Changeset 1460


Ignore:
Timestamp:
Apr 22, 2008, 11:42:34 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: кандидат за подаване.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1459 r1460  
  1010"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-22 20:33+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 20:46+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-22 23:41+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-22 23:40+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  316316#: ../data/nautilus.xml.in.h:10
  317317msgid "Blu-Ray Video"
  318 msgstr "Диск за Blue-Ray"
   318msgstr "Диск за Blu-Ray"
  319319
  320320#. http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Book_(audio_CD_standard)
   
  351351#: ../data/nautilus.xml.in.h:24
  352352msgid "Portable Audio Player"
  353 msgstr "Приносим аудио плеър"
   353msgstr "Преносим аудио плеър"
  354354
  355355#: ../data/nautilus.xml.in.h:25
   
  649649"programs when media is inserted."
  650650msgstr ""
  651 "Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да статрира програми "
   651"Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да стартира програми "
  652652"при поставянето на носители на информация."
  653653
   
  879879#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
  880880msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
  881 msgstr "Показване на допълнитените права в прозореца за права на файл"
   881msgstr "Показване на допълнителните права в прозореца за права на файл"
  882882
  883883#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
   
  10441044#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
  10451045msgid "Use manual layout in new windows"
  1046 msgstr "Използване на ръчна падредба в новите прозорци"
   1046msgstr "Използване на ръчна подредба в новите прозорци"
  10471047
  10481048#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
   
  10681068
  10691069#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
  1070 #, fuzzy
  10711070msgid ""
  10721071"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
   
  11871186#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1098
  11881187msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
  1189 msgstr "Току що поставихте празен диск за Blue-Ray."
   1188msgstr "Току що поставихте празен диск за Blu-Ray."
  11901189
  11911190#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1100
   
  16021601#, c-format
  16031602msgid "%'dth link to %s"
  1604 msgstr "%d'та връзка към %s"
   1603msgstr "%'dта връзка към %s"
  16051604
  16061605#. Localizers:
   
  18411840
  18421841#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1931
  1843 #, fuzzy
  18441842msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
  1845 msgstr "Искате ли да изчистите кошчето преди да демонтирате?"
   1843msgstr "Искате ли да изчистите кошчето, преди да демонтирате?"
  18461844
  18471845#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1933
   
  18931891msgid "Preparing to trash %'d file"
  18941892msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
  1895 msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл в кошчето (%S)"
  1896 msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето (%S)"
   1893msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл в кошчето"
   1894msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
  18971895
  18981896#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2115
   
  19731971#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2486
  19741972msgid "The destination is read-only."
  1975 msgstr "Целевото местоположиение е само за четене."
   1973msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
  19761974
  19771975#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2544
   
  20422040"create it in the destination."
  20432041msgstr ""
  2044 "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създете в "
   2042"Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създадете в "
  20452043"целевото местоположение."
  20462044
   
  25952593
  25962594#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:133
  2597 #, fuzzy
  25982595msgid "Search for files by file name and file properties"
  2599 msgstr "Търсене за файлове по име и свойства на файл"
   2596msgstr "Търсене за файлове по име и свойства"
  26002597
  26012598#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:139
   
  29872984
  29882985#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:321
  2989 #, fuzzy
  29902986msgid ""
  29912987"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
  29922988msgstr ""
  2993 "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и тогава пак "
  2994 "ги пуснете."
   2989"За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и пак ги "
   2990"пуснете."
  29952991
  29962992#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:332
   
  31103106
  31113107#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:5
  3112 #, fuzzy
  31133108msgid ""
  31143109"Nautilus operations that can be done from subsequent command-line invocations"
   
  33383333#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5404
  33393334msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
  3340 msgstr "Всички изпълними файлове в тази папка ще се появят в менюто „Скриптове“."
   3335msgstr ""
   3336"Всички изпълними файлове в тази папка ще се появят в менюто „Скриптове“."
  33413337
  33423338#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5406
   
