Changeset 143


Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2005, 7:08:36 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обнове и коректен превод. Нормализирани кавички. Оправям #130.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gconf.HEAD.bg.po

  r57 r143  
  11# Bulgarian translation for gconf.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  55# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2004.
  6 #
  7 # 
  8 msgid ""
  9 msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: gconf\n"
   6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   7#
   8msgid ""
   9msgstr ""
   10"Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 08:50+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-07-25 08:50+0300\n"
  14 "Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  15 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-08-13 19:04+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-08-13 19:05+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
   15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  2121#: ../backends/evoldap-backend.c:158
  2222#, c-format
  23 msgid "Failed to get configurion file path from '%s'"
  24 msgstr "Неуспех при получаването на пътя до конфигурационния файл от \"%s\""
   23msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
   24msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
  2525
  2626#: ../backends/evoldap-backend.c:169
  2727#, c-format
  2828msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
  29 msgstr ""
  30 "Създаден е източник на Evolution с LDAP от конфигурационния файл \"%s\""
   29msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
  3130
  3231#: ../backends/evoldap-backend.c:444
  3332#, c-format
  34 msgid "Unable to parse xml file '%s'"
  35 msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML \"%s\""
   33msgid "Unable to parse XML file '%s'"
   34msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
  3635
  3736#: ../backends/evoldap-backend.c:453
  3837#, c-format
  3938msgid "Config file '%s' is empty"
  40 msgstr "Документът \"%s\" е празен"
   39msgstr "Документът „%s“ е празен"
  4140
  4241#: ../backends/evoldap-backend.c:464
  4342#, c-format
  4443msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
  45 msgstr "Кореновият възел на \"%s\" трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
   44msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
  4645
  4746#: ../backends/evoldap-backend.c:502
  4847#, c-format
  4948msgid "No <template> specified in '%s'"
  50 msgstr "В \"%s\" не е указан шаблон <template>"
   49msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
  5150
  5251#: ../backends/evoldap-backend.c:509
  5352#, c-format
  5453msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  55 msgstr "Не е указан атрибут \"filter\" за шаблон <template> в \"%s\""
   54msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
  5655
  5756#: ../backends/evoldap-backend.c:570
  5857#, c-format
  5958msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
  60 msgstr "В \"%s\" не е указан сървър за LDAP или базов DN"
   59msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
  6160
  6261#: ../backends/evoldap-backend.c:576
  6362#, c-format
  6463msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
  65 msgstr ""
  66 "Свързване към сървър за LDAP: хост \"%s\", порт \"%d\", базов DN \"%s\""
   64msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
  6765
  6866#: ../backends/evoldap-backend.c:582
  6967#, c-format
  7068msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
  71 msgstr "Неуспех при свързване със сървър LDAP: %s"
   69msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
  7270
  7371#: ../backends/evoldap-backend.c:669
   
  7977#, c-format
  8078msgid "Error querying LDAP server: %s"
  81 msgstr "Грешка при запитване към сървър LDAP: %s"
   79msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
  8280
  8381#: ../backends/evoldap-backend.c:692
  8482#, c-format
  8583msgid "Got %d entries using filter: %s"
  86 msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филът: %s"
   84msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
  8785
  8886#: ../backends/gconf-merge-tree.c:79
   
  9492#, c-format
  9593msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
  96 msgstr "Грешка при запазване на GConf дървото в '%s': %s\n"
   94msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
  9795
  9896#: ../backends/gconf-merge-tree.c:121
   
  116114"    папка/%%gconf.xml\n"
  117115"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
  118 "        подпака2/%%gconf.xml\n"
   116"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
  119117"  в:\n"
  120118"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
   
  127125#, c-format
  128126msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
  129 msgstr "Не може да се намери основната папка на XML в адреса \"%s\""
   127msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
  130128
  131129#: ../backends/markup-backend.c:281 ../backends/xml-backend.c:343
  132130#, c-format
  133131msgid "Could not make directory `%s': %s"
  134 msgstr "Не може да се създаде папката \"%s\": %s"
   132msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
  135133
  136134#: ../backends/markup-backend.c:383 ../backends/xml-backend.c:442
   
  138136msgid ""
  139137"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
  140 msgstr "Не може да се чете или пише в главната XML папка в адреса \"%s\""
   138msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
  141139
  142140#: ../backends/markup-backend.c:394 ../backends/xml-backend.c:452
  143141#, c-format
  144142msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
  145 msgstr "Правата за достъп до папка/файл с XML изходен код в %s са: %o/%o"
   143msgstr ""
   144"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
  146145
  147146#: ../backends/markup-backend.c:733 ../backends/xml-backend.c:683
   
  172171#, c-format
  173172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
  174 msgstr "Грешка при поставяне на заключване на XML папката \"%s\": %s"
   173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
  175174
  176175#: ../backends/markup-tree.c:362
  177176msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
  178 msgstr "Неуспех при запазването на част от конфигурацията\n"
   177msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
  179178
  180179#: ../backends/markup-tree.c:798 ../backends/xml-dir.c:1273
  181180#, c-format
  182181msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
  183 msgstr "Не може да се създаде папка \"%s\": %s"
   182msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
  184183
  185184#: ../backends/markup-tree.c:836 ../backends/markup-tree.c:843
  186185#, c-format
  187186msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
  188 msgstr "Не може да се премахне файл \"%s\": %s\n"
   187msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
  189188
  190189#: ../backends/markup-tree.c:1018
  191190#, c-format
  192191msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
  193 msgstr "Неуспех при писане в \"%s\": %s\n"
   192msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
  194193
  195194#: ../backends/markup-tree.c:1701
   
  201200#, c-format
  202201msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  203 msgstr "Атрибута \"%s\" е повторен два пъти в същия <%s> елемент"
   202msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
  204203
  205204#: ../backends/markup-tree.c:1931 ../backends/markup-tree.c:1955
  206205#, c-format
  207206msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  208 msgstr "Атрибутът \"%s\" е невалиден при <%s> елемента в този контекст"
   207msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  209208
  210209#: ../backends/markup-tree.c:1980 ../gconf/gconf-value.c:110
  211210#, c-format
  212211msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  213 msgstr "Не се разбира \"%s\" (очакваше се цяло число)"
   212msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
  214213
  215214#: ../backends/markup-tree.c:1987 ../gconf/gconf-value.c:120
  216215#, c-format
  217216msgid "Integer `%s' is too large or small"
  218 msgstr "Цялото число \"%s\" е твърде голямо или малко"
   217msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
  219218
  220219#: ../backends/markup-tree.c:2019 ../gconf/gconf-value.c:185
  221220#, c-format
  222221msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  223 msgstr "Не се разбира \"%s\" (очакваше се истина или лъжа)"
   222msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
  224223
  225224#: ../backends/markup-tree.c:2043 ../gconf/gconf-value.c:141
  226225#, c-format
  227226msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
  228 msgstr "Не се разбира \"%s\" (очакваше се реално число)"
   227msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
  229228
  230229#: ../backends/markup-tree.c:2113 ../backends/markup-tree.c:2142
   
