Changeset 1445


Ignore:
Timestamp:
Apr 15, 2008, 10:46:58 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-desktop, gnome-keyring: подадени в trunk.

Location:
gnome/trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/gnome-desktop.trunk.bg.po

  r1440 r1445  
  1212"Project-Id-Version: gnome-desktop trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2008-04-14 17:34+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-04-15 22:44+0300\n"
  1515"PO-Revision-Date: 2008-04-14 17:33+0300\n"
  1616"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
 • gnome/trunk/gnome-keyring.trunk.bg.po

  r1442 r1445  
  1010"Project-Id-Version: gnome-keyring trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-15 18:20+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-15 22:42+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2008-04-15 18:15+0300\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  346346"passed to the daemon."
  347347msgstr ""
  348 "Тази опция активира компонента PKCS#11 в демона gnome-keyring и има ефект "
  349 "само при стартирането на gnome-keyring-daemon (т.е. когато потребителя влиза "
  350  системата). Тази настройка може да се заобиколи чрез определени опции на "
  351 "командния ред, зададени на демона."
   348"Тази опция задейства компонента PKCS#11 в демона gnome-keyring и има ефект "
   349"само при стартирането на gnome-keyring-daemon (т.е. когато потребителят "
   350лиза в системата). Тази настройка може да се заобиколи чрез определени "
   351"опции на командния ред, зададени на демона."
  352352
  353353#: ../data/gnome-keyring.schemas.in.h:2
   
  358358"the daemon."
  359359msgstr ""
  360 "Тази опция активира агента на SSH в демона gnome-keyring и има ефект само "
  361 "при стартирането на gnome-keyring-daemon (т.е. когато потребителя влиза в "
   360"Тази опция задейства агента на SSH в демона gnome-keyring и има ефект само "
   361"при стартирането на gnome-keyring-daemon (т.е. когато потребителят влиза в "
  362362"системата). Тази настройка може да се заобиколи чрез определени опции на "
  363363"командния ред, зададени на демона."
   
  365365#: ../data/gnome-keyring.schemas.in.h:3
  366366msgid "Whether the gnome-keyring PKCS#11 component is enabled."
  367 msgstr "Дали да се активира компонента на gnome-keyring PKCS#11."
   367msgstr "Дали да се задейства компонентът на gnome-keyring PKCS#11."
  368368
  369369#: ../data/gnome-keyring.schemas.in.h:4
  370370msgid "Whether the gnome-keyring SSH agent is enabled."
  371 msgstr "Дали да се активира агента на SSH в gnome-keyring."
   371msgstr "Дали да се задейства агентът на SSH в gnome-keyring."
  372372
  373373#: ../library/gnome-keyring-utils.c:91
   
  410410#: ../keyrings/gkr-keyring-login.c:98
  411411msgid "Enter login password to unlock keyring"
  412 msgstr "Въведете паролата за влизане за да отключите ключодържателя"
   412msgstr "Въведете паролата за влизане, за да отключите ключодържателя"
  413413
  414414#: ../keyrings/gkr-keyring-login.c:100
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.