Ignore:
Timestamp:
Apr 15, 2008, 10:33:59 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: още корекции.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1443 r1444  
  1010"Project-Id-Version: nautilus trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-15 19:39+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-15 19:40+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-15 20:25+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-15 22:33+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  15661566#.
  15671567#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:258
  1568 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5417
   1568#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5414
  15691569#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8510
  15701570#, c-format
   
  19841984
  19851985#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
  1986 #, fuzzy
  19871986msgid "Duplicating \"%B\""
  1988 msgstr "сочи към „%s“"
   1987msgstr "Дубликат на „%B“"
  19891988
  19901989#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2558
  19911990msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  19921991msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
  1993 msgstr[0] ""
  1994 msgstr[1] ""
   1992msgstr[0] "Преместване на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
   1993msgstr[1] "Преместване на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  19951994
  19961995#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2562
  19971996msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  19981997msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
  1999 msgstr[0] ""
  2000 msgstr[1] ""
   1998msgstr[0] "Копиране на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
   1999msgstr[1] "Копиране на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
  20012000
  20022001#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2570
  20032002msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
  20042003msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
  2005 msgstr[0] ""
  2006 msgstr[1] ""
   2004msgstr[0] "Дубликат на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
   2005msgstr[1] "Дубликат на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  20072006
  20082007#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2580
  2009 #, fuzzy
  20102008msgid "Moving %'d file to \"%B\""
  20112009msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
  2012 msgstr[0] "Преместване на файлове"
  2013 msgstr[1] "Преместване на файлове"
   2010msgstr[0] "Преместване на %'d файл в „%B“"
   2011msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%B“"
  20142012
  20152013#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2584
  2016 #, fuzzy
  20172014msgid "Copying %'d file to \"%B\""
  20182015msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
  2019 msgstr[0] "Копиране на файлове"
  2020 msgstr[1] "Копиране на файлове"
   2016msgstr[0] "Копиране на %'d файл в „%B“"
   2017msgstr[1] "Копиране на %'d файла в „%B“"
  20212018
  20222019#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2590
  2023 #, fuzzy, c-format
   2020#, c-format
  20242021msgid "Duplicating %'d file"
  20252022msgid_plural "Duplicating %'d files"
  2026 msgstr[0] "Изтриване на файлове"
  2027 msgstr[1] "Изтриване на файлове"
   2023msgstr[0] "Дубликат на %'d файл"
   2024msgstr[1] "Дубликат на %'d файла"
  20282025
  20292026#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
   
  20412038
  20422039#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2848
  2043 #, fuzzy
  20442040msgid ""
  20452041"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
  20462042"create it in the destination."
  2047 msgstr "„%s“ не може да бъде копиран, понеже нямате права за четене."
   2043msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създете в целевото местоположение."
  20482044
  20492045#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2851
   
  20722068
  20732069#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3035
  2074 #, fuzzy
  20752070msgid "Couldn't remove the source folder."
  2076 msgstr "Не може да местите папката на кошчето."
   2071msgstr "Изходната папка не може да бъде премахната."
  20772072
  20782073#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3116
   