  235234#, c-format
  236235msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
  237 msgstr "Липсва атрибута \"%s\" на елемента <%s>"
   236msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
  238237
  239238#: ../backends/markup-tree.c:2122
  240239#, c-format
  241240msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
  242 msgstr "Непозната стойност \"%s\" за \"%s\" атрибута на елемента <%s>"
   241msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
  243242
  244243#: ../backends/markup-tree.c:2156
  245244#, c-format
  246245msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
  247 msgstr "Невалиден вид \"%s\" в <%s>"
   246msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
  248247
  249248#: ../backends/markup-tree.c:2236
  250249#, c-format
  251250msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
  252 msgstr "Невалиден вид на първия елемент \"%s\" в <%s>"
   251msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
  253252
  254253#: ../backends/markup-tree.c:2250
  255254#, c-format
  256255msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
  257 msgstr "Невалиден cdr_вид \"%s\" в <%s>"
   256msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
  258257
  259258#: ../backends/markup-tree.c:2286
  260259#, c-format
  261260msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
  262 msgstr "Невалиден списъчен вид \"%s\" в <%s>"
   261msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
  263262
  264263#: ../backends/markup-tree.c:2567
  265264msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
  266 msgstr "Два <default> елемента под <local_schema>"
   265msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
  267266
  268267#: ../backends/markup-tree.c:2582
  269268msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
  270 msgstr "Два <longdesc> елемента под <local_schema>"
   269msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
  271270
  272271#: ../backends/markup-tree.c:2589
   
  279278#, c-format
  280279msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
  281 msgstr "<%s> доставен, но текущия елемент няма вид %s"
   280msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
  282281
  283282#: ../backends/markup-tree.c:2683
  284283msgid "Two <car> elements given for same pair"
  285 msgstr "Два <car> елемента дадени за една и съща двойка"
   284msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
  286285
  287286#: ../backends/markup-tree.c:2697
  288287msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
  289 msgstr "Два <cдr> елемента дадени за една и съща двойка"
   288msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
  290289
  291290#: ../backends/markup-tree.c:2751
   
  297296#, c-format
  298297msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
  299 msgstr "<%s> доставен, но висшестоящия запис няма стойност"
   298msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
  300299
  301300#: ../backends/markup-tree.c:2820 ../backends/markup-tree.c:2842
   
  303302#, c-format
  304303msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
  305 msgstr "Елемента <%s> не е позволен в текущия елемент"
   304msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
  306305
  307306#: ../backends/markup-tree.c:2913
   
  315314#, c-format
  316315msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  317 msgstr "Елемента <%s> не е позволен в <%s> елемент"
   316msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
  318317
  319318#: ../backends/markup-tree.c:3040
  320319#, c-format
  321320msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  322 msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
   321msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
  323322
  324323#: ../backends/markup-tree.c:3725 ../backends/markup-tree.c:3743
  325324#, c-format
  326325msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
  327 msgstr "Неуспех при отваряне на \"%s\": %s\n"
   326msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  328327
  329328#: ../backends/markup-tree.c:3817
  330329#, c-format
  331330msgid "Error writing file \"%s\": %s"
  332 msgstr "Грешка при писане във файл \"%s\": %s"
   331msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
  333332
  334333#: ../backends/markup-tree.c:3829
   
  336335msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
  337336msgstr ""
  338 "Неуспех при преместване на времнния файл \"%s\" в крайното местоположение \"%"
  339 "s\": %s"
   337"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
   338"s: %s"
  340339
  341340#: ../backends/xml-backend.c:239
  342341msgid "Unloading XML backend module."
  343 msgstr "Освобождава се XML модул."
   342msgstr "Освобождава се модула за XML."
  344343
  345344#: ../backends/xml-backend.c:618
  346345#, c-format
  347346msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
  348 msgstr "Грешка при синхронизация на кеш папката на модул XML: %s"
   347msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
  349348
  350349#: ../backends/xml-backend.c:809
  351350msgid "Initializing XML backend module"
  352 msgstr "Инициализира се XML модула"
   351msgstr "Инициализира се модула за XML"
  353352
  354353#: ../backends/xml-cache.c:286
  355354msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
  356 msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на XML кеша към диска"
   355msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
  357356
  358357#: ../backends/xml-cache.c:316
   
  362361"not been successfully synced to disk"
  363362msgstr ""
  364 "Не може да се премахне папка \"%s\" от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
  365 "успешно на диска"
   363"Не може да се премахне папка „%s“ от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
   364"успешно към диска"
  366365
  367366#: ../backends/xml-dir.c:170
  368367#, c-format
  369368msgid "Could not stat `%s': %s"
  370 msgstr "Не може да се изпълни stat върху \"%s\": %s"
   369msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
  371370
  372371#: ../backends/xml-dir.c:180
  373372#, c-format
  374373msgid "XML filename `%s' is a directory"
  375 msgstr "Името на XML файл \"%s\" е папка"
   374msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
  376375
  377376#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
  378377#, c-format
  379378msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
  380 msgstr "Неуспех при изтриването на \"%s\": %s"
   379msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
  381380
  382381#: ../backends/xml-dir.c:472
  383382#, c-format
  384383msgid "Failed to write file `%s': %s"
  385 msgstr "Неуспех при запазването на файла \"%s\": %s"
   384msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
  386385
  387386#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:521
  388387#, c-format
  389388msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
  390 msgstr "Неуспех при задаване на режим на \"%s\": %s"
   389msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
  391390
  392391#: ../backends/xml-dir.c:497
  393392#, c-format
  394393msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
  395 msgstr "Неуспех при запазването на XML данни в \"%s\": %s"
   394msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
  396395
  397396#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1297
  398397#, c-format
  399398msgid "Failed to close file `%s': %s"
  400 msgstr "Неуспех при затваряне на файл \"%s\": %s"
   399msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
  401400
  402401#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
  403402#, c-format
  404403msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
  405 msgstr "Неуспех при преименуване на \"%s\" на \"%s\": %s"
   404msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
  406405
  407406#: ../backends/xml-dir.c:552
  408407#, c-format
  409408msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
  410 msgstr "Неуспех при възстановяне на \"%s\" от \"%s\": %s"
   409msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
  411410
  412411#: ../backends/xml-dir.c:564
  413412#, c-format
  414413msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
  415 msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл \"%s\": %s"
   414msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
  416415
  417416#. These are all fatal errors
   
  419418#, c-format
  420419msgid "Failed to stat `%s': %s"
  421 msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху \"%s\": %s"
   420msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
  422421
  423422#: ../backends/xml-dir.c:1170
  424423#, c-format
  425424msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
  426 msgstr "Дублиран запис \"%s\" в \"%s\", игнорира се"
   425msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
  427426
  428427#: ../backends/xml-dir.c:1192
  429428#, c-format
  430429msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
  431 msgstr "Запис без име в XML файла \"%s\", игнорира се"
   430msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
  432431
  433432#: ../backends/xml-dir.c:1200
   
  435434msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
  436435msgstr ""
  437 "Най-горният възел в XML файла \"%s\" е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
   436"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
  438437
  439438#: ../backends/xml-dir.c:1289
  440439#, c-format
  441440msgid "Failed to create file `%s': %s"
  442 msgstr "Неуспех при създаване на файл \"%s\": %s"
   441msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  443442
  444443#: ../backends/xml-dir.c:1388
  445444#, c-format
  446445msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
  447 msgstr "Неуспех при анализиране на XML файл \"%s\""
   446msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
  448447
  449448#. There was an error
   
  451450#, c-format
  452451msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
  453 msgstr "Игнориране на XML възел с име \"%s\": %s"
   452msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
  454453
  455454#: ../backends/xml-entry.c:332
  456455#, c-format
  457456msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
  458 msgstr "Игнориране на схема с име \"%s\", неправилен: %s"
   457msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
  459458
  460459#: ../backends/xml-entry.c:380
  461460#, c-format
  462461msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
  463 msgstr "Игнорира се XML възел \"%s\": %s"
   462msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
  464463
  465464#: ../backends/xml-entry.c:732
   