  35563552#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6316
  35573553msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
  3558 msgstr "Показване съдържанието на папката със скриптовете, които се появяват в менюто"
   3554msgstr ""
   3555"Показване съдържанието на папката със скриптовете, които се появяват в менюто"
  35593556
  35603557#. name, stock id
   
  35963593#. tooltip
  35973594#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6338
  3598 #, fuzzy
  35993595msgid ""
  36003596"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
  36013597"selected folder"
  3602 msgstr "Преместване или копиране на файлове в избраната папка, преди избрани с отрязване или копиране на файлове"
   3598msgstr ""
   3599"Преместване или копиране на файлове, които са били предварително избрани с "
   3600"командата за отрязване или копиране, в избраната папка"
  36033601
  36043602#. tooltip
   
  36583656#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7208
  36593657msgid "Move each selected item to the Trash"
  3660 msgstr "Премества всеки избран елемент в кошчето"
   3658msgstr "Преместване на всеки избран елемент в кошчето"
  36613659
  36623660#. name, stock id
   
  37353733#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1738
  37363734msgid "_Format"
  3737 msgstr "_Формат"
   3735msgstr "_Форматиране"
  37383736
  37393737#. tooltip
   
  37453743#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6398
  37463744msgid "Mount the volume associated with the open folder"
  3747 msgstr "Монтиране на устройството, отговарящо на отворената папка."
   3745msgstr "Монтиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37483746
  37493747#. tooltip
  37503748#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6402
  37513749msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
  3752 msgstr "Демонтиране на устройството, отговарящо на отворената папка."
   3750msgstr "Демонтиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37533751
  37543752#. tooltip
  37553753#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6406
  37563754msgid "Eject the volume associated with the open folder"
  3757 msgstr "Изваждане на устройството, отговарящо на отворената папка."
   3755msgstr "Изваждане на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37583756
  37593757#. tooltip
  37603758#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6410
  37613759msgid "Format the volume associated with the open folder"
  3762 msgstr "Форматиране на устройството, отговарящо на отворената папка."
   3760msgstr "Форматиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  37633761
  37643762#. name, stock id
   
  38353833#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6458
  38363834msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
  3837 msgstr "Настройване показването на скритите файлове в текущия прозорец"
   3835msgstr "Превключване на показването на скритите файлове в текущия прозорец"
  38383836
  38393837#. Translators: %s is a directory
   
  38963894msgid "Browse in %'d New Window"
  38973895msgid_plural "Browse in %'d New Windows"
  3898 msgstr[0] "Отваряне в %'d нов прозорец"
  3899 msgstr[1] "Отваряне в %'d нови прозорци"
   3896msgstr[0] "Разглеждане в %'d нов прозорец"
   3897msgstr[1] "Разглеждане в %'d нови прозорци"
  39003898
  39013899#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7204
  39023900msgid "Delete all selected items permanently"
  3903 msgstr "Окончателно изтрива всички избрани елементи"
   3901msgstr "Окончателно изтриване на всички избрани елементи"
  39043902
  39053903#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8354
   
  39753973#, c-format
  39763974msgid "\"%s\" couldn't be found. Perhaps it has recently been deleted."
  3977 msgstr "„%s“ не може да бъде намерен. Може би наскоро е изтрит."
   3975msgstr "„%s“ не може да бъде открит. Може би наскоро е изтрит."
  39783976
  39793977#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
   
  40714069#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1464
  40724070msgid "Keep icons sorted by name in rows"
  4073 msgstr "Запазване на иконите подредени по име в редове"
   4071msgstr "Иконите да са подредени по име в редове"
  40744072
  40754073#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:130
   
  40804078#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1468
  40814079msgid "Keep icons sorted by size in rows"
  4082 msgstr "Запазва иконите подредени по размер в редове"
   4080msgstr "Иконите да са подредени по размер в редове"
  40834081
  40844082#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:137
   