  21032098
  21042099#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3327
  2105 #, fuzzy
  21062100msgid ""
  21072101"The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
  21082102"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
  21092103"files being copied."
   2104msgstr "Папка като изходната вече съществува в „%B“. При сливането ще се иска потвърждение преди презаписването на файловe с имена и относителни местоположения, които съвпадат с тези на някой копираните файлове."
   2105
   2106#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3332
   2107#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3829
   2108msgid "A folder named \"%B\" already exists.  Do you want to replace it?"
   2109msgstr "Папка с име „%B“ вече съществува. Искате ли да я замените?"
   2110
   2111#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3334
   2112#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3831
   2113#, c-format
   2114msgid ""
   2115"The folder already exists in \"%F\".  Replacing it will remove all files in "
   2116"the folder."
   2117msgstr "Вече съществува такава папка в „%F“. Ако я замените, ще изтриете всички папки в нея."
   2118
   2119#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3339
   2120#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3836
   2121msgid "A file named \"%B\" already exists.  Do you want to replace it?"
   2122msgstr "Вече съществува файл с име „%B“. Искате ли да го замените?"
   2123
   2124#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3341
   2125#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3838
   2126#, c-format
   2127msgid ""
   2128"The file already exists in \"%F\".  Replacing it will overwrite its content."
   2129msgstr "Вече съществува такъв файл в „%F“. Ако го замените, ще презапишете съдържанието му с това на копирания файл."
   2130
   2131#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3430
   2132#, c-format
   2133msgid "Couldn't remove the already existing file with the same name in %F."
   2134msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в %F не може да бъде изтрит."
   2135
   2136#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3493
   2137#, c-format
   2138msgid "There was an error copying the file into %F."
   2139msgstr "Грешка при копирането на файла в %F."
   2140
   2141#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3705
   2142msgid "Preparing to Move to \"%B\""
   2143msgstr "Подготовка за преместване в „%B“"
   2144
   2145#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3709
   2146#, c-format
   2147msgid "Preparing to move %'d file"
   2148msgid_plural "Preparing to move %'d files"
   2149msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл"
   2150msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
   2151
   2152#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3824
   2153#, fuzzy
   2154msgid ""
   2155"The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
   2156"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
   2157"files being moved."
  21102158msgstr ""
  21112159"Вече съществува такава папка в „%s“. Ако я замените, ще презапишете "
   
  21132161"файлове."
  21142162
  2115 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3332
  2116 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3829
  2117 #, fuzzy
  2118 msgid "A folder named \"%B\" already exists.  Do you want to replace it?"
  2119 msgstr "Папка с име „%s“ вече съществува. Искате ли да я замените?"
  2120 
  2121 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3334
  2122 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3831
  2123 #, fuzzy, c-format
  2124 msgid ""
  2125 "The folder already exists in \"%F\".  Replacing it will remove all files in "
  2126 "the folder."
  2127 msgstr ""
  2128 "Вече съществува такъв файл в „%s“. Ако го замените, ще презапишете "
  2129 "съдържанието му с това на копирания файл."
  2130 
  2131 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3339
  2132 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3836
  2133 #, fuzzy
  2134 msgid "A file named \"%B\" already exists.  Do you want to replace it?"
  2135 msgstr "Файл с име „%s“ вече съществува. Искате ли да го замените?"
  2136 
  2137 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3341
  2138 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3838
  2139 #, fuzzy, c-format
  2140 msgid ""
  2141 "The file already exists in \"%F\".  Replacing it will overwrite its content."
  2142 msgstr ""
  2143 "Вече съществува такъв файл в „%s“. Ако го замените, ще презапишете "
  2144 "съдържанието му с това на копирания файл."
  2145 
  2146 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3430
  2147 #, fuzzy, c-format
  2148 msgid "Couldn't remove the already existing file with the same name in %F."
  2149 msgstr "Емблемата „%s“ не може да бъде премахната."
  2150 
  2151 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3493
  2152 #, fuzzy, c-format
  2153 msgid "There was an error copying the file into %F."
  2154 msgstr "Имаше грешка при стартирането на програмата."
  2155 
  2156 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3705
  2157 #, fuzzy
  2158 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
  2159 msgstr "Подготовка за преместване в кошчето..."
  2160 
  2161 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3709
  2162 #, fuzzy, c-format
  2163 msgid "Preparing to move %'d file"
  2164 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
  2165 msgstr[0] "Подготовка за изтриване на файлове..."
  2166 msgstr[1] "Подготовка за изтриване на файлове…"
  2167 
  2168 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3824
  2169 #, fuzzy
  2170 msgid ""
  2171 "The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
  2172 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
  2173 "files being moved."
  2174 msgstr ""
  2175 "Вече съществува такава папка в „%s“. Ако я замените, ще презапишете "
  2176 "съдържанието на файловете с имена, които съвпадат с това на някой копираните "
  2177 "файлове."
  2178 
  21792163#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3913
  2180 #, fuzzy, c-format
   2164#, c-format
  21812165msgid "There was an error moving the file into %F."
  2182 msgstr "Имаше грешка при стартирането на програмата."
   2166msgstr "Грешка при преместването на файла в %F."
  21832167
  21842168#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4182
  2185 #, fuzzy
  21862169msgid "Creating links in \"%B\""
  2187 msgstr "Създаване на връзка към файлове"
   2170msgstr "Създаване на връзка в „%B“"
  21882171
  21892172#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4186
  2190 #, fuzzy, c-format
   2173#, c-format
  21912174msgid "Making link to %'d file"
  21922175msgid_plural "Making links to %'d files"
  2193 msgstr[0] "Създаване на връзка към файлове"
  2194 msgstr[1] "Създаване на връзка към файлове"
   2176msgstr[0] "Създаване на връзка към %'d файл"
   2177msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
  21952178
  21962179#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4260
   
