Changeset 1443


Ignore:
Timestamp:
Apr 15, 2008, 7:41:02 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: още корекции

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1441 r1443  
  44# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005, 2006, 2007.
  55# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008.
  77#
  88msgid ""
   
  1010"Project-Id-Version: nautilus trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-14 15:57+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-14 17:40+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-15 19:39+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-15 19:40+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  398398msgid ""
  399399"Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
  400 msgstr "Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако background_set е ИСТИНА."
   400msgstr ""
   401"Файлово име за стандартния фон на папките. Използва се, само ако "
   402"background_set е ИСТИНА."
  401403
  402404#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
   
  603605"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
  604606"delete files, or empty the Trash."
  605 msgstr "Ако е включено, Nautilus ще пита за потвърждение, когато се опитате да триете файлове или да изчистите кошчето."
   607msgstr ""
   608"Ако е включено, Nautilus ще пита за потвърждение, когато се опитате да "
   609"триете файлове или да изчистите кошчето."
  606610
  607611#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
   
  609613"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
  610614"visible hard disks and removable media on start-up and and media insertion."
  611 msgstr "Ако е включено, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация (напр. видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране или вкарването им в съответното устройство."
   615msgstr ""
   616"Ако е включено, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация "
   617"(напр. видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране "
   618"или вкарването им в съответното устройство."
  612619
  613620#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
   
  617624"detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
  618625"configurable action will be taken instead."
  619 msgstr "Ако е включено, Nautilus автоматично ще отваря основната папка на носител на информация при автоматичното му монтиране. Това се отнася за носители, за които не е установен вид на „x-content/*“. Ако той бъде установен, ще се изпълни настроеното от потребителя действие."
   626msgstr ""
   627"Ако е включено, Nautilus автоматично ще отваря основната папка на носител на "
   628"информация при автоматичното му монтиране. Това се отнася за носители, за "
   629"които не е установен вид на „x-content/*“. Ако той бъде установен, ще се "
   630"изпълни настроеното от потребителя действие."
  620631
  621632#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
   
  634645
  635646#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
  636 #, fuzzy
  637647msgid ""
  638648"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
  639649"programs when media is inserted."
  640 msgstr "Ако е включено, Nautilus ще изобразява иконите върху работния плот."
   650msgstr ""
   651"Ако е включено, Nautilus няма да пита за действие и няма да се статрира "
   652"програми при слагането на носители на информация."
  641653
  642654#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
   
  771783#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
  772784msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
  773 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане в компютъра да се запитва потребителя за действие"
   785msgstr ""
   786"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
   787"в компютъра да се запитва потребителя за действие"
  774788
  775789#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
  776790msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
  777 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане в компютъра да се запитва потребителя за действие."
   791msgstr ""
   792"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
   793"в компютъра да се запитва потребителя за действие."
  778794
  779795#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
  780796msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
  781 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане в компютъра да се отваря прозорец с папка"
   797msgstr ""
   798"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
   799"в компютъра да се отваря прозорец с папка"
  782800
  783801#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
   
  785803"List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
  786804"insertion."
  787 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане в компютъра да се отваря прозорец с папка."
   805msgstr ""
   806"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
   807"в компютъра да се отваря прозорец с папка."
  788808
  789809#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
  790810msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
  791 msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане в компютъра да се пита за действие"
   811msgstr ""
   812"Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
   813"в компютъра да се пита за действие"
  792814
  793815#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
   
  825847#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
  826848msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media is inserted"
  827 msgstr "Да не се пита и да не се статрират програми при слагането на носители на информация"
   849msgstr ""
   850"Да не се пита за действие и да не се стартират програми при слагането на "
   851"носители на информация"
  828852
  829853#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
   
  10881112#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
  10891113msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
  1090 msgstr "Дали автоматично да се отваря папка в автоматично монтираните носители на информация"
   1114msgstr ""
   1115"Дали автоматично да се отваря папка в автоматично монтираните носители на "
   1116"информация"
  10911117
  10921118#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
   
  11891215"You have just inserted media with software intended to be automatically "
  11901216"started."
  1191 msgstr "Току що сложихте носител на информация със софтуер за автоматично стартиране."
   1217msgstr ""
   1218"Току що сложихте носител на информация със софтуер за автоматично стартиране."
  11921219
  11931220#. fallback to generic greeting
   