  471470#, c-format
  472471msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
  473 msgstr "Няма атрибут \"вид\" за възел <%s>"
   472msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
  474473
  475474#: ../backends/xml-entry.c:966
  476475#, c-format
  477476msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
  478 msgstr "Възелът има неизвестен атрибут \"вид\"- \"%s\", игнорира се"
   477msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
  479478
  480479#: ../backends/xml-entry.c:981
  481480msgid "No \"value\" attribute for node"
  482 msgstr "Липсва атрибутът \"стойност\" за възел"
   481msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
  483482
  484483#: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
  485484#, c-format
  486485msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
  487 msgstr "Не може да се разбере XML възела <%s> във възел с XML списък"
   486msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
  488487
  489488#: ../backends/xml-entry.c:1063
   
  494493#, c-format
  495494msgid "Bad XML node: %s"
  496 msgstr "Лош XML възел: %s"
   495msgstr "Лош възел в XML: %s"
  497496
  498497#: ../backends/xml-entry.c:1094
  499498#, c-format
  500499msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
  501 msgstr "Списъкът съдържа възел от неподходящ вид (%s, трябва да е %s)"
   500msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
  502501
  503502#: ../backends/xml-entry.c:1146
  504503#, c-format
  505504msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
  506 msgstr "Игнорира се неправилен car остатък за XML двойка: %s"
   505msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
  507506
  508507#: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
  509508msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
  510509msgstr ""
  511 "анализира се XML файл: списъците и двойките не могат да са разположени в "
  512 "двойка"
   510"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
  513511
  514512#: ../backends/xml-entry.c:1168
  515513#, c-format
  516514msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
  517 msgstr "Игнорира се неправилен cdr остатък за XML двойка: %s"
   515msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
  518516
  519517#: ../backends/xml-entry.c:1187
  520518#, c-format
  521519msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
  522 msgstr "Не може да се разбере XML възел <%s> в XML възел-двойка"
   520msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
  523521
  524522#: ../backends/xml-entry.c:1205
  525523msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
  526 msgstr "Не са открити car и cdr остатъците за XML възел-двойка"
   524msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
  527525
  528526#: ../backends/xml-entry.c:1211
  529527msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
  530 msgstr "Няма cdr остатъкът на двойка стойности в XML файл"
   528msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
  531529
  532530#: ../backends/xml-entry.c:1218
  533531msgid "Missing car from pair of values in XML file"
  534 msgstr "Няма car остатъкът на двойката стойности в XML файл"
   532msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
  535533
  536534#: ../backends/xml-entry.c:1223
  537535msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
  538 msgstr "Няма ги и car, и cdr остатъците за двойка в XML файл"
   536msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
  539537
  540538#: ../gconf/gconf-backend.c:57
  541539#, c-format
  542540msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
  543 msgstr "\"%c\"  е невалиден символ в адрес за запазване на конфигурация"
   541msgstr "„%c“  е невалиден символ в адрес за запазване на настройки"
  544542
  545543#. -- end debug only
   
  547545#, c-format
  548546msgid "No such file `%s'\n"
  549 msgstr "Не съществува файл \"%s\"\n"
   547msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
  550548
  551549#: ../gconf/gconf-backend.c:252
  552550#, c-format
  553551msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
  554 msgstr "Системата \"%s\" не успя да върне vtable\n"
   552msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
  555553
  556554#: ../gconf/gconf-backend.c:267
  557555#, c-format
  558556msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
  559 msgstr "Системата \"%s\" се нуждае от необходимия член на vtable \"%s\"\n"
   557msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
  560558
  561559#: ../gconf/gconf-backend.c:293
  562560#, c-format
  563561msgid "Bad address `%s': %s"
  564 msgstr "Лош адрес \"%s\": %s"
   562msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
  565563
  566564#: ../gconf/gconf-backend.c:303
  567565#, c-format
  568566msgid "Bad address `%s'"
  569 msgstr "Лош адрес \"%s\""
   567msgstr "Лош адрес „%s“"
  570568
  571569#: ../gconf/gconf-backend.c:328
   
  576574#, c-format
  577575msgid "Error opening module `%s': %s\n"
  578 msgstr "Грешка при отваряне на модула \"%s\": %s\n"
   576msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
  579577
  580578#: ../gconf/gconf-backend.c:348
  581579#, c-format
  582580msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
  583 msgstr "Грешка при инициализиране на модула \"%s\": %s\n"
   581msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
  584582
  585583#: ../gconf/gconf-backend.c:379
  586584#, c-format
  587585msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
  588 msgstr "Не може да се намери модула за обработка на \"%s\""
   586msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
  589587
  590588#: ../gconf/gconf-backend.c:416
   
  595593#, c-format
  596594msgid "GConf Error: %s\n"
  597 msgstr "GConf грешка: %s\n"
   595msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
  598596
  599597#: ../gconf/gconf-client.c:896
  600598#, c-format
  601599msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
  602 msgstr "GConf предупреждение: неуспех при изброяването на двойки в \"%s\": %s"
   600msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
  603601
  604602#: ../gconf/gconf-client.c:1181
  605603#, c-format
  606604msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
  607 msgstr "Очаквано \"%s\", а се получи \"%s\" за ключа %s"
   605msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
  608606
  609607#: ../gconf/gconf-database.c:211
   
  615613msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
  616614msgstr ""
  617 "Не може да се разбере CORBA стойността, получена при заявка за задаване на "
  618 "ключа \"%s\""
   615"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
   616"на ключа „%s“"
  619617
  620618#: ../gconf/gconf-database.c:502
  621619msgid "Received request to drop all cached data"
  622 msgstr "Получена е заявка за нулиране на всички кеширани данни"
   620msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
  623621
  624622#: ../gconf/gconf-database.c:519
   
  643641"s': %s"
  644642msgstr ""
  645 "Грешка при получаването на нова стойност за \"%s\" след уведомяване за "
  646 "промяна от модула \"%s\": %s"
   643"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
   644"от модула „%s“: %s"
  647645
  648646#: ../gconf/gconf-database.c:1119
   
  653651"configuration changes."
  654652msgstr ""
  655 "Неуспех при запазването в журнала добавянето на програмата-слушател %s (%s). "
  656 "Няма да може да се възстанови слушането при рестартиране на gconfd, "
  657 "резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в настройките."
   653"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
   654"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
   655"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
   656"настройките."
  658657
  659658#: ../gconf/gconf-database.c:1153
   
  668667"result in a notification weirdly reappearing): %s"
  669668msgstr ""
  670 "Неуспех при запазването в журнала премахването на програма слушател (най-"
  671 "често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
   669"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
   670"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
  672671
  673672#: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
  674673#, c-format
  675674msgid "Error getting value for `%s': %s"
  676 msgstr "Грешка при получаване на стойност за \"%s\": %s"
   675msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
  677676
  678677#: ../gconf/gconf-database.c:1349
  679678#, c-format
  680679msgid "Error setting value for `%s': %s"
  681 msgstr "Грешка при задаване на стойност за \"%s\": %s"
   680msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
  682681
  683682#: ../gconf/gconf-database.c:1397
  684683#, c-format
  685684msgid "Error unsetting `%s': %s"
  686 msgstr "Грешка при премахване на стойността на \"%s\": %s"
   685msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  687686
  688687#: ../gconf/gconf-database.c:1426
  689688#, c-format
  690689msgid "Error getting default value for `%s': %s"
  691 msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на \"%s\": %s"
   690msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
  692691
  693692#: ../gconf/gconf-database.c:1484
  694693#, c-format
  695694msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
  696 msgstr "Грешка при премахване на стойността на \"%s\": %s"
   695msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  697696
  698697#: ../gconf/gconf-database.c:1515
  699698#, c-format
  700699msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
  701 msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на \"%s\": %s"
   700msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
  702701
  703702#: ../gconf/gconf-database.c:1570
  704703#, c-format
  705704msgid "Error checking existence of `%s': %s"
  706 msgstr "Грешка при проверка дали \"%s\" съществува: %s"
   705msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
  707706
  708707#: ../gconf/gconf-database.c:1594
  709708#, c-format
  710709msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
  711 msgstr "Грешка при изтриване на папка \"%s\": %s"
   710msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
  712711
  713712#: ../gconf/gconf-database.c:1621
  714713#, c-format
  715714msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
  716 msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в \"%s\": %s"
   715msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
  717716
  718717#: ../gconf/gconf-database.c:1647
  719718#, c-format
  720719msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
  721 msgstr "Грешка при показването на папки в \"%s\": %s"
   720msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
  722721
  723722#: ../gconf/gconf-database.c:1668
  724723#, c-format
  725724msgid "Error setting schema for `%s': %s"
  726 msgstr "Грешка при установяване на схема за \"%s\": %s"
   725msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
  727726
  728727#: ../gconf/gconf-error.c:25
   