  22552238
  22562239#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1360
  2257 #, fuzzy, c-format
   2240#, c-format
  22582241msgid "Toplevel files cannot be renamed"
  2259 msgstr "Обектът не може да бъде преименуван."
   2242msgstr "Файловете от най-високо ниво не могат да бъдат преименувани"
  22602243
  22612244#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1377
   
  22842267#. * space padding instead of zero padding.
  22852268#.
  2286 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
   2269#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3515
  22872270msgid "today at 00:00:00 PM"
  22882271msgstr "днес в 00ч. 00мин. 00сек."
  22892272
  2290 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
   2273#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3516
  22912274#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:464
  22922275msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  22932276msgstr "днес в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  22942277
  2295 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
   2278#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
  22962279msgid "today at 00:00 PM"
  22972280msgstr "днес в 00ч. 00мин."
  22982281
  2299 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
   2282#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
  23002283msgid "today at %-I:%M %p"
  23012284msgstr "днес в %Hч. %Mмин."
  23022285
  2303 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
   2286#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
  23042287msgid "today, 00:00 PM"
  23052288msgstr "днес, 00ч. 00мин."
  23062289
  2307 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
   2290#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
  23082291msgid "today, %-I:%M %p"
  23092292msgstr "днес, %Hч. %Mмин."
  23102293
  2311 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3527
  2312 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3528
   2294#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
   2295#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
  23132296msgid "today"
  23142297msgstr "днес"
   
  23172300#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  23182301#.
  2319 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
   2302#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3534
  23202303msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  23212304msgstr "вчера в 00ч. 00мин. 00сек."
  23222305
  2323 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
   2306#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3535
  23242307msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  23252308msgstr "вчера в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23262309
  2327 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
   2310#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
  23282311msgid "yesterday at 00:00 PM"
  23292312msgstr "вчера в 00ч. 00мин."
  23302313
  2331 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
   2314#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
  23322315msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  23332316msgstr "вчера в %Hч. %Mмин."
  23342317
  2335 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
   2318#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
  23362319msgid "yesterday, 00:00 PM"
  23372320msgstr "вчера, 00ч. 00мин."
  23382321
  2339 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
   2322#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
  23402323msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  23412324msgstr "вчера, %Hч. %Mмин."
  23422325
  2343 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3546
  2344 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3547
   2326#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
   2327#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
  23452328msgid "yesterday"
  23462329msgstr "вчера"
   