  12061233"for other media of type \"%s\"."
  12071234msgstr ""
   1235"Изберете начина за отваряне на „%s“ и дали това действие да се извършва в "
   1236"бъдеще за други носители он вида „%s“."
  12081237
  12091238#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1146
   
  15371566#.
  15381567#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:258
  1539 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5414
   1568#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5417
  15401569#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8510
  15411570#, c-format
   
  16811710"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
  16821711"trash?"
  1683 msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект от кошчето?"
  1684 msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта от кошчето?"
   1712msgstr[0] ""
   1713"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект от "
   1714"кошчето?"
   1715msgstr[1] ""
   1716"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта от "
   1717"кошчето?"
  16851718
  16861719#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1107
   
  17111744"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
  17121745msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект?"
  1713 msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
   1746msgstr[1] ""
   1747"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
  17141748
  17151749#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
   
  17431777"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
  17441778"permissions to see them."
  1745 msgstr "Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права да ги видите."
   1779msgstr ""
   1780"Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права да "
   1781"ги видите."
  17461782
  17471783#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1290
   
  17611797"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
  17621798"read it."
  1763 msgstr "Папката „%B“ не може да бъде изтрита, понеже нямате права да я прочетете."
   1799msgstr ""
   1800"Папката „%B“ не може да бъде изтрита, понеже нямате права да я прочетете."
  17641801
  17651802#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1322
   
  18121849"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
  18131850"All trashed items on the volume will be permanently lost."
  1814 msgstr "За да освободите място на това устройство, трябва да изчистите кошчето. Всички обекти в кошчето ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1851msgstr ""
   1852"За да освободите място на това устройство, трябва да изчистите кошчето. "
   1853"Всички обекти в кошчето ще бъдат загубени безвъзвратно."
  18151854
  18161855#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1939
   
  18751914
  18761915#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2175
  1877 #, fuzzy
  18781916msgid ""
  18791917"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
  18801918"permissions to see them."
  1881 msgstr "„%s“ не може да бъде копиран, понеже нямате права за четене."
   1919msgstr ""
   1920"Файловете в папката „%s“ не могат да бъдат обработени, понеже нямате права "
   1921"да ги видите."
  18821922
  18831923#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2213
  1884 #, fuzzy
  18851924msgid ""
  18861925"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
  18871926"read it."
  1888 msgstr "„%s“ не може да бъде копиран, понеже нямате права за четене."
   1927msgstr ""
   1928"Папката „%B“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
  18891929
  18901930#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2287
  1891 #, fuzzy
  18921931msgid ""
  18931932"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
  18941933"read it."
  1895 msgstr "„%s“ не може да бъде копиран, понеже нямате права за четене."
   1934msgstr ""
   1935"Файлът „%B“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
  18961936
  18971937#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2290
   
  19071947
  19081948#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2391
  1909 #, fuzzy
  19101949msgid "You don't have permissions to access the destination folder."
  1911 msgstr "Нямате права за запис."
   1950msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
  19121951
  19131952#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2393
  1914 #, fuzzy
  19151953msgid "There was an error getting information about the destination."
  1916 msgstr "Няма достатъчно място."
   1954msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение="
  19171955
  19181956#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2429
   
  19241962"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
  19251963"space."
  1926 msgstr "Няма достатъчно място в целевото местоположение. Опитайте се да изтриете файлове, за да освободите място."
   1964msgstr ""
   1965"Няма достатъчно място в целевото местоположение. Опитайте се да изтриете "
   1966"файлове, за да освободите място."
  19271967
  19281968#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2463
   
  20152055"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
  20162056"permissions to see them."
  2017 msgstr "Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права за четене."
   2057msgstr ""
   2058"Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права за "
   2059"четене."
  20182060
  20192061#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2992
   
  20452087msgid "Couldn't remove files from the already existing folder %F."
  20462088msgstr ""
   2089"Файловете не могат да бъдат премахнати от вече съществуващата папка „%F“."
  20472090
  20482091#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3154
   
  20532096#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3325
  20542097#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3822
  2055 #, fuzzy
  20562098msgid ""
  20572099"A folder named \"%B\" already exists.  Do you want to merge the source "
  20582100"folder?"
  2059 msgstr "Папка с име „%s“ вече съществува. Искате ли да я замените?"
   2101msgstr ""
   2102"Вече съществува папка с име „%B“. Искате ли да я слеете с изходната папка?"
  20602103
  20612104#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3327
   
  22192262#, c-format
  22202263msgid "Unable to rename desktop icon"
  2221 msgstr ""
   2264msgstr "Неуспех при преименуването на икона на работния плот"
  22222265
  22232266#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1409
  22242267#, c-format
  22252268msgid "Unable to rename desktop file"
  2226 msgstr ""
   2269msgstr "Неуспех при преименуването на файл на работния плот"
  22272270
  22282271#. Today, use special word.
   
