775#: ../src/nautilus-application.c:656
   4776msgid ""
   4777"Nautilus cannot be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
  47584778"attempting to locate the factory. Killing bonobo-activation-server and "
  47594779"restarting Nautilus may help fix the problem."
   
  47634783"като убиете процеса bonobo-activation-server и рестартирате Nautilus."
  47644784
  4765 #: ../src/nautilus-application.c:667
  4766 msgid ""
  4767 "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
   4785#: ../src/nautilus-application.c:663
   4786msgid ""
   4787"Nautilus cannot be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
  47684788"attempting to locate the shell object. Killing bonobo-activation-server and "
  47694789"restarting Nautilus may help fix the problem."
   
  47744794"Nautilus."
  47754795
  4776 #: ../src/nautilus-application.c:1367 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1482
  4777 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1505 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1528
   4796#: ../src/nautilus-application.c:1363 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1492
   4797#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1515 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1538
  47784798#, c-format
  47794799msgid "Unable to eject %s"
   
  48174837
  48184838#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:161
  4819 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:203
   4839#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:206
  48204840#: ../src/nautilus-property-browser.c:1562 ../src/nautilus-window-menus.c:506
  48214841#, c-format
   
  48494869#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:76
  48504870#, c-format
  4851 msgid "Can't display location \"%s\""
   4871msgid "Cannot display location \"%s\""
  48524872msgstr "Местоположението „%s“ не може да бъде показано"
  48534873
   
  48864906#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:134
  48874907msgid "Windows share"
  4888 msgstr "Windows - споделено устройство"
   4908msgstr "Windows споделено устройство"
  48894909
  48904910#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:136
   
  48944914#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:138
  48954915msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
  4896 msgstr "WebDAV (HTTPS - с шифриране)"
   4916msgstr "WebDAV (HTTPS с шифриране)"
  48974917
  48984918#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:204
  4899 msgid "Can't Connect to Server. You must enter a name for the server."
   4919msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
  49004920msgstr ""
  49014921"Неуспех при свързването към сървъра. Трябва да въведете име на сървъра."
   
  49534973msgstr "_Свързване"
  49544974
   4975#: ../src/nautilus-desktop-window.c:251 ../src/nautilus-pathbar.c:1127
   4976#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:279
   4977msgid "Desktop"
   4978msgstr "Работен плот"
   4979
  49554980#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:238
  49564981#, c-format
  4957 msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
   4982msgid "Could not remove emblem with name '%s'."
  49584983msgstr "Емблемата „%s“ не може да бъде премахната."
  49594984
   
  49664991#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:272
  49674992#, c-format
  4968 msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
   4993msgid "Could not rename emblem with name '%s'."
  49694994msgstr "Емблемата „%s“ не може да бъде преименувана."
  49704995
   