  23512334#. * the day/month name with the most letters.
  23522335#.
  2353 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
   2336#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3555
  23542337msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23552338msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00ч. 00мин. 00сек."
  23562339
  2357 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
   2340#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3556
  23582341msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23592342msgstr "%d %B %Y, %A в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23602343
  2361 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
   2344#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
  23622345msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23632346msgstr "00 окт 0000, пон. в 00ч. 00мин. 00сек."
  23642347
  2365 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
   2348#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
  23662349msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23672350msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23682351
  2369 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
   2352#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
  23702353msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23712354msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00ч. 00мин."
  23722355
  2373 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
   2356#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
  23742357msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23752358msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин."
  23762359
  2377 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
   2360#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
  23782361msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23792362msgstr "00 окт. 0000 в 00ч. 00мин."
  23802363
  2381 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
   2364#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
  23822365msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23832366msgstr "%d %b %y в %Hч. %Mмин."
  23842367
  2385 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
   2368#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
  23862369msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  23872370msgstr "00 окт. 0000, 00ч. 00мин."
  23882371
  2389 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
   2372#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
  23902373msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  23912374msgstr "%d %b %y, %Hч. %Mмин."
  23922375
  2393 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
   2376#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
  23942377msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  23952378msgstr "00.00.0000, 00 00"
  23962379
  2397 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
   2380#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
  23982381msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  23992382msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  24002383
  2401 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3576
   2384#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
  24022385msgid "00/00/00"
  24032386msgstr "00.00.0000"
  24042387
  2405 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3577
   2388#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
  24062389msgid "%m/%d/%y"
  24072390msgstr "%d.%m.%Y"
  24082391
  2409 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4190
  2410 #, fuzzy, c-format
   2392#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4187
   2393#, c-format
  24112394msgid "Not allowed to set permissions"
  2412 msgstr "Права на папка:"
  2413 
  2414 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4498
   2395msgstr "Нямате права да задавате такива"
   2396
   2397#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4495
  24152398#, c-format
  24162399msgid "Not allowed to set owner"
  24172400msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  24182401
  2419 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4516
   2402#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4513
  24202403#, c-format
  24212404msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  24222405msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  24232406
  2424 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4780
   2407#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4777
  24252408#, c-format
  24262409msgid "Not allowed to set group"
  24272410msgstr "Нямате права да зададете група"
  24282411
  2429 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4798
   2412#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
  24302413#, c-format
  24312414msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  24322415msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  24332416
  2434 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4941
   2417#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4938
  24352418#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2115
  24362419#, c-format
   
  24402423msgstr[1] "%'u обекта"
  24412424
  2442 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4942
   2425#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4939
  24432426#, c-format
  24442427msgid "%'u folder"
   
  24472430msgstr[1] "%'u папки"
  24482431
  2449 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4943
   2432#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4940
  24502433#, c-format
  24512434msgid "%'u file"
   
  24552438
  24562439#. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
  2457 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5022
   2440#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5019
  24582441msgid "%"
  24592442msgstr "%"
  24602443
  2461 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5023
   2444#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5020
  24622445#, c-format
  24632446msgid "%s (%s bytes)"
   
  24652448
  24662449#. This means no contents at all were readable
  2467 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5327
  2468 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5343
   2450#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5324
   2451#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5340
  24692452msgid "? items"
  24702453msgstr "? обекта"
  24712454
  24722455#. This means no contents at all were readable
  2473 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5333
   2456#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5330
  24742457msgid "? bytes"
  24752458msgstr "? байта"
  24762459
  2477 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
   2460#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5345
  24782461msgid "unknown type"
  24792462msgstr "неизвестен вид"
  24802463
  2481 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5351
   2464#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
  24822465msgid "unknown MIME type"
  24832466msgstr "неизвестен вид"
   
  24862469#. * for which we have no more appropriate default.
  24872470#.
  2488 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5357
   2471#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5354
  24892472#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1338
  24902473msgid "unknown"
  24912474msgstr "неизвестно кога"
  24922475
  2493 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5391
   2476#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5388
  24942477msgid "program"
  24952478msgstr "програма"
  24962479
  2497 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5411
   2480#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5408
  24982481msgid "link"
  24992482msgstr "връзка"
  25002483
  2501 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5433
   2484#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5430
  25022485msgid "link (broken)"
  25032486msgstr "връзка (повредена)"
   