  22412284#. * space padding instead of zero padding.
  22422285#.
  2243 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3515
   2286#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
  22442287msgid "today at 00:00:00 PM"
  22452288msgstr "днес в 00ч. 00мин. 00сек."
  22462289
  2247 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3516
   2290#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
  22482291#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:464
  22492292msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  22502293msgstr "днес в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  22512294
  2252 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
   2295#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
  22532296msgid "today at 00:00 PM"
  22542297msgstr "днес в 00ч. 00мин."
  22552298
  2256 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
   2299#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
  22572300msgid "today at %-I:%M %p"
  22582301msgstr "днес в %Hч. %Mмин."
  22592302
  2260 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
   2303#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
  22612304msgid "today, 00:00 PM"
  22622305msgstr "днес, 00ч. 00мин."
  22632306
  2264 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
   2307#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
  22652308msgid "today, %-I:%M %p"
  22662309msgstr "днес, %Hч. %Mмин."
  22672310
  2268 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
  2269 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
   2311#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3527
   2312#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3528
  22702313msgid "today"
  22712314msgstr "днес"
   
  22742317#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  22752318#.
  2276 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3534
   2319#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
  22772320msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  22782321msgstr "вчера в 00ч. 00мин. 00сек."
  22792322
  2280 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3535
   2323#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
  22812324msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  22822325msgstr "вчера в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  22832326
  2284 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
   2327#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
  22852328msgid "yesterday at 00:00 PM"
  22862329msgstr "вчера в 00ч. 00мин."
  22872330
  2288 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
   2331#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
  22892332msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  22902333msgstr "вчера в %Hч. %Mмин."
  22912334
  2292 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
   2335#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
  22932336msgid "yesterday, 00:00 PM"
  22942337msgstr "вчера, 00ч. 00мин."
  22952338
  2296 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
   2339#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
  22972340msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  22982341msgstr "вчера, %Hч. %Mмин."
  22992342
  2300 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
  2301 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
   2343#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3546
   2344#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3547
  23022345msgid "yesterday"
  23032346msgstr "вчера"
   
  23082351#. * the day/month name with the most letters.
  23092352#.
  2310 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3555
   2353#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
  23112354msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23122355msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00ч. 00мин. 00сек."
  23132356
  2314 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3556
   2357#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
  23152358msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23162359msgstr "%d %B %Y, %A в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23172360
  2318 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
   2361#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
  23192362msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23202363msgstr "00 окт 0000, пон. в 00ч. 00мин. 00сек."
  23212364
  2322 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
   2365#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
  23232366msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23242367msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23252368
  2326 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
   2369#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
  23272370msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23282371msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00ч. 00мин."
  23292372
  2330 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
   2373#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
  23312374msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23322375msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин."
  23332376
  2334 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
   2377#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
  23352378msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23362379msgstr "00 окт. 0000 в 00ч. 00мин."
  23372380
  2338 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
   2381#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
  23392382msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23402383msgstr "%d %b %y в %Hч. %Mмин."
  23412384
  2342 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
   2385#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
  23432386msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  23442387msgstr "00 окт. 0000, 00ч. 00мин."
  23452388
  2346 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
   2389#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
  23472390msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  23482391msgstr "%d %b %y, %Hч. %Mмин."
  23492392
  2350 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
   2393#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
  23512394msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  23522395msgstr "00.00.0000, 00 00"
  23532396
  2354 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
   2397#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
  23552398msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  23562399msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  23572400
  2358 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
   2401#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3576
  23592402msgid "00/00/00"
  23602403msgstr "00.00.0000"
  23612404
  2362 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
   2405#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3577
  23632406msgid "%m/%d/%y"
  23642407msgstr "%d.%m.%Y"
  23652408
  2366 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4187
   2409#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4190
  23672410#, fuzzy, c-format
  23682411msgid "Not allowed to set permissions"
  23692412msgstr "Права на папка:"
  23702413
  2371 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4495
   2414#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4498
  23722415#, c-format
  23732416msgid "Not allowed to set owner"
  23742417msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  23752418
  2376 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4513
   2419#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4516
  23772420#, c-format
  23782421msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  23792422msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  23802423
  2381 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4777
   2424#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4780
  23822425#, c-format
  23832426msgid "Not allowed to set group"
  23842427msgstr "Нямате права да зададете група"
  23852428
  2386 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
   2429#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4798
  23872430#, c-format
  23882431msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  23892432msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  23902433
  2391 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4938
   2434#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4941
  23922435#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2115
  23932436#, c-format
   