  740739#: ../gconf/gconf-error.c:28
  741740msgid "Permission denied"
  742 msgstr "Достъпът отказан!"
   741msgstr "Достъпът е отказан!"
  743742
  744743#: ../gconf/gconf-error.c:29
   
  764763#: ../gconf/gconf-error.c:34
  765764msgid "Key operation on directory"
  766 msgstr "Ключова операция върху папка"
   765msgstr "Операция за ключове върху папка"
  767766
  768767#: ../gconf/gconf-error.c:35
  769768msgid "Directory operation on key"
  770 msgstr "Директорна операция върху ключ"
   769msgstr "Операция за папки върху ключ"
  771770
  772771#: ../gconf/gconf-error.c:36
   
  776775#: ../gconf/gconf-error.c:37
  777776msgid "Object Activation Framework error"
  778 msgstr "Грешка в OAF"
   777msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
  779778
  780779#: ../gconf/gconf-error.c:38
   
  784783#: ../gconf/gconf-error.c:39
  785784msgid "Failed to get a lock"
  786 msgstr "Неуспех при заключане"
   785msgstr "Неуспех при заключване"
  787786
  788787#: ../gconf/gconf-error.c:40
   
  793792#, c-format
  794793msgid "No '/' in key \"%s\""
  795 msgstr "Няма \"/\" в ключа \"%s\""
   794msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
  796795
  797796#: ../gconf/gconf-internals.c:204
  798797#, c-format
  799798msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
  800 msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в \"%s\""
   799msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
  801800
  802801#: ../gconf/gconf-internals.c:263
  803802msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
  804 msgstr "Неуспех при интерпретирането на CORBA стойността за елемент-списък"
   803msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
  805804
  806805#: ../gconf/gconf-internals.c:265
   
  836835#, c-format
  837836msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
  838 msgstr "Не може да се отвори файла с пътища \"%s\": %s\n"
   837msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
  839838
  840839#: ../gconf/gconf-internals.c:930
  841840#, c-format
  842841msgid "Adding source `%s'\n"
  843 msgstr "Добавя се източника \"%s\"\n"
   842msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
  844843
  845844#: ../gconf/gconf-internals.c:945
  846845#, c-format
  847846msgid "Read error on file `%s': %s\n"
  848 msgstr "Грешка при четене от файла \"%s\": %s\n"
   847msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
  849848
  850849#: ../gconf/gconf-internals.c:1278 ../gconf/gconf-internals.c:1344
   
  857856#, c-format
  858857msgid "Expected list, got %s"
  859 msgstr "Очакваше се списък, получен бе %s"
   858msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
  860859
  861860#: ../gconf/gconf-internals.c:1439
  862861#, c-format
  863862msgid "Expected list of %s, got list of %s"
  864 msgstr "Очакваше се списък от %s, получен бе списък от %s"
   863msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
  865864
  866865#: ../gconf/gconf-internals.c:1567
  867866#, c-format
  868867msgid "Expected pair, got %s"
  869 msgstr "Очакваше се двойка, получи се %s"
   868msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
  870869
  871870#: ../gconf/gconf-internals.c:1581
   
  873872msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
  874873msgstr ""
  875 "Очакваше се двойка (%s,%s), получена бе двойка с една или две липсващи "
   874"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
  876875"стойности"
  877876
   
  879878#, c-format
  880879msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
  881 msgstr "Очакваше се двойка вид (%s,%s), получена бе (%s,%s)"
   880msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
  882881
  883882#: ../gconf/gconf-internals.c:1713
   
  896895#, c-format
  897896msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
  898 msgstr "Не може да се заключва временния файл \"%s\": %s"
   897msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
  899898
  900899#: ../gconf/gconf-internals.c:2420
  901900#, c-format
  902901msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
  903 msgstr "Не може да се създаде файла \"%s\", вероятно той вече съществува"
   902msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
  904903
  905904#: ../gconf/gconf-internals.c:2488
  906905#, c-format
  907906msgid "Failed to create or open '%s'"
  908 msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на \"%s\""
   907msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
  909908
  910909#: ../gconf/gconf-internals.c:2498
   
  914913"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
  915914msgstr ""
  916 "Неуспех при заключването на \"%s\": вероятно друг процес го е заключил или "
   915"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
  917916"системата Ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
  918917"s)"
   
  921920#, c-format
  922921msgid "Failed to remove '%s': %s"
  923 msgstr "Неуспех при изтриване на \"%s\": %s"
   922msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
  924923
  925924#: ../gconf/gconf-internals.c:2542
  926925#, c-format
  927926msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
  928 msgstr "IOR файлът \"%s\" не е отворен успешно, не открих gconfd: %s"
   927msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
  929928
  930929#: ../gconf/gconf-internals.c:2572
  931930#, c-format
  932931msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
  933 msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла \"%s\""
   932msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
  934933
  935934#: ../gconf/gconf-internals.c:2589
  936935msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
  937936msgstr ""
  938 "не може да се свърже с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
   937"неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
  939938"gconfd обект"
  940939
   
  942941#, c-format
  943942msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
  944 msgstr "Неуспех при превъщането на IOR \"%s\" към указател към обект"
   943msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
  945944
  946945#: ../gconf/gconf-internals.c:2649
  947946#, c-format
  948947msgid "couldn't create directory `%s': %s"
  949 msgstr "Неуспех при създаването на папка \"%s\": %s"
   948msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
  950949
  951950#: ../gconf/gconf-internals.c:2708
  952951#, c-format
  953952msgid "Can't write to file `%s': %s"
  954 msgstr "На може да се пише във файла \"%s\": %s"
   953msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
  955954
  956955#: ../gconf/gconf-internals.c:2749
  957956#, c-format
  958957msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
  959 msgstr "Не притежавате заключването на файл \"%s\", а трябва"
   958msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
  960959
  961960#: ../gconf/gconf-internals.c:2772
  962961#, c-format
  963962msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
  964 msgstr "Неуспех при свързването на '%s' с '%s': %s"
   963msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
  965964
  966965#: ../gconf/gconf-internals.c:2784
  967966#, c-format
  968967msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
  969 msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка \"%s\": %s"
   968msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
  970969
  971970#: ../gconf/gconf-internals.c:2807
  972971#, c-format
  973972msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
  974 msgstr "Неуспех при изчистването на файл \"%s\": %s"
   973msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
  975974
  976975#: ../gconf/gconf-internals.c:2823
  977976#, c-format
  978977msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
  979 msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка \"%s\": %s"
   978msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
  980979
  981980#: ../gconf/gconf-internals.c:2865
  982981#, c-format
  983982msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
  984 msgstr "Неуспех при махане на препратка от заключващ файл %s: %s\n"
   983msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
  985984
  986985#: ../gconf/gconf-internals.c:3019 ../gconf/gconfd.c:570
   