  30152998
  30162999#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:222
  3017 #, fuzzy
  30183000msgid "File operations"
  3019 msgstr "Права на файл:"
   3001msgstr "Файлови операции"
  30203002
  30213003#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:300
   
  30233005msgid "%'d file operation active"
  30243006msgid_plural "%'d file operations active"
  3025 msgstr[0] ""
  3026 msgstr[1] ""
   3007msgstr[0] "%'d една файлова операция в момента"
   3008msgstr[1] "%'d една файлови операции в момента"
  30273009
  30283010#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:493
  30293011#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:511
  3030 #, fuzzy
  30313012msgid "Preparing"
  3032 msgstr "Подготовка за преместване..."
   3013msgstr "Подготовка"
  30333014
  30343015#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:135
   
  31203101
  31213102#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:5
  3122 #, fuzzy
  31233103msgid ""
  31243104"Nautilus operations that can be done from subsequent command-line invocations"
  3125 msgstr ""
  3126 "Операции на обвивката Nautilus, които могат да бъдат извършени от команден "
  3127 "ред"
   3105msgstr "Операции на Nautilus, които могат да бъдат извършени от команден ред"
  31283106
  31293107#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:6
   
  32043182
  32053183#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:614
  3206 #, fuzzy, c-format
   3184#, c-format
  32073185msgid "This will open %'d separate window."
  32083186msgid_plural "This will open %'d separate windows."
  3209 msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
  3210 msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозорци."
   3187msgstr[0] "Това ще отвори %'d отделен прозорец."
   3188msgstr[1] "Това ще отвори %'d отделни прозорци."
  32113189
  32123190#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1065
   
  32523230msgid "%'d folder selected"
  32533231msgid_plural "%'d folders selected"
  3254 msgstr[0] "%d избрана папка"
  3255 msgstr[1] "%d избрани папки"
   3232msgstr[0] "%'d избрана папка"
   3233msgstr[1] "%'d избрани папки"
  32563234
  32573235#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2047
  3258 #, fuzzy, c-format
   3236#, c-format
  32593237msgid " (containing %'d item)"
  32603238msgid_plural " (containing %'d items)"
  3261 msgstr[0] " (съдържа %d обект)"
  3262 msgstr[1] " (съдържа %d обекта)"
   3239msgstr[0] " (съдържа %'d обект)"
   3240msgstr[1] " (съдържа %'d обекта)"
  32633241
  32643242#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
  32653243#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2058
  3266 #, fuzzy, c-format
   3244#, c-format
  32673245msgid " (containing a total of %'d item)"
  32683246msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
  3269 msgstr[0] " (съдържат общо %d обект)"
  3270 msgstr[1] " (съдържат общо %d обекта)"
   3247msgstr[0] " (съдържат общо %'d обект)"
   3248msgstr[1] " (съдържат общо %'d обекта)"
  32713249
  32723250#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2075
  3273 #, fuzzy, c-format
   3251#, c-format
  32743252msgid "%'d item selected"
  32753253msgid_plural "%'d items selected"
  3276 msgstr[0] "%d избран обект"
  3277 msgstr[1] "%d избрани обекта"
   3254msgstr[0] "%'d избран обект"
   3255msgstr[1] "%'d избрани обекта"
  32783256
  32793257#. Folders selected also, use "other" terminology
  32803258#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2082
  3281 #, fuzzy, c-format
   3259#, c-format
  32823260msgid "%'d other item selected"
  32833261msgid_plural "%'d other items selected"
  3284 msgstr[0] "още %d избран обект"
  3285 msgstr[1] "още %d избрани обекта"
   3262msgstr[0] "още %'d избран обект"
   3263msgstr[1] "още %'d избрани обекта"
  32863264
  32873265#. This is marked for translation in case a localiser
   
