Changeset 1425

Timestamp:
Apr 5, 2008, 6:43:34 PM (14 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(planner): Обновяване за предстоящото издание. Корекция на много
остарели термини. Има нужда да се прегледа изцяло наново, преди
излизането на 0.15.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.