  50745099
  50755100#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:18
   5101msgid "<b>Compact View Defaults</b>"
   5102msgstr ""
   5103
   5104#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:19
  50765105msgid "<b>Date</b>"
  50775106msgstr "<b>Дата</b>"
  50785107
  5079 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:19
   5108#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:20
  50805109msgid "<b>Default View</b>"
  50815110msgstr "<b>Стандартен изглед</b>"
  50825111
  5083 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:20
   5112#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:21
  50845113msgid "<b>Executable Text Files</b>"
  50855114msgstr "<b>При отваряне на изпълними текстови файлове</b>"
  50865115
  5087 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:21
   5116#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:22
  50885117msgid "<b>Folders</b>"
  50895118msgstr "<b>Папки</b>"
  50905119
  5091 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:22
   5120#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:23
  50925121msgid "<b>Icon Captions</b>"
  50935122msgstr "<b>Имена на икони</b>"
  50945123
  5095 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:23
   5124#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
  50965125msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
  50975126msgstr "<b>Настройки за изгледа като икони</b>"
  50985127
  5099 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
   5128#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:25
  51005129msgid "<b>List Columns</b>"
  51015130msgstr "<b>Колони в списъка</b>"
  51025131
  5103 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:25
   5132#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
  51045133msgid "<b>List View Defaults</b>"
  51055134msgstr "<b>Настройки за изгледа като списък</b>"
  51065135
  5107 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
   5136#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:27
  51085137msgid "<b>Media Handling</b>"
  51095138msgstr "<b>Обработка на носители</b>"
  51105139
  5111 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:27
   5140#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:28
  51125141msgid "<b>Other Media</b>"
  51135142msgstr "<b>Други носители на информация</b>"
  51145143
  5115 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:28
   5144#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:29
  51165145msgid "<b>Other Previewable Files</b>"
  51175146msgstr "<b>Други файлове за преглед</b>"
  51185147
  5119 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:29
   5148#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:30
  51205149msgid "<b>Sound Files</b>"
  51215150msgstr "<b>Аудио файлове</b>"
  51225151
  5123 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:30
   5152#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:31
  51245153msgid "<b>Text Files</b>"
  51255154msgstr "<b>Текстови файлове</b>"
  51265155
  5127 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:31
   5156#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:32
  51285157msgid "<b>Trash</b>"
  51295158msgstr "<b>Кошче</b>"
  51305159
  5131 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:32
   5160#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:33
  51325161msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
  51335162msgstr "<b>Настройки за изгледа като дърво</b>"
  51345163
  5135 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:33
   5164#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:34
   5165msgid "A_ll columns have the same width"
   5166msgstr ""
   5167
   5168#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:35
  51365169msgid "Acti_on:"
  51375170msgstr "_Действие:"
  51385171
  5139 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:34
   5172#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:36
  51405173msgid ""
  51415174"Always\n"
   
  51475180"Никога"
  51485181
  5149 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:37
   5182#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
  51505183msgid "Always open in _browser windows"
  51515184msgstr "Отваряне в изглед подобен на _браузър"
  51525185
  5153 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:38
   5186#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
  51545187msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
  51555188msgstr "_Питане преди изчистване на кошчето или при изтриването на файлове"
  51565189
  5157 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
   5190#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:41
  51585191msgid "B_rowse media when inserted"
  51595192msgstr "_Разглеждане на информация в носител при поставянето му"
  51605193
  5161 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
   5194#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:42
  51625195msgid "Behavior"
  51635196msgstr "Поведение"
  51645197
  5165 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:41
   5198#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:43
  51665199msgid ""
  51675200"By Name\n"
   
  51775210"По емблеми"
  51785211
  5179 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:46
   5212#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:48
  51805213msgid "CD _Audio:"
  51815214msgstr "_Аудио CD"
  51825215
  5183 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:47
   5216#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:49
  51845217msgid ""
  51855218"Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
   
  51895222"Повече информация се появява при увеличаване на мащаба."
  51905223
  5191 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:48
   5224#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:50
  51925225msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
  51935226msgstr ""
  51945227"Изберете реда, в който информацията да се показва в изгледа като списък."
  51955228
  5196 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:49
   5229#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:51
  51975230msgid ""
  51985231"Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
   
  52015234"към системата"
  52025235
  5203 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:50
   5236#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:52
  52045237msgid "Count _number of items:"
  52055238msgstr "Показване на _броя на обектите в папките:"
  52065239
  5207 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:51
   5240#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:53
   5241msgid "D_efault zoom level:"
   5242msgstr "Стан_дартен мащаб:"
   5243
   5244#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:54
  52085245msgid "Default _zoom level:"
  52095246msgstr "Стандартен _мащаб:"
  52105247
  5211 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:52
   5248#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:55
  52125249msgid "Display"
  52135250msgstr "Показване"
  52145251
  5215 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:53
   5252#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:56
  52165253msgid "File Management Preferences"
  52175254msgstr "Настройки на управлението на файловете"
  52185255
  5219 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:54
   5256#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
  52205257msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
  52215258msgstr "Включване на команда „Изтриване“, _заобикаляща кошчето"
  52225259
  5223 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:55
   5260#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
   5261#, fuzzy
  52245262msgid ""
  52255263"Icon View\n"
   5264"Compact View\n"
  52265265"List View"
  52275266msgstr ""
   