  34153393
  34163394#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5577
  3417 #, fuzzy, c-format
   3395#, c-format
  34183396msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
  34193397msgid_plural ""
  34203398"The %'d selected items will be moved if you select the Paste command"
  3421 msgstr[0] ""
  3422 "%d избран обект ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на "
  3423 "файлове"
  3424 msgstr[1] ""
  3425 "%d избрани обекта ще бъдат преместени, ако изберете командата за поставяне "
  3426 "на файлове"
   3399msgstr[0] "%'d избран обект ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на файлове"
   3400msgstr[1] "%'d избрани обекта ще бъдат преместени, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  34273401
  34283402#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5584
  3429 #, fuzzy, c-format
   3403#, c-format
  34303404msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
  34313405msgid_plural ""
  34323406"The %'d selected items will be copied if you select the Paste command"
  3433 msgstr[0] ""
  3434 "%d избран обект ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на "
  3435 "файлове"
  3436 msgstr[1] ""
  3437 "%d избрани обекта ще бъдат копирани, ако изберете командата за поставяне на "
  3438 "файлове"
   3407msgstr[0] "%'d избран обект ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на файлове"
   3408msgstr[1] "%'d избрани обекта ще бъдат копирани, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  34393409
  34403410#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5678
   
  35003470#. name, stock id, label
  35013471#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6280
  3502 #, fuzzy
  35033472msgid "No templates installed"
  35043473msgstr "Няма инсталирани шаблони"
   
  35403509#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6303
  35413510#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6432
  3542 #, fuzzy
  35433511msgid "Open in Folder Window"
  3544 msgstr "Отваряне в нов прозорец"
   3512msgstr "Отваряне в прозорец за папка"
  35453513
  35463514#. tooltip
  35473515#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6304
  3548 #, fuzzy
  35493516msgid "Open each selected item in a folder window"
  3550 msgstr "Отваряне на всеки избран обект в навигационен прозорец"
   3517msgstr "Отваряне на всеки избран обект в прозорец за папка"
  35513518
  35523519#. name, stock id
   
  38153782#. tooltip
  38163783#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6433
  3817 #, fuzzy
  38183784msgid "Open this folder in a folder window"
  3819 msgstr "Отваряне на тази папка в навигационен прозорец"
   3785msgstr "Отваряне на тази папка в прозорец за папка"
  38203786
  38213787#. name, stock id
   
  38763842#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6964
  38773843#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7168
  3878 #, fuzzy
  38793844msgid "Browse in New Window"
  3880 msgstr "Отваряне в нов прозорец"
   3845msgstr "Разглеждане в нов прозорец"
  38813846
  38823847#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6968
   
  39063871
  39073872#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7161
  3908 #, fuzzy, c-format
   3873#, c-format
  39093874msgid "Open in %'d New Window"
  39103875msgid_plural "Open in %'d New Windows"
  3911 msgstr[0] "Отваряне в %d нов прозорец"
  3912 msgstr[1] "Отваряне в %d нови прозорци"
   3876msgstr[0] "Отваряне в %'d нов прозорец"
   3877msgstr[1] "Отваряне в %'d нови прозорци"
  39133878
  39143879#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7170
  3915 #, fuzzy, c-format
   3880#, c-format
  39163881msgid "Browse in %'d New Window"
  39173882msgid_plural "Browse in %'d New Windows"
  3918 msgstr[0] "Отваряне в %d нов прозорец"
  3919 msgstr[1] "Отваряне в %d нови прозорци"
   3883msgstr[0] "Отваряне в %'d нов прозорец"
   3884msgstr[1] "Отваряне в %'d нови прозорци"
  39203885
  39213886#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7204
   