  23972440msgstr[1] "%'u обекта"
  23982441
  2399 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4939
   2442#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4942
  24002443#, c-format
  24012444msgid "%'u folder"
   
  24042447msgstr[1] "%'u папки"
  24052448
  2406 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4940
   2449#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4943
  24072450#, c-format
  24082451msgid "%'u file"
   
  24122455
  24132456#. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
  2414 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5019
   2457#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5022
  24152458msgid "%"
  2416 msgstr ""
  2417 
  2418 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5020
   2459msgstr "%"
   2460
   2461#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5023
  24192462#, c-format
  24202463msgid "%s (%s bytes)"
   
  24222465
  24232466#. This means no contents at all were readable
  2424 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5324
  2425 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5340
   2467#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5327
   2468#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5343
  24262469msgid "? items"
  24272470msgstr "? обекта"
  24282471
  24292472#. This means no contents at all were readable
  2430 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5330
   2473#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5333
  24312474msgid "? bytes"
  24322475msgstr "? байта"
  24332476
  2434 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5345
   2477#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
  24352478msgid "unknown type"
  24362479msgstr "неизвестен вид"
  24372480
  2438 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
   2481#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5351
  24392482msgid "unknown MIME type"
  24402483msgstr "неизвестен вид"
   
  24432486#. * for which we have no more appropriate default.
  24442487#.
  2445 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5354
   2488#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5357
  24462489#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1338
  24472490msgid "unknown"
  24482491msgstr "неизвестно кога"
  24492492
  2450 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5388
   2493#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5391
  24512494msgid "program"
  24522495msgstr "програма"
  24532496
  2454 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5408
   2497#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5411
  24552498msgid "link"
  24562499msgstr "връзка"
  24572500
  2458 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5430
   2501#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5433
  24592502msgid "link (broken)"
  24602503msgstr "връзка (повредена)"
   
  27482791#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1205
  27492792msgid "There is no application installed for this file type"
  2750 msgstr ""
   2793msgstr "Не е инсталирано приложение за този вид файлове"
  27512794
  27522795#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1248
  27532796#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1492
  2754 #, fuzzy
  27552797msgid "Unable to mount location"
  2756 msgstr "Презареждане на текущата папка"
   2798msgstr "Неуспех при монтирането на местоположение"
  27572799
  27582800#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1577
   
  27702812#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:183
  27712813#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:271
  2772 #, c-format
   2814#, fuzzy, c-format
  27732815msgid "Could not set application as the default: %s"
  2774 msgstr ""
   2816msgstr "Приложението не може да си зададе като стандартното: %s"
  27752817
  27762818#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:184
   
  27782820#, fuzzy
  27792821msgid "Could not set as default application"
  2780 msgstr "„%s“ не може да се премести в новото местоположение."
   2822msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартното"
  27812823
  27822824#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:273
  27832825#, fuzzy
  27842826msgid "Default"
  2785 msgstr "_Стандартни настройки"
   2827msgstr "Стандартно"
  27862828
  27872829#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:281
   
  27902832
  27912833#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:343
  2792 #, fuzzy
  27932834msgid "Could not remove application"
  2794 msgstr "„%s“ не може да се премести в новото местоположение."
   2835msgstr "Приложението не може да се премахне"
  27952836
  27962837#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:580
  2797 #, fuzzy
  27982838msgid "No applications selected"
  2799 msgstr "%d избран обект"
   2839msgstr "Не е избрано приложение"
  28002840
  28012841#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:608
  28022842#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:920
  2803 #, fuzzy, c-format
   2843#, c-format
  28042844msgid "%s document"
  2805 msgstr "Документи"
   2845msgstr "документ %s"
  28062846
  28072847#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:615
  28082848#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:926
  2809 #, fuzzy
  28102849msgid "Unknown"
  2811 msgstr "неизвестно кога"
   2850msgstr "Непознато"
  28122851
  28132852#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:648
   