  998997msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
  999998msgstr ""
  1000 "Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените gconf демони: %"
   999"Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони gconf: %"
  10011000"s\n"
  10021001
   
  10141013"(Details - %s)"
  10151014msgstr ""
  1016 "Не успях да се свържа със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
  1017 "TCP/IP мрежа за ORBit, или имате остарели NFS заключвания. За повече "
  1018 "информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %s)"
   1015"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
   1016"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
   1017"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %"
   1018"s)"
  10191019
  10201020#: ../gconf/gconf-internals.c:3116
   
  10291029msgstr ""
  10301030"Грешка в опция %s: %s.\n"
  1031 "Изпълнете \"%s --help\", за да видите пълния списък от налични опции на "
   1031"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
  10321032"командата.\n"
  10331033
   
  10411041msgstr ""
  10421042"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1043 "Не мога да се отвори или създаде файл \"%s\". Това означава, че има проблем "
  1044 "с вашата конфигурация, понеже много програми създават файлове във вашата "
  1045 "домашна папка. Грешката е \"%s\" (errno = %d)."
   1043"Файл „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем с "
   1044"Вашите настройки, понеже много програми създават файлове във Вашата домашна "
   1045"папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10461046
  10471047#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:181
   
  10571057msgstr ""
  10581058"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1059 "Не мога да заключа файла \"%s\"; това означава, че има проблем с "
  1060 "конфигурацията на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е "
  1061 "монтирана през NFS, клиентът или сървърът вероятно не са настроени правилно. "
  1062 "Вижте документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка "
  1063 "е, че услугата \"nfslock\" е забранена. Грешката е \"%s\" (errno = %d)."
   1059"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
   1060"настройките  на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е монтирана "
   1061"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
   1062"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
   1063"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10641064
  10651065#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:198
  10661066#, c-format
  10671067msgid "Can't remove file %s: %s\n"
  1068 msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
   1068msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
  10691069
  10701070#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:234
   
  10761076msgstr ""
  10771077"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1078 "Няма източници на настройки в конфигурационен файл \"%s\"; това означава че "
   1078"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
  10791079"настройките не могат да се запазват. %s%s"
  10801080
   
  10901090msgstr ""
  10911091"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1092 "Не може да се намери адреса \"%s\" в конфигурационния файл \"%s\": %s"
   1092"Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
  10931093
  10941094#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:321
   
  11041104"Do you want to continue?"
  11051105msgstr ""
  1106 "Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
   1106"Файловете, който съдържат Вашите настройки се използват в момента.\n"
  11071107"\n"
  1108 "Може да сте влезнали със сесия от друг компютър и от другата сесия да "
  1109 "използва тези файлове.\n"
   1108"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
   1109"тези файлове.\n"
  11101110"\n"
  11111111"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
   
  11161116#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:342
  11171117msgid "_Log Out"
  1118 msgstr "Излизане"
   1118msgstr "_Излизане"
  11191119
  11201120#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:344
  11211121msgid "_Continue"
  1122 msgstr "Продължаване"
   1122msgstr "_Продължаване"
  11231123
  11241124#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:357
  11251125#, c-format
  11261126msgid "%s Continue (y/n)?"
  1127 msgstr "%s Да се продължи ли? (y/n) (y=Да/n=Не)"
   1127msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
  11281128
  11291129#: ../gconf/gconf-schema.c:221 ../gconf/gconf-schema.c:229
   
  11411141"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
  11421142"elements"
  1143 msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на car/cdr остатъците"
   1143msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
  11441144
  11451145#: ../gconf/gconf-sources.c:371
  11461146#, c-format
  11471147msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
  1148 msgstr "Неуспех при зареждане на източника \"%s\": %s"
   1148msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
  11491149
  11501150#: ../gconf/gconf-sources.c:411
   
  11531153"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
  11541154msgstr ""
  1155 "Намери се адрес \"%s\" към източник на настройки с право на запис на позиция "
   1155"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
   1156
   1157#: ../gconf/gconf-sources.c:417
   1158#, c-format
   1159msgid ""
   1160"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
   1161msgstr ""
   1162"Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
  11561163"%d"
  11571164
  1158 #: ../gconf/gconf-sources.c:417
  1159 #, c-format
  1160 msgid ""
  1161 "Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
  1162 msgstr ""
  1163 "Намери се адрес \"%s\" към източник на настройки без право на запис на "
   1165#: ../gconf/gconf-sources.c:424
   1166#, c-format
   1167msgid ""
   1168"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
   1169msgstr ""
   1170"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
  11641171"позиция %d"
  1165 
  1166 #: ../gconf/gconf-sources.c:424
  1167 #, c-format
  1168 msgid ""
  1169 "Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
  1170 msgstr ""
  1171 "Намери се адреса \"%s\" към източник на настройки с непълно право на запис "
  1172 "на позиция %d"
  11731172
  11741173#: ../gconf/gconf-sources.c:433
   
  11831182#, c-format
  11841183msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
  1185 msgstr "Схемата \"%s\", зададена за \"%s\", съдържа стойност, която не е схема"
   1184msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
  11861185
  11871186#: ../gconf/gconf-sources.c:712
  11881187msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
  1189 msgstr "Името \"/\" може да е само папка, а не ключ"
   1188msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
  11901189
  11911190#: ../gconf/gconf-sources.c:754
   
  11951194"path"
  11961195msgstr ""
  1197 "Стойността за \"%s\" е указна в източник само за четене в началото на пътя "
  1198 "към настройките"
   1196"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
   1197"настройките"
  11991198
  12001199#: ../gconf/gconf-sources.c:766
   
  12181217"in individual storage locations such as ~/.gconf"
  12191218msgstr ""
  1220 "Не може да се запази стойността на ключа \"%s\", защото сървърът за "
  1221 астройки няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с "
  1222 "пътищата до настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; "
  1223 "2) погрешка са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е "
  1224 "лошо конфигурирана и NFS заключването на файлове не работи в домашната Ви "
  1225 "папка или 4) Вашият NFS клиентът е забил и не е известил сървъра при "
  1226 "рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
  1227 "имате два gconfd процеса, излезте от системата, убийте всички копия на "
  1228 "gconfd, и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
  1229 "*lock.Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
  1230 "едновременно, а ORBit е с конфигурацията си по подразбиране, която "
  1231 "предотвратява отдалечени CORBA връзки - сложете \"ORBIIOPIPv4=1\" в /etc/"
  1232 "orbitrc. Проверете и потребителските * syslog журнални файлове за повече "
  1233 "подробности за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за "
  1234 "домашна папка и той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и "
  1235 "заключващите файлове в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
   1219"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
   1220яма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
   1221"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
   1222"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е настроена "
   1223"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната Ви папка или 4) "
   1224"Вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
   1225"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
   1226"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
   1227"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
   1228"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
   1229"с конфигурацията си по подразбиране, която предотвратява отдалечени връзки "
   1230"по CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и "
   1231"потребителските журнални файлове за повече подробности за проблемите на "
   1232"gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и той трябва да "
   1233"притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните "
   1234"места за съхранение като ~/.gconf"
  12361235
  12371236#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
   