  39983963
  39993964#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
  4000 #, fuzzy, c-format
   3965#, c-format
  40013966msgid "Sorry, couldn't display all the contents of \"%s\": %s"
  4002 msgstr "Не може да бъде показано цялото съдържание на „%s“."
   3967msgstr "Не може да бъде показано цялото съдържание на „%s“: %s"
  40033968
  40043969#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:74
   
  40374002#. fall through
  40384003#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
  4039 #, fuzzy, c-format
   4004#, c-format
  40404005msgid "Sorry, couldn't rename \"%s\" to \"%s\": %s"
  4041 msgstr "Името „%s“ не може да бъде променено на „%s“."
   4006msgstr "Името на „%s“ не може да бъде променено на „%s“: %s"
  40424007
  40434008#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:145
   
  40534018#. fall through
  40544019#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:180
  4055 #, fuzzy, c-format
   4020#, c-format
  40564021msgid "Sorry, couldn't change the group of \"%s\": %s"
  4057 msgstr "Групата на „%s“ не може да бъде променена."
   4022msgstr "Групата на „%s“ не може да бъде променена: %s"
  40584023
  40594024#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:185
   
  40624027
  40634028#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:205
  4064 #, fuzzy, c-format
   4029#, c-format
  40654030msgid "Sorry, couldn't change the owner of \"%s\": %s"
  4066 msgstr "Собственикът на „%s“ не може да бъде променен."
   4031msgstr "Собственикът на „%s“ не може да бъде променен: %s"
  40674032
  40684033#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:207
   
  40714036
  40724037#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:227
  4073 #, fuzzy, c-format
   4038#, c-format
  40744039msgid "Sorry, couldn't change the permissions of \"%s\": %s"
  4075 msgstr "Правата на „%s“ не могат да се сменят."
   4040msgstr "Правата на „%s“ не могат да се сменят: %s"
  40764041
  40774042#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:229
   
  43694334
  43704335#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2310
  4371 #, fuzzy, c-format
   4336#, c-format
  43724337msgid "%'d item, with size %s"
  43734338msgid_plural "%'d items, totalling %s"
  4374 msgstr[0] "%d обект, с размер %s"
  4375 msgstr[1] "%d обекта, с общ размер %s"
   4339msgstr[0] "%'d обект, с размер %s"
   4340msgstr[1] "%'d обекта, с общ размер %s"
  43764341
  43774342#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2319
   
  44004365
  44014366#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3060
  4402 #, fuzzy
  44034367msgid "Total capacity:"
  44044368msgstr "Общ обем: "
  44054369
  44064370#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3069
  4407 #, fuzzy
  44084371msgid "Filesystem type:"
  44094372msgstr "Вид файлова система: "
   
  45084471
  45094472#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4113
  4510 #, fuzzy
  45114473msgid "Folder access:"
  4512 msgstr "Достъп до папката:"
   4474msgstr "Права за достъп до папката:"
  45134475
  45144476#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4115
  4515 #, fuzzy
  45164477msgid "File access:"
  4517 msgstr "Достъп до файла:"
   4478msgstr "Права за достъп до файла:"
  45184479
  45194480#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4127
   
  46144575
  46154576#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4737
  4616 #, fuzzy
  46174577msgid "SELinux context:"
  46184578msgstr "Контекст на SELinux:"
   
  46234583
  46244584#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4756
  4625 #, fuzzy
  46264585msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
  46274586msgstr "Прилагане на правата към обхванатите файлове"
   
  49624921
  49634922#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:603
  4964 #, fuzzy
  49654923msgid "Bookmark _name:"
  4966 msgstr "Име _на цвят:"
   4924msgstr "_Име на отметка:"
  49674925
  49684926#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:799
   
  49754933
  49764934#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:910
  4977 #, fuzzy
  49784935msgid "Add _bookmark"
  49794936msgstr "_Добавяне на отметка"
   