  28152854msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
  28162855msgstr ""
   2856"Изберете приложение, с което да отворите %s и всички други файлове от вида „%"
   2857"s“"
  28172858
  28182859#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:716
   
  28202861#, c-format
  28212862msgid "Open all files of type \"%s\" with:"
  2822 msgstr ""
   2863msgstr "Отваряне на всички файлове от вида „%s“ с:"
  28232864
  28242865#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:162
   
  28272868
  28282869#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:174
  2829 #, fuzzy, c-format
   2870#, c-format
  28302871msgid "Could not find '%s'"
  2831 msgstr "„%s“ не може да бъде намерен."
   2872msgstr "„%s“ не може да се открие"
  28322873
  28332874#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:177
  28342875msgid "Could not find application"
  2835 msgstr "Приложението не може да бъде стартирано"
   2876msgstr "Приложението не може да бъде открито"
  28362877
  28372878#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:250
   
  28392880msgid "Could not add application to the application database: %s"
  28402881msgstr ""
   2882"Приложението не може да бъде добавено към базата от данни с приложения: %s"
  28412883
  28422884#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:251
  2843 #, fuzzy
  28442885msgid "Could not add application"
  2845 msgstr "Изтегляне на местоположението?"
   2886msgstr "Приложението не може да бъде добавено"
  28462887
  28472888#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:391
   
  28562897#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:780
  28572898msgid "Select an application to view its description."
  2858 msgstr ""
   2899msgstr "Изберете приложение, за да видите описанието му."
  28592900
  28602901#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:805
  28612902msgid "_Use a custom command"
  2862 msgstr ""
   2903msgstr "_Използване на потребителска команда"
  28632904
  28642905#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:822
   
  28792920#, c-format
  28802921msgid "Open %s and other files of type \"%s\" with:"
  2881 msgstr ""
   2922msgstr "Отваряне на %s и другите файлове от вида „%s“ с:"
  28822923
  28832924#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:971
   
  30263067#: ../nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
  30273068msgid "Autorun Prompt"
  3028 msgstr ""
   3069msgstr "Питане за автоматично стартиране"
  30293070
  30303071#. tooltip
   
  39163957#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8664
  39173958msgid "dropped text.txt"
  3918 msgstr ""
   3959msgstr "пуснат_текст.txt"
  39193960
  39203961#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:323
   
  47654806#, c-format
  47664807msgid "Unable to eject %s"
  4767 msgstr ""
   4808msgstr "Неуспех при изваждането на %s"
  47684809
  47694810#: ../src/nautilus-autorun-software.c:144
   
  47714812#, c-format
  47724813msgid "Error starting autorun program: %s"
  4773 msgstr ""
   4814msgstr "Грешка при автоматичното стартиране на програмаМ %s"
  47744815
  47754816#: ../src/nautilus-autorun-software.c:150
  47764817#, c-format
  47774818msgid "Cannot find the autorun program"
  4778 msgstr ""
   4819msgstr "Програмата за автоматично стартиране не може да бъде открита"
  47794820
  47804821#: ../src/nautilus-autorun-software.c:168
  47814822msgid "<big><b>Error autorunning software</b></big>"
  4782 msgstr ""
   4823msgstr "<big><b>Грешка при автоматичното стартиране на програма</b></big>"
  47834824
  47844825#: ../src/nautilus-autorun-software.c:194
   
  47874828"Would you like to run it?</b></big>"
  47884829msgstr ""
   4830"<big><b>Този носител съдържа програма за автоматично стартиране. Позволявате "
   4831"ли стартирането?</b></big>"
  47894832
  47904833#: ../src/nautilus-autorun-software.c:196
   
  47964839"If in doubt, press Cancel."
  47974840msgstr ""
   4841"Програмата ще се стартира директно от носителя „%s“. Никога на стартирайте "
   4842"приложения, на които нямате доверие.\n"
   4843"\n"
   4844"Ако се съмнявате, натиснете „Отказ“."
  47984845
  47994846#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:161
   
  50985145#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
  50995146msgid "<b>Media Handling</b>"
  5100 msgstr ""
   5147msgstr "<b>Обработка на носители</b>"
  51015148
  51025149#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:27
   