  12491248msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
  12501249msgstr ""
  1251 "Ключът \"%s\", посочен като схема за ключа \"%s\", в действителност съдържа "
  1252 "вида \"%s\""
   1250"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
   1251"„%s“"
  12531252
  12541253#: ../gconf/gconf-value.c:261
  12551254#, c-format
  12561255msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
  1257 msgstr "Не се разбира \"%s\" (списъкът трябва да започва с \"[\")"
   1256msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
  12581257
  12591258#: ../gconf/gconf-value.c:274
  12601259#, c-format
  12611260msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
  1262 msgstr "Не се разбира \"%s\" (списъкът трябва да завършва с \"]\")"
   1261msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
  12631262
  12641263#: ../gconf/gconf-value.c:325
  12651264#, c-format
  12661265msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
  1267 msgstr "Не се разбира \"%s\" (в списъка има излишна, неекранирана \"]\")"
   1266msgstr ""
   1267"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
  12681268
  12691269#: ../gconf/gconf-value.c:356 ../gconf/gconf-value.c:517
  12701270#, c-format
  12711271msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
  1272 msgstr "Не се разбира \"%s\" (в края има излишни символи)"
   1272msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
  12731273
  12741274#: ../gconf/gconf-value.c:403
  12751275#, c-format
  12761276msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
  1277 msgstr "Не се разбира \"%s\" (двойката трябва да започва с \"(\")"
   1277msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
  12781278
  12791279#: ../gconf/gconf-value.c:416
  12801280#, c-format
  12811281msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
  1282 msgstr "Не се разбира \"%s\" (двойката трябва да завършва с \")\")"
   1282msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
  12831283
  12841284#: ../gconf/gconf-value.c:446 ../gconf/gconf-value.c:532
  12851285#, c-format
  12861286msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
  1287 msgstr "Не се разбира \"%s\" (грешен брой елементи)"
   1287msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
  12881288
  12891289#: ../gconf/gconf-value.c:486
  12901290#, c-format
  12911291msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
  1292 msgstr "Не се разбира \"%s\" (в двойката има излишна, неекранирана \")\")"
   1292msgstr ""
   1293"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
  12931294
  12941295#: ../gconf/gconf.c:57
  12951296#, c-format
  12961297msgid "Key \"%s\" is NULL"
  1297 msgstr "Ключът \"%s\" е NULL"
   1298msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
  12981299
  12991300#: ../gconf/gconf.c:64
  13001301#, c-format
  13011302msgid "\"%s\": %s"
  1302 msgstr "\"%s\": %s"
   1303msgstr "„%s“: %s"
  13031304
  13041305#: ../gconf/gconf.c:383
  13051306#, c-format
  13061307msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  1307 msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса \"%s\""
   1308msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
  13081309
  13091310#: ../gconf/gconf.c:761
   
  13321333#, c-format
  13331334msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
  1334 msgstr ""
  1335 "\"%c\" не е ASCII символ и не може да се използва в имената на ключовете"
   1335msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
  13361336
  13371337#: ../gconf/gconf.c:2640
  13381338#, c-format
  13391339msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
  1340 msgstr "\"%c\" не е валиден символ в името на ключ/папка"
   1340msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
  13411341
  13421342#: ../gconf/gconf.c:2654
  13431343msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
  1344 msgstr "Ключ/папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
   1344msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
  13451345
  13461346#: ../gconf/gconf.c:3025
   
  13521352#, c-format
  13531353msgid "Expected float, got %s"
  1354 msgstr "Очакваше се число с плаваща точка, а бе получено %s"
   1354msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
  13551355
  13561356#: ../gconf/gconf.c:3121
  13571357#, c-format
  13581358msgid "Expected int, got %s"
  1359 msgstr "Очакваше се цяло число, а бе получено %s"
   1359msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
  13601360
  13611361#: ../gconf/gconf.c:3156
  13621362#, c-format
  13631363msgid "Expected string, got %s"
  1364 msgstr "Очакваше се низ, а бе получено %s"
   1364msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
  13651365
  13661366#: ../gconf/gconf.c:3190
  13671367#, c-format
  13681368msgid "Expected bool, got %s"
  1369 msgstr "Очакваше се булева стойност, а бе получено %s"
   1369msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
  13701370
  13711371#: ../gconf/gconf.c:3223
  13721372#, c-format
  13731373msgid "Expected schema, got %s"
  1374 msgstr "Очакваше се схема, а бе получено %s"
   1374msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
  13751375
  13761376#: ../gconf/gconf.c:3580
  13771377#, c-format
  13781378msgid "CORBA error: %s"
  1379 msgstr "CORBA грешка: %s"
   1379msgstr "Грешка на CORBA: %s"
  13801380
  13811381#: ../gconf/gconfd.c:302
   
  13961396"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
  13971397msgstr ""
  1398 "Не се намери нито един конфигурационен файл, опитва се подразбиращия се "
  1399 "източник на ресурси \"%s\""
   1398"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се подразбиращия се източник "
   1399"„%s“"
  14001400
  14011401#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
   
  14291429"some configuration changes"
  14301430msgstr ""
  1431 "Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, може да не "
  1432 "се запазят промените."
   1431"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
   1432"може да не се запазят."
  14331433
  14341434#: ../gconf/gconfd.c:433
   
  14361436msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
  14371437msgstr ""
  1438 "Получи се %d сигнал, създава се core файл. Изпратете доклад за грешка в "
   1438"Получи се %d сигнал, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
  14391439"GConf."
  14401440
   
  14491449"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
  14501450msgstr ""
  1451 "Получи се %d сигнал, спира се ненормално. Изпратете доклад за грешка в GConf."
   1451"Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  14521452
  14531453#: ../gconf/gconfd.c:475
  14541454#, c-format
  14551455msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
  1456 msgstr "Получи се %d сигнал, спира се чисто"
   1456msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
  14571457
  14581458#: ../gconf/gconfd.c:563
   
  14691469#, c-format
  14701470msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
  1471 msgstr "Грешни привилегии %lo за папката %s"
   1471msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
  14721472
  14731473#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
   
  14761476#, c-format
  14771477msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
  1478 msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител \"%s\""
   1478msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
  14791479
  14801480#: ../gconf/gconfd.c:736
   
  14901490#, c-format
  14911491msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
  1492 msgstr "Папката %s има проблем, gconfd не може да я използва"
   1492msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
  14931493
  14941494#: ../gconf/gconfd.c:788
   
  14981498"s"
  14991499msgstr ""
  1500 "Неуспех при запис на байт в файлов дескриптор на програмен канал %d, "
   1500"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
  15011501"клиентската програма може да забие: %s"
  15021502
   
  15041504#, c-format
  15051505msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
  1506 msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключвам: %s"
   1506msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
  15071507
  15081508#: ../gconf/gconfd.c:836
   
  15261526#, c-format
  15271527msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
  1528 msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за \"%s\": %s"
   1528msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
  15291529
  15301530#: ../gconf/gconfd.c:1336
   
  15541554msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
  15551555msgstr ""
  1556 "Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието \"%s\" за запис: %s"
   1556"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
  15571557
  15581558#: ../gconf/gconfd.c:1553
   
  15601560msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
  15611561msgstr ""
  1562 "Не може да се запише файла за запазване на състоянието \"%s\" fd: %d: %s"
   1562"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
  15631563
  15641564#: ../gconf/gconfd.c:1562
  15651565#, c-format
  15661566msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
  1567 msgstr ""
  1568 "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието \"%s\": %s"
   1567msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15691568
  15701569#: ../gconf/gconfd.c:1576
   
  15721571msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
  15731572msgstr ""
  1574 "Не може да се премести стария файл за запазване на състоянието \"%s\": %s"
   1573"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15751574
  15761575#: ../gconf/gconfd.c:1586
   
  15871586msgstr ""
  15881587"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
  1589 "състоянието, който е преместен в \"%s\": %s"
   1588"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
  15901589
  15911590#: ../gconf/gconfd.c:2074
   
  15941593"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
  15951594msgstr ""
  1596 "Не може да възстанови процеса-слушател на адрес \"%s\", не може да се открие "
   1595"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
  15971596"базата данни"
  15981597
   