  51005057
  51015058#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:17
  5102 #, fuzzy
  51035059msgid "<b>Behavior</b>"
  5104 msgstr "Поведение"
   5060msgstr "<b>Поведение</b>"
  51055061
  51065062#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:18
  5107 #, fuzzy
  51085063msgid "<b>Date</b>"
  5109 msgstr "<b>_Име</b>"
   5064msgstr "<b>Дата</b>"
  51105065
  51115066#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:19
  5112 #, fuzzy
  51135067msgid "<b>Default View</b>"
  5114 msgstr "<span weight=\"bold\">Стандартен изглед</span>"
   5068msgstr "<b>Стандартен изглед</b>"
  51155069
  51165070#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:20
  5117 #, fuzzy
  51185071msgid "<b>Executable Text Files</b>"
  5119 msgstr ""
  5120 "<span weight=\"bold\">При отваряне на изпълними текстови файлове</span>"
   5072msgstr "<b>Изпълними текстови файлове</b>"
  51215073
  51225074#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:21
   
  52695221
  52705222#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
  5271 #, fuzzy
  52725223msgid "Less common media formats can be configured here"
  52735224msgstr "Тук можете да настроите по-редките формати на носители"
   
  52785229
  52795230#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:59
  5280 #, fuzzy
  52815231msgid "Media"
  52825232msgstr "Носител"
   
  53235273
  53245274#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:71
  5325 #, fuzzy
  53265275msgid "_DVD Video:"
  5327 msgstr "Видео"
   5276msgstr "_Видео DVD"
  53285277
  53295278#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:72
   
  56795628#. name, stock id, label
  56805629#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:475
  5681 #, fuzzy
  56825630msgid "New _Window"
  5683 msgstr "Отваряне на _нов прозорец"
   5631msgstr "ов прозорец"
  56845632
  56855633#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:476
   
  56895637#. name, stock id, label
  56905638#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:478
  5691 #, fuzzy
  56925639msgid "Open Folder W_indow"
  5693 msgstr "Отваряне на _нов прозорец"
   5640msgstr "_Отваряне на прозорец за папка"
  56945641
  56955642#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:479
  5696 #, fuzzy
  56975643msgid "Open a folder window for the displayed location"
  5698 msgstr "Отваря друг прозорец на Nautilus за показаният адрес"
   5644msgstr "Отваря прозорец за папка на Nautilus за показания адрес"
  56995645
  57005646#. name, stock id, label
   
  58745820
  58755821#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1731
  5876 #, fuzzy
  58775822msgid "_Rescan"
  5878 msgstr "_Четене"
   5823msgstr "_Препрочитане"
  58795824
  58805825#. Empty Trash menu item
   
  62556200
  62566201#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1721
  6257 #, fuzzy
  62586202msgid "Nautilus cannot handle this kind of locations."
  6259 msgstr "Nautilus не може да обработва адреси %s:"
   6203msgstr "Nautilus не може да обработва този вид адреси."
  62606204
  62616205#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1728
  6262 #, fuzzy
  62636206msgid "Unable to mount the location."
  6264 msgstr "„%s“ не може да се премести в новото местоположение."
   6207msgstr "Местоположението не може да се монтира."
  62656208
  62666209#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1734
   
  62746217#.
  62756218#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1743
  6276 #, fuzzy, c-format
   6219#, c-format
  62776220msgid "Couldn't display \"%s\", because the host could be found."
  6278 msgstr "Не може да се покаже „%s“, защото няма намерен хост „%s“."
   6221msgstr "„%s“ не може да се покаже, защото хостът не е открит."
  62796222
  62806223#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1745
   
  62866229
  62876230#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1759
  6288 #, fuzzy, c-format
   6231#, c-format
  62896232msgid ""
  62906233"Error: %s\n"
  62916234"Please select another viewer and try again."
  6292 msgstr "Изберете друга програма за преглед на изображения и опитайте отново."
   6235msgstr ""
   6236"Грешка: %s\n"
   6237"Изберете друга програма за преглед на изображения и опитайте отново."
  62936238
  62946239#: ../src/nautilus-window-menus.c:161
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.