  52295268"Изглед като списък"
  52305269
  5231 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
   5270#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:61
  52325271msgid "Less common media formats can be configured here"
  52335272msgstr "Тук можете да настроите по-редките формати на носители"
  52345273
  5235 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
   5274#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:62
  52365275msgid "List Columns"
  52375276msgstr "Колони в списъка"
  52385277
  5239 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:59
   5278#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:63
  52405279msgid "Media"
  52415280msgstr "Носител"
  52425281
  5243 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:60
   5282#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:64
  52445283msgid "Preview"
  52455284msgstr "Преглед"
  52465285
  5247 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:61
   5286#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:65
  52485287msgid "Preview _sound files:"
  52495288msgstr "Преглед на _звукови файлове:"
  52505289
  5251 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:62
   5290#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:66
  52525291msgid "Show _only folders"
  52535292msgstr "По_казване само на папки"
  52545293
  5255 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:63
   5294#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:67
  52565295msgid "Show _thumbnails:"
  52575296msgstr "Показване на _малките изображения:"
  52585297
  5259 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:64
   5298#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:68
  52605299msgid "Show hidden and _backup files"
  52615300msgstr "Показване на _скритите файлове и резервните копия"
  52625301
  5263 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:65
   5302#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:69
  52645303msgid "Show te_xt in icons:"
  52655304msgstr "Показване на _текст в иконите:"
  52665305
  5267 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:66
   5306#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:70
  52685307msgid "Sort _folders before files"
  52695308msgstr "Папките да пред_хождат файловете в списъка"
  52705309
  5271 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:67
   5310#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:71
  52725311msgid "View _new folders using:"
  52735312msgstr "_Отваряне на прозорци за папки с:"
  52745313
  5275 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:68
   5314#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:72
  52765315msgid "Views"
  52775316msgstr "Изгледи"
  52785317
  5279 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:69
   5318#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:73
  52805319msgid "_Arrange items:"
  52815320msgstr "Под_реждане на обектите:"
  52825321
  5283 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:71
   5322#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:75
  52845323msgid "_DVD Video:"
  52855324msgstr "_Видео DVD"
  52865325
  5287 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:72
   5326#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:76
  52885327msgid "_Default zoom level:"
  52895328msgstr "Стандартен ма_щаб:"
  52905329
  5291 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:73
   5330#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:77
  52925331msgid "_Double click to open items"
  52935332msgstr "_Двойно натискане за отваряне на обекти"
  52945333
  5295 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:74
   5334#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:78
  52965335msgid "_Format:"
  52975336msgstr "_Формат:"
  52985337
  5299 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:75
   5338#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:79
  53005339msgid "_Music Player:"
  53015340msgstr "_Плеър за музика"
  53025341
  5303 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:76
   5342#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:80
  53045343msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
  53055344msgstr "_Без питане и автоматично стартиране при поставянето на носител"
  53065345
  5307 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:77
   5346#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:81
  53085347msgid "_Only for files smaller than:"
  53095348msgstr "Само за _файлове по-малки от:"
  53105349
  5311 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:78
   5350#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:82
  53125351msgid "_Photos:"
  53135352msgstr "_Снимки:"
  53145353
  5315 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:79
   5354#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:83
  53165355msgid "_Run executable text files when they are opened"
  53175356msgstr "Да се _стартират"
  53185357
  5319 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:80
   5358#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:84
  53205359msgid "_Single click to open items"
  53215360msgstr "_Единично натискане за отваряне на обекти"
  53225361
  5323 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:81
   5362#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:85
  53245363msgid "_Software:"
  53255364msgstr "С_офтуер:"
  53265365
  5327 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:82
   5366#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:86
  53285367msgid "_Text beside icons"
  53295368msgstr "_Текстът да е отстрани на иконите"
  53305369
  5331 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:83
   5370#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:87
  53325371msgid "_Type:"
  53335372msgstr "_Вид:"
  53345373
  5335 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:84
   5374#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:88
  53365375msgid "_Use compact layout"
  53375376msgstr "Използване на сте_гната подредба"
  53385377
  5339 #: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:85
   5378#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:89
  53405379msgid "_View executable text files when they are opened"
  53415380msgstr "Да се _изобразяват"
  5342 
  5343 #: ../src/nautilus-first-time-druid.c:40
  5344 msgid ""
  5345 "Existence of this file indicates that the Nautilus configuration druid\n"
  5346 "has been presented.\n"
  5347 "\n"
  5348 "You can manually erase this file to present the druid again.\n"
  5349 msgstr ""
  5350 "Съществуването на този файл показва, че\n"
  5351 "конфигураторът на Nautilus е използван.\n"
  5352 "\n"
  5353 "Можете да изтриете файла, за да\n"
  5354 "стартирате конфигуратора отново.\n"
  53555381
  53565382#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:285
   