  41074105#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1480
  41084106msgid "Keep icons sorted by emblems in rows"
  4109 msgstr "Иконите да са подредени по емблема в ред"
   4107msgstr "Иконите да са подредени по емблема в редове"
  41104108
  41114109#. name, stock id, label
   
  41584156#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1442
  41594157msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
  4160 msgstr "Превключване към използване на стегната схема на подредба"
   4158msgstr "Превключване на стегната схема на подредба"
  41614159
  41624160#. name, stock id
   
  41804178#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1452
  41814179msgid "Keep icons lined up on a grid"
  4182 msgstr "Поддържане на иконите подредени в решетка"
   4180msgstr "Иконите да са подредени в решетка"
  41834181
  41844182#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1459
   
  41884186#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1460
  41894187msgid "Leave icons wherever they are dropped"
  4190 msgstr "Оставяне на иконите там, където са поставени"
   4188msgstr "Оставяне на иконите, където са поставени"
  41914189
  41924190#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1463
   
  42994297#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:536
  43004298msgid "You can't assign more than one custom icon at a time!"
  4301 msgstr "Не може да назначавате повече от една лична икона наведнъж!"
   4299msgstr "Не може да задавате повече от една лична икона наведнъж!"
  43024300
  43034301#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:537
  43044302#: ../src/nautilus-information-panel.c:496
  43054303msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
  4306 msgstr "Изтеглете само едно изображение за да го поставите като икона."
   4304msgstr "Изтеглете само едно изображение, за да го поставите като икона."
  43074305
  43084306#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:548
   
  43204318#: ../src/nautilus-information-panel.c:524
  43214319msgid "The file that you dropped is not an image."
  4322 msgstr "Файлът, който пуснахте не е изображение."
   4320msgstr "Файлът, който пуснахте, не е изображение."
  43234321
  43244322#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1043
   
  43854383#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3069
  43864384msgid "Filesystem type:"
  4387 msgstr "Вид файлова система: "
   4385msgstr "Вид файлова система:"
  43884386
  43894387#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3147
   
  44594457#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4060
  44604458msgid "no "
  4461 msgstr "не "
   4459msgstr "без "
  44624460
  44634461#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4040
  44644462msgid "list"
  4465 msgstr "списък"
   4463msgstr "разглеждане"
  44664464
  44674465#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4042
   
  44974495#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:285
  44984496msgid "None"
  4499 msgstr "Пропускане"
   4497msgstr "Няма"
  45004498
  45014499#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4130
   
  46044602#, c-format
  46054603msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
  4606 msgstr "Правата на „%s“ не могат да бъдат определени"
   4604msgstr "Правата на „%s“ не могат да бъдат определени."
  46074605
  46084606#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4769
   
  46584656"permissions such that Nautilus can create it."
  46594657msgstr ""
  4660 "Преди да стартирате Nautilus, създайте тази папка, или задайте права, с "
  4661 "които Nautilus може да я създаде."
   4658"Преди да стартирате Nautilus, създайте тази папка или задайте права, при "
   4659"които Nautilus да може да я създаде."
  46624660
  46634661#: ../src/nautilus-application.c:333
   
  46714669"such that Nautilus can create them."
  46724670msgstr ""
  4673 "Преди да изпълните Nautilus, създайте тези папки, или задайте права с които "
  4674 "Nautilus може да ги създаде."
   4671"Преди да изпълните Nautilus, създайте тези папки или задайте права, при "
   4672"които Nautilus да може да ги създаде."
  46754673
  46764674#. Can't register myself due to trouble locating the
   
  46904688"installing Nautilus again."
  46914689msgstr ""
  4692 "Nautilus не може да бъде използван сега. Изпълнете командата „bonobo-slay“ "
  4693 "от конзолата, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, рестартирайте "
  4694 "системата или инсталирайте Nautilus отново."
   4690"Nautilus не може да бъде използван в момента. Изпълнете командата „bonobo-"
   4691"slay“ от конзолата, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, "
   4692"рестартирайте системата или инсталирайте Nautilus отново."
  46954693
  46964694#. FIXME bugzilla.gnome.org 42536: The guesses and stuff here are lame.
   