  16051604#, c-format
  16061605msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
  1607 msgstr "Не може да се отвори файла за запазване на състоянието \"%s\": %s"
   1606msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
  16081607
  16091608#: ../gconf/gconfd.c:2279
   
  16531652msgid ""
  16541653"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
  1655 msgstr "Някой клиент се самоизтри от GConf сървъра, без да е бил добавен"
   1654msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
  16561655
  16571656#: ../gconf/gconftool.c:89
  16581657msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
  1659 msgstr "Задаване стойност на клавиш и записва на диска. Използва се с --type."
   1658msgstr ""
   1659"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
  16601660
  16611661#: ../gconf/gconftool.c:98
   
  16681668"type."
  16691669msgstr ""
  1670 "Задаване на схема и записва на диска. Използва се със --short-desc, --long-"
  1671 "desc, --owner, и --type."
   1670"Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
   1671"long-desc, --owner, и --type."
  16721672
  16731673#: ../gconf/gconftool.c:117
  16741674msgid "Unset the keys on the command line"
  1675 msgstr "Премахва стойностите на ключовете на командния ред"
   1675msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
  16761676
  16771677#: ../gconf/gconftool.c:126
   
  16801680"command line"
  16811681msgstr ""
  1682 "Рекурсивно премахва стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
   1682"Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
  16831683"командния ред"
  16841684
   
  17491749#: ../gconf/gconftool.c:234
  17501750msgid "Print the data type of a key to standard output."
  1751 msgstr "Отпечатва вида данни на ключ на стандартния изход."
   1751msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
  17521752
  17531753#: ../gconf/gconftool.c:243
   
  17761776"schema describes. Unique abbreviations OK."
  17771777msgstr ""
  1778 "Указване на вида на \"car\" остатъка от двойката, който се задава или вида "
  1779 "на стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
   1778"Указване на вида на остатъка „car“ от двойката, който се задава или вида на "
   1779"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17801780
  17811781#: ../gconf/gconftool.c:279
   
  17841784"schema describes. Unique abbreviations OK."
  17851785msgstr ""
  1786 "Указване на вида на \"cdr\" остатъка от двойката, който се задава или вида "
  1787 "на стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
   1786"Указване на вида на остатъка „cdr“ от двойката, който се задава или вида на "
   1787"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17881788
  17891789#: ../gconf/gconftool.c:288
   
  18391839"config source or set to the empty string to use the default."
  18401840msgstr ""
  1841 "Инсталира файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се ползва "
  1842 "различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е посочен "
  1843 "в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се използва "
  1844 "източника по подразбиране."
   1841"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
   1842"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
   1843"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
   1844"използва източника по подразбиране."
  18451845
  18461846#: ../gconf/gconftool.c:351
   
  18501850"config source or set to the empty string to use the default."
  18511851msgstr ""
  1852 "Деинсталира файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се ползва "
  1853 "различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е посочен "
  1854 "в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се използва "
  1855 "източника по подразбиране."
   1852"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
   1853"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
   1854"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
   1855"използва източника по подразбиране."
  18561856
  18571857#: ../gconf/gconftool.c:360
   
  18601860"different types for keys on the command line."
  18611861msgstr ""
  1862 "Стрес изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни видове "
  1863 "стойности на ключовете на командния ред."
   1862"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
   1863"видове стойности на ключовете на командния ред."
  18641864
  18651865#: ../gconf/gconftool.c:369
   
  18681868"the directories on the command line."
  18691869msgstr ""
  1870 "Стрес изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
   1870"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
  18711871"ключове в папките на командния ред."
  18721872
   
  19081908#: ../gconf/gconftool.c:537
  19091909msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
  1910 msgstr "Не може едновременно да се получава и да задава/премахва информация\n"
   1910msgstr ""
   1911"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19111912
  19121913#: ../gconf/gconftool.c:547
  19131914msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
  1914 msgstr "Не може едновременно да се задава и получава/премахва информация\n"
   1915msgstr ""
   1916"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
  19151917
  19161918#: ../gconf/gconftool.c:554
  19171919msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
  1918 msgstr "Не може едновременно да се получава вида и да задава/премахва\n"
   1920msgstr ""
   1921"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19191922
  19201923#: ../gconf/gconftool.c:565
   
  20152018#, c-format
  20162019msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
  2017 msgstr "Неуспех при показване на записите в \"%s\": %s\n"
   2020msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
  20182021
  20192022#: ../gconf/gconftool.c:1272
   
  20432046#, c-format
  20442047msgid "Car Type: %s\n"
  2045 msgstr "Вид на Car: %s\n"
   2048msgstr "Вид на car: %s\n"
  20462049
  20472050#: ../gconf/gconftool.c:1645
  20482051#, c-format
  20492052msgid "Cdr Type: %s\n"
  2050 msgstr "Вид на Cdr: %s\n"
   2053msgstr "Вид на cdr: %s\n"
  20512054
  20522055#: ../gconf/gconftool.c:1650
  20532056#, c-format
  20542057msgid "Default Value: %s\n"
  2055 msgstr "Подразбираща се стойност: %s\n"
   2058msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
  20562059
  20572060#: ../gconf/gconftool.c:1650 ../gconf/gconftool.c:1652
   
  20802083#, c-format
  20812084msgid "No value set for `%s'\n"
  2082 msgstr "Няма зададена стойност за \"%s\"\n"
   2085msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
  20832086
  20842087#: ../gconf/gconftool.c:1667 ../gconf/gconftool.c:1891
   
  20872090#, c-format
  20882091msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
  2089 msgstr "Неуспех при получаване на стойността на \"%s\": %s\n"
   2092msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
  20902093
  20912094#: ../gconf/gconftool.c:1710 ../gconf/gconftool.c:1722
  20922095#, c-format
  20932096msgid "Don't understand type `%s'\n"
  2094 msgstr "Не може да се разбере вида \"%s\"\n"
   2097msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
  20952098
  20962099#: ../gconf/gconftool.c:1734
   
  21012104#, c-format
  21022105msgid "No value to set for key: `%s'\n"
  2103 msgstr "Не е зададена стойност на ключа: \"%s\"\n"
   2106msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
  21042107
  21052108#: ../gconf/gconftool.c:1782
   
  21152118"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
  21162119msgstr ""
  2117 "При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на car и cdr "
  2118 "остатъците\n"
   2120"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на  остатъците car и "
   2121"cdr\n"
  21192122
  21202123#: ../gconf/gconftool.c:1821
   
  21442147#, c-format
  21452148msgid "Key %s is not a list.\n"
  2146 msgstr "Ключа %s не е списък.\n"
   2149msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
  21472150
  21482151#: ../gconf/gconftool.c:1956
   
  21562159#: ../gconf/gconftool.c:1994
  21572160msgid "List index must be non-negative.\n"
  2158 msgstr "Индекса на списъка трябва да е не-отрицателен.\n"
   2161msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
  21592162
  21602163#: ../gconf/gconftool.c:2003
  21612164msgid "List index is out of bounds.\n"
  2162 msgstr "Индекса на списъка е извън граници.\n"
   2165msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
  21632166
  21642167#: ../gconf/gconftool.c:2029
   