  54725498
  54735499#: ../src/nautilus-information-panel.c:495
  5474 msgid "You can't assign more than one custom icon at a time."
   5500msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time."
  54755501msgstr "Не може да задавате повече от една лична икона наведнъж."
  54765502
   
  58035829#, c-format
  58045830msgid "%s - File Browser"
  5805 msgstr "%s - файлов браузър"
   5831msgstr "%s файлов браузър"
  58065832
  58075833#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:388 ../src/nautilus-notes-viewer.c:498
   
  58135839msgstr "Показване на бележки"
  58145840
  5815 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1587
   5841#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:301 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
   5842msgid "Network"
   5843msgstr "Локална мрежа"
   5844
   5845#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1597
  58165846#, c-format
  58175847msgid "Unable to poll %s for media changes"
  58185848msgstr "%s не може да се следи за смяна на носител"
  58195849
  5820 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1683
   5850#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1693
  58215851msgid "Open in New _Window"
  58225852msgstr "Отваряне в _нов прозорец"
  58235853
  5824 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1689
   5854#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1699
  58255855msgid "Remove"
  58265856msgstr "Изтриване"
  58275857
  5828 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1698
   5858#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1708
  58295859msgid "Rename..."
  58305860msgstr "Преименуване…"
  58315861
  5832 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1710
   5862#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1720
  58335863msgid "_Mount"
  58345864msgstr "_Монтиране"
  58355865
  5836 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1731
   5866#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1741
  58375867msgid "_Rescan"
  58385868msgstr "_Препрочитане"
  58395869
  58405870#. Empty Trash menu item
  5841 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1747 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
   5871#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1757 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
  58425872msgid "Empty _Trash"
  58435873msgstr "Изчистване на _кошчето"
  58445874
  5845 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2015
   5875#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2025
  58465876msgid "Places"
  58475877msgstr "Места"
  58485878
  5849 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
   5879#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2031
  58505880msgid "Show Places"
  58515881msgstr "Показване на местата"
   
  58665896#: ../src/nautilus-property-browser.c:976
  58675897#, c-format
  5868 msgid "Sorry, but pattern %s couldn't be deleted."
   5898msgid "Sorry, but pattern %s could not be deleted."
  58695899msgstr "Шарката %s не може да бъде изтрита."
  58705900
   
  58755905#: ../src/nautilus-property-browser.c:1005
  58765906#, c-format
  5877 msgid "Sorry, but emblem %s couldn't be deleted."
   5907msgid "Sorry, but emblem %s could not be deleted."
  58785908msgstr "Емблемата %s не може да бъде изтрита."
  58795909
   
  59195949
  59205950#: ../src/nautilus-property-browser.c:1188
  5921 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1710
   5951#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1700
  59225952msgid "Please check the spelling and try again."
  59235953msgstr "Проверете правописа и опитайте отново."
   
  59325962
  59335963#: ../src/nautilus-property-browser.c:1204
  5934 msgid "Sorry, but you can't replace the reset image."
   5964msgid "Sorry, but you cannot replace the reset image."
  59355965msgstr "Не можете да замените тази шарка."
  59365966
   
  59415971#: ../src/nautilus-property-browser.c:1235
  59425972#, c-format
  5943 msgid "Sorry, but the pattern %s couldn't be installed."
   5973msgid "Sorry, but the pattern %s could not be installed."
  59445974msgstr "Шарката %s не може да бъде инсталирана."
  59455975
   