  47154713"installed."
  47164714msgstr ""
  4717 "Nautilus не може да бъде използван сега. Изпълнете командата „bonobo-slay“, "
  4718 "за да решите проблема. Ако не се получи нищо, рестартирайте системата или "
  4719 нсталирайте Nautilus отново.\n"
   4715"Nautilus не може да бъде използван в момента. Изпълнете командата „bonobo-"
   4716"slay“, за да решите проблема. Ако не се получи нищо, рестартирайте системата "
   4717ли инсталирайте Nautilus отново.\n"
  47204718"\n"
  47214719"Bonobo не може да намери файла Nautilus_shell.server. Една от причините може "
  47224720"да е, ако променливата LD_LIBRARY_PATH не включва пътя до библиотеките на "
  4723 "bonobo. Друга причина е грешна инсталация и липсващ Nautilus_Shell.server "
  4724 "файл.\n"
   4721"bonobo. Друга причина е грешна инсталация и липсващ файл Nautilus_Shell."
   4722"server.\n"
  47254723"\n"
  47264724"Изпълнявайки „bonobo-slay“ ще убиете всички процеси на Bonobo и GConf, от "
  4727 "които може би се нуждаят други програми.\n"
   4725"които може би се нуждаят и други програми.\n"
  47284726"\n"
  47294727"Понякога убиването на bonobo-activation-server и gconfd решават проблема, но "
   
  47524750"attempting to register the file manager view server."
  47534751msgstr ""
  4754 "Nautilus не може да бъде използван сега поради неочаквана грешка от Bonobo "
  4755 "при опит за регистрация на файлов мениджър."
   4752"Nautilus не може да бъде използван в момента поради неочаквана грешка от "
   4753"Bonobo при опит за регистрация на файлов мениджър."
  47564754
  47574755#: ../src/nautilus-application.c:660
   
  47864784#, c-format
  47874785msgid "Error starting autorun program: %s"
  4788 msgstr "Грешка при автоматичното стартиране на програмаМ %s"
   4786msgstr "Грешка при автоматичното стартиране на програма: %s"
  47894787
  47904788#: ../src/nautilus-autorun-software.c:150
   
  49414939#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:799
  49424940msgid "Connect to Server"
  4943 msgstr "Свързване със сървър"
   4941msgstr "Свързване към сървър"
  49444942
  49454943#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:816
   
  49774975#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:311
  49784976msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
  4979 msgstr "Въведете ново име за изобразената емблема:"
   4977msgstr "Въведете ново име за показаната емблема:"
  49804978
  49814979#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:365
   
  49924990"other places to identify the emblem."
  49934991msgstr ""
  4994 "Въведете име на описателен текст за всяка емблема. Това име ще бъде "
  4995 зползвано на други места за идентификация на емблемата."
   4992"Въведете име на описателен текст за всяка емблема. То ще бъде използвано за "
   4993дентификация на емблемата."
  49964994
  49974995#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:558
   
  50004998"other places to identify the emblem."
  50014999msgstr ""
  5002 "Въведете име на описателен текст до емблемата. Това име ще бъде използвано "
  5003 "на други места за идентификация на емблемата."
   5000"Въведете име на описателен текст до емблемата. То ще бъде използвано за "
   5001"идентификация на емблемата."
  50045002
  50055003#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:779
   