  51495196#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
  51505197msgid "B_rowse media when inserted"
  5151 msgstr ""
   5198msgstr "_Разглеждане на информация в носител при слагането му"
  51525199
  51535200#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
   
  51715218#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:46
  51725219msgid "CD _Audio:"
  5173 msgstr ""
   5220msgstr "_Аудио CD"
  51745221
  51755222#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:47
   
  51905237"Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
  51915238msgstr ""
   5239"Изберете действието при поставяне на носител или свързването на устройство "
   5240"към системата"
  51925241
  51935242#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:50
   
  52205269
  52215270#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
   5271#, fuzzy
  52225272msgid "Less common media formats can be configured here"
  5223 msgstr ""
   5273msgstr "Тук можете да настроите по-редките формати на носители"
  52245274
  52255275#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
   
  52285278
  52295279#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:59
   5280#, fuzzy
  52305281msgid "Media"
  5231 msgstr ""
   5282msgstr "Носител"
  52325283
  52335284#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:60
   
  52905341#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:75
  52915342msgid "_Music Player:"
  5292 msgstr ""
   5343msgstr "_Плеър за музика"
  52935344
  52945345#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:76
  52955346msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
  5296 msgstr ""
   5347msgstr "_Без питане и автоматично стартиране при поставянето на носител"
  52975348
  52985349#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:77
   
  53015352
  53025353#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:78
  5303 #, fuzzy
  53045354msgid "_Photos:"
  5305 msgstr "Пор_т:"
   5355msgstr "_Снимки:"
  53065356
  53075357#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:79
   
  53145364
  53155365#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:81
  5316 #, fuzzy
  53175366msgid "_Software:"
  5318 msgstr "Софтуер"
   5367msgstr "С_офтуер:"
  53195368
  53205369#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:82
   
  53235372
  53245373#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:83
  5325 #, fuzzy
  53265374msgid "_Type:"
  5327 msgstr "Вид:"
   5375msgstr "_Вид:"
  53285376
  53295377#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:84
   
  58075855#, c-format
  58085856msgid "Unable to poll %s for media changes"
  5809 msgstr ""
   5857msgstr "%s не може да се следи за смяна на носител"
  58105858
  58115859#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1683
   
  65356583
  65366584#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:68
  6537 #, fuzzy
  65386585msgid "These files are on an Audio CD."
  6539 msgstr "Файлът не е изображение."
   6586msgstr "Тези файлове са на аудио CD."
  65406587
  65416588#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:70
  65426589msgid "These files are on an Audio DVD."
  6543 msgstr ""
   6590msgstr "Тези файлове са на аудио DVD."
  65446591
  65456592#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:72
  6546 #, fuzzy
  65476593msgid "These files are on a Video DVD."
  6548 msgstr "Файлът не е изображение."
   6594msgstr "Тези файлове са на видео DVD."
  65496595
  65506596#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:74
  6551 #, fuzzy
  65526597msgid "These files are on a Video CD."
  6553 msgstr "Файлът не е изображение."
   6598msgstr "Тези файлове са на видео CD."
  65546599
  65556600#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:76
  65566601msgid "These files are on a Super Video CD."
  6557 msgstr ""
   6602msgstr "Тези файлове са на супер видео CD."
  65586603
  65596604#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:78
  65606605msgid "These files are on a Photo CD."
  6561 msgstr ""
   6606msgstr "Тези файлове са на Photo CD."
  65626607
  65636608#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:80
  65646609msgid "These files are on a Picture CD."
  6565 msgstr ""
   6610msgstr "Тези файлове са на Picture CD."
  65666611
  65676612#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:82
  65686613msgid "The media contains digital photos."
  6569 msgstr ""
   6614msgstr "Този носител съдържа цифрови снимки."
  65706615
  65716616#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:84
  65726617msgid "These files are on a digital audio player."
  6573 msgstr ""
   6618msgstr "Тези файлове са на цифров удио плеър."
  65746619
  65756620#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:86
  65766621msgid "The media contains software."
  6577 msgstr ""
   6622msgstr "Този носител съдържа софтуер."
  65786623
  65796624#. fallback to generic greeting
   
  65816626#, c-format
  65826627msgid "The media has been detected as \"%s\"."
  6583 msgstr ""
   6628msgstr "Този носител е засечен като „%s“."
  65846629
  65856630#: ../src/nautilus-zoom-control.c:84
   
  66106655msgid "Network"
  66116656msgstr "Локална мрежа"
  6612 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.