  61796209msgstr "Отметка на несъществуващо местоположение"
  61806210
  6181 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:666
   6211#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:656
  61826212msgid "You can choose another view or go to a different location."
  61836213msgstr "Можете да изберете друг изглед или различно местоположение."
  61846214
  6185 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:679
   6215#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:669
  61866216msgid "The location cannot be displayed with this viewer."
  61876217msgstr ""
  61886218"Местоположението не може да бъде изобразено с тази програма за преглед."
  61896219
  6190 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1141
   6220#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1131
  61916221msgid "Content View"
  61926222msgstr "Преглед на съдържанието"
  61936223
  6194 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1142
   6224#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1132
  61956225msgid "View of the current folder"
  61966226msgstr "Изглед на текущата папка"
  61976227
  6198 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1695
   6228#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1685
  61996229msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
  62006230msgstr "В Nautilus не е инсталирана програма за преглед на тази папка."
  62016231
  6202 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1701
   6232#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1691
  62036233msgid "The location is not a folder."
  62046234msgstr "Местоположението не е папка."
  62056235
  6206 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1707
  6207 #, c-format
  6208 msgid "Couldn't find \"%s\"."
   6236#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1697
   6237#, c-format
   6238msgid "Could not find \"%s\"."
  62096239msgstr "„%s“ не може да бъде открит."
  62106240
  6211 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1718
   6241#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1708
  62126242#, c-format
  62136243msgid "Nautilus cannot handle %s: locations."
  62146244msgstr "Nautilus не може да обработва адреси %s:"
  62156245
  6216 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1721
   6246#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1711
  62176247msgid "Nautilus cannot handle this kind of locations."
  62186248msgstr "Nautilus не може да обработва този вид адреси."
  62196249
  6220 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1728
   6250#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1718
  62216251msgid "Unable to mount the location."
  62226252msgstr "Местоположението не може да се монтира."
  62236253
  6224 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1734
   6254#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1724
  62256255msgid "Access was denied."
  62266256msgstr "Достъпът е отказан."
   
  62316261#. * the proxy is set up wrong.
  62326262#.
  6233 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1743
  6234 #, c-format
  6235 msgid "Couldn't display \"%s\", because the host could be found."
   6263#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1733
   6264#, c-format
   6265msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
  62366266msgstr "„%s“ не може да се покаже, защото хостът не е открит."
  62376267
  6238 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1745
   6268#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1735
  62396269msgid ""
  62406270"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
   
  62436273"са верни."
  62446274
  6245 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1759
   6275#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1749
  62466276#, c-format
  62476277msgid ""
   
  62996329#: ../src/nautilus-window-menus.c:453
  63006330msgid "Copyright © 1999-2007 The Nautilus authors"
  6301 msgstr "Авторски права © 1999-2007 - авторите на Nautilus"
   6331msgstr "Авторски права © 1999-2007 авторите на Nautilus"
  63026332
  63036333#. Translators should localize the following string
   
  66126642msgstr "Задаване на ниво на мащабиране за текущия преглед"
  66136643
  6614 #: ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
  6615 msgid "Network"
  6616 msgstr "Локална мрежа"
   6644#~ msgid "_Show"
   6645#~ msgstr "По_казване"
   6646
   6647#~ msgid "Hi_de"
   6648#~ msgstr "Ск_риване"
   6649
   6650#~ msgid "View as Desktop"
   6651#~ msgstr "Изглед като работен плот"
   6652
   6653#~ msgid "View as _Desktop"
   6654#~ msgstr "Изглед като _работен плот"
   6655
   6656#~ msgid "Display this location with the desktop view."
   6657#~ msgstr "Показване на това местоположение с изгледа като работен плот."
   6658
   6659#~ msgid "View as Icons"
   6660#~ msgstr "Изглед като икони"
   6661
   6662#~ msgid "View as _Icons"
   6663#~ msgstr "Изглед като _икони"
   6664
   6665#~ msgid "View as List"
   6666#~ msgstr "Изглед като списък"
   6667
   6668#~ msgid "View as _List"
   6669#~ msgstr "Изглед като спис_ък"
   6670
   6671#~ msgid ""
   6672#~ "Existence of this file indicates that the Nautilus configuration druid\n"
   6673#~ "has been presented.\n"
   6674#~ "\n"
   6675#~ "You can manually erase this file to present the druid again.\n"
   6676#~ msgstr ""
   6677#~ "Съществуването на този файл показва, че\n"
   6678#~ "конфигураторът на Nautilus е използван.\n"
   6679#~ "\n"
   6680#~ "Можете да изтриете файла, за да\n"
   6681#~ "стартирате конфигуратора отново.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.