  50435041"1 GB"
  50445042msgstr ""
  5045 "100 KB\n"
  5046 "500 KB\n"
  5047 "1 MB\n"
  5048 "3 MB\n"
  5049 "5 MB\n"
  5050 "10 MB\n"
  5051 "100 MB\n"
  5052 "1 GB"
   5043"100KB\n"
   5044"500KB\n"
   5045"1MB\n"
   5046"3MB\n"
   5047"5MB\n"
   5048"10MB\n"
   5049"100MB\n"
   5050"1GB"
  50535051
  50545052#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:10
   
  50635061"400%"
  50645062msgstr ""
  5065 "25%\n"
  5066 "50%\n"
  5067 "75%\n"
  5068 "100%\n"
  5069 "150%\n"
  5070 "200%\n"
  5071 "400%"
   5063"25%\n"
   5064"50%\n"
   5065"75%\n"
   5066"100%\n"
   5067"150%\n"
   5068"200%\n"
   5069"400%"
  50725070
  50735071#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:17
   
  50855083#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:20
  50865084msgid "<b>Executable Text Files</b>"
  5087 msgstr "<b>Изпълними текстови файлове</b>"
   5085msgstr "<b>При отваряне на изпълними текстови файлове</b>"
  50885086
  50895087#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:21
   
  52175215#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:53
  52185216msgid "File Management Preferences"
  5219 msgstr "Настройка за управлението на файловете"
   5217msgstr "Настройки на управлението на файловете"
  52205218
  52215219#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:54
   
  52375235#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
  52385236msgid "List Columns"
  5239 msgstr "Колони"
   5237msgstr "Колони в списъка"
  52405238
  52415239#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:59
   
  53535351"конфигураторът на Nautilus е използван.\n"
  53545352"\n"
  5355 "Можете да го изтриете файла ръчно, за да\n"
   5353"Можете да изтриете файла, за да\n"
  53565354"стартирате конфигуратора отново.\n"
  53575355
   
  53755373#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:236
  53765374msgid "Date Taken"
  5377 msgstr "Датата е взета"
   5375msgstr "Датата на заснимане"
  53785376
  53795377#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:238
   
  54035401#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:249
  54045402msgid "Exposure Program"
  5405 msgstr "Програма за показ"
   5403msgstr "Програма за експонация"
  54065404
  54075405#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:250
   
  54165414#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:312
  54175415msgid "Keywords"
  5418 msgstr "Ключова думи"
   5416msgstr "Ключови думи"
  54195417
  54205418#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:313
   
  55115509#: ../src/nautilus-main.c:393
  55125510msgid "Create the initial window with the given geometry."
  5513 msgstr "Създаване на начален прозорец със зададената геометрия."
   5511msgstr ""
   5512"Създаване на начален прозорец със\n"
   5513"                                    зададената геометрия."
  55145514
  55155515#: ../src/nautilus-main.c:393
   
  55195519#: ../src/nautilus-main.c:395
  55205520msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
  5521 msgstr "Създаване на прозорец само за изрично указани адреси."
   5521msgstr ""
   5522"Създаване на прозорец само за изрично\n"
   5523"                                    указани адреси."
  55225524
  55235525#: ../src/nautilus-main.c:397
   
  55265528"dialog)."
  55275529msgstr ""
  5528 "Без управление на работния плот (игнорира стойността от прозореца за "
  5529 "настройки)"
   5530"Без управление на работния плот (игнорира\n"
   5531"                                    стойността от прозореца за настройки)"
  55305532
  55315533#: ../src/nautilus-main.c:399
   
  55515553"\"."
  55525554msgstr ""
  5553 "Зареждане на запазена сесия от избран файл. Изисква „--no-default-window“."
   5555"Зареждане на запазена сесия от избран файл.\n"
   5556"                                    Изисква „--no-default-window“."
  55545557
  55555558#: ../src/nautilus-main.c:407
   
  55835586#, c-format
  55845587msgid "nautilus: %s cannot be used with URIs.\n"
  5585 msgstr "nautilus: %s не може да бъде използван с адреси.\n"
   5588msgstr "nautilus: „%s“ не може да бъде използван с адреси.\n"
  55865589
  55875590#: ../src/nautilus-main.c:501
   