  21692172#, c-format
  21702173msgid "No schema known for `%s'\n"
  2171 msgstr "Няма известна схема за \"%s\"\n"
   2174msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
  21722175
  21732176#: ../gconf/gconftool.c:2082
  21742177#, c-format
  21752178msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
  2176 msgstr "Няма документиращ низ в схемата на \"%s\"\n"
   2179msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
  21772180
  21782181#: ../gconf/gconftool.c:2087
  21792182#, c-format
  21802183msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
  2181 msgstr "Грешка при получаване на схема на \"%s\": %s\n"
   2184msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
  21822185
  21832186#: ../gconf/gconftool.c:2094
  21842187#, c-format
  21852188msgid "No schema stored at '%s'\n"
  2186 msgstr "Няма запазена схема в \"%s\"\n"
   2189msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
  21872190
  21882191#: ../gconf/gconftool.c:2097
  21892192#, c-format
  21902193msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
  2191 msgstr "Стойността на \"%s\" не е схема\n"
   2194msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
  21922195
  21932196#: ../gconf/gconftool.c:2153
   
  22012204msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
  22022205msgstr ""
  2203 "Грешка при свързване на името на схемата \"%s\" с името на ключа \"%s\": %s\n"
   2206"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
  22042207
  22052208#: ../gconf/gconftool.c:2178
   
  22102213#, c-format
  22112214msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
  2212 msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от \"%s\": %s\n"
   2215msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
  22132216
  22142217#: ../gconf/gconftool.c:2213
   
  22222225#: ../gconf/gconftool.c:2275
  22232226msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  2224 msgstr "Видът на car остатъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
   2227msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22252228
  22262229#: ../gconf/gconftool.c:2295
  22272230msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  2228 msgstr "Видът на cdr остатъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
   2231msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22292232
  22302233#: ../gconf/gconftool.c:2310
   
  22412244msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
  22422245msgstr ""
  2243 "Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите двойката ключ/"
  2244 "стойност.\n"
   2246"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
   2247"ключ/стойност.\n"
  22452248
  22462249#: ../gconf/gconftool.c:2353
   
  22522255#, c-format
  22532256msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
  2254 msgstr "Грешка при премахване на \"%s\": %s\n"
   2257msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
  22552258
  22562259#: ../gconf/gconftool.c:2384
   
  22632266#, c-format
  22642267msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
  2265 msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на \"%s\": %s\n"
   2268msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
  22662269
  22672270#: ../gconf/gconftool.c:2418
   
  22982301msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
  22992302msgstr ""
  2300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на целочислената стойност \"%s\"\n"
   2303"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
  23012304
  23022305#: ../gconf/gconftool.c:2693
   
  23042307msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
  23052308msgstr ""
  2306 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая \"%s"
  2307 "\"\n"
   2309"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
   2310"s“\n"
  23082311
  23092312#: ../gconf/gconftool.c:2715
  23102313#, c-format
  23112314msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
  2312 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на стойността на низа \"%s\"\n"
   2315msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
  23132316
  23142317#: ../gconf/gconftool.c:2736
  23152318#, c-format
  23162319msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
  2317 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на булева стойност \"%s\"\n"
   2320msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
  23182321
  23192322#: ../gconf/gconftool.c:2845 ../gconf/gconftool.c:3387
  23202323#, c-format
  23212324msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
  2322 msgstr ""
  2323 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при свързване на схема \"%s\" с ключа \"%s\": %s\n"
   2325msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
  23242326
  23252327#: ../gconf/gconftool.c:2960
   
  23382340msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
  23392341msgstr ""
  2340 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на подразбираща се стойност \"%s\" "
  2341 "на схемата (%s)\n"
   2342"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на подразбираща се стойност „%s“ на "
   2343"схемата (%s)\n"
  23422344
  23432345#: ../gconf/gconftool.c:2998
   
  23512353msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
  23522354msgstr ""
  2353 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
   2355"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
  23542356
  23552357#: ../gconf/gconftool.c:3052
   
  23622364#, c-format
  23632365msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
  2364 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на името на вида \"%s\"\n"
   2366msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
  23652367
  23662368#: ../gconf/gconftool.c:3117
   
  23702372msgstr ""
  23712373"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка може да е само int, float, string или bool, "
  2372 "а не \"%s\"\n"
   2374"а не „%s“\n"
  23732375
  23742376#: ../gconf/gconftool.c:3138
   
  23762378msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
  23772379msgstr ""
  2378 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на car остатъка може да е само int, float, string или "
  2379 "bool, а не \"%s\"\n"
   2380"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка car може да е само int, float, string или "
   2381"bool, а не „%s“\n"
  23802382
  23812383#: ../gconf/gconftool.c:3159
   
  23832385msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
  23842386msgstr ""
  2385 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на cdr остатъка може да е само int, float, string или "
  2386 "bool, а не \"%s\"\n"
   2387"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка cdr може да е само int, float, string или "
   2388"bool, а не „%s“\n"
  23872389
  23882390#: ../gconf/gconftool.c:3199
   
  24102412msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
  24112413msgstr ""
  2412 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възел <locale> няма атрибут name=\"локал\", игнорира се\n"
   2414"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
  24132415
  24142416#: ../gconf/gconftool.c:3260
   
  24172419"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
  24182420msgstr ""
  2419 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество <locale> възли за локала \"%s\", игнорират се "
  2420 "всички след първия\n"
   2421"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
   2422"се игнорират\n"
  24212423
  24222424#: ../gconf/gconftool.c:3358
  24232425#, c-format
  24242426msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
  2425 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
   2427msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
  24262428
  24272429#: ../gconf/gconftool.c:3395
  24282430#, c-format
  24292431msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
  2430 msgstr "Прикачи се схемата \"%s\" към ключа \"%s\"\n"
   2432msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
  24312433
  24322434#: ../gconf/gconftool.c:3469
   
  24382440msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
  24392441msgstr ""
  2440 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при инсталиране на схема \"%s\" локала \"%s\": %s\n"
   2442"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  24412443
  24422444#: ../gconf/gconftool.c:3512
  24432445#, c-format
  24442446msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
  2445 msgstr "Инсталира се схема \"%s\" за локала \"%s\"\n"
   2447msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
  24462448
  24472449#: ../gconf/gconftool.c:3522
   
  24492451msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
  24502452msgstr ""
  2451 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при деинсталиране на схема \"%s\" локала \"%s\": %s\n"
   2453"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  24522454
  24532455#: ../gconf/gconftool.c:3530
  24542456#, c-format
  24552457msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
  2456 msgstr "Деинсталира се схемата \"%s\" за локала \"%s\"\n"
   2458msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
  24572459
  24582460#: ../gconf/gconftool.c:3568
   
  24682470#, c-format
  24692471msgid "Failed to open `%s': %s\n"
  2470 msgstr "Неуспех при отворяне на \"%s\": %s\n"
   2472msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  24712473
  24722474#: ../gconf/gconftool.c:3649
  24732475#, c-format
  24742476msgid "Document `%s' is empty?\n"
  2475 msgstr "Документът \"%s\" е празен?\n"
   2477msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
  24762478
  24772479#: ../gconf/gconftool.c:3661
   
  24792481msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
  24802482msgstr ""
  2481 "Документът \"%s\" е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%"
  2482 "s>)\n"
   2483"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
  24832484
  24842485#: ../gconf/gconftool.c:3674
  24852486#, c-format
  24862487msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
  2487 msgstr "Документът \"%s\" няма горно ниво <%s>\n"
   2488msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
  24882489
  24892490#: ../gconf/gconftool.c:3688
   
  25182519#: ../gconf/gconftool.c:3901
  25192520msgid "Must specify some keys to break\n"
  2520 msgstr "Трябва да укажете ключове за стрес изпитване\n"
   2521msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
  25212522
  25222523#: ../gconf/gconftool.c:3907
   
  25322533#: ../gconf/gconftool.c:3925
  25332534msgid "Must specify some directories to break\n"
  2534 msgstr "Трябва да укажете папки за стрес изпитване\n"
   2535msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
  25352536
  25362537#: ../gconf/gconftool.c:3944
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.