  56445647#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:476
  56455648msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
  5646 msgstr "Отваря друг прозорец на Nautilus за показаният адрес"
   5649msgstr "Отваря друг прозорец на Nautilus за показания адрес"
  56475650
  56485651#. name, stock id, label
   
  56535656#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:479
  56545657msgid "Open a folder window for the displayed location"
  5655 msgstr "Отваря прозорец за папка на Nautilus за показания адрес"
   5658msgstr "Отваряне на прозорец за папка на Nautilus за показания адрес"
  56565659
  56575660#. name, stock id, label
   
  56825685msgid "Clear contents of Go menu and Back/Forward lists"
  56835686msgstr ""
  5684 "Изчистване съдържанието на менюто „Отиване“, както и списъците „Назад/напред“"
   5687"Изчистване на съдържанието на менюто „Отиване“, както и списъците „Назад/"
   5688"напред“"
  56855689
  56865690#. name, stock id, label
   
  57505754#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:515
  57515755msgid "Change the visibility of this window's location bar"
  5752 msgstr "Промяна на видимостта на на лентата за адрес на този прозорец"
   5756msgstr "Промяна на видимостта на лентата за адрес на този прозорец"
  57535757
  57545758#. is_active
   
  57625766#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:520
  57635767msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
  5764 msgstr "Промяна видимостта на тази лента за състоянието на прозореца"
   5768msgstr "Промяна на видимостта на тази лента за състоянието на прозореца"
  57655769
  57665770#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:544
   
  58585862#: ../src/nautilus-property-browser.c:408
  58595863msgid "_Add new..."
  5860 msgstr "_Добавяне на нов…"
   5864msgstr "_Добавяне на…"
  58615865
  58625866#: ../src/nautilus-property-browser.c:976
  58635867#, c-format
  58645868msgid "Sorry, but pattern %s couldn't be deleted."
  5865 msgstr "Шаблонът %s не може да бъде изтрит."
   5869msgstr "Шарката %s не може да бъде изтрита."
  58665870
  58675871#: ../src/nautilus-property-browser.c:977
   
  59125916#, c-format
  59135917msgid "Sorry, but \"%s\" is not a valid file name."
  5914 msgstr "„%s“ не е валидно име на файл."
   5918msgstr "„%s“ не е правилно име на файл."
  59155919
  59165920#: ../src/nautilus-property-browser.c:1188
   
  59215925#: ../src/nautilus-property-browser.c:1190
  59225926msgid "Sorry, but you did not supply a valid file name."
  5923 msgstr "Не използвате валидно име на файл."
   5927msgstr "Не сте дали правилно име на файл."
  59245928
  59255929#: ../src/nautilus-property-browser.c:1191
   
  59295933#: ../src/nautilus-property-browser.c:1204
  59305934msgid "Sorry, but you can't replace the reset image."
  5931 msgstr "Неуспех при замяната на повторно установеното изображение."
   5935msgstr "Не можете да замените тази шарка."
  59325936
  59335937#: ../src/nautilus-property-browser.c:1205
   
  61696173"list?"
  61706174msgstr ""
  6171 "Искате ли да изтриете отметките с несъществуващ адрес от вашият списък."
   6175"Искате ли да изтриете отметките с несъществуващ адрес от вашият списък?"
  61726176
  61736177#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:101
   
  62036207#, c-format
  62046208msgid "Couldn't find \"%s\"."
  6205 msgstr "„%s“ не може да бъде намерен."
   6209msgstr "„%s“ не може да бъде открит."
  62066210
  62076211#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1718
   
  62366240"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
  62376241msgstr ""
  6238 "Проверете дали правописът е правилен и дали настройките на сървъра посредник "
   6242"Проверете дали правописът е правилен и дали настройките на сървъра-посредник "
  62396243"са верни."
  62406244
   
  62596263"any later version."
  62606264msgstr ""
  6261 "Nautilus е свободен софтуер; можете да го разпространявате и/или променяте \n"
  6262 "под същите условия на лиценза Гну Общ Публичен Лиценз както е публикуван от\n"
  6263 "Free Software Foundation; или версия 2 на същия Лиценз, или (по ваш избор)\n"
  6264 сяка по-нова версия."
   6265"Тази програма (Nautilus) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   6266"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   6267"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   6268аше решение) по-късна версия."
  62656269
  62666270#: ../src/nautilus-window-menus.c:429
   
  62716275"details."
  62726276msgstr ""
  6273 "Nautilus се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВИ\n"
  6274 "ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е\n"
  6275 "УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ."
   6277"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   6278"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   6279"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  62766280
  62776281#: ../src/nautilus-window-menus.c:433
   
  62816285"Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
  62826286msgstr ""
  6283 "Заедно с Nautilus трябва да сте получили копие на лиценза Общ публичен\n"
  6284 "лиценз на ГНУ. Ако не сте, пишете на Free Software Foundation, Inc.\n"
  6285 "59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
   6287"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   6288"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   6289"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  62866290
  62876291#: ../src/nautilus-window-menus.c:449
   
  63346338#: ../src/nautilus-window-menus.c:597
  63356339msgid "_Help"
  6336 msgstr "_Помощ"
   6340msgstr "Помо_щ"
  63376341
  63386342#. name, stock id
   
  63646368#: ../src/nautilus-window-menus.c:608
  63656369msgid "Edit Nautilus preferences"
  6366 msgstr "Редакция настройките на Nautilus"
   6370msgstr "Редакциране на настройките на Nautilus"
  63676371
  63686372#. name, stock id, label
   
  63736377#: ../src/nautilus-window-menus.c:611
  63746378msgid "Undo the last text change"
  6375 msgstr "Отмяна последната промяна на текста"
   6379msgstr "Отмяна на последната промяна на текста"
  63766380
  63776381#. name, stock id, label
   
  64156419#: ../src/nautilus-window-menus.c:629
  64166420msgid "Display Nautilus help"
  6417 msgstr "Показване помощта за Nautilus"
   6421msgstr "Показване на помощта за Nautilus"
  64186422
  64196423#. name, stock id
   
  64376441#: ../src/nautilus-window-menus.c:637 ../src/nautilus-zoom-control.c:96
  64386442msgid "Show the contents in more detail"
  6439 msgstr "Показва съдържанието с повече подробности"
   6443msgstr "Показване на съдържанието с повече подробности"
  64406444
  64416445#. name, stock id
   
  64486452#: ../src/nautilus-window-menus.c:649 ../src/nautilus-zoom-control.c:97
  64496453msgid "Show the contents in less detail"
  6450 msgstr "Показва съдържанието с по-малко подробности"
   6454msgstr "Показване на съдържанието с по-малко подробности"
  64516455
  64526456#. name, stock id
   
  65726576#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:84
  65736577msgid "These files are on a digital audio player."
  6574 msgstr "Тези файлове са на цифров удио плеър."
   6578msgstr "Тези файлове са на цифров аудио плеър."
  65756579
  65766580#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:86
   
  65986602#: ../src/nautilus-zoom-control.c:98
  65996603msgid "Show in the default detail level"
  6600 msgstr "Показване чрез стандартното ниво на детайли"
   6604msgstr "Показване със стандартното ниво на детайли"
  66016605
  66026606#: ../src/nautilus-zoom-control.c:888
   
  66066610#: ../src/nautilus-zoom-control.c:894
  66076611msgid "Set the zoom level of the current view"
  6608 msgstr "Задаване на ниво на мащабиране за текущият преглед"
   6612msgstr "Задаване на ниво на мащабиране за текущия преглед"
  66096613
  66106614#: ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.